Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://feeds.feedburner.com/blogspot/makelaar-gids

 1. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719</atom:id><lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 20:58:09 +0000</lastBuildDate><category>detailhandel</category><category>winkelcentrum</category><category>retail</category><category>turkije</category><category>vastgoed</category><category>winkel</category><category>golfbaan grond vastgoed</category><title>makelaar-gids.nl</title><description></description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Proi.in)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>79</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-1597024961299798830</guid><pubDate>Fri, 11 May 2012 08:51:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-05-11T01:51:47.242-07:00</atom:updated><title>DNB bezorgd over jonge huiseigenaren</title><description>&lt;strong&gt;De financiële positie van jonge huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen is kwetsbaar door de malaise op de woningmarkt. Dat stelde De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag. ____&lt;/strong&gt;De jongere huishoudens hebben vaak hoge hypotheken afgesloten ten opzichte van hun inkomen, spaargeld en de waarde van hun woning, constateert de centrale bank. Door de dalende huizenprijzen worden zij flink geraakt als ze hun baan verliezen, gedwongen moeten verhuizen of als de rente plotseling stijgt.&lt;strong&gt; ____&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 2. DNB voorziet nog geen einde aan de daling van de huizenprijzen. Door de economische onzekerheid wachten woningbezitters veelal met de koop van een huis totdat ze hun eigen woning hebben verkocht. Daarnaast leidt de combinatie van lage economische groei en dalende huizenprijzen eerder tot een hogere hypotheekrente dan tot een daling van de rente. Een stijgende werkloosheid kan daarnaast leiden tot een toename van de gedwongen verkopen.&lt;strong&gt; ____&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 3. De dalende huizenprijs raakt volgens DNB ook de gezondheid van financiële instellingen, zeker in combinatie met een inzakkende economie en hogere werkloosheid. De afnemende woningwaarde verlaagt de kwaliteit van de hypotheekportefeuille, die vaak als onderpand dient voor financiering. Daardoor wordt het voor hen moeilijker om aan geld te komen.</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/05/dnb-bezorgd-over-jonge-huiseigenaren.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-6518178401344808407</guid><pubDate>Thu, 10 May 2012 08:37:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-05-10T01:37:35.407-07:00</atom:updated><title>Faillissementsgolf in de bouw</title><description>&lt;strong&gt;In de bouwnijverheid is het aantal faillissementen in de eerste vier maanden van 2012 explosief gestegen. Dit blijkt&amp;nbsp;uit de cijfers vh bedrijf&amp;nbsp;faillissementsdossier&amp;nbsp;woensdag 9 mei.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 4. Ook het totale aantal bedrijven dat bankroet ging, blijft toenemen. In totaal gingen in de eerste vier maanden van dit jaar 4068 bedrijven failliet. Dat is een groei met 20 procent ten opzichte van de eerste vier maanden van 2011. &lt;br /&gt;
 5. De bouw stak daar met een stijging van 37 procent tot 676 faillissementen flink bovenuit. &lt;br /&gt;
 6. In april gingen binnen deze sector maar liefst 180 bedrijven over de kop. Dat is een toename van 78 procent ten opzichte van april 2011 en een dieptepunt in de afgelopen twee jaar. &lt;br /&gt;
 7. &lt;br /&gt;
 8. In 2011 leek de bouw zich nog enigszins te herstellen; 494 bedrijven legden het loodje tegen 568 in 2010. &lt;br /&gt;
 9. Volgens Bouwend Nederland houdt de faillissementsgolf vooral verband met de lange duur van de crisis. &quot;In de bouw heb je veel familiebedrijven. Die kunnen het lang uitzingen met eigen kapitaal. Maar als de orders telkens uitblijven, houdt het een keer op. Bij banken hoeven ze momenteel ook niet aan te kloppen&quot;, zegt woordvoerder Pim Nusselder van de branchevereniging. &lt;br /&gt;
 10. &lt;br /&gt;
 11. Binnen de bouw wordt fel geconcurreerd op de prijs. Dat gaat ten koste van de winstmarges. Die zijn flinterdun, dikwijls wordt zelfs geld toegelegd. Vooral de woning- en de utiliteitsbouw gaan hieronder gebukt. Mede door veel achterstallig onderhoud ontspringen met name de grotere aannemers in de weg- en waterbouw vooralsnog de dans.</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/05/faillissementsgolf-in-de-bouw.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-6842828004308959586</guid><pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-04-29T03:45:34.904-07:00</atom:updated><title>CBS/Kadaster: huizenprijs in maart bijna 5 procent lager</title><description>De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart 4,7 procent lager dan in maart 2011. De prijsdaling was hiermee aanzienlijk groter dan in februari, toen de huizenprijzen gemiddeld 3,4 procent lager waren dan een jaar eerder.&lt;br /&gt;
 12. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het &lt;span class=&quot;nvmSpecial-word&quot;&gt;Kadaster&lt;/span&gt;. De index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn. &lt;br /&gt;
 13. In alle provincies daalden de prijzen, net als in voorgaande maanden. In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de prijzen van verkochte bestaande koopwoningen al drie jaar onafgebroken lager dan een jaar eerder. Alle woningtypen waren goedkoper dan in maart 2011. &lt;br /&gt;
 14. Er wisselden in maart ruim 9 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Dit is 13 procent minder dan een jaar eerder. In alle provincies werden minder huizen verkocht. Alle woningtypen waren minder gewild dan een jaar eerder.&lt;br /&gt;
 15. &lt;h3&gt;
 16. Prijzen van bestaande koopwoningen&lt;/h3&gt;
 17. &lt;img alt=&quot;Prijzen van bestaande koopwoningen&quot; src=&quot;http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C2D461AF-4489-413C-96B9-7891F152D78E/0/20120420m11g1.gif&quot; /&gt; &lt;br /&gt;
 18. &lt;b&gt;Verschil in peilmoment&lt;/b&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/04/cbskadaster-huizenprijs-in-maart-bijna.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-1192476276881911753</guid><pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:43:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-04-29T04:14:09.774-07:00</atom:updated><title>Flink meer huizen in de verhuur</title><description>&lt;strong&gt;De vrije huursector is sterk in beweging. In het eerste kwartaal van dit jaar werden flink meer huizen te huur aangeboden en verhuurd dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde huurprijs daalde.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 19. Volgens&amp;nbsp; het grootste platform voor huurwoningen in Nederland, steeg het aantal huurtransacties met liefst 34 procent. Er was een stijging van zowel vraag als aanbod. &lt;br /&gt;
 20. De gestegen vraag naar huurwoningen is een direct gevolg van de onzekerheid op de markt voor koopwoningen. Meer woningzoekers prefereren momenteel huren boven kopen.&lt;br /&gt;
 21. &lt;br /&gt;
 22. Het aanbod aan huurwoningen neemt al geruime tijd toe, omdat veel koopwoningen tijdelijk in de verhuur worden gedaan. Het aanbod steeg verder door invoering vorig jaar herfst van de zogeheten Donnerpunten. Die overheidsmaatregel hevelt meer huurwoningen uit de sociale sector over naar de vrije markt. Door die ingreep &quot;is de huurmarkt nog niet verder klem gelopen, maar begon het door te stromen&quot;.&lt;br /&gt;
 23. &lt;br /&gt;
 24. De Donnerpunten hadden ook hun uitwerking op de gemiddelde huurprijs. Die daalde vijf procent, omdat er meer goedkope huurwoningen beschikbaar kwamen. Huurders met een kleine beurs, die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, hebben nu meer kansen in de vrije huursector.&lt;br /&gt;
 25. Uit de cijfers van het eerste kwartaal blijkt dat de liberalisatie van de huurmarkt direct voor betere doorstroming zorgt. In zijn ogen zou de huurmarkt gebaat zijn &quot;bij grootschalige liberalisatie&quot;.</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/04/flink-meer-huizen-in-de-verhuur.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-8113201123162338376</guid><pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:22:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-03-18T09:22:31.289-07:00</atom:updated><title>Falend toezicht bij woningcorporaties</title><description>&lt;strong&gt;De uitzending is 18-03-2012 22:15 op TV op NL2.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 26. &lt;strong&gt;terug te zien via uitzending gemist&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 27. De wereld van het grote geld bij de woningcorporaties. Terwijl miljarden euro’s verdampen, staan falende toezichthouders met lege handen. Hoe kon het zo misgaan? Wouter Kurpershoek spreekt met voormalig toezichthouders die een onthutsend beeld schetsen van een wereld waar vrijblijvendheid, gebrek aan kennis en goed vertrouwen aan de orde van de dag zijn. Hoe suffende commissarissen directeuren niet controleren en de huurders de rekening laten betalen. &lt;a href=&quot;http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/seizoen_2012/afleveringen/18-03-2012/fragmenten/falend_toezicht_bij_woningcorporaties&quot;&gt;http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/seizoen_2012/afleveringen/18-03-2012/fragmenten/falend_toezicht_bij_woningcorporaties&lt;/a&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/03/falend-toezicht-bij-woningcorporaties.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-3593175762275262035</guid><pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:36:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-21T02:36:45.057-08:00</atom:updated><title>Winkelketens benutten de kracht van het internet onvoldoende</title><description>Winkelketens zijn onvoldoende in staat om hun online en offline verkoopkanalen elkaar te laten versterken. Hierdoor lopen zij omzet mis. Dat concludeert adviesbureau PricewaterhouseCoopers in een maandag 20 februari gepubliceerd internationaal onderzoek genaamd &#39;Customers take control&#39;.&lt;br /&gt;
 28. &lt;div class=&quot;C26_bodyTekst CMSformat&quot;&gt;
 29. Consumenten wisselen volgens de onderzoekers in de verschillende fases van het verkoopproces van verkoopkanaal. Veel winkelketens zien hun online- en offlinewinkels echter nog als twee op zichzelf staande operaties en hebben weinig zicht op de voorkeuren van consumenten.&lt;br /&gt;
 30. Volgens PwC zullen slimme winkeliers de fysieke winkels in de toekomst steeds meer inzetten als een verlengstuk van hun online aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van een showroom, waar via internet bestelde artikelen afgehaald of geruild kunnen worden. ‘Dit betekent dat winkels minder voorraad nodig hebben, waardoor ze efficiënter en winstgevender kunnen zijn’, aldus voorzitter Dennis van Ameijden van de Retail &amp;amp; Consumer groep bij PwC.&lt;br /&gt;
 31. Nederlanders winkelen relatief veel online. In Nederland ligt het percentage consumenten dat weleens iets via internet koopt op 56, ten opzichte van een gemiddelde van 40 procent voor West-Europa, zo blijkt uit het onderzoek. De verwachting is dat in 2015 70 procent van de Nederlanders aankopen zal doen via internet.&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/winkelketens-benutten-de-kracht-van-het.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-6644671529509521805</guid><pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:33:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-11T01:33:52.069-08:00</atom:updated><title>De markt__</title><description>--NVB reikt gemeenten helpende hand en biedt hen 10-puntenplan voor vlottrekken woningmarkt&lt;br /&gt;
 32. De NVB is de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.--&lt;br /&gt;
 33. --De totale omvang van de hypothecaire schuld in Nederland gaat door de vergrijzing en aflossing van spaarhypotheken flink dalen,--&lt;br /&gt;
 34. -- De verslechterde economie heeft de bouwsector op 2 jaar achterstand gezet. Dat maakte het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag bekend--&lt;br /&gt;
 35. &lt;br /&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/nvb-reikt-gemeenten-helpende-hand-en.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-567387387784606708</guid><pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-03T01:31:32.188-08:00</atom:updated><title>PvdA presenteert plan &#39;betaalbare woningen&#39;</title><description>&lt;strong&gt;PvdA presenteert plan &#39;betaalbare woningen&#39;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 36. &lt;strong&gt;De Partij van de Arbeid wil dat gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen per regio of gemeente samen bepalen waar corporaties of marktpartijen huizen aanbieden of bouwen, in welke prijsklasse en voor welke doelgroepen. Volgens de Pvda wordt op deze manier een einde aan de ruzie tussen Europa en Nederland over de Europese inkomensgrens gemaakt en wordt de woningmarkt opengebroken. &lt;span style=&quot;font-size: x-small;&quot;&gt;zie nieuwsbrief&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 37. &lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/pvda-presenteert-plan-betaalbare.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-7126416596542130146</guid><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-03T01:33:09.180-08:00</atom:updated><title>Opkoopfonds kan leegstand bestrijden</title><description>Opkoopfonds kan leegstand bestrijden&lt;br /&gt;De Amsterdamse ontwikkelaar en exploitant van hotels in het middensegment trekt daarvoor de komende jaren tientallen miljoenen euro’s uit.&lt;br /&gt;
 38. &lt;br /&gt;
 39. ‘We hebben zo’n 15 à 20 locaties in Nederland op het oog die zich goed lenen voor conversie’, verklaart Lodewijk van der Meulen, medeaandeelhouder van Dutch Hotel Partners (DHP), onderdeel van The Vincent Hotel Group.&lt;br /&gt;
 40. &lt;br /&gt;
 41. De eerste stap is in april 2011 gezet met het omdopen van een kantoor in Hoofddorp, dat acht jaar heeft leeggestaan. Nu prijkt het logo van Holiday Inn Express op het dak, waarvan DHP franchisenemer is.</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/opkoopfonds-kan-leegstand-bestrijden_02.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-3056670387378198747</guid><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:01:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-02T12:01:50.636-08:00</atom:updated><title>Winkelmarkt veilige haven?</title><description>&lt;div class=&quot;C25_intro&quot;&gt;
 42. De winkelmarkt werd lange tijd door vastgoedbeleggers gezien als ‘de veilige haven’. Maar het lijkt er steeds meer op dat ook de winkelmarkt niet aan de recessie kan ontsnappen. Dit stelt ING Economisch Bureau in het vrijdag 6 januari verschenen kwartaalbericht vastgoed.&lt;/div&gt;
 43. &lt;div class=&quot;C26_bodyTekst CMSformat&quot;&gt;
 44. In de eerste negen maanden van 2011 is ongeveer 10 procent minder vierkante meters aan winkels en showrooms verhuurd of verkocht dan in dezelfde periode in 2010. De winkelleegstand begint na een stabiele periode tussen 2003 en 2008 ook steeds verder op te lopen. Eind 2008 was het aanbod 850.000 m2, in september 2011 is dit gestegen tot bijna 1,2 miljoen vierkante meter.&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/winkelmarkt-veilige-haven.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-2177630406456359537</guid><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:58:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-02T11:59:16.877-08:00</atom:updated><title>De Ursem Bouwgroep uit Wognum is failliet</title><description>&lt;div id=&quot;articlelead&quot;&gt;
 45. De Ursem Bouwgroep uit Wognum is dinsdag door de rechtbank
 46. in Alkmaar failliet verklaard. De bouwer vroeg het faillissement zelf aan.&lt;/div&gt;
 47. &lt;br /&gt;
 48. &lt;div id=&quot;articlebody&quot;&gt;
 49. ,,Als gevolg van de aanhoudende kredietcrisis heeft de onderneming geen
 50. weerstand meer om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen&quot;, zegt het
 51. bedrijf. Bij het bedrijf zijn 120 mensen in dienst. De Ursem Bouwgroep is een
 52. familiebedrijf met een lange geschiedenis. Het faillissement is een enorme klap
 53. voor de regio.&lt;br /&gt;
 54. Als gevolg van de economische crisis zijn in de geplaagde bouwsector al
 55. eerder ontslagen gevallen. Bouwbedrijf Goldewijk maakte in november bekend 105
 56. van de in totaal 325 banen te schrappen. De ontslagen vallen bij de vestigingen
 57. in Doetinchem en Steenbergen.&lt;br /&gt;
 58. Het beursgenoteerde bouwbedrijf Heijmans liet in dezelfde maand weten
 59. ,,duidelijk minder positief gestemd&#39;&#39; te zijn over de toekomst. Dinsdag maakte
 60. het bedrijf bekend over 2011 naar verwachting een nettoverlies te lijden van
 61. maximaal 40 miljoen euro als gevolg van afschrijvingen op vastgoedposities. In
 62. december kondigde Heijmans maatregelen aan bij prefab. Bij de fabriek in Best
 63. (Bestcon) gaat twee derde van de banen verloren.&lt;br /&gt;
 64. &lt;i&gt;©ANP&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/de-ursem-bouwgroep-uit-wognum-is.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-7920282004231779378</guid><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:11:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-03T01:32:38.268-08:00</atom:updated><title>Tweede huis Waddeneilanden slecht voor lokale economie</title><description>Tweede huis Waddeneilanden slecht voor lokale economie&lt;br /&gt;
 65. Het aantal vakantiewoningen op de Waddeneilanden is de laatste 15 jaar snel achteruitgegaan. Eén op de acht vakantiehuisjes uit 1996 is niet meer beschikbaar voor de verhuur, zo blijkt woensdag uit een onderzoek van Staatsbosbeheer en de waddengemeenten.&lt;br /&gt;
 66. &lt;div class=&quot;body&quot;&gt;
 67. &lt;strong&gt;Zeer gewild&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 68. Belangrijke oorzaak is dat vakantiehuisjes steeds vaker worden gebruikt als tweede woning. Die zijn zeer gewild. Maar dat is ook zorgelijk, constateert Staatsbosbeheer, want het heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden voor verblijf van toeristen en voor de lokale economie. Een verhuurd huisje brengt veel meer geld op dan een tweede woning.&lt;br /&gt;
 69. &lt;br /&gt;
 70. &lt;strong&gt;Banenverlies&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 71. Het economisch effect van een verhuurde vakantiewoning is vier keer groter dan van een tweede woning, zo blijkt uit het onderzoek. Als 10 vakantiewoningen uit de verhuur gaan, betekent dat een direct verlies van 2 tot 3 banen. De eilanden tellen zo&#39;n 6500 vakantiewoningen, die jaarlijks goed zijn voor 3,3 miljoen overnachtingen. Ongeveer 70 procent van de vakantiehuisjes wordt gebruikt voor de verhuur. &lt;span style=&quot;font-size: x-small;&quot;&gt;zie nieuwsbrief&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/tweede-huis-waddeneilanden-slecht-voor.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-372448897057064155</guid><pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:53:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-02T12:02:10.552-08:00</atom:updated><title>Grootscheepse plannen voor het verbouwen van oude kantoorpanden tot hotel.</title><description>Opkoopfonds kan leegstand bestrijden&lt;br /&gt;
 72. &lt;br /&gt;
 73. De Amsterdamse ontwikkelaar en exploitant van hotels in het middensegment trekt daarvoor de komende jaren tientallen miljoenen euro’s uit.&lt;br /&gt;
 74. &lt;br /&gt;
 75. ‘We hebben zo’n 15 à 20 locaties in Nederland op het oog die zich goed lenen voor conversie’, verklaart Lodewijk van der Meulen, medeaandeelhouder van Dutch Hotel Partners (DHP), onderdeel van The Vincent Hotel Group.&lt;br /&gt;
 76. &lt;br /&gt;
 77. De eerste stap is in april 2011 gezet met het omdopen van een kantoor in Hoofddorp, dat acht jaar heeft leeggestaan. Nu prijkt het logo van Holiday Inn Express op het dak, waarvan DHP franchisenemer is.&lt;br /&gt;
 78. &lt;br /&gt;
 79. Beknibbelen op overnachten&lt;br /&gt;
 80. De toeloop van gasten overtreft alle verwachtingen. De bezettingsgraad van het hotel met 112 kamers (later uit te breiden tot 244) komt in de eerste negen maanden uit op 78%, ver boven de gebudgetteerde 54%.&lt;br /&gt;
 81. &lt;br /&gt;
 82. ‘We gingen met Pasen open en kregen meteen bezoekers die met de fiets naar de Keukenhof gingen’, zegt Van der Meulen. Om quitte te spelen, is een bezetting van iets onder de 50% voldoende.&lt;br /&gt;
 83. &lt;br /&gt;
 84. Het nieuwe hotel is primair gericht op Schiphol en bedient zakenmensen die kortstondig in Nederland verblijven. De formule van Holiday Inn Express sluit aan bij de tendens in het bedrijfsleven om te beknibbelen op reizen en overnachten. Onder druk van de economie wordt er niet meer in de duurste hotels geslapen.&lt;br /&gt;
 85. &lt;br /&gt;
 86. &#39;Premium budget&#39; hotels&lt;br /&gt;
 87. ‘Express’ is een hotel met minder dienstverlening dan een gewoon Holiday Inn, dat wil zeggen zonder restaurant, minibar en roomservice. In vaktermen heet dat ‘premium budget’. Tot de concurrenten behoren Ibis, een hotelmerk van het Franse Accor, en Citizen M, een trendyhotel met twee vestigingen in Amsterdam.&lt;br /&gt;
 88. &lt;br /&gt;
 89. De aanpassing van het gebouw in Hoofddorp heeft ruim € 5 mln gekost. Een deel daarvan wordt opgebracht door de eigenaar van het pand, beleggingsgroep Ping Properties. In ruil voor de financiële bijdrage is deze ‘huisbaas’ voor langere tijd verzekerd van een gebruiker: DHP huurt het pand voor 25 jaar, met een optie op twee maal tien jaar.&lt;br /&gt;
 90. &lt;br /&gt;
 91. Binnenstad goed bereikbaar&lt;br /&gt;
 92. Soortgelijke contracten sluit DHP af met andere institutionele beleggers die leegstaande gebouwen in portefeuille hebben. Zo is eind december een tweede hotel geopend in een voormalig kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk dat in handen is van de Duitse vastgoedbelegger IVG.&lt;br /&gt;
 93. &lt;br /&gt;
 94. In de zoektocht naar lege kantoren komt DHP vooral uit aan de rand van Amsterdam — locaties die doorgaans minder uitstraling en vertier bieden dan het stadscentrum. Het gebrek aan allure schrikt Van der Meulen niet af. ‘Het gaat erom dat de binnenstad goed bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer. Zo niet, dan gaan wij er niet zitten.’&lt;br /&gt;
 95. &lt;br /&gt;
 96. Een twijfelgeval is het voormalige KPMG-gebouw langs de A9 bij Amstelveen, waarvoor de eigenaren een nieuwe bestemming zoeken. DHP is benaderd met de vraag of het immense pand geschikt is als hotel. ‘Met de auto kun je er goed komen, het openbaar vervoer laat te wensen over’, zegt Van der Meulen, die zijn definitieve oordeel nog even opschort.&lt;br /&gt;
 97. &lt;br /&gt;
 98. Organisatie klein van omvang&lt;br /&gt;
 99. Op het projectenlijstje van DHP prijken momenteel 15 à 20 potentiële locaties in Nederland, waarvan ongeveer de helft in de regio Amsterdam-Schiphol. Het bedrijf is vergevorderd met de inrichting van een hotel in een voormalig advocatenkantoor op de grens van Amsterdam en Amstelveen, vooral bedoeld voor bezoekers van de Zuidas. Daarna komen andere stedelijke gebieden aan de beurt. Voor dit jaar staan concrete projecten op stapel in Utrecht en Arnhem. Eind dit jaar zal het bedrijf naar verwachting beschikken over in totaal 800 hotelkamers.&lt;br /&gt;
 100. &lt;br /&gt;
 101. DHP verenigt vele functies in zich: het ontwikkelt hotelplannen, investeert in de uitvoering en is verantwoordelijk voor de exploitatie. De organisatie blijft daarbij klein van omvang: veel zaken worden uitbesteed. De hotels onder de vlag van Holiday Inn Express maken gebruik van de marketing en het boekingssysteem van deze partner.&lt;br /&gt;
 102. &lt;br /&gt;
 103. Met de dagelijkse gang van zaken in de hotels heeft DHP beperkte bemoeienis. Dat wordt overgelaten aan Interstate Hotels &amp;amp; Resorts, een internationale hotelbeheerder die optreedt voor grote ketens als Intercontinental, Hilton en Starwood.&lt;br /&gt;
 104. &lt;br /&gt;
 105. Goed begin nieuwe jaar&lt;br /&gt;
 106. De financiële risico’s liggen wel nadrukkelijk bij het Amsterdamse hotelbedrijf. Ongeacht het exploitatieresultaat moet DHP de huurpenningen afdragen, de salarissen betalen voor hotelpersoneel en de fees voldoen voor de franchiseformule en het hotelbeheer. ‘Als een hotel niet goed loopt, is dat onze zorg,’ zegt Van der Meulen die het eigendom van DHP deelt met grondlegger en grootaandeelhouder Bart van de Kamp en twee stille vennoten.&lt;br /&gt;
 107. &lt;br /&gt;
 108. Het bedrijf is het nieuwe jaar goed begonnen. De eerste vestiging in Hoofddorp behaalt in januari een bezettingsgraad van ruim 60%. ‘Dat is voor deze wintermaand een heel mooie score’, stelt Van der Meulen, die ruimte ziet voor meer hotelcapaciteit in de Haarlemmermeer.&lt;br /&gt;
 109. &lt;br /&gt;
 110. Een halve kilometer verderop heeft hij al een kantoorpand ontdekt, geschikt om er een hotel van te maken. DHP gaat daarvoor in zee met een andere formule, Hampton by Hilton, die in Nederland nog niet in gebruik is.&lt;br /&gt;
 111. bron fd</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/02/grootscheepse-plannen-voor-het.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-731504860943322820</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:54:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-02-02T12:01:31.373-08:00</atom:updated><title>ING: winkelvastgoed geen veilige haven meer</title><description>&lt;span class=&quot;datum laatstgewijzigd&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
 112. &lt;div class=&quot;C25_intro&quot;&gt;
 113. De winkelmarkt werd lange tijd door vastgoedbeleggers gezien als ‘de veilige haven’. Maar het lijkt er steeds meer op dat ook de winkelmarkt niet aan de recessie kan ontsnappen. Dit stelt ING Economisch Bureau in het vrijdag 6 januari verschenen kwartaalbericht vastgoed.&lt;/div&gt;
 114. &lt;div class=&quot;C26_bodyTekst CMSformat&quot;&gt;
 115. In de eerste negen maanden van 2011 is ongeveer 10 procent minder vierkante meters aan winkels en showrooms verhuurd of verkocht dan in dezelfde periode in 2010. De winkelleegstand begint na een stabiele periode tussen 2003 en 2008 ook steeds verder op te lopen. Eind 2008 was het aanbod 850.000 m2, in september 2011 is dit gestegen tot bijna 1,2 miljoen vierkante meter.&lt;br /&gt;
 116. ING maakt zich vooral zorgen over de afnemende koopbereidheid bij de consument. ‘Ook in 2012 houden consumenten de hand op de knip, waardoor de volumes in de detailhandel dalen. Dit heeft zijn weerslag op de gebruikersmarkt van winkelvastgoed’, aldus de ING-economen. Toch liet van alle vastgoedsegmenten alleen winkelvastgoed de eerste negen maanden van 2011 nog een waardestijging zien. Ook is er nog steeds veel vraag naar toplocaties door internationale winkelketens. Desondanks toont ING zich somber vanwege de aanhoudende krimpende detailhandelsvolumes, de afnemende vraag en het oplopende aanbod.&lt;br /&gt;
 117. ‘De vloerproductiviteit van winkelvastgoed staat onder druk’, aldus ING sectormanager Bouw en Onroerend Goed Jan van der Doelen. ‘Het aantal vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak stijgt in tegenstelling tot de consumentenomzet. Vooral de verhuurder zal pro actief moeten inspelen op veranderende behoeften van de huurder voor een optimale verhuurbaarheid van zijn bezit.’ Voor commercieel vastgoed zijn de vooruitzichten voor 2012 evenmin positief. ‘De economische krimp zorgt voor een afnemende vraag naar vierkante meters. Vastgoedbeleggers houden daarnaast de hand op de knip door de onzekerheden over de Europese schuldencrisis.’&lt;br /&gt;
 118. Verder schrijft ING dat een nieuwe IFRS-richtlijn (veel gebruikte boekhoudmethode,red.) kan leiden tot vraag naar kortere huurcontracten. Operational leases, waaronder ook de huur van nieuwe gebouwen, zal dan onder de nieuwe voorgestelde IFRS-richtlijnen op de balans verantwoord moeten worden. Huurders die onder deze richtlijnen vallen zullen naar verwachting hun schuld op de balans zo laag mogelijk willen houden en daardoor wellicht geneigd zijn huurcontracten voor kortere looptijden aan te gaan. Ook vastgoedbezitters kunnen hierdoor met de effecten van de nieuwe regelingen te maken krijgen zonder dat zij zelf onder IFRS boekhouden. Deze regeling gaat waarschijnlijk in 2013 in.&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/ing-winkelvastgoed-geen-veilige-haven.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-6365148161185732497</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:53:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:53:14.617-08:00</atom:updated><title>Woningmarkt dit kwartaal in vrije val’</title><description>&lt;br /&gt;
 119. &lt;div class=&quot;C25_intro&quot;&gt;
 120. De Nederlandse woningmarkt komt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar in een vrije val terecht. Dat voorspelt het bureau Streaming Projects dat permanent twintig indicatoren voor de Nederlandse woningmarkt volgt.&lt;/div&gt;
 121. &lt;div class=&quot;C26_bodyTekst CMSformat&quot;&gt;
 122. De enige positieve impulsen zijn het gestegen woningaanbod, de stabilisatie van de inflatie en een verbetering op de huurmarkt (vraag groter dan aanbod in enkele segmenten). Vergeleken met het vorige kwartaal is het bureau negatiever over de baanzekerheid nu Nederland in recessie verkeert. Bovendien is het consumentenvertrouwen op een nog lager peil dan eind 2008, volgt uit cijfers van het Centraal Planbureau.&lt;br /&gt;
 123. Ook de weigering van het kabinet tot nu toe om de woningmarkt te hervormen kenschetst het bureau als negatief. De huidige situatie op de woningmarkt waardeert het bureau met een 2 op een schaal van 10 tegen een 3 voor het vorige kwartaal. ‘In 2007 stond de woningmarkt nog op een 10.’ Het bureau heeft ook op de lange termijn weinig vertrouwen in de markt. ‘De komende vijf jaar verwachten we weliswaar een verbetering, maar de oude goede tijden zullen nooit meer terugkeren. Projectontwikkelaars, gemeenten en woonconsumenten moeten zich niet rijk rekenen met omzet en waardevermeerdering.’&lt;br /&gt;
 124. Het naar eigen zeggen onafhankelijke bureau hanteert bij de bepaling tien primaire indicatoren (zoals woningprijs, hypotheekrente, besteedbaar inkomen, inflatie en woningaanbod) en tien secundaire indicatoren (onder andere woonlasten, consumentenbestedingen, bevolkingsontwikkeling, bancair en politiek beleid). Zeventien van de twintig indicatoren staan bij het bureau op ‘rood’.&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/woningmarkt-dit-kwartaal-in-vrije-val.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-8029178439788480209</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:51:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:51:09.246-08:00</atom:updated><title>Maassluis wil 1.500 nieuwe woningen in Dijkpolder</title><description>&lt;h2&gt;
 125. &lt;span class=&quot;datum laatstgewijzigd&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;
 126. &lt;div class=&quot;C25_intro&quot;&gt;
 127. Projectontwikkelaar Lely Vastgoed heeft plannen voor de gefaseerde bouw van 1.500 nieuwe woningen in de Dijkpolder in Maassluis. Sinds december is het eindconcept Masterplan Dijkpolder klaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft in december ingestemd met dit Masterplan en de raadscommissie heeft het op 17 januari besproken. Het is aan de gemeenteraad om er binnenkort een besluit over te nemen.&lt;/div&gt;
 128. &lt;div class=&quot;C26_bodyTekst CMSformat&quot;&gt;
 129. De gemeente en Lely Vastgoed zien een brede doelgroep voor zich. Aan het dorpse, landelijke woonmilieu dat zij in de Dijkpolder willen ontwikkelen, is in het zuidelijk deel van de Randstad groot gebrek, zo is de veronderstelling. Beiden rekenen op inwoners van Maassluis en de regio die op het gebied van wonen een kwalitatieve stap vooruit willen zetten. Omdat de woningmarkt momenteel onvoorspelbaar is, is er veel flexibiliteit ingebouwd in het programma en de planning. Het plangebied bestaat als het ware uit allemaal eilanden, met groen, water en de wegenstructuur als verbindend element. Afhankelijk van hoe de woningmarkt zich ontwikkelt, kan de komende tien tot vijftien jaar per ‘eiland&#39; worden beslist over het type woningen. Het Masterplan spreekt van ‘organisch ontwikkelen’.&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/maassluis-wil-1500-nieuwe-woningen-in.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-7806892087235041652</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:50:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:50:00.274-08:00</atom:updated><title>Nederland impopulair onder vastgoedinvesteerders</title><description>&lt;span class=&quot;datum laatstgewijzigd&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class=&quot;C25_intro&quot;&gt;
 130. Nederland staat tiende op een Europese ranglijst van meest aantrekkelijke landen voor vastgoedinvesteringen in 2012. Dat blijkt uit een donderdag 19 januari verschenen rapport van Ernst &amp;amp; Young.&lt;/div&gt;
 131. &lt;div class=&quot;C26_bodyTekst CMSformat&quot;&gt;
 132. De Trend Indicator Real Estate Assets Investment 2012 peilde het sentiment onder 534 Europese vastgoedinvesteerders, waaronder vijftig Nederlandse partijen. Duitsland voert de lijst aan: 99 procent van de investeerders noemt Duitsland zeer aantrekkelijk of aantrekkelijk. Daarna volgen Zweden, Oostenrijk, Luxemburg en Rusland.&lt;br /&gt;
 133. Het Verenigd Koninkrijk wordt dit jaar het minst aantrekkelijke land genoemd om in te beleggen, gevolgd door Frankrijk en Nederland. Toch noemt vier op de vijf respondenten de Nederlandse vastgoedmarkt aantrekkelijk: 12 procent vindt die zelfs zeer aantrekkelijk. Minder gecharmeerd van Nederland is 14 procent van de beleggers. Alleen over Frankrijk (21 procent) en Spanje (15 procent) zijn beleggers negatiever. Wat Nederlandse steden betreft scoren vooral Amsterdam (kantoren) en Den Haag (woningen) goed.&lt;br /&gt;
 134. Alleen van Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verwacht een meerderheid dat de transacties er ten opzichte van 2011 zullen aantrekken. Slechts een derde denkt dat de investeringen in Nederland zullen toenemen. Ruim 70 procent van de beleggers verwacht minder te investeren vanwege de Europese schuldencrisis. De helft denkt dat banken hun financieringen verder zullen terugschroeven. Een minderheid verwacht dat grote verzekeraars en CMBS-financieringen (Commercial Mortgage Backed Securities) een deel van het financieringstekort zullen opvangen.&lt;br /&gt;
 135. Het leeuwendeel van de respondenten verwacht in de twaalf landen prijsstijgingen voor A1-vastgoed, voornamelijk bij kantoren en woningen. Een mogelijke verklaring voor dit relatieve optimisme is de verwachting dat een hogere inflatie meer investeerders naar de vastgoedmarkt zal drijven. Dat denkt 61 procent van de ondervraagden. Meer dan 90 procent verwacht dat nieuwe duurzame bouwnormen in de toekomst aanleiding geven tot additionele investeringen in bestaand vastgoed.&lt;br /&gt;
 136. bron vastgoedmarkt&lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/nederland-impopulair-onder.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-3687126983662360662</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:46:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:46:26.901-08:00</atom:updated><title>Interparking betreedt Poolse markt met overname Poland Car Parking</title><description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
 137. &lt;tbody&gt;
 138. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;news_title news_spacing&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 139. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;text&quot;&gt;&lt;div&gt;
 140. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;
 141. &lt;div&gt;
 142. &lt;/div&gt;
 143. &lt;div&gt;
 144. &lt;b&gt;ROTTERDAM - Interparking heeft de Poolse sectorgenoot Poland Car Parking overgenomen.  Poland Car Parking is één van de grotere spelers in de Poolse markt.  Zij exploiteren 12 parkings, verspreid over 7 steden met een totaal van 7000 parkeerplaatsen.  Zo worden de parkings van de luchthavens van Gdansk en Wroclaw geëxploiteerd door Poland Car Park alsook een aantal Warschauwse parkings. Poland Car Park heeft meer dan 50 medewerkers.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
 145. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 146. &lt;/tbody&gt;
 147. &lt;/table&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/interparking-betreedt-poolse-markt-met.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-1011496902896274615</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:45:43.651-08:00</atom:updated><title>AM ontwikkelt 627 studentenwoningen in Amstelkwartier Amsterdam</title><description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
 148. &lt;tbody&gt;
 149. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;news_title news_spacing&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 150. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;text&quot;&gt;&lt;div&gt;
 151. &lt;b&gt;AMSTERDAM - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM ontwikkelt 627 koop- en huurstudio’s voor studenten in het Amstelkwartier in Amsterdam. AM brengt nog deze maand 348 studentenwoningen in het plan Villa-Mokum in verkoop. De overige 279 woningen worden eigendom van Syntrus Achmea en zullen een half jaar voor de oplevering te huur worden aangeboden. De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn in december 2011 gestart; de oplevering vindt plaats vanaf eind 2013.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nieuwbouwplannen voor studentenwoningen in Amsterdam betreffen voornamelijk huurwoningen, waarvoor veelal een campuscontract geldt. Met Villa-Mokum krijgen studenten of hun ouders de mogelijkheid te investeren in een eigen woning in Amsterdam. &lt;br /&gt;Volgens regiodirecteur Frank Klomp van AM Noord-Holland biedt Villa-Mokum een uitgelezen kans voor de starter op de woningmarkt om te kopen tegen een lage prijs en op een fantastische locatie binnen de ring van Amsterdam. De prijzen voor de koopwoningen bedragen vanaf € 79.500 v.o.n. op basis van een jaarlijkse erfpachtcanon. De woningen hebben een grootte van circa 30 m2 en beschikken over een eigen keuken en badkamer.&lt;br /&gt;Voor de ontwikkeling van Villa-Mokum heeft AM nauw samengewerkt met het projectbureau Wibaut aan de Amstel van de gemeente Amsterdam en met Syntrus Achmea. AM Concepts, het inhouse ontwerpbureau van AM, en Kampman Architecten uit Den Haag zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. De bouw van het totale project is in handen van BAM Woningbouw.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
 152. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 153. &lt;/tbody&gt;
 154. &lt;/table&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/am-ontwikkelt-627-studentenwoningen-in.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-2795069570820224283</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:44:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:44:51.589-08:00</atom:updated><title>Amor Forte 2 in Amersfoort opgeleverd</title><description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
 155. &lt;tbody&gt;
 156. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;news_title news_spacing&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 157. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;text&quot;&gt;&lt;div&gt;
 158. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;
 159. &lt;div&gt;
 160. &lt;b&gt;AMERSFOORT - Na een bouwtijd van circa 2 jaar wordt op woensdag 11 januari stilgestaan bij de afronding van het project Amor Forte 2 in Amersfoort. Amor Forte 2 is een ontwikkeling van OCSA cv, bestaande uit Heilijgers Projectontwikkeling en NS Poort. Het project&lt;br /&gt;Amor Forte is in 2 fasen gerealiseerd. De eerste fase van het project is medio 2007 opgeleverd.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De tweede fase bestaat uit appartementengebouw Dua met 56 tweekamer startersappartementen en 3 driekamer topfloorappartementen, 16 ruime stadswoningen type Eseo en appartementengebouw Forte met 43 driekamerappartementen en 1 penthouse. &lt;br /&gt;Amor Forte 2 is gerealiseerd dicht bij de binnenstad van Amersfoort direct tegenover de noordingang van het station aan het Piet Mondriaanplein. bron propertynl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;
 161. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 162. &lt;/tbody&gt;
 163. &lt;/table&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/amor-forte-2-in-amersfoort-opgeleverd.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-5743716854711413543</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:43:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:43:14.950-08:00</atom:updated><title>Innova Vastgoed koopt Amsterdams schoolpand</title><description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
 164. &lt;tbody&gt;
 165. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;news_title news_spacing&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 166. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;text&quot;&gt;&lt;div&gt;
 167. &lt;b&gt;AMSTERDAM - Innova Vastgoed heeft het voormalige schoolgebouw gelegen aan de Nassaukade 327 te Amsterdam gekocht. Het zelfstandige schoolgebouw van 950 m2 was eigendom van het Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (ROCvA). De verkoop heeft plaatsgevonden via een gestructureerde openbare verkoop. ROCvA, werd bij deze transactie geadviseerd door Van Doorne Notarissen en Colliers International.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;
 168. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 169. &lt;/tbody&gt;
 170. &lt;/table&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/innova-vastgoed-koopt-amsterdams.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-7563873221573947353</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:41:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:41:45.668-08:00</atom:updated><title>Camelot boekt 32% meer omzet</title><description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
 171. &lt;tbody&gt;
 172. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;news_title news_spacing&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 173. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;text&quot;&gt;&lt;div&gt;
 174. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;
 175. &lt;div&gt;
 176. &lt;b&gt;EINDHOVEN - Leegstandbeheerder Camelot Europe heeft over 2011 een omzet geboekt van € 20,1 mln, een stijging van 32% ten opzichte van de € 15,2 mln vorig jaar. Het aantal medewerkers is gestegen naar boven de 200. Nieuwe vestigingen in Rotterdam, Glasgow en Zwolle hebben direct een bijdrage geleverd aan de omzetstijging. Ook kon Camelot de eerste omzet in Duitsland noteren.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In 2012 zal Camelot verder investeren in groei. Zowel door het openen van nieuwe kantoren in Utrecht, Berlijn en Bristol, als door uitbreiding van werkzaamheden. &lt;br /&gt;In Eindhoven heeft Camelot een kantoorgebouw voor eigen risico permanent getranforseerd tot woonruimte. Het bedrijf wil de komende jaren nog eens 30.000 m2 kantoor uit de markt halen en ombouwen naar woonruimte.&lt;/div&gt;
 177. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 178. &lt;/tbody&gt;
 179. &lt;/table&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/camelot-boekt-32-meer-omzet.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-517288999382016383</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:39:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:39:36.174-08:00</atom:updated><title>Omzet detailhandel stijgt, volume krimpt</title><description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
 180. &lt;tbody&gt;
 181. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;news_title news_spacing&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 182. &lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;text&quot;&gt;&lt;div&gt;
 183. &lt;b&gt;AMSTERDAM - In november 2011 heeft de detailhandel 1,3% meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijzen waren 2,9 procent hoger, het volume kromp daarentegen met 1,6%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De samenstelling van de koopdagen was in november 2011 gunstig in vergelijking met dezelfde maand in 2010. Het positieve effect hiervan op de omzet wordt geschat op ongeveer 0,5%.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Winkels in voedings- en genotmiddelen boekten ruim 2% meer omzet. De toename is volledig toe te schrijven aan hogere prijzen, het volume was even groot als een jaar eerder. Na correctie voor de positieve invloed van de koopdagsamenstelling kromp het volume licht. De supermarkten behaalden een omzetgroei, terwijl de speciaalzaken omzet verloren.&lt;br /&gt;De omzet van de non-foodwinkels was bijna 1% lager dan een jaar eerder. Vooral de textielsupermarkten, winkels in woninginrichtingartikelen en doe-het-zelfwinkels realiseerden minder omzet. Ook de omzet van de winkels in consumentenelektronica nam af. Bovenkledingwinkels, winkels in huishoudelijke artikelen en drogisterijen noteerden wel een omzetstijging. &lt;br /&gt;Postorderbedrijven en internetwinkels boekten circa 5% meer omzet. Door de hogere prijzen nam ook de omzet van de tankstations toe. propertynl&lt;/div&gt;
 184. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 185. &lt;/tbody&gt;
 186. &lt;/table&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/omzet-detailhandel-stijgt-volume-krimpt_20.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-6985447980605449046</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:29:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:29:20.169-08:00</atom:updated><title>Megasteden wereldwijd - onderzoek McKinsey</title><description>Strategieadviesbureau McKinsey &amp;amp; Company heeft onderzoek gedaan naar trends en aspecten van megasteden wereldwijd. Van een megastad is sprake bij een inwoneraantal van meer dan 10 miljoen mensen. Daarvan zijn er wereldwijd op dit moment 23. In Azië liggen maar liefst elf megasteden, en ook de zeven grootste ter wereld (respectievelijk Tokio, Mumbai, Shanghai, Beijing, Delhi, Kolkata en Dhaka). Vijf steden bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika (São Paulo, Mexico City, New York, Los Angeles en Buenos Aires), drie in Afrika (Kinshasa, Lagos en Caïro) en slechts één in Europa (Londen). Met 36 miljoen inwoners is Tokio de grootste stad ter wereld. &lt;br /&gt;
 187. Groei en migratie &lt;br /&gt;In 1975 waren er slechts drie steden in de wereld met meer dan 10 miljoen inwoners: New York, Mexico City en Tokio. Zowel het aantal megasteden als hun individuele omvang is in de loop der jaren sterk toegenomen. Tokio, dat aan het eind van de achttiende eeuw al 1 miljoen inwoners telde, kreeg vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog te maken met een bevolkingsexplosie. In de stad zelf wonen nu 12 miljoen burgers, maar met inbegrip van voorsteden als Kawasaki en Yokohama is de stad nog eens drie keer zo groot. &lt;br /&gt;
 188. Wereldwijd woonden er in 2008 voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in de stad dan op het platteland. De sterke migratiegolf naar steden, alleen in Azië al 45 miljoen mensen per jaar, zal zich in de komende jaren voortzetten, waardoor in 2050 maar liefst driekwart van alle mensen in een stad zal wonen. De meeste mensen die afkomstig zijn van het platteland vestigen zich overigens in middelgrote steden. McKinsey heeft onderzocht dat zo’n 20% van de wereldbevolking in slechts 600 steden woont, en 50% van het wereldwijde BBP genereert. &lt;br /&gt;
 189. Goede levensomstandigheden &lt;br /&gt;De levensomstandigheden in (mega)steden zijn niet zo slecht als wel eens beweerd wordt. Megasteden als Tokio, Seoul en Shanghai scoorden bij het onderzoek van McKinsey goed in termen van leefbaarheid. Volgens het adviesbureau zijn dergelijke dichtbevolkte steden creatiever, dynamischer en milieuvriendelijker dan de meeste buitenwijken. Ook kunst en technologie komen in grote steden beter tot uiting dan elders. Steden halen het beste uit de mens naar boven, aldus McKinsey.</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/megasteden-wereldwijd-onderzoek.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1615156926604289719.post-7502725426836446545</guid><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:24:00 +0000</pubDate><atom:updated>2012-01-20T14:24:00.086-08:00</atom:updated><title>Almere vindt eisen &#39;Excellent Gebied&#39; te streng</title><description>De gemeente Almere heeft de nieuwbouwlocatie Hout-Noord van de lijst van excellente gebieden laten halen. De gemeente vreest dat de woningen te duur worden door de strenge duurzaamheidseisen die aan dit label hangen. Wethouder Duivesteijn wil met het Rijk gaan onderhandelen over minder stringente voorwaarden.&lt;br /&gt;
 190. &lt;div class=&quot;body&quot;&gt;
 191. &lt;strong&gt;Strenge eisen&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 192. In Hout-Noord staan 4.200 huizen gepland. Aanvankelijk vroeg de gemeente voor de locatie de status van Excellent Gebied aan: deze wordt namens het ministerie van economische zaken door Agentschap NL toegekend aan bouwprojecten die voldoen aan strenge eisen van duurzaamheid.&lt;br /&gt;
 193. Zo moeten de huizen bijvoorbeeld een energie coëfficiënt van 0,4 hebben, waar 0,6 als normale standaard voor nieuwbouw geldt.&lt;br /&gt;
 194. &lt;br /&gt;
 195. &lt;strong&gt;Eigen energie verboden&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 196. En met name deze energie-eisen vindt wethouder Duivesteijn te streng, zo bevestigde een woordvoerster van de gemeente. Bewoners zijn volgens de wethouder teveel gebonden aan vastgestelde gemeenschappelijke bepalingen, waardoor ze bijvoorbeeld niet zelf energie mogen opwekken.&lt;br /&gt;
 197. &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 198. &lt;strong&gt;Onnodig duur&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 199. De woningen worden volgens Almere door deze regels onnodig duur. De gemeentewoordvoerster vreest dat bewoners de nieuwbouwwijk daarom zullen mijden. Er liggen nogal wat goedkopere kavels in de omgeving.&lt;br /&gt;
 200. &lt;br /&gt;
 201. &lt;strong&gt;Innovatiestop&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
 202. Bezwaar van Duivesteijn tegen het label is verder dat de strenge regels vernieuwing in de weg staan. Innovatieve oplossingen worden niet uitgedacht omdat deze niet binnen de normering van Agentschap NL  zouden passen. Reden voor Almere om me het ministerie te willen praten over versoepeling van de bepalingen. Het Agentschap kon niet reageren.  Er zijn nu nog 18 Excellente Gebieden over in Nederland. &lt;/div&gt;</description><link>http://makelaar-gids.blogspot.com/2012/01/almere-vindt-eisen-excellent-gebied-te.html</link><author>noreply@blogger.com (Proi.in)</author><thr:total>0</thr:total></item></channel></rss>

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//feeds.feedburner.com/blogspot/makelaar-gids

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda