Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: https://www.rongmotamhon.net/rss.xml

 1. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 2. <rss version='2.0'>
 3. <channel>
 4.  <title>Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn</title>
 5.  <link>https://www.rongmotamhon.net/</link>
 6.  <description>Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống</description>
 7.  <image>
 8.      <url>https://www.rongmotamhon.net/logo.png</url>
 9.      <link>https://www.rongmotamhon.net/Home.html</link>
 10.  </image>
 11.  <item>
 12.      <title>Lá thư hằng tuần và Chia sẻ Phật pháp bài số 2 - năm 2024 -  BĐH Liên Phật Hội</title>
 13. <description> Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài chia sẻ Phật pháp lần thứ hai. Tuy nhiên, trước khi đi vào những nội dung tiếp theo, chúng tôi muốn nêu ra một vài câu hỏi để cộng đồng cùng trao đổi ý kiến.  Thứ nhất, như chúng ta đã cùng tìm hiểu...
 14. <![CDATA[
 15. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7334.jpg/><br />
 16. ]]>Lá thư hằng tuần và Chia sẻ Phật pháp bài số 2 - năm 2024
 17. </description>
 18. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_La-thu-hang-tuan-va_kdcmgcmm_show.html</link>
 19.  </item>
 20.  <item>
 21.      <title>MỘT DÂN TỘC ĐÁNG KÍNH TRỌNG -  Di Li</title>
 22. <description> Điều tiên quyết giúp phát triển một dân tộc, một quốc gia hay một cá nhân hóa ra không phải tài năng hay sự giàu có, mà chỉ đơn giản là lòng tự trọng.  Nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi: Tại sao một hòn đảo nhỏ xíu giữa biển khơi,...
 23. <![CDATA[
 24. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7333.jpg/><br />
 25. ]]>MỘT DÂN TỘC ĐÁNG KÍNH TRỌNG
 26. </description>
 27. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_MOT-DAN-TOC-DANG-KINH_kdclpkcp_show.html</link>
 28.  </item>
 29.  <item>
 30.      <title>Lá thư hằng tuần và Chia sẻ Phật pháp bài số 1 - năm 2024 -  BĐH Liên Phật Hội</title>
 31. <description> Vấn đề được chúng tôi đề cập trong tuần này là ý nghĩa của năm căn lành (ngũ căn) trong 37 phẩm trợ đạo (tam thập thất trợ đạo phẩm), cũng gọi là 37 phần Bồ-đề (tam thập thất Bồ-đề phần) hay 37 phẩm đạo (tam thập thất...
 32. <![CDATA[
 33. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7331.jpg/><br />
 34. ]]>Lá thư hằng tuần và Chia sẻ Phật pháp bài số 1 - năm 2024
 35. </description>
 36. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_La-thu-hang-tuan-va_kdcklscs_show.html</link>
 37.  </item>
 38.  <item>
 39.      <title>Lá thư hằng tuần đầu năm Giáp Thìn -  BĐH Liên Phật Hội</title>
 40. <description> Kính thưa quý vị,  Năm Quý Mão 2023 đã kết thúc và chúng ta bước vào năm mới Giáp Thìn 2024 với tràn đầy những niềm hy vọng mới. Trước thềm năm mới, niềm mong ước chung nhất của chúng ta là có thể buông trôi tất cả những khó khăn...
 41. <![CDATA[
 42. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7330.jpg/><br />
 43. ]]>Lá thư hằng tuần đầu năm Giáp Thìn
 44. </description>
 45. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_La-thu-hang-tuan-dau_kdcktcpt_show.html</link>
 46.  </item>
 47.  <item>
 48.      <title>Mối quan hệ giữa Phật giáo và Nhân quyền -  Damien Keown - Đỗ kim Thêm dịch</title>
 49. <description>  Dẫn nhập   Tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền đối với Phật giáo là hiển nhiên, vì trong những thập niên gần đây chủ đề này đã thu hút được sự quan tâm. Giới lãnh đạo Phật giáo từ nhiều nước châu Á, như Đức Đạt Lai...
 50. <![CDATA[
 51. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7329.jpg/><br />
 52. ]]>Mối quan hệ giữa Phật giáo và Nhân quyền
 53. </description>
 54. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Moi-quan-he-giua-Phat_kdcgkkdc_show.html</link>
 55.  </item>
 56.  <item>
 57.      <title>Về mối quan hệ giữa tiếng Việt và tiếng Hán với nguồn gốc dân tộc Việt Nam -  Nguyễn Hải Hoành</title>
 58. <description> Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Kinh Việt Nam; tiếng Hán là tiếng nói của dân tộc Hán Trung Quốc. Mối quan hệ giữa hai thứ tiếng này xưa nay vẫn là mối quan tâm lớn của người Việt, cũng là đối tượng nghiên cứu của các nhà...
 59. <![CDATA[
 60. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7328.jpg/><br />
 61. ]]>Về mối quan hệ giữa tiếng Việt và tiếng Hán với nguồn gốc dân tộc Việt Nam
 62. </description>
 63. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Ve-moi-quan-he-giua_kdcdqmpd_show.html</link>
 64.  </item>
 65.  <item>
 66.      <title>Tạp ghi “lõm bõm” -  Đỗ Hồng Ngọc</title>
 67. <description>  Tới tuổi 80 tôi mới thấy mình già thiệt. Trước đó chỉ là già giả. Giả bộ già.   Dấu hiệu đầu tiên (triệu chứng) của già thiệt là Quên. Quên khủng khiếp. Quên kỳ cục.   Dấu hiệu đầu tiên của già thiệt là Nhớ. Nhớ khủng...
 68. <![CDATA[
 69. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7323.jpg/><br />
 70. ]]>Tạp ghi “lõm bõm”
 71. </description>
 72. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Tap-ghi-“lom-bom”_kdtsssdp_show.html</link>
 73.  </item>
 74.  <item>
 75.      <title>Các câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc -  Ajahn Brahm - Văn Công Trâm chuyển ngữ</title>
 76. <description>  Trích từ sách “Con voi quên hạnh phúc“ (Der Elefant, der das Glück vergaß   – Buddhistische Geschichten, um Freude im jedem Moment zu finden) của Thiền sư Ajahn Brahm, Nxb Lotos 2015    Lời mở   Đến như trái chuối mà còn có một số khía cạnh thâm thúy....
 77. <![CDATA[
 78. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7322.jpg/><br />
 79. ]]>Các câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc
 80. </description>
 81. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Cac-cau-chuyen-Thien_kdtskcpq_show.html</link>
 82.  </item>
 83.  <item>
 84.      <title>Ba câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc -  Ajahn Brahm - Văn Công Trâm chuyển ngữ</title>
 85. <description>  Trích từ sách “Con bò khóc - Die Kuh, die weinte, Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück” của Thiền sư Ajahn Brahm, nxb Lotos 2012    Hai viên gạch xấu   Năm 1983 sau khi đã trả tiền xong để mua khu đất xây tu viện, chúng tôi chẳng những đã...
 86. <![CDATA[
 87. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7321.jpg/><br />
 88. ]]>Ba câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc
 89. </description>
 90. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Ba-cau-chuyen-Thien-tren_kdtqqkds_show.html</link>
 91.  </item>
 92.  <item>
 93.      <title>Biểu tượng hoa sen -  Hòa thượng Thích Thanh Từ</title>
 94. <description> Ngày Tết Nguyên Đán, chúng tôi dùng hình ảnh hoa sen để chúc Tết Tăng ni, Phật tử. Trong đạo Phật biểu tượng hoa sen có gì kỳ đặc? Chúng tôi nói lên biểu tượng đó để tất cả quý vị ý thức việc tu hành, sống theo tinh thần của...
 95. <![CDATA[
 96. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7320.jpg/><br />
 97. ]]>Biểu tượng hoa sen
 98. </description>
 99. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Bieu-tuong-hoa-sen_kdtqdmqt_show.html</link>
 100.  </item>
 101.  <item>
 102.      <title>Ý nghĩa và giá trị của việc tụng kinh -  Hòa thượng Thích Trí Tịnh</title>
 103. <description> Ngoài việc trở thành một dịch giả vĩ đại của kinh điển Đại thừa, đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đến nay đã có trên 70 năm tụng kinh. Lời khai thị của Hòa thượng dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụng và thọ...
 104. <![CDATA[
 105. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7319.jpg/><br />
 106. ]]>Ý nghĩa và giá trị của việc tụng kinh
 107. </description>
 108. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Y-nghia-gia-tri-cua_kdtpmsgc_show.html</link>
 109.  </item>
 110.  <item>
 111.      <title>MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ VÀ ĐẠO PHẬT -  Tâm Huy Huỳnh Kim Quang</title>
 112. <description> Từ lâu lắm, dường như trong tâm khảm và ước vọng của con người, mùa xuân bao giờ cũng hiện ra với dáng vẻ tươi vui, rực rỡ và sinh động, bởi vì nó là giai kỳ khởi đầu cho một vận hành dịch biến mới của vạn vật.  Trong vận...
 113. <![CDATA[
 114. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7318.jpg/><br />
 115. ]]>MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ VÀ ĐẠO PHẬT
 116. </description>
 117. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_MUA-XUAN--TUOI-TRE-VA_kdtpccqd_show.html</link>
 118.  </item>
 119.  <item>
 120.      <title>XUÂN BÂY GIỜ -  Thanh Nguyễn</title>
 121. <description> Ngày mới tháng này năm nay.  Thế là mùa xuân lại về với đất trời, với con người và muôn loài. Mùa xuân vốn chẳng của riêng ai nhưng mình “tự tư lợi” một tí để xưng là xuân dân tộc, xuân Di Lặc, tết cổ truyền... Những khái...
 122. <![CDATA[
 123. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7317.jpg/><br />
 124. ]]>XUÂN BÂY GIỜ
 125. </description>
 126. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_XUAN-BAY-GIO_kdtmlkgg_show.html</link>
 127.  </item>
 128.  <item>
 129.      <title>THẾ LÀ MÙA XUÂN VỀ -  Tiểu Lục Thần Phong</title>
 130. <description> Dù có nao nức đợi chờ hay hững hờ thờ ơ, dù có mong mỏi hay chẳng cầu vọng thì mùa xuân vẫn hiển hiện trong đất trời, trong lòng người. Nhớ ngày xưa còn bé, như muôn vạn đứa trẻ khác trên đời này, gã cũng mong chờ, nao nức tết...
 131. <![CDATA[
 132. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7316.jpg/><br />
 133. ]]>THẾ LÀ MÙA XUÂN VỀ
 134. </description>
 135. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_THE-LA-MUA-XUAN-VE_kdtlsmqk_show.html</link>
 136.  </item>
 137.  <item>
 138.      <title>Bình yên trong bốn mùa -  Nguyễn Duy Nhiên</title>
 139. <description> Tôi thích đọc những đoạn văn ngắn của Krishnamurti, ông có một lối viết nhẹ nhàng và thường chen vào đó những cảm xúc của ông về thiên nhiên. Ông có một cái nhìn rất sâu sắc, thấy được sự kỳ diệu của sự sống trong những sự...
 140. <![CDATA[
 141. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7315.jpg/><br />
 142. ]]>Bình yên trong bốn mùa
 143. </description>
 144. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Binh-yen-trong-bon-mua_kdtlgsgl_show.html</link>
 145.  </item>
 146.  <item>
 147.      <title>TÌNH CHA CON VÀ DUYÊN PHẬT PHÁP Ở HẢI NGOẠI -  Đồng Thiện</title>
 148. <description> Cũng như hầu hết những đứa trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, con gái tôi không đọc hay viết được tiếng Việt, nói thì có thể nhưng nghe hiểu thì cũng hạn chế, dù rằng lúc nhỏ có học tiếng Việt ở chùa. Những...
 149. <![CDATA[
 150. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7314.jpg/><br />
 151. ]]>TÌNH CHA CON VÀ DUYÊN PHẬT PHÁP Ở HẢI NGOẠI
 152. </description>
 153. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_TINH-CHA-CON-VA-DUYEN_kdtkqcqm_show.html</link>
 154.  </item>
 155.  <item>
 156.      <title>CHÁNH KIẾN VỚI PHẬT TỬ SƠ CƠ -  Thanh Nguyễn</title>
 157. <description> Đạo Phật là đạo từ bi trí huệ, mục đích tối thượng của đạo Phật không ngoài việc giúp con người sống an lạc, buông xả để đi đến giác ngộ và giải thoát. Đức Phật cũng từng nói: ”Nước trong biển chỉ có một vị mặn và...
 158. <![CDATA[
 159. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7313.jpg/><br />
 160. ]]>CHÁNH KIẾN VỚI PHẬT TỬ SƠ CƠ
 161. </description>
 162. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_CHANH-KIEN-VOI-PHAT_kdtkdkgp_show.html</link>
 163.  </item>
 164.  <item>
 165.      <title>VĂN TỰ KINH - CHỮ NGHĨA ĐỜI -  Tiểu Lục Thần Phong</title>
 166. <description> Năm xưa khi Phật thuyết kinh, hoàn toàn dùng khẩu ngữ. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử Phật mới kết tập laị những gì Phật dạy để lưu truyền cho đời sau. Đạo Phật dần dần truyền sang các xứ khác, truyền đến đâu thì kinh...
 167. <![CDATA[
 168. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7312.jpg/><br />
 169. ]]>VĂN TỰ KINH - CHỮ NGHĨA ĐỜI
 170. </description>
 171. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_VAN-TU-KINH--CHU-NGHIA_kdtgmmqq_show.html</link>
 172.  </item>
 173.  <item>
 174.      <title>NHÂN NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO -  Tiểu Lục Thần Phong</title>
 175. <description> Thông thường chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày đản sanh hay những ngày lễ khác trong Phật giáo rất long trọng tưng bừng, riêng ngày Phật thành đạo thì có vẻ im lìm và số Phật tử biết hay nhớ ngày này cũng rất ít. Thật sự thì ngày...
 176. <![CDATA[
 177. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7311.jpg/><br />
 178. ]]>NHÂN NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO
 179. </description>
 180. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_NHAN-NGAY-DUC-PHAT_kdtgtsgs_show.html</link>
 181.  </item>
 182.  <item>
 183.      <title>VÌ SAO TÔI ĂN CHAY -  Thanh Nguyên</title>
 184. <description> Thời gian thấm thoát qua mau, mới mà đã hai mươi năm, hai mươi năm không còn nợ mạng hay vay mượn xương thịt của động vật, hai mươi năm chỉ là một hơi thở của dòng thời gian vô thủy vô chung, tuy nhiên so với đời sống ngắn ngủi...
 185. <![CDATA[
 186. <img align='left' hspace='8' src='https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/7310.jpg/><br />
 187. ]]>VÌ SAO TÔI ĂN CHAY
 188. </description>
 189. <link>https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_VI-SAO-TOI-AN-CHAY_kdtdlcst_show.html</link>
 190.  </item></channel>
 191. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda