Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: https://baotintuc.vn/thoi-su.rss

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[ Báo tin tức - Thời sự - RSS Feed ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoisu-472ct0.htm ]]></link><description><![CDATA[ Báo Tin tức Thông Tấn Xã Việt Nam ]]></description><ttl>10</ttl><copyright>baotintuc.vn</copyright><pubDate>4/25/2024 9:18:17 PM</pubDate><generator>TTX</generator><docs>https://baotintuc.vn</docs><image><title>Báo Tin tức Thông Tấn Xã Việt Nam</title><url>https://baotintuc.vn/Images/Logo.png</url><link>https://baotintuc.vn</link><width>100</width><height>103</height></image><item><title><![CDATA[ Công an nhân dân nâng cao hiệu quả thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-an-nhan-dan-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-cac-dieu-uoc-thoa-thuan-quoc-te-20240425203904862.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-an-nhan-dan-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-cac-dieu-uoc-thoa-thuan-quoc-te-20240425203904862.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/hoi-nghi-cand-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Ngày 25/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC) và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em (Nghị định thư TIP); tăng cường công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân từ nay đến năm 2030. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:55:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Đảm bảo an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy mùa mưa bão ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/dam-bao-an-toan-ve-nguoi-trong-hoat-dong-giao-thong-thuy-mua-mua-bao-20240425203511774.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/dam-bao-an-toan-ve-nguoi-trong-hoat-dong-giao-thong-thuy-mua-mua-bao-20240425203511774.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/e9GdNZvHDFi8lZSWc6ubA/files/2024/04/lat-thuyen-25424l.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Ngày 25/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 154/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy mùa mưa bão. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:46:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Đại sứ quán Australia hỗ trợ tìm kiếm thành công nhiều hài cốt liệt sĩ tại Bình Dương  ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-quan-australia-ho-tro-tim-kiem-thanh-cong-nhieu-hai-cot-liet-si-tai-binh-duong-20240425191909321.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-quan-australia-ho-tro-tim-kiem-thanh-cong-nhieu-hai-cot-liet-si-tai-binh-duong-20240425191909321.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/binh-duong2-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Chiều 25/4, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ở Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski cho biết sẽ tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt của các liệt sỹ Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương. Đây là những người lính đã hy sinh trong tháng 5/1968. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:40:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Điện mừng Chủ tịch Hội đồng nhân dân toàn Belarus ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/dien-mung-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-toan-belarus-20240425203132101.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/dien-mung-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-toan-belarus-20240425203132101.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/e9GdNZvHDFi8lZSWc6ubA/files/2024/04/belarus-25424b.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Nhân dịp Ngài Alexander Lukashenko được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân toàn Belarus, ngày 25/4/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chúc mừng. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:35:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron tại TP Hồ Chí Minh ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-niem-63-nam-chien-thang-giron-tai-tp-ho-chi-minh-20240425202637862.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-niem-63-nam-chien-thang-giron-tai-tp-ho-chi-minh-20240425202637862.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/giron-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024). ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:28:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/tao-su-dong-thuan-trong-nhan-thuc-va-hanh-dong-cua-can-bo-dang-vien-khoi-co-quan-trung-uong-20240425201136192.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/tao-su-dong-thuan-trong-nhan-thuc-va-hanh-dong-cua-can-bo-dang-vien-khoi-co-quan-trung-uong-20240425201136192.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/dang3-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Chiều 25/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (mở rộng), cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:15:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia đến năm 2050 ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-tong-the-ve-nang-luong-quoc-gia-den-nam-2050-20240425201425470.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-tong-the-ve-nang-luong-quoc-gia-den-nam-2050-20240425201425470.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/nang-luong-qg-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:15:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/khong-lam-thay-khong-dun-day-trach-nhiem-sap-xep-cong-ty-nong-lam-nghiep-20240425195455836.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/khong-lam-thay-khong-dun-day-trach-nhiem-sap-xep-cong-ty-nong-lam-nghiep-20240425195455836.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/e9GdNZvHDFi8lZSWc6ubA/files/2024/04/le-minh-khai-25424k.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Chiều 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. ]]></description><pubDate>4/25/2024 8:02:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Vụ lật thuyền tại Quảng Ninh: Hai nạn nhân vẫn còn mất tích là chị em ruột ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/vu-lat-thuyen-tai-quang-ninh-hai-nan-nhan-van-con-mat-tich-la-chi-em-ruot-20240425195401658.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/vu-lat-thuyen-tai-quang-ninh-hai-nan-nhan-van-con-mat-tich-la-chi-em-ruot-20240425195401658.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/quang-ninh-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Liên quan đến vụ lật thuyền làm 4 người mất tích trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, theo ghi nhận đến 18 giờ 30 phút ngày 25/4, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 2/4 nạn nhân mất tích. Hai nạn nhân còn lại là chị em ruột. ]]></description><pubDate>4/25/2024 7:58:00 PM</pubDate></item><item><title><![CDATA[ Bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đối với các trường hợp chuyển công tác, vi phạm pháp luật ]]></title><link><![CDATA[ https://baotintuc.vn/thoi-su/bai-nhiem-dai-bieu-hdnd-tinh-vinh-phuc-doi-voi-cac-truong-hop-chuyen-cong-tac-vi-pham-phap-luat-20240425195314596.htm ]]></link><guid isPermaLink="false"><![CDATA[ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ]]></guid><description><![CDATA[ <a href='https://baotintuc.vn/thoi-su/bai-nhiem-dai-bieu-hdnd-tinh-vinh-phuc-doi-voi-cac-truong-hop-chuyen-cong-tac-vi-pham-phap-luat-20240425195314596.htm'><img src='https://media.baotintuc.vn/Upload/SCmM7UuW1W36AlR4yUUKQ/files/2024/04/2504/vinh-phuc-250424.jpg' width='100' border='0' style="margin-right:10px;float:left; width:100px" /></a>Ngày 25/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. ]]></description><pubDate>4/25/2024 7:53:00 PM</pubDate></item></channel></rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda