Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.

Source: http://mateusz.pl/rss/czytania/

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rss version="2.0">
 3. <channel>
 4. <title>Czytania na każdy dzień</title>
 5. <link>http://mateusz.pl/czytania/</link>
 6. <description>Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/</description>
 7. <language>pl</language>
 8. <copyright>Copyright &#169; 1996-2024 mateusz.pl</copyright>
 9. <webMaster>webmaster@mateusz.pl</webMaster>
 10. <lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 16:28:47 GMT</lastBuildDate>
 11. <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
 12. <ttl>60</ttl>
 13. <item>
 14. <guid>MTC-20240616-10-000</guid>
 15. <title>Czytania na niedzielę, 16 czerwca 2024</title>
 16. <description>&lt;p&gt;Niedziela XI zwykła&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ez 17, 22-24)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tak mówi Pan Bóg: &quot;Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;REFREN:&lt;/small&gt;    Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dobrze jest dziękować Panu,&lt;br&gt;śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,&lt;br&gt;rano głosić Twoją łaskawość,&lt;br&gt;a wierność Twoją nocami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,&lt;br&gt;rozrośnie się jak cedr na Libanie.&lt;br&gt;Zasadzeni w domu Pańskim&lt;br&gt;rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nawet i w starości wydadzą owoc,&lt;br&gt;zawsze pełni życiodajnych soków,&lt;br&gt;aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,&lt;br&gt;On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(2 Kor 5, 6-10)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aklamacja&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Mk 4, 26-34)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jezus mówił do tłumów: &quot;Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo&quot;. Mówił jeszcze: &quot;Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu&quot;. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ez 17, 22-24)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tak mówi Pan Bóg: &quot;Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;REFREN:&lt;/small&gt;    Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dobrze jest dziękować Panu,&lt;br&gt;śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,&lt;br&gt;rano głosić Twoją łaskawość,&lt;br&gt;a wierność Twoją nocami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,&lt;br&gt;rozrośnie się jak cedr na Libanie.&lt;br&gt;Zasadzeni w domu Pańskim&lt;br&gt;rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nawet i w starości wydadzą owoc,&lt;br&gt;zawsze pełni życiodajnych soków,&lt;br&gt;aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,&lt;br&gt;On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(2 Kor 5, 6-10)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aklamacja&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Mk 4, 26-34)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jezus mówił do tłumów: &quot;Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo&quot;. Mówił jeszcze: &quot;Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu&quot;. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ez 17, 22-24)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tak mówi Pan Bóg: &quot;Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;REFREN:&lt;/small&gt;    Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dobrze jest dziękować Panu,&lt;br&gt;śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,&lt;br&gt;rano głosić Twoją łaskawość,&lt;br&gt;a wierność Twoją nocami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,&lt;br&gt;rozrośnie się jak cedr na Libanie.&lt;br&gt;Zasadzeni w domu Pańskim&lt;br&gt;rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nawet i w starości wydadzą owoc,&lt;br&gt;zawsze pełni życiodajnych soków,&lt;br&gt;aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,&lt;br&gt;On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(2 Kor 5, 6-10)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aklamacja&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Mk 4, 26-34)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jezus mówił do tłumów: &quot;Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo&quot;. Mówił jeszcze: &quot;Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu&quot;. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ez 17, 22-24)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tak mówi Pan Bóg: &quot;Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;REFREN:&lt;/small&gt;    Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dobrze jest dziękować Panu,&lt;br&gt;śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,&lt;br&gt;rano głosić Twoją łaskawość,&lt;br&gt;a wierność Twoją nocami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,&lt;br&gt;rozrośnie się jak cedr na Libanie.&lt;br&gt;Zasadzeni w domu Pańskim&lt;br&gt;rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nawet i w starości wydadzą owoc,&lt;br&gt;zawsze pełni życiodajnych soków,&lt;br&gt;aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,&lt;br&gt;On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(2 Kor 5, 6-10)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aklamacja&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Mk 4, 26-34)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jezus mówił do tłumów: &quot;Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo&quot;. Mówił jeszcze: &quot;Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu&quot;. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.&lt;/p&gt;</description>
 17. <link>http://www.mateusz.pl/czytania/2024/20240616.html</link>
 18. <category>Czytania</category>
 19. <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 22:00:10 GMT</pubDate>
 20. </item>
 21. <item>
 22. <guid>MTR-20240616-20-000</guid>
 23. <title>Rozważanie na niedzielę, 16 czerwca 2024</title>
 24. <description>&lt;p&gt;&lt;p&gt;Dzięki Chrystusowi nie boimy się już śmierci i sądu, gdyż On zmartwychwstał i napełnił nas miłością Bożą przez Ducha Świętego, dzięki czemu zachowujemy niezachwianą ufność na dzień sądu, ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Żyjemy i postępujemy według wiary, zawsze staramy się Jemu podobać,  wiedząc, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Pełnimy też uczynki wiary, uczynki miłości, aby otrzymać za nie wspaniałą zapłatę. Wszystkie uczynki nasze idą za nami, aż staniemy z nimi, dobrymi czy złymi, przed trybunałem Chrystusa. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed sądem Chrystusa ze swoimi uczynkami dokonanymi w ciele.&lt;br&gt;Marek Ristau&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</description>
 25. <link>http://www.mateusz.pl/czytania/2024/20240616.html#oremus</link>
 26. <category>Rozważania</category>
 27. <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 22:00:05 GMT</pubDate>
 28. </item>
 29. <item>
 30. <guid>MTK-20240616-30-000</guid>
 31. <title>Książka dnia, 16 czerwca 2024</title>
 32. <description>Martin Laird OSA&lt;p&gt;Ocean Światła. Kontemplacja, przemiana i wyzwolenie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=61011&amp;tytul=ocean-swiatla-kontemplacja,-przemiana-i-wyzwolenie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martin Laird OSA, teolog duchowości i patrolog, autor książek W krainę ciszy i Głębia serca, w Oceanie Światła rozwija temat modlitwy kontemplacyjnej. Czerpiąc z mądrości wielkich mistyków, takich jak św. Teresa z Ávili czy Mistrz Eckhart, prowadzi czytelnika przez nowe wyzwania pogłębionej modlitwy.&lt;/p&gt;</description>
 33. <link>https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=61011&tytul=ocean-swiatla-kontemplacja,-przemiana-i-wyzwolenie</link>
 34. <category>Książki</category>
 35. <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 22:00:00 GMT</pubDate>
 36. </item>
 37. </channel>
 38. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda