Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.kritischdenken.info/KDfeed.rss

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2.  
 3. <rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 4.  
 5. <channel>
 6. <atom:link href="http://www.kritischdenken.info/KDfeed.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
 7. <itunes:new-feed-url>http://www.kritischdenken.info/category/podcast/feed/</itunes:new-feed-url>
 8. <title>Kritisch Denken</title>
 9. <link>http://www.kritischdenken.info/</link>
 10. <language>nl</language>
 11. <copyright>Copyleft: 2011 Jozef Van Giel</copyright>
 12. <itunes:subtitle>Over wetenschap, pseudowetenschap, denkfouten en waarom</itunes:subtitle>
 13. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 14. <itunes:summary>Deze podcast moet het kritisch denken promoten. Alle mogelijke onderwerpen die hiermee verband houden kunnen aan bod komen. De eerste reeks zal gaan over logische misvattingen. Verder komen allerlei onderwerpen aan bod zoals alternatieve geneeswijzen, Godsdienst, perpetuum mobile, denkfouten in de politiek en het dagelijkse leven.</itunes:summary>
 15. <description>Heb je je ook al afgevraagd waarom mensen in bepaalde onzin geloven? En waarom geloof je sommige dingen wel en andere niet? Hoe weet je dat iets waar is of niet? Of kan iedereen altijd zijn eigen waarheid hebben? Is wetenschappelijke kennis betrouwbaarder dan eigen ervaring? En waarom, of waarom niet? Als dit lijstje door je hoofd speelt is dit misschien de goede podcast voor je. Maar ik waarschuw je: deze podcast kan je meest gekoesterde overtuigingen ernstige schade toebrengen!</description>
 16.  
 17. <itunes:owner>
 18. <itunes:name>Jozef Van Giel</itunes:name>
 19. <itunes:email>jozef.van.giel@gmail.com</itunes:email>
 20. </itunes:owner>
 21.  
 22. <itunes:image href="http://www.kritischdenken.info/Kritisch%20denken%20logo.jpg" />
 23. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie,drogreden</itunes:keywords>
 24.  
 25. <itunes:category text="Science &amp; Medicine"/>
 26. <itunes:category text="Education"/>
 27. <itunes:category text="Health"/>
 28.  
 29. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 30.  
 31. <item>
 32. <title>Pas op met neuro-onzin</title>
 33. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 34. <itunes:subtitle>Neurowetenschap is hip. Er worden tegenwoordig enorme stappen gemaakt in deze discipline. Maar in het kielzog van de wetenschappers ontstaat er een hoop pseudowetenschap.</itunes:subtitle>
 35. <itunes:summary>Neurowetenschap is hip. Er worden tegenwoordig enorme stappen gemaakt in deze discipline. Maar in het kielzog van de wetenschappers ontstaat er een hoop pseudowetenschap.</itunes:summary>
 36. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/183_Pas_op_met_neuro-onzin.mp3"
 37.  length="5065424" type="audio/mpeg" />
 38. <pubDate>Sun, 9 Mar 2014 10:00:00 GMT</pubDate>
 39. <itunes:duration>13:26</itunes:duration>
 40. <guid>http://www.kritischdenken.info/?p=4259</guid>
 41. <itunes:keywords>kritisch denken,Neurowetenschap,TED</itunes:keywords>
 42. </item>
 43.  
 44. <item>
 45. <title>Interview met Willem Betz.</title>
 46. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 47. <itunes:subtitle>Over Cost B4, de wet Colla en nog vele tips van hem.</itunes:subtitle>
 48. <itunes:summary>Interview met Willem Betz over Cost B4, de wet Colla en nog vele tips van hem.</itunes:summary>
 49. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/182_Interview_met_Willem_Betz.mp3"
 50.  length="12294664" type="audio/mpeg" />
 51. <pubDate>Sun, 23 Feb 2014 10:00:00 GMT</pubDate>
 52. <itunes:duration>33:35</itunes:duration>
 53. <guid>http://kritischdenken.info/?p=4161</guid>
 54. <itunes:keywords>kritisch denken,homeopathie,kwakzalverij,Willem Betz</itunes:keywords>
 55. </item>
 56.  
 57. <item>
 58. <title>Magnetische omkeringen en evolutionaire sprongen</title>
 59. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 60. <itunes:subtitle>De echte oorsprong der soorten.</itunes:subtitle>
 61. <itunes:summary>Vergeet de evolutietheorie van Darwin. De soorten zijn ontstaan in bruuske stappen waarbij plots hele soorten verdwenen en andere soorten in de plaats kwamen. Deze veranderingen waren het gevolg van omkeringen van het aardmagnetisch veld. Door die omkeringen wordt de aarde tijdelijk blootgesteld aan kosmische straling waardoor er heel veel mutaties op korte tijd ontstaan. Deze theorie wordt onderbouwd door het samenvallen van de historische magnetische omkeringen met de grote evolutionaire veranderingen, omdat er nooit fossielen gevonden worden van halve vleugels en halve ogen, en door uitspraken van onder andere Richard Goldschmidt en zelfs Stephen Jay Gould. Alleen hebben Goldschmidt en Gould nooit het mechanisme achter die evolutionaire sprongen uitgelegd. En dat is de revolutionaire ontdekking van dit boek.</itunes:summary>
 62. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/181_Magnetische_omkeringen_en_evolutionaire_sprongen.mp3"
 63.  length="8213878" type="audio/mpeg" />
 64. <pubDate>Sun, 09 Feb 2014 10:00:00 GMT</pubDate>
 65. <itunes:duration>22:08</itunes:duration>
 66. <guid>http://kritischdenken.info/4130/</guid>
 67. <itunes:keywords>kritisch denken,pseudowetenschap,evolutietheorie,aardmagnetisme</itunes:keywords>
 68. </item>
 69.  
 70. <item>
 71. <title>Het raadsel van het geheugen tegenover de ervaring</title>
 72. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 73. <itunes:subtitle>Zijn onze herinneringen aan ervaringen accuraat? Zijn we goed in het inschatten van welke beslissingen ons in ons lever gelukkiger maken? Kahneman vertelt er ons alles over.</itunes:subtitle>
 74. <itunes:summary>Zijn onze herinneringen aan ervaringen accuraat? Zijn we goed in het inschatten van welke beslissingen ons in ons lever gelukkiger maken? Blijkbaar is dat al onderzocht en Kahneman, waarschijnlijk de invloedrijkste psycholoog ooit, vertelt er ons alles over.</itunes:summary>
 75. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/180_Kahneman_over_ervaringen.mp3"
 76.  length="8283771" type="audio/mpeg" />
 77. <pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:00:00 GMT</pubDate>
 78. <itunes:duration>22:20</itunes:duration>
 79. <guid>http://kritischdenken.info/4013/</guid>
 80. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,Daniel Kahneman,geluk,TED</itunes:keywords>
 81. </item>
 82.  
 83. <item>
 84. <title>Hernieuwbare energie tegen het licht gehouden</title>
 85. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 86. <itunes:subtitle>“Technologie zal de wereld wel redden.” Wordt nogal gemakkelijk gebruikt als reden om niets te doen tegen de huidige klimaatproblemen. Maar hebben de mensen die dat beweren al eens één en ander berekend?</itunes:subtitle>
 87. <itunes:summary>“Technologie zal de wereld wel redden.” Wordt nogal gemakkelijk gebruikt als reden om niets te doen tegen de huidige klimaatproblemen. “We moeten kerncentrales vervangen hernieuwbare energie” wordt er geroepen door de groene partijen. Maar hebben de mensen die dat beweren al eens één en ander berekend? David Mackay wel. En hij geeft ons een voorproefje op een zeer toegankelijke wijze.</itunes:summary>
 88. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/179_Hernieuwbare_energie_tegen_het_licht_gehouden.mp3"
 89.  length="7534305" type="audio/mpeg" />
 90. <pubDate>Sun, 12 Jan 2014 20:00:00 GMT</pubDate>
 91. <itunes:duration>20:16</itunes:duration>
 92. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3797</guid>
 93. <itunes:keywords>kritisch denken,energie,ecologie,TED</itunes:keywords>
 94. </item>
 95.  
 96. <item>
 97. <title>Werken bedrijven dan niet evidence based?</title>
 98. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 99. <itunes:subtitle>Je zou denken dat de meeste bedrijven onderbouwde praktijken zoveel mogelijk in hun beleid integreren. Maar is dat wel zo?</itunes:subtitle>
 100. <itunes:summary>Als bedrijven op een wetenschappelijk onderbouwde manier werken moeten ze optimaal presteren. Dus zou je denken dat de meeste bedrijven onderbouwde praktijken zoveel mogelijk in hun beleid integreren. Maar is dat wel zo? En zo niet, werken bedrijven dan niet evidence based?
 101. In een uitreksel uit het boek “Anders Leiden” van Patrick Vermeren horen we hoe het zit.</itunes:summary>
 102. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/178_Uitreksel_uit_Anders_Leiden.mp3"
 103.  length="11380872" type="audio/mpeg" />
 104. <pubDate>Sun, 5 Jan 2014 20:00:00 GMT</pubDate>
 105. <itunes:duration>31:24</itunes:duration>
 106. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3782</guid>
 107. <itunes:keywords>kritisch denken,management,human resources,evidence based management</itunes:keywords>
 108. </item>
 109.  
 110. <item>
 111. <title>Het Groot Homeopathiedebat deel 3/3</title>
 112. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 113. <itunes:subtitle>Groot Debat: de zin, onzin en toekomst van homeopathische geneeskunde</itunes:subtitle>
 114. <itunes:summary>Welke argumenten hebben homeopaten voor hun methoden en wat is daarvan onderbouwd? Moeten we de homeopathie nu regulariseren, of beter niet. In de komende afleveringen horen jullie een debat tussen 3 homeopaten, een vertegenwoordiger van Skepp en een vertegenwoordigster van het KCE, dat plaats had op 5 december in het Geuzenhuis in Gent.</itunes:summary>
 115. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/177_Het_Grote_Homeopathiedebat_deel3.mp3"
 116.  length="15249008" type="audio/mpeg" />
 117. <pubDate>Sun, 29 Dec 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 118. <itunes:duration>41:47</itunes:duration>
 119. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3758</guid>
 120. <itunes:keywords>kritisch denken,homeopathie,erkenning,KCE</itunes:keywords>
 121. </item>
 122.  
 123. <item>
 124. <title>Het Groot Homeopathiedebat deel 2/3</title>
 125. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 126. <itunes:subtitle>Groot Debat: de zin, onzin en toekomst van homeopathische geneeskunde</itunes:subtitle>
 127. <itunes:summary>Welke argumenten hebben homeopaten voor hun methoden en wat is daarvan onderbouwd? Moeten we de homeopathie nu regulariseren, of beter niet. In de komende afleveringen horen jullie een debat tussen 3 homeopaten, een vertegenwoordiger van Skepp en een vertegenwoordigster van het KCE, dat plaats had op 5 december in het Geuzenhuis in Gent.</itunes:summary>
 128. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/176_Het_Grote_Homeopathiedebat_deel2.mp3"
 129.  length="16074999" type="audio/mpeg" />
 130. <pubDate>Sun, 22 Dec 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 131. <itunes:duration>44:05</itunes:duration>
 132. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3744</guid>
 133. <itunes:keywords>kritisch denken,homeopathie,erkenning,KCE</itunes:keywords>
 134. </item>
 135.  
 136. <item>
 137. <title>Het Groot Homeopathiedebat</title>
 138. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 139. <itunes:subtitle>Groot Debat: de zin, onzin en toekomst van homeopathische geneeskunde</itunes:subtitle>
 140. <itunes:summary>Welke argumenten hebben homeopaten voor hun methoden en wat is daarvan onderbouwd? Moeten we de homeopathie nu regulariseren, of beter niet. In de komende afleveringen horen jullie een debat tussen 3 homeopaten, een vertegenwoordiger van Skepp en een vertegenwoordigster van het KCE, dat plaats had op 5 december in het Geuzenhuis in Gent.</itunes:summary>
 141. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/175_Het_Grote_Homeopathiedebat_deel1.mp3"
 142.  length="8780401" type="audio/mpeg" />
 143. <pubDate>Sun, 15 Dec 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 144. <itunes:duration>23:48</itunes:duration>
 145. <guid>http://kritischdenken.info/groot-debat-de-zin-onzin-en-toekomst-van-homeopathische-geneeskunde</guid>
 146. <itunes:keywords>kritisch denken,homeopathie,erkenning,KCE</itunes:keywords>
 147. </item>
 148.  
 149. <item>
 150. <title>Wat is Kritisch Denken deel 2</title>
 151. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 152. <itunes:subtitle>Is gezond verstand aangeboren?</itunes:subtitle>
 153. <itunes:summary>We zijn geneigd om te zeggen dat mensen hun ’gezond boerenverstand‘ moeten gebruiken, waarmee we de indruk geven dat iedereen wel weet wat dat betekent en dat het een aangeboren aanleg is waar je alleen maar moeite voor hoeft te doen. Maar is dat wel zo?</itunes:summary>
 154. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/174_Wat_is_Kritisch_Denken2.mp3"
 155.  length="8064065" type="audio/mpeg" />
 156. <pubDate>Sun, 1 Dec 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 157. <itunes:duration>21:43</itunes:duration>
 158. <guid>http://kritischdenken.info/3561/</guid>
 159. <itunes:keywords>kritisch denken,drogreden,psychologie</itunes:keywords>
 160. </item>
 161.  
 162. <item>
 163. <title>Wat is Kritisch Denken deel 1</title>
 164. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 165. <itunes:subtitle>Is gezond verstand aangeboren?</itunes:subtitle>
 166. <itunes:summary>We zijn geneigd om te zeggen dat mensen hun ’gezond boerenverstand‘ moeten gebruiken, waarmee we de indruk geven dat iedereen wel weet wat dat betekent en dat het een aangeboren aanleg is waar je alleen maar moeite voor hoeft te doen. Maar is dat wel zo?</itunes:summary>
 167. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/173_Wat_is_Kritisch_Denken1.mp3"
 168.  length="5196580" type="audio/mpeg" />
 169. <pubDate>Sun, 24 Nov 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 170. <itunes:duration>13:48</itunes:duration>
 171. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3558</guid>
 172. <itunes:keywords>kritisch denken,drogreden</itunes:keywords>
 173. </item>
 174.  
 175. <item>
 176. <title>Hoog tijd om de anti-ggo samenzweringstheorie tegen het licht te houden.</title>
 177. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 178. <itunes:subtitle>Volgens Marc Lynas is de controverse rond ggo’s een van de ernstigst mislukte communicaties van de wetenschap in de afgelopen halve eeuw.</itunes:subtitle>
 179. <itunes:summary>Volgens Marc Lynas is de controverse rond ggo’s een van de ernstigst mislukte communicaties van de wetenschap in de afgelopen halve eeuw. Miljoenen, mogelijk miljarden mensen geloven nu in iets dat eigenlijk niets meer is dan een complottheorie, met als gevolg angst en foutief begrip over een hele reeks technologieën op een voorheen ongekende schaal.
 180. Dit is enorm belangrijk omdat deze technologieën, en dan voornamelijk de verschillende mogelijkheden van de moleculaire biologie om de veredeling van planten te verbeteren, duidelijk één van de belangrijkste hulpmiddelen zijn om problemen van voedselzekerheid en toekomstige milieuproblemen aan te pakken.</itunes:summary>
 181. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/172__Anti-GGO_tegen_het_licht.mp3"
 182.  length="12440483" type="audio/mpeg" />
 183. <pubDate>Sun, 10 Nov 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 184. <itunes:duration>33:49</itunes:duration>
 185. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3396</guid>
 186. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,GGO,biotechnologie</itunes:keywords>
 187. </item>
 188.  
 189. <item>
 190. <title>Hoe de kwaliteit van een wetenschappelijk artikel beoordelen?</title>
 191. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 192. <itunes:subtitle>Heel wat mensen zitten met de handen in het haar wanneer ze wetenschappelijke kennis over een bepaald domein willen opdoen. Ze vragen zich af hoe eraan te beginnen, vooral als ze daarin niet geschoold/getraind zijn.</itunes:subtitle>
 193. <itunes:summary>Heel wat mensen zitten met de handen in het haar wanneer ze wetenschappelijke kennis over een bepaald domein willen opdoen. Ze vragen zich af hoe eraan te beginnen, vooral als ze daarin niet geschoold/getraind zijn.</itunes:summary>
 194. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/171_hoe-weet-ik-hoe-deugdelijk-een-wetenschappelijk-artikel-is.mp3"
 195.  length="6534639" type="audio/mpeg" />
 196. <pubDate>Sun, 13 Oct 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 197. <itunes:duration>17:30</itunes:duration>
 198. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3334</guid>
 199. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,peer review,wetenschappelijk artikel</itunes:keywords>
 200. </item>
 201.  
 202. <item>
 203. <title>666 leugens die iedereen gelooft.</title>
 204. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 205. <itunes:subtitle>Denk je dat je vermagert van pilipili? Dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken, 666 het getal van de duivel is of dat de 100jarige oorlog 100 jaar duurde, dan is het boek “666 leugens die iedereen gelooft, iets voor jou.</itunes:subtitle>
 206. <itunes:summary>Denk je dat je vermagert van pilipili? Dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken, 666 het getal van de duivel is of dat de 100jarige oorlog 100 jaar duurde, dan is het boek “666 leugens die iedereen gelooft, iets voor jou. Wij konden de auteur Herman Boel strikken voor een interview.</itunes:summary>
 207. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/170_666_leugens.mp3"
 208.  length="14650486" type="audio/mpeg" />
 209. <pubDate>Sun, 22 Sep 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 210. <itunes:duration>20:04</itunes:duration>
 211. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3205</guid>
 212. <itunes:keywords>kritisch denken,leugens,Herman Boel</itunes:keywords>
 213. </item>
 214.  
 215. <item>
 216. <title>De wetenschap en politiek van het broeikaseffect</title>
 217. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 218. <itunes:subtitle>We gaan onze sceptische blik laten vallen op de AOA, de Antropogene Opwarming van de Aarde, het gedeelte van de klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. In welke mate zijn wij mensen er de oorzaak van?</itunes:subtitle>
 219. <itunes:summary>Vandaag openen we de doos van Pandora. We gaan onze sceptische blik laten vallen op de AOA, de Antropogene Opwarming van de Aarde, het gedeelte van de klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. Over klimaatverandering zelf bestaat er weinig discussie. In de loop van de millennia zijn de mondiale klimaatpatronen geleidelijk gewijzigd. Er is weinig discussie over de natuurlijke opwarming van de aarde. We warmen al 150 jaar lang op sinds de laatste lage temperaturen van de Kleine IJstijd. Maar er is volop discussie over AOA - althans in de publieke maar minder in de wetenschappelijke gemeenschap. In welke mate zijn wij mensen er de oorzaak van? Wat zullen de gevolgen ervan zijn als ze bestaat? En wat moeten we desgevallend eraan doen?</itunes:summary>
 220. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/169_De_wetenschap_en_politiek_van_het_broeikaseffect.mp3"
 221.  length="5558058" type="audio/mpeg" />
 222. <pubDate>Sun, 18 Aug 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 223. <itunes:duration>14:47</itunes:duration>
 224. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3113</guid>
 225. <itunes:keywords>kritisch denken,klimaatverandering,broeikaseffect</itunes:keywords>
 226. </item>
 227.  
 228. <item>
 229. <title>De waarheid, de hele waarheid en... wacht, hoeveel waarheden zijn er?</title>
 230. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 231. <itunes:subtitle>Tijdens discussies wordt er zo gemakkelijk gezegd: “Dat is uw waarheid”. Maar wat bedoelt men daarmee? En zijn er meerdere soorten waarheden?</itunes:subtitle>
 232. <itunes:summary>Tijdens discussies wordt er zo gemakkelijk gezegd: “Dat is uw waarheid”. Maar wat bedoelt men daarmee? En zijn er meerdere soorten waarheden?</itunes:summary>
 233. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/168_De_waarheid-de_hele_waarheid.mp3"
 234.  length="4727432" type="audio/mpeg" />
 235. <pubDate>Sun, 4 Aug 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 236. <itunes:duration>12:30</itunes:duration>
 237. <guid>http://kritischdenken.info/?p=3086</guid>
 238. <itunes:keywords>kritisch denken,Waarheid,empirisch,deductief,subjectief</itunes:keywords>
 239. </item>
 240.  
 241. <item>
 242. <title>Militant Atheïsme</title>
 243. <itunes:author>Emile Dingemans</itunes:author>
 244. <itunes:subtitle>Het militante atheïsme waar Dawkins voor pleit is geen geweldsvolle, maar wel één van het actief opkomen voor de belangen van zij die niet-geloven in een God.</itunes:subtitle>
 245. <itunes:summary>Het militante atheïsme waar Dawkins voor pleit is geen geweldsvolle, maar wel één van het actief opkomen voor de belangen van zij die niet-geloven in een God.</itunes:summary>
 246. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/167_Militant_Atheisme.mp3"
 247.  length="9618549" type="audio/mpeg" />
 248. <pubDate>Sun, 14 Jul 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 249. <itunes:duration>26:10</itunes:duration>
 250. <guid>http://kritischdenken.info/richard-dawkins-militant-atheisme/</guid>
 251. <itunes:keywords>kritisch denken,atheisme</itunes:keywords>
 252. </item>
 253.  
 254. <item>
 255. <title>Geef de natuur een waarde!</title>
 256. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 257. <itunes:subtitle>Kan je op de natuur een economische waarde kleven? Betalen we wel de volledige kost als we producten kopen?</itunes:subtitle>
 258. <itunes:summary>Kan je op de natuur een economische waarde kleven? Betalen we wel de volledige kost als we producten kopen?</itunes:summary>
 259. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/166_Geef_de_natuur_een_waarde.mp3"
 260.  length="8143639" type="audio/mpeg" />
 261. <pubDate>Sun, 30 Jun 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 262. <itunes:duration>21:57</itunes:duration>
 263. <guid>http://kritischdenken.info/1-geef-de-natuur-een-waarde/</guid>
 264. <itunes:keywords>kritisch denken,ecologie,economie,business,duurzaamheid</itunes:keywords>
 265. </item>
 266.  
 267. <item>
 268. <title>De zakelijke logica van duurzaamheid.</title>
 269. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 270. <itunes:subtitle>Industrieel Ray Anderson las het boek van Paul Hawken “Ecologisch Handelen” en veranderde de strategie van zijn bedrijf volledig. En niet zonder resultaat.</itunes:subtitle>
 271. <itunes:summary>Industrieel Ray Anderson las het boek van Paul Hawken “Ecologisch Handelen” en veranderde de strategie van zijn bedrijf volledig. En niet zonder resultaat. Terwijl hij de uitstoot aan broeikasgassen met 80% verminderde, verdubbelde de winst van zijn bedrijf.</itunes:summary>
 272. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/165_De_zakelijke_logica_van_duurzaamheid.mp3"
 273.  length="8042426" type="audio/mpeg" />
 274. <pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 275. <itunes:duration>21:41</itunes:duration>
 276. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2961</guid>
 277. <itunes:keywords>kritisch denken,ecologie,economie,business,duurzaamheid</itunes:keywords>
 278. </item>
 279.  
 280. <item>
 281. <title>Geschiedenis van de skeptische filosofie deel 2/2</title>
 282. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 283. <itunes:subtitle>Is wetenschap bestand tegen de postmoderne kritiek? Wat hebben filosofen als Popper, Kuhn en Feierabend hierover te zeggen? Gooit de stelling van Gödel geen roet in het eten? Is het eigenlijk wel mogelijk om betrouwbare informatie op te bouwen?</itunes:subtitle>
 284. <itunes:summary>Is wetenschap bestand tegen de postmoderne kritiek? Wat hebben filosofen als Popper, Kuhn en Feierabend hierover te zeggen? Gooit de stelling van Gödel geen roet in het eten? Is het eigenlijk wel mogelijk om betrouwbare informatie op te bouwen?</itunes:summary>
 285. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/164_Geschiedenis_van_de_skeptische_filosofie_Deel2.mp3"
 286.  length="6395364" type="audio/mpeg" />
 287. <pubDate>Sun, 2 Jun 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 288. <itunes:duration>17:06</itunes:duration>
 289. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2936</guid>
 290. <itunes:keywords>kritisch denken,filosofie,Popper,Hume,Godel,Blumenfeld</itunes:keywords>
 291. </item>
 292.  
 293. <item>
 294. <title>Geschiedenis van de skeptische filosofie deel 1/2</title>
 295. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 296. <itunes:subtitle>Is wetenschap bestand tegen de postmoderne kritiek? Wat hebben filosofen als Popper, Kuhn en Feierabend hierover te zeggen? Gooit de stelling van Gödel geen roet in het eten? Is het eigenlijk wel mogelijk om betrouwbare informatie op te bouwen?</itunes:subtitle>
 297. <itunes:summary>Is wetenschap bestand tegen de postmoderne kritiek? Wat hebben filosofen als Popper, Kuhn en Feierabend hierover te zeggen? Gooit de stelling van Gödel geen roet in het eten? Is het eigenlijk wel mogelijk om betrouwbare informatie op te bouwen?</itunes:summary>
 298. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/163_Geschiedenis_van_de_skeptische_filosofie_Deel1.mp3"
 299.  length="8265856" type="audio/mpeg" />
 300. <pubDate>Sun, 19 May 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 301. <itunes:duration>19:01</itunes:duration>
 302. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2867</guid>
 303. <itunes:keywords>kritisch denken,filosofie,Popper</itunes:keywords>
 304. </item>
 305.  
 306. <item>
 307. <title>Waarom ik geen christen ben Deel 2 van 2</title>
 308. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 309. <itunes:subtitle>Deze lezing werd door Russell gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall.</itunes:subtitle>
 310. <itunes:summary>Deze lezing werd door Russell gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall. De lezing werd nog hetzelfde jaar in de vorm van een pamflet uitgegeven, en kreeg hernieuwde bekendheid door de uitgave van Paul Edwards editie van Russells boek Waarom ik geen christen ben en andere essays.</itunes:summary>
 311. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/162_Waarom_ik_geen_Christen_ben-Russel_dl2.mp3"
 312.  length="8265856" type="audio/mpeg" />
 313. <pubDate>Sun, 14 Apr 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 314. <itunes:duration>22:17</itunes:duration>
 315. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2816</guid>
 316. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,Christendom,god</itunes:keywords>
 317. </item>
 318.  
 319. <item>
 320. <title>Waarom ik geen christen ben Deel 1 van 2</title>
 321. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 322. <itunes:subtitle>Deze lezing werd door Russell gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall.</itunes:subtitle>
 323. <itunes:summary>Deze lezing werd door Russell gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall. De lezing werd nog hetzelfde jaar in de vorm van een pamflet uitgegeven, en kreeg hernieuwde bekendheid door de uitgave van Paul Edwards editie van Russells boek Waarom ik geen christen ben en andere essays.</itunes:summary>
 324. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/161_Waarom_ik_geen_Christen_ben-Russell.mp3"
 325.  length="9186371" type="audio/mpeg" />
 326. <pubDate>Sun, 7 Apr 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 327. <itunes:duration>24:50</itunes:duration>
 328. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2779</guid>
 329. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,Christendom,god</itunes:keywords>
 330. </item>
 331.  
 332. <item>
 333. <title>Het Semco model deel 2 van 2</title>
 334. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 335. <itunes:subtitle>Semco is een Braziliaans bedrijf dat een zeer onorthodoxe managementstijl erop nahoudt. Desondanks is het zeer succesvol.</itunes:subtitle>
 336. <itunes:summary>Semco is een Braziliaans bedrijf dat een zeer onorthodoxe managementstijl erop nahoudt. Desondanks is het zeer succesvol.</itunes:summary>
 337. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/160_Het_Semco_Model_deel_2-2.mp3"
 338.  length="13168171" type="audio/mpeg" />
 339. <pubDate>Sun, 31 Mar 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 340. <itunes:duration>35:53</itunes:duration>
 341. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2750</guid>
 342. <itunes:keywords>kritisch denken,management,zelfdeterminatietheorie,ZDT</itunes:keywords>
 343. </item>
 344.  
 345. <item>
 346. <title>Het Semco model deel 1 van 2</title>
 347. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 348. <itunes:subtitle>Semco is een Braziliaans bedrijf dat een zeer onorthodoxe managementstijl erop nahoudt. Desondanks is het zeer succesvol.</itunes:subtitle>
 349. <itunes:summary>Semco is een Braziliaans bedrijf dat een zeer onorthodoxe managementstijl erop nahoudt. Desondanks is het zeer succesvol.</itunes:summary>
 350. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/159_Het_Semco_Model_Deel_1_van_2.mp3"
 351.  length="11879904" type="audio/mpeg" />
 352. <pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 353. <itunes:duration>32:43</itunes:duration>
 354. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2712</guid>
 355. <itunes:keywords>kritisch denken,management,zelfdeterminatietheorie,ZDT</itunes:keywords>
 356. </item>
 357.  
 358. <item>
 359. <title>Wat is een nulhypothese? De 10 geboden van Bertrand Russell.</title>
 360. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 361. <itunes:subtitle>Wat is een nulhypothese en waarom is die belangrijk bij wetenschappelijk onderzoek?</itunes:subtitle>
 362. <itunes:summary>Wat is een nulhypothese en waarom is die belangrijk bij wetenschappelijk onderzoek?</itunes:summary>
 363. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/158_Nulhypothese-10_geboden_van_Russell.mp3"
 364.  length="6584160" type="audio/mpeg" />
 365. <pubDate>Sun, 17 Mar 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 366. <itunes:duration>18:05</itunes:duration>
 367. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2673</guid>
 368. <itunes:keywords>kritisch denken,nulhypothese,Bertrand Russell</itunes:keywords>
 369. </item>
 370.  
 371. <item>
 372. <title>Ik was helemaal fout om tegen GGO’s te zijn.</title>
 373. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 374. <itunes:subtitle>Mark Lynas is een milieuactivist. In deze tekst pleit hij ervoor genetisch gewijzigde gewassen te promoten in de strijd tegen de milieuproblemen. Dat is hoogst opmerkelijk aangezien hij vroeger de belangrijkste pleitbezorger was van de strijd tegen GGO’s.</itunes:subtitle>
 375. <itunes:summary>Mark Lynas is een milieuactivist. In deze tekst pleit hij ervoor genetisch gewijzigde gewassen te promoten in de strijd tegen de milieuproblemen. Dat is hoogst opmerkelijk aangezien hij vroeger de belangrijkste pleitbezorger was van de strijd tegen GGO’s.</itunes:summary>
 376. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/157_Ik_was_helemaal_fout_tegen_GGOs_te_zijn.mp3"
 377.  length="14316590" type="audio/mpeg" />
 378. <pubDate>Sun, 10 Mar 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 379. <itunes:duration>39:27</itunes:duration>
 380. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2631</guid>
 381. <itunes:keywords>kritisch denken,ecologie,genetische modificatie,GGO</itunes:keywords>
 382. </item>
 383.  
 384. <item>
 385. <title>Over verkeerd zijn.</title>
 386. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 387. <itunes:subtitle>Kathryn Schultz legt uit waarom het zo belangrijk is om te durven toegeven wanneer we fout zijn.</itunes:subtitle>
 388. <itunes:summary>Kathryn Schultz legt uit waarom het zo belangrijk is om te durven toegeven wanneer we fout zijn.</itunes:summary>
 389. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/156_Over_verkeerd_zijn.mp3"
 390.  length="7217442" type="audio/mpeg" />
 391. <pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 392. <itunes:duration>19:50</itunes:duration>
 393. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2553</guid>
 394. <itunes:keywords>kritisch denken,verkeerd zijn</itunes:keywords>
 395. </item>
 396.  
 397. <item>
 398. <title>Hebben we controle over onze beslissingen?</title>
 399. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 400. <itunes:subtitle>Welke invloed hebben illusies op ons? Dan Arielly, gedragseconomist, legt uit hoe optische illusies werken en toont aan dat deze fenomenen ook voorkomen als mentale illusies. Hij toont aan hoe deze ons koopgedrag beïnvloeden.</itunes:subtitle>
 401. <itunes:summary>Welke invloed hebben illusies op ons? Dan Arielly, gedragseconomist, legt uit hoe optische illusies werken en toont aan dat deze fenomenen ook voorkomen als mentale illusies. Hij toont aan hoe deze ons koopgedrag beïnvloeden.</itunes:summary>
 402. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/155_Dan_Arieli-Hebben_we_controle.mp3"
 403.  length="8097516" type="audio/mpeg" />
 404. <pubDate>Sun, 24 Feb 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 405. <itunes:duration>22:16</itunes:duration>
 406. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2520</guid>
 407. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,economie,experiment</itunes:keywords>
 408. </item>
 409.  
 410. <item>
 411. <title>Wat dokters niet weten over de geneesmiddelen die ze voorschrijven</title>
 412. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 413. <itunes:subtitle>Ben Goldacre pleit er voor om de niet-wetenschappelijke zaken in de farmaceutische industrie te bannen.</itunes:subtitle>
 414. <itunes:summary>Bij een vroegere aflevering had ik al een tekst van Goldacre gebruikt waarin hij zijn bekommernissen over wat er mis loopt in de farmaceutische industrie. Tot mijn verrassing zijn er blijkbaar mensen met alternatieve ideeën die deze vaststellingen van Goldacre gebruiken om de volledige wetenschappelijke methode en meer specifiek de op wetenschappen gebaseerde geneeskunde aan te vallen en over boord te gooien. Dat is op zijn minst een eigenaardige redenering. In feite wil Ben Goldacre net het tegengestelde beargumenteren met zijn nieuwe boek. Hij wil juist dat de wetenschappelijke methodes net meer rigoureus gevolgd worden en hij pleit voor meer transparantie. Hij pleit er voor om de niet-wetenschappelijke zaken in de farmaceutische industrie te bannen.</itunes:summary>
 415. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/154_Wat_dokters_niet_weten.mp3"
 416.  length="6363074" type="audio/mpeg" />
 417. <pubDate>Sun, 17 Feb 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 418. <itunes:duration>17:28</itunes:duration>
 419. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2426</guid>
 420. <itunes:keywords>kritisch denken,Medische testen,Wetenschap,Experiment</itunes:keywords>
 421. </item>
 422.  
 423. <item>
 424. <title>Het debunking Handboek</title>
 425. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 426. <itunes:subtitle>John Cook, host van de website Skeptical Science, over de klimaatverandering, publiceerde samen met Stephan Lewandowsky het “Debunking Handbook”. Ze leggen uit hoe je mensen moet overtuigen, als je discuteert over een pseudowetenschappelijk onderwerp.</itunes:subtitle>
 427. <itunes:summary>John Cook, host van de website Skeptical Science, over de klimaatverandering, publiceerde samen met Stephan Lewandowsky het “Debunking Handbook”. Een tekst waarin ze uitleggen hoe je mensen moet overtuigen, en wat je zeker niet mag doen, als je discuteert over een pseudowetenschappelijk onderwerp.</itunes:summary>
 428. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/153_Het_debunking_Handboek.mp3"
 429.  length="8573225" type="audio/mpeg" />
 430. <pubDate>Sun, 10 Feb 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 431. <itunes:duration>23:35</itunes:duration>
 432. <guid>http://kritischdenken.info/?p=2068</guid>
 433. <itunes:keywords>kritisch denken,debunking,drogreden,klimaat</itunes:keywords>
 434. </item>
 435.  
 436. <item>
 437. <title>Het Denkgelag: "De vrije wil" Deel 3/3</title>
 438. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 439. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het denkgelag’. Dit is het derde deel over “vrije wil”.</itunes:subtitle>
 440. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het denkgelag’. Dit is het derde deel over “vrije wil”.</itunes:summary>
 441. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/152_Het_Denkgelag-De_vrije_wil3.mp3"
 442.  length="18530816" type="audio/mpeg" />
 443. <pubDate>Sun, 03 Feb 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 444. <itunes:duration>51:19</itunes:duration>
 445. <guid>http://kritischdenken.info/?p=1977</guid>
 446. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,filosofie,vrije wil</itunes:keywords>
 447. </item>
 448.  
 449. <item>
 450. <title>Het Denkgelag: "De vrije wil" Deel 2/3</title>
 451. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 452. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het denkgelag’. Dit is het tweede deel over “vrije wil”.</itunes:subtitle>
 453. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het denkgelag’. Dit is het tweede deel over “vrije wil”.</itunes:summary>
 454. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/151_Het_Denkgelag-De_vrije_wil2.mp3"
 455.  length="16251832" type="audio/mpeg" />
 456. <pubDate>Sun, 27 Jan 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 457. <itunes:duration>45:00</itunes:duration>
 458. <guid>http://kritischdenken.info/?p=1187</guid>
 459. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,filosofie,vrije wil</itunes:keywords>
 460. </item>
 461.  
 462. <item>
 463. <title>Het Denkgelag: "De vrije wil" Deel 1/3</title>
 464. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 465. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het denkgelag’. Dit is het eerste deel over "vrije wil".</itunes:subtitle>
 466. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het denkgelag’. Dit is het eerste deel over "vrije wil".</itunes:summary>
 467. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/150_Het_Denkgelag-De_vrije_wil.mp3"
 468.  length="16691990" type="audio/mpeg" />
 469. <pubDate>Sun, 20 Jan 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 470. <itunes:duration>46:13</itunes:duration>
 471. <guid>http://kritischdenken.info/?p=350</guid>
 472. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,filosofie,vrije wil</itunes:keywords>
 473. </item>
 474.  
 475. <item>
 476. <title>Het Denkgelag: "Mythes in de psychologie" Deel 3/3</title>
 477. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 478. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het derde deel over Mythes in de psychologie.</itunes:subtitle>
 479. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het derde deel over Mythes in de psychologie.</itunes:summary>
 480. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/149_Het_Denkgelag-Mythes_in_de_psychologie3.mp3"
 481.  length="16562607" type="audio/mpeg" />
 482. <pubDate>Sun, 13 Jan 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 483. <itunes:duration>45:53</itunes:duration>
 484. <guid> http://kritischdenken.info/?p=289</guid>
 485. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,psychoanalyse</itunes:keywords>
 486. </item>
 487.  
 488. <item>
 489. <title>Het Denkgelag: "Mythes in de psychologie" Deel 2/3</title>
 490. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 491. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het tweede deel over Mythes in de psychologie.</itunes:subtitle>
 492. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het tweede deel over Mythes in de psychologie.</itunes:summary>
 493. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/148_Het_Denkgelag-Mythes_in_de_psychologie2.mp3"
 494.  length="14348794" type="audio/mpeg" />
 495. <pubDate>Sun, 06 Jan 2013 20:00:00 GMT</pubDate>
 496. <itunes:duration>39:42</itunes:duration>
 497. <guid>http://kritischdenken.info/blog/?p=280</guid>
 498. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,psychoanalyse</itunes:keywords>
 499. </item>
 500.  
 501.  
 502. <item>
 503. <title>Het Denkgelag: "Mythes in de psychologie" Deel 1/3</title>
 504. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 505. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het eerste deel over Mythes in de psychologie.</itunes:subtitle>
 506. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het eerste deel over Mythes in de psychologie.</itunes:summary>
 507. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/147_Het_Denkgelag-Mythes_in_de_psychologie1.mp3"
 508.  length="15948829" type="audio/mpeg" />
 509. <pubDate>Sun, 30 Dec 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 510. <itunes:duration>40:53</itunes:duration>
 511. <guid>http://kritischdenken.info/?p=272</guid>
 512. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,psychoanalyse</itunes:keywords>
 513. </item>
 514.  
 515. <item>
 516. <title>Het denkgelag: “Religie en Wetenschap?” Deel 3/3</title>
 517. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 518. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het derde deel over Religie en wetenschap.</itunes:subtitle>
 519. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer ’Het Denkgelag’. Dit is het derde deel over Religie en wetenschap.</itunes:summary>
 520. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/146_Het_Denkgelag-Religie_en_wetenschap_dl3.mp3"
 521.  length="14768415" type="audio/mpeg" />
 522. <pubDate>Sun, 23 Dec 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 523. <itunes:duration>40:53</itunes:duration>
 524. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#146</guid>
 525. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme,god</itunes:keywords>
 526. </item>
 527.  
 528. <item>
 529. <title>Het denkgelag: “Religie en Wetenschap?” Deel 2/3</title>
 530. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 531. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 22 November ging het over "Religie en Wetenschap?".</itunes:subtitle>
 532. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 22 November ging het over "Religie en Wetenschap?".</itunes:summary>
 533. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/145_Het_Denkgelag-Religie_en_wetenschap_dl2.mp3"
 534.  length="16099960" type="audio/mpeg" />
 535. <pubDate>Sun, 16 Dec 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 536. <itunes:duration>44:34</itunes:duration>
 537. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#145</guid>
 538. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme,god</itunes:keywords>
 539. </item>
 540.  
 541. <item>
 542. <title>Het denkgelag: “Religie en Wetenschap?” Deel 1/3</title>
 543. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 544. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 22 November ging het over "Religie en Wetenschap?".</itunes:subtitle>
 545. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 22 November ging het over "Religie en Wetenschap?".</itunes:summary>
 546. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/144%20Het%20Denkgelag-Religie%20en%20wetenschap%20Deel1-3.mp3"
 547.  length="16974228" type="audio/mpeg" />
 548. <pubDate>Sun, 09 Dec 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 549. <itunes:duration>47:01</itunes:duration>
 550. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#144</guid>
 551. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme,god</itunes:keywords>
 552. </item>
 553.  
 554. <item>
 555. <title>Het denkgelag: “Leven Zonder God” Deel 3/3</title>
 556. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 557. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 8 November ging het over "Leven zonder god".</itunes:subtitle>
 558. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 8 November ging het over "Leven zonder god".</itunes:summary>
 559. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/143%20Het%20Denkgelag-Leven%20zonder%20god%20Deel3.mp3"
 560.  length="11608985" type="audio/mpeg" />
 561. <pubDate>Sun, 02 Dec 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 562. <itunes:duration>54:31</itunes:duration>
 563. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#143</guid>
 564. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme,god</itunes:keywords>
 565. </item>
 566.  
 567. <item>
 568. <title>Het denkgelag: “Leven Zonder God” Deel 2/3</title>
 569. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 570. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 8 November ging het over "Leven zonder god".</itunes:subtitle>
 571. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 8 November ging het over "Leven zonder god".</itunes:summary>
 572. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/142%20Het%20Denkgelag-Leven%20zonder%20god%20Deel2.mp3"
 573.  length="12227984" type="audio/mpeg" />
 574. <pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 575. <itunes:duration>33:50</itunes:duration>
 576. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#142</guid>
 577. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme,god</itunes:keywords>
 578. </item>
 579.  
 580. <item>
 581. <title>Het denkgelag: “Leven Zonder God” Deel 1/3</title>
 582. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 583. <itunes:subtitle>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 8 November ging het over "Leven zonder god".</itunes:subtitle>
 584. <itunes:summary>In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skepp in Gent, samen met de humanistische Vrijzinnige  beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer “Het Denkgelag”. Op 8 November ging het over "Leven zonder god".</itunes:summary>
 585. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/141%20Het%20Denkgelag-Leven%20zonder%20god.mp3"
 586.  length="11608985" type="audio/mpeg" />
 587. <pubDate>Sun, 18 Nov 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 588. <itunes:duration>32:07</itunes:duration>
 589. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#141</guid>
 590. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme,god</itunes:keywords>
 591. </item>
 592.  
 593. <item>
 594. <title>Een brug tussen twee culturen</title>
 595. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 596. <itunes:subtitle>Karla McLaren was 32 jaar lang lid van de metafysische/new age-cultuur. Ze is de auteur van negen titels in het genre, waaronder Emotional Genius, Energetic Boundaries, en Your Aura and Your Chakras.</itunes:subtitle>
 597. <itunes:summary>Een vroegere leidende figuur in de new age-cultuur – auteur van negen boeken over aura’s, chakra’s, “energie,” enzovoort – doet verslag van haar moeilijke en pijnlijke overgang naar het skepticisme. Ze bedankt de skeptische gemeenschap en zoekt naar de beste manier om de wetenschappelijke en kritische boodschap effectiever over te brengen naar haar vroegere new age-collega’s.</itunes:summary>
 598. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/140%20Een%20brug%20tussen%20twee%20culturen.mp3"
 599.  length="14844798" type="audio/mpeg" />
 600. <pubDate>Sun, 11 Nov 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 601. <itunes:duration>40:54</itunes:duration>
 602. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#140</guid>
 603. <itunes:keywords>kritisch denken,New Age,chakra,skepticisme</itunes:keywords>
 604. </item>
 605.  
 606. <item>
 607. <title>Waarom je niet echt een vrije wil hebt</title>
 608. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 609. <itunes:subtitle>Alhoewel we er allemaal van overtuigd zijn dat we een vrije wil hebben, is dit slechts een illusie.</itunes:subtitle>
 610. <itunes:summary>Wat is vrije wil? Wat weet de wetenschap over deze notie? Hoe kan filosofie ons daarbij helpen? Is het eigenlijk een probleem dat we niet echt een vrije wil hebben?</itunes:summary>
 611. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/139%20Waarom%20je%20niet%20echt%20een%20vrije%20wil%20hebt.mp3"
 612.  length="8661815" type="audio/mpeg" />
 613. <pubDate>Sun, 4 Nov 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 614. <itunes:duration>20:10</itunes:duration>
 615. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#139</guid>
 616. <itunes:keywords>kritisch denken,vrije wil,neurologie,psychologie,filosofie</itunes:keywords>
 617. </item>
 618.  
 619. <item>
 620. <title>Een Geestesvirus dat teert op Angst</title>
 621. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 622. <itunes:subtitle>Religies zijn memetische virussen die verschillende strategieën gebruiken om zichzelf voort te planten.</itunes:subtitle>
 623. <itunes:summary>Religies zijn memetische virussen die verschillende strategieën gebruiken om zichzelf voort te planten. Een belangrijke strategie bestaat erin om te teren op angst en het infecteren van kinderen. Maar virussen sterven na verloop van tijd uit als de mogelijke strategieën om het immuunsysteem aan te vallen uitgeput raken. Dat immuunsysteem is onze moderne kennis.</itunes:summary>
 624. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/138%20Een%20Geestesvirus%20dat%20teert%20op%20Angst.mp3"
 625.  length="8661815" type="audio/mpeg" />
 626. <pubDate>Sun, 28 Oct 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 627. <itunes:duration>23:49</itunes:duration>
 628. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#138</guid>
 629. <itunes:keywords>kritisch denken,meme,religie,evolutie</itunes:keywords>
 630. </item>
 631.  
 632. <item>
 633. <title>Hoe farmaceutische bedrijven artsen misleiden en patiënten schaden</title>
 634. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 635. <itunes:subtitle>De medicijnen werken niet: een modern medisch schandaal. Gebaseerd op het boek "Bad Pharma" van Ben Goldacre.</itunes:subtitle>
 636. <itunes:summary>De medicijnen werken niet: een modern medisch schandaal. Artsen die medicijnen voorschrijven weten niet dat ze niet doen wat ze verondersteld worden te doen. Hun patiënten evenmin. De fabrikanten weten het maar al te goed, maar vertellen het niet. Geneesmiddelen worden door de fabrikant in slecht ontworpen studies getest, op hopeloos kleine aantallen uitzonderlijke, niet-representatieve patiënten en geanalyseerd met technieken die de voordelen overdrijven. </itunes:summary>
 637. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/137%20Hoe%20farmaceutische%20bedrijven%20artsen%20misleiden.mp3"
 638.  length="13354170" type="audio/mpeg" />
 639. <pubDate>Sun, 21 Oct 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 640. <itunes:duration>36:47</itunes:duration>
 641. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#137</guid>
 642. <itunes:keywords>kritisch denken,gezondheid,geneesmiddelen</itunes:keywords>
 643. </item>
 644.  
 645. <item>
 646. <title>Zijn Genetisch gemanipuleerde gewassen kankerverwekkend ?</title>
 647. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 648. <itunes:subtitle>Volgens een Franse studie onder leiding van Séralini ontwikkelen Ratten die genetisch gewijzigde maïs te eten krijgen tot tweemaal meer kanker dan controleratten die gewone maïs kregen. Maar hoe betrouwbaar was deze studie?</itunes:subtitle>
 649. <itunes:summary>De Franse studie onder leiding van Séralini waarin beweerd wordt dat Ratten die genetisch gewijzigde maïs te eten krijgen tot tweemaal meer kanker dan controleratten die gewone maïs kregen, is een schande voor het tijdschrift waarin het verscheen. Een slechter onderzoek is waarschijnlijk onmogelijk. Het enige besluit dat je uit de studie kan maken is dat ratten met aanleg voor kanker, ook kanker krijgen.</itunes:summary>
 650. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/136%20Zijn%20Genetisch%20gemanipuleerde%20gewassen%20kankerverwekkend.mp3"
 651.  length="12547923" type="audio/mpeg" />
 652. <pubDate>Sun, 14 Oct 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 653. <itunes:duration>34:35</itunes:duration>
 654. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#136</guid>
 655. <itunes:keywords>kritisch denken,GGO,landbouw,Monsanto,Seralini,ecologie,gezondheid</itunes:keywords>
 656. </item>
 657.  
 658. <item>
 659. <title>Dit gaat over de politiek en niet over religie...</title>
 660. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 661. <itunes:subtitle>Dit is gebaseerd op de toespraak van Maryam Namazie op de National Secular Society conferentie op 22 september 2012 in Londen.</itunes:subtitle>
 662. <itunes:summary>Wat valt er te zeggen over de islam en tolerantie tegenover de sharia? Bewijzen we de moslims wel een dienst door de sharia in West Europa toe te laten als een vorm van Religieuze vrijheid?</itunes:summary>
 663. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/135%20Dit%20gaat%20over%20de%20politiek%20en%20niet%20over%20religie.mp3"
 664.  length="6536080" type="audio/mpeg" />
 665. <pubDate>Sun, 07 Oct 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 666. <itunes:duration>17:56</itunes:duration>
 667. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#135</guid>
 668. <itunes:keywords>kritisch denken,Islam,religie,tolerantie,sharia,moslim</itunes:keywords>
 669. </item>
 670.  
 671. <item>
 672. <title>Hoe taal het mensdom transformeerde</title>
 673. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 674. <itunes:subtitle>Wat maakt de mens uniek? En waarom staan wij waar we staan terwijl de rest een kwijnend bestaan in de dierentuin leidt?</itunes:subtitle>
 675. <itunes:summary>Wat maakt de mens uniek? En waarom staan wij waar we staan terwijl de rest een kwijnend bestaan in de dierentuin leidt?</itunes:summary>
 676. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/134%20Hoe%20taal%20het%20mensdom%20transformeerde.mp3"
 677.  length="8329455" type="audio/mpeg" />
 678. <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 679. <itunes:duration>22:54</itunes:duration>
 680. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#134</guid>
 681. <itunes:keywords>kritisch denken,taal,leren,evolutie</itunes:keywords>
 682. </item>
 683.  
 684. <item>
 685. <title>De oorsprong van genot</title>
 686. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 687. <itunes:subtitle>Waarom vinden we een kunstwerk mooi? Waarom vinden we een voorwerp waardevol?</itunes:subtitle>
 688. <itunes:summary>Waarom vinden we een kunstwerk mooi? Waarom vinden we een voorwerp waardevol?</itunes:summary>
 689. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/133%20De%20oorsprong%20van%20genot.mp3"
 690.  length="7637782" type="audio/mpeg" />
 691. <pubDate>Sun, 23 Sep 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 692. <itunes:duration>20:56</itunes:duration>
 693. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#133</guid>
 694. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,genot,kunst</itunes:keywords>
 695. </item>
 696.  
 697. <item>
 698. <title>De Ondergang van Dwaas Geloof. Er is niets mis met "ik weet het niet"</title>
 699. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 700. <itunes:subtitle>Is een passieve houding ten opzichte van religie een goed standpunt? Hoe moet een skepticus reageren als hij het niet weet?</itunes:subtitle>
 701. <itunes:summary>Is een passieve houding ten opzichte van religie een goed standpunt? Hoe moet een skepticus reageren als hij het niet weet?</itunes:summary>
 702. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/132%20De%20Ondergang%20van%20Dwaas%20Geloof.mp3"
 703.  length="10477820" type="audio/mpeg" />
 704. <pubDate>Sun, 9 Sep 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 705. <itunes:duration>28:45</itunes:duration>
 706. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#132</guid>
 707. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,kernenergie,AGW,Klimaatverandering,wetenschap,argumenteren</itunes:keywords>
 708. </item>
 709.  
 710. <item>
 711. <title>Chochrane, Vallen en opstaan en het godcomplex</title>
 712. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 713. <itunes:subtitle>Hoe moeten we nieuwe kennis opdoen? Door te geloven in onze eigen alwetendheid? Of door vallen en opstaan?</itunes:subtitle>
 714. <itunes:summary>Hoe moeten we nieuwe kennis opdoen? Door te geloven in onze eigen alwetendheid? Of door vallen en opstaan? Een pleidooi voor bewijs gebaseerd management en geneeskunde.</itunes:summary>
 715. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/131%20Chochrane-Vallen%20en%20opstaan%20en%20het%20godcomplex.mp3"
 716.  length="7588688" type="audio/mpeg" />
 717. <pubDate>Sun, 2 Sep 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 718. <itunes:duration>20:51</itunes:duration>
 719. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#131</guid>
 720. <itunes:keywords>kritisch denken,godcomplex,Cochrane,Evidence Based Management, Evidence Based Medicine</itunes:keywords>
 721. </item>
 722.  
 723. <item>
 724. <title>Climategate deel 2</title>
 725. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 726. <itunes:subtitle>Ik kreeg mailing met argumentatie dat de klimaatopwarming bedrog is. Hier is het tweede deel van de brief en mijn antwoord.</itunes:subtitle>
 727. <itunes:summary>Op 24 oktober 2010 publiceerde ik de 69ste aflevering van de podcast en die behandelde de opwarming van de aarde. Op 19 december 2010 kreeg ik een uitgebreide mail van een luisteraar met argumentatie dat de klimaatopwarming een hoax is. Hier is het tweede deel van de brief en mijn antwoord.</itunes:summary>
 728. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/130%20Climategate%20deel%202.mp3"
 729.  length="13850420" type="audio/mpeg" />
 730. <pubDate>Sun, 19 Aug 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 731. <itunes:duration>38:08</itunes:duration>
 732. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#130</guid>
 733. <itunes:keywords>kritisch denken,klimaat,AGW,broeikaseffect,climategate</itunes:keywords>
 734. </item>
 735.  
 736. <item>
 737. <title>Climategate deel 1</title>
 738. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 739. <itunes:subtitle>Ik kreeg mailing met argumentatie dat de klimaatopwarming een hoax is. Hier is de brief en mijn antwoord.</itunes:subtitle>
 740. <itunes:summary>Op 24 oktober 2010 publiceerde ik de 69ste aflevering van de podcast en die behandelde de opwarming van de aarde. Wat later kreeg ik een uitgebreide mail van een luisteraar met argumentatie dat de klimaatopwarming een hoax is. Hier is de brief en mijn antwoord.</itunes:summary>
 741. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/129%20Climategate%20deel%201.mp3"
 742.  length="12340164" type="audio/mpeg" />
 743. <pubDate>Sun, 12 Aug 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 744. <itunes:duration>33:58</itunes:duration>
 745. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#129</guid>
 746. <itunes:keywords>kritisch denken,klimaat,AGW,broeikaseffect</itunes:keywords>
 747. </item>
 748.  
 749. <item>
 750. <title>Hoe Mogelijke Valkuilen te Vermijden?</title>
 751. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 752. <itunes:subtitle>Hoe kunnen we valkuilen vermijden die bij leerlingen tot meer verwarring leiden dan ze het probleem oplossen bij de les over evolutie?</itunes:subtitle>
 753. <itunes:summary>Hoe kunnen we valkuilen vermijden die bij leerlingen tot meer verwarring leiden dan ze het probleem oplossen bij de les over evolutie?</itunes:summary>
 754. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/128%20Hoe%20Mogelijke%20Valkuilen%20te%20Vermijden.mp3"
 755.  length="9384023" type="audio/mpeg" />
 756. <pubDate>Sun, 24 Jun 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 757. <itunes:duration>25:49</itunes:duration>
 758. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#128</guid>
 759. <itunes:keywords>kritisch denken,evolutie,pedagogie</itunes:keywords>
 760. </item>
 761.  
 762. <item>
 763. <title>Verhindert democratie economische groei?</title>
 764. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 765. <itunes:subtitle>China heeft een betere economische groei dan India. Daaruit besluiten mensen graag dat democratie ervoor zorgt dat India minder snel groeit en dus pleiten ze om de democratie maar af te schaffen om de crisis te bezweren. Maar klopt dat wel?</itunes:subtitle>
 766. <itunes:summary>China heeft een betere economische groei dan India. Daaruit besluiten mensen graag dat democratie ervoor zorgt dat India minder snel groeit en dus pleiten ze om de democratie maar af te schaffen om de crisis te bezweren. Maar klopt dat wel?</itunes:summary>
 767. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/127%20Verhindert%20democratie%20economische%20groei.mp3"
 768.  length="7026702" type="audio/mpeg" />
 769. <pubDate>Sun, 17 Jun 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 770. <itunes:duration>19:17</itunes:duration>
 771. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#127</guid>
 772. <itunes:keywords>kritisch denken,economie,democratie,China,India</itunes:keywords>
 773. </item>
 774.  
 775. <item>
 776. <title>Slacht de kip met de gouden eieren.</title>
 777. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 778. <itunes:subtitle>Wat gebeurt er als academici gaan samenwerken met de industrie? Als de universiteiten zich financieel binden aan belanghebbende industrieën?</itunes:subtitle>
 779. <itunes:summary>Wat gebeurt er als academici gaan samenwerken met de industrie? Als de universiteiten zich financieel binden aan belanghebbende industrieën?</itunes:summary>
 780. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/126%20slacht%20de%20kip%20met%20de%20gouden%20eieren.mp3"
 781.  length="4435014" type="audio/mpeg" />
 782. <pubDate>Sun, 10 Jun 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 783. <itunes:duration>12:08</itunes:duration>
 784. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#126</guid>
 785. <itunes:keywords>kritisch denken,academie,universiteit,belangenvermenging,boinc</itunes:keywords>
 786. </item>
 787.  
 788. <item>
 789. <title>Een universum uit het niets...</title>
 790. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 791. <itunes:subtitle>Hebben we nog een god nodig om het begin van het universum uit te leggen?</itunes:subtitle>
 792. <itunes:summary>Laurence Krauss, één van die grote astrofysici, scheef onlangs het boek: “A universe from nothing” waarin hij uiteenzet hoe onze huidige kennis van de fysica het mogelijk maakt dat universa zomaar spontaan uit het niets ontstaan.  Richard Dawkins schreef het nawoord in dat boek.</itunes:summary>
 793. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/125%20Een%20universum%20uit%20het%20niets.mp3"
 794.  length="11628946" type="audio/mpeg" />
 795. <pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 796. <itunes:duration>32:01</itunes:duration>
 797. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#125</guid>
 798. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,astronomie,evolutie,Krauss,Dawkins</itunes:keywords>
 799. </item>
 800.  
 801. <item>
 802. <title>Broodjes aap in de psychologie. Deel 4</title>
 803. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 804. <itunes:subtitle>De 10 meest voorkomende misvattingen uit de psychologie op een rijtje.</itunes:subtitle>
 805. <itunes:summary>Mensen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt, krijgen als volwassene een persoonlijkheidsstoornis. Wanneer we weten dat we gaan sterven, gaan we door een aantal vaste rouwfases heen. Psychiatrische patiënten zijn heel vaak gewelddadig </itunes:summary>
 806. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/124%20broodje%20aap%20in%20de%20psychologie%20deel%204.mp3"
 807.  length="5025136" type="audio/mpeg" />
 808. <pubDate>Sun, 6 May 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 809. <itunes:duration>16:18</itunes:duration>
 810. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#124</guid>
 811. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,misvatting,mythe</itunes:keywords>
 812. </item>
 813.  
 814. <item>
 815. <title>Broodjes aap in de psychologie. Deel 3</title>
 816. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 817. <itunes:subtitle>De 10 meest voorkomende misvattingen uit de psychologie op een rijtje.</itunes:subtitle>
 818. <itunes:summary>Traumatische herinneringen verdringen we? Alleen schuldige mensen bekennen een misdaad? </itunes:summary>
 819. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/123%20broodje%20aap%20in%20de%20psychologie%20deel%203.mp3"
 820.  length="5025136" type="audio/mpeg" />
 821. <pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 822. <itunes:duration>13:45</itunes:duration>
 823. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#123</guid>
 824. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,misvatting,mythe</itunes:keywords>
 825. </item>
 826.  
 827. <item>
 828. <title>Broodjes aap in de psychologie. Deel 2</title>
 829. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 830. <itunes:subtitle>De 10 meest voorkomende misvattingen uit de psychologie op een rijtje.</itunes:subtitle>
 831. <itunes:summary>Kunnen we met positieve gedachten kun je kanker voorkomen of genezen? Trekken in de liefde tegenpolen elkaar aan? Zijn erfelijke eigenschappen onveranderlijk?</itunes:summary>
 832. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/122%20broodje%20aap%20in%20de%20psychologie%20deel%202.mp3"
 833.  length="6545788" type="audio/mpeg" />
 834. <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 835. <itunes:duration>17:58</itunes:duration>
 836. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#122</guid>
 837. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,misvatting,mythe</itunes:keywords>
 838. </item>
 839.  
 840. <item>
 841. <title>Broodjes aap in de psychologie. Deel 1</title>
 842. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 843. <itunes:subtitle>De 10 meest voorkomende misvattingen uit de psychologie op een rijtje.</itunes:subtitle>
 844. <itunes:summary>Gebruiken we echt maar 10% van ons brein? Communiceren mannen heel anders dan vrouwen?</itunes:summary>
 845. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/121%20broodje%20aap%20in%20de%20psychologie%20deel%201.mp3"
 846.  length="5860863" type="audio/mpeg" />
 847. <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 848. <itunes:duration>16:04</itunes:duration>
 849. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#121</guid>
 850. <itunes:keywords>kritisch denken,psychologie,misvatting</itunes:keywords>
 851. </item>
 852.  
 853. <item>
 854. <title>'Je begrijpt mijn religie gewoon niet' is niet goed genoeg.</title>
 855. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 856. <itunes:subtitle>Vragen over geloof en Geloof is geen keuze.</itunes:subtitle>
 857. <itunes:summary>Maar al te vaak is geloof slechts selectief mysterieus. Als de vragen te moeilijk worden, kan een god verdwijnen in een wolk van onuitsprekelijkheid. Geloof is geen keuze</itunes:summary>
 858. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/120%20%27Je%20begrijpt%20mijn%20religie%20gewoon%20niet%27%20is%20niet%20goed%20genoeg.mp3"
 859.  length="6624820" type="audio/mpeg" />
 860. <pubDate>Sun, 8 Apr 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 861. <itunes:duration>18:11</itunes:duration>
 862. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#120</guid>
 863. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,atheisme</itunes:keywords>
 864. </item>
 865.  
 866. <item>
 867. <title>Is het waar dat creativiteit in je rechterhersenhelft zit en je wiskundeknobbel links?</title>
 868. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 869. <itunes:subtitle>Is het waar dat creativiteit in je rechterhersenhelft zit en je wiskundeknobbel links ?</itunes:subtitle>
 870. <itunes:summary>Michael Van Damme van de UG legt ons uit hoe het zit met die hersenhelften.</itunes:summary>
 871. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/119%20Creativiteit%20zit%20in%20je%20hersenen.mp3"
 872.  length="3391038" type="audio/mpeg" />
 873. <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 874. <itunes:duration>9:14</itunes:duration>
 875. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#119</guid>
 876. <itunes:keywords>kritisch denken,creativiteit</itunes:keywords>
 877. </item>
 878.  
 879. <item>
 880. <title>Interview met Sam Harris</title>
 881. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 882. <itunes:subtitle>Sam Harris wordt geïnterviewed naar aanleiding van zijn boek "Van God Los" over de schadelijkheid van godsdienst.</itunes:subtitle>
 883. <itunes:summary>Sam Harris wordt geïnterviewed naar aanleiding van zijn boek "Van God Los" over de schadelijkheid van godsdienst.</itunes:summary>
 884. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/118%20Interview%20met%20Sam%20Harrris.mp3"
 885.  length="7323779" type="audio/mpeg" />
 886. <pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 887. <itunes:duration>20:06</itunes:duration>
 888. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#118</guid>
 889. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,Sam Harris</itunes:keywords>
 890. </item>
 891.  
 892. <item>
 893. <title>5 logische drogredenen waardoor je er vaker naast zit dan je denkt.</title>
 894. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 895. <itunes:subtitle>De derde verjaardag van deze podcast !</itunes:subtitle>
 896. <itunes:summary>Dit is de 3de verjaardag van deze podcast! We overlopen 5 drogredenen die ervoor zorgen waarom we dikwijls ongelijk hebben terwijl we dat toch niet willen inzien of van gedachte willen veranderen.</itunes:summary>
 897. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/117%205%20drogredenen%20waardoor%20je%20er%20vaker%20naast%20zit.mp3"
 898.  length="10256441" type="audio/mpeg" />
 899. <pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 900. <itunes:duration>28:14</itunes:duration>
 901. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#117</guid>
 902. <itunes:keywords>kritisch denken,logische misvatting,drogreden</itunes:keywords>
 903. </item>
 904.  
 905. <item>
 906. <title>Een mondiale cultuur om extremisme te bestrijden</title>
 907. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 908. <itunes:subtitle>Maajid Nawaz vraagt zich af waarom extremisme zo toe lijkt te nemen.</itunes:subtitle>
 909. <itunes:summary>Maajid Nawaz vraagt zich af waarom extremisme zo toe lijkt te nemen en hoe we dit kunnen omkeren en de democratie opnieuw de norm maken.</itunes:summary>
 910. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/116%20Een%20mondiale%20cultuur%20om%20extremisme%20te%20bestrijden.mp3"
 911.  length="7659434" type="audio/mpeg" />
 912. <pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 913. <itunes:duration>21:03</itunes:duration>
 914. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#116</guid>
 915. <itunes:keywords>kritisch denken,godsdienst,extremisme,democratie</itunes:keywords>
 916. </item>
 917.  
 918. <item>
 919. <title>God en bewijs, Ingersoll en de zin van een atheistisch leven</title>
 920. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 921. <itunes:subtitle>Vandaag 3 teksten rond atheïsme</itunes:subtitle>
 922. <itunes:summary>* God en bewijs: Onverenigbaar. * Ingersolls gelofte.
 923. * Hoe vinden atheïsten zin in het leven?</itunes:summary>
 924. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/115%20God%20en%20bewijs-Ingersoll-zin%20van%20het%20atheistische%20leven.mp3"
 925.  length="8916952" type="audio/mpeg" />
 926. <pubDate>Sun, 5 Feb 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 927. <itunes:duration>24:31</itunes:duration>
 928. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#115</guid>
 929. <itunes:keywords>kritisch denken,godsdienst,atheïsme,Ingersoll</itunes:keywords>
 930. </item>
 931.  
 932. <item>
 933. <title>Verwoest wetenschap de magie van het leven?</title>
 934. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 935. <itunes:subtitle>Verknoeit wetenschap de tover van het leven?  Nigel Marsh voert een pleidooi om ons leven wat meer in evenwicht te brengen</itunes:subtitle>
 936. <itunes:summary>Verknoeit wetenschap de tover van het leven? In deze knorrige maar charmante monoloog spreekt Robin Ince dit tegen. Hoe meer we leren over het verbazingwekkende gedrag van het universum, hoe meer ontzag het ons inboezemt. Op TED Talks, voerde Nigel Marsh een pleidooi om ons leven wat meer in evenwicht te brengen.</itunes:summary>
 937. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/114%20Verwoest%20wetenschap%20de%20magie%20van%20het%20leven.mp3"
 938.  length="7106635" type="audio/mpeg" />
 939. <pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 940. <itunes:duration>10:20</itunes:duration>
 941. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#114c</guid>
 942. <itunes:keywords>kritisch denken,godsdienst,paranormaal,parapsychologie</itunes:keywords>
 943. </item>
 944.  
 945. <item>
 946. <title>God tikte je op je schouder</title>
 947. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 948. <itunes:subtitle>Hebben Skeptici soms ook bovennatuurlijke ervaringen? Isaac Asimov bijvoorbeeld.</itunes:subtitle>
 949. <itunes:summary>Hebben Skeptici soms ook bovennatuurlijke ervaringen? Isaac Asimov bijvoorbeeld.</itunes:summary>
 950. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/113%20God%20tikte%20je%20op%20je%20schouder.mp3"
 951.  length="3787840" type="audio/mpeg" />
 952. <pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 953. <itunes:duration>19:36</itunes:duration>
 954. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#113</guid>
 955. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,levenskunst,economie</itunes:keywords>
 956. </item>
 957.  
 958. <item>
 959. <title>Stewart Brand verkondigt 4 ecologische 'ketterijen'</title>
 960. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 961. <itunes:subtitle>De ecologische uitdagingen van morgen zijn enorm. Stuart Brand, een ecologist van wereldformaat geeft zijn visie.</itunes:subtitle>
 962. <itunes:summary>Hoe moeten we ze aanpakken? Door tegen steden, kernenergie, gentechnologie en geoengineering te zijn? Of niet?</itunes:summary>
 963. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/112%20Stewart%20Brand%20verkondigt%204%20ecologische%20%27ketterijen%27.mp3"
 964.  length="7473099" type="audio/mpeg" />
 965. <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
 966. <itunes:duration>20:31</itunes:duration>
 967. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#112</guid>
 968. <itunes:keywords>kritisch denken,ecologie,kernenergie,GGO,geoengineering</itunes:keywords>
 969. </item>
 970.  
 971. <item>
 972. <title>Christopher Hitchens 1949-2011</title>
 973. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 974. <itunes:subtitle>Christopher Hitchens bezweek aan zijn aanslepende kanker op 15 december. Deze aflevering is een eerbetoon aan deze grote atheïst.</itunes:subtitle>
 975. <itunes:summary>Christopher Hitchens bezweek aan zijn aanslepende kanker op 15 december. Deze aflevering is een eerbetoon aan deze grote atheïst.</itunes:summary>
 976. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/111%20Christopher%20Hitchens%201949-2011.mp3"
 977.  length="5978883" type="audio/mpeg" />
 978. <pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 979. <itunes:duration>16:24</itunes:duration>
 980. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#111</guid>
 981. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,vrijheid,Christopher Hitchens</itunes:keywords>
 982. </item>
 983.  
 984. <item>
 985. <title>de ultieme tirannie</title>
 986. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 987. <itunes:subtitle>Is vrijheid een religieus of een seculier idee?</itunes:subtitle>
 988. <itunes:summary>Is vrijheid een religieus of een seculier idee?</itunes:summary>
 989. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/110%20De%20ultieme%20tiranie.mp3"
 990.  length="3116706" type="audio/mpeg" />
 991. <pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 992. <itunes:duration>8:29</itunes:duration>
 993. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#110</guid>
 994. <itunes:keywords>kritisch denken,religie,vrijheid</itunes:keywords>
 995. </item>
 996.  
 997. <item>
 998. <title>Waarom blijven we fouten maken?</title>
 999. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1000. <itunes:subtitle>Stelt u zich voor: u werkt in een organisatie met hoogopgeleide mensen. Uw collega’s zijn zelfstandig en hebben kennis van zaken. Hoe kan het dat die intelligente medewerkers onbegrijpelijke fouten maken? </itunes:subtitle>
 1001. <itunes:summary>Stelt u zich voor: u werkt in een organisatie met hoogopgeleide mensen. Uw collega’s zijn zelfstandig en hebben kennis van zaken. Hoe kan het dat die intelligente medewerkers onbegrijpelijke fouten maken? </itunes:summary>
 1002. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/109%20%20waarom%20blijven%20we%20fouten%20maken.mp3"
 1003.  length="2775388" type="audio/mpeg" />
 1004. <pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1005. <itunes:duration>7:32</itunes:duration>
 1006. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#109</guid>
 1007. <itunes:keywords>kritisch denken,management,cognitieve dissonantie,psychologie</itunes:keywords>
 1008. </item>
 1009.  
 1010. <item>
 1011. <title>Osteopathie</title>
 1012. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1013. <itunes:subtitle>Osteopathie. Wetenschap of kwakzalverij?</itunes:subtitle>
 1014. <itunes:summary>Mocht de osteopathie zich beperken tot het behandelen van problemen van het bewegingsstelsel, en dan nog enkel na verwijzing, dan zou een vorm van erkenning nog enigszins te verdedigen zijn, zij het dat het niet erg fair is dat sommige ziekenfondsen hen bevoordeligen ten opzichte van anderen die wel jaren ernstige studie gedaan hebben. Maar ze beperken zich niet, de werkelijkheid is heel anders.</itunes:summary>
 1015. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/108%20Osteopathie.mp3"
 1016.  length="5920758" type="audio/mpeg" />
 1017. <pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1018. <itunes:duration>16:14</itunes:duration>
 1019. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#108</guid>
 1020. <itunes:keywords>kritisch denken,osteopathie,kwakzalverij</itunes:keywords>
 1021. </item>
 1022.  
 1023. <item>
 1024. <title>Hoe feiten terugslaan</title>
 1025. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1026. <itunes:subtitle>Onderzoekers ontdekken een verrassende bedreiging voor de democratie: onze hersenen.</itunes:subtitle>
 1027. <itunes:summary>Hoe cognitieve dissonantie ons parten speelt in het democratisch proces.</itunes:summary>
 1028. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/107%20Hoe%20feiten%20terugslaan.mp3"
 1029.  length="6996411" type="audio/mpeg" />
 1030. <pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1031. <itunes:duration>19:12</itunes:duration>
 1032. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#107</guid>
 1033. <itunes:keywords>kritisch denken,denkfouten,drogreden,democratie,politiek</itunes:keywords>
 1034. </item>
 1035.  
 1036. <item>
 1037. <title>De valkuilen van ons denken Deel 3/3</title>
 1038. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1039. <itunes:subtitle>Waarom maken we denkfouten? Bestaat er onderzoek dat daar klaarheid in brengt?</itunes:subtitle>
 1040. <itunes:summary>Derde deel van de reeks van 3 afleveringen waarin we weer een aantal denkfouten tegenkomen en wat dieper ingaan op de psychologie achter de denkfouten. Eenkele practische voorbeelden.</itunes:summary>
 1041. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/106%20De%20valkuilen%20van%20de%20intuitie%20Deel%203.mp3"
 1042.  length="7852955" type="audio/mpeg" />
 1043. <pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1044. <itunes:duration>21:34</itunes:duration>
 1045. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#106</guid>
 1046. <itunes:keywords>kritisch denken,denkfouten,drogreden</itunes:keywords>
 1047. </item>
 1048.  
 1049. <item>
 1050. <title>De valkuilen van ons denken Deel 2/3</title>
 1051. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1052. <itunes:subtitle>Waarom maken we denkfouten? Bestaat er onderzoek dat daar klaarheid in brengt?</itunes:subtitle>
 1053. <itunes:summary>Tweede deel van de reeks van 3 afleveringen waarin we weer een aantal denkfouten tegenkomen en wat dieper ingaan op de psychologie achter de denkfouten.</itunes:summary>
 1054. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/105%20De%20valkuilen%20van%20de%20intuitie%20Deel%202.mp3"
 1055.  length="6169384" type="audio/mpeg" />
 1056. <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1057. <itunes:duration>16:50</itunes:duration>
 1058. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#105</guid>
 1059. <itunes:keywords>kritisch denken,denkfouten,drogreden</itunes:keywords>
 1060. </item>
 1061.  
 1062. <item>
 1063. <title>De valkuilen van ons denken Deel 1/3</title>
 1064. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1065. <itunes:subtitle>Waarom maken we denkfouten? Bestaat er onderzoek dat daar klaarheid in brengt?</itunes:subtitle>
 1066. <itunes:summary>Een nieuwe reeks van 3 afleveringen waarin we weer een aantal denkfouten tegenkomen en wat dieper ingaan op de psychologie achter de denkfouten.</itunes:summary>
 1067. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/104%20De%20valkuilen%20van%20de%20intuitie%20Deel%201.mp3"
 1068.  length="9632239" type="audio/mpeg" />
 1069. <pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1070. <itunes:duration>26:31</itunes:duration>
 1071. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#104</guid>
 1072. <itunes:keywords>kritisch denken,denkfouten,drogreden</itunes:keywords>
 1073. </item>
 1074.  
 1075. <item>
 1076. <title>Vitaal water</title>
 1077. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1078. <itunes:subtitle>Hebben een aantal ingenieurs van DHV te lang onder het koude water gestaan?</itunes:subtitle>
 1079. <itunes:summary>Het Nederlandse ingenieursbureau DHV wereldwijd actief in waterzuivering, dijkherstel en natuurontwikkeling, heeft een team van zeven personen dat werkt aan zogeheten vitaal water. `water dat door speciale cascades van grote keramische schalen stroomt, zou daarbij gevoelig worden gemaakt voor kosmische krachten.</itunes:summary>
 1080. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/103%20Vitaal%20water.mp3"
 1081.  length="5013155" type="audio/mpeg" />
 1082. <pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1083. <itunes:duration>13:44</itunes:duration>
 1084. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#103</guid>
 1085. <itunes:keywords>kritisch denken,water</itunes:keywords>
 1086. </item>
 1087.  
 1088. <item>
 1089. <title>Homeopathische intimidatie</title>
 1090. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1091. <itunes:subtitle>Boiron de gemoedelijke?</itunes:subtitle>
 1092. <itunes:summary>Is Boiron een gemoedelijk idealistisch bedrijf dat tegen de stroom van Big Farma in probeert de magische eigenschappen van homeopathie ter beschikking te stellen, of zijn ze net Big-Homeopatica die een gewone italiaanse blogger voor de rechter daagt omdat hij zich vragen stelt over de werking van hun producten?</itunes:summary>
 1093. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/102%20Boiron%20de%20gemoedelijke.mp3"
 1094.  length="4944483" type="audio/mpeg" />
 1095. <pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1096. <itunes:duration>13:32</itunes:duration>
 1097. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#102</guid>
 1098. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,homeopathie</itunes:keywords>
 1099. </item>
 1100.  
 1101. <item>
 1102. <title>Het complot van de WTC torens</title>
 1103. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1104. <itunes:subtitle>Ed Current vertelt ons hoe het nu juist zit met gebouw 7 van het WTC op 11 september 2001</itunes:subtitle>
 1105. <itunes:summary>Is WTC gebouw 7 nu ingestort door geplaatste explosieven?</itunes:summary>
 1106. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/101%20Het%20complot%20van%20de%20WTC%20torens.mp3"
 1107.  length="424179" type="audio/mpeg" />
 1108. <pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1109. <itunes:duration>11:16</itunes:duration>
 1110. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#101</guid>
 1111. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,complot,9/11,WTC</itunes:keywords>
 1112. </item>
 1113.  
 1114. <item>
 1115. <title>De politieke chemie van olie</title>
 1116. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1117. <itunes:subtitle>Dit is een Tedtalk van Lisa Margonelli en het werd vertaald door Roel Verbunt</itunes:subtitle>
 1118. <itunes:summary>Aan de benzinepomp zijn we veel te weinig bezig met wat er echt aan de hand is. Lisa Margonelli schetst het beeld.</itunes:summary>
 1119. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/100%20De%20politieke%20chemie%20van%20olie.mp3"
 1120.  length="9117433" type="audio/mpeg" />
 1121. <pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1122. <itunes:duration>25:05</itunes:duration>
 1123. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#100</guid>
 1124. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,olie,petroleum,ecologie</itunes:keywords>
 1125. </item>
 1126.  
 1127. <item>
 1128. <title>Tien leugens die mijn natuurlijke-geboorte-instructeur mij vertelde.</title>
 1129. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1130. <itunes:subtitle>MD. Amy Tuteur zet 10 illusies over bevallen op een rijtje.</itunes:subtitle>
 1131. <itunes:summary>10 illusies over bevallen die worden verteld en die moeder en kind geen goed doen.</itunes:summary>
 1132. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/099%20Tien%20leugens%20over%20natuurlijke%20bevalling.mp3"
 1133.  length="4836324" type="audio/mpeg" />
 1134. <pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1135. <itunes:duration>13:14</itunes:duration>
 1136. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#099</guid>
 1137. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,bevalling,vroedvrouw</itunes:keywords>
 1138. </item>
 1139.  
 1140. <item>
 1141. <title>Ernstige psychiater gezocht - Deel 4</title>
 1142. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1143. <itunes:subtitle>Patrick Vermeren gaat op zoek naar deugdelijke psychiatrische therapien.</itunes:subtitle>
 1144. <itunes:summary>Patrick Vermeren vertelt over de lijdensweg die hij en zijn echtgenote hebben doorlopen op zoek naar een psychiater tussen alle charlatans.</itunes:summary>
 1145. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/098%20Ernstige%20psychiater%20gezocht%20-%20Deel%204.mp3"
 1146.  length="10746709" type="audio/mpeg" />
 1147. <pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1148. <itunes:duration>29:35</itunes:duration>
 1149. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#098</guid>
 1150. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,psychologie</itunes:keywords>
 1151. </item>
 1152.  
 1153. <item>
 1154. <title>Ernstige psychiater gezocht - Deel 3</title>
 1155. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1156. <itunes:subtitle>Patrick Vermeren gaat op zoek naar verder deugdelijke psychiatrische therapien.</itunes:subtitle>
 1157. <itunes:summary>Patrick Vermeren vertelt over de lijdensweg die hij en zijn echtgenote hebben doorlopen op zoek naar een psychiater tussen alle charlatans.</itunes:summary>
 1158. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/097%20Ernstige%20psychiater%20gezocht%20-%20Deel%203.mp3"
 1159.  length="10247332" type="audio/mpeg" />
 1160. <pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1161. <itunes:duration>28:12</itunes:duration>
 1162. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#097</guid>
 1163. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,psychologie</itunes:keywords>
 1164. </item>
 1165.  
 1166. <item>
 1167. <title>Ernstige psychiater gezocht - Deel 2</title>
 1168. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1169. <itunes:subtitle>Patrick Vermeren gaat op zoek naar deugdelijke psychiatrische therapien.</itunes:subtitle>
 1170. <itunes:summary>Patrick Vermeren vertelt over de lijdensweg die hij en zijn echtgenote hebben doorlopen op zoek naar een psychiater tussen alle charlatans.</itunes:summary>
 1171. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/096%20Ernstige%20psychiater%20gezocht%20-%20Deel%202.mp3"
 1172.  length="11446401" type="audio/mpeg" />
 1173. <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1174. <itunes:duration>31:30</itunes:duration>
 1175. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#096</guid>
 1176. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,psychologie</itunes:keywords>
 1177. </item>
 1178.  
 1179. <item>
 1180. <title>Ernstige psychiater gezocht - Deel 1</title>
 1181. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1182. <itunes:subtitle>Patrick Vermeren vertelt over de lijdensweg die hij en zijn echtgenote hebben doorlopen op zoek naar een psychiater tussen alle charlatans.</itunes:subtitle>
 1183. <itunes:summary>Patrick Vermeren vertelt over de lijdensweg die hij en zijn echtgenote hebben doorlopen op zoek naar een psychiater tussen alle charlatans.</itunes:summary>
 1184. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/095%20Ernstige%20psychiater%20gezocht%20-%20Deel%201.mp3"
 1185.  length="8862409" type="audio/mpeg" />
 1186. <pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1187. <itunes:duration>24:22</itunes:duration>
 1188. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#095</guid>
 1189. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,psychologie</itunes:keywords>
 1190. </item>
 1191.  
 1192. <item>
 1193. <title>Zeno’s Paradox en het Probleem van de Vrije Wil deel 2</title>
 1194. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1195. <itunes:subtitle>Het bestaan van vrije wil is een onderwerp waarover 1000den generaties filosofen zich gebogen hebben. Wat kunnen we erover zeggen?.</itunes:subtitle>
 1196. <itunes:summary>Het bestaan van vrije wil is een onderwerp waarover 1000den generaties filosofen zich gebogen hebben. Wat kunnen we erover zeggen? De paradox van de griekse filosoof Zeno is een gelijkaardig probleem dat ondertussen opgelost is.</itunes:summary>
 1197. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/094%20Zenos%20Paradox%20en%20het%20Probleem%20van%20de%20Vrije%20Wil%20Deel%202.mp3"
 1198.  length="4994436" type="audio/mpeg" />
 1199. <pubDate>Sun, 7 Aug 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1200. <itunes:duration>13:40</itunes:duration>
 1201. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#094</guid>
 1202. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,filosofie</itunes:keywords>
 1203. </item>
 1204.  
 1205. <item>
 1206. <title>Zeno’s Paradox en het Probleem van de Vrije Wil deel 1</title>
 1207. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1208. <itunes:subtitle>Het bestaan van vrije wil is een onderwerp waarover 1000den generaties filosofen zich gebogen hebben. Wat kunnen we erover zeggen?.</itunes:subtitle>
 1209. <itunes:summary>Het bestaan van vrije wil is een onderwerp waarover 1000den generaties filosofen zich gebogen hebben. Wat kunnen we erover zeggen? De paradox van de griekse filosoof Zeno is een gelijkaardig probleem dat ondertussen opgelost is.</itunes:summary>
 1210. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/093%20Zenos%20Paradox%20en%20het%20Probleem%20van%20de%20Vrije%20Wil%20Deel%201.mp3"
 1211.  length="8625281" type="audio/mpeg" />
 1212. <pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1213. <itunes:duration>23:43</itunes:duration>
 1214. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#093</guid>
 1215. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,filosofie</itunes:keywords>
 1216. </item>
 1217.  
 1218.  
 1219. <item>
 1220. <title>Brief van Christopher Hitchens</title>
 1221. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1222. <itunes:subtitle>Christopher Hitchens is zwaar ziek waardoor hij niet aanwezig kon zijn op het atheistisch congres in Dublin. Daarom heeft hij een brief geschreven.</itunes:subtitle>
 1223. <itunes:summary>Christopher Hitchens is zwaar ziek waardoor hij niet aanwezig kon zijn op het atheistisch congres in Dublin. Daarom heeft hij een brief geschreven.</itunes:summary>
 1224. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/092%20Brief%20van%20Hitchens%20-%20het%20argument%20van%20Hitchens.mp3"
 1225.  length="4833491" type="audio/mpeg" />
 1226. <pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1227. <itunes:duration>13:13</itunes:duration>
 1228. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#092</guid>
 1229. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,experts,beurs</itunes:keywords>
 1230. </item>
 1231.  
 1232. <item>
 1233. <title>Hoe moet je experts gebruiken - en wanneer niet</title>
 1234. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1235. <itunes:subtitle>We vertrouwen experts, of mensen die we als experts zijn soms bijna blindelings. eMaar is dat wel een goed idee? En indien niet, wat moet je dan wel doen?</itunes:subtitle>
 1236. <itunes:summary>Experts zijn waardevol, maar het zijn ook maar mensen en maken soms dus fouten. Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen?</itunes:summary>
 1237. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/091%20Hoe%20moet%20je%20experts%20gebruiken%20-%20en%20wanneer%20niet.mp3"
 1238.  length="6147711" type="audio/mpeg" />
 1239. <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1240. <itunes:duration>16:49</itunes:duration>
 1241. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#091</guid>
 1242. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,experts,beurs</itunes:keywords>
 1243. </item>
 1244.  
 1245. <item>
 1246. <title>Neurolinguistisch programmeren</title>
 1247. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1248. <itunes:subtitle>Neurolinguistisch Programmeren is razend populair in the bedrijfswereld, het moet dus wel goed zijn zeker! Of toch niet?</itunes:subtitle>
 1249. <itunes:summary>Volgens de uitvinders van "Neurolinguistisch programmeren", kan deze techniek al je problemen oplossen. Van innovatiever zijn, over efficiënter werken, beter leiding geven tot zelfs het oplossen van psychologische problemen. Welke wetenschappelijke literatuur steunt deze beweringen?</itunes:summary>
 1250. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/090%20Neurolinguistisch%20programmeren.mp3"
 1251.  length="11677930" type="audio/mpeg" />
 1252. <pubDate>Sun, 19 Jun 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1253. <itunes:duration>32:08</itunes:duration>
 1254. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#090</guid>
 1255. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,NLP,HR</itunes:keywords>
 1256. </item>
 1257.  
 1258. <item>
 1259. <title>Motivatie en verloning</title>
 1260. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1261. <itunes:subtitle>Krijg je ook een prestatie afhankelijke einderjaars bonus? Zou dat ook helpen?</itunes:subtitle>
 1262. <itunes:summary>Bijna alle bedrijven willen prestatieafhankelijke verloningen en zijn overtuigd dat dat helpt om de werknemers beter te doen presteren. Maar is dat wel zo? Wat zegt de wetenschap?</itunes:summary>
 1263. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/089%20Motivatie%20volgens%20%20Dan%20Pink.mp3"
 1264.  length="8784136" type="audio/mpeg" />
 1265. <pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1266. <itunes:duration>24:09</itunes:duration>
 1267. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#089</guid>
 1268. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,Dan Pink,motivatie</itunes:keywords>
 1269. </item>
 1270.  
 1271. <item>
 1272. <title>Robert Gorter en de dood van generaal Abo Zeid</title>
 1273. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1274. <itunes:subtitle>Hoe  "alternatieve geneeskunde" verantwoordelijk is voor de dood van iemand die  eerst een stuk armer gemaakt werd.</itunes:subtitle>
 1275. <itunes:summary>Gorter, de sequel.</itunes:summary>
 1276. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/088%20Gorter%20-%20De%20sequel.mp3"
 1277.  length="7641016" type="audio/mpeg" />
 1278. <pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1279. <itunes:duration>21:05</itunes:duration>
 1280. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#088</guid>
 1281. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kwakzalverij,amternatieve geneeskunde</itunes:keywords>
 1282. </item>
 1283.  
 1284. <item>
 1285. <title>Was dat de oorsprong van het leven?</title>
 1286. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1287. <itunes:subtitle>Zijn wetenschappers erin geslaagd om in het labo het begin van het leven na te bootsen?</itunes:subtitle>
 1288. <itunes:summary>Wetenschappelrs slaagden erin om RNA moleculen te produceren die zichzelf kunnen repliceren</itunes:summary>
 1289. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/087%20Was%20het%20de%20Oorsprong%20van%20het%20Leven.mp3"
 1290.  length="3212534" type="audio/mpeg" />
 1291. <pubDate>Sun, 22 May 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1292. <itunes:duration>08:45</itunes:duration>
 1293. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#087</guid>
 1294. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,exponent</itunes:keywords>
 1295. </item>
 1296.  
 1297. <item>
 1298. <title>Exponenten, rekenkunde, bevolking en energie: Deel 3</title>
 1299. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1300. <itunes:subtitle>Hoe eenvoudige rekenkunde je tot ontstellende inzichten doet komen over de belangrijkste problemen van deze wereld.</itunes:subtitle>
 1301. <itunes:summary>Wat is gestage groei? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de evolutie van onze energiereserves en de bevolkingsgroei?</itunes:summary>
 1302. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/086%20Exponenten%20-%20rekenkunde%20-%20bevolking%20-%20energie%20Deel%203.mp3"
 1303.  length="9240105" type="audio/mpeg" />
 1304. <pubDate>Sun, 8 May 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1305. <itunes:duration>25:24</itunes:duration>
 1306. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#086</guid>
 1307. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,exponent,rekenkunde,bevolking,energie</itunes:keywords>
 1308. </item>
 1309.  
 1310. <item>
 1311. <title>Exponenten, rekenkunde, bevolking en energie: Deel 2</title>
 1312. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1313. <itunes:subtitle>Hoe eenvoudige rekenkunde je tot ontstellende inzichten doet komen over de belangrijkste problemen van deze wereld.</itunes:subtitle>
 1314. <itunes:summary>Wat is gestage groei? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de evolutie van onze energiereserves en de bevolkingsgroei?</itunes:summary>
 1315. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/085%20Exponenten%20-%20rekenkunde%20-%20bevolking%20-%20energie%20Deel%202.mp3"
 1316.  length="8005791" type="audio/mpeg" />
 1317. <pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1318. <itunes:duration>22:00</itunes:duration>
 1319. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#085</guid>
 1320. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,exponent,rekenkunde,bevolking,energie</itunes:keywords>
 1321. </item>
 1322.  
 1323. <item>
 1324. <title>Exponenten, rekenkunde, bevolking en energie: Deel 1</title>
 1325. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1326. <itunes:subtitle>Hoe eenvoudige rekenkunde je tot ontstellende inzichten doet komen over de belangrijkste problemen van deze wereld.</itunes:subtitle>
 1327. <itunes:summary>Wat is gestage groei? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de evolutie van onze energiereserves en de bevolkingsgroei?</itunes:summary>
 1328. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/084%20Exponenten%20-%20rekenkunde%20-%20bevolking%20-%20energie%20Deel%201.mp3"
 1329.  length="8368840" type="audio/mpeg" />
 1330. <pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1331. <itunes:duration>22:25</itunes:duration>
 1332. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#084</guid>
 1333. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,exponent,rekenkunde,bevolking,energie</itunes:keywords>
 1334. </item>
 1335.  
 1336. <item>
 1337. <title>mRNA en hoe wetenschap stapjes zet.</title>
 1338. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1339. <itunes:subtitle>Het Unieke Genregulatiemechanisme Van De Primaten: Weinig Begrepen DNA-Elementen Dienen Belangrijk Doel.</itunes:subtitle>
 1340. <itunes:summary>Het Unieke Genregulatiemechanisme Van De Primaten: Weinig Begrepen DNA-Elementen Dienen Belangrijk Doel</itunes:summary>
 1341. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/083%20mRNA%20en%20hoe%20wetenschap%20stapjes%20zet.mp3"
 1342.  length="3171849" type="audio/mpeg" />
 1343. <pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1344. <itunes:duration>8:37</itunes:duration>
 1345. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#083</guid>
 1346. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,gen,DNA,RNA,mRNA</itunes:keywords>
 1347. </item>
 1348.  
 1349. <item>
 1350. <title>HBDI-boer zkt MBTI-vrouw.</title>
 1351. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1352. <itunes:subtitle>De tsunami van onzin in de HR-wereld.</itunes:subtitle>
 1353. <itunes:summary>Welk MBTI type ben jij? Vergeet het maar, het is niet beter dan astrologie. Ondanks veel goed wetenschappelijk materiaal, wordt er in de HR wereld nog altijd veel te veel onzin verkocht.</itunes:summary>
 1354. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/082%20HBDI-boer%20zoekt%20MBTI-vrouw.mp3"
 1355.  length="18663682" type="audio/mpeg" />
 1356. <pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1357. <itunes:duration>51:41</itunes:duration>
 1358. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#082</guid>
 1359. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,Human Resources,management,HR</itunes:keywords>
 1360. </item>
 1361.  
 1362. <item>
 1363. <title>Alternatief vliegen</title>
 1364. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1365. <itunes:subtitle>Moeten we de wetten van de thermodynamica pikken?</itunes:subtitle>
 1366. <itunes:summary>Het wordt tijd dat het monopolie van de reguliere transportmiddelen gebroken wordt en er ruimte komt voor alternatief transport.</itunes:summary>
 1367. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/081%20Alternatief%20vliegen.mp3"
 1368.  length="3429150" type="audio/mpeg" />
 1369. <pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1370. <itunes:duration>09:21</itunes:duration>
 1371. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#081</guid>
 1372. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,homeopathie,parodie</itunes:keywords>
 1373. </item>
 1374.  
 1375. <item>
 1376. <title>Homeopatische zelfmoord</title>
 1377. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1378. <itunes:subtitle>Is een zelfmoordstunt met homeopathie zinvol?</itunes:subtitle>
 1379. <itunes:summary>Waren al die skeptische bewegingen hun leven beu of wilden ze on iets vertellen? En wat met de kritiek van de homeopaten? En Nobelprijswinnaar Luc Montanier. Heeft die echt bewezen dat homeopathie werkt?</itunes:summary>
 1380. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/080%20Homeopatische%20zelfmoord.mp3"
 1381.  length="8388911" type="audio/mpeg" />
 1382. <pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1383. <itunes:duration>23:03</itunes:duration>
 1384. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#080</guid>
 1385. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,homeopathie,Luc Montagnier</itunes:keywords>
 1386. </item>
 1387.  
 1388. <item>
 1389. <title>Medicijntesten moeten onafhankelijk</title>
 1390. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1391. <itunes:subtitle>Zijn klinische testen van medicijnen betrouwbaar? of niet? Of ligt de waarheid in het midden?</itunes:subtitle>
 1392. <itunes:summary>Zijn klinische testen van medicijnen betrouwbaar? of niet? Of ligt de waarheid in het midden?</itunes:summary>
 1393. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/079%20Medicijntesten%20moeten%20onafhankelijk.mp3"
 1394.  length="6453705" type="audio/mpeg" />
 1395. <pubDate>Sun, 6 Feb 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1396. <itunes:duration>17:55</itunes:duration>
 1397. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#079</guid>
 1398. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,osteopathie,natuurlijk,medische testen</itunes:keywords>
 1399. </item>
 1400.  
 1401. <item>
 1402. <title>Journalistiek en waarheid over osteopathie en chiropraxie</title>
 1403. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1404. <itunes:subtitle>Hoe één woord in een krant de waarheid volledig kan omkeren.</itunes:subtitle>
 1405. <itunes:summary>Volgens de standaard moeten osteopathie en chiropraxie erkend worden nu hun werking bewezen is. Maar wat staat er in het originele rapport?</itunes:summary>
 1406. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/078%20Waarheid%20journalistiek%20osteopathie%20en%20chiropraxie.mp3"
 1407.  length="6037596" type="audio/mpeg" />
 1408. <pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1409. <itunes:duration>16:33</itunes:duration>
 1410. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#078</guid>
 1411. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,osteopathie,chiropraxie,natuurlijk,speltehorie,klimaatkrisis</itunes:keywords>
 1412. </item>
 1413.  
 1414. <item>
 1415. <title>Speltheorie en klimaatverandering</title>
 1416. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1417. <itunes:subtitle>Klimaatveranderings onderhandelingen gedoemd te mislukken</itunes:subtitle>
 1418. <itunes:summary>Is de strategie van het IPCC om de politiek tot actie te doen komen om de klimaatcrisis aan te pakken?</itunes:summary>
 1419. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/077%20Speltheorie%20en%20klimaatonderhandelingen.mp3"
 1420.  length="5614261" type="audio/mpeg" />
 1421. <pubDate>Sun, 9 Jan 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1422. <itunes:duration>15:23</itunes:duration>
 1423. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#077</guid>
 1424. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,speltehorie,klimaatkrisis</itunes:keywords>
 1425. </item>
 1426.  
 1427. <item>
 1428. <title>Traditie heeft zijn plaats en kwalzalverij en intelligente mensen</title>
 1429. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1430. <itunes:subtitle>Twee korte tekstjes van R. Dawkins en van J. Hari</itunes:subtitle>
 1431. <itunes:summary>Twee korte tekstjes. Eén van Richard Dawkins over traditie en religie. Eén van Johann Hari over kwakzalverij.</itunes:summary>
 1432. <enclosure
 1433.  url="http://mp3.kritischdenken.info/076%20Traditie%20heeft%20zijn%20plaats%20-%20kwalzalverij%20en%20intelligente%20mensen.mp3"
 1434.  length="4012483" type="audio/mpeg" />
 1435. <pubDate>Sun, 2 Jan 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
 1436. <itunes:duration>10:57</itunes:duration>
 1437. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#076</guid>
 1438. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,religie</itunes:keywords>
 1439. </item>
 1440.  
 1441. <item>
 1442. <title>Het morele landschap volgens Sam Harris</title>
 1443. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1444. <itunes:subtitle>Kan wetenschap zich bezighouden met morele vraagstukken?</itunes:subtitle>
 1445. <itunes:summary>Volgens Sam Harris is de wetenschap beter geplaatst dan de religies om antwoorden te geven op morele vraagstukken.</itunes:summary>
 1446. <enclosure
 1447.  url="http://mp3.kritischdenken.info/075%20Het%20morele%20landschap%20volgens%20Sam%20Harris.mp3"
 1448.  length="6142192" type="audio/mpeg" />
 1449. <pubDate>Sun, 26 Dec 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1450. <itunes:duration>16:50</itunes:duration>
 1451. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#075</guid>
 1452. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,religie</itunes:keywords>
 1453. </item>
 1454.  
 1455. <item>
 1456. <title>Aspartaam</title>
 1457. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1458. <itunes:subtitle>Op het internet vind je allerlei alarmberichten rond "Aspartaam". Moeten we het bannen?</itunes:subtitle>
 1459. <itunes:summary>Is aspartaam de oorzaak van kanker, migraine, MS en nog vanalles?</itunes:summary>
 1460. <enclosure
 1461.  url="http://mp3.kritischdenken.info/074%20Aspartaam.mp3"
 1462.  length="6078736" type="audio/mpeg" />
 1463. <pubDate>Sun, 19 Dec 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1464. <itunes:duration>16:45</itunes:duration>
 1465. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#074</guid>
 1466. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,religie</itunes:keywords>
 1467. </item>
 1468.  
 1469. <item>
 1470. <title>Economische realiteitscheck</title>
 1471. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1472. <itunes:subtitle>Economie zonder groei.</itunes:subtitle>
 1473. <itunes:summary>Politici en economen spreken voortdurend over het aanzwengelen van de economische groei, maar is dat wel de juiste strategie?</itunes:summary>
 1474. <enclosure
 1475.  url="http://mp3.kritischdenken.info/073%20Economische%20realiteitscheck.mp3"
 1476.  length="7809208" type="audio/mpeg" />
 1477. <pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1478. <itunes:duration>21:27</itunes:duration>
 1479. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#073</guid>
 1480. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,religie, economische groei, economie</itunes:keywords>
 1481. </item>
 1482.  
 1483. <item>
 1484. <title>Wat is energie?</title>
 1485. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1486. <itunes:subtitle>Het woord "Energie" wordt soms heel gemakkelijk in de mond genomen. Maar wat is het eigenlijk?</itunes:subtitle>
 1487. <itunes:summary>Waarom mag niet iedereen zomaar te pas en te onpas iets "energie" noemen?</itunes:summary>
 1488. <enclosure
 1489.  url="http://mp3.kritischdenken.info/072%20Wat%20is%20energie.mp3"
 1490.  length="10987294" type="audio/mpeg" />
 1491. <pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1492. <itunes:duration>30:14</itunes:duration>
 1493. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#072</guid>
 1494. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,religie, energie</itunes:keywords>
 1495. </item>
 1496.  
 1497. <item>
 1498. <title>Religieuze onwetendheid</title>
 1499. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1500. <itunes:subtitle>Daniel Dennett legt uit hoe het komt dat religieuze mensen minder kennis hebben over religie dan atheisten.</itunes:subtitle>
 1501. <itunes:summary>Atheisten en theologen weten het meest over religie. Daarom lijken ze ook sterk op elkaar.</itunes:summary>
 1502. <enclosure
 1503.  url="http://mp3.kritischdenken.info/071%20religieuze%20onwetendheid%20volgens%20Daniel%20Dennett.mp3"
 1504.  length="3791653" type="audio/mpeg" />
 1505. <pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1506. <itunes:duration>10:21</itunes:duration>
 1507. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#071</guid>
 1508. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk,religie</itunes:keywords>
 1509. </item>
 1510.  
 1511. <item>
 1512. <title>Experimenten in zelfleren</title>
 1513. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1514. <itunes:subtitle>Sugata Mitra toont hoe kinderen in sloppenwijken tot zelfleren komen als je hen het goede materiaal aanlevert.</itunes:subtitle>
 1515. <itunes:summary>Kunnen we de onderwijzers vervangen? Of kunnen we eficienter en leuker les geven op een andere manier?</itunes:summary>
 1516. <enclosure
 1517.  url="http://mp3.kritischdenken.info/070%20Experimenten%20in%20zelfleren.mp3"
 1518.  length="5848699" type="audio/mpeg" />
 1519. <pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1520. <itunes:duration>16:14</itunes:duration>
 1521. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#070</guid>
 1522. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk</itunes:keywords>
 1523. </item>
 1524.  
 1525. <item>
 1526. <title>Warmt de aarde nu op ?</title>
 1527. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1528. <itunes:subtitle>En is de mens daar verantwoordelijk voor?</itunes:subtitle>
 1529. <itunes:summary>Welke wetenschappelijke bewijzen bestaan er voor de opwarming van de aarde?</itunes:summary>
 1530. <enclosure
 1531.  url="http://mp3.kritischdenken.info/069%20Is%20ons%20klimaat%20echt%20aan%20het%20opwarmen.mp3"
 1532.  length="7048238" type="audio/mpeg" />
 1533. <pubDate>Sun, 24 Oct 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1534. <itunes:duration>19:24</itunes:duration>
 1535. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#069</guid>
 1536. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,drogreden,argumenteren,discussie,kruiden,natuurlijk</itunes:keywords>
 1537. </item>
 1538.  
 1539. <item>
 1540. <title>De illusie van genezing</title>
 1541. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1542. <itunes:subtitle>Waarom onwerkzame geneeswijzen toch lijken te helpen</itunes:subtitle>
 1543. <itunes:summary>Waarom onwerkzame geneeswijzen toch lijken te helpen</itunes:summary>
 1544. <enclosure
 1545.  url="http://mp3.kritischdenken.info/068%20De%20illusie%20van%20genezing.mp3"
 1546.  length="8721644" type="audio/mpeg" />
 1547. <pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1548. <itunes:duration>23:58</itunes:duration>
 1549. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#068</guid>
 1550. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1551. </item>
 1552.  
 1553. <item>
 1554. <title>De langzame, huilerige dood van het Britse christendom</title>
 1555. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1556. <itunes:subtitle>Worden christenen gediscrimineerd? Waarom sterven ze uit?</itunes:subtitle>
 1557. <itunes:summary>De langzame, huilerige dood van het Britse christendom</itunes:summary>
 1558. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/067%20De%20huilerige%20de%20dood%20van%20het%20Britse%20christendom.mp3"
 1559.  length="4339048" type="audio/mpeg" />
 1560. <pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1561. <itunes:duration>11:52</itunes:duration>
 1562. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#067</guid>
 1563. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1564. </item>
 1565.  
 1566. <item>
 1567. <title>Onze plaats in de cosmos</title>
 1568. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1569. <itunes:subtitle>Wat is onze plaats in de cosmos en hoe kunnen we dat gebruiken om juist te handelen?</itunes:subtitle>
 1570. <itunes:summary>Onze plaats in de cosmos</itunes:summary>
 1571. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/066%20Onze%20plaats%20in%20de%20cosmos.mp3"
 1572.  length="6558225" type="audio/mpeg" />
 1573. <pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1574. <itunes:duration>18:06</itunes:duration>
 1575. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#066</guid>
 1576. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1577. </item>
 1578.  
 1579. <item>
 1580. <title>Johann Hari over islamisten en hypocrisie</title>
 1581. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1582. <itunes:subtitle>Mogen we islamisten terugsturen naar het land van waar ze vluchten?</itunes:subtitle>
 1583. <itunes:summary>Johann Hari: Islamisten, hun slachtoffers, en hypocrisie</itunes:summary>
 1584. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/065%20Islamisten%20en%20hypocrisie%20volgens%20Johann%20Hari.mp3" length="3978970" type="audio/mpeg" />
 1585. <pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1586. <itunes:duration>10:58</itunes:duration>
 1587. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#065</guid>
 1588. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1589. </item>
 1590.  
 1591. <item>
 1592. <title>Het gevaar van wetenschapsontkenning</title>
 1593. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1594. <itunes:subtitle>Het gevaar van wetenschapsontkenning volgens Michel Specter</itunes:subtitle>
 1595. <itunes:summary>Het gevaar van wetenschapsontkenning volgens Michel Specter</itunes:summary>
 1596. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/064%20Het%20gevaar%20van%20wetenschapsontkenning.mp3" length="3287941" type="audio/mpeg" />
 1597. <pubDate>Sun, 5 Sep 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1598. <itunes:duration>08:57</itunes:duration>
 1599. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#064</guid>
 1600. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1601. </item>
 1602.  
 1603. <item>
 1604. <title>Skepp contra Gorter</title>
 1605. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1606. <itunes:subtitle>Gorter heeft Skepp voor de rechter gedaagd. Waarom?</itunes:subtitle>
 1607. <itunes:summary>Gorter heeft Skepp voor de rechter gedaagd. Waarom?</itunes:summary>
 1608. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/063%20Skepp%20contra%20Gorter.mp3" length="6194932" type="audio/mpeg" />
 1609. <pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1610. <itunes:duration>17:04</itunes:duration>
 1611. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#063</guid>
 1612. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1613. </item>
 1614.  
 1615. <item>
 1616. <title>Een tweede mening over leermoeilijkheden</title>
 1617. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1618. <itunes:subtitle>Een tweede mening over leermoeilijkheden. Traditie heeft zijn plaats, maar niet waar feitenkennis betreft</itunes:subtitle>
 1619. <itunes:summary>leermoeilijkheden volgens Aditi Shankardass. Tradietie en godsdienst volgens Dawkins.</itunes:summary>
 1620. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/062%20Alternatieve%20visie%20op%20leerproblemen.mp3" length="4656975" type="audio/mpeg" />
 1621. <pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1622. <itunes:duration>12:44</itunes:duration>
 1623. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#062</guid>
 1624. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1625. </item>
 1626.  
 1627. <item>
 1628. <title>Memes en Temes.</title>
 1629. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1630. <itunes:subtitle>selectie, variatie en overerving zorgen ALTIJD voor evolutie. Niet alleen bij genen.</itunes:subtitle>
 1631. <itunes:summary>Suzanne Blackmore over memen en temen</itunes:summary>
 1632. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/061%20Memes%20en%20temes.mp3" length="8406558" type="audio/mpeg" />
 1633. <pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1634. <itunes:duration>23:00</itunes:duration>
 1635. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#061</guid>
 1636. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1637. </item>
 1638.  
 1639. <item>
 1640. <title>Boerkas op straat.</title>
 1641. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1642. <itunes:subtitle>Is Boerkas op straat verbieden een goed idee?</itunes:subtitle>
 1643. <itunes:summary>Een analyse van deze problematiek door Steve Zara.</itunes:summary>
 1644. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/060%20Boerkas%20op%20straat.mp3" length="4780768" type="audio/mpeg" />
 1645. <pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1646. <itunes:duration>12:59</itunes:duration>
 1647. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#060</guid>
 1648. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1649. </item>
 1650.  
 1651. <item>
 1652. <title>HIV, griep en vaccinatiestrategie</title>
 1653. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1654. <itunes:subtitle>Nieuwe vaccinatie technieken met indrukwekkende beloften.</itunes:subtitle>
 1655. <itunes:summary>TEDtalk film door Seth Berkley.</itunes:summary>
 1656. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/059%20HIV%20Griep%20en%20vaccinatie%20strategie.mp3" length="8690072" type="audio/mpeg" />
 1657. <pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1658. <itunes:duration>23:47</itunes:duration>
 1659. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#059</guid>
 1660. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1661. </item>
 1662.  
 1663. <item>
 1664. <title>Bevallingspijnen</title>
 1665. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1666. <itunes:subtitle>Een beweging gewijd aan het ontkennen, banaliseren en belachelijk maken van de pijn van vrouwen.</itunes:subtitle>
 1667. <itunes:summary>Is bevallen zonder epidurale beter?</itunes:summary>
 1668. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/058%20Bevallingspijnen.mp3" length="3942021" type="audio/mpeg" />
 1669. <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1670. <itunes:duration>10:43</itunes:duration>
 1671. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#058</guid>
 1672. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1673. </item>
 1674.  
 1675. <item>
 1676. <title>De gesel van Darwin</title>
 1677. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1678. <itunes:subtitle>De klimaatwijziging is maar een waarschuwing.</itunes:subtitle>
 1679. <itunes:summary>Hoe we slachtoffers werden van de biologische evolutie. Extract uit het boek van Mathieu Snykers</itunes:summary>
 1680. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/057%20De%20gesel%20van%20Darwin.mp3" length="4145229" type="audio/mpeg" />
 1681. <pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1682. <itunes:duration>11:14</itunes:duration>
 1683. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#057</guid>
 1684. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1685. </item>
 1686.  
 1687. <item>
 1688. <title>Raarder dan we kunnen veronderstellen</title>
 1689. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1690. <itunes:subtitle>Richard Dawkins' beroemde speech over waarom onze hersenen niet wetenschappelijk denken.</itunes:subtitle>
 1691. <itunes:summary>De natuur is raarder dan we ons zelfs maar kunnen inbeelden.</itunes:summary>
 1692. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/056%20Raarder%20dan%20we%20ons%20kunnen%20voorstellen.mp3" length="9308782" type="audio/mpeg" />
 1693. <pubDate>Sun, 30 May 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
 1694. <itunes:duration>25:30</itunes:duration>
 1695. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#056</guid>
 1696. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1697. </item>
 1698.  
 1699. <item>
 1700. <title>Sociale experimenten</title>
 1701. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1702. <itunes:subtitle>Kan je wetenschappelijk onderzoek gebruiken in ontwikkelingshulp?</itunes:subtitle>
 1703. <itunes:summary>Wetenschappelijk onderzoek in een onverwachte hoek: Hoe kan je efficientie van ontwikkelingshulp onderzoeken?</itunes:summary>
 1704. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/055%20Sociale%20experimenten%20en%20wetenschap.mp3" length="7210356" type="audio/mpeg" />
 1705. <pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
 1706. <itunes:duration>19:42</itunes:duration>
 1707. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#055</guid>
 1708. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1709. </item>
 1710.  
 1711. <item>
 1712. <title>God bestaat !</title>
 1713. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1714. <itunes:subtitle>God bestaat want ik heb het bewezen !</itunes:subtitle>
 1715. <itunes:summary>Godsbewijs, arrrogante atheïsten, ietsisme, God is liefde.</itunes:summary>
 1716. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/054%20God%20bestaat.mp3" length="9833273" type="audio/mpeg" />
 1717. <pubDate>Sun, 16 May 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1718. <itunes:duration>26:58</itunes:duration>
 1719. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#054</guid>
 1720. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1721. </item>
 1722.  
 1723. <item>
 1724. <title>De Romeinen zijn een mythe</title>
 1725. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1726. <itunes:subtitle>Hebben de Romeinen wel echt bestaan, of zijn ze een verzindsel?</itunes:subtitle>
 1727. <itunes:summary>En de holocaust?</itunes:summary>
 1728. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/053%20De%20Romeinen%20zijn%20een%20mythe.mp3" length="3437338" type="audio/mpeg" />
 1729. <pubDate>Sun, 02 May 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1730. <itunes:duration>09:19</itunes:duration>
 1731. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#053</guid>
 1732. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1733. </item>
 1734.  
 1735. <item>
 1736. <title>Acupunctuur</title>
 1737. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1738. <itunes:subtitle>Wat is acupunctuur? Is het wetenschappelijk ondersteund?</itunes:subtitle>
 1739. <itunes:summary>Wat is acupunctuur? Is het wetenschappelijk ondersteund? Is het veilig?</itunes:summary>
 1740. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/052%20Accupunctuur.mp3" length="6775548" type="audio/mpeg" />
 1741. <pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1742. <itunes:duration>18:30</itunes:duration>
 1743. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#052</guid>
 1744. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1745. </item>
 1746.  
 1747. <item>
 1748. <title>Elektrohypergevoeligheid</title>
 1749. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1750. <itunes:subtitle>Bestaan er wetenschappelijke argumenten voor de bewering dat elekromagnetische straling schadelijk is?</itunes:subtitle>
 1751. <itunes:summary>Kan Elektrohypergevoeligheid vastgesteld worden?</itunes:summary>
 1752. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/051%20Elektrogevoeligheid.mp3" length="5662029" type="audio/mpeg" />
 1753. <pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
 1754. <itunes:duration>15:25</itunes:duration>
 1755. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#051</guid>
 1756. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1757. </item>
 1758.  
 1759. <item>
 1760. <title>Wat is kritisch denken?</title>
 1761. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1762. <itunes:subtitle>Bij de 50ste aflevering staan we even stil bij het begrip kritisch denken</itunes:subtitle>
 1763. <itunes:summary>Bij de 50ste aflevering staan we even stil bij het begrip kritisch denken</itunes:summary>
 1764. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/050%20Wat%20is%20kritisch%20denken.mp3" length="4131006" type="audio/mpeg" />
 1765. <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
 1766. <itunes:duration>11:12</itunes:duration>
 1767. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#050</guid>
 1768. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1769. </item>
 1770.  
 1771. <item>
 1772. <title>Gingo biloba</title>
 1773. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1774. <itunes:subtitle>Een nieuwe studie over de werking van Gingo Biloba</itunes:subtitle>
 1775. <itunes:summary>Steven Novella analyseert een nieuwe studie van gingo biloba.</itunes:summary>
 1776. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/049%20Gingo%20biloba.mp3" length="5727116" type="audio/mpeg" />
 1777. <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:00:00 GMT</pubDate>
 1778. <itunes:duration>15:36</itunes:duration>
 1779. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#049</guid>
 1780. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1781. </item>
 1782.  
 1783. <item>
 1784. <title>Homeopathie: Niet meer voor de britten</title>
 1785. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1786. <itunes:subtitle>Richard Dawkins en het brits parlement willen geen homeopathie meer</itunes:subtitle>
 1787. <itunes:summary>Dawkins stelt een test voor om homeopathie te onderzoeken. Volgens het Britse parlement moet homeopathie homeopathisch verdund worden.</itunes:summary>
 1788. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/048%20Homeopatie%20niet%20meer%20voor%20de%20Britten.mp3" length="5601449" type="audio/mpeg" />
 1789. <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
 1790. <itunes:duration>15:15</itunes:duration>
 1791. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#048</guid>
 1792. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1793. </item>
 1794.  
 1795. <item>
 1796. <title>Brief aan Herman Van Rompuy</title>
 1797. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1798. <itunes:subtitle>Wat zouden de prioriteiten van de Europese president moeten zijn?</itunes:subtitle>
 1799. <itunes:summary>Wat zouden de prioriteiten van de Europese president moeten zijn?</itunes:summary>
 1800. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/047%20Open%20brief%20aan%20Herman%20Van%20Rompuy.mp3" length="9440789" type="audio/mpeg" />
 1801. <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
 1802. <itunes:duration>25:51</itunes:duration>
 1803. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#047</guid>
 1804. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1805. </item>
 1806.  
 1807. <item>
 1808. <title>De Evolutietheorie deel 3</title>
 1809. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1810. <itunes:subtitle>Selectie van 12 bewijzen voor de evolutietheorie</itunes:subtitle>
 1811. <itunes:summary>Een willekeurige selectie van 12 bewijzen voor de evolutietheorie.</itunes:summary>
 1812. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/046%20De%20Evolutietheorie%20deel%203-12%20bewijzen.mp3" length="10793538" type="audio/mpeg" />
 1813. <pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
 1814. <itunes:duration>29:36</itunes:duration>
 1815. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#046</guid>
 1816. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1817. </item>
 1818.  
 1819. <item>
 1820. <title>Homeopathie in de scheikundeboeken</title>
 1821. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1822. <itunes:subtitle>Homeopathie in een schoolboek voor scheikunde.</itunes:subtitle>
 1823. <itunes:summary>Homeopathie in een schoolboek voor scheikunde.</itunes:summary>
 1824. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/045%20Homeopathie%20in%20een%20scheikundeboek.mp3" length="3755257" type="audio/mpeg" />
 1825. <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
 1826. <itunes:duration>10:12</itunes:duration>
 1827. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#045</guid>
 1828. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1829. </item>
 1830.  
 1831. <item>
 1832. <title>Drie dwaze geloofspunten gekoesterd door niet zo dwaze mensen deel 2</title>
 1833. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1834. <itunes:subtitle>Menselijk bewustzijn is onstoffelijk en het bewuste heelal</itunes:subtitle>
 1835. <itunes:summary>Vandaag het tweede en derde van drie geloofspunten van gematigde gelovigen die niet houdbaar zijn.</itunes:summary>
 1836. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/044%20Drie%20dwaze%20geloofspunten%20deel%202.mp3" length="5443501" type="audio/mpeg" />
 1837. <pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
 1838. <itunes:duration>14:49</itunes:duration>
 1839. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#044</guid>
 1840. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1841. </item>
 1842.  
 1843. <item>
 1844. <title>Drie dwaze geloofspunten gekoesterd door niet zo dwaze mensen deel 1</title>
 1845. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1846. <itunes:subtitle>De evolutie wordt geleid door God</itunes:subtitle>
 1847. <itunes:summary>Vandaag het eerste van drie geloofspunten van gematigde gelovigen die niet houdbaar zijn.</itunes:summary>
 1848. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/043%20Drie%20dwaze%20geloofspunten%20deel%201.mp3" length="4586529" type="audio/mpeg" />
 1849. <pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:00:00 GMT</pubDate>
 1850. <itunes:duration>14:49</itunes:duration>
 1851. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#043</guid>
 1852. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1853. </item>
 1854.  
 1855. <item>
 1856. <title>De zin van het leven, het universum en alles...</title>
 1857. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1858. <itunes:subtitle>Wat is de zin van het leven, het universum en alles?</itunes:subtitle>
 1859. <itunes:summary>Wat is de zin van het leven, het universum en alles? Bestaat het antwoord?</itunes:summary>
 1860. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/042%20De%20zin%20van%20het%20leven%20het%20universum%20en%20alles.mp3" length="7203736" type="audio/mpeg" />
 1861. <pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:00:00 GMT</pubDate>
 1862. <itunes:duration>19:41</itunes:duration>
 1863. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.php#042</guid>
 1864. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1865. </item>
 1866.  
 1867. <item>
 1868. <title>Wat zit er allemaal in vaccins ?</title>
 1869. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1870. <itunes:subtitle>Een overzicht van de ingredienten van een vaccin en hun gevaren.</itunes:subtitle>
 1871. <itunes:summary>Een overzicht van de ingredienten van een vaccin en hun gevaren volgens Brian Dunning.</itunes:summary>
 1872. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/041%20Wat%20zit%20er%20allemaal%20in%20vaccins.mp3" length="7771008" type="audio/mpeg" />
 1873. <pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1874. <itunes:duration>21:15</itunes:duration>
 1875. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#041</guid>
 1876. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1877. </item>
 1878.  
 1879. <item>
 1880. <title>Simon Singh en de Chiropraxie</title>
 1881. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1882. <itunes:subtitle>Simon Singh is door de Britse vereniging van Chiropractors voor de rechter gedaagd wegens laster. Maar wat schreef Singh juist?</itunes:subtitle>
 1883. <itunes:summary>Is chiropraxie wetenschappelijk verantwoord of is het gevaarlijke kwakzalverij?</itunes:summary>
 1884. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/040%20Simon%20Singh%20en%20de%20Chiropraxie.mp3" length="6669979" type="audio/mpeg" />
 1885. <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1886. <itunes:duration>18:15</itunes:duration>
 1887. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#040</guid>
 1888. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1889. </item>
 1890.  
 1891. <item>
 1892. <title>Kan kernenergie de wereld redden ?</title>
 1893. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1894. <itunes:subtitle>Hoe zit dat nu met kernenergie? Is het de oplossing tegen de opwarming van de aarde of kunnen we beter de alarmberichten van de milieuactivisten volgen en deze technologie verlaten?</itunes:subtitle>
 1895. <itunes:summary>Moeten we investeren in kernenergie?</itunes:summary>
 1896. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/039%20Kan%20Kernenergie%20de%20wereld%20redden.mp3" length="9442375" type="audio/mpeg" />
 1897. <pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1898. <itunes:duration>26:25</itunes:duration>
 1899. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#039</guid>
 1900. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1901. </item>
 1902.  
 1903. <item>
 1904. <title>Vaccinatie</title>
 1905. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1906. <itunes:subtitle>Is het wel een goed idee om je te laten vaccineren of kan je beter de alarmerende berichten volgen?</itunes:subtitle>
 1907. <itunes:summary>Moeten we ons laten vaccineren?</itunes:summary>
 1908. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/038%20Vaccinatie%20tegen%20H1N1%20volgens%20Paula%20Kirby.mp3" length="3949461" type="audio/mpeg" />
 1909. <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 1910. <itunes:duration>10:41</itunes:duration>
 1911. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#038</guid>
 1912. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1913. </item>
 1914.  
 1915. <item>
 1916. <title>Levenscyclusanalyse</title>
 1917. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1918. <itunes:subtitle>Hoe kunnen we te weten komen welke technologien we moeten kiezen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien.</itunes:subtitle>
 1919. <itunes:summary>Kunnen we de wereld redden met wetenschappelijk onderzoek? Hoe werkt deze podcast?</itunes:summary>
 1920. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/037%20Levenscyclusanalyse.mp3" length="10131732" type="audio/mpeg" />
 1921. <pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1922. <itunes:duration>27:46</itunes:duration>
 1923. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#037</guid>
 1924. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1925. </item>
 1926.  
 1927. <item>
 1928. <title>Kunnen we de wereld redden?</title>
 1929. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1930. <itunes:subtitle>Over "Ondergang" van Jared Diamond en waarom we de milieuproblemen serieus moeten nemen.</itunes:subtitle>
 1931. <itunes:summary>Waarom storte de cultuur van het paaseiland in en wat kunnen wij daaruit leren? Groen of roze? Wat is Spam?</itunes:summary>
 1932. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/036%20Kunnen%20we%20de%20wereld%20redden.mp3" length="10133755" type="audio/mpeg" />
 1933. <pubDate>Sun, 8 Nov 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1934. <itunes:duration>27:46</itunes:duration>
 1935. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#036</guid>
 1936. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1937. </item>
 1938.  
 1939. <item>
 1940. <title>Een bleekblauw Stipje</title>
 1941. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1942. <itunes:subtitle>Over de relativitiet van de mens in het heelal.</itunes:subtitle>
 1943. <itunes:summary>Hoe groot is het heelal. Waar is het centrum van het heelal zijn we speciaal.</itunes:summary>
 1944. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/035%20Een%20bleek%20blauw%20stipje.mp3" length="4317184" type="audio/mpeg" />
 1945. <pubDate>Sun, 1 Nov 2009 23:30:00 GMT</pubDate>
 1946. <itunes:duration>28:56</itunes:duration>
 1947. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#035</guid>
 1948. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1949. </item>
 1950.  
 1951. <item>
 1952. <title>Het heelal in een notendop</title>
 1953. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1954. <itunes:subtitle>Het heelal vanaf de big bang tot de mens in 10 minuten.</itunes:subtitle>
 1955. <itunes:summary>Hoe is het heelal ontstaan, de chemische elementen, onze zon en de aarde.</itunes:summary>
 1956. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/034%20Het%20heelal%20in%20een%20notendop.mp3" length="6174498" type="audio/mpeg" />
 1957. <pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1958. <itunes:duration>16:50</itunes:duration>
 1959. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#034</guid>
 1960. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1961. </item>
 1962.  
 1963. <item>
 1964. <title>De Evolutietheorie deel 2</title>
 1965. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1966. <itunes:subtitle>Nog een aantal interessante feiten over de evolutietheorie.</itunes:subtitle>
 1967. <itunes:summary>Een aantal elementen die door Darwin zelf in "on the origin of species" besproken worden en wat later onderzoek hierover te weten kwam.</itunes:summary>
 1968. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/033%20De%20Evolutietheorie%20deel%202.mp3" length="7500441" type="audio/mpeg" />
 1969. <pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1970. <itunes:duration>20:30</itunes:duration>
 1971. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#033</guid>
 1972. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1973. </item>
 1974.  
 1975. <item>
 1976. <title>Een bijzonder interessante discussie: Oplossingen</title>
 1977. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1978. <itunes:subtitle>De logische misvattingen uit de vorige aflevering.</itunes:subtitle>
 1979. <itunes:summary>Een gesprek tussen een atheistische professor filosofie en een chistelijke student. Wat is er fout met deze tekst?</itunes:summary>
 1980. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/032%20Een%20bijzonder%20interessante%20conversatie-oplossing.mp3" length="4745002" type="audio/mpeg" />
 1981. <pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 1982. <itunes:duration>18:56</itunes:duration>
 1983. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#032</guid>
 1984. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1985. </item>
 1986.  
 1987. <item>
 1988. <title>Een bijzonder interessante discussie</title>
 1989. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 1990. <itunes:subtitle>Een oefening "zoek de logische misvattingen".</itunes:subtitle>
 1991. <itunes:summary>Een gesprek tussen een atheistische professor filosofie en een chistelijke student.</itunes:summary>
 1992. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/031%20Een%20bijzonder%20interessante%20conversatie.mp3" length="4745002" type="audio/mpeg" />
 1993. <pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 1994. <itunes:duration>12:54</itunes:duration>
 1995. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#031</guid>
 1996. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 1997. </item>
 1998.  
 1999.  
 2000. <item>
 2001. <title>Verdringing deel 4</title>
 2002. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2003. <itunes:subtitle>De freudiaanse theorie van de verdringing kritisch bekeken door Jan De Laender.</itunes:subtitle>
 2004. <itunes:summary>Het inplanten van valse herinneringen</itunes:summary>
 2005. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/030%20Verdringing%20deel%204.mp3" length="9852050" type="audio/mpeg" />
 2006. <pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2007. <itunes:duration>27:00</itunes:duration>
 2008. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#030</guid>
 2009. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2010. </item>
 2011.  
 2012. <item>
 2013. <title>Verdringing deel 3</title>
 2014. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2015. <itunes:subtitle>De freudiaanse theorie van de verdringing kritisch bekeken door Jan De Laender.</itunes:subtitle>
 2016. <itunes:summary>De verdringingstheorie, De feilbaarheid van het menselijk geheugen</itunes:summary>
 2017. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/029%20Verdringing%20deel%203.mp3" length="8655814" type="audio/mpeg" />
 2018. <pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2019. <itunes:duration>23:42</itunes:duration>
 2020. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#029</guid>
 2021. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2022. </item>
 2023.  
 2024. <item>
 2025. <title>Verdringing deel 2</title>
 2026. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2027. <itunes:subtitle>De freudiaanse theorie van de verdringing kritisch bekeken door Jan De Laender.</itunes:subtitle>
 2028. <itunes:summary>Verdringing van seksuele trauma's: de terugkeer van een oude Freudiaanse theorie. Het "False Memory"-debat</itunes:summary>
 2029. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/028%20Verdringing%20deel%202.mp3" length="6138048" type="audio/mpeg" />
 2030. <pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2031. <itunes:duration>16:44</itunes:duration>
 2032. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#028</guid>
 2033. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2034. </item>
 2035.  
 2036. <item>
 2037. <title>Verdringing deel 1</title>
 2038. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2039. <itunes:subtitle>De freudiaanse theorie van de verdringing kritisch bekeken door Jan De Laender.</itunes:subtitle>
 2040. <itunes:summary>Er wordt algemeen aangenomen dat de theorie van verdrongen herinneringen van Freud een feit is. Maar is dat wel zo? Welk bewijsmateriaal bestaat er hiervoor</itunes:summary>
 2041. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/027%20Verdringing%20deel%201.mp3" length="8451020" type="audio/mpeg" />
 2042. <pubDate>Sun, 6 Sep 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2043. <itunes:duration>23:08</itunes:duration>
 2044. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#027</guid>
 2045. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2046. </item>
 2047.  
 2048. <item>
 2049. <title>Een sceptische reisgids naar IJsland</title>
 2050. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2051. <itunes:subtitle>Waar let een scepticus op als hij op reis gaat?</itunes:subtitle>
 2052. <itunes:summary>Een sceptische reisgids naar IJsland</itunes:summary>
 2053. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/026%20Een%20sceptische%20gids%20door%20IJsland.mp3" length="10201870" type="audio/mpeg" />
 2054. <pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2055. <itunes:duration>28:09</itunes:duration>
 2056. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#026</guid>
 2057. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2058. </item>
 2059.  
 2060. <item>
 2061. <title>De evolutietheorie in een notedop</title>
 2062. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2063. <itunes:subtitle>Hoe zit de evolutietheorie in elkaar?</itunes:subtitle>
 2064. <itunes:summary>Hoe zit de evolutietheorie in elkaar? Welke mechanismen sturen de evolutietheorie? Wat is de positie van de mens daarin en waarom zijn er geen tussensoorten?</itunes:summary>
 2065. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/025%20Evolutietheorie%20in%20een%20notendop.mp3" length="10565450" type="audio/mpeg" />
 2066. <pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2067. <itunes:duration>28:59</itunes:duration>
 2068. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#025</guid>
 2069. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2070. </item>
 2071.  
 2072. <item>
 2073. <title>De TwijfelBenadering deel 4</title>
 2074. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2075. <itunes:subtitle>Hoe zou een religieuze vereniging de Twijfelbenadering moeten toepassen op hun bijeenkomsten, hun theologie en het leven in het algemeen? Hoe passen we de TwijfelBenadering toe in het dagelijkse leven?</itunes:subtitle>
 2076. <itunes:summary>Hoe zou een religieuze vereniging de Twijfelbenadering moeten toepassen op hun bijeenkomsten, hun theologie en het leven in het algemeen? Hoe passen we de TwijfelBenadering toe in het dagelijkse leven?</itunes:summary>
 2077. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/024%20De%20Twijfelbenadering%20deel%204.mp3" length="6274723" type="audio/mpeg" />
 2078. <pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2079. <itunes:duration>12:30</itunes:duration>
 2080. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#024</guid>
 2081. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2082. </item>
 2083.  
 2084. <item>
 2085. <title>De TwijfelBenadering deel 3</title>
 2086. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2087. <itunes:subtitle>Hoe maken we nu onderscheid tussen een religieus gematigde en een religieuze fundamentalist?</itunes:subtitle>
 2088. <itunes:summary>Hoe maken we nu onderscheid tussen een religieus gematigde en een religieuze fundamentalist?</itunes:summary>
 2089. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/023%20De%20TwijfelBenadering%20Deel%203.mp3" length="6274723" type="audio/mpeg" />
 2090. <pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2091. <itunes:duration>17:09</itunes:duration>
 2092. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#023</guid>
 2093. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2094. </item>
 2095.  
 2096. <item>
 2097. <title>De TwijfelBenadering deel 2</title>
 2098. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2099. <itunes:subtitle>De twijfelbenadering en godsdienst</itunes:subtitle>
 2100. <itunes:summary>Hoe staan godsdiensten tegenover twijfel.</itunes:summary>
 2101. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/022%20DeTwijfelBenadering%20deel%202.mp3" length="4958420" type="audio/mpeg" />
 2102. <pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2103. <itunes:duration>13:29</itunes:duration>
 2104. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#022</guid>
 2105. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2106. </item>
 2107.  
 2108. <item>
 2109. <title>Sara Palin is niet stom!</title>
 2110. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2111. <itunes:subtitle>Sara Palin is niet stom!</itunes:subtitle>
 2112. <itunes:summary>Welke houding moet een scepticus aannemen tijdens een discussie? Waarom nemen mensen bepaalde standpunten?</itunes:summary>
 2113. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/021%20Sarah%20Palin%20is%20niet%20stom.mp3" length="6351748" type="audio/mpeg" />
 2114. <pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2115. <itunes:duration>17:20</itunes:duration>
 2116. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#021</guid>
 2117. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2118. </item>
 2119.  
 2120. <item>
 2121. <title>De TwijfelBenadering deel 1</title>
 2122. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2123. <itunes:subtitle>Twijfel als essentieel deel van het denken.</itunes:subtitle>
 2124. <itunes:summary>Wat is de twijfelbenadering? Hoe zou je je moeten opstellen ten opzichte van twijfel? Artikels: Iraanse verkiezingsfraude en alternatief onderzoek door de amerikaanse regering.</itunes:summary>
 2125. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/020%20De%20Twijfelbenadering%20deel%201.mp3" length="5777221" type="audio/mpeg" />
 2126. <pubDate>Sun, 5 Jul 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2127. <itunes:duration>15:46</itunes:duration>
 2128. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#020</guid>
 2129. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2130. </item>
 2131.  
 2132. <item>
 2133. <title>Medische testen deel 2</title>
 2134. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2135. <itunes:subtitle>Klinisch onderzoek.</itunes:subtitle>
 2136. <itunes:summary>Wat zijn enkel, dubbel en driedubbelblinde testen? wat is randomizeren. Kan je ook alternatieve geneeswijzen onderzoeken?</itunes:summary>
 2137. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/019%20Klinische%20testen%20deel%202%20-%20Medisch%20onderzoek.mp3" length="6794601" type="audio/mpeg" />
 2138. <pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2139. <itunes:duration>18:33</itunes:duration>
 2140. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#019</guid>
 2141. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2142. </item>
 2143.  
 2144.  
 2145. <item>
 2146. <title>Medische testen deel 1</title>
 2147. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2148. <itunes:subtitle>Het placebo effect.</itunes:subtitle>
 2149. <itunes:summary>Wat is een placebo en wat is een placebo niet? Wat is een Nocebo. Goede placebo's voor wetenschappelijk onderzoek. Placebo's en pseudowetenschap.</itunes:summary>
 2150. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/018%20Medische%20testen%20deel%201-Placebo%27s.mp3" length="6856331" type="audio/mpeg" />
 2151. <pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2152. <itunes:duration>18:44</itunes:duration>
 2153. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#018</guid>
 2154. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2155. </item>
 2156.  
 2157. <item>
 2158. <title>Gegevensrijke en gegevensvrije discussies</title>
 2159. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2160. <itunes:subtitle>Hoe werkt wetenschap?</itunes:subtitle>
 2161. <itunes:summary>Waaraan moet goede wetenschap voldoen? Wie is Karl Popper? Wat is het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap?</itunes:summary>
 2162. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/017%20Gegevensrijke%20en%20Gegevensvrije%20discussie.mp3" length="7764733" type="audio/mpeg" />
 2163. <pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:30:00 GMT</pubDate>
 2164. <itunes:duration>10:39</itunes:duration>
 2165. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#017</guid>
 2166. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2167. </item>
 2168.  
 2169. <item>
 2170. <title>Chinese kruiden</title>
 2171. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2172. <itunes:subtitle>Vandaag doen we onderzoek naar de heilzame werking van Chinese kruiden.</itunes:subtitle>
 2173. <itunes:summary>Chinese kruiden spreken ook bij veel mensen tot de verbeelding. Het bezit twee magische ingredienten die hoge verwachtingen opwekken: Het komt van heel ver, exotische oorden en het is al heel oud.</itunes:summary>
 2174. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/016%20Chinese%20kruiden.mp3" length="4961190" type="audio/mpeg" />
 2175. <pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:30:00 GMT</pubDate>
 2176. <itunes:duration>13:29</itunes:duration>
 2177. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#016</guid>
 2178. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2179. </item>
 2180.  
 2181. <item>
 2182. <title>Kruiden deel 2</title>
 2183. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2184. <itunes:subtitle>Onderzoeken naar enkele populaire kruiden.</itunes:subtitle>
 2185. <itunes:summary>Is Echinacea inderdaad een natuurlijke antibioticum dat helpt tegen verhoudheid? Hoe zit het met de veiligheid?</itunes:summary>
 2186. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/015%20kruiden%20deel%202.mp3" length="7001670" type="audio/mpeg" />
 2187. <pubDate>Sun, 31 May 2009 21:30:00 GMT</pubDate>
 2188. <itunes:duration>19:12</itunes:duration>
 2189. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#015</guid>
 2190. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2191. </item>
 2192.  
 2193. <item>
 2194. <title>En hoe zit het met kruiden</title>
 2195. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2196. <itunes:subtitle>Fytotherapie of kruiden geneeskunde.</itunes:subtitle>
 2197. <itunes:summary>Werkt kruidengeneeskunde? Is het een goed idee kruidengeneeskunde te gebruiken?</itunes:summary>
 2198. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/014%20En%20hoe%20zit%20het%20met%20kruiden.mp3" length="5416496" type="audio/mpeg" />
 2199. <pubDate>Sun, 24 May 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2200. <itunes:duration>14:45</itunes:duration>
 2201. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#014</guid>
 2202. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie, kruiden, natuurlijk</itunes:keywords>
 2203. </item>
 2204.  
 2205. <item>
 2206. <title>Numerologie</title>
 2207. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2208. <itunes:subtitle>De magie van de getallen.</itunes:subtitle>
 2209. <itunes:summary>De betekenis van getallen en cijfers. Numerologie houdt zich bezig met het zoeken naar speciale betekenissen achter getallen.</itunes:summary>
 2210. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/013%20Numerologie.mp3" length="7585260" type="audio/mpeg" />
 2211. <pubDate>Sun, 17 May 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2212. <itunes:duration>20:45</itunes:duration>
 2213. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#013</guid>
 2214. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2215. </item>
 2216.  
 2217. <item>
 2218. <title>Hoe werkt homeopathie deel 2</title>
 2219. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2220. <itunes:subtitle>Homeopathie kritisch bekeken.</itunes:subtitle>
 2221. <itunes:summary>Wat zijn de mogelijke verklaringen voor de werking van homeopathie. Wat zijn de gevolgen van de homeopathische wetten. Waarom geloven er zoveel mensen in en we toetsen de homeopathie aan de logische misvattingen..</itunes:summary>
 2222. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/012%20Hoe%20werkt%20homeopathie%20Deel%202.mp3" length="7086272" type="audio/mpeg" />
 2223. <pubDate>Sun, 10 May 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2224. <itunes:duration>19:21</itunes:duration>
 2225. <guid>http://www.kritischdenken.info/KD_files/Afleveringen.htm#012</guid>
 2226. <itunes:keywords>homeopathie,kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2227. </item>
 2228.  
 2229. <item>
 2230. <title>Hoe werkt homeopathie</title>
 2231. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2232. <itunes:subtitle>Het recept van een homeopathisch medicijn.</itunes:subtitle>
 2233. <itunes:summary>In deze aflevering gaan we de wondere wereld van de homeopathie verkennen.</itunes:summary>
 2234. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/011%20Hoe%20werkt%20homeopathie%20deel%201.mp3" length="7196395" type="audio/mpeg" />
 2235. <pubDate>Sun, 03 May 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2236. <itunes:duration>19:41</itunes:duration>
 2237. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/05/hoe-werkt-homeopathie.html</guid>
 2238. <itunes:keywords>homeopathie, kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2239. </item>
 2240.  
 2241.  
 2242. <item>
 2243. <title>Logische misvattingen deel 10</title>
 2244. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2245. <itunes:subtitle>Schuiven, Reductio, inconsistentie, valse analogie, stroman, tautologie</itunes:subtitle>
 2246. <itunes:summary>Schuivende doelstellingen, Reductio ad absurdum, inconsistentie, valse analogie, stroman, tautologie en besluit</itunes:summary>
 2247. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/010%20Logische%20misvattingen%20deel%2010.mp3" length="6041995" type="audio/mpeg" />
 2248. <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
 2249. <itunes:duration>16:28</itunes:duration>
 2250. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/04/de-laatset-logische-misvattingen.html</guid>
 2251. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2252. </item>
 2253.  
 2254. <item>
 2255. <title>Logische misvattingen deel 9</title>
 2256. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2257. <itunes:subtitle>onverklaard, valse dichotomie, vals continuum en glijdenden helling</itunes:subtitle>
 2258. <itunes:summary>onverklaard verwarren met onverklaarbaar, valse dichotomie, vals continuum en glijdenden helling</itunes:summary>
 2259. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/009%20Logische%20misvattingen%20deel%209.mp3" length="5071607" type="audio/mpeg" />
 2260. <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2261. <itunes:duration>14:05</itunes:duration>
 2262. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/04/onverklaard-valse-dichotomie-vals.html</guid>
 2263. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2264. </item>
 2265.  
 2266. <item>
 2267. <title>Logische misvattingen deel 8</title>
 2268. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2269. <itunes:subtitle>Ad Ignorantum, Afwezigheid van bewijs en persoonlijk ongeloof</itunes:subtitle>
 2270. <itunes:summary>Ad Ignorantum of uit onwetendheid, Afwezigheid van bewijs verwarren met bewijs van afwezigheid en persoonlijk ongeloof</itunes:summary>
 2271. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/008%20Logische%20misvattingen%20deel%208.mp3" length="4141139" type="audio/mpeg" />
 2272. <pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2273. <itunes:duration>11:13</itunes:duration>
 2274. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/04/ad-ignorantum-afwezigheid-van-bewijs-en.html</guid>
 2275. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2276. </item>
 2277.  
 2278. <item>
 2279. <title>Logische misvattingen deel 7</title>
 2280. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2281. <itunes:subtitle>Ad hoc redeneren, Tu Quoque en Ad Hominem</itunes:subtitle>
 2282. <itunes:summary>Specifiek pleiten of Ad hoc redeneren, "jij ook" of Tu Quoque en "de man in plaats van de bal spelen" of Ad Hominem</itunes:summary>
 2283. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/007%20Logische%20misvattingen%20deel%207.mp3" length="6048723" type="audio/mpeg" />
 2284. <pubDate>Sun, 05 Apr 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
 2285. <itunes:duration>16:30</itunes:duration>
 2286. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/04/ad-hoc-redeneren-tu-quoque-en-ad.html/</guid>
 2287. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2288. </item>
 2289.  
 2290. <item>
 2291. <title>Logische misvattingen deel 6</title>
 2292. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2293. <itunes:subtitle>Post hoc en Causaliteit bij correlatie</itunes:subtitle>
 2294. <itunes:summary>Post hoc ergo popter hoc of als A na B volgt is B de oorzaak van A. En Correlatie verwarren met causaliteit.</itunes:summary>
 2295. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/006%20Logische%20misvattingen%20deel%206.mp3" length="5822273" type="audio/mpeg" />
 2296. <pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:30:00 GMT</pubDate>
 2297. <itunes:duration>15:52</itunes:duration>
 2298. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/03/logische-misvattingen-deel-6-dit-is.html</guid>
 2299. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2300. </item>
 2301.  
 2302. <item>
 2303. <title>Logische misvattingen deel 5</title>
 2304. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2305. <itunes:subtitle>Het argument van het uiteindelijk resultaat of de gevolgen</itunes:subtitle>
 2306. <itunes:summary>Het argument van het uiteindelijk resultaat of de gevolgen wordt ook geassocieerd met het Teleologisch principe</itunes:summary>
 2307. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/005%20Logische%20misvattingen%20deel%205.mp3" length="3778379" type="audio/mpeg" />
 2308. <pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:30:00 GMT</pubDate>
 2309. <itunes:duration>10:13</itunes:duration>
 2310. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/03/het-argument-van-het-uiteindelijk.html</guid>
 2311. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2312. </item>
 2313.  
 2314. <item>
 2315. <title>Logische misvattingen deel 4</title>
 2316. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2317. <itunes:subtitle>Het autoriteitsargument en appelleren op emotie</itunes:subtitle>
 2318. <itunes:summary>Het autoriteitsargument bestaat in veel verschillende vormen. Ik bespreek de verschillende subtypes.</itunes:summary>
 2319. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/004%20Logische%20misvattingen%20deel%204.mp3" length="6505914" type="audio/mpeg" />
 2320. <pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:50:00 GMT</pubDate>
 2321. <itunes:duration>17:47</itunes:duration>
 2322. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/03/het-autoriteitsargument-en-appelleren.html</guid>
 2323. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2324. </item>
 2325.  
 2326. <item>
 2327. <title>Logische misvattingen deel 3</title>
 2328. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2329. <itunes:subtitle>Non Sequitur (volgt niet) en Magisch denken</itunes:subtitle>
 2330. <itunes:summary>De eerste twee logische misvattingen die we bespreken zijn "non Sequitur" en "magisch denken". Vertaling van Steven Novella's Logical fallacies</itunes:summary>
 2331. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/003%20Logische%20misvattingen%20deel%203.mp3" length="4410433" type="audio/mpeg" />
 2332. <pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
 2333. <itunes:duration>11:59</itunes:duration>
 2334. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/03/non-sequitur-volgt-niet-en-magisch.html</guid>
 2335. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2336. </item>
 2337.  
 2338. <item>
 2339. <title>Logische misvattingen deel 2</title>
 2340. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2341. <itunes:subtitle>Structuur van een logische bewering. Bestudeer je premissen.</itunes:subtitle>
 2342. <itunes:summary>Hoe wordt een logische bewering opgebouwd? Wat zijn premissen en welke soorten bestaan er? Vertaling van Steven Novella's Logical fallacies</itunes:summary>
 2343. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/002%20Logische%20misvattingen%20deel%202.mp3" length="4190472" type="audio/mpeg" />
 2344. <pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:00:00 GMT</pubDate>
 2345. <itunes:duration>11:23</itunes:duration>
 2346. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/03/structuur-van-een-logische-bewering-en.html</guid>
 2347. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2348. </item>
 2349.  
 2350. <item>
 2351. <title>Logische misvattingen deel 1</title>
 2352. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2353. <itunes:subtitle>Hoe argumenteren</itunes:subtitle>
 2354. <itunes:summary>Hoe werkt logisch argumenteren? Waarvoor dienen discussies (niet)? Vertaling van Steven Novella's Logical fallacies</itunes:summary>
 2355. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/001%20Logische%20misvattingen%20deel%201.mp3" length="3734550" type="audio/mpeg" />
 2356. <pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:00:00 GMT</pubDate>
 2357. <itunes:duration>07:37</itunes:duration>
 2358. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/02/logische-misvattingen-deel-1-hoe.html</guid>
 2359. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2360. </item>
 2361.  
 2362. <item>
 2363. <title>Inleiding</title>
 2364. <itunes:author>Jozef Van Giel</itunes:author>
 2365. <itunes:subtitle>Waarom deze podcast</itunes:subtitle>
 2366. <itunes:summary>In deze uitzending zet ik de redenen op een rijtje waarom deze podcast nodig is.</itunes:summary>
 2367. <enclosure url="http://mp3.kritischdenken.info/000%20inleiding.mp3" length="6272659" type="audio/mpeg" />
 2368. <pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:00:00 GMT</pubDate>
 2369. <itunes:duration>12:53</itunes:duration>
 2370. <guid>http://kritischdenkenpodcast.blogspot.com/2009/02/dit-is-de-inleiding-op-deze-podcast.html</guid>
 2371. <itunes:keywords>kritisch denken,wetenschap,denkfouten,argumenteren,discussie</itunes:keywords>
 2372. </item>
 2373.  
 2374.  
 2375. </channel>
 2376.  
 2377. </rss>
 2378.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.kritischdenken.info/KDfeed.rss

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda