Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.

Source: http://www.noordtopics.nl/newsfeed.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 2. <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 3.  
 4. <channel>
 5. <title>NoordTopics</title>
 6. <link>http://www.noordtopics.nl/</link>
 7. <atom:link href="http://www.noordtopics.nl/newsfeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
 8. <description>de Zakelijke Nieuwssite voor de Kop van Noord-Holland</description>
 9. <language>nl</language>
 10. <lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:50 +0200</lastBuildDate>
 11. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:49 +0200</pubDate>
 12. <webMaster>[email protected] (NoordTopics)</webMaster>
 13. <item>
 14. <title>Hollands Kroon: Resultaten handhaving 2017 drank & horeca en huisvesting arbeidsmigranten</title>
 15. <link>http://www.noordtopics.nl/business/2018_03_02-1.shtm</link>
 16. <guid>http://www.noordtopics.nl/business/2018_03_02-1.shtm</guid>
 17. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:48 +0200</pubDate>
 18. </item>
 19. <item>
 20. <title>Uitstel start werkzaamheden Burgervlotbrug (gemeente Schagen)</title>
 21. <link>http://www.noordtopics.nl/verkeer/2018_03_02-2.shtm</link>
 22. <guid>http://www.noordtopics.nl/verkeer/2018_03_02-2.shtm</guid>
 23. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:47 +0200</pubDate>
 24. </item>
 25. <item>
 26. <title>Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant</title>
 27. <link>http://www.noordtopics.nl/algemeen/2018_03_02-3.shtm</link>
 28. <guid>http://www.noordtopics.nl/algemeen/2018_03_02-3.shtm</guid>
 29. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:46 +0200</pubDate>
 30. </item>
 31. <item>
 32. <title>TerraTechnica brengt duurzame energietechnologie in stroomversnelling</title>
 33. <link>http://www.noordtopics.nl/technologie/2018_03_02-4.shtm</link>
 34. <guid>http://www.noordtopics.nl/technologie/2018_03_02-4.shtm</guid>
 35. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:45 +0200</pubDate>
 36. </item>
 37. <item>
 38. <title>Programma naar een Rijke Waddenzee draagt aantal thema's aan voor Regeringsconferentie (Mei 2018)</title>
 39. <link>http://www.noordtopics.nl/technologie/2018_03_02-5.shtm</link>
 40. <guid>http://www.noordtopics.nl/technologie/2018_03_02-5.shtm</guid>
 41. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:44 +0200</pubDate>
 42. </item>
 43. <item>
 44. <title>Integrale Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord voegt alles onder één dak</title>
 45. <link>http://www.noordtopics.nl/algemeen/2018_03_02-6.shtm</link>
 46. <guid>http://www.noordtopics.nl/algemeen/2018_03_02-6.shtm</guid>
 47. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:43 +0200</pubDate>
 48. </item>
 49. <item>
 50. <title>Texel - Convenant Veilig uitgaan op Texel ondertekend</title>
 51. <link>http://www.noordtopics.nl/business/2018_03_02-7.shtm</link>
 52. <guid>http://www.noordtopics.nl/business/2018_03_02-7.shtm</guid>
 53. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:42 +0200</pubDate>
 54. </item>
 55. <item>
 56. <title>Wooncompagnie en Senioren Vereniging de Kroon tekenen huurovereenkomst complex Kroonwaard Middenmeer</title>
 57. <link>http://www.noordtopics.nl/onroerendgoed/2018_03_02-8.shtm</link>
 58. <guid>http://www.noordtopics.nl/onroerendgoed/2018_03_02-8.shtm</guid>
 59. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:41 +0200</pubDate>
 60. </item>
 61. <item>
 62. <title>Wooncompagnie realiseert 35 sociale huurappartementen aan Westerpark in Schagen</title>
 63. <link>http://www.noordtopics.nl/onroerendgoed/2018_03_02-9.shtm</link>
 64. <guid>http://www.noordtopics.nl/onroerendgoed/2018_03_02-9.shtm</guid>
 65. <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:45:40 +0200</pubDate>
 66. </item>
 67. </channel>
 68. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda