It looks like this is a web page, not a feed. I looked for a feed associated with this page, but couldn't find one. Please enter the address of your feed to validate.

Source: https://asdfghjkllkjhgbiz.blogspot.com/

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="en-us">
 3.  
 4. <head>
 5.    <title>Top những cầu thủ cao nhất thế giới hiện na</title>
 6.    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 7.    <meta name="generator" content="WordPress 6.2" />
 8.    <style>
 9.        body {
 10.            font-family: Arial, sans-serif;
 11.            background-color: #f5f5f5;
 12.        }
 13.  
 14.        main {
 15.            display: block;
 16.            position: relative;
 17.            margin: 50px auto;
 18.            width: 80%;
 19.            max-width: 900px;
 20.            background-color: #f1f1f1;
 21.            border-radius: 10px;
 22.            padding: 20px;
 23.            box-shadow: 0px 0px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 24.        }
 25.  
 26.        #title {
 27.            padding: 20px 0;
 28.            text-align: center;
 29.            font-size: 48px;
 30.            color: #333;
 31.            text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 32.            border-bottom: 1px solid #ccc;
 33.        }
 34.  
 35.        nav {
 36.            display: flex;
 37.            justify-content: center;
 38.            margin-bottom: 20px;
 39.        }
 40.  
 41.        nav a {
 42.            color: #fff;
 43.            text-decoration: none;
 44.            font-weight: 600;
 45.            padding: 10px 20px;
 46.            border-radius: 5px;
 47.            transition: all 0.2s ease-in-out;
 48.            background-color: #4CAF50;
 49.            margin: 0 10px;
 50.        }
 51.  
 52.        nav a:hover {
 53.            background-color: #45a049;
 54.        }
 55.  
 56.        article {
 57.            padding: 20px;
 58.            border: 1px solid #ccc;
 59.            border-radius: 5px;
 60.            background-color: #fff;
 61.            box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 62.        }
 63.  
 64.        article h2 {
 65.            margin-top: 0;
 66.            color: #333;
 67.            font-size: 24px;
 68.            margin-bottom: 10px;
 69.        }
 70.  
 71.        article p {
 72.            color: #555;
 73.            font-size: 16px;
 74.            line-height: 1.5;
 75.            margin-bottom: 0;
 76.        }
 77.  
 78.        footer {
 79.            display: flex;
 80.            justify-content: flex-end;
 81.            align-items: center;
 82.            color: #555;
 83.            font-size: 14px;
 84.            margin-top: 20px;
 85.        }
 86.  
 87.        footer span {
 88.            font-size: 18px;
 89.            color: #333;
 90.            font-weight: bold;
 91.            text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 92.        }
 93.    </style>
 94. <link rel="me" href="https://www.blogger.com/profile/18065308882047725926" />
 95. <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-1556223355139109'/>
 96. <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/>
 97. <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css);
 98. div.b-mobile {display:none;}
 99. </style>
 100.  
 101. </head>
 102.  
 103. <body><script type="text/javascript">
 104.    function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
 105.      if(window.addEventListener) {
 106.        window.addEventListener('load',
 107.          function(){ object[attribute] = val; }, false);
 108.      } else {
 109.        window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
 110.      }
 111.    }
 112.  </script>
 113. <div id="navbar-iframe-container"></div>
 114. <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script>
 115. <script type="text/javascript">
 116.      gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() {
 117.        if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) {
 118.          gapi.iframes.getContext().openChild({
 119.              url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5040285066787325250\x26blogName\x3dasdfghjkllkjhgbiz\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://asdfghjkllkjhgbiz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://asdfghjkllkjhgbiz.blogspot.com/\x26vt\x3d6474286287752667061',
 120.              where: document.getElementById("navbar-iframe-container"),
 121.              id: "navbar-iframe"
 122.          });
 123.        }
 124.      });
 125.    </script>
 126.    <main>
 127.        <h1 id="title" style="color: red;">Top những cầu thủ cao nhất thế giới hiện nay </h1>
 128.        <nav>
 129.            <a href="#" style="background-color: pink;">Home</a>
 130.            <a href="#" style="background-color: green;">About</a>
 131.          <a href="https://topgoogleaz.com/" style="background-color: yellow;">topgoogleaz</a>
 132.        </nav>
 133.        <article>
 134.            <h2>Top những cầu thủ cao nhất thế giới hiện nay</h2>
 135.            <p>
 136.                Những cầu thủ cao nhất thế giới hiện tại
 137. Simon Bloch Jorgensen – 2m10
 138. Đứng đầu danh sách những cầu thủ cao nhất thế giới hiện nay thuộc về thủ thành người Đan Mạch, đó pà Simon Bloch Jorgensen với chiều cao lên đến 2m10. Anh chỉ được người hâm mộ biết đến là thủ môn cao nhất lịch sử bóng đá thế giới khi sự nghiệp trải qua ở những đội bóng nhỏ.
 139.  
 140. Các bạn có thể: xem trực tiếp bóng đá Xoilac để cập nhật thêm những thông tin hữu ích, Kristof Van Hout – 2m08
 141. Kristof Van Hout trước đó đã từng được ghi nhận là thủ môn cao nhất thế giới, với chiều cao lên tới 2m08 trước khi thủ môn có chiều cao 2m10 xuất hiện. Đáng chú ý là Van Hout hiện vẫn còn đang thi đấu đỉnh cao cho CLB Westerlo thuộc giải VĐQG Bỉ.
 142.  
 143. Trước đây, Van Hout còn từng thi đấu cho một số đội bóng mạnh của Bỉ <a href="https://u88.live/">u88</a> như Standard Liege và KRC Genk. Tuy nhiên sự nghiệp bóng đá của anh không có nhiều dấu ấn, bởi thân hình quá khổ khiến cho những pha xử lý bóng của anh không tốt bằng các đồng đội khác.
 144.  
 145. Paul Millar – 2m07
 146. Cầu thủ sinh năm 1988 người Anh này đang chơi tại vị trí tiền đạo cho CLB Elgin City. Ngoài chơi bóng ta thì anh còn là một lính cứu hỏa làm việc tại căn cứ RAL Kinloss, Morray, Scotland. Với chiều cao lên đến 2m07, anh chính là người đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ cao nhất thế giới.
 147.  
 148. Cầu thủ cao nhất thế giới – Tomas Holy – 2m06
 149. Cái tên tiếp theo trong danh sách những cầu thủ cao nhất thế giới chính là Tomas Holy, anh chơi ở vị trí thủ môn và là người CH Séc sinh năm 1991. Anh là một thủ môn được đánh giá cao, với chiều cao trên 2m cùng với đó là sải tay dài. Hiện tại, anh chính là thủ môn số 1 của CLB Ipswich Town ở giải hạng nhất Vương quốc Anh.
 150.  
 151. <b> <h3 style="color: black;">Visit Website</h3></b>
 152. <a href="https://idiadiem.net/">idiadiem</a>
 153.  
 154.            </p>
 155.        </article>
 156.        <footer>
 157.            <span>© <a href="#">Powered by Top những cầu thủ cao nhất thế giới hiện nay</a> </span>,
 158.          
 159.            <span> <a href="https://topbongda.net/" style="background-color:  Orange;"> topbongda</a> <span>
 160.        </footer>
 161.    </main>
 162. </body>
 163. </html>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda