Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://iipctv.com/podcast/?feed=podcast

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
 9. xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 10. >
 11.  
 12. <channel>
 13. <title>IIPC Podcast &#187; Podcast Feed</title>
 14. <atom:link href="http://iipctv.com/podcast/?feed=podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
 15. <link>http://iipctv.com/podcast</link>
 16. <description>IIPC Podcast</description>
 17. <lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 12:16:47 +0000</lastBuildDate>
 18. <language>en-US</language>
 19. <sy:updatePeriod>
 20. hourly </sy:updatePeriod>
 21. <sy:updateFrequency>
 22. 1 </sy:updateFrequency>
 23. <generator>https://wordpress.org/?v=6.0.7</generator>
 24. <copyright>Copyright © IIPC Podcast 2022 </copyright>
 25. <managingEditor>iipctv@gmail.com (IIPC)</managingEditor>
 26. <webMaster>iipctv@gmail.com (IIPC)</webMaster>
 27. <ttl>1440</ttl>
 28. <image>
 29. <url>http://iipctv.com/podcast/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
 30. <title>IIPC Podcast &#187; Podcast Feed</title>
 31. <link>http://iipctv.com/podcast</link>
 32. <width>144</width>
 33. <height>144</height>
 34. </image>
 35. <itunes:subtitle>Quranic Lectures</itunes:subtitle>
 36. <itunes:summary>IIPC Podcast</itunes:summary>
 37. <itunes:keywords>Mohammad, Shaikh, Islam, Quran, IIPC, Quranic, Lectures, Allah</itunes:keywords>
 38. <itunes:category text="Religion &#38; Spirituality" />
 39. <itunes:category text="Religion &#38; Spirituality">
 40. <itunes:category text="Islam" />
 41. </itunes:category>
 42. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 43. <itunes:owner>
 44. <itunes:name>IIPC</itunes:name>
 45. <itunes:email>iipctv@gmail.com</itunes:email>
 46. </itunes:owner>
 47. <itunes:block>no</itunes:block>
 48. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 49. <itunes:image href="http://iipctv.com/podcast/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
 50. <item>
 51. <title>Nabi aur Rasool kay baray main Quran kia kehta hai</title>
 52. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/nabi-aur-rasool-kay-baray-main-quran-kia-kehta-hai/</link>
 53. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/nabi-aur-rasool-kay-baray-main-quran-kia-kehta-hai/#respond</comments>
 54. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 55. <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:16:47 +0000</pubDate>
 56. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 57. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=407</guid>
 58.  
 59. <description><![CDATA[Quran Allah ki kitaab hai jo har zamane mein insaan ke liye hadaayat hai taakay woh Allah ki ayaat ke mutabiq zindagi guzaar saken. lekin Allah ne apna kalaam logon tak pohanchanay ke liye jo zariye ko istemaal kya hai woh uskay apne muqarrar kardah nabi aur rasool hain. Allah ne apni kitab mein un &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/nabi-aur-rasool-kay-baray-main-quran-kia-kehta-hai/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Nabi aur Rasool kay baray main Quran kia kehta hai</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 60. <content:encoded><![CDATA[
 61. <p>Quran Allah ki kitaab hai jo har zamane mein insaan ke liye hadaayat hai taakay woh Allah ki ayaat ke mutabiq zindagi guzaar saken. lekin Allah ne apna kalaam logon tak pohanchanay ke liye jo zariye ko istemaal kya hai woh uskay apne muqarrar kardah nabi aur rasool hain. Allah ne apni kitab mein un anbia aur rasolon ke naam aur un ke waqeat bari wazahat se bayan kiye hain jo har zamane ke insanon ke liye hadaayat ka zareya hain. Muhammad Shaikh ke is dars mein khaas tor par is baat ki wazahat aur nishandahi ki gayi hai ke Quran ke mutabiq lafz nabi aur rasool mein kya farq hai aur kis terhan har zamane mein Allah ka pegham nabiyo aur rasolon ke zariye logon tak pohanchana hai. is mauzo ki mazeed wazahat ke liye yeh dars bohat ahmiyat rakhta hai.</p>
 62. ]]></content:encoded>
 63. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/nabi-aur-rasool-kay-baray-main-quran-kia-kehta-hai/feed/</wfw:commentRss>
 64. <slash:comments>0</slash:comments>
 65. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/nabi_aur_rasool.mp3" length="207458138" type="audio/mpeg" />
 66. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 67. <itunes:subtitle>Quran Allah ki kitaab hai jo har zamane mein insaan ke liye hadaayat hai taakay woh Allah ki ayaat ke mutabiq zindagi guzaar saken. lekin Allah ne apna kalaam logon tak pohanchanay ke liye jo zariye ko istemaal kya hai woh uskay apne muqarrar kardah[...]</itunes:subtitle>
 68. <itunes:summary>Quran Allah ki kitaab hai jo har zamane mein insaan ke liye hadaayat hai taakay woh Allah ki ayaat ke mutabiq zindagi guzaar saken. lekin Allah ne apna kalaam logon tak pohanchanay ke liye jo zariye ko istemaal kya hai woh uskay apne muqarrar kardah nabi aur rasool hain. Allah ne apni kitab mein un anbia aur rasolon ke naam aur un ke waqeat bari wazahat se bayan kiye hain jo har zamane ke insanon ke liye hadaayat ka zareya hain. Muhammad Shaikh ke is dars mein khaas tor par is baat ki wazahat aur nishandahi ki gayi hai ke Quran ke mutabiq lafz nabi aur rasool mein kya farq hai aur kis terhan har zamane mein Allah ka pegham nabiyo aur rasolon ke zariye logon tak pohanchana hai. is mauzo ki mazeed wazahat ke liye yeh dars bohat ahmiyat rakhta hai.</itunes:summary>
 69. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 70. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 71. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 72. <itunes:block>no</itunes:block>
 73. </item>
 74. <item>
 75. <title>Muhammad Shaikh v/s Ghamidi Followers</title>
 76. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-ghamidi-followers/</link>
 77. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-ghamidi-followers/#respond</comments>
 78. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 79. <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:56:01 +0000</pubDate>
 80. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 81. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=404</guid>
 82.  
 83. <description><![CDATA[Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain usay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari rakhnay ke liye duniya ke sahib ilm logon ne &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-ghamidi-followers/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Muhammad Shaikh v/s Ghamidi Followers</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 84. <content:encoded><![CDATA[
 85. <p>Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain usay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari rakhnay ke liye duniya ke sahib ilm logon ne kuch usoolon par mabni aik tareeqa waza kya sun-hwa hai jisay manazra ya mobahisa kehte hain.</p>
 86.  
 87.  
 88.  
 89. <p>Is manazra mein do surkha mukhalif fareeqon se aik mauzo par apne apne dalail ke sath guftagu karte hain aur apne un nazriaat aur khayalat ki taied ke liye misalein aur shawahid bhi istemaal karte hain, isi riwayat ko barqarar rakhtay hue aik aur mubahisa paish khidmat hai jo Muhammad Shaikh aur Javed Ahmed Ghamidi ke pirokaron ke darmiyan 2019 mein Toronto canada mein ye mubahisa huva bunyadi tor par quran ki ayaat par mabni hai jis ka mauzo yeh hai ke kis terhan Allah ki aik hi kitaab har zamane mein insanon ki hadaayat ke liye mojood hai aur kis terhan nabuwat har zamane mein jari rehti hai .</p>
 90.  
 91.  
 92.  
 93. <p>Muhammad Shaikh ne un dono mozuaat ko Allah ki ayaat hi se dalail day kar saabit kya hai. ab yeh nazreen par munhasir hai ke woh is mubahisay ko ghhor se dekh kar khud faisla karen ke dono mein se kin ke dalail ziyada mantaqi aur wazni hain, is liye ye mubahisa dekhna laazmi hai.</p>
 94. ]]></content:encoded>
 95. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-ghamidi-followers/feed/</wfw:commentRss>
 96. <slash:comments>0</slash:comments>
 97. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/ghamidi_discussion.mp3" length="102672460" type="audio/mpeg" />
 98. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 99. <itunes:subtitle>Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain usay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari r[...]</itunes:subtitle>
 100. <itunes:summary>Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain usay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari rakhnay ke liye duniya ke sahib ilm logon ne kuch usoolon par mabni aik tareeqa waza kya sun-hwa hai jisay manazra ya mobahisa kehte hain.
 101.  
 102.  
 103.  
 104. Is manazra mein do surkha mukhalif fareeqon se aik mauzo par apne apne dalail ke sath guftagu karte hain aur apne un nazriaat aur khayalat ki taied ke liye misalein aur shawahid bhi istemaal karte hain, isi riwayat ko barqarar rakhtay hue aik aur mubahisa paish khidmat hai jo Muhammad Shaikh aur Javed Ahmed Ghamidi ke pirokaron ke darmiyan 2019 mein Toronto canada mein ye mubahisa huva bunyadi tor par quran ki ayaat par mabni hai jis ka mauzo yeh hai ke kis terhan Allah ki aik hi kitaab har zamane mein insanon ki hadaayat ke liye mojood hai aur kis terhan nabuwat har zamane mein jari rehti hai .
 105.  
 106.  
 107.  
 108. Muhammad Shaikh ne un dono mozuaat ko Allah ki ayaat hi se dalail day kar saabit kya hai. ab yeh nazreen par munhasir hai ke woh is mubahisay ko ghhor se dekh kar khud faisla karen ke dono mein se kin ke dalail ziyada mantaqi aur wazni hain, is liye ye mubahisa dekhna laazmi hai.</itunes:summary>
 109. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 110. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 111. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 112. <itunes:block>no</itunes:block>
 113. </item>
 114. <item>
 115. <title>Muhammad Shaikh v/s Murabi Ansar Raza Ahmedi</title>
 116. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-murabi-ansar-raza-ahmedi/</link>
 117. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-murabi-ansar-raza-ahmedi/#respond</comments>
 118. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 119. <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:54:39 +0000</pubDate>
 120. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 121. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=402</guid>
 122.  
 123. <description><![CDATA[Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain ussay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari rakhnay ke liye duniya ke sahib ilm logon ne &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-murabi-ansar-raza-ahmedi/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Muhammad Shaikh v/s Murabi Ansar Raza Ahmedi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 124. <content:encoded><![CDATA[
 125. <p>Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain ussay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari rakhnay ke liye duniya ke sahib ilm logon ne kuch usoolon par mabni aik tareeqa waza kya sun-hwa hai jisay manazra ya mobahisa kehte hain .<br>is manazra mein shurka do mukhalif fareeqon se aik mauzo par apne apne dalail ke sath guftagu karte hain aur apne un nazriaat aur khayalat ki taied ke liye misalein aur shawahid bhi istemaal karte hain, isi riwayat ko barqarar rakhtay hue aik aur manazra paish khidmat hai jo Muhammad Shaikh aur Ansar Raza Ahmedi qadyani ke darmiyan 2019 mein Toronto canada mein sun-hwa, yeh manazra bunyadi tor par quran ki ayaat par mabni hai jis ka mauzo yeh hai ke kis terhan Allah ki aik hi kitaab har zamane mein insanon ki hadaayat ke liye mojood hai aur kis terhan nabuwat har zamane mein jari rehti hai.<br>Muhammad Shaikh ne un dono mozuaat ko Allah ki ayaat hi se dalail day kar saabit kya hai. ab yeh nazreen par munhasir hai ke woh is munazray ko ghhor se dekh kar khud faisla karen ke dono mein se kin ke dalail ziyada mantaqi aur wazni hain, is liye yeh manazra dekhna laazmi hai.</p>
 126. ]]></content:encoded>
 127. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/11/30/muhammad-shaikh-v-s-murabi-ansar-raza-ahmedi/feed/</wfw:commentRss>
 128. <slash:comments>0</slash:comments>
 129. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/ahmadi_discussion.mp3" length="81565929" type="audio/mpeg" />
 130. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 131. <itunes:subtitle>Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain ussay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari [...]</itunes:subtitle>
 132. <itunes:summary>Duniya ke har muashray mein mukhtalif nazriaat ke haamil log ya giroh mojood hotay hain jin ki koshish yeh hoti hai ke jis nazriye aur aqeday par woh imaan rakhtay hain ussay sahih saabit karte hue doosron ko qaail kya ja sakay. is silsilay ko jari rakhnay ke liye duniya ke sahib ilm logon ne kuch usoolon par mabni aik tareeqa waza kya sun-hwa hai jisay manazra ya mobahisa kehte hain .is manazra mein shurka do mukhalif fareeqon se aik mauzo par apne apne dalail ke sath guftagu karte hain aur apne un nazriaat aur khayalat ki taied ke liye misalein aur shawahid bhi istemaal karte hain, isi riwayat ko barqarar rakhtay hue aik aur manazra paish khidmat hai jo Muhammad Shaikh aur Ansar Raza Ahmedi qadyani ke darmiyan 2019 mein Toronto canada mein sun-hwa, yeh manazra bunyadi tor par quran ki ayaat par mabni hai jis ka mauzo yeh hai ke kis terhan Allah ki aik hi kitaab har zamane mein insanon ki hadaayat ke liye mojood hai aur kis terhan nabuwat har zamane mein jari rehti hai.Muhammad Shaikh ne un dono mozuaat ko Allah ki ayaat hi se dalail day kar saabit kya hai. ab yeh nazreen par munhasir hai ke woh is munazray ko ghhor se dekh kar khud faisla karen ke dono mein se kin ke dalail ziyada mantaqi aur wazni hain, is liye yeh manazra dekhna laazmi hai.</itunes:summary>
 133. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 134. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 135. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 136. <itunes:block>no</itunes:block>
 137. </item>
 138. <item>
 139. <title>Zikr / Yaad dehani (2019)</title>
 140. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/zikr-yaad-dehani-2019/</link>
 141. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/zikr-yaad-dehani-2019/#respond</comments>
 142. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 143. <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:53:33 +0000</pubDate>
 144. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 145. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=399</guid>
 146.  
 147. <description><![CDATA[Aam tor par arabi lafz Zikr ki logon ke zehnon mein wazahat nahi hai, saada alfaaz mein zikar ke maienay yaddehani ke hain. yeh zikar / yaddehani kisi zaat ya shakhs ya cheez ki khoobiyon ya khamion ya unn ke rawaiyon ke baray mein hosakti hai. zikar ke har gaz yeh maienay nahi hain ke &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/zikr-yaad-dehani-2019/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Zikr / Yaad dehani (2019)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 148. <content:encoded><![CDATA[
 149. <p>Aam tor par arabi lafz Zikr ki logon ke zehnon mein wazahat nahi hai, saada alfaaz mein zikar ke maienay yaddehani ke hain. yeh zikar / yaddehani kisi zaat ya shakhs ya cheez ki khoobiyon ya khamion ya unn ke rawaiyon ke baray mein hosakti hai. zikar ke har gaz yeh maienay nahi hain ke hum sirf kisi zaat ya shakhs ya cheez ke naam ko baar baar dohratay rahen ya unn ki gardaan karte rahen.</p>
 150.  
 151.  
 152.  
 153. <p><br>Isi terhan bhsit musalman hum Allah ka zikar sirf uss ke safaati naamon ki takraar aur dohranay se karte hain jabkay quran aur uss ki ayaat is baat ki tafseel se wazahat karti hain ke kis terhan Allah ke baray mein is ki asal rooh ke sath zikar kya jaye .</p>
 154.  
 155.  
 156.  
 157. <p><br>Yani mukhtalif halaton mein Allah taala ka kya rawayya hota hai aur kis terhan woh apni sifaat par amal pera hota hai. un sab baton ki wazahat ke liye qurani ayaat par mushtamil Muhammad Shaikh ka yeh dars bohat ahmiyat ka haamil hai .</p>
 158. ]]></content:encoded>
 159. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/zikr-yaad-dehani-2019/feed/</wfw:commentRss>
 160. <slash:comments>0</slash:comments>
 161. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/zikr.mp3" length="46455795" type="audio/mpeg" />
 162. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 163. <itunes:subtitle>Aam tor par arabi lafz Zikr ki logon ke zehnon mein wazahat nahi hai, saada alfaaz mein zikar ke maienay yaddehani ke hain. yeh zikar / yaddehani kisi zaat ya shakhs ya cheez ki khoobiyon ya khamion ya unn ke rawaiyon ke baray mein hosakti hai. zika[...]</itunes:subtitle>
 164. <itunes:summary>Aam tor par arabi lafz Zikr ki logon ke zehnon mein wazahat nahi hai, saada alfaaz mein zikar ke maienay yaddehani ke hain. yeh zikar / yaddehani kisi zaat ya shakhs ya cheez ki khoobiyon ya khamion ya unn ke rawaiyon ke baray mein hosakti hai. zikar ke har gaz yeh maienay nahi hain ke hum sirf kisi zaat ya shakhs ya cheez ke naam ko baar baar dohratay rahen ya unn ki gardaan karte rahen.
 165.  
 166.  
 167.  
 168. Isi terhan bhsit musalman hum Allah ka zikar sirf uss ke safaati naamon ki takraar aur dohranay se karte hain jabkay quran aur uss ki ayaat is baat ki tafseel se wazahat karti hain ke kis terhan Allah ke baray mein is ki asal rooh ke sath zikar kya jaye .
 169.  
 170.  
 171.  
 172. Yani mukhtalif halaton mein Allah taala ka kya rawayya hota hai aur kis terhan woh apni sifaat par amal pera hota hai. un sab baton ki wazahat ke liye qurani ayaat par mushtamil Muhammad Shaikh ka yeh dars bohat ahmiyat ka haamil hai .</itunes:summary>
 173. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 174. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 175. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 176. <itunes:block>no</itunes:block>
 177. </item>
 178. <item>
 179. <title>Ummul Qura / Shahron Ki Maa (2019)</title>
 180. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/ummul-qura-shahron-ki-maa-2019/</link>
 181. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/ummul-qura-shahron-ki-maa-2019/#respond</comments>
 182. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 183. <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:48:00 +0000</pubDate>
 184. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 185. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=397</guid>
 186.  
 187. <description><![CDATA[Duniya mein Makkah shehar ko sb jantay hain kyun kay isi shehar mein Allah ka ghar hai aur duniya ke tamam Musalman isi shehar mein Umra aur Hajj ki adaigi ke liye jatay hain. lekin logon ki aksariyat ko is baat ka ilm nahi hai ke makkah shehar ko Ummul Qura / Shahron ki maa &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/ummul-qura-shahron-ki-maa-2019/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ummul Qura / Shahron Ki Maa (2019)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 188. <content:encoded><![CDATA[
 189. <p>Duniya mein Makkah shehar ko sb jantay hain kyun kay isi shehar mein Allah ka ghar hai aur duniya ke tamam Musalman isi shehar mein Umra aur Hajj ki adaigi ke liye jatay hain. lekin logon ki aksariyat ko is baat ka ilm nahi hai ke makkah shehar ko Ummul Qura / Shahron ki maa bhi kaha jata hai. duniya mein is shehar ka kya maqam hai aur duniya ke tamam shehron ke liye is shahar Makkah ka kya kirdaar hai, Muhammad Shaikh ka yeh dars isi baat ki wazahat karta hai aur bohat ahmiyat ka haamil hai .</p>
 190. ]]></content:encoded>
 191. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/ummul-qura-shahron-ki-maa-2019/feed/</wfw:commentRss>
 192. <slash:comments>0</slash:comments>
 193. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/ummul_qura.mp3" length="140538861" type="audio/mpeg" />
 194. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 195. <itunes:subtitle>Duniya mein Makkah shehar ko sb jantay hain kyun kay isi shehar mein Allah ka ghar hai aur duniya ke tamam Musalman isi shehar mein Umra aur Hajj ki adaigi ke liye jatay hain. lekin logon ki aksariyat ko is baat ka ilm nahi hai ke makkah shehar ko U[...]</itunes:subtitle>
 196. <itunes:summary>Duniya mein Makkah shehar ko sb jantay hain kyun kay isi shehar mein Allah ka ghar hai aur duniya ke tamam Musalman isi shehar mein Umra aur Hajj ki adaigi ke liye jatay hain. lekin logon ki aksariyat ko is baat ka ilm nahi hai ke makkah shehar ko Ummul Qura / Shahron ki maa bhi kaha jata hai. duniya mein is shehar ka kya maqam hai aur duniya ke tamam shehron ke liye is shahar Makkah ka kya kirdaar hai, Muhammad Shaikh ka yeh dars isi baat ki wazahat karta hai aur bohat ahmiyat ka haamil hai .</itunes:summary>
 197. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 198. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 199. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 200. <itunes:block>no</itunes:block>
 201. </item>
 202. <item>
 203. <title>Debate: Muhammad Shaikh vs Mufti Abdul Baqi (Urdu)</title>
 204. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/debate-muhammad-shaikh-vs-mufti-abdul-baqi-urdu/</link>
 205. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/debate-muhammad-shaikh-vs-mufti-abdul-baqi-urdu/#respond</comments>
 206. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 207. <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:40:40 +0000</pubDate>
 208. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 209. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=395</guid>
 210.  
 211. <description><![CDATA[An epic debate for the ages. Mohammad Shaikh has delivered many lectures based solely on the Quranic ayats which have been received positively and negatively in religious circles around the world.From time to time some of the viewers (who are also well known religious scholars) bring their questions and objections to Mohammad Shaikh in order &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/debate-muhammad-shaikh-vs-mufti-abdul-baqi-urdu/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Debate: Muhammad Shaikh vs Mufti Abdul Baqi (Urdu)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 212. <content:encoded><![CDATA[
 213. <p>An epic debate for the ages. Mohammad Shaikh has delivered many lectures based solely on the Quranic ayats which have been received positively and negatively in religious circles around the world.From time to time some of the viewers (who are also well known religious scholars) bring their questions and objections to Mohammad Shaikh in order to debate him.This is one of those rare debates captured on video between Mohammad Shaikh and Mufti Abdul Baqi in an open topic debate format, covering many issues.This debate will show you the some of the wrong concepts which have become part of our religion, and how they are being falsely promoted by traditional scholars as truth (without verification from the Quran).This debate will surely open the viewers eyes to details about Islam that is mostly overlooked, and which end up creating false practices and beliefs adopted by the masses in ignorance</p>
 214. ]]></content:encoded>
 215. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/debate-muhammad-shaikh-vs-mufti-abdul-baqi-urdu/feed/</wfw:commentRss>
 216. <slash:comments>0</slash:comments>
 217. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/mufti_discussion.mp3" length="170565384" type="audio/mpeg" />
 218. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 219. <itunes:subtitle>An epic debate for the ages. Mohammad Shaikh has delivered many lectures based solely on the Quranic ayats which have been received positively and negatively in religious circles around the world.From time to time some of the viewers (who are also w[...]</itunes:subtitle>
 220. <itunes:summary>An epic debate for the ages. Mohammad Shaikh has delivered many lectures based solely on the Quranic ayats which have been received positively and negatively in religious circles around the world.From time to time some of the viewers (who are also well known religious scholars) bring their questions and objections to Mohammad Shaikh in order to debate him.This is one of those rare debates captured on video between Mohammad Shaikh and Mufti Abdul Baqi in an open topic debate format, covering many issues.This debate will show you the some of the wrong concepts which have become part of our religion, and how they are being falsely promoted by traditional scholars as truth (without verification from the Quran).This debate will surely open the viewers eyes to details about Islam that is mostly overlooked, and which end up creating false practices and beliefs adopted by the masses in ignorance</itunes:summary>
 221. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 222. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 223. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 224. <itunes:block>no</itunes:block>
 225. </item>
 226. <item>
 227. <title>Allah Bashar se kaisay kalam karta hai</title>
 228. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/allah-bashar-se-kaisay-kalam-karta-hai/</link>
 229. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/allah-bashar-se-kaisay-kalam-karta-hai/#respond</comments>
 230. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 231. <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:37:52 +0000</pubDate>
 232. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 233. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=393</guid>
 234.  
 235. <description><![CDATA[Duniya mein insaan ke banaye hue mukhtalif mazahab aur unn ki mazhabi kitabon mein kkhuda ka tasawwur mojood hai jis ko log –apne –apne tareeqon se mantay hain. lekin unkaa yeh khodsakht_h kkhuda uss butt ki terhan hai jo insanon se kabhi baat hi nahi karta. aur uskay maan-ne walay –apne is kkhuda se yaktarfa &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/allah-bashar-se-kaisay-kalam-karta-hai/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Allah Bashar se kaisay kalam karta hai</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 236. <content:encoded><![CDATA[
 237. <p>Duniya mein insaan ke banaye hue mukhtalif mazahab aur unn ki mazhabi kitabon mein kkhuda ka tasawwur mojood hai jis ko log –apne –apne tareeqon se mantay hain. lekin unkaa yeh khodsakht_h kkhuda uss butt ki terhan hai jo insanon se kabhi baat hi nahi karta. aur uskay maan-ne walay –apne is kkhuda se yaktarfa tor par apni khwahisaat aur tamannaon ka izahaar kartay rehtay hain lekin kkhuda ki taraf se inhen kabhi koi jawab nahi milta. jabkay<br>bunyadi tor par agar haqeeqi kkhuda mojood hai to ussay insanon se kisi zareya se humkalam honaavr baat cheet karni chahiye jo unkay har terhan ke sawalaat ka jawab bhi day sakay.</p>
 238.  
 239.  
 240.  
 241. <p><br>jabkay duniya ki mukhtalif mazahab ki kitaaben jo is baat ki dawaydaar to hain ke woh kkhuda ki kitaaben hain lekin is baat ki ba lkl wazahat nahi kartin ke kkhuda ka insaan se baat cheet karne ka kya tareeqa car hona chahiye. lekin jis terhan duniya mein insaan ke banaye hue mukhtalif mazahab mojood hain wahein is duniya mein Allah ki kitaab aur haqeeqi deen islam bhi mojood hai. aur Allah apni kitaab ke zareya hi har zamane ke insanon se baat cheet karta rehta hai. Mohammad Sheikh ke is dars mein isi baat ki wazahat ki gayi hai ke kis tareeqay se Allah apni kitaab ke zareya barah e raast ya bil wasita –apne rasolon ke zareya insanon se hum kalaam hota hai. is saaray tareeqay ki wazahat ke liye is dars ko dekhna laazmi hai .</p>
 242. ]]></content:encoded>
 243. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/24/allah-bashar-se-kaisay-kalam-karta-hai/feed/</wfw:commentRss>
 244. <slash:comments>0</slash:comments>
 245. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/bashar.mp3" length="196274744" type="audio/mpeg" />
 246. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 247. <itunes:subtitle>Duniya mein insaan ke banaye hue mukhtalif mazahab aur unn ki mazhabi kitabon mein kkhuda ka tasawwur mojood hai jis ko log –apne –apne tareeqon se mantay hain. lekin unkaa yeh khodsakht_h kkhuda uss butt ki terhan hai jo insanon se kabhi baat hi na[...]</itunes:subtitle>
 248. <itunes:summary>Duniya mein insaan ke banaye hue mukhtalif mazahab aur unn ki mazhabi kitabon mein kkhuda ka tasawwur mojood hai jis ko log –apne –apne tareeqon se mantay hain. lekin unkaa yeh khodsakht_h kkhuda uss butt ki terhan hai jo insanon se kabhi baat hi nahi karta. aur uskay maan-ne walay –apne is kkhuda se yaktarfa tor par apni khwahisaat aur tamannaon ka izahaar kartay rehtay hain lekin kkhuda ki taraf se inhen kabhi koi jawab nahi milta. jabkaybunyadi tor par agar haqeeqi kkhuda mojood hai to ussay insanon se kisi zareya se humkalam honaavr baat cheet karni chahiye jo unkay har terhan ke sawalaat ka jawab bhi day sakay.
 249.  
 250.  
 251.  
 252. jabkay duniya ki mukhtalif mazahab ki kitaaben jo is baat ki dawaydaar to hain ke woh kkhuda ki kitaaben hain lekin is baat ki ba lkl wazahat nahi kartin ke kkhuda ka insaan se baat cheet karne ka kya tareeqa car hona chahiye. lekin jis terhan duniya mein insaan ke banaye hue mukhtalif mazahab mojood hain wahein is duniya mein Allah ki kitaab aur haqeeqi deen islam bhi mojood hai. aur Allah apni kitaab ke zareya hi har zamane ke insanon se baat cheet karta rehta hai. Mohammad Sheikh ke is dars mein isi baat ki wazahat ki gayi hai ke kis tareeqay se Allah apni kitaab ke zareya barah e raast ya bil wasita –apne rasolon ke zareya insanon se hum kalaam hota hai. is saaray tareeqay ki wazahat ke liye is dars ko dekhna laazmi hai .</itunes:summary>
 253. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 254. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 255. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 256. <itunes:block>no</itunes:block>
 257. </item>
 258. <item>
 259. <title>Mount Sinai</title>
 260. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/mount-sinai/</link>
 261. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/mount-sinai/#respond</comments>
 262. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 263. <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:06:48 +0000</pubDate>
 264. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 265. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=391</guid>
 266.  
 267. <description><![CDATA[Mount Sinai is been searched for ages, different people have tried to provide evidence to prove the location of this mountain. Also, Mount Sinai holds a religious value for many different religions and cultures. This lecture is the only proof of its location and current condition, why so, because this lectures is based on verses &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/mount-sinai/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mount Sinai</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 268. <content:encoded><![CDATA[
 269. <p>Mount Sinai is been searched for ages, different people have tried to provide evidence to prove the location of this mountain. Also, Mount Sinai holds a religious value for many different religions and cultures. This lecture is the only proof of its location and current condition, why so, because this lectures is based on verses from the Quran. These verses clearly explains and proves its existence and location, we can read and understand these verses and also verify the evidence on ground. We all know the highest peak on the earth or what fold, block volcanic, dome mountains are but there is more to mountains than what meets the eye. Information about the mountains isn’t just coming from the geography books, the religious books also hold some information about these God created gigantic structures. Mountains have had sacred value to almost every religion. Here we will learn about what Quran says about this mountain.</p>
 270. ]]></content:encoded>
 271. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/mount-sinai/feed/</wfw:commentRss>
 272. <slash:comments>0</slash:comments>
 273. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/mount_sinai.mp3" length="137805279" type="audio/mpeg" />
 274. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 275. <itunes:subtitle>Mount Sinai is been searched for ages, different people have tried to provide evidence to prove the location of this mountain. Also, Mount Sinai holds a religious value for many different religions and cultures. This lecture is the only proof of its[...]</itunes:subtitle>
 276. <itunes:summary>Mount Sinai is been searched for ages, different people have tried to provide evidence to prove the location of this mountain. Also, Mount Sinai holds a religious value for many different religions and cultures. This lecture is the only proof of its location and current condition, why so, because this lectures is based on verses from the Quran. These verses clearly explains and proves its existence and location, we can read and understand these verses and also verify the evidence on ground. We all know the highest peak on the earth or what fold, block volcanic, dome mountains are but there is more to mountains than what meets the eye. Information about the mountains isn’t just coming from the geography books, the religious books also hold some information about these God created gigantic structures. Mountains have had sacred value to almost every religion. Here we will learn about what Quran says about this mountain.</itunes:summary>
 277. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 278. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 279. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 280. <itunes:block>no</itunes:block>
 281. </item>
 282. <item>
 283. <title>Umrah and Hajj</title>
 284. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/umrah-and-hajj/</link>
 285. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/umrah-and-hajj/#respond</comments>
 286. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 287. <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:04:55 +0000</pubDate>
 288. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 289. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=389</guid>
 290.  
 291. <description><![CDATA[Hajj and Umrah are part of Islamic religious practice of all Muslims. It is a journey in which every participating Muslim goes to Mecca and visits Masjid al-Haram where the Kaaba is situated. The other places to visit during this journey includes what are known as places of solitude which includes the places of Mina, &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/umrah-and-hajj/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Umrah and Hajj</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 292. <content:encoded><![CDATA[
 293. <p>Hajj and Umrah are part of Islamic religious practice of all Muslims. It is a journey in which every participating Muslim goes to Mecca and visits Masjid al-Haram where the Kaaba is situated. The other places to visit during this journey includes what are known as places of solitude which includes the places of Mina, Arafat, Muzdalifah besides Mecca. The rites of Hajj requires observing all the rules mentioned in the Quran during hajj, and the purpose of Hajj, (which literally means &#8220;the argument&#8221;) is for every believer in this journey to argue against his / her soul / self according to the verses of Allah to bring about a positive change in their character and personality and overcome their weaknesses. The weaknesses in personalities are rooted in the self carved idols based on human emotions, which are exposed by God through Ibraheem (p) from the Quran. Therefore the breaking of these personal idols (ruling our psyche) is part of the Sunnah / practice of Ibraheem (p) and all the prophets, which must be accomplished to be free from polytheism that Allah will not forgive. Visiting al-Aqsa mosque located in Madinah during this journey is also part of the sunnah / practice of the prophets and is performed by all Muslims during this time.</p>
 294. ]]></content:encoded>
 295. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/umrah-and-hajj/feed/</wfw:commentRss>
 296. <slash:comments>0</slash:comments>
 297. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/hajj.mp3" length="168544601" type="audio/mpeg" />
 298. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 299. <itunes:subtitle>Hajj and Umrah are part of Islamic religious practice of all Muslims. It is a journey in which every participating Muslim goes to Mecca and visits Masjid al-Haram where the Kaaba is situated. The other places to visit during this journey includes wh[...]</itunes:subtitle>
 300. <itunes:summary>Hajj and Umrah are part of Islamic religious practice of all Muslims. It is a journey in which every participating Muslim goes to Mecca and visits Masjid al-Haram where the Kaaba is situated. The other places to visit during this journey includes what are known as places of solitude which includes the places of Mina, Arafat, Muzdalifah besides Mecca. The rites of Hajj requires observing all the rules mentioned in the Quran during hajj, and the purpose of Hajj, (which literally means &#8220;the argument&#8221;) is for every believer in this journey to argue against his / her soul / self according to the verses of Allah to bring about a positive change in their character and personality and overcome their weaknesses. The weaknesses in personalities are rooted in the self carved idols based on human emotions, which are exposed by God through Ibraheem (p) from the Quran. Therefore the breaking of these personal idols (ruling our psyche) is part of the Sunnah / practice of Ibraheem (p) and all the prophets, which must be accomplished to be free from polytheism that Allah will not forgive. Visiting al-Aqsa mosque located in Madinah during this journey is also part of the sunnah / practice of the prophets and is performed by all Muslims during this time.</itunes:summary>
 301. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 302. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 303. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 304. <itunes:block>no</itunes:block>
 305. </item>
 306. <item>
 307. <title>Muhammad Shaikh Debates Pastor Jaffery Wright</title>
 308. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/muhammad-shaikh-debates-pastor-jaffery-wright/</link>
 309. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/muhammad-shaikh-debates-pastor-jaffery-wright/#respond</comments>
 310. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 311. <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:02:38 +0000</pubDate>
 312. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 313. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=387</guid>
 314.  
 315. <description><![CDATA[A treasure for the students of comparative religion,a great source of learning for the Muslims to understand the Quranbetter, and witness what the Bible contains which is consideredby some to be the word of God.]]></description>
 316. <content:encoded><![CDATA[
 317. <p>A treasure for the students of comparative religion,<br>a great source of learning for the Muslims to understand the Quran<br>better, and witness what the Bible contains which is considered<br>by some to be the word of God.</p>
 318. ]]></content:encoded>
 319. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/muhammad-shaikh-debates-pastor-jaffery-wright/feed/</wfw:commentRss>
 320. <slash:comments>0</slash:comments>
 321. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/jaffery.mp3" length="167485886" type="audio/mpeg" />
 322. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 323. <itunes:subtitle>A treasure for the students of comparative religion,a great source of learning for the Muslims to understand the Quranbetter, and witness what the Bible contains which is consideredby some to be the word of God.</itunes:subtitle>
 324. <itunes:summary>A treasure for the students of comparative religion,a great source of learning for the Muslims to understand the Quranbetter, and witness what the Bible contains which is consideredby some to be the word of God.</itunes:summary>
 325. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 326. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 327. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 328. <itunes:block>no</itunes:block>
 329. </item>
 330. <item>
 331. <title>Masajid / Mosques</title>
 332. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/masajid-mosques/</link>
 333. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/masajid-mosques/#respond</comments>
 334. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 335. <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:53:40 +0000</pubDate>
 336. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 337. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=385</guid>
 338.  
 339. <description><![CDATA[Masaajid / Mosques are places of worship for Muslims where they pray in congregations, and the literal meaning of the Arabic word &#8220;Masjid&#8221; / mosque is &#8220;a place of prostration.&#8221; Part of the format of Muslim prayer includes phsyical and psychological prostration to the verses of the Quran which are recited during the prayer. This &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/masajid-mosques/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Masajid / Mosques</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 340. <content:encoded><![CDATA[
 341. <p>Masaajid / Mosques are places of worship for Muslims where they pray in congregations, and the literal meaning of the Arabic word &#8220;Masjid&#8221; / mosque is &#8220;a place of prostration.&#8221; Part of the format of Muslim prayer includes phsyical and psychological prostration to the verses of the Quran which are recited during the prayer. This lectures focuses on the Masaajid / Mosques and more specifically three masaajid / mosques mentioned in the Quran, namely Masjid al-Haram / The Sacred Mosque, Masjid al-Aqsa / The Remotest (in time) Mosque and Masjid al-Dirrar / The Harmful Mosque. It describes what can be found in these three mosques, where they are located and how, why and by whom were they established. Definitely a must see!</p>
 342. ]]></content:encoded>
 343. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/masajid-mosques/feed/</wfw:commentRss>
 344. <slash:comments>0</slash:comments>
 345. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/masajid.mp3" length="173619436" type="audio/mpeg" />
 346. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 347. <itunes:subtitle>Masaajid / Mosques are places of worship for Muslims where they pray in congregations, and the literal meaning of the Arabic word &#8220;Masjid&#8221; / mosque is &#8220;a place of prostration.&#8221; Part of the format of Muslim prayer includes phs[...]</itunes:subtitle>
 348. <itunes:summary>Masaajid / Mosques are places of worship for Muslims where they pray in congregations, and the literal meaning of the Arabic word &#8220;Masjid&#8221; / mosque is &#8220;a place of prostration.&#8221; Part of the format of Muslim prayer includes phsyical and psychological prostration to the verses of the Quran which are recited during the prayer. This lectures focuses on the Masaajid / Mosques and more specifically three masaajid / mosques mentioned in the Quran, namely Masjid al-Haram / The Sacred Mosque, Masjid al-Aqsa / The Remotest (in time) Mosque and Masjid al-Dirrar / The Harmful Mosque. It describes what can be found in these three mosques, where they are located and how, why and by whom were they established. Definitely a must see!</itunes:summary>
 349. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 350. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 351. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 352. <itunes:block>no</itunes:block>
 353. </item>
 354. <item>
 355. <title>Al-Kitab / The Book of Allah 2020</title>
 356. <link>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/al-kitab-the-book-of-allah-2020/</link>
 357. <comments>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/al-kitab-the-book-of-allah-2020/#respond</comments>
 358. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 359. <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:47:58 +0000</pubDate>
 360. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 361. <guid isPermaLink="false">https://iipctv.com/podcast/?p=383</guid>
 362.  
 363. <description><![CDATA[For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/al-kitab-the-book-of-allah-2020/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Al-Kitab / The Book of Allah 2020</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 364. <content:encoded><![CDATA[
 365. <p>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, and how this book should be approached and understood.</p>
 366. ]]></content:encoded>
 367. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2021/09/23/al-kitab-the-book-of-allah-2020/feed/</wfw:commentRss>
 368. <slash:comments>0</slash:comments>
 369. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/al_kitab_dubai.mp3" length="77140239" type="audio/mpeg" />
 370. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 371. <itunes:subtitle>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran[...]</itunes:subtitle>
 372. <itunes:summary>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, and how this book should be approached and understood.</itunes:summary>
 373. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 374. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 375. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 376. <itunes:block>no</itunes:block>
 377. </item>
 378. <item>
 379. <title>Book of Allah</title>
 380. <link>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/book-of-allah/</link>
 381. <comments>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/book-of-allah/#respond</comments>
 382. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 383. <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:52:59 +0000</pubDate>
 384. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 385. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=373</guid>
 386.  
 387. <description><![CDATA[A lecture explaining in detail the different attributes of THE BOOK OF ALLAH, Delivered by Muhammad Shaikh in New Jersey (USA) during one of his world tours. After clarifying the existence, source, contents and the people of THE BOOK OF ALLAH, the lecture moves towards an interactive question and answer session to clarify the audience &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/book-of-allah/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Book of Allah</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 388. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture explaining in detail the different attributes of<br />
 389. THE BOOK OF ALLAH,<br />
 390. Delivered by Muhammad Shaikh in<br />
 391. New Jersey (USA) during one of his world tours.</p>
 392. <p>After clarifying the existence, source, contents and the people of<br />
 393. THE BOOK OF ALLAH,<br />
 394. the lecture moves towards an interactive question and answer session to clarify the audience even further.</p>
 395. <p>A unique feature of this lecture (like all others by Muhammad Shaikh) is that, it is solely based on the Quranic verses,<br />
 396. which makes it easy for the students to,<br />
 397. a) know that it is The Truth coming from GOD,<br />
 398. b) the verification of what is being delivered in<br />
 399. the lecture is done through the Arabic of the Quranic text.</p>
 400. ]]></content:encoded>
 401. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/book-of-allah/feed/</wfw:commentRss>
 402. <slash:comments>0</slash:comments>
 403. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/book_of_allah.mp3" length="193937557" type="audio/mpeg" />
 404. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 405. <itunes:subtitle>A lecture explaining in detail the different attributes of
 406. THE BOOK OF ALLAH,
 407. Delivered by Muhammad Shaikh in
 408. New Jersey (USA) during one of his world tours.
 409. After clarifying the existence, source, contents and the people of
 410. THE BOOK OF ALLAH,
 411. the l[...]</itunes:subtitle>
 412. <itunes:summary>A lecture explaining in detail the different attributes of
 413. THE BOOK OF ALLAH,
 414. Delivered by Muhammad Shaikh in
 415. New Jersey (USA) during one of his world tours.
 416. After clarifying the existence, source, contents and the people of
 417. THE BOOK OF ALLAH,
 418. the lecture moves towards an interactive question and answer session to clarify the audience even further.
 419. A unique feature of this lecture (like all others by Muhammad Shaikh) is that, it is solely based on the Quranic verses,
 420. which makes it easy for the students to,
 421. a) know that it is The Truth coming from GOD,
 422. b) the verification of what is being delivered in
 423. the lecture is done through the Arabic of the Quranic text.</itunes:summary>
 424. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 425. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 426. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 427. <itunes:block>no</itunes:block>
 428. </item>
 429. <item>
 430. <title>Muhammad Shaikh on Islam, Hinduism and Christianity</title>
 431. <link>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/discussion-muhammad-shaikh-invites-the-people-of-dubai/</link>
 432. <comments>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/discussion-muhammad-shaikh-invites-the-people-of-dubai/#respond</comments>
 433. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 434. <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:19:01 +0000</pubDate>
 435. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 436. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=371</guid>
 437.  
 438. <description><![CDATA[There are many books in the world and many people claim that these are from God, they say these are books sent by God. The only criteria we need to evaluate for this claim, is the internal evidence from within the book. This discussion throws some light on this subject, while comprising Quran and #bible. &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/discussion-muhammad-shaikh-invites-the-people-of-dubai/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Muhammad Shaikh on Islam, Hinduism and Christianity</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 439. <content:encoded><![CDATA[<p>There are many books in the world and many people claim that these are from God, they say these are books sent by God. The only criteria we need to evaluate for this claim, is the internal evidence from within the book. This discussion throws some light on this subject, while comprising Quran and #bible.</p>
 440. <p>This comparison isn’t complete until see study the common personalities between Quran and bible, so this talk will highlight verses from both these books for the listener to judge between them, accept or reject one of them. Mary pbuh and Jesus pbuh are mentioned in Quran as well as bible, lets see these personalities based on Quran and bible and then decide which one to belief and follow.</p>
 441. <p>God Himself is talking to mankind in the Quran, bible is claiming to be doing the same, but is that the case?</p>
 442. <p>Evolution of mankind is presented as a theory, not a fact. This talk evaluates the ground of Darwin’s theory of evolution, will it remain a theory or will it turn into a fact.</p>
 443. ]]></content:encoded>
 444. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/discussion-muhammad-shaikh-invites-the-people-of-dubai/feed/</wfw:commentRss>
 445. <slash:comments>0</slash:comments>
 446. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/dubi_discussion.mp3" length="56042373" type="audio/mpeg" />
 447. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 448. <itunes:subtitle>There are many books in the world and many people claim that these are from God, they say these are books sent by God. The only criteria we need to evaluate for this claim, is the internal evidence from within the book. This discussion throws some l[...]</itunes:subtitle>
 449. <itunes:summary>There are many books in the world and many people claim that these are from God, they say these are books sent by God. The only criteria we need to evaluate for this claim, is the internal evidence from within the book. This discussion throws some light on this subject, while comprising Quran and #bible.
 450. This comparison isn’t complete until see study the common personalities between Quran and bible, so this talk will highlight verses from both these books for the listener to judge between them, accept or reject one of them. Mary pbuh and Jesus pbuh are mentioned in Quran as well as bible, lets see these personalities based on Quran and bible and then decide which one to belief and follow.
 451. God Himself is talking to mankind in the Quran, bible is claiming to be doing the same, but is that the case?
 452. Evolution of mankind is presented as a theory, not a fact. This talk evaluates the ground of Darwin’s theory of evolution, will it remain a theory or will it turn into a fact.</itunes:summary>
 453. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 454. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 455. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 456. <itunes:block>no</itunes:block>
 457. </item>
 458. <item>
 459. <title>Urdu Masajid</title>
 460. <link>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-masajid/</link>
 461. <comments>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-masajid/#respond</comments>
 462. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 463. <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 10:14:09 +0000</pubDate>
 464. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 465. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=369</guid>
 466.  
 467. <description><![CDATA[Masjid ke bare mein ye jante hein ke ye musalmano ki Ebadat Gah hai jahan musalman ijtemai taur par Namaz qaim karte hein. Masjid ke lafzi mane sajda karne ki jagah hai. Iss dars mein sirf masajid ke baare mein tafseel se bayan kya gaya hai balke teen makhsoos masajid jinko Allah ne Quran mein &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-masajid/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Masajid</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 468. <content:encoded><![CDATA[<p>Masjid ke bare mein ye jante hein ke ye musalmano ki Ebadat Gah hai jahan musalman ijtemai taur par Namaz qaim karte hein. Masjid ke lafzi mane sajda karne ki jagah hai. Iss dars mein sirf masajid ke baare mein tafseel se bayan kya gaya hai balke teen makhsoos masajid jinko Allah ne Quran mein bayan kiya hai yani Masjide Haram, Masjide Aqsa aur Masjide Zarar jo har zamane mein maujood hein unn ki bhi wazahat aur nishan dahi ki gai hai. Quran se Masjid ke nazarye ki mazeed wazahat ke liye ye dars daikhna lazmi hai.</p>
 469. ]]></content:encoded>
 470. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-masajid/feed/</wfw:commentRss>
 471. <slash:comments>0</slash:comments>
 472. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/masajid.mp3" length="207203163" type="audio/mpeg" />
 473. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 474. <itunes:subtitle>Masjid ke bare mein ye jante hein ke ye musalmano ki Ebadat Gah hai jahan musalman ijtemai taur par Namaz qaim karte hein. Masjid ke lafzi mane sajda karne ki jagah hai. Iss dars mein sirf masajid ke baare mein tafseel se bayan kya gaya hai balke te[...]</itunes:subtitle>
 475. <itunes:summary>Masjid ke bare mein ye jante hein ke ye musalmano ki Ebadat Gah hai jahan musalman ijtemai taur par Namaz qaim karte hein. Masjid ke lafzi mane sajda karne ki jagah hai. Iss dars mein sirf masajid ke baare mein tafseel se bayan kya gaya hai balke teen makhsoos masajid jinko Allah ne Quran mein bayan kiya hai yani Masjide Haram, Masjide Aqsa aur Masjide Zarar jo har zamane mein maujood hein unn ki bhi wazahat aur nishan dahi ki gai hai. Quran se Masjid ke nazarye ki mazeed wazahat ke liye ye dars daikhna lazmi hai.</itunes:summary>
 476. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 477. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 478. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 479. <itunes:block>no</itunes:block>
 480. </item>
 481. <item>
 482. <title>Urdu Hajj</title>
 483. <link>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-hajj/</link>
 484. <comments>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-hajj/#respond</comments>
 485. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 486. <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 10:04:41 +0000</pubDate>
 487. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 488. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=367</guid>
 489.  
 490. <description><![CDATA[Urdu Hajj]]></description>
 491. <content:encoded><![CDATA[<p>Urdu Hajj</p>
 492. ]]></content:encoded>
 493. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-hajj/feed/</wfw:commentRss>
 494. <slash:comments>0</slash:comments>
 495. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/hajj.mp3" length="165179039" type="audio/mpeg" />
 496. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 497. <itunes:subtitle>Urdu Hajj</itunes:subtitle>
 498. <itunes:summary>Urdu Hajj</itunes:summary>
 499. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 500. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 501. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 502. <itunes:block>no</itunes:block>
 503. </item>
 504. <item>
 505. <title>Urdu Khalifa</title>
 506. <link>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-khalifa/</link>
 507. <comments>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-khalifa/#respond</comments>
 508. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 509. <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 10:03:40 +0000</pubDate>
 510. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 511. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=365</guid>
 512.  
 513. <description><![CDATA[Urdu Khalifa]]></description>
 514. <content:encoded><![CDATA[<p>Urdu Khalifa</p>
 515. ]]></content:encoded>
 516. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-khalifa/feed/</wfw:commentRss>
 517. <slash:comments>0</slash:comments>
 518. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/khalifa.mp3" length="139604535" type="audio/mpeg" />
 519. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 520. <itunes:subtitle>Urdu Khalifa</itunes:subtitle>
 521. <itunes:summary>Urdu Khalifa</itunes:summary>
 522. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 523. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 524. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 525. <itunes:block>no</itunes:block>
 526. </item>
 527. <item>
 528. <title>Urdu Jabl-e-Noor</title>
 529. <link>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-jabl-e-noor/</link>
 530. <comments>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-jabl-e-noor/#respond</comments>
 531. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 532. <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 10:00:19 +0000</pubDate>
 533. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 534. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=363</guid>
 535.  
 536. <description><![CDATA[Isi wajah se dunya ke bohat se insani mazahib mein paharon ko bohat ahmiyat hasil hai jis ke peechey ye tasweer mojood hai ke shayad pahar par charh kar Allah se baat cheet ki jasakti hai aur iss ka qurb hasil ho sakta hai &#8211; Iss dars mein na sirf mukhtalif tarha ke paharon ki &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-jabl-e-noor/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Jabl-e-Noor</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 537. <content:encoded><![CDATA[<p>Isi wajah se dunya ke bohat se insani mazahib mein paharon ko bohat ahmiyat hasil hai jis ke peechey ye tasweer mojood hai ke shayad pahar par charh kar Allah se baat cheet ki jasakti hai aur iss ka qurb hasil ho sakta hai &#8211; Iss dars mein na sirf mukhtalif tarha ke paharon ki hiyat aur inn ke mukhtalif rangon ki aqsaam ka zikr kiya gaya hai aur ye bhi bataya gaya hai ke kaun se makhsoos pahar mukhtalif mazahib mein ahmiyat ka darja rakhte hein balke ye bhi wazahat ki gai hai ke Quran mein Allah ne aik khas pahar ka bhi zikr kiya hai jo aik Rasool ki shakhsiyat ke waqia ke saath munsalik hai. Ye pahar Jabl e Noor / Roshni ke pahar ke naam se jana jata hai aur isi pahar par Ghar e Hira bhi hai. Quran ki ayaat ke mutabiq ye pahar kiya ahmiyat rakhta hai aur iski makaniyat kahan hai aur iss ka sahi tasawur aur nazarya kya hai iske liye dars dekhna lazmi hai.</p>
 538. ]]></content:encoded>
 539. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2019/07/17/urdu-jabl-e-noor/feed/</wfw:commentRss>
 540. <slash:comments>0</slash:comments>
 541. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/jabl-e-noor.mp3" length="144729132" type="audio/mpeg" />
 542. <itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
 543. <itunes:subtitle>Isi wajah se dunya ke bohat se insani mazahib mein paharon ko bohat ahmiyat hasil hai jis ke peechey ye tasweer mojood hai ke shayad pahar par charh kar Allah se baat cheet ki jasakti hai aur iss ka qurb hasil ho sakta hai &#8211; Iss dars mein na s[...]</itunes:subtitle>
 544. <itunes:summary>Isi wajah se dunya ke bohat se insani mazahib mein paharon ko bohat ahmiyat hasil hai jis ke peechey ye tasweer mojood hai ke shayad pahar par charh kar Allah se baat cheet ki jasakti hai aur iss ka qurb hasil ho sakta hai &#8211; Iss dars mein na sirf mukhtalif tarha ke paharon ki hiyat aur inn ke mukhtalif rangon ki aqsaam ka zikr kiya gaya hai aur ye bhi bataya gaya hai ke kaun se makhsoos pahar mukhtalif mazahib mein ahmiyat ka darja rakhte hein balke ye bhi wazahat ki gai hai ke Quran mein Allah ne aik khas pahar ka bhi zikr kiya hai jo aik Rasool ki shakhsiyat ke waqia ke saath munsalik hai. Ye pahar Jabl e Noor / Roshni ke pahar ke naam se jana jata hai aur isi pahar par Ghar e Hira bhi hai. Quran ki ayaat ke mutabiq ye pahar kiya ahmiyat rakhta hai aur iski makaniyat kahan hai aur iss ka sahi tasawur aur nazarya kya hai iske liye dars dekhna lazmi hai.</itunes:summary>
 545. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 546. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 547. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 548. <itunes:block>no</itunes:block>
 549. </item>
 550. <item>
 551. <title>Urdu Essa Ibn-e-Maryam</title>
 552. <link>http://iipctv.com/podcast/2017/07/25/urdu-essa-ibn-e-maryam/</link>
 553. <comments>http://iipctv.com/podcast/2017/07/25/urdu-essa-ibn-e-maryam/#respond</comments>
 554. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 555. <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 12:34:04 +0000</pubDate>
 556. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 557. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=356</guid>
 558.  
 559. <description><![CDATA[This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconceptions prevailing regarding the birth, life and family of Essa/Jesus (pbuh), his death and also the purported &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2017/07/25/urdu-essa-ibn-e-maryam/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Essa Ibn-e-Maryam</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 560. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconceptions prevailing regarding the birth, life and family of Essa/Jesus (pbuh), his death and also the purported “Coming of Christ.” A must-watch lecture for Muslims and Christians alike.</p>
 561. ]]></content:encoded>
 562. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2017/07/25/urdu-essa-ibn-e-maryam/feed/</wfw:commentRss>
 563. <slash:comments>0</slash:comments>
 564. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/essa_jesus.mp3" length="153426027" type="audio/mpeg" />
 565. <itunes:duration>2:39:49</itunes:duration>
 566. <itunes:subtitle>This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconception[...]</itunes:subtitle>
 567. <itunes:summary>This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconceptions prevailing regarding the birth, life and family of Essa/Jesus (pbuh), his death and also the purported “Coming of Christ.” A must-watch lecture for Muslims and Christians alike.</itunes:summary>
 568. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 569. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 570. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 571. <itunes:block>no</itunes:block>
 572. </item>
 573. <item>
 574. <title>Witr Dua &#8211; 2016 by Mohammad Shaikh</title>
 575. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2016-mohammad-shaikh/</link>
 576. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2016-mohammad-shaikh/#respond</comments>
 577. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 578. <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 11:45:02 +0000</pubDate>
 579. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 580. <category><![CDATA[witar prayer video]]></category>
 581. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=336</guid>
 582.  
 583. <description><![CDATA[These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2016-mohammad-shaikh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Witr Dua &#8211; 2016 by Mohammad Shaikh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 584. <content:encoded><![CDATA[<p>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</p>
 585. ]]></content:encoded>
 586. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2016-mohammad-shaikh/feed/</wfw:commentRss>
 587. <slash:comments>0</slash:comments>
 588. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/witr/witrDua_2016.mp3" length="55849139" type="audio/mpeg" />
 589. <itunes:duration>0:38:47</itunes:duration>
 590. <itunes:subtitle>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an i[...]</itunes:subtitle>
 591. <itunes:summary>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</itunes:summary>
 592. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 593. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 594. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 595. <itunes:block>no</itunes:block>
 596. </item>
 597. <item>
 598. <title>Witr Dua &#8211; 2010 by Mohammad Shaikh</title>
 599. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2010-mohammad-shaikh/</link>
 600. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2010-mohammad-shaikh/#respond</comments>
 601. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 602. <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 10:49:21 +0000</pubDate>
 603. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 604. <category><![CDATA[call]]></category>
 605. <category><![CDATA[dua]]></category>
 606. <category><![CDATA[mohammad shaikh]]></category>
 607. <category><![CDATA[pray]]></category>
 608. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=334</guid>
 609.  
 610. <description><![CDATA[These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2010-mohammad-shaikh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Witr Dua &#8211; 2010 by Mohammad Shaikh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 611. <content:encoded><![CDATA[<p>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</p>
 612. ]]></content:encoded>
 613. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2010-mohammad-shaikh/feed/</wfw:commentRss>
 614. <slash:comments>0</slash:comments>
 615. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/witr/witrDua_2010.mp3" length="40398232" type="audio/mpeg" />
 616. <itunes:duration>0:28:03</itunes:duration>
 617. <itunes:subtitle>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an i[...]</itunes:subtitle>
 618. <itunes:summary>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</itunes:summary>
 619. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 620. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 621. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 622. <itunes:block>no</itunes:block>
 623. </item>
 624. <item>
 625. <title>Witr Dua &#8211; 2009 by Mohammad Shaikh</title>
 626. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2009-mohammad-shaikh/</link>
 627. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2009-mohammad-shaikh/#respond</comments>
 628. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 629. <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 10:37:36 +0000</pubDate>
 630. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 631. <category><![CDATA[call]]></category>
 632. <category><![CDATA[dua]]></category>
 633. <category><![CDATA[pray]]></category>
 634. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=332</guid>
 635.  
 636. <description><![CDATA[These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2009-mohammad-shaikh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Witr Dua &#8211; 2009 by Mohammad Shaikh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 637. <content:encoded><![CDATA[<p>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</p>
 638. ]]></content:encoded>
 639. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2009-mohammad-shaikh/feed/</wfw:commentRss>
 640. <slash:comments>0</slash:comments>
 641. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/witr/witrDua_2009.mp3" length="47223715" type="audio/mpeg" />
 642. <itunes:duration>0:32:48</itunes:duration>
 643. <itunes:subtitle>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an i[...]</itunes:subtitle>
 644. <itunes:summary>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</itunes:summary>
 645. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 646. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 647. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 648. <itunes:block>no</itunes:block>
 649. </item>
 650. <item>
 651. <title>Witr Dua &#8211; 2008 by Mohammad Shaikh</title>
 652. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2008-mohammad-shaikh/</link>
 653. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2008-mohammad-shaikh/#respond</comments>
 654. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 655. <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 10:03:02 +0000</pubDate>
 656. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 657. <category><![CDATA[prayer]]></category>
 658. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=329</guid>
 659.  
 660. <description><![CDATA[These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2008-mohammad-shaikh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Witr Dua &#8211; 2008 by Mohammad Shaikh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 661. <content:encoded><![CDATA[<p>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</p>
 662. ]]></content:encoded>
 663. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2008-mohammad-shaikh/feed/</wfw:commentRss>
 664. <slash:comments>0</slash:comments>
 665. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/witr/witrDua_2008.mp3" length="67239982" type="audio/mpeg" />
 666. <itunes:duration>0:46:42</itunes:duration>
 667. <itunes:subtitle>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an i[...]</itunes:subtitle>
 668. <itunes:summary>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</itunes:summary>
 669. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 670. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 671. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 672. <itunes:block>no</itunes:block>
 673. </item>
 674. <item>
 675. <title>Witr Dua &#8211; 2006 by Mohammad Shaikh</title>
 676. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2006-mohammad-shaikh/</link>
 677. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2006-mohammad-shaikh/#respond</comments>
 678. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 679. <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:41:49 +0000</pubDate>
 680. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 681. <category><![CDATA[dua]]></category>
 682. <category><![CDATA[mohammad shaikh]]></category>
 683. <category><![CDATA[ramazan]]></category>
 684. <category><![CDATA[witr]]></category>
 685. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=326</guid>
 686.  
 687. <description><![CDATA[These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2006-mohammad-shaikh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Witr Dua &#8211; 2006 by Mohammad Shaikh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 688. <content:encoded><![CDATA[<p>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</p>
 689. ]]></content:encoded>
 690. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2006-mohammad-shaikh/feed/</wfw:commentRss>
 691. <slash:comments>0</slash:comments>
 692. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/witr/witrDua_2006.mp3" length="53566448" type="audio/mpeg" />
 693. <itunes:duration>0:37:12</itunes:duration>
 694. <itunes:subtitle>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an i[...]</itunes:subtitle>
 695. <itunes:summary>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</itunes:summary>
 696. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 697. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 698. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 699. <itunes:block>no</itunes:block>
 700. </item>
 701. <item>
 702. <title>Witr Dua &#8211; 2005 by Mohammad Shaikh</title>
 703. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2005-mohammad-shaikh/</link>
 704. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2005-mohammad-shaikh/#respond</comments>
 705. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 706. <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:37:05 +0000</pubDate>
 707. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 708. <category><![CDATA[dua]]></category>
 709. <category><![CDATA[ramadhan]]></category>
 710. <category><![CDATA[taraweeh]]></category>
 711. <category><![CDATA[witr]]></category>
 712. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=324</guid>
 713.  
 714. <description><![CDATA[These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2005-mohammad-shaikh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Witr Dua &#8211; 2005 by Mohammad Shaikh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 715. <content:encoded><![CDATA[<p>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</p>
 716. ]]></content:encoded>
 717. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/06/witr-dua-2005-mohammad-shaikh/feed/</wfw:commentRss>
 718. <slash:comments>0</slash:comments>
 719. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/witr/witrDua_2005.mp3" length="50860580" type="audio/mpeg" />
 720. <itunes:duration>0:35:19</itunes:duration>
 721. <itunes:subtitle>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an i[...]</itunes:subtitle>
 722. <itunes:summary>These are truly one of the most heartfelt moments during Ramadan, when Brother Mohammad Shaikh leads the Witar prayer after the finishing of the Quran. It includes the recitation of Dua / calls from the Quran which encompass all the feelings of an individual leading his life and struggling in the cause of Allah/God. Anyone who is blessed to have been part of these prayers can tell you the power of these duas/calls when recited by Brother Mohammad Shaikh totally immersed in these Quranic verses with complete feelings, and how it manages to touch the soul/self/psyche of anyone present there. These recorded witar prayer video is a must watch especially during Ramadan to get oneself in the right frame of mind and heart to receive guidance from God.</itunes:summary>
 723. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 724. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 725. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 726. <itunes:block>no</itunes:block>
 727. </item>
 728. <item>
 729. <title>Khalifa / Successor</title>
 730. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/khalifa-successor/</link>
 731. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/khalifa-successor/#respond</comments>
 732. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 733. <pubDate>Fri, 02 Sep 2016 10:29:37 +0000</pubDate>
 734. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 735. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=322</guid>
 736.  
 737. <description><![CDATA[Khalifa means Successors which have continued in all times, but we are told that there were only four (4) Khalifas / Successors in history and Khilafat / Succession stopped after that. However The Quran reveals differently from what is taught in history. This lecture explains from the Quran that Khilafat / Succession continues in all &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/khalifa-successor/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Khalifa / Successor</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 738. <content:encoded><![CDATA[<p>Khalifa means Successors which have continued in all times, but we are told that there were only four (4) Khalifas / Successors in history and Khilafat / Succession stopped after that. However The Quran reveals differently from what is taught in history. This lecture explains from the Quran that Khilafat / Succession continues in all times and is passed down to among those who inherit the Book, who are establishing the Salah / Prayer, holding fast to the Book (and its lessons) and teaching others and giving lessons from The Book. Anyone who does this is appointed by Allah as a Khalifa / Successor, and it is only Allah who can appoint Khalifas / Successors, and they are identified through the Quranic ayats / verses and through their character and practices. Others in the world who are claiming to be Khalifas / Successors can be easily identified through the verses if they are true or false, and in light of the Quranic verses self-proclaimed Khalifa / Successors are not from Allah. A lecture that is a must see for those who want to know how to become a Khalifa / Successor in Allah’s sight.nherit the Book, who are establishing the Salah / Prayer, holding fast to the Book (and its lessons) and teaching others and giving lessons from The Book. Anyone who does this is appointed by Allah as a Khalifa / Successor, and it is only Allah who can appoint Khalifas / Successors, and they are identified through the Quranic ayats / verses and through their character and practices. Others in the world who are claiming to be Khalifas / Successors can be easily identified through the verses if they are true or false, and in light of the Quranic verses self-proclaimed Khalifa / Successors are not from Allah. A lecture that is a must see for those who want to know how to become a Khalifa / Successor in Allah’s sight.</p>
 739. ]]></content:encoded>
 740. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/khalifa-successor/feed/</wfw:commentRss>
 741. <slash:comments>0</slash:comments>
 742. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/Successor.mp3" length="138049309" type="audio/mpeg" />
 743. <itunes:duration>2:23:48</itunes:duration>
 744. <itunes:subtitle>Khalifa means Successors which have continued in all times, but we are told that there were only four (4) Khalifas / Successors in history and Khilafat / Succession stopped after that. However The Quran reveals differently from what is taught in his[...]</itunes:subtitle>
 745. <itunes:summary>Khalifa means Successors which have continued in all times, but we are told that there were only four (4) Khalifas / Successors in history and Khilafat / Succession stopped after that. However The Quran reveals differently from what is taught in history. This lecture explains from the Quran that Khilafat / Succession continues in all times and is passed down to among those who inherit the Book, who are establishing the Salah / Prayer, holding fast to the Book (and its lessons) and teaching others and giving lessons from The Book. Anyone who does this is appointed by Allah as a Khalifa / Successor, and it is only Allah who can appoint Khalifas / Successors, and they are identified through the Quranic ayats / verses and through their character and practices. Others in the world who are claiming to be Khalifas / Successors can be easily identified through the verses if they are true or false, and in light of the Quranic verses self-proclaimed Khalifa / Successors are not from Allah. A lecture that is a must see for those who want to know how to become a Khalifa / Successor in Allah’s sight.nherit the Book, who are establishing the Salah / Prayer, holding fast to the Book (and its lessons) and teaching others and giving lessons from The Book. Anyone who does this is appointed by Allah as a Khalifa / Successor, and it is only Allah who can appoint Khalifas / Successors, and they are identified through the Quranic ayats / verses and through their character and practices. Others in the world who are claiming to be Khalifas / Successors can be easily identified through the verses if they are true or false, and in light of the Quranic verses self-proclaimed Khalifa / Successors are not from Allah. A lecture that is a must see for those who want to know how to become a Khalifa / Successor in Allah’s sight.</itunes:summary>
 746. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 747. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 748. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 749. <itunes:block>no</itunes:block>
 750. </item>
 751. <item>
 752. <title>Mary (pbuh) the only parent of Jesus (pbuh)</title>
 753. <link>http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/mary-pbuh-parent-jesus-pbuh/</link>
 754. <comments>http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/mary-pbuh-parent-jesus-pbuh/#respond</comments>
 755. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 756. <pubDate>Fri, 02 Sep 2016 08:06:32 +0000</pubDate>
 757. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 758. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=319</guid>
 759.  
 760. <description><![CDATA[The single most controversial topic from the Quran, that has remained controversial (since throughout our known history) and is a source of many misconceptions and misunderstandings in Christianity and traditional Muslim communities, is the status of Mary (pbuh) as the single parent of Jesus (pbuh). This lecture successfully uses only the Quranic ayats / verses &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/mary-pbuh-parent-jesus-pbuh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mary (pbuh) the only parent of Jesus (pbuh)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 761. <content:encoded><![CDATA[<p>The single most controversial topic from the Quran, that has remained controversial (since throughout our known history) and is a source of many misconceptions and misunderstandings in Christianity and traditional Muslim communities, is the status of Mary (pbuh) as the single parent of Jesus (pbuh). This lecture successfully uses only the Quranic ayats / verses to analyze and decode the mystery surrounding the birth of Jesus and his genealogy (because only our creator and author of the Quran can truly answer and clarify the truth regarding this topic). This lecture requires the viewers to listen carefully to how the Quran reveals the truth behind the status of Mary (pbuh) and birth of Jesus (pbuh). Also, this lecture highlights the honor bestowed upon Mary (pbuh) by Allah in the Quran, which is hardly known by those people who are unaware of the Quranic ayats / verses. This honor is especially important to keep in mind because people who are unaware of the true essence of the Quranic ayats have been trying to honor Mary in false ways (that goes against Allah’s nature and nature of all things He has created) by equating the birth of Jesus (pbuh) to some kind of magic or some supernatural miracle. The true source of these false explanations are based on the fact that until this lecture by Mohammad Shaikh no one truly pondered on the ayats / verses of the Quran and put their complete trust on Allah to explain this miracle, which fits within the nature of all things found in God’s creation. It is truly a miracle and a remarkable revelation from the Quran that needs our full and careful attention, otherwise we may miss the spirit with which it comes to us.</p>
 762. ]]></content:encoded>
 763. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2016/09/02/mary-pbuh-parent-jesus-pbuh/feed/</wfw:commentRss>
 764. <slash:comments>0</slash:comments>
 765. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/MaryTheOnlyParentOfJesus.mp3" length="94153145" type="audio/mpeg" />
 766. <itunes:duration>1:38:04</itunes:duration>
 767. <itunes:subtitle>The single most controversial topic from the Quran, that has remained controversial (since throughout our known history) and is a source of many misconceptions and misunderstandings in Christianity and traditional Muslim communities, is the status o[...]</itunes:subtitle>
 768. <itunes:summary>The single most controversial topic from the Quran, that has remained controversial (since throughout our known history) and is a source of many misconceptions and misunderstandings in Christianity and traditional Muslim communities, is the status of Mary (pbuh) as the single parent of Jesus (pbuh). This lecture successfully uses only the Quranic ayats / verses to analyze and decode the mystery surrounding the birth of Jesus and his genealogy (because only our creator and author of the Quran can truly answer and clarify the truth regarding this topic). This lecture requires the viewers to listen carefully to how the Quran reveals the truth behind the status of Mary (pbuh) and birth of Jesus (pbuh). Also, this lecture highlights the honor bestowed upon Mary (pbuh) by Allah in the Quran, which is hardly known by those people who are unaware of the Quranic ayats / verses. This honor is especially important to keep in mind because people who are unaware of the true essence of the Quranic ayats have been trying to honor Mary in false ways (that goes against Allah’s nature and nature of all things He has created) by equating the birth of Jesus (pbuh) to some kind of magic or some supernatural miracle. The true source of these false explanations are based on the fact that until this lecture by Mohammad Shaikh no one truly pondered on the ayats / verses of the Quran and put their complete trust on Allah to explain this miracle, which fits within the nature of all things found in God’s creation. It is truly a miracle and a remarkable revelation from the Quran that needs our full and careful attention, otherwise we may miss the spirit with which it comes to us.</itunes:summary>
 769. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 770. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 771. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 772. <itunes:block>no</itunes:block>
 773. </item>
 774. <item>
 775. <title>Imam &#8211; Leader</title>
 776. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/imam-leader/</link>
 777. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/imam-leader/#respond</comments>
 778. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 779. <pubDate>Thu, 26 Feb 2015 12:32:06 +0000</pubDate>
 780. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 781. <category><![CDATA[Imam]]></category>
 782. <category><![CDATA[islam]]></category>
 783. <category><![CDATA[khalifa]]></category>
 784. <category><![CDATA[leader]]></category>
 785. <category><![CDATA[leadership]]></category>
 786. <category><![CDATA[mushriks]]></category>
 787. <category><![CDATA[quran]]></category>
 788. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=308</guid>
 789.  
 790. <description><![CDATA[Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads the prayer, but it has a more inclusive meaning in the Quran. Generally &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/imam-leader/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Imam &#8211; Leader</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 791. <content:encoded><![CDATA[<p>Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads the prayer, but it has a more inclusive meaning in the Quran. Generally in the Quran, &#8220;Imam&#8221; is referred to anyone who is a leader and a guide to various categories of people (who are also mentioned in the Quran and highlighted in this lecture). It will point out who are the Imams/Leaders that are righteous and leading people in the ways of Allah, how an Imam / Leader is made and also how there are Imams / Leaders among the Mushriks / Idolators and Kuffars / Rejectors. Most Muslims don&#8217;t know that Imam is also used with Pharoah and enemies of God, who are guiding and leading people towards darkness. This lecture will help the viewer understand and find out how do we identify who are the Imams / Leaders for Allah.</p>
 792. ]]></content:encoded>
 793. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/imam-leader/feed/</wfw:commentRss>
 794. <slash:comments>0</slash:comments>
 795. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/imam.mp3" length="142901090" type="audio/mpeg" />
 796. <itunes:duration>2:28:51</itunes:duration>
 797. <itunes:subtitle>Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads t[...]</itunes:subtitle>
 798. <itunes:summary>Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads the prayer, but it has a more inclusive meaning in the Quran. Generally in the Quran, &#8220;Imam&#8221; is referred to anyone who is a leader and a guide to various categories of people (who are also mentioned in the Quran and highlighted in this lecture). It will point out who are the Imams/Leaders that are righteous and leading people in the ways of Allah, how an Imam / Leader is made and also how there are Imams / Leaders among the Mushriks / Idolators and Kuffars / Rejectors. Most Muslims don&#8217;t know that Imam is also used with Pharoah and enemies of God, who are guiding and leading people towards darkness. This lecture will help the viewer understand and find out how do we identify who are the Imams / Leaders for Allah.</itunes:summary>
 799. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 800. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 801. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 802. <itunes:block>no</itunes:block>
 803. </item>
 804. <item>
 805. <title>Riba &#8211; The Increase (2011)</title>
 806. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/riba-the-increase-2011/</link>
 807. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/riba-the-increase-2011/#respond</comments>
 808. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 809. <pubDate>Thu, 26 Feb 2015 12:24:53 +0000</pubDate>
 810. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 811. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=306</guid>
 812.  
 813. <description><![CDATA[For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/riba-the-increase-2011/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Riba &#8211; The Increase (2011)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 814. <content:encoded><![CDATA[<p>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A lecture that should be watched in conjunction with the sadqa and zakah lecture for a fuller and detailed comprehension of the concept of Riba / increase which Allah has prohibited (made haram).</p>
 815. ]]></content:encoded>
 816. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/26/riba-the-increase-2011/feed/</wfw:commentRss>
 817. <slash:comments>0</slash:comments>
 818. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/riba2011.mp3" length="122851080" type="audio/mpeg" />
 819. <itunes:duration>2:07:58</itunes:duration>
 820. <itunes:subtitle>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and [...]</itunes:subtitle>
 821. <itunes:summary>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A lecture that should be watched in conjunction with the sadqa and zakah lecture for a fuller and detailed comprehension of the concept of Riba / increase which Allah has prohibited (made haram).</itunes:summary>
 822. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 823. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 824. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 825. <itunes:block>no</itunes:block>
 826. </item>
 827. <item>
 828. <title>Urdu Mian aur Biwi ke taluqat</title>
 829. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/24/urdu-mian-aur-biwi-ke-taluqat/</link>
 830. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/24/urdu-mian-aur-biwi-ke-taluqat/#respond</comments>
 831. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 832. <pubDate>Tue, 24 Feb 2015 11:50:43 +0000</pubDate>
 833. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 834. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=302</guid>
 835.  
 836. <description><![CDATA[A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/24/urdu-mian-aur-biwi-ke-taluqat/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Mian aur Biwi ke taluqat</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 837. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage from physical and psychological point of view and ultimately how to handle or protect the relationship from slow disintegration.</p>
 838. ]]></content:encoded>
 839. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/24/urdu-mian-aur-biwi-ke-taluqat/feed/</wfw:commentRss>
 840. <slash:comments>0</slash:comments>
 841. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/mian_aur_biwi.mp3" length="163818525" type="audio/mpeg" />
 842. <itunes:duration>2:50:38</itunes:duration>
 843. <itunes:subtitle>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, h[...]</itunes:subtitle>
 844. <itunes:summary>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage from physical and psychological point of view and ultimately how to handle or protect the relationship from slow disintegration.</itunes:summary>
 845. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 846. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 847. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 848. <itunes:block>no</itunes:block>
 849. </item>
 850. <item>
 851. <title>Urdu Nafsiyati Zakhmon Ki Tasalli</title>
 852. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-nafsiyati-zakhmon-ki-tasalli/</link>
 853. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-nafsiyati-zakhmon-ki-tasalli/#respond</comments>
 854. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 855. <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:19:15 +0000</pubDate>
 856. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 857. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=300</guid>
 858.  
 859. <description><![CDATA[As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can overcome those psychological hurts with the guidance &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-nafsiyati-zakhmon-ki-tasalli/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Nafsiyati Zakhmon Ki Tasalli</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 860. <content:encoded><![CDATA[<p>As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can overcome those psychological hurts with the guidance of Allah provided in the Quran so our SOULS / SELF / PSYCHE can reach the STATE OF SATISFACTION described in the quran.</p>
 861. ]]></content:encoded>
 862. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-nafsiyati-zakhmon-ki-tasalli/feed/</wfw:commentRss>
 863. <slash:comments>0</slash:comments>
 864. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/nafsiati_zakhmon_ki_tasalli.mp3" length="173095298" type="audio/mpeg" />
 865. <itunes:duration>3:00:18</itunes:duration>
 866. <itunes:subtitle>As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can ove[...]</itunes:subtitle>
 867. <itunes:summary>As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can overcome those psychological hurts with the guidance of Allah provided in the Quran so our SOULS / SELF / PSYCHE can reach the STATE OF SATISFACTION described in the quran.</itunes:summary>
 868. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 869. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 870. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 871. <itunes:block>no</itunes:block>
 872. </item>
 873. <item>
 874. <title>Urdu Sirat-e-Mustaqeem</title>
 875. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-sirat-e-mustaqeem/</link>
 876. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-sirat-e-mustaqeem/#respond</comments>
 877. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 878. <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 08:16:40 +0000</pubDate>
 879. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 880. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=298</guid>
 881.  
 882. <description><![CDATA[This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, but which can only be found within the Quran through examples of those &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-sirat-e-mustaqeem/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Sirat-e-Mustaqeem</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 883. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, but which can only be found within the Quran through examples of those were on the straight Path. As the lecture progresses the viewers will be able to understand what the straight path is and also who were on it as per the Quran, and what we have to do so we can be on it without any doubts.</p>
 884. ]]></content:encoded>
 885. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/23/urdu-sirat-e-mustaqeem/feed/</wfw:commentRss>
 886. <slash:comments>0</slash:comments>
 887. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/sirat-e-mustaqeem_u.mp3" length="168991315" type="audio/mpeg" />
 888. <itunes:duration>2:54:04</itunes:duration>
 889. <itunes:subtitle>This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, bu[...]</itunes:subtitle>
 890. <itunes:summary>This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, but which can only be found within the Quran through examples of those were on the straight Path. As the lecture progresses the viewers will be able to understand what the straight path is and also who were on it as per the Quran, and what we have to do so we can be on it without any doubts.</itunes:summary>
 891. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 892. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 893. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 894. <itunes:block>no</itunes:block>
 895. </item>
 896. <item>
 897. <title>Urdu Taurah aur Injeel 2011</title>
 898. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-taurah-aur-injeel-2011/</link>
 899. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-taurah-aur-injeel-2011/#respond</comments>
 900. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 901. <pubDate>Wed, 18 Feb 2015 12:33:15 +0000</pubDate>
 902. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 903. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=295</guid>
 904.  
 905. <description><![CDATA[A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &#38; Christians &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-taurah-aur-injeel-2011/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Taurah aur Injeel 2011</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 906. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &amp; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &amp; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &amp; Christians but which were corrupted through time. In reality this could not be further from the Truth and this lecture presents the truth about At-Taurah &amp; Al-Injeel, and also about its recipients.</p>
 907. ]]></content:encoded>
 908. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-taurah-aur-injeel-2011/feed/</wfw:commentRss>
 909. <slash:comments>0</slash:comments>
 910. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/taurah2011_u.mp3" length="138125417" type="audio/mpeg" />
 911. <itunes:duration>2:23:53</itunes:duration>
 912. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are[...]</itunes:subtitle>
 913. <itunes:summary>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &#38; Christians but which were corrupted through time. In reality this could not be further from the Truth and this lecture presents the truth about At-Taurah &#38; Al-Injeel, and also about its recipients.</itunes:summary>
 914. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 915. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 916. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 917. <itunes:block>no</itunes:block>
 918. </item>
 919. <item>
 920. <title>Urdu Imam / Leader 2013</title>
 921. <link>http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-imam-leader-2013/</link>
 922. <comments>http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-imam-leader-2013/#respond</comments>
 923. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 924. <pubDate>Wed, 18 Feb 2015 11:44:09 +0000</pubDate>
 925. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 926. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=293</guid>
 927.  
 928. <description><![CDATA[Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads the prayer, but it has a more inclusive meaning in the Quran. Generally &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-imam-leader-2013/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Imam / Leader 2013</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 929. <content:encoded><![CDATA[<p>Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads the prayer, but it has a more inclusive meaning in the Quran. Generally in the Quran, &#8220;Imam&#8221; is referred to anyone who is a leader and a guide to various categories of people (who are also mentioned in the Quran and highlighted in this lecture). It will point out who are the Imams/Leaders that are righteous and leading people in the ways of Allah, how an Imam / Leader is made and also how there are Imams / Leaders among the Mushriks / Idolators and Kuffars / Rejectors. Most Muslims don&#8217;t know that Imam is also used with Pharoah and enemies of God, who are guiding and leading people towards darkness. This lecture will help the viewer understand and find out how do we identify who are the Imams / Leaders for Allah.</p>
 930. ]]></content:encoded>
 931. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2015/02/18/urdu-imam-leader-2013/feed/</wfw:commentRss>
 932. <slash:comments>0</slash:comments>
 933. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/imam_u.mp3" length="138494089" type="audio/mpeg" />
 934. <itunes:duration>2:23:17</itunes:duration>
 935. <itunes:subtitle>Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads t[...]</itunes:subtitle>
 936. <itunes:summary>Human beings are always seeking someone (as a leader) to provide guidance and lead them in their lives, or they want to get that status to lead others. The word &#8220;Imam&#8221; in the Muslim community is commonly understood as someone who leads the prayer, but it has a more inclusive meaning in the Quran. Generally in the Quran, &#8220;Imam&#8221; is referred to anyone who is a leader and a guide to various categories of people (who are also mentioned in the Quran and highlighted in this lecture). It will point out who are the Imams/Leaders that are righteous and leading people in the ways of Allah, how an Imam / Leader is made and also how there are Imams / Leaders among the Mushriks / Idolators and Kuffars / Rejectors. Most Muslims don&#8217;t know that Imam is also used with Pharoah and enemies of God, who are guiding and leading people towards darkness. This lecture will help the viewer understand and find out how do we identify who are the Imams / Leaders for Allah.</itunes:summary>
 937. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 938. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 939. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 940. <itunes:block>no</itunes:block>
 941. </item>
 942. <item>
 943. <title>Urdu God / Aalihah / Gods &#038; Allah 2011</title>
 944. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/09/27/urdu-god-aalihah-gods-allah-2011/</link>
 945. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/09/27/urdu-god-aalihah-gods-allah-2011/#respond</comments>
 946. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 947. <pubDate>Sat, 27 Sep 2014 12:12:21 +0000</pubDate>
 948. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 949. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=288</guid>
 950.  
 951. <description><![CDATA[One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/09/27/urdu-god-aalihah-gods-allah-2011/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu God / Aalihah / Gods &#038; Allah 2011</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 952. <content:encoded><![CDATA[<p>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some biblical concepts that are wrongfully adopted by the Muslims in relation to this topic.</p>
 953. ]]></content:encoded>
 954. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/09/27/urdu-god-aalihah-gods-allah-2011/feed/</wfw:commentRss>
 955. <slash:comments>0</slash:comments>
 956. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/Aalihah_Allah.mp3" length="149581409" type="audio/mpeg" />
 957. <itunes:duration>2:35:49</itunes:duration>
 958. <itunes:subtitle>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in[...]</itunes:subtitle>
 959. <itunes:summary>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some biblical concepts that are wrongfully adopted by the Muslims in relation to this topic.</itunes:summary>
 960. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 961. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 962. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 963. <itunes:block>no</itunes:block>
 964. </item>
 965. <item>
 966. <title>Urdu Mohammad Shaikh ka Pervezi perokaron se mukalma Toronto Canada</title>
 967. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/04/30/urdu-mohammad-shaikh-ka-parvezi-musalmano-se-mubahisa-toronto-canada/</link>
 968. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/04/30/urdu-mohammad-shaikh-ka-parvezi-musalmano-se-mubahisa-toronto-canada/#respond</comments>
 969. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 970. <pubDate>Wed, 30 Apr 2014 10:22:13 +0000</pubDate>
 971. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 972. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=281</guid>
 973.  
 974. <description><![CDATA[During a tour of North America (USA &#38; Canada), Mohammad Shaikh had the opportunity to be invited as a guest speaker in public and private settings. This is a discussion recorded between Mohammad Shaikh and a sect who call themselves &#8220;Pervaizi Muslims&#8221; in a private setting on topics that Mohammad Shaikh had delivered over 25 &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/04/30/urdu-mohammad-shaikh-ka-parvezi-musalmano-se-mubahisa-toronto-canada/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Mohammad Shaikh ka Pervezi perokaron se mukalma Toronto Canada</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 975. <content:encoded><![CDATA[<p>During a tour of North America (USA &amp; Canada), Mohammad Shaikh had the opportunity to be invited as a guest speaker in public and private settings. This is a discussion recorded between Mohammad Shaikh and a sect who call themselves &#8220;Pervaizi Muslims&#8221; in a private setting on topics that Mohammad Shaikh had delivered over 25 years. These topics range from the Singularity of Allahs&#8217; Book in all times, Birth of Jesus &amp; status of Mary (pbut) to the location and status of Masjid-al-Aqsa according to the Quran and many more, all of which will be surprising to people who have not had the opportunity to read the Quran in depth with translation, ponderance and guidance from Allah. Also, these discussion will act as an educational tool to Muslims in presenting the message of Allah without getting into unnecessary arguments, and with logical step by step exposition from the Quranic verses to establish the truth.</p>
 976. ]]></content:encoded>
 977. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/04/30/urdu-mohammad-shaikh-ka-parvezi-musalmano-se-mubahisa-toronto-canada/feed/</wfw:commentRss>
 978. <slash:comments>0</slash:comments>
 979. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/pervezi_muslims.mp3" length="154998538" type="audio/mpeg" />
 980. <itunes:duration>2:41:27</itunes:duration>
 981. <itunes:subtitle>During a tour of North America (USA &#38; Canada), Mohammad Shaikh had the opportunity to be invited as a guest speaker in public and private settings. This is a discussion recorded between Mohammad Shaikh and a sect who call themselves &#8220;Perva[...]</itunes:subtitle>
 982. <itunes:summary>During a tour of North America (USA &#38; Canada), Mohammad Shaikh had the opportunity to be invited as a guest speaker in public and private settings. This is a discussion recorded between Mohammad Shaikh and a sect who call themselves &#8220;Pervaizi Muslims&#8221; in a private setting on topics that Mohammad Shaikh had delivered over 25 years. These topics range from the Singularity of Allahs&#8217; Book in all times, Birth of Jesus &#38; status of Mary (pbut) to the location and status of Masjid-al-Aqsa according to the Quran and many more, all of which will be surprising to people who have not had the opportunity to read the Quran in depth with translation, ponderance and guidance from Allah. Also, these discussion will act as an educational tool to Muslims in presenting the message of Allah without getting into unnecessary arguments, and with logical step by step exposition from the Quranic verses to establish the truth.</itunes:summary>
 983. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 984. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 985. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 986. <itunes:block>no</itunes:block>
 987. </item>
 988. <item>
 989. <title>Mohammad Shaikh Encounters Ahmadi Muslims in Canada</title>
 990. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/03/28/mohammad-shaikh-encounters-ahmadi-muslims/</link>
 991. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/03/28/mohammad-shaikh-encounters-ahmadi-muslims/#respond</comments>
 992. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 993. <pubDate>Fri, 28 Mar 2014 11:27:16 +0000</pubDate>
 994. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 995. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=276</guid>
 996.  
 997. <description><![CDATA[In this video presentation, clips from Mohammad Shaikh&#8217;s lectures related to the life cycle of Jesus son of Mary (pbut) are shown, along with the main discussion with Ahmadi Muslims in Toronto Canada. The Ahmadi Muslims, who share similar views about death of Jesus with what is mentioned in the Quran, but have mixed their &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/03/28/mohammad-shaikh-encounters-ahmadi-muslims/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mohammad Shaikh Encounters Ahmadi Muslims in Canada</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 998. <content:encoded><![CDATA[<p>In this video presentation, clips from Mohammad Shaikh&#8217;s lectures related to the life cycle of Jesus son of Mary (pbut) are shown, along with the main discussion with Ahmadi Muslims in Toronto Canada. The Ahmadi Muslims, who share similar views about death of Jesus with what is mentioned in the Quran, but have mixed their own contradictory concepts of prophet-hood, are seen here trying to represent those concepts during a question/answer session and in an aftersession. Mohammad Shaikh is also seen answering their questions, refuting their arguments and presenting the truth with evidence from the Quran.</p>
 999. ]]></content:encoded>
 1000. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/03/28/mohammad-shaikh-encounters-ahmadi-muslims/feed/</wfw:commentRss>
 1001. <slash:comments>0</slash:comments>
 1002. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/ahmadi_muslims.mp3" length="179130930" type="audio/mpeg" />
 1003. <itunes:duration>2:04:24</itunes:duration>
 1004. <itunes:subtitle>In this video presentation, clips from Mohammad Shaikh&#8217;s lectures related to the life cycle of Jesus son of Mary (pbut) are shown, along with the main discussion with Ahmadi Muslims in Toronto Canada. The Ahmadi Muslims, who share similar view[...]</itunes:subtitle>
 1005. <itunes:summary>In this video presentation, clips from Mohammad Shaikh&#8217;s lectures related to the life cycle of Jesus son of Mary (pbut) are shown, along with the main discussion with Ahmadi Muslims in Toronto Canada. The Ahmadi Muslims, who share similar views about death of Jesus with what is mentioned in the Quran, but have mixed their own contradictory concepts of prophet-hood, are seen here trying to represent those concepts during a question/answer session and in an aftersession. Mohammad Shaikh is also seen answering their questions, refuting their arguments and presenting the truth with evidence from the Quran.</itunes:summary>
 1006. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1007. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1008. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1009. <itunes:block>no</itunes:block>
 1010. </item>
 1011. <item>
 1012. <title>Mohammad Shaikh casually speaking with American in Houston TX USA</title>
 1013. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/02/21/mohammad-shaikh-casually-speaking-with-american-in-houston-tx-usa/</link>
 1014. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/02/21/mohammad-shaikh-casually-speaking-with-american-in-houston-tx-usa/#respond</comments>
 1015. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1016. <pubDate>Fri, 21 Feb 2014 07:40:58 +0000</pubDate>
 1017. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1018. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=272</guid>
 1019.  
 1020. <description><![CDATA[In 2013 Mohammad Shaikh visited USA &#38; Canada, and while he was in Houston TX he was invited as a guest by the founder of openburhan.com (which is a site for online translations and general research of Quran) to his home for a general discussion. Among the participant guests were American converts to Islam who &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/02/21/mohammad-shaikh-casually-speaking-with-american-in-houston-tx-usa/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mohammad Shaikh casually speaking with American in Houston TX USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1021. <content:encoded><![CDATA[<p>In 2013 Mohammad Shaikh visited USA &amp; Canada, and while he was in Houston TX he was invited as a guest by the founder of openburhan.com (which is a site for online translations and general research of Quran) to his home for a general discussion. Among the participant guests were American converts to Islam who had viewed some of Mohammad Shaikh&#8217;s lectures previously but had never met him personally. There were many topics discussed based on the lectures delivered by Mohammad Shaikh and publicly available online. Some of the topics included Jesus, and his miraculous birth mentioned AND explained in the Quran, language of revelation, husband and wife relations and many others. Viewers are advised to view the full lectures on these topics before or after seeing this discussion so they are able to fully grasp the understanding of the topics mentioned.</p>
 1022. ]]></content:encoded>
 1023. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/02/21/mohammad-shaikh-casually-speaking-with-american-in-houston-tx-usa/feed/</wfw:commentRss>
 1024. <slash:comments>0</slash:comments>
 1025. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/houston_discussion.mp3" length="172825807" type="audio/mpeg" />
 1026. <itunes:duration>2:00:01</itunes:duration>
 1027. <itunes:subtitle>In 2013 Mohammad Shaikh visited USA &#38; Canada, and while he was in Houston TX he was invited as a guest by the founder of openburhan.com (which is a site for online translations and general research of Quran) to his home for a general discussion.[...]</itunes:subtitle>
 1028. <itunes:summary>In 2013 Mohammad Shaikh visited USA &#38; Canada, and while he was in Houston TX he was invited as a guest by the founder of openburhan.com (which is a site for online translations and general research of Quran) to his home for a general discussion. Among the participant guests were American converts to Islam who had viewed some of Mohammad Shaikh&#8217;s lectures previously but had never met him personally. There were many topics discussed based on the lectures delivered by Mohammad Shaikh and publicly available online. Some of the topics included Jesus, and his miraculous birth mentioned AND explained in the Quran, language of revelation, husband and wife relations and many others. Viewers are advised to view the full lectures on these topics before or after seeing this discussion so they are able to fully grasp the understanding of the topics mentioned.</itunes:summary>
 1029. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1030. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1031. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1032. <itunes:block>no</itunes:block>
 1033. </item>
 1034. <item>
 1035. <title>Urdu Mohammad Shaikh ka Ismaili doctor se mukalma</title>
 1036. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/02/20/discussion-with-ismaili-dr/</link>
 1037. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/02/20/discussion-with-ismaili-dr/#respond</comments>
 1038. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1039. <pubDate>Thu, 20 Feb 2014 11:32:29 +0000</pubDate>
 1040. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1041. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=269</guid>
 1042.  
 1043. <description><![CDATA[This is one of the earlier discussions of Mohammad Shaikh from 1989 where he is hosting a doctor who belonged to a particular religious sect known as the Ismailis. This sect (like others in traditional Islamic communities) also accepts Quran as an authority.  The viewers are recommended to watch this discussion in conjunction with others &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/02/20/discussion-with-ismaili-dr/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Mohammad Shaikh ka Ismaili doctor se mukalma</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1044. <content:encoded><![CDATA[<p>This is one of the earlier discussions of Mohammad Shaikh from 1989 where he is hosting a doctor who belonged to a particular religious sect known as the Ismailis. This sect (like others in traditional Islamic communities) also accepts Quran as an authority.  The viewers are recommended to watch this discussion in conjunction with others released years later in 2013 and they will note the message that Mohammad Shaikh has been delivering remains unchanged.  As part of the Sunnah / Practice of Allah sending messengers in all times, Mohammad Shaikh follows their example in teaching people about THE BOOK and its singularity in all times by RECITING the ayats / verses of the Quran, and providing justification for the right concepts and removing the misconceptions people hold about THE BOOK of Allah. The discussion, touches upon how the Book of Allah (Quran) has remained singular and unchanged in all times, and also answers to those who doubt the existence of God. When viewed with the lectures Mohammad Shaikh has delivered on these topics, and also with more recent discussions (available online), it will provide unwavering and authoritative evidence about what is being taught, and the cause for which Mohammad Shaikh has dedicated his life.</p>
 1045. ]]></content:encoded>
 1046. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/02/20/discussion-with-ismaili-dr/feed/</wfw:commentRss>
 1047. <slash:comments>0</slash:comments>
 1048. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/Islamailsm_V4.mp3" length="84681899" type="audio/mpeg" />
 1049. <itunes:duration>0:58:48</itunes:duration>
 1050. <itunes:subtitle>This is one of the earlier discussions of Mohammad Shaikh from 1989 where he is hosting a doctor who belonged to a particular religious sect known as the Ismailis. This sect (like others in traditional Islamic communities) also accepts Quran as an a[...]</itunes:subtitle>
 1051. <itunes:summary>This is one of the earlier discussions of Mohammad Shaikh from 1989 where he is hosting a doctor who belonged to a particular religious sect known as the Ismailis. This sect (like others in traditional Islamic communities) also accepts Quran as an authority.  The viewers are recommended to watch this discussion in conjunction with others released years later in 2013 and they will note the message that Mohammad Shaikh has been delivering remains unchanged.  As part of the Sunnah / Practice of Allah sending messengers in all times, Mohammad Shaikh follows their example in teaching people about THE BOOK and its singularity in all times by RECITING the ayats / verses of the Quran, and providing justification for the right concepts and removing the misconceptions people hold about THE BOOK of Allah. The discussion, touches upon how the Book of Allah (Quran) has remained singular and unchanged in all times, and also answers to those who doubt the existence of God. When viewed with the lectures Mohammad Shaikh has delivered on these topics, and also with more recent discussions (available online), it will provide unwavering and authoritative evidence about what is being taught, and the cause for which Mohammad Shaikh has dedicated his life.</itunes:summary>
 1052. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1053. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1054. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1055. <itunes:block>no</itunes:block>
 1056. </item>
 1057. <item>
 1058. <title>Discussing with Two Somali Imams in Red Deer Canada</title>
 1059. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/discussing-with-two-somali-imams-in-red-deer-canada/</link>
 1060. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/discussing-with-two-somali-imams-in-red-deer-canada/#respond</comments>
 1061. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1062. <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 13:18:03 +0000</pubDate>
 1063. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1064. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=249</guid>
 1065.  
 1066. <description><![CDATA[Over the years from when Mohammad Shaikh first started his Islamic Dawah / Propagation in 1980’s, he has had countless interactions with individuals and groups from around the world. However, very few of these interactions have been captured on video.  From his trip to USA and Canada in 2013 this is one such interaction with &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/discussing-with-two-somali-imams-in-red-deer-canada/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Discussing with Two Somali Imams in Red Deer Canada</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1067. <content:encoded><![CDATA[<p>Over the years from when Mohammad Shaikh first started his Islamic Dawah / Propagation in 1980’s, he has had countless interactions with individuals and groups from around the world. However, very few of these interactions have been captured on video.  From his trip to USA and Canada in 2013 this is one such interaction with two Somali Imams / Leaders from local mosque in Red Deer Canada. As with any religious discussions, topics tend to change frequently, but what will be an amazing fact the viewers will see (especially those who have seen Mohammad Shaikh’s lectures) is that the message on all the topics from Mohammad Shaikh has always remained the same over all these years. The general theme of the discussion in this occasion is the singularity of Allah’s Book for ALL times (past, present and future) and the implications of that on traditional historical views on Salah / Prayer, Fasting, Hadith / Narrations and other related topics, which are typically raised by people when confronted with this theme.</p>
 1068. ]]></content:encoded>
 1069. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/discussing-with-two-somali-imams-in-red-deer-canada/feed/</wfw:commentRss>
 1070. <slash:comments>0</slash:comments>
 1071. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/somali_imams.mp3" length="82760243" type="audio/mpeg" />
 1072. <itunes:duration>2:20:00</itunes:duration>
 1073. <itunes:subtitle>Over the years from when Mohammad Shaikh first started his Islamic Dawah / Propagation in 1980’s, he has had countless interactions with individuals and groups from around the world. However, very few of these interactions have been captured on vide[...]</itunes:subtitle>
 1074. <itunes:summary>Over the years from when Mohammad Shaikh first started his Islamic Dawah / Propagation in 1980’s, he has had countless interactions with individuals and groups from around the world. However, very few of these interactions have been captured on video.  From his trip to USA and Canada in 2013 this is one such interaction with two Somali Imams / Leaders from local mosque in Red Deer Canada. As with any religious discussions, topics tend to change frequently, but what will be an amazing fact the viewers will see (especially those who have seen Mohammad Shaikh’s lectures) is that the message on all the topics from Mohammad Shaikh has always remained the same over all these years. The general theme of the discussion in this occasion is the singularity of Allah’s Book for ALL times (past, present and future) and the implications of that on traditional historical views on Salah / Prayer, Fasting, Hadith / Narrations and other related topics, which are typically raised by people when confronted with this theme.</itunes:summary>
 1075. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1076. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1077. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1078. <itunes:block>no</itunes:block>
 1079. </item>
 1080. <item>
 1081. <title>Freely Speaking with Canadians in Toronto Canada</title>
 1082. <link>http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/freely-speaking-with-canadians-in-toronto-canada/</link>
 1083. <comments>http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/freely-speaking-with-canadians-in-toronto-canada/#respond</comments>
 1084. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1085. <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 13:16:51 +0000</pubDate>
 1086. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1087. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=247</guid>
 1088.  
 1089. <description><![CDATA[Here is a discussion by Mohammad Shaikh from his trip to USA &#38; Canada in 2013 recorded in an intimate gathering at a home in Toronto, Canada. The gathering comprised of local immigrant Muslims and invited local Christian guests with whom various topics were discussed. Whether you have seen Mohammad Shaikh’s lectures or not, this &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/freely-speaking-with-canadians-in-toronto-canada/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Freely Speaking with Canadians in Toronto Canada</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1090. <content:encoded><![CDATA[<p>Here is a discussion by Mohammad Shaikh from his trip to USA &amp; Canada in 2013 recorded in an intimate gathering at a home in Toronto, Canada. The gathering comprised of local immigrant Muslims and invited local Christian guests with whom various topics were discussed. Whether you have seen Mohammad Shaikh’s lectures or not, this discussion highlights some of the most important topics on which he has delivered public lectures previously and is also available online. The topics for discussion are drawn from the general theme of the discussion, which is the singularity of Allah’s Book (Quran) in all times (past, present and future), and consequently its impact on traditional, historically based religious views held on by Muslim communities and related Judeo-Christian faith. Some of the topics include the identification and verification of the Book given to all the prophets and also the identification of Masjid Al-Aqsa and many other related topics.</p>
 1091. ]]></content:encoded>
 1092. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2014/02/17/freely-speaking-with-canadians-in-toronto-canada/feed/</wfw:commentRss>
 1093. <slash:comments>0</slash:comments>
 1094. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/freely_speaking.mp3" length="134460672" type="audio/mpeg" />
 1095. <itunes:duration>2:20:03</itunes:duration>
 1096. <itunes:subtitle>Here is a discussion by Mohammad Shaikh from his trip to USA &#38; Canada in 2013 recorded in an intimate gathering at a home in Toronto, Canada. The gathering comprised of local immigrant Muslims and invited local Christian guests with whom various[...]</itunes:subtitle>
 1097. <itunes:summary>Here is a discussion by Mohammad Shaikh from his trip to USA &#38; Canada in 2013 recorded in an intimate gathering at a home in Toronto, Canada. The gathering comprised of local immigrant Muslims and invited local Christian guests with whom various topics were discussed. Whether you have seen Mohammad Shaikh’s lectures or not, this discussion highlights some of the most important topics on which he has delivered public lectures previously and is also available online. The topics for discussion are drawn from the general theme of the discussion, which is the singularity of Allah’s Book (Quran) in all times (past, present and future), and consequently its impact on traditional, historically based religious views held on by Muslim communities and related Judeo-Christian faith. Some of the topics include the identification and verification of the Book given to all the prophets and also the identification of Masjid Al-Aqsa and many other related topics.</itunes:summary>
 1098. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1099. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1100. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1101. <itunes:block>no</itunes:block>
 1102. </item>
 1103. <item>
 1104. <title>Sirat-Al-Mustaqeem / Upright Straight Path</title>
 1105. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/sirat-al-mustaqeem-upright-straight-path/</link>
 1106. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/sirat-al-mustaqeem-upright-straight-path/#respond</comments>
 1107. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1108. <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 11:11:28 +0000</pubDate>
 1109. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1110. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=243</guid>
 1111.  
 1112. <description><![CDATA[This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, but which can only be found within the Quran through examples of those &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/sirat-al-mustaqeem-upright-straight-path/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Sirat-Al-Mustaqeem / Upright Straight Path</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1113. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, but which can only be found within the Quran through examples of those were on the straight Path. As the lecture progresses the viewers will be able to understand what the straight path is and also who were on it as per the Quran, and what we have to do so we can be on it without any doubts.</p>
 1114. ]]></content:encoded>
 1115. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/sirat-al-mustaqeem-upright-straight-path/feed/</wfw:commentRss>
 1116. <slash:comments>0</slash:comments>
 1117. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/straight_path.mp3" length="168577254" type="audio/mpeg" />
 1118. <itunes:duration>2:55:36</itunes:duration>
 1119. <itunes:subtitle>This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, bu[...]</itunes:subtitle>
 1120. <itunes:summary>This lecture points out and highlights the correct definition of the &#8220;Straight Path&#8221; which Muslims ask for 5 times a day in their prayers, and which all mankind in general are seeking in their own varying ways, hoping to get near God, but which can only be found within the Quran through examples of those were on the straight Path. As the lecture progresses the viewers will be able to understand what the straight path is and also who were on it as per the Quran, and what we have to do so we can be on it without any doubts.</itunes:summary>
 1121. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1122. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1123. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1124. <itunes:block>no</itunes:block>
 1125. </item>
 1126. <item>
 1127. <title>Qisaas / Requital</title>
 1128. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/qisaas-requital/</link>
 1129. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/qisaas-requital/#respond</comments>
 1130. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1131. <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 11:08:42 +0000</pubDate>
 1132. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1133. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=241</guid>
 1134.  
 1135. <description><![CDATA[Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with people who go against the dos and donts of the &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/qisaas-requital/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Qisaas / Requital</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1136. <content:encoded><![CDATA[<p>Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with people who go against the dos and donts of the Quran and psychologically and physically wrong others, and what believers who are wronged should do to help themselves in these situations. This lecture also highlights the fact that all the Rules / Laws and the Dos and Donts mentioned in the Quran together is called the At-Taurah / The Law containing the Governance of Allah. Furthermore, it also highlights that in contradiction to the At-Taurah / The Law of the Quran “an eye for an eye, tooth for tooth and life for a life” (which sounds very similar BUT NOT SAME AS to what is written in the Taurah of the Quran) is actually a man written rule/instruction that can be found in the Old testament or TORAH of the Bible and which is followed by the Jews &amp; Christians around the world as justification to do wrong to people who wrong them. This lecture not only provides what is written in the Taurah of The Quran in matters of Qisaas / Compensation / Requital for all the wrongs up to murder of another human being but also shows in contrast what it says in the Bible Old and New Testament, which is the source of the justification for the psychology of vengeance causing all the bloodshed we see in the world today.</p>
 1137. ]]></content:encoded>
 1138. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/qisaas-requital/feed/</wfw:commentRss>
 1139. <slash:comments>0</slash:comments>
 1140. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/qisaas_requital.mp3" length="121645665" type="audio/mpeg" />
 1141. <itunes:duration>2:06:43</itunes:duration>
 1142. <itunes:subtitle>Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with p[...]</itunes:subtitle>
 1143. <itunes:summary>Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with people who go against the dos and donts of the Quran and psychologically and physically wrong others, and what believers who are wronged should do to help themselves in these situations. This lecture also highlights the fact that all the Rules / Laws and the Dos and Donts mentioned in the Quran together is called the At-Taurah / The Law containing the Governance of Allah. Furthermore, it also highlights that in contradiction to the At-Taurah / The Law of the Quran “an eye for an eye, tooth for tooth and life for a life” (which sounds very similar BUT NOT SAME AS to what is written in the Taurah of the Quran) is actually a man written rule/instruction that can be found in the Old testament or TORAH of the Bible and which is followed by the Jews &#38; Christians around the world as justification to do wrong to people who wrong them. This lecture not only provides what is written in the Taurah of The Quran in matters of Qisaas / Compensation / Requital for all the wrongs up to murder of another human being but also shows in contrast what it says in the Bible Old and New Testament, which is the source of the justification for the psychology of vengeance causing all the bloodshed we see in the world today.</itunes:summary>
 1144. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1145. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1146. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1147. <itunes:block>no</itunes:block>
 1148. </item>
 1149. <item>
 1150. <title>Urdu Qisaas</title>
 1151. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/urdu-qisaas/</link>
 1152. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/urdu-qisaas/#respond</comments>
 1153. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1154. <pubDate>Sat, 02 Nov 2013 11:05:29 +0000</pubDate>
 1155. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1156. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=239</guid>
 1157.  
 1158. <description><![CDATA[Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with people who go against the dos and donts of the &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/urdu-qisaas/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Qisaas</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1159. <content:encoded><![CDATA[<p>Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with people who go against the dos and donts of the Quran and psychologically and physically wrong others, and what believers who are wronged should do to help themselves in these situations. This lecture also highlights the fact that all the Rules / Laws and the Dos and Donts mentioned in the Quran together is called the At-Taurah / The Law containing the Governance of Allah. Furthermore, it also highlights that in contradiction to the At-Taurah / The Law of the Quran &#8220;an eye for an eye, tooth for tooth and life for a life&#8221; (which sounds very similar BUT NOT SAME AS to what is written in the Taurah of the Quran) is actually a man written rule/instruction that can be found in the Old testament or TORAH of the Bible and which is followed by the Jews &amp; Christians around the world as justification to do wrong to people who wrong them. This lecture not only provides what is written in the Taurah of The Quran in matters of Qisaas / Compensation / Requital for all the wrongs up to murder of another human being but also shows in contrast what it says in the Bible Old and New Testament, which is the source of the justification for the psychology of vengeance causing all the bloodshed we see in the world today.</p>
 1160. ]]></content:encoded>
 1161. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/11/02/urdu-qisaas/feed/</wfw:commentRss>
 1162. <slash:comments>0</slash:comments>
 1163. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/qisaas_new.mp3" length="173612609" type="audio/mpeg" />
 1164. <itunes:duration>2:52:25</itunes:duration>
 1165. <itunes:subtitle>Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with p[...]</itunes:subtitle>
 1166. <itunes:summary>Allah / The God describes HIS rules / laws (that cannot be broken) and provides the Dos and Donts in the Quran for mankind’s guidance. Within these rules / laws include laws of Qisaas / Requital / Compensation where God describes how HE deals with people who go against the dos and donts of the Quran and psychologically and physically wrong others, and what believers who are wronged should do to help themselves in these situations. This lecture also highlights the fact that all the Rules / Laws and the Dos and Donts mentioned in the Quran together is called the At-Taurah / The Law containing the Governance of Allah. Furthermore, it also highlights that in contradiction to the At-Taurah / The Law of the Quran &#8220;an eye for an eye, tooth for tooth and life for a life&#8221; (which sounds very similar BUT NOT SAME AS to what is written in the Taurah of the Quran) is actually a man written rule/instruction that can be found in the Old testament or TORAH of the Bible and which is followed by the Jews &#38; Christians around the world as justification to do wrong to people who wrong them. This lecture not only provides what is written in the Taurah of The Quran in matters of Qisaas / Compensation / Requital for all the wrongs up to murder of another human being but also shows in contrast what it says in the Bible Old and New Testament, which is the source of the justification for the psychology of vengeance causing all the bloodshed we see in the world today.</itunes:summary>
 1167. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1168. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1169. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1170. <itunes:block>no</itunes:block>
 1171. </item>
 1172. <item>
 1173. <title>Urdu Hijab &#8211; Veil (New)</title>
 1174. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-hijab-veil-new/</link>
 1175. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-hijab-veil-new/#respond</comments>
 1176. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1177. <pubDate>Thu, 26 Sep 2013 12:51:18 +0000</pubDate>
 1178. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1179. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=236</guid>
 1180.  
 1181. <description><![CDATA[An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-hijab-veil-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Hijab &#8211; Veil (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1182. <content:encoded><![CDATA[<p>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also described but more specifically for women and how this Hijab (psychological and physical) is to be maintained in our family and social circles.</p>
 1183. ]]></content:encoded>
 1184. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-hijab-veil-new/feed/</wfw:commentRss>
 1185. <slash:comments>0</slash:comments>
 1186. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/hijab_new.mp3" length="137215898" type="audio/mpeg" />
 1187. <itunes:duration>2:22:56</itunes:duration>
 1188. <itunes:subtitle>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. A[...]</itunes:subtitle>
 1189. <itunes:summary>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also described but more specifically for women and how this Hijab (psychological and physical) is to be maintained in our family and social circles.</itunes:summary>
 1190. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1191. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1192. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1193. <itunes:block>no</itunes:block>
 1194. </item>
 1195. <item>
 1196. <title>Urdu Moosa ki kitaab (New)</title>
 1197. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-moosa-ki-kitaab-new/</link>
 1198. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-moosa-ki-kitaab-new/#respond</comments>
 1199. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1200. <pubDate>Thu, 26 Sep 2013 12:45:16 +0000</pubDate>
 1201. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1202. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=234</guid>
 1203.  
 1204. <description><![CDATA[It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a complete surprise to many that nowhere in the &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-moosa-ki-kitaab-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Moosa ki kitaab (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1205. <content:encoded><![CDATA[<p>It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a complete surprise to many that nowhere in the Quran does it say that Moses was given the Torah, and this enlightening lecture will describe in detail what Moses received.</p>
 1206. ]]></content:encoded>
 1207. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-moosa-ki-kitaab-new/feed/</wfw:commentRss>
 1208. <slash:comments>0</slash:comments>
 1209. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/moosa_ki_kitab_new.mp3" length="145915719" type="audio/mpeg" />
 1210. <itunes:duration>2:02:43</itunes:duration>
 1211. <itunes:subtitle>It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a comple[...]</itunes:subtitle>
 1212. <itunes:summary>It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a complete surprise to many that nowhere in the Quran does it say that Moses was given the Torah, and this enlightening lecture will describe in detail what Moses received.</itunes:summary>
 1213. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1214. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1215. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1216. <itunes:block>no</itunes:block>
 1217. </item>
 1218. <item>
 1219. <title>Urdu Bani Israeel (New)</title>
 1220. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-bani-israeel-new/</link>
 1221. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-bani-israeel-new/#respond</comments>
 1222. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1223. <pubDate>Thu, 26 Sep 2013 12:43:37 +0000</pubDate>
 1224. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1225. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=232</guid>
 1226.  
 1227. <description><![CDATA[This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-bani-israeel-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Bani Israeel (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1228. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which has very significant implications for all us who call ourselves Muslims.</p>
 1229. ]]></content:encoded>
 1230. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-bani-israeel-new/feed/</wfw:commentRss>
 1231. <slash:comments>0</slash:comments>
 1232. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/bani_israel_urdu_new.mp3" length="155268391" type="audio/mpeg" />
 1233. <itunes:duration>2:41:44</itunes:duration>
 1234. <itunes:subtitle>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani I[...]</itunes:subtitle>
 1235. <itunes:summary>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which has very significant implications for all us who call ourselves Muslims.</itunes:summary>
 1236. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1237. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1238. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1239. <itunes:block>no</itunes:block>
 1240. </item>
 1241. <item>
 1242. <title>Urdu Aulia &#8211; Protector (New)</title>
 1243. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-aulia-protector-new/</link>
 1244. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-aulia-protector-new/#respond</comments>
 1245. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1246. <pubDate>Thu, 26 Sep 2013 12:39:33 +0000</pubDate>
 1247. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1248. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=230</guid>
 1249.  
 1250. <description><![CDATA[Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of Aulia  / Protector is fully &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-aulia-protector-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Aulia &#8211; Protector (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1251. <content:encoded><![CDATA[<p>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of Aulia  / Protector is fully described in this lecture, as to who the ultimate protector is, and how in the circle of believers Muslims become each others protectors.</p>
 1252. ]]></content:encoded>
 1253. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/26/urdu-aulia-protector-new/feed/</wfw:commentRss>
 1254. <slash:comments>0</slash:comments>
 1255. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/aulia_urdu_new.mp3" length="125491725" type="audio/mpeg" />
 1256. <itunes:duration>1:50:03</itunes:duration>
 1257. <itunes:subtitle>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, [...]</itunes:subtitle>
 1258. <itunes:summary>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of Aulia  / Protector is fully described in this lecture, as to who the ultimate protector is, and how in the circle of believers Muslims become each others protectors.</itunes:summary>
 1259. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1260. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1261. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1262. <itunes:block>no</itunes:block>
 1263. </item>
 1264. <item>
 1265. <title>Urdu Ibraheem ka khuab (New)</title>
 1266. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-ibraheem-ka-khuab-new/</link>
 1267. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-ibraheem-ka-khuab-new/#respond</comments>
 1268. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1269. <pubDate>Sat, 21 Sep 2013 08:01:14 +0000</pubDate>
 1270. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1271. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=228</guid>
 1272.  
 1273. <description><![CDATA[An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-ibraheem-ka-khuab-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Ibraheem ka khuab (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1274. <content:encoded><![CDATA[<p>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established from the Quran as to the significance of the Vision of Ibraheem (pbuh) for all Muslims.</p>
 1275. ]]></content:encoded>
 1276. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-ibraheem-ka-khuab-new/feed/</wfw:commentRss>
 1277. <slash:comments>0</slash:comments>
 1278. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/ibraheem_ka_khauab_new.mp3" length="146491666" type="audio/mpeg" />
 1279. <itunes:duration>1:46:52</itunes:duration>
 1280. <itunes:subtitle>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into t[...]</itunes:subtitle>
 1281. <itunes:summary>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established from the Quran as to the significance of the Vision of Ibraheem (pbuh) for all Muslims.</itunes:summary>
 1282. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1283. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1284. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1285. <itunes:block>no</itunes:block>
 1286. </item>
 1287. <item>
 1288. <title>Urdu Hidayah / Guidanace</title>
 1289. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-hidayah-guidanace/</link>
 1290. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-hidayah-guidanace/#respond</comments>
 1291. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1292. <pubDate>Sat, 21 Sep 2013 07:59:26 +0000</pubDate>
 1293. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1294. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=226</guid>
 1295.  
 1296. <description><![CDATA[This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur&#8217;an. Since He is our Creator so He &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-hidayah-guidanace/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Hidayah / Guidanace</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1297. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur&#8217;an. Since He is our Creator so He must provide the provision as other provisions are provided for us as how to govern ourselves / the most complex human psyche. And yet people are seeking guidance from those books.</p>
 1298. ]]></content:encoded>
 1299. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-hidayah-guidanace/feed/</wfw:commentRss>
 1300. <slash:comments>0</slash:comments>
 1301. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/hidayat.mp3" length="157719304" type="audio/mpeg" />
 1302. <itunes:duration>1:28:10</itunes:duration>
 1303. <itunes:subtitle>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur[...]</itunes:subtitle>
 1304. <itunes:summary>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur&#8217;an. Since He is our Creator so He must provide the provision as other provisions are provided for us as how to govern ourselves / the most complex human psyche. And yet people are seeking guidance from those books.</itunes:summary>
 1305. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1306. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1307. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1308. <itunes:block>no</itunes:block>
 1309. </item>
 1310. <item>
 1311. <title>Urdu Rehbaniya / Dehshatgardi (New)</title>
 1312. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-rehbaniya-dehshatgardi-new/</link>
 1313. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-rehbaniya-dehshatgardi-new/#respond</comments>
 1314. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1315. <pubDate>Sat, 21 Sep 2013 07:56:57 +0000</pubDate>
 1316. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1317. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=224</guid>
 1318.  
 1319. <description><![CDATA[An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-rehbaniya-dehshatgardi-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Rehbaniya / Dehshatgardi (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1320. <content:encoded><![CDATA[<p>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what terrorism in its true definition is, and what the relation of this topic is to Muslims who are seeking Peace in this world and Garden in the hereafter.</p>
 1321. ]]></content:encoded>
 1322. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-rehbaniya-dehshatgardi-new/feed/</wfw:commentRss>
 1323. <slash:comments>0</slash:comments>
 1324. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/rahbaniya_urdu.mp3" length="109054644" type="audio/mpeg" />
 1325. <itunes:duration>1:27:02</itunes:duration>
 1326. <itunes:subtitle>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures [...]</itunes:subtitle>
 1327. <itunes:summary>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what terrorism in its true definition is, and what the relation of this topic is to Muslims who are seeking Peace in this world and Garden in the hereafter.</itunes:summary>
 1328. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1329. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1330. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1331. <itunes:block>no</itunes:block>
 1332. </item>
 1333. <item>
 1334. <title>Urdu Salat / Namaz (New)</title>
 1335. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-salat-namaz-new/</link>
 1336. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-salat-namaz-new/#respond</comments>
 1337. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1338. <pubDate>Sat, 21 Sep 2013 07:55:22 +0000</pubDate>
 1339. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1340. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=222</guid>
 1341.  
 1342. <description><![CDATA[One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-salat-namaz-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Salat / Namaz (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1343. <content:encoded><![CDATA[<p>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment of the Muslims in general who have never been given these details specifically from the Quran, and for those who mistakenly think these details are not to be found in the Quran.</p>
 1344. ]]></content:encoded>
 1345. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-salat-namaz-new/feed/</wfw:commentRss>
 1346. <slash:comments>0</slash:comments>
 1347. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/salat_namaz_new.mp3" length="166919003" type="audio/mpeg" />
 1348. <itunes:duration>1:11:08</itunes:duration>
 1349. <itunes:subtitle>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is descr[...]</itunes:subtitle>
 1350. <itunes:summary>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment of the Muslims in general who have never been given these details specifically from the Quran, and for those who mistakenly think these details are not to be found in the Quran.</itunes:summary>
 1351. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1352. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1353. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1354. <itunes:block>no</itunes:block>
 1355. </item>
 1356. <item>
 1357. <title>Urdu Al-Kitab / The Book (New)</title>
 1358. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-al-kitab-the-book-new/</link>
 1359. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-al-kitab-the-book-new/#respond</comments>
 1360. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1361. <pubDate>Sat, 21 Sep 2013 07:46:06 +0000</pubDate>
 1362. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1363. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=220</guid>
 1364.  
 1365. <description><![CDATA[This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;s Book, the origin, the state which it is currently found in &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-al-kitab-the-book-new/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Al-Kitab / The Book (New)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1366. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;s Book, the origin, the state which it is currently found in and in which it has always remained, the recipients of God&#8217;s Book through time in this unchanged format, and also refuting the authenticity of all other man written books claiming to be from God.</p>
 1367. ]]></content:encoded>
 1368. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/21/urdu-al-kitab-the-book-new/feed/</wfw:commentRss>
 1369. <slash:comments>0</slash:comments>
 1370. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/al_kitab_2011_new.mp3" length="151357965" type="audio/mpeg" />
 1371. <itunes:duration>1:09:03</itunes:duration>
 1372. <itunes:subtitle>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;[...]</itunes:subtitle>
 1373. <itunes:summary>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;s Book, the origin, the state which it is currently found in and in which it has always remained, the recipients of God&#8217;s Book through time in this unchanged format, and also refuting the authenticity of all other man written books claiming to be from God.</itunes:summary>
 1374. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1375. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1376. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1377. <itunes:block>no</itunes:block>
 1378. </item>
 1379. <item>
 1380. <title>Urdu Qatal-un-Nafs – Psychological Killing</title>
 1381. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-un-nafs-psychological-killing/</link>
 1382. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-un-nafs-psychological-killing/#comments</comments>
 1383. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1384. <pubDate>Sat, 14 Sep 2013 08:53:29 +0000</pubDate>
 1385. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1386. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=217</guid>
 1387.  
 1388. <description><![CDATA[As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decisions of the self. The killing of the psyche can &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-un-nafs-psychological-killing/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Qatal-un-Nafs – Psychological Killing</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1389. <content:encoded><![CDATA[<p>As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decisions of the self. The killing of the psyche can be done in two ways. First when you physically kill someone it is ultimately the psyche that dies and the second way is to kill the psyche only. The killing of the psyche is what is described in this lecture and why and how to kill the psyche so that the self is able to attain peace. This is a must watch lecture in order to clarify the misconceptions about Qatal / killing.</p>
 1390. ]]></content:encoded>
 1391. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-un-nafs-psychological-killing/feed/</wfw:commentRss>
 1392. <slash:comments>2</slash:comments>
 1393. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/qatal_2.mp3" length="144799350" type="audio/mpeg" />
 1394. <itunes:duration>1:09:57</itunes:duration>
 1395. <itunes:subtitle>As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decis[...]</itunes:subtitle>
 1396. <itunes:summary>As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decisions of the self. The killing of the psyche can be done in two ways. First when you physically kill someone it is ultimately the psyche that dies and the second way is to kill the psyche only. The killing of the psyche is what is described in this lecture and why and how to kill the psyche so that the self is able to attain peace. This is a must watch lecture in order to clarify the misconceptions about Qatal / killing.</itunes:summary>
 1397. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1398. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1399. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1400. <itunes:block>no</itunes:block>
 1401. </item>
 1402. <item>
 1403. <title>Urdu Qatal – Physical Killing</title>
 1404. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-physical-killing/</link>
 1405. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-physical-killing/#respond</comments>
 1406. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1407. <pubDate>Sat, 14 Sep 2013 08:52:34 +0000</pubDate>
 1408. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1409. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=215</guid>
 1410.  
 1411. <description><![CDATA[A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran and presents two forms of killing (one physical and one psychological) and provides undeniable evidences on what &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-physical-killing/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Qatal – Physical Killing</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1412. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran and presents two forms of killing (one physical and one psychological) and provides undeniable evidences on what Muslims have to do in respect to this matter.</p>
 1413. ]]></content:encoded>
 1414. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/14/urdu-qatal-physical-killing/feed/</wfw:commentRss>
 1415. <slash:comments>0</slash:comments>
 1416. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/qatal_1.mp3" length="117321877" type="audio/mpeg" />
 1417. <itunes:duration>1:04:35</itunes:duration>
 1418. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran[...]</itunes:subtitle>
 1419. <itunes:summary>A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran and presents two forms of killing (one physical and one psychological) and provides undeniable evidences on what Muslims have to do in respect to this matter.</itunes:summary>
 1420. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1421. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1422. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1423. <itunes:block>no</itunes:block>
 1424. </item>
 1425. <item>
 1426. <title>Urdu Harab – War</title>
 1427. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-harab-war/</link>
 1428. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-harab-war/#respond</comments>
 1429. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1430. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 13:17:54 +0000</pubDate>
 1431. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1432. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=213</guid>
 1433.  
 1434. <description><![CDATA[This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars in the world, how God extinguishes the fire of war and also with whom Allah and His &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-harab-war/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Harab – War</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1435. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars in the world, how God extinguishes the fire of war and also with whom Allah and His messenger wage war. Additionally it also answers the question as to whether we as Muslims are to partake in Harab/Wars occurring in the world in all times.</p>
 1436. ]]></content:encoded>
 1437. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-harab-war/feed/</wfw:commentRss>
 1438. <slash:comments>0</slash:comments>
 1439. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/war.mp3" length="194049570" type="audio/mpeg" />
 1440. <itunes:duration>1:41:04</itunes:duration>
 1441. <itunes:subtitle>This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars[...]</itunes:subtitle>
 1442. <itunes:summary>This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars in the world, how God extinguishes the fire of war and also with whom Allah and His messenger wage war. Additionally it also answers the question as to whether we as Muslims are to partake in Harab/Wars occurring in the world in all times.</itunes:summary>
 1443. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1444. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1445. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1446. <itunes:block>no</itunes:block>
 1447. </item>
 1448. <item>
 1449. <title>Urdu Jihad – Strive</title>
 1450. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-jihad-strive/</link>
 1451. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-jihad-strive/#respond</comments>
 1452. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1453. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 13:07:19 +0000</pubDate>
 1454. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1455. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=211</guid>
 1456.  
 1457. <description><![CDATA[For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism, once and for all conclusively presents the understanding of Jihad &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-jihad-strive/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Jihad – Strive</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1458. <content:encoded><![CDATA[<p>For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism, once and for all conclusively presents the understanding of Jihad according to the Book of God, and arms the Muslims (those seeking peace through submission to God), with the ayats/verses to help eliminate the wrong concepts prevailing among non-Muslims and Muslims alike.</p>
 1459. ]]></content:encoded>
 1460. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-jihad-strive/feed/</wfw:commentRss>
 1461. <slash:comments>0</slash:comments>
 1462. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/jihad.mp3" length="102631448" type="audio/mpeg" />
 1463. <itunes:duration>1:46:54</itunes:duration>
 1464. <itunes:subtitle>For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbani[...]</itunes:subtitle>
 1465. <itunes:summary>For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism, once and for all conclusively presents the understanding of Jihad according to the Book of God, and arms the Muslims (those seeking peace through submission to God), with the ayats/verses to help eliminate the wrong concepts prevailing among non-Muslims and Muslims alike.</itunes:summary>
 1466. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1467. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1468. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1469. <itunes:block>no</itunes:block>
 1470. </item>
 1471. <item>
 1472. <title>Urdu Shafa’at – Intercession</title>
 1473. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-shafaat-intercession/</link>
 1474. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-shafaat-intercession/#respond</comments>
 1475. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1476. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 13:05:48 +0000</pubDate>
 1477. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1478. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=209</guid>
 1479.  
 1480. <description><![CDATA[In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the authority for the acceptance of intercession. In this lecture this process is described whereby only the &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-shafaat-intercession/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Shafa’at – Intercession</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1481. <content:encoded><![CDATA[<p>In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the authority for the acceptance of intercession. In this lecture this process is described whereby only the messengers (those mentioned in the Quran) can intercede on behalf of us (the masses). How and in what capacity and for whom they can intercede and Allah / God who has the final say on whether he will accept their intercession or not. This lecture is especially educational for those people who have made individuals whom God has given no authority as their intercessors to God on the Judgment day.</p>
 1482. ]]></content:encoded>
 1483. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-shafaat-intercession/feed/</wfw:commentRss>
 1484. <slash:comments>0</slash:comments>
 1485. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/shafaat.mp3" length="145647389" type="audio/mpeg" />
 1486. <itunes:duration>1:43:05</itunes:duration>
 1487. <itunes:subtitle>In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the aut[...]</itunes:subtitle>
 1488. <itunes:summary>In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the authority for the acceptance of intercession. In this lecture this process is described whereby only the messengers (those mentioned in the Quran) can intercede on behalf of us (the masses). How and in what capacity and for whom they can intercede and Allah / God who has the final say on whether he will accept their intercession or not. This lecture is especially educational for those people who have made individuals whom God has given no authority as their intercessors to God on the Judgment day.</itunes:summary>
 1489. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1490. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1491. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1492. <itunes:block>no</itunes:block>
 1493. </item>
 1494. <item>
 1495. <title>Urdu Millat-e-Ibraheem</title>
 1496. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-millat-e-ibraheem/</link>
 1497. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-millat-e-ibraheem/#respond</comments>
 1498. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1499. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:59:15 +0000</pubDate>
 1500. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1501. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=207</guid>
 1502.  
 1503. <description><![CDATA[Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religion” but which actually means “Judgment”. Deen / Judgment is to attain &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-millat-e-ibraheem/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Millat-e-Ibraheem</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1504. <content:encoded><![CDATA[<p>Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religion” but which actually means “Judgment”. Deen / Judgment is to attain Peace / Islam in life in the sight of God, while Millat / Religion of Ibraheem is the how all Muslims are suppose to behave in life for this purpose. This lecture points out not only the attributes of Ibraheem (pbuh) whose religion we follow but also what his practices were which all Muslims have to follow.</p>
 1505. ]]></content:encoded>
 1506. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-millat-e-ibraheem/feed/</wfw:commentRss>
 1507. <slash:comments>0</slash:comments>
 1508. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/milat-e-ibraheem.mp3" length="155002569" type="audio/mpeg" />
 1509. <itunes:duration>1:35:44</itunes:duration>
 1510. <itunes:subtitle>Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religi[...]</itunes:subtitle>
 1511. <itunes:summary>Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religion” but which actually means “Judgment”. Deen / Judgment is to attain Peace / Islam in life in the sight of God, while Millat / Religion of Ibraheem is the how all Muslims are suppose to behave in life for this purpose. This lecture points out not only the attributes of Ibraheem (pbuh) whose religion we follow but also what his practices were which all Muslims have to follow.</itunes:summary>
 1512. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1513. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1514. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1515. <itunes:block>no</itunes:block>
 1516. </item>
 1517. <item>
 1518. <title>Urdu Saum – Fasting</title>
 1519. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-saum-fasting/</link>
 1520. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-saum-fasting/#respond</comments>
 1521. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1522. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:56:28 +0000</pubDate>
 1523. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1524. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=205</guid>
 1525.  
 1526. <description><![CDATA[This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other types of fasting mentioned in the Quran (in addition to what we &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-saum-fasting/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Saum – Fasting</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1527. <content:encoded><![CDATA[<p>This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other types of fasting mentioned in the Quran (in addition to what we observe in Ramadan) and also the various reasons behind the different types of fasts, which ultimately increases our consciousness for Allah. This is a must watch as these other types of fast are also ordained by Allah which we are not told about as we are growing up, hence we are leaving a major practice that we as Muslims are suppose to do.</p>
 1528. ]]></content:encoded>
 1529. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-saum-fasting/feed/</wfw:commentRss>
 1530. <slash:comments>0</slash:comments>
 1531. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/fasting.mp3" length="115990259" type="audio/mpeg" />
 1532. <itunes:duration>1:29:35</itunes:duration>
 1533. <itunes:subtitle>This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other[...]</itunes:subtitle>
 1534. <itunes:summary>This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other types of fasting mentioned in the Quran (in addition to what we observe in Ramadan) and also the various reasons behind the different types of fasts, which ultimately increases our consciousness for Allah. This is a must watch as these other types of fast are also ordained by Allah which we are not told about as we are growing up, hence we are leaving a major practice that we as Muslims are suppose to do.</itunes:summary>
 1535. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1536. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1537. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1538. <itunes:block>no</itunes:block>
 1539. </item>
 1540. <item>
 1541. <title>Urdu Mohtaram Mahinay</title>
 1542. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-mohtaram-mahinay/</link>
 1543. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-mohtaram-mahinay/#respond</comments>
 1544. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1545. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:51:13 +0000</pubDate>
 1546. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1547. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=203</guid>
 1548.  
 1549. <description><![CDATA[A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which four of the twelve months in the Muslim calendar are to be considered sacred, and &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-mohtaram-mahinay/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Mohtaram Mahinay</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1550. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which four of the twelve months in the Muslim calendar are to be considered sacred, and the duties and obligations that Muslims have to perform and abide by during those months.</p>
 1551. ]]></content:encoded>
 1552. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-mohtaram-mahinay/feed/</wfw:commentRss>
 1553. <slash:comments>0</slash:comments>
 1554. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/sacred_months.mp3" length="121842523" type="audio/mpeg" />
 1555. <itunes:duration>1:20:22</itunes:duration>
 1556. <itunes:subtitle>A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which fo[...]</itunes:subtitle>
 1557. <itunes:summary>A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which four of the twelve months in the Muslim calendar are to be considered sacred, and the duties and obligations that Muslims have to perform and abide by during those months.</itunes:summary>
 1558. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1559. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1560. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1561. <itunes:block>no</itunes:block>
 1562. </item>
 1563. <item>
 1564. <title>Urdu Salah – Prayer</title>
 1565. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-salah-prayer/</link>
 1566. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-salah-prayer/#respond</comments>
 1567. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1568. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:48:27 +0000</pubDate>
 1569. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1570. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=201</guid>
 1571.  
 1572. <description><![CDATA[One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-salah-prayer/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Salah – Prayer</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1573. <content:encoded><![CDATA[<p>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment of the Muslims in general who have never been given these details specifically from the Quran, and for those who mistakenly think these details are not to be found in the Quran.</p>
 1574. ]]></content:encoded>
 1575. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-salah-prayer/feed/</wfw:commentRss>
 1576. <slash:comments>0</slash:comments>
 1577. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/salah.mp3" length="143249557" type="audio/mpeg" />
 1578. <itunes:duration>1:21:23</itunes:duration>
 1579. <itunes:subtitle>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is descr[...]</itunes:subtitle>
 1580. <itunes:summary>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment of the Muslims in general who have never been given these details specifically from the Quran, and for those who mistakenly think these details are not to be found in the Quran.</itunes:summary>
 1581. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1582. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1583. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1584. <itunes:block>no</itunes:block>
 1585. </item>
 1586. <item>
 1587. <title>Urdu Terrorism</title>
 1588. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-terrorism/</link>
 1589. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-terrorism/#respond</comments>
 1590. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1591. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:13:45 +0000</pubDate>
 1592. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1593. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=199</guid>
 1594.  
 1595. <description><![CDATA[An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-terrorism/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Terrorism</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1596. <content:encoded><![CDATA[<p>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what terrorism in its true definition is, and what the relation of this topic is to Muslims who are seeking Peace in this world and Garden in the hereafter.</p>
 1597. ]]></content:encoded>
 1598. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-terrorism/feed/</wfw:commentRss>
 1599. <slash:comments>0</slash:comments>
 1600. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/rahbaniya.mp3" length="111963640" type="audio/mpeg" />
 1601. <itunes:duration>1:56:38</itunes:duration>
 1602. <itunes:subtitle>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures [...]</itunes:subtitle>
 1603. <itunes:summary>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what terrorism in its true definition is, and what the relation of this topic is to Muslims who are seeking Peace in this world and Garden in the hereafter.</itunes:summary>
 1604. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1605. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1606. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1607. <itunes:block>no</itunes:block>
 1608. </item>
 1609. <item>
 1610. <title>Urdu Hijab – Veil</title>
 1611. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-hijab-veil/</link>
 1612. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-hijab-veil/#respond</comments>
 1613. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1614. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:11:02 +0000</pubDate>
 1615. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1616. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=197</guid>
 1617.  
 1618. <description><![CDATA[An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-hijab-veil/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Hijab – Veil</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1619. <content:encoded><![CDATA[<p>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also described but more specifically for women and how this Hijab (psychological and physical) is to be maintained in our family and social circles.</p>
 1620. ]]></content:encoded>
 1621. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-hijab-veil/feed/</wfw:commentRss>
 1622. <slash:comments>0</slash:comments>
 1623. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/hijab.mp3" length="119730994" type="audio/mpeg" />
 1624. <itunes:duration>2:04:43</itunes:duration>
 1625. <itunes:subtitle>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. A[...]</itunes:subtitle>
 1626. <itunes:summary>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also described but more specifically for women and how this Hijab (psychological and physical) is to be maintained in our family and social circles.</itunes:summary>
 1627. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1628. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1629. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1630. <itunes:block>no</itunes:block>
 1631. </item>
 1632. <item>
 1633. <title>Urdu Nikah &#8211; Marriage</title>
 1634. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-nikah-marriage/</link>
 1635. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-nikah-marriage/#respond</comments>
 1636. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1637. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:05:33 +0000</pubDate>
 1638. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1639. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=195</guid>
 1640.  
 1641. <description><![CDATA[Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when seeking a man for his daughter or sister. In this &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-nikah-marriage/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Nikah &#8211; Marriage</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1642. <content:encoded><![CDATA[<p>Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when seeking a man for his daughter or sister. In this lecture the details in the Quran in reference to Nikah / Marriage, which incorporates the understanding of legal sexual intercourse, are highlighted along with whom Nikah is legally permissible among different categories of people according to God, therefore it is a must see for those Muslims looking to get into a matrimonial bond.</p>
 1643. ]]></content:encoded>
 1644. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-nikah-marriage/feed/</wfw:commentRss>
 1645. <slash:comments>0</slash:comments>
 1646. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/nikah.mp3" length="159115705" type="audio/mpeg" />
 1647. <itunes:duration>1:29:06</itunes:duration>
 1648. <itunes:subtitle>Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when s[...]</itunes:subtitle>
 1649. <itunes:summary>Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when seeking a man for his daughter or sister. In this lecture the details in the Quran in reference to Nikah / Marriage, which incorporates the understanding of legal sexual intercourse, are highlighted along with whom Nikah is legally permissible among different categories of people according to God, therefore it is a must see for those Muslims looking to get into a matrimonial bond.</itunes:summary>
 1650. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1651. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1652. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1653. <itunes:block>no</itunes:block>
 1654. </item>
 1655. <item>
 1656. <title>Urdu Husband and Wife Relationship</title>
 1657. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-husband-and-wife-relationship/</link>
 1658. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-husband-and-wife-relationship/#respond</comments>
 1659. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1660. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:03:23 +0000</pubDate>
 1661. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1662. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=193</guid>
 1663.  
 1664. <description><![CDATA[A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-husband-and-wife-relationship/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Husband and Wife Relationship</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1665. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage from physical and psychological point of view and ultimately how to handle or protect the relationship from slow disintegration.</p>
 1666. ]]></content:encoded>
 1667. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-husband-and-wife-relationship/feed/</wfw:commentRss>
 1668. <slash:comments>0</slash:comments>
 1669. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/husband_wife_relationship.mp3" length="141733619" type="audio/mpeg" />
 1670. <itunes:duration>1:26:34</itunes:duration>
 1671. <itunes:subtitle>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, h[...]</itunes:subtitle>
 1672. <itunes:summary>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage from physical and psychological point of view and ultimately how to handle or protect the relationship from slow disintegration.</itunes:summary>
 1673. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1674. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1675. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1676. <itunes:block>no</itunes:block>
 1677. </item>
 1678. <item>
 1679. <title>Urdu Fahisha &#8211; Obscenity</title>
 1680. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-fahisha-obscenity/</link>
 1681. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-fahisha-obscenity/#respond</comments>
 1682. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1683. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:19:17 +0000</pubDate>
 1684. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1685. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=191</guid>
 1686.  
 1687. <description><![CDATA[A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, fornication, adultery, incest, lewd, lust, homosexuality, pornography etc.), why it is &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-fahisha-obscenity/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Fahisha &#8211; Obscenity</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1688. <content:encoded><![CDATA[<p>A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, fornication, adultery, incest, lewd, lust, homosexuality, pornography etc.), why it is committed along with different hadith / events from the Quran (of Lut pbuh and Yusuf pbuh) that are given for further elaboration, the punishment mentioned in the Quran for those committing the shameful acts and a brief cross comparison with bible to show the source of many misconceptions prevailing in the Muslim community, and lastly how we have to protect ourselves and avoid Fahisha which will always be prevalent in the community in all times.</p>
 1689. ]]></content:encoded>
 1690. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-fahisha-obscenity/feed/</wfw:commentRss>
 1691. <slash:comments>0</slash:comments>
 1692. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/fahisha.mp3" length="306520714" type="audio/mpeg" />
 1693. <itunes:duration>2:39:39</itunes:duration>
 1694. <itunes:subtitle>A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, f[...]</itunes:subtitle>
 1695. <itunes:summary>A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, fornication, adultery, incest, lewd, lust, homosexuality, pornography etc.), why it is committed along with different hadith / events from the Quran (of Lut pbuh and Yusuf pbuh) that are given for further elaboration, the punishment mentioned in the Quran for those committing the shameful acts and a brief cross comparison with bible to show the source of many misconceptions prevailing in the Muslim community, and lastly how we have to protect ourselves and avoid Fahisha which will always be prevalent in the community in all times.</itunes:summary>
 1696. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1697. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1698. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1699. <itunes:block>no</itunes:block>
 1700. </item>
 1701. <item>
 1702. <title>Urdu Talaq &#8211; Divorce</title>
 1703. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-talaq-divorce/</link>
 1704. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-talaq-divorce/#respond</comments>
 1705. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1706. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:01:06 +0000</pubDate>
 1707. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1708. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=188</guid>
 1709.  
 1710. <description><![CDATA[Islam is the only religion which allows divorce, infect there is a whole chapter in the Quran named “Divorce,” the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prerequisites of divorce mentioned in the Quran for both a man when he &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-talaq-divorce/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Talaq &#8211; Divorce</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1711. <content:encoded><![CDATA[<p>Islam is the only religion which allows divorce, infect there is a whole chapter in the Quran named “Divorce,” the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prerequisites of divorce mentioned in the Quran for both a man when he is giving a divorce, and a woman when she is taking a divorce, as both men and women have been given this option by God in the Quran. This lecture should be watched in conjunction with the lectures What Al-Quran says about Nikah / Marriage and also What Al-Quran says about Husband and Wife Relationship.</p>
 1712. ]]></content:encoded>
 1713. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-talaq-divorce/feed/</wfw:commentRss>
 1714. <slash:comments>0</slash:comments>
 1715. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/talaaq.mp3" length="143170563" type="audio/mpeg" />
 1716. <itunes:duration>1:15:39</itunes:duration>
 1717. <itunes:subtitle>Islam is the only religion which allows divorce, infect there is a whole chapter in the Quran named “Divorce,” the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prereq[...]</itunes:subtitle>
 1718. <itunes:summary>Islam is the only religion which allows divorce, infect there is a whole chapter in the Quran named “Divorce,” the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prerequisites of divorce mentioned in the Quran for both a man when he is giving a divorce, and a woman when she is taking a divorce, as both men and women have been given this option by God in the Quran. This lecture should be watched in conjunction with the lectures What Al-Quran says about Nikah / Marriage and also What Al-Quran says about Husband and Wife Relationship.</itunes:summary>
 1719. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1720. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1721. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1722. <itunes:block>no</itunes:block>
 1723. </item>
 1724. <item>
 1725. <title>Urdu Parent &#038; Children Relationship</title>
 1726. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-parent-children-relationship/</link>
 1727. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-parent-children-relationship/#respond</comments>
 1728. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1729. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 10:47:31 +0000</pubDate>
 1730. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1731. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=186</guid>
 1732.  
 1733. <description><![CDATA[This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are right). Because the parents are a child’s ideal (as they are growing up) one of &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-parent-children-relationship/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Parent &#038; Children Relationship</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1734. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are right). Because the parents are a child’s ideal (as they are growing up) one of two things occur, either the child accepts the philosophies of the parent as it is (and the children’s personalities are killed) or the child grows up with his/her own views and confronts the parents because of the contradictions they have seen between the parents and/or between parents and the child’s own feelings. This lecture describes both what parents have to do as children are growing up and what children have to do when they are grown up to have a good relationship with their parents.</p>
 1735. ]]></content:encoded>
 1736. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-parent-children-relationship/feed/</wfw:commentRss>
 1737. <slash:comments>0</slash:comments>
 1738. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/parent_n_children.mp3" length="148250439" type="audio/mpeg" />
 1739. <itunes:duration>1:05:48</itunes:duration>
 1740. <itunes:subtitle>This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are ri[...]</itunes:subtitle>
 1741. <itunes:summary>This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are right). Because the parents are a child’s ideal (as they are growing up) one of two things occur, either the child accepts the philosophies of the parent as it is (and the children’s personalities are killed) or the child grows up with his/her own views and confronts the parents because of the contradictions they have seen between the parents and/or between parents and the child’s own feelings. This lecture describes both what parents have to do as children are growing up and what children have to do when they are grown up to have a good relationship with their parents.</itunes:summary>
 1742. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1743. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1744. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1745. <itunes:block>no</itunes:block>
 1746. </item>
 1747. <item>
 1748. <title>Urdu Zakah – Justification</title>
 1749. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-zakah-justification/</link>
 1750. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-zakah-justification/#respond</comments>
 1751. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1752. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 10:42:03 +0000</pubDate>
 1753. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1754. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=184</guid>
 1755.  
 1756. <description><![CDATA[As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of charity and specific calculation of the amount due &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-zakah-justification/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Zakah – Justification</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1757. <content:encoded><![CDATA[<p>As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of charity and specific calculation of the amount due is mentioned in the Quran and highlighted in this lecture.</p>
 1758. ]]></content:encoded>
 1759. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-zakah-justification/feed/</wfw:commentRss>
 1760. <slash:comments>0</slash:comments>
 1761. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/zakah.mp3" length="124327291" type="audio/mpeg" />
 1762. <itunes:duration>1:04:28</itunes:duration>
 1763. <itunes:subtitle>As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of c[...]</itunes:subtitle>
 1764. <itunes:summary>As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of charity and specific calculation of the amount due is mentioned in the Quran and highlighted in this lecture.</itunes:summary>
 1765. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1766. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1767. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1768. <itunes:block>no</itunes:block>
 1769. </item>
 1770. <item>
 1771. <title>Urdu Riba – The Increase</title>
 1772. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-riba-the-increase/</link>
 1773. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-riba-the-increase/#respond</comments>
 1774. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1775. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:55:24 +0000</pubDate>
 1776. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1777. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=182</guid>
 1778.  
 1779. <description><![CDATA[For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-riba-the-increase/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Riba – The Increase</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1780. <content:encoded><![CDATA[<p>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A lecture that should be watched in conjunction with the sadqa and zakah lecture for a fuller and detailed comprehension of the concept of Riba / increase which Allah has prohibited (made haram).</p>
 1781. ]]></content:encoded>
 1782. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-riba-the-increase/feed/</wfw:commentRss>
 1783. <slash:comments>0</slash:comments>
 1784. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/riba.mp3" length="114040897" type="audio/mpeg" />
 1785. <itunes:duration>1:58:47</itunes:duration>
 1786. <itunes:subtitle>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and [...]</itunes:subtitle>
 1787. <itunes:summary>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A lecture that should be watched in conjunction with the sadqa and zakah lecture for a fuller and detailed comprehension of the concept of Riba / increase which Allah has prohibited (made haram).</itunes:summary>
 1788. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1789. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1790. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1791. <itunes:block>no</itunes:block>
 1792. </item>
 1793. <item>
 1794. <title>Urdu Islam – To Attain Peace</title>
 1795. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-islam-to-attain-peace/</link>
 1796. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-islam-to-attain-peace/#respond</comments>
 1797. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1798. <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 08:51:01 +0000</pubDate>
 1799. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1800. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=180</guid>
 1801.  
 1802. <description><![CDATA[An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to reach it through their own way not prescribed by God.]]></description>
 1803. <content:encoded><![CDATA[<p>An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to reach it through their own way not prescribed by God.</p>
 1804. ]]></content:encoded>
 1805. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/13/urdu-islam-to-attain-peace/feed/</wfw:commentRss>
 1806. <slash:comments>0</slash:comments>
 1807. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/islam_urdu.mp3" length="135897237" type="audio/mpeg" />
 1808. <itunes:duration>2:21:34</itunes:duration>
 1809. <itunes:subtitle>An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to r[...]</itunes:subtitle>
 1810. <itunes:summary>An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to reach it through their own way not prescribed by God.</itunes:summary>
 1811. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1812. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1813. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1814. <itunes:block>no</itunes:block>
 1815. </item>
 1816. <item>
 1817. <title>Urdu Kabah – House of Allah</title>
 1818. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-kabah-house-of-allah/</link>
 1819. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-kabah-house-of-allah/#respond</comments>
 1820. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1821. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 12:43:32 +0000</pubDate>
 1822. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1823. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=178</guid>
 1824.  
 1825. <description><![CDATA[lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God’s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world has but which gets reestablished when they turn towards Allah. &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-kabah-house-of-allah/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Kabah – House of Allah</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1826. <content:encoded><![CDATA[<p>lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God’s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world has but which gets reestablished when they turn towards Allah. It is the reestablishment of peoples beliefs toward the one and true qiblah (which has remained unchanged in all times) that occurs all through time from the past and will continue into the future. Additionally the location of Masjid Al Aqsa is also described in this lecture through the verses of the Quran with all its implications.</p>
 1827. ]]></content:encoded>
 1828. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-kabah-house-of-allah/feed/</wfw:commentRss>
 1829. <slash:comments>0</slash:comments>
 1830. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/kabah.mp3" length="172153106" type="audio/mpeg" />
 1831. <itunes:duration>1:50:21</itunes:duration>
 1832. <itunes:subtitle>lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God’s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world ha[...]</itunes:subtitle>
 1833. <itunes:summary>lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God’s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world has but which gets reestablished when they turn towards Allah. It is the reestablishment of peoples beliefs toward the one and true qiblah (which has remained unchanged in all times) that occurs all through time from the past and will continue into the future. Additionally the location of Masjid Al Aqsa is also described in this lecture through the verses of the Quran with all its implications.</itunes:summary>
 1834. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1835. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1836. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1837. <itunes:block>no</itunes:block>
 1838. </item>
 1839. <item>
 1840. <title>Urdu Muslim – Submitter</title>
 1841. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-muslim-submitter/</link>
 1842. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-muslim-submitter/#respond</comments>
 1843. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1844. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 12:09:00 +0000</pubDate>
 1845. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1846. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=176</guid>
 1847.  
 1848. <description><![CDATA[A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is and how all mankind falls into this category &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-muslim-submitter/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Muslim – Submitter</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1849. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is and how all mankind falls into this category willingly or non-willingly.</p>
 1850. ]]></content:encoded>
 1851. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-muslim-submitter/feed/</wfw:commentRss>
 1852. <slash:comments>0</slash:comments>
 1853. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/muslim_urdu.mp3" length="157780326" type="audio/mpeg" />
 1854. <itunes:duration>1:41:35</itunes:duration>
 1855. <itunes:subtitle>A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is an[...]</itunes:subtitle>
 1856. <itunes:summary>A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is and how all mankind falls into this category willingly or non-willingly.</itunes:summary>
 1857. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1858. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1859. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1860. <itunes:block>no</itunes:block>
 1861. </item>
 1862. <item>
 1863. <title>Urdu Bani Israeel</title>
 1864. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-bani-israeel/</link>
 1865. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-bani-israeel/#respond</comments>
 1866. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1867. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:56:37 +0000</pubDate>
 1868. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1869. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=174</guid>
 1870.  
 1871. <description><![CDATA[This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-bani-israeel/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Bani Israeel</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1872. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which has very significant implications for all us who call ourselves Muslims.</p>
 1873. ]]></content:encoded>
 1874. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-bani-israeel/feed/</wfw:commentRss>
 1875. <slash:comments>0</slash:comments>
 1876. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/bani_israeel_urdu.mp3" length="100750213" type="audio/mpeg" />
 1877. <itunes:duration>1:11:07</itunes:duration>
 1878. <itunes:subtitle>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani I[...]</itunes:subtitle>
 1879. <itunes:summary>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which has very significant implications for all us who call ourselves Muslims.</itunes:summary>
 1880. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1881. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1882. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1883. <itunes:block>no</itunes:block>
 1884. </item>
 1885. <item>
 1886. <title>Urdu Ahl-Al-Kitab</title>
 1887. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-ahl-al-kitab/</link>
 1888. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-ahl-al-kitab/#respond</comments>
 1889. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1890. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:50:51 +0000</pubDate>
 1891. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1892. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=172</guid>
 1893.  
 1894. <description><![CDATA[A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &#38; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those people who call themselves Jews and Christians. A must watch &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-ahl-al-kitab/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Ahl-Al-Kitab</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1895. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &amp; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those people who call themselves Jews and Christians. A must watch for all Muslims but especially those Muslims living in religiously diversified communities around the globe.</p>
 1896. ]]></content:encoded>
 1897. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-ahl-al-kitab/feed/</wfw:commentRss>
 1898. <slash:comments>0</slash:comments>
 1899. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/people_of_the_book.mp3" length="149491777" type="audio/mpeg" />
 1900. <itunes:duration>1:01:24</itunes:duration>
 1901. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &#38; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those peo[...]</itunes:subtitle>
 1902. <itunes:summary>A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &#38; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those people who call themselves Jews and Christians. A must watch for all Muslims but especially those Muslims living in religiously diversified communities around the globe.</itunes:summary>
 1903. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1904. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1905. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1906. <itunes:block>no</itunes:block>
 1907. </item>
 1908. <item>
 1909. <title>Urdu Aulia – Protectors</title>
 1910. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-aulia-protectors/</link>
 1911. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-aulia-protectors/#respond</comments>
 1912. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1913. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:49:23 +0000</pubDate>
 1914. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1915. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=170</guid>
 1916.  
 1917. <description><![CDATA[Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of Aulia / Protector? is fully &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-aulia-protectors/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Aulia – Protectors</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1918. <content:encoded><![CDATA[<p>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of Aulia / Protector? is fully described in this lecture, as to who the ultimate protector is, and how in the circle of believers Muslims become each others protectors.</p>
 1919. ]]></content:encoded>
 1920. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-aulia-protectors/feed/</wfw:commentRss>
 1921. <slash:comments>0</slash:comments>
 1922. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/aulia_urdu.mp3" length="112697994" type="audio/mpeg" />
 1923. <itunes:duration>1:57:24</itunes:duration>
 1924. <itunes:subtitle>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, h[...]</itunes:subtitle>
 1925. <itunes:summary>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of Aulia / Protector? is fully described in this lecture, as to who the ultimate protector is, and how in the circle of believers Muslims become each others protectors.</itunes:summary>
 1926. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1927. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1928. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1929. <itunes:block>no</itunes:block>
 1930. </item>
 1931. <item>
 1932. <title>Urdu Yahood aur Nasara</title>
 1933. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-yahood-aur-nasara/</link>
 1934. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-yahood-aur-nasara/#respond</comments>
 1935. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1936. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:47:11 +0000</pubDate>
 1937. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1938. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=168</guid>
 1939.  
 1940. <description><![CDATA[Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &#38; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &#38; Nasara by their character traits and behavior, and also the words itself hold a descriptive &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-yahood-aur-nasara/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Yahood aur Nasara</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1941. <content:encoded><![CDATA[<p>Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &amp; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &amp; Nasara by their character traits and behavior, and also the words itself hold a descriptive meaning which most of us are unaware of and hence are unable to identify these categories of people completely. The exposition through the Ayats of Allah in this lecture details who are the Yahood and Nasara which encompasses more than just those who call themselves Jews &amp; Chrisitians to include anyone who follows their (Jews and Christian) practices (found in their books) and the character traits defined in the Quran regardless of what label they put on themselves.</p>
 1942. ]]></content:encoded>
 1943. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-yahood-aur-nasara/feed/</wfw:commentRss>
 1944. <slash:comments>0</slash:comments>
 1945. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/yahood_nasara.mp3" length="153525501" type="audio/mpeg" />
 1946. <itunes:duration>2:39:55</itunes:duration>
 1947. <itunes:subtitle>Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &#38; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &#38; Nasara by t[...]</itunes:subtitle>
 1948. <itunes:summary>Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &#38; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &#38; Nasara by their character traits and behavior, and also the words itself hold a descriptive meaning which most of us are unaware of and hence are unable to identify these categories of people completely. The exposition through the Ayats of Allah in this lecture details who are the Yahood and Nasara which encompasses more than just those who call themselves Jews &#38; Chrisitians to include anyone who follows their (Jews and Christian) practices (found in their books) and the character traits defined in the Quran regardless of what label they put on themselves.</itunes:summary>
 1949. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1950. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1951. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1952. <itunes:block>no</itunes:block>
 1953. </item>
 1954. <item>
 1955. <title>Urdu Al-Kitab / The Book</title>
 1956. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-kitab-the-book/</link>
 1957. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-kitab-the-book/#respond</comments>
 1958. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1959. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:45:38 +0000</pubDate>
 1960. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1961. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=166</guid>
 1962.  
 1963. <description><![CDATA[This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God’s Book, the origin, the state which it is currently found in &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-kitab-the-book/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Al-Kitab / The Book</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1964. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God’s Book, the origin, the state which it is currently found in and in which it has always remained, the recipients of God’s Book through time in this unchanged format, and also refuting the authenticity of all other man written books claiming to be from God.</p>
 1965. ]]></content:encoded>
 1966. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-kitab-the-book/feed/</wfw:commentRss>
 1967. <slash:comments>0</slash:comments>
 1968. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/al_kitab.mp3" length="132658889" type="audio/mpeg" />
 1969. <itunes:duration>1:08:53</itunes:duration>
 1970. <itunes:subtitle>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God’s Book[...]</itunes:subtitle>
 1971. <itunes:summary>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God’s Book, the origin, the state which it is currently found in and in which it has always remained, the recipients of God’s Book through time in this unchanged format, and also refuting the authenticity of all other man written books claiming to be from God.</itunes:summary>
 1972. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1973. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1974. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1975. <itunes:block>no</itunes:block>
 1976. </item>
 1977. <item>
 1978. <title>Urdu Al-Quran – The Reading</title>
 1979. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-quran-the-reading/</link>
 1980. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-quran-the-reading/#respond</comments>
 1981. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 1982. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:43:37 +0000</pubDate>
 1983. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 1984. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=164</guid>
 1985.  
 1986. <description><![CDATA[For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-quran-the-reading/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Al-Quran – The Reading</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 1987. <content:encoded><![CDATA[<p>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, and how this book should be approached and understood.</p>
 1988. ]]></content:encoded>
 1989. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-al-quran-the-reading/feed/</wfw:commentRss>
 1990. <slash:comments>0</slash:comments>
 1991. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/Quran_urdu_new.mp3" length="136323137" type="audio/mpeg" />
 1992. <itunes:duration>1:10:38</itunes:duration>
 1993. <itunes:subtitle>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran[...]</itunes:subtitle>
 1994. <itunes:summary>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, and how this book should be approached and understood.</itunes:summary>
 1995. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 1996. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 1997. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 1998. <itunes:block>no</itunes:block>
 1999. </item>
 2000. <item>
 2001. <title>Urdu Taurat aur Injeel</title>
 2002. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-taurat-aur-injeel/</link>
 2003. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-taurat-aur-injeel/#comments</comments>
 2004. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2005. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:39:32 +0000</pubDate>
 2006. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2007. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=162</guid>
 2008.  
 2009. <description><![CDATA[A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &#38; Christians &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-taurat-aur-injeel/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Taurat aur Injeel</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2010. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &amp; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &amp; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &amp; Christians but which were corrupted through time. In reality this could not be further from the Truth and this lecture presents the truth about At-Taurah &amp; Al-Injeel, and also about its recipients.</p>
 2011. ]]></content:encoded>
 2012. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-taurat-aur-injeel/feed/</wfw:commentRss>
 2013. <slash:comments>3</slash:comments>
 2014. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/taurah.mp3" length="116578745" type="audio/mpeg" />
 2015. <itunes:duration>1:23:13</itunes:duration>
 2016. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are[...]</itunes:subtitle>
 2017. <itunes:summary>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &#38; Christians but which were corrupted through time. In reality this could not be further from the Truth and this lecture presents the truth about At-Taurah &#38; Al-Injeel, and also about its recipients.</itunes:summary>
 2018. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2019. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2020. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2021. <itunes:block>no</itunes:block>
 2022. </item>
 2023. <item>
 2024. <title>Urdu Hadith</title>
 2025. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hadith/</link>
 2026. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hadith/#comments</comments>
 2027. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2028. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 11:21:18 +0000</pubDate>
 2029. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2030. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=160</guid>
 2031.  
 2032. <description><![CDATA[A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, other events in the past, present and future, etc), account of one which is &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hadith/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Hadith</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2033. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, other events in the past, present and future, etc), account of one which is given by man, and the other which is the account of events according to God. At the end of the lecture the viewers will be faced with the obvious and undeniable truth about what are the Hadees / Events we as Muslims are suppose to believe in Hadith.</p>
 2034. ]]></content:encoded>
 2035. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hadith/feed/</wfw:commentRss>
 2036. <slash:comments>1</slash:comments>
 2037. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/hadees_urdu.mp3" length="149067131" type="audio/mpeg" />
 2038. <itunes:duration>1:16:38</itunes:duration>
 2039. <itunes:subtitle>A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, oth[...]</itunes:subtitle>
 2040. <itunes:summary>A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, other events in the past, present and future, etc), account of one which is given by man, and the other which is the account of events according to God. At the end of the lecture the viewers will be faced with the obvious and undeniable truth about what are the Hadees / Events we as Muslims are suppose to believe in Hadith.</itunes:summary>
 2041. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2042. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2043. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2044. <itunes:block>no</itunes:block>
 2045. </item>
 2046. <item>
 2047. <title>Urdu Sunnah – Practice</title>
 2048. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-sunnah-practice/</link>
 2049. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-sunnah-practice/#respond</comments>
 2050. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2051. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:34:54 +0000</pubDate>
 2052. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2053. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=157</guid>
 2054.  
 2055. <description><![CDATA[This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes the practice of Allah which is unchanging through time and the practices of &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-sunnah-practice/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Sunnah – Practice</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2056. <content:encoded><![CDATA[<p>This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes the practice of Allah which is unchanging through time and the practices of humanity, which also does not change in principle through time.</p>
 2057. ]]></content:encoded>
 2058. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-sunnah-practice/feed/</wfw:commentRss>
 2059. <slash:comments>0</slash:comments>
 2060. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/sunnatulla_urdu.mp3" length="95975865" type="audio/mpeg" />
 2061. <itunes:duration>1:14:56</itunes:duration>
 2062. <itunes:subtitle>This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes th[...]</itunes:subtitle>
 2063. <itunes:summary>This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes the practice of Allah which is unchanging through time and the practices of humanity, which also does not change in principle through time.</itunes:summary>
 2064. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2065. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2066. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2067. <itunes:block>no</itunes:block>
 2068. </item>
 2069. <item>
 2070. <title>Urdu Rooh &#8211; Holy Ghost – Spirit</title>
 2071. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-rooh-holy-ghost-spirit/</link>
 2072. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-rooh-holy-ghost-spirit/#respond</comments>
 2073. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2074. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:33:29 +0000</pubDate>
 2075. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2076. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=155</guid>
 2077.  
 2078. <description><![CDATA[This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the essence of the message contained in the Quran. This lecture describes what is Ar-Rooh / The Spirit &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-rooh-holy-ghost-spirit/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Rooh &#8211; Holy Ghost – Spirit</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2079. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the essence of the message contained in the Quran. This lecture describes what is Ar-Rooh / The Spirit / The Essence, how all human beings of all backgrounds have this Rooh / Spirit / Essence within them, how its inspired by Allah through the Quran to a human being, through whom its transferred to the rest of mankind, and most importantly, how mankind is able to determine that the essence being passed on is really The Truth from Allah and not some incorrect interpretation of the Quran misconceived by a human.</p>
 2080. ]]></content:encoded>
 2081. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-rooh-holy-ghost-spirit/feed/</wfw:commentRss>
 2082. <slash:comments>0</slash:comments>
 2083. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/rooh.mp3" length="110618230" type="audio/mpeg" />
 2084. <itunes:duration>1:17:19</itunes:duration>
 2085. <itunes:subtitle>This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the e[...]</itunes:subtitle>
 2086. <itunes:summary>This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the essence of the message contained in the Quran. This lecture describes what is Ar-Rooh / The Spirit / The Essence, how all human beings of all backgrounds have this Rooh / Spirit / Essence within them, how its inspired by Allah through the Quran to a human being, through whom its transferred to the rest of mankind, and most importantly, how mankind is able to determine that the essence being passed on is really The Truth from Allah and not some incorrect interpretation of the Quran misconceived by a human.</itunes:summary>
 2087. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2088. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2089. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2090. <itunes:block>no</itunes:block>
 2091. </item>
 2092. <item>
 2093. <title>Urdu: Languages</title>
 2094. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-languages/</link>
 2095. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-languages/#respond</comments>
 2096. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2097. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:32:00 +0000</pubDate>
 2098. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2099. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=153</guid>
 2100.  
 2101. <description><![CDATA[This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also points out the mischievous people who mistranslate Arabic words in the Quran to forcefully fit &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-languages/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu: Languages</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2102. <content:encoded><![CDATA[<p>This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also points out the mischievous people who mistranslate Arabic words in the Quran to forcefully fit their desires in The Book. This lecture should be watched in conjunction with “What Al-Quran Says about Ar-Rooh / The Spirit / The Essence” for a complete understanding of the purpose of Arabic (the language of revelation) and how that has remained the same and how the essence is transferred with the clear Arabic language into the languages of people.</p>
 2103. ]]></content:encoded>
 2104. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-languages/feed/</wfw:commentRss>
 2105. <slash:comments>0</slash:comments>
 2106. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/lisan.mp3" length="270888858" type="audio/mpeg" />
 2107. <itunes:duration>2:21:05</itunes:duration>
 2108. <itunes:subtitle>This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also [...]</itunes:subtitle>
 2109. <itunes:summary>This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also points out the mischievous people who mistranslate Arabic words in the Quran to forcefully fit their desires in The Book. This lecture should be watched in conjunction with “What Al-Quran Says about Ar-Rooh / The Spirit / The Essence” for a complete understanding of the purpose of Arabic (the language of revelation) and how that has remained the same and how the essence is transferred with the clear Arabic language into the languages of people.</itunes:summary>
 2110. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2111. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2112. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2113. <itunes:block>no</itunes:block>
 2114. </item>
 2115. <item>
 2116. <title>Urdu Zaboor – Psalms</title>
 2117. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-zaboor-psalms/</link>
 2118. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-zaboor-psalms/#respond</comments>
 2119. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2120. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:29:55 +0000</pubDate>
 2121. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2122. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=151</guid>
 2123.  
 2124. <description><![CDATA[This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book of Moses (pbuh)” and “What Al-Quran says about Al-Quran / The Reading.” Generally &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-zaboor-psalms/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Zaboor – Psalms</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2125. <content:encoded><![CDATA[<p>This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book of Moses (pbuh)” and “What Al-Quran says about Al-Quran / The Reading.” Generally in the Muslim community these Arabic words “Alwah / Tablets,” “Suhuf / Pages,” “Zaboor / Pieces” (mentioned in the Quran) are related to revelations previously given to mankind before Quran, hence implying Quran as a later revelation (like an updated incorruptible version as the previous revelations were lost or had been corrupted by mankind) given to Arabs in history only1400 years ago. This lecture fully describes with irrefutable evidence from the Quranic verses as to what are Alwah / Tablets, Suhuf / Pages, Zaboor / Pieces mentioned in the Quran and where can they be found, further establishing the truth of the previous lectures given in this series (mentioned above). Needless to say this lecture should be watched in conjunction with the lectures mentioned.</p>
 2126. ]]></content:encoded>
 2127. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-zaboor-psalms/feed/</wfw:commentRss>
 2128. <slash:comments>0</slash:comments>
 2129. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/zaboor.mp3" length="119198932" type="audio/mpeg" />
 2130. <itunes:duration>1:08:51</itunes:duration>
 2131. <itunes:subtitle>This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book o[...]</itunes:subtitle>
 2132. <itunes:summary>This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book of Moses (pbuh)” and “What Al-Quran says about Al-Quran / The Reading.” Generally in the Muslim community these Arabic words “Alwah / Tablets,” “Suhuf / Pages,” “Zaboor / Pieces” (mentioned in the Quran) are related to revelations previously given to mankind before Quran, hence implying Quran as a later revelation (like an updated incorruptible version as the previous revelations were lost or had been corrupted by mankind) given to Arabs in history only1400 years ago. This lecture fully describes with irrefutable evidence from the Quranic verses as to what are Alwah / Tablets, Suhuf / Pages, Zaboor / Pieces mentioned in the Quran and where can they be found, further establishing the truth of the previous lectures given in this series (mentioned above). Needless to say this lecture should be watched in conjunction with the lectures mentioned.</itunes:summary>
 2133. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2134. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2135. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2136. <itunes:block>no</itunes:block>
 2137. </item>
 2138. <item>
 2139. <title>Urdu Hidayah – Guidance</title>
 2140. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hidayah-guidance/</link>
 2141. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hidayah-guidance/#respond</comments>
 2142. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2143. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:15:22 +0000</pubDate>
 2144. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2145. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=149</guid>
 2146.  
 2147. <description><![CDATA[This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur’an. Since He is our Creator so He &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hidayah-guidance/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Hidayah – Guidance</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2148. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur’an. Since He is our Creator so He must provide the provision as other provisions are provided for us as how to govern ourselves / the most complex human psyche. And yet people are seeking guidance from those books.</p>
 2149. ]]></content:encoded>
 2150. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-hidayah-guidance/feed/</wfw:commentRss>
 2151. <slash:comments>0</slash:comments>
 2152. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/hidayat.mp3" length="157719304" type="audio/mpeg" />
 2153. <itunes:duration>1:20:07</itunes:duration>
 2154. <itunes:subtitle>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur’an.[...]</itunes:subtitle>
 2155. <itunes:summary>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur’an. Since He is our Creator so He must provide the provision as other provisions are provided for us as how to govern ourselves / the most complex human psyche. And yet people are seeking guidance from those books.</itunes:summary>
 2156. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2157. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2158. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2159. <itunes:block>no</itunes:block>
 2160. </item>
 2161. <item>
 2162. <title>Urdu The Vision of Ibraheem pbuh</title>
 2163. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-the-vision-of-ibraheem-pbuh/</link>
 2164. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-the-vision-of-ibraheem-pbuh/#respond</comments>
 2165. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2166. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:04:49 +0000</pubDate>
 2167. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2168. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=147</guid>
 2169.  
 2170. <description><![CDATA[An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-the-vision-of-ibraheem-pbuh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu The Vision of Ibraheem pbuh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2171. <content:encoded><![CDATA[<p>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established from the Quran as to the significance of the Vision of Ibraheem (pbuh) for all Muslims.</p>
 2172. ]]></content:encoded>
 2173. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-the-vision-of-ibraheem-pbuh/feed/</wfw:commentRss>
 2174. <slash:comments>0</slash:comments>
 2175. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/ibraheem.mp3" length="137569910" type="audio/mpeg" />
 2176. <itunes:duration>1:14:51</itunes:duration>
 2177. <itunes:subtitle>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into t[...]</itunes:subtitle>
 2178. <itunes:summary>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established from the Quran as to the significance of the Vision of Ibraheem (pbuh) for all Muslims.</itunes:summary>
 2179. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2180. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2181. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2182. <itunes:block>no</itunes:block>
 2183. </item>
 2184. <item>
 2185. <title>Urdu Mohammad pbuh</title>
 2186. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-mohammad-pbuh/</link>
 2187. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-mohammad-pbuh/#respond</comments>
 2188. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2189. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:00:57 +0000</pubDate>
 2190. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2191. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=145</guid>
 2192.  
 2193. <description><![CDATA[A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the messenger of Allah. It shows what he was ordered to do, where his &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-mohammad-pbuh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Mohammad pbuh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2194. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the messenger of Allah. It shows what he was ordered to do, where his example can be found and where his sayings are preserved.</p>
 2195. ]]></content:encoded>
 2196. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-mohammad-pbuh/feed/</wfw:commentRss>
 2197. <slash:comments>0</slash:comments>
 2198. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/mohammad_urdu.mp3" length="178705034" type="audio/mpeg" />
 2199. <itunes:duration>1:14:30</itunes:duration>
 2200. <itunes:subtitle>A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the[...]</itunes:subtitle>
 2201. <itunes:summary>A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the messenger of Allah. It shows what he was ordered to do, where his example can be found and where his sayings are preserved.</itunes:summary>
 2202. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2203. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2204. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2205. <itunes:block>no</itunes:block>
 2206. </item>
 2207. <item>
 2208. <title>Urdu Iblees / Devil Shaitaan / Satan</title>
 2209. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-iblees-devil-shaitaan-satan/</link>
 2210. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-iblees-devil-shaitaan-satan/#respond</comments>
 2211. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2212. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 09:56:54 +0000</pubDate>
 2213. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2214. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=143</guid>
 2215.  
 2216. <description><![CDATA[Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path and diverts from the truth through different means is &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-iblees-devil-shaitaan-satan/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu Iblees / Devil Shaitaan / Satan</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2217. <content:encoded><![CDATA[<p>Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path and diverts from the truth through different means is described for us to take guard from accordingly in this lecture.</p>
 2218. ]]></content:encoded>
 2219. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-iblees-devil-shaitaan-satan/feed/</wfw:commentRss>
 2220. <slash:comments>0</slash:comments>
 2221. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/shaitaan_urdu.mp3" length="172620803" type="audio/mpeg" />
 2222. <itunes:duration>1:15:43</itunes:duration>
 2223. <itunes:subtitle>Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path an[...]</itunes:subtitle>
 2224. <itunes:summary>Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path and diverts from the truth through different means is described for us to take guard from accordingly in this lecture.</itunes:summary>
 2225. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2226. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2227. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2228. <itunes:block>no</itunes:block>
 2229. </item>
 2230. <item>
 2231. <title>Urdu God / Aalihah / Gods &#038; Allah</title>
 2232. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-god-aalihah-gods-allah/</link>
 2233. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-god-aalihah-gods-allah/#respond</comments>
 2234. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2235. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 09:42:34 +0000</pubDate>
 2236. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2237. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=141</guid>
 2238.  
 2239. <description><![CDATA[One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-god-aalihah-gods-allah/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdu God / Aalihah / Gods &#038; Allah</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2240. <content:encoded><![CDATA[<p>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some biblical concepts that are wrongfully adopted by the Muslims in relation to this topic.</p>
 2241. ]]></content:encoded>
 2242. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/urdu-god-aalihah-gods-allah/feed/</wfw:commentRss>
 2243. <slash:comments>0</slash:comments>
 2244. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/urdu/allah_illah_urdu.mp3" length="126993452" type="audio/mpeg" />
 2245. <itunes:duration>2:12:17</itunes:duration>
 2246. <itunes:subtitle>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in[...]</itunes:subtitle>
 2247. <itunes:summary>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some biblical concepts that are wrongfully adopted by the Muslims in relation to this topic.</itunes:summary>
 2248. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2249. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2250. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2251. <itunes:block>no</itunes:block>
 2252. </item>
 2253. <item>
 2254. <title>Consolation of Psychological Hurts</title>
 2255. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/consolation-of-psychological-hurts/</link>
 2256. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/consolation-of-psychological-hurts/#respond</comments>
 2257. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2258. <pubDate>Thu, 12 Sep 2013 07:23:34 +0000</pubDate>
 2259. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2260. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=139</guid>
 2261.  
 2262. <description><![CDATA[As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can overcome those psychological hurts with the guidance &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/consolation-of-psychological-hurts/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Consolation of Psychological Hurts</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2263. <content:encoded><![CDATA[<p>As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can overcome those psychological hurts with the guidance of Allah provided in the Quran so our SOULS / SELF / PSYCHE can reach the STATE OF SATISFACTION described in The Quran.</p>
 2264. ]]></content:encoded>
 2265. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/12/consolation-of-psychological-hurts/feed/</wfw:commentRss>
 2266. <slash:comments>0</slash:comments>
 2267. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/psy_hurts.mp3" length="121835523" type="audio/mpeg" />
 2268. <itunes:duration>2:01:22</itunes:duration>
 2269. <itunes:subtitle>As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can ove[...]</itunes:subtitle>
 2270. <itunes:summary>As human beings we are psychologically hurt during the course of our lives in three ways- by actions of others, by our own actions and by acts of God. This lectures highlights these three ways in which we are all hurt in our lives and how we can overcome those psychological hurts with the guidance of Allah provided in the Quran so our SOULS / SELF / PSYCHE can reach the STATE OF SATISFACTION described in The Quran.</itunes:summary>
 2271. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2272. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2273. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2274. <itunes:block>no</itunes:block>
 2275. </item>
 2276. <item>
 2277. <title>Terrorism</title>
 2278. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/terrorism/</link>
 2279. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/terrorism/#respond</comments>
 2280. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2281. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:29:02 +0000</pubDate>
 2282. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2283. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=137</guid>
 2284.  
 2285. <description><![CDATA[An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/terrorism/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Terrorism</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2286. <content:encoded><![CDATA[<p>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what terrorism in its true definition is, and what the relation of this topic is to Muslims who are seeking Peace in this world and Garden in the hereafter. <strong></strong></p>
 2287. ]]></content:encoded>
 2288. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/terrorism/feed/</wfw:commentRss>
 2289. <slash:comments>0</slash:comments>
 2290. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/terrorism.mp3" length="146767519" type="audio/mpeg" />
 2291. <itunes:duration>2:32:53</itunes:duration>
 2292. <itunes:subtitle>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures [...]</itunes:subtitle>
 2293. <itunes:summary>An amazing lecture that puts this concept in its true perspective and is a must see for any one who wants to know what God says about Rehbaniya/Terrorism which is mentioned in the Quran. Again, this is a lecture that should be watched with lectures on Jihad/Striving, Qatal/Killing and Harab/War; and this lecture describes what terrorism in its true definition is, and what the relation of this topic is to Muslims who are seeking Peace in this world and Garden in the hereafter. </itunes:summary>
 2294. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2295. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2296. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2297. <itunes:block>no</itunes:block>
 2298. </item>
 2299. <item>
 2300. <title>Qatal-un-Nafs &#8211; Psychological Killing</title>
 2301. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-un-nafs-psychological-killing/</link>
 2302. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-un-nafs-psychological-killing/#respond</comments>
 2303. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2304. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:27:01 +0000</pubDate>
 2305. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2306. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=135</guid>
 2307.  
 2308. <description><![CDATA[As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decisions of the self. The killing of the psyche can &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-un-nafs-psychological-killing/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Qatal-un-Nafs &#8211; Psychological Killing</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2309. <content:encoded><![CDATA[<p>As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decisions of the self. The killing of the psyche can be done in two ways. First when you physically kill someone it is ultimately the psyche that dies and the second way is to kill the psyche only. The killing of the psyche is what is described in this lecture and why and how to kill the psyche so that the self is able to attain peace. This is a must watch lecture in order to clarify the misconceptions about Qatal / killing.</p>
 2310. ]]></content:encoded>
 2311. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-un-nafs-psychological-killing/feed/</wfw:commentRss>
 2312. <slash:comments>0</slash:comments>
 2313. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/psychological_killing.mp3" length="122605784" type="audio/mpeg" />
 2314. <itunes:duration>2:07:42</itunes:duration>
 2315. <itunes:subtitle>As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decis[...]</itunes:subtitle>
 2316. <itunes:summary>As humans we are a combination of a physical body, a soul and self / psyche. The soul which itself is a combination of emotions and intellect, when combined together on any judgment becomes a “self” which then controls the body to act upon the decisions of the self. The killing of the psyche can be done in two ways. First when you physically kill someone it is ultimately the psyche that dies and the second way is to kill the psyche only. The killing of the psyche is what is described in this lecture and why and how to kill the psyche so that the self is able to attain peace. This is a must watch lecture in order to clarify the misconceptions about Qatal / killing.</itunes:summary>
 2317. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2318. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2319. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2320. <itunes:block>no</itunes:block>
 2321. </item>
 2322. <item>
 2323. <title>Qatal &#8211; Physical Killing</title>
 2324. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-physical-killing/</link>
 2325. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-physical-killing/#respond</comments>
 2326. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2327. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:26:17 +0000</pubDate>
 2328. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2329. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=133</guid>
 2330.  
 2331. <description><![CDATA[A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran and presents two forms of killing (one physical and one psychological) and provides undeniable evidences on what &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-physical-killing/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Qatal &#8211; Physical Killing</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2332. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran and presents two forms of killing (one physical and one psychological) and provides undeniable evidences on what Muslims have to do in respect to this matter.</p>
 2333. ]]></content:encoded>
 2334. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/qatal-physical-killing/feed/</wfw:commentRss>
 2335. <slash:comments>0</slash:comments>
 2336. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/qatal.mp3" length="102481818" type="audio/mpeg" />
 2337. <itunes:duration>1:46:45</itunes:duration>
 2338. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran[...]</itunes:subtitle>
 2339. <itunes:summary>A lecture that should be watched in conjunction with three other lectures (Jihad/Striving, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism), this lecture clarifies the concept of killing in light of various ayats/verses where this word has occurred in the Quran and presents two forms of killing (one physical and one psychological) and provides undeniable evidences on what Muslims have to do in respect to this matter.</itunes:summary>
 2340. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2341. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2342. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2343. <itunes:block>no</itunes:block>
 2344. </item>
 2345. <item>
 2346. <title>Harab &#8211; War</title>
 2347. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/harab-war/</link>
 2348. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/harab-war/#respond</comments>
 2349. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2350. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:24:56 +0000</pubDate>
 2351. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2352. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=131</guid>
 2353.  
 2354. <description><![CDATA[This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars in the world, how God extinguishes the fire of war and also with whom Allah and His &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/harab-war/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Harab &#8211; War</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2355. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars in the world, how God extinguishes the fire of war and also with whom Allah and His messenger wage war. Additionally it also answers the question as to whether we as Muslims are to partake in Harab/Wars occurring in the world in all times.</p>
 2356. ]]></content:encoded>
 2357. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/harab-war/feed/</wfw:commentRss>
 2358. <slash:comments>0</slash:comments>
 2359. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/war.mp3" length="137535637" type="audio/mpeg" />
 2360. <itunes:duration>2:23:16</itunes:duration>
 2361. <itunes:subtitle>This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars[...]</itunes:subtitle>
 2362. <itunes:summary>This lecture should be watched in conjunction with four other lectures (Jihad/Striving, Qatal/Killing and Rehbaniya / Terrorism and also Riba/Increase) as it brings to light the Harab/War mentioned in the Quran and describes in detail who wages wars in the world, how God extinguishes the fire of war and also with whom Allah and His messenger wage war. Additionally it also answers the question as to whether we as Muslims are to partake in Harab/Wars occurring in the world in all times.</itunes:summary>
 2363. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2364. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2365. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2366. <itunes:block>no</itunes:block>
 2367. </item>
 2368. <item>
 2369. <title>Jihad &#8211; Strive</title>
 2370. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/jihad-strive/</link>
 2371. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/jihad-strive/#respond</comments>
 2372. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2373. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:22:38 +0000</pubDate>
 2374. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2375. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=129</guid>
 2376.  
 2377. <description><![CDATA[For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism, once and for all conclusively presents the understanding of Jihad &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/jihad-strive/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Jihad &#8211; Strive</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2378. <content:encoded><![CDATA[<p>For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism, once and for all conclusively presents the understanding of Jihad according to the Book of God, and arms the Muslims (those seeking peace through submission to God), with the ayats/verses to help eliminate the wrong concepts prevailing among non-Muslims and Muslims alike.</p>
 2379. ]]></content:encoded>
 2380. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/jihad-strive/feed/</wfw:commentRss>
 2381. <slash:comments>0</slash:comments>
 2382. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/jihad.mp3" length="142433701" type="audio/mpeg" />
 2383. <itunes:duration>2:28:22</itunes:duration>
 2384. <itunes:subtitle>For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbani[...]</itunes:subtitle>
 2385. <itunes:summary>For Muslims and Non Muslims alike the Arabic word Jihad is a source of controversy and confusion, mostly promoted in the media under a negative light. This lecture that has a chain link to three other lectures (Qatal / Killing, Harab/War and Rehbaniya / Terrorism, once and for all conclusively presents the understanding of Jihad according to the Book of God, and arms the Muslims (those seeking peace through submission to God), with the ayats/verses to help eliminate the wrong concepts prevailing among non-Muslims and Muslims alike.</itunes:summary>
 2386. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2387. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2388. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2389. <itunes:block>no</itunes:block>
 2390. </item>
 2391. <item>
 2392. <title>Shafa&#8217;at &#8211; Intercession</title>
 2393. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/shafaat-intercession/</link>
 2394. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/shafaat-intercession/#respond</comments>
 2395. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2396. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:16:47 +0000</pubDate>
 2397. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2398. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=127</guid>
 2399.  
 2400. <description><![CDATA[In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the authority for the acceptance of intercession. In this lecture this process is described whereby only the &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/shafaat-intercession/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Shafa&#8217;at &#8211; Intercession</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2401. <content:encoded><![CDATA[<p>In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the authority for the acceptance of intercession. In this lecture this process is described whereby only the messengers (those mentioned in the Quran) can intercede on behalf of us (the masses). How and in what capacity and for whom they can intercede and Allah / God who has the final say on whether he will accept their intercession or not. This lecture is especially educational for those people who have made individuals whom God has given no authority as their intercessors to God on the Judgment day.</p>
 2402. ]]></content:encoded>
 2403. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/shafaat-intercession/feed/</wfw:commentRss>
 2404. <slash:comments>0</slash:comments>
 2405. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/shafaat.mp3" length="130530008" type="audio/mpeg" />
 2406. <itunes:duration>2:15:57</itunes:duration>
 2407. <itunes:subtitle>In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the aut[...]</itunes:subtitle>
 2408. <itunes:summary>In every part of the world in the context of religion intercession plays an important role. Intercession involves three parties which includes a mediator who intercedes the troubled masses who are seeking intercession and finally God who has the authority for the acceptance of intercession. In this lecture this process is described whereby only the messengers (those mentioned in the Quran) can intercede on behalf of us (the masses). How and in what capacity and for whom they can intercede and Allah / God who has the final say on whether he will accept their intercession or not. This lecture is especially educational for those people who have made individuals whom God has given no authority as their intercessors to God on the Judgment day.</itunes:summary>
 2409. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2410. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2411. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2412. <itunes:block>no</itunes:block>
 2413. </item>
 2414. <item>
 2415. <title>Religion of Ibraheem</title>
 2416. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/religion-of-ibraheem/</link>
 2417. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/religion-of-ibraheem/#respond</comments>
 2418. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2419. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:15:47 +0000</pubDate>
 2420. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2421. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=125</guid>
 2422.  
 2423. <description><![CDATA[Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religion” but which actually means “Judgment”. Deen / Judgment is to attain &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/religion-of-ibraheem/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Religion of Ibraheem</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2424. <content:encoded><![CDATA[<p>Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religion” but which actually means “Judgment”. Deen / Judgment is to attain Peace / Islam in life in the sight of God, while Millat / Religion of Ibraheem is the how all Muslims are suppose to behave in life for this purpose. This lecture points out not only the attributes of Ibraheem (pbuh) whose religion we follow but also what his practices were which all Muslims have to follow.</p>
 2425. ]]></content:encoded>
 2426. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/religion-of-ibraheem/feed/</wfw:commentRss>
 2427. <slash:comments>0</slash:comments>
 2428. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/religion_of_ibraheem.mp3" length="149670664" type="audio/mpeg" />
 2429. <itunes:duration>2:35:54</itunes:duration>
 2430. <itunes:subtitle>Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religi[...]</itunes:subtitle>
 2431. <itunes:summary>Very few people are aware that the Muslims follow the Millat / Religion / Way of Life of Ibraheem / Abraham (pbuh) who is also the father (spiritually) of all Muslims according to the Quran. The Arabic word “Deen” is mistakenly translated as “religion” but which actually means “Judgment”. Deen / Judgment is to attain Peace / Islam in life in the sight of God, while Millat / Religion of Ibraheem is the how all Muslims are suppose to behave in life for this purpose. This lecture points out not only the attributes of Ibraheem (pbuh) whose religion we follow but also what his practices were which all Muslims have to follow.</itunes:summary>
 2432. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2433. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2434. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2435. <itunes:block>no</itunes:block>
 2436. </item>
 2437. <item>
 2438. <title>Saum &#8211; Fasting</title>
 2439. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/saum-fasting/</link>
 2440. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/saum-fasting/#respond</comments>
 2441. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2442. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:14:00 +0000</pubDate>
 2443. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2444. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=123</guid>
 2445.  
 2446. <description><![CDATA[This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other types of fasting mentioned in the Quran (in addition to what we &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/saum-fasting/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Saum &#8211; Fasting</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2447. <content:encoded><![CDATA[<p>This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other types of fasting mentioned in the Quran (in addition to what we observe in Ramadan) and also the various reasons behind the different types of fasts, which ultimately increases our consciousness for Allah. This is a must watch as these other types of fast are also ordained by Allah which we are not told about as we are growing up, hence we are leaving a major practice that we as Muslims are suppose to do.</p>
 2448. ]]></content:encoded>
 2449. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/saum-fasting/feed/</wfw:commentRss>
 2450. <slash:comments>0</slash:comments>
 2451. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/saum.mp3" length="152670775" type="audio/mpeg" />
 2452. <itunes:duration>2:39:02</itunes:duration>
 2453. <itunes:subtitle>This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other[...]</itunes:subtitle>
 2454. <itunes:summary>This is an extremely important lecture for Muslims who want to govern their lives in accordance with the Quran. Most Muslims know only one type of fasting which is observed during the month of Ramadan, while this lecture will point out various other types of fasting mentioned in the Quran (in addition to what we observe in Ramadan) and also the various reasons behind the different types of fasts, which ultimately increases our consciousness for Allah. This is a must watch as these other types of fast are also ordained by Allah which we are not told about as we are growing up, hence we are leaving a major practice that we as Muslims are suppose to do.</itunes:summary>
 2455. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2456. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2457. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2458. <itunes:block>no</itunes:block>
 2459. </item>
 2460. <item>
 2461. <title>The Sacred Months</title>
 2462. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/the-sacred-months/</link>
 2463. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/the-sacred-months/#respond</comments>
 2464. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2465. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:12:56 +0000</pubDate>
 2466. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2467. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=121</guid>
 2468.  
 2469. <description><![CDATA[A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which four of the twelve months in the Muslim calendar are to be considered sacred, and &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/the-sacred-months/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">The Sacred Months</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2470. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which four of the twelve months in the Muslim calendar are to be considered sacred, and the duties and obligations that Muslims have to perform and abide by during those months.</p>
 2471. ]]></content:encoded>
 2472. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/the-sacred-months/feed/</wfw:commentRss>
 2473. <slash:comments>0</slash:comments>
 2474. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/sacred_months.mp3" length="132834432" type="audio/mpeg" />
 2475. <itunes:duration>2:18:22</itunes:duration>
 2476. <itunes:subtitle>A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which fo[...]</itunes:subtitle>
 2477. <itunes:summary>A lecture that is very important to understand as it highlights the four sacred months mentioned in the Quran which are given to us by Allah for our personal character development. Most importantly this lecture also clarifies and identifies which four of the twelve months in the Muslim calendar are to be considered sacred, and the duties and obligations that Muslims have to perform and abide by during those months.</itunes:summary>
 2478. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2479. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2480. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2481. <itunes:block>no</itunes:block>
 2482. </item>
 2483. <item>
 2484. <title>Salah &#8211; Prayer</title>
 2485. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/salah-prayer/</link>
 2486. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/salah-prayer/#respond</comments>
 2487. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2488. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:11:42 +0000</pubDate>
 2489. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2490. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=119</guid>
 2491.  
 2492. <description><![CDATA[One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/salah-prayer/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Salah &#8211; Prayer</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2493. <content:encoded><![CDATA[<p>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment of the Muslims in general who have never been given these details specifically from the Quran, and for those who mistakenly think these details are not to be found in the Quran.</p>
 2494. ]]></content:encoded>
 2495. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/salah-prayer/feed/</wfw:commentRss>
 2496. <slash:comments>0</slash:comments>
 2497. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/salah.mp3" length="156439095" type="audio/mpeg" />
 2498. <itunes:duration>2:42:57</itunes:duration>
 2499. <itunes:subtitle>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is descr[...]</itunes:subtitle>
 2500. <itunes:summary>One of the basic tenets and practice of a Muslim person, Salah / prayer is described in the lecture in complete detail from the verses of the Quran. From timings of prayer, to the method and purpose and also the types of prayers, everything is described from the verses of the Quran for the enlightenment of the Muslims in general who have never been given these details specifically from the Quran, and for those who mistakenly think these details are not to be found in the Quran.</itunes:summary>
 2501. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2502. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2503. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2504. <itunes:block>no</itunes:block>
 2505. </item>
 2506. <item>
 2507. <title>Kabah &#8211; House of Allah</title>
 2508. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/kabah-house-of-allah/</link>
 2509. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/kabah-house-of-allah/#respond</comments>
 2510. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2511. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:10:07 +0000</pubDate>
 2512. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2513. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=117</guid>
 2514.  
 2515. <description><![CDATA[lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God&#8217;s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world has but which gets reestablished when they turn towards Allah. &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/kabah-house-of-allah/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Kabah &#8211; House of Allah</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2516. <content:encoded><![CDATA[<p>lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God&#8217;s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world has but which gets reestablished when they turn towards Allah. It is the reestablishment of peoples beliefs toward the one and true qiblah (which has remained unchanged in all times) that occurs all through time from the past and will continue into the future. Additionally the location of Masjid Al Aqsa is also described in this lecture through the verses of the Quran with all its implications.</p>
 2517. ]]></content:encoded>
 2518. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/kabah-house-of-allah/feed/</wfw:commentRss>
 2519. <slash:comments>0</slash:comments>
 2520. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/kabah_new.mp3" length="160673439" type="audio/mpeg" />
 2521. <itunes:duration>2:47:22</itunes:duration>
 2522. <itunes:subtitle>lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God&#8217;s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the wo[...]</itunes:subtitle>
 2523. <itunes:summary>lecture that establishes from the verses of the Quran the status of God&#8217;s house (the Kabah) from day one and the qiblah which is not only the direction which Muslims face when praying but also the direction of belief, which every one in the world has but which gets reestablished when they turn towards Allah. It is the reestablishment of peoples beliefs toward the one and true qiblah (which has remained unchanged in all times) that occurs all through time from the past and will continue into the future. Additionally the location of Masjid Al Aqsa is also described in this lecture through the verses of the Quran with all its implications.</itunes:summary>
 2524. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2525. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2526. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2527. <itunes:block>no</itunes:block>
 2528. </item>
 2529. <item>
 2530. <title>Islam &#8211; To Attain Peace</title>
 2531. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/islam-to-attain-peace/</link>
 2532. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/islam-to-attain-peace/#respond</comments>
 2533. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2534. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:08:38 +0000</pubDate>
 2535. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2536. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=115</guid>
 2537.  
 2538. <description><![CDATA[An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to reach it through their own way not prescribed by God.]]></description>
 2539. <content:encoded><![CDATA[<p>An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to reach it through their own way not prescribed by God.</p>
 2540. ]]></content:encoded>
 2541. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/islam-to-attain-peace/feed/</wfw:commentRss>
 2542. <slash:comments>0</slash:comments>
 2543. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/islam.mp3" length="106279395" type="audio/mpeg" />
 2544. <itunes:duration>1:50:42</itunes:duration>
 2545. <itunes:subtitle>An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to r[...]</itunes:subtitle>
 2546. <itunes:summary>An introduction to Islam / Peace, as described in The Quran. This enlightening lecture highlights the word “Islam / Peace” and point out how we have to enter into “Peace” which is sought by all mankind, from every background, but who are trying to reach it through their own way not prescribed by God.</itunes:summary>
 2547. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2548. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2549. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2550. <itunes:block>no</itunes:block>
 2551. </item>
 2552. <item>
 2553. <title>Riba &#8211; The Increase</title>
 2554. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/riba-the-increase/</link>
 2555. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/riba-the-increase/#respond</comments>
 2556. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2557. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 08:06:39 +0000</pubDate>
 2558. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2559. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=113</guid>
 2560.  
 2561. <description><![CDATA[For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/riba-the-increase/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Riba &#8211; The Increase</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2562. <content:encoded><![CDATA[<p>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A lecture that should be watched in conjunction with the sadqa and zakah lecture for a fuller and detailed comprehension of the concept of Riba / increase which Allah has prohibited (made haram).</p>
 2563. ]]></content:encoded>
 2564. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/riba-the-increase/feed/</wfw:commentRss>
 2565. <slash:comments>0</slash:comments>
 2566. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/riba.mp3" length="120531803" type="audio/mpeg" />
 2567. <itunes:duration>2:05:33</itunes:duration>
 2568. <itunes:subtitle>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and [...]</itunes:subtitle>
 2569. <itunes:summary>For any Muslim who face a dilemma when dealing with interest from the banking system, and whether it is permissible or not, this lecture finally and very conclusively clarifies the concept of Riba / increase, which has been erroneously promoted and mistranslated / interpreted through time as the interest transaction of the banking system. A lecture that should be watched in conjunction with the sadqa and zakah lecture for a fuller and detailed comprehension of the concept of Riba / increase which Allah has prohibited (made haram).</itunes:summary>
 2570. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2571. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2572. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2573. <itunes:block>no</itunes:block>
 2574. </item>
 2575. <item>
 2576. <title>Zakah &#8211; Justification</title>
 2577. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/zakah-justification/</link>
 2578. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/zakah-justification/#respond</comments>
 2579. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2580. <pubDate>Mon, 09 Sep 2013 07:27:27 +0000</pubDate>
 2581. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2582. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=111</guid>
 2583.  
 2584. <description><![CDATA[As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of charity and specific calculation of the amount due &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/zakah-justification/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Zakah &#8211; Justification</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2585. <content:encoded><![CDATA[<p>As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of charity and specific calculation of the amount due is mentioned in the Quran and highlighted in this lecture.</p>
 2586. ]]></content:encoded>
 2587. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/09/zakah-justification/feed/</wfw:commentRss>
 2588. <slash:comments>0</slash:comments>
 2589. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/zakah.mp3" length="141466543" type="audio/mpeg" />
 2590. <itunes:duration>2:27:22</itunes:duration>
 2591. <itunes:subtitle>As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of c[...]</itunes:subtitle>
 2592. <itunes:summary>As Muslims it is compulsory on us to give charities. This lecture not only describes from the verses of the Quran as to the quantity of charity that is obligatory on us, but also to whom the charity has to be given. The categories of recipients of charity and specific calculation of the amount due is mentioned in the Quran and highlighted in this lecture.</itunes:summary>
 2593. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2594. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2595. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2596. <itunes:block>no</itunes:block>
 2597. </item>
 2598. <item>
 2599. <title>Parent &#038; Children Relationship</title>
 2600. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/parent-children-relationship/</link>
 2601. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/parent-children-relationship/#respond</comments>
 2602. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2603. <pubDate>Sat, 07 Sep 2013 09:42:07 +0000</pubDate>
 2604. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2605. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=109</guid>
 2606.  
 2607. <description><![CDATA[This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are right). Because the parents are a child&#8217;s ideal (as they are growing up) one of &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/parent-children-relationship/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Parent &#038; Children Relationship</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2608. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are right). Because the parents are a child&#8217;s ideal (as they are growing up) one of two things occur, either the child accepts the philosophies of the parent as it is (and the children&#8217;s personalities are killed) or the child grows up with his/her own views and confronts the parents because of the contradictions they have seen between the parents and/or between parents and the child&#8217;s own feelings. This lecture describes both what parents have to do as children are growing up and what children have to do when they are grown up to have a good relationship with their parents.<strong> </strong></p>
 2609. ]]></content:encoded>
 2610. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/parent-children-relationship/feed/</wfw:commentRss>
 2611. <slash:comments>0</slash:comments>
 2612. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/parent_n_children.mp3" length="157069377" type="audio/mpeg" />
 2613. <itunes:duration>2:43:37</itunes:duration>
 2614. <itunes:subtitle>This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are ri[...]</itunes:subtitle>
 2615. <itunes:summary>This lecture describes the problems and the situations that arise between parent and children, because every parent belongs to a certain culture and and belief systems, which the parents try to transfer to the children (what the parents think are right). Because the parents are a child&#8217;s ideal (as they are growing up) one of two things occur, either the child accepts the philosophies of the parent as it is (and the children&#8217;s personalities are killed) or the child grows up with his/her own views and confronts the parents because of the contradictions they have seen between the parents and/or between parents and the child&#8217;s own feelings. This lecture describes both what parents have to do as children are growing up and what children have to do when they are grown up to have a good relationship with their parents. </itunes:summary>
 2616. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2617. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2618. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2619. <itunes:block>no</itunes:block>
 2620. </item>
 2621. <item>
 2622. <title>Divorce</title>
 2623. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/divorce/</link>
 2624. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/divorce/#respond</comments>
 2625. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2626. <pubDate>Sat, 07 Sep 2013 09:40:20 +0000</pubDate>
 2627. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2628. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=107</guid>
 2629.  
 2630. <description><![CDATA[Islam is the only religion which allows divorce, infact there is a whole chapter in the Quran named &#8220;Divorce,&#8221; the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prerequisites of divorce mentioned in the Quran for both a man when he &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/divorce/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Divorce</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2631. <content:encoded><![CDATA[<p>Islam is the only religion which allows divorce, infact there is a whole chapter in the Quran named &#8220;Divorce,&#8221; the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prerequisites of divorce mentioned in the Quran for both a man when he is giving a divorce, and a woman when she is taking a divorce, as both men and women have been given this option by God in the Quran. This lecture should be watched in conjunction with the lectures What Al-Quran says about Nikah / Marriage and also What Al-Quran says about Husband and Wife Relationship.</p>
 2632. ]]></content:encoded>
 2633. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/divorce/feed/</wfw:commentRss>
 2634. <slash:comments>0</slash:comments>
 2635. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/talaaq.mp3" length="148382096" type="audio/mpeg" />
 2636. <itunes:duration>2:34:34</itunes:duration>
 2637. <itunes:subtitle>Islam is the only religion which allows divorce, infact there is a whole chapter in the Quran named &#8220;Divorce,&#8221; the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks int[...]</itunes:subtitle>
 2638. <itunes:summary>Islam is the only religion which allows divorce, infact there is a whole chapter in the Quran named &#8220;Divorce,&#8221; the current practices of divorce generally is far from the correct method ordained by God in the Quran. This lecture looks into the prerequisites of divorce mentioned in the Quran for both a man when he is giving a divorce, and a woman when she is taking a divorce, as both men and women have been given this option by God in the Quran. This lecture should be watched in conjunction with the lectures What Al-Quran says about Nikah / Marriage and also What Al-Quran says about Husband and Wife Relationship.</itunes:summary>
 2639. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2640. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2641. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2642. <itunes:block>no</itunes:block>
 2643. </item>
 2644. <item>
 2645. <title>Obscenity</title>
 2646. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/obscenity/</link>
 2647. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/obscenity/#respond</comments>
 2648. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2649. <pubDate>Sat, 07 Sep 2013 09:39:11 +0000</pubDate>
 2650. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2651. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=105</guid>
 2652.  
 2653. <description><![CDATA[A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, fornication, adultery, incest, lewd, lust, homosexuality, pornography etc.), why it is &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/obscenity/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Obscenity</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2654. <content:encoded><![CDATA[<p>A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, fornication, adultery, incest, lewd, lust, homosexuality, pornography etc.), why it is committed along with different hadith / events from the Quran (of Lut pbuh and Yusuf pbuh) that are given for further elaboration, the punishment mentioned in the Quran for those committing the shameful acts and a brief cross comparison with bible to show the source of many misconceptions prevailing in the Muslim community, and lastly how we have to protect ourselves and avoid Fahisha which will always be prevalent in the community in all times.</p>
 2655. ]]></content:encoded>
 2656. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/obscenity/feed/</wfw:commentRss>
 2657. <slash:comments>0</slash:comments>
 2658. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/fahisha.mp3" length="163110559" type="audio/mpeg" />
 2659. <itunes:duration>2:49:54</itunes:duration>
 2660. <itunes:subtitle>A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, f[...]</itunes:subtitle>
 2661. <itunes:summary>A subject that is of the highest importance for Muslims to learn about, and this lectures defines in detail from the Quranic verses as to what is Fahisha / Obscenity and what is included in it, different types of Fahisha (indecent / shameful acts, fornication, adultery, incest, lewd, lust, homosexuality, pornography etc.), why it is committed along with different hadith / events from the Quran (of Lut pbuh and Yusuf pbuh) that are given for further elaboration, the punishment mentioned in the Quran for those committing the shameful acts and a brief cross comparison with bible to show the source of many misconceptions prevailing in the Muslim community, and lastly how we have to protect ourselves and avoid Fahisha which will always be prevalent in the community in all times.</itunes:summary>
 2662. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2663. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2664. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2665. <itunes:block>no</itunes:block>
 2666. </item>
 2667. <item>
 2668. <title>Husband and wife relationship</title>
 2669. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/husband-and-wife-relationship/</link>
 2670. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/husband-and-wife-relationship/#respond</comments>
 2671. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2672. <pubDate>Sat, 07 Sep 2013 08:56:55 +0000</pubDate>
 2673. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2674. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=103</guid>
 2675.  
 2676. <description><![CDATA[A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/husband-and-wife-relationship/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Husband and wife relationship</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2677. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage from physical and psychological point of view and ultimately how to handle or protect the relationship from slow disintegration.</p>
 2678. ]]></content:encoded>
 2679. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/husband-and-wife-relationship/feed/</wfw:commentRss>
 2680. <slash:comments>0</slash:comments>
 2681. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/handw.mp3" length="171099849" type="audio/mpeg" />
 2682. <itunes:duration>2:58:14</itunes:duration>
 2683. <itunes:subtitle>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, h[...]</itunes:subtitle>
 2684. <itunes:summary>A lecture that is a must see for any one who is married or is about to begin a matrimonial life. This lecture describes from the Quran, the role of a believing woman as a wife and believing man as a husband, what limitations they have to abide by, how to maintain a healthy marriage from physical and psychological point of view and ultimately how to handle or protect the relationship from slow disintegration.</itunes:summary>
 2685. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2686. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2687. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2688. <itunes:block>no</itunes:block>
 2689. </item>
 2690. <item>
 2691. <title>Marriage</title>
 2692. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/marriage/</link>
 2693. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/marriage/#respond</comments>
 2694. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2695. <pubDate>Sat, 07 Sep 2013 08:53:08 +0000</pubDate>
 2696. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2697. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=101</guid>
 2698.  
 2699. <description><![CDATA[Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when seeking a man for his daughter or sister. In this &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/marriage/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Marriage</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2700. <content:encoded><![CDATA[<p>Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when seeking a man for his daughter or sister. In this lecture the details in the Quran in reference to Nikah / Marriage, which incorporates the understanding of legal sexual intercourse, are highlighted along with whom Nikah is legally permissible among different categories of people according to God, therefore it is a must see for those Muslims looking to get into a matrimonial bond.</p>
 2701. ]]></content:encoded>
 2702. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/09/07/marriage/feed/</wfw:commentRss>
 2703. <slash:comments>0</slash:comments>
 2704. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/nikah.mp3" length="152661162" type="audio/mpeg" />
 2705. <itunes:duration>2:39:01</itunes:duration>
 2706. <itunes:subtitle>Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when s[...]</itunes:subtitle>
 2707. <itunes:summary>Normally when we seek to marry, the principles and criteria based on which we choose our partners vary vastly from what God has ordained in the Quran. Quran describes what a man should look for when seeking a woman for marriage for himself or when seeking a man for his daughter or sister. In this lecture the details in the Quran in reference to Nikah / Marriage, which incorporates the understanding of legal sexual intercourse, are highlighted along with whom Nikah is legally permissible among different categories of people according to God, therefore it is a must see for those Muslims looking to get into a matrimonial bond.</itunes:summary>
 2708. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2709. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2710. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2711. <itunes:block>no</itunes:block>
 2712. </item>
 2713. <item>
 2714. <title>Hijab &#8211; Veil</title>
 2715. <link>http://iipctv.com/podcast/2013/02/27/hijab-veil/</link>
 2716. <comments>http://iipctv.com/podcast/2013/02/27/hijab-veil/#respond</comments>
 2717. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2718. <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:29:28 +0000</pubDate>
 2719. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2720. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=97</guid>
 2721.  
 2722. <description><![CDATA[An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2013/02/27/hijab-veil/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Hijab &#8211; Veil</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2723. <content:encoded><![CDATA[<p>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also described but more specifically for women and how this Hijab (psychological and physical) is to be maintained in our family and social circles.</p>
 2724. ]]></content:encoded>
 2725. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2013/02/27/hijab-veil/feed/</wfw:commentRss>
 2726. <slash:comments>0</slash:comments>
 2727. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/hijab.mp3" length="133274961" type="audio/mpeg" />
 2728. <itunes:duration>2:18:50</itunes:duration>
 2729. <itunes:subtitle>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. A[...]</itunes:subtitle>
 2730. <itunes:summary>An extremely important lecture for both believing men and women, as this lecture describes according to the Quran a Hijab / veil (psychological) which both men and women have to adopt allowing us to communicate with God and understand His message. Additionally the dress code (the physical Hijab) for both men and women is also described but more specifically for women and how this Hijab (psychological and physical) is to be maintained in our family and social circles.</itunes:summary>
 2731. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2732. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2733. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2734. <itunes:block>no</itunes:block>
 2735. </item>
 2736. <item>
 2737. <title>Muslim &#8211; Submitter</title>
 2738. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/muslim-submitter/</link>
 2739. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/muslim-submitter/#respond</comments>
 2740. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2741. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:56:44 +0000</pubDate>
 2742. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2743. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=78</guid>
 2744.  
 2745. <description><![CDATA[A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is and how all mankind falls into this category &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/muslim-submitter/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Muslim &#8211; Submitter</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2746. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is and how all mankind falls into this category willingly or non-willingly.</p>
 2747. ]]></content:encoded>
 2748. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/muslim-submitter/feed/</wfw:commentRss>
 2749. <slash:comments>0</slash:comments>
 2750. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/38_muslim.mp3" length="326103774" type="audio/mpeg" />
 2751. <itunes:duration>2:49:51</itunes:duration>
 2752. <itunes:subtitle>A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is an[...]</itunes:subtitle>
 2753. <itunes:summary>A lecture for somebody who is just converted or thinking about converting and also for the Muslims by name who are interested to know about their identity given by God. In this lecture you will see who is a Muslim, what the purpose of a Muslim is and how all mankind falls into this category willingly or non-willingly.</itunes:summary>
 2754. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2755. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2756. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2757. <itunes:block>no</itunes:block>
 2758. </item>
 2759. <item>
 2760. <title>Children of Israel</title>
 2761. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/children-of-israel/</link>
 2762. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/children-of-israel/#respond</comments>
 2763. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2764. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:55:04 +0000</pubDate>
 2765. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2766. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=76</guid>
 2767.  
 2768. <description><![CDATA[This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/children-of-israel/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Children of Israel</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2769. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which has very significant implications for all us who call ourselves Muslims.</p>
 2770. ]]></content:encoded>
 2771. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/children-of-israel/feed/</wfw:commentRss>
 2772. <slash:comments>0</slash:comments>
 2773. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/39_bani_israeel.mp3" length="158956605" type="audio/mpeg" />
 2774. <itunes:duration>2:45:35</itunes:duration>
 2775. <itunes:subtitle>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani I[...]</itunes:subtitle>
 2776. <itunes:summary>This lecture defines the Bani Israeel / Children of Israel from the ayats / verses of the Quran , as the people whom Allah has favored among the rest of mankind for all times. This is an extremely important lecture as the identity of the TRUE Bani Israeel / Children of Israel is revealed, which has very significant implications for all us who call ourselves Muslims.</itunes:summary>
 2777. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2778. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2779. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2780. <itunes:block>no</itunes:block>
 2781. </item>
 2782. <item>
 2783. <title>People of the Book</title>
 2784. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/people-of-the-book/</link>
 2785. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/people-of-the-book/#respond</comments>
 2786. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2787. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:06:50 +0000</pubDate>
 2788. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2789. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=73</guid>
 2790.  
 2791. <description><![CDATA[A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &#38; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those people who call themselves Jews and Christians. A must watch &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/people-of-the-book/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">People of the Book</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2792. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &amp; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those people who call themselves Jews and Christians. A must watch for all Muslims but especially those Muslims living in religiously diversified communities around the globe.</p>
 2793. ]]></content:encoded>
 2794. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/people-of-the-book/feed/</wfw:commentRss>
 2795. <slash:comments>0</slash:comments>
 2796. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/40_ahlal_kitab.mp3" length="258378504" type="audio/mpeg" />
 2797. <itunes:duration>2:14:34</itunes:duration>
 2798. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &#38; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those peo[...]</itunes:subtitle>
 2799. <itunes:summary>A lecture that should be watched with the lectures on Al-Kitab /The Book and At-Taurah / The Law &#38; Al-Injeel the Good News, as it unveils the true identity of the People of The Book which has been erroneously promoted in our society as those people who call themselves Jews and Christians. A must watch for all Muslims but especially those Muslims living in religiously diversified communities around the globe.</itunes:summary>
 2800. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2801. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2802. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2803. <itunes:block>no</itunes:block>
 2804. </item>
 2805. <item>
 2806. <title>Aulia &#8211; Protectors</title>
 2807. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/aulia-protectors/</link>
 2808. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/aulia-protectors/#respond</comments>
 2809. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2810. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:05:21 +0000</pubDate>
 2811. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2812. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=71</guid>
 2813.  
 2814. <description><![CDATA[Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of ?Aulia/Protector? is fully described in &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/aulia-protectors/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Aulia &#8211; Protectors</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2815. <content:encoded><![CDATA[<p>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of ?Aulia/Protector? is fully described in this lecture, as to who the ultimate protector is, and how in the circle of believers Muslims become each others protectors.</p>
 2816. ]]></content:encoded>
 2817. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/aulia-protectors/feed/</wfw:commentRss>
 2818. <slash:comments>0</slash:comments>
 2819. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/aulia.mp3" length="134604489" type="audio/mpeg" />
 2820. <itunes:duration>2:20:13</itunes:duration>
 2821. <itunes:subtitle>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, [...]</itunes:subtitle>
 2822. <itunes:summary>Generally in the world people seeking to get close to God seek the help and guidance of other individual, a ?Protector? (or an Aulia) who they see as someone having achieved the closeness that they are seeking. This is true in almost all religions, however in Islam the concept of ?Aulia/Protector? is fully described in this lecture, as to who the ultimate protector is, and how in the circle of believers Muslims become each others protectors.</itunes:summary>
 2823. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2824. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2825. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2826. <itunes:block>no</itunes:block>
 2827. </item>
 2828. <item>
 2829. <title>Jews and Christians</title>
 2830. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/jews-and-christians/</link>
 2831. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/jews-and-christians/#respond</comments>
 2832. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2833. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:04:21 +0000</pubDate>
 2834. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2835. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=69</guid>
 2836.  
 2837. <description><![CDATA[Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &#38; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &#38; Nasara by their character traits and behavior, and also the words itself hold a descriptive &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/jews-and-christians/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Jews and Christians</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2838. <content:encoded><![CDATA[<p>Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &amp; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &amp; Nasara by their character traits and behavior, and also the words itself hold a descriptive meaning which most of us are unaware of and hence are unable to identify these categories of people completely. The exposition through the Ayats of Allah in this lecture details who are the Yahood and Nasara which encompasses more than just those who call themselves Jews &amp; Chrisitians to include anyone who follows their (Jews and Christian) practices (found in their books) and the character traits defined in the Quran regardless of what label they put on themselves.</p>
 2839. ]]></content:encoded>
 2840. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/jews-and-christians/feed/</wfw:commentRss>
 2841. <slash:comments>0</slash:comments>
 2842. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/yahood.mp3" length="149935232" type="audio/mpeg" />
 2843. <itunes:duration>2:36:11</itunes:duration>
 2844. <itunes:subtitle>Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &#38; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &#38; Nasara by t[...]</itunes:subtitle>
 2845. <itunes:summary>Most people who call themselves Muslims today when they hear the Arabic words “Yahood” &#38; “Nasara” only understand them to refer to the label Jews and Christians. This lecture points out how Allah in the Quran defines the Yahood &#38; Nasara by their character traits and behavior, and also the words itself hold a descriptive meaning which most of us are unaware of and hence are unable to identify these categories of people completely. The exposition through the Ayats of Allah in this lecture details who are the Yahood and Nasara which encompasses more than just those who call themselves Jews &#38; Chrisitians to include anyone who follows their (Jews and Christian) practices (found in their books) and the character traits defined in the Quran regardless of what label they put on themselves.</itunes:summary>
 2846. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2847. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2848. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2849. <itunes:block>no</itunes:block>
 2850. </item>
 2851. <item>
 2852. <title>Al-Kitab / The Book</title>
 2853. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-kitab-the-book/</link>
 2854. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-kitab-the-book/#respond</comments>
 2855. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2856. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:02:49 +0000</pubDate>
 2857. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2858. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=67</guid>
 2859.  
 2860. <description><![CDATA[This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;s Book, the origin, the state which it is currently found in &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-kitab-the-book/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Al-Kitab / The Book</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2861. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;s Book, the origin, the state which it is currently found in and in which it has always remained, the recipients of God&#8217;s Book through time in this unchanged format, and also refuting the authenticity of all other man written books claiming to be from God.</p>
 2862. ]]></content:encoded>
 2863. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-kitab-the-book/feed/</wfw:commentRss>
 2864. <slash:comments>0</slash:comments>
 2865. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/al_kitab.mp3" length="151487114" type="audio/mpeg" />
 2866. <itunes:duration>2:37:48</itunes:duration>
 2867. <itunes:subtitle>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;[...]</itunes:subtitle>
 2868. <itunes:summary>This lecture is probably by far one of the most important lectures in the context of religious books found in the world. The word Al-Kitab / The Book (mentioned in the Quran over 200 times) has been presented to describe the attributes of God&#8217;s Book, the origin, the state which it is currently found in and in which it has always remained, the recipients of God&#8217;s Book through time in this unchanged format, and also refuting the authenticity of all other man written books claiming to be from God.</itunes:summary>
 2869. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2870. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2871. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2872. <itunes:block>no</itunes:block>
 2873. </item>
 2874. <item>
 2875. <title>Al-Quran &#8211; The Reading</title>
 2876. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-quran-the-reading/</link>
 2877. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-quran-the-reading/#respond</comments>
 2878. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2879. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:01:37 +0000</pubDate>
 2880. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2881. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=65</guid>
 2882.  
 2883. <description><![CDATA[For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-quran-the-reading/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Al-Quran &#8211; The Reading</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2884. <content:encoded><![CDATA[<p>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, and how this book should be approached and understood.</p>
 2885. ]]></content:encoded>
 2886. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/al-quran-the-reading/feed/</wfw:commentRss>
 2887. <slash:comments>0</slash:comments>
 2888. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/20_quran.mp3" length="151606651" type="audio/mpeg" />
 2889. <itunes:duration>2:37:55</itunes:duration>
 2890. <itunes:subtitle>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran[...]</itunes:subtitle>
 2891. <itunes:summary>For any one starting to read the Quran or interested in learning more about Quran, this lecture provides the perfect platform for them. Another rarely translated word Al-Quran literally means “The Reading”. It answers through the verses of the Quran frequently asked questions and concerns people have, such as the purpose and function of Quran, and how this book should be approached and understood.</itunes:summary>
 2892. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2893. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2894. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2895. <itunes:block>no</itunes:block>
 2896. </item>
 2897. <item>
 2898. <title>Torah and Gospel</title>
 2899. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/torah-and-gospel/</link>
 2900. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/torah-and-gospel/#respond</comments>
 2901. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2902. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
 2903. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2904. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=63</guid>
 2905.  
 2906. <description><![CDATA[A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &#38; Christians &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/torah-and-gospel/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Torah and Gospel</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2907. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &amp; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &amp; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &amp; Christians but which were corrupted through time. In reality this could not be further from the Truth and this lecture presents the truth about At-Taurah &amp; Al-Injeel, and also about its recipients.</p>
 2908. ]]></content:encoded>
 2909. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/torah-and-gospel/feed/</wfw:commentRss>
 2910. <slash:comments>0</slash:comments>
 2911. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/taurah_injeel.mp3" length="164625243" type="audio/mpeg" />
 2912. <itunes:duration>2:51:29</itunes:duration>
 2913. <itunes:subtitle>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are[...]</itunes:subtitle>
 2914. <itunes:summary>A lecture that should be watched in conjunction with the lecture on Al-Kitab / The Book, this lecture answers some of the basic questions about the status of At-Taurah &#38; Al-Injeel (mentioned in Al-Kitab / The Book). At-Taurah &#38; Al-Injeel are commonly misrepresented and misidentified as those books which were given to Jews &#38; Christians but which were corrupted through time. In reality this could not be further from the Truth and this lecture presents the truth about At-Taurah &#38; Al-Injeel, and also about its recipients.</itunes:summary>
 2915. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2916. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2917. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2918. <itunes:block>no</itunes:block>
 2919. </item>
 2920. <item>
 2921. <title>Hadith</title>
 2922. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/hadith/</link>
 2923. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/hadith/#respond</comments>
 2924. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2925. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:57:59 +0000</pubDate>
 2926. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2927. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=61</guid>
 2928.  
 2929. <description><![CDATA[A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, other events in the past, present and future, etc), account of one which is &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/hadith/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Hadith</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2930. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, other events in the past, present and future, etc), account of one which is given by man, and the other which is the account of events according to God. At the end of the lecture the viewers will be faced with the obvious and undeniable truth about what are the Hadees / Events we as Muslims are suppose to believe in.Hadith</p>
 2931. ]]></content:encoded>
 2932. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/hadith/feed/</wfw:commentRss>
 2933. <slash:comments>0</slash:comments>
 2934. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/hadees.mp3" length="124970948" type="audio/mpeg" />
 2935. <itunes:duration>2:10:11</itunes:duration>
 2936. <itunes:subtitle>A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, oth[...]</itunes:subtitle>
 2937. <itunes:summary>A lecture of great importance, one which tackles the issue of Hadees (Events) from the Quranic perspective, as it is a factor that plays an important part in the Muslim belief. This lecture describes two kinds of Events (dealing with messengers, other events in the past, present and future, etc), account of one which is given by man, and the other which is the account of events according to God. At the end of the lecture the viewers will be faced with the obvious and undeniable truth about what are the Hadees / Events we as Muslims are suppose to believe in.Hadith</itunes:summary>
 2938. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2939. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2940. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2941. <itunes:block>no</itunes:block>
 2942. </item>
 2943. <item>
 2944. <title>The Wisdom</title>
 2945. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/the-wisdom/</link>
 2946. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/the-wisdom/#respond</comments>
 2947. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2948. <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:57:01 +0000</pubDate>
 2949. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2950. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=59</guid>
 2951.  
 2952. <description><![CDATA[In this lecture Al-Hikmah / The Wisdom is described in detail which the Muslim community associate with only Mohammed (pbuh), while according to the Quran Al- Hikmah / The Wisdom was given to all the prophets, and Muhammed (pbuh) Seal of the Prophets confirms it in the Quran. Additionally, the lecture points out in detail &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/the-wisdom/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">The Wisdom</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2953. <content:encoded><![CDATA[<p>In this lecture Al-Hikmah / The Wisdom is described in detail which the Muslim community associate with only Mohammed (pbuh), while according to the Quran Al- Hikmah / The Wisdom was given to all the prophets, and Muhammed (pbuh) Seal of the Prophets confirms it in the Quran. Additionally, the lecture points out in detail how to identify the verses of Al-Hikmah, which are to be found only in the Quran and which deal with the \x93Dos and Dont&#8217;s\x94 related only to the moral sense of mankind (for which we have a natural understanding regardless of our background).</p>
 2954. ]]></content:encoded>
 2955. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/10/10/the-wisdom/feed/</wfw:commentRss>
 2956. <slash:comments>0</slash:comments>
 2957. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/hikmah.mp3" length="102368969" type="audio/mpeg" />
 2958. <itunes:duration>1:46:38</itunes:duration>
 2959. <itunes:subtitle>In this lecture Al-Hikmah / The Wisdom is described in detail which the Muslim community associate with only Mohammed (pbuh), while according to the Quran Al- Hikmah / The Wisdom was given to all the prophets, and Muhammed (pbuh) Seal of the Prophet[...]</itunes:subtitle>
 2960. <itunes:summary>In this lecture Al-Hikmah / The Wisdom is described in detail which the Muslim community associate with only Mohammed (pbuh), while according to the Quran Al- Hikmah / The Wisdom was given to all the prophets, and Muhammed (pbuh) Seal of the Prophets confirms it in the Quran. Additionally, the lecture points out in detail how to identify the verses of Al-Hikmah, which are to be found only in the Quran and which deal with the \x93Dos and Dont&#8217;s\x94 related only to the moral sense of mankind (for which we have a natural understanding regardless of our background).</itunes:summary>
 2961. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2962. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2963. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2964. <itunes:block>no</itunes:block>
 2965. </item>
 2966. <item>
 2967. <title>Sunnah &#8211; Practice</title>
 2968. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/sunnah-practice/</link>
 2969. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/sunnah-practice/#respond</comments>
 2970. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2971. <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:07:08 +0000</pubDate>
 2972. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2973. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=55</guid>
 2974.  
 2975. <description><![CDATA[This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes the practice of Allah which is unchanging through time and the practices of &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/sunnah-practice/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Sunnah &#8211; Practice</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2976. <content:encoded><![CDATA[<p>This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes the practice of Allah which is unchanging through time and the practices of humanity, which also does not change in principle through time.</p>
 2977. ]]></content:encoded>
 2978. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/sunnah-practice/feed/</wfw:commentRss>
 2979. <slash:comments>0</slash:comments>
 2980. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/sunnah.mp3" length="92661867" type="audio/mpeg" />
 2981. <itunes:duration>1:36:31</itunes:duration>
 2982. <itunes:subtitle>This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes th[...]</itunes:subtitle>
 2983. <itunes:summary>This is a lecture that talks about the? Sunnat / Practice? a word which is normally linked to the messenger of God; however the lecture highlights this word which in Quran is used with Allah/God and also people through time. Sunatullah, describes the practice of Allah which is unchanging through time and the practices of humanity, which also does not change in principle through time.</itunes:summary>
 2984. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 2985. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 2986. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 2987. <itunes:block>no</itunes:block>
 2988. </item>
 2989. <item>
 2990. <title>Holy Ghost &#8211; Spirit</title>
 2991. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/holy-ghost-spirit/</link>
 2992. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/holy-ghost-spirit/#respond</comments>
 2993. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 2994. <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:54:29 +0000</pubDate>
 2995. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 2996. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=52</guid>
 2997.  
 2998. <description><![CDATA[This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the essence of the message contained in the Quran. This lecture describes what is Ar-Rooh / The Spirit &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/holy-ghost-spirit/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Holy Ghost &#8211; Spirit</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 2999. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the essence of the message contained in the Quran. This lecture describes what is Ar-Rooh / The Spirit / The Essence, how all human beings of all backgrounds have this Rooh / Spirit / Essence within them, how its inspired by Allah through the Quran to a human being, through whom its transferred to the rest of mankind, and most importantly, how mankind is able to determine that the essence being passed on is really The Truth from Allah and not some incorrect interpretation of the Quran misconceived by a human.</p>
 3000. ]]></content:encoded>
 3001. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/holy-ghost-spirit/feed/</wfw:commentRss>
 3002. <slash:comments>0</slash:comments>
 3003. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/rooh.mp3" length="142637665" type="audio/mpeg" />
 3004. <itunes:duration>2:28:35</itunes:duration>
 3005. <itunes:subtitle>This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the e[...]</itunes:subtitle>
 3006. <itunes:summary>This lecture tackles very important issues that concern the Muslim community searching for the Truth from Allah. Although everyone agrees to the Quran as the irrefutable truth form Allah, there are many people who have difficulty understanding the essence of the message contained in the Quran. This lecture describes what is Ar-Rooh / The Spirit / The Essence, how all human beings of all backgrounds have this Rooh / Spirit / Essence within them, how its inspired by Allah through the Quran to a human being, through whom its transferred to the rest of mankind, and most importantly, how mankind is able to determine that the essence being passed on is really The Truth from Allah and not some incorrect interpretation of the Quran misconceived by a human.</itunes:summary>
 3007. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3008. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3009. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3010. <itunes:block>no</itunes:block>
 3011. </item>
 3012. <item>
 3013. <title>Languages</title>
 3014. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/languages/</link>
 3015. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/languages/#respond</comments>
 3016. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3017. <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:44:18 +0000</pubDate>
 3018. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3019. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=50</guid>
 3020.  
 3021. <description><![CDATA[This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also points out the mischievous people who mistranslate Arabic words in the Quran to forcefully fit &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/languages/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Languages</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3022. <content:encoded><![CDATA[<p>This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also points out the mischievous people who mistranslate Arabic words in the Quran to forcefully fit their desires in The Book. This lecture should be watched in conjunction with “What Al-Quran Says about Ar-Rooh / The Spirit / The Essence” for a complete understanding of the purpose of Arabic (the language of revelation) and how that has remained the same and how the essence is transferred with the clear Arabic language into the languages of people.</p>
 3023. ]]></content:encoded>
 3024. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/languages/feed/</wfw:commentRss>
 3025. <slash:comments>0</slash:comments>
 3026. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/lisan.mp3" length="131567598" type="audio/mpeg" />
 3027. <itunes:duration>2:17:03</itunes:duration>
 3028. <itunes:subtitle>This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also [...]</itunes:subtitle>
 3029. <itunes:summary>This is a highly important lecture and a must-watch for seekers of truth, who are confused by contradictory information prevalent among the scholars of The Book. This lecture identifies the language of the revelation (which is with Arabic) and also points out the mischievous people who mistranslate Arabic words in the Quran to forcefully fit their desires in The Book. This lecture should be watched in conjunction with “What Al-Quran Says about Ar-Rooh / The Spirit / The Essence” for a complete understanding of the purpose of Arabic (the language of revelation) and how that has remained the same and how the essence is transferred with the clear Arabic language into the languages of people.</itunes:summary>
 3030. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3031. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3032. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3033. <itunes:block>no</itunes:block>
 3034. </item>
 3035. <item>
 3036. <title>Zaboor &#8211; Psalms</title>
 3037. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/zaboor-psalms/</link>
 3038. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/zaboor-psalms/#respond</comments>
 3039. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3040. <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:36:59 +0000</pubDate>
 3041. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3042. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=48</guid>
 3043.  
 3044. <description><![CDATA[This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book of Moses (pbuh)” and “What Al-Quran says about Al-Quran / The Reading.” Generally &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/zaboor-psalms/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Zaboor &#8211; Psalms</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3045. <content:encoded><![CDATA[<p>This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book of Moses (pbuh)” and “What Al-Quran says about Al-Quran / The Reading.” Generally in the Muslim community these Arabic words “Alwah / Tablets,” “Suhuf / Pages,” “Zaboor / Pieces” (mentioned in the Quran) are related to revelations previously given to mankind before Quran, hence implying Quran as a later revelation (like an updated incorruptible version as the previous revelations were lost or had been corrupted by mankind) given to Arabs in history only1400 years ago. This lecture fully describes with irrefutable evidence from the Quranic verses as to what are Alwah / Tablets, Suhuf / Pages, Zaboor / Pieces mentioned in the Quran and where can they be found, further establishing the truth of the previous lectures given in this series (mentioned above). Needless to say this lecture should be watched in conjunction with the lectures mentioned.</p>
 3046. ]]></content:encoded>
 3047. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/zaboor-psalms/feed/</wfw:commentRss>
 3048. <slash:comments>0</slash:comments>
 3049. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/alwah_suhuf_zaboor.mp3" length="110659190" type="audio/mpeg" />
 3050. <itunes:duration>1:55:16</itunes:duration>
 3051. <itunes:subtitle>This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book o[...]</itunes:subtitle>
 3052. <itunes:summary>This is a lecture that elaborates on previous lectures given on the topics “What Al-Quran says about Al-Kitab / The Book,” “What Al-Quran says about At-Taurah / The Law and Al-Injeel / The good News,” “What Al-Quran says about Kitab-e-Moosa / Book of Moses (pbuh)” and “What Al-Quran says about Al-Quran / The Reading.” Generally in the Muslim community these Arabic words “Alwah / Tablets,” “Suhuf / Pages,” “Zaboor / Pieces” (mentioned in the Quran) are related to revelations previously given to mankind before Quran, hence implying Quran as a later revelation (like an updated incorruptible version as the previous revelations were lost or had been corrupted by mankind) given to Arabs in history only1400 years ago. This lecture fully describes with irrefutable evidence from the Quranic verses as to what are Alwah / Tablets, Suhuf / Pages, Zaboor / Pieces mentioned in the Quran and where can they be found, further establishing the truth of the previous lectures given in this series (mentioned above). Needless to say this lecture should be watched in conjunction with the lectures mentioned.</itunes:summary>
 3053. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3054. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3055. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3056. <itunes:block>no</itunes:block>
 3057. </item>
 3058. <item>
 3059. <title>Hidayah &#8211; Guidance</title>
 3060. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/hidayah-guidance/</link>
 3061. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/hidayah-guidance/#respond</comments>
 3062. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3063. <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:33:50 +0000</pubDate>
 3064. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3065. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=46</guid>
 3066.  
 3067. <description><![CDATA[This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur&#8217;an. Since He is our Creator so He &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/hidayah-guidance/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Hidayah &#8211; Guidance</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3068. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur&#8217;an. Since He is our Creator so He must provide the provision as other provisions are provided for us as how to govern ourselves / the most complex human psyche. And yet people are seeking guidance from those books.</p>
 3069. ]]></content:encoded>
 3070. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/09/21/hidayah-guidance/feed/</wfw:commentRss>
 3071. <slash:comments>0</slash:comments>
 3072. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/hidayah.mp3" length="131781153" type="audio/mpeg" />
 3073. <itunes:duration>2:17:16</itunes:duration>
 3074. <itunes:subtitle>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur[...]</itunes:subtitle>
 3075. <itunes:summary>This lecture is one of the most important lecture to find out that we as mankind has a natural tendency to seek guidance. There is not a religious book in the world that says it guides you to a straight path except only the Book of Allah, Al-Qur&#8217;an. Since He is our Creator so He must provide the provision as other provisions are provided for us as how to govern ourselves / the most complex human psyche. And yet people are seeking guidance from those books.</itunes:summary>
 3076. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3077. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3078. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3079. <itunes:block>no</itunes:block>
 3080. </item>
 3081. <item>
 3082. <title>The Vision of Ibraheem pbuh</title>
 3083. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-vision-of-ibraheem-pbuh/</link>
 3084. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-vision-of-ibraheem-pbuh/#respond</comments>
 3085. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3086. <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:17:27 +0000</pubDate>
 3087. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3088. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=34</guid>
 3089.  
 3090. <description><![CDATA[An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-vision-of-ibraheem-pbuh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">The Vision of Ibraheem pbuh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3091. <content:encoded><![CDATA[<p>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established from the Quran as to the significance of the Vision of Ibraheem (pbuh) for all Muslims.</p>
 3092. ]]></content:encoded>
 3093. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-vision-of-ibraheem-pbuh/feed/</wfw:commentRss>
 3094. <slash:comments>0</slash:comments>
 3095. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/05_vision_of_ibraheem.mp3" length="127314863" type="audio/mpeg" />
 3096. <itunes:duration>2:12:37</itunes:duration>
 3097. <itunes:subtitle>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into t[...]</itunes:subtitle>
 3098. <itunes:summary>An important exposition from the Quran on the relationship of Ibraheem (pbuh) and his son Ismail (pbuh) in relation to the dream that Ibrahim (pbuh) saw in which he sacrifices Ismail (pbuh). In this lecture many misconceptions that have crept into the general Muslim ummah from the Christian religion are highlighted and the truth established from the Quran as to the significance of the Vision of Ibraheem (pbuh) for all Muslims.</itunes:summary>
 3099. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3100. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3101. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3102. <itunes:block>no</itunes:block>
 3103. </item>
 3104. <item>
 3105. <title>The Book of Moses pbuh</title>
 3106. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-book-of-moses-pbuh/</link>
 3107. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-book-of-moses-pbuh/#respond</comments>
 3108. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3109. <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:15:37 +0000</pubDate>
 3110. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3111. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=32</guid>
 3112.  
 3113. <description><![CDATA[It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a complete surprise to many that nowhere in the &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-book-of-moses-pbuh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">The Book of Moses pbuh</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3114. <content:encoded><![CDATA[<p>It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a complete surprise to many that nowhere in the Quran does it say that Moses was given the Torah, and this enlightening lecture will describe in detail what Moses received.</p>
 3115. ]]></content:encoded>
 3116. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/the-book-of-moses-pbuh/feed/</wfw:commentRss>
 3117. <slash:comments>0</slash:comments>
 3118. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/the_book_of_moosa.mp3" length="123721250" type="audio/mpeg" />
 3119. <itunes:duration>2:08:53</itunes:duration>
 3120. <itunes:subtitle>It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a comple[...]</itunes:subtitle>
 3121. <itunes:summary>It is generally understood that Torah was the name of the book that God gave to Moses (pbuh). However, in this exposition through the verses of the Quran, the status of Moses is clarified and also what Book was given to him. It will come as a complete surprise to many that nowhere in the Quran does it say that Moses was given the Torah, and this enlightening lecture will describe in detail what Moses received.</itunes:summary>
 3122. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3123. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3124. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3125. <itunes:block>no</itunes:block>
 3126. </item>
 3127. <item>
 3128. <title>Maryam / Mary (pbuh)</title>
 3129. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/maryam-mary-pbuh/</link>
 3130. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/maryam-mary-pbuh/#respond</comments>
 3131. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3132. <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:02:36 +0000</pubDate>
 3133. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3134. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=29</guid>
 3135.  
 3136. <description><![CDATA[Mary / Maryam (pbuh), from whom Jesus / Essa (pbuh) was born, is subject to the greatest false charge which mankind has been placing on God by associating her as Gods pair with whom God supposedly begets Essa / Jesus (pbuh), and consequently Essa / Jesus (pbuh) is falsely promoted as son of God by &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/maryam-mary-pbuh/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Maryam / Mary (pbuh)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3137. <content:encoded><![CDATA[<p>Mary / Maryam (pbuh), from whom Jesus / Essa (pbuh) was born, is subject to the greatest false charge which mankind has been placing on God by associating her as Gods pair with whom God supposedly begets Essa / Jesus (pbuh), and consequently Essa / Jesus (pbuh) is falsely promoted as son of God by the Christians. This misconception is not only completely and angrily rejected by God in the Quran as the greatest false charge, but God also explains how Essa / Jesus (pbuh) was born ONLY from Mary / Maryam (pbuh) as she was born with the biological capacity of both a male and a female within her (or a DUAL SEX), which is commonly known in the medical community as a HERMAPHRODITE. This lecture provides irrefutable evidence from the Quran of Mary / Maryams (pbuh) gender as a hermaphrodite / Dual Sex and birth of Jesus by the “order” of Allah as an original creation (of self-generation) that can never be repeated, and existence of their progeny / offspring in the world today. This lecture should be watched in conjunction with “What Al-Quran says about Essa Ibne Maryam / Jesus Son of Mary”.</p>
 3138. ]]></content:encoded>
 3139. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/maryam-mary-pbuh/feed/</wfw:commentRss>
 3140. <slash:comments>0</slash:comments>
 3141. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/maryam.mp3" length="120446122" type="audio/mpeg" />
 3142. <itunes:duration>2:05:28</itunes:duration>
 3143. <itunes:subtitle>Mary / Maryam (pbuh), from whom Jesus / Essa (pbuh) was born, is subject to the greatest false charge which mankind has been placing on God by associating her as Gods pair with whom God supposedly begets Essa / Jesus (pbuh), and consequently Essa / [...]</itunes:subtitle>
 3144. <itunes:summary>Mary / Maryam (pbuh), from whom Jesus / Essa (pbuh) was born, is subject to the greatest false charge which mankind has been placing on God by associating her as Gods pair with whom God supposedly begets Essa / Jesus (pbuh), and consequently Essa / Jesus (pbuh) is falsely promoted as son of God by the Christians. This misconception is not only completely and angrily rejected by God in the Quran as the greatest false charge, but God also explains how Essa / Jesus (pbuh) was born ONLY from Mary / Maryam (pbuh) as she was born with the biological capacity of both a male and a female within her (or a DUAL SEX), which is commonly known in the medical community as a HERMAPHRODITE. This lecture provides irrefutable evidence from the Quran of Mary / Maryams (pbuh) gender as a hermaphrodite / Dual Sex and birth of Jesus by the “order” of Allah as an original creation (of self-generation) that can never be repeated, and existence of their progeny / offspring in the world today. This lecture should be watched in conjunction with “What Al-Quran says about Essa Ibne Maryam / Jesus Son of Mary”.</itunes:summary>
 3145. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3146. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3147. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3148. <itunes:block>no</itunes:block>
 3149. </item>
 3150. <item>
 3151. <title>Jesus &#8211; Christ 2004</title>
 3152. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/jesus-christ-2004/</link>
 3153. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/jesus-christ-2004/#respond</comments>
 3154. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3155. <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
 3156. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3157. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=27</guid>
 3158.  
 3159. <description><![CDATA[This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconceptions prevailing regarding the birth, life and family of Essa/Jesus (pbuh), his death and also the purported &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/jesus-christ-2004/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Jesus &#8211; Christ 2004</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3160. <content:encoded><![CDATA[<p>This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconceptions prevailing regarding the birth, life and family of Essa/Jesus (pbuh), his death and also the purported “Coming of Christ.” A must-watch lecture for Muslims and Christians alike.</p>
 3161. ]]></content:encoded>
 3162. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/jesus-christ-2004/feed/</wfw:commentRss>
 3163. <slash:comments>0</slash:comments>
 3164. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/07_essa.mp3" length="147129054" type="audio/mpeg" />
 3165. <itunes:duration>2:33:15</itunes:duration>
 3166. <itunes:subtitle>This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconception[...]</itunes:subtitle>
 3167. <itunes:summary>This lecture tackles a topic that has been subject to the greatest amount of confusion, ambiguity and suspicion in Judeo-Christian religion which has also crept into the mainstream Islamic faith. The lecture once and for all clears the misconceptions prevailing regarding the birth, life and family of Essa/Jesus (pbuh), his death and also the purported “Coming of Christ.” A must-watch lecture for Muslims and Christians alike.</itunes:summary>
 3168. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3169. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3170. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3171. <itunes:block>no</itunes:block>
 3172. </item>
 3173. <item>
 3174. <title>Mohammad pbuh 2004</title>
 3175. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/mohammad-pbuh-2004/</link>
 3176. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/mohammad-pbuh-2004/#respond</comments>
 3177. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3178. <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:42:02 +0000</pubDate>
 3179. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3180. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=25</guid>
 3181.  
 3182. <description><![CDATA[A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the messenger of Allah. It shows what he was ordered to do, where his &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/mohammad-pbuh-2004/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mohammad pbuh 2004</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3183. <content:encoded><![CDATA[<p>A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the messenger of Allah. It shows what he was ordered to do, where his example can be found and where his sayings are preserved.<strong></strong></p>
 3184. ]]></content:encoded>
 3185. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/24/mohammad-pbuh-2004/feed/</wfw:commentRss>
 3186. <slash:comments>0</slash:comments>
 3187. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/mohammad.mp3" length="138956698" type="audio/mpeg" />
 3188. <itunes:duration>2:24:45</itunes:duration>
 3189. <itunes:subtitle>A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the[...]</itunes:subtitle>
 3190. <itunes:summary>A lecture describing the role of Mohammad (pbuh), the seal of the prophets who is mentioned in the Quran in present continuous tense. An extremely important lecture for Muslims and new converts wanting to know how they can follow Mohammad (pbuh) the messenger of Allah. It shows what he was ordered to do, where his example can be found and where his sayings are preserved.</itunes:summary>
 3191. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3192. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3193. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3194. <itunes:block>no</itunes:block>
 3195. </item>
 3196. <item>
 3197. <title>Iblees / Devil Shaitaan / Satan 2004</title>
 3198. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/urdu/</link>
 3199. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/urdu/#respond</comments>
 3200. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3201. <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:24:49 +0000</pubDate>
 3202. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3203. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=13</guid>
 3204.  
 3205. <description><![CDATA[Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path and diverts from the truth through different means is &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/urdu/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Iblees / Devil Shaitaan / Satan 2004</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3206. <content:encoded><![CDATA[<p>Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path and diverts from the truth through different means is described for us to take guard from accordingly in this lecture.</p>
 3207. ]]></content:encoded>
 3208. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/urdu/feed/</wfw:commentRss>
 3209. <slash:comments>0</slash:comments>
 3210. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/shaitaan.mp3" length="163870827" type="audio/mpeg" />
 3211. <itunes:duration>2:50:42</itunes:duration>
 3212. <itunes:subtitle>Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path an[...]</itunes:subtitle>
 3213. <itunes:summary>Al Quran is the only place where the two parts of the same personality shaitan / satan and Iblees/Devil is exposed. His creation, his opposition to God as iblees / devil and his opposition to man as shaitan / satan, who sits on Gods straight path and diverts from the truth through different means is described for us to take guard from accordingly in this lecture.</itunes:summary>
 3214. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3215. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3216. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3217. <itunes:block>no</itunes:block>
 3218. </item>
 3219. <item>
 3220. <title>God / Aalihah / Gods &#038; Allah 2008</title>
 3221. <link>http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/podcast-2/</link>
 3222. <comments>http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/podcast-2/#respond</comments>
 3223. <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
 3224. <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:48:44 +0000</pubDate>
 3225. <category><![CDATA[Podcast]]></category>
 3226. <category><![CDATA[aalihah]]></category>
 3227. <category><![CDATA[Allah]]></category>
 3228. <category><![CDATA[god]]></category>
 3229. <category><![CDATA[gods]]></category>
 3230. <guid isPermaLink="false">http://iipctv.com/podcast/?p=7</guid>
 3231.  
 3232. <description><![CDATA[One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some &#8230; <a href="http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/podcast-2/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">God / Aalihah / Gods &#038; Allah 2008</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 3233. <content:encoded><![CDATA[<p>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some biblical concepts that are wrongfully adopted by the Muslims in relation to this topic.</p>
 3234. ]]></content:encoded>
 3235. <wfw:commentRss>http://iipctv.com/podcast/2011/08/18/podcast-2/feed/</wfw:commentRss>
 3236. <slash:comments>0</slash:comments>
 3237. <enclosure url="http://iipctvtube.com/ipod/lectures/mp3/allah_illah.mp3" length="148539666" type="audio/mpeg" />
 3238. <itunes:duration>2:34:44</itunes:duration>
 3239. <itunes:subtitle>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in[...]</itunes:subtitle>
 3240. <itunes:summary>One of the most fundamental topics in which the viewer will learn not only about the many false gods of humanity, source of which is our own psyche, but also the one true God and His personality described by His prophet and messenger Ibrahim pbuh in Gods own Book The Quran. It also clears some biblical concepts that are wrongfully adopted by the Muslims in relation to this topic.</itunes:summary>
 3241. <itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
 3242. <itunes:author>IIPC</itunes:author>
 3243. <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
 3244. <itunes:block>no</itunes:block>
 3245. </item>
 3246. </channel>
 3247. </rss>
 3248.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//iipctv.com/podcast/%3Ffeed%3Dpodcast

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda