It looks like this is a web page, not a feed. I looked for a feed associated with this page, but couldn't find one. Please enter the address of your feed to validate.

Source: http://2-bg-prostatitis-uromexil-forte.euro-shop.store

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="bg" dir="ltr">
 3. <head><link rel="preconnect" href="//evrhst-a.akamaihd.net/">
 4.    <meta charset="utf-8">
 5.    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
 6.    <title>Купувай Uromexil Forte евтино. Цени, мнения. Поръчайте Uromexil Forte сега!
 7.    </title>
 8.    <link rel="icon" href="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/favicon.ico">
 9.    <link rel="stylesheet" href="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/css/style.min.css">
 10.    <script> !function(e,n,A){function o(e,n){return typeof e===n}function t(){var e,n,A,t,a,i,l;for(var f in r)if(r.hasOwnProperty(f)){if(e=[],n=r[f],n.name&&(e.push(n.name.toLowerCase()),n.options&&n.options.aliases&&n.options.aliases.length))for(A=0;A<n.options.aliases.length;A++)e.push(n.options.aliases[A].toLowerCase());for(t=o(n.fn,"function")?n.fn():n.fn,a=0;a<e.length;a++)i=e[a],l=i.split("."),1===l.length?Modernizr[l[0]]=t:(!Modernizr[l[0]]||Modernizr[l[0]]instanceof Boolean||(Modernizr[l[0]]=new Boolean(Modernizr[l[0]])),Modernizr[l[0]][l[1]]=t),s.push((t?"":"no-")+l.join("-"))}}function a(e){var n=u.className,A=Modernizr._config.classPrefix||"";if(c&&(n=n.baseVal),Modernizr._config.enableJSClass){var o=new RegExp("(^|\\s)"+A+"no-js(\\s|$)");n=n.replace(o,"$1"+A+"js$2")}Modernizr._config.enableClasses&&(n+=" "+A+e.join(" "+A),c?u.className.baseVal=n:u.className=n)}function i(e,n){if("object"==typeof e)for(var A in e)f(e,A)&&i(A,e[A]);else{e=e.toLowerCase();var o=e.split("."),t=Modernizr[o[0]];if(2==o.length&&(t=t[o[1]]),"undefined"!=typeof t)return Modernizr;n="function"==typeof n?n():n,1==o.length?Modernizr[o[0]]=n:(!Modernizr[o[0]]||Modernizr[o[0]]instanceof Boolean||(Modernizr[o[0]]=new Boolean(Modernizr[o[0]])),Modernizr[o[0]][o[1]]=n),a([(n&&0!=n?"":"no-")+o.join("-")]),Modernizr._trigger(e,n)}return Modernizr}var s=[],r=[],l={_version:"3.6.0",_config:{classPrefix:"",enableClasses:!0,enableJSClass:!0,usePrefixes:!0},_q:[],on:function(e,n){var A=this;setTimeout(function(){n(A[e])},0)},addTest:function(e,n,A){r.push({name:e,fn:n,options:A})},addAsyncTest:function(e){r.push({name:null,fn:e})}},Modernizr=function(){};Modernizr.prototype=l,Modernizr=new Modernizr;var f,u=n.documentElement,c="svg"===u.nodeName.toLowerCase();!function(){var e={}.hasOwnProperty;f=o(e,"undefined")||o(e.call,"undefined")?function(e,n){return n in e&&o(e.constructor.prototype[n],"undefined")}:function(n,A){return e.call(n,A)}}(),l._l={},l.on=function(e,n){this._l[e]||(this._l[e]=[]),this._l[e].push(n),Modernizr.hasOwnProperty(e)&&setTimeout(function(){Modernizr._trigger(e,Modernizr[e])},0)},l._trigger=function(e,n){if(this._l[e]){var A=this._l[e];setTimeout(function(){var e,o;for(e=0;e<A.length;e++)(o=A[e])(n)},0),delete this._l[e]}},Modernizr._q.push(function(){l.addTest=i}),Modernizr.addAsyncTest(function(){function e(e,n,A){function o(n){var o=n&&"load"===n.type?1==t.width:!1,a="webp"===e;i(e,a&&o?new Boolean(o):o),A&&A(n)}var t=new Image;t.onerror=o,t.onload=o,t.src=n}var n=[{uri:"data:image/webp;base64,UklGRiQAAABXRUJQVlA4IBgAAAAwAQCdASoBAAEAAwA0JaQAA3AA/vuUAAA=",name:"webp"},{uri:"data:image/webp;base64,UklGRkoAAABXRUJQVlA4WAoAAAAQAAAAAAAAAAAAQUxQSAwAAAABBxAR/Q9ERP8DAABWUDggGAAAADABAJ0BKgEAAQADADQlpAADcAD++/1QAA==",name:"webp.alpha"},{uri:"data:image/webp;base64,UklGRlIAAABXRUJQVlA4WAoAAAASAAAAAAAAAAAAQU5JTQYAAAD/////AABBTk1GJgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQAAABWUDhMDQAAAC8AAAAQBxAREYiI/gcA",name:"webp.animation"},{uri:"data:image/webp;base64,UklGRh4AAABXRUJQVlA4TBEAAAAvAAAAAAfQ//73v/+BiOh/AAA=",name:"webp.lossless"}],A=n.shift();e(A.name,A.uri,function(A){if(A&&"load"===A.type)for(var o=0;o<n.length;o++)e(n[o].name,n[o].uri)})}),t(),a(s),delete l.addTest,delete l.addAsyncTest;for(var p=0;p<Modernizr._q.length;p++)Modernizr._q[p]();e.Modernizr=Modernizr}(window,document); </script>
 11. <script>
 12. var countryCodeMasString="AT,BG,CY,CZ,DE,EE,GR,HR,HU,IT,LT,LV,PL,PT,RO,SI,SK";
 13. window.language="bg";
 14. window.dir="ltr";
 15. window.cdn_path="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/";
 16. window.country_code="CY";
 17. window.campaign_country_code="BG";
 18. window.smart_form_call_timings=`[{"startHours":9,"endHours":11,"timing":7200},{"startHours":11,"endHours":23,"timing":900}]`;
 19. window.codeCorrect="Този код е правилен. Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти!";
 20. window.codeEmpty="Моля, въведете кода";
 21. window.codeInvalid="За съжаление този код не е намерен! Най-вероятно, Вие сте купили нелегален продукт.";
 22. window.country_code_mas=countryCodeMasString.split(',');
 23. window.additional_phone_placeholder="Доп. телефон";
 24. </script></head>
 25.  
 26. <body data-invalid-name-text="Моля, въведете валидно име!" data-invalid-phone-text="Моля, въведете валиден телефонен номер, в противен случай ние няма да можем да се свържем с Вас!">
 27.    <div class="bg-header">
 28.        <header class="navbar-topper navbar navbar-static-top bs-docs-nav" id="top" style="margin-bottom: 0px;">
 29.            <div class="container">
 30.                <div class="navbar-header">
 31.                    <button class="navbar-toggle" type="button" data-target=".bs-navbar-collapse">
 32.                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
 33.                        <span class="icon-bar"></span>
 34.                        <span class="icon-bar"></span>
 35.                        <span class="icon-bar"></span>
 36.                    </button>
 37.                </div>
 38.  
 39.                <nav class="navbar-collapse bs-navbar-collapse">
 40.                    <div class="row">
 41.                        <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-6 ">
 42.                            <ul class="nav navbar-nav">
 43.                                <li><a href="#bolezni">Болезни</a></li>
 44.                                <li><a href="#abouttov">За продукта</a></li>
 45.                                <li><a href="#clinisp">Изпитвания
 46.                                    </a></li>
 47.                                <li><a href="#sost">Състав
 48.                                    </a></li>
 49.                                <li><a href="#mnenvr">Мнение на лекаря
 50.                                    </a></li>
 51.                                <li><a href="#otzivipeople">Отзиви
 52.                                    </a></li>
 53.                                <li><a href="#zakazopl">Поръчка и плащане
 54.                                    </a></li>
 55.                            </ul>
 56.                        </div>
 57.                        <div class="col-lg-3 col-md-3">
 58.                            <a href="#zakazopl" class="top-order">Направете поръчка
 59.                            </a>
 60.                        </div>
 61.                    </div>
 62.                </nav>
 63.            </div>
 64.        </header>
 65.  
 66.        <div class="container" id="zakazopl">
 67.            <div class="row">
 68.                <div class="col-lg-offset-5 col-lg-7">
 69.                    <div class="title-header">Uromexil Forte</div>
 70.                    <p class="title-p">Здравето на мъжете започна да се проваля? Няма проблем, "Uromexil Forte" ще ви помогне!
 71.                    </p>
 72.                </div>
 73.                <div class="col-sm-6 col-md-4 col-md-offset-5 col-lg-offset-5 col-lg-3 clock-top">
 74.                    <p class="sale-end-text">До края на промоцията има:
 75.                    </p>
 76.                    <div class="timer">
 77.                        <!-- <div class="block">
 78.                            <div class="rect ">0</div>
 79.                            <span>дни
 80.                            </span>
 81.                        </div> -->
 82.                        <div class="block">
 83.                            <div class="rect hours">11</div>
 84.                            <span>часа
 85.                            </span>
 86.                        </div>
 87.                        <div class="block">
 88.                            <div class="rect mins">41</div>
 89.                            <span>минути
 90.                            </span>
 91.                        </div>
 92.                        <div class="block">
 93.                            <div class="rect secs">25</div>
 94.                            <span>секунди
 95.                            </span>
 96.                        </div>
 97.                        <div class="clear"></div>
 98.                    </div>
 99.                    <!-- <div class="product-wrap">
 100.                        <picture>
 101.                            <source srcset="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/tovar-header.webp" type="image/webp">
 102.                            <img src="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/tovar-header.png" alt="" class="product__img">
 103.                        </picture>
 104.                    </div> -->
 105.                    <div class="tovar-header">
 106.                        <div class="sale-lable sale-hd"><span>Само</span><br>1 ден</div>
 107.                    </div>
 108.                </div>
 109.                <div class="col-sm-6 col-md-5 col-lg-4 form-container">
 110.  
 111.                    <div class="form">
 112.                        <div class="form-inner">
 113.                            <p class="old-price">Стара цена:
 114.                                <span class="x_price_previous">78</span><span class="x_currency">€</span></p>
 115.                            <p class="new-price">Новата цена: <span class="realPrice x_price_current">39</span><span class="x_currency">€</span></p>
 116.                            <form action="/submit" method="post" class="x_order_form order_all">
 117.                                <!-- <div class="form-group">
 118.                                        <div class="x_country_select">
 119.                                                <select class="country-select" name="country_code">
 120.                                                </select>
 121.                                            </div>
 122.                                </div> -->
 123.                                <div class="form-group">
 124.                                    <input type="text" class="form-control" required placeholder="Моето име" name="name" autocomplete="name">
 125.                                </div>
 126.                                <div class="form-group">
 127.                                    <input type="tel" class="form-control phone_n" required placeholder="Моят телефон" name="phone" autocomplete="tel">
 128.                                </div>
 129.                                <div class="form-group">
 130.                                    <input type="submit" class="order-btn sub" value="Поръчайте на промоция">
 131.                                    <span style="display:inline-block; padding-top:15px;"><br></span>
 132.                                </div>
 133.                            <input type="hidden" name="landing_id" value=""><input type="hidden" name="goal_id" value="898"><input type="hidden" name="price" value="39"><input type="hidden" name="delivery_price" value="0"><input type="hidden" name="es_list_id" value=""><input type="hidden" name="user_language" value="bg"><input type="hidden" name="campaign_id" value="1045395"><input type="hidden" name="chatbot_history" value=""><input type="hidden" name="country_code" value="CY"></form>
 134.                        </div>
 135.                    </div>
 136.                </div>
 137.            </div>
 138.        </div>
 139.    </div>
 140.  
 141.    <main>
 142.  
 143.        <div class="guarantee">
 144.            <div class="container">
 145.                <div class="guarantee-inner">
 146.                    <div class="row">
 147.                        <div class="col-sm-4">
 148.                            <div class="guarantee__item gi1">
 149.                                <p class="guarantee-title">Доставка</p>
 150.                                <p class="guarantee-text">Бърза доставка в цяла Европа
 151.                                </p>
 152.                            </div>
 153.                        </div>
 154.                        <div class="col-sm-4">
 155.                            <div class="guarantee__item gi2">
 156.                                <p class="guarantee-title">Плащане
 157.                                </p>
 158.                                <p class="guarantee-text">Плащане само при получаване на стоки
 159.                                </p>
 160.                            </div>
 161.                        </div>
 162.                        <div class="col-sm-4">
 163.                            <div class="guarantee__item gi3">
 164.                                <p class="guarantee-title">Гаранция
 165.                                </p>
 166.                                <p class="guarantee-text">Гарантирано качество и резултат.
 167.                                </p>
 168.                            </div>
 169.                        </div>
 170.                    </div>
 171.                </div>
 172.            </div>
 173.        </div>
 174.  
 175.        <div class="bg-polzaizl pos-rel">
 176.            <div class="container" id="bolezni">
 177.                <div class="col-xs-12">
 178.                    <div class="title-polzaizl">Uromexil Forte <span>ще помогне</span> да се отървете от:</div>
 179.                </div>
 180.                <div class="col-sm-12 col15-md-15 col15-lg-15 ">
 181.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 182.                        <div class="order-box">
 183.                            <div class="bol-ico oi1"></div>
 184.                        </div>
 185.                        <p class="danger-text1">Простатит</p>
 186.                    </div>
 187.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 188.                        <div class="order-box">
 189.                            <div class="bol-ico oi2"></div>
 190.                        </div>
 191.                        <p class="danger-text1">Болест на <br>Пейрони</p>
 192.                    </div>
 193.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 194.                        <div class="order-box">
 195.                            <div class="bol-ico oi3"></div>
 196.                        </div>
 197.                        <p class="danger-text1">Хормонален дисбаланс
 198.                        </p>
 199.                    </div>
 200.                    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-4 col-md-offset-0 col15-md-3 col15-lg-offset-0 col15-lg-3 danger__item">
 201.                        <div class="order-box">
 202.                            <div class="bol-ico oi4"></div>
 203.                        </div>
 204.                        <p class="danger-text1">Уретрит
 205.                        </p>
 206.                    </div>
 207.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 208.                        <div class="order-box">
 209.                            <div class="bol-ico oi5"></div>
 210.                        </div>
 211.                        <p class="danger-text1">Импотентност
 212.                        </p>
 213.                    </div>
 214.                </div>
 215.                <div class="col-sm-12 col15-md-15 col15-lg-15">
 216.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 217.                        <div class="order-box">
 218.                            <div class="bol-ico oi6"></div>
 219.                        </div>
 220.                        <p class="danger-text1">Фимоза
 221.                        </p>
 222.                    </div>
 223.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 224.                        <div class="order-box">
 225.                            <div class="bol-ico oi7"></div>
 226.                        </div>
 227.                        <p class="danger-text1">Преждевременна еякулация
 228.                        </p>
 229.                    </div>
 230.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 231.                        <div class="order-box">
 232.                            <div class="bol-ico oi8"></div>
 233.                        </div>
 234.                        <p class="danger-text1">Напрежения
 235.                        </p>
 236.                    </div>
 237.                    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-4 col-md-offset-0 col15-md-3 col15-lg-offset-0 col15-lg-3 danger__item">
 238.                        <div class="order-box">
 239.                            <div class="bol-ico oi9"></div>
 240.                        </div>
 241.                        <p class="danger-text1">Възрастови промени
 242.                        </p>
 243.                    </div>
 244.                    <div class="col-sm-4 col15-md-3 col15-lg-3 danger__item">
 245.                        <div class="order-box">
 246.                            <div class="bol-ico oi10"></div>
 247.                        </div>
 248.                        <p class="danger-text1">Бавно подвижни сперматозоиди
 249.                        </p>
 250.                    </div>
 251.                </div>
 252.                <div class="button-down"></div>
 253.            </div>
 254.        </div>
 255.  
 256.        <div class="unisr-bg">
 257.            <div class="container" id="abouttov">
 258.                <div class="col-xs-12 zalpadd">
 259.                    <div class="title-unisr">
 260.                        Препаратът <span>«Uromexil Forte»</span> е уникално средство, което:
 261.                    </div>
 262.                </div>
 263.                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
 264.                    <div class="about">
 265.                        <div class="col-sm-7 col-md-5 col-lg-5">
 266.                            <div class="pen-bg"></div>
 267.                        </div>
 268.                        <div class="col-xs 12 col-sm-5 col-md-6 col-lg-6" style="padding: 0px;">
 269.                            <ul class="unisr_ul">
 270.                                <li class="unisr_ul__item">Укрепва имунитета на мъжете
 271.                                </li>
 272.                                <li class="unisr_ul__item">Предотвратява проникването и развитието на патогенна флора с
 273.                                    широк спектър
 274.  
 275.                                </li>
 276.                                <li class="unisr_ul__item">Подобрява потентността
 277.                                </li>
 278.                                <li class="unisr_ul__item">Предотвратява преждевременната еякулация
 279.                                </li>
 280.                                <li class="unisr_ul__item">Предотвратява износването на тялото, свързано с възрастта и
 281.                                    изтощаване на организма.
 282.                                </li>
 283.                                <li class="unisr_ul__item">Подобрява качеството на спермата и подвижността на
 284.                                    сперматозоиди
 285.                                </li>
 286.                                <li class="unisr_ul__item">Помага за повишаване на еластичността на кожата и възможно
 287.                                    най-бързо избавление от фимозата
 288.  
 289.                                </li>
 290.                                <li class="unisr_ul__item">Това е отлично средство за профилактика на рак на простатна
 291.                                    жлеза, пениса и тестисите.
 292.  
 293.                                </li>
 294.                                <li class="unisr_ul__item">Допринася за безпроблемното зачеване на децата в зряла
 295.                                    възраст
 296.                                </li>
 297.                            </ul>
 298.                        </div>
 299.                        <div class="col-md-1 col-lg-1 ab_bl">
 300.                            <div class="kr-rght"></div>
 301.                        </div>
 302.                    </div>
 303.                </div>
 304.            </div>
 305.        </div>
 306.  
 307.        <div class="bg-sostav pos-rel">
 308.            <div class="container" id="sost">
 309.                <div class="row">
 310.                    <div class="col-xs-12">
 311.                        <div class="title-sost">Съставът на продукта включва само естествени компоненти!
 312.                        </div>
 313.                    </div>
 314.                    <div class="col-lg-6 col-xs-12">
 315.                        <div class="and-ul_item">
 316.                            <div class="deger_item di-1"></div>
 317.                            <div class="and_text">Saw palmetto fruit extract
 318.                            </div>
 319.                            <div class="and_text-2">Eкстрактът повишава мъжката плодовитост, като засяга баланса на свободния тестостерон в организма.
 320.                                Освен това, палмето подобрява симптомите на ДПХ и намалява възпалението.
 321.  
 322.                            </div>
 323.                        </div>
 324.                    </div>
 325.                    <div class="col-lg-6 col-xs-12">
 326.                        <div class="and-ul_item">
 327.                            <div class="deger_item di-2"></div>
 328.                            <div class="and_text">Nettle root extract (Екстракт от корен на коприва)
 329.                            </div>
 330.                            <div class="and_text-2"> Kоренът често се използва за възстановяване на възпалена простата.
 331.                                Някой смята, че това може да помогне за увеличаване на изтичане на урина при мъже с възпалена простата.
 332.  
 333.                            </div>
 334.                        </div>
 335.                    </div>
 336.                    <div class="col-lg-6 col-xs-12">
 337.                        <div class="and-ul_item">
 338.                            <div class="deger_item di-3"></div>
 339.                            <div class="and_text">Екстракт от червена боровинка
 340.                            </div>
 341.                            <div class="and_text-2">Имат способността да предотвратяват развитието на възпаление на простатата, пикочните пътища. Всеизвестен факт е, че този продукт съдържа огромно количество антиоксиданти. Плодовете на червената боровинка също имат изразени бактерицидни свойства, стимулират секреторната функция на панкреаса и простатата.
 342.  
 343.                            </div>
 344.                        </div>
 345.                    </div>
 346.                    <div class="col-lg-6 col-xs-12">
 347.                        <div class="and-ul_item">
 348.                            <div class="deger_item di-4"></div>
 349.                            <div class="and_text">Цинк
 350.                            </div>
 351.                            <div class="and_text-2">Цинкът участва в потискането на ензима, който контролира превръщането на тестостерона в дихидротестостерон, като по този начин поддържа нормалното му ниво.</div>
 352.                        </div>
 353.                    </div>
 354.                </div>
 355.                <div class="button-down"></div>
 356.            </div>
 357.        </div>
 358.  
 359.        <div class="zakazur-bg">
 360.            <div class="container">
 361.                <div class=" col-sm-12 col-xs-12 col-md-12 col-lg-offset-4 col-lg-8  col-sm-12 col-xs-12 col-md-12 col-lg-offset-4 col-lg-8 zalpadd">
 362.                    <div class="title-ft-zakaz">Поръчайте "Uromexil Forte" още сега на изгодна цена!
 363.                    </div>
 364.                    <div class="zak-box">
 365.                        <div class="zak-box-1">
 366.                            <div class="txt-block-ft">
 367.                                <p class="box-txt-saleold">
 368.                                    Стара цена: <span class="old_price x_price_previous">78</span> <span class="x_currency">€</span>
 369.                                </p>
 370.                                <p class="box-txt-salenew">
 371.                                    Новата цена: <span class="realPrice x_price_current">39</span> <span class="x_currency">€</span>
 372.                                </p>
 373.                            </div>
 374.                            <div class="sale-lable "><span>Само</span><br>1 ден</div>
 375.                            <div class="tovar-header_1"></div>
 376.                        </div>
 377.                        <div class="zak-box-2">
 378.                            <p class="sale-end-text bl-clock-ft-p">До края на промоцията има:</p>
 379.                            <div class="timer">
 380.                                <!-- <div class="block">
 381.                                    <div class="rect ">0</div>
 382.                                    <span>дни
 383.                                    </span>
 384.                                </div> -->
 385.                                <div class="block">
 386.                                    <div class="rect hours">11</div>
 387.                                    <span>часа
 388.                                    </span>
 389.                                </div>
 390.                                <div class="block">
 391.                                    <div class="rect mins">41</div>
 392.                                    <span>минути
 393.                                    </span>
 394.                                </div>
 395.                                <div class="block">
 396.                                    <div class="rect secs">25</div>
 397.                                    <span>секунди
 398.                                    </span>
 399.                                </div>
 400.                                <div class="clear"></div>
 401.                            </div>
 402.                            <button class="order-btn-1 ever-popup-btn">Поръчайте на промоция</button>
 403.                            <span style="display:inline-block; padding-top:15px;"> <br></span>
 404.                        </div>
 405.                    </div>
 406.                </div>
 407.            </div>
 408.        </div>
 409.  
 410.        <div class="bg-doc pos-rel">
 411.            <div class="container" id="mnenvr">
 412.                <div class="row">
 413.                    <div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-8">
 414.                        <div class="specialist">
 415.                            <h3 class="specialist-title">Експертно мнение
 416.                            </h3>
 417.                            <p class="specialist-text">Днешният човек е изправен пред огромен брой заплахи за здравето
 418.                                си - от неправилен начин на живот до податливост на различни заболявания - от простатит
 419.                                до онкология. Поради злоупотребата с бърза храна, мастни храни, заседнал начин на живот
 420.                                и, разбира се, огромен стрес, мъжете започват да страдат от простатит и импотентност до
 421.                                30-годишна възраст. Затова настоятелно призовавам всички мои настоящи и бъдещи пациенти
 422.                                да се грижат за здравето си и да започнат да приемат Uromexil Forte, естествен, високоефективен
 423.                                препарат, който се справя със задачите за лечение и профилактика на повечето познати на
 424.                                науката мъжки болести. Помнете, че имаме едно здраве и човек не може да бъде наречен
 425.                                така без него. Затова започнете да се грижите за него, преди да ви предаде. "Uromexil Forte" -
 426.                                чудесен помощник за здравето на мъжете на всяка възраст!
 427.  
 428.                            </p>
 429.                            <p class="specialist-name">Ян Волек <br><span> Специалист в областта по урология
 430.                                </span>
 431.                            </p>
 432.                            <!-- <picture><source type="image/webp" srcset="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/pechat.webp">
 433. <img src="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/pechat.png" alt="" class="autograph"></picture> -->
 434.                        </div>
 435.                    </div>
 436.                    <div class="col-md-4 col-lg-4">
 437.                        <div class="img-doc"></div>
 438.                    </div>
 439.                </div>
 440.                <div class="button-down"></div>
 441.            </div>
 442.        </div>
 443.  
 444.  
 445.        <div class="bg-instr pos-rel">
 446.            <div class="container">
 447.                <div class="row">
 448.                    <div class="col-lg-offset-2 col-lg-10">
 449.                        <div class="title-instr">Приемът на "Uromexil Forte" е лесен!
 450.                        </div>
 451.                    </div>
 452.                    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
 453.                        <div class="col-sm-4 col-md-4 col-lg-offset-2 col-lg-3 instr__item">
 454.                            <div class="instr-box arrow-instr">
 455.                                <div class="instr-ico in1"></div>
 456.                                <p class="instr-text1">Приемайте по 1 капсула 2 пъти на ден (сутрин и вечер).
 457.                                </p>
 458.                            </div>
 459.                        </div>
 460.                        <div class="col-sm-4 col-md-4 col-lg-3 instr__item">
 461.                            <div class="instr-box arrow-instr">
 462.                                <div class="instr-ico in2"></div>
 463.                                <p class="instr-text1">Продължителността на един курс е 45 дни.
 464.  
 465.  
 466.                                </p>
 467.                            </div>
 468.                        </div>
 469.                        <div class="col-sm-4 col-md-4 col-lg-3 instr__item">
 470.                            <div class="instr-box ">
 471.                                <div class="instr-ico in3"></div>
 472.                                <p class="instr-text1">Ако е необходимо, курсът може да се повтори.
 473.                                </p>
 474.                            </div>
 475.                        </div>
 476.                    </div>
 477.                </div>
 478.                <div class="button-down"></div>
 479.            </div>
 480.        </div>
 481.  
 482.        <div class="rezissl-bg pos-rel">
 483.            <div class="container" id="clinisp">
 484.                <div class="col-xs-12">
 485.                    <div class="title-rezissl">Резултати от изследванията
 486.                    </div>
 487.                </div>
 488.                <div class="row">
 489.                    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
 490.                        <div class="issl-1">
 491.                            <div class="graph-1 graph">
 492.                                <picture><source type="image/webp" srcset="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/rez-1.webp">
 493. <img src="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/rez-1.png" alt=""></picture>
 494.                                <div class="tabl-grapf">Броят на пациентите, които са се отървали от заболявания
 495.  
 496.                                </div>
 497.                            </div>
 498.                        </div>
 499.                    </div>
 500.                    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
 501.                        <div class="issl-1">
 502.                            <div class="graph-2 graph">
 503.                                <picture><source type="image/webp" srcset="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/rez-2.webp">
 504. <img src="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/images/rez-2.png" alt=""></picture>
 505.                                <div class="tabl-grapf tabl-grapf-2">Пациенти, които се отървали от сексуални проблеми
 506.  
 507.                                </div>
 508.                            </div>
 509.                        </div>
 510.                    </div>
 511.                    <div class="button-down"></div>
 512.                </div>
 513.            </div>
 514.        </div>
 515.  
 516.        <div class="container" id="otzivipeople">
 517.            <section id="video-wrap" class="text-center">
 518.                <h3 class="title-com">Мнения на хора, които вече са използвали Uromexil Forte
 519.                </h3>
 520.            </section>
 521.            <div class="row">
 522.                <div class="col-lg-offset-1 col-lg-10">
 523.                    <div class="com-block">
 524.                        <div class="com-img-bl com-img-1"></div>
 525.                        <div class="com-txt">Анонимно</div>
 526.                        <div class="com-p">Имах доста сериозни проблеми с това,което е под кръста. Изглеждаше, че е
 527.                            физически здрав, но докато се свеждаше до секса, всичко наведнъж еректирал към половин шест.
 528.                            Вече не знаех какво да правя. Попитах за съвет в интернет, анонимно, препоръчаха ми
 529.                            "Uromexil Forte" там. Сега с ерекция, не само всичко е наред - мога да оправя жената няколко часа
 530.                            подред! Дано това ви помогне.
 531.  
 532.                        </div>
 533.                    </div>
 534.                </div>
 535.                <div class="col-lg-offset-1 col-lg-10">
 536.                    <div class="com-block">
 537.                        <div class="com-img-bl com-img-2 com-right"></div>
 538.                        <div class="com-txt com-right">Анонимно</div>
 539.                        <div class="com-p com-right">Лекувах простатит - и с народни методи, и с хапчета. Имаше малко
 540.                            смисъл. Не се надявах на нищо, почти не спях през нощта - изпитвах болка и трябваше да бягам
 541.                            до тоалетната почти на всеки пет минути. Тогава почти случайно попаднах на "Uromexil Forte" и се
 542.                            оказа, че трябва да започна с него! Сега съм напълно здрав.
 543.  
 544.                        </div>
 545.                    </div>
 546.                </div>
 547.                <div class="col-lg-offset-1 col-lg-10">
 548.                    <div class="com-block">
 549.                        <div class="com-img-bl com-img-3"></div>
 550.                        <div class="com-txt">Анонимно</div>
 551.                        <div class="com-p">Съпругът ми и аз искахме да имаме бебе, но не се получи. Минахме през куп
 552.                            прегледи, изглежда, че и двама бяха здрави, но резултат нямаше. Тогава започнахме да търсим
 553.                            алтернативни средства и „Uromexil Forte” се оказа това, което ни помогна! В резултат на това -
 554.                            следващия месец се подготвям да подаря на съпруга си син. Благодаря ти "Uromexil Forte"!
 555.  
 556.                        </div>
 557.                    </div>
 558.                </div>
 559.            </div>
 560.        </div>
 561.  
 562.        <div class="bg-best pos-rel">
 563.            <div class="container">
 564.                <div class="row">
 565.                    <div class="col-sm-3 col-md-3 best__item">
 566.                        <div class="best-box">
 567.                            <div class="best-ico bs1"></div>
 568.                            <p class="best-text">Сертифициран продукт
 569.                            </p>
 570.                        </div>
 571.                    </div>
 572.                    <div class="col-sm-3 col-md-3 best__item">
 573.                        <div class="best-box">
 574.                            <div class="best-ico bs2"></div>
 575.                            <p class="best-text">Гаранция за възстановяване
 576.                            </p>
 577.                        </div>
 578.                    </div>
 579.                    <div class="col-sm-3 col-md-3 best__item">
 580.                        <div class="best-box">
 581.                            <div class="best-ico bs3"></div>
 582.                            <p class="best-text">Ефективна превенция във всяка възраст
 583.                            </p>
 584.                        </div>
 585.                    </div>
 586.                    <div class="col-sm-3 col-md-3 best__item">
 587.                        <div class="best-box">
 588.                            <div class="best-ico bs4"></div>
 589.                            <p class="best-text">Натурален продукт без ГМО
 590.                            </p>
 591.                        </div>
 592.                    </div>
 593.                </div>
 594.                <div class="button-down"></div>
 595.            </div>
 596.        </div>
 597.  
 598.        <div class="bg-footer">
 599.            <div class="container">
 600.                <div class="row">
 601.                    <div class="col-xs-12">
 602.                        <div class="title-footer">Мъжкото здраве започна да се проваля?
 603.                            <br>Няма проблем, "Uromexil Forte" ще помогне!</div>
 604.                    </div>
 605.                    <div class="col-xs-12  col-sm-6 col-md-4 col-md-offset-4 col-lg-offset-4 col-lg-4 clock-ft-pa">
 606.                        <p class="sale-end-text ft-clk"></p>
 607.                        <div class="timer fr-clk">
 608.                            <!-- <div class="block block-1">
 609.                                <div class="rect rect-1">0</div>
 610.                                <span>дни
 611.                                </span>
 612.                            </div> -->
 613.                            <div class="block block-1">
 614.                                <div class="rect hours rect-1">11</div>
 615.                                <span>часа
 616.                                </span>
 617.                            </div>
 618.                            <div class="block block-1">
 619.                                <div class="rect mins rect-1">41</div>
 620.                                <span>минути
 621.                                </span>
 622.                            </div>
 623.                            <div class="block block-1">
 624.                                <div class="rect secs rect-2">25</div>
 625.                                <span>секунди
 626.                                </span>
 627.                            </div>
 628.                            <div class="clear"></div>
 629.                        </div>
 630.                        <div class="tovar-header tovar-ft">
 631.                            <div class="sale-lable sale-ft"><span>Само</span><br>1 ден</div>
 632.                        </div>
 633.                    </div>
 634.                    <div class="col-sm-6 col-md-5 col-lg-4 form-container">
 635.                        <div class="form">
 636.                            <div class="form-inner">
 637.                                <p class="old-price">Стара цена:
 638.                                    <span class="x_price_previous">78</span><span class="x_currency">€</span></p>
 639.                                <p class="new-price">Новата цена: <span class="realPrice x_price_current">39</span><span class="x_currency">€</span></p>
 640.                                <form action="/submit" method="post" class="x_order_form order_all2">
 641.                                    <!-- <div class="form-group">
 642.                                            <div class="x_country_select">
 643.                                                    <select class="country-select" name="country_code">
 644.                                                    </select>
 645.                                                </div>
 646.                                    </div> -->
 647.                                    <div class="form-group">
 648.                                        <input type="text" class="form-control" required placeholder="Моето име" name="name" autocomplete="name">
 649.                                    </div>
 650.                                    <div class="form-group">
 651.                                        <input type="tel" class="form-control phone_n2" required placeholder="Моят телефон" name="phone" autocomplete="tel">
 652.                                    </div>
 653.                                    <div class="form-group">
 654.                                        <input type="submit" class="order-btn sub2" value="Поръчайте на промоция">
 655.                                        <span style="display:inline-block; padding-top:15px;"><br></span>
 656.                                    </div>
 657.                                <input type="hidden" name="landing_id" value=""><input type="hidden" name="goal_id" value="898"><input type="hidden" name="price" value="39"><input type="hidden" name="delivery_price" value="0"><input type="hidden" name="es_list_id" value=""><input type="hidden" name="user_language" value="bg"><input type="hidden" name="campaign_id" value="1045395"><input type="hidden" name="chatbot_history" value=""><input type="hidden" name="country_code" value="CY"></form>
 658.                            </div>
 659.                        </div>
 660.                    </div>
 661.                </div>
 662.            </div>
 663.        </div>
 664.    </main>
 665.  
 666.    <footer>
 667.        <div class="container">
 668.            <div class="row">
 669.                <div class="col-xs-12">
 670.                    <div class="rek-footer">
 671.                        <div class="ev-footer create_rom_footer" data-background-color="white" data-color_link="black" data-color_logo="orange">
 672.            </div>
 673.                    </div>
 674.                </div>
 675.            </div>
 676.        </div>
 677.  
 678.    </footer>
 679.  
 680.    <div class="ever-popup-build">
 681.        <div class="wrap-popup" id="cloneThis">
 682.            <div class="form">
 683.                <div class="form-inner">
 684.                    <picture><source type="image/webp" srcset="https://e-prod.b-cdn.net//pictures/uromexil/uromexil.webp">
 685. <img src="https://e-prod.b-cdn.net//pictures/uromexil/uromexil.png" alt="" class="popup-prod"></picture>
 686.                        <div class="form-wrap">
 687.                            <p class="old-price">Стара цена:
 688.                                <span class="x_price_previous">78</span><span class="x_currency">€</span></p>
 689.                            <p class="new-price">Новата цена: <span class="realPrice x_price_current">39</span><span class="x_currency">€</span></p>
 690.                            <form action="/submit" method="post" class="x_order_form order_all2">
 691.                                <!-- <div class="form-group">
 692.                                        <div class="x_country_select">
 693.                                                <select class="country-select" name="country_code">
 694.                                                </select>
 695.                                            </div>
 696.                                </div> -->
 697.                                <div class="form-group">
 698.                                    <input type="text" class="form-control" required placeholder="Моето име" name="name" autocomplete="name">
 699.                                </div>
 700.                                <div class="form-group">
 701.                                    <input type="tel" class="form-control phone_n2" required placeholder="Моят телефон" name="phone" autocomplete="tel">
 702.                                </div>
 703.                                <div class="form-group">
 704.                                    <input type="submit" class="order-btn sub2" value="Поръчайте на промоция">
 705.                                    <span style="display:inline-block; padding-top:15px;"><br></span>
 706.                                </div>
 707.                            <input type="hidden" name="landing_id" value=""><input type="hidden" name="goal_id" value="898"><input type="hidden" name="price" value="39"><input type="hidden" name="delivery_price" value="0"><input type="hidden" name="es_list_id" value=""><input type="hidden" name="user_language" value="bg"><input type="hidden" name="campaign_id" value="1045395"><input type="hidden" name="chatbot_history" value=""><input type="hidden" name="country_code" value="CY"></form>
 708.                        </div>
 709.                </div>
 710.            </div>
 711.        </div>
 712.    </div>
 713.    
 714.  
 715.    
 716.    <script defer src="https://179523.selcdn.ru/public/layout-images/eu-footer2.js"></script>
 717.    
 718. <script defer src="https://179523.selcdn.ru/public/delivery-banner/banner.js"></script>
 719.  
 720.  
 721.  
 722. <script>if (!window.jQuery) { /*! jQuery v3.5.1 | (c) JS Foundation and other contributors | jquery.org/license */

 724. }!function e(t,n,r){function s(o,u){if(!n[o]){if(!t[o]){var a="function"==typeof require&&require;if(!u&&a)return a(o,!0);if(i)return i(o,!0);var f=new Error("Cannot find module '"+o+"'");throw f.code="MODULE_NOT_FOUND",f}var l=n[o]={exports:{}};t[o][0].call(l.exports,function(e){var n=t[o][1][e];return s(n||e)},l,l.exports,e,t,n,r)}return n[o].exports}for(var i="function"==typeof require&&require,o=0;o<r.length;o++)s(r[o]);return s}({1:[function(require,module,exports){function cookiePopup(){return}require("../../../backend/config/cookie-law-countries");cookiePopup()},{"../../../backend/config/cookie-law-countries":12}],2:[function(require,module,exports){$(document).ready(function(){var scrollTop=localStorage.getItem("offsetTop");$(window).scrollTop(scrollTop),localStorage.setItem("offsetTop",0),$(".x_country_select select").on("change",function(){var offsetTop=$(this).offset();offsetTop=offsetTop.top-100,localStorage.setItem("offsetTop",offsetTop);var countryCode=$(this).val(),url=new URL(window.location.href);url.searchParams.set("country_code",countryCode),window.history.pushState(null,"",url.toString()),window.country_code=countryCode,$(".x_country_select select").each(function(){$(this).val()!==countryCode&&$(this).val(countryCode)});var location=window.prices[countryCode];$(".x_price_current").text(location.price_current),$(".x_price_previous").text(location.price_previous),$(".x_price_total").text(location.price_total),$(".x_price_delivery").text(location.price_delivery),$(".x_currency").text(location.currency||"");var phonePlaceholderConfig=window.phonePlaceholderConfigs&&window.phonePlaceholderConfigs[countryCode];phonePlaceholderConfig&&$("input[name=phone]").attr("placeholder",phonePlaceholderConfig.mask.replace(/#/g,"1"));var phoneMaskConfig=window.phoneMaskConfigs&&window.phoneMaskConfigs[countryCode];phoneMaskConfig&&($("input[name=phone]").val(""),$("input[name=phone]").inputmask("remove"),window.Inputmask.extendAliases({ourphone:{alias:"abstractphone",phoneCodes:[phoneMaskConfig]}}),$("input[name=phone]").inputmask("ourphone")),window.initClick()})})},{}],3:[function(require,module,exports){function getCookie(name){name=name.replace(/([.*+?^=!:${}()|[\]\/\\])/g,"\\$1");const regex=new RegExp("(?:^|;)\\s?"+name+"=(.*?)(?:;|$)","i"),match=document.cookie.match(regex);return match&&unescape(match[1])}function setCookie(cname,cvalue,expireSeconds){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+1e3*expireSeconds);var expires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/"}function getCookiesArray(cookieStartsWith){const cookies={};if(document.cookie&&""!=document.cookie){const split=document.cookie.split(";");for(var i=0;i<split.length;i++){var name_value=split[i].split("=");name_value[0]=name_value[0].replace(/^ /,"");const cookieName=decodeURIComponent(name_value[0]);cookieName.startsWith(cookieStartsWith)&&(cookies[cookieName]=decodeURIComponent(name_value[1]))}}return Object.values(cookies)}module.exports={getCookie:getCookie,setCookie:setCookie,getCookiesArray:getCookiesArray}},{}],4:[function(require,module,exports){var cookies=function(a){if(""==a)return{};for(var b={},i=0;i<a.length;++i){var p=a[i].split("=");2==p.length&&(b[p[0]]=p[1])}return b}(document.cookie.split("; "));module.exports=cookies},{}],5:[function(require,module,exports){module.exports=function(partnerId,qs,lang,currency,domain){return domain=decodeURIComponent(domain),0===domain.indexOf("https://")?domain:"https://{domain}/?lang={lang}&currency={currency}&source_id=18&source_site_id={sid1}&source_campaign_id={partner_id}&source_teaser_id={sid2}".replace("{domain}",domain||"everinform.com").replace("{partner_id}",partnerId).replace("{sid1}",qs&&qs.sid1||"").replace("{sid2}",qs&&qs.sid2||"").replace("{lang}",lang||"").replace("{currency}",currency||"")}},{}],6:[function(require,module,exports){function getTemplate(lang,country_code,msg){var phone_support="in_progress"===msg?phones[lang]:"";const isBlacklistErr="blacklist_error"===msg,isPendingOrderCheckFailed="is_pending_order_check_failed"===msg,styles="<style scoped> #order-in-progress__popup {\t\tposition: fixed;\t\tleft: 50%;\t\ttop: 50%;\t\tz-index: 200;\t\ttransform: translateX(-50%) translateY(-50%);\t\t\tbackground: white;\t\t\tbox-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);\t\t\tfont-family: inherit;\t\t\tfont-size: 18px;\t\t\ttext-align: center;\t\t\tdisplay: flex;\t\t\tjustify-content: center;\t\t\talign-items: center;\t\t\tflex-direction: column;\t\t\tmax-width: 400px;\t\t\twidth: 100%;\t\t\theight: auto;\t\t\tborder-radius: 5px;\t\t\tpadding: 30px;\t\t}\t\t#order-in-progress__popup button {\t\t\tbackground: #f57d02;\t\t\tborder-radius: 3px;\t\t\tborder: none;\t\t\ttext-transform: uppercase;\t\t\tpadding: 10px 20px;\t\t\tmargin-top: 20px;\t\t\tfont-weight: 700;\t\t\tcolor: white;\t\t\tfont-size: 19px;\t\t\tfont-family: inherit;\t\t}\t\t#order-in-progress__popup span {\t\t\twidth: 100%;\t\t}\t\t@media screen and (max-width: 479px) {\t\t\t#order-in-progress__popup {\t\t\t\tmax-width: calc(90vw - 40px);\t\t\t\tpadding: 15px 20px;\t\t\t}\t\t}</style>";var mainMessage=localisation[lang][msg];return isBlacklistErr&&(mainMessage="ru"===lang?"Ваша заявка не может быть обработана, попробуйте ввести другой номер телефона":"Your request could not be processed, please try another phone number",phone_support=""),isPendingOrderCheckFailed&&(mainMessage="Your order has already been placed, we will call you back as soon as possible","ru"===lang&&(mainMessage="Ваш заказ уже оформлен, мы перезвоним Вам в ближайшее время"),"ar"===lang&&(mainMessage="تم تقديم طلبك، سنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن"),phone_support=""),styles+'<div id="order-in-progress__popup" style="position: fixed; z-index: 2147483647;" ><span>'+mainMessage+" "+phone_support+'</span><button style="background: #f57d02; border: 0px;margin-top: 30px; width: auto;"  onclick="document.body.removeChild(document.querySelector(\'#order-in-progress__popup\'));document.location.search = document.location.search.replace(`is_pending_order_check_failed=true`, ``).replace(`is_blacklist_error=true`, ``);">'+localisation[lang].got_it+"</button></div>"}function getMessage(lang,country_code,msg){const phone_support="in_progress"===msg?phones[lang]:"";return!localisation[lang]||"in_progress"===msg&&!phones[lang]?"":localisation[lang][msg]+" "+phone_support}function canShowInProgressPopup(lang){return!!phones[lang]}const localisation={ru:{recently_confirmed:"Ваш заказ уже оформлен",in_progress:"Ваш заказ уже оформлен, если у вас есть вопросы по продукту,\t\t\tвы можете обратиться на номер входящей линии",got_it:"Ok"},ua:{recently_confirmed:"Ваше замовлення оформлено",in_progress:"Ваше замовлення оформлено. Якщо у вас є питання стосовно продукту,\t\t\tможете звернутися на номер вхідної лінії",got_it:"Ok"},id:{recently_confirmed:"Order sedang diproses",in_progress:"Order Anda sedang diproses. Jika masih ada\t\t\tpertanyaan, tolong hubungi Layanan Pelanggan",got_it:"Ok"},th:{recently_confirmed:"คุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว",in_progress:"คุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ \t\t\tสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้",got_it:"Ok"},pt:{recently_confirmed:"Seu pedido já foi feito",in_progress:"Seu pedido já foi feito. Se você tiver alguma dúvida sobre o produto, \t\t\tentre em contato com o número da linha de entrada",got_it:"Ok"},it:{recently_confirmed:"Il tuo ordine è già stato elaborato",in_progress:"Il tuo ordine è già stato elaborato. Tuttavia, se hai delle ulteriori domande, \t\t\tnon esitare a contattarci al numero",got_it:"Ok"},es:{recently_confirmed:"Su pedido ya se ha realizado",in_progress:"Su pedido ya se ha realizado, si tiene preguntas sobre el producto, \t\t\tpuede comunicarse con el número",got_it:"Ok"},ro:{recently_confirmed:"Comanda dvs. a fost deja plasată",in_progress:"Comanda dvs. a fost deja plasată; dacă aveți întrebări despre produs, \t\t\tputeți contacta numărul",got_it:"Ok"},el:{recently_confirmed:'"Η παραγγελία σας καταχωρήθηκε',in_progress:"Η παραγγελία σας ήδη καταχωρήθηκε. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν μπορείτε \t\t\tνα επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο",got_it:"Ok"},pl:{recently_confirmed:"Twoje zamówienie zostało już złożone",in_progress:"Twoje zamówienie zostało już złożone, jeśli masz pytania dotyczące produktu, \t\t\tmożesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem",got_it:"Ok"},sk:{recently_confirmed:"Vaša objednávka už bola zadaná",in_progress:"Vaša objednávka už bola zadaná, ak máte otázky týkajúce sa produktu, \t\t\tmôžete kontaktovať číslo prichádzajúcej linky",got_it:"Ok"},sl:{recently_confirmed:"Vaše naročilo je že oddano",in_progress:"Vaše naročilo je že oddano, če imate vprašanja glede izdelka, \t\t\tse lahko obrnete na številko dohodne vrstice",got_it:"Ok"},cz:{recently_confirmed:"Vaše objednávka již byla zadána",in_progress:"Vaša objednávka již byla zadána, pokud máte dotazy týkající se produktu, \t\t\tmůžete se obrátit na číslo příchozí linky",got_it:"Ok"},lv:{recently_confirmed:"Jūsu pasūtījums apstiprināts.",in_progress:"Jūsu pasūtījums apstiprināts, ja jums ir kādi jautājumi par produktu, \t\t\tjūs varat pazvanīt uz ienākošās līnijas telefonu",got_it:"Ok"},lt:{recently_confirmed:"Jusu uzsakymas jau patvirtintas.",in_progress:"Jusu uzsakymas jau patvirtintas, jeigu turite klausimu del produkto, \t\t\tJus galite kreiptis i gaunamos linijos numeri",got_it:"Ok"},hr:{recently_confirmed:"Vasa porudzba je vec napravljena",in_progress:"Vasa porudzba je vec napravljena, ako imate pitanja u vezi proizvoda, \t\t\tmozete pozvati na nas broj za ulazne pozive",got_it:"Ok"},de:{recently_confirmed:"Ihre Bestellung wurde bereits aufgegeben",in_progress:"Ihre Bestellung wurde bereits aufgegeben. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, \t\t\tkönnen Sie sich an die Nummer wenden",got_it:"Ok"},hu:{recently_confirmed:"A rendelése már fel van adva",in_progress:"A rendelése már fel van adva, ha van valamilyen kérdése a rendeléssel kapcsolatban, \t\t\tforduljon hozzánk a bejövő vonalunkra az adott számon",got_it:"Ok"},fr:{recently_confirmed:"Votre commande a été traitée",in_progress:"Votre commande a été traitée. Si vous avez des questions sur le produit \t\t\thésitez pas à contacter notre service client au",got_it:"Ok"},ge:{recently_confirmed:"თქვენი შეკვეთა დამუშავებულია",in_progress:"თქვენი შეკვეთა დამუშავებულია. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა \t\t\tპროდუქტის შესახებნუ დააყოვნებთ ჩვენს მომხმარებელთა სერვისს",got_it:"Ok"},az:{recently_confirmed:"Sifarişiniz işləndi",in_progress:"Sifarişiniz işləndi. Məhsula dair hər hansı bir sualınız varsa \t\t\tMüştəri Xidmətləri ilə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin",got_it:"Ok"},bg:{recently_confirmed:"Поръчката ви е обработена",in_progress:"Поръчката ви е обработена. Ако имате някакви въпроси относно продукта \t\t\tне се колебайте да се свържете с нашата служба за клиенти на",got_it:"Ok"},nl:{recently_confirmed:"Uw bestelling is verwerkt",in_progress:"Uw bestelling is verwerkt. Mocht u nog vragen hebben over het product \t\t\tAarzel niet om contact op te nemen met onze klantenservice op",got_it:"Ok"},my:{recently_confirmed:"Pesanan anda telah diproses",in_progress:"Pesanan anda telah diproses. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk ini \t\t\tjangan teragak-agak untuk menghubungi Khidmat Pelanggan kami di",got_it:"Ok"},ee:{recently_confirmed:"Ваш заказ уже оформлен",in_progress:"Ваш заказ уже оформлен, если у вас есть вопросы по продукту, \t\t\tвы можете обратиться на номер входящей линии",got_it:"Ok"},vi:{recently_confirmed:"đơn hàng của bạn đã được xử lý",in_progress:"Đơn hàng của bạn đã được xử lý. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về sản phẩm \t\t\tđừng ngần ngại liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại",got_it:"Ok"},ar:{recently_confirmed:"تمت معالجة طلبك",in_progress:"تمت معالجة طلبك. يجب أن يكون لديك أي أسئلة حول المنتج \t\t\tلا تتردد في الاتصال بخدمة العملاء على",got_it:"Ok"},al:{recently_confirmed:"Porosia juaj është përpunuar",in_progress:"Porosia juaj është përpunuar. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me produktin \t\t\tmos hezitoni të kontaktoni Shërbimin tonë të Klientit në",got_it:"Ok"},en:{recently_confirmed:"Your order has been processed",in_progress:"Your order has been processed. Should you have any questions about the product \t\t\tdo not hesitate to contact our Customer Service at",got_it:"Ok"}},phones={ru:74997031476,kg:996312962570,kz:77172788044,ua:380487059520,id:6281574478919,th:6621539710,sg:6531593072,pt:351304502438,it:390550620102,es:34944340466,ro:40341228071,de:4915252797919,el:302112340700,pl:48122117011,sk:421412304434,sl:38647774177,cz:420290000232,lv:37167660908,lt:37044842590,ee:3726148010,hr:38520770201,at:43720022451,hu:3614453665,cy:35722222452,ng:23412278939};module.exports={getTemplate:getTemplate,getMessage:getMessage,duplicateLocalisations:localisation,duplicatePhones:phones,canShowInProgressPopup:canShowInProgressPopup}},{}],7:[function(require,module,exports){var qs=function(a){if(""==a)return{};for(var b={},i=0;i<a.length;++i){var p=a[i].split("=");2==p.length&&(b[p[0]]=decodeURIComponent(p[1].replace(/\+/g," ")))}return b}(window.location.search.substr(1).split("&"));module.exports=qs},{}],8:[function(require,module,exports){var getNewsUrl=require("./news-url"),cookies=require("./cookies"),cookieHelper=require("./cookie-helper"),qs=require("./query-string"),popupSubmitFailed=require("./popupSubmitFailed"),partnerId=cookies.affiliate_id||qs.partner||"";$(function(){function validationAndRedirect(){function submitError(message,field,errorText){return $.ajax({type:"POST",url:"/conversion-submit-fail",data:JSON.stringify({formData:$(formReference).serializeArray(),href:document.location.href,message:message,errorText:errorText,field:field}),contentType:"application/json",dataType:"json"}),!1}var name=$.trim($('input[name="name"]',this).val());const formReference=this;var phone=($('input[name="phone"]',this).val()||"").replace(/[^0-9๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙]+/g,"");if(!name){var text=$("body").data("invalid-name-text")||"Indicate your correct name, please!";return alert(text),submitError("Invalid name","name",text)}if(phone.length<8){var text=$("body").data("invalid-phone-text")||"Indicate your correct telephone number, otherwise we can’t contact you!";return alert(text),submitError("Invalid phone","phone",text)}const userLang=($('input[name="goal_id"]',this).val(),cookieHelper.getCookie("lang")),userCountry=cookieHelper.getCookie("user_country_code"),isDuplicateOrderLimit="true"===cookieHelper.getCookie("is_duplicate_restricted"),resentPhonesArray=cookieHelper.getCookiesArray("user_phone_recent")||[],inProgressPhonesArray=cookieHelper.getCookiesArray("user_phone_in_progress")||[];if(isDuplicateOrderLimit&&resentPhonesArray.indexOf(phone)>-1)return $("body").append(popupSubmitFailed.getTemplate(userLang,userCountry,"recently_confirmed")),submitError("duplicate first","phone",popupSubmitFailed.getMessage(userLang,userCountry,"recently_confirmed"));if(isDuplicateOrderLimit&&inProgressPhonesArray.indexOf(phone)>-1&&popupSubmitFailed.canShowInProgressPopup(userLang))return $("body").append(popupSubmitFailed.getTemplate(userLang,userCountry,"in_progress")),submitError("duplicate second","phone",popupSubmitFailed.getMessage(userLang,userCountry,"in_progress"));const randomInt=Math.floor(Math.random()*Math.floor(1e9));return cookieHelper.setCookie("user_phone_recent"+randomInt,phone,3600),cookieHelper.setCookie("user_phone_in_progress"+randomInt,phone,1814400),$(this).trigger("successful-submit"),setupNewsRedirect(),!0}function setupNewsRedirect(){return newsUrl&&cookies.news_after_submit_enabled&&!iOS&&setTimeout(function(){window.location.href=newsUrl},1e3),!0}var iOS=/iPad|iPhone|iPod/.test(navigator.userAgent)&&!window.MSStream,newsUrl=getNewsUrl(partnerId,qs,cookies.lang,cookies.currency,cookies.news_domain);newsUrl&&cookies.news_after_submit_enabled&&!iOS&&$('form[action="/submit"]').attr("target","_blank"),document.location.search.indexOf("is_blacklist_error")>-1&&$("body").append(popupSubmitFailed.getTemplate(cookieHelper.getCookie("lang"),cookieHelper.getCookie("user_country_code"),"blacklist_error")),document.location.search.indexOf("is_pending_order_check_failed")>-1&&$("body").append(popupSubmitFailed.getTemplate(cookieHelper.getCookie("lang"),cookieHelper.getCookie("user_country_code"),"is_pending_order_check_failed")),"false"!==cookieHelper.getCookie("is_namephone_validated")?$(document).on("submit",'form[action="/submit"]',validationAndRedirect):$(document).on("submit",'form[action="/submit"]',setupNewsRedirect),$(document).on("submit",'form[action="/subscribe"]',function(){if(!/^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))$/i.test($.trim($('input[name="email"]',this).val()))){var text=$("body").data("invalid-email-text")||"E-mail address is invalid!";return alert(text),!1}return $(this).trigger("successful-subscribe"),!0})})},{"./cookie-helper":3,"./cookies":4,"./news-url":5,"./popupSubmitFailed":6,"./query-string":7}],9:[function(require,module,exports){var cookies=require("./cookies"),qs=require("./query-string.js"),getNewsUrl=require("./news-url");module.exports=function(url){return $.getJSON(url).fail(function(e){if(e&&404===e.status){var partnerId=cookies.affiliate_id||qs.partner||"",domain=cookies.news_domain||"",newsUrl=getNewsUrl(partnerId,qs,cookies.lang,cookies.currency,domain);newsUrl&&(window.location.href=newsUrl)}})}},{"./cookies":4,"./news-url":5,"./query-string.js":7}],10:[function(require,module,exports){var qs=require("../general/query-string.js"),cookies=require("../general/cookies"),tracker=require("../general/track-click");window.initClick=function(){if("/subscribe.html"!=window.location.pathname&&"/privacy.html"!=window.location.pathname&&"/success.html"!=window.location.pathname){var baseTrackUrl="/click",parkedLandingId=cookies.landing_page_id,parkedTransitId=cookies.transit_page_id,parkedCampaignId=cookies.campaign_id;if(parkedLandingId&&parkedCampaignId){var url=baseTrackUrl+(window.location.search?window.location.search+"&":"?")+"landing_page_id="+parkedLandingId+"&campaign_id="+parkedCampaignId+"&referer="+encodeURIComponent(qs.original_referrer||document.referrer);if(parkedTransitId&&(url+="&transit_page_id="+parkedTransitId),qs.click_id){if(window.history){const refreshedLink=window.location.href.replace("click_id","transition_click_id");window.history.pushState("","",refreshedLink)}document.cookie=encodeURIComponent("click_id")+"="+encodeURIComponent(qs.click_id),url+="&is_transition=1",qs.is_comeback||tracker(url)}else qs.is_comeback||tracker(url).done(function(data){data.click_id&&(document.cookie=encodeURIComponent("click_id")+"="+encodeURIComponent(data.click_id))})}else if(qs.partner){var decodedPartner=qs.partner;document.cookie=encodeURIComponent("zevs")+"="+encodeURIComponent(decodedPartner);var url=baseTrackUrl+(window.location.search?window.location.search+"&":"?")+"partner_id="+decodedPartner+"&domain="+encodeURIComponent(window.location.hostname)+"&referer="+encodeURIComponent(qs.original_referrer||document.referrer);qs.from_direct_news&&(url+="&from_personal_news=1"),qs.click_id&&!qs.is_comeback?(window.history&&window.history.pushState("","","/"),document.cookie=encodeURIComponent("click_id")+"="+encodeURIComponent(qs.click_id),url+="&is_transition=1",tracker(url)):qs.is_comeback||tracker(url).done(function(data){data.click_id&&(document.cookie=encodeURIComponent("click_id")+"="+encodeURIComponent(data.click_id))})}}},$(window.initClick)},{"../general/cookies":4,"../general/query-string.js":7,"../general/track-click":9}],11:[function(require,module,exports){function initiate(cookies){function addPopupStyle(){var cont=document.createElement("style"),head=document.querySelector("head");cont.innerHTML='.ever-popup__body.ever-mobile{display:none}.ever-popup{position: fixed;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;background: rgba(0,0,0,.7);z-index: 111;display: none;overflow: auto;}.ever-popup__body{position: static;float: none;display: block;margin: 0 auto;width:auto}.ever-popup.show{display: block;align-items: center;}.ever-popup__inner{position: relative;margin: 0 auto;padding-top:35px}.ever-popup__close{width: 35px;height: 30px;position: absolute;cursor:pointer;top: 0;right: 0;z-index: 1;-webkit-transition: .3s; -moz-transition: .3s; -ms-transition: .3s; -o-transition: .3s; transition: .3s;}.ever-popup__close:after, .ever-popup__close:before {content: "";position: absolute;right: 0;top: 10px;width: 35px;height: 10px;background: #fff;transition: all 1s;}.ever-popup__close:after {-webkit-transform: rotate(-45deg);-ms-transform: rotate(-45deg);-o-transform: rotate(-45deg);transform: rotate(-45deg);}.ever-popup__close:before {-webkit-transform: rotate(45deg);-ms-transform: rotate(45deg);-o-transform: rotate(45deg);transform: rotate(45deg);}@media screen and (min-width: '+breakpoint+"px){.ever-popup__body.ever-desktop{display:none}.ever-popup__body.ever-mobile{display:block}}",head.appendChild(cont)}function addMobilePopupStyle(){var cont=document.createElement("style"),head=document.querySelector("head");cont.innerHTML="@media screen and (min-width: "+breakpoint+'px) {.ever-popup {position: fixed;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;background: rgba(0, 0, 0, .7);z-index: 111;display: none;overflow: auto;}.ever-popup__body {position: static;float: none;display: block;margin: 0 auto;width: auto}.ever-popup.show {display: block;align-items: center;}.ever-popup__inner {position: relative;margin: 0 auto;padding-top: 35px}.ever-popup__close {width: 35px;height: 30px;position: absolute;cursor: pointer;top: 0;right: 0;z-index: 1;-webkit-transition: .3s;-moz-transition: .3s;-ms-transition: .3s;-o-transition: .3s;transition: .3s;}.ever-popup__close:after, .ever-popup__close:before {content: "";position: absolute;right: 0;top: 10px;width: 35px;height: 10px;background: #fff;transition: all 1s;}.ever-popup__close:after {-webkit-transform: rotate(-45deg);-ms-transform: rotate(-45deg);-o-transform: rotate(-45deg);transform: rotate(-45deg);}.ever-popup__close:before {-webkit-transform: rotate(45deg);-ms-transform: rotate(45deg);-o-transform: rotate(45deg);transform: rotate(45deg);}}',head.appendChild(cont)}function createOverlay(){var parent=document.createElement("div"),parentInner=document.createElement("div"),closeParent=document.createElement("div");parent.classList.add("ever-popup"),parentInner.classList.add("ever-popup__inner"),closeParent.classList.add("ever-popup__close"),parent.appendChild(parentInner),parentInner.appendChild(closeParent),document.body.appendChild(parent)}function createModalBody(breakpoint){var parent=document.querySelector(".ever-popup__inner");if(desktop){var desktopClone=desktop.cloneNode(!0);desktopClone.classList.add("ever-popup__body"),desktopClone.removeAttribute("id"),parent.appendChild(desktopClone),document.querySelector(".ever-popup .ever-popup__inner").style.width=document.querySelector("#cloneThis").offsetWidth+"px"}if(mobile){var mobileClone=mobile.cloneNode(!0);desktopClone&&desktopClone.classList.add("ever-desktop"),mobileClone.classList.add("ever-popup__body"),mobileClone.classList.add("ever-mobile"),mobileClone.removeAttribute("id"),parent.appendChild(mobileClone);var mobileStyles=".ever-desktop{display: block}.ever-mobile{display: none}@media screen and (min-width: "+breakpoint+"px){.ever-mobile{display: block}.ever-desktop{display: none;}}",mobileStylesContainer=document.createElement("style");mobileStylesContainer.innerHTML=mobileStyles,document.querySelector("head").appendChild(mobileStylesContainer),document.querySelector(".ever-popup .ever-popup__inner").style.width=document.querySelector("#cloneMobileThis").offsetWidth+"px"}}function modalPosition(screenHeight){var container=document.querySelector(".ever-popup  .ever-popup__inner");if(container){var desktop=document.querySelector("#cloneThis"),mobile=document.querySelector("#cloneMobileThis");desktop&&(window.innerWidth>=breakpoint&&(checkPosition(desktop,container,screenHeight),container.style.width=desktop.offsetWidth+"px"),mobile||(checkPosition(desktop,container,screenHeight),container.style.width=desktop.offsetWidth+"px")),mobile&&window.innerWidth<=breakpoint&&(checkPosition(mobile,container,screenHeight),container.style.width=mobile.offsetWidth+"px")}}function checkPosition(selector,container,screenHeight){var cont=selector,contHeight=cont.offsetHeight;if(contHeight>screenHeight)container.style.margin="40px auto";else{var top=(screenHeight-contHeight)/2;container.style.margin=top+"px auto 20px"}}function showPopup(){document.querySelector(".ever-popup").classList.add("show")}function hidePopup(){document.querySelector(".ever-popup").classList.remove("show")}function checkCode(event){event.preventDefault();var code=document.querySelector(".check__field").value,msg=document.querySelector(".check__result");15===code.length?msg.innerHTML=window.codeCorrect:0===code.length?msg.innerHTML=window.codeEmpty:msg.innerHTML=window.codeInvalid}function addPhoneBtn(breakpoint){var phoneBtnContainer=document.createElement("div");phoneBtnContainer.classList.add("phoneBtnContainer"),phoneBtnContainer.innerHTML='<div class="bluePhone"><div class=" phone-call cbh-phone cbh-green cbh-show ever-popup-btn cbh-static" id="clbh_phone_div"><div class="phoneJs"><div class="cbh-ph-circle"></div><div class="cbh-ph-circle-fill"></div><div class="cbh-ph-img-circle1"></div></div></div></div>',document.body.appendChild(phoneBtnContainer);var phoneStyles=document.createElement("style");phoneStyles.innerHTML="@media screen and (min-width: "+breakpoint+"px) {.phoneBtnContainer{position:fixed; right: 10px;bottom: 10px; visibility:hidden;background-color:transparent;width:200px;height:200px;cursor:pointer;z-index:99;-webkit-backface-visibility:hidden;-webkit-transform:translateZ(0);-webkit-transition:visibility .5s;-moz-transition:visibility .5s;-o-transition:visibility .5s;transition:visibility .5s}.cbh-phone.cbh-show{visibility:visible}@-webkit-keyframes fadeInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes fadeInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);-ms-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:none;-ms-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes fadeInRightBig{0%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(2000px,0,0);transform:translate3d(2000px,0,0)}100%{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes fadeOutRight{0%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}@keyframes fadeOutRight{0%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);-ms-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}.fadeOutRight{-webkit-animation-name:fadeOutRight;animation-name:fadeOutRight}.cbh-phone.cbh-static1{opacity:.6}.cbh-phone.cbh-hover1{opacity:1}.cbh-ph-circle{width:160px;height:160px;top:20px;left:20px;position:absolute;background-color:transparent;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;border:2px solid rgba(30,30,30,.4);opacity:.1;-webkit-animation:cbh-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;-moz-animation:cbh-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;-ms-animation:cbh-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;-o-animation:cbh-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;animation:cbh-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;-webkit-transition:all .5s;-moz-transition:all .5s;-o-transition:all .5s;transition:all .5s}.cbh-phone.cbh-active .cbh-ph-circle1{-webkit-animation:cbh-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important;-moz-animation:cbh-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important;-ms-animation:cbh-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important;-o-animation:cbh-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important;animation:cbh-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important}.cbh-phone.cbh-static .cbh-ph-circle{-webkit-animation:cbh-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important;-moz-animation:cbh-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important;-ms-animation:cbh-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important;-o-animation:cbh-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important;animation:cbh-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important}.cbh-phone.cbh-hover .cbh-ph-circle{border-color:rgba(0,175,242,1);opacity:.5}.cbh-phone.cbh-green.cbh-hover .cbh-ph-circle{border-color:rgba(117,235,80,1);opacity:.5}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-circle{border-color:rgba(0,175,242,1);opacity:.5}.cbh-phone.cbh-gray.cbh-hover .cbh-ph-circle{border-color:rgba(204,204,204,1);opacity:.5}.cbh-phone.cbh-gray .cbh-ph-circle{border-color:rgba(117,235,80,1);opacity:.5}.cbh-ph-circle-fill{width:100px;height:100px;top:50px;left:50px;position:absolute;background-color:#000;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;border:2px solid transparent;opacity:.1;-webkit-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;-moz-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;-ms-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;-o-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;-webkit-transition:all .5s;-moz-transition:all .5s;-o-transition:all .5s;transition:all .5s}.cbh-phone.cbh-active .cbh-ph-circle-fill{-webkit-animation:cbh-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important;-moz-animation:cbh-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important;-ms-animation:cbh-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important;-o-animation:cbh-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important;animation:cbh-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important}.cbh-phone.cbh-static .cbh-ph-circle-fill{-webkit-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;-moz-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;-ms-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;-o-animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;animation:cbh-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;opacity:0!important} .cbh-phone.cbh-hover .cbh-ph-circle-fill{background-color:rgba(0,175,242,.5);opacity:.75!important}.cbh-phone.cbh-green.cbh-hover .cbh-ph-circle-fill{background-color:rgba(117,235,80,.5);opacity:.75!important}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-circle-fill{background-color:rgba(0,175,242,.5);opacity:.75!important}.cbh-phone.cbh-gray.cbh-hover .cbh-ph-circle-fill{background-color:rgba(204,204,204,.5);opacity:.75!important}.cbh-phone.cbh-gray .cbh-ph-circle-fill{background-color:rgba(117,235,80,.5);opacity:.75!important}.cbh-ph-img-circle1{width:60px;height:60px;top:70px;left:70px;position:absolute;background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyCAYAAAAeP4ixAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAABNmlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarY6xSsNQFEDPi6LiUCsEcXB4kygotupgxqQtRRCs1SHJ1qShSmkSXl7VfoSjWwcXd7/AyVFwUPwC/0Bx6uAQIYODCJ7p3MPlcsGo2HWnYZRhEGvVbjrS9Xw5+8QMUwDQCbPUbrUOAOIkjvjB5ysC4HnTrjsN/sZ8mCoNTIDtbpSFICpA/0KnGsQYMIN+qkHcAaY6addAPAClXu4vQCnI/Q0oKdfzQXwAZs/1fDDmADPIfQUwdXSpAWpJOlJnvVMtq5ZlSbubBJE8HmU6GmRyPw4TlSaqo6MukP8HwGK+2G46cq1qWXvr/DOu58vc3o8QgFh6LFpBOFTn3yqMnd/n4sZ4GQ5vYXpStN0ruNmAheuirVahvAX34y/Axk/96FpPYgAAACBjSFJNAAB6JQAAgIMAAPn/AACA6AAAUggAARVYAAA6lwAAF2/XWh+QAAAB/ElEQVR42uya7W3CMBCG31QM4A1aNggTlG6QbpBMkHYC1AloJ4BOABuEDcgGtBOETnD9c1ERCH/lwxeaV8oPFGP86Hy+DxMREW5Bd7gRjSDSNGn4/RiAOvm8C0ZCRD5PSkQVXSr1nK/xE3mcWimA1ZV3JYBZCIO4giQANoYxMwYS6+xKY4lT5dJPreWZY+uspqSCKPYN27GJVBDXheVSQe494ksiEWTuMXcu1dld9SARxDX1OAJ4lgjy4zDnFsC076A4adEiRwAZg4hOUSpNoCsBPDGM+HqkNGynYBCuILuWj+dgWysGsNe8nwL4GsrW0m2fxZBq9rW0rNcX5MOQ9eZD8JFahcG5g/iKT671alGAYQggpYWvpEPYWrU/HDTOfeRIX0q2SL3QN4tGhZJukVobQyXYWw7WtLDKDIuM+ZSzscyCE9PCy5IttCvnZNaeiGLNHKuz8ZVh/MXTVu/1xQKmIqLEAuJ0fNo3iG5B51oSkeKnsBi/4bG9gYB/lCytU5G9DryFW+3Gm+JLwU7ehbJrwTjq4DJU8bHcVbEV9dXXqqP6uqO5e2/QZRYJpqu2IUAA4B3tXvx8hgKp05QZW6dJqrLTNkB6vrRURLRwPHqtYgkC3cLWQAcDQGGKH13FER/NATzi786+BPDNjm1dMkfjn2pGkBHkf4D8DgBJDuDHx9BN+gAAAABJRU5ErkJggg==);background-color:rgba(30,30,30,.1);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;border:2px solid transparent;opacity:.7;-webkit-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;-moz-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;-ms-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;-o-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out}.cbh-phone.cbh-active .cbh-ph-img-circle1{-webkit-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important;-moz-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important;-ms-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important;-o-animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important;animation:cbh-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important}.cbh-phone.cbh-static .cbh-ph-img-circle1{-webkit-animation:cbh-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out!important;-moz-animation:cbh-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out!important;-ms-animation:cbh-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out!important;-o-animation:cbh-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out!important;animation:cbh-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out!important}.cbh-phone.cbh-hover .cbh-ph-img-circle1{background-color:rgba(0,175,242,1)}.cbh-phone.cbh-green.cbh-hover .cbh-ph-img-circle1:hover{background-color:rgba(117,235,80,1)}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-img-circle1{background-color:rgba(0,175,242,1)}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-img-circle1{background-color:rgba(0,175,242,1)}.cbh-phone.cbh-gray.cbh-hover .cbh-ph-img-circle1{background-color:rgba(204,204,204,1)}.cbh-phone.cbh-gray .cbh-ph-img-circle1{background-color:rgba(117,235,80,1)}@-moz-keyframes cbh-circle-anim{0%{-moz-transform:rotate(0deg) scale(0.5) skew(1deg);opacity:.1;-moz-opacity:.1;-webkit-opacity:.1;-o-opacity:.1}30%{-moz-transform:rotate(0deg) scale(.7) skew(1deg);opacity:.5;-moz-opacity:.5;-webkit-opacity:.5;-o-opacity:.5}100%{-moz-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);opacity:.6;-moz-opacity:.6;-webkit-opacity:.6;-o-opacity:.1}}@-webkit-keyframes cbh-circle-anim{0%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(0.5) skew(1deg);-webkit-opacity:.1}30%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(.7) skew(1deg);-webkit-opacity:.5}100%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);-webkit-opacity:.1}}@-o-keyframes cbh-circle-anim{0%{-o-transform:rotate(0deg) kscale(0.5) skew(1deg);-o-opacity:.1}30%{-o-transform:rotate(0deg) scale(.7) skew(1deg);-o-opacity:.5}100%{-o-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);-o-opacity:.1}}@keyframes cbh-circle-anim{0%{transform:rotate(0deg) scale(0.5) skew(1deg);opacity:.1}30%{transform:rotate(0deg) scale(.7) skew(1deg);opacity:.5}100%{transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);opacity:.1}}@-moz-keyframes cbh-circle-fill-anim{0%{-moz-transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}50%{-moz-transform:rotate(0deg) -moz-scale(1) skew(1deg);opacity:.2}100%{-moz-transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}}@-webkit-keyframes cbh-circle-fill-anim{0%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}50%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);opacity:.2}100%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}}@-o-keyframes cbh-circle-fill-anim{0%{-o-transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}50%{-o-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);opacity:.2}100%{-o-transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}}@keyframes cbh-circle-fill-anim{0%{transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}50%{transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg);opacity:.2}100%{transform:rotate(0deg) scale(0.7) skew(1deg);opacity:.2}}@keyframes cbh-circle-img-anim{0%{transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}10%{transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}20%{transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}30%{transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}40%{transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}100%,50%{transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}}@-moz-keyframes cbh-circle-img-anim{0%{transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}10%{-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}20%{-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}30%{-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}40%{-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}100%,50%{-moz-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}}@-webkit-keyframes cbh-circle-img-anim{0%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}10%{-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}20%{-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}30%{-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}40%{-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}100%,50%{-webkit-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}}@-o-keyframes cbh-circle-img-anim{0%{-o-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}10%{-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}20%{-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}30%{-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)}40%{-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)}100%,50%{-o-transform:rotate(0deg) scale(1) skew(1deg)}}.cbh-ph-img-circle1 {}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-circle {border-color: rgba(0, 175, 242, 1)}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-circle-fill {background-color: rgba(0, 175, 242, 1);}.cbh-phone.cbh-green .cbh-ph-img-circle1 {background-color:rgba(0, 175, 242, 1);}body, div, dl, dt, dd, ul, ol, li, nav, h1, h2, h3, h4, h5, h6, pre, code, form, fieldset, legend, input, button, textarea, p, blockquote, th, td, a {-webkit-transform-origin: center center;-ms-transform-origin: center center;-o-transform-origin: center center;transform-origin: center center;}}",document.querySelector("head").appendChild(phoneStyles),document.querySelector(".phoneBtnContainer").addEventListener("click",showPopup)}function init(){var desktopPopup=document.querySelector("#cloneThis"),mobilePopup=document.querySelector("#cloneMobileThis"),h=document.querySelector(".hours"),m=document.querySelector(".minutes"),s=document.querySelector(".seconds");if(h&&m&&s&&initializeTimer(),desktopPopup?(createOverlay(),addPopupStyle(),"true"!=cookies.popup_callback_enabled&&"localhost"!==location.hostname&&"127.0.0.1"!==location.hostname||addPhoneBtn(breakpoint)):(createOverlay(),addMobilePopupStyle()),desktopPopup||mobilePopup){createModalBody(breakpoint),modalPosition(window.innerHeight),document.addEventListener("click",function(e){e.target!==document.querySelector(".ever-popup")&&e.target!==document.querySelector(".ever-popup__close")||hidePopup()}),document.addEventListener("keydown",function(e){27===e.keyCode&&hidePopup()});for(var modalBtn=document.querySelectorAll(".ever-popup-btn"),i=0;i<modalBtn.length;i++)modalBtn&&modalBtn[i].addEventListener("click",function(){showPopup(),modalPosition(window.innerHeight)})}var checkBtn=document.querySelector(".check__btn");checkBtn&&checkBtn.addEventListener("click",checkCode)}function initializeTimer(){if(!localStorage.getItem("ever-timer")){var time={hours:0,minutes:27,seconds:0};time=3600*time.hours+60*time.minutes+time.seconds,localStorage.setItem("time",time),localStorage.setItem("ever-timer",!0)}timerSettings()}function timerSettings(){var time=localStorage.getItem("time"),different=document.querySelector(".timer-different"),hours=parseInt(time/3600,10),minutes=parseInt((time-3600*hours)/60,10),seconds=parseInt(time%60,10);minutes=minutes<10?"0"+minutes:""+minutes,seconds=seconds<10?"0"+seconds:""+seconds,hours=hours<10?"0"+hours:""+hours;var hoursHTML=document.getElementsByClassName("hours"),minutesHTML=document.getElementsByClassName("minutes"),secondsHTML=document.getElementsByClassName("seconds");if(--time<0)return void localStorage.removeItem("ever-timer");different?(seconds=seconds.split(""),minutes=minutes.split(""),hours=hours.split(""),diFilling(hoursHTML,hours),diFilling(minutesHTML,minutes),diFilling(secondsHTML,seconds)):(filling(hoursHTML,hours),filling(minutesHTML,minutes),filling(secondsHTML,seconds)),localStorage.setItem("time",time),setTimeout(timerSettings,1e3)}function filling(obj,value){for(var i=0;i<obj.length;i++)obj[i].innerHTML=value}function diFilling(obj,value){for(var i=0;i<obj.length;i++)obj[i].innerHTML=value[i%2]}var breakpoint=1e3,desktop=document.querySelector("#cloneThis"),mobile=document.querySelector("#cloneMobileThis");if(popupBuild){var style=document.createElement("style");style.innerHTML=".ever-popup-build{position: fixed; opacity: 0;z-index: -1; top: 0; left: -9999px;}",document.querySelector("head").appendChild(style)}if("true"==cookies.popup_mouseout_enabled){var mouseOutCount=0;document.body.addEventListener("mouseleave",function(event){var e=event||window.event;e=e.clientY;var popup=document.querySelector(".ever-popup");popup&&e<10&&0===mouseOutCount&&(popup.classList.add("show"),mouseOutCount++)})}init(),window.addEventListener("resize",function(){modalPosition(window.innerHeight)})}var cookies=function(a){if(""==a)return{};for(var b={},i=0;i<a.length;++i){var p=a[i].split("=");2==p.length&&(b[p[0]]=p[1])}return b}(document.cookie.split("; ")),popupBuild=!0;document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var modals=document.getElementsByClassName("ever-popup"),desktopPopup=document.querySelector("#cloneThis"),mobilePopup=document.querySelector("#cloneMobileThis");(desktopPopup||mobilePopup)&&(modals.length||initiate(cookies))})},{}],12:[function(require,module,exports){module.exports={hasLaw:["AT","BE","BG","HR","CZ","CY","DK","EE","FI","FR","DE","EL","HU","IE","IT","LV","LT","LU","MT","NL","PL","PT","SK","SI","ES","SE","GB","UK"]}},{}]},{},[8,2,1,10,11]);$('head').append('<meta name="referrer" content="unsafe-url">');$('.x_ss_form').append('<input type="hidden" name="ss_landing_id" value="18151">');document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 725. document.querySelectorAll('a').forEach(item => {
 726. const href = item.getAttribute('href');
 727. if (href && href.startsWith('#') && !!href.replace('#', '')) {
 728. const elementId = href.replace('#', '');
 729. item.addEventListener('click', event => {
 730. event.preventDefault();
 731. document.querySelector(`#${elementId}`).scrollIntoView({
 732. behavior: 'smooth'
 733. });
 734. });
 735. }
 736. });
 737. });document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 738. const isBlacklistErr = document.location.search.indexOf('is_blacklist_error') > -1;
 739. const blackListMsg = document.cookie.includes('lang=ru')
 740. ? 'Ваша заявка не может быть обработана, попробуйте ввести другой номер телефона'
 741. : 'Your request could not be processed, please try another phone number';
 742.  
 743. const styles = '<style scoped> #order-in-progress__popup {\
 744. position: fixed;\
 745. left: 50%;\
 746. top: 50%;\
 747. z-index: 200;\
 748. transform: translateX(-50%) translateY(-50%);\
 749. background: white;\
 750. box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);\
 751. font-family: inherit;\
 752. font-size: 18px;\
 753. text-align: center;\
 754. display: flex;\
 755. justify-content: center;\
 756. align-items: center;\
 757. flex-direction: column;\
 758. max-width: 400px;\
 759. width: 100%;\
 760. height: auto;\
 761. border-radius: 5px;\
 762. padding: 30px;\
 763. }\
 764. #order-in-progress__popup button {\
 765. background: #f57d02;\
 766. border-radius: 3px;\
 767. border: none;\
 768. text-transform: uppercase;\
 769. padding: 10px 20px;\
 770. margin-top: 20px;\
 771. font-weight: 700;\
 772. color: white;\
 773. font-size: 19px;\
 774. font-family: inherit;\
 775. }\
 776. #order-in-progress__popup span {\
 777. width: 100%;\
 778. }\
 779. @media screen and (max-width: 479px) {\
 780. #order-in-progress__popup {\
 781. max-width: calc(90vw - 40px);\
 782. padding: 15px 20px;\
 783. }\
 784. }</style>';
 785.  
 786. const popup = styles + '<div id="order-in-progress__popup" ' +
 787. 'style="position: fixed; z-index: 2147483647;" >' +
 788. '<span>' + ' ' + blackListMsg + ' ' + '</span>' +
 789. '<button' +
 790. ' style="background: #f57d02; border: 0px;margin-top: 30px; width: auto;"' +
 791. '  onclick="document.body.removeChild(document.querySelector(\'#order-in-progress__popup\'))">'+
 792. 'OK' +
 793. '</button>' +
 794. '</div>';
 795.  
 796. isBlacklistErr && $('body').append(popup);
 797. });window.prices = {"CY":{"country_code":"CY","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"EE":{"country_code":"EE","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"GR":{"country_code":"GR","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"AT":{"country_code":"AT","price_current":49,"currency":"€","price_previous":98,"price_delivery":0,"price_total":49},"SK":{"country_code":"SK","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"PL":{"country_code":"PL","price_current":137,"currency":"zł","price_previous":274,"price_delivery":0,"price_total":137},"CZ":{"country_code":"CZ","price_current":860,"currency":"czk","price_previous":1720,"price_delivery":0,"price_total":860},"RO":{"country_code":"RO","price_current":149,"currency":"ron","price_previous":298,"price_delivery":0,"price_total":149},"HU":{"country_code":"HU","price_current":9900,"currency":"Ft","price_previous":19800,"price_delivery":0,"price_total":9900},"DE":{"country_code":"DE","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"PT":{"country_code":"PT","price_current":49,"currency":"€","price_previous":98,"price_delivery":0,"price_total":49},"BG":{"country_code":"BG","price_current":69,"currency":"лв","price_previous":138,"price_delivery":0,"price_total":69},"LV":{"country_code":"LV","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"LT":{"country_code":"LT","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"HR":{"country_code":"HR","price_current":39,"currency":"eur","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"SI":{"country_code":"SI","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39},"IT":{"country_code":"IT","price_current":39,"currency":"€","price_previous":78,"price_delivery":0,"price_total":39}};</script><script src="//evrhst-a.akamaihd.net/19915_619d67e6-27d3-4e5c-8363-fb993ff605ab/index.js"></script><script defer type="text/javascript">(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try {  w.yaCounter87438135 = new Ya.Metrika({id:87438135,webvisor:true,clickmap:true, trackLinks:true,accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0],s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript";s.async = true;s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");</script><script type="text/javascript">
 798. var transit_fb_id=null;
 799. var landing_fb_id=null;
 800. var thankyou_fb_id=null;
 801. </script><script></script></body>
 802. </html>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda