Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://feeds.feedburner.com/typepad/fIYD

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
 3.  
 4. <channel>
 5. <title>WilfredRubens.com over leren en ICT</title>
 6. <link>https://www.te-learning.nl/blog</link>
 7. <description>Ontwikkelingen op het gebied van technology enhanced learning en e-learning</description>
 8. <lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2018 13:00:03 +0000</lastBuildDate>
 9. <language>nl</language>
 10. <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
 11. <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
 12.  
 13. <image>
 14. <url>https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2015/09/cropped-logowebsiteWR-32x32.png</url>
 15. <title>WilfredRubens.com over leren en ICT</title>
 16. <link>https://www.te-learning.nl/blog</link>
 17. <width>32</width>
 18. <height>32</height>
 19. </image>
 20. <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/typepad/fIYD" /><feedburner:info uri="typepad/fiyd" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>typepad/fIYD</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>https://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item>
 21. <title>Wet van Rubens (AVG)</title>
 22. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/5fgEZ4SxiIw/</link>
 23. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/wet-van-rubens-avg/#respond</comments>
 24. <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 13:00:03 +0000</pubDate>
 25. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 26. <category><![CDATA[Veranderingen website]]></category>
 27. <category><![CDATA[data science]]></category>
 28. <category><![CDATA[learning analytics]]></category>
 29. <category><![CDATA[privacy]]></category>
 30.  
 31. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13474</guid>
 32. <description><![CDATA[<p>Kennen jullie de Wet van Godwin? Analoog hieraan heb ik nu ook de Wet van Rubens geformuleerd.</p>
 33. <p><span id="more-13474"></span></p>
 34. <p>Mike Godwin heeft zijn <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law" target="_blank" rel="noopener">befaamde wet</a> in 1990 geïntroduceerd. Deze luidt:</p>
 35. <p><em>Naarmate een online discussie langer duurt,</em></p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wet-van-rubens-avg/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 36. <content:encoded><![CDATA[<p>Kennen jullie de Wet van Godwin? Analoog hieraan heb ik nu ook de Wet van Rubens geformuleerd.</p>
 37. <p><span id="more-13474"></span></p>
 38. <p>Mike Godwin heeft zijn <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law" target="_blank" rel="noopener">befaamde wet</a> in 1990 geïntroduceerd. Deze luidt:</p>
 39. <blockquote><p><em>Naarmate een online discussie langer duurt, is de waarschijnlijkheid dat een vergelijking wordt gemaakt met de nazi&#8217;s of Hitler &#8216;1&#8217;.</em></p></blockquote>
 40. <p>Op dat moment eindigt de discussie dan vaak. Deze wet weerhoudt mensen er zelfs van om vergelijkingen met nazi&#8217;s te maken, zelfs als dat wel op z&#8217;n plaats is.</p>
 41. <p>Godwin heeft daarom in 2015 aangegeven dat je vergelijkingen met nationaal-socialisten best kunt maken, mits</p>
 42. <blockquote><p><em>you&#8217;re thoughtful about it and show some real awareness of history.</em></p></blockquote>
 43. <p><strong>Wet van Rubens</strong></p>
 44. <p>Ik merk dat laatste tijd dat de vraag of iets mag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te pas maar ook te onpas wordt gesteld, als het gaat om het gebruik van data op het gebied van leren, opleiden en onderwijs.</p>
 45. <p>Daarom bij dezen de Wet van Rubens:</p>
 46. <blockquote><p><em>Naarmate een online discussie over educatieve data (science) langer duurt, is de waarschijnlijkheid dat verwezen wordt naar de AVG als belemmerende factor &#8216;1&#8217;.</em></p></blockquote>
 47. <p>Uiteraard mag je de AVG gebruiken als argument in discussies over educatieve data (science), mits je er goed over hebt nagedacht en indien je laat zien dat je je echt bewust bent van de belangrijkste bepalingen van deze wet.</p>
 48. <p>Nota bene: een onterechte verwijzing naar de AVG is uiteraard van een andere orde dan een misplaatste vergelijking met nazi&#8217;s.</p>
 49. <p>&nbsp;</p>
 50. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/5fgEZ4SxiIw" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 51. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/wet-van-rubens-avg/feed/</wfw:commentRss>
 52. <slash:comments>0</slash:comments>
 53. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/wet-van-rubens-avg/</feedburner:origLink></item>
 54. <item>
 55. <title>Gratis naar de Learning Technology Duitsland? #OEB18</title>
 56. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/FhDGneQjDS0/</link>
 57. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/gratis-naar-de-learning-technology-duitsland-oeb18/#respond</comments>
 58. <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 14:58:53 +0000</pubDate>
 59. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 60. <category><![CDATA[Online Educa]]></category>
 61. <category><![CDATA[OEB18]]></category>
 62. <category><![CDATA[Online Educa Berlijn]]></category>
 63.  
 64. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13470</guid>
 65. <description><![CDATA[<p>De <a href="https://oeb.global/" target="_blank" rel="noopener">Online Educa Berlijn</a> vindt dit jaar van 5-7 december plaats. Tijdens deze boeiende conferentie kun je ook de Learning Technology Duitsland bezoeken. Kosteloos.</p>
 66. <p><span id="more-13470"></span></p>
 67. <p>Learning Technologies Germany @ OEB is een evenement dat speciaal wordt georganiseerd voor L&#38;D-professionals in grote bedrijven,</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/gratis-naar-de-learning-technology-duitsland-oeb18/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 68. <content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="https://oeb.global/" target="_blank" rel="noopener">Online Educa Berlijn</a> vindt dit jaar van 5-7 december plaats. Tijdens deze boeiende conferentie kun je ook de Learning Technology Duitsland bezoeken. Kosteloos.</p>
 69. <p><span id="more-13470"></span></p>
 70. <p>Learning Technologies Germany @ OEB is een evenement dat speciaal wordt georganiseerd voor L&amp;D-professionals in grote bedrijven, middelgrote en kleine bedrijven, nationale en lokale overheden, de publieke sector en non-profit organisaties.</p>
 71. <p>Learning Technologies Germany is het zusterevenement van Europa&#8217;s grootste L&amp;D-evenement &#8211; Learning Technologies in Londen- waar meer dan 8000 L&amp;D-professionals uit heel Europa gedurende twee dagen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen, nieuwe technologieën en nieuwe aanbieders.</p>
 72. <p>Verleden jaar heeft Learning Technologies de Online Educa Berlijn overgenomen. Het gevolg is dat je nu de Learning Technologies beurs in Berlijn (plus enkele sessies) gratis kunt bezoeken.</p>
 73. <p>Ik ga zelf met een perskaart van e-learning.nl naar de Online Educa Berlijn. Het programma is namelijk veelbelovend (€ 895 ex BTW voor twee dagen). De pre-conferences zal ik dit jaar ook bezoeken (zelf betaald).</p>
 74. <ul>
 75. <li><a href="https://oeb.global/programme" target="_blank" rel="noopener">Meer informatie over het programma van de Online Educa Berlijn?</a></li>
 76. <li><a href="https://oeb.global/participation#register-now" target="_blank" rel="noopener">Aanmelden?</a></li>
 77. <li><a href="https://oeb.global/learning-technologies-germany" target="_blank" rel="noopener">Meer informatie over Learning Technologies Germany @ OEB?</a></li>
 78. <li><a href="http://email.oeb.global/k/Closerstill-Media/oeb_2018_exhibition_visitor" target="_blank" rel="noopener">Aanmelden?</a></li>
 79. </ul>
 80. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/FhDGneQjDS0" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 81. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/gratis-naar-de-learning-technology-duitsland-oeb18/feed/</wfw:commentRss>
 82. <slash:comments>0</slash:comments>
 83. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/gratis-naar-de-learning-technology-duitsland-oeb18/</feedburner:origLink></item>
 84. <item>
 85. <title>Hoe het hoger onderwijs in dertig jaar is veranderd?</title>
 86. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/mbfcOQYM5Qw/</link>
 87. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/hoe-het-hoger-onderwijs-in-dertig-jaar-is-veranderd/#respond</comments>
 88. <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 15:52:31 +0000</pubDate>
 89. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 90. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 91. <category><![CDATA[studeren]]></category>
 92. <category><![CDATA[studieprestaties]]></category>
 93. <category><![CDATA[werkdruk]]></category>
 94.  
 95. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13468</guid>
 96. <description><![CDATA[<p>Business Insider heeft een <a href="https://www.businessinsider.nl/how-college-is-different-now-then-millennials-vs-baby-boomers-2018-9/" target="_blank" rel="noopener">alleraardigst artikel geschreven</a> waarin het hoger onderwijs van de studenten van nu, wordt vergeleken met het hoger onderwijs van hun ouders. De bijdrage heeft betrekking op het hoger onderwijs in de VS. Ik zie echter ook parallellen met het onderwijs bij ons.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/hoe-het-hoger-onderwijs-in-dertig-jaar-is-veranderd/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 97. <content:encoded><![CDATA[<p>Business Insider heeft een <a href="https://www.businessinsider.nl/how-college-is-different-now-then-millennials-vs-baby-boomers-2018-9/" target="_blank" rel="noopener">alleraardigst artikel geschreven</a> waarin het hoger onderwijs van de studenten van nu, wordt vergeleken met het hoger onderwijs van hun ouders. De bijdrage heeft betrekking op het hoger onderwijs in de VS. Ik zie echter ook parallellen met het onderwijs bij ons.</p>
 98. <ol>
 99. <li><span id="more-13468"></span>Er nemen nu meer studenten deel aan hoger onderwijs dan in 1985. In ons land is dat zeker ook het geval. Een snelle online zoektocht bevestigt dit (o.a. de Onderwijsraad).</li>
 100. <li>Het hoger onderwijs is meer competitief geworden. Business Insider doelt daarbij op de strengere selectie door onderwijsinstellingen. Ik weet niet of dat voor ons land ook geldt. Bepaalde opleidingen (o.a. tandarts) kennen al langer een strenge selectie. Onderwijsinstellingen doen anno 2018 wel veel meer aan marketing dan 30 jaar geleden.</li>
 101. <li>Het onderwijs is duurder geworden. In de VS gaat het vooral om het collegegeld. In de periode 1985-heden is dan in ons land gestegen van ongeveer € 500 naar € 2060. In ons land moeten studenten nu ook veel meer gaan lenen dan ten tijde van de basisbeurs. Overigens heb ik nog intensief gedemonstreerd tegen de basisbeurs. We vonden dat dat systeem een verslechtering was ten opzichte van de situatie daarvoor, met name voor studenten uit lagere inkomensgroepen. Voor 1986 kregen allen kinderen uit lagere inkomensgroepen een beurs en een renteloze lening (<a href="https://www.trouw.nl/home/studiefinanciering-door-de-jaren-heen~a918398b/" target="_blank" rel="noopener">bron</a>). Ook hadden we problemen met de kortere duur waarbinnen je recht had op een beurs. Destijds vreesden we voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen.</li>
 102. <li>Studieboeken zijn duurder geworden. Dat is ongetwijfeld het geval. Alleen al vanwege de inflatie. Ik weet echter niet hoeveel duurder. Business Insider spreekt zelfs van 812%! Zij stellen dat mede daarom elektronische boeken populair zijn. In 1985 bestonden die uiteraard niet.<br />
 103. Nota bene: <a href="https://www.te-learning.nl/blog/lezen-vanaf-papier-en-online-lezen-beiden-belangrijk/" target="_blank" rel="noopener">onderzoek laat zien</a> dat lange teksten lezen vanaf papier effectiever is dan lezen van een beeldscherm. Studenten leren daardoor mogelijk minder effectief en/of minder efficiënt.</li>
 104. <li>Binnen het onderwijs van vandaag wordt meer gebruik gemaakt van ICT dan vroeger. Business Insider stelt terecht dat laptops en tablets ook afleidend kunnen werken. Maar volgens mij stelt ICT studenten nu in staat om veel efficiënter te werken. Ik heb mijn scriptie op een elektrische typemachine geschreven. Het aanbrengen van een eenvoudige wijziging kostte mij drie weken. Om een artikel op te zoeken, moest ik met de fiets naar de universiteitsbibliotheek. En waar stond die bundel tijdschriften alweer?</li>
 105. <li>Studenten leren nu ook meer online.  In de VS leert men in toenemende mate ook volledig online. Van 2015 tot 2016 signaleren publieke colleges en universiteiten een groei van 7%.  69% van de Amerikaanse jongeren denkt ook dat zij beter van technologie leren dan van mensen. Of dat zo is, is natuurlijk maar de vraag.  In ons land komt met name &#8216;blended learning&#8217; meer voor. In welke vorm dan ook.</li>
 106. <li>De studentenpopulatie is meer divers geworden. In 2018 hoort 42% van de Amerikaanse studenten tot een culturele minderheid, tegen 15% in 1970. Verder nemen meer vrouwen deel aan hoger onderwijs en is de gemiddelde leeftijd in de VS sterk gestegen. Voor ons land heb ik de cijfers niet paraat.</li>
 107. <li>Studenten zijn minder religieus dan vroeger. Dit spoort natuurlijk met de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie_in_Nederland#Statistieken_van_het_CBS" target="_blank" rel="noopener">ontkerkelijking</a> in het algemeen.</li>
 108. <li>Studenten ervaren nu meer stress dan vroeger. Financiële druk, de druk om in kortere tijd goede resultaten te behalen en het zoeken van een balans tussen allerlei activiteiten zouden hier oorzaak van kunnen zijn. 40% van de Amerikaanse studenten werkt 30 uur per week om de studie te kunnen bekostigen.<br />
 109. In ons land is de druk om sneller te studeren in de loop der jaren ook toegenomen. Denk aan het bindend studieadvies en aan de tempobeurs. Volgens mij hebben jongeren vandaag de dag ook meer geld nodig dan wij (mobiele telefoon, laptop, etc).</li>
 110. </ol>
 111. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/mbfcOQYM5Qw" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 112. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/hoe-het-hoger-onderwijs-in-dertig-jaar-is-veranderd/feed/</wfw:commentRss>
 113. <slash:comments>0</slash:comments>
 114. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/hoe-het-hoger-onderwijs-in-dertig-jaar-is-veranderd/</feedburner:origLink></item>
 115. <item>
 116. <title>Mini-symposium digitale leer- en werkomgeving (pensioen Nico Juist)</title>
 117. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/7ALlB6H2ddE/</link>
 118. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/mini-symposium-digitale-leer-en-werkomgeving-pensioen-nico-juist/#respond</comments>
 119. <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 20:11:58 +0000</pubDate>
 120. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 121. <category><![CDATA[Leeromgevingen]]></category>
 122. <category><![CDATA[afscheid]]></category>
 123. <category><![CDATA[DLO]]></category>
 124.  
 125. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13466</guid>
 126. <description><![CDATA[<p>Vandaag heb ik in Leiden een mini-symposium bezocht ter gelegenheid van de pensionering van Nico Juist. Nico heeft &#8216;best wel&#8217; veel invloed gehad op het denken over digitale leer- en werkomgevingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs.</p>
 127. <p><span id="more-13466"></span></p>
 128. <p>Nico houdt zich sinds 1990 bezig met ICT-innovatie in het hoger onderwijs.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/mini-symposium-digitale-leer-en-werkomgeving-pensioen-nico-juist/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 129. <content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik in Leiden een mini-symposium bezocht ter gelegenheid van de pensionering van Nico Juist. Nico heeft &#8216;best wel&#8217; veel invloed gehad op het denken over digitale leer- en werkomgevingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs.</p>
 130. <p><span id="more-13466"></span></p>
 131. <p>Nico houdt zich sinds 1990 bezig met ICT-innovatie in het hoger onderwijs. Hij is werkzaam geweest bij Hogeschool Holland (later InHolland), bij Hogeschool Leiden en bij SURF.
 Bij Hogeschool Leiden gaat Nico nu met pensioen, zijn werkzaamheden bij SURF zet hij nog voort. Citaat uit de uitnodiging van de collega&#8217;s van Hogeschool Leiden:</p>
 132. <blockquote><p>
<em>In die laatste periode maakte onze hogeschool een interessante ontwikkeling door in het gebruik van ICT in het onderwijs en het inzetten van IT in de informatie huishouding, de onderwijslogistiek en onderwijsorganisatie. 

En nu, gaat hij met pensioen!

 Voor ons is dat reden voor een gepaste afsluiting in de vorm van een “mini-symposium” en het onderwerp raad je al.
 Samen met enkele collega’s, wil Nico terugkijken op de ontwikkelingen binnen de hogeschool van de laatste jaren gemaakt heeft. Hij werpt hij natuurlijk ook een voorzichtige blik op de toekomst van de hogeschool en die van het hele hoger onderwijs. </em></p></blockquote>
 133. <p>Ik heb Nico voor het eerst ontmoet tijdens een reis naar de Online Educa Berlijn. Sindsdien lopen we elkaar regelmatig met plezier tegen het lijf. Ik wissel met genoegen opvattingen en ideeën met hem uit. Het is een aimabele kerel, met veel ideeën.</p>
 134. <p>We hebben samen nog eens flink online gediscussieerd over Office 365 als leeromgeving (zie <a href="https://www.te-learning.nl/blog/het-leermanagement-systeem-vervangen-door-office-365-niet-doen/" target="_blank" rel="noopener">hier</a> en <a href="https://www.te-learning.nl/blog/het-leermanagement-systeem-vervangen-door-office-365-toch-doen/" target="_blank" rel="noopener">hier</a>). Daarbij viel op dat Nico en ik eigenlijk hetzelfde beeld hebben bij de digitale leer- en werkomgeving van de toekomst. We maken wel andere keuzes in de weg daar naar toe. Nico heeft me vandaag beloofd vaker te zullen reageren op mijn bijdragen, nu hij meer vrije tijd heeft&#8230;..</p>
 135. <p>De geachte collega&#8217;s hadden voor het mini-symposium een leuke formule bedacht. Een aantal collega&#8217;s ging verkleed als Nico Juist in op geleerde lessen uit Nico&#8217;s projecten. Het eerste dat opviel, was de enorme waslijst aan projecten waar Nico bij betrokken is geweest. Terwijl Nico volgens eigen zeggen alleen maar leuke dingen heeft gedaan. De vervelende aspecten van het werken, liet hij vooral aan collega&#8217;s over. Aldus de verschillende Nico&#8217;s.</p>
 136. <p>Wat me ook opviel, was dat Nico bij een aantal belangrijke discussies een zeer vooraanstaande rol heeft vervuld.</p>
 137. <ol>
 138. <li>Nico heeft de besturingsvisie van de <a href="https://www.te-learning.nl/blog/modulair-functioneel-model-voor-een-flexibele-en-persoonlijke-leeromgeving-owd2016-blogsowd/" target="_blank" rel="noopener">burcht, de stad en het platteland</a> bedacht. Deze metafoor heeft betrekking op de besturing van ICT en de vrijheidsgraden die gebruikers daarbij hebben (van weinig tot veel).</li>
 139. <li>Nico heeft een voortrekkersrol gespeeld in het denken over de digitale leer- en werkomgeving als samenhangend geheel van componenten, waarbij data dankzij standaarden tussen componenten uitgewisseld kunnen worden. Dankzij technologische ontwikkelingen komt dit ideaalbeeld dichterbij. De Open Universiteit heeft dit met yOUlearn in feite voor de eigen organisatie gerealiseerd.</li>
 140. </ol>
 141. <p>Op dit moment meent Nico dat Office 365 een goed basis LMS is waarmee je andere applicaties kunt integreren. Daar is men in Leiden mee gestart. Hogeschool Leiden is volgens één van de &#8216;Nico Juisten&#8217; vervolgens op zoek gegaan naar aanvullende componenten, en is via een aanbestedingsprocedure uitgekomen bij Its Learning (toch een all-in-one systeem). Het gevolg is dat twee faculteiten nu Office 365 als basis LMS gebruiken en de rest Its Learning.</p>
 142. <p>Dit is enerzijds het gevolg van het niet apart aanbesteden van de afzonderlijke componenten (zoals een ePortfolio). Dat is begrijpelijk, want complex en arbeidsintensief. Maar aan de andere kant vraag ik me ook af of de markt van aanbieders al klaar is voor deze ontwikkeling (qua techniek en wat betreft attitude). Zelf denk ik dat Office 365 als basis LMS -die je integreert met andere toepassingen- veel maatwerkontwikkeling vergt. Daarom kies ik op dit moment voor all in one systemen die actief werken aan integraties, koppelingen en standaarden.</p>
 143. <p>Andere interessante geleerde lessen uit de ervaringen van Nico:</p>
 144. <div dir="ltr">
 145. <ul>
 146. <li>Migreren? Niet doen (begin liever opnieuw). Bij Zuyd heb ik hier wel een best positieve ervaring mee opgedaan.</li>
 147. <li>Denk groot, begin klein.</li>
 148. <li>Archiveren is georganiseerd samenwerken. Werk daarom dossiergericht.</li>
 149. <li>Belangrijke elementen binnen een visie op de DLWO: informatie is open tenzij, standaard tenzij, cloud tenzij.</li>
 150. <li>Zoek stabiliteit in bronsystemen, bronsystemen, bronsystemen.</li>
 151. <li>Adviseren is een kwestie van timing.</li>
 152. <li>ICT in het onderwijs is geen hulpmiddel. Het is meer dan dat.</li>
 153. <li>Laten we gewoon doen. Durf te pionieren. Pas aan waar nodig. Go and Ad Juist.</li>
 154. <li>We kunnen nu de belofte van ICT inlossen en kostbare arbeid &#8216;weg automatiseren&#8217;. Daarmee doelt Nico op de administratieve kant, niet op het primaire proces (het onderwijs geven zelf).</li>
 155. <li>Er is volgens hem nog veel te winnen op het gebied van didactiek. Waarom vraag je iets van een student?</li>
 156. <li>Houd het simpel.</li>
 157. </ul>
 158. </div>
 159. <p>&nbsp;</p>
 160. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/7ALlB6H2ddE" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 161. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/mini-symposium-digitale-leer-en-werkomgeving-pensioen-nico-juist/feed/</wfw:commentRss>
 162. <slash:comments>0</slash:comments>
 163. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/mini-symposium-digitale-leer-en-werkomgeving-pensioen-nico-juist/</feedburner:origLink></item>
 164. <item>
 165. <title>Wat zijn belangrijke succesfactoren bij het gebruik van games voor leren?</title>
 166. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/TBkV56ZoI1Y/</link>
 167. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/wat-zijn-belangrijke-succesfactoren-bij-het-gebruik-van-games-voor-leren/#respond</comments>
 168. <pubDate>Fri, 12 Oct 2018 08:48:17 +0000</pubDate>
 169. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 170. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 171. <category><![CDATA[research]]></category>
 172. <category><![CDATA[serious games]]></category>
 173.  
 174. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13464</guid>
 175. <description><![CDATA[<p>Karl Kapp heeft <a href="http://karlkapp.com/research-article-success-factors-for-serious-games-to-enhance-learning-a-systematic-review/" target="_blank" rel="noopener">een nuttige en beknopte samenvatting</a> gemaakt van een uitgebreide review studie naar diverse factoren die ertoe bijdragen dat serious games het leren daadwerkelijk bevorderen. Ik zie een duidelijke relatie met wat we in het algemeen weten over effectief leren.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wat-zijn-belangrijke-succesfactoren-bij-het-gebruik-van-games-voor-leren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 176. <content:encoded><![CDATA[<p>Karl Kapp heeft <a href="http://karlkapp.com/research-article-success-factors-for-serious-games-to-enhance-learning-a-systematic-review/" target="_blank" rel="noopener">een nuttige en beknopte samenvatting</a> gemaakt van een uitgebreide review studie naar diverse factoren die ertoe bijdragen dat serious games het leren daadwerkelijk bevorderen. Ik zie een duidelijke relatie met wat we in het algemeen weten over effectief leren.</p>
 177. <p><span id="more-13464"></span></p>
 178. <p>De auteurs van de review studie hebben hiervoor wetenschappelijke literatuur in de periode 2000 &#8211; 2015 bestudeerd (in totaal 63 artikelen). Volgens dit literatuuronderzoek staan vijf thema’s centraal bij serious games:</p>
 179. <ol>
 180. <li>Achtergrondverhaal en productie.</li>
 181. <li>Realisme.</li>
 182. <li>Kunstmatige intelligentie en adaptiviteit.</li>
 183. <li>Interactie.</li>
 184. <li>Feedback en debriefing.</li>
 185. </ol>
 186. <p>Deze vijf thema’s moeten bewust verweven zijn met didactische inhoud om ervoor te zorgen dat succesvol leren plaatsvindt. De onderzoekers hebben deze factoren vertaald in praktische richtlijnen voor ontwikkelaars van serious games.</p>
 187. <p>Belangrijke bevindingen zijn dan:</p>
 188. <ul>
 189. <li>Lerenden willen plezier hebben voordat ze de voordelen voor het leren via serious games waarderen. Ontwikkelaars van serious games zouden deze behoefte aan plezier moeten gebruiken om lerenden impliciet met de leerinhoud in contact te brengen. Met andere woorden: plezier kan aanzetten tot leren.<br />
 190. <em>Mijn opmerking</em>: motivatie is belangrijk. Of de serious games daadwerkelijk leiden tot effectief leren is van andere factoren afhankelijk.</li>
 191. <li>Het is belangrijk dat serious games vaker worden gespeeld en geen eenmalige leerinspanning zijn.<br />
 192. <em>Mijn opmerking</em>: ‘<em>retrieval practice</em>’ is bij serious games dus ook van belang. Ook bij serious games is leren een meer langdurig proces, in plaats van een eenmalige gebeurtenis.</li>
 193. <li>De vaardigheden die bij de speltaak aan bod komen, moeten overeenstemmen met de beoogde gevolgen van het leren (wat wil je dat een lerende na afloop kent of kan?).<br />
 194. <em>Mijn opmerking</em>: dit is in feite ook een vorm van ‘<em>constructive alignment</em>’. Dat betekent dat de inhoud, het didactisch concept en de wijze van beoordelen met elkaar samenhangen.</li>
 195. <li>Het fascinerende karakter van de serious game zorgt er niet voor dat lerenden na afloop meer over het onderwerp willen afweten. Ontwerpers moeten “<em>situational interest</em>” vast zien te houden en rekening houden met ervaringen binnen de serious game om leren te bevorderen.<br />
 196. <em>Mijn opmerking</em>: volgens mij doelen de onderzoekers hierbij op het betekenisvolle karakter van inhoud en proces.</li>
 197. <li>De taken binnen een serious game moeten geleidelijk aan toenemen in complexiteit zodat lerenden uitgedaagd worden om steeds beter te worden.<br />
 198. <em>Mijn opmerking</em>: dit is natuurlijk een beproefde vorm van ‘<em>mastery learning</em>’ waar o.a. Bloom al in de jaren zeventig voor pleitte.</li>
 199. <li>Aspecten die ervoor zorgen dat lerenden binnen de serious game gericht blijven op leren zijn: onmiddellijke feedback binnen de game, een intuïtieve game interface met minimalistische controlemechanismen en een eenvoudige “<em>heads-up display</em>” (helm, bril).<br />
 200. <em>Mijn opmerking</em>: bruikbare feedback en gebruikersgemak zijn ook hier wezenlijk.</li>
 201. <li>Creëer een emotionele band met de speler via gepersonaliseerde reacties en spelelementen waarbij ook de voortgang van het leren wordt bijgehouden. Hierdoor kun je ook na afloop van het spel de voortgang bespreken en evalueren. Bijvoorbeeld via specifieke rapportages.<br />
 202. <em>Mijn opmerking</em>: leren wordt bevorderd als lerenden zicht hebben op de voortgang van hun leren, als zij feedback krijgen op de wijze waarop zij leren en als sprake is van reflectie. Daar komt bij dat leren ook wordt bevorderd als je de inhoud kunt verbinden met persoonlijke ervaringen.</li>
 203. </ul>
 204. <p>Ook nu valt weer op dat een goede inbedding binnen een goed doordacht didactische concept essentieel is voor het behalen van goede leerresultaten. De relatie met wat we in het algemeen weten over effectief leren is ook nu weer prominent aanwezig. Of je het nu hebt over digitale leeromgevingen, online video, mobiele technologie of -in dit geval- over serious games: leg de verbinding met een gedegen didactische aanpak.</p>
 205. <p>Zowel op het niveau van het curriculum, de opzet van bijeenkomsten en de inhoud van online en off line leer- en doceeractiviteiten.</p>
 206. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/TBkV56ZoI1Y" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 207. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/wat-zijn-belangrijke-succesfactoren-bij-het-gebruik-van-games-voor-leren/feed/</wfw:commentRss>
 208. <slash:comments>0</slash:comments>
 209. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/wat-zijn-belangrijke-succesfactoren-bij-het-gebruik-van-games-voor-leren/</feedburner:origLink></item>
 210. <item>
 211. <title>Kan het gebruik van online video bijdragen aan succesvol studeren?</title>
 212. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/PsLDmlx0HlI/</link>
 213. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/kan-het-gebruik-van-online-video-bijdragen-aan-succesvol-studeren/#respond</comments>
 214. <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 18:16:33 +0000</pubDate>
 215. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 216. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 217. <category><![CDATA[activerende didactiek]]></category>
 218. <category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
 219. <category><![CDATA[online video]]></category>
 220. <category><![CDATA[studiesucces]]></category>
 221.  
 222. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13462</guid>
 223. <description><![CDATA[<p>Een activerende didactiek kan bijdragen aan succesvol studeren. Online video’s worden vaak geassocieerd met ‘passief consumeren’. Wat mij betreft is er echter een duidelijk verband tussen het gebruik van online video voor succesvol studeren. En dat verband gaat verder dan het faciliteren van een activerende didactiek.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/kan-het-gebruik-van-online-video-bijdragen-aan-succesvol-studeren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 224. <content:encoded><![CDATA[<p>Een activerende didactiek kan bijdragen aan succesvol studeren. Online video’s worden vaak geassocieerd met ‘passief consumeren’. Wat mij betreft is er echter een duidelijk verband tussen het gebruik van online video voor succesvol studeren. En dat verband gaat verder dan het faciliteren van een activerende didactiek.</p>
 225. <p><span id="more-13462"></span></p>
 226. <p>Voordat ik het bovenstaande zal toelichten, is het belangrijk om een aantal begrippen helder af te bakenen.</p>
 227. <p><strong>Online video</strong></p>
 228. <p>Bij online video heb je meerdere varianten:</p>
 229. <ul>
 230. <li>Live online streaming video vs opgenomen video’s.</li>
 231. <li>Wel of niet (geïntegreerd) ingebed met andere leeractiviteiten (bijvoorbeeld video’s verrijkt met evaluatieve vragen).</li>
 232. <li>Diverse formats (kennisclips in verschillende varianten, screencasts, weblectures, kort/lang, 360 graden video&#8217;s, enzovoorts).</li>
 233. <li>Gebruikt bij diverse didactische aanpakken (flipped classroom, klassikaal-ondersteund, probleemgestuurd onderwijs, volledig onlinbe, enzovoorts). Zie bijvoorbeeld mijn <a href="https://www.te-learning.nl/blog/elf-modellen-voor-blended-learning/" target="_blank" rel="noopener">elf modellen voor blended learning</a>.</li>
 234. <li>Voor diverse leeractiviteiten (bijvoorbeeld voor de introductie van een realistisch probleem als startsituatie voor leren, als advance organizer, voor instructie, als verwerkingsopdracht, voor feedback, voor reflectie).</li>
 235. </ul>
 236. <p>Er is al met al sprake van een grote variëteit op het gebied van online video voor leren, opleiden en onderwijs.</p>
 237. <p>Of video’s leiden tot goede leerresultaten is bovendien meestal afhankelijk van het didactisch concept. Bovendien is inhoud en vorm van invloed op de effectiviteit. Bob van den Brand van de Tilburg University heeft bijvoorbeeld aannemelijk kunnen maken dat <a href="https://www.media-and-education.nl/aan-de-slag/docent/docent-spotlight-i-star-methode-bob-van-den-brand-springlevend" target="_blank" rel="noopener">zijn iSTAR-methode</a> -waarbinnen instructievideo’s een belangrijke rol spelen- hebben bijgedragen aan een stijging van het slagingspercentage bij examens (van 58% naar 79%). In 2012 heeft Bob daarom <a href="http://www.te-learning.nl/blog/toon-aan-dat-e-learning-werkt-ele12/" target="_blank" rel="noopener">de E-learning Award</a> gewonnen.</p>
 238. <p><strong>Sleutels voor succesvol studeren</strong></p>
 239. <p>Dat brengt ons bij het onderwerp ‘succesvol studeren’. Volgens Marcel van der Klink (lector bij Zuid Hogeschool) kunnen opleidingen een aantal zaken doen om te voorkomen dat studenten vastlopen of vertraging oplopen. Bijvoorbeeld door een studeerbaar curriculum samen te stellen stellen. Vijf sleutels zijn daarbij van belang:</p>
 240. <ol>
 241. <li><strong>Programmering</strong> (samenhang, rust en transparantie). Overzicht houden. Binnen een blok een beperkt aantal onderwijseenheden met een thema aanbieden.</li>
 242. <li><strong>Actief leren. </strong>Onderwijs dat uitgaat van actief omgaan met de stof. Bied hierbij een diversiteit aan activiteiten aan.</li>
 243. <li><strong>Onderwijsklimaat.</strong> Zorg ervoor dat betrokkenheid van studenten hoog is. Pik signalen die wijzen op naderende uitval snel op (zoals verzuim). En intervenieer.</li>
 244. <li><strong>Toetsing.</strong> Bij te veel tentamens wordt een opleiding een hordeloop, met het risico op uitval. Kies per onderwijseenheid één tentamen. Evalueer het leren en geef regelmatige feedback. Van docenten en studenten. Zorg ervoor dat studenten eigenlijk een examenkans hebben.</li>
 245. <li><strong>Teamwerk</strong>. Ben als team samen verantwoordlijk bent voor een opleiding.</li>
 246. </ol>
 247. <p>In onderstaande video licht Marcel dit toe. In de tekst onder deze video beschrijf ik hoe je online video kunt inzetten bij een aantal van deze ‘sleutels’.</p>
 248. <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Vqj3jSP5n5M?rel=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
 249. <p><strong>Online video en de vijf sleutels</strong></p>
 250. <ol>
 251. <li><strong>Programmering</strong>. Je kunt een video als Advance Organizer gebruiken. Via een screencast of kennisclip kun je voorafgaand aan het leren een overzicht bieden waarmee lerenden nieuwe inhouden kunnen organiseren en interpreteren.</li>
 252. <li><strong>Actief leren</strong>. Lerenden moeten actief omgaan met de leerstof. Maar dat betekent uiteraard dat leerstof eerst gedemonstreerd moet worden. ‘Demonstration’ is één van <a href="https://www.te-learning.nl/blog/leren-met-behulp-van-ict-en-merrills-first-principles-of-instruction/" target="_blank" rel="noopener"><em>Merrill’s first principes of instruction</em></a>. Je kunt als docent onder meer via kennisclips bepaalde handelingen voordoen (modelleren). Met name bij complexe handelingen of handelingen bij echte patiënten werken video-opnames goed. Het is ook niet altijd mogelijk om lerenden fysiek aanwezig te laten zijn bij bepaalde handelingen.<br />
 253. Lastige statistische berekeningen kun je ook prima voordoen, onder meer via een screencast. Lerenden kunnen deze naar behoefte bekijken.<br />
 254. Volgens Marcel van der Klink kunnen hoorcolleges ook deel uit maken van de diversiteit aan leeractiviteiten waar hij voor pleit. In dat geval is het handig dat lerenden deze college’s (deels) terug kunnen kijken. Bovendien kun je deze opnames verrijken met evaluatieve vragen die het leereffect kunnen vergroten (ook afhankelijk van de feedback).<br />
 255. Daarnaast kun je lerenden verwerkingsopdrachten geven waarbij zij video’s maken. Video’s kunnen zoals gezegd ook gebruikt worden voor reflectie (bijvoorbeeld <a href="https://www.te-learning.nl/blog/laat-lerenden-eens-reflectievloggen/" target="_blank" rel="noopener">videoblogs</a>) of voor feedback.<br />
 256. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om diverse videotoepassingen voor actief leren in te zetten.</li>
 257. <li><strong>Onderwijsklimaat</strong>. Je kunt toepassingen als BlueJeans of Skype gebruiken voor interactie tussen docenten en lerenden, tussen bijeenkomsten door. Of als de fysieke afstand tussen lerenden en docenten groot is. Hiermee kun je de betrokkenheid van lerenden vergroten. Een andere toepassing is een interactief webinar. De betrokkenheid van lerenden kan daarbij ook groot zijn, als je veel interactiemomenten inbouwt.</li>
 258. <li><strong>Toetsing</strong>. Je kunt video’s ook inbedden binnen toetsvragen (formatief en summatief). Zoals gezegd kun je online video’s ook verrijken met vragen waarmee lerenden het resultaat van het leren kunnen evalueren. <a href="https://www.te-learning.nl/blog/geef-eens-feedback-aan-lerenden-via-video/" target="_blank" rel="noopener">Videofeedback</a> is wederom een voorbeeld van de inzet van online video voor toetsing.</li>
 259. <li><strong>Teamwerk</strong>.  Het is best ingewikkeld om teams altijd fysiek bij elkaar te laten komen. Mensen werken parttime en op verschillende locaties. Mede door de reistijd is het ook complex om overleggen te plannen om samen aan onderwijs te werken. In die situaties zijn toepassingen als Skype, StarLeaf of BlueJeans erg handig. Medewerkers willen vaak best een uurtje op hun vrije dag overleggen als zij daarvoor niet naar de locatie hoeven te komen.<br />
 260. Ik heb dinsdagavond bijvoorbeeld een webinar via Zoom verzorgd. Gisteren heb ik een kort Skype-overleg gehad, plus daarna een overleg in Heerlen waarbij twee deelnemers via BlueJeans vanuit Maastricht participeerden. Vandaag heb ik via Skype een uitgebreid interview gehad met mensen uit Rotterdam, terwijl ik in Heerlen aanwezig was. Samenwerking tussen teamleden kan dus ook vorm krijgen via live online video.</li>
 261. </ol>
 262. <p>Mijn conclusie is dan ook dat online video binnen elke sleutel van succesvol studeren een rol kan spelen.</p>
 263. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/PsLDmlx0HlI" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 264. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/kan-het-gebruik-van-online-video-bijdragen-aan-succesvol-studeren/feed/</wfw:commentRss>
 265. <slash:comments>0</slash:comments>
 266. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/kan-het-gebruik-van-online-video-bijdragen-aan-succesvol-studeren/</feedburner:origLink></item>
 267. <item>
 268. <title>Deelnemen aan de postbachelor opleiding e-Learning (start 27 november 2018)?</title>
 269. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/pyxnVLuTMzs/</link>
 270. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/deelnemen-aan-de-postbachelor-opleiding-e-learning-start-27-november-2018/#respond</comments>
 271. <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 14:40:19 +0000</pubDate>
 272. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 273. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 274. <category><![CDATA[Avans]]></category>
 275. <category><![CDATA[post-hbo opleiding e-learning]]></category>
 276. <category><![CDATA[professionalisering]]></category>
 277.  
 278. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13460</guid>
 279. <description><![CDATA[<p>Op 27 november 2018 start de tweede uitvoering van de Avans Plus Postbachelor opleiding e-Learning aan. Dit is een uitgebreide opleiding die bij Fontys al 16 jaar succesvol is uitgevoerd (Fontys post hbo-opleiding e-Learning) en nu voor de tweede keer bij Avans Plus wordt uitgevoerd.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/deelnemen-aan-de-postbachelor-opleiding-e-learning-start-27-november-2018/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 280. <content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 november 2018 start de tweede uitvoering van de Avans Plus Postbachelor opleiding e-Learning aan. Dit is een uitgebreide opleiding die bij Fontys al 16 jaar succesvol is uitgevoerd (Fontys post hbo-opleiding e-Learning) en nu voor de tweede keer bij Avans Plus wordt uitgevoerd. Deze keer met een extra inhoudelijke avond en een extra excursie naar een e-Learning bedrijf. Je kunt je <a href="https://avansplus.nl/opleidingen/hrm/hr-advies/e-learning" target="_blank" rel="noopener">hier nog voor inschrijven</a>.</p>
 281. <p><span id="more-13460"></span></p>
 282. <p>Gisteravond heb ik in het kader van de lopende editie van deze opleiding <a href="https://www.te-learning.nl/blog/activerende-didactiek-webinar/" target="_blank" rel="noopener">een webinar verzorgd</a>. Ook bij de komende editie ben ik van de partij (twee gastcolleges en een webinar). De andere docenten binnen deze opleiding zijn:</p>
 283. <ul>
 284. <li>Marcel de Leeuwe (hoofddocent, onafhankelijk e-Learning adviseur en trainer @ Leerbeleving)</li>
 285. <li>Alex van der Linden (consultant L&amp;D Innovation bij KLM)</li>
 286. <li>Cherida Louz (onafhankelijk e-Learning specialist &amp; operatieassistent cardiochirurgie)</li>
 287. <li>Fons van den Berg (Creative professional learning)</li>
 288. <li>Hans de Zwart (directeur Bits of Freedom)</li>
 289. <li>Jeroen Krouwels (Business development &amp; innovation bij Noordhoff Health)</li>
 290. </ul>
 291. <p>Deelnemers zijn werkzaam als learning professional in de rol van docent, onderwijsontwikkelaar, trainer, leermateriaalontwikkelaar, onderwijskundig ontwerper, learning innovator, L&amp;D adviseur, HR professional, etc.</p>
 292. <p>Deelnemers hebben kennis van didactiek en staan open voor innovatieve vormen van leren. Deelnemers aan eerdere uitvoeringen waren werkzaam in het onderwijs, bij bedrijven, overheid en zorg of als zelfstandige learning professionals.</p>
 293. <p>De opleiding bestaat uit een afwisselend leertraject dat bestaat uit online en face-to-face leren:</p>
 294. <ul>
 295. <li>Gedurende de contactavonden worden door de hoofddocent en de vele ervaren gastdocenten relevante theoretische inzichten gecombineerd met concrete voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.</li>
 296. <li>De contactavonden worden afgewisseld met vele webinars, twee trainingsdagen met hands-on oefeningen.</li>
 297. <li>Deelnemers maken middels twee excursies kennis met e-Learning bedrijven.</li>
 298. </ul>
 299. <p>Een belangrijk manier om de transfer naar de eigen werkplek te optimaliseren zit in vier opdrachten. Met deze opdrachten verwerken deelnemers het geleerde en passen direct nieuwe inzichten toe. De invulling van de opdrachten wordt ingegeven door de eigen werkpraktijk.</p>
 300. <p>De opleiding e-Learning bestaat uit:</p>
 301. <ul>
 302. <li>12 lesavonden (3 uren)</li>
 303. <li>7 webinars (1,5 uur)</li>
 304. <li>2 trainingsdagen (6 uren)</li>
 305. <li>2 excursies naar e-Learning bedrijven (3 uren)</li>
 306. <li>afsluitende avond met eindpresentaties</li>
 307. </ul>
 308. <p>De precieze data met onderwerpen en docenten staan in deze <a href="https://www.e-learning.nl/Portals/0/docs/Planning%20Avans%20nov2018.pdf?ver=2018-10-08-215634-730" target="_blank" rel="nofollow noopener">pdf</a>.</p>
 309. <p><strong>De opleiding start op dinsdag 27 november 2018 en wordt afgesloten op 26 november 2019. </strong></p>
 310. <p>De leslocatie is bij de Avans Hogescholen in ’s-Hertogenbosch: <a href="https://goo.gl/maps/LH4JwPuj77C2" target="_blank" rel="nofollow noopener">Onderwijsboulevard 215, 5223 DE &#8216;s-Hertogenbosch</a> (&lt; 5 minuten lopen vanaf het NS station en gratis parkeren bij de school). Elke avond wordt gestart met lekkere broodjes en een soep.</p>
 311. <p>Meer informatie is te vinden op de <a href="https://avansplus.nl/opleidingen/hrm/hr-advies/e-learning" target="_blank" rel="nofollow noopener">website</a>. Inschrijven kan ook via deze website.</p>
 312. <p>Als je de eigen situatie of leervragen wil afstemmen met Marcel de Leeuwe dan kan dit. Stuur Marcel dan een <a href="http://mailto:[email protected]" target="_blank" rel="nofollow noopener">e-mail</a>. Marcel maakt dan een (telefonische) afspraak met je.</p>
 313. <p>Tip ook gerust andere belangstellenden.</p>
 314. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/pyxnVLuTMzs" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 315. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/deelnemen-aan-de-postbachelor-opleiding-e-learning-start-27-november-2018/feed/</wfw:commentRss>
 316. <slash:comments>0</slash:comments>
 317. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/deelnemen-aan-de-postbachelor-opleiding-e-learning-start-27-november-2018/</feedburner:origLink></item>
 318. <item>
 319. <title>Activerende didactiek (webinar)</title>
 320. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/ntxFsQ-qUjU/</link>
 321. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/activerende-didactiek-webinar/#respond</comments>
 322. <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 19:43:36 +0000</pubDate>
 323. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 324. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 325. <category><![CDATA[activerende didactiek]]></category>
 326. <category><![CDATA[webinar]]></category>
 327.  
 328. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13458</guid>
 329. <description><![CDATA[<p>Vanavond heb ik in het kader van de <a href="https://avansplus.nl/opleidingen/hrm/hr-advies/e-learning" target="_blank" rel="noopener">post-bachelor-opleiding over e-learning van Avans Plus</a> weer een webinar verzorgd over activerende didactiek. Ik heb geprobeerd heel veel interactiemomenten in te bouwen.</p>
 330. <p><span id="more-13458"></span></p>
 331. <p>Vooraf had ik de deelnemers de volgende vraag gesteld: Waardoor kenmerkt een activerende didactiek zich?</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/activerende-didactiek-webinar/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 332. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond heb ik in het kader van de <a href="https://avansplus.nl/opleidingen/hrm/hr-advies/e-learning" target="_blank" rel="noopener">post-bachelor-opleiding over e-learning van Avans Plus</a> weer een webinar verzorgd over activerende didactiek. Ik heb geprobeerd heel veel interactiemomenten in te bouwen.</p>
 333. <p><span id="more-13458"></span></p>
 334. <p>Vooraf had ik de deelnemers de volgende vraag gesteld: Waardoor kenmerkt een activerende didactiek zich? Noem kenmerken in korte trefwoorden. Via Mentimeter kon men antwoorden geven.</p>
 335. <p>Bij de start van het webinar heb ik de deelnemers net als verleden jaar een opdracht laten zien die ik hen aan het eind van de bijeenkomst zou laten maken.</p>
 336. <p>Vervolgens zijn we ingegaan op drie redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt:<br />
 337. 1. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met didactische eigenschappen van leertechnologieën (zoals een een digitale leeromgeving die vooral wordt gebruikt om materiaal te verstrekken).<br />
 338. 2. Leertechnologie wordt niet op een didactisch goede manier ingezet.<br />
 339. 3. Blended learning en e-learning worden niet op een goede manier geïmplementeerd.</p>
 340. <p>Ik ben vooral op de tweede reden ingegaan. Op basis van diverse onderzoeken (o.a. <a href="https://www.te-learning.nl/blog/wat-zegt-nieuw-onderzoek-over-de-effecten-van-leertechnologie-op-studieprestaties/" target="_blank" rel="noopener">Schneider &amp; Preckel, 2017</a>) kun je concluderen dat leertechnologie onderwijs en opleiden niet radicaal verbetert, maar wel effectief kan worden gebruikt als sprake is van een goed uitgedacht didactisch concept.</p>
 341. <p>Daarom gebruik ik <a href="http://mdavidmerrill.com/Papers/firstprinciplesbymerrill.pdf" target="_blank" rel="noopener">Merrill’s First Principles of Instruction (pdf)</a> als kapstok en probeer ik aan te geven op welke manier leertechnologie kan worden gebruikt om deze ‘first principles’ te faciliteren.</p>
 342. <ul>
 343. <li>Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen (bijvoorbeeld via digital stortyelling of VR)</li>
 344. <li>Bestaande kennis wordt geactiveerd als basis voor nieuwe kennis (denk aan de zelftest).</li>
 345. <li>Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende (bijvoorbeeld modelling via online video).</li>
 346. <li>Nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende (onder meer via simulaties; feedback is hierbij ook van belang).</li>
 347. <li>Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de lerende (denk aan reflecteren via vloggen).</li>
 348. </ul>
 349. <p>Tenslotte zijn we ingegaan op het TPACK-model als hulpmiddel om op een integrale manier naar leertechnologie en didactiek te kijken. Daarbij heb ik onder meer benadrukt dat je niet alleen moet kijken naar welke leeractiviteiten je kunt faciliteren met technologie, maar ook hoe leertechnologieën jou in staat stelt bepaalde leeractiviteiten te ontwikkelen.</p>
 350. <p>Hier zijn mijn slides:</p>
 351. <p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/FWvnXKGcNhhTvV" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></p>
 352. <div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="181009 (wr) v1 webinar activerend leren avans plus 2018" href="//www.slideshare.net/wrubens/181009-wr-v1-webinar-activerend-leren-avans-plus-2018" target="_blank" rel="noopener">181009 (wr) v1 webinar activerend leren avans plus 2018</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/wrubens" target="_blank" rel="noopener">WilfredRubens.com</a></strong></div>
 353. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/ntxFsQ-qUjU" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 354. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/activerende-didactiek-webinar/feed/</wfw:commentRss>
 355. <slash:comments>0</slash:comments>
 356. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/activerende-didactiek-webinar/</feedburner:origLink></item>
 357. <item>
 358. <title>Dagelijks schrijven verbetert je leven</title>
 359. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/lDjdROmeZFc/</link>
 360. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/dagelijks-schrijven-verbetert-je-leven/#respond</comments>
 361. <pubDate>Sun, 07 Oct 2018 07:29:07 +0000</pubDate>
 362. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 363. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 364. <category><![CDATA[schrijven]]></category>
 365. <category><![CDATA[weblogs]]></category>
 366.  
 367. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13455</guid>
 368. <description><![CDATA[<p>Ik heb de indruk dat sprake is van een verschuiving in de manier waarop we ons online uitdrukken. Veel mensen drukken zich eerder uit in beeld en geluid, dan via geschreven tekst. Toch is het belangrijk dat je dagelijks schrijft,</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/dagelijks-schrijven-verbetert-je-leven/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 369. <content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de indruk dat sprake is van een verschuiving in de manier waarop we ons online uitdrukken. Veel mensen drukken zich eerder uit in beeld en geluid, dan via geschreven tekst. Toch is het belangrijk dat je dagelijks schrijft, ook al hoeft dat niet persé publiek te zijn.</p>
 370. <p><span id="more-13455"></span></p>
 371. <p>In <a href="https://dariusforoux.com/daily-writing-habit/" target="_blank" rel="noopener">Form A Daily Writing Habit—It Will Improve Your Life</a> beschrijft Darius Foroux vijf redenen waarom je dagelijks zou moeten schrijven en vier tips om daarmee te starten.</p>
 372. <p>De redenen zijn:</p>
 373. <ol>
 374. <li>Je ontwikkelt er meer zelfdiscipline door. Daarmee kun je veel bereiken.</li>
 375. <li>Je ontwikkelt er overtuigingskracht door. Schrijven is namelijk jezelf en anderen met woorden proberen te overtuigen.</li>
 376. <li>Je ontwikkelt er zelfbewustzijn door. Je leert jezelf beter kennen door het vertalen van je gedachten in woorden.</li>
 377. <li>Je leert er betere beslissingen door te nemen. We nemen vaak beslissing zonder volledig te snappen waarom. Door over het nemen van beslissingen te schrijven, word je je daar meer bewust van.</li>
 378. <li>Je ziet de kracht van “compounding” in de praktijk. Door gedurende een lange periode te schrijven zie je daar de voorbeelden van. “Compounding” betekent samenstellen of verbinden. Maar Foroux doelt op ergens gericht en gefocust mee bezig zijn.</li>
 379. </ol>
 380. <p>Ik heb zelf eerder al eens geschreven waarom <a href="http://www.te-learning.nl/blog/waarom-ik-bloggen-belangrijk-vind-voor-leren-elearnmooc/" target="_blank" rel="noopener">ik bloggen belangrijk vind voor leren</a>. Foroux’ redenen om dagelijks te schrijven zijn daar een welkome aanvulling op. Ik herkende ze namelijk zeer, toen ik ze vanochtend las.</p>
 381. <p>De eerste reden kun je ook met andere activiteiten bereiken. Maar de andere redenen zijn echt gekoppeld aan schrijven waardoor je je gedachten herstructureert. Je hoeft er overigens niet (direct) voor te kiezen om voor een breed publiek te schrijven. Al heeft schrijven voor een breed publiek ook voordelen. Je komt in aanraking met anderen, je moet extra kritisch zijn op je publicaties, je ontvangt commentaar die je aan het denken kunnen zetten, enzovoorts</p>
 382. <p>Zoals gezegd formuleert de auteur ook vier tips:</p>
 383. <ol>
 384. <li>Lees en studeer. ’Steel’ de schrijfstijl van anderen. Bouw voort op ideeën anderen. Daar haal je inspiratie uit. Zeer herkenbaar!</li>
 385. <li>Zorg voor een dagelijkse herinnering die je attendeert om te gaan schrijven. Ontwikkel daarbij een routine. Deze tip herken ik niet. Ik beslis wel elke dag wanneer ik die dag ga schrijven.</li>
 386. <li>Leg de lat laag. Begin bijvoorbeeld met één zin.</li>
 387. <li>Verwijder afleidingen. Vraag mensen jou niet te storen als je schrijft. Foroux reserveert elke ochtend drie uur om te schrijven. Gedurende die tijd zet hij zijn telefoon op niet storen en doet hij geen andere dingen.<br />
 388. Ik reserveer nooit zoveel tijd om te schrijven. Maar ik herken wel het belang om niet afgeleid te worden. Laat je je wel afleiden, dan kost het schrijven ook veel meer tijd.</li>
 389. </ol>
 390. <p>Tenslotte adviseert Darius Foroux om te beginnen en vol te houden. Want pas over een langere periode ervaar je de voordelen van schrijven. Ook dit kan ik beamen.</p>
 391. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/lDjdROmeZFc" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 392. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/dagelijks-schrijven-verbetert-je-leven/feed/</wfw:commentRss>
 393. <slash:comments>0</slash:comments>
 394. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/dagelijks-schrijven-verbetert-je-leven/</feedburner:origLink></item>
 395. <item>
 396. <title>19 november 2018: Masterclass – Innovatie van het mbo onderwijs door digitaal leiderschap</title>
 397. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/4eaJr-qc6J4/</link>
 398. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/19-november-2018-masterclass-innovatie-van-het-mbo-onderwijs-door-digitaal-leiderschap/#respond</comments>
 399. <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 06:58:58 +0000</pubDate>
 400. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 401. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 402. <category><![CDATA[leiderschap]]></category>
 403. <category><![CDATA[masterclass]]></category>
 404. <category><![CDATA[strategisch beleid]]></category>
 405.  
 406. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=13453</guid>
 407. <description><![CDATA[<p>Heb ik ook directie- en bestuursleden uit het mbo onder mijn lezers? Voor hen is namelijk de masterclass  &#8220;Innovatie van het mbo onderwijs door digitaal leiderschap&#8221; bedoeld die de MBO Academie en Wielinq op 19 november aanstaande in Nyenrode organiseert.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/19-november-2018-masterclass-innovatie-van-het-mbo-onderwijs-door-digitaal-leiderschap/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 408. <content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik ook directie- en bestuursleden uit het mbo onder mijn lezers? Voor hen is namelijk de masterclass  &#8220;Innovatie van het mbo onderwijs door digitaal leiderschap&#8221; bedoeld die de MBO Academie en Wielinq op 19 november aanstaande in Nyenrode organiseert. Ik mag één van de college&#8217;s verzorgen.</p>
 409. <p><span id="more-13453"></span></p>
 410. <p>Volgens de organisatoren wordt van directies van mbo-scholen digitaal leiderschap verwacht om sturing te geven aan ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en onderwijs. Daarom organiseren zij</p>
 411. <blockquote><p><em>alweer voor de vijfde keer een inspirerende masterclass met 4 boeiende colleges verzorgd door toonaangevende sprekers en samengesteld in nauw overleg met een aantal MBO bestuurders.</em></p></blockquote>
 412. <p>Ik ben één van die sprekers (voor de vierde keer alweer). Ik zal het hebben over hoe leertechnologie het mbo kan versterken. Andere sprekers zijn:</p>
 413. <ul>
 414. <li>Ruud Veltenaar: Het leiden van de transformatie van onderwijzen naar leren.</li>
 415. <li>Frank de Langen: Van visie naar innovatiestrategie in het mbo-onderwijs</li>
 416. <li>Rob Poels: Wat wordt er van u verwacht op het gebied van digitaal leiderschap?</li>
 417. </ul>
 418. <p>Meer informatie vind je in de <a href="https://www.mboacademie.nl/wp-content/uploads/2018/09/Brochure-Masterclass-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener">brochure</a> (pdf) en op de <a href="https://www.wielinq.nl/masterclass-innovatie-van-het-mbo-onderwijs-door-digitaal-leiderschap/" target="_blank" rel="noopener">website van Wielinq</a>. Aanmelden <a href="https://www.mbo-events.nl/masterclasswielinq/nl/registreer" target="_blank" rel="noopener">kan ook online</a>. De kosten voor deze masterclass bedragen € 950,- per persoon exclusief BTW en inclusief lunch &amp; borrel.</p>
 419. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/4eaJr-qc6J4" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 420. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/19-november-2018-masterclass-innovatie-van-het-mbo-onderwijs-door-digitaal-leiderschap/feed/</wfw:commentRss>
 421. <slash:comments>0</slash:comments>
 422. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/19-november-2018-masterclass-innovatie-van-het-mbo-onderwijs-door-digitaal-leiderschap/</feedburner:origLink></item>
 423. </channel>
 424. </rss>
 425.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//feeds.feedburner.com/typepad/fIYD

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda