Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.

Source: http://bongdalu.info

 1. <script>
 2. console.log("\n %c Giao diện Bongda V1.2 %c https://chothemevn.com \n\n", "color: #fadfa3; background: #030307; padding:5px 0;", "background: #fadfa3; padding:5px 0;");
 3. </script>
 4. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi" lang="vi">
 6. <head>
 7. <meta name="renderer" content="webkit" />
 8. <meta name="force-rendering" content="webkit" />
 9. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
 10. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 11. <title>Bóng Đá Lu</title>
 12. <meta name="keywords" content="ty so bong da,tỷ số bóng đá hôm nay,lịch thi đấu ngoại hạng anh,livescore truc tiep" />
 13. <meta name="description" content="Trực tiếp bóng đá, tỷ số, kết quả và bảng xếp hạng trên bongdalu.com, cung cấp tỷ số từ các giải thế giới.Livescore, kết quả, bảng xếp hạng,lịch thi đấu và thống kê chi tiết trận đấu." />
 14. <link rel="alternate" hreflang="vi" href="https://bongdalu.info" />
 15. <link href="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/css/main.css" rel="stylesheet" />
 16. <link href="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/css/com.less" rel="stylesheet" />
 17. <link href="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/css/header.less" rel="stylesheet" />
 18. <script type="text/javascript">
 19.        var _appModule = 'Vn';
 20.    </script>
 21. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/jquery.min.js"></script>
 22. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/vn/config.js"></script>
 23. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/Public.js"></script>
 24. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/setting.js"></script>
 25. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/localDiff.js"></script>
 26. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/localDiff.js"></script>
 27. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/defaultBlank.js"></script>
 28. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/AdCheck.js"></script>
 29. <script src="https://bongdalu.info/ads.php"></script>
 30. <link href="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/css/diff.less" rel="stylesheet">
 31. </head>
 32. <body id="soccer" style="min-width: 1240px; height: 50%;">
 33. <div id="tongji" style="display:none"></div>
 34. <div id="container">
 35. <script type="text/javascript" src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/rs_index_vn.js" charset="gb2312"></script>
 36. <div id="header-wrapper">
 37. <div id="top-tools">
 38. <div class="top-tools-c">
 39. <div class="top-tools-left">
 40. <div class="theme-div">
 41. <label for="DarkModeCheck" class="theme">
 42. <input type="checkbox" name="DarkModeCheck" id="DarkModeCheck" onclick="SwithcDark();" /><span class="theme-style"></span>
 43. </label>
 44. </div>
 45. </div>
 46. <div class="top-tools-left2" onclick="OpenFacorites()"><span style="color: #ffde00;">Quảng cáo chi phí thấp hiệu quả cao tại bongdalu.info, vui lòng liên lạc qua Email <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="7213160132101d1c1516131e075c1b1c141d">[email&#160;protected]</a></span></div>
 47. <div class="top-tools-right">
 48. <a href="https://www.facebook.com/bongdalu" target="_blank"><span class="share facebook"></span></a>
 49. <a href="https://twitter.com/bongdalu" target="_blank"><span class="share twitter"></span></a>
 50. </div>
 51. </div>
 52. </div>
 53. <div id="top">
 54. <div id="topAdDiv">
 55. <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript">if (typeof (getTop) == "function") { getTop("top"); }</script>
 56. </div>
 57. <div class="top">
 58. <span id="logoSpan" onclick="window.location.href = '/'" style="cursor: pointer;">
 59. <img class="weblogo" src="https://bongdalu.info/wp-content/uploads/2022/05/logo-bongdalu.png" />
 60. </span>
 61. <div class="loginBox">
 62. <div id="login_icon"><a title="Đăng nhập" target="_self" class="wd-white" onclick="handleBackFromBf2('//bongdalu.info/login/')"><span class="member-icon"></span></a></div>
 63. </div>
 64. </div>
 65. </div>
 66. <div id="fulltab">
 67. <div id="newtop">
 68. <ul id="menu">
 69. <li id="ball1"><a href="/" class="tab_on"><i></i>B&#243;ng đ&#225;</a></li>
 70. <li id="ball2"><a href="/bong-ro/" class><i></i>B&#243;ng rổ</a></li>
 71. <li id="ball3"><a href="/tennis/" class><i></i>Tennis</a></li>
 72. </ul>
 73. <ul class="menu2" id="menu1" style="text-align: left;"><li id="menu-item-36" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item current_page_item menu-item-home menu-item-36"><a href="https://bongdalu.info/" aria-current="page" class="sub8_8">Trang chủ</a></li>
 74. <li id="menu-item-41" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41"><a href="https://bongdalu.info/lich-thi-dau/" class="sub8_8">Lịch thi đấu</a></li>
 75. <li id="menu-item-42" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-42"><a href="https://bongdalu.info/ket-qua/" class="sub8_8">Kết quả</a></li>
 76. <li id="menu-item-43" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-43"><a href="https://bongdalu.info/tips/" class="sub8_8">Tips <i class="badge_fill">Hot</i></a></li>
 77. </ul> </div>
 78. </div>
 79. </div><div id="returnTop" style="position: fixed;z-index:195;right:50px;bottom:50px;">
 80. <a href="javascript:window.scroll(0,0);" title="Trở về đầu trang" id="backTop" style><img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/top.gif" alt="Trở về đầu trang" style="margin-bottom:2px;"></a>
 81. <br>
 82. <a href="javascript:window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight||document.documentElement.scrollHeight)" title="Đến cuối trang" id="toBottom" style><img src="/images/down.jpg" alt="Đến cuối trang" style="margin-bottom:2px;"><br></a>
 83. <a href="/feedback/" title="Phản hồi" target="_blank" id="feedBack" style><img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/fb.gif" alt="Phản hồi" style="height:31px;"></a>
 84. </div>
 85. <div id="popupLinksMsg" style="visibility: hidden;">
 86. <div class="closeBtn" onclick="MM_showHideLayers('popupLinksMsg','','hide')">x</div>
 87. <div class="linkDesc" id="linkDesc">Xin bạn thêm dấu trang <a href="https://bongdalu.info/" style="color:yellow;">bongdalu.info</a> chúng tôi</div>
 88. <br/>
 89. <div style="height:36px;">
 90. <a href="javascript:SetShuntingFav();">
 91. <span id="btnFv" class="linkBtn" style="font-weight: bold; width: 90%;">Thêm dấu trang</span>
 92. </a>
 93. </div>
 94. <br/>
 95. </div>
 96. <link href="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/css/eventStyle.less" rel="stylesheet" />
 97. <div id="ad_middle_122">
 98. <script type="text/javascript">if (typeof (getTop) == "function") { getTop("middle_1"); }</script>
 99. </div>
 100. <div class="mcontent">
 101. <div id="main">
 102.  
 103. <div id="left">
 104. <div>
 105. <div id="div_survey" style="position: static; visibility: visible; z-index: 100; padding: 5px 0px; top: 822.094px; left: 421px;">
 106. <div id="left_float_ad">
 107. <a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title="Cá độ bóng đá Mibet" rel="nofollow"><img src="/mn/20190222143516.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220216143638.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title="Cá độ bóng đá Lucky88" rel="nofollow"><img src="/mn/20220426160659.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220109083251.gif" width="145" height="80"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220411155114.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220426153737.gif" width="155px" height="80px"></a> </div>
 108. <div style="width:135px;">
 109. </div>
 110. </div>
 111. </div>
 112. </div>
 113.  
 114.  
 115. <div id="min">
 116. <div id="tools" class="tools">
 117. <ul>
 118. <li id="tatca" class="tatca on" onclick="filterSelection('tatca')"><a href="javascript:">Tất cả</a></li>
 119. <li id="giaidau" class="giaidau">
 120. <a href="#" onclick="filterSelection('giaidau')">Giải đấu</a>
 121. </li>
 122. <li id="quocgia" class="quocgia">
 123. <a href="#" onclick="filterSelection('quocgia')" id="ConSelBtn">Quốc gia</a>
 124. </li>
 125. </ul>
 126. <div class="clear"></div>
 127. </div>
 128. <div id="linkmoi">
 129. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/fSoccer.js"></script></div>
 130. <script language="javascript" type="text/javascript">
 131.   function filterSelection(c) {
 132. //console.log(c);
 133. $('li.on').removeClass('on');
 134. $.ajax({
 135. url: "/wp-admin/admin-ajax.php",
 136. type: 'GET',
 137. data: { action: 'match', filter: c,},
 138. success: function (data) {
 139. $("#linkmoi").show().html(data);
 140. if(c == 'tatca'){$('li#tatca').addClass('on');}
 141. if(c == 'giaidau'){$('li#giaidau').addClass('on');}
 142. if(c == 'quocgia'){$('li#quocgia').addClass('on');}
 143. },});
 144. }
 145.  
 146.        var loaded = 0, nofityTimer, runtimeTimer, oldXML = "";
 147.        var loadDetailFileTime = new Date();
 148.        var loadSbDetailTime = new Date();
 149.        var sCornerData = new Object();
 150.        var flash_sound = Array(5);
 151.        var hidden_LeagueId = "";
 152.        var hidden_Country = "";
 153.        var FilterCacheKey = "FilterOptionFreeSocc";
 154.        flash_sound[0] = "/images/asianbookie.swf";
 155.        flash_sound[1] = "/images/sound.swf";
 156.        flash_sound[2] = "/images/notice.swf";
 157.        flash_sound[3] = "/images/base.swf";
 158.        var showCornerCont = 0;
 159.        var lastUpdateTime, oldUpdateTime = "";
 160.        var lastUpdateFileTime = 0;
 161.        var soundid = 0;
 162.        var hiddenID = "_";
 163.        var windowCheck = true;
 164.        var soundCheck = true;
 165.        var _showCorner = true;
 166.        var orderby = (_appModule=="Vn"?"league":"time");
 167.        var Bf_simply_disp = 0;
 168.        var isResult = 0;
 169.        if (isResult) {
 170.            leagueSIndex = 8;
 171.            leagueLIndex = 7;
 172.        }
 173.        var hideMode = false;
 174.                var _serverTime = '';
 175.        var _colorParam = 0;
 176.        var showCont = 0;
 177.        var _bfTxtByLeague = "bf_vn1_nt" + ".php";
 178.        var _bfTxtByTime = "bf_vn_nt" + ".php";
 179.        </script>
 180. <div id="ad_middle_3">
 181. <script language="javascript" type="text/javascript">getIndex("en", "middle_3");</script>
 182. </div>
 183. <div id="ad_middle_2">
 184. <script language="javascript" type="text/javascript">getTop("middle_2");</script>
 185. </div>
 186. <div id="mintable">
 187. <span id="live"></span>
 188. <div id="sound">
 189. <div id="soundsGoal" style="display:none"></div>
 190. <div id="soundsRed" style="display:none"></div>
 191. </div>
 192. </div>
 193. <div id="ad_middle_bottom">
 194. <script language="javascript" type="text/javascript">getIndex("en", "middle_bottom");</script>
 195. <script language="javascript" type="text/javascript">getBottomFly();</script>
 196. </div>
 197. </div>
 198.  
 199.  
 200. <div id="right">
 201. <div id="ad_right_1" class="adclass">
 202. <a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20210803204341.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20210728105206.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220424113135.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220414084642.gif"></a><br><a href="https://bit.ly/376IxTl" target="_blank" title rel="nofollow"><img src="/mn/20220425084438.gif"></a> </div>
 203. </div>
 204.  
 205. <span class="clear"></span>
 206. </div>
 207. <div align="center" id="sloading" style="position: absolute; width: 95%; top: 250px; left: 1px; z-index: 8; display: none;">
 208. <table border="1" align="center" width="300" height="120" class="loadngdiv" style="border-collapse: collapse;">
 209. <tbody><tr>
 210. <td align="center">
 211. Đang tải, vui lòng chờ lại<br>
 212. <br>
 213. <img src="/images/loading.gif" border="0"><br>
 214. <br>
 215. Sau khi hiển thị, trang web được làm mới tự động, bạn không cần làm mới trang tận tay.<br>
 216. </td>
 217. </tr>
 218. </tbody></table>
 219. </div>
 220. <div id="winScore" style="position:absolute; z-index:8;top:100px;left:100px;"></div>
 221. <div id="div_goal" onclick="showTime(1)" style="position: absolute; z-index: 8; top: 0px; left: 350px;"></div>
 222. <div id="sbOddsCorner" class="livetab" style="position:absolute; z-index:8;top:100px;left:100px;width:400px;visibility:hidden;" onmouseover="showSbCornerDiv()" onmouseout="hiddenSbCorner()"></div>
 223. <span id="span_sbCorner">
 224. <script language="javascript" type="text/javascript" defer="defer"></script>
 225. </span>
 226. <input type="hidden" id="ifShow" value="0" />
 227. <input type="hidden" id="ifShowCorner" value="0" />
 228. <span id="allDate">
 229. <script language="javascript" type="text/javascript" defer="defer"></script>
 230. </span>
 231. </div>
 232. <span id="span_detail">
 233. <script language="javascript" type="text/javascript" defer="defer"></script>
 234. </span>
 235. <div style="display:none"></div>
 236. <script language="Javascript" type="text/javascript" charset="utf-8">getbftxt("en");</script>
 237. </div>
 238. <style>
 239. .webid img {
 240. width: 90%;
 241. height: 100%;
 242. }
 243. </style>
 244. <div class="webid">
 245. <div>
 246. Bóng Đá Lu là một trong những địa chỉ cung cấp tỷ số trực tuyến liên quan đến bóng đá, bóng rổ, tennis,… số 1 trên thị trường. Trang cập nhật nhiều tin tức nổi bật xoay quanh các bộ môn thể thao cũng như tips nội gián, giúp người chơi thắng cược khi cá độ.
 247. <h2>BÓNG ĐÁ LU LÀ AI? MỤC ĐÍCH CỦA TRANG LÀ GÌ?</h2>
 248. Có rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt của thể thao, ngoài theo dõi các trận đấu thì nhiều người còn có nhu cầu cá cược – cá độ. Nhất là với những bạn có kinh nghiệm nhất định về các bộ môn thể thao, rất muốn tận dụng lợi thế đó để kiếm tiền. Đó là lý do mà Bóng Đá Lu ra đời.
 249. Như đã giới thiệu ở trên, Bóng Đá Lu là một trang website chuyên cung cấp tỷ số trực tuyến các bộ môn thể thao, cụ thể hơn là bóng đá, bóng rổ và tennis. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cập nhật các tin tức xoay quanh về những bộ môn này như lịch thi đấu, kết quả, tips bóng đá chuyên nghiệp,… Không những vậy, Bóng Đá Lu còn là sân chơi giải trí, giao lưu học hỏi của những người có cùng đam mê.
 250. <img class="aligncenter size-full wp-image-76" src="https://bongdalu.info/wp-content/uploads/2022/05/bong-da-lu-1_1_11zon.jpg" alt="Bóng Đá Lu – Trang Cung Cấp Tỷ Số Bóng Đá, Bóng Rổ, Tennis Số 1 Thị Trường" width="1813" height="921" />
 251. Trên thị trường trực tuyến, vốn không khó để tìm thấy các trang website hoạt động như Bóng Đá Lu. Nhưng chúng tôi cam kết rằng, Bóng Đá Lu sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu – hâm mộ thể thao. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, luôn đặt sự công tâm lên hàng đầu, mọi thông tin tại trang đều đã qua kiểm chứng, lấy từ các nguồn tin chính thống, giúp người chơi có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
 252. <h2>5 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI BÓNG ĐÁ LU</h2>
 253. Một trong những lý do mà người chơi nên lựa chọn trải nghiệm, cập nhật tỷ lệ trực tuyến thể thao tại Bóng Đá Lu, mà không phải nơi nào khác, đó là:
 254. <h3>THỨ NHẤT – CẬP NHẬT TỶ SỐ TRỰC TUYẾN NHANH NHẤT</h3>
 255. Bóng Đá Lu cập nhật nhanh chóng tỷ số trực tuyến các bộ môn thể thao, không chỉ cung cấp trận đấu trong ngày mà cả trong tuần. Giúp người chơi chủ động trong việc soi kèo – nhận định.
 256. Trang cung cấp tất cả các giải đấu từ lớn cho đến nhỏ, từ những trận đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cho đến những trận đấu giao hữu trong khu vực,…
 257. <img class="aligncenter size-full wp-image-79" src="https://bongdalu.info/wp-content/uploads/2022/05/bong-da-lu-4_4_11zon.jpg" alt="Bóng Đá Lu – Trang Cung Cấp Tỷ Số Bóng Đá, Bóng Rổ, Tennis Số 1 Thị Trường" width="1920" height="1138" />
 258. <h3>THỨ HAI – HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ MIỄN PHÍ</h3>
 259. Không chỉ cung cấp tỷ số trực tuyến, Bóng Đá Lu còn là địa chỉ lý tưởng để xem trực tiếp bóng đá miễn phí nói riêng và các bộ môn thể thao khác nói chung.
 260. Có lẽ những ai yêu bóng đá cũng biết rõ, một số giải đấu sẽ không cung cấp miễn phí, người xem buộc phải đăng ký các gói dịch vụ, mới có thể theo dõi. Song nhiều người không thích điều này, vì cảm thấy “không đáng”. Bởi lẽ họ chỉ theo dõi một vài trận đấu nhất định, hay các trận đấu có CLB mà họ quan tâm. Việc chi một khoản nhất định sẽ rất “tốn kém”.
 261. <img class="aligncenter size-full wp-image-78" src="https://bongdalu.info/wp-content/uploads/2022/05/bong-da-lu-3_3_11zon.jpg" alt="Bóng Đá Lu – Trang Cung Cấp Tỷ Số Bóng Đá, Bóng Rổ, Tennis Số 1 Thị Trường" width="1621" height="921" />
 262. Giờ đây bạn không phải lo lắng đến vấn đề này nữa, bởi Bóng Đá Lu sẽ cung cấp link xem trận đấu miễn phí, để người chơi có thể theo dõi các trận đấu một cách tốt nhất.
 263. Trước khi trận đấu diễn ra trước 1 tiếng, phía nhà cái sẽ cung cấp link vào. Người chơi nên vào trước trận đấu khoảng 10 phút, như vậy sẽ tránh được tình trạng bị diss ra ngoài nếu lượng người xem quá tải.
 264. <h3>THỨ BA – ĐƯỢC GIAO LƯU, HỌC HỎI CÙNG CÁC THÀNH VIÊN KHÁC</h3>
 265. Bóng Đá Lu có thiết kế khung chat box dành cho các thành viên của trang. Khi theo dõi các trận đấu cũng sẽ có khung chat riêng để trò chuyện. Người chơi có thể giao lưu, kết bạn, học hỏi kinh nghiệm, cũng như chia sẻ các bí quyết để tăng tỷ lệ thắng cược.
 266. <h3>THỨ TƯ – ĐA DẠNG VỀ CÁC NGUỒN TIN XOAY QUANH VỀ THỂ THAO</h3>
 267. Nếu vào trang website của Bóng Đá Lu – bongdalu.info, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều danh mục. Ngoài cung cấp tỷ số trực tuyến bóng đá, bóng rổ, tennis; còn có lịch thi đấu, kết quá trận đấu và mục tips – soi kèo/ nhận định cũng như chia sẻ cách thắng cược,…
 268. Các thông tin mà Bóng Đá Lu cung cấp đều đến từ những nguồn tin chính cống, đảm bảo về mặt chất lượng, cập nhật các xu hướng mới nhất đến thành viên, giúp bạn có được những tin tức nhanh và chính xác nhất.
 269. <img class="aligncenter size-full wp-image-77" src="https://bongdalu.info/wp-content/uploads/2022/05/bong-da-lu-2_2_11zon.jpg" alt="Bóng Đá Lu – Trang Cung Cấp Tỷ Số Bóng Đá, Bóng Rổ, Tennis Số 1 Thị Trường" width="1625" height="971" />
 270. <h3>THỨ NĂM – WEBSITE THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG</h3>
 271. Website Bóng Đá Lu – bongdalu.info hoạt động hoàn toàn miễn phí, chúng tôi duy trì trang nhờ quảng cáo của của các thương hiệu, nhà cái,…. Vậy nên lượng truy cập ổn định và tin chọn của quý khách chính là động lực quý giá để trang tồn tại.
 272. Vậy nên Bóng Đá Lu đặt trải nghiệm và sự hài lòng của quý khách hàng lên hàng đầu. Giao diện trang được bố trí khoa học, các tiện ích được sắp xếp ở đầu trang để người chơi có thể hình dung rõ nhất.
 273. Đặc biệt các link xem trực tiếp bóng đá của Bóng Đá Lu đều rất an toàn, không chứa virus hay mã độc hại, làm ảnh hưởng đến thiết bị của người dùng hay đánh cắp thông tin. Không dừng lại ở đó, Bóng Đá Lu còn hợp tác với một số nhà cái chất lượng, giúp người chơi có được địa chỉ cá độ an toàn, nói KHÔNG với những thương hiệu không rõ nguồn gốc, dính PHỐT trên thị trường cá cược online.
 274. <h2>KẾT LUẬN</h2>
 275. Bóng Đá Lu – bongdalu.info: Trang cập nhật tỷ lệ kèo trực tuyến số 1 hiện nay. Nếu bạn vẫn chưa tìm được địa chỉ lý tưởng cung cấp kèo cược hấp dẫn, đa dạng về các giải đấu,… thì Bóng Đá Lu sẽ không làm bạn thất vọng. Còn rất nhiều lợi ích mà người chơi sẽ nhận được khi đăng ký thành viên tại trang. Hãy tự mình khám phá để có cái nhìn rõ nhất nhé!
 276. </div></div>
 277. <link href="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/css/diff.less" rel="stylesheet" />
 278. <div id="bottom">
 279. <div class="webid"><a href="https://bongdalu.info" target="_blank">bongdalu.info</a></div>
 280. <div class="network">
 281. <a href="https://www.facebook.com/bongdalu" target="_blank" rel="nofollow">
 282. <img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/share/Facebook.png" />Facebook
 283. </a>
 284. <a href="https://twitter.com/bongdalu" target="_blank" rel="nofollow">
 285. <img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/share/Twitter.png" />Twitter
 286. </a>
 287. <a href target="_blank" rel="nofollow">
 288. <img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/share/Pinterest.png" />Pinterest
 289. </a>
 290. <a href target="_blank" rel="nofollow">
 291. <img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/share/Tiktok.png" />Tiktok
 292. </a>
 293. <a href target="_blank" rel="nofollow">
 294. <img src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/images/share/Youtube.png" />Youtube
 295. </a>
 296. </div>
 297. <ul class="f_menu">
 298. <li><a href="/aboutus" target="_blank">Về ch&#250;ng t&#244;i</a></li>
 299. <li><a href="/Disclaimer" target="_blank">Tuy&#234;n bố miễn tr&#225;ch</a></li>
 300. <li><a href="/rss" target="_blank">Sơ đồ trang web</a></li>
 301. <li><a href="/Feedback" target="_blank">Phản hồi</a></li>
 302. <li><a href="/Link" target="_blank">Trao đổi link</a></li>
 303. <li><a href="/ADContact" target="_blank">Quảng c&#225;o</a></li>
 304. </ul>
 305. <div style="line-height: 30px">Copyright © 2022 Powered By <a href="https://bongdalu.info" title="https://bongdalu.info" target="_blank">bongdalu.info</a> All Rights Reserved.</div>
 306. <div class="explain">
 307. bongdalu.info là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi! </br>
 308. Nói chung, bongdalu.info có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn. </br>
 309. Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào. <br/>
 310. Mã DCMA </div>
 311. </div>
 312. <script type="text/javascript">
 313.    //一些通用的页面和插件控制
 314.    function InitCommonControl() {
 315.        if (document.getElementById("calendar")) {
 316.            //点击除日期按钮和日期选择框外的任意地方都关闭日期框
 317.            document.getElementById("calendar").onclick = function (ev) { ev = ev || window.event; ev.cancelBubble = true; }
 318.            if (document.getElementById("calendarBtn")) document.getElementById("calendarBtn").onclick = function (ev) { ev = ev || window.event; ev.cancelBubble = true; MM_showHideLayers('Layer2', '', 'show'); }
 319.            document.documentElement.onclick = function (ev) { MM_showHideLayers('Layer2', '', 'hidden'); }
 320.        }
 321.    }
 322.    SyncDarkCheck();
 323.    InitCommonControl();
 324. </script>
 325. <div id="linkmoi">
 326. <script src="https://bongdalu.info/wp-content/themes/bong-da/js/fSoccer.js"></script></div>
 327. </div>
 328. </body>
 329. </html>
 330.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda