Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://weblog.benetjoandarder.cat/feed

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. >
 9.  
 10. <channel>
 11. <title>Bitacolitis Aguda</title>
 12. <atom:link href="http://weblog.benetjoandarder.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
 13. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/</link>
 14. <description>Internet, galindaines i programari lliure</description>
 15. <lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2023 10:47:25 +0000</lastBuildDate>
 16. <language>ca</language>
 17. <sy:updatePeriod>
 18. hourly </sy:updatePeriod>
 19. <sy:updateFrequency>
 20. 1 </sy:updateFrequency>
 21. <item>
 22. <title>Explorant el Món del Sistema Operatiu GNU Guix</title>
 23. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2023/12/10/explorant-el-mon-del-sistema-operatiu-gnu-guix/</link>
 24. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2023/12/10/explorant-el-mon-del-sistema-operatiu-gnu-guix/#respond</comments>
 25. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 26. <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:39:53 +0000</pubDate>
 27. <category><![CDATA[General]]></category>
 28. <category><![CDATA[Programari]]></category>
 29. <category><![CDATA[gnu]]></category>
 30. <category><![CDATA[guix]]></category>
 31. <category><![CDATA[programari lliure]]></category>
 32. <category><![CDATA[sistema operatiu]]></category>
 33. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=460</guid>
 34.  
 35. <description><![CDATA[<p>Avui dia hi ha una gran quantitat de sistemes operatius de codi obert i el GNU/Guix sorgeix com una molt bona opció per aquelles persones que busquen control, transparència i llibertat en el seu entorn informàtic. El projecte ha estat ideat i desenvolupat pel GNU i la FSF. Què És el GNU/Guix? El GNU/Guix és [&#8230;]</p>
 36. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2023/12/10/explorant-el-mon-del-sistema-operatiu-gnu-guix/">Explorant el Món del Sistema Operatiu GNU Guix</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 37. ]]></description>
 38. <content:encoded><![CDATA[
 39. <p>Avui dia hi ha una gran quantitat de sistemes operatius de codi obert i el <a href="https://guix.gnu.org/">GNU/Guix</a> sorgeix com una molt bona opció per aquelles persones que busquen control, transparència i llibertat en el seu entorn informàtic. El projecte ha estat ideat i desenvolupat pel GNU i la FSF. </p>
 40.  
 41.  
 42.  
 43. <p><strong>Què És el GNU/Guix?</strong></p>
 44.  
 45.  
 46.  
 47. <p>El GNU/Guix és una distribució de sistema operatiu que destaca per la seva gestió avançada de paquets i la seva filosofia d&#8217;usar exclusivament programari lliure. Una de les característiques més distintives és el sistema de gestió de paquets funcional, que permet als usuaris tenir múltiples versions de les mateixes llibreries i aplicacions instal·lades de forma simultània, garantint la coherència i la reproductibilitat de l&#8217;entorn del sistema.</p>
 48.  
 49.  
 50.  
 51. <p><strong>Principals Característiques:</strong></p>
 52.  
 53.  
 54.  
 55. <ol>
 56. <li><strong>Sistema de Gestió de Paquets Funcional:</strong> La característica principal que diferencia el GNU/Guix és el seu sistema de gestió de paquets funcional, que ofereix un control granular sobre les dependències del sistema i permet als usuaris gestionar entorns d&#8217;aplicacions amb facilitat.</li>
 57.  
 58.  
 59.  
 60. <li><strong>100% Programari Lliure:</strong> Una estricta adhesió als principis del programari lliure, garantint que tots els components del sistema siguin lliures i oberts.</li>
 61.  
 62.  
 63.  
 64. <li><strong>Reproductibilitat:</strong> La capacitat de reproduir exactament un entorn de sistema en diferents màquines, assegurant una consistència i coherència en tots els entorns d&#8217;ús.</li>
 65.  
 66.  
 67.  
 68. <li><strong>Col·laboració amb el Projecte GNU:</strong> El GNU/Guix és fruit de la col·laboració entre el projecte GNU i la Free Software Foundation, assegurant una base sòlida en els principis del programari lliure.</li>
 69. </ol>
 70.  
 71.  
 72.  
 73. <p><strong>Com començar amb GNU/Guix:</strong></p>
 74.  
 75.  
 76.  
 77. <p>Per als que vulguin explorar el GNU/Guix, el procés d&#8217;instal·lació és un bon punt de partida. El suport per a diferents arquitectures i la documentació completa faciliten el desplegament d&#8217;aquest sistema operatiu fascinant.</p>
 78.  
 79.  
 80.  
 81. <p>En el cas que no es disposi d&#8217;un ordinador per instal·lar el sistema, una bona opció és instal·lar-ho com una màquina virtual. A la secció de <a href="https://guix.gnu.org/en/download/">descàrregues de GNU/Guix</a> té diverses opcions que podem triar. </p>
 82.  
 83.  
 84.  
 85. <p>Tenc preparat una entrada on us mostraré com instal·lar-ho a un <a href="https://www.virtualbox.org">VirtualBox</a> a partir de la imatge de <a href="https://www.qemu.org/">QEMU</a>.</p>
 86.  
 87.  
 88.  
 89. <p></p>
 90.  
 91.  
 92.  
 93. <p></p>
 94.  
 95.  
 96.  
 97. <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>
 98. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2023/12/10/explorant-el-mon-del-sistema-operatiu-gnu-guix/">Explorant el Món del Sistema Operatiu GNU Guix</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 99. ]]></content:encoded>
 100. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2023/12/10/explorant-el-mon-del-sistema-operatiu-gnu-guix/feed/</wfw:commentRss>
 101. <slash:comments>0</slash:comments>
 102. </item>
 103. <item>
 104. <title>Diferents tipus d&#8217;accés xarxes</title>
 105. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/diferents-tipus-dacces-xarxes/</link>
 106. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/diferents-tipus-dacces-xarxes/#respond</comments>
 107. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 108. <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:36:20 +0000</pubDate>
 109. <category><![CDATA[Programari]]></category>
 110. <category><![CDATA[seguretat]]></category>
 111. <category><![CDATA[usuaris]]></category>
 112. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=457</guid>
 113.  
 114. <description><![CDATA[<p>Avui dia, la seguretat digital és més necessària que mai. La gran majoria de persones tenim una vida hiper connectada i estam a més d&#8217;una xarxa social, usam molts de serveis en el núvol i per tant necessitam un accés per a cada un dels sistemes que usam. En un món perfecte, per a cada [&#8230;]</p>
 115. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/diferents-tipus-dacces-xarxes/">Diferents tipus d&#8217;accés xarxes</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 116. ]]></description>
 117. <content:encoded><![CDATA[
 118. <p>Avui dia, la seguretat digital és més necessària que mai. La gran majoria de persones tenim una vida hiper connectada i estam a més d&#8217;una xarxa social, usam molts de serveis en el núvol i per tant necessitam un accés per a cada un dels sistemes que usam.</p>
 119.  
 120.  
 121.  
 122. <p>En un món perfecte, per a cada servei hauríem de tenir una contrasenya única i robusta (alguna cosa que sabem). Dic en un món perfecte per que segur que no és així.</p>
 123.  
 124.  
 125.  
 126. <p>Anem a veure quins son els mètodes d&#8217;autenticació que existeixen i com podem millorar la seguretat.</p>
 127.  
 128.  
 129.  
 130. <h2 class="wp-block-heading">Alguna cosa que sabem</h2>
 131.  
 132.  
 133.  
 134. <p>En aquest cas és el més conegut per a tothom, és la contrasenya o el codi PIN. </p>
 135.  
 136.  
 137.  
 138. <p>Com poder fer que siguin més segurs?</p>
 139.  
 140.  
 141.  
 142. <ul><li>No crear contrasenyes febles: Amb això vull dir que haurien de ser complexes i afegir caràcters no alfabètics, com a signes de puntuació i mesclar números i lletres, majúscules i minúscules. </li><li>Canviar-les freqüentment: No tenir la mateixa contrasenya tota la vida. </li><li>No compartir-la amb ningú: i per suposat MAI de la vida envieu una contrasenya per correu. PER FAVOR!</li></ul>
 143.  
 144.  
 145.  
 146. <p>En definitiva, tractar la contrasenya com la roba interior que no la mostres i la canvies amb certa freqüència.</p>
 147.  
 148.  
 149.  
 150. <blockquote class="wp-block-quote"><p>Collons això de tenir una contrasenya robusta és difícil! no la recordaré!</p><cite>Tu, ara mateix</cite></blockquote>
 151.  
 152.  
 153.  
 154. <p>Pot ser una resposta, però els navegadors us poden ajudar.</p>
 155.  
 156.  
 157.  
 158. <p>Els més moderns tenen un sistema que et permeten generar i desar la contrasenya de forma fàcil i còmode. A més, com que pots tenir sincronitzades les teves preferències, tens les mateixes contrasenyes a tots els teus dispositius.</p>
 159.  
 160.  
 161.  
 162. <p>Si vols anar més enllà, pots usar un gestor de contrasenyes com és el Keepass que ho teniu per la majoria de les plataformes.</p>
 163.  
 164.  
 165.  
 166. <h2 class="wp-block-heading">Alguna cosa que tenim</h2>
 167.  
 168.  
 169.  
 170. <p>En aquest grup hi caben les targetes de coordenades o generadors de claus.</p>
 171.  
 172.  
 173.  
 174. <p>Les targetes de coordenades son utilitzades típicament a banca. Tens una targeta amb una graella amb números i quan fas una transacció et diu que posis el que ocupa la casella x i d&#8217;aquesta forma pot validar que l&#8217;ha sol·licitada el propietari.</p>
 175.  
 176.  
 177.  
 178. <p>Els generadors de claus son uns sistemes, que poden ser una aplicació o un element físic (una clau), que cada cert temps genera codis aleatoris i quan accedim a un sistema ens sol·licita aquesta clau. És important saber que el sistema ha d&#8217;estar vinculat amb el generador de claus, ja que si no es fa impossible el seu us.</p>
 179.  
 180.  
 181.  
 182. <h2 class="wp-block-heading">Alguna cosa que som</h2>
 183.  
 184.  
 185.  
 186. <p>Control biomètric, ja sigui les ditades (empremtes digitals), escaneig de còrnia, reconeixement facial, &#8230;</p>
 187.  
 188.  
 189.  
 190. <p>Aquest, darrerament està a l&#8217;ordre del dia. La gran majoria dels telèfons actuals duen aquests sistemes per desbloquejar el terminal i ser usat. Pràcticament ja ho fem sense pensar-ho.</p>
 191.  
 192.  
 193.  
 194. <h2 class="wp-block-heading">Com podem millorar la seguretat</h2>
 195.  
 196.  
 197.  
 198. <p>Com hem dit al principi, majoritàriament s&#8217;usa l&#8217;usuari i contrasenya (Alguna cosa que sabem), però combinant amb un altre dels factors, podem millorar la seguretat.</p>
 199.  
 200.  
 201.  
 202. <p>La majoria de les xarxes socials ja ens faciliten el doble factor d&#8217;autenticació (2fa) això simplement és combinar el teu usuari i contrasenya amb un altre com podria ser la generació de claus.</p>
 203.  
 204.  
 205.  
 206. <p>Començaré una serie d&#8217;entrades on explicaré com activar aquest mètode a les diferents xarxes socials i així millorar la seguretat.</p>
 207.  
 208.  
 209.  
 210. <ul><li>Com activar el doble factor d&#8217;autenticació a Instagram</li><li>Com activar el doble factor d&#8217;autenticació a Facebook</li><li>Com activar el doble factor d&#8217;autenticació a Google</li><li>Unificar la generació de claus en una mateixa app usant Latch </li></ul>
 211. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/diferents-tipus-dacces-xarxes/">Diferents tipus d&#8217;accés xarxes</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 212. ]]></content:encoded>
 213. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/diferents-tipus-dacces-xarxes/feed/</wfw:commentRss>
 214. <slash:comments>0</slash:comments>
 215. </item>
 216. <item>
 217. <title>Com arreglar l&#8217;errada YumRepo Error All mirror urls are not using ftp https or file</title>
 218. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/com-arreglar-lerrada-yumrepo-error-all-mirror-urls-are-not-using-ftp-https-or-file/</link>
 219. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/com-arreglar-lerrada-yumrepo-error-all-mirror-urls-are-not-using-ftp-https-or-file/#respond</comments>
 220. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 221. <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 12:49:18 +0000</pubDate>
 222. <category><![CDATA[Maquinària]]></category>
 223. <category><![CDATA[Sistemes]]></category>
 224. <category><![CDATA[centos]]></category>
 225. <category><![CDATA[configuració]]></category>
 226. <category><![CDATA[sistemes]]></category>
 227. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=456</guid>
 228.  
 229. <description><![CDATA[<p>De ben segur que molts dels que administrau servidors amb CentOS voleu saber com arreglar l&#8217;errada YumRepo Error All mirror urls are not using ftp https or file quan heu realitzat un update recentment. L&#8217;altre dia revisant el servidor d&#8217;un amic, me va comentar que el plesk li generava una serie d&#8217;errades, que no aconseguia [&#8230;]</p>
 230. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/com-arreglar-lerrada-yumrepo-error-all-mirror-urls-are-not-using-ftp-https-or-file/">Com arreglar l&#8217;errada YumRepo Error All mirror urls are not using ftp https or file</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 231. ]]></description>
 232. <content:encoded><![CDATA[
 233. <p>De ben segur que molts dels que administrau servidors amb CentOS voleu saber com arreglar l&#8217;errada YumRepo Error All mirror urls are not using ftp https or file quan heu realitzat un update recentment.</p>
 234.  
 235.  
 236.  
 237. <p>L&#8217;altre dia revisant el servidor d&#8217;un amic, me va comentar que el plesk li generava una serie d&#8217;errades, que no aconseguia actualitzar el sistema correctament.</p>
 238.  
 239.  
 240.  
 241. <p>Vaig accedir a la màquina mitjançant ssh i procedeixo a realitzar un update manualment:</p>
 242.  
 243.  
 244.  
 245. <pre class="wp-block-code"><code>root@servidor01:~$ yum -y update</code></pre>
 246.  
 247.  
 248.  
 249. <p>A lo que el sistema respon:</p>
 250.  
 251.  
 252.  
 253. <pre class="wp-block-code"><code>"YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http&#91;s] or file."
 254. Eg. Invalid release/repo/arch combination/ removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist txt
 255. "Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base" </code></pre>
 256.  
 257.  
 258.  
 259. <p>Donc pel que sembla el CentOS 6 ha arribat al EOL i han passat els repositoris a vault. Per tant per arreglar-ho hem de canviar les url dels repositoris. Ara us mostraré com fer-ho.</p>
 260.  
 261.  
 262.  
 263. <p>En primer lloc, procediu a realitzar una còpia de seguretat del CentOS-Base.repo</p>
 264.  
 265.  
 266.  
 267. <pre class="wp-block-code"><code>root@servidor01:~$ cp /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo-bak</code></pre>
 268.  
 269.  
 270.  
 271. <p>Ara modificarem el fitxer CentOS-Base.repo de la següent forma:</p>
 272.  
 273.  
 274.  
 275. <pre class="wp-block-code"><code>&#91;base] name=CentOS-$releasever - Base
 276. #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&amp;arch=$basearch&amp;repo=os&amp;infra=$infra
 277. baseurl=http://vault.centos.org/6.10/os/$basearch/
 278. gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 279. #released updates
 280. &#91;updates] name=CentOS-$releasever - Updates
 281. #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&amp;arch=$basearch&amp;repo=updates&amp;infra=$infra
 282. baseurl=http://vault.centos.org/6.10/updates/$basearch/
 283. gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 284. #additional packages that may be useful
 285. &#91;extras] name=CentOS-$releasever - Extras
 286. #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&amp;arch=$basearch&amp;repo=extras&amp;infra=$infra
 287. baseurl=http://vault.centos.org/6.10/extras/$basearch/
 288. gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 289. #additional packages that extend functionality of existing packages
 290. &#91;centosplus] name=CentOS-$releasever - Plus
 291. #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&amp;arch=$basearch&amp;repo=centosplus&amp;infra=$infra
 292. baseurl=http://vault.centos.org/6.10/centosplus/$basearch/
 293. gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 294. #contrib - packages by Centos Users &#91;contrib] name=CentOS-$releasever - Contrib
 295. #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&amp;arch=$basearch&amp;repo=contrib&amp;infra=$infra baseurl=http://vault.centos.org/6.10/contrib/$basearch gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6</code></pre>
 296.  
 297.  
 298.  
 299. <p>Una vegada hem desat, tornam a provar de fer un update.</p>
 300.  
 301.  
 302.  
 303. <pre class="wp-block-code"><code>root@servidor01:~$ yum -y update</code></pre>
 304.  
 305.  
 306.  
 307. <p>Si tot ha anat bé, actualitzarà el sistema.</p>
 308.  
 309.  
 310.  
 311. <p>En cas de detectar alguna errada, prova de realitzar un update amb skip-broken</p>
 312.  
 313.  
 314.  
 315. <pre class="wp-block-code"><code>root@servidor01:~$ yum update --skip-broken</code></pre>
 316.  
 317.  
 318.  
 319. <p>Espero sigui d&#8217;ajuda.</p>
 320.  
 321.  
 322.  
 323. <p>Via: <a href="https://www.techitadmin.com/2021/01/fix-yumrepo-error-all-mirror-urls-are.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">How to fix YumRepo Error All mirror urls are not using ftp https or file cent YumRepo | Tech IT Admin</a></p>
 324. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/com-arreglar-lerrada-yumrepo-error-all-mirror-urls-are-not-using-ftp-https-or-file/">Com arreglar l&#8217;errada YumRepo Error All mirror urls are not using ftp https or file</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 325. ]]></content:encoded>
 326. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/com-arreglar-lerrada-yumrepo-error-all-mirror-urls-are-not-using-ftp-https-or-file/feed/</wfw:commentRss>
 327. <slash:comments>0</slash:comments>
 328. </item>
 329. <item>
 330. <title>Com carregar nouveau a Ubuntu 20.04 usant la terminal</title>
 331. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/carregar-nouveau-a-ubuntu-20-04-usant-la-terminal/</link>
 332. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/carregar-nouveau-a-ubuntu-20-04-usant-la-terminal/#respond</comments>
 333. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 334. <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 11:28:19 +0000</pubDate>
 335. <category><![CDATA[Bits i bytes]]></category>
 336. <category><![CDATA[Sistemes]]></category>
 337. <category><![CDATA[nivida]]></category>
 338. <category><![CDATA[nouveau]]></category>
 339. <category><![CDATA[programari lliure]]></category>
 340. <category><![CDATA[ubuntu]]></category>
 341. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=455</guid>
 342.  
 343. <description><![CDATA[<p>Aquesta entrada me servirà per, a futur, recordar com es carrega el mòdul nouveau usant la terminal a Ubuntu 20.04 i eliminar el mòdul propietari d&#8217;Nvidia. En el meu ordinador d&#8217;escriptori tenc instal·lat una Ubuntu 20.04 LTS. La targeta de vídeo és una GeForce 8500 GT, vaja que és antiga. Fins aquí tot bé, però [&#8230;]</p>
 344. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/carregar-nouveau-a-ubuntu-20-04-usant-la-terminal/">Com carregar nouveau a Ubuntu 20.04 usant la terminal</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 345. ]]></description>
 346. <content:encoded><![CDATA[
 347. <p>Aquesta entrada me servirà per, a futur, recordar com es carrega el mòdul nouveau usant la terminal a Ubuntu 20.04 i eliminar el mòdul propietari d&#8217;Nvidia.</p>
 348.  
 349.  
 350.  
 351. <p>En el meu ordinador d&#8217;escriptori tenc instal·lat una Ubuntu 20.04 LTS. La targeta de vídeo és una GeForce 8500 GT, vaja que és antiga. Fins aquí tot bé, però la darrera actualització del sistema me va instal·lar el kernel 5.8 i també <a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers-340/+bug/1885344" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">problemes</a> amb el mòdul propietari d&#8217;Nvidia nvidia-340. Una vegada instal·lat, Kernel panic!</p>
 352.  
 353.  
 354.  
 355. <p>Vaig reiniciar l&#8217;ordinador en mode recuperació i vaig accedir a la terminal en mode root. Actualitz el sistema, vaig provar sort reiniciant, &#8230; nope. Fent un lshw -c display me diu que no hi ha cap mòdul que s&#8217;encarregui del vídeo &#8220;Device not managed&#8221;.</p>
 356.  
 357.  
 358.  
 359. <p>Després de cercar un poc per la xarxa, decideixo eliminar el mòdul propietari i carregar el lliure nouveau, però clar tot des de la terminal.</p>
 360.  
 361.  
 362.  
 363. <p>Pas a descriure com fer-ho.</p>
 364.  
 365.  
 366.  
 367. <h2 class="wp-block-heading">Com desinstal·lar el mòdul propietari d&#8217;Nvidia </h2>
 368.  
 369.  
 370.  
 371. <p>Es mostraran les passes a seguir per a la desinstal·lació del mòdul propietari d&#8217;Nvidia i la instal·lació del mòdul lliure <a href="https://nouveau.freedesktop.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">nouveau</a>.</p>
 372.  
 373.  
 374.  
 375. <ol><li>Executam el següent comandament per a confirmar que tenim els mòduls propietaris instal·lats <code>sudo dpkg -l | grep -i Nvidia</code></li><li>A continuació realitzarem una purga de la instal·lació d&#8217;aquests mòduls <code>sudo apt remove --purge '^nvidia-*'</code> això esborrarà tot paquet que contengui la paraula nvidia i les configuracions relacionades.</li><li>Reinstal·larem el metapaquet ubuntu-desktop amb el seguent comandament <code>sudo apt install --reinstall ubuntu-desktop</code></li><li>Ara li direm al sistema que carregui el mòdul nouveau, teclejant <code>echo 'nouveau' | sudo tee -a /etc/modules</code> Lo que fa aquest comandament es afegir la paraula nouveau al fitxer modules que està dins del directori etc.</li><li>Amb aquestes passes ja ho tenim, sols cal reiniciar <code>sudo reboot</code>.</li></ol>
 376.  
 377.  
 378.  
 379. <p>Una vegada el sistema ha reiniciat, ha d&#8217;haver carregat l&#8217;entorn gràfic correctament, només hauries de corregir els paràmetres de resolució i, en cas de tenir varis, la disposició de monitors.</p>
 380.  
 381.  
 382.  
 383. <p>Aquest article es basa en un de <a href="https://linoxide.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Linoxide</a> anomenat <a href="https://linoxide.com/how-to-install-nvidia-driver-on-ubuntu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">How to install Nvidia Driver on Ubuntu 20.04</a></p>
 384. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/carregar-nouveau-a-ubuntu-20-04-usant-la-terminal/">Com carregar nouveau a Ubuntu 20.04 usant la terminal</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 385. ]]></content:encoded>
 386. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2021/04/30/carregar-nouveau-a-ubuntu-20-04-usant-la-terminal/feed/</wfw:commentRss>
 387. <slash:comments>0</slash:comments>
 388. </item>
 389. <item>
 390. <title>RadarCOVID al Xiaomi no funciona correctament</title>
 391. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/09/21/radarcovid-al-xiaomi-no-funciona-correctament/</link>
 392. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/09/21/radarcovid-al-xiaomi-no-funciona-correctament/#comments</comments>
 393. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 394. <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:51:02 +0000</pubDate>
 395. <category><![CDATA[General]]></category>
 396. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=452</guid>
 397.  
 398. <description><![CDATA[<p>Me vaig descarregar el RadarCOVID al meu mòbil Xiaomi MI 9SE i una vegada executat me sortia una notificació que resava: No funciona correctamente. Ahorro de energia activado. Debes desactivarlo para que RadarCOVID funcione correctamente. Notificació del RadarCOVID Després de demanar-ho per facebook a veure si a algú li passava el mateix, un company me [&#8230;]</p>
 399. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/09/21/radarcovid-al-xiaomi-no-funciona-correctament/">RadarCOVID al Xiaomi no funciona correctament</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 400. ]]></description>
 401. <content:encoded><![CDATA[
 402. <p>Me vaig descarregar el RadarCOVID al meu mòbil Xiaomi MI 9SE i una vegada executat me sortia una notificació que resava:</p>
 403.  
 404.  
 405.  
 406. <blockquote class="wp-block-quote"><p>No funciona correctamente. Ahorro de energia activado. Debes desactivarlo para que RadarCOVID funcione correctamente.</p><cite>Notificació del RadarCOVID</cite></blockquote>
 407.  
 408.  
 409.  
 410. <p>Després de demanar-ho per facebook a veure si a algú li passava el mateix, un company me va saber dir com solucionar-ho. </p>
 411.  
 412.  
 413.  
 414. <p>Ho descriuré amb les opcions de menú en anglès, ja que tenc configurat el telèfon en aquest idioma. Anem a seguir les següents passes:</p>
 415.  
 416.  
 417.  
 418. <p>Accedim a Settings / apps / Manage apps, aquí cercam l&#8217;aplicació Radar COVID i la seleccionam, ens mostrarà vàries opcions. S&#8217;ha de modificar l&#8217;opció &#8220;Battery saver&#8221; a &#8220;No restrictions&#8221;</p>
 419. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/09/21/radarcovid-al-xiaomi-no-funciona-correctament/">RadarCOVID al Xiaomi no funciona correctament</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 420. ]]></content:encoded>
 421. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/09/21/radarcovid-al-xiaomi-no-funciona-correctament/feed/</wfw:commentRss>
 422. <slash:comments>1</slash:comments>
 423. </item>
 424. <item>
 425. <title>Xarxes socials lliures federades</title>
 426. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/23/xarxes-socials-lliures-federades/</link>
 427. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/23/xarxes-socials-lliures-federades/#respond</comments>
 428. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 429. <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:33:39 +0000</pubDate>
 430. <category><![CDATA[Bits i bytes]]></category>
 431. <category><![CDATA[Programari]]></category>
 432. <category><![CDATA[federació]]></category>
 433. <category><![CDATA[fediverse]]></category>
 434. <category><![CDATA[friendica]]></category>
 435. <category><![CDATA[Mastodon]]></category>
 436. <category><![CDATA[xarxes socials distribuïdes]]></category>
 437. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=450</guid>
 438.  
 439. <description><![CDATA[<p>Originalment, internet havia de ser una xarxa descentralitzada a fi de mantenir la seva independència. Amb l&#8217;aparició de les grans empreses d&#8217;Internet, aquesta descentralització s&#8217;ha vist, bastant, retallada. Les actuals grans empreses d&#8217;internet, GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) s&#8217;han fet els seus bastions on estan aglapint la majoria del transit d&#8217;internet, vaja que es [&#8230;]</p>
 440. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/23/xarxes-socials-lliures-federades/">Xarxes socials lliures federades</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 441. ]]></description>
 442. <content:encoded><![CDATA[
 443. <p>Originalment, internet havia de ser una xarxa descentralitzada a fi de mantenir la seva independència.</p>
 444.  
 445.  
 446.  
 447. <p>Amb l&#8217;aparició de les grans empreses d&#8217;Internet, aquesta descentralització s&#8217;ha vist, bastant, retallada. </p>
 448.  
 449.  
 450.  
 451. <p>Les actuals grans empreses d&#8217;internet, GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) s&#8217;han fet els seus bastions on estan aglapint la majoria del transit d&#8217;internet, vaja que es reparteixen el pastís.</p>
 452.  
 453.  
 454.  
 455. <h2 class="wp-block-heading">Silos socials</h2>
 456.  
 457.  
 458.  
 459. <p>En respecte a les xarxes socials, el principal actor en aquest cas, és <strong>Facebook</strong>, el qual és la principal xarxa social en aquest moments juntament amb <strong>Twitter</strong> (<strong>Instagram</strong> forma part de Facebook). Amb simplement una cerca de facebook per internet, veurem gran quantitat de notícies de rastreig per part de facebook als seus usuaris fins i tot una vegada s&#8217;ha sortit de la sessió. </p>
 460.  
 461.  
 462.  
 463. <p>Pràcticament no hi ha (hi havia) opció en el referent de les xarxes socials: o Facebook o Twitter o Instagram. Ara sí.</p>
 464.  
 465.  
 466.  
 467. <h2 class="wp-block-heading">Xarxes Federades i lliures</h2>
 468.  
 469.  
 470.  
 471. <p>Dins els moviments lliures, tan dades com programari, han sorgit ja fa uns anys la proliferació de xarxes socials basades en protocols lliures, per tant interconnectables.</p>
 472.  
 473.  
 474.  
 475. <p>Un bon exemple d&#8217;aquestes xarxes és <strong>Mastodon</strong>. Mastodon és una xarxa social lliure on els seus usuaris, a l&#8217;igual que twitter, facebook, youtube&#8230; poden publicar missatges, fotografíes, vídeos i seguir i interactuar amb altres usuaris.</p>
 476.  
 477.  
 478.  
 479. <p>El que diferencia Mastodon de la resta de xarxes socials, és que és descentralitzada. Mastodon és basa en la interconnexió de diferents instàncies de l&#8217;aplicació, que entendrem com a instancia a servidors executant instal·lacions de Mastodon. Cada instancia és administrada independentment i és federa amb altres a fi d&#8217;intercanviar la informació.</p>
 480.  
 481.  
 482.  
 483. <blockquote class="wp-block-quote"><p><strong>Federation</strong>&nbsp;is a form of decentralization. Instead of a single central service that all people use, there are multiple services, that any number of people can use.</p><cite><a href="https://docs.joinmastodon.org/">https://docs.joinmastodon.org/</a></cite></blockquote>
 484.  
 485.  
 486.  
 487. <p>Per tant cada instancia pot ser connectada (federar-se) a altres o simplement quedar aillada i ser un centre d&#8217;intercanvi de dades per a sols un grup de gent.</p>
 488.  
 489.  
 490.  
 491. <p>A continuació, exemples de diferents graus de descentralització.</p>
 492.  
 493.  
 494.  
 495. <ul><li>Centralitzades: Twitter, Facebook, Instagram</li><li>Federades: Email, XMPP, phone networks, physical mail</li><li>Distribuïdes: BitTorrent, IPFS, Scuttlebutt</li></ul>
 496.  
 497.  
 498.  
 499. <figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://docs.joinmastodon.org/assets/image%20%289%29.png" alt=""/><figcaption>Centralitzada, federada, distribuïda font: <a href="https://docs.joinmastodon.org/">https://docs.joinmastodon.org/</a></figcaption></figure>
 500.  
 501.  
 502.  
 503. <p>Hi ha varis protocols lliures i en el cas de Mastodon s&#8217;utilitza el protocol <strong>d&#8217;ActivityPub</strong>, per intercanviar la informació, per tan qualsevol aplicació que implementi aquest protocol pot interactuar amb la xarxa.</p>
 504.  
 505.  
 506.  
 507. <h2 class="wp-block-heading">Tipus de xarxes alternatives a les centralitzades</h2>
 508.  
 509.  
 510.  
 511. <p>Per cercar alternatives a les diferents xarxes socials centralitzades a lliures, s&#8217;han creat difents projectes i alguns d&#8217;ells son interconnectables, ja que impementen el mateix protocol, per tant s&#8217;entenen en l&#8217;intercanvi de dades. No son tots els que hi ha ni molt manco, sols uns exemples.</p>
 512.  
 513.  
 514.  
 515. <ul><li>Twitter: <a rel="noreferrer noopener" href="https://joinmastodon.org/" target="_blank">Mastodon</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="https://pleroma.social/" target="_blank">Pleroma</a>, <a href="https://friendi.ca/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">friendica</a></li><li>Facebook: <a rel="noreferrer noopener" href="https://diasporafoundation.org/" target="_blank">Diaspora*</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="https://joinmastodon.org/" target="_blank">Mastodon</a></li><li>Instagram: <a rel="noreferrer noopener" href="https://pixelfed.org/" target="_blank">Pixelfed</a></li><li>Youtube: <a href="https://joinpeertube.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PeerTube</a></li></ul>
 516.  
 517.  
 518.  
 519. <h2 class="wp-block-heading">Gràcies als protocols lliures</h2>
 520.  
 521.  
 522.  
 523. <p>Aquestes xarxes socials es poden donar gràcies als protocols lliures. N&#8217;hi ha varis. Una llista dels més coneguts i les xarxes que ho implementen (no tots):</p>
 524.  
 525.  
 526.  
 527. <ul><li>ActivityPub: Mastodon, WriteFreely, Peertube, Pleroma, FunkWhale, PixelFeed, SocialHome, Hubzilla, Friendica, Misskey, Plume,  &#8230; </li><li>diaspora: diaspora*, SocialHome, Hubzilla, Friendica</li><li>Zot: Hubzilla, Zap</li><li>OStatuts: Hubzilla, GNU Social, Friendica, Pleroma</li><li>DFRN: Friendica</li></ul>
 528.  
 529.  
 530.  
 531. <p>font: <a href="https://fediverse.party/">https://fediverse.party/</a></p>
 532.  
 533.  
 534.  
 535. <p>Hi ha més xarxes, la majoria experimentals i amb pocs usuaris, teniu un llistat a <a href="https://fediverse.party/en/miscellaneous">https://fediverse.party/en/miscellaneous</a> que descriu quines tecnologies usa i quin(s) protocols desenvolupa.</p>
 536.  
 537.  
 538.  
 539. <p>Com veis és un tema on ens hi podem tirar hores i que és ben interessant.</p>
 540.  
 541.  
 542.  
 543. <p>A continuació deix uns enllaços que poden ser útils per entrar en aquest món de les xarxes socials lliures:</p>
 544.  
 545.  
 546.  
 547. <ul><li><a href="https://fediverse.party/">https://fediverse.party/</a> Informació i estadístiques</li><li><a href="https://the-federation.info/">https://the-federation.info/</a> Estadístiques de les diferents xarxes</li><li><a href="https://fediverse.network/">https://fediverse.network/</a> Ens mostra una relació de les diferents instàncies i ens les analitza</li><li><a href="https://wedistribute.org/">https://wedistribute.org/</a> Lloc de noticies sobre aquest tipus de xarxes federades</li><li><a href="https://podupti.me/">https://podupti.me/</a> Per viusalitzar l'&#8221;uptime&#8221; de les diferents instàncies</li></ul>
 548. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/23/xarxes-socials-lliures-federades/">Xarxes socials lliures federades</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 549. ]]></content:encoded>
 550. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/23/xarxes-socials-lliures-federades/feed/</wfw:commentRss>
 551. <slash:comments>0</slash:comments>
 552. </item>
 553. <item>
 554. <title>L&#8217;ús del programari lliure per a la gestió dels centres educatius</title>
 555. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/16/lus-del-programari-lliure-per-a-la-gestio-dels-centres-educatius/</link>
 556. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/16/lus-del-programari-lliure-per-a-la-gestio-dels-centres-educatius/#comments</comments>
 557. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 558. <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:44:56 +0000</pubDate>
 559. <category><![CDATA[Bits i bytes]]></category>
 560. <category><![CDATA[educació]]></category>
 561. <category><![CDATA[programari lliure]]></category>
 562. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=447</guid>
 563.  
 564. <description><![CDATA[<p>És conegut que les grans multinacionals tecnològiques GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) usen les nostres dades en el seu benefici. Com ho fan? ens proporcionen eines &#8220;gratuïtes&#8221; a canvi de l&#8217;ús de les nostres dades. En el cas dels centres educatius, no és, ni molt manco diferent. Google posa a disposició de les entitats [&#8230;]</p>
 565. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/16/lus-del-programari-lliure-per-a-la-gestio-dels-centres-educatius/">L&#8217;ús del programari lliure per a la gestió dels centres educatius</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 566. ]]></description>
 567. <content:encoded><![CDATA[
 568. <p>És conegut que les grans multinacionals tecnològiques GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) usen les nostres dades en el seu benefici. Com ho fan? ens proporcionen eines &#8220;gratuïtes&#8221; a canvi de l&#8217;ús de les nostres dades.</p>
 569.  
 570.  
 571.  
 572. <p>En el cas dels centres educatius, no és, ni molt manco diferent. Google posa a disposició  de les entitats educatives el GSuite for education, completament gratuït i il·limitat en nombre d&#8217;usuaris i dades. El passat 25 de febrer, el diari El mundo en la seva secció de tecnologia va publicar <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/02/25/5e5459fcfc6c8366368b4577.html" target="_blank">Escándalo en Google: así &#8220;espía&#8221; a millones de niños en el colegio y en su casa</a>. Això no és d&#8217;avui ni molt manco.</p>
 573.  
 574.  
 575.  
 576. <p>Cal dir que la noticia de El Mundo és molt groguenca, com és normal. Google és una multinacional que &#8220;juga&#8221; amb les dades i la informació de la gent, els seus usuaris. És el seu actiu més preciat. No viuen del cercador, des de fa molts d&#8217;anys. Ens ofereixen serveis totalment gratuïts que ens fan molt de servei. Per exemple Cercador, Correu electrònic, Analítica web, servidors DNS, &#8230; i la que més benefici els hi aporta, la <strong>publicitat</strong>.</p>
 577.  
 578.  
 579.  
 580. <p>Per a la publicitat, la informació és poder. Generar anuncis efectius que vagin dirigit a les persones que exactament volem que arribin, la conversió de la publicitat en doblers, és més elevada que els anuncis tradicionals.</p>
 581.  
 582.  
 583.  
 584. <p>D&#8217;on treuen la informació? de nosaltres. Per això, els serveis que ens ofereixen la majoria son gratuïts, però amb el cost de les nostres dades.</p>
 585.  
 586.  
 587.  
 588. <p>Anem al quid de la qüestió. Hi ha alternativa a Google? jo crec que, Sí, però, sempre un però, i tendrà cost econòmic.</p>
 589.  
 590.  
 591.  
 592. <p>El que és pot proposar es l&#8217;ús de servidors que siguin propietat del centre o directament del Govern/Conselleria i usar <strong>programari lliure.</strong></p>
 593.  
 594.  
 595.  
 596. <p>A continuació uns exemples de programari lliure que es poden usar</p>
 597.  
 598.  
 599.  
 600. <p>Exemples: (segur que n&#8217;hi ha més, aquests son els que conec) </p>
 601.  
 602.  
 603.  
 604. <ul><li>Gestió del servidor i instal·lació de programes amb un click, gestió d&#8217;usuaris: <a rel="noreferrer noopener" href="http://uep.cat/d" target="_blank">YunoHost</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="http://uep.cat/i" target="_blank">ispconfig</a></li><li>Gestió de fitxers en remot: <a rel="noreferrer noopener" href="http://uep.cat/f" target="_blank">ownCloud</a> o el <a rel="noreferrer noopener" href="http://uep.cat/g" target="_blank">nextCloud</a></li><li>Suite ofimàtica: <a rel="noreferrer noopener" href="http://uep.cat/h" target="_blank">Libreoffice Online</a> o <a rel="noreferrer noopener" href="http://uep.cat/e" target="_blank">Collabora CODE </a>que, ambdós, es poden vincular amb ownCloud o nextCloud.</li><li>Sistema de blocs: <a rel="noreferrer noopener" href="https://wordpress.org" target="_blank">WordPress.org</a></li><li>Sistema de videoconferència: <a href="https://jitsi.org">jitsi.org</a></li></ul>
 605.  
 606.  
 607.  
 608. <p>Què fa falta? Ser <strong>conscients</strong> de les nostres dades. Poder gaudir de la sobirania de dades, és més, ser propietaris de les nostres dades. Falta consciència, per part de totes i tots i sobre tot per part de les institucions públiques de l&#8217;estat.</p>
 609. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/16/lus-del-programari-lliure-per-a-la-gestio-dels-centres-educatius/">L&#8217;ús del programari lliure per a la gestió dels centres educatius</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 610. ]]></content:encoded>
 611. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/04/16/lus-del-programari-lliure-per-a-la-gestio-dels-centres-educatius/feed/</wfw:commentRss>
 612. <slash:comments>2</slash:comments>
 613. </item>
 614. <item>
 615. <title>EFF Privacy Badger romp UltimaHora.es, Per què serà?</title>
 616. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/02/07/eff-privacy-badger-romp-ultimahora-es-per-que-sera/</link>
 617. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/02/07/eff-privacy-badger-romp-ultimahora-es-per-que-sera/#respond</comments>
 618. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 619. <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 10:27:39 +0000</pubDate>
 620. <category><![CDATA[General]]></category>
 621. <guid isPermaLink="false">http://blogs.uep.cat/weblogcat/?p=442</guid>
 622.  
 623. <description><![CDATA[<p>Passejant per les xarxes socials sempre vas a caure a alguna publicació dels principals diaris. En el cas de Mallorca, un d&#8217;ells és UltimaHora. Fa uns dies que vaig entrar a una noticia i vaig veure molt extrany que no es carregaven els estils. La web es veia totalment desmaquetada. En aquell moment no vaig [&#8230;]</p>
 624. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/02/07/eff-privacy-badger-romp-ultimahora-es-per-que-sera/">EFF Privacy Badger romp UltimaHora.es, Per què serà?</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 625. ]]></description>
 626. <content:encoded><![CDATA[
 627. <p>Passejant per les xarxes socials sempre vas a caure a alguna publicació dels principals diaris. En el cas de Mallorca, un d&#8217;ells és UltimaHora.</p>
 628.  
 629.  
 630.  
 631. <p>Fa uns dies que vaig entrar a una noticia i vaig veure molt extrany que no es carregaven els estils. La web es veia totalment desmaquetada. En aquell moment no vaig fer cas. Vaig pensar, un error puntual de carrega, si més no, vaig fer l&#8217;F5 de rigor, com mana la llei d&#8217;internet. No es va arreglar. Interessant, però no li vaig fer cas.</p>
 632.  
 633.  
 634.  
 635. <p>Dies més tard, ho vaig tornar a provar. Mateix resultat. En aquest cas vaig revisar el connector PrivaciBadger que tenc instal·lat i vaig veure que blocava 18 dominis diferents. Uep! pot ser vagi per aquí la cosa. Si no sabeu que és el <a href="https://www.eff.org/es/node/99095">PrivaciBadger</a>, us recoman que aneu a la seva web i veureu com funciona i de que intenta protegir-nos.</p>
 636.  
 637.  
 638.  
 639. <figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="456" src="https://blogs.uep.cat/weblogcat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-1024x456.png" alt="" class="wp-image-446" srcset="http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-1024x456.png 1024w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-300x134.png 300w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-768x342.png 768w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-1536x684.png 1536w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-2048x912.png 2048w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/ultimahoraes-624x278.png 624w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Accés a la web del diari Ultima Hora. Es pot veure que està desmaquetat.</figcaption></figure>
 640.  
 641.  
 642.  
 643. <p>Revisant amb les eines de desenvolupador del navegador, veig que les peticions dels fitxers CSS, queden blocats.</p>
 644.  
 645.  
 646.  
 647. <figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="183" src="https://blogs.uep.cat/weblogcat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-1024x183.png" alt="Captura de pantalla de les eines de desenvolupador" class="wp-image-443" srcset="http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-1024x183.png 1024w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-300x53.png 300w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-768x137.png 768w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-1536x274.png 1536w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-2048x365.png 2048w, http://weblog.benetjoandarder.cat/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/Screenshot-2020-02-07_11-04-28-915-624x111.png 624w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Eines de desenvolupadors de Chrome. Peticions als fitxers CSS blocats.</figcaption></figure>
 648.  
 649.  
 650.  
 651. <p>El domini on es fa la petició és uh.gsstatic.es, que segons el whois el propietari és l&#8217;empresa Hora Nova, i està manejat amb CloudFlare.</p>
 652.  
 653.  
 654.  
 655. <p>El PrivacyBadger bloca completament les peticions a aquest domini. Què deuen fer malament? El component va aprenent sobre la marxa, mentres anam navegant amb el connector activat.</p>
 656.  
 657.  
 658.  
 659. <p>No només bloca aquest domini, si no, tots aquests (dades del propi PrivacyBadger):</p>
 660.  
 661.  
 662.  
 663. <p>Privacy Badger (www.eff.org/privacybadger) es una extensión de navegador que aprende automáticamente a bloquear rastreadores invisibles. Privacy Badger está hecho por la Electronic Frontier Foundation, una organización sin ánimo de lucro que lucha por sus derechos en línea.</p>
 664.  
 665.  
 666.  
 667. <p>Privacy Badger ha encontrado 16 rastreadores potenciales en www.ultimahora.es:</p>
 668.  
 669.  
 670.  
 671. <p> acdn.adnxs.com<br> ib.adnxs.com<br> ping.chartbeat.net<br> cdnjs.cloudflare.com<br> bidder.criteo.com<br> securepubads.g.doubleclick.net<br> banners.evoluhcion.es<br> www.google-analytics.com<br> uh.gsstatic.es<br> shb.richaudience.com<br> sync.richaudience.com<br> eus.rubiconproject.com<br> fastlane.rubiconproject.com<br> prebid-a.rubiconproject.com<br> sb.scorecardresearch.com<br> prg.smartadserver.com</p>
 672.  
 673.  
 674.  
 675. <p>La privacitat és i ha de ser important, el &#8220;jo no he d&#8217;amagar res&#8221; o el &#8220;m&#8217;és igual, no faig res dolent&#8221; no ha de ser una excusa. A dia d&#8217;avui, qualsevol acció dins internet és or pur per a les companyies que es dediquen a quest negoci.</p>
 676. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/02/07/eff-privacy-badger-romp-ultimahora-es-per-que-sera/">EFF Privacy Badger romp UltimaHora.es, Per què serà?</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 677. ]]></content:encoded>
 678. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2020/02/07/eff-privacy-badger-romp-ultimahora-es-per-que-sera/feed/</wfw:commentRss>
 679. <slash:comments>0</slash:comments>
 680. </item>
 681. <item>
 682. <title>Despedim el negre 2018 i entram al 2019</title>
 683. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2018/12/31/despedim-el-negre-2018-i-entram-al-2019/</link>
 684. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2018/12/31/despedim-el-negre-2018-i-entram-al-2019/#respond</comments>
 685. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 686. <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 15:10:06 +0000</pubDate>
 687. <category><![CDATA[General]]></category>
 688. <guid isPermaLink="false">http://blogs.uep.cat/weblogcat/?p=441</guid>
 689.  
 690. <description><![CDATA[<p>El 2018, buf, quin any! ha vengut a ser com una muntanya russa, malauradament ha estat més per avall que per amunt. L&#8217;octubre no va ser el millor mes, una nova estrella al cel s&#8217;il·luminà, per a la millor persona del mon mundial, víctima d&#8217;un càncer que arrossegava de feia uns anys. Existeixen molts amors [&#8230;]</p>
 691. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2018/12/31/despedim-el-negre-2018-i-entram-al-2019/">Despedim el negre 2018 i entram al 2019</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 692. ]]></description>
 693. <content:encoded><![CDATA[
 694. <p>El 2018, buf, quin any! ha vengut a ser com una muntanya russa, malauradament ha estat més per avall que per amunt. </p>
 695.  
 696.  
 697.  
 698. <p>L&#8217;octubre no va ser el millor mes, una nova estrella al cel s&#8217;il·luminà, per a la millor persona del mon mundial, víctima d&#8217;un càncer que arrossegava de feia uns anys.</p>
 699.  
 700.  
 701.  
 702. <blockquote class="wp-block-quote"><p>Existeixen molts amors però la vida t&#8217;ensenyarà que no hi ha cap com el d&#8217;una mare.</p><cite>https://edithsme.blogspot.com/2014/03/50-frases-per-les-mares-i-7-poemes.html</cite></blockquote>
 703.  
 704.  
 705.  
 706. <p>Mumareta, que el passat 25 de desembre hagués fet 63 anys, plena de vida i amor cap a tothom que l&#8217;envoltava, els seus fills, nebots, nets i qualsevol persona, encara que no la conegués. Era la bondat personificada, tothom que m&#8217;atura, me diu el mateix</p>
 707.  
 708.  
 709.  
 710. <blockquote class="wp-block-quote"><p>Era la persona més alegre que coneixia, sempre contenta, sempre feliç, sempre una bona paraula, &#8230; era única</p></blockquote>
 711.  
 712.  
 713.  
 714. <p>Estic molt content i emocionat, sempre tendrà un lloc al nostre cor i pensaments.</p>
 715.  
 716.  
 717.  
 718. <p>És molt dur i molt mal de passar, que s&#8217;envagi la persona que t&#8217;ha donat la vida i sobre tot qui m&#8217;ha fet ser qui soc. De jovenet, que supòs que com tots, li vaig donar molts de mals de caps, no volia estodiar, en duia de suspeses, massa, &#8230; però va aconseguir tenir un fill universitari <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f600.png" alt="😀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> i el passat setembre, professor, que be que ho va poder disfrutar encara que fossin unes setmanetes.</p>
 719.  
 720.  
 721.  
 722. <p>No me surten les paraules, de fet, no toc bolla <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> sols agrair a tot el meu voltant el que han fet, fan i faran per nosaltres. No puc demanar res més per aquest 2019, només salut i alegria per tothom.</p>
 723.  
 724.  
 725.  
 726. <p></p>
 727. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2018/12/31/despedim-el-negre-2018-i-entram-al-2019/">Despedim el negre 2018 i entram al 2019</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 728. ]]></content:encoded>
 729. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2018/12/31/despedim-el-negre-2018-i-entram-al-2019/feed/</wfw:commentRss>
 730. <slash:comments>0</slash:comments>
 731. </item>
 732. <item>
 733. <title>Migrar perfil de facebook a pàgina</title>
 734. <link>http://weblog.benetjoandarder.cat/2014/02/17/migrar-perfil-de-facebook-pagina/</link>
 735. <comments>http://weblog.benetjoandarder.cat/2014/02/17/migrar-perfil-de-facebook-pagina/#respond</comments>
 736. <dc:creator><![CDATA[benetj]]></dc:creator>
 737. <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 21:03:26 +0000</pubDate>
 738. <category><![CDATA[Bits i bytes]]></category>
 739. <category><![CDATA[FACEBOOK INC.]]></category>
 740. <guid isPermaLink="false">https://weblog.benetjoandarder.cat/?p=439</guid>
 741.  
 742. <description><![CDATA[<p>Moltes vegades veiem, dia rera dia com negocis o persones &#8220;públiques&#8221; usen de forma incorrecte el Facebook. Els negocis, associacions, persones públiques, projectes, &#8230; han d&#8217;usar pàgines de Facebook. El perquè es molt simple, et permet monitoritzar tot el que es fa a la pàgina, likes, comentaris, entrades amb més repercussió, etc &#8230; vaja unes [&#8230;]</p>
 743. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2014/02/17/migrar-perfil-de-facebook-pagina/">Migrar perfil de facebook a pàgina</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 744. ]]></description>
 745. <content:encoded><![CDATA[<p>Moltes vegades veiem, dia rera dia com negocis o persones &#8220;públiques&#8221; usen de forma incorrecte el Facebook. Els negocis, associacions, persones públiques, projectes, &#8230; han d&#8217;usar pàgines de Facebook. El perquè es molt simple, et permet monitoritzar tot el que es fa a la pàgina, likes, comentaris, entrades amb més repercussió, etc &#8230; vaja unes eines de màrqueting que, amb el perfil no tens.<br />
 746. Si ja uses un perfil i no tocaria, pots seguir les següents passes per migrar el perfil de Facebook a pàgina, d&#8217;una forma fàcil i ràpida, pràcticament es el típic següent, següent&#8230;</p>
 747. <ul>
 748. <li>Accedir a Facebook amb la compta dels que voleu canviar a pàgina</li>
 749. <li>Es recomana prèviament, fer una còpia de tot el perfil: <a href="https://www.facebook.com/help/131112897028467">https://www.facebook.com/help/131112897028467</a></li>
 750. <li>Visitar el següent link: <a href="https://www.facebook.com/pages/create.php?migrate">https://www.facebook.com/pages/create.php?migrate</a></li>
 751. <li>Seguir les instruccions</li>
 752. </ul>
 753. <p>Així de fàcil. Esper que vos hagi sigut útil.</p>
 754. <p><a href="http://weblog.benetjoandarder.cat/2014/02/17/migrar-perfil-de-facebook-pagina/">Migrar perfil de facebook a pàgina</a> s'ha publicat a <a href="http://weblog.benetjoandarder.cat">Bitacolitis Aguda</a>.</p>
 755. ]]></content:encoded>
 756. <wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.cat/2014/02/17/migrar-perfil-de-facebook-pagina/feed/</wfw:commentRss>
 757. <slash:comments>0</slash:comments>
 758. </item>
 759. </channel>
 760. </rss>
 761.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//weblog.benetjoandarder.cat/feed

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda