Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://feeds.feedburner.com/typepad/fIYD

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
 3.  
 4. <channel>
 5. <title>WilfredRubens.com over leren en ICT</title>
 6. <link>https://www.te-learning.nl/blog</link>
 7. <description>Ontwikkelingen op het gebied van technology enhanced learning en e-learning</description>
 8. <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 11:41:02 +0000</lastBuildDate>
 9. <language>nl</language>
 10. <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
 11. <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
 12.  
 13. <image>
 14. <url>https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2015/09/cropped-logowebsiteWR-32x32.png</url>
 15. <title>WilfredRubens.com over leren en ICT</title>
 16. <link>https://www.te-learning.nl/blog</link>
 17. <width>32</width>
 18. <height>32</height>
 19. </image>
 20. <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/typepad/fIYD" /><feedburner:info uri="typepad/fiyd" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>typepad/fIYD</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>https://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item>
 21. <title>Integraal model voor de didactiek van online en blended onderwijs</title>
 22. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/kSyVztjiAl4/</link>
 23. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/integraal-model-voor-de-didactiek-van-online-en-blended-onderwijs/#respond</comments>
 24. <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 11:40:00 +0000</pubDate>
 25. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 26. <category><![CDATA[Theorieën]]></category>
 27. <category><![CDATA[blended learning]]></category>
 28. <category><![CDATA[didactiek]]></category>
 29. <category><![CDATA[leertheorieën]]></category>
 30. <category><![CDATA[modellen]]></category>
 31.  
 32. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12458</guid>
 33. <description><![CDATA[<p class="p1">Bij het ontwikkelen en verbeteren van online en blended learning helpt het om door een bepaalde theoretische bril te kijken. Anthony Picciano heeft onlangs een <a href="https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1225/311" target="_blank" rel="noopener">paper geschreven</a> waarin hij probeert op basis van een groot aantal leertheorieën, concepten en modellen een integraal model te ontwikkelen.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/integraal-model-voor-de-didactiek-van-online-en-blended-onderwijs/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 34. <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Bij het ontwikkelen en verbeteren van online en blended learning helpt het om door een bepaalde theoretische bril te kijken. Anthony Picciano heeft onlangs een <a href="https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1225/311" target="_blank" rel="noopener">paper geschreven</a> waarin hij probeert op basis van een groot aantal leertheorieën, concepten en modellen een integraal model te ontwikkelen. Is hij daar in geslaagd?</p>
 35. <p><span id="more-12458"></span></p>
 36. <div id="attachment_12459" style="width: 356px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf.png"><img class="wp-image-12459 " src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf.png" alt="Theories and frameworks for online education: Seeking an integrated model" width="346" height="260" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf.png 821w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-300x225.png 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-768x575.png 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-100x75.png 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-150x112.png 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-200x150.png 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-450x337.png 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/1225-5418-1-PB_pdf-600x449.png 600w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" /></a><p class="wp-caption-text">Bron: Picciano, 2017</p></div>
 37. <p>In zijn paper borduurt hij voort op Terry Anderson’s <em>The Theory and Practice of Online Learning</em> uit 2011.<br />
 38. Picciano laat hiervoor eerst verschillende leertheorieën, concepten en modellen de revue passeren, waarbij hij ook relevante begrippen definieert. Voorbeelden zijn het werk van Bloom, Gagné, Vygotsky en Papert. Daarna vat hij afgeleid werk van deze werken samen, waarbij hij ook aangeeft dat een aantal theorieën zoals leerstijlen en meervoudige intelligentie in twijfel worden getrokken (hij gaat daar verder niet dieper op in).</p>
 39. <p>Eén van zijn stellingen is dat een raamwerk voor “<em>multimodal instructional design</em>” gebaseerd zou moeten zijn op verschillende didactische technieken, instructiemethodes en media.</p>
 40. <p>Vervolgens stapt hij over naar meer specifieke theorieën en modellen voor online leren, zoals het community of inquiry-model (dat cognitive, social en teaching presence onderscheidt), het connectivisme, en online samenwerkend leren (met de fases ideeën genereren, ideeën organiseren en intellectueel convergeren).</p>
 41. <p>Volgens Picciano heeft Terry Anderson een theorie voor online onderwijs ontwikkeld met twee belangrijke groepen actoren (docenten en lerenden), verschillende vormen van interactie en diverse formats zoals zelfstudie, samenwerkend leren (in hetzelfde tempo) en de community of inquiry. Anderson gaat volgens Picciano echter uit van volledig online onderwijs, terwijl opleidingsinstituten en onderwijsinstellingen meestal kiezen voor een mix van online leren op afstand en leren tijdens ‘fysieke’ bijeenkomsten. Daarom heeft de auteur een model ontwikkeld dat uit zes basale didactische &#8216;doelen&#8217; bestaat op basis waarvan ‘blended learning’ kan worden ontwikkeld:</p>
 42. <ol>
 43. <li>Content verstrekken: verschillende typen leerstof die veelal via een leermanagement systeem toegankelijk wordt gemaakt.</li>
 44. <li>Sociaal en emotioneel ondersteunen van lerenden. Dit gebeurt veelal door fysiek aanwezige docenten of andere begeleiders.</li>
 45. <li>Dialoog voeren en vragen stellen (ten behoeve van verdiepend leren).</li>
 46. <li>Reflecteren (individueel of samen met anderen).</li>
 47. <li>Samenwerkend leren (bijvoorbeeld samen aan een probleem werken). Dit vindt ook dikwijls deel face-to-face plaats.</li>
 48. <li>Het leren evalueren (kan op verschillende manieren zoals via oefentoetsen, essays, presentaties, etcetera).</li>
 49. </ol>
 50. <p>Volgens Picciano kan dit model worden gebruikt voor het beschrijven van blended learning, maar ook voor volledig online leren. Hij illustreert dat aan de hand van de learning community. Daarna illustreert hij hoe je verschillende didactische aanpakken met dit model kunt beschrijven. Daarbij wordt snel duidelijk welke ‘doelen’ wel en welke niet worden toegepast. Op basis hiervan constateert hij dat adaptieve vormen van zelfstudie ontbreken in het model.</p>
 51. <p>Ik moest tijdens het lezen van artikel denken aan een <a href="https://www.te-learning.nl/blog/beschrijvingskader-blended-learning/" target="_blank" rel="noopener">beschrijvingskader</a> dat ik heb gemaakt voor het beschrijven van modellen van blended learning. Ik onderscheid daarin</p>
 52. <ul>
 53. <li>instructie (content verstrekken),</li>
 54. <li>lerende-content interactie (maakt deel uit van leren evalueren),</li>
 55. <li>lerende-lerende interactie (dialoog voeren en vragen stellen),</li>
 56. <li>lerende-docent interactie (met name sociaal en emotioneel ondersteunen),</li>
 57. <li>reflectie,</li>
 58. <li>en summatief toetsen (leren evalueren).</li>
 59. </ul>
 60. <p>Samenwerkend leren komt in dit kader ook expliciet terug. Adaptieve vormen van zelfstudie maken bij mij deel uit van lerende-content interactie.<br />
 61. Als je mijn beschrijvingskader vergelijkt met het model van Picciano dan valt op dat hij lerende-content interactie (o.a. zelftoetsen) weinig expliciet wordt gemaakt en dat lerende-docent interactie zich voornamelijk beperkt tot sociaal en emotioneel ondersteunen. Verder vraag ik me af waarom Picciano de lezer belast met de samenvatting van een groot aantal theorieën en modellen. Hij past toch met name het artikel en model van Anderson toe. Ik heb ook moeite met het gebruik van de term &#8220;basic pedagogical goals&#8221;. Noem een doel pas doel als het een doel is.</p>
 62. <p>Wel wordt duidelijk dat je een dergelijk raamwerk kunt gebruiken om te reflecteren op de praktijk van online of blended learning.</p>
 63. <p>Picciano, A. G. (2017). <a href="https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1225/311" target="_blank" rel="noopener">Theories and frameworks for online education: Seeking an integrated model.</a> Online Learning, 21(3), 166-190. doi: 10.24059/olj.v21i3.1225</p>
 64. <p>Zie ook:</p>
 65. <ul>
 66. <li><a href="https://www.te-learning.nl/blog/hulpmiddelen-bij-het-ontwikkelen-van-blended-learning/" target="_blank" rel="noopener">Hulpmiddelen bij het ontwikkelen van ‘blended learning’</a></li>
 67. <li><a href="https://www.te-learning.nl/blog/stappenplan-technology-enhanced-learning-ontwikkelen/" target="_blank" rel="noopener">Stappenplan technology enhanced learning ontwikkelen</a></li>
 68. </ul>
 69. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/kSyVztjiAl4" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 70. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/integraal-model-voor-de-didactiek-van-online-en-blended-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
 71. <slash:comments>0</slash:comments>
 72. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/integraal-model-voor-de-didactiek-van-online-en-blended-onderwijs/</feedburner:origLink></item>
 73. <item>
 74. <title>Bloemlezing microlearning</title>
 75. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/Z2qXvVc9dRw/</link>
 76. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/bloemlezing-microlearning/#respond</comments>
 77. <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 18:30:48 +0000</pubDate>
 78. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 79. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 80. <category><![CDATA[microlearning]]></category>
 81.  
 82. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12456</guid>
 83. <description><![CDATA[<p>Een aantal jaren geleden verschenen er zo veel bijdragen over massive open online courses, dat ik besloot samenvattende bloemlezingen over dit onderwerp te schrijven. Microlearning staat momenteel in de ‘spotlights’ van de gemeenschap van &#8216;leren en ontwikkelen&#8217;. Deze blogpost bevat daarom korte impressies van drie artikelen op mijn leeslijst.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/bloemlezing-microlearning/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 84. <content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal jaren geleden verschenen er zo veel bijdragen over massive open online courses, dat ik besloot samenvattende bloemlezingen over dit onderwerp te schrijven. Microlearning staat momenteel in de ‘spotlights’ van de gemeenschap van &#8216;leren en ontwikkelen&#8217;. Deze blogpost bevat daarom korte impressies van drie artikelen op mijn leeslijst.</p>
 85. <p><span id="more-12456"></span></p>
 86. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-11355" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-300x198.jpg" alt="research" width="300" height="198" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-300x198.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-100x66.jpg 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-150x99.jpg 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-200x132.jpg 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-450x297.jpg 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640-600x397.jpg 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/12/microscope-275984_640.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Asha Pandey geeft in <a href="https://www.eidesign.net/adopt-microlearning-15-questions-answered/" target="_blank" rel="noopener"><em>Why Adopt Microlearning – 15 Questions Answered</em></a> eerst drie uitdagingen waar microlearning een &#8216;antwoord&#8217; op wil zijn. Deze hebben alle drie te maken met de manier waarop mensen aandacht vast kunnen houden en zaken kunnen onthouden (ik heb mijn twijfels bij bepaalde formuleringen). Vervolgens beantwoordt zij vragen over dit onderwerp (wat is microlearning, wat is het niet, wat is het verschil met just-in-time leren, wat zijn voordelen voor lerenden, voor de organisatie, kan microlearning gevolgen hebben voor de Return on investment van opleiden en leren, etcetera). Aardig om selectief door te nemen.</p>
 87. <p>Alex Khurgin krijgt van de Association form Talent Development -de vroegere ASTD- de ruimte om zijn gedachten over microlearning de vrije loop te laten. In <a href="https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-Blog/2017/08/How-Microlearning-Will-Shape-the-Future-of-Work" target="_blank" rel="noopener"><em>How Microlearning Will Shape the Future of Work</em></a> staat hij stil bij de toegenomen aandacht voor microlearning en beschrijft hij de veronderstelde voordelen (goedkoper en sneller, meer motiverend omdat het aansluit op de manier van werken, en leerzamer). Vervolgens gaat Khurgin in op de relatie met motivatie. Volgens hem kun je microlearning namelijk toepassen op het moment dat werknemers de noodzaak ervaren om te leren. Je kunt leren en ontwikkelen meer in samenhang brengen met wat medewerkers bezighoudt:</p>
 88. <blockquote><p><em>The moments of need become motivational anchor points surrounded with microlearning experiences and resources. They also present entry points for difficult challenges like addressing bias by tying them to specific events, such as an upcoming interview.</em></p></blockquote>
 89. <p>In een <a href="https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-Blog/2017/09/5-Rules-for-Successful-Microlearning" target="_blank" rel="noopener">tweede bijdrage</a> beschrijft Alex Khurgin vijf strategieën -regels- voor het plannen, ontwerpen en gebruiken van microlearning. Daarmee zou continu leren mogelijk worden. Deze regels zijn:</p>
 90. <ol>
 91. <li>Stem microlearning af op de moments of need (wanneer medewerkers de behoefte voelen om te leren). Khurgin formuleert enkele van deze momenten, zonder overigens te verwijzen naar Gottfredson en Mosher’s ‘<em><a href="https://www.learningsolutionsmag.com/articles/949/are-you-meeting-all-five-moments-of-learning-need" target="_blank" rel="noopener">five moments of need</a></em>’.</li>
 92. <li>Ontwerp ten behoeve van micro-gedrag. Je zou doelgedrag moeten formuleren en dat opsplitsen in kleine gedragingen. Bijvoorbeeld: leer in 5-10 minuten een probleem identificeren (bij de start van een project).</li>
 93. <li>Start microlearning met een aanleiding met een emotionele lading (bijvoorbeeld een verhaal of een reflectieve vraag).</li>
 94. <li>Eindig microlearning met een oproep tot actie. Het moet leiden tot concrete verbeteringen.</li>
 95. <li>Combineer microlearning met live events.</li>
 96. </ol>
 97. <p>Alex Khurgin -zelf lid van het management van een bedrijf dat zich profileert met deze vorm van leren- leunt wel heel sterk op microlearning als interventie. De interventies zelf duren daarbij relatief lang. Ik vraag me hierbij overigens ook af of het voorbeeld van de start van een project goed is gekozen. Een introductie van vijf minuten in ‘<em>design thinking</em>’, zet dat echt zoden aan de dijk? Bij de hooggespannen verwachtingen in deze artikelen ten aanzien van deze manier van leren krijg ik ook een &#8216;deja vu&#8217;-gevoel.</p>
 98. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/Z2qXvVc9dRw" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 99. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/bloemlezing-microlearning/feed/</wfw:commentRss>
 100. <slash:comments>0</slash:comments>
 101. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/bloemlezing-microlearning/</feedburner:origLink></item>
 102. <item>
 103. <title>Europese industriëlen pleiten voor meer aandacht voor digitale bekwaamheden en ‘digitaal leren’</title>
 104. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/pBK9LBhhyWA/</link>
 105. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/europese-industrielen-pleiten-voor-meer-aandacht-voor-digitale-bekwaamheden-en-digitaal-leren/#respond</comments>
 106. <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 15:43:53 +0000</pubDate>
 107. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 108. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 109. <category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
 110. <category><![CDATA[bekwaamheden]]></category>
 111. <category><![CDATA[digitale vaardigheden]]></category>
 112. <category><![CDATA[innovatie]]></category>
 113. <category><![CDATA[massive open online courses]]></category>
 114. <category><![CDATA[MOOC]]></category>
 115.  
 116. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12452</guid>
 117. <description><![CDATA[<p class="p1">We schijnen aan de vooravond te staan van de vierde industriële revolutie, die door een voortschrijdende digitalisering wordt veroorzaakt. Volgens een groep Europese industriëlen vraagt dat om een investering in digitale bekwaamheden van aankomende en zittende werknemers. Technology enhanced learning speelt daar een belangrijke rol bij.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/europese-industrielen-pleiten-voor-meer-aandacht-voor-digitale-bekwaamheden-en-digitaal-leren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 118. <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">We schijnen aan de vooravond te staan van de vierde industriële revolutie, die door een voortschrijdende digitalisering wordt veroorzaakt. Volgens een groep Europese industriëlen vraagt dat om een investering in digitale bekwaamheden van aankomende en zittende werknemers. Technology enhanced learning speelt daar een belangrijke rol bij.</p>
 119. <p><span id="more-12452"></span></p>
 120. <p class="p1"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf.png"><img class="alignright size-medium wp-image-12453" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-300x190.png" alt="ERT Building and transforming skills for a digital world" width="300" height="190" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-300x190.png 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-768x485.png 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-1024x647.png 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-100x63.png 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-150x95.png 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-200x126.png 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-450x284.png 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-600x379.png 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf-900x569.png 900w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/ert_digitalskillsbrochure_web_0_pdf.png 1125w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>De European Round Table of Industrialists (ERT) bestaat uit vijftig CEO’s en bestuursvoorzitters van bedrijven zoals Philips, Shell, Heineken, Adidas<span class="Apple-converted-space">  </span>en Deutsche Telekom. Zij hebben een <a href="https://www.ert.eu/sites/ert/files/generated/files/document/ert_digitalskillsbrochure_web_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">brochure gepubliceerd</a> (pdf) waarin zij digitalisering beschrijven als een zeer belangrijke stimulans voor innovatie en waarin zij benadrukken hoe belangrijk het is dat aankomende en huidige werknemers over digitale bekwaamheden beschikken.</p>
 121. <p class="p1">Zij schetsen de invloed van digitalisering op de Europese industrie en diens ‘<em>workforce</em>’, en pleiten niet verbazingwekkend voor een leven lang leren. Volgens de auteurs vindt er vooral een verschuiving plaats in werkgelegenheid. Bovendien zullen werknemers allemaal te maken krijgen met digitale bekwaamheden, hetgeen wat anders is dan ICT-vaardigheden. Daar komt bij dat de relatie tussen werkgevers en werknemers aan het<span class="Apple-converted-space">  </span>veranderen is (meer flexibele contracten) en dat<span class="Apple-converted-space">  </span>de aard<span class="Apple-converted-space">  </span>van het werk evolueert (meer coöperatie tussen werkenden in teams).</p>
 122. <p class="p1">De samenstellers maken wat betreft digitale bekwaamheden een onderscheid in:</p>
 123. <ul>
 124. <li class="p1"><strong>Basale digitale bekwaamheden</strong> (zoals het kunnen hanteren van digitale informatie, digitaal kunnen communiceren, digitale content kunnen creëren en je digitaal kunnen beveiligen).</li>
 125. <li class="p1"><strong>Digitale domein kennis</strong>. Hierbij hebben we het over meer verdiepende bekwaamheden die gebonden zijn aan het werk van werknemers. Voorbeelden zijn het begrijpen van het concept van cloud computing, kennis van privacy en beveiliging van data, het kunnen analyseren van data of het toepassen van nieuwe business modellen (mogelijk dankzij technologie). Deze &#8216;know how&#8217; is dus contextspecifiek, en niet generiek. Kennis van beveiliging van data betekent voor een docent bijvoorbeeld heel wat anders dan voor een arts.</li>
 126. <li class="p1"><strong>Mindset en gedrag</strong>. Daarbij gaat het om het kunnen omgaan met complexiteit, op een ‘agile’ manier werken, creativiteit en de bereidheid om een leven lang te leren.</li>
 127. </ul>
 128. <p class="p1">Om deze digitale bekwaamheden te ontwikkelen zou ook de manier waarop we leren moeten veranderen. Binnen het reguliere onderwijs zou meer aandacht besteed moeten worden aan digitale bekwaamheden. Er zou ook meer vernieuwend aanbod voor volwassenen moeten komen en deelname aan een leven lang leren zou bevorderd moeten worden. De auteurs pleiten ook voor een grotere deelname van meiden en vrouwen aan ICT- en &#8216;STEM&#8217;-onderwijs. Verder zouden bestaande curricula aangepast moeten worden en zou er meer interdisciplinair geleerd moeten worden.</p>
 129. <p class="p1">Uiteraard pleiten de industrieleiders voor meer samenwerking met het bedrijfsleven, maar ook voor meer online leren. Men heeft onder andere hoge verwachtingen van massive open online courses. De bedrijven zelf hebben uiteraard ook een verantwoordelijkheid om te investeren in de digitale bekwaamheden van werknemers. Vodafone schijnt bijvoorbeeld een transformatie te hebben doorgemaakt op het gebied van leren: 90% van het leren vindt digitaal plaats. Telefónica heeft de “Change the Game” Learning Hub geïnitieerd met onder andere massive open online courses en tools om content te cureren. Nestlé investeert weer in leiderschapsontwikkeling online.</p>
 130. <p class="p1">Platforms van werkgevers bemoeien zich vaker met inhoud en vormgeving van het onderwijs. Zo is de aandacht voor de 21st Century Skills te danken aan een partnership van technologiebedrijven. De digitale bekwaamheden uit deze notitie hebben ook wel wat weg van deze ’skills’. Met dien verstande dat een aantal bekwaamheden toch echt wel nieuw is en niet-generiek worden ingevuld). Bekwaamheden als ‘agile’ zijn nogal  ‘trendy’.</p>
 131. <p class="p1">De ERT legt de lat voor werknemers behoorlijk hoog, wat betreft digitale bekwaamheden.<span class="Apple-converted-space">  </span>Een deel van hun pleidooi -zoals het belang van een leven lang leren en de nadruk op creativiteit-<span class="Apple-converted-space">  </span>is allesbehalve nieuw. De voorbeelden van de toepassingen van technology enhanced learning zijn interessant om te lezen. Zij illustreren de adoptie van ‘digitaal leren’.</p>
 132. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/pBK9LBhhyWA" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 133. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/europese-industrielen-pleiten-voor-meer-aandacht-voor-digitale-bekwaamheden-en-digitaal-leren/feed/</wfw:commentRss>
 134. <slash:comments>0</slash:comments>
 135. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/europese-industrielen-pleiten-voor-meer-aandacht-voor-digitale-bekwaamheden-en-digitaal-leren/</feedburner:origLink></item>
 136. <item>
 137. <title>Waar blijft de Kennisnet Onderwijsmodus app?</title>
 138. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/WOcPYx4yFpw/</link>
 139. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/waar-blijft-de-kennisnet-onderwijsmodus-app/#respond</comments>
 140. <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 07:19:48 +0000</pubDate>
 141. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 142. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 143. <category><![CDATA[afleiding]]></category>
 144. <category><![CDATA[mediawijsheid]]></category>
 145. <category><![CDATA[smartphone]]></category>
 146.  
 147. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12449</guid>
 148. <description><![CDATA[<p class="p1">De afgelopen week werd online weer een verhitte discussie gevoerd over de vraag of het mogelijk is smartphones verantwoord tijdens de les te gebruiken.<span class="Apple-converted-space">  </span>Persoonlijk denk ik dat een ‘Onderwijsmodus’-app daarbij kan helpen. Een mooie taak voor Kennisnet?</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/waar-blijft-de-kennisnet-onderwijsmodus-app/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 149. <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">De afgelopen week werd online weer een verhitte discussie gevoerd over de vraag of het mogelijk is smartphones verantwoord tijdens de les te gebruiken.<span class="Apple-converted-space">  </span>Persoonlijk denk ik dat een ‘Onderwijsmodus’-app daarbij kan helpen. Een mooie taak voor Kennisnet?</p>
 150. <p><span id="more-12449"></span></p>
 151. <p class="p1"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2015/01/05d7ef96b49266df0e8dd592_150_social-media.jpg"><img class="alignright wp-image-8879 size-full" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2015/01/05d7ef96b49266df0e8dd592_150_social-media.jpg" alt="apps" width="150" height="99" /></a>Johannes Visser <a href="https://decorrespondent.nl/7213/waarom-mag-je-niet-appen-in-de-auto-maar-wel-in-de-klas/2680030160511-fdd9f0eb" target="_blank" rel="noopener">wijst</a> op het verslavende en afleidende karakter van smartphones. Lerenden presteren slechter als zij mobieltjes in de les mogen gebruiken. Veel bestuurders en schoolleiders willen smartphones meer als didactisch hulpmiddel gebruiken. Van docenten wil 15% dat.<span class="Apple-converted-space">  </span>Nu mogen lerenden bij de ene docent wel, en bij de andere docent vaak wel smartphones gebruiken. Visser pleit voor het verbannen van smartphones uit de les.</p>
 152. <p class="p1"><a href="https://exkofschip.wordpress.com/2017/09/15/verantwoord-smartphonegebruik-tijdens-de-les-kan-wel/" target="_blank" rel="noopener">Docent Conrad Berghoef meent</a> dat Johannes Visser hiermee de plank volledig misslaat. Hij onderstreept dat je als docent nooit kunt concurreren met een smartphone, maar hij stelt dat je de smartphone wel verantwoord kunt gebruiken. Conrad geeft daar diverse voorbeelden van, en erkent dat lerenden daarbij ook wel eens whatsappen of snapchatten. Conrad benadrukt ook zijn pedagogische taak om lerenden te leren op een verantwoorde manier om te gaan met de smartphone. Hij wijst er ook op dat docenten ten aanzien van veel gedrag wisselend optreden.</p>
 153. <p class="p1">Ik ben ook voorstander van het selectief gebruiken van smartphones in de klas. Volgens mij kunnen docenten hierbij wel wat hulpmiddelen gebruiken. De <a href="https://www.te-learning.nl/blog/de-telefoon-tas-ook-voor-jongvolwassenen/" target="_blank" rel="noopener">Telefoon-tas</a> is zo’n hulpmiddel.</p>
 154. <p class="p1">Ik moet echter ook aan de ‘Interpolis Automodus’-app denken. Deze app kun je gebruiken om tijdens het autorijden smartphonegebruik te vermijden. Je kunt wel je navigatiesysteem en je muziek gebruiken, maar je kunt niet telefoneren of appen. Deze app heeft ook een wedstrijdelement -punten winnen en verliezen als je bijvoorbeeld op de ‘home-knop’ drukt- en werkt alleen tijdens het rijden.</p>
 155. <p class="p1">Volgens mij zou zo&#8217;n app ook voor het onderwijs nuttig zijn. Notificaties worden in één keer via de &#8216;Onderwijsmodus-app&#8217; gedeactiveerd en het geluid gaat op &#8216;stil&#8217;. Apps als WhatsAp of Snapchat kunnen niet worden gebruikt. Uiteraard kun je voor deze apps ook didactische toepassingen bedenken, maar laten we ze nu maar even niet tijdens de les gebruiken. Hoe langer een lerende de smartphone in de ‘onderwijsmodus’ laat staan, des te meer punten verdient zij ermee. Tussen 22 uur en 7 uur kunnen extra punten worden verdiend.</p>
 156. <p class="p1">De &#8216;Onderwijsmodus-app&#8217; zou verder gratis moeten zijn, en je hoeft je er niet voor te registreren (alleen als je deel wilt nemen aan een competitie met anderen). Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer specificaties te bedenken.</p>
 157. <p class="p1">Zou het geen schone taak voor Kennisnet zijn om een &#8216;Onderwijsmodus-app&#8217;  te laten ontwikkelen?</p>
 158. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/WOcPYx4yFpw" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 159. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/waar-blijft-de-kennisnet-onderwijsmodus-app/feed/</wfw:commentRss>
 160. <slash:comments>0</slash:comments>
 161. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/waar-blijft-de-kennisnet-onderwijsmodus-app/</feedburner:origLink></item>
 162. <item>
 163. <title>Zelfgestuurd leren kan, maar….</title>
 164. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/QKuJGBa3jus/</link>
 165. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/zelfgestuurd-leren-kan-maar/#respond</comments>
 166. <pubDate>Sat, 16 Sep 2017 07:08:25 +0000</pubDate>
 167. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 168. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 169. <category><![CDATA[kritiek]]></category>
 170. <category><![CDATA[onderwijsmodel]]></category>
 171. <category><![CDATA[zelfgestuurd leren]]></category>
 172.  
 173. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12445</guid>
 174. <description><![CDATA[<p class="p1">Het Franse Ecole 42 kenmerkt zich door een zeer eigenzinnige opzet en didactiek. Deze school tart ogenschijnlijk met succes een groot aantal wetten van ons onderwijs, en slaat nu haar vleugels uit naar Brussel. We moeten er m.i. echter voor waken om concept en didactiek klakkeloos toe te passen op ander onderwijs.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/zelfgestuurd-leren-kan-maar/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 175. <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Het Franse Ecole 42 kenmerkt zich door een zeer eigenzinnige opzet en didactiek. Deze school tart ogenschijnlijk met succes een groot aantal wetten van ons onderwijs, en slaat nu haar vleugels uit naar Brussel. We moeten er m.i. echter voor waken om concept en didactiek klakkeloos toe te passen op ander onderwijs.</p>
 176. <p><span id="more-12445"></span></p>
 177. <p class="p1"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12446" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2-300x169.jpg" alt="Modern times" width="300" height="169" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2-300x169.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2-100x56.jpg 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2-150x84.jpg 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2-200x113.jpg 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2-450x253.jpg 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/moderntimes2.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Ik had al eens eerder gelezen over de Franse Ecole 42. Deze school is ook onder meer in de VS gevestigd. Via <a href="https://blendle.com/i/de-tijd/toptechschool-van-franse-internetondernemer-landt-in-brussel/bnl-detijd-20170916-8663916?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6IndpbGZyZWRydWJlbnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLWRldGlqZC0yMDE3MDkxNi04NjYzOTE2In0%3D" target="_blank" rel="noopener">Blendle</a> las ik vanochtend dat deze school zich nu ook vestigt in Brussel. Andere artikelen zijn <a href="https://qz.com/1054412/a-french-billionaires-free-teacher-less-university-is-designing-thousands-of-future-proof-employees/" target="_blank" rel="noopener"><em>A free, teacher-less university in France is schooling thousands of future-proof programmers</em></a> en <a href="https://arstechnica.com/information-technology/2016/08/can-42-us-a-free-coding-school-run-by-a-french-billionaire-actually-work/" target="_blank" rel="noopener"><em>Can 42 US, a free coding school run by a French billionaire, actually work?</em></a> De school heeft ook een <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/42_(school)" target="_blank" rel="noopener">Wikipedia-lemma</a>.</p>
 178. <p class="p1">Wat maakt Ecole 42 zo bijzonder?</p>
 179. <ul>
 180. <li class="p1">Het gaat om een privéschool die nagenoeg gratis is (er wordt een eigen bijdrage van € 500 per jaar gevraagd). Dat is mogelijk omdat Ecole 42 wordt gefinancierd door rijke ondernemers, met name uit de ICT-industrie. Op termijn hoopt men dat rijke alumni het onderwijs financieren.</li>
 181. <li class="p1">De school leidt in drie jaar tijd software-ingenieurs op. De lerenden zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. Zij hebben geen diploma nodig om toegelaten te worden, maar maken wel een selectietest waarbij gekeken wordt of men aanleg heeft om programmeur te worden.<span class="Apple-converted-space">  </span>Van meer dan 70 duizend kandidaten, konden er 3000 terecht.</li>
 182. <li class="p1">De lerenden krijgen geen punten en geen diploma.</li>
 183. <li class="p1">De lerenden werken elke dag in groepjes van 2-5 personen aan steeds complexere programmeer-opdrachten en projecten. Na afloop worden deze geëvalueerd. Daarnaast loopt men vooral stage.</li>
 184. <li class="p1">Lerenden blijven intellectueel eigenaar van hun werk.</li>
 185. <li class="p1">Lerenden worden in het diepe gegooid. Er zijn geen docenten. Leren vindt plaats door informatie op te zoeken en via ‘trail and error’.<span class="Apple-converted-space">  </span>Lerenden zijn<span class="Apple-converted-space"> </span>per dag wel zo’n 15 uur in de weer.</li>
 186. <li class="p1">Lerenden leren programmeren, maar ontwikkelen ook bekwaamheden op het gebied van samenwerken, creativiteit, communiceren, ondernemerschap en kritisch denken.</li>
 187. <li class="p1">Na afloop van de opleiding heeft 100% van de lerenden een baan.</li>
 188. <li class="p1">Volgens een ander artikel over deze school valt 5-15% uit.</li>
 189. </ul>
 190. <p class="p1">Deze uitgangspunten tarten in feite kennis uit onderwijsonderzoek waaruit blijkt dat volledig zelfgestuurd leren en onderzoekend leren vaak helemaal niet zo effectief is.</p>
 191. <p class="p1">Je moet je echter ook realiseren dat je hier te maken hebt met een specifiek vakgebied en met een bijzondere doelgroep (oudere jongere met bepaalde expertise). Deze aanpak is niet 1-2-3 toepasbaar op andere vakgebieden.</p>
 192. <p class="p1">Bovendien is binnen Ecole 42 ogenschijnlijk weinig aandacht voor andere doelen van het onderwijs dan kwalificatie op een specifiek terrein. Met name persoonsvorming komt niet aan bod. Bij onderwijs aan jongeren is dat van groot belang.</p>
 193. <p class="p1">Ook kun je kritische vragen stellen bij de wijze waarop de lerenden van Ecole 42 worden gesocialiseerd en ondergedompeld in een beroepscultuur die zich kenmerkt door zeer lange werkdagen. Dit verklaart mogelijk de populariteit van de school bij rijke internetondernemers. Vijftien uur per dag werkend leren is m.i. echter een moderne vorm van slavernij die doet denken aan de massaproductie van de tweede industriële revolutie. Eén van de initiatiefnemers van de Franse school <a href="https://qz.com/1054412/a-french-billionaires-free-teacher-less-university-is-designing-thousands-of-future-proof-employees/" target="_blank" rel="noopener">geeft ook aan</a> dat het eigenlijk niet om leren gaat (hij heeft ook bizarre opvattingen over kennis).</p>
 194. <p class="p1">Hoogleraar Kyle Peck van het Center for Online Innovation in Learning van de Penn State University <a href="https://qz.com/1054412/a-french-billionaires-free-teacher-less-university-is-designing-thousands-of-future-proof-employees/" target="_blank" rel="noopener">stelt</a> bovendien dat dit onderwijs aan effectiviteit kan winnen als meer gebruik zou worden gemaakt van begeleiding door experts.</p>
 195. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/QKuJGBa3jus" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 196. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/zelfgestuurd-leren-kan-maar/feed/</wfw:commentRss>
 197. <slash:comments>0</slash:comments>
 198. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/zelfgestuurd-leren-kan-maar/</feedburner:origLink></item>
 199. <item>
 200. <title>Bekijk de ontwikkeling van leertechnologie vanuit historisch en ideologisch perspectief</title>
 201. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/5zmvBvr26XM/</link>
 202. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/bekijk-de-ontwikkeling-van-leertechnologie-vanuit-historisch-en-ideologisch-perspectief/#respond</comments>
 203. <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:13:18 +0000</pubDate>
 204. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 205. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 206. <category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
 207. <category><![CDATA[leertechnologie]]></category>
 208. <category><![CDATA[politiek]]></category>
 209. <category><![CDATA[sociologie]]></category>
 210.  
 211. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12443</guid>
 212. <description><![CDATA[<p class="p1">“<em>Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren</em>” schijnt de Amerikaanse auteur Pearl Buck <a href="https://historiek.net/geschiedenis-quotes/" target="_blank" rel="noopener">ooit geschreven te hebben</a>. Wat mij betreft geldt dat ook voor de ontwikkeling van leertechnologie.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/bekijk-de-ontwikkeling-van-leertechnologie-vanuit-historisch-en-ideologisch-perspectief/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 213. <content:encoded><![CDATA[<p class="p1">“<em>Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren</em>” schijnt de Amerikaanse auteur Pearl Buck <a href="https://historiek.net/geschiedenis-quotes/" target="_blank" rel="noopener">ooit geschreven te hebben</a>. Wat mij betreft geldt dat ook voor de ontwikkeling van leertechnologie. Wees je bewust van de ontstaansgeschiedenis en de onderliggende opvattingen van deze technologieën.</p>
 214. <p><span id="more-12443"></span></p>
 215. <div style="width: 250px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.flickr.com/photos/mwichary/2189550035/sizes/n/"><img class="size-medium" src="https://c1.staticflickr.com/3/2230/2189550035_b4ee9c5cfd_n.jpg" alt="IBM Computer" width="240" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Marcin Wichary, Flickr</p></div>
 216. <p class="p1">Ik ben van kinds af aan zeer geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Ik heb zelfs ooit archeoloog willen worden. Daarom boeien bijdragen van mensen als Larry Cuban mij ook altijd. Want om trends en ontwikkelingen op het gebied van ‘technology enhanced learning’ te kunnen duiden en nuanceren, zul je het verleden ervan moeten kennen.</p>
 217. <p class="p1">Iemand die dat ook steeds doet is Audrey Watters. Zij verbindt ontwikkelingen op het gebied van educatieve technologie bovendien met ideologieën die ten grondslag liggen aan deze technologieën, of waarvan zij verondersteld dat zij ten grondslag liggen aan educatieve technologieën.</p>
 218. <p class="p1">Gisteren heeft Watters bijvoorbeeld de tekst van een <a href="http://hackeducation.com/2017/09/14/learning-objects" target="_blank" rel="noopener">inleiding gepubliceerd</a> die zij onlangs gaf bij MIT. Zij illustreert hierin dat de hooggespannen beloften van technologie grotendeels niet zijn ingelost. Pleitbezorgers van leertechnologie miskennen bovendien volgens haar dat het onderwijs in de loop der jaren wel degelijk is veranderd.</p>
 219. <p class="p1">Voor Watters is leertechnologie verweven met de “<em>Silicon Valley narrative</em>” (in feite een libertaire vorm van kapitalisme). Daarin wordt bijvoorbeeld een grote nadruk gelegd op zelfverantwoordelijkheid en ‘personalisering’ (in de zin van: toegesneden op het individu). Verder geeft zij aan dat defensie een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van leertechnologie, en dat vandaar uit de grote aandacht voor standaarden en ’<em>skills</em>’ te verklaren is. Verder wijst zij onder meer op de ontwikkeling van testen die vooral vooroordelen bekrachtigden. Kunstmatige intelligentie maar m.i. mogelijk ook adaptieve programma&#8217;s zijn vandaag de dag ook niet altijd vrij van ‘bias’ en racisme.</p>
 220. <p class="p1">Ik ben het lang niet altijd in alles met Audrey Watters eens, bijvoorbeeld als zij ontkent dat technologieën in steeds hoger tempo worden geadopteerd (in zijn inaugurele reden geeft Nick van Dam daar een aantal voorbeelden van). Verder vind ik dat je de “Silicon Valley narrative” niet als één monolitisch geheel kunt beschouwen. Alsof de leiders van technologie-bedrijven niet van elkaar verschillen in drijfveren en opvattingen. Ontwikkelaars van leertechnologieën hebben ook vaak wel degelijk bedoelingen die te maken hebben met het vergroten van gelijke kansen door lerenden meer ‘op maat’ te kunnen bedienen.</p>
 221. <p class="p1">Ik deel wel haar benadering dat je ontwikkelingen in een historisch perspectief moet plaatsen, en dat naar de onderliggende ideologie moet kijken. Leertechnologie wordt inderdaad in geringe mate gebruikt voor socialisatie en persoonsvorming, ook al kunnen interactiemogelijkheden hiervoor wel degelijk worden gebruikt (denk ook aan het bevorderen van reflectie via bloggen of vloggen). Geen enkele leertechnologie is ook didactisch neutraal. De ontwikkelaars hebben niet alleen bepaalde opvattingen over leren (bijvoorbeeld het belang van ‘drill and practice’), maar ook een bepaald mensbeeld (lerenden leren pas als zij gecontroleerd en geprikkeld worden).</p>
 222. <p class="p1">Het is goed om deze opvattingen expliciet te maken en je er bewust van te zijn.</p>
 223. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/5zmvBvr26XM" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 224. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/bekijk-de-ontwikkeling-van-leertechnologie-vanuit-historisch-en-ideologisch-perspectief/feed/</wfw:commentRss>
 225. <slash:comments>0</slash:comments>
 226. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/bekijk-de-ontwikkeling-van-leertechnologie-vanuit-historisch-en-ideologisch-perspectief/</feedburner:origLink></item>
 227. <item>
 228. <title>Het succes van het Philadelphia Leerhuis</title>
 229. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/z4L6bM85LqE/</link>
 230. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/het-succes-van-het-philadelphia-leerhuis/#respond</comments>
 231. <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 16:22:12 +0000</pubDate>
 232. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 233. <category><![CDATA[Wetenswaardigheden]]></category>
 234. <category><![CDATA[formeel-informeel leren]]></category>
 235. <category><![CDATA[learning & development]]></category>
 236. <category><![CDATA[strategie]]></category>
 237. <category><![CDATA[werkplek leren]]></category>
 238. <category><![CDATA[zorg]]></category>
 239.  
 240. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12440</guid>
 241. <description><![CDATA[<p>Het Philadelphia Leerhuis faciliteert leren en ontwikkelen binnen de gelijknamige landelijke zorginstelling. Verleden jaar heeft men een onderscheiding gewonnen waaruit de waardering blijkt voor hun vernieuwende werk. Wat kenmerkt de aanpak van dit leerhuis?</p>
 242. <p><span id="more-12440"></span></p>
 243. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12441" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-300x225.jpg" alt="Kasteel Woerden" width="300" height="225" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-300x225.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-768x576.jpg 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-1024x768.jpg 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-100x75.jpg 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-150x113.jpg 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-200x150.jpg 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-450x338.jpg 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-600x450.jpg 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-900x675.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Vanmiddag heb ik op uitnodiging van Pim van Velsen van <a href="http://www.kumikata.nl/" target="_blank" rel="noopener">Kumi-Kata</a> een zogenaamde Leader Lunch bijgewoond.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/het-succes-van-het-philadelphia-leerhuis/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 244. <content:encoded><![CDATA[<p>Het Philadelphia Leerhuis faciliteert leren en ontwikkelen binnen de gelijknamige landelijke zorginstelling. Verleden jaar heeft men een onderscheiding gewonnen waaruit de waardering blijkt voor hun vernieuwende werk. Wat kenmerkt de aanpak van dit leerhuis?</p>
 245. <p><span id="more-12440"></span></p>
 246. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12441" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-300x225.jpg" alt="Kasteel Woerden" width="300" height="225" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-300x225.jpg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-768x576.jpg 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-1024x768.jpg 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-100x75.jpg 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-150x113.jpg 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-200x150.jpg 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-450x338.jpg 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-600x450.jpg 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1010-900x675.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Vanmiddag heb ik op uitnodiging van Pim van Velsen van <a href="http://www.kumikata.nl/" target="_blank" rel="noopener">Kumi-Kata</a> een zogenaamde Leader Lunch bijgewoond. Dit zijn lunchsessies rond een thema op het gebied van leren en ontwikkelen, die Pim regelmatig organiseert.</p>
 247. <p>Vandaag stond in het kasteel van Woerden de casus van het Leerhuis van Philadelphia centraal. Zorginstelling Philadelphia heeft met dit initiatief de <a href="https://www.philadelphia.nl/nieuws/-/asset_publisher/PRORAhd9a3Ma/content/leerhuis-wint-belangrijke-academy-award" target="_blank" rel="noopener">award voor ‘beste en meest innovatieve bedrijfsacademie van 2016</a>’ van de <a href="http://www.nscu.nl/" target="_blank" rel="noopener">Nederlandse Stichting Corporate Universities</a> gewonnen.</p>
 248. <p>Paul Westmeijer en Ellen Hasselerharm van het Philadelphia Leerhuis vertelden over de organisatie van deze zorginstelling, de strategische thema’s, de visie op leren en ontwikkelen en op de praktijkervaringen van dit Leerhuis.</p>
 249. <p><a href="https://www.philadelphia.nl/" target="_blank" rel="noopener">Philadelphia</a> is een landelijk opererende zorginstelling voor ongeveer 7500 cliënten met verstandelijk beperkingen (zorg en wonen, intensieve zorg, werk &amp; begeleiding). Men opereert vanuit zo’n 600 locaties waar 6300 medewerkers, 6000 vrijwilligers, en 900 leerlingen en stagiaires werkzaam zijn.</p>
 250. <p>De vijf strategische thema’s van Philadelphia -die ook de inhoud van de leertrajecten van het Leerhuis beïnvloeden- zijn ‘fris vakmanschap’, menselijke technologie, ondernemerschap, Philala (muziek) en verbetering en digitalisering van het elektronisch cliënten-dossier. In hun werk ervaren werknemers dat cliënten vaak andere prioriteiten hebben dan familie. Medewerkers lopen daarbij tegen dilemma’s aan die ook leiden tot leervragen.</p>
 251. <p>Zelfregie voor cliënt en medewerker staan hoog in het vaandel, waarbij men uitgaat van de kracht en mogelijkheden van de cliënt (en professional). Om een indruk te geven van de cliënten, lieten Paul en Ellen de volgende video zien.</p>
 252. <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/UEjcSgrLlVg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
 253. <p>Zoals gezegd speelt het Leerhuis een belangrijke rol bij het realiseren van de organisatiestrategie. Het Leerhuis fungeert als coördinatiepunt voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Men faciliteert leren en ontwikkelen voor medewerkers en voor cliënten. Voor cliënten heeft men bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod aan cursussen (face to face en online). Hetzelfde geldt voor medewerkers. Op termijn kunnen verwanten en vrijwilligers ook gebruik maken van het aanbod van medewerkers.</p>
 254. <p>Paul en Ellen gaven onder meer het voorbeeld hoe leren een rol heeft gespeeld bij het realiseren van een cultuuromslag binnen de organisatie. Philadelphia wilde naar meer zelfregie voor cliënten (van zorgen voor naar zorgen dat). Zij hebben een toneelstuk laten maken om een gevoelige snaar te laten raken bij medewerkers. Zodat deze begeleiders cliënten meer in hun kracht gingen zetten. Het ging daarbij om attitudeverandering.</p>
 255. <p>Onderstaande video is een fragment uit dit toneelstuk, dat dus fungeerde als leerinterventie.</p>
 256. <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_Jz3vxQN35U" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
 257. <p>Ook andere leerinterventies waren gericht op een cultuuromslag.<br />
 258. Dit impliceerde echter ook dat medewerkers van Philadelphia meer zelfregie kregen. Onder meer op het gebied van leren en ontwikkelen. Dat blijkt onder meer uit de volgende aanpak:</p>
 259. <ul>
 260. <li>Het centrale Leerhuis coördineert en faciliteert. Men opereert met een kern van drie onderwijskundig medewerkers, waarbij men ook een beroep kan doen op een ‘flexibele schil’.</li>
 261. <li>Locaties bepalen zelf wat de inhoud van het leren is, binnen kaders. In feite heeft de organisatie 600 leerhuizen, stelde Ellen.</li>
 262. <li>Medewerkers hoeven geen toestemming te vragen om intern aanbod te volgen. Leidinggevenden controleren niet of werknemers hebben deelgenomen aan aanbod (en of zij aanbod hebben afgerond). Locatiemanagers hebben vooral een stimulerende rol in het gebruik van leerinterventies.</li>
 263. <li>Er wordt vooral gebruik gemaakt van interne trainers. Dat zijn eigen medewerkers -begeleiders, gedragsdeskundigen- die een deel van hun werkzaamheden invullen als trainer. Deze medewerkers zijn daartoe geprofessionaliseerd. Een spanningsveld is wel dat deze medewerkers vaak moeilijk vrij te maken zijn om te trainen, omdat men ook moet begeleiden.</li>
 264. </ul>
 265. <p>Contracten met een in omvang beperkte aanstelling vormen helaas vaak een belemmering om de regie op het gebied van leren en ontwikkelen te nemen.</p>
 266. <p>Het Leerhuis combineert leren op de werkvloer, coaching en feedback en training/cursussen. Het aanbod trainingen/cursussen komt mede tot stand via twee programmaraden.</p>
 267. <p>Het uitgangspunt van het Leerhuis is dat je niet meteen moet denken in termen van trainingen/cursussen bij leerinterventies. Tegelijkertijd vindt men het niet eenvoudig om leren op de werkvloer vorm te geven, met name performance support.</p>
 268. <p>Tijdens hun presentatie schetsten Paul Westmeijeren Ellen Hasselerharm een aantal voorbeelden van leertrajecten:</p>
 269. <p>1. Training ‘houd je kop’. Begeleiders leren om niet te oordelen als zij iets waarnemen. Vertel een cliënt alleen aan wat je ziet. Geef er geen oordeel aan. Anders kunnen cliënten dicht slaan of agressief worden. Volgens Paul zou deze training ook online vorm kunnen krijgen. Dat is nog niet het geval.</p>
 270. <p>2. Cursussen voor cliënten. Rond verschillende thema’s heeft men cursussen ontwikkeld, zoals orde in de papieren, de was doen, reizen met het OV en hoe ga ik om met medicijnen. Philadelphia heeft over deze faciliteiten voor cliënten afspraken met gemeenten gemaakt die hebben geleid tot eenzelfde format voor deze cursussen (zoals tijdsduur). Voor elke cursus is een trainingsformat en werkboek voor cliënten gemaakt. Begeleiders organiseren die trainingen vervolgens zelf. Het centrale Leerhuis heeft alleen de materialen laten ontwikkelen. Een knelpunt hierbij is dat de organisatie van deze cursussen veel tijd kost. Professionals op locaties leren daarbij ook van elkaar. Locaties hebben veel autonomie bij de vormgeving omdat situaties vaak sterk verschillen. Voor cliëntcursussen worden ook video’s gebruikt, waar men zelf in figureert:</p>
 271. <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/wlOZWAnv8og" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
 272. <p>Als cliënten trainingen volgen, dan wordt dit ook in hun cliënt-dossier vermeld. Locaties bepalen ook zelf welke cliënten welke trainingen/cursussen gaan volgen (in overleg met cliënten).</p>
 273. <p>3. Philadelphia investeert ook in het ontwikkelen van serious games. Eerst hebben medewerkers van het Leerhuis en trainers zich laten onderdompelen in de wereld van games. Passen games bij deze organisatie waar veel vrouwen van rond de 40 werken? Ja, want die groep gamet juist veel (maar geen de schietspellen). Men is gestart om samen met <a href="https://www.ijsfontein.nl/" target="_blank" rel="noopener">IJsfontein</a> sociale serious games te gaan maken. Deze zijn casus-gestuurd, authentiek, en gericht om samen werken/leren. Eén game gaat over samenwerken en communiceren in een team. Er is gebruik gemaakt van realistische dilemma’s uit de praktijk. Bijvoorbeeld over een oudere cliënt waarvan de persoonlijke verzorging te wensen over laat en een zus die zonder overleg wil ingrijpen. Medewerkers spelen die game in eigen tijd en tempo, maar wel samen met anderen (asynchroon, multiplayer). De game wordt gekoppeld aan de verplichte teamreflectie die periodiek moet plaatsvinden.<br />
 274. Er is veel werk gemaakt van de ontwikkeling van deze game. Eerst is de game op papier uitgewerkt. Vervolgens hebben medewerkers vaak 1-2 dagen per week met de ontwikkelaars aan de game gewerkt. De totale doorlooptijd bedroeg anderhalf jaar, Binnenkort wordt deze mobiele serious game gelanceerd.</p>
 275. <p>4. Philadelphia heeft ook te maken met cliënten met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). Deze cliënten kunnen zich echter ook met intensieve begeleiding verder ontwikkelen (goed leven; LACCS: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding). Medewerkers worden vertrouwd gemaakt met deze benadering via een traject dat bestaat uit een intake, zelfstudie cursus (binnen het LMS Netdimensions van <a href="https://www.courseware.nl/" target="_blank" rel="noopener">The Courseware Company</a>), voorbereidingsopdrachten, klassikale trainingen en reflectieopdrachten die binnen teams worden uitgevoerd (werkplek leren).</p>
 276. <p>In teams vindt normaliter weinig reflectie plaats. Via een meer gestructureerde aanpak worden onder begeleiding van een gedragsdeskundige dilemma’s op de werkvbloer besproken. Deze vormen van leren wil men nog verder uitbouwen.</p>
 277. <p>Behalve het uitbouwen van werkplek leren (en met name performance support) wil het Philadelphia Leerhuis ook meer zicht krijgen in het rendement van de leerinterventies. Uiteraard kun je evaluaties houden, ook op langere termijn. De vraag is echter of dat voldoende is.</p>
 278. <p>Ik sprak hierover na afloop van de presentatie met Paul Westmeijer. We hadden het erover dat ‘leren en ontwikkelen’ niet in een laboratorium plaatsvindt. Er vinden veel interventies plaats, en er spelen diverse factoren een rol bij de vraag of een bepaalde leerinterventie effect heeft gehad op veranderend gedrag van werknemers. Heel vaak wordt cognitieve kennis getoetst of wordt getest of lerenden weten hoe zij iets moeten doen.</p>
 279. <p>Het gaat binnen arbeidsorganisaties echter vooral om de impact op gedrag. Je kunt wel verschillende leerinterventies met elkaar vergelijken. Leidt een serious game bijvoorbeeld eerder tot een betere ‘performance’ dan een online cursus?</p>
 280. <p>Samenvattend zijn zaken die mij vanmiddag het meeste zijn bijgebleven:</p>
 281. <ul>
 282. <li>Een visie op leren en ontwikkelen, waarbij zelfregie een grote rol speelt.</li>
 283. <li>Philadelphia Leerhuis maakt gebruik van interne expertise door begeleiders in te schakelen als trainers (en hen op die rol voor te bereiden).</li>
 284. <li>Het Philadelphia Leerhuis is sterk decentraal georganiseerd, waarbij sprake is van een centrale coördinatie van beperkte omvang die vooral veel faciliteert.</li>
 285. <li>Werkplek leren, coaching en trainingen/cursussen worden toegepast. Leertechnologie wordt gebruikt in de vorm van een leermanagement systeem dat vooral zelfstudie cursussen bevat. De eerste schreden op het gebied van serious gaming zijn gezet. Werkplek leren (inclusief performance support) is in ontwikkeling.</li>
 286. <li>Hoe meet je de invloed van leerinterventies op gedrag van professionals op een valide en betrouwbare manier? Je kunt wel leerinterventies met elkaar vergelijken. Je opereert echter niet in een laboratorium.</li>
 287. </ul>
 288. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/z4L6bM85LqE" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 289. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/het-succes-van-het-philadelphia-leerhuis/feed/</wfw:commentRss>
 290. <slash:comments>0</slash:comments>
 291. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/het-succes-van-het-philadelphia-leerhuis/</feedburner:origLink></item>
 292. <item>
 293. <title>Hoe denken lerenden over het gebruik van leertechnologie (volgens een grootschalig onderzoek)?</title>
 294. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/BmR5ZGLVF44/</link>
 295. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/hoe-denken-lerenden-over-het-gebruik-van-leertechnologie-volgens-een-grootschalig-onderzoek/#respond</comments>
 296. <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 06:06:02 +0000</pubDate>
 297. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 298. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 299. <category><![CDATA[digitale leeromgeving]]></category>
 300. <category><![CDATA[jongeren en technologie]]></category>
 301. <category><![CDATA[professionalisering]]></category>
 302. <category><![CDATA[research]]></category>
 303.  
 304. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12438</guid>
 305. <description><![CDATA[<p>Het is altijd fijn dat onderzoek bevestigt waar je al langer van overtuigd bent. Het Britse JISC heeft een <a href="https://www.jisc.ac.uk/news/its-official-higher-education-students-want-staff-to-be-better-with-digital-not-to-use-more-of-it-11-sep-2017" target="_blank" rel="noopener">grootschalig onderzoek</a> uitgevoerd naar de ervaringen van 22.000 lerenden net het gebruik van leertechnologie in het hoger onderwijs. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/hoe-denken-lerenden-over-het-gebruik-van-leertechnologie-volgens-een-grootschalig-onderzoek/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 306. <content:encoded><![CDATA[<p>Het is altijd fijn dat onderzoek bevestigt waar je al langer van overtuigd bent. Het Britse JISC heeft een <a href="https://www.jisc.ac.uk/news/its-official-higher-education-students-want-staff-to-be-better-with-digital-not-to-use-more-of-it-11-sep-2017" target="_blank" rel="noopener">grootschalig onderzoek</a> uitgevoerd naar de ervaringen van 22.000 lerenden net het gebruik van leertechnologie in het hoger onderwijs. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat valt mij op?</p>
 307. <p><span id="more-12438"></span></p>
 308. <div style="width: 214px" class="wp-caption alignright"><a href="https://www.jisc.ac.uk/news/its-official-higher-education-students-want-staff-to-be-better-with-digital-not-to-use-more-of-it-11-sep-2017"><img class="" src="https://www.jisc.ac.uk/sites/default/files/tracker-report-cover.jpg" alt="student digital experience tracker" width="204" height="269" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Jisc</p></div>
 309. <ul>
 310. <li>Lerenden waarderen het gebruik van leertechnologieën, met name het gemak. Ze gebruiken deze tools volgens eigen zeggen ook intensief.</li>
 311. <li>Lerenden willen dat leertechnologieën ook worden gebruikt voor connecties met andere lerenden en meer actieve werkvormen (zoals quizzes).</li>
 312. <li>Digitale leeractiviteiten worden minder intensief gebruikt dan je zou verwachten.</li>
 313. <li>Lerenden vinden digitale vaardigheden van groot belang. De helft van de ondervraagden meent echter dat het onderwijs hen goed voorbereid op de ‘digitale werkplek’.</li>
 314. <li>Lerenden ergeren zich aan de niet-deskundige manier waarop docenten leertechnologieën gebruiken en aan de weigering van een aantal om überhaupt leertechnologie te gebruiken. Docenten zouden niet effectief geprofessionaliseerd zijn of onvoldoende training en ondersteuning krijgen.</li>
 315. <li>Lerenden irriteren zich ook aan de heel verschillende manier waarop docenten bijvoorbeeld digitale leeromgevingen gebruiken. Het kost lerenden veel tijd om zich te oriënteren op een divers gebruik. Meer structuur en afstemming zijn nodig.</li>
 316. <li>Lerenden willen dat digitale systemen beter worden gebruikt, maar dat online leren face-to-face leren niet vervangt. Ze hechten vaak sterk aan face-to-face contact.</li>
 317. </ul>
 318. <p>In het rapport zelf worden bevindingen nog uitgesplitst naar doelgroepen.</p>
 319. <p>Een paar zaken valt me hier op:</p>
 320. <ul>
 321. <li>Ik kan me niet herinneren dat ooit zo grootschalig onderzoek is gedaan naar de opvattingen van jongeren over het gebruik van leertechnologie.</li>
 322. <li>Volgens mij is sprake van een consequent beeld door de jaren heen. Ik heb zelf -bijvoorbeeld bij Gilde Opleidingen- interviews gehouden met lerenden. Daaruit bleek ook dat jongeren zich ergeren aan niet-deskundig gebruik door docenten. Ik kan me ook andere -meer kleinschalige- onderzoeken herinneren met dezelfde conclusies.</li>
 323. <li>Is het niet te gek voor woorden dat lerenden anno 2017 nog steeds klagen over niet-deskundig gebruik? Zou hier niet veel sneller actie op ondernomen zijn als jongeren zo zouden klagen over de kwaliteit van begeleiding of beoordeling?</li>
 324. <li>We zouden meer werken moeten maken van uniformiteit in het gebruik van leertechnologieën. We onderschatten de moeite die het lerenden kost om zich steeds te oriënteren op een nieuw format. Dat komt de studeerbaarheid niet ten goede.</li>
 325. <li>Jongeren geven vooral de voorkeur aan een mix tussen online en face-to-face leren. Wat betreft deze bevinding kan ik me ook andere -meer kleinschalige- onderzoeken herinneren met dezelfde uitkomst. Overigens worden de opvattingen over leren beïnvloed door wat we gewend zijn.</li>
 326. <li>Er is in dit onderzoek vooral gekeken naar de perceptie van lerenden. Er is geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop docenten daadwerkelijk leertechnologie gebruiken. Met name als het gaat om eigen gedrag is er vaak sprake van een kloof tussen wat men zegt te doen, en wat men doet.</li>
 327. </ul>
 328. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/BmR5ZGLVF44" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 329. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/hoe-denken-lerenden-over-het-gebruik-van-leertechnologie-volgens-een-grootschalig-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
 330. <slash:comments>0</slash:comments>
 331. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/hoe-denken-lerenden-over-het-gebruik-van-leertechnologie-volgens-een-grootschalig-onderzoek/</feedburner:origLink></item>
 332. <item>
 333. <title>Een alternatief voor de flipped classroom?</title>
 334. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/lhQlXocwkgc/</link>
 335. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/een-alternatief-voor-de-flipped-classroom/#respond</comments>
 336. <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 19:08:27 +0000</pubDate>
 337. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 338. <category><![CDATA[Didactisch gebruik technologie]]></category>
 339. <category><![CDATA[blended learning]]></category>
 340. <category><![CDATA[feedback]]></category>
 341. <category><![CDATA[flipped learning]]></category>
 342. <category><![CDATA[video]]></category>
 343.  
 344. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12436</guid>
 345. <description><![CDATA[<p>Het concept van de flipped classroom bestaat ongeveer tien jaar. Wat mij betreft is dit één van de <a href="https://www.te-learning.nl/blog/elf-modellen-voor-blended-learning/" target="_blank" rel="noopener">elf modellen voor blended learning</a>. Niet iedereen is hier enthousiast over. Er worden alternatieven ontwikkeld, waarbij video overigens ook een belangrijke rol kan spelen.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/een-alternatief-voor-de-flipped-classroom/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 346. <content:encoded><![CDATA[<p>Het concept van de flipped classroom bestaat ongeveer tien jaar. Wat mij betreft is dit één van de <a href="https://www.te-learning.nl/blog/elf-modellen-voor-blended-learning/" target="_blank" rel="noopener">elf modellen voor blended learning</a>. Niet iedereen is hier enthousiast over. Er worden alternatieven ontwikkeld, waarbij video overigens ook een belangrijke rol kan spelen.</p>
 347. <p><span id="more-12436"></span></p>
 348. <p><a href="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen.jpeg"><img class="size-medium wp-image-11858" src="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-300x169.jpeg" alt="reflectievloggen" width="300" height="169" srcset="https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-300x169.jpeg 300w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-768x432.jpeg 768w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-1024x576.jpeg 1024w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-100x56.jpeg 100w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-150x84.jpeg 150w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-200x113.jpeg 200w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-450x253.jpeg 450w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-600x338.jpeg 600w, https://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2017/06/reflectievloggen-900x506.jpeg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
 349. <p>Binnen de flipped classroom werd er oorspronkelijk vanuit gegaan dat instructies het beste in eigen tijd konden worden bestudeerd (met name via video), terwijl klassikale bijeenkomsten ingevuld zouden moeten worden met discussie en verwerkingsactiviteiten. Volgens <a href="http://er.educause.edu/articles/2017/8/flipping-the-flipped-classroom" target="_blank" rel="noopener">Berlin Fang</a> is dit concept echter een lauw alternatief voor face-to-face leren. Het heeft niet echt geleid tot heel ander onderwijs.</p>
 350. <p>Fang presenteert een alternatief model waarbij klassikale instructies worden versterkt met leertechnologie en activerende leeractiviteiten. Zogenaamde actieve leeractiviteiten leiden volgens Fang overigens vaak tot chaos. Ook wordt feedback aan lerenden volgens Berlin Fang op innovatieve manieren geïndividualiseerd.</p>
 351. <p>Fang meent eveneens dat het concept van de flipped classroom voorbij gaat aan de intrinsieke motivatie van docenten, die gebaseerd is op hun expertise als docent (instructies geven). Het is volgens hem bovendien vaak onmogelijk om lerenden tijdens een bijeenkomst individuele aandacht en onmiddellijke feedback te geven:</p>
 352. <blockquote><p><em>what starts as active learning may dissolve into organized chaos, especially when group work is involved and students begin working together before they have gained a basic understanding of the material — thus becoming the blind leading the blind.</em></p></blockquote>
 353. <p>Hoe ziet Fang’s alternatief er dan uit? De auteur baseert zich daarbij op de beste colleges die binnen zijn universiteit worden verzorgd:</p>
 354. <ul>
 355. <li>De inhoud sluit aan bij aanwezige voorkennis.</li>
 356. <li>Nieuwe inhouden worden gepresenteerd.</li>
 357. <li>Vragen worden gesteld, antwoorden gegeven.</li>
 358. <li>Verbale en fysieke aanwijzingen worden gegeven.</li>
 359. <li>Er is sprake van humor.</li>
 360. <li>Het college bevat componenten van actief leren, zoals het gebruik van Padlet om feedback van lerenden te krijgen, het gebruik van student response systemen of Google Docs.</li>
 361. </ul>
 362. <p>Verder pleit Fang voor het gebruik van video om individueel of groepsgewijs feedback te geven op uitwerkingen van opdrachten van lerenden (in plaats van geschreven tekst). Hij meent zelfs dat docenten hierbij beter in staat zijn persoonlijke feedback te geven. Het gaat dan om eenvoudig gemaakte video’s (bijvoorbeeld screencasts) waar wel enige zorg aan is besteed (lerenden haken anders af). De auteur meent dat onderzoek laat zien dat video feedback effectief is en populair onder lerenden. Feedback via video spaart docenten ook tijd, mits je in staat bent tools zoals Screencast-o-matic of Showme te gebruiken. Digitale leeromgevingen bevatten ook steeds vaker de mogelijkheid om via beeld en geluid feedback te geven. Je kunt dan ook dingen laten zien.</p>
 363. <p>Deze video’s hoeven niet perfect te zijn. Er mag best eens een kind door het beeld lopen, meent Fang. Het geven van feedback via video (&#8216;veedback&#8217;) is informeel en authentiek. Docenten kunnen zich daarbij op de inhoud richten, en hoeven zich niet als een filmster te gedragen:</p>
 364. <blockquote><p><em>And, when they return to the classroom, allow them to be the sage on stage — just the way they, and students, like it.</em></p></blockquote>
 365. <p>Berlin Fang’s model is wat mij betreft een voorbeeld van het klassikaal ondersteund model van blended learning. Dit is het model dat het minste afwijkt van het ‘traditionele onderwijs’ en allesbehalve ‘disruptief is’ (wat ook niet hoeft).</p>
 366. <p>Dit model kan leiden tot een kwaliteitsimpuls, maar niet tot meer flexibel onderwijs (bijvoorbeeld ten behoeve van het aantrekken van nieuwe doelgroepen die werken, leren en privé proberen te combineren).</p>
 367. <p>Ik heb door Fang’s woordkeuze de indruk dat hij vooral probeert aan te sluiten bij opvattingen van docenten die hun onderwijs niet echt willen innoveren. Berlin Fang is wat mij betreft te negatief over het concept van de flipped classroom en kwalitatief goede instructievideo’s. Al vraag ik me soms ook af of de kosten van fraaie video’s opwegen tegen de baten. Deze video’s worden ook vaak via additionele (project) gelden gefinancierd.</p>
 368. <p>Ik deel wel zijn opvatting over het gebruik van ‘veedback’. Podcasts kunnen hier ook voor worden gebruikt. Als je als docent niets hoeft te demonstreren, dan is dat een prima alternatief. We moeten ons daarbij wel realiseren dat het maken individuele ‘veedback’ ook best veel tijd kost.</p>
 369. <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/BfymcAvcw6I?rel=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
 370. <p>Voorbeeld van &#8216;veedback&#8217;.</p>
 371. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/lhQlXocwkgc" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 372. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/een-alternatief-voor-de-flipped-classroom/feed/</wfw:commentRss>
 373. <slash:comments>0</slash:comments>
 374. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/een-alternatief-voor-de-flipped-classroom/</feedburner:origLink></item>
 375. <item>
 376. <title>Bedrijft John Hattie pseudowetenschap?</title>
 377. <link>http://feedproxy.google.com/~r/typepad/fIYD/~3/Aq7e5NaR5lE/</link>
 378. <comments>https://www.te-learning.nl/blog/bedrijft-john-hattie-pseudowetenschap/#comments</comments>
 379. <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 16:11:30 +0000</pubDate>
 380. <dc:creator><![CDATA[Wilfred Rubens]]></dc:creator>
 381. <category><![CDATA[Theorieën]]></category>
 382. <category><![CDATA[John Hattie]]></category>
 383. <category><![CDATA[kritiek]]></category>
 384. <category><![CDATA[research]]></category>
 385. <category><![CDATA[statistieken]]></category>
 386.  
 387. <guid isPermaLink="false">https://www.te-learning.nl/blog/?p=12434</guid>
 388. <description><![CDATA[<p>John Hattie’s werk <a href="https://visible-learning.org/" target="_blank" rel="noopener">Visible Learning</a> is binnen onderwijskunde zeer gezaghebbend. Hattie geeft hierin op basis van diverse meta-studies aan welke maatregelen docenten kunnen treffen ten behoeve van effectief onderwijs, en welke niet of minder effectief zijn. Hattie’s werk ligt echter ook flink onder vuur.</p><span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.te-learning.nl/blog/bedrijft-john-hattie-pseudowetenschap/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
 389. <content:encoded><![CDATA[<p>John Hattie’s werk <a href="https://visible-learning.org/" target="_blank" rel="noopener">Visible Learning</a> is binnen onderwijskunde zeer gezaghebbend. Hattie geeft hierin op basis van diverse meta-studies aan welke maatregelen docenten kunnen treffen ten behoeve van effectief onderwijs, en welke niet of minder effectief zijn. Hattie’s werk ligt echter ook flink onder vuur.</p>
 390. <p><span id="more-12434"></span></p>
 391. <p>Pierre-Jérôme Bergeron van onder meer de Universiteit van Ottawa is statisticus. Hij heeft vanuit methodologisch standpunt <a href="http://mje.mcgill.ca/article/view/9475/7229" target="_blank" rel="noopener">een zeer kritische analyse geschreven</a> van Hattie’s studie. Hattie’s bedoelingen zijn nobel, maar hij heeft volgens Bergeron enkele grove fouten gemaakt. De meeteenheid voor effectgrootte, die Hattie hanteert, kan volgens de auteur bijvoorbeeld niet worden gebruikt als algemene meeteenheid voor impact.</p>
 392. <p>De auteur concludeert zelfs:</p>
 393. <blockquote><p><em>We can spin stories from real data in an effort to communicate results to a wider audience, but these stories should not fall into the realm of fiction. We must therefore absolutely qualify Hattie’s methodology as pseudoscience.</em></p></blockquote>
 394. <p>Hij meent dat statistici veel nauwer betrokken zouden moeten worden voor, tijdens en na afloop van dergelijke analyses. Het ontbreekt Hattie en zijn team volgens Bergeron aan kennis en bekwaamheden die nodig zijn om valide statistische analyses uit te voeren.</p>
 395. <p>Ik heb al eens eerder <a href="https://www.te-learning.nl/blog/hattie-over-de-effecten-van-technology-enhanced-learning/" target="_blank" rel="noopener">geschreven</a> dat je bij Hattie’s niet alleen moet kijken naar de effectgroottes, maar ook naar de toelichting er achter. Ook zijn er kanttekeningen te maken bij wat binnen onderwijsonderzoek gemeten wordt (er wordt dikwijls naar de invloed op testscores gekeken).</p>
 396. <p>Verder heb ik Visible Learning echter sinds mijn kennismaking ermee als een waardevolle publicatie beschouwd.</p>
 397. <p>De kritiek van Pierre-Jérôme Bergeron is echter zeer fundamenteel. Het lastige is dat ik over onvoldoende statistische expertise beschik om deze kritiek te weerleggen dan wel te ondersteunen.</p>
 398. <p>Er zijn ook mensen <a href="http://thelearningintention.net/effective-debate-in-defense-of-john-hattie/" target="_blank" rel="noopener">die benadrukken</a> dat het bij Hattie vooral gaat om het vooral erachter (<em>mind frames</em>). Als die ‘<em>mind frames</em>’ echter gestoeld zijn op ondeugdelijke analyses, dan heb je wel een probleem.</p>
 399. <p>Nota bene: ik kan in de gauwigheid geen informatie vinden waaruit blijkt dat het betreffende tijdschrift meer of minder betrouwbaar is.</p>
 400. <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/typepad/fIYD/~4/Aq7e5NaR5lE" height="1" width="1" alt=""/>]]></content:encoded>
 401. <wfw:commentRss>https://www.te-learning.nl/blog/bedrijft-john-hattie-pseudowetenschap/feed/</wfw:commentRss>
 402. <slash:comments>2</slash:comments>
 403. <feedburner:origLink>https://www.te-learning.nl/blog/bedrijft-john-hattie-pseudowetenschap/</feedburner:origLink></item>
 404. </channel>
 405. </rss>
 406.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//feeds.feedburner.com/typepad/fIYD

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda