Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.

Source: http://antika.avonet.cz/rss/rss.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?><!-- RSS generated by WebSystem -->
 2. <rss version="0.92">
 3. <channel>
 4. <title>ANTIKA</title>
 5. <link>http://antika.avonet.cz/rss/rss.xml</link>
 6. <description>Antické dějiny, kultura, vojenství a vzdělanost </description>
 7. <language>cs</language>
 8. <webMaster>[email protected]</webMaster>
 9. <item>
 10. <title>Třetí punská válka</title>
 11. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1570</link>
 12. <description>Po porážkách v obou předchozích punských válkách byl vliv dříve velmi mocného Kartága zredukován na blízké okolí. Mluvím teď o vlivu vojenském, protože...</description>
 13. </item>
 14. <item>
 15. <title>Druhá punská válka</title>
 16. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1569</link>
 17. <description>Druhá punská válka začala tím, že si Hannibal, velitel kartaginských sil zajistil postavení v Hispánii, odkud vyrážel. Zde stálo město Saguntum, které...</description>
 18. </item>
 19. <item>
 20. <title>Mezidobí v Římě a Karthágu</title>
 21. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1568</link>
 22. <description>Poražené Karthágo nesmělo po porážce v první punské válce posílat své lodě do italských vod a příštích deset let muselo platit Římu vysoké odškodné. A především muselo vyklidit...</description>
 23. </item>
 24. <item>
 25. <title>První punská válka</title>
 26. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1567</link>
 27. <description>Válka s Pyrrhem přivedla Řím do blízkého kontaktu s další středomořskou mocností - s Kartágem v severní Africe. To vzniklo v druhé...</description>
 28. </item>
 29. <item>
 30. <title>Pyrrhovy války</title>
 31. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1566</link>
 32. <description>Řecká města, která rostla v jižní Itálii a na Sicílii jako houby po dešti (oblasti se říkalo Magna Graecia - Velké Řecko), neměla až do roku 300 před n.l. se Římany téměř nic společného. Avšak po...</description>
 33. </item>
 34. <item>
 35. <title>Expanze v Itálii</title>
 36. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1565</link>
 37. <description>Na počátku jakýchkoliv římských výbojů mimo území Latinů byl jeden nevinně začínající spor, který se Římanů prakticky netýkal. Vyvolaly ji horské kmeny Samnitů, které obývaly oblasti na sever a jih od Latia. Samnité byly kmeny žijící...</description>
 38. </item>
 39. <item>
 40. <title>Spory s Latiny, římské kolonie</title>
 41. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1564</link>
 42. <description>Po překonání krize během vpádu galských kmenů kolem roku 387 - 386 před n.l. museli Římané svoji pozornost upnout na své spojence v Latiu. Ti byli již od poloviny pátého století proti Římu v méněcenném postavení a nic to neukázalo...</description>
 43. </item>
 44. <item>
 45. <title>Boje s Etrusky</title>
 46. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1563</link>
 47. <description>Vyhnáním Tarquinia Superba skončilo v Římě období království. V tomto článku se budu z větší části věnovat rozbrojům mezi vyhnanými Etrusky a Římem, které zabraly více než sto let, než se vyřešily pozdějším typicky římským způsobem -...</description>
 48. </item>
 49. <item>
 50. <title>Vznik republiky</title>
 51. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1562</link>
 52. <description>Po pádu Tarquiniů postihly Řím vážné nesnáze, ale ty nejvážnější stále nejsou dostatečně objasněné. Etruská hrozba sice na nějakou dobu ustoupila, ale mladou republiku zužovalo stále velké množství nepřátel,...</description>
 53. </item>
 54. <item>
 55. <title>První Seleukovci (321 - 223 před n.l.)</title>
 56. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=154342</link>
 57. <description>
 58. Seleukos I.  Níkátor (321 - 281 před...</description>
 59. </item>
 60. <item>
 61. <title>Svatý Valentýn</title>
 62. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=154341</link>
 63. <description>
 64. Existuje několik svátků, jejichž
 65. rozšíření v naší kotlině se datuje až po roce 1989. Řada z nich má
 66. dlouhou historii, ale asi žádný nemá...</description>
 67. </item>
 68. <item>
 69. <title>Raphia 217 před n.l.</title>
 70. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=154339</link>
 71. <description>
 72. &nbsp;Původně jednotné impérium vzniklé
 73. triumfálním tažením Alexandra Velikého vzalo po...</description>
 74. </item>
 75. <item>
 76. <title>Bitva na řece Allia a pád Říma (387 před n.l.)</title>
 77. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=154337</link>
 78. <description>
 79. &nbsp;Římané v počátcích své říše
 80. vedli mnohé války a většinu z nich úspěšně. Přesto i na malém
 81. středoitalském kolbišti utrpěli mnohé porážky a...</description>
 82. </item>
 83. <item>
 84. <title>Bitva u Beneventa 275 před n.l.</title>
 85. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=154330</link>
 86. <description>
 87. Římové a Řekové spolu
 88. koexistovali mnohá staletí v relativní shodě, kterou oběma národům
 89. umožnila obecná vědomost řecké kulturní a římské...</description>
 90. </item>
 91. <item>
 92. <title>Sicilia</title>
 93. <link>http://antika.avonet.cz/article.php?ID=154327</link>
 94. <description>
 95. Úvod - geografie oblasti, významná centra Sicílie je největším ostrovem...</description>
 96. </item>
 97. </channel>
 98. </rss>
 99.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda