Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://feeds.feedburner.com/typepad/fIYD

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
 3.  
 4. <channel>
 5. <title>WilfredRubens.com over leren en ICT</title>
 6. <link>https://www.te-learning.nl/blog</link>
 7. <description>Ontwikkelingen op het gebied van technology enhanced learning en e-learning</description>
 8. <lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2017 12:11:55 +0000</lastBuildDate>
 9. <language>nl</language>
 10. <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
 11. <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
 12.  
 13. <image>
 14. <url>https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2015/09/cropped-logowebsiteWR-32x32.png</url>
 15. <title>WilfredRubens.com over leren en ICT</title>
 16. <link>https://www.te-learning.nl/blog</link>
 17. <width>32</width>
 18. <height>32</height>
 19. </image>
 20. <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/typepad/fIYD" /><feedburner:info uri="typepad/fiyd" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>typepad/fIYD</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>https://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item>
 21. <title>Platform voor onderzoekend leren</title>
 22. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/smoFs-bGZ1E/</link>
 23. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/platform-voor-onderzoekend-leren/#respond</comments>
 24. <pubDate>Sun, 19 Nov 2017 12:11:55 +0000</pubDate>
 25. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 26. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 27. <category><![CDATA[inquiry-based learning]]></category>
 28. <category><![CDATA[onderzoekend leren]]></category>
 29.  
 30. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12641</guid>
 31. <description><![CDATA[<p>Binnen het onderwijs wordt ‘inquiry-based learning’ ingezet, ook al is dat niet altijd op een effectieve manier. Leertechnologie kan deze aanpak ondersteunen. Bij het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben ze hier een platform voor ontwikkeld.</p>
 32. <p><span id="more-12641"></span></p>
 33. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view.png"><img class="alignright wp-image-12643" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-300x105.png" alt="DojoIBL" width="394" height="138" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-300x105.png 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-768x270.png 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-1024x360.png 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-100x35.png 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-150x53.png 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-200x70.png 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-450x158.png 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-600x211.png 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-900x316.png 900w" sizes="(max-width: 394px) 100vw, 394px" /></a>Onderzoekend leren kan een effectieve manier van leren zijn.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/platform-voor-onderzoekend-leren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 34. <content:encoded><![CDATA[<p>Binnen het onderwijs wordt ‘inquiry-based learning’ ingezet, ook al is dat niet altijd op een effectieve manier. Leertechnologie kan deze aanpak ondersteunen. Bij het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben ze hier een platform voor ontwikkeld.</p>
 35. <p><span id="more-12641"></span></p>
 36. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view.png"><img class="alignright wp-image-12643" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-300x105.png" alt="DojoIBL" width="394" height="138" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-300x105.png 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-768x270.png 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-1024x360.png 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-100x35.png 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-150x53.png 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-200x70.png 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-450x158.png 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-600x211.png 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/DojoIBL___Inquiries_view-900x316.png 900w" sizes="(max-width: 394px) 100vw, 394px" /></a>Onderzoekend leren kan een effectieve manier van leren zijn. Dat zou je in eerste instantie niet zeggen als je naar John Hattie’s onderzoek naar effectgroottes kijkt. Zoals zo vaak, moet je bij Hattie’s metastudie echter verder kijken dan de metertjes. <a href="https://visible-learning.org/2016/07/ask-professor-john-hattie-a-question/" target="_blank" rel="noopener">Hattie stelt namelijk</a> dat ‘inquiry-based learning’ kan leiden tot verdiepend leren als lerenden over basiskennis beschikken die via ‘direct instruction’ is verworven. Veel docenten passen onderzoekend leren volgens hem echter te snel toe.</p>
 37. <p>Daarnaast hebben lerenden structuur en ondersteuning nodig. Bij het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben ze <a href="https://www.ou.nl/-/dojoibl-ondersteunt-samenwerkend-onderzoekend-leren" target="_blank" rel="noopener">DojoIBL ontwikkeld</a> dat samenwerkend onderzoekend leren ondersteunt:</p>
 38. <blockquote><p><em>DojoIBL imiteert onderzoeksprocessen zoals die in de echte wereld plaatsvinden. Het organiseert de activiteiten in verschillende fases. Daarbij vermengt het formeel leren (bureaugebonden of desktop based leren) met informeel (mobiel) leren. Bij de ontwikkeling van DojoIBL kon voortgebouwd worden op de ervaringen van een eerder Europees project waar het Welten-instituut in participeerde: weSPOT. Mede daardoor biedt DojoIBL nu een op de cloud gebaseerde goed schaalbare infrastructuur met een sterke focus op (mobiele) dataverzameling. Binnen één jaar is de methodologie geïmplementeerd in 10 nationale en internationale projecten. Daarbij werden de studenten op verschillende momenten geïnterviewd. Tijd- en taakmanagement bleken de cruciale functionaliteiten te zijn en werden in verschillende implementaties steeds verder verbeterd.</em></p></blockquote>
 39. <p>Onlangs is dit platform uitgebreid met DojoAnalytics, waardoor learning analytics dashboards kunnen worden gebruikt om onderzoekend leren binnen DojoIBL te monitoren.</p>
 40. <p>Angel Suarez (@titogelo) van de OU heeft hierover samen met Stefaan Ternier en Marcus Specht een <a href="http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/8426/1/ICWL2017_manuscript_14.pdf" target="_blank" rel="noopener">paper geschreven</a> (pdf) dat onlangs bekroond is. Via <a href="http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/8427/3/icwl2017.pdf" target="_blank" rel="noopener">deze presentatie</a> (pdf) krijg je een indruk van het platform. Je kunt het platform ook <a href="http://dojo-ibl.appspot.com" target="_blank" rel="noopener">uitproberen</a> .</p>
 41. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/smoFs-bGZ1E" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 42. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/platform-voor-onderzoekend-leren/feed/</wfw:commentRss>
 43. <slash:comments>0</slash:comments>
 44. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/platform-voor-onderzoekend-leren/</feedburner:origLink></item>
 45. <item>
 46. <title>Toepassingen van kunstmatige intelligentie</title>
 47. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/uHqUbVSeOK4/</link>
 48. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/toepassingen-van-kunstmatige-intelligentie/#respond</comments>
 49. <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 08:11:40 +0000</pubDate>
 50. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 51. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 52. <category><![CDATA[Artificiële Intelligentie]]></category>
 53.  
 54. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12638</guid>
 55. <description><![CDATA[<p>Kunstmatige intelligentie is allesbehalve een nieuw fenomeen. De populariteit ervan neemt wel toe, en de toepassingen worden alomtegenwoordig.</p>
 56. <p><span id="more-12638"></span></p>
 57. <p>Computerworld publiceerde de afgelopen week over <a href="http://computerworld.nl/markttrends/102009-dit-zijn-de-nieuwe-ai-tools-van-microsoft" target="_blank" rel="noopener">nieuwe tools van Microsoft</a> op het gebied van kunstmatige oftewel artificiële intelligentie.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/toepassingen-van-kunstmatige-intelligentie/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 58. <content:encoded><![CDATA[<p>Kunstmatige intelligentie is allesbehalve een nieuw fenomeen. De populariteit ervan neemt wel toe, en de toepassingen worden alomtegenwoordig.</p>
 59. <p><span id="more-12638"></span></p>
 60. <p>Computerworld publiceerde de afgelopen week over <a href="http://computerworld.nl/markttrends/102009-dit-zijn-de-nieuwe-ai-tools-van-microsoft" target="_blank" rel="noopener">nieuwe tools van Microsoft</a> op het gebied van kunstmatige oftewel artificiële intelligentie. Dankzij ‘cloudrekenkracht’, betere algoritmes en ‘big data’ neemt de populariteit van AI toe en zijn we steeds beter in staat grote hoeveelheden gegevens te bewerken, te visualiseren en te analyseren.</p>
 61. <p>De nieuwe tools hebben verder betrekking op de volgende toepassingen:</p>
 62. <ul>
 63. <li>Het verbeteren van vertaaltechnologie zodat gesproken en geschreven teksten die in API’s of toepassingen worden gebruikt, kunnen worden vertaald.</li>
 64. <li>Een app voor mensen met een visuele beperking die in staat is documenten voor te lezen, gezichten en afbeeldingen te herkennen en te beschrijven of streepjescodes te herkennen.</li>
 65. <li>Het versterken van zoekfunctionaliteiten voor interne netwerken (meerdere databronnen doorzoeken en één interface gebruiken).</li>
 66. <li>Het verbeteren van recommendersystemen.</li>
 67. <li>Het gebruik van een ‘intelligente kiosk’ waarmee de fysieke veiligheid van werknemers kan worden verbeterd. De werknemer wordt geïdentificeerd en krijgt instructies (welke veiligheidskleding en apparatuur, te gebruiken, welke autorisaties om taken uit te voeren).</li>
 68. <li>Het gebruik van chatbots voor docenten en studenten om vragen te beantwoorden.</li>
 69. </ul>
 70. <p>Deze ontwikkelingen kennen uiteraard risico’s en ethische vraagstukken.</p>
 71. <p>Je kunt ook zelf <a href="https://azure.microsoft.com/nl-nl/services/cognitive-services/" target="_blank" rel="noopener">experimenteren</a> met API’s die Microsoft heeft ontwikkeld.</p>
 72. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/uHqUbVSeOK4" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 73. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/toepassingen-van-kunstmatige-intelligentie/feed/</wfw:commentRss>
 74. <slash:comments>0</slash:comments>
 75. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/toepassingen-van-kunstmatige-intelligentie/</feedburner:origLink></item>
 76. <item>
 77. <title>Online educa Bingo #oeb17</title>
 78. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/9jN4mXUqGRw/</link>
 79. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-bingo-oeb17/#respond</comments>
 80. <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:13:16 +0000</pubDate>
 81. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 82. <category><![CDATA[Online Educa]]></category>
 83. <category><![CDATA[game]]></category>
 84. <category><![CDATA[OEB17]]></category>
 85. <category><![CDATA[Online Educa Berlijn]]></category>
 86.  
 87. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12634</guid>
 88. <description><![CDATA[<p>Van 6-8 december aanstaande vindt de <a href="https://oeb.global/" target="_blank" rel="noopener">Online Educa Berlijn</a> plaats. Ik heb een bingospel gemaakt dat je kunt gebruiken als je deze grootschalige conferentie gaat bezoeken.</p>
 89. <p><span id="more-12634"></span></p>
 90. <p>Ik heb een bingokaart gemaakt met termen waarvan ik verwacht dat je ze tijdens de Online Educa zult horen.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-bingo-oeb17/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 91. <content:encoded><![CDATA[<p>Van 6-8 december aanstaande vindt de <a href="https://oeb.global/" target="_blank" rel="noopener">Online Educa Berlijn</a> plaats. Ik heb een bingospel gemaakt dat je kunt gebruiken als je deze grootschalige conferentie gaat bezoeken.</p>
 92. <p><span id="more-12634"></span></p>
 93. <p>Ik heb een bingokaart gemaakt met termen waarvan ik verwacht dat je ze tijdens de Online Educa zult horen. Deze kaart bevat niet voor de hand liggende termen zoals het thema van de conferentie (Learning Uncertainty), e-learning of digital learning. Uiteraard zul je ook andere begrippen vaker tegen komen.</p>
 94. <p>Gebruik deze bingokaart als je sessies bezoekt. Je kunt deze als <a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/oebbingo.pdf" target="_blank" rel="noopener">pdf-bestand downloaden</a> of <a href="https://bingobaker.com/play/1396648" target="_blank" rel="noopener">online gebruiken</a>.</p>
 95. <p>Als je een term hoort, kruis je deze op de kaart aan. Welke termen worden het meest genoemd? Wat betekenen ze? Zijn de begrippen ook relevant voor jouw organisatie? Krijg je er op korte termijn mee te maken (komend jaar), op langere termijn of zijn het hypes? En waarom denk je dat? Welke reisgenoten hebben het eerste de kaart vol? Wanneer is dat?</p>
 96. <p>Maak gerust ook je <a href="https://bingobaker.com/" target="_blank" rel="noopener">eigen bingokaart</a>.</p>
 97. <p><iframe src="https://bingobaker.com/play/1396648" width="600" height="750"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>De browser ondersteunt geen inline frames. Bekijk de <a href="https://bingobaker.com/play/1396648" target="_blank"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>inhoud</a> in een nieuw venster.</iframe></p>
 98. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/9jN4mXUqGRw" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 99. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-bingo-oeb17/feed/</wfw:commentRss>
 100. <slash:comments>0</slash:comments>
 101. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-bingo-oeb17/</feedburner:origLink></item>
 102. <item>
 103. <title>We moeten werkplek leren meer afbakenen</title>
 104. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/_HidRi_sQF8/</link>
 105. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/we-moeten-werkplek-leren-meer-afbakenen/#comments</comments>
 106. <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 19:23:49 +0000</pubDate>
 107. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 108. <category><![CDATA[Theorieën]]></category>
 109. <category><![CDATA[70:20:10]]></category>
 110. <category><![CDATA[formeel-informeel leren]]></category>
 111. <category><![CDATA[werkplek leren]]></category>
 112.  
 113. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12630</guid>
 114. <description><![CDATA[<p>In discussies over leren en ontwikkelen wordt vaak gerefereerd aan het belang van werkplek leren. Tegelijkertijd is niet altijd duidelijk wat daaronder verstaan wordt. Het risico bestaat dat we daardoor van alles hieronder scharen. Dus ook ‘niet leerzame’ activiteiten.</p>
 115. <p><span id="more-12630"></span><br />
 116. Begin november vond een twitter-discussie plaats over 70:20:10.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/we-moeten-werkplek-leren-meer-afbakenen/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 117. <content:encoded><![CDATA[<p>In discussies over leren en ontwikkelen wordt vaak gerefereerd aan het belang van werkplek leren. Tegelijkertijd is niet altijd duidelijk wat daaronder verstaan wordt. Het risico bestaat dat we daardoor van alles hieronder scharen. Dus ook ‘niet leerzame’ activiteiten.</p>
 118. <p><span id="more-12630"></span><br />
 119. Begin november vond een twitter-discussie plaats over 70:20:10. Clark Quinn was één van de moderatoren en <a href="https://blog.learnlets.com/2017/11/revisiting-702010/" target="_blank" rel="noopener">blikt terug</a>. Clark refereert daarbij aan het feit dat het hierbij om een raamwerk gaat, en dat de ratio niet letterlijk genomen moet worden. Hij spreekt van</p>
 120. <blockquote><p><em>a guide to thinking about the whole picture of developing organizational solutions to performance problems.</em></p></blockquote>
 121. <p>Daarbij verwijst hij ook naar het boek van Charles Jennings, Jos Arets en Vivian Heijnen waarover ik eerder <a href="https://www.te-learning.nl/blog/702010-naar-100-performance-boekbespreking/" target="_blank" rel="noopener">heb geblogd</a>.</p>
 122. <div id="attachment_12631" style="max-width: 521px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245.png"><img class=" wp-image-12631" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245.png" alt="Learning Curve" width="511" height="163" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245.png 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245-300x96.png 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245-100x32.png 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245-150x48.png 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245-200x64.png 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245-450x144.png 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/11/721LearningCurveOr-768x245-600x191.png 600w" sizes="(max-width: 511px) 100vw, 511px" /></a><p class="wp-caption-text">Afbeelding: Clark Quinn, https://blog.learnlets.com/2017/11/revisiting-702010/</p></div>
 123. <p>Clark Quinn meent dat de rol van het raamwerk is dat mensen erkennen en herkennen dat je ook leert door te werken met anderen, via coaching, door te experimenteren en daarop te reflecteren. Het gaat er ook om dat leren zich niet beperkt tot een gebeurtenis, maar dat lerenden doelbewust geholpen worden tijdens de hele leercurve.</p>
 124. <p>Hij onderscheidt de volgende opinies ten aanzien van dit model:</p>
 125. <ul>
 126. <li>Belangrijk dat erkend wordt dat leren meer is dan het volgen van trainingen etc. De cijfers kunnen wel misleiden.</li>
 127. <li>Het raamwerk leidt af. Een goed ontwerp impliceert het ’sociale’ en de activiteit.</li>
 128. <li>‘Formeel leren’ wordt als tijdverspilling gezien, al zijn er weinig mensen die helemaal geen rol zien weggelegd voor formeel leren.</li>
 129. </ul>
 130. <p>Interessant is ook dat Quinn wijst op de verschillende contexten. In bepaalde sectoren is formeel leren heel belangrijk (luchtvaart, medische wereld, etc). Ook zijn ‘novices’ meer gebaat bij trainingen en cursussen dan experts. In de praktijk zouden de verschillende vormen elkaar ook moeten versterken. Wel adviseert hij dat je moet beginnen bij een gewenste eindsituatie (gedrag) om daarna achteruit te gaan ontwerpen.</p>
 131. <p>Twee zaken vallen me hierbij op. In de eerste plaats wordt vaak verwezen naar opvattingen van lerenden over hoe zij leren. Daarbij wordt dan verwezen naar het grote aandeel werkplek leren. Je zult echter ook oog moeten hebben voor de effectiviteit van het leren.<br />
 132. Op de tweede plaats valt me op dat werkplek leren in het kader van deze discussie vaak een diffuus begrip is. Jennings, Arets en Heinen onderscheiden in navolging van Raelin (2008) vier vormen van werkplek leren (conceptualiseren, experimenteren, ervaring, reflecteren). Elders in hun boek gaat het echter om alle activiteiten die leiden tot betere prestaties binnen arbeidsorganisaties.</p>
 133. <p>Ik moest hier ook aan denken toen ik een <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6336274356573999104" target="_blank" rel="noopener">bijdrage van Alfred Remmits</a> op LinkedIn las waarin hij zich verbaast over het feit dat ‘<em>office productivity tools</em>’ zoals Word of Powerpoint hoog in Jane Hart’s top 200 tools for learning terecht komen. Volgens mij komt dit ervan als we voetstoots aannemen dat werken leren is.</p>
 134. <p>Als je leren echter omschrijft als een duurzame verandering in gedrag of in het vermogen om je op een bepaalde manier te gedragen, als resultaat van ervaringen (Schunk, 2014), dan is de kans klein dat je Word als een favoriete ‘tool for learning’ beschouwt.<br />
 135. Binnen deze definitie doen lerenden in het geval van werkplek leren ervaringen op de werkvloer op (bijvoorbeeld door voorbeeld-gedrag te volgen, te experimenteren of onderzoek te doen), krijgen zij feedback op hun handelen en reflecteren zij hierop. Ervaringen opdoen en daar -onder meer dankzij feedback- op reflecteren zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het resultaat kan zijn dat lerenden een handeling een volgende keer op een andere manier uit voeren, maar ook dat zij onderliggende patronen van handelingen herkennen en eventueel ter discussie stellen, of dat zij anderszins conceptualiseren.</p>
 136. <p>Als je deze definitie als uitgangspunt neemt, dan is werken niet altijd leren. Op de werkvloer is namelijk lang niet altijd ruimte om kritisch terug te blikken op ervaringen, daar over na te denken en conclusies te trekken voor toekomstig handelen.</p>
 137. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/_HidRi_sQF8" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 138. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/we-moeten-werkplek-leren-meer-afbakenen/feed/</wfw:commentRss>
 139. <slash:comments>2</slash:comments>
 140. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/we-moeten-werkplek-leren-meer-afbakenen/</feedburner:origLink></item>
 141. <item>
 142. <title>Online Educa debat over het effect van sociale media op het brein van lerenden</title>
 143. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/7RGXNRNumYM/</link>
 144. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-debat-over-het-effect-van-sociale-media-op-het-brein-van-lerenden/#respond</comments>
 145. <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 07:13:55 +0000</pubDate>
 146. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 147. <category><![CDATA[Online Educa]]></category>
 148. <category><![CDATA[brein]]></category>
 149. <category><![CDATA[OEB17]]></category>
 150. <category><![CDATA[Online Educa Berlijn]]></category>
 151. <category><![CDATA[Online Educa Debate]]></category>
 152. <category><![CDATA[sociale media]]></category>
 153.  
 154. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12627</guid>
 155. <description><![CDATA[<p>Van 6 tot en met 8 december aanstaande vindt in Berlijn weer de <a href="https://oeb.global/" target="_blank" rel="noopener">Online Educa</a> plaats. Eén van de hoogtepunten is altijd het Online Educa Debat, in Lagerhuis-stijl aan het eind van de donderdag. Dit jaar kruisen opponenten de degens over de stelling “Aangezien internet en sociale media het denken en leren op een niet altijd gunstige manier beïnvloeden,</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-debat-over-het-effect-van-sociale-media-op-het-brein-van-lerenden/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 156. <content:encoded><![CDATA[<p>Van 6 tot en met 8 december aanstaande vindt in Berlijn weer de <a href="https://oeb.global/" target="_blank" rel="noopener">Online Educa</a> plaats. Eén van de hoogtepunten is altijd het Online Educa Debat, in Lagerhuis-stijl aan het eind van de donderdag. Dit jaar kruisen opponenten de degens over de stelling “Aangezien internet en sociale media het denken en leren op een niet altijd gunstige manier beïnvloeden, moeten onderwijsinstellingen stappen ondernemen om studenten aan te moedigen hier minder afhankelijk van te worden”.</p>
 157. <p><span id="more-12627"></span></p>
 158. <div id="attachment_11770" style="max-width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280.jpg"><img class="size-medium wp-image-11770" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-300x212.jpg" alt="mind reading" width="300" height="212" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-300x212.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-768x542.jpg 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-1024x723.jpg 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-100x71.jpg 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-150x106.jpg 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-200x141.jpg 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-450x318.jpg 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-600x424.jpg 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280-900x636.jpg 900w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/05/brain-770044_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: geralt, Pixabay</p></div>
 159. <p>In de toelichting wijzen de organisatoren op de voordelen van internet en sociale media. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de psychologische effecten. Daarbij wordt gewezen naar een recente publicatie van Royal Society for Public Health waarin aandacht is voor een forse toename van het aantal depressies en angsten in de laatste 25 jaar. De onderzoekers concluderen dat Instagram en SnapChat het meest schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid. Andere onderzoekers maken zich zorgen over mogelijke veranderingen van het menselijk brein en het denkvermogen als gevolg van een toenemend gebruik van internet en sociale media. Voorstanders wijzen erop dat de grote voordelen van internet en sociale media voor onderwijs ruimschoots opwegen tegen de nadelen.</p>
 160. <p>Tien jaar geleden ging het Online Educa debat ook over een vergelijkbaar onderwerp. Toen was er weinig steun voor de opvatting dat Internet en sociale media mogelijk grote nadelen zouden kunnen hebben.</p>
 161. <p>Hoogleraar Julia Hobsbawm en sociaal wetenschapper Joe Edelman zullen voor de stelling pleiten, Claire Fox en Marc Prensky tegen. Het debat staat traditiegetrouw onder de bezielende leiding van de Britse oud-parlementariër Harold Elletson.</p>
 162. <p>Ik vind dit debat meestal één van de hoogtepunten van de Online Educa Berlijn.</p>
 163. <p>Nota bene: na afloop van het debat organiseer ik altijd een <a href="https://www.te-learning.nl/blog/samen-eten-tijdens-de-komende-online-educa-berlijn-oeb17/" target="_blank" rel="noopener">etentje</a>.</p>
 164. <p>&nbsp;</p>
 165. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/7RGXNRNumYM" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 166. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-debat-over-het-effect-van-sociale-media-op-het-brein-van-lerenden/feed/</wfw:commentRss>
 167. <slash:comments>0</slash:comments>
 168. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/online-educa-debat-over-het-effect-van-sociale-media-op-het-brein-van-lerenden/</feedburner:origLink></item>
 169. <item>
 170. <title>Ook casus Amsterdamse iPad-school onderstreept Hattie’s conclusie</title>
 171. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/_Tpqq-7fPn0/</link>
 172. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/ook-casus-amsterdamse-ipad-school-onderstreept-hatties-conclusie/#comments</comments>
 173. <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 18:58:25 +0000</pubDate>
 174. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 175. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 176. <category><![CDATA[Organisatorische aspecten e-learning]]></category>
 177. <category><![CDATA[implementatie]]></category>
 178. <category><![CDATA[innovatie]]></category>
 179. <category><![CDATA[iPad]]></category>
 180. <category><![CDATA[John Hattie]]></category>
 181. <category><![CDATA[onderwijsvernieuwing]]></category>
 182.  
 183. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12625</guid>
 184. <description><![CDATA[<p>De casus van de Amsterdamse Steve Jobs-school illustreert dat ‘didactische drama’s’ vele oorzaken hebben. Technologiegedrevenheid is er één van. Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen te melden.</p>
 185. <p><span id="more-12625"></span></p>
 186. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8074" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001-300x225.jpg" alt="Implementatiemodel e-learning" width="300" height="225" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001-300x225.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Afgelopen zaterdag publiceerde het Parool een <a href="https://blendle.com/i/het-parool/zoveel-nieuwigheid-kan-een-school-niet-aan/bnl-par-20171111-8927009/r/sh-tw?medium=twitter&#38;campaign=social-share&#38;source=blendle&#38;sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6IndpbGZyZWRydWJlbnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXBhci0yMDE3MTExMS04OTI3MDA5In0%3D" target="_blank" rel="noopener">artikel</a> waarin “<em>het vlaggenschip van de Steve Jobsscholen</em>” -De Ontplooiing- omschreven wordt als “<em>een fiasco</em>”.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/ook-casus-amsterdamse-ipad-school-onderstreept-hatties-conclusie/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 187. <content:encoded><![CDATA[<p>De casus van de Amsterdamse Steve Jobs-school illustreert dat ‘didactische drama’s’ vele oorzaken hebben. Technologiegedrevenheid is er één van. Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen te melden.</p>
 188. <p><span id="more-12625"></span></p>
 189. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8074" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001-300x225.jpg" alt="Implementatiemodel e-learning" width="300" height="225" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001-300x225.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/03/Implementatiemodel-e-learning.001.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Afgelopen zaterdag publiceerde het Parool een <a href="https://blendle.com/i/het-parool/zoveel-nieuwigheid-kan-een-school-niet-aan/bnl-par-20171111-8927009/r/sh-tw?medium=twitter&amp;campaign=social-share&amp;source=blendle&amp;sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6IndpbGZyZWRydWJlbnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXBhci0yMDE3MTExMS04OTI3MDA5In0%3D" target="_blank" rel="noopener">artikel</a> waarin “<em>het vlaggenschip van de Steve Jobsscholen</em>” -De Ontplooiing- omschreven wordt als “<em>een fiasco</em>”. In juni 2017 wordt de school door de onderwijsinspectie als zeer zwak beoordeeld (onvoldoende presteren bij taal en rekenen, leerkrachten weten niet goed wat leerlingen nodig hebben, tekort aan veiligheid). Verder is er bestuurlijk-organisatorische onrust, en hebben veel leerlingen de school voortijdig verlaten.</p>
 190. <p>Het artikel uit het Parool geeft ook zicht op de oorzaken. Het bestuur is onervaren, de school krijgt een relatief grote instroom te verwerken van leerlingen “<em>met een moeizame schoolcarrière</em>”, er is weinig structuur en te veel vrijheid terwijl leerlingen daar niet mee om kunnen gaan, en de iPad zou verslavend werken. Verder schijnt er relatief veel geweld gebruikt te worden, is sprake van geen duidelijk uitvoerbare visie en ontbreekt het aan bruikbare tools en apps. De problemen leiden ook tot overwerkte docenten.</p>
 191. <p>Bovendien stuiten de commerciële weg (o.a. dure software) op begrijpelijke bezwaren van aangesloten scholen. Dit issue staat echter los van de problemen van De Ontplooiiing.<br />
 192. Pedro de Bruyckere <a href="https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad-schools-in-the-netherlands/" target="_blank" rel="noopener">schrijft</a> dat eigenlijk een onderzoekscommissie -zoals deze functioneert bij een vliegramp- naar deze casus zou moeten kijken om geleerde lessen voor onderwijsvernieuwing te kunnen formuleren.</p>
 193. <p>Zelf moest ik weer denken aan één van <a href="http://www.te-learning.nl/blog/hattie-over-de-effecten-van-technology-enhanced-learning/" target="_blank" rel="noopener">John Hattie’s uitspraken</a>:</p>
 194. <blockquote><p><em>the medium of instruction does not matter; it is how it is used to support instruction and facilitate learning that affects outcomes. (Hattie, 2009, p. 233)</em></p></blockquote>
 195. <p>Volgens mij geldt dat ook in dit geval. De oorzaken van deze miskleun hebben niet te maken met de iPad, maar vooral met veel andere zaken. Tijdens gastcolleges en workshops gebruik ik vaker mijn <a href="https://www.te-learning.nl/blog/implementatiemodel-toegepast-tijdens-gastcollege/" target="_blank" rel="noopener">implementatiemodel</a> om een Amerikaanse casus rond de invoering van iPad’s te analyseren. Dat kun je  volgens mij ook in het geval van &#8216;De Ontplooiing&#8217; doen. Uit de beschrijving in het artikel haal ik met name technologiegedrevenheid, een onvoldoende ‘evidence-informed’ didactisch concept, leerlingen in het diepe gooien, en bestuurlijke onervarenheid (ervan uitgaande dat het Parool de situatie juist weergeeft).</p>
 196. <p>Dat het ook anders kan, laat het artikel <em><a href="https://seegenius.stackstorage.com/s/utnQ6MA5MH77ZRF" target="_blank" rel="noopener">Actief leren met iPads op Sint Ursula Horn</a></em> zien. Deze school profileert zich absoluut niet als een iPad-school, maar wel als een school die een onderwijsvernieuwing met succes heeft gerealiseerd. In dit innovatietraject is gewerkt aan visieontwikkeling en is fors geïnvesteerd in professionalisering. De iPad is vooral gebruikt om een activerende didactiek mogelijk te maken. De school besteedt ook veel aandacht aan het meten van de effecten van de innovatie. Ik heb hier eerder <a href="https://www.te-learning.nl/blog/onderzoek-naar-persoonlijk-leren-met-ipads/" target="_blank" rel="noopener">over geblogd</a>.</p>
 197. <p>Met andere woorden: het is wel mogelijkheid om ICT in te zetten voor succesvol onderwijs. Succes en falen worden niet veroorzaakt door de technologie zelf. Wel kun je technologie op een niet-doordachte manier inzetten. Ook kun je technologie gebruiken die niet bij je onderwijs past (bijvoorbeeld een tablet voor tekstverwerken).</p>
 198. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/_Tpqq-7fPn0" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 199. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/ook-casus-amsterdamse-ipad-school-onderstreept-hatties-conclusie/feed/</wfw:commentRss>
 200. <slash:comments>1</slash:comments>
 201. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/ook-casus-amsterdamse-ipad-school-onderstreept-hatties-conclusie/</feedburner:origLink></item>
 202. <item>
 203. <title>Het belang van vertrouwen voor innovaties, de relatie tussen pedagogische opvattingen en leertechnologie en technologische innovaties met impact voor onderwijs en opleiden</title>
 204. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/1LSwy6xhdxo/</link>
 205. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/het-belang-van-vertrouwen-voor-innovaties-de-relatie-tussen-pedagogische-opvattingen-en-leertechnologie-en-technologische-innovaties-met-impact-voor-onderwijs-en-opleiden/#respond</comments>
 206. <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 16:21:35 +0000</pubDate>
 207. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 208. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 209. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 210. <category><![CDATA[adaptief leren]]></category>
 211. <category><![CDATA[augmented reality]]></category>
 212. <category><![CDATA[blockchain]]></category>
 213. <category><![CDATA[didactiek]]></category>
 214. <category><![CDATA[eyetracking]]></category>
 215. <category><![CDATA[implementatie]]></category>
 216. <category><![CDATA[leertheorieën]]></category>
 217. <category><![CDATA[vertrouwen]]></category>
 218.  
 219. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12623</guid>
 220. <description><![CDATA[<p>Jan Lepeltak heeft mij ooit de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Vestdijk" target="_blank" rel="noopener">Simon Vestdijk</a> onder de edubloggers <a href="http://www.learningfocus.nl/2013/12/" target="_blank" rel="noopener">genoemd</a>. Niet vanwege de schrijfstijl, maar omdat Vestdijk volgens de dichter Adriaan Roland Holst sneller schreef “<em>dan God kan lezen</em>&#8220;.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/het-belang-van-vertrouwen-voor-innovaties-de-relatie-tussen-pedagogische-opvattingen-en-leertechnologie-en-technologische-innovaties-met-impact-voor-onderwijs-en-opleiden/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 221. <content:encoded><![CDATA[<p>Jan Lepeltak heeft mij ooit de <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Vestdijk" target="_blank" rel="noopener">Simon Vestdijk</a> onder de edubloggers <a href="http://www.learningfocus.nl/2013/12/" target="_blank" rel="noopener">genoemd</a>. Niet vanwege de schrijfstijl, maar omdat Vestdijk volgens de dichter Adriaan Roland Holst sneller schreef “<em>dan God kan lezen</em>&#8220;. Toch zijn de afgelopen tijd weer meer interessante bijdragen online verschenen dan ik uitgebreid kan bespreken. Deze blogpost bevat daarom een aantal beknopte impressies van zes nuttige artikelen.</p>
 222. <p><span id="more-12623"></span></p>
 223. <div id="attachment_8630" style="max-width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/10/book-92771_640.jpg"><img class="size-medium wp-image-8630" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/10/book-92771_640-300x199.jpg" alt="Lezen" width="300" height="199" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/10/book-92771_640-300x199.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2014/10/book-92771_640.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: kshelton, Pixabay, http://pixabay.com/en/book-open-pages-library-books-92771/</p></div>
 224. <p>Julian Stodd <a href="https://julianstodd.wordpress.com/2017/11/10/the-need-for-trust/" target="_blank" rel="noopener">benadrukt</a> het belang van vertrouwen voor innovatie. Vertrouwen is echter een complex fenomeen dat een belangrijk aspect is van de sociale structuur van een organisatie. Stodd meent dat we sociaal dynamische organisaties nodig hebben:</p>
 225. <blockquote><p><em>one that finds it’s strength in it’s diversity, a strength built not on codified power, but on community power, and reputation based authority. And an organisation with trust at it’s heart: broader networks of trust, bonds which cross over formal structure, building a secondary web that transcends it.</em></p></blockquote>
 226. <p>Evelien van Limbeek van Zuyd <a href="https://tol.zuyd.nl/1317/" target="_blank" rel="noopener">bespreekt</a> een artikel van Jo Tondeur cs over de relatie tussen de pedagogische opvattingen van docenten en het gebruik van technologie in het onderwijs. Zij stelt dat bij het vormgeven van de docentprofessionalisering in relatie tot digitale leeromgevingen er niet alleen aandacht moet worden besteed aan technologische vaardigheden, maar ook aan wat je verstaat onder ‘goed’ onderwijs. Zij kiest daarbij voor een “student-gecentreerde visie” die sterk gebaseerd is op sociaal-constructivistische opvattingen over onderwijs. Zelf probeer ik los te komen van het denken vanuit één onderwijstheoretische stroming. Ik ben vooral geneigd <a href="https://www.te-learning.nl/blog/ict-effectief-inzetten-in-het-onderwijs-tijdens-gildeleert/" target="_blank" rel="noopener">om te kijken</a> naar principes over onderwijs waarover consensus bestaat dat ze ‘werken’. Vervolgens kijk ik naar hoe leertechnologie die principes kan versterken of mogelijk kan maken.</p>
 227. <p>Bright.nl <a href="https://www.bright.nl/promotion/hoe-augmented-reality-en-eyetracking-je-beter-laten-leren" target="_blank" rel="noopener">doet verslag</a> van een sessie over augmented reality en eyetracking in het onderwijs die Halszka Jarodzka en Marcus Specht van de Open Universiteit hebben verzorgd. Met eyetracking kun je bestuderen hoe lerenden via een beeldscherm leren. Docenten kunnen met een eyetrackingbril analyseren hoe zij hun aandacht verspreiden over lerenden in de klas verspreiden. Op het gebied van augmented reality wordt volgens Marcus Specht niet alleen gekeken naar het gebruik van een headset waarmee je virtuele objecten in je fysieke omgeving kunt bestuderen. Je kunt ook gebruik maken van audio en het analyseren van fysieke reacties zoals hersenactiviteit en hartslag.</p>
 228. <p>Verleden week heeft het Joint Research Centre van de Europese Commissie een <a href="http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC108255" target="_blank" rel="noopener">rapport gepubliceerd</a> over de toepassing van BlockChain-technologie in het onderwijs. Willem van Valkenburg heeft een <a href="http://www.e-learn.nl/2017/11/10/blockchain-in-education-report" target="_blank" rel="noopener">Engelstalige impressie</a> geschreven, Joël de Bruijn een <a href="https://blogisch.nl/2017/11/12/blockchain-in-education-jrc-rapport/" target="_blank" rel="noopener">Nederlandse samenvatting</a> van het eerste deel. Joël zal meerdere blogposts aan dit rapport wijden. Het rapport beschrijft onder meer wat blockchain-technologie mogelijk maakt (o.a. je kunt bewijzen dat certificaten kloppen zonder dat je bij de oorspronkelijke maker ervan hoeft na te vragen of dat zo is) en hoe deze technologie binnen de wereld van onderwijs en opleiden gebruikt zal worden (bijvoorbeeld als een paspoort voor een leven lang leren of voor financiering van vouchers). Op korte termijn zal deze technologische ontwikkeling nog geen grote gevolgen hebben. Op langere termijn mogelijk wel.</p>
 229. <p>Jeroen Bottema heeft een <a href="http://www.leervlak.nl/index.php/icto/over-adaptief-leren-en-adoptieve-leersystemen-owd17.html" target="_blank" rel="noopener">uitgebreide impressie</a> geschreven van een workshop tijdens de Onderwijsdagen over adaptief leren. Hierin wordt aandacht besteed aan adaptieve content (inclusief feedback), <em>adaptive assessment</em> en adaptieve volgorde (vier opties). Er worden ook drie varianten in het gebruik van adaptieve leertechnologie beschreven. Deze varianten onderscheiden zich op het gebied van de verhouding docent- en student sturing in het proces.</p>
 230. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/1LSwy6xhdxo" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 231. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/het-belang-van-vertrouwen-voor-innovaties-de-relatie-tussen-pedagogische-opvattingen-en-leertechnologie-en-technologische-innovaties-met-impact-voor-onderwijs-en-opleiden/feed/</wfw:commentRss>
 232. <slash:comments>0</slash:comments>
 233. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/het-belang-van-vertrouwen-voor-innovaties-de-relatie-tussen-pedagogische-opvattingen-en-leertechnologie-en-technologische-innovaties-met-impact-voor-onderwijs-en-opleiden/</feedburner:origLink></item>
 234. <item>
 235. <title>Voorbeelden ondersteuning docenten bij gebruik ICT (jullie input gevraagd)</title>
 236. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/VHRlix-ZlhM/</link>
 237. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/voorbeelden-ondersteuning-docenten-bij-gebruik-ict-jullie-input-gevraagd/#comments</comments>
 238. <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 07:33:25 +0000</pubDate>
 239. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 240. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 241. <category><![CDATA[digitale leeromgeving]]></category>
 242. <category><![CDATA[implementatie]]></category>
 243. <category><![CDATA[ondersteuning]]></category>
 244. <category><![CDATA[professionalisering]]></category>
 245.  
 246. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12621</guid>
 247. <description><![CDATA[<p>Bij de implementatie van ICT in het onderwijs kun je niet volstaan met workshops en trainingen. Tijdens het werken met ICT is het ook belangrijk dat docenten ondersteund worden. Ik ben op zoek naar goede voorbeelden hoe dit georganiseerd kan worden.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/voorbeelden-ondersteuning-docenten-bij-gebruik-ict-jullie-input-gevraagd/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 248. <content:encoded><![CDATA[<p>Bij de implementatie van ICT in het onderwijs kun je niet volstaan met workshops en trainingen. Tijdens het werken met ICT is het ook belangrijk dat docenten ondersteund worden. Ik ben op zoek naar goede voorbeelden hoe dit georganiseerd kan worden.</p>
 249. <p><span id="more-12621"></span></p>
 250. <p>Ik ben betrokken bij verschillende projecten waarbij nieuwe leertechnologie, zoals een digitale leeromgeving, wordt ingevoerd. Ik merk daarbij dat het belangrijk is dat docenten zich kunnen focussen op onderwijsinhoud en didactiek, en zich niet druk hoeven te maken over zaken zoals het regelen van copyrights bij afbeeldingen of het bewerken van video’s/podcasts. Daar komt bij dat werkplekondersteuning ook een hele belangrijke rol kan spelen bij het beter leren gebruiken van nieuwe leertechnologie.</p>
 251. <p>Maar hoe geef je deze ondersteuning vorm? Werk je met een centraal loket waar docenten terecht bij kunnen en dat bijvoorbeeld door studenten wordt bemenst? Werk je met aparte ondersteuners? Geef je ervaren en handige docenten hiervoor taakuren? Is de manier van ondersteuning organiseerbaar en betaalbaar?</p>
 252. <p>Ik ben op zoek naar ervaringen op het gebied van werkplekondersteuning rond leertechnologie. Daarbij wil ik een beroep doen op jullie. Mail me jullie ervaringen (wilfred[at]wilfredrubens.com). Geef daarbij ook aan of ik de ervaringen geanonimiseerd moet beschrijven. Je mag je ervaringen ook onder aan deze bijdrage achterlaten.</p>
 253. <p>Deadline: 26 november 2017.</p>
 254. <p>Ik zal op basis van jullie ervaringen een blogpost schrijven zodat meer gebruikers deze kennis kunnen gebruiken.</p>
 255. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/VHRlix-ZlhM" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 256. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/voorbeelden-ondersteuning-docenten-bij-gebruik-ict-jullie-input-gevraagd/feed/</wfw:commentRss>
 257. <slash:comments>5</slash:comments>
 258. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/voorbeelden-ondersteuning-docenten-bij-gebruik-ict-jullie-input-gevraagd/</feedburner:origLink></item>
 259. <item>
 260. <title>Wat worden de belangrijkste ICT-onderwerpen van 2018 binnen onderwijsorganisaties?</title>
 261. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/FDnjIUVlIvg/</link>
 262. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/wat-worden-de-belangrijkste-ict-onderwerpen-van-2018-binnen-onderwijsorganisaties/#respond</comments>
 263. <pubDate>Sat, 11 Nov 2017 08:09:24 +0000</pubDate>
 264. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 265. <category><![CDATA[Organisatorische aspecten e-learning]]></category>
 266. <category><![CDATA[governance]]></category>
 267. <category><![CDATA[ICT-beleid]]></category>
 268. <category><![CDATA[strategisch beleid]]></category>
 269. <category><![CDATA[trends]]></category>
 270.  
 271. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12619</guid>
 272. <description><![CDATA[<p>Er komen veel ontwikkelingen op onderwijsinstellingen af. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, maar ook aan de maatschappelijke druk om meer te presteren tegen lagere kosten. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ook de ICT-functie van onderwijsinstellingen.</p>
 273. <p><span id="more-12619"></span></p>
 274. <p>De Educause voorspelt jaarlijks wat de belangrijkste “IT issues” zullen worden.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wat-worden-de-belangrijkste-ict-onderwerpen-van-2018-binnen-onderwijsorganisaties/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 275. <content:encoded><![CDATA[<p>Er komen veel ontwikkelingen op onderwijsinstellingen af. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, maar ook aan de maatschappelijke druk om meer te presteren tegen lagere kosten. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ook de ICT-functie van onderwijsinstellingen.</p>
 276. <p><span id="more-12619"></span></p>
 277. <div id="attachment_10823" style="max-width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/06/balldata_geralt.jpg"><img class="size-medium wp-image-10823" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/06/balldata_geralt-300x212.jpg" alt="data science" width="300" height="212" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/06/balldata_geralt-300x212.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/06/balldata_geralt-768x542.jpg 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/06/balldata_geralt-1024x723.jpg 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/06/balldata_geralt.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: geralt, Pixabay</p></div>
 278. <p>De Educause voorspelt jaarlijks wat de belangrijkste “IT issues” zullen worden. eCampus News <a href="https://www.ecampusnews.com/campus-administration/educause-top-10-issues-2018/2/?all" target="_blank" rel="noopener">vat deze samen</a>. Ik wil ze hier ook presenteren en waar nodig becommentariëren.</p>
 279. <p>1. Informatiebeveiliging. Het ontwikkelen van een beveiligingsstrategie die gebaseerd is op risico’s en die inspeelt op veiligheidsrisico&#8217;s en -uitdagingen. In Europa beïnvloedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit onderwerp.</p>
 280. <p>2. Het bevorderen van studiesucces is een zeer actueel onderwerp. Implementaties en integraties van systemen en applicaties zullen dit onderwerp moeten ondersteunen. In ons land zullen flink wat instellingen zich (moeten) heroriënteren op de digitale leeromgeving. Deze DLO zal bij moeten dragen aan het bevorderen van studiesucces.</p>
 281. <p>3. Organisatiebrede ICT-strategie: Herpositionering of versterking van de rol van ICT-leiderschap als integrale strategische partner van institutioneel leiderschap bij het bereiken van institutionele missies. Dit vereist dus niet alleen het managen van ICT, maar er echt leiding aan geven (lange termijn strategie, visie).</p>
 282. <p>4. Organisatiecultuur die gevoed wordt door data (data-enabled). Business intelligence en data science worden gebruikt voor het brede gesprek te informeren en het beantwoorden van ‘grote vragen’.</p>
 283. <p>5. Studentgecentreerde onderwijsinstelling. Er is begrip van de invloed van technologische innovaties op ervaringen van lerenden op de campus.</p>
 284. <p>6. Betaalbaarheid van het hoger onderwijs. Er is sprake van evenwicht tussen ICT-prioriteiten en het budget voor ICT. ICT moet ook bijdragen aan efficiëntieverbeteringen en innovaties van instellingen, rekening houdend met de financiële werkelijkheid van organisaties.</p>
 285. <p>7. ICT personeels- en organisatiemodellen. Hoe zorg je voor voldoende personele capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) bij vergrijzing (pensioneringen), nieuwe sourcing modellen (zoals Software as a Service), toenemende concurrentie, stijgende salarissen en de eisen die technologische vernieuwingen stellen aan ICT-ers en niet-ICT-medewerkers. Denk bij dit laatste concreet aan de wijze waarop Office 365 beschikbaar wordt gesteld. Microsoft bepaalt in feite welke nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen, terwijl de organisatie verantwoordelijk is voor de implementatie.</p>
 286. <p>8. Gegevensbeheer en -governance. Dit heeft te maken implementatie van effectieve praktijken voor institutioneel gegevensbeheer. Documentmanagement en archivering (o.a. met het oog op de bewaarplicht) zijn vaak een issue. Digitale leeromgevingen worden uit pragmatische redenen gebruikt als archief, terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn. Verder valt hier het definiëren van ‘business rules’ (bijv hoe lang heeft een lerende toegang tot een cursus?) en bronsystemen onder. Eigenaarschap van systemen is ook zo’n onderwerp.</p>
 287. <p>9. Digitale integraties. Zorg dragen voor systeeminteroperabiliteit, schaalbaarheid en uitbreidbaarheid, alsmede gegevensintegriteit, normen en governance ten aanzien van meerdere toepassingen en platforms.</p>
 288. <p>10. Leiderschap op het gebied van verandering. Hoe kan ICT onderdelen van de organisatie (inclusief het ICT-personeel) helpen zich aan te passen aan het hoge tempo van technologische veranderingen.</p>
 289. <p>In vergelijking met <a href="https://www.ecampusnews.com/featured/featured-on-ecampus-news/educause-it-issues/?all" target="_blank" rel="noopener">2017</a> is sprake van een aantal veranderingen. De organisatiecultuur die gevoed wordt door data is bijvoorbeeld in de plaats gekomen van data-geïnformeerde besluitvorming. Leiderschap op het gebied van veranderingen heeft strategisch leiderschap vervangen. Ook spreekt men niet meer van digitale transformatie van leren.</p>
 290. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/FDnjIUVlIvg" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 291. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/wat-worden-de-belangrijkste-ict-onderwerpen-van-2018-binnen-onderwijsorganisaties/feed/</wfw:commentRss>
 292. <slash:comments>0</slash:comments>
 293. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/wat-worden-de-belangrijkste-ict-onderwerpen-van-2018-binnen-onderwijsorganisaties/</feedburner:origLink></item>
 294. <item>
 295. <title>Mijn toolkit voor professioneel leren</title>
 296. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/vrPLOB9Gm7A/</link>
 297. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/mijn-toolkit-voor-professioneel-leren/#respond</comments>
 298. <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 06:18:01 +0000</pubDate>
 299. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 300. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 301. <category><![CDATA[learning & development]]></category>
 302. <category><![CDATA[learning tools]]></category>
 303. <category><![CDATA[leren en ontwikkelen]]></category>
 304. <category><![CDATA[tools]]></category>
 305.  
 306. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12615</guid>
 307. <description><![CDATA[<p>Volgens <a href="http://modernworkplacelearning.com/magazine/modern-professional-learners-toolkit-for-2018/" target="_blank" rel="noopener">Jane Hart</a> zou elke lerende een toolkit voor professioneel leren moeten hebben. Daarbij onderscheidt zij elf categorieën. Wat is mijn toolkit?</p>
 308. <p><span id="more-12615"></span></p>
 309. <ul>
 310. <li>Een favoriete webbrowser en zoekmachine<br />
 311. De laatste tijd gebruik ik met name FireFox en DuckDuckGo.</li></ul><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/mijn-toolkit-voor-professioneel-leren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 312. <content:encoded><![CDATA[<p>Volgens <a href="http://modernworkplacelearning.com/magazine/modern-professional-learners-toolkit-for-2018/" target="_blank" rel="noopener">Jane Hart</a> zou elke lerende een toolkit voor professioneel leren moeten hebben. Daarbij onderscheidt zij elf categorieën. Wat is mijn toolkit?</p>
 313. <p><span id="more-12615"></span></p>
 314. <div id="attachment_10881" style="max-width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/07/tools_stevepb.jpg"><img class="size-medium wp-image-10881" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/07/tools_stevepb-300x200.jpg" alt="tools" width="300" height="200" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/07/tools_stevepb-300x200.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/07/tools_stevepb.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: stevepb, Pixabay</p></div>
 315. <ul>
 316. <li>Een favoriete webbrowser en zoekmachine<br />
 317. De laatste tijd gebruik ik met name FireFox en DuckDuckGo. Soms Google Chrome en Safari. Ik wil minder afhankelijk worden van Google.</li>
 318. <li>Een set aan vertrouwde websites voor het oplossen van problemen, ter inspiratie of om te ontdekken.<br />
 319. Ik gebruik weleens Slideshare, YouTube en TED. Gisteren heb ik dankzij Erwin Blom <a href="http://www.tis.tv/" target="_blank" rel="noopener">The Innovation Station</a> ontdekt. Ik gebruik echter veel intensiever de volgende categorie.</li>
 320. <li>Een aantal tools om nieuws te cureren (op de hoogte blijven van nieuwe bronnen, opslaan hen delen).<br />
 321. Ik gebruik Inoreader, Pocket, Diigo, Google Alerts en Scoopit. Ik heb Tumblr gebruikt, maar vind Scoopit voor dit doel meer bruikbaar. Flickr gebruik ik om foto’s te delen (beperkt). Youtube voor video&#8217;s (publiek), Vimeo voor video&#8217;s (werk, besloten).</li>
 322. <li>Favoriete platforms voor online leren.<br />
 323. Deze platforms gebruik ik niet heel intensief. Ik heb een aantal keer MOOCs bij FutureLearn gevolgd.</li>
 324. <li>Sociale netwerken (professioneel netwerk van externe collega’s).<br />
 325. Ik gebruik LinkedIn, Twitter en Facebook (de laatste vooral privé). Ik heb ook Google + gebruikt. Maar dat is alweer een hele tijd geleden.</li>
 326. <li>Persoonlijk Informatie Systeem &#8211; om ervaringen en ideeën op te nemen, op te slaan en betekenis te geven.<br />
 327. Ik heb lange tijd Evernote gebruikt. De laatste maanden gebruik ik vooral de ‘Notities’-tool van Apple. Ik gebruik Dictafoon voor gesproken notities. Screencast-o-Matic gebruik ik voor het maken van screencasts.</li>
 328. <li>Een weblog om ideeën, ervaringen, gedachtes en reflecties vast te leggen, te delen en er met anderen te interacteren. Je gebruikt het- zoals Jane stelt- ook om jezelf publiek te presenteren.<br />
 329. Ik gebruik WordPress en sinds een aantal maanden ook LinkedIn hiervoor.</li>
 330. <li>Diverse productiviteitstools en apps &#8211; om effectief te werken.<br />
 331. Mijn tools zijn: Herinneringen, IFTTT, Focus, Google Maps, TomTom, Deepl Translater, CamScanner, Yuki, Datumprikker, Doodle (soms), NS app, App Parking, ING app, Wallet, Booking.com, NeoReader, Google Forms, WeTransfer. Uiteraard leer je niet altijd met productiviteitstools en apps.</li>
 332. <li>Een favoriete office suite om documenten, presentaties en spreadsheets te maken.<br />
 333. Ik gebruik Word, Excel, OneDrive (Office 365), Keynote, Google Docs (helemaal onafhankelijk van Google ben ik niet).</li>
 334. <li>Een reeks communicatie- en samenwerkingstools (met anderen communiceren, niet-publiek delen, leren.<br />
 335. Airmail (op mijn Macbook), Mail (iPad, iPhone), Gmail (sporadisch), Contacten, Franz (meerdere applicaties zoals WhatsApp en de chat van Skype in geïntegreerd), Skype, Facetime (soms), BlueJeans (bij Zuyd), WhatsApp (mijn relaties gebruiken helaas geen Signal), Zoom, Google Drive, iCloud (soms), Dropbox (soms), Slack (te weinig als zzp-er). Yammer heb ik voor het laatst een hele tijd geleden gebruikt.</li>
 336. <li>1 of meer slimme apparaten.<br />
 337. Macbook, iPhone, iPad. De Apple Watch gebruik ik vooral voor het sporten.</li>
 338. </ul>
 339. <p>Verder gebruik ik ook tools tijdens workshops, presentaties en als gastdocent (zoals Mentimeter, Tricider, Padlet, Google Forms, TodaysMeet, Adobe Spark, Zoom, Moodle en Vitero). Maar die vallen buiten Jane’s definitie van “Modern Professional Learner’s Toolkit”.</p>
 340. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/vrPLOB9Gm7A" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 341. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/mijn-toolkit-voor-professioneel-leren/feed/</wfw:commentRss>
 342. <slash:comments>0</slash:comments>
 343. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/mijn-toolkit-voor-professioneel-leren/</feedburner:origLink></item>
 344. </channel>
 345. </rss>
 346.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//feeds.feedburner.com/typepad/fIYD

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda