Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.martin-kloubek.cz/index.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
 2. <!DOCTYPE rss SYSTEM "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
 3. <rss version="0.91">
 4. <channel>
 5. <title>MARTIN-KLOUBEK.CZ</title>
 6. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 7. <description>Programátor PHP, MYSQL, databázové systémy</description>
 8. <language>cs</language>
 9. <copyright>Martin Kloubek 2003,2004,2005,2006</copyright>
 10. <webMaster>Martin Kloubek-MAjKL martin.kloubek@centrum.cz</webMaster>
 11. <managingEditor>Majkl - martin.kloubek@centrum.cz</managingEditor>
 12. <image>
 13. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 14. <url>http://www.martin-kloubek.cz/images/logo_small.jpg</url>
 15. <title>Logo</title>
 16. <width>144</width>
 17. <height>88</height>
 18. </image>
 19. <item>        
 20. <title>INDEX</title>
 21. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 22. </item>
 23. <item>
 24. <title>REFERENCE</title>
 25. <link>http://www.martin-kloubek.cz/reference-martin-kloubek.html</link>
 26. </item>
 27. <item>
 28. <title>ONLINE OBCHOD</title>
 29. <link>http://www.martin-kloubek.cz/internetovy-obchod-martin-kloubek.html</link>
 30. </item>
 31. <item>
 32. <title>KONTAKT</title>
 33. <link>http://www.martin-kloubek.cz/kontakt-na-martin-kloubek.html</link>
 34. </item>
 35. <item>
 36. <title>SPOLUPRÁCE</title>
 37. <link>http://www.martin-kloubek.cz/spoluprace-s-martin-kloubek.html</link>
 38. </item>
 39.  
 40. <item>
 41. <title>Vítáme Vás</title>
 42. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 43. <description>Vítáme Vás na prezentačních stránkách.
 44. A co zde naleznete? V rozdělených sekcích několik informací o
 45. firmě, reference, novinky které se připravují a samozřejmě kontakty. Služby nabízíme v těchto
 46. programovacích jazycích a standardech</description>
 47. </item>
 48.  
 49. <item>
 50. <title>HTML 4.1</title>
 51. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 52. <description>Při tvorbě HTML stránek zásadně nepoužíváme tzv. vzhledové programy, které sice usnadnují práci
 53. při tvorbě prezentací ale mají nesporně mnoho nevýhod. Díky ručně psanému kódu, zaručujeme přehlednost, čitelnost,
 54. rychlost stránek, validitu stránek</description>
 55. </item>
 56.  
 57. <item>
 58. <title>PHP 4</title>
 59. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 60. <description>Programování stránek v bohatém a v jednom nejrozšířenějším
 61.            jazyku na webu. Mezi naše programovací znalosti patří i běžné
 62.            moduly, jako diskuse, kniha návštěv, správa obrázků,
 63.            administrace přes webové rozhraní, redakční systémy, ankety,
 64.            statistiky, databáze, slovníky ale i například online křížovka
 65.            a mnohem více.</description>
 66. </item>
 67.  
 68. <item>
 69. <title>MySQL</title>
 70. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 71. <description>Díky propojení
 72.                jazyka PHP a této mocné databáze, je možné využívat dalších
 73.                možností, které dynamické weby nabízejí. Jako stromové řazení
 74.                produktů, statistiky, On-line obchody, vyhledávání a mnohem
 75.                více. Vše je velmi dobře propojeno a web tím získává další
 76.                rozměr. Díky databázím můžete svým uživatelům nabídnout
 77.                služby na stránkách, které statické weby nabídnout
 78.                nemohou.</description>
 79. </item>
 80.  
 81. <item>
 82. <title>CSS</title>
 83. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 84. <description>Pro lepší vzhled a
 85.            také pro jednoduchost kódu je neméně podstatné využívat kaskádových
 86.            stylů neboli šablony, dle které se celý web zobrazuje a udává
 87.            vzhled jednotlivým napisům, textům, tabulek, menům apod. Díky němu
 88.            jsou všechny texty formátované do definovaných předloh a web tím
 89.            působí uceleně přehledně. Také se tím velice zjednoduší
 90.            velikost a přehlednost samotného kódu a získává tím na
 91.            rychlosti zobrazení.</description>
 92. </item>
 93.  
 94. <item>
 95. <title>W3C</title>
 96. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 97. <description>Nesmíme, ale také
 98.            zapomenout na standarty, které jsou dány a určovány na stránce
 99.            konsorcia W3C. I když se dost webů standartů nedrží. Někdy
 100.            proto, že častá aktualizace standartů nutí k přestavbě (opravě)
 101.            webu, aby vyhovovali nejnovějším, někdo je třeba neuznává a
 102.            pravdou je že stránky nemusí splňovat standarty a můžou být
 103.            plně a kvalitně funkční. Pokud klient má v požadavku tyto
 104.            standarty dodržet není to problémem.
 105.            Vytvoříme stránky dle platnosti W3C a to  HTML 4.1, CSS
 106.            2.0, WML dle w3schools.</description>
 107. </item>
 108.  
 109. <item>
 110. <title>WAP - WML</title>
 111. <link>http://www.w3schools.com/wap/wml_validate.asp</link>
 112. <description>Profesionální stránky
 113.            firem ale i nekomerčních projektů by měli mít i alespon krátké
 114.            WAP stránky. Kde poskytne ty nedůležitější údaje o své společnosti
 115.            případné kontakty, telefony popřípadě otevírací dobu apod.
 116.            DEMO WAP stránky můžete najít na http://www.martin-kloubek.cz/wap/
 117.            . Pokud chcete si wap stránky prohlédnout přes prohlížeč, je
 118.            nutný prohlíček podporující stránky v WML. K použití je zde kvalitní a velmi jednoduchý prohlížeč Deck-it WML(1,60 MB).
 119.    Také je možno vyzkoušet validitu (platnost) stránek WML dle w3schools.</description>
 120. </item>
 121.  
 122. <item>
 123. <title>Služby klientům</title>
 124. <link>http://www.martin-kloubek.cz/</link>
 125. <description>Aktualizované stránky o novinkách pro bezproblémový chod jak
 126.            stránek, tak odkazy a stáhnutí zajímavých a důležitých
 127.            programů jako jsou internetové prohlížeče, Programy pro stahování
 128.            souborů, FTP programy, updaty, apod. Samozřejmostí je servis i po
 129.                vytvoření webové aplikace, jako poradenství, případné změny,
 130.                rozšíření a jiné úpravy.</description>
 131. </item>
 132. </channel>
 133. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda