Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.managementstart.nl/mgtfeed.xml

 1. <?xml version="1.0"?>
 2. <rss version="2.0">
 3.  
 4. <channel>
 5.  
 6. <title>ManagementStart.nl - Web Portaal voor Managers en Leidinggevenden</title>
 7. <link>http://www.managementstart.nl/</link>
 8. <description>Nieuws van ManagementStart.nl</description>
 9. <language>nl</language>
 10.  
 11. <item>
 12. <title>De operationeel manager bekeken</title>
 13. <link>http://managementstart.nl/artikelen/s86.html</link>
 14. <description>
 15. De operationeel manager is een schaap met 5 poten. De manager moet altijd alles in een keer goed doen. Falende managers kunnen maar beter hun biezen pakken. De manager moet glashard zijn. Targets, targets, targets. Het doel heiligt de middelen. En onderweg vallen mensen van de wagen. Jammer dan! Is dit waar? Als je dit leest en de verslaggeving in de media ziet denk je misschien van wel...
 16. </description>
 17. </item>
 18.  
 19. <item>
 20. <title>Een bedrijfsplan schrijven blijft lastig</title>
 21. <link>http://managementstart.nl/artikelen/BusinessPlan.doc</link>
 22. <description>
 23. Het meest populaire sjabloon op ManagementStart.nl blijft het sjabloon voor een bedrijfsplan. We zullen in 2009 een nieuwe en herziene versie publiceren. Uit reacties die we krijgen blijkt dat het voor veel managers en ondernemers lastig blijkt om strategische overwegingen goed te verwoorden en op papier te krijgen.
 24. </description>
 25. </item>
 26.  
 27. <item>
 28. <title>Porter blijft populair</title>
 29. <link>http://www.managementstart.nl/artikelen/s51.html</link>
 30. <description>
 31. In 2006 verscheen op ManagementStart.nl een samenvattend artikel over de denkbeelden van Michael Porter over concurrentie en strategie. In 2007 en 2008 bleek dit artikel het meest populair. Het werd in beide jaren meer dan 10.000 keer bekeken en is ook in 2009 alweer zeer populair.
 32. </description>
 33. </item>
 34.  
 35. <item>
 36. <title>Gratis management advies en artikelen</title>
 37. <link>http://www.managementstart.nl/inhoud.html</link>
 38. <description>
 39. Op ManagementStart.nl vindt u artikelen en sjablonen die u gratis kunt bekijken, downloaden en gebruiken. De artikelen bevatten theoretische achtergronden en praktich advies. De sjablonen zijn direct klaar voor gebruik.
 40. </description>
 41. </item>
 42.  
 43. <item>
 44. <title>ManagementStart.nl Update</title>
 45. <link>http://www.managementstart.nl</link>
 46. <description>
 47. Het is even stil geweest voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen op ManagementStart.nl, maar achter de schermen wordt momenteel wel degelijk hard gewerkt aan nieuwe features en vooral aan nieuwe inhoud. Er zijn diverse artikelen in voorbereiding en bovendien zullen dit jaar de eerste publicaties op papier gaan verschijnen van Management Start. Tzt leest u er alles over op ManagementStart.nl.
 48. </description>
 49. </item>
 50.  
 51. <item>
 52. <title>Beheermetamarfose bij BPR</title>
 53. <link>http://www.managementstart.nl/artikelen/s85.html</link>
 54. <description>
 55. BPR (Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) is een agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitwisseling van ongeveer honderd miljoen berichten met algemene persoonsgegevens en de productie en distributie van jaarlijks 1,2 miljoen paspoorten en 900.000 Europese identiteitskaarten. De eerste opdracht van BPR daarbij is ervoor te zorgen dat de infrastructurele functie van de gemeentelijke basisadministratie en de reisdocumenten naar behoren functioneert. Daarnaast beheert BPR verschillende registers en informatiesystemen, waaronder het Basisregister Reisdocumenten, het register van burgerservicenummers en de centrale component(en)van de moderne Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). In dit artikel beschrijft Peter de Jong, Coordinator Service Managementbij BPR, de ervaringen die zijn opgedaan bij de organisatorische verandering die nodig was om de introductie van een gestructureerde beheermethode bij BPR mogelijk te maken: het project Beheerraamwerk.
 56. </description>
 57. </item>
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62. </channel>
 63.  
 64. </rss>
 65.  
 66.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.managementstart.nl/mgtfeed.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda