Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: https://www.thamtuhoangkim.com/feed

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. >
 9.  
 10. <channel>
 11. <title>Thám Tử Hoàng Kim</title>
 12. <atom:link href="https://www.thamtuhoangkim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
 13. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/</link>
 14. <description>Công ty dịch vụ thám tử Hoàng Kim chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tìm người, điều tra ngoại tình, theo dõi con cái, tra nhật ký điện thoại</description>
 15. <lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 03:04:52 +0000</lastBuildDate>
 16. <language>vi</language>
 17. <sy:updatePeriod>
 18. hourly </sy:updatePeriod>
 19. <sy:updateFrequency>
 20. 1 </sy:updateFrequency>
 21. <generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>
 22.  
 23. <image>
 24. <url>https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-logo-thamtuhoangkim-32x32.png</url>
 25. <title>Thám Tử Hoàng Kim</title>
 26. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/</link>
 27. <width>32</width>
 28. <height>32</height>
 29. </image>
 30. <item>
 31. <title>Cách thuê thám tử điều tra thông tin tốt nhất™</title>
 32. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/cach-thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin-tot-nhat.html</link>
 33. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/cach-thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin-tot-nhat.html#respond</comments>
 34. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 35. <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 06:13:15 +0000</pubDate>
 36. <category><![CDATA[Công ty thám tử]]></category>
 37. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7909</guid>
 38.  
 39. <description><![CDATA[Thuê thám tử điều tra thông tin là nhu cầu cần thiết của nhiều người. Việc cần thu thập một nguồn tin nào đó mà bản thân không tự giải quyết được. Việc tìm hiểu để thuê thám tử điều tra thông tin là hiển nhiên. Có thông tin thì&#8230; ]]></description>
 40. <content:encoded><![CDATA[
 41.  
 42. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 43.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7909&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;C\u00e1ch thu\u00ea th\u00e1m t\u1eed \u0111i\u1ec1u tra th\u00f4ng tin t\u1ed1t nh\u1ea5t\u2122&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 44.            
 45. <div class="kksr-stars">
 46.    
 47. <div class="kksr-stars-inactive">
 48.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 49.            
 50.  
 51. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 52.        </div>
 53.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 54.            
 55.  
 56. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 57.        </div>
 58.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 59.            
 60.  
 61. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 62.        </div>
 63.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 64.            
 65.  
 66. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 67.        </div>
 68.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 69.            
 70.  
 71. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 72.        </div>
 73.    </div>
 74.    
 75. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 76.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 77.            
 78.  
 79. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 80.        </div>
 81.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 82.            
 83.  
 84. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 85.        </div>
 86.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 87.            
 88.  
 89. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 90.        </div>
 91.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 92.            
 93.  
 94. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 95.        </div>
 96.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 97.            
 98.  
 99. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 100.        </div>
 101.    </div>
 102. </div>
 103.                
 104.  
 105. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 106.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 107.    </div>
 108. <p><em><strong><span style="color: #008000;">Thuê thám tử điều tra thông tin là nhu cầu cần thiết của nhiều người</span></strong></em>. Việc cần thu thập một nguồn tin nào đó mà bản thân không tự giải quyết được. Việc tìm hiểu để thuê thám tử điều tra thông tin là hiển nhiên. Có thông tin thì có tất cả, có cầu ắt phải có cung. Đó là quy luật muôn đời.</p>
 109. <p>Chính vì lý do đó mà <span style="color: #ff00ff;"><strong>nghề thám tử</strong></span> luôn tồn tại và phát triển tốt. Như một quy luật cung cầu tất yếu của xã hội. <span id="more-7909"></span>Vấn đề làm cách  nào để thuê thám tử điều tra thông tin một cách hiệu quả. Đây là điều mà không phải khách hàng nào cũng biết.</p>
 110. <p>Có nhiều tiêu chí, để chọn thuê thám tử điều tra thông tin đúng chuẩn. Buộc bạn phải biết thì mới có thể tận dụng được hiệu quả lợi thế trong công việc.</p>
 111. <h2><span style="color: #008000;"><strong>Chọn công ty thám tử nào để thuê?</strong></span></h2>
 112. <p>Việc chọn lựa công ty thám tử tốt để thuê là một điều cần thiết. Thuê thám tử điều tra thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời. Điều này sẽ giúp bạn giải quyết được rất nhiều việc. Tuy nhiên yếu tố thành bại của công việc rất quan trọng. Nó quyết định việc có giải quyết được vấn đề của bản thân hay không. Hay nhiều khi thuê nhầm công ty thám tử thiếu kinh nghiệm, tiền mất, tật mang.</p>
 113. <h3><span style="color: #008000;">1.1 Về kinh nghiệm của công ty thám tử.</span></h3>
 114. <p>&#8211; Việc thu thập điều tra thông tin cụ thể nào đó đòi hỏi công ty phải có nhiều kinh nghiệm. Chỉ có kinh nghiệm mới có thể giúp cho công ty triển khai công việc một cách thuận lợi nhất. Các phương án nghiệp vụ được đưa ra, cách tác nghiệp và trang thiết bị ra sao quyết định đến tốc độ. Sự chính xác và yếu tố thành bại của hợp đồng.</p>
 115. <figure id="attachment_7910" aria-describedby="caption-attachment-7910" style="width: 275px" class="wp-caption alignright"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-7910" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/cach-thue-tham-tu.jpg" alt="Cách thuê thám tử." width="275" height="183" /><figcaption id="caption-attachment-7910" class="wp-caption-text">Cách thuê thám tử.</figcaption></figure>
 116. <p>&#8211; Cũng là cùng một yêu cầu, nhưng nếu bạn chọn phải công ty thám tử thiếu kinh nghiệm. Họ đưa ra giải pháp rất kém, không  hợp lý. Điều này làm cho bạn lãng phí thơi gian, tiền bạc.</p>
 117. <p>&#8211; Chính vì lý do này, đừng chủ quan, hãy liên hệ với công ty nào có càng có nhiều uy tín thì càng tốt.</p>
 118. <p>Như chúng ta đã biết nghề thám tử tồn tại ở Việt Nam đã hơn 20 năm. Nếu bỏ qua sự gián đoạn của công ty thám tử do ông tổ Lê Văn Lương lập nên. Chính vì lý do đó, việc tìm một công ty thám tử có trên 15 năm kinh nghiệm ở Việt Nam là điều không khó khăn gì.</p>
 119. <h3><span style="color: #008000;">1.2 Các giải pháp được thám tử tư vấn.</span></h3>
 120. <p>&#8211; Khi bạn liên hệ với bất kỳ một công ty thám tử nào. Họ đều giới thiệu công ty của họ có rất nhiều kinh nghiệm. Bạn đừng tin vào những lời đó. Hãy đưa ra các tình huống, yêu cầu công việc. Từ đó nhờ công ty thám tử đó tư vấn. Hãy tập trung lắng nghe các giải pháp mà công ty thám tử đã đưa ra.</p>
 121. <figure id="attachment_7911" aria-describedby="caption-attachment-7911" style="width: 556px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7911" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin.jpg" alt="Thuê thám tử điều tra thông tin." width="556" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin.jpg 556w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin-300x186.jpg 300w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px" /><figcaption id="caption-attachment-7911" class="wp-caption-text">       Thuê thám tử điều tra thông tin.</figcaption></figure>
 122. <p>&#8211; Phương án tác nghiệp là gì? Công cụ hỗ trợ ra sao? Có sử dụng <strong><a href="https://dinhvingoaitinh.com/san-pham">thiết bị định vị</a></strong> hay không Thời gian để hoàn thành hợp đồng là bao lâu.</p>
 123. <p>&#8211; Bên cạnh đó có các tình huống loại trừ nào không, các rủi ro kèm theo là gì?</p>
 124. <p>&#8211; Hãy liên lạc với một vài công ty thám tử và cùng đặt ra một yêu cầu. Hãy nghe họ tư vấn, ghi nhớ và đối chiếu các giải pháp với nhau. Từ những thông tin này, bạn sẽ tự kết luận đâu là công ty thám tử có kinh nghiệm thật sự.</p>
 125. <h3><span style="color: #008000;"><strong>1.3 Các cam kết hoàn tiền, bồi thường nếu có.</strong></span></h3>
 126. <p>Lĩnh vực thám tử luôn mang nhiều rủi ro tiềm ẩn. Không phải tất cả mọi công việc mà thám tử tư nhận đều có thể hoàn thành tốt.</p>
 127. <figure id="attachment_7912" aria-describedby="caption-attachment-7912" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7912" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/cach-thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin.jpg" alt="Cách thuê thám tử điều tra thông tin." width="300" height="153" /><figcaption id="caption-attachment-7912" class="wp-caption-text">Cách thuê thám tử điều tra thông tin.</figcaption></figure>
 128. <p>Đặc biệt là với những công ty thám tử ít kinh nghiệm, thiếu uy tín. Hãy lắng nghe những giải pháp họ đưa ra. Sau đó thử đặt tình huống nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cam kết ra sao.</p>
 129. <p>Thời gian bồi hoàn khoản tiền cọc thế nào&#8230;</p>
 130. <p>Từ những thông tin đó, bạn sẽ biết đâu là công ty thám tử tốt nhất để bạn thuê thám tử điều tra thông tin cho mình.</p>
 131. <p>Xem thêm bài viết:</p>
 132. <p><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Thám tử uy tín TPHCM</a></strong>, <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-chuyen-nghiep-o-binh-duong.html">thám tử giá rẻ Bình Dương</a></strong>, <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/tham-tu-bien-hoa.html">Thám tử uy tín Đồng Nai</a></strong>, <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html">Thám tử điều tra ngoại tình</a></strong>.</p>
 133. <p>&nbsp;</p>
 134. ]]></content:encoded>
 135. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/cach-thue-tham-tu-dieu-tra-thong-tin-tot-nhat.html/feed</wfw:commentRss>
 136. <slash:comments>0</slash:comments>
 137. </item>
 138. <item>
 139. <title>Review Thuê thám tử mùa dịch♥</title>
 140. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/review-thue-tham-tu-mua-dich.html</link>
 141. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/review-thue-tham-tu-mua-dich.html#respond</comments>
 142. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 143. <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 14:26:58 +0000</pubDate>
 144. <category><![CDATA[Dịch Vụ Thám Tử]]></category>
 145. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7901</guid>
 146.  
 147. <description><![CDATA[Vì đặc điểm ngành nghề nên dịch vụ thám tử cũng bị ảnh hưởng bỡi dịch bệnh như những loại dịch vụ khác. Đặc biệt dịch vụ thám tử đòi hỏi phải di chuyển địa bàn rộng.♥ Do đó tác động của yếu tố dịch bệnh đến quá trình tác&#8230; ]]></description>
 148. <content:encoded><![CDATA[
 149.  
 150. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 151.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7901&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Review Thu\u00ea th\u00e1m t\u1eed m\u00f9a d\u1ecbch\u2665&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 152.            
 153. <div class="kksr-stars">
 154.    
 155. <div class="kksr-stars-inactive">
 156.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 157.            
 158.  
 159. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 160.        </div>
 161.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 162.            
 163.  
 164. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 165.        </div>
 166.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 167.            
 168.  
 169. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 170.        </div>
 171.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 172.            
 173.  
 174. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 175.        </div>
 176.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 177.            
 178.  
 179. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 180.        </div>
 181.    </div>
 182.    
 183. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 184.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 185.            
 186.  
 187. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 188.        </div>
 189.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 190.            
 191.  
 192. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 193.        </div>
 194.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 195.            
 196.  
 197. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 198.        </div>
 199.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 200.            
 201.  
 202. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 203.        </div>
 204.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 205.            
 206.  
 207. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 208.        </div>
 209.    </div>
 210. </div>
 211.                
 212.  
 213. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 214.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 215.    </div>
 216. <p>Vì đặc điểm ngành nghề nên dịch vụ thám tử cũng bị ảnh hưởng bỡi dịch bệnh như những loại dịch vụ khác. Đặc biệt <em><strong><span style="color: #008000;">dịch vụ thám tử</span></strong></em> đòi hỏi phải di chuyển địa bàn rộng.<span style="color: #ff0000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></p>
 217. <p>Do đó tác động của yếu tố dịch bệnh đến quá trình tác nghiệp của các thám tử tư càng nhiều hơn. Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, mối quan hệ và khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp.<span id="more-7901"></span></p>
 218. <p>Nhu cầu <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html">thuê thám tử</a></strong> thì dù có ít đi một chút vì lý do nói trên. Tuy nhiên đời nào cũng có, đối với xã hội thì việc tìm thuê thám tử ở một số khách hàng cũng thiết yếu như hơi thở của cuộc sống. Hiểu được điều này, nhờ kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi của mình. Cộng với các giải pháp hợp lý để thích nghi với tình hình hiện tại của yếu tố dịch bệnh. Cty thám tử tư Hoàng Kim đã nhanh chóng khôi phục hoạt động. Thám tử Hoàng Kim làm việc bình thường trên phạm vi toàn quốc để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng.</p>
 219. <figure id="attachment_7902" aria-describedby="caption-attachment-7902" style="width: 529px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-7902" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/tham-tu-tot-nhat-2021.jpg" alt="Thám tử tốt nhất 2021" width="529" height="351" /><figcaption id="caption-attachment-7902" class="wp-caption-text">Thám tử tốt nhất 2021</figcaption></figure>
 220. <ol>
 221. <li>
 222. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Tại sao cần thuê thám tử?</strong></span></h3>
 223. </li>
 224. </ol>
 225. <p>Có nhiều lý do để khách hàng cần thuê thám tử. Trong cuộc sống, nhu cầu thu thập thông tin, giải tỏa tâm lý, giải tỏa thắc mắc ở một số lĩnh vực trong cuộc sống của nhiều khách hàng là không bao giờ hết.</p>
 226. <p>Chính vì lý do đó, khi không thể tự mình tìm kiếm một nguồn tin hay thu thập chứng cứ. Người ta sẽ thuê thám tử. Đó là lý do tất yếu của cuộc sống, vì sao thám tử vẫn tồn tại, phát triển không bao giờ có điểm dừng.</p>
 227. <ol start="2">
 228. <li>
 229. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Vì sao giá thuê thám tử mùa dịch cao hơn bình thường?</strong></span></h3>
 230. </li>
 231. </ol>
 232. <p>Ai cũng biết, dịch bệnh thì đi lại rất khó khăn. Do quy định cách ly và hạn chế của một số địa phương tùy tình hình cụ thể. Trong khi đó thám tử tư là nghề đòi hỏi phải đeo bám, di chuyển liên tục theo đối tượng. Nhiều khi đối tượng là người địa phương, họ đi lại trong địa phương mình không có gi khó khăn. Nhưng thám tử thì lai khác.</p>
 233. <h3><span style="color: #008000;"><strong>2.1  Nhược điểm của việc bố trí thám tử tại địa phương đối tượng.</strong></span></h3>
 234. <figure id="attachment_7904" aria-describedby="caption-attachment-7904" style="width: 371px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7904" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/tham-tu-bao-mat-cao.jpg" alt="Thám tử bảo mật cao." width="371" height="136" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/tham-tu-bao-mat-cao.jpg 371w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/tham-tu-bao-mat-cao-300x110.jpg 300w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /><figcaption id="caption-attachment-7904" class="wp-caption-text">Thám tử bảo mật cao.</figcaption></figure>
 235. <p>Nghề thám tử đòi hỏi phải bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng. Đây là yếu tố cốt lõi, tối thượng của một dịch vụ thám tử thành công. Do đó, nhược điểm của việc bố trí thám tử tư là người địa phương đó là dễ bị lộ thông tin. Dễ bị đụng mặt người quen&#8230;</p>
 236. <h3><span style="color: #008000;"><strong>2.2  Nhược điểm của bố trí thám tử ở xa tới.</strong></span></h3>
 237. <p>Như đã nói ở trên, vi yếu tố dịch bệnh cho nên không phải địa bàn nào thám tử lạ cũng có thể tới được. Nó khác hoàn toàn với khi chưa có dịch xảy ra. Nếu như bố trí thám tử tư ở xa tới tính bảo mật thông tin được nâng lên thì việc bị hạn chế đi lại cũng tăng theo.</p>
 238. <p>Tùy từng địa bàn, tùy từng quy định về việc kiểm soát dịch bệnh của địa phương đó.</p>
 239. <p>Chính vì 2 lý do này, nên việc hoạt động của thám tử tư cũng khó khăn hơn. Để đảm bảo một dịch vụ thành công thì chi phí bỏ ra cũng cao hơn.</p>
 240. <ol start="3">
 241. <li>
 242. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Giải pháp hiệu quả của công ty thám tử Hoàng Kim.</strong></span></h3>
 243. </li>
 244. </ol>
 245. <p>Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thám tử. Nhờ mối quan hệ và hệ thống văn phòng khắp nơi ở Việt Nam. Bao gồm văn phòng thám tử trực thuộc công ty thám tử Hoàng Kim và những thám tử có uy tín được liên kết.</p>
 246. <figure id="attachment_7903" aria-describedby="caption-attachment-7903" style="width: 556px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7903" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/dich-vu-tham-tu-tot-nhat.jpg" alt="Dịch vụ thám tử tốt nhất." width="556" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/dich-vu-tham-tu-tot-nhat.jpg 556w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2022/01/dich-vu-tham-tu-tot-nhat-300x186.jpg 300w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px" /><figcaption id="caption-attachment-7903" class="wp-caption-text">Dịch vụ thám tử tốt nhất.</figcaption></figure>
 247. <p>Cộng với các giải pháp về công nghệ, thiết bị định vị chính xác tuyệt đối. Chúng tôi phối hợp hài hòa giữa giải pháp điều chuyển địa bàn và nhân sự tại chỗ. Chính vì lý do đó mà văn phòng thám tử Hoàng Kim đảm bảo được dịch vụ tốt. Giá thuê thám tử tư lại rẻ, hiệu quả cao giúp cho khách hàng hài lòng.  Văn phòng công ty chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho khách hàng dịch vụ thám tử tốt nhất. Giá thuê thám tử uy tín, chất lượng tuyệt vời.</p>
 248. <p>Khi quý khách hàng cần <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">thuê thám tử tại TPHCM</a></strong> hay <em><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-chuyen-nghiep-o-binh-duong.html">thám tử Bình Dương</a></strong></em>, <em><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/tham-tu-bien-hoa.html">thám tử giá rẻ Đồng Nai</a></strong></em>&#8230;.Hãy liên hệ ngay với văn phòng thám tử Hoàng Kim.</p>
 249. <p>Bạn có thể được tư vấn qua điện thoại, đến trực tiếp văn phòng gần nhất của chúng tôi. Hoặc nhân viên thám tử Hoàng Kim có thể đến tận nơi để tư vấn ký hợp đồng dịch vụ. Hãy đến, sử dụng dịch vụ và cảm nhận về văn phòng chúng tôi.</p>
 250. <p>Cty thám tử tư Hoàng Kim hân hạnh được phục vụ và hỗ trợ quý khách hàng gần xa.</p>
 251. ]]></content:encoded>
 252. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/review-thue-tham-tu-mua-dich.html/feed</wfw:commentRss>
 253. <slash:comments>0</slash:comments>
 254. </item>
 255. <item>
 256. <title>Review dịch vụ thám tử TPHCM</title>
 257. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/review-dich-vu-tham-tu-tphcm.html</link>
 258. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/review-dich-vu-tham-tu-tphcm.html#respond</comments>
 259. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 260. <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 02:07:40 +0000</pubDate>
 261. <category><![CDATA[Thám Tử Sài Gòn]]></category>
 262. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7885</guid>
 263.  
 264. <description><![CDATA[Trong bài vết Review công ty thám tử Uy Tín™. Chúng tôi đã chia sẻ đến quý bạn đọc về các công ty thám tử uy tín tại TPHCM. Thám tử giá rẻ Đồng Nai, cũng như Cty thám tử ở Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác trên khắp&#8230; ]]></description>
 265. <content:encoded><![CDATA[
 266.  
 267. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 268.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7885&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Review d\u1ecbch v\u1ee5 th\u00e1m t\u1eed TPHCM&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 269.            
 270. <div class="kksr-stars">
 271.    
 272. <div class="kksr-stars-inactive">
 273.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 274.            
 275.  
 276. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 277.        </div>
 278.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 279.            
 280.  
 281. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 282.        </div>
 283.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 284.            
 285.  
 286. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 287.        </div>
 288.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 289.            
 290.  
 291. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 292.        </div>
 293.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 294.            
 295.  
 296. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 297.        </div>
 298.    </div>
 299.    
 300. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 301.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 302.            
 303.  
 304. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 305.        </div>
 306.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 307.            
 308.  
 309. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 310.        </div>
 311.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 312.            
 313.  
 314. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 315.        </div>
 316.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 317.            
 318.  
 319. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 320.        </div>
 321.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 322.            
 323.  
 324. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 325.        </div>
 326.    </div>
 327. </div>
 328.                
 329.  
 330. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 331.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 332.    </div>
 333. <p>Trong bài vết <span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-viet-nam-review.html">Review công ty thám tử Uy Tín</a></strong></span><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Chúng tôi đã chia sẻ đến quý bạn đọc về các <span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">công ty thám tử uy tín tại TPHCM</a></strong></span>. <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.thamtuhoangkim.com/tham-tu-bien-hoa.html">Thám tử giá rẻ Đồng Nai</a></span></strong>, cũng như <strong><span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-chuyen-nghiep-o-binh-duong.html">Cty thám tử ở Bình Dương</a></span></strong> và nhiều tỉnh thành khác trên khắp mọi miền Bắc, Trung, Nam.</p>
 334. <p>Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục Review dịch vụ thám tử hay của các công ty thám tử Uy Tín ở TPHCM. <span id="more-7885"></span>Trên cơ sở đó, mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan vê dịch vụ thám tử. Đặc biệt là khách hàng chưa có kinh nghiệm thuê thám tử tư có thêm cơ sở để lựa chọn.</p>
 335. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Dịch vụ thám tử là gì?</strong></span></h3>
 336. <p>Trong nhiều bài viết trước thì cty chúng tôi cũng đã chia sẻ. Tuy nhiên, để logic cho những người lần đầu thuê thám tử. Do đó, cty thám tử Uy Tín TPHCM sẽ chia sẻ đến khách hàng về dịch vụ thám tử 1 lần nữa. Để quý khách có thể hình dung được một cách bài bản. Hiểu vê dịch vụ thám tử cũng như đặc điểm của mỗi loại dịch vụ để thuê cho phù hợp.</p>
 337. <figure id="attachment_7886" aria-describedby="caption-attachment-7886" style="width: 275px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7886" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/tham-tu-tu-la-gi.jpg" alt="Thám tử là gì?" width="275" height="183" /><figcaption id="caption-attachment-7886" class="wp-caption-text">Thám tử là gì?</figcaption></figure>
 338. <p>Trong trường hợp bạn đã hiểu vê thám tử và các dịch vụ của nó. Và chỉ quan tâm về các công ty thám tử nào tốt. Hãy xem lại bài chia sẻ Review công ty thám tử Uy Tín ở Việt Nam nhé. Bài viết này chỉ chia sẻ chi tiết vê các loại dịch vụ thám tử phổ biến ở Việt Nam.</p>
 339. <p>Những dịch vụ hữu ích và được nhiều khách hàng đón nhận.</p>
 340. <p>Dịch vụ thám tử là các loại địch vụ được những cty thám tử cung cấp.</p>
 341. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Vậy công ty thám tử là công ty gì?</strong></span></h3>
 342. <p>Cty thám tử ở Việt Nam thực ra là các công ty điều tra và cung cấp thông tin về kinh tế, dân sự. Những công việc, những nguồn thông tin mà bản thân khách hàng không thể tự điều tra được. Mà cũng không thể nhờ công an hoặc người thân. Chính vì thế mà họ phải thuê một đơn vị chuyên cung cấp loại dịch vụ này. Đó không gì khác hơn là những công ty chuyên làm nghề điều tra và cung cấp thông tin. Được gọi là công ty thám tử hay công ty thám tử tư.</p>
 343. <p>Ở nước ngoài thì nghề thám tử được pháp luật công nhận và hoạt động công khai. Riêng ở Việt Nam thì nghề này được xem là nghề nhạy cảm, chính vì vậy nhà nước ngưng cấp phép chính thức từ những năm 2000. Do đó, hiện nay hầu hết các công ty thám tử đều phải thành lập dưới dạng công ty điều tra và cung cấp thông tin về kinh tế, dân sự.</p>
 344. <p>Tuy nhiên theo quy luật cung cầu của tự nhiên, có cầu thì ắt phải có cung. Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi công ty thám tử và nó vẫn hoạt động và tồn tại phát triển như hiện nay.</p>
 345. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Review về các loại dịch vụ thám tử.</strong></span></h3>
 346. <p>Có rất nhiều loại dịch vụ thám tử khác nhau. Từ thám tử điều tra thân nhân, thám tử theo dõi giám sát học sinh sinh viên, thám tử điều tra tiền hôn nhân, thám tử cho Việt Kiều&#8230;.Tuy nhiên không phải loại dịch vụ thám tử nào cũng hoạt động hiệu quả, đươc khách hàng đón nhận.</p>
 347. <p>Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ Review về các loại dịch vụ thám tử hữu ích nhất. Được cả xã hội đón nhận, nhờ thế mà nó phát triển mạnh mẽ. Thậm chí có loại hình dịch vụ thám tử phát triển hiệu quả đến mức nó mang lại trên 80% doanh thu của hầu hết cty thám tử ở Việt Nam.</p>
 348. <ol>
 349. <li>
 350. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình.</strong></span></h3>
 351. </li>
 352. </ol>
 353. <p>Nói đến nghề thám tử ở Việt Nam không thể không nhắc đến những phi vụ bắt ngoại tình trong nhà nghỉ. Ly kỳ, hấp dẫn mà cũng không ít gian truân vất vả.</p>
 354. <figure id="attachment_7887" aria-describedby="caption-attachment-7887" style="width: 275px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7887" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.jpg" alt="Thám tử theo dõi ngoại tình." width="275" height="183" /><figcaption id="caption-attachment-7887" class="wp-caption-text">Thám tử theo dõi ngoại tình.</figcaption></figure>
 355. <p>Dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình là dịch vụ cốt lõi của hầu hết mọi công ty thám tử. Nhờ đó mà các công ty thám tử đã giúp cho khách hàng của mình bắt được vợ, chồng của mình ngoại tình như thế nào.</p>
 356. <p>Có rất nhiều lý do để người ta thuê thám tử theo dõi ngoại tình. Lý do chủ yếu là bản thân không thể tự theo dõi được. Do bản thân người ngoại tình họ biết họ làm sai nên luôn đề phòng. Để<span style="color: #000000;"> <strong><a style="color: #000000;" href="https://dinhvingoaitinh.com/">định vị ngoại tình</a></strong></span> chuyên nghiệp thì cần phải thuê thám tử uy tín.</p>
 357. <p>Mà khi đã đề phòng thì chỉ cần thấy dáng người quen thoáng qua là người ta đã nhận ra ngay. Chính vì lý do đó mà để bắt được 1 vụ ngoại tình thì người bị cắm sừng buộc phải thuê. Thuê ai?</p>
 358. <p>Thuê công an thì không được vì cơ quan công quyền ở Việt Nam đâu có làm chuyện này.</p>
 359. <p>Thuê xe ôm thì không xong vì thiếu chuyên nghiệp. Thuê người quen thì vừa thiếu chuyên nghiệp vừa dễ bị lộ chuyện.</p>
 360. <p>Cho nên thuê thám tử theo dõi ngoại tình uy tín là lựa chọn không thể thay thế được.</p>
 361. <p>Chính vì lý do đó, công với hậu quả mà ngoại tình để lại cho gia đình, xã hội. Nên nhu cầu thuê thám tử điều tra ngoại tình rất cao. Đó là lý do vì sao mà dich vu thám tử theo dõi ngoại tình luôn thuộc top 1 của Việt Nam.</p>
 362. <ol start="2">
 363. <li>
 364. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Thám tử theo dõi giám sát học sinh sinh viên.</strong></span></h3>
 365. </li>
 366. </ol>
 367. <p>Tiếp theo dịch vụ thám tử theo dõi ngoại tình là thám tử theo dõi giám sát học sinh sinh viên.  Nhu cầu này đến từ các bậc phụ huynh, muốn thuê thám tử theo dõi, giám sát các cậu ấm, cô chiêu. Những cô cậu choai choai ham chơi hơn ham học.</p>
 368. <p>Cũng có người thuê thám tử theo dõi giám sát người thân 24/24 vì họ nghi ngờ hành động mờ ám của người thân mình. Chính vì lý do đó, họ muốn thuê thám tử bám theo để xem người thân mình đi đâu. Mà gì và sử dụng thời gian, tiền bạc ra sao.</p>
 369. <ol start="3">
 370. <li>
 371. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Thám tử điều tra nhân thân.</strong></span></h3>
 372. </li>
 373. </ol>
 374. <p>Dịch vụ điều tra và xác định lý lịch, nhân thân kèm theo các mối quan hệ của một người nào đó đến từ nhiều nhu cầu khác nhau.</p>
 375. <p>Trong đó điều tra lai lịch của nhân viên, đối tác làm ăn. Điều tra nhân thân tiền hôn nhân. Điều tra nhân thân lý lịch của một đối tượng nào đó trong mối quan hệ làm ăn.</p>
 376. <figure id="attachment_7888" aria-describedby="caption-attachment-7888" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7888" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/tham-tu-dieu-tra-xac-minh-nhan-than.jpg" alt="Thám tử điều tra xác minh nhân thân" width="300" height="168" /><figcaption id="caption-attachment-7888" class="wp-caption-text">Thám tử điều tra xác minh nhân thân</figcaption></figure>
 377. <p>Khi nắm rõ được nhân thân, lai lịch của một ai đó thì bạn có nhiều cách để sử dụng nguồn tin này.</p>
 378. <p>Đặc biệt trong thời đại internet, mối quan hệ nhanh và mở như hiện nay. Thì nhu cầu điều tra nhân thân tiền hôn nhân rất được chú trọng.</p>
 379. <p>Chính vì thế nhu cầu điêu tra cô dâu, chú rể trước khi cưới được rất nhiều người thuê. Tuy nhiên chúng tôi nhóm chung nó vào dịch vụ điều tra nhân thân.</p>
 380. <ol start="4">
 381. <li>
 382. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Dịch vụ thám tử điều tra nguồn hàng.</strong></span></h3>
 383. </li>
 384. </ol>
 385. <p>Có 2 nhóm chính đó là điều tra nguồn hàng giá rẻ, uy tín để cho các đại lý nhập hàng về bán. Khi đã có nguồn hàng tốt, giá rẻ thì lợi thế cạnh tranh của bạn sẽ hơn hẳn đối thủ.</p>
 386. <p>Nhóm thứ hai là dịch vụ thám tử điều tra hàng giả hàng nhái. Dịch vụ này nhằm cung cấp thông tin để các doanh nghiệp chân chính có thông tin để khởi kiện. Hoặc bảo vệ mình trước những nguồn hàng giả thương hiệu của doanh nghiệp.</p>
 387. <ol start="5">
 388. <li>
 389. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Dịch vụ thám tử điều tra giúp văn phòng luật.</strong></span></h3>
 390. </li>
 391. </ol>
 392. <p>Đây là chương trình hợp tác riêng và lâu dài của văn phòng thám tử và văn phòng luật sư. Mục đích nhằm hỗ trợ các văn phòng luật sư có thêm bằng chứng để luận tội hoặc bảo vệ ai đó trước tòa.</p>
 393. <p>Chính vì chương trình hợp tác va hỗ trợ lâu dài, nên giá của dịch vụ thám tử điều tra cho văn phòng luật khá thấp.</p>
 394. <ol start="6">
 395. <li>
 396. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Thám tử tìm địa chỉ nhà, chỗ ở.</strong></span></h3>
 397. </li>
 398. </ol>
 399. <p>Đối với dịch vụ thám tử này có 3 nhóm chính.</p>
 400. <p>&#8211; Thám tử tìm kiếm người thân thất lạc nhiều năm.</p>
 401. <p>&#8211; Thám tử tìm kiếm con cái, người thân bỏ nhà đi.</p>
 402. <p>&#8211; Thám tử tìm kiếm con nợ bỏ trốn.</p>
 403. <p>Ngoài ra còn rất nhiều loại hợp đồng thám tử khác.  Nếu quý  khách có nhu cầu thuê, xin vui lòng liên hệ công ty thám tử Hoàng Kim nhé.</p>
 404. ]]></content:encoded>
 405. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/review-dich-vu-tham-tu-tphcm.html/feed</wfw:commentRss>
 406. <slash:comments>0</slash:comments>
 407. </item>
 408. <item>
 409. <title>Chi phí thuê thám tử đắt do đâu?</title>
 410. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/chi-phi-thue-tham-tu-dat-do-dau.html</link>
 411. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/chi-phi-thue-tham-tu-dat-do-dau.html#respond</comments>
 412. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 413. <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 09:59:34 +0000</pubDate>
 414. <category><![CDATA[Dịch Vụ Thám Tử]]></category>
 415. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7871</guid>
 416.  
 417. <description><![CDATA[Có lẽ không ít người từng suy nghĩ vì sao giá thuê thám tử lại đắt đỏ như vậy? Thậm chí có vài người còn so sánh tại sao lương công nhân 1 tháng có 7 &#8211; 10 triệu. Trong khi thuê thám tử lại tốn tới 20 &#8211; 30&#8230; ]]></description>
 418. <content:encoded><![CDATA[
 419.  
 420. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 421.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7871&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;2&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (2 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Chi ph\u00ed thu\u00ea th\u00e1m t\u1eed \u0111\u1eaft do \u0111\u00e2u?&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 422.            
 423. <div class="kksr-stars">
 424.    
 425. <div class="kksr-stars-inactive">
 426.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 427.            
 428.  
 429. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 430.        </div>
 431.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 432.            
 433.  
 434. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 435.        </div>
 436.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 437.            
 438.  
 439. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 440.        </div>
 441.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 442.            
 443.  
 444. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 445.        </div>
 446.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 447.            
 448.  
 449. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 450.        </div>
 451.    </div>
 452.    
 453. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 454.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 455.            
 456.  
 457. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 458.        </div>
 459.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 460.            
 461.  
 462. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 463.        </div>
 464.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 465.            
 466.  
 467. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 468.        </div>
 469.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 470.            
 471.  
 472. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 473.        </div>
 474.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 475.            
 476.  
 477. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 478.        </div>
 479.    </div>
 480. </div>
 481.                
 482.  
 483. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 484.            5/5 - (2 bình chọn)    </div>
 485.    </div>
 486. <p>Có lẽ không ít người từng suy nghĩ vì sao <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html">giá thuê thám tử</a></strong> lại đắt đỏ như vậy? Thậm chí có vài người còn so sánh tại sao lương công nhân 1 tháng có 7 &#8211; 10 triệu. Trong khi thuê thám tử lại tốn tới 20 &#8211; 30 triệu/ tháng. Để giải đáp thắc mắc này, Cty thám tử Hoàng Kim xin được chia sẻ những lý do sau đây. Để mọi người có cái nhìn công bằng và khỏi so sánh một cách khập khiễng. Sở dĩ, cái gì cũng có lý do của nó, mặt bằng chi phí dịch vụ thám tử cao cũng vậy. <span id="more-7871"></span>Tất cả đều có nguyên nhân, khi nguyên nhân hợp lý thì mới được phần đông chấp nhận.</p>
 487. <p>Dưới đây là những lý do khiến cho chi phí thuê thám tử cao. Càng không thể so sánh mức lương của nghề khác với nghề thám tử.</p>
 488. <figure id="attachment_7873" aria-describedby="caption-attachment-7873" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7873" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/chi-phi-thue-tham-tu-dat-do-dau.jpg" alt="Chi phí thuê thám tử đắt do đâu" width="600" height="450" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/chi-phi-thue-tham-tu-dat-do-dau.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/chi-phi-thue-tham-tu-dat-do-dau-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7873" class="wp-caption-text"><strong><a href="https://dinhvingoaitinh.com/gia-thue-tham-tu">Chi phí thuê thám tử</a></strong> đắt do đâu</figcaption></figure>
 489. <ol>
 490. <li>
 491. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Nghề thám tử là nghề nguy hiểm.</strong></span></h3>
 492. </li>
 493. </ol>
 494. <p>Hiện nay ở Việt Nam nghề thám tử chưa được công nhận hợp pháp. Nói đúng hơn là pháp luật không cấm nhưng cũng không cấp phép hoạt động.</p>
 495. <p>Chính vì lý do này những người làm thám tử tư ở Việt Nam cũng không được xã hội nhìn nhận. Thám tử tư không được pháp luật bảo vệ.</p>
 496. <p>Trong khi đó, khi khách hàng cần thuê thám tử, có nghĩa là sự việc đó ít nhiêu sẽ mang tính nhạy cảm. Ảnh hưởng tới thông tin đời tư của người khác, như dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình chẳng hạn.</p>
 497. <p>Vì có người nào muốn đi ngoại tình mà để người khác theo dõi, thu thập thông tin rồi báo lại với vợ/ chồng của mình đâu?</p>
 498. <p>Do đó, khi bị phát hiện họ sẵn sàng phản ứng tùy theo mức độ nặng hay nhẹ. Có trường hợp gặp phải đối tượng côn đồ họ sẵn sàng đánh, đâm thám tử tư ngay tại chỗ. (Thực tế anh/em trong nghề thám tử của chúng tôi đã từng bị đâm trên đường Hồng Bàng Q5.)</p>
 499. <ol start="2">
 500. <li>
 501. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Nghề thám tử là nghề cực khổ.</strong></span></h3>
 502. </li>
 503. </ol>
 504. <figure id="attachment_7874" aria-describedby="caption-attachment-7874" style="width: 556px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7874" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/gia-thue-dich-vu-tham-tu-1.jpg" alt="Giá thuê dịch vụ thám tử" width="556" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/gia-thue-dich-vu-tham-tu-1.jpg 556w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/12/gia-thue-dich-vu-tham-tu-1-300x186.jpg 300w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px" /><figcaption id="caption-attachment-7874" class="wp-caption-text">Giá thuê dịch vụ thám tử</figcaption></figure>
 505. <p>Làm thám tử thì lúc nào cũng phải đứng ngoài nắng, ngoài mưa để canh đối tượng. Vì chỉ cần sơ xẩy là đối tượng đã đi mất.  Mất dấu thì khách đâu có tính tiền. Do đó, dù nắng hay mưa, khi đối tượng nằm ngủ, xem tivi trong nhà thì thám tử phải rình mò ở ngoài đường.</p>
 506. <p>Gặp nhiều vị trí khó ví dụ quá vắng người, vùng quê hẻo lánh&#8230;.Thậm chí thám tử còn bị tưởng là trộm. Bị dân tình xì xào, chửi, đuổi&#8230;</p>
 507. <p>Chính vì lý do này, nếu trả lương thấp thì thà người ta chạy xe ôm công nghệ mỗi ngày kiếm 500k còn hơn đi làm thám tử.</p>
 508. <ol start="3">
 509. <li>
 510. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Công việc không ổn định.</strong></span></h3>
 511. </li>
 512. </ol>
 513. <p>Công việc thám tử tư là loại công việc thời vụ, khách nào thuê dài lắm là 1, 2 tháng. Thậm chí là 1, 2 ngày, chứ đâu có ổn định làm năm này qua năm khác như nghề khác.</p>
 514. <p>Chính vì lý do đó, mà chi phí cơ hội của thám tử rất cao. Nhiều khi làm 1, 2 ngày nghỉ mất 2, 3 ngày rồi mới làm tiếp. Do đó nếu trả lương thấp thì thám tử tư đâu lấy gì để sống? Cty thám tử cũng không thể nào duy trì được chi phí hoạt động.</p>
 515. <ol start="4">
 516. <li>
 517. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Chỉ một số ít người mới có thể làm được nghề thám tử.</strong></span></h3>
 518. </li>
 519. </ol>
 520. <p>Thám tử tư đòi hỏi phải có sức khỏe, nhanh nhẹn, lái xe giỏi, võ thuật. Ngoài ra óc quan sát, ghi nhớ và phán đoán tình huống.</p>
 521. <p>Chính vì lý do này không phải ai thích nghề thám tử, yêu nghề là làm được. Mà cần phải có 1 số tố chất nhất định, chịu khó, mặt dày&#8230;mới trụ nổi với nghề.</p>
 522. <ol start="5">
 523. <li>
 524. <h3><span style="color: #008000;"><strong> Thám tử là nghề không có hậu.</strong></span></h3>
 525. </li>
 526. </ol>
 527. <p>Những nghề khác thì có thể gắng bó tới cuối đời, có lương hưu. Nhưng đặc thù riêng của nghề thám tử đòi hỏi riêng. Do đó đâu người nào già mà theo được nghề này nữa. Vì khi cao tuổi sức khỏe sẽ yếu, chạy xem chập, mắt kém&#8230;</p>
 528. <p>Đó là những lý do chính mà bạn không nên so sánh lương thám tử với nghề khác của xã hội. Vì cách so sánh đó khập khiễng và không thể chấp nhận được. <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Thám tử uy tín HCM</a></strong> &#8211; <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-chuyen-nghiep-o-binh-duong.html">thám tử Bình Dương</a></strong> &#8211; <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/tham-tu-bien-hoa.html">Thám tử Biên Hòa Đồng Nai</a></strong>.</p>
 529. <p>Công ty thám tử Hoàng Kim trân trọng hợp tác với tất cả khách hàng có cái nhìn khách quan và đúng đắn về thám tử tư. Xin chân thành cảm ơn.</p>
 530. ]]></content:encoded>
 531. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/chi-phi-thue-tham-tu-dat-do-dau.html/feed</wfw:commentRss>
 532. <slash:comments>0</slash:comments>
 533. </item>
 534. <item>
 535. <title>Cách thuê thám tử vừa Rẻ vừa Uy Tín (Review♥)</title>
 536. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/cach-thue-tham-tu-vua-re-vua-uy-tin.html</link>
 537. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/cach-thue-tham-tu-vua-re-vua-uy-tin.html#respond</comments>
 538. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 539. <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 12:31:57 +0000</pubDate>
 540. <category><![CDATA[Công ty thám tử]]></category>
 541. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7791</guid>
 542.  
 543. <description><![CDATA[Như chúng ta đã biết, việc thuê thám tử không phải là công việc thường xuyên. Chỉ khi nào gia đình hoặc công việc làm ăn có việc khó. Nhưng không thể tự bản thân giải quyết mà cũng không nhờ được pháp luật. Thì khi đó khách hàng mới&#8230; ]]></description>
 544. <content:encoded><![CDATA[
 545.  
 546. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 547.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7791&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;C\u00e1ch thu\u00ea th\u00e1m t\u1eed v\u1eeba R\u1ebb v\u1eeba Uy T\u00edn (Review\u2665)&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 548.            
 549. <div class="kksr-stars">
 550.    
 551. <div class="kksr-stars-inactive">
 552.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 553.            
 554.  
 555. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 556.        </div>
 557.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 558.            
 559.  
 560. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 561.        </div>
 562.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 563.            
 564.  
 565. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 566.        </div>
 567.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 568.            
 569.  
 570. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 571.        </div>
 572.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 573.            
 574.  
 575. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 576.        </div>
 577.    </div>
 578.    
 579. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 580.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 581.            
 582.  
 583. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 584.        </div>
 585.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 586.            
 587.  
 588. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 589.        </div>
 590.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 591.            
 592.  
 593. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 594.        </div>
 595.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 596.            
 597.  
 598. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 599.        </div>
 600.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 601.            
 602.  
 603. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 604.        </div>
 605.    </div>
 606. </div>
 607.                
 608.  
 609. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 610.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 611.    </div>
 612. <p>Như chúng ta đã biết, việc <strong><span style="color: #008000;">thuê thám tử</span></strong> không phải là công việc thường xuyên. Chỉ khi nào gia đình hoặc công việc làm ăn có việc khó. Nhưng không thể tự bản thân giải quyết mà cũng không nhờ được pháp luật. Thì khi đó khách hàng mới tìm công ty thám tử để thuê. Chính vì lý do đó mà không phải ai cũng có kinh nghiệm để chọn công ty thám tử tốt để thuê. Vì lý do này, hôm nay chúng tôi sẽ <strong><span style="color: #ff00ff;">Review</span></strong> cho các bạn 1 địa chỉ tin cậy nữa để chọn thuê thám tử.  Đảm bảo dịch vụ thám tử ở Công ty này vừa <span style="color: #008000;"><strong>Rẻ</strong></span>, mà chất lượng tốt, lại <strong><span style="color: #008000;">Uy Tín</span></strong> nữa.√<span id="more-7791"></span></p>
 613. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Tại sao phải là công ty thám tử Phúc Long.</strong></span></h3>
 614. <p>Nếu là dân trong nghề thám tử ở Việt Nam thì không ai không biết đến công ty thám tử Phúc Long. Cũng giống như các công ty thám tử Tấn Phát, Hoàng Phúc, Đại Phát. Trong bài viết review <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-viet-nam-review.html">ToP 3 công ty thám tử uy tín nhất Việt Nam</a></strong>. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn, phản hồi tích cực từ công đồng.</p>
 615. <figure id="attachment_7792" aria-describedby="caption-attachment-7792" style="width: 790px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-7792" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-phuc-long-1024x436.png" alt="Thám tử Uy Tín Phúc Long" width="790" height="336" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-phuc-long-1024x436.png 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-phuc-long-300x128.png 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-phuc-long-768x327.png 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-phuc-long.png 1276w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /><figcaption id="caption-attachment-7792" class="wp-caption-text">Thám tử Uy Tín Phúc Long</figcaption></figure>
 616. <p>Nếu như 3 công ty nói trên mạnh ở Miền Nam thì thám tử Phúc Long là trùm của Miền Trung. Hàng loạt các chi nhánh, tại Quảng Nam, Đà Nẵng&#8230; Các trụ sở chi nhánh, văn phòng của Phúc Long cả ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế&#8230;</p>
 617. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Địa chỉ liên hệ của công ty thám tử Phúc Long như sau:</strong></span></h3>
 618. <p>CN 1: 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Ninh, Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng</p>
 619. <p>CN2: 186, Phố Lý Thường Kiệt, Tam Kỳ, Quảng Nam</p>
 620. <p>CN 3: 24 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế</p>
 621. <p>CN 4: 345 Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi</p>
 622. <p>Số hotline: 0971.334.776</p>
 623. <p>Website: thamtuphuclong.com</p>
 624. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Giới thiệu về Cty thám tử Phúc Long.</strong></span></h3>
 625. <p>Công ty thám tử Phúc Long ra đời cách đây 10 năm tại thành phố Đà Nẵng. Thời đó khách hàng <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">thuê thám tử TPHCM</a></strong>, Hà nội. Hoặc muốn thuê <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-chuyen-nghiep-o-binh-duong.html">thám tử tại tỉnh Bình Dương</a></strong> thì rất dễ. Tuy nhiên, nếu muốn thuê thám tử ở Quảng Nam, Đà Nẵng là điều không dễ dàng gì. Chính vì lý do đó, việc thám tử Phúc Long thành lập là 1 cứu cánh cho khách hàng ở đây.</p>
 626. <p>Trải qua nhiều năm hoạt động trong nghề thám tử. Nhờ mối quan hệ rộng, kinh nghiệm dày, nhân viên giỏi. Ngày nay thám tử tư Phúc Long đã có mặt ở nhiêu tỉnh thành. Đặc biệt là cả khu vực Miền Trung Việt Nam.</p>
 627. <figure id="attachment_7793" aria-describedby="caption-attachment-7793" style="width: 1024px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7793" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-uy-tin-nhat.png" alt="Thám tử uy tín nhất" width="1024" height="577" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-uy-tin-nhat.png 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-uy-tin-nhat-300x169.png 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/tham-tu-uy-tin-nhat-768x433.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-7793" class="wp-caption-text">Thám tử uy tín nhất</figcaption></figure>
 628. <p>Với tâm huyết và sự tận tụy của ban lãnh đạo công ty. Cùng với sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên thám tử trẻ tuổi, năng động. Thám tử tư Phúc Long luôn là điểm đến cho khách hàng cần thuê thám tử. Kể cả đội ngũ nhân viên thám tử tư yêu nghề và muốn gắng bó với nghề thám tử tư.</p>
 629. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Tại sao giá thuê thám tử ở Phúc Long là rẻ nhất?</strong></span></h3>
 630. <p>Công ty này không chỉ chú trọng vào việc mở rộng đội ngũ nhân viên thám tử. Bao gồm cả nhân viên thám tử chính thức và đội ngũ thám tử tư thời vụ. Tất cả đều được tuyển dụng, đào tạo bài bản. Bên cạnh đó cty thám tử Phúc Long còn chú trọng trang bị các thiết bị, công nghệ cao. Như phương tiện phá án, xe, máy ghi âm ghi hình, <strong>thiết bị định vị gps</strong>&#8230;</p>
 631. <p>Nhờ sự chú trọng đồng bộ cả về con người và phương tiện. Nhờ đó mà giá thuê thám tử của cty thám tử Phúc Long rất rẻ.</p>
 632. <p>Không những thế, nhờ sự quán triệt của ban lãnh đạo công ty. Canh tranh đồng bộ với các công ty khác cả về chất lượng dịch vụ, tốc độ phá án và giá cả. Nhờ đó mà giá thuê thám tử ở Phúc Long đã rẻ, dịch vụ lại còn uy tín.</p>
 633. <p>Nếu bạn có nhu cầu cần thuê thám tử tư Miền Trung, hãy liên hệ với văn phòng thám tử Phúc Long nhé.</p>
 634. ]]></content:encoded>
 635. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/cach-thue-tham-tu-vua-re-vua-uy-tin.html/feed</wfw:commentRss>
 636. <slash:comments>0</slash:comments>
 637. </item>
 638. <item>
 639. <title>ToP 3 Công ty thám tử Uy Tín nhất Việt Nam (Review ♥)</title>
 640. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-viet-nam-review.html</link>
 641. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-viet-nam-review.html#respond</comments>
 642. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 643. <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 03:43:11 +0000</pubDate>
 644. <category><![CDATA[Công ty thám tử]]></category>
 645. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7753</guid>
 646.  
 647. <description><![CDATA[ToP 3 Công ty thám tử Uy Tín nhất Việt Nam™ Nhu cầu thuê thám tử tư tại Việt Nam trong những năm gần đây ngày một tăng. Chính vì thế mà theo quy luật cung cầu chung, nhiều công ty thám tử cũng mọc lên để phục vụ khách&#8230; ]]></description>
 648. <content:encoded><![CDATA[
 649.  
 650. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 651.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7753&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ToP 3 C\u00f4ng ty th\u00e1m t\u1eed Uy T\u00edn nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam (Review \u2665)&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 652.            
 653. <div class="kksr-stars">
 654.    
 655. <div class="kksr-stars-inactive">
 656.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 657.            
 658.  
 659. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 660.        </div>
 661.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 662.            
 663.  
 664. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 665.        </div>
 666.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 667.            
 668.  
 669. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 670.        </div>
 671.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 672.            
 673.  
 674. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 675.        </div>
 676.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 677.            
 678.  
 679. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 680.        </div>
 681.    </div>
 682.    
 683. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 684.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 685.            
 686.  
 687. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 688.        </div>
 689.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 690.            
 691.  
 692. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 693.        </div>
 694.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 695.            
 696.  
 697. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 698.        </div>
 699.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 700.            
 701.  
 702. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 703.        </div>
 704.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 705.            
 706.  
 707. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 708.        </div>
 709.    </div>
 710. </div>
 711.                
 712.  
 713. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 714.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 715.    </div>
 716. <h3><strong><span style="color: #008000;"><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-viet-nam-review.html"><span style="color: #008000;">ToP 3 Công ty thám tử Uy Tín nhất Việt Nam</span></a><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></strong></h3>
 717. <p>Nhu cầu <a href="https://www.thamtuhoangkim.com/tham-tu-viet-nam"><strong><em><span style="color: #ff00ff;">thuê thám tử tư tại Việt Nam</span></em></strong></a> trong những năm gần đây ngày một tăng. Chính vì thế mà theo quy luật cung cầu chung, nhiều công ty thám tử cũng mọc lên để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả công việc cao. Khách hàng cần phải biết những công ty nào có nhiều kinh nghiệm và uy tín để chọn thuê. Có như vậy thì mới tiết kiệm được chi phí và nâng cao hiệu quả công việc. <span id="more-7753"></span>Bên cạnh đó, dịch vụ thám tử là loại dịch vụ khá nhạy cảm, chưa được nhà nước bảo hộ, quản lý. Chính vì vậy, không phải ai cũng có kinh nghiệm trong việc này. Trong bài viết này, công ty thám tử Hoàng Kim sẽ review <span style="color: #ff0000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span> 1 vòng. <strong><span style="color: #008000;">ToP 3 Công ty thám tử Uy Tín nhất Việt Nam<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></strong> giá cả hợp lý. Để những người mới sử dụng dịch vụ thám tử lần đầu biết cách lựa chọn.</p>
 718. <h3><span style="color: #008000;">ToP 1: Thám tử Tấn Phát.</span></h3>
 719. <p><span style="color: #008000;"><em><strong>Website: congtythamtubinhduong.com</strong></em></span><br />
 720. <span style="color: #008000;"><em><strong>Số hotline: 0971.334.776</strong></em></span></p>
 721. <figure id="attachment_7755" aria-describedby="caption-attachment-7755" style="width: 790px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-7755" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-tan-phat-1024x482.png" alt="Cty thám tử Tấn Phát" width="790" height="372" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-tan-phat-1024x482.png 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-tan-phat-300x141.png 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-tan-phat-768x362.png 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-tan-phat.png 1147w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /><figcaption id="caption-attachment-7755" class="wp-caption-text">Cty thám tử Tấn Phát</figcaption></figure>
 722. <p>Thám tử Tấn Phát có thế mạnh là nhờ ban lãnh đạo. Là đội ngũ những người làm trong ngành công an, bộ đội đã giải ngũ. Chính vì thế mà họ có kinh nghiệm và nghiệp vụ điều tra phá án. Với thâm niên kinh nghiệm 17 năm trong nghề thám tử tư. Ban đầu trụ sở công ty đặt tại TPHCM nhưng sau này chuyển về Bình Dương. Tuy nhiên cũng giống những công ty thám tử hàng đầu khác. Công ty thám tử Tấn Phát có văn phòng đại diện nhiều nơi. Hơn nữa, đội ngũ thám tử tư khắp nơi trên dải đất hình chữ S.<br />
 723. Điểm mạnh của thám tử Tấn Phát là nghiệp vụ vững. Phá những vụ án khó với tốc độ cao, giải tỏa tâm lý cho khách. Chính vì thế mà nhiều khách hàng sẵng sàng trả mức phí cao hơn để thuê. Vì đối với khách hàng, đặc biệt là những vụ việc mang tính chất nhạy cảm như điều tra ngoại tình. Điều tra trộm cắp nội bộ hay giám sát những cô cậu ngổ ngáo. Thì việc thần tốc phá án còn quan trọng hơn cả chi phí dịch vụ. Do một khi đã để lộ hoặc mất dấu thì sẽ không còn có cơ hội thứ 2 để theo lại.</p>
 724. <h3><span style="color: #008000;">ToP 2: Công ty thám tử Hoàng Phúc.</span></h3>
 725. <p><span style="color: #008000;"><em><strong>Website: congtydichvuthamtu.net</strong></em></span><br />
 726. <span style="color: #008000;"><em><strong>Số Hotline: 0971.334.776</strong></em></span></p>
 727. <p>So với những công ty thám tử khác ở Việt Nam. Cty thám tử tư Hoàng Phúc thực sự có thế mạnh ở khu vực phía Nam và các tỉnh Miền Tây. Bên cạnh chú trọng vào chất lượng dịch vụ thì công ty thám tử Hoàng Phúc còn chú trọng đến giá cả dịch vụ. Với tiêu chí Nhanh &#8211; Chuẩn &#8211; Rẻ. Cty thám tử Hoàng Phúc thực sự là nơi phục vụ cho số đông khách hàng.<br />
 728. Nhờ đội ngũ nhân viên thám tử tư chính thức được huấn luyện bài bản. Cộng với đội ngũ cộng tác viên rộng rãi trên phạm vi toàn Việt Nam. Đặc biệt là khu vực các tỉnh Phía Nam và Miền Tây. Văn phòng công ty thám tử tư Hoàng Phúc thật sự là nơi quy tụ của anh em thám tử trong nhiều năm qua.</p>
 729. <h3><span style="color: #008000;">ToP 3: Công ty thám tử Đại Phát.</span></h3>
 730. <p><span style="color: #008000;"><em><strong>Website: thamtudaiphat.com</strong></em></span><br />
 731. <span style="color: #008000;"><em><strong>Số Hotline: 0971.334.776</strong></em></span></p>
 732. <figure id="attachment_7756" aria-describedby="caption-attachment-7756" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7756" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-dai-phat-300x150.jpg" alt="Công ty thám tử Đại Phát" width="300" height="150" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-dai-phat-300x150.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-dai-phat-1024x512.jpg 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-dai-phat-768x384.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-dai-phat-1536x768.jpg 1536w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/11/cong-ty-tham-tu-dai-phat.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-7756" class="wp-caption-text">Công ty thám tử Đại Phát</figcaption></figure>
 733. <p>Công ty thám tử Đại Phát là một trong những công ty thám tử đầu tiên của Việt Nam. Công ty này có trụ sở ở TPHCM. Chi nhánh văn phòng ở khắp các tỉnh thành của nước ta. Với kinh nghiệm làm thám tử trên 15 năm trong nghề thám tử. Công ty thám tử Đại Phát có đội ngũ thám tử tư rất giàu kinh nghiệm.<br />
 734. Đặc biệt ban lãnh đạo công ty này rất tâm huyết, phát triển cùng với nghề. Từ những ngày đầu thám tử tư Đại Phát chỉ là 1 trung tâm thám tử nhỏ. Nhưng ngày nay thám tử Đại Phát là môt trong 3 thương hiệu thám tử uy tín ToP đầu Việt Nam. Chính nhờ lý do đó mà lượng khách hàng đến với công ty rất ổn định.<br />
 735. Thế mạnh của công ty thám tử Đại Phát là điều tra, theo dõi ngoại tình nhanh, chuẩn.<br />
 736. Nếu bạn cần thuê thám tử, hãy liên hệ với văn phòng thám tử Đại Phát thông qua web và số điện thoại ở trên nhé. Trường hợp nếu có thời gian, hãy đến trực tiếp văn phòng để tham quan trước.<br />
 737. Từ khóa: Cty <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">thám tử uy tín TPHCM</a></strong> và <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-chuyen-nghiep-o-binh-duong.html">Công ty thám tử Uy Tín Bình Dương</a></strong>.</p>
 738. ]]></content:encoded>
 739. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-viet-nam-review.html/feed</wfw:commentRss>
 740. <slash:comments>0</slash:comments>
 741. </item>
 742. <item>
 743. <title>ToP 1 Dịch vụ thám tử Giá Rẻ &#8211; ViP Sale.</title>
 744. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/top-1-dich-vu-tham-tu-gia-re-vip.html</link>
 745. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/top-1-dich-vu-tham-tu-gia-re-vip.html#respond</comments>
 746. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 747. <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 13:22:48 +0000</pubDate>
 748. <category><![CDATA[Dịch Vụ Thám Tử]]></category>
 749. <category><![CDATA[dịch vụ thám tử]]></category>
 750. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7716</guid>
 751.  
 752. <description><![CDATA[Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với Công ty Thám Tử Hoàng Kim®. Hôm nay, trong bài viết này công ty thám tử Hoàng Kim xin trân trọng giới thiệu với quý khách hàng dịch vụ thám tử giá rẻ. Plash sale nhân ngày chào mừng Thành&#8230; ]]></description>
 753. <content:encoded><![CDATA[
 754.  
 755. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 756.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7716&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ToP 1 D\u1ecbch v\u1ee5 th\u00e1m t\u1eed Gi\u00e1 R\u1ebb - ViP Sale.&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 757.            
 758. <div class="kksr-stars">
 759.    
 760. <div class="kksr-stars-inactive">
 761.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 762.            
 763.  
 764. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 765.        </div>
 766.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 767.            
 768.  
 769. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 770.        </div>
 771.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 772.            
 773.  
 774. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 775.        </div>
 776.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 777.            
 778.  
 779. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 780.        </div>
 781.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 782.            
 783.  
 784. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 785.        </div>
 786.    </div>
 787.    
 788. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 789.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 790.            
 791.  
 792. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 793.        </div>
 794.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 795.            
 796.  
 797. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 798.        </div>
 799.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 800.            
 801.  
 802. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 803.        </div>
 804.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 805.            
 806.  
 807. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 808.        </div>
 809.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 810.            
 811.  
 812. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 813.        </div>
 814.    </div>
 815. </div>
 816.                
 817.  
 818. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 819.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 820.    </div>
 821. <p>Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với <span style="color: #339966;"><strong>Công ty Thám Tử Hoàng Kim<span style="color: #ff00ff;">®</span></strong></span>. Hôm nay, trong bài viết này công ty thám tử Hoàng Kim xin trân trọng giới thiệu với quý khách hàng dịch vụ thám tử giá rẻ. Plash sale nhân ngày chào mừng Thành Phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại. Công ty dịch vu thám tử tại HCM, trực thuộc văn phòng thám tử tư Hoàng Kim Việt Nam. Chúng tôi giảm giá dịch vu tới 25% cho <span style="color: #ff00ff;"><strong><a style="color: #ff00ff;" href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">dịch vụ thám tử ở TPHCM</a></strong></span> và các vùng lân cận.<span id="more-7716"></span></p>
 822. <h3><span style="color: #339966;">Giới thiệu về công ty thám tử Hoàng Kim.</span></h3>
 823. <p>Công ty chúng tôi với kinh nghiệm gần 20 năm hành nghề thám tử ở Việt Nam. Với đội ngũ thám tử tư dày dạn kinh nghiệm thiện chiến, với cam kết theo là còn, tìm là thấy. Gần 20 năm qua đội ngũ thám tử tư của công ty dịch vụ thám tử Hoàng Kim đã mang lại cho khách hàng gần xa dịch vụ thám tử tốt nhất. Bao gồm những dịch vụ thám tử tư tiêu biểu như sau:</p>
 824. <ol>
 825. <li>
 826. <h3><span style="color: #339966;">Thám tử theo dõi ngoại tình.</span></h3>
 827. </li>
 828. </ol>
 829. <p>Khi nói về dịch vụ thám tử, chắc có lẽ quý khách không còn lạ gì với những vụ phá án ngoại tình ly kỳ hấp dẫn nhất. Trong nhiều năm qua công ty dịch vụ thám tử Hoàng Kim đã khám phá không biết bao nhiêu là vụ ngoại tinh. Giúp cho khách hàng của mình tránh bị căm sừng trong thời gian dài.</p>
 830. <p>Ngày nay xã hội trở nên hiện đại hơn cả về chất lượng sống và tư tưởng. Chính vì lý do đó mà những vụ ngoại tinh trong gia đình không chỉ xuất phát từ phía người đàn ông. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều ông chồng khổ sở tìm tới văn phòng thám tử Hoàng Kim nhờ điều tra khám phá án tình.</p>
 831. <p>Thám tử theo dõi ngoại tình ở TPHCM là dịch vụ mà thám tử tư có trách nhiệm điều tra, thu thập chứng cứ về ngoại tình. Để cung cấp cho khách hàng bằng chứng xác thực làm đối phương phải cuối đầu nhận tội. Hoặc dùng làm cơ sở pháp lý để tranh luận trước tòa.</p>
 832. <ol start="2">
 833. <li>
 834. <h3><span style="color: #339966;">Thám tử tư theo dõi giám sát trẻ vị thành niên.</span></h3>
 835. </li>
 836. </ol>
 837. <p>Những cậu ấm, cô chiêu ham chơi biếng học là mục tiêu mà các thám tử tư cần phải theo dõi. Đặc biệt tại TPHCM nhu cầu thuê thám tử theo dõi trẻ vị thành niên hư hỏng rất nhiều. Như chúng ta đều biết Sài Gòn là trung tâm kinh tế của cả nước. Chính vì thế mà lượng đại gia của TPHCM cũng nhiều hơn các tỉnh thành khác. Càng lao vào công viêc kinh doanh nhiều  bao nhiêu thì thời gian dành co gia đình càng ít bấy nhiêu. Đó là lý do vì sào ngày càng có nhiều khách hàng tìm thuê thám tử tư tại TPHCM theo dõi giám sát trẻ vị thành niên.</p>
 838. <figure id="attachment_7719" aria-describedby="caption-attachment-7719" style="width: 275px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7719" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/10/tham-tu-theo-doi-giam-sat.jpg" alt="Thám tử theo dõi giám sát" width="275" height="183" /><figcaption id="caption-attachment-7719" class="wp-caption-text">Thám tử theo dõi giám sát</figcaption></figure>
 839. <p>Nhiệm vụ của các thám tử tư là theo dõi xem đối tượng mục tiêu đi đâu, làm gì. Trẻ có giao tiếp với bạn bè là đối tượng xấu hay không? Trẻ có sử dụng chất cấm hay không?</p>
 840. <p>Qua nhiều năm kinh nghiệm với nghề dịch vụ thám tử, công ty thám tử tư Hoàng Kim đã khám phá không ít vụ án gia đình. Mà đối tượng gây ra chính la các cô, cậu quý tử của chính gia đình đó.</p>
 841. <figure id="attachment_7718" aria-describedby="caption-attachment-7718" style="width: 512px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7718" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/10/dich-vu-tham-tu.png" alt="Dịch vụ thám tử uy tín giá rẻ" width="512" height="239" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/10/dich-vu-tham-tu.png 512w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/10/dich-vu-tham-tu-300x140.png 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /><figcaption id="caption-attachment-7718" class="wp-caption-text">Dịch vụ thám tử uy tín giá rẻ</figcaption></figure>
 842. <ol start="3">
 843. <li>
 844. <h3><span style="color: #339966;">Thám tử tư tìm người mất tích.</span></h3>
 845. </li>
 846. </ol>
 847. <p>Đối tượng là người mất tích, thất lạc, bỏ trốn thì rất nhiều. Đó có thể là người thân trong gia đình đã thất lạc nhiều năm. Đó có thể là con nợ bỏ trốn, mà cũng có thể là trẻ vị thành niên theo bạn xấu bỏ nhà đi bụi.</p>
 848. <p>Với kinh nghiệm và đội ngũ thám tử tư nhiều kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Công ty dịch vụ thám tử tư Hoàng Kim đã quá nổi tiếng với cam kết theo là còn, tìm là thấy.</p>
 849. <p>Giá thuê dịch vụ thám tử tư tìm người mất tích phụ thuộc vào mức độ khó của từng vụ việc cụ thể.  Ví dụ manh mối mà khách hàng cung cấp cho các thám tử là những thứ gì? Đối tượng đi lâu  chưa? Mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như lý do tìm kiếm là gì?</p>
 850. <ol start="4">
 851. <li>
 852. <h3><span style="color: #339966;">Thám tử điều tra hàng giả hàng nhái.</span></h3>
 853. </li>
 854. </ol>
 855. <p>Dịch vụ thám tử điều tra hàng giả, hàng nhái là dịch vu phổ biến. Đây là dịch vụ thám tử dành cho các doanh nghiệp. Họ thuê thám tử để tim kiếm nguồn hàng giả mà đối tượng  xấu đã tuồng ra ngoài thị trường. Hàng giả sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp chân chính.</p>
 856. <ol start="5">
 857. <li>
 858. <h3><span style="color: #339966;">Thám tử tư điều tra trộm cắp.</span></h3>
 859. </li>
 860. </ol>
 861. <p>Dịch vụ thám tử điều tra trộm cắp của văn phòng thám tử Hoàng Kim. Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi cam kết là sẽ khám phá ra vụ việc một cách nhanh nhất cho khách hàng.</p>
 862. <p>Và còn rất nhiều dịch vụ thám tử khác nữa&#8230;</p>
 863. <h3><strong><span style="color: #339966;"><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html">Giá thuê thám tử</a>.</span> </strong></h3>
 864. <p>Về chi phí sử dụng dịch vụ thám tử tại TPHCM thì đã có mức giá chung. Nói chung tùy vào độ khó của từng vụ việc mà chi phí thuê thám tử sẽ khác nhau. Tuy nhiên như đã nói ngay ở đầu bài viết. Dịp này nhân dịp TPHCM mở cửa trở lại. Để chào mưng sự kiện nổi bật nói trên, cũng như để tri ân khác hàng. Những người đã góp phần nuôi sống và phát triển thương hiệu thám tử Hoàng Kim. Công ty dịch vụ thám tử tư chúng tôi sẽ giảm giá cho khách hàng lên tới 25%. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bài viết này được đăng tải.</p>
 865. ]]></content:encoded>
 866. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/top-1-dich-vu-tham-tu-gia-re-vip.html/feed</wfw:commentRss>
 867. <slash:comments>0</slash:comments>
 868. </item>
 869. <item>
 870. <title>#1 Công ty Thám tử uy tín TPHCM</title>
 871. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html</link>
 872. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html#comments</comments>
 873. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 874. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:33:59 +0000</pubDate>
 875. <category><![CDATA[Công ty thám tử]]></category>
 876. <category><![CDATA[Thám Tử Sài Gòn]]></category>
 877. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=3203</guid>
 878.  
 879. <description><![CDATA[Nhu cầu sử dụng dịch vụ thám tử của khách hàng tại Sài Gòn TPHCM luôn cao. Nó chiếm phần lớn, trong bảng thống kê những địa phương có nhu cầu thuê thám tử tư nhiều nhất của công ty thám tử TPHCM Hoàng Kim trong hơn 15 năm qua. Thành&#8230; ]]></description>
 880. <content:encoded><![CDATA[
 881.  
 882. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 883.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3203&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;433&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;4.9&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;4.9\/5 - (433 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;#1 C\u00f4ng ty Th\u00e1m t\u1eed uy t\u00edn TPHCM&quot;,&quot;width&quot;:&quot;125.4&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 884.            
 885. <div class="kksr-stars">
 886.    
 887. <div class="kksr-stars-inactive">
 888.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 889.            
 890.  
 891. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 892.        </div>
 893.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 894.            
 895.  
 896. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 897.        </div>
 898.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 899.            
 900.  
 901. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 902.        </div>
 903.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 904.            
 905.  
 906. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 907.        </div>
 908.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 909.            
 910.  
 911. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 912.        </div>
 913.    </div>
 914.    
 915. <div class="kksr-stars-active" style="width: 125.4px;">
 916.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 917.            
 918.  
 919. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 920.        </div>
 921.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 922.            
 923.  
 924. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 925.        </div>
 926.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 927.            
 928.  
 929. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 930.        </div>
 931.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 932.            
 933.  
 934. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 935.        </div>
 936.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 937.            
 938.  
 939. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 940.        </div>
 941.    </div>
 942. </div>
 943.                
 944.  
 945. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 946.            4.9/5 - (433 bình chọn)    </div>
 947.    </div>
 948. <p><strong>Nhu cầu sử dụng dịch vụ thám tử của khách hàng tại Sài Gòn TPHCM luôn cao</strong>. Nó chiếm phần lớn, trong bảng thống kê những địa phương có nhu cầu thuê thám tử tư nhiều nhất của <span style="color: #008000;"><strong>công ty thám tử TPHCM</strong></span> Hoàng Kim trong hơn 15 năm qua. <strong>Thành Phố HCM</strong> là nơi thám tử xuất hiện sớm nhất và nhiều nhất trên cả nước.<span id="more-3203"></span></p>
 949. <p>Dịch vụ thám tử là dịch vụ cần thiết trong rất nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Bao gồm cả người dân<strong> TPHCM</strong> nói riêng và người dân cả nước nói chung.</p>
 950. <figure id="attachment_3205" aria-describedby="caption-attachment-3205" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3205" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh-uy-tin-tphcm.jpg" alt="Thám tử theo dõi ngoại tình uy tín TPHCM" width="600" height="450" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh-uy-tin-tphcm.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh-uy-tin-tphcm-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3205" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử theo dõi ngoại tình uy tín, chuyên nghiệp nhất &#8211; <strong>Thám tử Sài Gòn TPHCM</strong></em></center></figcaption></figure>
 951. <p><strong>Nhưng để chọn lựa được một văn phòng thám tử uy tín</strong>, có nghiệp vụ vững mà giá cả lại phải chăng ở TPHCM là điều không hề đơn giản. Dịch vụ thám tử nở rộ nhiều năm qua,<span style="color: #008000;"><strong> công ty</strong> <strong>thám tử ở Sài Gòn</strong></span> rất nhiều. Sự quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực này còn rất lỏng lẻo.</p>
 952. <p><strong>Chính vì lý do đó</strong> mà chúng tôi chia sẻ với quý vị bài viết về <strong>Công ty thám tử TPHCM</strong>. Để quý khách thuận tiện hơn cho việc đưa ra quyết định của mình.</p>
 953. <p>Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý khách đôi nét cơ bản về <strong>dịch vụ thám tử tại TPHCM</strong> của <strong>văn phòng thám tử Sài Gòn</strong> &#8211;<span style="color: #008000;"><strong> Hoàng Kim</strong></span>.</p>
 954. <h2><span style="color: #008000;">I. Mục đích của bài viết thám tử Sài Gòn:</span></h2>
 955. <p>&#8211; Cung cấp cho khách hàng có cái nhìn tổng quan về <strong>văn phòng thám tử tại Sài Gòn</strong>.</p>
 956. <p>&#8211; Cung cấp cho khách hàng đôi nét giới thiệu sơ lược, cũng như tôn chỉ hoạt động của công ty.</p>
 957. <p>&#8211; Giúp cho khách hàng có được sự quyết định để lựa chọn một cách khách quan nhất.</p>
 958. <h2><span style="color: #008000;">II. Khó khăn của nghề thám tử ở TPHCM</span></h2>
 959. <p>&#8211; <strong>Thám tử ở TPHCM</strong> nói riêng và thám tử tư ở Việt Nam nói chung đều mang những nét riêng rất đặc trưng. Thám tử Việt Nam khác hoàn toàn thám tử ở một số nước tân tiến trên thế giới.</p>
 960. <blockquote><p>+ Thám tử ở nước tân tiến thì được sự bảo hộ của nhà nước, còn <strong>thám tử TPHCM</strong> ( cả Việt Nam) thì không.</p>
 961. <p>+ Thám tử ở các nước tân tiến thì rất có quyền lực, còn thám tử ở Việt Nam thì không.</p></blockquote>
 962. <p>&#8211; Chính vì lý do đó mà nghề thám tử ở Việt Nam nói chung và<strong> thám tử tại TPHCM</strong> nói riêng hoạt động rất lộn xộn.</p>
 963. <blockquote><p>+ Thám tử nghiệp vụ kém, hoạt động chụp dựt, manh mún.</p>
 964. <p>+ Thám tử hoạt động đơn lẽ, thiếu chuyên nghiệp, không có uy tín.</p>
 965. <p>+ Công ty thám tử cứ tự nhiên mọc lên rồi chết đi mà không có một hiệp hội, hay một cơ quan thấm quyền nào giám sát.</p></blockquote>
 966. <h2><span style="color: #008000;">III. Tôn chỉ hoạt động của văn phòng thám tử TPHCM &#8211; Hoàng Kim.</span></h2>
 967. <blockquote><p>Uy Tín &#8211; Bảo Mật &#8211; Nhanh chóng &#8211; Chính Xác &#8211; Giá hợp lý.</p></blockquote>
 968. <h3><span style="color: #ff6600;">1. Uy tín là tôn chỉ hoạt động.</span></h3>
 969. <blockquote><p>+ Đối với văn phòng thám tử Hoàng Kim thì uy tín luôn được đặt lên hàng đầu. Một chữ tin bằng vạn niềm tin.</p>
 970. <p>+ Hơn ai hết ban lãnh đạo của văn phòng thám tử Hoàng Kim luôn giúp cho nhân viên của mình cùng thấm nhuần câu nói:  mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Chúng tôi không mua đắt bán rẻ bao giờ.</p>
 971. <p>+ Nhận được thì làm được, không làm được thì đừng nhận hợp đồng.</p>
 972. <p>+ Đã nhận là sẽ làm, mà đã là phải đúng.</p>
 973. <p>+ Hoàn 100% tiền của khách nếu khách không hài lòng.</p></blockquote>
 974. <h3><span style="color: #ff6600;">2. Bảo mật là nguyên tắc sống còn của thám tử Sài Gòn TPHCM Hoàng Kim</span></h3>
 975. <p>Tất cả nhân viên khi được tuyển vào công ty là phải hiểu ngay lập tức, thám tử có nghĩa là bảo mật. Nếu không bảo mật được, không kín tiếng được thì đừng làm thám tử.</p>
 976. <blockquote><p>+ Bảo mật nhiều lớp.</p>
 977. <p>+ Đảm bảo tuyệt mật trước, trong và sau khi triển khai hợp đồng.</p>
 978. <p>+ Sau khi triển khai xong thì toàn bộ thông tin của khách đều được xóa sạch.</p>
 979. <p>+ Không nói với bất kỳ ai về công việc của mình, kể cả người nhà.</p></blockquote>
 980. <h3><span style="color: #ff6600;">3. Nhanh chóng.</span></h3>
 981. <p>Nhanh chóng giúp cho thám tử Hoàng Kim nâng cao được sự cạnh tranh cũng như sự hài lòng cuả khách.</p>
 982. <blockquote><p>+ Nhận hợp đồng tới đâu, làm dứt điểm tới đó.</p>
 983. <p>+ Làm nhanh nhất có thể, vì khách đang cần thông tin để giải quyết việc riêng. Xong việc thì khách đâu còn cần thông tin làm gì nữa.</p>
 984. <p>+ Không dàn trải, không ký bừa khi thiếu nhân sự.</p></blockquote>
 985. <h3><span style="color: #ff6600;">4. Chính xác.</span></h3>
 986. <p>Hơn ai hết, tất cả nhân viên ở TP HCM của <strong>văn phòng thám tử Hoàng Kim Sài Gòn</strong> và toàn bộ nhân viên của thám tử Hoàng Kim ở khắp nơi trên cả nước đều hiểu: Đã là thông tin cung cấp cho khách thì phải chính xác, trung thực tuyệt đối.</p>
 987. <p>Vì những thông tin này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định, tình cảm, tâm lý, và gia đình của khách hàng.</p>
 988. <blockquote><p>+ Xác thực thông tin 2 tầng trước khi bàn giao khách.</p>
 989. <p>+ Trung thực tuyệt đối, không được báo cáo xạo, báo cáo ẩu.</p>
 990. <p>+ Thông tin sai thì hoàn tiền 100% và phải xin lỗi, chiu trách nhiệm với khách.</p>
 991. <p>+ Biết chắc chắn 100% thì nói, không thì thôi.</p></blockquote>
 992. <h3><span style="color: #ff6600;">5. Giá hợp lý.</span></h3>
 993. <p>Mặc dù chúng tôi cần sự cạnh tranh với các đối thủ trong nghề về mặt giá cả. Do đó văn phòng thám tử Hoàng Kim sở Sài Gòn hay ở bất kỳ nơi nào tại Việt Nam cũng luôn báo giá thấp nhất, rẻ nhất có thể.</p>
 994. <p>Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi làm giảm đi chất lượng vì yếu tố giá cả. Nếu mức giá khách hàng đưa ra không đảm bảo được chất lượng của công việc thì chúng tôi không nhận hợp đồng. Chính vì thế mà thám tử Hoàng Kim lưu ý và ưu tiên cho mức giá hợp lý chứ không phải là giá rẻ.</p>
 995. <blockquote><p>+ Rẻ nhưng phải đảm bảo được chất lượng công việc.</p>
 996. <p>+ Rẻ so với đối thủ cạnh tranh chứ không phải rẻ dưới mức yêu cầu của công việc.</p>
 997. <p>+ Rẻ hơn so với những khách hàng thân thuộc, sử dụng dịch vụ từ 2 lần trở lên.</p>
 998. <p>+ Rẻ hơn nhờ những thông tin khuyến mại kèm theo.</p></blockquote>
 999. <figure id="attachment_3217" aria-describedby="caption-attachment-3217" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3217" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-sai-gon-1-1024x576.jpg" alt="Dịch vụ thám tử uy tín tại Sài Gòn" width="600" height="338" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-sai-gon-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-sai-gon-1-300x169.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-sai-gon-1-768x432.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-sai-gon-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3217" class="wp-caption-text"><center><em>Dịch vụ thám tử uy tín tại Sài Gòn (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1000. <h2><span style="color: #008000;">IV. Bảng báo giá thuê thám tử TPHCM Sài Gòn</span></h2>
 1001. <p>Vì thành phố HCM cũng như Bình Dương là một trong những địa phương mà thám tử Hoàng Kim có rất nhiều nhân viên, văn phòng. Vì thế khách hàng tại TPHCM sẽ được hưởng mức giá ưu đãi nhấ khi thuê thám tử.</p>
 1002. <p>Quý khách có thể tham khảo <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html">bảng giá thuê thám tử</a></strong>, bằng cách bấm vào link trên. Để có bảng giá tốt nhất, hãy liên hệ với thám tử Hoàng Kim tại.</p>
 1003. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;">Trực tiếp tại <span style="color: #008000;">Văn Phòng thám tử Hoàng Kim</span> nơi gần nhất.</h3>
 1004. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #008000;">Gọi điện trực tiếp về số hotline</span>: <strong><span style="color: #ff0000;">0971.334.776</span></strong></h3>
 1005. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #008000;">Gửi email về</span> thamtutuhoangkim@gmail.com</h3>
 1006. <h2><span style="color: #008000;">V. Phạm vi của bài viết thám tử Sài Gòn này bao gồm</span></h2>
 1007. <blockquote><p>TOP 1, TOP 2, TOP 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.</p>
 1008. <p># 1, # 2, # 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.</p>
 1009. <p>No.1, No.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.</p></blockquote>
 1010. <h2><span style="color: #008000;">VI. Những nơi ở TPHCM áp dụng bảng báo giá thuê thám tử trong bài viết này gồm.</span></h2>
 1011. <table id="tablepress-2" class="tablepress tablepress-id-2 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-2_info">
 1012. <tbody class="row-hover">
 1013. <tr class="row-2 even" role="row">
 1014. <td class="column-1">1</td>
 1015. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 1</td>
 1016. </tr>
 1017. <tr class="row-3 odd" role="row">
 1018. <td class="column-1">2</td>
 1019. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 2</td>
 1020. </tr>
 1021. <tr class="row-4 even" role="row">
 1022. <td class="column-1">3</td>
 1023. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 3</td>
 1024. </tr>
 1025. <tr class="row-5 odd" role="row">
 1026. <td class="column-1">4</td>
 1027. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 4</td>
 1028. </tr>
 1029. <tr class="row-6 even" role="row">
 1030. <td class="column-1">5</td>
 1031. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 5</td>
 1032. </tr>
 1033. <tr class="row-7 odd" role="row">
 1034. <td class="column-1">6</td>
 1035. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 6</td>
 1036. </tr>
 1037. <tr class="row-8 even" role="row">
 1038. <td class="column-1">7</td>
 1039. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 7</td>
 1040. </tr>
 1041. <tr class="row-9 odd" role="row">
 1042. <td class="column-1">8</td>
 1043. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 8</td>
 1044. </tr>
 1045. <tr class="row-10 even" role="row">
 1046. <td class="column-1">9</td>
 1047. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 9</td>
 1048. </tr>
 1049. <tr class="row-11 odd" role="row">
 1050. <td class="column-1">10</td>
 1051. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 10</td>
 1052. </tr>
 1053. <tr class="row-12 even" role="row">
 1054. <td class="column-1">11</td>
 1055. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 11</td>
 1056. </tr>
 1057. <tr class="row-13 odd" role="row">
 1058. <td class="column-1">12</td>
 1059. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận 12</td>
 1060. </tr>
 1061. <tr class="row-14 even" role="row">
 1062. <td class="column-1">13</td>
 1063. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận Bình Tân</td>
 1064. </tr>
 1065. <tr class="row-15 odd" role="row">
 1066. <td class="column-1">14</td>
 1067. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận Bình Thạnh</td>
 1068. </tr>
 1069. <tr class="row-16 even" role="row">
 1070. <td class="column-1">15</td>
 1071. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận Gò Vấp</td>
 1072. </tr>
 1073. <tr class="row-17 odd" role="row">
 1074. <td class="column-1">16</td>
 1075. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận Phú Nhuận</td>
 1076. </tr>
 1077. <tr class="row-18 even" role="row">
 1078. <td class="column-1">17</td>
 1079. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận Tân Bình</td>
 1080. </tr>
 1081. <tr class="row-19 odd" role="row">
 1082. <td class="column-1">18</td>
 1083. <td class="column-2">Thám tử uy tín tạiQuận Tân Phú</td>
 1084. </tr>
 1085. <tr class="row-20 even" role="row">
 1086. <td class="column-1">19</td>
 1087. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Quận Thủ Đức</td>
 1088. </tr>
 1089. <tr class="row-21 odd" role="row">
 1090. <td class="column-1">20</td>
 1091. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Huyện Bình Chánh</td>
 1092. </tr>
 1093. <tr class="row-22 even" role="row">
 1094. <td class="column-1">21</td>
 1095. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Huyện Cần Giờ</td>
 1096. </tr>
 1097. <tr class="row-23 odd" role="row">
 1098. <td class="column-1">22</td>
 1099. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Huyện Củ Chi</td>
 1100. </tr>
 1101. <tr class="row-24 even" role="row">
 1102. <td class="column-1">23</td>
 1103. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Huyện Hóc Môn</td>
 1104. </tr>
 1105. <tr class="row-25 odd" role="row">
 1106. <td class="column-1">24</td>
 1107. <td class="column-2">Thám tử uy tín tại Huyện Nhà Bè</td>
 1108. </tr>
 1109. </tbody>
 1110. </table>
 1111. <h3><span style="color: #339966;">6.1 Thám tử Quận 1 TPHCM</span></h3>
 1112. <p>Thám tử giỏi tại Quận 1 TPHCM là dịch vụ thám tử tư uy tín nhất ở trung tâm Quận 1, Sài Gòn. Dịch vụ thám tử tư Quận 1 có thể nói là cái nôi của nghê thám tử trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Công ty thám tử tư Hoàng Kim với văn phòng thám tử uy tín và nổi tiêng tại Quận 1 đã phục vụ cho rất nhiều khách hàng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng dịch vụ thám tử tốt nhất, giá thuê thám tử rẻ nhất tại Quận 1 TPHCM.</p>
 1113. <figure id="attachment_7724" aria-describedby="caption-attachment-7724" style="width: 567px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7724" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-1-tphcm.jpg" alt="Thám tử Quận 1 TPHCM" width="567" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-1-tphcm.jpg 567w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-1-tphcm-300x183.jpg 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /><figcaption id="caption-attachment-7724" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 1 TPHCM</figcaption></figure>
 1114. <h3><span style="color: #339966;">6.2 Thám tử uy tín tại Quận 2 TPHCM.</span></h3>
 1115. <p>Văn phòng thám tử tại Quận 2 TPHCM, là nơi phối hợp với nhiều đội thám tử khác trên khắp thành phố. Thám tử tư ở Quận 2 của công ty thám tử Hoàng Kim bao gồm những thám tử giỏi nhất. Nhiều kinh nghiệm và tận tụy với nghề thám tử tư. Trung tâm thám tử tư quận 2 HCM còn có nhiều thám tử nữ. Giỏi, chuyên nghiệp, sẵn sàng hóa trang thành những nhân vật thực tế. Đảm bảo có thể phá án một cách thần tốc, bất ngờ mà đối phương không kịp trở tay.</p>
 1116. <figure id="attachment_7725" aria-describedby="caption-attachment-7725" style="width: 567px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7725" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-2-tphcm.jpg" alt="Thám tử Quận 2 TPHCM" width="567" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-2-tphcm.jpg 567w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-2-tphcm-300x183.jpg 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /><figcaption id="caption-attachment-7725" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 2 TPHCM</figcaption></figure>
 1117. <h3><span style="color: #339966;">6.3 Văn phòng thám tử tại Quận 3 TPHCM.</span></h3>
 1118. <p>Văn phòng trung tâm thám tử tư tại Quân 3 TPHCM. Quận 3 TPHCM có thể nói là địa bàn rất thuận tiện cho sự hoạt động của thám tử tư. Vì địa bàn quận 3 di chuyển sang các khu vực khác rất thuận tiện, nhanh chóng. Chính vì lý do đó mà thám tử tư có thể phối hợp với nhau tác chiến, thoắc ẩn, thoắc hiện. Thuận tiện trong việc đeo bám và giữ mối liên lạc liền mạch với các đội thám tử ở khu vực khác. Thám tử tư ở tại Quân 3 TPHCM đã nhiều năm cống hiến cho khách hàng những phi vụ điều tra, phá án. Chính vì lý do đó mà dịch vụ thám tử tại Quận 3 TPHCM đã giúp cho khách hàng.</p>
 1119. <figure id="attachment_7726" aria-describedby="caption-attachment-7726" style="width: 567px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7726" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tu-quan-3-tphcm.jpg" alt="Thám tử Quận 3 TPHCM" width="567" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tu-quan-3-tphcm.jpg 567w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tu-quan-3-tphcm-300x183.jpg 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /><figcaption id="caption-attachment-7726" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 3 TPHCM</figcaption></figure>
 1120. <h3><span style="color: #339966;">6.4 Trung tâm thám tử giỏi tại Quân 4 TPHCM.</span></h3>
 1121. <p>Qua nhiều năm gắng bó với nghề thám tử. Đội ngũ thám tử tư của công ty thám tử Hoàng Kim nhận thấy không địa bàn nào phức tạp như ở Quận 4 TPHCM. Đây là khu vực giáp ranh với các quận, huyện vùng ven. Chính vì lý do đó mà khách hàng thuê thám tử Quận 4 điều tra phá những vụ án về trộm cắp&#8230;.rất nhiều.</p>
 1122. <figure id="attachment_7727" aria-describedby="caption-attachment-7727" style="width: 567px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7727" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-4-tphcm.jpg" alt="Thám tử Quận 4 TPHCM" width="567" height="345" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-4-tphcm.jpg 567w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-4-tphcm-300x183.jpg 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /><figcaption id="caption-attachment-7727" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 4 TPHCM</figcaption></figure>
 1123. <h3><span style="color: #339966;">6.5 Thám tử chuyên điều tra ngoại tình tại Quận 5 HCM.</span></h3>
 1124. <p>Khu vực quận 5 TPHCM là khu vực mà thám tử theo dõi và điều tra ngoại tình của Thám tử Hoàng Kim rất hay có mặt. Ai cũng biết những vùng như quân 1, 3, 5..là vùng trung tâm của thành phố. Chính vì lý do đó mà quanh đây có rất nhiều nhà hàng, quán ăn và những dịch vu ăn chơi khác. Đó là địa điểm thích hợp để các cặp tình nhân chọn làm nơi hẹn hò. Cũng chính vì lý do đó mà đội ngũ thám tử tư điều tra ngoại tình. Thám tử theo dõi ngoại tình của thám tử Hoàng Kim cũng thường xuyên có măt để phá án.</p>
 1125. <figure id="attachment_7730" aria-describedby="caption-attachment-7730" style="width: 602px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7730" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tu-q5-tphcm.png" alt="Thám tử Quận 5 TPHCM" width="602" height="460" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tu-q5-tphcm.png 602w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tu-q5-tphcm-300x229.png 300w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" /><figcaption id="caption-attachment-7730" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 5 TPHCM</figcaption></figure>
 1126. <p>Để điều tra một vụ ngoại tình thành công trong bí mật. Thì người làm nghề thám tử đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ phá án. Đó là lý do vì sao mà mỗi một vụ điều tra theo dõi ngoại tinh thì thám tử Hoàng Kim luôn phái những thám tử tư lão luyện và nhiều kinh nghiệm nhất vào cuộc. Thám tử tư của chúng tôi là những người được đào tạo, huấn luyên một cách bài bản, chuyên nghiệp. Những thám tử tận tụy với nghề luôn được công ty thám tử Hoàng Kim, tuyển chọn và đào tạo liên tục. Dịch vụ thám tử tại quận 5 TPHCM của công ty thám tử Hoàng Kim luôn được khách hàng đánh giá cao là vì lý do này.</p>
 1127. <h3><span style="color: #339966;">6.6 Thám tử theo dõi giám sát học sinh sinh viên tại Quận 6 TPHCM.</span></h3>
 1128. <p>Không đâu nhiều cậu ấm, cô chiêu như ở đất Sài Gòn. Mảnh đất kinh kỳ, kinh đô của nền kinh tế cả nước. Đây cũng là nơi rất nhiều thiếu gia, tiểu thư co nhà giàu, lắm tiền nhưng thiếu sự quan tâm từ thuở nhỏ của gia đình. Đó là lý do tại sao mà dịch vụ thám tử theo dõi giám sát học sinh sinh viên phát triển rất tốt tại TPHCM. Công ty thám tử Hoàng Kim TPHCM là nơi nhiều khách hàng gửi gắm dịch vụ thám tử theo dõi giám sát. Được khách hàng thuê để làm nhiệm vụ. Những thám tử giỏi và nhiều kinh nghiệm nhất tại Sài Gòn HCM luôn đươc công ty trọng dụng. Trải qua gần 20 năm gắng bó với nghề thám tử tư, công ty chúng tôi đã được khách hàng đánh giá cao. Công ty chúng tôi là công ty thám tử tư uy tín hiệu quả và chuyên nghiệp. Văn phòng thám tử HCM của công ty thám tử Hoàng Kim là công ty tốt nhất. Giá thuê thám tử hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp và tận tụy với nghề.</p>
 1129. <figure id="attachment_7731" aria-describedby="caption-attachment-7731" style="width: 585px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7731" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-6-tphcm.png" alt="Thám tử Quận 6 TPHCM" width="585" height="535" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-6-tphcm.png 585w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-6-tphcm-300x274.png 300w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" /><figcaption id="caption-attachment-7731" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 6 TPHCM</figcaption></figure>
 1130. <p>Viêc theo dõi giám sát học sinh, sinh viên là một công việc hết sức khó khăn và nguy hiểm. Bỡi lẽ, những cô cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, rất ngỗ nghịch và sẵn sàng làm những chuyện rồ dại. Nếu biết bản thân bị gia đình thuê thám tử theo dõi. Chính vì lý do này mà muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo dõi giám sát thì thám tử phải la người có kinh nghiệm nhiều năm.</p>
 1131. <h3><span style="color: #008000;">6.7 Giá thuê thám tử tại Quận 7 TPHCM.</span></h3>
 1132. <p>Có thể nói quận 7 TPHCM là một trong những quận phát triển bậc nhất Sài Gòn. Đường xá thông thoáng, rộng rãi. Đây là khu vực có nhiều khu dân cư cao cấp, mang tính nội bộ. Chính vì thế mà việc tác nghiệp của thám tử tư cũng có phần khó khăn hơn. Đặc biệt là vào những khung giờ sau 11 giờ đêm. Thám tử tư tại Quận 7 TPHCM rất khó trà trộn, hoặc đứng lâu ở 1 vị trí. Vì dễ bị lực lượng dân phòng và người dân nhòm ngó. Đây là điều mà làm cho một số thám tử tư ở TPHCM dễ bị lạc dấu đối tượng, nếu vị trí theo dõi không thuận tiện.</p>
 1133. <figure id="attachment_7734" aria-describedby="caption-attachment-7734" style="width: 270px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7734" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-7-tphcm.jpg" alt="Thám tử Quân 7 TPHCM" width="270" height="187" /><figcaption id="caption-attachment-7734" class="wp-caption-text">Thám tử Quân 7 TPHCM</figcaption></figure>
 1134. <p>Văn phòng thám tử tư TPHCM là nơi có rất nhiều thám tử giỏi. Chúng tôi luôn lên phương án tác nghiệp cụ thể cho từng vị trí, mục tiêu riêng. Chính vì lý do đó mà những phi vụ điều tra, theo dõi của công ty chúng tôi luôn mang lại hiệu quả cao nhất.  Văn phòng thám tử tư Quận 7 HCM là nơi quy tụ những thám tử giỏi. Thám tử tư tại Văn phòng thám tử TPHCM, nhiều kinh nghiệm nhất ở Sài Gòn TPHCM.</p>
 1135. <p>Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng của mình những tiện ích tốt nhất. Kèm bảng giá thuê thám tử tư rẻ nhất ở Sài Gòn TPHCM. Nếu quý khách có nhu cầu thuê thám tử tư tại Quận 7 TPHCM, hãy liên lạc ngay với văn phòng thám tử Hoàng Kim Sài Gòn nhé.</p>
 1136. <h3><span style="color: #008000;">6.8 Trung tâm thám tư tư Quận 8 TPHCM.</span></h3>
 1137. <p>Vào môt ngày trung tuần tháng 8 năm 2021. Thám tử Nhật Nam đang ngồi trực ở văn phòng thám tử Quận 8 như mọi ngày. Một vị khách hàng trung tuổi bước vào. Anh Hùng với vẻ măt phờ phạt dường như đã thức mấy đêm không ngủ. Thám tử Nhật Nam lấy ly rót cho anh Hùng cốc nước lọc sau đó ngồi im không nói. Đợi vị khách bớt mệt Nhật Nam mới mở lời. Xin lỗi, dường như anh có chuyện gì đang cần chúng tôi giúp đỡ.</p>
 1138. <figure id="attachment_7735" aria-describedby="caption-attachment-7735" style="width: 269px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7735" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-8-tphcm.jpg" alt="Thám tử tại Quận 8 TPHCM" width="269" height="188" /><figcaption id="caption-attachment-7735" class="wp-caption-text">Thám tử tại Quận 8 TPHCM</figcaption></figure>
 1139. <p>Vị khác vào câu chuyện luôn. Tôi có đứa con gái năm nay vừa bước sang tuổi 18, nhưng cháu ngỗ ngược. Trước đây thỉnh thoảng bé vẫn đi qua đêm bên ngoài. Cháu thường lấy lý do là ngủ lại nhà đứa bạn thân. Sáng hôm sau cháu lại về, nhiều lần thành quen. Với lại vợ chồng tôi cũng lo công chuyện làm ăn nên thình thoảng cũng ở bên ngoài ít về nhà. Vì vậy không theo dõi sát sao cháu được. Nhưng lần này cháu đi, đã 3 ngày không về. Gia đình linh cảm có chuyện chẳng lành liên hệ với đứa bạn thân mà cháu vẫn nhắc. Thì bé Lan (bạn của con anh Hùng), nói là con anh không có ghé.</p>
 1140. <p>Gia đình mới tá hỏa tim kiếm khắp nơi, những chỗ quen biết mà bé có thể tới đều đã liên lạc nhưng không có kết quả. Chính vì lý do đó mà gia đình mới tìm tới văn phòng thám tử Hoàng Kim TPHCM nhờ giúp đỡ.</p>
 1141. <h3><span style="color: #008000;">6.9 Dịch vụ thám tử điều tra trộm cắp nội bộ Quận 9 TPHCM.</span></h3>
 1142. <p>Dịch vụ thám tử tư điều tra trộm cắp nội bộ công ty, gia đình. Đó là dịch vụ thám tử mà các thám tử tư sẽ vào cuộc để điều tra tìm kiếm. Thám tử tư sẽ lần theo những manh mối của một vụ trộm cắp trong gia đình hoặc công ty.</p>
 1143. <figure id="attachment_7736" aria-describedby="caption-attachment-7736" style="width: 273px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7736" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-9-tphcm.jpg" alt="Thám tử quận 9 tphcm" width="273" height="184" /><figcaption id="caption-attachment-7736" class="wp-caption-text">Thám tử quận 9 tphcm</figcaption></figure>
 1144. <p>Có rất nhiều lý do mà đương sự không thể nhờ sự can thiệp của công an. Trong đó lý do quan trọng nhất đó là bằng chứng và sự tế nhị của vụ việc. Ví dụ bên cơ quan công an chỉ tâp trung vào chứng cứ cụ thể xác thực. Còn thám tử tư thì có thể lần theo dấu vết của những nghi vấn rất mơ hồ của khách hàng. Cơ quan công an một khi điều tra ra manh mối thì họ sẽ công bố thông tin và tiến hành theo pháp luật. Trong khi có rất nhiều vụ việc, khách hàng chỉ muốn điều tra để biết chân tướng sự việc chứ không muốn làm lớn chuyện. Đó là lý do tại sao mà nhiều khách hàng tìm tới công ty thám tử tư. Mục đích là để thuê thám tử điều tra một vụ việc nào đó thay vì nhờ cơ quan công an.</p>
 1145. <h3><span style="color: #008000;">6.10 Thám tử điều tra hàng giả, hàng nhái tại TPHCM.</span></h3>
 1146. <p>Hàng giả hàng nhái là một trong những mối họa của doanh nghiệp chân chính. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp non trẻ. Doanh nghiệp chưa có nguồn lực mạnh về tài chính. Bạn thử hình dung xem nếu như doanh nghiệp mình dốc toàn lực để nghiên cứu một sản phẩm nào đó. Đến khi sản phẩm vừa ra đời thì trên thị trường đã bán tràn lan với giá siêu rẻ. Hiểm họa hàng giả, hàng nhái không chỉ làm cho doanh nghiệp của bạn mất khách. Hàng giả hàng nhái còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản phẩm. Đó chính là lý do vì sao nhiều khách hàng tại TPHCM thuê thám tử điều tra hàng giả hàng nhái.</p>
 1147. <p>Không chỉ ở HCM mà các vùng lân cận nhu cầu cũng rất cao. Nơi có nền công nghiệp phát triển thì nạn hàng giả hàng nhái càng nhiều. Ở đó dịch vụ thám tử điều tra hàng giả hàng nhái cũng luôn đắt khách.</p>
 1148. <figure id="attachment_7739" aria-describedby="caption-attachment-7739" style="width: 599px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7739" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-10-tphcm.png" alt="Thám tử Quận 10 TPHCM" width="599" height="539" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-10-tphcm.png 599w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-10-tphcm-300x270.png 300w" sizes="(max-width: 599px) 100vw, 599px" /><figcaption id="caption-attachment-7739" class="wp-caption-text">Thám tử Quận 10 TPHCM</figcaption></figure>
 1149. <p>&nbsp;</p>
 1150. <h4><span style="color: #008000;">            6.10.1Thám tử điêu tra nguồn hàng giả để lam gì?</span></h4>
 1151. <p><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Thám tử HCM</a></strong> nơi cung cấp dịch vụ thám tử tốt tại Sài Gòn. <span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Văn phòng thám tử TPHCM</a></strong></span> của công ty thám tử Hoàng Kim đã tồn tại và phát triển 19 năm. Có được sự thành công này, cũng là nhờ khách hàng thuê thám tử tại TPHCM tín nhiệm. Công ty thám tử tư Hoàng Kim TPHCM với đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp. Tuyển chọn và đào tạo thám tử tại TPHCM bài bản liên tục. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ này. Cty thám tử TPHCM của Hoàng Kim đã được khách hàng đánh giá cao.</p>
 1152. <p>Nhân dịp thành phố Hồ Chí Minh mở cửa hậu covid. Công ty thám tử Hoàng Kim TPHCM giảm giá sâu cho khách hàng. Hãy đến để sử dụng và cảm nhận dịch vụ nhé.</p>
 1153. <h3><span style="color: #008000;">6.11 <a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Thám tử TPHCM</a> cái nôi của nghề thám tử.</span></h3>
 1154. <p>Có thể nói TP.HCM là cái nôi của nền kinh tế cả nước. Chính vì lý do đó mà TPHCM cũng là cái nôi của nghề thám tử. Vì dịch vụ thám tử tư là dịch vụ thặng dư, ăn theo sự phát triển của xã hội. Khi xã hội càng phát triển bao nhiêu thì nhu cầu thuê thám tử càng cao bấy nhiêu. Bên cạnh đó, TPHCM còn là cửa ngỏ giao thương của cả nước. Nơi tiếp xúc và giao thoa giữa nền văn phóa Đông &#8211; Tây của nước ta.</p>
 1155. <p>Nhờ lý do này mà nghề thám tử ở TPHCM phát triển rất sớm và ổn định. Dịch vụ thám tử tư tại TPHCM là dịch vụ được nhiều khách hàng ưa chuộng.</p>
 1156. <h4><span style="color: #008000;">            6.11.1 Những ững viên thám tử tận tụy nhất TPHCM.</span></h4>
 1157. <p>Từ khi ra đời tới nay trung tâm thám tử tư Quận 11 TPHCM là văn phòng thám tử uy tín nhất. Chúng tôi theo nghề thám tử, bám nghề và sống có tâm với nghề. Nhờ vào lý do đó mà mỗi khi có nhu cầu giải quyết khó khăn. Khách hàng tại TPHCM đều tìm đến văn phòng thám tử Sài Gòn của công ty thám tử Hoàng Kim.</p>
 1158. <figure id="attachment_7738" aria-describedby="caption-attachment-7738" style="width: 541px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7738" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-11-tphcm.png" alt="Thám tử quận 11 tphcm" width="541" height="382" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-11-tphcm.png 541w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-11-tphcm-300x212.png 300w" sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" /><figcaption id="caption-attachment-7738" class="wp-caption-text"><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Thám tử TPHCM</a></strong></figcaption></figure>
 1159. <p>Trải qua nhiều năm phát triển với nghề thám tử tại TPHCM. Tới nay không biết công ty thám tử Hoàng Kim tại Quận 11 TP HCM. Chúng tôi đã phá tổng cộng bao nhiêu vụ án. Chỉ biết rằng lượng khách hàng đến với văn phòng thám tử HCM luôn tăng lên từng năm. Trong số đó có sự đóng góp không ít của khách hàng cũ. Đã từng sử dụng dịch vụ thám tử tại công ty chúng tôi. Văn phòng thám tử tư tại quận 11 TPHCM luôn tuyển dụng thám tử giỏi. Chúng tôi huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp. Không những thế đội ngũ ban lãnh đạo của văn phòng cũng là những người xuất thân trong ngành. Là cán bộ điều tra, công an, bộ đội xuất ngũ. Nhờ đó mà họ có sẵn nghiệp vụ điều tra phán, cộng với niềm đam mê thám tử tư. Tất cả những nguyên do này đã làm cho nghề thám tử TPHCM phát triển rực rỡ.</p>
 1160. <h3><span style="color: #339966;">6.12 Thám tử ở quận 12 TPHCM tuyển dụng.</span></h3>
 1161. <figure id="attachment_7751" aria-describedby="caption-attachment-7751" style="width: 275px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7751" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-tuyen-dung.jpg" alt="thám tử tuyển dụng" width="275" height="183" /><figcaption id="caption-attachment-7751" class="wp-caption-text">thám tử tuyển dụng</figcaption></figure>
 1162. <p>Để đáp ứng cho nhu cầu thuê thám tử tư dịp cuối năm của khách hàng tại TPHCM. Nhằm mở rộng thị trường và  nâng cao mức cạnh tranh cho những năm tới. Văn phòng thám tử tư Quận 12 TPHCM. Công ty thám tử Hoàng Kim TPHCM đang có nhu cầu tuyển dụng thám tử như sau:</p>
 1163. <p>&#8211; Tuyển 30 nhân viên thám tử tư thời vụ, làm việc theo hợp đồng.</p>
 1164. <h3><span style="color: #ff00ff;">Yêu cầu:</span></h3>
 1165. <p>Là người nhiệt tình, năng nỗ và có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm thám tử tư.</p>
 1166. <p>Rành đường xá, ngóc ngách tại địa bàn quận 12 TPHCM.</p>
 1167. <p>Có phương tiện đi lại riêng (xe máy), chất lượng xe còn tốt.</p>
 1168. <p>Có phương tiện ghi âm, ghi hình tương đối ít nhất là điện thoại thông minh camera tối thiểu 12px trở lên. (Trường hợp đặc biệt cần phải dùng tới máy quay chuyên dụng thì công ty hỗ trợ.)</p>
 1169. <p>Ưu tiên: Nam, tuổi đời từ 27 &#8211; 35.</p>
 1170. <p>&#8211; Tuyển 10 nhân viên thám tử chính thức làm toàn thời gian.</p>
 1171. <h3><span style="color: #ff00ff;">Yêu cầu:</span></h3>
 1172. <p>Nhiệt tình năng nỗ, yêu thích và quyết tâm gắng bó với nghề thám tử.</p>
 1173. <p>Là người TPHCM, rành đường đi ở thành phố.</p>
 1174. <p>Đối với nhân viên chính thức thì sau khi phỏng vấn thành công, công ty sẽ đào tạo lại. Chính vi lý do đó mà không đòi hỏi phải có kinh nghiệm.</p>
 1175. <p>Nhân viên phải có xe máy, điện thoại thông minh riêng. Trường hợp hợp đồng đặc biệt đòi hỏi phải sử dụng máy chuyên dụng,hoặc ô tô thì cty hỗ trợ.</p>
 1176. <p>Mức lương: Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn xin việc.</p>
 1177. <p>Đãi ngộ: Lương, thưởng và đầy đủ phúc lợi xã hội bắt buộc khác.</p>
 1178. <h3><span style="color: #339966;">6.13 Thám tử huyện Hóc Môn TPHCM.</span></h3>
 1179. <p>Văn phòng thám tử tư huyện Hóc Môn TPHCM với bao nhiêu phi vụ phá án ngoại tình ly kỳ hấp dẫn. Trong suốt 19 năm hành nghề thám tử tư tại Hóc Môn thành phố <strong>HCM</strong>. Thám tử Tuấn Minh không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần hỗ trợ anh em.</p>
 1180. <figure id="attachment_7750" aria-describedby="caption-attachment-7750" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7750" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-hoc-mon-tphcm.jpg" alt="Thám tử tư Hóc Môn TPHCM" width="300" height="168" /><figcaption id="caption-attachment-7750" class="wp-caption-text">Thám tử tư Hóc Môn TPHCM</figcaption></figure>
 1181. <p>Theo chân khách hàng vô  gõ cữa nhà nghỉ trên địa bàn Hóc Môn <span style="text-decoration: underline;"><em><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html"><strong>TPHCM</strong></a></em></span>. Khách thuê thám tử tư có nhiều người kiềm chế rất tốt và rất tế nhị. Thâm chí nhiều người còn bình tĩnh tới mức là chỉ cần nhắn cho chồng, vợ của minh 1 tin nhắn. Để người đang ngoại tình biết rằng mình đã biết người đó đang trong nhà nghỉ nào với nhân tình. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều người muốn bắt trận, tại phòng, tại giường nhà nghỉ. Chính vì lý do đó mà với mối quan hệ và kinh nghiệm của mình. Thám tử Tuấn Minh đã đồng hành bất đắc dĩ trong rất nhiều phi vụ.</p>
 1182. <p>Đừng tưởng chuyện ngoại tình giữa cha chồng, nàng dâu. Anh rể, em vợ, hay anh, chị, em họ chỉ có trên phim, báo. Trong thực tế người làm nghề thám tử tư điều tra ngoại tình. Thậm chí gặp những trường hợp này rất thường xuyên.</p>
 1183. <h3><span style="color: #339966;">6.14 <span style="text-decoration: underline;"><em><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Thám tử</a></em></span> thành phố Thủ Đức TPHCM.</span></h3>
 1184. <p>Còn nhớ 1 lần vào giữa tháng 6/2020 khi thám tử Nam (nhân viên tăng cường văn phòng chính TPHCM). Đang từ quận 1 <strong>TPHCM</strong> về văn phòng thành phố Thủ Đức để dạy nghiệp vụ cho các thám tử trẻ. Khi vừa bước vào văn phòng thám tử Thủ Đức, tình cờ chứng kiến câu chuyện của khách hàng tại đây. Câu chuyện hôm đó khiến cho thám tử Nam khá tò mò.</p>
 1185. <figure id="attachment_7749" aria-describedby="caption-attachment-7749" style="width: 456px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7749" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-thu-duc-tphcm.jpg" alt="Thám tử thủ Đức TPHCM" width="456" height="300" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-thu-duc-tphcm.jpg 456w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-quan-thu-duc-tphcm-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px" /><figcaption id="caption-attachment-7749" class="wp-caption-text">Thám tử thủ Đức TPHCM</figcaption></figure>
 1186. <p>Bà Nga, vị khách hàng ngày hôm đó nói như đinh đóng cột. Bà nghi ngờ chồng mình ngoại tình với con dâu. Và 2 người đã qua lại trong thời gian khá dài khi con trai bà đang đi làm xa. Chính vì lý do tréo nghoe này. Nên bà Nga yêu cầu, khi bắt tại nhà nghỉ thì không được quay video để đưa lên kênh của <em><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">thám tử TPHCM</a></strong></em>. Vì dù là lý do gì đi chăng nữa thì chuyện này mà lọt ra ngoài thì cả gia đình của bà đều rất áp lực, xấu hổ.</p>
 1187. <h4><em><span style="color: #ff00ff;">Tình cha con!</span></em></h4>
 1188. <p>Đặc biệt mối quan hệ giữa chồng bà và con trai bà không biết sẽ ra sao. Nên theo kế hoạch của bà Nga bà chỉ muốn bắt tại trận. Sau đó bà sẽ làm việc với chồng và con dâu. Đương nhiên là bà sẽ đưa ra 1 lý do giả vờ nào đó để con dâu âm thầm rút lui. Vì chuyện ngoại tình với cha chồng mà lọt ra ngoài. Không một cô gái nào chịu nổi điều tiếng của xã hội. Chính vì lý do đó mà bà cần 1 video tại nhà nghỉ. Video này để làm phương tiện đàm phán với con dâu. Nhưng không được phép đưa lên kênh youtube của thám tử TPHCM dù đã che mặt đi nữa.</p>
 1189. <p>Sau khi thỏa thuận các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng, thì bà Nga nhanh chóng ra về.</p>
 1190. <p>Câu chuyện còn lại phía sau là trách nhiệm của các thám tử tư TPHCM phải lên kế hoạch. Mới đâu ai cũng nghĩ bà Nga có thể nghi ngờ nhầm. Vì chồng bà không còn trẻ nữa, theo những gì bà Nga nói. Đặc biệt chuyện ngoại tình giữa cha chồng, nàng dâu cũng là chuyện khá hiếm. Trong khi cô can dâu lại khá xinh đẹp, chuẩn dáng. Nhưng sau khi vụ án được khám phá thì các thám tử tư tại TPHCM mới té ngửa. Hóa ra những gì bà Nga nói tại văn phòng thám tử TP Thủ Đức HCM là chính xác. Chúng tôi sẽ kể chi tiết về vụ ngoại tình này trong 1 bài viết khác.</p>
 1191. <h3><span style="color: #008000;">6.15 Thám tử điều tra chủ nhân số điện thoại tại huyện Nhà Bè TPHCM.</span></h3>
 1192. <p>Thám tử giá rẻ TP HCM chuyên điều tra thông tin chủ nhân số điện thoại di động. Dịch vụ thám tử điều tra chủ nhân số điện thoại tại TPHCM. Văn phòng thám tử tư chuyên nghiệp ở TP HCM.  Công ty thám tử giá rẻ TP HCM sẽ giúp khách hàng điều tra thông tin số điện thoại ẩn danh.</p>
 1193. <figure id="attachment_7770" aria-describedby="caption-attachment-7770" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7770" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-dieu-tra-chu-nhan-so-dien-thoai-300x171.jpg" alt="Thám tử điều tra chủ nhân số điện thoại" width="300" height="171" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-dieu-tra-chu-nhan-so-dien-thoai-300x171.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-dieu-tra-chu-nhan-so-dien-thoai.jpg 750w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-7770" class="wp-caption-text">Thám tử điều tra chủ nhân số điện thoại</figcaption></figure>
 1194. <p>Trong cuộc sống nhiều khi bạn cần phải tìm hiểu thông tin số thuê bao di động. Đó có thể là số điện thoại của con nợ bỏ trốn. Số điện thoại của kẻ lừa đảo, khủng bố. Để tìm hiểu được thông tin số thuê bao điện thoại di động của một đối tượng. Bạn cần thuê cty thám tử giá rẻ TPHCM. Thời gian để cung cấp thông tin chủ nhân số điện thoại tại TP HCM là 2 ngày.</p>
 1195. <p>Những thông tin về chủ nhân số thuê bao điện thoại mà thám tử TP HCM sẽ cung cấp.</p>
 1196. <p>Họ tên, giới tính, tuổi.</p>
 1197. <p>Số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp.</p>
 1198. <p>Địa chỉ đăng ký có liên quan. (Như địa chỉ thường trú, địa chỉ nhận báo cước&#8230;)</p>
 1199. <h3><span style="color: #008000;">6.16 Thám tử tìm nguồn hàng giá rẻ ở huyện Bình Chánh TP HCM.</span></h3>
 1200. <p>Nguồn hàng giá rẻ sẽ giúp cho bạn tăng sức cạnh tranh và lợi nhuận. Dù bạn đang kinh doanh loại mặt hàng nào ở TPHCM hay ở Việt Nam đều thế cả. Chính vì lý do đó mà dịch vu thám tử tìm hàng giá rẻ ở TPHCM mới phát triển. Chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng tìm nguồn hàng giá rẻ nhất. Thời gian thực hiện nhanh nhất Sài Gòn. Với mức giá thuê thám tử tư tốt nhất tại TP HCM. Văn phòng công ty dịch vụ thám tử TPHCM sẽ hỗ trợ khách hàng gần xa để tìm nguồn hàng tốt, tin cậy giá rẻ nhất hiện nay.</p>
 1201. <figure id="attachment_7771" aria-describedby="caption-attachment-7771" style="width: 272px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7771" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-dieu-tra-hang-gia-hang-nhai.jpg" alt="Thám tử điều tra hàng giả hàng nhái" width="272" height="185" /><figcaption id="caption-attachment-7771" class="wp-caption-text">Thám tử điều tra hàng giả hàng nhái</figcaption></figure>
 1202. <p>Giá thuê thám tử tìm nguồn hàng giá rẻ ở Sài Gòn tùy theo từng hợp đồng. Văn phòng thám tử Hoàng Kim sẽ hỗ trợ bạn tìm nguồn hàng uy tín. Chất lượng số 1 hiện nay chỉ tối đa 1 tuần mà thôi.</p>
 1203. <p>Khi cần thuê thám tử tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ TPHCM hãy liên hệ văn phòng thám tử tư Hoàng Kim nhé.</p>
 1204. <h3><span style="color: #008000;">6.17 Thám tử Giá Rẻ Quận Bình Thạnh TP.HCM</span></h3>
 1205. <p>Với phương châm vừa tập trung vào chất lượng, vừa cạnh tranh cả về giá cả dịch vụ. Văn phòng <strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">thám tử uy tín</a></strong> tại Quận Bình Thạnh TP. HCM. Công ty thám tử Giá Rẻ TP HCM vừa tập trung vào việc tuyển dụng, đào tạo. Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thám tử chính thức của cty.</p>
 1206. <figure id="attachment_7777" aria-describedby="caption-attachment-7777" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7777" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-quan-binh-thanh-tphcm-300x153.jpg" alt="thám tử giá rẻ quận bình thạnh tphcm" width="300" height="153" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-quan-binh-thanh-tphcm-300x153.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-quan-binh-thanh-tphcm.jpg 314w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-7777" class="wp-caption-text">Thám tử giá rẻ quận bình thạnh TPHCM</figcaption></figure>
 1207. <p>Vừa mở rộng các mối quan hệ, với các đội ngũ ngoại tuyến trong ngành. Bên cạnh đó đội ngũ cộng tác viên ở khắp tỉnh thành. Riêng tại Sài Gòn HCM nói chung và ở quận Bình Thạnh TP HCM nói riêng. Công ty dịch vụ thám tử tư Hoàng Kim là nơi cung cấp dịch vụ thám tử tốt nhất ở HCM hiện nay. Văn phòng công ty dịch vụ thám tử Hoàng Kim là nơi gửi gắm niềm tin cho khách hàng. Dịch vụ thám tử Uy Tín, Tận Tụy và chuyên nghiệp nhất ở Sài Gòn.</p>
 1208. <p>Công ty thám tử tư uy tín, hiệu quả và chuyên nghiệp Sài Gòn. Văn phòng cty chúng tôi giá rẻ, uy tín và tận tụy. Được nhiều khách hàng biết đến với mức giá rẻ nhất HCM hiện nay.</p>
 1209. <p>Nếu bạn đang gặp khó khăn, nếu gia đình bạn đang bất ổn và cần thám tử hỗ trợ. Hãy liên lạc với cty chúng tôi ngay nhé.</p>
 1210. <h3><span style="color: #008000;">6.18 Thám tử tìm người quận Tân Bình TP HCM</span></h3>
 1211. <p>Bạn đang sống ở quận Bình Tân TPHCM hay bạn có người thân đang thất lạc tại quận Bình Tân. Cũng có thể bạn đang cần tìm con nợ bỏ trốn hoặc tìm địa chỉ của đối tác tại Binh Tân. Hoặc tại tất cả địa bàn khác của TP HCM nói chung.</p>
 1212. <figure id="attachment_7778" aria-describedby="caption-attachment-7778" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7778" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-o-tan-binh-tphcm-300x153.jpg" alt="Thám tử giá rẻ quận Tân Bình TP HCM" width="300" height="153" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-o-tan-binh-tphcm-300x153.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-o-tan-binh-tphcm.jpg 314w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-7778" class="wp-caption-text">Thám tử giá rẻ quận Tân Bình TP HCM</figcaption></figure>
 1213. <p><strong><a href="https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html">Công ty thám tử Uy tín TPHCM</a></strong> &#8211; Hoàng Kim sẽ là địa chỉ tin cậy dành cho bạn. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong nghề thám tử. Cộng với tai mắt của đội ngũ cộng tác viên ở khắp mọi nơi tại TP HCM. Cty chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng tìm kiếm người thân hiệu quả. Chất lượng dịch vụ thám tử tìm người của chúng tôi đã được thị trường kiểm định.</p>
 1214. <p>Giá của dịch vụ thám tử tìm người tại Bình Tân TPHCM tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn có được. Ví dụ số điện thoại của người cần tìm, CMND, hình ảnh&#8230;Ngoài ra thơi gian thất lạc và các mối quan hệ của người mà bạn cần tìm cũng hỗ trợ rất nhiều. Trong công tác tìm kiếm của các thám tử tư.</p>
 1215. <p>Hợp đồng thuê thám tử tìm người là loại hợp đồng trọn gói. Tùy theo từng vụ vệc riêng, mà chúng tôi sẽ báo thời gian và chi phí hợp lý.</p>
 1216. <h3><span style="color: #008000;">6.19 Thám tử điều tra thân nhân ở quận Bình Tân TP HCM.</span></h3>
 1217. <p>Dịch vụ thám tử điều tra thân nhân uy tín chất lượng.  Giá thuê thám tử tư uy tín, hiệu quả và chất lượng số 1 tại Việt Nam. Văn phòng cty chúng tôi là dịch vụ thám tử uy tín, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.</p>
 1218. <figure id="attachment_7779" aria-describedby="caption-attachment-7779" style="width: 489px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-7779" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-gia-re-quan-binh-tan-tphcm.jpg" alt="Thám tử giá rẻ tại Quân Bình Tân TP HCM" width="489" height="483" /><figcaption id="caption-attachment-7779" class="wp-caption-text">Thám tử giá rẻ tại Quân Bình Tân TP HCM</figcaption></figure>
 1219. <p>Giá thuê thám tử điều tra thân nhân tùy thuộc từ đối tượng chi tiết. Việc tìm hiểu thân nhân của ai đó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như tìm hiểu thân nhân, mối quan hệ của đối tác mới. Tìm hiểu thân thế của đối thủ cạnh tranh. Hoặc tìm hiểu mối quan hệ của con cái trong gia đình&#8230;</p>
 1220. <h3><span style="color: #008000;">6.20 Thám tử điều tra tiền hôn nhân ở quận Tân Phú TP.HCM</span></h3>
 1221. <p>Cưới hỏi là việc trọng đại của cả đời người. Dù với bất kỳ ai đi nữa thì việc kết hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.</p>
 1222. <figure id="attachment_7780" aria-describedby="caption-attachment-7780" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-7780" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-uy-tin-quan-tan-phu-tphcm-300x153.jpg" alt="Thám tử uy tín tại quận Tân Phú TP HCM" width="300" height="153" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-uy-tin-quan-tan-phu-tphcm-300x153.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tham-tu-uy-tin-quan-tan-phu-tphcm.jpg 314w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-7780" class="wp-caption-text">Thám tử uy tín tại quận Tân Phú TP HCM</figcaption></figure>
 1223. <p>Nếu bạn lấy phải một người mà có mối quan hệ, xã hội&#8230;Hoặc nhân cách của vị hôn thê, hôn phu không tốt đều có ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn.</p>
 1224. <p>Không chỉ thế, ngày nay với công nghệ kết nối toàn cầu. Những kẻ lừa đảo đóng vai doanh nhân thành đạt. Thậm chí gái gọi hết date giả dạng gái quê ngoan hiền không có thiếu.</p>
 1225. <p>Vì lý do này mà dịch vụ thám tử điều tra tiền hôn nhân rất phát triển ở TPHCM nói riêng. Tại Việt Nam và ở một số nước trên thế giới nói chung.</p>
 1226. <h2><span style="color: #008000;">VII. Thuê thám tử theo dõi tại TPHCM</span></h2>
 1227. <figure id="attachment_3216" aria-describedby="caption-attachment-3216" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3216" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-tan-binh-tphcm-1.jpg" alt="Thám tử uy tín quận Tân Bình TPHCM" width="600" height="336" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-tan-binh-tphcm-1.jpg 336w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-tan-binh-tphcm-1-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3216" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín quận Tân Bình &#8211; Dịch vụ thám tử uy tín TPHCM</em></center></figcaption></figure>
 1228. <figure id="attachment_3215" aria-describedby="caption-attachment-3215" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3215" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-12-tphcm.jpg" alt="Thám tử uy tín Quận 12 TPHCM" width="600" height="453" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-12-tphcm.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-12-tphcm-300x227.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3215" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 12 &#8211; Thám tử TPHCM chất lượng cao</em></center></figcaption></figure>
 1229. <figure id="attachment_3214" aria-describedby="caption-attachment-3214" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3214" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-11-tphcm.jpg" alt="Thám tử uy tín Quận 11 TPHCM" width="600" height="453" /><figcaption id="caption-attachment-3214" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 11 &#8211; thám tử giỏi TPHCM chuyên điều tra ngoại tình </em></center></figcaption></figure>
 1230. <figure id="attachment_3213" aria-describedby="caption-attachment-3213" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3213" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-9-tphcm.jpg" alt="Thám tử uy tín Quận 9 TPHCM" width="600" height="453" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-9-tphcm.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-9-tphcm-300x227.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3213" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 9 &#8211;  thám tử TPHCM tác phong làm việc chuẩn mực, đúng giờ, trách nhiệm</em></center></figcaption></figure>
 1231. <figure id="attachment_3212" aria-describedby="caption-attachment-3212" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3212" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-7-tphcm.jpg" alt="Thám tử uy tín Quận 7 TPHCM" width="600" height="600" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-7-tphcm.jpg 580w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-7-tphcm-150x150.jpg 150w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-7-tphcm-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3212" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 7 &#8211; thám tử TPHCM nơi mang lại sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng</em></center></figcaption></figure>
 1232. <figure id="attachment_3211" aria-describedby="caption-attachment-3211" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3211" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-5-tphcm.jpg" alt="" width="600" height="600" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-5-tphcm.jpg 225w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-5-tphcm-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3211" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 5 &#8211; thám tử TPHCM nơi hội tụ rất nhiều thám tử giỏi cả nước</em></center></figcaption></figure>
 1233. <figure id="attachment_3210" aria-describedby="caption-attachment-3210" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3210" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-4-tphcm-1.jpg" alt="" width="600" height="600" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-4-tphcm-1.jpg 580w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-4-tphcm-1-150x150.jpg 150w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-4-tphcm-1-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3210" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 4 &#8211; thám tử tư TPHCM chất lượng cao</em></center></figcaption></figure>
 1234. <figure id="attachment_3209" aria-describedby="caption-attachment-3209" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3209" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-2-tphcm.jpg" alt="" width="600" height="268" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-2-tphcm.jpg 336w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-2-tphcm-300x134.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3209" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín Quận 2 &#8211; công ty thám tử TPHCM chuyên nghiệp nhất</em></center></figcaption></figure>
 1235. <figure id="attachment_3208" aria-describedby="caption-attachment-3208" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3208" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-quan-binh-thanh-tphcm.jpg" alt="" width="600" height="453" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-quan-binh-thanh-tphcm.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-quan-binh-thanh-tphcm-300x227.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3208" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử quận Bình Thạnh &#8211;  văn phòng thám tử TPHCM uy tín</em></center></figcaption></figure>
 1236. ]]></content:encoded>
 1237. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/1-cong-ty-tham-tu-uy-tin-tphcm.html/feed</wfw:commentRss>
 1238. <slash:comments>87</slash:comments>
 1239. </item>
 1240. <item>
 1241. <title>Giá Thuê Thám Tử Theo Dõi Tốt Nhất Hiện Nay</title>
 1242. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html</link>
 1243. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html#comments</comments>
 1244. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 1245. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:30:18 +0000</pubDate>
 1246. <category><![CDATA[Công ty thám tử]]></category>
 1247. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=2764</guid>
 1248.  
 1249. <description><![CDATA[Bảng giá thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình™. Chi phí Rẻ nhất để thuê dịch vụ thám tử điều tra vợ, chồng ngoại tình. Cần Giá thuê dịch vụ thám tử điều tra chồng, vợ ngoại tình? Gọi cho chúng tôi để có bảng báo giá tốt nhất.(Nhanh&#8230; ]]></description>
 1250. <content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>Bảng giá thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình</strong></span><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Chi phí Rẻ nhất để thuê dịch vụ <strong>thám tử điều tra</strong> <span style="color: #ff0000;">vợ</span>, <span style="color: #0000ff;">chồng</span> ngoại tình. Cần Giá thuê <strong>dịch vụ thám tử</strong> điều tra chồng, vợ ngoại tình? Gọi cho chúng tôi để có bảng báo giá tốt nhất.(<strong><span style="color: #008000;">Nhanh</span><span style="color: #ff0000;"> &amp;</span><span style="color: #008000;"> Uy Tín</span></strong>). <strong>Chi phí thuê thám tử tư</strong> tốt nhất, để chọn thuê là bao nhiêu tiền?
 1251.  
 1252. <div class="kk-star-ratings kksr-shortcode"
 1253.    data-payload='{&quot;id&quot;:&quot;2764&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;shortcode&quot;,&quot;align&quot;:&quot;&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1192&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;4.9&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;4.9\/5 - (1192 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Gi\u00e1 Thu\u00ea Th\u00e1m T\u1eed Theo D\u00f5i T\u1ed1t Nh\u1ea5t Hi\u1ec7n Nay&quot;,&quot;width&quot;:&quot;125.4&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 1254.            
 1255. <div class="kksr-stars">
 1256.    
 1257. <div class="kksr-stars-inactive">
 1258.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 1259.            
 1260.  
 1261. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1262.        </div>
 1263.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 1264.            
 1265.  
 1266. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1267.        </div>
 1268.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 1269.            
 1270.  
 1271. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1272.        </div>
 1273.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 1274.            
 1275.  
 1276. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1277.        </div>
 1278.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 1279.            
 1280.  
 1281. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1282.        </div>
 1283.    </div>
 1284.    
 1285. <div class="kksr-stars-active" style="width: 125.4px;">
 1286.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1287.            
 1288.  
 1289. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1290.        </div>
 1291.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1292.            
 1293.  
 1294. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1295.        </div>
 1296.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1297.            
 1298.  
 1299. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1300.        </div>
 1301.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1302.            
 1303.  
 1304. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1305.        </div>
 1306.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1307.            
 1308.  
 1309. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1310.        </div>
 1311.    </div>
 1312. </div>
 1313.                
 1314.  
 1315. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 1316.            4.9/5 - (1192 bình chọn)    </div>
 1317.    </div>
 1318. <span id="more-2764"></span></p>
 1319. <h2><span style="color: #008000;">I. </span><span style="color: #008000;">Giá thuê thám tử theo dõi chồng, vợ năm 2020 là bao nhiêu tiền?</span></h2>
 1320. <ul>
 1321. <li>Việc ước lượng được công việc và chi phí sẽ giúp khách hàng chuẩn bị tốt hơn khi cần thuê thám tử.</li>
 1322. <li>Nhiều người cứ tưởng chi phí thuê thám tử là rất đắt đỏ, không dám thuê dẫn tới hành động tự theo. Đến khi bị lộ, gây ảnh hưởng tới công việc và tình cảm gia đình rồi mới đi thuê thám tử. Lúc đó, mục tiêu đã cảnh giác cao độ, khó làm và tốn kém.</li>
 1323. <li>Nhưng cũng có nhiều khách hàng vì không biết giá mà bị các công ty thám tử chặt chém.</li>
 1324. <li>Chính vì lý do đó mà <strong>văn phòng thám tử Hoàng Kim</strong>, đưa ra bảng<strong> giá thuê thám tử</strong> chung để khách tham khảo.</li>
 1325. </ul>
 1326. <figure id="attachment_4451" aria-describedby="caption-attachment-4451" style="width: 750px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4451" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/chi-phi-hop-ly-khi-can-thue-tham-tu.jpg" alt="Chi phí hợp lý khi cần thuê thám tử" width="750" height="441" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/chi-phi-hop-ly-khi-can-thue-tham-tu.jpg 512w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/chi-phi-hop-ly-khi-can-thue-tham-tu-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><figcaption id="caption-attachment-4451" class="wp-caption-text"><center><em><span style="color: #ff0000;"><strong>Chi phí hợp lý khi cần thuê thám tử &#8211; Dịch vụ thám tử Hoàng Kim</strong></span></em></center></figcaption></figure>
 1327. <h2><strong><span style="color: #008000;">II. Báo giá tham khảo chi phí khi cần thuê thám tử.</span></strong></h2>
 1328. <p><span style="color: #008000;"><strong>Bảng giá thuê thám tử theo dõi ngoại tình</strong></span> là bao nhiêu? <strong><span style="color: #008000;">Thuê </span><span style="color: #008000;">thám tử điều tra ngoại tình</span></strong> có chắc chắn 100% kết quả không? Tôi muốn thuê thám tử theo dõi ngoại tình, cách thức làm việc ra sao?</p>
 1329. <figure id="attachment_4379" aria-describedby="caption-attachment-4379" style="width: 722px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4379" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/cam-ket-dich-vu-tham-tu-tot-nhat.png" alt="Cam kết về chất lượng dịch vụ" width="722" height="317" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/cam-ket-dich-vu-tham-tu-tot-nhat.png 401w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/cam-ket-dich-vu-tham-tu-tot-nhat-300x132.png 300w" sizes="(max-width: 722px) 100vw, 722px" /><figcaption id="caption-attachment-4379" class="wp-caption-text"><center><em><strong>Cam kết về chất lượng dịch vụ &#8211; Công ty thám tử Hoàng Kim</strong></em></center></figcaption></figure>
 1330. <h2><span style="color: #008000;">III. Thám tử là loại hình dịch vụ có giá không cố định. </span></h2>
 1331. <ul>
 1332. <li>Lý do là mỗi người có một nhu cầu <strong>thuê thám tử</strong> hoàn toàn khác nhau.</li>
 1333. <li>Khác nhau về nhu cầu thông tin, khác cả về thời gian, địa bàn, và mức độ rủi ro.</li>
 1334. <li>Thậm chí khi thuê thám tử mỗi khách hàng cũng yêu cầu ràng buộc khác nhau.</li>
 1335. <li>Do đó, khi chưa biết được nhu cầu của bạn thì văn phòng thám tử Hoàng Kim chưa thể báo giá chi tiết.</li>
 1336. <li>Tuy nhiên để thuận tiện cho việc thuê thám tử của quý khách thì thám tử Hoàng Kim đưa ra giá tham khảo sau.</li>
 1337. </ul>
 1338. <ol>
 1339. <li>
 1340. <h3><span style="color: #008000;">Giá thuê thám tử theo dõi theo ngày.</span></h3>
 1341. </li>
 1342. </ol>
 1343. <ul>
 1344. <li><strong>Giá thuê thám tử</strong> từ 600.000đ &#8211; 2500.000 đồng / ngày.</li>
 1345. <li>Tùy theo quý khách thuê bao nhiêu ngày / mỗi ngày bao nhiêu giờ.</li>
 1346. <li>Thuê càng ngắn ngày, ít ngày thì mức độ bấp bên càng nhiều, giá càng cao.</li>
 1347. <li>Ngược lại thuê dài ngày, ổn định thì <strong>giá thuê thám tử</strong> sẽ thấp.</li>
 1348. <li>Ưu đãi cho khách hàng quen, khách mới do khách cũ giới thiệu.</li>
 1349. </ul>
 1350. <ol start="2">
 1351. <li>
 1352. <h3><span style="color: #008000;">Giá thuê thám tử theo dõi trọn gói. </span></h3>
 1353. <p><figure id="attachment_4377" aria-describedby="caption-attachment-4377" style="width: 199px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-4377" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/chi-phi-thue-tham-tu-tot-nhat.png" alt="Chi phí thuê thám tử tốt nhất" width="199" height="199" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/chi-phi-thue-tham-tu-tot-nhat.png 271w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/chi-phi-thue-tham-tu-tot-nhat-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 199px) 100vw, 199px" /><figcaption id="caption-attachment-4377" class="wp-caption-text"><strong>Chi phí thuê thám tử</strong> tốt nhất</figcaption></figure></li>
 1354. </ol>
 1355. <ul>
 1356. <li>Bao gồm dịch vụ theo dõi <strong>điều tra</strong> để lấy địa chỉ, điện thoại.</li>
 1357. <li>Theo dõi để thu thập bằng chứng ngoại tình, hay phạm tội.</li>
 1358. <li>Giá từ 3.000.000đ &#8211; 50.000.000 đồng / 1 vụ việc.</li>
 1359. <li>Tùy theo mức độ yêu cầu về thông tin, hình ảnh, rủi ro của công việc.</li>
 1360. <li>Bằng chứng đó có đưa ra trước tòa hay không? Mức độ sắc nét của bằng chứng và chứng  quyền nếu có.</li>
 1361. <li>Nếu xảy ra rủi ro bất khả kháng thì khách có hỗ trợ Hoàng Kim phần nào chi phí hay không?</li>
 1362. </ul>
 1363. <ol start="3">
 1364. <li>
 1365. <h3><span style="color: #008000;">Nguyên tắc công việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.</span></h3>
 1366. </li>
 1367. </ol>
 1368. <ul>
 1369. <li>Hoạt động trên nguyên tắc bên nào sai bên đó chịu, thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.</li>
 1370. <li>Hoàng Kim sẽ hoàn thành công việc 100%, nếu sai việc sẽ hoàn trả lại tiền.</li>
 1371. <li>Làm bù nếu lỡ mất dấu vì bất khả kháng như đèn đỏ, CSGT, tai nạn đột xuất.</li>
 1372. </ul>
 1373. <ol start="4">
 1374. <li>
 1375. <h3><span style="color: #008000;">Để có bảng giá chi tiết và chính xác nhất.</span></h3>
 1376. <p><strong><span style="color: #ff0000;"><em><span style="color: #000000;">=&gt; Quý khách gọi điện về số điện thoại<span style="color: #ff0000;"> hotline</span> của chúng tôi:</span> </em></span></strong></p>
 1377. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><a href="tel:0988783037"><strong> 0971.334.776</strong></a></span></h3>
 1378. </li>
 1379. </ol>
 1380. <ul>
 1381. <li>Khi gọi điện quý khách cần mô tả rõ nhu cầu của quý khách, những gì quý khách có..</li>
 1382. <li>Quý khách cần thu thập những thông tin, bằng chứng gì?</li>
 1383. <li>Những yêu cầu kèm them về thời gian và ràng buộc (nếu có).</li>
 1384. <li>Từ những cơ sở đó thám tử Hoàng Kim sẽ có bảng giá tốt nhất cho quý khách.</li>
 1385. </ul>
 1386. <ol start="5">
 1387. <li>
 1388. <h3><span style="color: #008000;">Cam kết giá tốt nhất thị trường.</span></h3>
 1389. </li>
 1390. </ol>
 1391. <ul>
 1392. <li>Giá rẻ nhất không phải là ưu tiên của chúng tôi.</li>
 1393. <li>Ưu tiên của chúng tôi là giá tốt nhất.</li>
 1394. <li>Giá rẻ nhất là giá thấp nhất trên thị trường.</li>
 1395. <li>Nhưng giá tốt nhất là giá rẻ nhất mà đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.</li>
 1396. </ul>
 1397. <h3><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-4378 aligncenter" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-gia-re-bang-chung-sac-net.jpg" alt="Dịch vụ thám tử giá tốt" width="727" height="302" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-gia-re-bang-chung-sac-net.jpg 722w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-gia-re-bang-chung-sac-net-300x125.jpg 300w" sizes="(max-width: 727px) 100vw, 727px" /></h3>
 1398. <p style="text-align: center;"><strong>Giá tốt = Giá rẻ + đảm bảo được việc</strong></p>
 1399. <h2><span style="color: #008000;">V. Thắc mắc của khách hàng về dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình trong đó có bảng giá thuê thám tử.</span></h2>
 1400. <ul>
 1401. <li><strong>Giá thuê dịch vụ thám tử</strong> theo dõi ngoại tình theo ngày?</li>
 1402. <li>Bảng <strong>giá điều tra và theo dõi ngoại tình</strong> trọn vụ?</li>
 1403. <li>Sau khi bắt được quả tang thì thám tử có nhận dịch vụ đánh ghen không?</li>
 1404. <li>Thủ tục, bằng chứng ly hôn thế nào?</li>
 1405. <li>Đó là những câu hỏi mà khách hàng thường đặt ra cho thám tử Hoàng Kim.</li>
 1406. </ul>
 1407. <h2><span style="color: #008000;">VI. Thống kê dựa trên số vụ điều tra ngoại tình của Thám tử Hoàng Kim.</span></h2>
 1408. <ul>
 1409. <li>Theo thống kê của công ty chúng tôi, thì lượng khách hàng có nhu cầu <strong>thuê thám tử theo dõi</strong> ngoại tình.</li>
 1410. <li>Điều tra ngoại tình tại các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Bình Dương, Vũng Tàu.</li>
 1411. <li>Đồng Nai, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng, Hà Nội.</li>
 1412. <li>Đây là những tỉnh thành có lượng khách hàng muốn <strong>thuê thám tử</strong> theo dõi ngoại tình nhiều nhất.</li>
 1413. <li>Khách hàng thường đặt những câu hỏi trên cũng là điều dễ hiểu.</li>
 1414. <li>Vì không phải ai cũng có <span style="color: #ff0000;"><strong>kinh nghiệm thuê thám tử theo dõi</strong></span>.</li>
 1415. <li>Đầu tiên muốn <strong>thuê thám tử</strong> <strong>theo dõi</strong> ngoại tình thì phải bắt đầu từ đâu.</li>
 1416. <li>Do chưa từng sử dụng dịch vụ thám tử tư, đặc biệt là dịch vụ thám tử theo dõi và điều tra ngoại tình.</li>
 1417. <li>Chính vì lý do đó mà hôm nay công ty thám tử Hoàng Kim.</li>
 1418. <li>Sẽ giải đáp từng thắc mắc của khách hàng, cụ thể.</li>
 1419. <li>Hi vọng bài viết này sẽ giúp khách hàng mới sử dụng dịch vụ thám tử lần đầu giải tỏa thắc mắc.</li>
 1420. </ul>
 1421. <ol>
 1422. <li>
 1423. <h3><span style="color: #008000;">Cách thuê thám tử theo dõi ngoại tình ra sao?</span></h3>
 1424. </li>
 1425. </ol>
 1426. <ul>
 1427. <li>Khi muốn <strong>thuê thám tử theo dõi ngoại tình</strong> thì trước tiên quý khách cần phải.</li>
 1428. <li>Kiểm tra và xác nhận lại những nghi vấn của mình là có cơ sở hay không?</li>
 1429. <li>Người còn thương chồng vợ mình thì mới muốn thu thập bằng chứng ngoại tình để giữ gia đình.</li>
 1430. <li>Còn người hết thương rồi thì muốn tìm bằng chứng ngoại tình của đối phương.</li>
 1431. <li>Để có cách trả đũa hay đưa ra tòa hoặc vì một mục đích riêng tư nào khác.</li>
 1432. </ul>
 1433. <ul>
 1434. <li>Thế nhưng trong trường hợp yêu thương thái hóa đôi khi cũng dẫn đến những cảm xúc sai lệch.</li>
 1435. <li>Sợ mất nên nhiều khi cũng ghen tuông quá đáng mà dẫn đến nhận định sai lầm về đối phương của mình.</li>
 1436. <li>Từ đó chì chiếc nhau, làm tổn thương nhau một cách không cần thiết.</li>
 1437. </ul>
 1438. <h2><span style="color: #008000;">VII. Khi chồng / vợ có dấu hiệu ngoại tình chính xác.</span></h2>
 1439. <ul>
 1440. <li>Nếu quý khách đã chắc chắn rằng nghi vấn của mình là có cơ sở.</li>
 1441. <li>Dựa vào những biểu hiện cụ thể của vợ hoặc chồng mình.</li>
 1442. <li>Quý khách có thể tìm hiểu <span style="color: #008000;"><strong>dấu hiệu ngoại tình chính xác của phụ nữ.</strong></span></li>
 1443. <li> <span style="color: #ff0000;"><strong>Dấu hiệu ngoại tình chính xác của đàn ông</strong></span>.</li>
 1444. <li>Từ đó quyết định<strong> thuê thám tử</strong> để theo dõi, điều tra thu thập chứng cứ.</li>
 1445. </ul>
 1446. <h2><span style="color: #008000;">VIII. Các bước thuê thám tử theo dõi ngoại tình &#8211; Giá thuê thám tử</span></h2>
 1447. <h3><span style="color: #008000;">Xác lập hợp đồng thuê thám tử.</span></h3>
 1448. <p><strong>Bước 1</strong>: Gọi điện tới số hotline <strong>0971.334.776</strong></p>
 1449. <ul>
 1450. <li>Để trao đổi nhu cầu <strong>thuê thám tử</strong> <strong>điều tra ngoại tình</strong> và được tư vấn sơ bộ.</li>
 1451. </ul>
 1452. <p><strong>Bước 2</strong>: Nếu quý khách ở gần văn phòng chúng tôi thì quý khách có thể sắp xếp một buổi hẹn trực tiếp để được tư vấn một cách cụ thể nhất.</p>
 1453. <ul>
 1454. <li>Trong trường hợp ở xa thì quý khách có thể chuyển khoản hoặc yêu cầu nhân viên thám tử hỗ trợ tận nơi.</li>
 1455. <li>Công ty thám tử Hoàng Kim luôn có nhân viên hỗ trợ khách hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành của Việt Nam.</li>
 1456. </ul>
 1457. <p><strong>Bước 3</strong>: Sau khi đôi bên đã thỏa thuận được nội dung hợp đồng thì quý khách có thể thanh toán cọc.</p>
 1458. <ul>
 1459. <li>Số tiền cọc trong trường hợp tổng giá trị dịch vụ từ 6 triệu đồng trở lên là 50%.</li>
 1460. <li>Còn số tiền cọc đối với hợp đồng từ 5 triệu trở xuống là 70%.</li>
 1461. <li>Riêng đối với hợp đồng có tổng giá trị từ 3 triệu thì quý khách thanh toán trước 100% giá trị.</li>
 1462. </ul>
 1463. <h3><span style="color: #008000;">Cung cấp thông tin cho thám tử làm việc.</span></h3>
 1464. <p><strong>Bước 4</strong>: Cung cấp những thông tin cần thiết để thám tử tư của chúng tôi có thể nhận diện chính xác mục tiêu.</p>
 1465. <ul>
 1466. <li>Trong trường hợp nếu thám tử nhận diện sai mục tiêu <span style="color: #ff0000;">mà lỗi thuộc về quý khách</span> thì quý khách phải chịu trách nhiệm về chi phí cho ngày hôm đó.</li>
 1467. <li>Chính vì vậy thông tin quý khách cung cấp cho công ty chúng tôi phải tuyệt đối chính xác.</li>
 1468. <li>Trong trường hợp nếu quý khách không có lỗi trong việc cung cấp thông tin, thì công ty thám tử Hoàng Kim sẽ không tính tiền nếu làm sai.</li>
 1469. </ul>
 1470. <p><strong>Bước 5</strong>: Tiến hành hợp đồng và báo cáo kết quả. Kết quả có thể được báo cáo qua zalo, facebook, email.</p>
 1471. <ul>
 1472. <li>Hay trực tiếp qua điện thoai tùy theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng, bao gồm thông tin, hình ảnh.</li>
 1473. <li> Video, hình ảnh, ghi âm tùy từng trường hợp cụ thể.</li>
 1474. </ul>
 1475. <h2><span style="color: #008000;">Quý khách có 2 cách yêu cầu báo cáo kết quả.</span></h2>
 1476. <p><strong>Thứ nhất</strong>: Làm tới đâu, có thông tin gì quan trọng báo cáo hết toàn bộ cho quý khách.</p>
 1477. <ul>
 1478. <li>Thám tử không được giữ lại bất cứ điều gì khi quý khách đã thanh toán trước 100% giá trị dịch vụ.</li>
 1479. </ul>
 1480. <p><strong>Thứ 2:</strong> Thám tử báo cáo lịch trình, thông tin sơ bộ của từng ngày để quý khách yên tâm là cv vẫn được triển khai.</p>
 1481. <ul>
 1482. <li>Khi kết thúc hợp đồng thám tử sẽ báo cáo toàn bộ sự việc và bàn giao tất cả các thông tin còn lại.</li>
 1483. <li>Áp dụng cho trường hợp quý khách sẽ thanh toán 50% giá trị hợp đồng.</li>
 1484. </ul>
 1485. <h2><span style="color: #008000;">Bảng giá thuê thám tử theo dõi ngoại tình?</span></h2>
 1486. <ul>
 1487. <li>Khi <strong>thuê thám tử</strong> điều tra và theo dõi ngoại tình thường không có bảng giá cụ thể.</li>
 1488. <li>Tùy thuộc vào từng độ khó của vụ việc mà quý khách yêu cầu.</li>
 1489. <li>Quý khách có thể thuê thám tử theo dõi ngoại tình theo ngày hay theo dõi  và điều tra trọn gói.</li>
 1490. <li>Khi thuê theo ngày bảng giá lại phụ thuộc vào thời gian mà quý khách muốn thuê thám tử làm việc trong ngày.</li>
 1491. <li>Thời gian làm theo yêu cầu của khách là  2, 3, 4 tiếng đồng hồ hay là làm 24/24 mà <strong><span style="color: #008000;">giá thuê thám tử</span></strong> sẽ khác nhau.</li>
 1492. <li>Rồi làm trong vòng bao nhiêu ngày vì làm càng dài thì chi phí/ngày càng giảm.</li>
 1493. <li>Hoặc quý khách cũng có thể<strong> thuê thám tử theo dõi</strong>, điều tra ngoại tình trọn gói.</li>
 1494. <li>Tức là khi đó quý khách chỉ quan tâm tới vấn đề kết quả mà không quan tâm tới bất kỳ yếu tố nào khác.</li>
 1495. <li>Chi phí lúc này không phụ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào kết quả điều tra.</li>
 1496. <li>Đương nhiên công ty thám tử Hoàng Kim sẽ phải hoàn trả 100% chi phí dịch vụ khi không làm được việc.</li>
 1497. </ul>
 1498. <h2><span style="color: #008000;">Thuê thám tử theo dõi ngoại tình có chắn chắn 100% kết quả không?</span></h2>
 1499. <ul>
 1500. <li><strong>Công ty thám tử Hoàng Kim</strong> cam kết sẽ có 100% kết quả.</li>
 1501. <li>Dù kết quả đúng như nhận định của quý khách, nghĩa là đối tượng thật sự đã hoặc đang ngoại tình.</li>
 1502. <li>Hay kết quả cuối cùng là đối tượng cần điều tra, theo dõi không có ngoại tình.</li>
 1503. <li> Trường hợp khách hàng nghi bóng gió do ghen tuông quá đáng.</li>
 1504. <li>Nhưng dù kết quả có thế nào thì công ty thám tử Hoàng Kim cũng phải có trách nhiệm chứng minh kết luận của mình là chính xác.</li>
 1505. <li><span style="color: #ff0000;"><em>Cam kết nếu quý khách không hài lòng, thám tử Hoàng Kim sẽ không nhận tiền.</em></span></li>
 1506. </ul>
 1507. <h2><span style="color: #008000;">Lời khuyên cho khách hàng muốn bắt quả tang ngoại tình.</span></h2>
 1508. <p>Có một số người cần thuê thám tử để theo dõi ngoại tình, hay điều tra một nguồn tin nào đó. Nhưng vì không biết <strong>giá thuê thám tử hết bao nhiêu tiền</strong>. Chính vì lý do đó mà việc thuê thám tử đã không phát huy được hiệu quả. Từ chỗ không định hình được công việc cần phải làm, chi phí kèm theo của nó. Chính vì vậy một vài khách hàng có xu hướng giải quyết sự việc như sau:</p>
 1509. <h2><span style="color: #008000;">1. Tự mình theo dõi ngoại tình</span></h2>
 1510. <p>Vì sợ tốn tiền nên một số khách hàng trước khi <strong>thuê thám tử</strong> đã tự theo dõi. Đến khi sự việc bị bại lộ thì mới liên hệ văn phòng thám tử để thuê.</p>
 1511. <ul>
 1512. <li>Sở dĩ có việc này một phần xuất phát từ việc khách hàng không hình dung được công việc.</li>
 1513. <li>Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tàng tàng chạy xe theo sau 1 hoặc 2 ngày là có thể bắt được. Khách không hề lường trước những khó khăn sau.</li>
 1514. <li>Mình theo dõi ngoại tình phải bí mật, vì lý do đó mà mình hoàn toàn bị động trong công việc. Mặc dù đáng lý ra mình ở thế chủ động theo dõi. Nhưng do yêu cầu bí mật, nên hành động của thám tử phải bị động vì phụ thuộc vào hành động của mục tiêu.</li>
 1515. <li>Nếu bạn không có kinh nghiệm ứng xử các tình huống khẩn cấp kèm theo thì sự việc sẽ bị bại lộ ngay.</li>
 1516. <li>Thêm vào đó, người ngoại tình bao giờ họ cũng chủ động đề phòng, chỉ cần thấy bóng dáng &#8220;quen quen&#8221; là họ &#8220;giật mình&#8221;, cắt đuôi ngay.</li>
 1517. <li>Ông bà mình chẳng nói &#8220;có tật thì giật mình&#8221; là gì?</li>
 1518. <li>Khách hàng không hình dung ra được công việc thám tử là công việc nguy hiểm.</li>
 1519. </ul>
 1520. <h2><span style="color: #008000;">2. Theo dõi ngoại tình là một việc nhạy cảm và nguy hiểm</span></h2>
 1521. <ul>
 1522. <li>Thám tử hoàn toàn khác với xe ôm, công việc của thám tử rất áp lực. Chứ không nhàn nhạ an toàn như xe ôm. Làm thám tử biết bao nhiêu rủi ro, bất trắc kèm theo, mà khách không hình dung ra.</li>
 1523. <li>Sau khi đã tự theo dõi 1 vài ngày cảm thấy công cốc mới<strong> thuê thám tử theo dõi</strong>. Việc này không phải xảy ra ở số ít khách hàng từng liên lạc với Hoàng Kim.</li>
 1524. </ul>
 1525. <h2><span style="color: #008000;">3. Không hình dung được công việc theo dõi ngoại tình là nhạy cảm.</span></h2>
 1526. <ul>
 1527. <li>Tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện  khi chưa có bằng chứng là lời khyên dành cho bạn.</li>
 1528. <li>Công việc theo dõi ngoại tình là việc nhạy cảm, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Vì vậy đòi hỏi phải hết sức chuyên nghiệp và thận trọng trong từng động tác.</li>
 1529. <li>Một khi người thân của bạn biết bạn đang theo dõi họ. Ngoài việc bị cắt đuôi ra thì nó còn ảnh hưởng tới tình cảm gia đình.</li>
 1530. <li>Vì vậy việc tự mình theo dõi ngoại tình mà không thuê thám tử là điều hết sức tránh.</li>
 1531. <li>Thêm vào đó, khi bạn đã để người nhà biết bạn theo dõi họ, họ sẽ đề phòng, cắt đuôi.</li>
 1532. <li>Điều này gây khó khăn và kéo dài thời gian làm việc của thám tử sau này.</li>
 1533. </ul>
 1534. <figure id="attachment_4453" aria-describedby="caption-attachment-4453" style="width: 698px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4453" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-ngoai-tinh-1.jpg" alt="Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, giải pháp thám tử nhanh chóng, chuyên nghiệp" width="698" height="465" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-ngoai-tinh-1.jpg 414w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-ngoai-tinh-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 698px) 100vw, 698px" /><figcaption id="caption-attachment-4453" class="wp-caption-text"><center><em>Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, giải pháp thám tử nhanh chóng, chuyên nghiệp</em></center></figcaption></figure>
 1535. <h2><span style="color: #ff0000;">Công ty thám tử Hoàng Kim có nhận đánh ghen không?</span></h2>
 1536. <ul>
 1537. <li>Câu trả lời là không.</li>
 1538. <li>Công ty thám tử Hoàng Kim không có dịch vụ đánh ghen.</li>
 1539. <li>Đánh ghen là vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp cũng như quy định của nước Việt Nam.</li>
 1540. <li>Xam phạm tới thân thể người khác dù bất kỳ lý do gì là vi phạm đạo đức, pháp luật.</li>
 1541. </ul>
 1542. <blockquote><p><span style="color: #333333;"><strong> Thám tử uy tín tại TPHCM &#8211; Thám tử Bình Dương .</strong></span></p>
 1543. <p><span style="color: #333333;"><strong>Thám tử Đat Lạt &#8211; Thám tử Cần Thơ &#8211; Thám tử Buôn Ma Thuột .</strong></span></p>
 1544. <p><span style="color: #333333;"><strong>Thám tử Bình Phước &#8211; Thám tử Bà Rịa Vũng Tàu &#8211; Thám tử Đồng Nai &#8211; Thám tử uy tín Hà Nội </strong></span></p>
 1545. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>&lt; Và một số tỉnh thành khác trong và ngoài nước &gt;</strong></span></p></blockquote>
 1546. <h2><span style="color: #008000;">Bằng chứng có giá trị trong việc ly hôn hay không ?</span></h2>
 1547. <ul>
 1548. <li>Đương nhiên khi quý khách thu được bằng chứng xác đáng là chồng hoặc vợ của mình đang ngoại tình.</li>
 1549. <li>Phản bội hoặc ngược đãi gia đình thì rất có lợi cho quý khách trong việc ly hôn.</li>
 1550. <li>Đặc biệt từ ngày 1/1/2018 thì pháp luật nước ta đã đưa tội ngoại tình vào bộ luật hình sự.</li>
 1551. <li>Điều đó có nghĩa là người bị chồng, hoặc vợ phụ bạc càng có nhiều lợi thế hơn nữa trước tòa.</li>
 1552. <li>Ngoài ra công ty thám tử Hoàng Kim có hợp tác với các công ty luật.</li>
 1553. <li>Trong trường hợp quý khách cần có một luật sư tận tụy vững nghề trong việc ly hôn.</li>
 1554. <li>Hãy liên hệ với <strong>văn phòng thám tử Hoàng Kim</strong> để được hỗ trợ một cách tốt nhất.</li>
 1555. </ul>
 1556. <h3><span style="color: #008000;">Hãy gọi điện tới số hotline tư vấn dịch vụ điều tra ngoại tình &#8211; Thám tử Hoàng Kim.</span></h3>
 1557. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong style="font-size: 22px; font-style: italic; letter-spacing: 0.5px; font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;">0971.334.776</strong></span></h3>
 1558. <ul>
 1559. <li>Để trao đổi nhu cầu khi quý khách cần một <strong>dịch vụ thám tử</strong> theo dõi, <strong>điều tra ngoại tình</strong>.</li>
 1560. <li><span style="color: #ff0000;"><em>Thám tử uy tín, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm nhất Việt Nam</em></span>.</li>
 1561. </ul>
 1562. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </span><span style="color: #008000;">Thuê thám tử theo dõi tại TPHCM </span></h2>
 1563. <figure id="attachment_4064" aria-describedby="caption-attachment-4064" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4064" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-ngoai-tinh.jpg" alt="Giá thuê thám tử theo dõi chồng" width="600" height="400" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-ngoai-tinh.jpg 414w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-ngoai-tinh-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4064" class="wp-caption-text"><center><em>Giá thuê thám tử theo dõi chồng &#8211; Dịch vụ thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1564. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Cách theo dõi chồng ngoại tình</span></h2>
 1565. <figure id="attachment_4063" aria-describedby="caption-attachment-4063" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4063" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong.jpg" alt="Hoàng Kim cung cấp dịch vụ thám tử điều tra uy tín, chuyên nghiệp" width="600" height="501" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong.jpg 660w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-tham-tu-theo-doi-chong-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4063" class="wp-caption-text"><center><em>Cung cấp dịch vụ thám tử điều tra uy tín, chuyên nghiệp &#8211; Thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1566. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Giá thuê thám tử tại Bình Dương chi phí giá rẻ, dịch vụ bảo mật, chính xác, nhanh gọn.</span></h2>
 1567. <figure id="attachment_4062" aria-describedby="caption-attachment-4062" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4062" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/theo-doi-vo-ngoai-tinh-trong-nha-nghi.jpg" alt="Theo dõi vợ ngoại tình trong nhà nghỉ nhờ dịch vụ thám tử" width="600" height="355" /><figcaption id="caption-attachment-4062" class="wp-caption-text"><center><em> Theo dõi vợ ngoại tình trong nhà nghỉ nhờ dịch vụ thám tử &#8211; Thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1568. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Có nên thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình</span></h2>
 1569. <figure id="attachment_4061" aria-describedby="caption-attachment-4061" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4061" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-cong-so.jpg" alt="Thám tử điều tra ngoại tình công sở" width="600" height="449" /><figcaption id="caption-attachment-4061" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử điều tra ngoại tình công sở &#8211; Dịch vụ thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1570. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Khi chồng ngoại tình thì vợ nên làm gì?</span></h2>
 1571. <figure id="attachment_4060" aria-describedby="caption-attachment-4060" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4060" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tai-sao-dan-ong-ngoai-tinh.jpg" alt="Tại sao đàn ông ngoại tình" width="600" height="449" /><figcaption id="caption-attachment-4060" class="wp-caption-text"><center><em>Tại sao đàn ông ngoại tình &#8211; Thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1572. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Lưu ý khi thuê thám tử &#8211; Cách xử lý khi chồng ngoại tình &#8211; Giá thuê thám tử</span></h2>
 1573. <figure id="attachment_4059" aria-describedby="caption-attachment-4059" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4059" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/phi-thue-tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh.jpg" alt="Bắt chồng cặp bồ tại quán cafe " width="600" height="338" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/phi-thue-tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh.jpg 640w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/phi-thue-tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4059" class="wp-caption-text"><center><em>Bắt chồng cặp bồ tại quán cafe &#8211; Thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1574. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Phụ nữ thông minh làm gì khi chồng ngoại tình &#8211; Giá thuê thám tử</span></h2>
 1575. <figure id="attachment_4057" aria-describedby="caption-attachment-4057" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4057" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh-uy-tin.jpg" alt="Theo dõi chồng ngoại tình" width="600" height="448" /><figcaption id="caption-attachment-4057" class="wp-caption-text"><center><em>Theo dõi chồng ngoại tình &#8211; Dịch vụ thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1576. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Nghi chồng ngoại tình phải làm sao &#8211; Giá thuê thám tử</span></h2>
 1577. <figure id="attachment_4056" aria-describedby="caption-attachment-4056" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4056" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.jpg" alt="Cách băt quả tang chồng ngoại tình tại trận" width="600" height="372" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.jpg 640w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/dich-vu-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh-300x186.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4056" class="wp-caption-text"><center><em>Cách băt quả tang chồng ngoại tình tại trận, nhanh chóng, chính xác &#8211; Thám tử Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1578. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Thám tử điều tra ngoại tình chuyên nghiệp</span></h2>
 1579. <figure id="attachment_5067" aria-describedby="caption-attachment-5067" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5067" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-chuyen-nghiep.jpg" alt="Thám tử điều tra ngoại tình nhanh chóng, chất lượng" width="600" height="300" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-chuyen-nghiep.jpg 800w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-chuyen-nghiep-300x150.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-chuyen-nghiep-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-5067" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử điều tra ngoại tình nhanh chóng, chất lượng</em></center></figcaption></figure>
 1580. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Thám tử GIÁ RẺ &#8211; Công ty dịch vụ thám tử Hoàng Kim</span></h2>
 1581. <figure id="attachment_5194" aria-describedby="caption-attachment-5194" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5194" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh.jpg" alt="Thám tử giá rẻ" width="600" height="336" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh.jpg 469w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/tham-tu-dieu-tra-ngoai-tinh-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-5194" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử giá rẻ &#8211; Dịch vụ thám tử tư Hoàng Kim</em></center></figcaption></figure>
 1582. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Thuê người theo dõi chồng ngoại tình &#8211; Giá thuê thám tử</span></h2>
 1583. <figure id="attachment_5077" aria-describedby="caption-attachment-5077" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5077" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-nguoi-theo-doi.png" alt="Dịch vụ thuê người theo dõi chồng ngoại tình uy tín" width="600" height="338" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-nguoi-theo-doi.png 628w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/09/thue-nguoi-theo-doi-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-5077" class="wp-caption-text"><center><em>Dịch vụ thuê người theo dõi chồng ngoại tình uy tín, chuyên nghiệp</em></center></figcaption></figure>
 1584. <h2><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Bảng giá thuê thám tử theo dõi tại TPHCM 2020 &#8211; 2021. Điều tra ngoại tình uy tín, chất lượng, mới nhất tại công ty thám tử Hoàng Kim</span></h2>
 1585. ]]></content:encoded>
 1586. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/bang-gia-thue-tham-tu-theo-doi-ngoai-tinh.html/feed</wfw:commentRss>
 1587. <slash:comments>20</slash:comments>
 1588. </item>
 1589. <item>
 1590. <title>Danh Sách Văn phòng thám tử uy tín Hà Nội ™Giá Rẻ Hà Nội</title>
 1591. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/van-phong-tham-tu-uy-tin-ha-noi.html</link>
 1592. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/van-phong-tham-tu-uy-tin-ha-noi.html#comments</comments>
 1593. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 1594. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:26:19 +0000</pubDate>
 1595. <category><![CDATA[Công ty thám tử]]></category>
 1596. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=3388</guid>
 1597.  
 1598. <description><![CDATA[ToP Danh sách văn phòng thám tử uy tín Hà Nội với dịch vụ điều tra ngoại tình tuyệt mật cho khách Hà Nội. Dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp Hà Nội™ (Xác thực®), mà khách Hà Nội nên lựa chọn để thuê thám tử. Với kinh nghiệm hơn&#8230; ]]></description>
 1599. <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">ToP</span> Danh sách <span style="color: #008000;">văn phòng thám tử uy tín</span></strong> <strong>Hà Nội</strong> với dịch vụ<span style="color: #008000;"><strong> điều tra ngoại tình tuyệt mật</strong> </span>cho khách Hà Nội. <strong><span style="color: #008000;">Dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp Hà Nội</span><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></strong> (<em><strong><span style="color: #008000;">Xác thực<span style="color: #ff0000;">®</span></span></strong></em>), mà khách Hà Nội nên lựa chọn để <strong>thuê thám tử</strong>. Với kinh nghiệm hơn 17 năm cung cấp <strong>thám tử ở Hà Nội</strong>, chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.
 1600.  
 1601. <div class="kk-star-ratings kksr-shortcode"
 1602.    data-payload='{&quot;id&quot;:&quot;3388&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;shortcode&quot;,&quot;align&quot;:&quot;&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;212&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;4.9&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;4.9\/5 - (212 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Danh S\u00e1ch V\u0103n ph\u00f2ng th\u00e1m t\u1eed uy t\u00edn H\u00e0 N\u1ed9i \u2122Gi\u00e1 R\u1ebb H\u00e0 N\u1ed9i&quot;,&quot;width&quot;:&quot;125.4&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 1603.            
 1604. <div class="kksr-stars">
 1605.    
 1606. <div class="kksr-stars-inactive">
 1607.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 1608.            
 1609.  
 1610. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1611.        </div>
 1612.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 1613.            
 1614.  
 1615. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1616.        </div>
 1617.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 1618.            
 1619.  
 1620. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1621.        </div>
 1622.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 1623.            
 1624.  
 1625. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1626.        </div>
 1627.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 1628.            
 1629.  
 1630. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1631.        </div>
 1632.    </div>
 1633.    
 1634. <div class="kksr-stars-active" style="width: 125.4px;">
 1635.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1636.            
 1637.  
 1638. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1639.        </div>
 1640.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1641.            
 1642.  
 1643. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1644.        </div>
 1645.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1646.            
 1647.  
 1648. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1649.        </div>
 1650.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1651.            
 1652.  
 1653. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1654.        </div>
 1655.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 1656.            
 1657.  
 1658. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 1659.        </div>
 1660.    </div>
 1661. </div>
 1662.                
 1663.  
 1664. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 1665.            4.9/5 - (212 bình chọn)    </div>
 1666.    </div>
 1667. <span id="more-3388"></span></p>
 1668. <h2><span style="color: #008000;">Văn phòng công ty dịch vụ thám tử uy tín tại Hà Nội. </span></h2>
 1669. <p><span style="color: #008000;"><strong>Thuê thám tử điều tra ngoại tình</strong></span> là một việc làm cần kín kẽ, cẩn trọng trong việc chọn. Một <strong>công ty dịch vụ thám tử uy tín</strong>, bảo mật và chuyên nghiệp.</p>
 1670. <p><strong>Bạn nên lựa chọn</strong> trong việc hợp tác để điều tra ngoại tình hay một dịch vụ điều tra, tìm kiếm thông tin tổng hợp nào đó sẽ cho bạn sự hài lòng tuyệt đối.</p>
 1671. <p><strong>Đặc biệt</strong>, công ty đó phải chuẩn (<strong><span style="color: #008000;">Xác thực<span style="color: #ff0000;">®</span></span></strong>), trong việc bảo mật thông tin cho bạn. Ngay cả sau khi đã kết thúc hợp đồng.</p>
 1672. <figure id="attachment_3391" aria-describedby="caption-attachment-3391" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3391" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tai-sao-phu-nu-ngoai-tinh-1.jpg" alt="Tại sao phụ nữ ngoại tình" width="600" height="338" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tai-sao-phu-nu-ngoai-tinh-1.jpg 800w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tai-sao-phu-nu-ngoai-tinh-1-300x169.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tai-sao-phu-nu-ngoai-tinh-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3391" class="wp-caption-text"><center><em>Tại sao phụ nữ ngoại tình (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim tại Hà Nội</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1673. <p><strong>Nghĩa là không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào</strong>, mà ngay cả bản thân công ty muốn lục lại cũng không thể làm được. Đơn giản là xóa sạch mọi dữ liệu ngay sau khi triển khai xong.</p>
 1674. <p>Vậy, làm cách nào để bạn có thể chọn lựa được <strong><span style="color: #008000;">văn phòng thám tử uy tín <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></strong> và có kinh nghiệm ở Hà Nội?</p>
 1675. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><a style="color: #ff0000;" href="tel:0988783037"><strong> 0971.334.776</strong></a></span></h3>
 1676. <p>Sau đây là danh sách các bí quyết chọn lựa <strong>công ty thám tử uy tín</strong>. Theo thứ tự ưu tiên từ 1 tới 5, mà công ty thám tử tư Hoàng Kim &#8211; Một công ty dịch vụ thám tử thuộc hàng <strong>Top Ten</strong> ở Việt Nam nói chung và <strong>Top 5 Hà Nội</strong> nói riêng.</p>
 1677. <h2><span style="color: #008000;"><strong># 1: Nhà riêng của người chịu trách nhiệm trực tiếp.</strong></span></h2>
 1678. <p><span style="color: #008000;"><strong>Không phải ai cũng biết</strong></span>, nghề thám tử ở Việt Nam phải hoạt động trong bóng tối và yêu cầu tuyệt mật.</p>
 1679. <p><strong><span style="color: #008000;">Không phải khách hàng nào cũng biết</span></strong> kể từ trước năm 2000, ở Việt Nam không cấp phép để hoạt động nghề thám tử tư.</p>
 1680. <p><span style="color: #008000;"><strong> Không cấm, cũng không cho phép hoạt động nghề thám tử ở Việt Nam</strong></span>. Dịch vụ này đang còn buông lỏng sự quản lý, đã nhiều lần báo chí đăng tải nên cho phép nghề này hoạt động công khai để quản lý. Nhưng tới nay thì vẫn chưa được nhà nước thông qua.</p>
 1681. <p><span style="color: #008000;"><strong>Nhưng trên thực tế</strong></span>, nhu cầu thuê thám tử tư tại Thủ đô Hà Nội của khách hàng nói riêng và trên cả nước nói chung ngày càng tăng cao. Có cầu thì ắt phải có cung.</p>
 1682. <p><span style="color: #008000;"><strong>Xét trên phương diện nhu cầu thiết thực và hợp lý của khách hàng</strong></span> nên chúng tôi vẫn cung cấp dịch vụ thám tử cho khách hàng ở Hà Nội trong hơn 13 năm qua.</p>
 1683. <p>Tuy nhiên, không cho phép vẫn là không cho phép. Chính vì thế mà khách hàng thuê thám tử ở Việt Nam trên cơ sở vẫn là thỏa thuận dân sự. Dựa trên nhu cầu và khả năng của đôi bên, không được nhà nước công nhận và bảo hộ. Vì vậy, tìm địa chỉ văn phòng, hợp đồng có mộc đỏ công ty không bằng tới nhà riêng của người chịu trách nhiệm trực tiếp.</p>
 1684. <figure id="attachment_3392" aria-describedby="caption-attachment-3392" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3392" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/dich-vu-tham-tu-uy-tin-ha-noi.jpg" alt="Dịch vụ thám tử uy tín Hà Nội" width="600" height="324" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/dich-vu-tham-tu-uy-tin-ha-noi.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/dich-vu-tham-tu-uy-tin-ha-noi-300x162.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3392" class="wp-caption-text"><center><em>Dịch vụ thám tử uy tín Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1685. <h2><span style="color: #008000;"><strong>Lý do: &#8211; Dịch vụ thám tử uy tín Hà Nội</strong></span></h2>
 1686. <p>√ Văn phòng thuê chỉ vài triệu/  tháng nhưng nhà riêng ở Hà Nội thì không ít tiền.</p>
 1687. <p>√ Văn phòng đổi dễ dàng, nhanh chóng, nhưng nhà thì không.</p>
 1688. <p>√ Hợp đồng vốn không có giá trị pháp lý, sơ xẩy bảo mật kém thì người nhà của bạn phát hiện trước khi triển khai hợp đồng.</p>
 1689. <p>√ Hợp đồng nếu không có giá trị thì chỉ là tờ giấy lộn, nhưng niềm tin đặt đúng chỗ là vàng hoặc kim cương.</p>
 1690. <p>√ Nghề vốn không đao to búa lớn được, nhưng cố tình đao to búa lớn chỉ là để lừa bịp những khách hàng kém hiểu biết.</p>
 1691. <p>√ Thậm chí công ty thám tử kém uy tín còn đưa bạn tới văn phòng ảo rất hoành tráng, thuê theo giờ. Kiểu thùng rỗng kêu to.</p>
 1692. <h2><span style="color: #008000;">Kín kẽ, nhưng chất vốn là tính cách của người Hà Nội.</span></h2>
 1693. <ul>
 1694. <li>Đặc biệt, giao thông Hà Nội chằn chịt mạng lưới đường cấm đi các tỉnh, nếu  không rành đường thì mất dấu là dĩ nhiên.</li>
 1695. <li>Phong cách ăn mặc, thị trường tiêu dùng của Hà Nội cũng rất khác. Thám tử ngáo ngơ tỉnh khác tới không hiểu thì khó hòa nhập, hóa trang được.</li>
 1696. </ul>
 1697. <h2><strong><span style="color: #008000;"># 2: Văn phòng thám tử đó hoạt động lâu chưa, nhiều kinh nghiệm không?</span> </strong></h2>
 1698. <p>√ Ở Việt Nam không có trường lớp nào đào tạo thám tử chuyên nghiệp, thám tử  tư ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung phải tự học tập và tích lũy kinh nghiệm cho mình.</p>
 1699. <p>√ Chọn văn phòng thám tử nhiều năm hoạt động vì:</p>
 1700. <p>√ Hoạt động lâu và nghiêm túc thì mới có nhiều kinh nghiệm.</p>
 1701. <p>√ Hoạt động lâu, gắng bó với nghề và yêu nghề thì mới đáng tin.</p>
 1702. <p>√ Test thử trình độ nghiệp vụ, pháp luật có liên quan tới nghề thám tử.</p>
 1703. <p>√ Test thử những kiến thức về pháp luật liên quan tới dịch vụ bạn đang thuê như: Hôn nhân gia đình, ly hôn, ngoại tình, bội nhọ, gây thương tích, làm nhục&#8230;</p>
 1704. <p>√ Test thử nghiệp vụ thám tử tư tới đâu, kể cả về giải pháp và công nghệ.</p>
 1705. <figure id="attachment_3393" aria-describedby="caption-attachment-3393" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3393" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cong-ty-tham-tu-chuyen-nghiep-ha-noi.jpg" alt="Công ty thám tử chuyên nghiệp ở Hà Nội" width="600" height="226" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cong-ty-tham-tu-chuyen-nghiep-ha-noi.jpg 1004w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cong-ty-tham-tu-chuyen-nghiep-ha-noi-300x113.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cong-ty-tham-tu-chuyen-nghiep-ha-noi-768x290.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-3393" class="wp-caption-text"><center><em>Công ty thám tử chuyên nghiệp ở Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1706. <blockquote><p><em><strong><span style="color: #008000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Đặt ra vài tình huống lắt léo để kiểm tra cách ứng phó của công ty.</span></strong></em></p></blockquote>
 1707. <ul>
 1708. <li>Người quá già thì khó năng nỗ, nhưng người quá trẻ thì khó nói mình có 5, 10, 15 năm kinh nghiệm.</li>
 1709. <li>Trong quá trình kiểm tra, ngoài để ý giải pháp, hãy lưu ý đến ngôn ngữ cơ thể để kiểm chứng thêm.</li>
 1710. </ul>
 1711. <h2><span style="color: #008000;"># 3: Kiểm tra độ uy tín, đạo đức hành nghề của công ty thám tử tại Hà Nội</span></h2>
 1712. <figure id="attachment_3394" aria-describedby="caption-attachment-3394" style="width: 432px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3394" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/ly-do-dan-ong-ngoai-tinh-1024x576.jpg" alt="Lý do đàn ông ngoại tình" width="432" height="243" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/ly-do-dan-ong-ngoai-tinh-1024x576.jpg 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/ly-do-dan-ong-ngoai-tinh-300x169.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/ly-do-dan-ong-ngoai-tinh-768x432.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/ly-do-dan-ong-ngoai-tinh.jpg 1280w" sizes="(max-width: 432px) 100vw, 432px" /><figcaption id="caption-attachment-3394" class="wp-caption-text"><center><em>Lý do đàn ông ngoại tình (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1713. <p>Như chúng tôi đã trình bày ở trên, do đặc thù nghề thám tử ở Việt Nam là như vậy, thám tử tư tại Hà Nội cũng không ngoại lệ.</p>
 1714. <p>√ Nên nghề này chủ yếu là dựa vào niềm tin, tin thì dùng, không thì thôi.</p>
 1715. <p>√ Muốn tin thì phải kiểm tra.</p>
 1716. <p>√ Không dựa nhiều trên cảm tính mà phải có cơ sở lý tính rõ ràng.</p>
 1717. <p>√ Một tổ chức có uy tín thì họ sẽ uy tín trong mọi trường hợp.</p>
 1718. <p>√ Một<strong> công ty thám tử</strong> có đạo đức thì sẽ không cung cấp dịch vụ gây hại cho xã hội và vi phạm pháp luật.</p>
 1719. <p>√ Một người quản lý, lãnh đạo có lòng tự trọng thì không hám lợi trong mọi tình huống.</p>
 1720. <p>√ Một <strong>trung tâm thám tử đáng tin cậy</strong> thì sẽ không bán đứng khách hàng của mình trong tương lai.</p>
 1721. <p>√ Họ có cung cấp dịch vụ liên quan tới đánh ghen không?</p>
 1722. <p>√ Họ có cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê không?</p>
 1723. <blockquote><p><span style="color: #008000;"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Khi bạn <em>thuê</em> thám tử dằn mặt, bôi nhọ tình địch thì họ có làm không?</strong></span></p>
 1724. <p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="color: #ff0000;">Khi bạn đưa ra những nhu cầu vi phạm pháp luật khác thì công ty có khuyên bạn nên dừng lại không?</span></p></blockquote>
 1725. <h2><span style="color: #008000;"><strong># 4: Văn phòng thám tử Hà Nội có đông nhân viên không.</strong></span></h2>
 1726. <p><strong>Nghề thám tử</strong> vốn không phải là nghề ngồi văn phòng, thám tử là phải ra đường kiếm sống. Tuy nhiên khi cần thì công ty phải tụ họp được nhiều nhân viên nhất có thể.</p>
 1727. <figure id="attachment_3395" aria-describedby="caption-attachment-3395" style="width: 275px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-3395 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cong-ty-tham-tu-uy-tin-nhat-ha-noi.jpg" alt="Công ty thám tử uy tín Hà Nội" width="275" height="183" /><figcaption id="caption-attachment-3395" class="wp-caption-text"><center><em>Công ty thám tử uy tín Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1728. <blockquote><p>√ Nhiều nhân viên thì chứng tỏ công việc nhiều.</p>
 1729. <p>√ Nhiều công viên thì chứng tỏ độ tin cậy của khách hàng cao.</p>
 1730. <p>√ Nhiều nhân viên thì chứng tỏ mức độ nghiêm túc của công ty.</p>
 1731. <p>√ Nhiều nhân viên thì tỉnh cơ động trong tình huống dự phòng cao.</p>
 1732. <p>√ Nhiều nhân viên thì mới làm được những hợp đồng có độ khó cao.</p></blockquote>
 1733. <h2><span style="color: #008000;"># 5 Giá thuê thám tử Hà nội thế nào, chế độ hỗ trợ  khách hàng có tốt không.</span></h2>
 1734. <p><strong>Giá thuê dịch vụ thám tử</strong> nói riêng và tất cả các loại dịch vụ mặt hàng khác nói chung là một tiêu chí để cạnh tranh. Mặc dù thám tử giá rẻ nhất không phải là tốt nhất, nhưng nó thể hiện.</p>
 1735. <p>√ Công ty thám tử nhiều kinh nghiệm thì mới có phương án điều tra tốt</p>
 1736. <p>√ Phương án tốt thì giá dịch vụ mới tốt.</p>
 1737. <p>√ Chế độ hỗ trợ, hậu mãi tốt thì mới chứng  tỏ công ty đó yêu mến khách hàng của mình.</p>
 1738. <ol start="5">
 1739. <li>
 1740. <h2><span style="color: #008000;">1 Khi cần thuê thám tử ở Hà Nội cần làm gì.</span></h2>
 1741. </li>
 1742. </ol>
 1743. <p>Bước 1: Hãy liên lạc với <strong>văn phòng thám tử Hoàng Kim Hà Nội</strong> thông qua số điện thoại hotline hoặc gửi email cho chúng tôi.</p>
 1744. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 1745. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">EMAIL</span>: <span style="color: #000000;">Thamtutuhoangkim@gmail.com </span></span></h3>
 1746. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">ĐỊA CHỈ NHÀ RIÊNG</span>: <span style="color: #000000;">Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội</span></span></h3>
 1747. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG</span>: <span style="color: #000000;">Khu Phố Hàng Trống Hoàng Kiếm Hà Nội</span></span></h3>
 1748. <p><span style="color: #ff0000;"><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2663.png" alt="♣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> (Gọi trước khi tới, vì nghề thám tử cần bảo mật thông tin tuyệt đối theo 2 chiều).</strong></span></p>
 1749. <h2><strong><span style="color: #008000;"># 6. Danh sách Văn Phòng Trung Tâm Thám Tử Hà Nội</span></strong></h2>
 1750. <h3><span style="color: #008000;">6.1 Văn phòng thám tử Quận Tây Hồ Hà Nội.</span></h3>
 1751. <ul>
 1752. <li>Văn phòng thám tử tư Quận Tây Hồ thành phố Hà Nội đặt tại Q Tây Hồ Hà Nội.</li>
 1753. <li>Là nơi cung cấp dịch vụ thám tử tư uy tín nhất ở Hà Nội.</li>
 1754. <li>Khách hàng thuê thám tử tư tại Quận Tây Hồ Hà Nội có thể liên lạc Trung Tâm thám tử Tây Hồ để thuê.</li>
 1755. <li>Dịch vụ thám tử uy tín Quận Tây Hồ chuyên cung cấp thám tử tư chất lượng nhất.</li>
 1756. <li>Dịch vụ thám tử của công ty thám tử giá rẻ ở Tây Hồ mỗi năm cung cấp dịch vụ cho gần 250 khách hàng tại Hà Nội.</li>
 1757. <li>Chủ yếu là các dịch vụ thám tử phổ biến như theo dõi ngoại tình, thám tử theo dõi giám sát.</li>
 1758. <li>Hoặc điều tra tìm kiếm thông tin của một người, tìm địa chỉ nhà ở Hà Nội.</li>
 1759. <li>Với 17 năm kinh nghiệm trong nghề, trung tâm thám tử tư Quận Tây Hồ Hoàng Kim.</li>
 1760. <li>Tự tin cung cấp cho khách hàng dịch vụ thám tử chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.</li>
 1761. </ul>
 1762. <figure id="attachment_4234" aria-describedby="caption-attachment-4234" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4234" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-tay-ho-ha-noi.jpg" alt="Văn phòng thám tử uy tín tại Quận Tây Hồ Hà Nội" width="600" height="388" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-tay-ho-ha-noi.jpg 500w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-tay-ho-ha-noi-300x194.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4234" class="wp-caption-text"><center><em>Văn phòng thám tử uy tín tại Quận Tây Hồ Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1763. <h3><span style="color: #008000;">6.2 Trung tâm thám tử tư Quận Hoàn Kiếm Hà Nội</span></h3>
 1764. <ul>
 1765. <li>Nếu bạn là người dân tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội thì có lẽ bạn sẽ không lạ gì với văn phòng thám tử Hoàn Kiếm.</li>
 1766. <li>Nơi quy tụ những thám tử chuyên nghiệp nhất, uy tín và tận tụy với nghề thám tử ở Hoàn Kiếm.</li>
 1767. <li>Dịch vụ thám tử của chúng tôi chuyên nghiệp và hiệu quả, giá thuê thám tử hợp lý.</li>
 1768. <li>Đặc biệt là dịch vụ thám tử theo dõi ngoại tình, uy tín chuyên nghiệp.</li>
 1769. <li>Công ty dịch vụ thám tử ở Quận Hoàn Kiếm của chúng tôi là địa chỉ mà khách hàng yên tâm thuê thám tử.</li>
 1770. <li>Với đội ngũ nhân sự được tuyển dụng, đào tạo một cách chuyên nghiệp bài bản.</li>
 1771. <li>Trang thiết bị máy móc phá án hiện đại nhất được nhập khẩu từ nước ngoài về đảm bảo tác nghiệp tốt.</li>
 1772. <li>Trung tâm thám tử tư Hoàn Kiếm còn được biết đến là một đơn vị cung  cấp thám tử giá rẻ.</li>
 1773. <li>Vì tận dung nguồn nhân lực tại chỗ và có sự phối hợp với các anh em thám tử ở Trung Tâm thám tử cùng hệ thống.</li>
 1774. <li>Dịch vụ thám tử tư tại Quận Hoàn Kiếm là ToP 1 thám tử Hà Nội trong 17 năm liền.</li>
 1775. <li>Nếu bạn muốn thuê thám tử ở Hà Nội thì Thám tử Hoàn Kiếm chính là lựa chọn tốt dành cho bạn.</li>
 1776. <li>Công ty thám tử uy tín Quận Hoàn Kiếm chính là đơn vị cung cấp thám tử tốt nhất.</li>
 1777. <li>Cam kết quý khách hàng thuê thám tử chắc chắn sẽ hài lòng, tin tưởng.</li>
 1778. </ul>
 1779. <figure id="attachment_4235" aria-describedby="caption-attachment-4235" style="width: 715px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4235" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-tu-quan-hoan-kiem-ha-noi-1024x576.jpg" alt="Trung tâm thám tử tư Quận Hoàn Kiếm Hà Nội" width="715" height="402" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-tu-quan-hoan-kiem-ha-noi-1024x576.jpg 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-tu-quan-hoan-kiem-ha-noi-300x169.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-tu-quan-hoan-kiem-ha-noi-768x432.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-tu-quan-hoan-kiem-ha-noi.jpg 1366w" sizes="(max-width: 715px) 100vw, 715px" /><figcaption id="caption-attachment-4235" class="wp-caption-text"><center><em>Trung tâm thám tử tư Quận Hoàn Kiếm Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1780. <h3><span style="color: #008000;">6.3 Công ty thám tử uy tín Quận Ba Đình. Thám tử uy tín hà nội</span></h3>
 1781. <ul>
 1782. <li>Nhiệm vụ của trung tâm thám tử tư Quận Ba Đình Hà Nội là.</li>
 1783. <li>Cung cấp thám tử chuyên nghiệp nhất, uy tín nhất tại Quận Ba Đình và các vùng lân cận.</li>
 1784. </ul>
 1785. <figure id="attachment_4238" aria-describedby="caption-attachment-4238" style="width: 324px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4238" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-ba-dinh-ha-noi.jpg" alt="Văn phòng thám tử quận Ba Đình Hà Nội" width="324" height="215" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-ba-dinh-ha-noi.jpg 459w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-ba-dinh-ha-noi-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" /><figcaption id="caption-attachment-4238" class="wp-caption-text"><center><em>Văn phòng thám tử quận Ba Đình Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1786. <ul>
 1787. <li>Dịch vụ thám tử chất lượng, giá thuê thám tử rẻ nhờ nguồn nhân lực tại chỗ.</li>
 1788. <li>Phối hợp với các văn phòng thám tử ở quận huyện lân cận để hỗ trợ tác nghiệp.</li>
 1789. <li>Chuyên điều tra, tìm kiếm và cung cấp thông tin thám tử chất lượng, chính xác, nhanh chóng.</li>
 1790. <li>Thám tử uy tín ở Quận Ba Đình Hà Nội là dịch vụ thám tử chuyên trách tại Hà Nội.</li>
 1791. <li>Kinh nghiệm thâm niên trong nghề, đội ngũ thám tử tận tụy và uy tín nhất.</li>
 1792. <li>Thám tử Quận Ba Đình Hà Nội là một lựa chọn thông minh của khách hàng thuê thám tử tại Thủ Đô.</li>
 1793. <li>Chúng tôi cam kết một khi bạn đã xác nhận dịch vụ thì thám tử Ba Đình sẽ triển khai nhanh chóng.</li>
 1794. <li>Mang lại kết quả chính xác, uy tín và tuyệt đối bí mật làm cho bạn hài lòng.</li>
 1795. <li>Văn phòng thám tử tư ở Ba Đình Hà Nội đặt tại tuyến đường chính của Thủ Đô.</li>
 1796. <li>Máy móc, xe máy, ô tô trang bị đầy đủ, đảm bảo tác nghiệp trên đường cao tốc.</li>
 1797. <li>Đường cấm xe máy và hoạt động trong phạm vi Hà Nội cũng như đi tỉnh.</li>
 1798. </ul>
 1799. <h3><span style="color: #008000;">6.4 Thám tử Quận Long Biên. Thám tử uy tín hà nội</span></h3>
 1800. <ul>
 1801. <li>Chuyên cung cấp các loại dịch vụ thám tử uy tín, bảo mật ở Quận Long Biên Hà Nội.</li>
 1802. </ul>
 1803. <figure id="attachment_4246" aria-describedby="caption-attachment-4246" style="width: 327px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4246" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-long-bien-ha-noi.jpg" alt="Thám tử uy tín quận Long Biên Hà Nội" width="327" height="193" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-long-bien-ha-noi.jpg 660w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-quan-long-bien-ha-noi-300x177.jpg 300w" sizes="(max-width: 327px) 100vw, 327px" /><figcaption id="caption-attachment-4246" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín quận Long Biên Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1804. <ul>
 1805. <li>Các thám tử tư của Hoàn Kim là những người lão luyện trong việc điều tra phá án.</li>
 1806. <li>Đặc biệt với gói dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình siêu tốc.</li>
 1807. <li>Văn phòng thám tử chuyên nghiệp của quận Long Biên sẽ làm cho bạn hài lòng và tin tưởng.</li>
 1808. <li>Thám tử tốt nhất ở Quận Long Biên thành phố Hà Nội đã tưng tham gia khám phá nhiều vụ ngoại tình.</li>
 1809. <li>Kể cả của đàn ông và phụ nữ các từ trong nội thành Hà Nội qua cầu Long Biên hướng về vùng ven.</li>
 1810. <li>Trong hơn 17 năm làm nghề của mình, cầu Long Biên Hà Nội đã chứng kiến bao lần thám tử qua đây.</li>
 1811. <li>Còn nhớ cách đây vài năm chúng tôi đã khám phá một vụ ngoại tình hi hữu.</li>
 1812. <li>Của một đại gia trẻ tuổi với một quý bà xin đẹp lớn tuổi hơn đại gia tới gần 10 tuổi.</li>
 1813. <li>Nhà vị đại gia này tính từ trung tâm thành phố, qua quận Long Biên (Vincom Hà Nội).</li>
 1814. <li>Một lần thám tử tư uy tín quận Long Biên Hà Nội đi qua Royal City ở Quận Thanh Xuân HN.</li>
 1815. <li>Và bắt gặp đôi tình nhân dắt tay nhau đi mua sắp thám tử liên bám theo.</li>
 1816. <li>Sau mấy tuyến phố ngoằn nghèo thì họ về thẳng quận Long Biên là nhà của đại gia.</li>
 1817. <li>Một căn nhà bí mật mà ông này đã mua cho bà nhân tình lớn tuổi.</li>
 1818. <li>Mà đáng lẽ ra ông ta thừa sức cua những cô gái trẻ đẹp hơn với túi tiền của mình.</li>
 1819. </ul>
 1820. <h3><span style="color: #008000;">6.5 Văn phòng thám tử quận Đống Đa. Thám tử uy tín hà nội</span></h3>
 1821. <ul>
 1822. <li>Văn phòng thám tử tư uy tín tại Quận Đống Đa Hà Nội &#8211; Thám tử Hoàn Kim.</li>
 1823. <li>Dịch vụ thám tử của công ty chúng tôi không còn xa lạ gì với rất nhiều khách hàng.</li>
 1824. </ul>
 1825. <figure id="attachment_4248" aria-describedby="caption-attachment-4248" style="width: 385px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4248" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-dong-da-ha-noi.jpg" alt="Thám tử tư Quận Đống Đa Hà Nội" width="385" height="273" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-dong-da-ha-noi.jpg 450w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-dong-da-ha-noi-300x213.jpg 300w" sizes="(max-width: 385px) 100vw, 385px" /><figcaption id="caption-attachment-4248" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử tư Quận Đống Đa Hà Nội (ảnh: Thám tử Hoàng Kim)</em></center></figcaption></figure>
 1826. <ul>
 1827. <li>Thám tử tư quận Đống Đa thành phố Hà Nội còn  nhớ rõ về vụ điều tra xác minh nhân thân.</li>
 1828. <li>Của một vị khách hàng nữ đã thuê thám tử Đống Đa điều tra cách đây 2 tháng.</li>
 1829. <li>Vào một ngày cuối tháng 12 năm 2019, khi thời tiết lạnh căm của mùa đông Hà Nội.</li>
 1830. <li>Khi trung tâm thám tử tư Đống Đa Hà Nội vừa mở cửa thì vị nữ khách hàng bước vào.</li>
 1831. <li>Với giọng nói nấc nghẹn chị thuê chúng tôi xác minh nhân thân của đứa nhân viên mà chị tin tưởng.</li>
 1832. <li>Thậm chí còn có kế hoạch đào tạo và truyền nghề cho anh ta để anh ta kế nghiệp.</li>
 1833. <li>Vì dù lớn tuổi nhưng chị không lập gia đình và ở vậy, nên khi gặp anh nhân viên trẻ tuổi.</li>
 1834. <li>Vị đại gia nữ đã thầm có cảm tình dù chưa giám nói ra trực tiếp với người trong mộng.</li>
 1835. <li>Nhưng với sự tinh ý của kẻ đào mỏ chuyên nghiệp thì những tín hiệu tình ái phát ra từ người phụ nữ.</li>
 1836. <li>Dù là ít nhất, cũng được phát hiện một cách nhanh chóng, nhờ đó mà hắn ta khai thác tối đa lợi thế.</li>
 1837. <li>Và cuối cùng vị nữ đại gia tiền, tình đều mất, cho nên thuê thám tử Đống Đa xác minh.</li>
 1838. <li>Khi biết từ lâu kẻ đào mỏ đa rắp tâm dùng hồ sơ giả với một ý đồ đen tốt.</li>
 1839. </ul>
 1840. <h3><span style="color: #008000;">6.6 Dịch Vụ thám tử uy tín ở Cầu Giấy Hà Nội.</span></h3>
 1841. <figure id="attachment_4250" aria-describedby="caption-attachment-4250" style="width: 728px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4250" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-cau-giay-ha-noi.jpg" alt="Văn phòng thám tử quận Cầu Giấy Hà Nội" width="728" height="409" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-cau-giay-ha-noi.jpg 672w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-cau-giay-ha-noi-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 728px) 100vw, 728px" /><figcaption id="caption-attachment-4250" class="wp-caption-text"><center><em>Văn phòng thám tử quận Cầu Giấy Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1842. <ul>
 1843. <li>Dịch vụ thám tử uy tín của công ty thám tử tư Hoàng Kim tại Quận Cầu Giấy Hà Nội.</li>
 1844. <li>Là nơi tốt nhất để bạn lựa chọn thuê thám tử khi cần thuê thám tử ở quận Cầu Giấy Hà Nội.</li>
 1845. <li>Dịch vụ thám tử uy tín tại Quận Cầu Giấy Hà Nội cam kết đã nhận là làm, mà làm là được.</li>
 1846. <li>Dịch vụ của công ty chúng tôi là địa điểm tốt nhất để thuê thám tử toàn Thủ Đô.</li>
 1847. <li>Trải qua kinh nghiệm cung cấp thám tử tư ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.</li>
 1848. <li>Dịch vụ thám tử Quận Cầu Giấy Hà Nội tự hào là thương hiệu thám tử uy tín và được tin dùng.</li>
 1849. <li>Các thám tử tư tại Quận Cầu Giấy Hà Nội của công ty chúng tôi luôn tận tình, uy tín.</li>
 1850. <li>Hợp tác hiệu quả và chuyên nghiệp với mọi khách hàng trong nhiều tất cả mọi tình huống.</li>
 1851. <li>Hãy liên lạc với văn phòng thám tử Cầu Giấy Hà nội khi cần thuê thám tử ở Hà Nội nhé.</li>
 1852. <li>Giá thuê thám tử tư tại Quận Cầu Giấy Hà Nội hợp lý, phải chăng.</li>
 1853. <li>Dịch vụ thám tử ở Trung Tâm Thám tử Cầu Giấy Hà Nội triển khai nhanh chóng.</li>
 1854. <li>Cam kết khi khách hàng liên hệ thuê thám tử ở Hà Nội các thám tử Cầu Giấy sẽ có mặt ngay.</li>
 1855. <li>Trong 30 phút sau khi bạn nhấc điện thoại ở toàn địa bàn Thủ Đô.</li>
 1856. </ul>
 1857. <h3><span style="color: #008000;">6.7 Văn phòng thám tử Quận Hoàng Mai Hà Nội.</span></h3>
 1858. <ul>
 1859. <li>Nếu bạn đang ở quận Hoàng Mai Hà Nội thì bạn vừa có thể tới văn phòng.</li>
 1860. <li>Mà cũng có thể tới nhà riêng của giám đốc Trung tâm thám tử tư Hà Nội.</li>
 1861. <li>Dịch vụ thám tử Hà Nội có địa chỉ văn phòng riêng đặt tại khu Định Công.</li>
 1862. </ul>
 1863. <figure id="attachment_4251" aria-describedby="caption-attachment-4251" style="width: 371px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4251" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-hoang-mai-ha-noi.jpg" alt="Thám tử tư quận Hoàng Mai Hà Nội" width="371" height="237" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-hoang-mai-ha-noi.jpg 1000w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-hoang-mai-ha-noi-300x192.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-hoang-mai-ha-noi-768x492.jpg 768w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /><figcaption id="caption-attachment-4251" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử tư quận Hoàng Mai Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1864. <ul>
 1865. <li>Nhà riêng của giám đốc văn phòng ở khu đô thị Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội.</li>
 1866. <li>Rất thuận tiện để ký kết hợp đồng thám tử, nhân viên thám tử đông và nhiều kinh nghiệm.</li>
 1867. <li>Nhờ đó mà văn phòng thám tử tư Quận Hoàng Mai Hà Nội luôn là lựa chọn tốt nhất của khách hàng.</li>
 1868. <li>Công ty dịch vụ thám tử uy tín ở Quận Hoàng Mai Hà Nội cam kết sẽ làm cho khách hài lòng.</li>
 1869. <li>Giá thuê thám tử rẻ, chất lượng tốt, uy tín, bảo mật và thân thiện hỗ trợ khách trong mọi tình huống.</li>
 1870. <li>Thám tử tư Quận Hoàng Mai Hà Nội đã là thương hiệu uy tín cho khách hàng trong nhiều năm.</li>
 1871. </ul>
 1872. <h3><span style="color: #008000;">6.8 Trung tâm thám tử tư Quận Thanh Xuân Hà Nội.</span></h3>
 1873. <figure id="attachment_4252" aria-describedby="caption-attachment-4252" style="width: 279px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4252 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cong-ty-tham-tu-quan-thanh-xuan-ha-noi.jpg" alt="Công ty thám tử quận Thanh Xuân Hà Nội" width="279" height="181" /><figcaption id="caption-attachment-4252" class="wp-caption-text"><center><em>Công ty thám tử quận Thanh Xuân Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1874. <ul>
 1875. <li>Thám tử uy tín ở Quận Thanh Xuân Hà Nội, trung tâm thám tử đặt ở ngay ngã tư Nguyễn Trãi Thanh Xuân.</li>
 1876. <li>Thuận tiện cho khách hàng ở nhiều hướng đi tới, từ Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cho tới Long Biên.</li>
 1877. <li>Công ty thám tử tư Hà Nội Hoàng Kim, dịch vụ thám tử thân thiện uy tín.</li>
 1878. <li>Cam kết mang đến giá trị đích thực cho khách hàng thuê thám tử.</li>
 1879. <li>Công ty chúng tôi cam kết là nơi để bạn có thể yên tâm thuê thám tử tư tốt nhất.</li>
 1880. <li>Giá cả dịch vụ chất lượng hoàn hảo, dịch vụ triển khai nhanh chóng chuyên nghiệp.</li>
 1881. <li>Với sự thân thiện, nhiệt tình của mình, thám tử tư quận Hoàng Mai là nơi tốt nhất để thuê thám tử.</li>
 1882. <li>Trung tâm thám tử Quận Hoàng Mai là nơi thuê thám tử và cũng là đối tác tin cậy cho.</li>
 1883. <li>Những ai có đủ tố chất, tài năng làm thám tử và đối tác là công ty thám tử khác.</li>
 1884. </ul>
 1885. <h3><span style="color: #008000;">6.9 Thám tử tư Quận Hai Bà Trưng Hà Nội.</span></h3>
 1886. <ul>
 1887. <li>Giá thuê thám tử ở quận 2 Bà Trưng Hà Nộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.</li>
 1888. <li>Chính vì thế mà quý khách có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng thám tử Hà Nội để biết chi tiết.</li>
 1889. </ul>
 1890. <figure id="attachment_4253" aria-describedby="caption-attachment-4253" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4253" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-hai-ba-trung-ha-noi.jpg" alt="Văn phòng thám tử quận Hai Bà Trưng Hà Nội" width="600" height="308" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-hai-ba-trung-ha-noi.jpg 850w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-hai-ba-trung-ha-noi-300x154.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-hai-ba-trung-ha-noi-768x395.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4253" class="wp-caption-text"><center><em>Văn phòng thám tử quận Hai Bà Trưng Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1891. <ul>
 1892. <li>Dịch vụ thám tử quận 2 Bà Trưng Thành Phố Hà Nội với 19 dịch vụ thám tử chuyên nghiệp.</li>
 1893. <li>Như quý khách đã biết ở Hà Nội đường cấm, đường cao tốc trên không rất nhiều.</li>
 1894. <li>Do đó khi thuê thám tử quý khách cần phải báo cho thám tử biết là đối tượng mục tiêu đi ô tô hay xe máy.</li>
 1895. <li>Nhiều khi đối tượng mục tiêu đi ô tô mà quý khách không báo trước.</li>
 1896. <li>Nên thám tử tư không biết và dùng xe máy để theo,khi đó đối tượng mục tiêu đi tỉnh.</li>
 1897. <li>Hoặc lên đường cấm xe máy, thì thám tử tư không thê theo dõi được vì không có chuẩn bị ô tô.</li>
 1898. <li>Văn phòng thám tử tư Quận Hai Bà Trưng Hà Nội là nơi chuyên nghiệp uy tín.</li>
 1899. <li>Với đội ngũ thám tử đông đảo, được tuyển dụng và huấn luyện bài bản.</li>
 1900. <li>Từ kỹ năng nghiệp vụ để phá án, cho đến tác phong đạo đức.</li>
 1901. <li>Các thám tử tư của chúng tôi là những người rất yêu nghề và cam kết tận tụy với nghề thám tử.</li>
 1902. <li>Cho nên quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi thuê thám tử tại văn phòng thám tử 2 Bà Trưng.</li>
 1903. </ul>
 1904. <h3><span style="color: #008000;">6.10 Trung tâm thám tử tư huyên Sóc Sơn Hà Nội.</span></h3>
 1905. <ul>
 1906. <li>Sóc Sơn là một huyện vùng ven của thủ đô Hà Nội.</li>
 1907. <li>Đây là địa bàn rất rộng với nhiều tuyến đường liên thông với các tỉnh.</li>
 1908. </ul>
 1909. <figure id="attachment_4277" aria-describedby="caption-attachment-4277" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4277" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-soc-son-ha-noi.jpg" alt="Trung tâm thám tử huyện Sóc Sơn Hà Nội" width="600" height="337" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-soc-son-ha-noi.jpg 1000w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-soc-son-ha-noi-300x168.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-soc-son-ha-noi-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4277" class="wp-caption-text"><center><em>Trung tâm thám tử huyện Sóc Sơn Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1910. <ul>
 1911. <li>Mỗi năm văn phòng thám tử Hà Nội đã đáp ứng cho hàng trăm hợp đồng dịch vụ tại Sóc Sơn.</li>
 1912. <li>Trung tâm dịch vụ thám tử uy tín ở huyện Sóc Sơn TP Hà Nội của công ty thám tử tư Hoàng Kim.</li>
 1913. <li>Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử uy tín, chất lượng nhất tại huyện Sóc Sơn Hà Nội.</li>
 1914. <li>Văn phòng thám tử tư Hà Nội của công ty thám tử Hoàng Kim là nơi quy tụ nhiều thám tử giỏi nhất.</li>
 1915. <li>Các thám tử của chúng tôi ở Sóc Sơn Hà Nội được tuyển dụng và đào tạo một cách bài bản nhất.</li>
 1916. <li>Về trang thiết bị phá án được công ty chúng tôi nhập từ nhiều nguồn, thiết bị hiện đại nhất.</li>
 1917. <li>Công nghệ phá án cũng được ban quản lý hỗ trợ đào tạo và chia sẻ cho nhân viên.</li>
 1918. <li>Để đáp ứng những nhu cầu thuê thám tử của khách hàng khó tính nhất.</li>
 1919. <li>Chính nhờ sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ mà văn phòng thám tử Sóc Sơn luôn được đánh giá cao.</li>
 1920. <li>Công ty dịch vụ thám tử Hà Nội cam kết sẽ là nơi lý tưởng để chọn thuê thám tử tại Hà Nội.</li>
 1921. </ul>
 1922. <h3><span style="color: #008000;">6.11 Trung tâm thám tử tư huyện Đông Anh Hà Nội.</span></h3>
 1923. <ul>
 1924. <li>Nhiệm vụ của các thám tử tư ở huyện Đông Anh Hà Nội là.</li>
 1925. <li>Cung cấp dịch vụ thám tử để đáp ứng cho nhu cầu thuê thám tử tại huyện Đông Anh.</li>
 1926. <li>Đồng thời phối hợp với các thám tử tư nội thành tác nghiệp khi mục tiêu di chuyển về hướng Đông Anh.</li>
 1927. <li>Văn phòng thám tử giá rẻ Đông Anh thường cung cấp các nhu cầu về điều tra nhân thân.</li>
 1928. </ul>
 1929. <figure id="attachment_4278" aria-describedby="caption-attachment-4278" style="width: 348px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4278" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-tai-dong-anh-ha-noi.jpg" alt="Thám tử tư huyện Đông Anh Hà Nội" width="348" height="196" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-tai-dong-anh-ha-noi.jpg 480w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-tai-dong-anh-ha-noi-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 348px) 100vw, 348px" /><figcaption id="caption-attachment-4278" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử tư huyện Đông Anh Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1930. <ul>
 1931. <li>Xác minh lai lịch của nhân viên, xác định huyết thống bằng ADN.</li>
 1932. <li>Chính nhờ việc xác định được mục tiêu trọng điểm ban đầu.</li>
 1933. <li>Tập trung vào dịch vụ thám tử mũi nhọn là điều tra phá án ngoại tình.</li>
 1934. <li>Nên các thám tử tư huyện Đông Anh Hà Nội đã từng điều tra, khám phá nhiều vụ ngoại tình phức tạp.</li>
 1935. <li>Đặc biệt là các vụ điều tra, xác minh huyết thống cho nhiều khách hàng.</li>
 1936. <li>Trung tâm dịch vụ thám tử uy tín ở huyện Đông Anh Hà Nội cam kết sẽ đặt quyền lợi của khách lên trên hết.</li>
 1937. <li>Nhờ đó mà 100% khách hàng đều hài lòng khi thuê thám tử tại Văn phòng của chúng tôi.</li>
 1938. </ul>
 1939. <h3><span style="color: #008000;">6.12 Dịch vụ thám tử huyện Gia Lâm Hà Nội.</span></h3>
 1940. <figure id="attachment_4347" aria-describedby="caption-attachment-4347" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4347" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-gia-lam-ha-noi.jpg" alt="Thám tử uy tín ở Gia Lâm Hà Nội" width="600" height="338" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-gia-lam-ha-noi.jpg 710w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-gia-lam-ha-noi-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4347" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín ở Gia Lâm Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1941. <ul>
 1942. <li>Dịch vụ thám tử huyện Gia Lâm Hà Nội của công ty thám tử ToP 1 Ha Nội gồm.</li>
 1943. <li>Những dịch vụ thám tử hữu ích nhất, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.</li>
 1944. <li>Dịch vụ thám tử tư thiết thực, uy tín và bảo mật tuyệt đối liên quan tới cuộc sống đời thường.</li>
 1945. <li>Nhằm giúp khách hàng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống như.</li>
 1946. <li>Bị chồng, hoặc vợ phản bội vì hành vi ngoại tình với người khác.</li>
 1947. <li>Bị người yêu phản bội, lừa dối như bắt cá hai tay, lợi dụng tình cảm để moi móc tài sản.</li>
 1948. <li>Bị kẻ lạ mặt quấy nhiễu, tống tiền, bôi nhọ nói xấu&#8230;.</li>
 1949. <li>Cũng có nhiều khách hàng tại huyện Gia Lâm Hà Nội thuê thám tử để.</li>
 1950. <li>Xác minh nhân thân, lai lịch của một người nào đó.</li>
 1951. <li>Điều tra xác minh ADN, điều tra cung cấp nhân thân lai lịch của nhân viên, con nợ hay đối tác.</li>
 1952. <li>Văn phòng thám tử Huyện Gia Lâm Hà Nội, cam kết sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.</li>
 1953. </ul>
 1954. <h3><span style="color: #008000;">6.13 Trung tâm thám tử tư Quận Nam Từ Liêm Hà Nội.</span></h3>
 1955. <ul>
 1956. <li>Trung tâm dịch vụ thám tử tư quận Nam Từ Liêm Hà Nội, của công ty thám tử Hoàng Kim cam kết.</li>
 1957. <li>Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết, nhiệt tình, thân thiện và hết mình vì công việc.</li>
 1958. <li>Các thám tử ở Quận Nam Từ Liêm Hà Nội là những người nhiệt tình, tận tụy và yêu nghề thám tử.</li>
 1959. </ul>
 1960. <figure id="attachment_4348" aria-describedby="caption-attachment-4348" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4348" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-quan-nam-tu-liem-ha-noi.jpg" alt="Thám tử quận Nam Từ Liêm Hà Nội" width="600" height="390" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-quan-nam-tu-liem-ha-noi.jpg 620w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-quan-nam-tu-liem-ha-noi-300x195.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4348" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử quận Nam Từ Liêm Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 1961. <ul>
 1962. <li>Được công ty thám tử Hoàng Kim tuyển dụng và đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp.</li>
 1963. <li>Yêu nghề và hết mình với khách hàng, trang bị, công nghệ phá án uy tín hàng đầu ở Việt Nam.</li>
 1964. <li>Văn phòng dịch vụ thám tử uy tín ở Quận Nam Từ Liêm với 9 năm kinh nghiệm làm thám tử.</li>
 1965. <li>Rất rành địa bàn địa hình của toàn thành phố bao gồm cả các huyện lân cận của thành phố Hà Nội.</li>
 1966. <li>Đảm bảo cá khi đối tượng mục tiêu di chuyển lên đường cấm xe máy để đi về Thái Nguyên, Nam Định, Hay Hải Phòng&#8230;</li>
 1967. <li>Thám tử tư Nam Từ Liêm Hà Nội là dịch vụ thám tử chất lượng uy tín nhất.</li>
 1968. <li>Được khách hàng đánh giá cao về mặt  tín nhiệm và chất lượng dịch vụ.</li>
 1969. <li>Về kinh nghiệm, nghiệp vụ thám tử thì thám tử Nam Từ Liêm Luôn nằm trong Top 1 ở Việt Nam.</li>
 1970. <li>Nếu bạn cần thuê thám tử ở Hà Nội thì trung tâm thám tử Nam Từ Liêm là một lựa chọn rất tốt.</li>
 1971. </ul>
 1972. <h3><span style="color: #008000;">6.14 Thám tử huyện Thanh Trì Hà Nội.</span></h3>
 1973. <ul>
 1974. <li>Huyện Thanh Trì Hà Nội giáp vối quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai hà nội.</li>
 1975. <li>Là một huyện có nền kinh tế khá phát triển, góc ngã tư Cầu Dậu Linh Đàm.</li>
 1976. <li>Hay Góc Thanh Xuân Nguyễn Trãi, Hà Đông, Nam Từ Liêm phát triển không hề thua về các quận khác.</li>
 1977. <li>Nhu cầu thuê thám tử ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội khá cao, đặc biệt là dịch vụ điều tra ngoại tình.</li>
 1978. <li>Nếu muốn thuê thám tử tư ở huyện Thanh Trì bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi vào số. 0988 783 037 &#8211; 0868 703 665 &#8211; 0868 704 776</li>
 1979. </ul>
 1980. <figure id="attachment_4349" aria-describedby="caption-attachment-4349" style="width: 350px" class="wp-caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4349" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-huyen-thanh-tri-ha-noi.jpg" alt="Thám tử huyện Thanh Trì Hà Nội" width="350" height="182" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-huyen-thanh-tri-ha-noi.jpg 512w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-huyen-thanh-tri-ha-noi-300x156.jpg 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><figcaption id="caption-attachment-4349" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử huyện Thanh Trì Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1981. <ul>
 1982. <li>Các thám tử tư ở huyện Thanh Trì sẽ có mặt trong vòng 10 phút để hỗ trợ bạn.</li>
 1983. <li>Trường hợp bạn ở các vùng phụ cận huyện Thanh Trì thì cách tốt nhất để chọn thám tử Thanh Trì.</li>
 1984. <li>Đó là tới trực tiếp văn phòng, nhà riêng của giám đốc trung tâm thám tử huyện Thanh Trì.</li>
 1985. <li>Các thám tử tư Thanh Trì Hà Nội của công ty chúng tôi sẵng sàng đi tỉnh.</li>
 1986. <li>Phục vụ các khách hàng ở tỉnh xa, đặc biệt các địa bàn khó như ở khu vực các tỉnh phía Bắc.</li>
 1987. <li>Như Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Sapa, Hòa Bình&#8230;</li>
 1988. </ul>
 1989. <h3><span style="color: #008000;">6.15 Văn phòng thám tử uy tín quận Bắc Từ Liêm Hà Nội.</span></h3>
 1990. <ul>
 1991. <li>Văn phòng dịch vụ thám tử uy tín tịa Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội.</li>
 1992. <li>Là nơi cung cấp dịch vụ thám tử tư tốt nhất tại quận Bắc Từ Liêm.</li>
 1993. <li>Công ty cúng tôi hoạt động lâu năm trong nghề, kinh nghiệm điều tra phá án vững.</li>
 1994. <li>Dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình uy tín ở quận Bắc Từ Liêm của thám tử Hà Nội.</li>
 1995. <li>Sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ thám  tử uy tín, giá rẻ và chuyên nghiệp nhất.</li>
 1996. </ul>
 1997. <figure id="attachment_4350" aria-describedby="caption-attachment-4350" style="width: 357px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4350" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-bac-tu-liem-ha-noi.jpg" alt="Văn phòng thám tử Bắc Từ Liêm Hà Nội" width="357" height="247" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-bac-tu-liem-ha-noi.jpg 550w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/van-phong-tham-tu-quan-bac-tu-liem-ha-noi-300x208.jpg 300w" sizes="(max-width: 357px) 100vw, 357px" /><figcaption id="caption-attachment-4350" class="wp-caption-text"><center><em>Văn phòng thám tử Bắc Từ Liêm Hà Nội</em></center></figcaption></figure>
 1998. <ul>
 1999. <li>Thám tử tư quận Bác Từ Liêm luôn luôn đáp ứng tốt mọi nhu cầu được giao.</li>
 2000. <li>Nghiệp vụ theo dõi giám sát và bảo vệ mật từ xa của văn phòng thám tử quận Bắc Từ Liêm Hà Nội rất tốt.</li>
 2001. <li>Những bằng chứng hình ảnh sắc nét mà thám tử Bắc Từ Liêm Hà Nội thu thập và báo cáo, luôn có giá trị cao.</li>
 2002. <li>Năm 2018 thám tử quận Bắc Từ Liêm khám phá được 125 vụ ngoại tình thì năm 2019 là 210 vụ.</li>
 2003. <li>Lượng khách hàng đã sử dụng dịch vụ thám tử Bắc Từ Liêm đều hài lòng.</li>
 2004. <li>Đánh giá cao về dịch vụ và mức độ tín nhiệm của thám tử được nâng cao.</li>
 2005. <li>Về bảng giá thuê thám tử ở Quận Bắc Từ Liêm cũng rất rẻ được nhiều người ủng hộ.</li>
 2006. <li>Giá cả dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và thu nhập của số đông khách hàng.</li>
 2007. <li>Chi phí thuê thám tử chỉ giao động từ 750.000 &#8211; 2500.000đ/ngày.</li>
 2008. <li>Tùy theo từng nhu cầu thuê thám tử cụ thể của khách hàng ở Hà Nội.</li>
 2009. <li>Quy trình làm việc nhanh gọn, đơn giản giúp khách hàng thuận tiện trong việc thuê thám tử tư.</li>
 2010. <li>Nếu muốn thuê thám tử ở quận Bắc Từ Liêm thì trung tâm thám tử tư Bắc Từ Liêm luôn là lựa chọn tốt nhất.</li>
 2011. </ul>
 2012. <h3><span style="color: #008000;">6.16 Thám tử ở huyện Mê Linh Hà Nội.</span></h3>
 2013. <ul>
 2014. <li>Văn phòng thám tử huyện Mê Linh Hà Nội xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ Văn phòng thám tử uy tín tại Mê Linh.</li>
 2015. <li>Trong suốt những năm tháng vừa qua, văn phòng thám tử Mê Linh Hà Nội.</li>
 2016. <li>Luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để có được sự chuyên nghiệp, uy tín trong lòng khách hàng Hà Nội.</li>
 2017. <li>Chính nhờ sự ủng hộ và tin tưởng của Quý khách mà văn phòng thám tử Mê Linh Hà Nội mới được như hôm nay.</li>
 2018. <li>Công ty dịch vụ thám tử Hoàng Kim tại Mê Linh Hà Nội sẽ luông nỗ lực hơn nữa.</li>
 2019. <li>Nhằm đáp ứng lại sự thịnh tình và tin tưởng đó của quý khách hàng gần xa.</li>
 2020. <li>Số hotline của văn phòng thám tử Mê Linh Hà Nội là: 0971 334 776.</li>
 2021. <li>Khi quý khách cần thuê thám tử tại Hà Nội nói chung và tại Mê Linh nói riêng hãy gọi cho chúng tôi.</li>
 2022. <li>Các thám tử tư tại Hà Nội sẽ có mặt để hỗ trợ quý khách hàng ngay lập tức.</li>
 2023. <li>Công ty dịch vụ thám tử tại Mê Linh Hà Nội với dịch vụ thám tử phong phú.</li>
 2024. <li>Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng gần xa.</li>
 2025. <li>Các thám tử tư tại Trung Tâm Thám tử Huyện Mê Linh luôn nhiệt tình và tận tụy với công việc.</li>
 2026. <li>Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được tuyển dụng và đào tạo rất bài bản.</li>
 2027. <li>Cùng với trang thiết bị hiện đại nhất, được mua về trang bị cho nhân  vên để hỗ trợ khách hàng.</li>
 2028. <li>Chính vì những yếu tố trên mà Trung tâm thám tử Mê Linh sẽ là nơi tốt nhất.</li>
 2029. <li>Khi quý khách có nhu cầu thuê thám tử ở Mê Linh hãy gọi cho thám tử Mê Linh Hà Nội.</li>
 2030. </ul>
 2031. <figure id="attachment_4352" aria-describedby="caption-attachment-4352" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4352" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/dich-vu-tham-tu-tai-huyen-me-linh-ha-noi.jpg" alt="Dịch vụ thám tử tại huyện Mê Linh Hà Nội" width="600" height="396" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/dich-vu-tham-tu-tai-huyen-me-linh-ha-noi.jpg 550w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/dich-vu-tham-tu-tai-huyen-me-linh-ha-noi-300x198.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4352" class="wp-caption-text"><center><em>Dịch vụ thám tử tại huyện Mê Linh Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2032. <h3><span style="color: #008000;">6.17 Dịch vụ thám tử tại Quận Hà Đông Hà Nội.</span></h3>
 2033. <ul>
 2034. <li>Trung tâm thám tử tư quận Hà Đông Hà Nội là trung tâm thám tử uy tín nhất Hà Nội.</li>
 2035. <li>Dịch vụ thám tử phong phú, giá rẻ và chất lượng số 1 tại Hà Nội.</li>
 2036. <li>Trong nhiều năm liền văn phòng thám tử Hà Đông Hà Nội luôn  nhận được sự tín nhiệm cao của khách.</li>
 2037. <li>Thám tử tư Hà Đông Hà Nội cung cấp dịch vụ thám tử ở thủ Đô Hà Nội.</li>
 2038. <li>Trong 17 năm liên tục kể từ năm 2003 tới nay, thám tử Hà Đông là lựa chọn Top 1 của khách hàng.</li>
 2039. <li>Dịch vụ thám tử tại Quận Hà Đông chủ yếu là theo dõi ngoại tình và điều tra, giám sát.</li>
 2040. <li>Trong những 2000 khi mà dịch vụ thám tử còn khá lạ lẫm ở Hà Nội.</li>
 2041. <li>Thì Trung tâm thám tử tư Hà Đông đã ra đời và hoạt động tới tận ngày nay.</li>
 2042. <li>Nhiều năm qua, thám tử ở Quận Hà Đông luôn tự hào là Trung Tâm Thám tử Hoạt động uy tín.</li>
 2043. <li>Chuyên nghiệp, hiệu quả, tốc độ và giá rẻ là phương châm của thám tử Hà Đông.</li>
 2044. <li>Trong năm 2020 thám tử tư Hà Đông sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ khách hàng.</li>
 2045. <li>Kế thừa truyền thống và những thắng lợi từ các năm trước..</li>
 2046. <li>Dịch vụ thám tử tại Hà Đông Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục làm cho quý khách hài lòng.</li>
 2047. </ul>
 2048. <figure id="attachment_4353" aria-describedby="caption-attachment-4353" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4353" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-quan-ha-dong-ha-noi.jpg" alt="Thám tử tư quận Hà Đông Hà Nội" width="600" height="449" /><figcaption id="caption-attachment-4353" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử tư quận Hà Đông Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2049. <h3><span style="color: #008000;">6.18 Văn phòng thám tử tại Thị Xã Sơn Tây Hà Nội.</span></h3>
 2050. <ul>
 2051. <li>Văn phòng thám tử tư TX Sơn Tây Hà Nội, là nơi để thuê thám tử ở Sơn Tây Hà Nội.</li>
 2052. <li>Đồng thời cung cấp dịch vụ thám tử vùng lân cận, cũng như phối  hợp các văn phòng khác.</li>
 2053. <li>Dịch vụ thám tử uy tín tại thị xã Sơn Tây với đội ngũ nhân sự đông đảo.</li>
 2054. <li>Sẵn sàng cung ứng dịch vụ thám tử tại tx Sơn Tây và tất cả các vùng lân cận của Hà Nội.</li>
 2055. <li>Đội ngũ lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp, yêu nghề và tận tụy với công việc.</li>
 2056. <li>Công ty thám tử tư ở Tx Sơn Tây Hà Nội của văn phòng chúng tôi; là nơi đáp ứng dịch vụ thám tử tốt nhất mà bạn có thể tìm tại địa bàn Hà Nội.</li>
 2057. </ul>
 2058. <h2><span style="color: #008000;">Câu chuyện thám tử Sơn Tây Phá án &#8211; Dịch vụ thám tử theo dõi tại Hà Nội</span></h2>
 2059. <ul>
 2060. <li>Một ngày cuối tháng 4 năm 2017 vừa qua, một vị nữ khách hàng tìm tới văn phòng thám tử Sơn Tây.</li>
 2061. <li>Đó là chị Lan năm nay 35 tuổi nhà ở khu vực phường Ngô Quyền Sơn Tây. Mục đích thuê thám tử là để lần ra tung tích của &#8220;người yêu&#8221;.</li>
 2062. <li>Số là chị Lan đã từng có một đời chồng, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chị và chồng chia tay nhau được 3 năm nay thì chị gặp Tuấn.</li>
 2063. <li>Tuấn chính là người mà hôm đó chị Lan nhờ văn phòng thám tử Sơn Tây tìm kiếm.</li>
 2064. <li>Ngừng 5 phút, để uông ngụm nước do Mạnh mang ra, chị Lan bắt đầu công việc ngay.</li>
 2065. <li>Chị Lan khá e dè khi bắt đầu câu chuyện của mình, chị kể:</li>
 2066. </ul>
 2067. <h3><span style="color: #008000;">Chia tay người chồng ham mê cơ bạc.</span></h3>
 2068. <ul>
 2069. <li>Chồng trước của chị đam mê cờ bạc, nên sau 2 năm lấy nhau, chị và chồng đã chia tay.</li>
 2070. </ul>
 2071. <figure id="attachment_4444" aria-describedby="caption-attachment-4444" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4444" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cau-chuyen-cua-chi-lan-o-son-tay.jpg" alt="Câu chuyện của chị Lan ở Sơn Tây" width="600" height="434" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cau-chuyen-cua-chi-lan-o-son-tay.jpg 800w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cau-chuyen-cua-chi-lan-o-son-tay-300x217.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/cau-chuyen-cua-chi-lan-o-son-tay-768x555.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4444" class="wp-caption-text"><center><em>Câu chuyện của chị Lan ở Sơn Tây (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2072. <ul>
 2073. <li>Chị ở vậy  nuôi đứa con chung với chồng cũ là cháu Hải, năm nay đã được 7 tuổi. Bé Hải đang học lớp 2 tại một trường gần nhà.</li>
 2074. <li>Cách đây 3 năm trước khi mới ly hôn chồng, vì Hải còn quá nhỏ, người lại hay ốm vặt nên chị chỉ ở vậy nuôi con chứ không đi làm. Nguồn thu chính, là nhờ vào công việc may vá, sửa chữa quần áo, đồ đạt cho khách hàng gần nhà.</li>
 2075. <li>2 năm gần đây Hải đã đi học được, nên chị cũng ra ngoài đi làm, vì công việc may vá vốn chẳng được nhiều.</li>
 2076. <li>Không hiểu sao khi ra đi làm thì  chị rất thuận lợi trong công việc, nhờ đó mà phất lên nhanh chóng.</li>
 2077. <li>Đương nhiên ở công ty chị được săn đón rất nhiều, vì chị vốn ưa nhìn.</li>
 2078. </ul>
 2079. <h3><span style="color: #008000;">Quen người mới</span></h3>
 2080. <figure id="attachment_4445" aria-describedby="caption-attachment-4445" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4445" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/chuyen-nguoi-phu-nu-o-tx-son-tay-1024x682.jpg" alt="Chuyện người phụ nữ ở tx Sơn Tây" width="600" height="399" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/chuyen-nguoi-phu-nu-o-tx-son-tay-1024x682.jpg 1024w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/chuyen-nguoi-phu-nu-o-tx-son-tay-300x200.jpg 300w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/chuyen-nguoi-phu-nu-o-tx-son-tay-768x511.jpg 768w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/chuyen-nguoi-phu-nu-o-tx-son-tay.jpg 1600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4445" class="wp-caption-text"><center><em>Chuyện người phụ nữ ở tx Sơn Tây (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2081. <ul>
 2082. <li>  Nhưng trong số đó chị chỉ thích Tuấn,  một chàng trai nhỏ hơn chị tới 5  tuổi, độc thân.</li>
 2083. <li>Mới đầu hai người cũng chỉ là tình cờ quen biết trong một lần Tuấn đi chung với đối tác tới công ty chị.</li>
 2084. <li>Rồi sau đó 2 người bí mật hẹn hò, chị như rơi vào vòng xoáy của tình yêu. Phần do ly hôn chồng đã 3 năm, phần vì như trung tiếng sét ái tình. Nên Tuấn nói gì chị cũng nghe răm rắp.</li>
 2085. <li>Chị vốn là người độc lập và khá cương nghị. Nhưng với chồng cũ chị khô khan bao nhiêu thì với Tuấn là bản tính hoàn toàn ngược lại.</li>
 2086. <li>Cũng chính vì rơi vào võng xoáy tình yêu mới nên chị đã bị Tuấn dắt mũi. Mới đầu là bao nhiêu bản vẽ đẹp về tương lai, nào là hứa hẹn&#8230;</li>
 2087. <li>Cứ như thế công việc của chị cũng ngày càng trì trệ, bị công ty  phê bình, hạ lương.</li>
 2088. <li>Rồi sau đó là bao nhiêu tài sản tích góp, bao gồm tiền chị kiếm được trong 3 năm. Luôn cả phần tài sản lúc ly hôn còn lại đều rơi vào tay Tuấn.</li>
 2089. <li>Với mục đích để người yêu xây dựng tương lai mới của hai người. Vì tin tưởng nên chị cũng không đề phòng gì. Nhưng đời có ai biết được chữ ngờ.</li>
 2090. <li>Trước đó 10 ngày, Tấn đã 1 đi không trở lại sau khi lấy nốt của chị số tiền 100 triệu. Sâu chuỗi lại sự việc, chị tá hỏa tìm tới nhà bố mẹ của &#8220;người yêu&#8221;, thì mới biết họ cũng đã dọn đi từ lúc nào.</li>
 2091. <li>Thì ra đó là căn nhà thuê, nghe hàng xóm nói họ chuyển đi từ hơn 1 năm trước rồi.</li>
 2092. <li>Giờ chị Lan muốn nhờ các thám tử tại tx Sơn Tây tìm ra manh mối của Tuấn. Tìm ra chỗ Tuấn ở hiện tại để chị báo công an.</li>
 2093. </ul>
 2094. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Thám tử Sơn Tây lần theo dấu vết. &#8211; </strong></span><span style="color: #008000;">Văn phòng thám tử uy tín Hà Nội</span></h3>
 2095. <ul>
 2096. <li>Manh mối là chị Lan có được đó là người đối tác cũ của công ty chị, đó là nhân viên làm bên lĩnh vực trang trí nội thất.</li>
 2097. <li>Thông tin chị cũng chỉ nhớ mù mờ là ở đâu huyện Sóc Sơn Hà Nội.</li>
 2098. <li>Ông Giám đốc tầm 40 tuổi người gốc Từ Liêm tên Luân, có bà vợ tên Hạnh.</li>
 2099. <li>Sau khi nắm bắt thông tin của khách hàng hợp đồng tìm người được  xác lập.</li>
 2100. </ul>
 2101. <h2><span style="color: #008000;"><strong>Công ty thám tử tại TX Sơn Tây Hà Nội cung ứng thám tử tại.</strong></span></h2>
 2102. <p>Thám tử phường Lê Lợi tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2103. <p>Thám tử phường Ngô Quyền tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2104. <p>Thám tử phường Quang Trung tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2105. <p>Thám tử phường Sơn Lộc tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2106. <p>Thám tử phường Xuân Khanh tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2107. <p>Thám tử phường xã Đường Lâm tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2108. <p>Thám tử phường Thanh Mỹ tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2109. <p>Thám tử phường Xuân Sơn tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2110. <p>Thám tử phường Kim Sơn tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2111. <p>Thám tử phường Sơn Đông tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2112. <p>Thám tử phường Cổ Đông tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2113. <p>Thám tử phường Trung Hưng tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2114. <p>Thám tử phường Viên Sơn tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2115. <p>Thám tử phường Trung Sơn Trầm tx Sơn Tây Hà Nội</p>
 2116. <h2><span style="color: #008000;"><strong>Chi phí thuê thám tử tại thị xã Sơn Tây Hà Nội.</strong></span></h2>
 2117. <ul>
 2118. <li>Chi phí thuê thám tử ở Tx Sơn Tây Hà Nội giao động từ 1000.000 &#8211; 2.500.000đ/ ngày.</li>
 2119. <li>Hoặc quý khách có thể thuê thám tử hợp đồng trọn gói.</li>
 2120. <li>Tùy theo quý khác thuê ít ngày hay dài ngày, làm nhiều giờ hay ít giờ mỗi ngày.</li>
 2121. <li>Dịch vụ thám tử Hoàng Kim tại thị xã Sơn Tây Hà Nội cam kết sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách.</li>
 2122. </ul>
 2123. <h3><span style="color: #008000;"><strong>Các loại dịch vụ thám tử ở Tx Sơn Tây Hà Nội. </strong></span></h3>
 2124. <ul>
 2125. <li>Văn phòng thám tử Sơn Tây Hà Nội cung cấp nhiều loại dịch vụ thám tử như:</li>
 2126. </ul>
 2127. <blockquote><p>Thám tử theo dõi ngoại tình.</p>
 2128. <p>Thám tử tìm kiếm người thân.</p>
 2129. <p>Thám tử tìm  con nợ, kẻ lừa đảo.</p>
 2130. <p>Thám tử theo dõi giám sát học sinh, con cái.</p>
 2131. <p>Thám tử tìm kiếm và cung cấp thông tin tổng hợp.</p></blockquote>
 2132. <ul>
 2133. <li>Những loại dịch vụ thám tử tại tx Sơn Tây Hà Nội, đảm bảo uy tín, chất lượng. Phù hợp với hầu hết nhu cầu của người dân tại tx Sơn Tây.</li>
 2134. <li>Đảm bảo, dịch vụ nhanh, giá hợp lý, uy tín và bảo mật tuyệt đối.</li>
 2135. </ul>
 2136. <figure id="attachment_4354" aria-describedby="caption-attachment-4354" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4354" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-tu-thi-xa-son-tay-ha-noi.jpg" alt="Thám tử thị xã Sơn Tây Hà Nội" width="600" height="336" /><figcaption id="caption-attachment-4354" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử thị xã Sơn Tây Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2137. <h3><span style="color: #008000;">6.19 Thám tử tư Huyện Ba Vì Hà Nội. &#8211; Văn phòng thám tử uy tín Hà Nội</span></h3>
 2138. <ul>
 2139. <li>Trung tâm thám tử tư huyện Ba Vì Hà Nội là một trung tâm thám tử chuyên nghiệp. Giá rẻ, Uy Tín và Dịch chuyên nghiệp là những gì mà khách hàng cảm nhận được.</li>
 2140. <li>Trung tâm thám tử tư Hà Nội tại Huyện Ba Vì là nơi sinh hoạt tập trung của anh em thám tử. Sống, làm việc và cung cấp dịch vụ thám tử cho khách hàng ở Ba Vì Hà Nội.</li>
 2141. <li>Văn phòng của Hoàng Kim ở huyện Ba Vì với những dịch vụ chủ lực, mũi nhọn. Giúp cho các thám tử tập trung chuyên sâu vào nghiệp vụ của mình. Nhờ dó mà dịch vụ chất lượng, giá cả phải chăng, làm cho khách hài lòng.</li>
 2142. <li>Trong nhiều năm cung cấp dịch vụ thám tử ở Việt Nam. Đặc biệt là tại TP Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên Toàn Quốc. Trung tâm thám tử tư Huyện Ba Vì luôn được sự tín nhiệm cao của khách.</li>
 2143. <li>Về trang thiết bị thì công ty chúng tôi trang bị nhiều đồ nghề thám tử  tốt. Nhiều khách hàng có nhu cầu thuê thám tử tại những địa điểm hoặc cung giờ đặc biệt.</li>
 2144. <li>Các thám tử tư Huyện Ba Vì của chúng tôi vẫn tác nghiệp rất tốt. Dịch vụ uy tín, nhờ trang bị, đầu tư cả về con người và  trang thiết bị phá án.</li>
 2145. <li>Trung tâm dịch vụ thám tử uy tín tại Huyện Ba Vì, chất lượng, dịch vụ tốt. Nhờ đó mà lượng khách hàng ngày càng tăng, đánh giá của khách hàng rất tốt về công ty.</li>
 2146. </ul>
 2147. <figure id="attachment_4355" aria-describedby="caption-attachment-4355" style="width: 731px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4355" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-huyen-ba-vi-ha-noi.jpg" alt="" width="731" height="486" /><figcaption id="caption-attachment-4355" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử uy tín huyện Ba Vì Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2148. <h3><span style="color: #008000;">6.20 Trung tâm thám tử tư huyện Phúc Thọ. Thám tử uy tín Hà Nội</span></h3>
 2149. <ul>
 2150. <li>Bạn đang cần thuê thám tử ở huyện Phúc Thọ Hà Nội? Hay bạn cần tìm thám tử giỏi để tác nghiệp ở huyện Phúc Thọ TP Hà Nội?</li>
 2151. <li>Dù bạn là ai, bạn ở địa điểm nào tại Việt Nam. Dù bạn có sinh sống và làm việc tại huyện Phú Thọ Hà Nội hay không.</li>
 2152. <li>Chỉ cần bạn có nhu cầu thuê thám tử ở Hà Nội. Trung tâm thám tử tư huyện Phúc Thọ của thám tử Hoàng Kim.</li>
 2153. <li>
 2154. <h3>Là ToP lựa chọn dành cho bạn tại Phúc Thọ. Thám tử uy tín Hà Nội</h3>
 2155. </li>
 2156. <li>Huyện Phúc Thọ Hà Nội là một địa bàn rất rộng và tương đối phức tạm. Từ trung tâm huyện chằn chịt các tuyến đường liên thông với nội thành Hà Nội và các tỉnh. Nhưng vùng ven lại tương đối vắng vẻ nên khó ngụy trang tác nghiệp. Đặc biệt là ở những cung giờ đặc biệt, vắng người.</li>
 2157. <li>Dịch vụ thám tử uy tín của công ty chúng tôi tại Huyện Phúc Thọ Hà Nội uy Tín chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân sự uy tín, tận tụy được tuyển dụng bài bản. Văn phòng thám tử tư ở Hà Nội tại huyện Phúc Thọ. Là trung tâm thám tử  thuộc top 5 văn phòng thám tử Giá Rẻ ở Hà Nội.</li>
 2158. <li>Mặc dù là huyện vùng ven, nhưng theo nhận định của thám tử Hoàng Kim. Phúc Thọ là một huyện có tiềm năng phát triển cao, đặc biệt có nhiều tụ điểm ăn chơi, du lịch.</li>
 2159. <li>Nhiều đại gia rất thích đưa người yêu, bồ nhí về địa bàn này để hí hú cuối tuần. Chính vì vậy, Phúc Thọ là địa bàn trọng điểm để điều tra, khám phá ra các vụ ngoại tình. Từ nhận định đó, đội ngũ thám tử điều tra ngoại tình ở huyện Phúc Thọ. Được tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo một cách bài bản. Chuyên nghiệp và uy tín.</li>
 2160. <li>Văn phòng thám tử tư ở huyện Phúc Thọ, chuyên nghiệp uy tín và hiệu quả nhất. Dịch vụ thám tử chất lượng, giá thuê thám tử lại rẻ, được nhiều khách hàng đánh giá cao.</li>
 2161. <li>Nếu bạn đang cần tìm thuê thám tử ở huyện Phúc Thọ Hà Nội.</li>
 2162. <li><strong> Công ty thám tử</strong> Hoàng Kim là một lựa chọn tốt dành cho bạn, hãy liên lạc ngay.</li>
 2163. </ul>
 2164. <figure id="attachment_4359" aria-describedby="caption-attachment-4359" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4359" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-chuyen-nghiep-tai-huyen-phuc-tho-ha-noi.jpg" alt="" width="600" height="331" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-chuyen-nghiep-tai-huyen-phuc-tho-ha-noi.jpg 570w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-chuyen-nghiep-tai-huyen-phuc-tho-ha-noi-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4359" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử chuyên nghiệp huyện Phúc Thọ Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2165. <h3><span style="color: #008000;">6.21 Dịch vụ thám tử huyện Đan Phượng Hà Nội.</span></h3>
 2166. <figure id="attachment_4360" aria-describedby="caption-attachment-4360" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4360" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-dan-phuong-ha-noi.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-dan-phuong-ha-noi.jpg 459w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/trung-tam-tham-tu-huyen-dan-phuong-ha-noi-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-4360" class="wp-caption-text"><center><em>Trung tâm thám tử huyện Đàn Phượng Hà Nội (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2167. <h3><span style="color: #008000;">6.22 Công ty thám tử uy tín huyện Hoài Đức Hà Nội.</span></h3>
 2168. <figure id="attachment_4361" aria-describedby="caption-attachment-4361" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4361" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2019/11/tham-tu-uy-tin-huyen-hoai-duc-ha-noi.jpg" alt="" width="600" height="449" /><figcaption id="caption-attachment-4361" class="wp-caption-text"><center><em>Thám tử huyện Hoài Đức Hà Nội (ảnh:<strong> Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2169. <h2><span style="color: #008000;">Các Dịch vụ thám tử uy tín Hà Nội </span></h2>
 2170. <blockquote><p><strong>Thám tử uy tín Việt Nam &#8211; Công ty thám tử &#8211; Văn phòng thám tử .</strong></p>
 2171. <p><strong> Thám tử giá rẻ Bình Dương &#8211; Thám tử uy tín tại TPHCM &#8211; Thám tử Bình Dương .</strong></p>
 2172. <p><strong>Thám tử Lâm Đồng &#8211; Thám tử Cần Thơ &#8211; Thám tử Buôn Ma Thuột .</strong></p>
 2173. <p><strong>Thám tử Bình Phước &#8211; Thám tử Bà Rịa Vũng Tàu &#8211; Thám tử Đồng Nai &#8211;  Thám tử uy tín Hà Nội</strong></p></blockquote>
 2174. <h6><span style="color: #008000;">#7: Phạm vi áp dụng cho tất cả các quận huyện sau:</span></h6>
 2175. <table width="0">
 2176. <tbody>
 2177. <tr>
 2178. <td width="59"><strong>STT</strong></td>
 2179. <td width="88"><strong>Mã QH</strong></td>
 2180. <td width="209"><strong>Quận /Huyện</strong></td>
 2181. <td width="87"><strong>Cấp</strong></td>
 2182. </tr>
 2183. <tr>
 2184. <td width="59">1</td>
 2185. <td width="88">001</td>
 2186. <td width="209">Quận Ba Đình</td>
 2187. <td width="87">Quận</td>
 2188. </tr>
 2189. <tr>
 2190. <td width="59">2</td>
 2191. <td width="88">002</td>
 2192. <td width="209">Quận Hoàn Kiếm</td>
 2193. <td width="87">Quận</td>
 2194. </tr>
 2195. <tr>
 2196. <td width="59">3</td>
 2197. <td width="88">003</td>
 2198. <td width="209">Quận Tây Hồ</td>
 2199. <td width="87">Quận</td>
 2200. </tr>
 2201. <tr>
 2202. <td width="59">4</td>
 2203. <td width="88">004</td>
 2204. <td width="209">Quận Long Biên</td>
 2205. <td width="87">Quận</td>
 2206. </tr>
 2207. <tr>
 2208. <td width="59">5</td>
 2209. <td width="88">005</td>
 2210. <td width="209">Quận Cầu Giấy</td>
 2211. <td width="87">Quận</td>
 2212. </tr>
 2213. <tr>
 2214. <td width="59">6</td>
 2215. <td width="88">006</td>
 2216. <td width="209">Quận Đống Đa</td>
 2217. <td width="87">Quận</td>
 2218. </tr>
 2219. <tr>
 2220. <td width="59">7</td>
 2221. <td width="88">007</td>
 2222. <td width="209">Quận Hai Bà Trưng</td>
 2223. <td width="87">Quận</td>
 2224. </tr>
 2225. <tr>
 2226. <td width="59">8</td>
 2227. <td width="88">008</td>
 2228. <td width="209">Quận Hoàng Mai</td>
 2229. <td width="87">Quận</td>
 2230. </tr>
 2231. <tr>
 2232. <td width="59">9</td>
 2233. <td width="88">009</td>
 2234. <td width="209">Quận Thanh Xuân</td>
 2235. <td width="87">Quận</td>
 2236. </tr>
 2237. <tr>
 2238. <td width="59">10</td>
 2239. <td width="88">016</td>
 2240. <td width="209">Huyện Sóc Sơn</td>
 2241. <td width="87">Huyện</td>
 2242. </tr>
 2243. <tr>
 2244. <td width="59">11</td>
 2245. <td width="88">017</td>
 2246. <td width="209">Huyện Đông Anh</td>
 2247. <td width="87">Huyện</td>
 2248. </tr>
 2249. <tr>
 2250. <td width="59">12</td>
 2251. <td width="88">018</td>
 2252. <td width="209">Huyện Gia Lâm</td>
 2253. <td width="87">Huyện</td>
 2254. </tr>
 2255. <tr>
 2256. <td width="59">13</td>
 2257. <td width="88">019</td>
 2258. <td width="209">Quận Nam Từ Liêm</td>
 2259. <td width="87">Quận</td>
 2260. </tr>
 2261. <tr>
 2262. <td width="59">14</td>
 2263. <td width="88">020</td>
 2264. <td width="209">Huyện Thanh Trì</td>
 2265. <td width="87">Huyện</td>
 2266. </tr>
 2267. <tr>
 2268. <td width="59">15</td>
 2269. <td width="88">021</td>
 2270. <td width="209">Quận Bắc Từ Liêm</td>
 2271. <td width="87">Quận</td>
 2272. </tr>
 2273. <tr>
 2274. <td width="59">16</td>
 2275. <td width="88">250</td>
 2276. <td width="209">Huyện Mê Linh</td>
 2277. <td width="87">Huyện</td>
 2278. </tr>
 2279. <tr>
 2280. <td width="59">17</td>
 2281. <td width="88">268</td>
 2282. <td width="209">Quận Hà Đông</td>
 2283. <td width="87">Quận</td>
 2284. </tr>
 2285. <tr>
 2286. <td width="59">18</td>
 2287. <td width="88">269</td>
 2288. <td width="209">Thị xã Sơn Tây</td>
 2289. <td width="87">Thị xã</td>
 2290. </tr>
 2291. <tr>
 2292. <td width="59">19</td>
 2293. <td width="88">271</td>
 2294. <td width="209">Huyện Ba Vì</td>
 2295. <td width="87">Huyện</td>
 2296. </tr>
 2297. <tr>
 2298. <td width="59">20</td>
 2299. <td width="88">272</td>
 2300. <td width="209">Huyện Phúc Thọ</td>
 2301. <td width="87">Huyện</td>
 2302. </tr>
 2303. <tr>
 2304. <td width="59">21</td>
 2305. <td width="88">273</td>
 2306. <td width="209">Huyện Đan Phượng</td>
 2307. <td width="87">Huyện</td>
 2308. </tr>
 2309. <tr>
 2310. <td width="59">22</td>
 2311. <td width="88">274</td>
 2312. <td width="209">Huyện Hoài Đức</td>
 2313. <td width="87">Huyện</td>
 2314. </tr>
 2315. <tr>
 2316. <td width="59">23</td>
 2317. <td width="88">275</td>
 2318. <td width="209">Huyện Quốc Oai</td>
 2319. <td width="87">Huyện</td>
 2320. </tr>
 2321. <tr>
 2322. <td width="59">24</td>
 2323. <td width="88">276</td>
 2324. <td width="209">Huyện Thạch Thất</td>
 2325. <td width="87">Huyện</td>
 2326. </tr>
 2327. <tr>
 2328. <td width="59">25</td>
 2329. <td width="88">277</td>
 2330. <td width="209">Huyện Chương Mỹ</td>
 2331. <td width="87">Huyện</td>
 2332. </tr>
 2333. <tr>
 2334. <td width="59">26</td>
 2335. <td width="88">278</td>
 2336. <td width="209">Huyện Thanh Oai</td>
 2337. <td width="87">Huyện</td>
 2338. </tr>
 2339. <tr>
 2340. <td width="59">27</td>
 2341. <td width="88">279</td>
 2342. <td width="209">Huyện Thường Tín</td>
 2343. <td width="87">Huyện</td>
 2344. </tr>
 2345. <tr>
 2346. <td width="59">28</td>
 2347. <td width="88">280</td>
 2348. <td width="209">Huyện Phú Xuyên</td>
 2349. <td width="87">Huyện</td>
 2350. </tr>
 2351. <tr>
 2352. <td width="59">29</td>
 2353. <td width="88">281</td>
 2354. <td width="209">Huyện Ứng Hòa</td>
 2355. <td width="87">Huyện</td>
 2356. </tr>
 2357. <tr>
 2358. <td width="59">30</td>
 2359. <td width="88">282</td>
 2360. <td width="209">Huyện Mỹ Đức</td>
 2361. <td width="87">Huyện</td>
 2362. </tr>
 2363. </tbody>
 2364. </table>
 2365. <p>&nbsp;</p>
 2366. ]]></content:encoded>
 2367. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/van-phong-tham-tu-uy-tin-ha-noi.html/feed</wfw:commentRss>
 2368. <slash:comments>11</slash:comments>
 2369. </item>
 2370. <item>
 2371. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Thuận An tỉnh Bình Dương</title>
 2372. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thuan-an.html</link>
 2373. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thuan-an.html#respond</comments>
 2374. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 2375. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 11:32:32 +0000</pubDate>
 2376. <category><![CDATA[Thiết định vị Bình Dương]]></category>
 2377. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7712</guid>
 2378.  
 2379. <description><![CDATA[Công ty cung cấp trang thiết bị định vị tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương Uy tín. Chúng tôi chuyên định vị lắp đặt trên các dòng xe như. Định vị cho xe máy, ô tô, xe đạp hàng chính hãng, chất lượng cao. Thiết bị định vị&#8230; ]]></description>
 2380. <content:encoded><![CDATA[
 2381.  
 2382. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 2383.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7712&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i TP. Thu\u1eadn An t\u1ec9nh B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 2384.            
 2385. <div class="kksr-stars">
 2386.    
 2387. <div class="kksr-stars-inactive">
 2388.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 2389.            
 2390.  
 2391. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2392.        </div>
 2393.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 2394.            
 2395.  
 2396. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2397.        </div>
 2398.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 2399.            
 2400.  
 2401. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2402.        </div>
 2403.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 2404.            
 2405.  
 2406. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2407.        </div>
 2408.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 2409.            
 2410.  
 2411. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2412.        </div>
 2413.    </div>
 2414.    
 2415. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 2416.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2417.            
 2418.  
 2419. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2420.        </div>
 2421.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2422.            
 2423.  
 2424. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2425.        </div>
 2426.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2427.            
 2428.  
 2429. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2430.        </div>
 2431.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2432.            
 2433.  
 2434. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2435.        </div>
 2436.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2437.            
 2438.  
 2439. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2440.        </div>
 2441.    </div>
 2442. </div>
 2443.                
 2444.  
 2445. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 2446.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 2447.    </div>
 2448. <p>Công ty cung cấp trang<span style="color: #008000;"><strong> thiết bị định vị tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương Uy tín</strong></span>. Chúng tôi chuyên định vị lắp đặt trên các dòng xe như. <strong>Định vị cho xe máy, ô tô, xe đạp</strong> <strong>hàng chính hãng</strong>, chất lượng cao. Thiết bị định vị với rất nhiều tính năng thông minh. Trong đó tính năng nổi bật là nghe được âm thanh xung quanh, định vị chính xác tới từng số nhà, ngõ, hẻm. Ngoài ra còn nhiều tính năng khác hỗ trợ cực kỳ tốt cho khách hàng là. <strong>Chống trộm cắp, cướp giật, giám sát con cái, vợ/chồng</strong>&#8230;<span id="more-7712"></span></p>
 2449. <figure id="attachment_7714" aria-describedby="caption-attachment-7714" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7714 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-tai-thuan-an.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại TP. Thuận An" width="600" height="374" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-tai-thuan-an.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-tai-thuan-an-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7714" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại TP. Thuận An (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2450. <h2><span style="color: #008000;">I. Thiết bị định vị không dây được đánh giá là loại định vị tốt nhất tại TP. Thuận An</span></h2>
 2451. <p>Định vị không dây được trang bị nhiều tính năng cao cấp. Dễ sử dụng, hoạt động ổn định, an toan, lắp đặt nhanh nhất. Mà không có bất cứ dòng định vị nào có thể vượt qua.<strong> định vị xe máy</strong></p>
 2452. <p>Đối tác trao đổi link: <a href="http://www.giasugioibinhduong.org/"><strong>Gia sư giỏi Bình Dương</strong></a><strong> &#8211; <a href="http://www.giasugioibinhduong.org/">Trung tâm gia sư Bình Dương</a> &#8211; <a href="http://www.giasugioibinhduong.org/">Dạy kèm tại nhà Bình Dương.</a></strong></p>
 2453. <h2><span style="color: #008000;">II. Tính năng định vị gps không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại TP. Thuận An</span></h2>
 2454. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 2455. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 2456. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 2457. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 2458. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 2459. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 2460. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 2461. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 2462. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 2463. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 2464. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 2465. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 2466. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 2467. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 2468. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô chuyên nghiệp tại THUẬN AN" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô Uy tín tại TP. Thuận An (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2469. <h2><span style="color: #008000;">III. Hiện công ty thám tử Hoàng Kim cung cấp định vị tại TP. Thuận An như.</span></h2>
 2470. <p>Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Thuận An, An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú và xã An Sơn.</p>
 2471. ]]></content:encoded>
 2472. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thuan-an.html/feed</wfw:commentRss>
 2473. <slash:comments>0</slash:comments>
 2474. </item>
 2475. <item>
 2476. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô Uy tín tại TP. Thủ Dầu Một</title>
 2477. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thu-dau-mot.html</link>
 2478. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thu-dau-mot.html#respond</comments>
 2479. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 2480. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:32:55 +0000</pubDate>
 2481. <category><![CDATA[Thiết định vị Bình Dương]]></category>
 2482. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7704</guid>
 2483.  
 2484. <description><![CDATA[Thiết bị định vị hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích, quản lý giám sát con cái, chống trộm cắp, vợ/chồng quản lý lẫn nhau. Bằng kinh nghiệm lâu năm Hoàng Kim chuyên thiết bị định vị không dây. Dành cho xe máy, ô tô, xe đạp Uy tín, giá&#8230; ]]></description>
 2485. <content:encoded><![CDATA[
 2486.  
 2487. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 2488.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7704&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;2&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (2 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 Uy t\u00edn t\u1ea1i TP. Th\u1ee7 D\u1ea7u M\u1ed9t&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 2489.            
 2490. <div class="kksr-stars">
 2491.    
 2492. <div class="kksr-stars-inactive">
 2493.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 2494.            
 2495.  
 2496. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2497.        </div>
 2498.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 2499.            
 2500.  
 2501. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2502.        </div>
 2503.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 2504.            
 2505.  
 2506. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2507.        </div>
 2508.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 2509.            
 2510.  
 2511. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2512.        </div>
 2513.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 2514.            
 2515.  
 2516. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2517.        </div>
 2518.    </div>
 2519.    
 2520. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 2521.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2522.            
 2523.  
 2524. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2525.        </div>
 2526.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2527.            
 2528.  
 2529. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2530.        </div>
 2531.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2532.            
 2533.  
 2534. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2535.        </div>
 2536.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2537.            
 2538.  
 2539. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2540.        </div>
 2541.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2542.            
 2543.  
 2544. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2545.        </div>
 2546.    </div>
 2547. </div>
 2548.                
 2549.  
 2550. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 2551.            5/5 - (2 bình chọn)    </div>
 2552.    </div>
 2553. <p><strong>Thiết bị định vị</strong> hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích, quản lý giám sát con cái, chống trộm cắp, vợ/chồng quản lý lẫn nhau. Bằng kinh nghiệm lâu năm <span style="color: #008000;"><strong>Hoàng Kim</strong></span> chuyên thiết bị định vị không dây. Dành cho <span style="color: #008000;"><strong>xe máy, ô tô, xe đạp Uy tín, giá rẻ tại TP. Thủ Dầu Một</strong></span> tỉnh Bình Dương. Điểm mạnh của định vị này là giúp người dùng giám sát hành trình của thiết bị, khi gắn trên xe một cách chính xác nhất. Khi đó bạn sẽ quản lý được xe ở bất cứ nơi đâu. <strong>Chống trộm cắp</strong>, cướp giật và bảo vệ được tài sản của mình mà không lo bị mất. Được đánh giá là loại định vị không dây từ xa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với tốc độ định vị nhanh, chính xác tới từng số nhà, ngõ, hẻm. Chức năng cảnh bảo tắt/mở máy hay cảnh báo xe vượt quá tốc độ cho phép&#8230;<span id="more-7704"></span></p>
 2554. <figure id="attachment_7709" aria-describedby="caption-attachment-7709" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7709 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-thu-dau-mot.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Thủ Dầu Một" width="600" height="337" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-thu-dau-mot.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-thu-dau-mot-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7709" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại TP. Thủ Dầu Một (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2555. <h2><span style="color: #008000;">I. Định vị không dây hoạt động ở môi trường nào, thiết bị định vị tại Thủ Dầu Một</span></h2>
 2556. <ul>
 2557. <li>Đối với dòng định vị không dây này hoạt động trên mọi môi trường và không giới hạn. Với chứng năng chống nước tốt nhất, hoạt động ổn định, bền bỉ giúp người dùng cảm thấy an tâm nhất.</li>
 2558. <li>Về lắp đặt thì dòng định vị không dây luôn được khách hàng đánh giá cao, sự linh hoạt, nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp.</li>
 2559. </ul>
 2560. <h2><span style="color: #008000;">II. Thiết bị định vị gps xe máy, ô tô với nhiều tính năng nổi bật tại TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương</span></h2>
 2561. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 2562. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 2563. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày <a href="https://dinhvingoaitinh.com/">định vị ô tô</a><br />
 2564. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 2565. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 2566. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 2567. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 2568. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 2569. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 2570. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 2571. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 2572. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 2573. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 2574. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 2575. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Thủ Dầu Một" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Thủ Dầu Một (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2576. <h2><span style="color: #008000;">III. Khu vực cung cấp trang thiết bị định vị của Hoàng Kim tại TP. Thủ Dầu Một Bình Dương</span></h2>
 2577. <p>Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Thủ Dầu Một, Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp.</p>
 2578. ]]></content:encoded>
 2579. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thu-dau-mot.html/feed</wfw:commentRss>
 2580. <slash:comments>0</slash:comments>
 2581. </item>
 2582. <item>
 2583. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Dĩ An Bình Dương</title>
 2584. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-di-an.html</link>
 2585. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-di-an.html#respond</comments>
 2586. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 2587. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:55:41 +0000</pubDate>
 2588. <category><![CDATA[Thiết định vị Bình Dương]]></category>
 2589. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7695</guid>
 2590.  
 2591. <description><![CDATA[Lắp đặt thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ, uy tín tại TP. Dĩ An tỉnh Bình Dương. Hoàng Kim chuyên gắn định vị không dây từ xa Uy tín chống trộm cắp, cướp giật, giám sát con cái hiệu quả tại thành phố Dĩ An. Định&#8230; ]]></description>
 2592. <content:encoded><![CDATA[
 2593.  
 2594. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 2595.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7695&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;2&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (2 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i TP. D\u0129 An B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 2596.            
 2597. <div class="kksr-stars">
 2598.    
 2599. <div class="kksr-stars-inactive">
 2600.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 2601.            
 2602.  
 2603. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2604.        </div>
 2605.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 2606.            
 2607.  
 2608. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2609.        </div>
 2610.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 2611.            
 2612.  
 2613. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2614.        </div>
 2615.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 2616.            
 2617.  
 2618. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2619.        </div>
 2620.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 2621.            
 2622.  
 2623. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2624.        </div>
 2625.    </div>
 2626.    
 2627. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 2628.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2629.            
 2630.  
 2631. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2632.        </div>
 2633.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2634.            
 2635.  
 2636. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2637.        </div>
 2638.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2639.            
 2640.  
 2641. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2642.        </div>
 2643.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2644.            
 2645.  
 2646. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2647.        </div>
 2648.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2649.            
 2650.  
 2651. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2652.        </div>
 2653.    </div>
 2654. </div>
 2655.                
 2656.  
 2657. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 2658.            5/5 - (2 bình chọn)    </div>
 2659.    </div>
 2660. <p>Lắp đặt <span style="color: #008000;"><strong>thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ, uy tín tại TP. Dĩ An</strong></span> tỉnh<span style="color: #008000;"><strong> Bình Dương</strong></span>. Hoàng Kim chuyên gắn định vị không dây từ xa<strong> Uy tín</strong> chống trộm cắp, cướp giật, giám sát con cái hiệu quả tại thành phố Dĩ An. Định vị chính xác tốt nhất với thiết kế nhỏ ngọn. Người dùng có dễ dàng đặt ở bất cứ nơi đâu trên xe hoặc túi xách. Với thiết bị dịnh vị thông minh không dây. Bạn thực hiện giám sát hành trình trực tiếp trên chiếc điện thoại hoặc laptop. Thật dễ dàng và thuận tiện trong quá trình giám sát đúng không ạ. Về tính năng bao gồm nghe âm thanh xung quanh, định vị chính xác nhất, chức năng cảnh báo tắt/mở máy. Cảnh báo vượt quá tốc độ cho phép, chống nước.<span id="more-7695"></span></p>
 2661. <figure id="attachment_7701" aria-describedby="caption-attachment-7701" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7701 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/lap-dinh-vi-tai-thanh-pho-di-an-binh-duong.png" alt="Địa chỉ cung cấp định vị Uy tín tại TP. Dĩ An" width="600" height="388" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/lap-dinh-vi-tai-thanh-pho-di-an-binh-duong.png 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/lap-dinh-vi-tai-thanh-pho-di-an-binh-duong-300x194.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7701" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp định vị Uy tín tại TP. Dĩ An (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2662. <h2><span style="color: #008000;">I. Thiết bị định vị gps xe máy, ô tô với nhiều tính năng nổi bật tại TP. Dĩ An Bình Dương</span></h2>
 2663. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 2664. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 2665. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 2666. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 2667. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 2668. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 2669. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 2670. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 2671. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 2672. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 2673. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 2674. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 2675. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 2676. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 2677. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Dĩ An" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Dĩ An  (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2678. <h2><span style="color: #008000;">II. Nhu cầu lắp định vị của người dân sinh sống tại TP. Dĩ An tỉnh Bình Dương tăng cao</span></h2>
 2679. <p>Xuất phát từ câu chuyên người dân <strong>gắn định vị</strong> để chóng trộm cắp, quản lý gia đình rất hiệu quả. Khi mà công nghệ phát triển như hiện nay đã giúp cho khách hàng giảm thiểu rủi ro. Và an tâm hơn trong cuộc sống tránh được những tên trộm cướp nguy hiểm. Đối tác trao đổi link: <a href="http://www.giasugioibinhduong.org/"><strong>Gia sư giỏi Bình Dương</strong></a><strong> &#8211; <a href="http://www.giasugioibinhduong.org/">Trung tâm gia sư Bình Dương</a> &#8211; <a href="http://www.giasugioibinhduong.org/">Dạy kèm tại nhà Bình Dương.</a></strong></p>
 2680. <p>Việc gắn định vị để bảo vệ tài sản của mỗi cá nhân chúng ra thực sự rất cần thiết. Vậy nên không được chủ quan bởi ở đâu cũng có trộm cắp cả.</p>
 2681. <h2><span style="color: #008000;">III. Danh sách quận huyện mà Hoàng Kim cung cấp định vị Uy tín tại TP. Dĩ An</span></h2>
 2682. <p>Lắp định vị giá rẻ tại thành phố Dĩ An, An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình và Tân Đông Hiệp.</p>
 2683. ]]></content:encoded>
 2684. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-di-an.html/feed</wfw:commentRss>
 2685. <slash:comments>0</slash:comments>
 2686. </item>
 2687. <item>
 2688. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại tỉnh Lâm Đồng</title>
 2689. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-lam-dong.html</link>
 2690. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-lam-dong.html#respond</comments>
 2691. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 2692. <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 03:54:45 +0000</pubDate>
 2693. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 2694. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Lâm Đồng]]></category>
 2695. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7685</guid>
 2696.  
 2697. <description><![CDATA[Không riêng gì các tỉnh thành khu vực khác. Thì hiện nay nhu cầu lắp định định vị cho xe máy, ô tô hay xe đạp tại TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cao. Kéo theo đó xuất hiện hàng trăm trang web buôn bán trang thiết bị&#8230; ]]></description>
 2698. <content:encoded><![CDATA[
 2699.  
 2700. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 2701.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7685&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;2&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (2 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i t\u1ec9nh L\u00e2m \u0110\u1ed3ng&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 2702.            
 2703. <div class="kksr-stars">
 2704.    
 2705. <div class="kksr-stars-inactive">
 2706.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 2707.            
 2708.  
 2709. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2710.        </div>
 2711.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 2712.            
 2713.  
 2714. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2715.        </div>
 2716.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 2717.            
 2718.  
 2719. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2720.        </div>
 2721.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 2722.            
 2723.  
 2724. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2725.        </div>
 2726.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 2727.            
 2728.  
 2729. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2730.        </div>
 2731.    </div>
 2732.    
 2733. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 2734.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2735.            
 2736.  
 2737. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2738.        </div>
 2739.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2740.            
 2741.  
 2742. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2743.        </div>
 2744.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2745.            
 2746.  
 2747. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2748.        </div>
 2749.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2750.            
 2751.  
 2752. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2753.        </div>
 2754.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2755.            
 2756.  
 2757. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2758.        </div>
 2759.    </div>
 2760. </div>
 2761.                
 2762.  
 2763. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 2764.            5/5 - (2 bình chọn)    </div>
 2765.    </div>
 2766. <p>Không riêng gì các tỉnh thành khu vực khác. Thì hiện nay nhu cầu <span style="color: #008000;"><strong>lắp định định vị cho xe máy, ô tô hay xe đạp tại TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng</strong></span> cũng tăng cao. Kéo theo đó xuất hiện hàng trăm trang web buôn bán trang thiết bị định vị trên thị trường. Vì có quá nhiều loại định vị nên bạn không biết chọn loại nào để gắn vào xe cho phù hợp. Nhưng bạn hãy yên tâm chúng tôi sẽ giúp bạn chọn ra dòng định vị tốt nhất, chất lượng nhất. Được người dùng cả nước đánh gia cao nhất. <strong>Công ty thám tử Hoàng Kim</strong> với kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Chúng tôi chuyên lắp đặt <strong><a href="https://dinhvingoaitinh.com">định vị không dây</a> Uy tín, chất lượng nhất tại tỉnh Lâm Đồng</strong>. Định vị không dây với thiết kể nhỏ ngon, lắp đặt nhanh chỉ trong 1 nốt nhạc. Khách hàng giám sát trực tiếp trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình dễ dàng nhất.<span id="more-7685"></span></p>
 2767. <figure id="attachment_7691" aria-describedby="caption-attachment-7691" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7691 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/dinh-vi-tai-lam-dong.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại tỉnh Lâm Đồng" width="600" height="358" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/dinh-vi-tai-lam-dong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/dinh-vi-tai-lam-dong-300x179.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7691" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại tỉnh Lâm Đồng (ảnh:<strong> Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2768. <h2><span style="color: #008000;">I. Thiết bị định vị không dây tiện lợi, hiệu quả, chi phí hợp lý</span></h2>
 2769. <p>Câu chuyện không chỉ giúp bạn bảo vệ tài sản mà bên cạnh đó giúp bạn quản lý con cái, giám sát chồng bằng định vị không đây rất hiệu quả. Nằm trong top định vị sử dụng phổ biến trên thế giới. Định vị không dây luôn mang lại sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Đảm bảo về tính ổn định, an toàn, dễ sử dụng nhất trong các loại định vị.</p>
 2770. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 2771. <p>&nbsp;</p>
 2772. <h2><span style="color: #008000;">II. Thiết bị định vị gps xe máy, ô tô với nhiều tính năng nổi bật tại Lâm Đồng</span></h2>
 2773. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 2774. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 2775. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 2776. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 2777. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 2778. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 2779. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 2780. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 2781. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 2782. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 2783. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 2784. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 2785. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 2786. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Hải Phòng" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Hải Phòng  (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2787. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vi cung cấp trang thiết bị định vị gps từ công ty Hoàng Kim tại tỉnh Lâm Đồng</span></h2>
 2788. <table id="tablepress-38" class="tablepress tablepress-id-38 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-38_info">
 2789. <tbody class="row-hover">
 2790. <tr class="row-2 even" role="row">
 2791. <td class="column-1">1</td>
 2792. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Bảo Lộc</td>
 2793. </tr>
 2794. <tr class="row-3 odd" role="row">
 2795. <td class="column-1">2</td>
 2796. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Đà Lạt</td>
 2797. </tr>
 2798. <tr class="row-4 even" role="row">
 2799. <td class="column-1">3</td>
 2800. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Bảo Lâm</td>
 2801. </tr>
 2802. <tr class="row-5 odd" role="row">
 2803. <td class="column-1">4</td>
 2804. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Cát Tiên</td>
 2805. </tr>
 2806. <tr class="row-6 even" role="row">
 2807. <td class="column-1">5</td>
 2808. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Di Linh</td>
 2809. </tr>
 2810. <tr class="row-7 odd" role="row">
 2811. <td class="column-1">6</td>
 2812. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đạ Huoai</td>
 2813. </tr>
 2814. <tr class="row-8 even" role="row">
 2815. <td class="column-1">7</td>
 2816. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đạ Tẻh</td>
 2817. </tr>
 2818. <tr class="row-9 odd" role="row">
 2819. <td class="column-1">8</td>
 2820. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đam Rông</td>
 2821. </tr>
 2822. <tr class="row-10 even" role="row">
 2823. <td class="column-1">9</td>
 2824. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đơn Dương</td>
 2825. </tr>
 2826. <tr class="row-11 odd" role="row">
 2827. <td class="column-1">10</td>
 2828. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đức Trọng</td>
 2829. </tr>
 2830. <tr class="row-12 even" role="row">
 2831. <td class="column-1">11</td>
 2832. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Lạc Dương</td>
 2833. </tr>
 2834. <tr class="row-13 odd" role="row">
 2835. <td class="column-1">12</td>
 2836. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Lâm Hà</td>
 2837. </tr>
 2838. </tbody>
 2839. </table>
 2840. <p>&nbsp;</p>
 2841. ]]></content:encoded>
 2842. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-lam-dong.html/feed</wfw:commentRss>
 2843. <slash:comments>0</slash:comments>
 2844. </item>
 2845. <item>
 2846. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại TP. Kon Tum</title>
 2847. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-kon-tum.html</link>
 2848. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-kon-tum.html#respond</comments>
 2849. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 2850. <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 11:19:41 +0000</pubDate>
 2851. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 2852. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Kon Tum]]></category>
 2853. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7677</guid>
 2854.  
 2855. <description><![CDATA[Định vị không chỉ là phương tiện giúp chúng ta chống trộm cắp, cướp giật hiệu quả. Bên cạnh đó còn hỗ trợ gia đình giám sát con cái, vợ/chồng quản lý lẫn nhau. Đồng thời đưa đến sự an toàn, chính xác nhất, tốt nhất cho thiết bị định&#8230; ]]></description>
 2856. <content:encoded><![CDATA[
 2857.  
 2858. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 2859.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7677&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i TP. Kon Tum&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 2860.            
 2861. <div class="kksr-stars">
 2862.    
 2863. <div class="kksr-stars-inactive">
 2864.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 2865.            
 2866.  
 2867. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2868.        </div>
 2869.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 2870.            
 2871.  
 2872. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2873.        </div>
 2874.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 2875.            
 2876.  
 2877. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2878.        </div>
 2879.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 2880.            
 2881.  
 2882. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2883.        </div>
 2884.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 2885.            
 2886.  
 2887. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2888.        </div>
 2889.    </div>
 2890.    
 2891. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 2892.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2893.            
 2894.  
 2895. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2896.        </div>
 2897.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2898.            
 2899.  
 2900. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2901.        </div>
 2902.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2903.            
 2904.  
 2905. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2906.        </div>
 2907.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2908.            
 2909.  
 2910. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2911.        </div>
 2912.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 2913.            
 2914.  
 2915. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 2916.        </div>
 2917.    </div>
 2918. </div>
 2919.                
 2920.  
 2921. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 2922.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 2923.    </div>
 2924. <p>Định vị không chỉ là phương tiện giúp chúng ta chống trộm cắp, cướp giật hiệu quả. Bên cạnh đó còn hỗ trợ gia đình giám sát con cái, vợ/chồng quản lý lẫn nhau. Đồng thời đưa đến sự an toàn, chính xác nhất, tốt nhất cho<span style="color: #008000;"><strong> thiết bị định vị không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại TP. Kon Tum</strong></span>. Khi bạn còn hoài nghi về sản phẩm định vị này, hãy gọi ngay tới <strong>công ty Hoàng Kim</strong>. Chúng tôi với nhiều năm cung cấp định vị trên phạm vi cả nước và ở thành phố Kon tum nói riêng. Các yêu cầu hay thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp nhanh chóng qua số<strong> hotline</strong>. <span id="more-7677"></span></p>
 2925. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 2926. <figure id="attachment_7680" aria-describedby="caption-attachment-7680" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7680 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-kon-tum.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Kon Tum" width="600" height="359" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-kon-tum.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-kon-tum-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7680" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Kon Tum (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2927. <h2><span style="color: #008000;">I. Vì sao nhiều khách hàng tại Kon Tum sử dụng định vị không dây hiệu quả</span></h2>
 2928. <ul>
 2929. <li style="list-style-type: none;">
 2930. <ul>
 2931. <li>Đó là quá trình trải nghiệm của từng khách hàng với dòng sản phẩm định vị không dây này. Các tiêu chí mà khách hàng cần đều đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát hành trình của xe. Bảo gồm xe máy, ô tô, xe đạp đều mang lại hiệu quả cao. <a href="https://dinhvingoaitinh.com/">Thiết bị định vị</a></li>
 2932. </ul>
 2933. </li>
 2934. </ul>
 2935. <ul>
 2936. <li>Khi đó người dùng sẽ có cách nhìn nhận riêng về dòng sản phẩm định vị này. Và có một điểm chung ở khách hàng là họ sử dụng định vị không dây cảm thấy an tâm và hài lòng. Vậy nên khi bạn có ý định mua thiết bị định vị cho xe. Thì dòng định vị không dây này chính là sự lựa chọn <strong>Tốt Nhất</strong> dành cho bạn.</li>
 2937. </ul>
 2938. <h2><span style="color: #008000;">II. Tính năng định vị gps không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại tỉnh Kon Tum</span></h2>
 2939. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 2940. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 2941. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 2942. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 2943. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 2944. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 2945. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 2946. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 2947. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 2948. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 2949. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 2950. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 2951. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 2952. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 2953. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Kon Tum" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Kon Tum (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 2954. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vi cung cấp trang thiết bị định vị của công ty Hoàng Kim tại TP. Kon Tum</span></h2>
 2955. <table id="tablepress-36" class="tablepress tablepress-id-36 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-36_info">
 2956. <tbody class="row-hover">
 2957. <tr class="row-2 even" role="row">
 2958. <td class="column-1">1</td>
 2959. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Kon Tum</td>
 2960. </tr>
 2961. <tr class="row-3 odd" role="row">
 2962. <td class="column-1">2</td>
 2963. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Glei</td>
 2964. </tr>
 2965. <tr class="row-4 even" role="row">
 2966. <td class="column-1">3</td>
 2967. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Hà</td>
 2968. </tr>
 2969. <tr class="row-5 odd" role="row">
 2970. <td class="column-1">4</td>
 2971. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Tô</td>
 2972. </tr>
 2973. <tr class="row-6 even" role="row">
 2974. <td class="column-1">5</td>
 2975. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Ia H’Drai</td>
 2976. </tr>
 2977. <tr class="row-7 odd" role="row">
 2978. <td class="column-1">6</td>
 2979. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Kon Plông</td>
 2980. </tr>
 2981. <tr class="row-8 even" role="row">
 2982. <td class="column-1">7</td>
 2983. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Kon Rẫy</td>
 2984. </tr>
 2985. <tr class="row-9 odd" role="row">
 2986. <td class="column-1">8</td>
 2987. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Ngọc Hồi</td>
 2988. </tr>
 2989. <tr class="row-10 even" role="row">
 2990. <td class="column-1">9</td>
 2991. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Sa Thầy</td>
 2992. </tr>
 2993. <tr class="row-11 odd" role="row">
 2994. <td class="column-1">10</td>
 2995. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Tu Mơ Rông</td>
 2996. </tr>
 2997. </tbody>
 2998. </table>
 2999. ]]></content:encoded>
 3000. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-kon-tum.html/feed</wfw:commentRss>
 3001. <slash:comments>0</slash:comments>
 3002. </item>
 3003. <item>
 3004. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại tỉnh Gia Lai</title>
 3005. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-gia-lai.html</link>
 3006. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-gia-lai.html#respond</comments>
 3007. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 3008. <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 10:18:03 +0000</pubDate>
 3009. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 3010. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Gia Lai]]></category>
 3011. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7673</guid>
 3012.  
 3013. <description><![CDATA[Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam. Và là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam. Ở Gia Lai cho thấy người dân lắp thiết bị định vị cho xe máy, ô tô tăng&#8230; ]]></description>
 3014. <content:encoded><![CDATA[
 3015.  
 3016. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 3017.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7673&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i t\u1ec9nh Gia Lai&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 3018.            
 3019. <div class="kksr-stars">
 3020.    
 3021. <div class="kksr-stars-inactive">
 3022.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 3023.            
 3024.  
 3025. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3026.        </div>
 3027.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 3028.            
 3029.  
 3030. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3031.        </div>
 3032.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 3033.            
 3034.  
 3035. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3036.        </div>
 3037.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 3038.            
 3039.  
 3040. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3041.        </div>
 3042.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 3043.            
 3044.  
 3045. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3046.        </div>
 3047.    </div>
 3048.    
 3049. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 3050.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3051.            
 3052.  
 3053. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3054.        </div>
 3055.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3056.            
 3057.  
 3058. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3059.        </div>
 3060.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3061.            
 3062.  
 3063. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3064.        </div>
 3065.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3066.            
 3067.  
 3068. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3069.        </div>
 3070.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3071.            
 3072.  
 3073. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3074.        </div>
 3075.    </div>
 3076. </div>
 3077.                
 3078.  
 3079. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 3080.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 3081.    </div>
 3082. <p>Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam. Và là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam. Ở <strong>Gia Lai</strong> cho thấy người dân <span style="color: #008000;"><strong>lắp thiết bị định vị cho xe máy, ô tô</strong></span> tăng đáng kể. Bởi ở đâu cũng có trộm cắp do vậy mỗi chúng ta cần tự bảo vệ tài sản mình bằng cách. Gắn định vị trên xe để giám sát hành trình, chống trộm cắp, quản lý con cái một cách hiệu quả. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán định vị cho xe. Tuy nhiên khách hàng khi cần mua định vị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi mua nhé. <span id="more-7673"></span></p>
 3083. <figure id="attachment_7675" aria-describedby="caption-attachment-7675" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7675 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-tai-gia-lai.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Gia Lai" width="600" height="390" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-tai-gia-lai.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-tai-gia-lai-300x195.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7675" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Gia Lai (ảnh:<strong> Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3084. <h2><span style="color: #008000;">I. Có nên gắn thiết bị định vị không dây cho xe?</span></h2>
 3085. <ul>
 3086. <li>Nhắc tới định vị thì chắc hẵn ai cũng biết, nhưng để hiểu về từng loại định vị thì hầu như khách hàng mới biết không nhiều. Phải là người sử dụng qua từng loại định vị mới rút ra được kinh nghiệm nên lựa chọn định vị nào cho phù hợp.</li>
 3087. <li>Bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Và <strong>phân phối trang thiết bị định vị XE MÁY, Ô TÔ, XE ĐẠP </strong>cho rất nhiều khách hàng tại <strong>Gia Lai</strong>. Chúng tôi nhận thấy mỗi loại định vị đều có điểm mạnh riêng. Nhưng để nói một cách khách quan hơn theo thống kê cho thấy. Thì nhu cầu người dân sử dụng định vị không dây vẫn được uông chuộng hơn rất nhiều. Bởi nó cho chúng ta sự an toàn, hiệu quả, chính xác và dễ sử dụng.</li>
 3088. </ul>
 3089. <h2><span style="color: #008000;">II. Tính năng <a href="https://dinhvingoaitinh.com/">định vị gps</a> không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại tỉnh Gia Lai</span></h2>
 3090. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 3091. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 3092. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 3093. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 3094. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 3095. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 3096. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 3097. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 3098. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 3099. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 3100. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 3101. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 3102. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 3103. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 3104. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Gia Lai" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Gia Lai (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3105. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vi cung cấp định vị của công ty Hoàng Kim lại tỉnh Gia Lai</span></h2>
 3106. <table id="tablepress-26" class="tablepress tablepress-id-26 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-26_info">
 3107. <tbody class="row-hover">
 3108. <tr class="row-2 even" role="row">
 3109. <td class="column-1">1</td>
 3110. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Pleiku</td>
 3111. </tr>
 3112. <tr class="row-3 odd" role="row">
 3113. <td class="column-1">2</td>
 3114. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thị xã An Khê</td>
 3115. </tr>
 3116. <tr class="row-4 even" role="row">
 3117. <td class="column-1">3</td>
 3118. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thị xã Ayun Pa</td>
 3119. </tr>
 3120. <tr class="row-5 odd" role="row">
 3121. <td class="column-1">4</td>
 3122. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Chư Păh</td>
 3123. </tr>
 3124. <tr class="row-6 even" role="row">
 3125. <td class="column-1">5</td>
 3126. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Chư Prông</td>
 3127. </tr>
 3128. <tr class="row-7 odd" role="row">
 3129. <td class="column-1">6</td>
 3130. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Chư Pưh</td>
 3131. </tr>
 3132. <tr class="row-8 even" role="row">
 3133. <td class="column-1">7</td>
 3134. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Chư Sê</td>
 3135. </tr>
 3136. <tr class="row-9 odd" role="row">
 3137. <td class="column-1">8</td>
 3138. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Đoa</td>
 3139. </tr>
 3140. <tr class="row-10 even" role="row">
 3141. <td class="column-1">9</td>
 3142. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đak Pơ</td>
 3143. </tr>
 3144. <tr class="row-11 odd" role="row">
 3145. <td class="column-1">10</td>
 3146. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đức Cơ</td>
 3147. </tr>
 3148. <tr class="row-12 even" role="row">
 3149. <td class="column-1">11</td>
 3150. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Ia Grai</td>
 3151. </tr>
 3152. <tr class="row-13 odd" role="row">
 3153. <td class="column-1">12</td>
 3154. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Ia Pa</td>
 3155. </tr>
 3156. <tr class="row-14 even" role="row">
 3157. <td class="column-1">13</td>
 3158. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện K’Bang</td>
 3159. </tr>
 3160. <tr class="row-15 odd" role="row">
 3161. <td class="column-1">14</td>
 3162. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Kông Chro</td>
 3163. </tr>
 3164. <tr class="row-16 even" role="row">
 3165. <td class="column-1">15</td>
 3166. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Krông Pa</td>
 3167. </tr>
 3168. <tr class="row-17 odd" role="row">
 3169. <td class="column-1">16</td>
 3170. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Mang Yang</td>
 3171. </tr>
 3172. <tr class="row-18 even" role="row">
 3173. <td class="column-1">17</td>
 3174. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Phú Thiện</td>
 3175. </tr>
 3176. </tbody>
 3177. </table>
 3178. ]]></content:encoded>
 3179. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-gia-lai.html/feed</wfw:commentRss>
 3180. <slash:comments>0</slash:comments>
 3181. </item>
 3182. <item>
 3183. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Đắk Nông</title>
 3184. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-dak-nong.html</link>
 3185. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-dak-nong.html#respond</comments>
 3186. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 3187. <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:03:07 +0000</pubDate>
 3188. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 3189. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Đắk Nông]]></category>
 3190. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7666</guid>
 3191.  
 3192. <description><![CDATA[Trang thiết bị định vị công nghệ cao cho xe máy, ô tô và xe đạp. Luôn được khách hàng sử dụng phổ biến nhất hiện nay tại tỉnh Đắk Nông. Công ty Hoàng Kim địa chỉ cung cấp định vị chính hãng, định vị cho xe hiệu quả, chính&#8230; ]]></description>
 3193. <content:encoded><![CDATA[
 3194.  
 3195. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 3196.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7666&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i \u0110\u1eafk N\u00f4ng&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 3197.            
 3198. <div class="kksr-stars">
 3199.    
 3200. <div class="kksr-stars-inactive">
 3201.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 3202.            
 3203.  
 3204. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3205.        </div>
 3206.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 3207.            
 3208.  
 3209. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3210.        </div>
 3211.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 3212.            
 3213.  
 3214. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3215.        </div>
 3216.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 3217.            
 3218.  
 3219. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3220.        </div>
 3221.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 3222.            
 3223.  
 3224. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3225.        </div>
 3226.    </div>
 3227.    
 3228. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 3229.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3230.            
 3231.  
 3232. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3233.        </div>
 3234.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3235.            
 3236.  
 3237. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3238.        </div>
 3239.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3240.            
 3241.  
 3242. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3243.        </div>
 3244.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3245.            
 3246.  
 3247. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3248.        </div>
 3249.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3250.            
 3251.  
 3252. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3253.        </div>
 3254.    </div>
 3255. </div>
 3256.                
 3257.  
 3258. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 3259.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 3260.    </div>
 3261. <p>Trang <span style="color: #008000;"><strong>thiết bị định vị công nghệ cao cho xe máy, ô tô và xe đạp</strong></span>. Luôn được khách hàng sử dụng phổ biến nhất hiện nay tại tỉnh<span style="color: #ff0000;"><strong> Đắk Nông</strong></span>. Công ty Hoàng Kim địa chỉ cung cấp định vị chính hãng, định vị cho xe <strong>hiệu quả, chính xác cao</strong>. Phạm vi hoạt động của định vị trên toàn cầu. Là bạn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có thể định vị một cách dễ dàng. Định vị không dây với <strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong>, hoạt động ổn định, chống nước, nghe âm thanh xung hanh. Khi định vị được gắn trên xe hoàn toàn không phát ra tiếng động. Đảm bảo khi người dùng sử dụng loại định vị không dây cho xe sẽ yên tâm hơn rất nhiều.<span id="more-7666"></span></p>
 3262. <figure id="attachment_7670" aria-describedby="caption-attachment-7670" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7670 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-dak-nong.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Đắk Nông" width="600" height="377" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-dak-nong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-dak-nong-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7670" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại tỉnh Đắk Nông (ảnh:<strong> Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3263. <h2><span style="color: #008000;">I. Những lợi ích mà thiết bị định vị đem lại cho người dùng</span></h2>
 3264. <ul>
 3265. <li><em>Sản phẩm giúp giám sát xe ô tô mọi lúc, mọi nơi</em></li>
 3266. <li><em>Giúp tài xế lái xe an toàn: cảnh báo khi tài sễ vượt quá tốc độ cho phép</em></li>
 3267. <li><em>Chống trộm cắp, cướp giật, bảo vệ xe khỏi kẻ xấu</em></li>
 3268. <li><em>Quản lý tài xế, xe tải của doanh nghiệp hiệu quả nhất</em></li>
 3269. <li><em>Giám sát con cái, vợ/chồng</em></li>
 3270. <li><em>Tiết kiệm chi phí &#8211; hiệu quả &#8211; bảo mật.</em></li>
 3271. </ul>
 3272. <h2><span style="color: #008000;">II. Tính năng định vị <a href="https://dinhvingoaitinh.com/">gps</a> không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại tỉnh Đắk Nông</span></h2>
 3273. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 3274. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 3275. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày Thiết bị định vị giá rẻ<br />
 3276. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 3277. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 3278. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 3279. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 3280. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 3281. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 3282. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 3283. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 3284. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 3285. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 3286. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 3287. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Đắk Nông" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Đắk Nông (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3288. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vi cung cấp định vị của công ty Hoàng Kim tại tỉnh Đắk Nông</span></h2>
 3289. <table id="tablepress-21" class="tablepress tablepress-id-21 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-21_info">
 3290. <tbody class="row-hover">
 3291. <tr class="row-2 even" role="row">
 3292. <td class="column-1">1</td>
 3293. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Gia Nghĩa</td>
 3294. </tr>
 3295. <tr class="row-3 odd" role="row">
 3296. <td class="column-1">2</td>
 3297. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Cư Jút</td>
 3298. </tr>
 3299. <tr class="row-4 even" role="row">
 3300. <td class="column-1">3</td>
 3301. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Glong</td>
 3302. </tr>
 3303. <tr class="row-5 odd" role="row">
 3304. <td class="column-1">4</td>
 3305. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Mil</td>
 3306. </tr>
 3307. <tr class="row-6 even" role="row">
 3308. <td class="column-1">5</td>
 3309. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk R’lấp</td>
 3310. </tr>
 3311. <tr class="row-7 odd" role="row">
 3312. <td class="column-1">6</td>
 3313. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đắk Song</td>
 3314. </tr>
 3315. <tr class="row-8 even" role="row">
 3316. <td class="column-1">7</td>
 3317. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Krông Nô</td>
 3318. </tr>
 3319. <tr class="row-9 odd" role="row">
 3320. <td class="column-1">8</td>
 3321. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Tuy Đức</td>
 3322. </tr>
 3323. </tbody>
 3324. </table>
 3325. ]]></content:encoded>
 3326. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-dak-nong.html/feed</wfw:commentRss>
 3327. <slash:comments>0</slash:comments>
 3328. </item>
 3329. <item>
 3330. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Đắk Lắk</title>
 3331. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-dak-lak.html</link>
 3332. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-dak-lak.html#respond</comments>
 3333. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 3334. <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:14:51 +0000</pubDate>
 3335. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 3336. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Đắk Lắk]]></category>
 3337. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7659</guid>
 3338.  
 3339. <description><![CDATA[Mách bạn địa chỉ chuyên phân phối trang thiết bị định vị Uy tín tại tỉnh Đắk Lắk. (thành phố Buôn Ma Thuột). Bao gồm định vị không dây giám sát hành trình từ xa cho xe máy, ô tô, xe đạp. Với phạm vi giám sát không giới hạn,&#8230; ]]></description>
 3340. <content:encoded><![CDATA[
 3341.  
 3342. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 3343.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7659&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 gi\u00e1 r\u1ebb t\u1ea1i \u0110\u1eafk L\u1eafk&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 3344.            
 3345. <div class="kksr-stars">
 3346.    
 3347. <div class="kksr-stars-inactive">
 3348.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 3349.            
 3350.  
 3351. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3352.        </div>
 3353.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 3354.            
 3355.  
 3356. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3357.        </div>
 3358.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 3359.            
 3360.  
 3361. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3362.        </div>
 3363.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 3364.            
 3365.  
 3366. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3367.        </div>
 3368.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 3369.            
 3370.  
 3371. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3372.        </div>
 3373.    </div>
 3374.    
 3375. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 3376.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3377.            
 3378.  
 3379. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3380.        </div>
 3381.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3382.            
 3383.  
 3384. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3385.        </div>
 3386.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3387.            
 3388.  
 3389. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3390.        </div>
 3391.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3392.            
 3393.  
 3394. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3395.        </div>
 3396.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3397.            
 3398.  
 3399. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3400.        </div>
 3401.    </div>
 3402. </div>
 3403.                
 3404.  
 3405. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 3406.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 3407.    </div>
 3408. <p>Mách bạn địa chỉ <span style="color: #008000;"><strong>chuyên phân phối trang thiết bị định vị Uy tín tại tỉnh Đắk Lắk</strong></span>. (thành phố Buôn Ma Thuột). Bao gồm <strong>định vị không dây</strong> giám sát hành trình từ xa cho <strong>xe máy, ô tô, xe đạp</strong>. Với phạm vi giám sát không giới hạn, khi gắn định vị vào xe bạn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới điều có thể định vị được. Định vị hoạt động ngay cả khi xe tắt máy. Bên cạnh đó với rất nhiều tính năng hữu ích như. Nghe âm thanh xung quanh, chức năng cảnh báo, xem hành trình đi chuyển, điểm dừng đỗ của xe&#8230;Đối với dòng định vị chính xác nhất tới từng số nhà, ngõ, hẻm. Vậy nên khi khách hàng sử dụng dòng định vị này sẽ chống trộm cắp, quản lý con cái, chồng đều rất hài lòng.<span id="more-7659"></span></p>
 3409. <figure id="attachment_7664" aria-describedby="caption-attachment-7664" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7664 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tinh-vi-xe-may-o-to-tai-dak-lak.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp định vị xe máy, ô tô Uy tín tại tỉnh Đắk Lắk" width="600" height="334" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tinh-vi-xe-may-o-to-tai-dak-lak.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/tinh-vi-xe-may-o-to-tai-dak-lak-300x167.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7664" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp định vị xe máy, ô tô Uy tín tại tỉnh Đắk Lắk (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3410. <h2><span style="color: #008000;">I. Vì sao khách hàng nên chọn định vị không dây mà không phải là loại định vị khác</span></h2>
 3411. <p>Sự linh hoạt, thuận tiện <strong>dễ dàng sử dụng</strong> nhất. Cả về <strong><a href="https://dinhvingoaitinh.com/">lắp đặt định vị</a> cho xe nhanh</strong> nhất mà không một dòng định vị nào có thể vượt qua. <strong>Định vị không dây giá rẻ</strong>, với <strong>tính năng thông minh</strong>. Hỗ trợ người dùng giám sát trực tiếp trên chính chiếc điện thoại hoặc laptop của bạn. Cho bạn cảm thấy thoái mái, yên tâm hơn.</p>
 3412. <h2><span style="color: #008000;">II. Tính năng định vị gps không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại tỉnh Đắk Lắk</span></h2>
 3413. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 3414. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 3415. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 3416. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 3417. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 3418. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 3419. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 3420. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 3421. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 3422. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 3423. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 3424. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 3425. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 3426. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 3427. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Đắk Lắk" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Đắk Lắk (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3428. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vi lắp đặt định vị của công ty Hoàng Kim tại tỉnh Đắk Lắk</span></h2>
 3429. <table id="tablepress-20" class="tablepress tablepress-id-20 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-20_info">
 3430. <tbody class="row-hover">
 3431. <tr class="row-2 even" role="row">
 3432. <td class="column-1">1</td>
 3433. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Thành phố Buôn Ma Thuột</td>
 3434. </tr>
 3435. <tr class="row-3 odd" role="row">
 3436. <td class="column-1">2</td>
 3437. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Thị xã Buôn Hồ</td>
 3438. </tr>
 3439. <tr class="row-4 even" role="row">
 3440. <td class="column-1">3</td>
 3441. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Buôn Đôn</td>
 3442. </tr>
 3443. <tr class="row-5 odd" role="row">
 3444. <td class="column-1">4</td>
 3445. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Cư Kuin</td>
 3446. </tr>
 3447. <tr class="row-6 even" role="row">
 3448. <td class="column-1">5</td>
 3449. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Cư M’gar</td>
 3450. </tr>
 3451. <tr class="row-7 odd" role="row">
 3452. <td class="column-1">6</td>
 3453. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Ea H’leo</td>
 3454. </tr>
 3455. <tr class="row-8 even" role="row">
 3456. <td class="column-1">7</td>
 3457. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Ea Kar</td>
 3458. </tr>
 3459. <tr class="row-9 odd" role="row">
 3460. <td class="column-1">8</td>
 3461. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Ea Súp</td>
 3462. </tr>
 3463. <tr class="row-10 even" role="row">
 3464. <td class="column-1">9</td>
 3465. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Krông Ana</td>
 3466. </tr>
 3467. <tr class="row-11 odd" role="row">
 3468. <td class="column-1">10</td>
 3469. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Krông Bông</td>
 3470. </tr>
 3471. <tr class="row-12 even" role="row">
 3472. <td class="column-1">11</td>
 3473. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Krông Búk</td>
 3474. </tr>
 3475. <tr class="row-13 odd" role="row">
 3476. <td class="column-1">12</td>
 3477. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Krông Năng</td>
 3478. </tr>
 3479. <tr class="row-14 even" role="row">
 3480. <td class="column-1">13</td>
 3481. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Krông Pắk</td>
 3482. </tr>
 3483. <tr class="row-15 odd" role="row">
 3484. <td class="column-1">14</td>
 3485. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện Lắk</td>
 3486. </tr>
 3487. <tr class="row-16 even" role="row">
 3488. <td class="column-1">15</td>
 3489. <td class="column-2">Gắn định vị cho xe giá rẻ tại Huyện M’Đrắk</td>
 3490. </tr>
 3491. </tbody>
 3492. </table>
 3493. <p>&nbsp;</p>
 3494. ]]></content:encoded>
 3495. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-dak-lak.html/feed</wfw:commentRss>
 3496. <slash:comments>0</slash:comments>
 3497. </item>
 3498. <item>
 3499. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô Uy tín tại tỉnh Bình Thuận</title>
 3500. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-binh-thuan.html</link>
 3501. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-binh-thuan.html#respond</comments>
 3502. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 3503. <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:43:13 +0000</pubDate>
 3504. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 3505. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Bình Thuận]]></category>
 3506. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7652</guid>
 3507.  
 3508. <description><![CDATA[Tỉnh Bình Thuận khu vực được xem là nơi phát triểm mạnh về kinh tế, du lịch. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn có nhiều tệ nạn xã hội như trộm cắp xe, cướp giật. Chình vì vậy người dân sinh sống tại Bình Thuận đã sử dụng trang thiết&#8230; ]]></description>
 3509. <content:encoded><![CDATA[
 3510.  
 3511. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 3512.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7652&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 Uy t\u00edn t\u1ea1i t\u1ec9nh B\u00ecnh Thu\u1eadn&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 3513.            
 3514. <div class="kksr-stars">
 3515.    
 3516. <div class="kksr-stars-inactive">
 3517.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 3518.            
 3519.  
 3520. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3521.        </div>
 3522.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 3523.            
 3524.  
 3525. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3526.        </div>
 3527.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 3528.            
 3529.  
 3530. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3531.        </div>
 3532.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 3533.            
 3534.  
 3535. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3536.        </div>
 3537.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 3538.            
 3539.  
 3540. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3541.        </div>
 3542.    </div>
 3543.    
 3544. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 3545.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3546.            
 3547.  
 3548. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3549.        </div>
 3550.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3551.            
 3552.  
 3553. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3554.        </div>
 3555.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3556.            
 3557.  
 3558. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3559.        </div>
 3560.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3561.            
 3562.  
 3563. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3564.        </div>
 3565.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3566.            
 3567.  
 3568. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3569.        </div>
 3570.    </div>
 3571. </div>
 3572.                
 3573.  
 3574. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 3575.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 3576.    </div>
 3577. <p>Tỉnh <strong>Bình Thuận</strong> khu vực được xem là nơi phát triểm mạnh về kinh tế, du lịch. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn có nhiều tệ nạn xã hội như <strong>trộm cắp</strong> xe, cướp giật. Chình vì vậy người dân sinh sống tại Bình Thuận đã sử dụng trang <span style="color: #008000;"><em><strong>thiết bị định vị cho xe máy, ô tô và cả xe đẹp hiệu quả</strong></em></span>. Khi nhiều khách hàng đã mua định vị về dùng thì con số trộm cắp giảm đi rất nhiều. Hiện <strong>công ty Hoàng Kim</strong> đã cung cấp định vị cho hơn<strong> 460 khách</strong> hàng sinh sống tại tỉnh Bình Thuận. Nếu bạn đang tìm kiếm loại đinh vị cho xe tốt nhất tại đây. Hãy liên hệ với chúng tôi để được <strong>tư vấn chi tiết</strong> hơn về thiết bị định vị không dây này nhé.<span id="more-7652"></span></p>
 3578. <figure id="attachment_7655" aria-describedby="caption-attachment-7655" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7655 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-binh-thuan.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Bình Thuận" width="600" height="399" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-binh-thuan.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/thiet-bi-dinh-vi-binh-thuan-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7655" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp thiết bị định vị Uy tín tại Bình Thuận (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3579. <h2><span style="color: #008000;">I. Tính năng định vị gps không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại tỉnh Bình Thuận</span></h2>
 3580. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 3581. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 3582. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 3583. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 3584. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 3585. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 3586. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 3587. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 3588. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 3589. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 3590. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 3591. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 3592. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 3593. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 3594. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Bình Thuận" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Bình Thuận (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3595. <h2><span style="color: #008000;">II. <a href="https://dinhvingoaitinh.com/">Thiết bị định vị</a> mang lại lợi ích gì cho khách hàng tại Bình Thuận qua quá trình trải nghiệm.</span></h2>
 3596. <ul>
 3597. <li>Lợi ích mà khách hàng nhận được sau quá trình trải nghiệm là. Giảm bớt rủi ro bị mất trộm xe, an tâm khi để xe ở bất cứ nơi đâu, nắm bắt được hoạt động của con cái. Vợi chồng có có thể tự quản lý nhau bằng định vị dễ dàng hơn.</li>
 3598. </ul>
 3599. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vi cung cấp định vị của chúng tôi tại khu vực tỉnh Bình Thuận</span></h2>
 3600. <table id="tablepress-17" class="tablepress tablepress-id-17 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-17_info">
 3601. <tbody class="row-hover">
 3602. <tr class="row-2 even" role="row">
 3603. <td class="column-1">1</td>
 3604. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thành phố Phan Thiết</td>
 3605. </tr>
 3606. <tr class="row-3 odd" role="row">
 3607. <td class="column-1">2</td>
 3608. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thị xã La Gi</td>
 3609. </tr>
 3610. <tr class="row-4 even" role="row">
 3611. <td class="column-1">3</td>
 3612. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Bắc Bình</td>
 3613. </tr>
 3614. <tr class="row-5 odd" role="row">
 3615. <td class="column-1">4</td>
 3616. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Đức Linh</td>
 3617. </tr>
 3618. <tr class="row-6 even" role="row">
 3619. <td class="column-1">5</td>
 3620. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Hàm Tân</td>
 3621. </tr>
 3622. <tr class="row-7 odd" role="row">
 3623. <td class="column-1">6</td>
 3624. <td class="column-2"> Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Hàm Thuận Bắc</td>
 3625. </tr>
 3626. <tr class="row-8 even" role="row">
 3627. <td class="column-1">7</td>
 3628. <td class="column-2"> Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Hàm Thuận Nam</td>
 3629. </tr>
 3630. <tr class="row-9 odd" role="row">
 3631. <td class="column-1">8</td>
 3632. <td class="column-2"> Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Phú Quý</td>
 3633. </tr>
 3634. <tr class="row-10 even" role="row">
 3635. <td class="column-1">9</td>
 3636. <td class="column-2"> Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Tánh Linh</td>
 3637. </tr>
 3638. <tr class="row-11 odd" role="row">
 3639. <td class="column-1">10</td>
 3640. <td class="column-2"> Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Tuy Phong</td>
 3641. </tr>
 3642. </tbody>
 3643. </table>
 3644. ]]></content:encoded>
 3645. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-binh-thuan.html/feed</wfw:commentRss>
 3646. <slash:comments>0</slash:comments>
 3647. </item>
 3648. <item>
 3649. <title>Thiết bị định vị xe máy, ô tô Uy tín tại TP. Thừa Thiên Huế</title>
 3650. <link>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thua-thien-hue.html</link>
 3651. <comments>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thua-thien-hue.html#respond</comments>
 3652. <dc:creator><![CDATA[congtydichvuthamtutu]]></dc:creator>
 3653. <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:07:52 +0000</pubDate>
 3654. <category><![CDATA[Thiết bị định vị]]></category>
 3655. <category><![CDATA[Thiết bị định vị Thừa Thiên Huế]]></category>
 3656. <guid isPermaLink="false">https://www.thamtuhoangkim.com/?p=7642</guid>
 3657.  
 3658. <description><![CDATA[Lắp định vị giám sát hành trình cho xe tại thành phố Thừa Thiên huế giá rẻ Uy tín. Hoàng Kim chuyên định vị trên xe máy, ô tô, xe đạp công nghệ cao. Trang thiết bị này giúp khách hàng chống trộm cắp, giám sát con cái, quảng lý&#8230; ]]></description>
 3659. <content:encoded><![CDATA[
 3660.  
 3661. <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-top"
 3662.    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7642&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;top&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;4&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\/5 - (1 b\u00ecnh ch\u1ecdn)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;22&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ecbnh v\u1ecb xe m\u00e1y, \u00f4 t\u00f4 Uy t\u00edn t\u1ea1i TP. Th\u1eeba Thi\u00ean Hu\u1ebf&quot;,&quot;width&quot;:&quot;128&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>
 3663.            
 3664. <div class="kksr-stars">
 3665.    
 3666. <div class="kksr-stars-inactive">
 3667.            <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 4px">
 3668.            
 3669.  
 3670. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3671.        </div>
 3672.            <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 4px">
 3673.            
 3674.  
 3675. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3676.        </div>
 3677.            <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 4px">
 3678.            
 3679.  
 3680. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3681.        </div>
 3682.            <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 4px">
 3683.            
 3684.  
 3685. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3686.        </div>
 3687.            <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 4px">
 3688.            
 3689.  
 3690. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3691.        </div>
 3692.    </div>
 3693.    
 3694. <div class="kksr-stars-active" style="width: 128px;">
 3695.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3696.            
 3697.  
 3698. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3699.        </div>
 3700.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3701.            
 3702.  
 3703. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3704.        </div>
 3705.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3706.            
 3707.  
 3708. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3709.        </div>
 3710.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3711.            
 3712.  
 3713. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3714.        </div>
 3715.            <div class="kksr-star" style="padding-right: 4px">
 3716.            
 3717.  
 3718. <div class="kksr-icon" style="width: 22px; height: 22px;"></div>
 3719.        </div>
 3720.    </div>
 3721. </div>
 3722.                
 3723.  
 3724. <div class="kksr-legend" style="font-size: 17.6px;">
 3725.            5/5 - (1 bình chọn)    </div>
 3726.    </div>
 3727. <p><span style="color: #008000;"><strong>Lắp định vị</strong></span> giám sát hành trình cho xe tại<strong> thành phố Thừa Thiên huế giá rẻ Uy tín</strong>. Hoàng Kim chuyên định vị trên xe máy, ô tô, xe đạp công nghệ cao. Trang thiết bị này giúp khách hàng <span style="color: #008000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span>, giám sát con cái, quảng lý vợ/chồng hiệu quả. Phần đa khách hàng của chúng tôi đã sử dụng định vị không dây tại Thừa Thiên Huế rất hài lòng. Với tính năng cao cấp hoạt động ổn định bền bỉ, xác định vị trí của xe một cách chính xác nhất. Ngoài ra còn rất nhiều tính năng khác bạn có thể tham khảo ngay bên dưới nhé.<span id="more-7642"></span></p>
 3728. <figure id="attachment_7647" aria-describedby="caption-attachment-7647" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7647 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/lap-dinh-vi-tai-thua-thien-hue.jpg" alt="Địa chỉ cung cấp định vị Uy tín tại Thừa Thiên Huế" width="600" height="399" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/lap-dinh-vi-tai-thua-thien-hue.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/02/lap-dinh-vi-tai-thua-thien-hue-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7647" class="wp-caption-text"><center><em>Địa chỉ cung cấp định vị Uy tín tại Thừa Thiên Huế (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3729. <h2><span style="color: #008000;">I. Tính năng định vị gps không dây cho xe máy, ô tô, xe đạp tại Thừa Thiên Huế</span></h2>
 3730. <p>1. Hỗ trợ chức năng nghe âm thanh xung quanh phạm vi 5m<br />
 3731. 2. <strong>Sử dụng Pin</strong> với thời gian lên đến <span style="color: #008000;"><strong>30 ngày</strong></span> liên tục<br />
 3732. 3. Xem lại lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ trong 90 ngày<br />
 3733. 4. Đặc biệt thiết bị định vị có chức năng chống nước thông minh<br />
 3734. 5. Quản lý xe của con, giám sát <span style="color: #333333;">vợ/chồng</span> hàng ngày, hàng giờ<br />
 3735. 6. Giám sát hành trình<em><strong> chính xác tới từng số nhà</strong></em><br />
 3736. 7. <em><span style="color: #008000;"><strong>Bảo vệ tài sản</strong></span></em>, <em><span style="color: #ff0000;"><strong>chống trộm cắp</strong></span></em> và tìm lại được xe khi bị mất dễ dàng<br />
 3737. 8. Thiết lập vùng di chuyển an toàn cho phương tiện<br />
 3738. 9. Cảnh báo xe tắt/mở máy, cảnh báo thông báo khi xe vượt qua tốc độ<br />
 3739. 10. <em><strong>Thời gian lắp đặt</strong> </em>cực kỳ nhanh chỉ chưa đầy <strong>1 phút</strong> là xong<br />
 3740. 11. Được <em><strong>thiết kế siêu nhỏ gọn</strong></em>, chắc chắn, an toàn<br />
 3741. 12. Được<span style="color: #008000;"> <em><strong>bảo hành 12 tháng</strong></em></span></p>
 3742. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lưu ý</strong></span>: <em>Thiết bị có lực hút nam châm mạnh, thuận tiện cho khách hàng dấu kín an toàn và hiệu quả, không sợ bị rơi, không sợ phát hiện.</em></p>
 3743. <h3 style="border-radius: 50px; padding: 12px; border: 2px dashed orange; font-family: Arial; font-size: 20px; font-weight: 400; color: black; line-height: 1.5; word-break: break-word; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #008000;">LIÊN HỆ TƯ VẤN:</span><strong> 0971.334.776</strong></span></h3>
 3744. <figure id="attachment_7420" aria-describedby="caption-attachment-7420" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-7420 size-full" src="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg" alt="Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Thừa Thiên Huế" width="600" height="376" srcset="https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong.jpg 600w, https://www.thamtuhoangkim.com/wp-content/uploads/2021/01/thiet-bi-dinh-vi-xe-may-o-to-binh-duong-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-7420" class="wp-caption-text"><center><em>Gắn thiết bị định vị xe máy, ô tô giá rẻ tại Thừa Thiên Huế (ảnh: <strong>Thám tử Hoàng Kim</strong>)</em></center></figcaption></figure>
 3745. <h2><span style="color: #008000;">II. Khách hàng tại Huế nói gì về dòng định vị không dây này khi đã sử dụng qua.</span></h2>
 3746. <ul>
 3747. <li><em><strong><span style="color: #ff0000;">Khách hàng</span><span style="color: #008000;"> Nguyễn Thị Nhi</span> cho biết</strong></em>: Qua thời gian lắp định cho xe máy của tôi cảm thấy hài lòng về loại định vị này. Nó giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều và giờ đây tôi để xe ở bất cứ nơi đâu cũng không sợ bị trộm cắp. Bên cạnh đó tôi có gắn thêm 1 cái vào xe của con tôi. Để khi con tôi đi đâu, làm gì tôi đều biết được hết.</li>
 3748. <li>Loại định vị này hoạt động rất ổn định, không phát ra tiếng động, xe không cần cấp nguồn điện vẫn có thể định vị được dễ dàng. Vê bộ điều khiển giám sát hành trình xe trực tiếp trên điện thoại. Với chị em nào cũng vậy chỉ cần nhìn sơ qua là biết dùng ngay. Rất cảm ơn công ty Hoàng Kim đã cho tôi trải nghiệm qua dòng sản phẩm định vị chất lượng này.</li>
 3749. </ul>
 3750. <h2><span style="color: #008000;">III. Phạm vị cung cấp định vị của công ty Hoàng Kim tại TP. Thừa Thiên Huế.</span></h2>
 3751. <table id="tablepress-59" class="tablepress tablepress-id-59 tablepress-responsive table dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="tablepress-59_info">
 3752. <tbody class="row-hover">
 3753. <tr class="row-2 even" role="row">
 3754. <td class="column-1">1</td>
 3755. <td class="column-2">Lắp <a href="https://dinhvingoaitinh.com/">định vị giá rẻ</a> tại Thành phố Huế</td>
 3756. </tr>
 3757. <tr class="row-3 odd" role="row">
 3758. <td class="column-1">2</td>
 3759. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thị xã Hương Thủy</td>
 3760. </tr>
 3761. <tr class="row-4 even" role="row">
 3762. <td class="column-1">3</td>
 3763. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Thị xã Hương Trà</td>
 3764. </tr>
 3765. <tr class="row-5 odd" role="row">
 3766. <td class="column-1">4</td>
 3767. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện A Lưới</td>
 3768. </tr>
 3769. <tr class="row-6 even" role="row">
 3770. <td class="column-1">5</td>
 3771. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Nam Đông</td>
 3772. </tr>
 3773. <tr class="row-7 odd" role="row">
 3774. <td class="column-1">6</td>
 3775. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Phong Điền</td>
 3776. </tr>
 3777. <tr class="row-8 even" role="row">
 3778. <td class="column-1">7</td>
 3779. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Phú Lộc</td>
 3780. </tr>
 3781. <tr class="row-9 odd" role="row">
 3782. <td class="column-1">8</td>
 3783. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Phú Vang</td>
 3784. </tr>
 3785. <tr class="row-10 even" role="row">
 3786. <td class="column-1">9</td>
 3787. <td class="column-2">Lắp định vị giá rẻ tại Huyện Quảng Điền</td>
 3788. </tr>
 3789. </tbody>
 3790. </table>
 3791. ]]></content:encoded>
 3792. <wfw:commentRss>https://www.thamtuhoangkim.com/thiet-bi-dinh-vi-thua-thien-hue.html/feed</wfw:commentRss>
 3793. <slash:comments>0</slash:comments>
 3794. </item>
 3795. </channel>
 3796. </rss>
 3797.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=https%3A//www.thamtuhoangkim.com/feed

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda