Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.hc.lv/rss/rss.xml

 1. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 2. <rss version='2.0'
 3. xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/'
 4. xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
 5. <channel>
 6. <title>Kultūras portāls HC.LV</title>
 7. <link>http://www.hc.lv/</link>
 8. <description>Kultūras portāls HC.LV</description>
 9. <atom:link href="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
 10. <language>lv</language>
 11. <copyright>2005-2019, HC.LV</copyright>
 12. <generator>HC.LV</generator>
 13. <ttl>60</ttl>
 14. <image>
 15. <url>http://s.jj.lv/logo_lv.png</url>
 16. <title>Kultūras portāls HC.LV</title>
 17. <link>http://www.hc.lv/</link>
 18. <description>Kultūras portāls HC.LV</description>
 19. </image>
 20. <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 21:19:30 +0300</lastBuildDate>
 21. <skipHours>
 22. <hour>2</hour>
 23. <hour>3</hour>
 24. <hour>4</hour>
 25. <hour>5</hour>
 26. <hour>6</hour>
 27. </skipHours>
 28. <item>
 29. <title>Sergeja Saveļjeva dzeja un Arņa Miltiņa mūzika koncertprogrammā &quot;Divi skatieni&quot;</title>
 30. <!--<author>Anete Pitena</author>-->
 31. <category>Mūzika</category>
 32. <category>Ziņas</category>
 33. <guid>http://www.hc.lv/muzika/zinas/koncertprogramma-divi-skatieni-14932/</guid>
 34. <link>http://www.hc.lv/muzika/zinas/koncertprogramma-divi-skatieni-14932/</link>
 35. <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 16:07:25 +0200</pubDate>
 36. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 37. <description><![CDATA[Zvaigznes dienā 7. janvārī plkst. 19.00 kultūras pils &quot;Ziemeļblāzma&quot; aicina uz emocionālu koncertprogrammu, kuras pamatā ir mūziķa Arņa Miltiņa dziesmas ar dzejnieka Sergeja Saveļjeva vārdiem.]]></description>
 38. <content:encoded><![CDATA[<h2>Zvaigznes dienā 7. janvārī plkst. 19.00 kultūras pils &quot;Ziemeļblāzma&quot; aicina uz emocionālu koncertprogrammu, kuras pamatā ir mūziķa Arņa Miltiņa dziesmas ar dzejnieka Sergeja Saveļjeva vārdiem.</h2><p style="text-align: justify;"><img width="247" height="350" src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_35/Image/Divi%20skatieni_afisa.jpg" title="&quot;Divi skatieni&quot;" alt="&quot;Divi skatieni&quot;" align="right" />Dzejnieks Sergejs Saveļjevs kop&scaron; bērnības veselības stāvokļa dēļ ir spiests pārvietoties ratiņkrēslā.&nbsp; Viņa vienkār&scaron;ie, emocionālie, ar personisko pārdzīvojumu piesātinātie dzejoļi uzrunāja mūziķi Arni Miltiņu un abu rado&scaron;o personību sadarbībā 2007. gadā tika radīts dziesmu cikls &quot;Divi skatieni&quot;. Pēc dziesmu pirmatskaņojuma koncertzālē &quot;Ave Sol&quot;, abi autori tika nominēti Rīgas domes gada balvai &quot;Rīgas labā zvaigzne 2007&quot;.</p>
 39. <p style="text-align: justify;">Kopā ar dziesmu autoriem Arni Miltiņu (ģitāra, balss) un Sergeju Saveļjevu (dzejas lasījumi) koncertā muzicēs Irina Morgunova (balss), Dmitrijs Tarasovs (ģitāra), Viesturs Samts (perkusijas), Jānis Miltiņ&scaron; (klavieres).</p>
 40. <p style="text-align: justify;">Biļetes kultūras pils &quot;Ziemeļblāzma&quot; informācijas centrā, cena EUR 6.00, skolēniem, studentiem, pensionāriem&nbsp; EUR 4.00.</p>]]></content:encoded>
 41. </item>
 42. <item>
 43. <title>Latvijā rada unikālu, energoefektīvu tehnoloģiju sakaru līniju īpašniekiem un operatoriem </title>
 44. <!--<author>Nadina Erdmane</author>-->
 45. <category>Dzīvesveids</category>
 46. <category>Zaļais dzīvesveids</category>
 47. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/zalais/latvija-rada-energoefektivu-tehnologiju-14931/</guid>
 48. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/zalais/latvija-rada-energoefektivu-tehnologiju-14931/</link>
 49. <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 16:04:14 +0200</pubDate>
 50. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 51. <description><![CDATA[SIA &quot;Affoc Solutions&quot; izstrādā universālu, energoefektīvu sakaru sistēmas tehnoloģiju jeb ESST, kas ir energoefektīvs šķiedru optiskās pārraides sistēmas (ŠOPS) modelis un tehnoloģisko risinājumu kopums, nodrošinot sakaru līnijas darbību ar būtiski zemāku elektroenerģijas patēriņu.]]></description>
 52. <content:encoded><![CDATA[<h2>SIA &quot;Affoc Solutions&quot; izstrādā universālu, energoefektīvu sakaru sistēmas tehnoloģiju jeb ESST, kas ir energoefektīvs šķiedru optiskās pārraides sistēmas (ŠOPS) modelis un tehnoloģisko risinājumu kopums, nodrošinot sakaru līnijas darbību ar būtiski zemāku elektroenerģijas patēriņu.</h2><p style="text-align: justify;"><img width="350" height="313" align="right" alt="ESST" title="ESST" src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_82/Image/Affoc.png" />Inovatīvajam risinājumam ir potenciāls kļūt par Latvijas eksporta preci.</p>
 53. <p style="text-align: justify;">SIA &quot;Affoc Solutions&quot; īpa&scaron;nieks Mareks Parfjonovs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Telekomunikāciju institūtu izstrādā ESST tehnoloģiju, kura būs risinājuma kopums, kas sastāv no algoritmiem un iekārtām. Ar jauno iekārtu būs iespējams novērtēt klienta eso&scaron;ās &Scaron;OPS un iekārtu infrastruktūras energoefektivitāti (enerģijas patēriņu) un sniegt klientam informāciju, ko uzlabot, kā uzlabot un arī veikt nepiecie&scaron;amo investīciju aprēķinus, to atmaksas plānu un izkristalizēt būtiskākos ieguvumus. Izstrādājot energoefektīvo prototipu, klients, kur&scaron; savu jaunu sakaru sistēmas posmu būvēs no nulles, jau uzreiz varēs izmantot piedāvāto, visefektīvāko risinājumu, kas būs atspoguļots prototipa parametros.</p>
 54. <p style="text-align: justify;">&quot;&Scaron;ī tehnoloģija &ndash; ideja radās kopā ar RTU, jo līdz &scaron;im Affoc Solutions veica &Scaron;OPS infrastruktūras novērtējumu ar citu, arī manis un RTU kopdarbā radu&scaron;os iekārtu &quot;AFF &Scaron;OPS 2014&quot;, ar kuru &scaron;ogad startēju &quot;Eksporta un Inovācijas&quot; balvai. Ar to mērīju izbūvētās līnijas zudumus, garumu, hromatiskās un polarizācijas modu dispersijas. &Scaron;ie mērījumi ir nepiecie&scaron;ami, lai pasūtītājs saņemtu protokolu par to, kā līnija ir uzbūvēta un kā tā strādās. &Scaron;ī procesa ietvaros pamanīju tādu lauciņu kā energoefektivitāti, savukārt RTU, ETF (Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte), TI (Telekomunikāciju institūts) jau sen nodarbojas ar dažādām sakaru sistēmām un to tehnoloģiju attīstību un pētījumiem. Apsēžoties kopā arī tapa ideja par &scaron;o projektu,&quot; stāsta SIA &quot;Affoc Solutions&quot; īpa&scaron;nieks un projekta attīstītājs Mareks Parfjonovs.</p>
 55. <p style="text-align: justify;">Ar &scaron;o tehnoloģiju varēs mērīt ne tikai tās sakaru sistēmas, kuras mēs saprotam ar datu pārraidi, bet arī tās iekārtas, kuras funkcionē līdzīgi, piemēram, sūta signālus un kuras nav tie&scaron;i saistītas ar sakaru pārraidi, bet ir, piemēram, monitorings vai analītiskās sistēmas, kuras funkcionē līdzīgi, bet pilda citus uzdevumus.</p>
 56. <p style="text-align: justify;">&quot;&Scaron;obrīd ir izanalizēti sakaru līniju dati. Datu analīze apstiprina, ka elektroenerģijas patēriņu iespējams ietaupīt. Jauda, kas pa&scaron;reiz ir vajadzīga vienai sakaru sistēmai (&quot;tornis &ndash; kabelis &ndash; tornis&quot;) ir vidēji 65 kilovatstundas (kWh). Provizoriski &ndash; plānotais samazinājums ir ap 30%, bet tas vēl turpmākās izpētes gaitā var mainīties un diferencēties,&quot; uzsver Parfjonovs.</p>
 57. <p style="text-align: justify;">Paralēli projekta attīstī&scaron;anai laboratorijā, RTU un SIA &quot;Affoc Solutions&quot; izstrādāju&scaron;i maketu, un ir pabeigta tā testē&scaron;ana un turpmāk notiks tā aprobē&scaron;ana ar algoritmu un datu pielāgo&scaron;ana. Projekts tiek attīstīts ar Zaļā tehnoloģiju inkubatora atbalstu.</p>
 58. <p style="text-align: justify;">&quot;Zaļo tehnoloģiju inkubators&quot; darbojas sadarbībā ar Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas valsts industriālās attīstības korporācijas (SIVA) nodibinātā SIA &quot;Green Industry Innovation Center&quot; atbalstu, kas darbojas Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Norvēģijas valsts industriālās attīstības korporācijas paspārnē.</p>
 59. <p style="text-align: justify;">&quot;Projekts &quot;Zaļo tehnoloģiju inkubators&quot; (Līg.nr. DL-2014/9) tiek atbalstīts Norvēģijas finan&scaron;u instrumenta programmas &quot;Inovācijas &quot;zaļās&quot; ražo&scaron;anas jomā&quot; ietvaros.&quot;</p>]]></content:encoded>
 60. </item>
 61. <item>
 62. <title>Arī šogad Jaungada pirmajā stundā Kalnciemā būs ugunskurs un salūts</title>
 63. <!--<author>SIA &quot;Eco Lead&quot;</author>-->
 64. <category>Izklaide un kultūra</category>
 65. <category>Ziņas</category>
 66. <guid>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/zinas/kalnciema-bus-ugunskurs-un-saluts-14930/</guid>
 67. <link>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/zinas/kalnciema-bus-ugunskurs-un-saluts-14930/</link>
 68. <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 15:59:01 +0200</pubDate>
 69. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 70. <description><![CDATA[Jau otro gadu pēc kārtras Kalnciema iedzīvotāji pēc Jaungada sagaidīšanas sanāks kopā pie ugunskura laivu piestātnē pie pagasta pārvaldes, lai kopīgi baudītu Jaunā gada pirmo stundu.]]></description>
 71. <content:encoded><![CDATA[<h2>Jau otro gadu pēc kārtras Kalnciema iedzīvotāji pēc Jaungada sagaidīšanas sanāks kopā pie ugunskura laivu piestātnē pie pagasta pārvaldes, lai kopīgi baudītu Jaunā gada pirmo stundu.</h2><p style="text-align: justify;"><img width="275" height="183" align="right" alt="Arī &scaron;ogad Jaungada pirmajā stundā Kalnciemā būs ugunskurs un salūts" title="Arī &scaron;ogad Jaungada pirmajā stundā Kalnciemā būs ugunskurs un salūts" src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_72/Image/saluts-eco.jpg" />Būs gan vienojo&scaron;s un arī sasildo&scaron;ais ugunskurs, gan brīvais mikrofons novēlējumiem, bet plkst. 1.00, aizvadot Jaungada pirmo stundu, būs arī aptuveni 4 minū&scaron;u ilgs salūts.</p>
 72. <p style="text-align: justify;">Salūts ir veids, kā saliedēt sabiedrību, kopā sveicot Jauno gadu, veidot kopības izjūtu un izpratni par skaisto,\x94 stāsta Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns \x93&quot;Jelgavas Novada Ziņās&quot;\x94, vienlaicīgi pagasta pārvaldes vārdā izsakot pateicību uzņēmumiem, kas atbalstīja salūta organizē&scaron;anu.</p>
 73. <p style="text-align: justify;">Tradīcija Jauno gadu sagaidīt ar kopīgu sanāk&scaron;anu un svētku salūtu Kalnciema pagastā tika ieviesta pērn, kad to realizēt palīdzēja SIA \x93&quot;Eco Lead&quot;\x94, kas plāno Kalnciema rūpnieciskajā zonā iekārtot nolietu akumulatoru pārstrādes rūpnīcu.</p>
 74. <p style="text-align: justify;">&Scaron;ogad inciatīvu turpināja finansiāli atbalstīt gan &quot;\x93Eco Lead&quot;\x94, gan arī citi Kalnciema uzņēmēji, tai skaitā SIA &quot;\x93Gneiss&quot;\x94, SIA \x93&quot;Spectre Latvia\x94&quot;, SIA &quot;\x93ABSystems\x94&quot;, SIA \x93&quot;Oniks&quot;\x94, SIA &quot;\x93WWL Houses&quot;\x94 un &quot;\x93Dzintara&quot; darbnīca\x94. Salūtam tiks izmantoti arī Kalnciema pagasta pārvaldes līdzekļi.</p>
 75. <p style="text-align: justify;">SIA \x93&quot;Eco Lead&quot;\x94 valdes priek&scaron;sēdētājs Jurijs Harlamovs pauž gandarījumu par to, ka ar uzņēmuma palīdzību ir izdevies iedzīvināt jaunu tradīciju Kalnciemā. \x93Mēs jau iepriek&scaron; solījām, ka esam gatavi būt kā viens no dzinuļiem Kalnciema attīstībā, ka līdz ar mūsu ienāk&scaron;anu Kalnciemā, aktvizēsies ne tikai citi uzņēmēji, bet arī kultūras, sporta un sabiedriskā dzīve,\x94 atgādina Jurijs Harlamovs.</p>
 76. <p style="text-align: justify;">&quot;Gluži par jaunu &scaron;o tradīciju saukt nevar, jo tā bija arī pirms vairākiem gadiem, kad iedzīvotāji sākotnēji Jaungadu sagaidīja katrs savā dzīvoklī vai privātmājā, bet tad ap 01 sanāca kopā viens otro apsveikt, un labajos laikos arī salūtu iz&scaron;āvām,&quot; atceras iniciatīvas atjaunotājs - vietējais aktīvists Valentīns Toleiķis.</p>
 77. <p style="text-align: justify;">&quot;Zinu, ka cituviet Latvijā iedzīvotāji sanāk kopā jau pirms pusnakts, lai kopīgi sagaidītu Jaungadu, bet pie mums Kalnciemā tā ir iesakņojies, ka gadumija tiek sagaidīta ģimenes lokā, bet pēc tam gan ir vēlme sanākt kopā pla&scaron;ākā lokā, saskandināt glāzes ar citiem, novēlēt viens otram laimi un citus novēlējumus Jaunajā gadā,&quot; stāsta Valentīns Toleiķis.</p>
 78. <p style="text-align: justify;">&quot;Mērķis ir viscēlākais - lai iedzīvotāji sajūt, ka nav vieni, ka neesam vien katrs par sevi, ka varam paļauties viens uz otru, ka esam kopā gan bēdās, gan arī priekos un svinībās. Jo tā taču ir dro&scaron;āk un ikdienā daudz patīkamāk!&quot; uzskata Valentīns Toleiķis.</p>
 79. <p style="text-align: justify;">&quot;Lai sarīkotu svētkus, kā izrādās, tas neprasa nemaz tik daudz. Jābūt pāris cilvēkiem ar iniciatīvu, un tad pieslienas arī citi. Kāds piesakās ar malku ugunskuram, vēl kāds ar svētku uzrunām, vēl kāds apņemas apstaigāt uzņēmējus, sakopēt paziņojumus un iznēsāt tos,&quot; precizē Valentīns Toleiķis.</p>
 80. <p style="text-align: justify;">Redzot iedzīvotāju iniciatīvu, pērn aktīvi pieslēdzās arī Kalnciema Kultūras nams un tā vadītāja Dace Dalgā, piedāvājot gan apskaņo&scaron;anas tehniku, gan arī palīdzot ar organizatores pieredzi. </p>]]></content:encoded>
 81. </item>
 82. <item>
 83. <title>&quot;Lielais dzintars&quot; un LSO kopīgi veidos 2016. gada programmu</title>
 84. <!--<author>Elizabete Hartmane</author>-->
 85. <category>Dzīvesveids</category>
 86. <category>Sabiedrība</category>
 87. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/sabiedriba/lielais-dzintars-un-lso-14929/</guid>
 88. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/sabiedriba/lielais-dzintars-un-lso-14929/</link>
 89. <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 15:49:00 +0200</pubDate>
 90. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 91. <description><![CDATA[Gada izskaņā SIA &quot;Lielais Dzintars&quot; un VSIA &quot;Liepājas simfoniskais orķestris&quot; noslēguši sadarbības līgumu par koncertdarbības nodrošināšanu Liepājas koncertzālē 2016. gadā.]]></description>
 92. <content:encoded><![CDATA[<h2>Gada izskaņā SIA &quot;Lielais Dzintars&quot; un VSIA &quot;Liepājas simfoniskais orķestris&quot; noslēguši sadarbības līgumu par koncertdarbības nodrošināšanu Liepājas koncertzālē 2016. gadā.</h2><p style="text-align: justify;"><img width="350" height="233" align="right" alt="&quot;Lielais dzintars&quot; un LSO kopīgi veidos 2016. gada programmu" title="&quot;Lielais dzintars&quot; un LSO kopīgi veidos 2016. gada programmu" src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_209/Image/PSX_20151230_120839.jpg" />Parakstot līgumu, koncertzāles vadītāja Baiba Bože uzsver: &quot;Sadarbības līguma noslēg&scaron;ana tikai vēlreiz norāda jau vairākkārt teikto &ndash; Liepājas koncertzāle reģionu kontekstā ir unikāla, jo mums ir pa&scaron;iem savs profesionālais orķestris, ar kuru kopā tiek veidots koncertzāles pamata saturiskais piedāvājums, tādēļ abpusēja sadarbība ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Esam gandarīti, ka organizāciju savstarpējās attiecības ir ne tikai kā telpu nomniekam ar iznomātāju, bet arī kā līdzvērtīgiem partneriem mākslinieciskos jautājumos.&quot;</p>
 93. <p style="text-align: justify;">&quot;&Scaron;ajā gadā ir notiku&scaron;as lielas un labas lietas Liepājas Simfoniskā orķestra dzīvē. 2015. gads ir tie&scaron;ām vēsturisks pagrieziena punkts mūsu darbībā.&quot; &ndash; uz notikumiem aizvadītā gada &scaron;ķērsgriezumā atskatās LSO valdes loceklis Uldis Lipskis. </p>
 94. <p style="text-align: justify;">Viņ&scaron; turpina: &quot;Orķestris &scaron;obrīd ir pilnībā ievācies jaunajā mājvietā &ndash; koncertzālē &quot;Lielais dzintars&quot;. Pateicoties kultūras ministres Daces Melbārdes atbalstam, ir iegādāti jauni, augstas klases mūzikas instrumenti. Arī jaunās mājas mums ļoti patīk, tās ir ērtas un elegantas, un nama saimnieki Baibas Božes vadībā ir profesionāli partneri &ndash; kā saimnieciskā, tā mākslinieciskā ziņā. Esam noslēgu&scaron;i jaunu vieno&scaron;anos ar SIA &quot;Lielais Dzintars&quot; par kopīgu sadarbību mākslinieciski augstvērtīgu koncertu rīko&scaron;anā 2016. gadā, uzskatu, ka mūsu sadarbībai ir milzīgs potenciāls. Nams ir labās rokās.&quot; </p>
 95. <p style="text-align: justify;">Sadarbības nodro&scaron;inā&scaron;anai SIA &quot;Lielais Dzintars&quot; ieguldīs daļu no Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursa mērķprogrammā&nbsp;&quot;Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodro&scaron;inā&scaron;ana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos&quot; pie&scaron;ķirtā finansējuma.</p>]]></content:encoded>
 96. </item>
 97. <item>
 98. <title>Četrkājainajam draugam salūts nerada svētku sajūtu</title>
 99. <!--<author>Džerijs Šterns</author>-->
 100. <category>Dzīvesveids</category>
 101. <category>Iniciatīva</category>
 102. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/iniciativa/cetrkajainajam-draugam-saluts-nerada-svetku-sajutu-14928/</guid>
 103. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/iniciativa/cetrkajainajam-draugam-saluts-nerada-svetku-sajutu-14928/</link>
 104. <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 15:43:19 +0200</pubDate>
 105. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 106. <description><![CDATA[Uz durvju sliekšņa, rokās sadevušies, mijas vecais un jaunais gads, radinieki saskandina šampanieša glāzes, aiz loga ducina svētku salūts. ]]></description>
 107. <content:encoded><![CDATA[<h2>Uz durvju sliekšņa, rokās sadevušies, mijas vecais un jaunais gads, radinieki saskandina šampanieša glāzes, aiz loga ducina svētku salūts. </h2><p style="text-align: justify;"><img width="318" height="159" align="right" alt="Četrkājainajam draugam salūts nerada svētku sajūtu" title="Četrkājainajam draugam salūts nerada svētku sajūtu" src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_59/Image/suns-saluts.jpg" />Taču ir daži Jūsu ģimenes locekļi, kuriem &scaron;ajā brīdī prāts vismazāk nesas uz priecīgām emocijām, vairāk gribas trīcot ierauties zem dīvāna vai paslēpties kaut kur vēl dziļāk... Tie, protams, ir Jūsu mājdzīvnieki, kuriem daudzo &scaron;āvienu troksnis aiz loga uzdzen lielu trauksmi vai pat paniku.</p>
 108. <p style="text-align: justify;">Protams, pilsētas apstākļos Jūs savus mīluļus nekādi nevarat no tā pilnībā pasargāt, tāpēc biedrība &quot;Baltais Suns&quot; ir sagatavojusi sarakstu ar veidiem, kā iespēju robežās vismaz &scaron;os negatīvos iespaidus mazināt. Protams, tā kā biedrība savā darbības laukā strādā tie&scaron;i ar suņiem, arī &scaron;ie ieteikumi pamatā attiecas uz suņiem, tomēr tos var ņemt vērā arī citu mīluļu saimnieki.</p>
 109. <p style="text-align: justify;">Ja zināt, ka Jūsu dzīvnieks baidās no salūta, Jūs varat pasargāt viņu no papildus stresa, ņemot talkā gan psiholoģiskas, gan fiziskas un preparātu metodes - homeopātisku vai sintētisku. Piemēram, papildus dro&scaron;ības sajūtu sunim radīs īpa&scaron;s apģērbs (&quot;Thundershirt&quot; veste, kas nodro&scaron;ina maigu spiedienu uz krū&scaron;ukurvi).</p>
 110. <p style="text-align: justify;"><strong>Profesionāļu padomi</strong></p>
 111. <p style="text-align: justify;">Par pielietojamiem nomierino&scaron;ajiem līdzekļiem stāsta veterinārārste Māra Jansone:</p>
 112. <p style="text-align: justify;">&quot;Lai suņiem būtu vieglāk pārciest bailes no uguņo&scaron;anas, samērā bieži izmantots līdzeklis ir nomierino&scaron;as tabletes dzīvniekiem, kas satur augu ekstraktus un/vai aminoskābi L-triptofānu un ir iegādājamas veterinārajās klīnikās, aptiekās un zooveikalos. Daudzi izmanto &quot;Relaxan&quot; tabletes, bet es pēdējā laikā vairāk esmu iecienījusi &quot;Calmatonin&quot;. &Scaron;os līdzekļus ieteicams sākt lietot vairākas dienas iepriek&scaron;, bet īpa&scaron;i svarīgi ir tos lietot pusstundu-stundu pirms vēlamās iedarbības.&quot;</p>
 113. <p style="text-align: justify;">Efektīvs, bet dārgāks līdzeklis suņa nomierinā&scaron;anai ir sintētiskie feromoni DAP, kas iegādājami ar nosaukumu &quot;Adaptil&quot; veterinārajās klīnikās un aptiekās un pieejami gan izsmidzināmā formā, gan kā nomierino&scaron;a kakla siksna.</p>
 114. <p style="text-align: justify;">&quot;Adaptil&quot; būs īpa&scaron;i piemērots dzīvnieka īpa&scaron;nieka prombūtnes laikā vai situācijās, kad stress ir ilgsto&scaron;s,&quot; stāsta Māra Jansone. &quot;No kompleksās homeopātijas var lietot &quot;NervoHeel&quot; tabletes, bet ieteicamāk būtu doties pie veterinārā homeopāta un tur piemeklēt konkrētajam sunim vispiemērotāko līdzekli - piemēram, &quot;Phosphorus&quot; labāk palīdzēs rudiem, draudzīgiem, aktīviem, siltumu mīlo&scaron;iem suņiem, kam bail no negaisa un uguņo&scaron;anas. Homeopātiskie līdzekļi iegādajami &quot;Homeopātiskajā aptiekā&quot; un vairākās humānajās aptiekās.&quot;</p>
 115. <p style="text-align: justify;">Tāpat veterinārārste norāda, ka sunim būs vieglāk pārdzīvot uguņo&scaron;anu, ja dienas gaitā tas būs izvests kārtīgā pastaigā un uz uguņo&scaron;anas laiku būs izstaigājies un saguris.</p>
 116. <p style="text-align: justify;">Kinologs Dāvis Muižnieks, biedrības &quot;Baltais Suns&quot; vadītājs iesaka:</p>
 117. <p style="text-align: justify;">&quot;Salūta laikā sunim vēlams atrasties istabā ar aizvērtiem logiem un aizkariem. Ja tas ir manāmi satrūcies, ielaidiet viņu telpā, kurā nav logu un iespējas dzirdēt trok&scaron;ņus &ndash; teiksim, vannasistabā vai kādā pieliekamajā (ja &scaron;āda telpa nav pieejama, ļaujiet sunim ielīst zem dīvāna vai galda). Var arī ieslēgt mūziku, vēlams, uz aparatūras ar sabvūferi un labiem basiem, tas novērsīs dzīvnieka uzmanību.&quot;</p>
 118. <p style="text-align: justify;">Tāpat Dāvis Muižnieks atgādina &ndash; ielaidiet mājās arī parasti pagalmā dzīvojo&scaron;u suni, ja tas izrāda baiļu sajūtas. Kā arī, ja mājas suns salūta laikā pats meklē pie Jums tuvāku patvērumu, neliedziet to viņam, sarunājieties ar viņu nomierino&scaron;ā balsī.</p>
 119. <p style="text-align: justify;"><strong>Kad suns paliek viens</strong></p>
 120. <p style="text-align: justify;">Ja gadījumā pats svētkos neplānojat būt mājās un sunim nāksies tur palikt vienam, vēlams veikt zināmus priek&scaron;darbus &ndash; piemēram, aizvākt no istabām priek&scaron;metus, kurus dzīvnieks varētu satraukumā saplēst, kā arī parūpēties par to, lai viņam nebūtu iespējas bailēs aizbēgt (pārbaudiet durvis, žogus, balkonus u.c.). Suņa kaklasiksnā noteikti ir jābūt ierakstītai saimnieka kontaktinformācijai! Parūpējieties arī par to, lai mājās dzīvniekam ir pietiekamā daudzumā pieejams ūdens &ndash; pēc stresa suns daudz dzer.</p>
 121. <p style="text-align: justify;">&quot;Protams, vislabākais variants ir tomēr neatstāt suni vienu,&quot; iesaka Dāvis Muižnieks. Īpa&scaron;i tas attiecas uz suņiem, kas arī ikdienā baidās no lielākiem trok&scaron;ņiem.</p>]]></content:encoded>
 122. </item>
 123. <item>
 124. <title>Janvārī Dailes teātris viesosies Rēzeknē, Cēsīs un Ventspilī</title>
 125. <!--<author>Liene Jakovļeva</author>-->
 126. <category>Izklaide un kultūra</category>
 127. <category>Teātris</category>
 128. <guid>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/teatris/janvari-dailes-teatris-viesosies-14927/</guid>
 129. <link>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/teatris/janvari-dailes-teatris-viesosies-14927/</link>
 130. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:35:00 +0200</pubDate>
 131. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 132. <description><![CDATA[Gada pirmajā mēnesī Dailes teātris ar izrādi &quot;Saules bērni&quot; viesosies Latgales vēstniecībā &quot;Gors&quot;, ar izrādi &quot;Ugunsgrēki&quot; dosies uz Vidzemes koncertzāli &quot;Cēsis&quot;, bet ar iestudējumu &quot;Ja tevis vairs nebūtu&quot; – uz Ventspils teātra namu &quot;Jūras vārti&quot;.]]></description>
 133. <content:encoded><![CDATA[<h2>Gada pirmajā mēnesī Dailes teātris ar izrādi &quot;Saules bērni&quot; viesosies Latgales vēstniecībā &quot;Gors&quot;, ar izrādi &quot;Ugunsgrēki&quot; dosies uz Vidzemes koncertzāli &quot;Cēsis&quot;, bet ar iestudējumu &quot;Ja tevis vairs nebūtu&quot; – uz Ventspils teātra namu &quot;Jūras vārti&quot;.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_159/Image/Saules%20berni-Janaitis-4669.jpg" title="&quot;Saules bērni&quot;" alt="&quot;Saules bērni&quot;" width="350" height="233" align="right" />14. janvārī Dailes teātris ar viesizrādēm dosies gan uz Rēzekni, gan uz Cēsīm.</p>
 134. <p style="text-align: justify;">Plkst. 18.00 Latgales vēstniecībā &quot;Gors&quot; varēs noskatīties Dž.Dž.Džilindžera iestudēto Maksima Gorkija drāmu &quot;Saules bērni&quot;. Maksims Gorkijs ir viens no pasaulē pazīstamākajiem un nozīmīgākajiem krievu rakstniekiem un domātājiem. Viņa luga &quot;Saules bērni&quot; sarakstīta Petropavlovskas cietoksnī, kur Gorkijs nokļuva sakarā ar janvāra revolūcijas notikumiem. Tas ir dramatisks vēstījums par inteliģences pārstāvju ģimeni, kurai liktenis lēmis dzīvot grūtos pārmaiņu laikos. Gudriem, laipniem un labiem cilvēkiem, kuriem reiz biju&scaron;i savi ideāli un cerības, pēk&scaron;ņi nākas saskarties ar pūļa un naida briesmīgo seju.&nbsp;Mīlestība, vientulība, atsve&scaron;inājums un ilgas &ndash; tās ir literatūras un mākslas klasikas mūžīgās tēmas, bet tik daudz ko nosaka laiks, kurā cilvēkam ir lemts dzīvot. Tur, kur ir izlietas asinis, nekad neuzplauks puķes. Kā lai dzīvo skaisti? Visiem vajag mazlietiņ laimes, un mīlestības vienmēr ir par maz...</p>
 135. <p style="text-align: justify;">Izrādē spēlē Juris Žagars (&quot;Spēlmaņu nakts 2015&quot; nominācija &quot;Gada aktieris&quot;), Ērika Eglija, Kristīne Nevarauska, Ģirts Ķesteris, Artis Robežnieks (&quot;Spēlmaņu nakts 2015&quot; balva &quot;Gada aktieris otrā plāna lomā&quot;), Vita Vārpiņa, Juris Kalniņ&scaron;, Edijs Zalaks, Lauris Dzelzītis, Aija Dzērve, Aldis Siliņ&scaron;, Lidija Pupure, Sarmīte Rubule un Dainis Gaidelis. Arī izrādes kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa bija nominēta &quot;Spēlmaņu nakts&quot; balvai kā &quot;Gada kostīmu māksliniece&quot;.</p>
 136. <p style="text-align: justify;">Vienlaikus izrādes &quot;Ugusngrēki&quot; rado&scaron;ā komanda viesosies Vidzemes koncertzālē &quot;Cēsis&quot; &ndash; Mārtiņa Eihes iestudēto Kanādas dramaturga un režisora Važdi Muavada baisu melodrāmu &quot;Ugunsgrēki&quot; tur varēs redzēt 14. janvārī plkst. 19.00. Izrādē savijas stāsts par mīlestību, stāsts par naidu un stāsts par samierinā&scaron;anos. Lai izpildītu mātes pirmsnāves vēlē&scaron;anos, Navālas bērniem ir jāatgriežas viņas pagātnē, jāiepazīst savs tēvs un savs brālis, jāatrod savas saknes un savas dzīves jēga. Izrādes varoņiem ir jānoiet visai &scaron;ausmino&scaron;s ceļ&scaron; &ndash; no vienas vietas uz citu, no tagadnes uz pagātni, no klusē&scaron;anas uz atzī&scaron;anos. No sākuma uz beigām &ndash; lai beidzot varētu būt kopā.</p>
 137. <p style="text-align: justify;">Izrādē spēlē Ilze Ķuzule-Skrastiņa (&quot;Spēlmaņu nakts 2015&quot; Skatītāju balva &quot;Gada aktrise&quot;), Ieva Segliņa (&quot;Spēlmaņu nakts 2015&quot; nominācija &quot;Gada aktrise otrā plāna lomā&quot;), Gints Andžāns (&quot;Spēlmaņu nakts 2015&quot; nominācija &quot;Gada aktieris otrā plāna lomā&quot;), Gints Grāvelis, Intars Re&scaron;etins, Dārta Daneviča un Dainis Grūbe.</p>
 138. <p style="text-align: justify;">19. janvārī plkst. 19.00 Ventspils teātra namā &quot;Jūras vārti&quot; būs iespēja redzēt Intara Re&scaron;etina iestudēto izrādi &quot;Ja tevis vairs nebūtu&quot;. Florians Zellers ir franču rakstnieks un dramaturgs, kura darbi ir tulkoti daudzās valodās. Vairākas Zellera lugas ir saņēmu&scaron;as Moljēra balvu, kas ir Francijas augstākā godalga teātrī. ...Anna kopā ar Pjēru ir nodzīvojusi gandrīz divdesmit gadus. Tagad viņas dzīvi saindē &scaron;aubas un izmisīga vēlme saprast. Reizēm mums liekas, ka mēs kādu pazīstam, bet īstenībā pazīstam tikai &scaron;ī cilvēka masku. Un vairs nesaprotam, kas īsti ir noticis patiesībā. Mēs vēlamies izvairīties no sīkām, banālām nodevībām... Bet mūsu dzīvesstāsti tik ļoti līdzinās savā neglītumā.</p>
 139. <p style="text-align: justify;">Izrādē spēlē aktieri Vita Vārpiņa, Artis Robežnieks, Ivars Auziņ&scaron; un Dārta Daneviča.</p>]]></content:encoded>
 140. </item>
 141. <item>
 142. <title>Jaunatnes darbiniekus aicina uz starptautiskām apmācībām par sociālo kapitālu</title>
 143. <!--<author>Linda Kalniņa</author>-->
 144. <category>Dzīvesveids</category>
 145. <category>Iniciatīva</category>
 146. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/iniciativa/jaunatnes-darbiniekus-aicina-uz-14926/</guid>
 147. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/iniciativa/jaunatnes-darbiniekus-aicina-uz-14926/</link>
 148. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:30:46 +0200</pubDate>
 149. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 150. <description><![CDATA[Jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un ikviens, kas iesaistīts darbā ar jauniešiem tiek aicināts piedalīties starptautiskās apmācībās &quot;Sociālā kapitāla attīstības rīki&quot;, kas notiks 15. janvārī, viesnīcā &quot;Days Hotel Riga VEF&quot;. ]]></description>
 151. <content:encoded><![CDATA[<h2>Jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un ikviens, kas iesaistīts darbā ar jauniešiem tiek aicināts piedalīties starptautiskās apmācībās &quot;Sociālā kapitāla attīstības rīki&quot;, kas notiks 15. janvārī, viesnīcā &quot;Days Hotel Riga VEF&quot;. </h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_59/Image/JPEG%20plakats%20SOCAP.jpg" title="&quot;Sociālā kapitāla attīstības rīki&quot;" alt="&quot;Sociālā kapitāla attīstības rīki&quot;" width="247" height="350" align="right" />Apmācības organizē biedrība &quot;Sociālais inovācijas centrs&quot; sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi (LJP), un to uzdevums ir informēt jaunatnes darbā iesaistītos par sociālā kapitāla vērtību ekonomikā un attīstības rīkiem, diskutēt kā labāk attīstīt sociālo kapitālu jaunatnes jomā, attīstīt sociālo kapitālu starppersonu līmenī un izveidot individuālu sociālā kapitāla attīstības plānu. Apmācībās piedalīsies jaunatnes darbā iesaistītie no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas un Rumānijas. Dalība apmācībās ir bezmaksas. Lai pieteiktos, interesentiem jāreģistrējas tie&scaron;saistē: <a rel="nofollow" href="http://goo.gl/kdL8wh">goo.gl/kdL8wh</a>. Apmācību programma: <a rel="nofollow" href="http://goo.gl/ifBt60">goo.gl/ifBt60</a>.</p>
 152. <p style="text-align: justify;">Apmācības tiek organizētas projekta &quot;Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs&quot; (SOCAP) ietvaros. Projekta ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jaunie&scaron;iem un jaunatnes līderiem gan Latvijā, gan partneru valstīs. Iesaistoties projekta aktivitātēs ikvienam dalībniekiem būs iespēja vairāk uzzināt par sociālo kapitālu, kā to vairot, kā arī līdzdarboties mācību filmu veido&scaron;anā un popularizē&scaron;anā, apgūt jaunas prasmes diskusiju vadī&scaron;anā, argumentē&scaron;anā, iepazīties ar dažādu valstu labās prakses piemēriem jaunie&scaron;u līdzdalības veicinā&scaron;anai un paust savu viedokli par aktuālām tēmām speciāli projektam izveidotā interneta vietnē - <a rel="nofollow" href="http://civicyouth.eu/lv/">civicyouth.eu/lv/</a>.  Aktīvākie interneta vietnes lietotāji saņems vērtīgas balvas &ndash; telefonu, plan&scaron;etdatoru un &quot;gudro&quot; pulksteni.</p>
 153. <p style="text-align: justify;">Projektu īsteno biedrība &quot;Sociālais inovāciju centrs&quot; sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas. Projekta ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jaunie&scaron;iem un jaunatnes līderiem gan Latvijā, gan partneru valstīs. Pla&scaron;āka informācija par apmācībām:<a rel="nofollow" href="http:// www.ljp.lv"> www.ljp.lv</a> un <a rel="nofollow" href="http://www.socialinnovation.lv">www.socialinnovation.lv</a>.</p>]]></content:encoded>
 154. </item>
 155. <item>
 156. <title>Liepājas Olimpiskais centrs iepriecinās bērnunama bērnus</title>
 157. <!--<author>Anete Mūrniece</author>-->
 158. <category>Dzīvesveids</category>
 159. <category>Labdarība</category>
 160. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/labdariba/iepriecinas-bernunama-bernus-14925/</guid>
 161. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/labdariba/iepriecinas-bernunama-bernus-14925/</link>
 162. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:26:44 +0200</pubDate>
 163. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 164. <description><![CDATA[Šā gada 29. decembrī, Liepājas Olimpiskā centra &quot;Baseins&amp;SPA&quot; kompleksa vadītājs Jānis Ozoliņš pasniedza Liepājas Bērnunama vadītājai Inārai Rozei &quot;Ziemassvētku Brīnumu&quot;, jeb dāvanu bērniem un darbiniekiem Ziemassvētkos - &quot;Baseins&amp;SPA&quot; apmeklējumu.]]></description>
 165. <content:encoded><![CDATA[<h2>Šā gada 29. decembrī, Liepājas Olimpiskā centra &quot;Baseins&amp;SPA&quot; kompleksa vadītājs Jānis Ozoliņš pasniedza Liepājas Bērnunama vadītājai Inārai Rozei &quot;Ziemassvētku Brīnumu&quot;, jeb dāvanu bērniem un darbiniekiem Ziemassvētkos - &quot;Baseins&amp;SPA&quot; apmeklējumu.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_63/Image/davana_29_12.jpg" title="Liepājas Olimpiskais centrs iepriecinās bērnunama bērnus" alt="Liepājas Olimpiskais centrs iepriecinās bērnunama bērnus" width="293" height="350" align="right" />Laika posmā no pirmās līdz tre&scaron;ajai adventes svētdienai, Liepājas Olimpiskais centrs aicināja ikvienu piedalīties akcijas &quot;Ziemassvētku brīnums&quot; tap&scaron;anā, lai Ziemassvētkos iepriecinātu Liepājas bērnunama bērnus! Pateicoties Jūsu balsojuma rezultātiem, bērni saņems Liepājas Olimpiskā centra &quot;Baseins&amp;SPA&quot; kompleksa apmeklējumu!</p>
 166. <p style="text-align: justify;">Tuvojoties Ziemassvētkiem, sākot no 6. decembra pēcpusdienas, Liepājas Olimpiskā centra sociālo tīklu sekotāji tika aicināti piedalīties balsojumā, lai izvēlētos piemērotāko dāvanu, jeb atpūtas iespēju. Balsojumā varēja izvēlēties, kura dāvana - LOC &quot;Baseins&amp;SPA&quot; apmeklējums vai LOC &quot;Ledus halles&quot; publiskās slidotavas apmeklējums priecētu vairāk Liepājas Bērnunama 48 bērnus un viņu audzinātājus.</p>
 167. <p style="text-align: justify;">Turklāt, ikviens tika aicināts iepriecināt bērnus ar noderīgām dāvaniņām. Bērnunama vadītāja Ināra Roze atklāja, ka bērnunama bērni būtu ļoti priecīgi saņemt dažādas Ziemassvētku dāvanas. Īpa&scaron;i noderīgi būtu krāsojamie papīri, viegli kopjamas rotaļlietas, grāmatas gan maziem bērniem, gan pusaudžiem, zīmuļus, flomasterus, gua&scaron;a krāsas, spēļu puzles, bumbas, utml. Dāvanas aicinām nogādāt Liepājas Bērnunamā, Labraga ielā 11.</p>
 168. <p style="text-align: justify;">Pateicamies ikvienam balsojuma dalībniekam par izrādīto interesi &quot;Ziemassvētku brīnuma&quot; radī&scaron;anā. Dāvināsim brīnumu kopā!</p>]]></content:encoded>
 169. </item>
 170. <item>
 171. <title>Grupa &quot;Picca&quot; &quot;Bermudu Divstūris&quot; un citi uzsāsies Jaungada naktī</title>
 172. <!--<author>Levs Berezins</author>-->
 173. <category>Mūzika</category>
 174. <category>Ziņas</category>
 175. <guid>http://www.hc.lv/muzika/zinas/jaungada-nakti-14924/</guid>
 176. <link>http://www.hc.lv/muzika/zinas/jaungada-nakti-14924/</link>
 177. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:23:13 +0200</pubDate>
 178. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 179. <description><![CDATA[31. decembrī &quot;First Dacha&quot; naktsklubā Jaungada naktī uz skatuves uzstāsies tādi mākslinieki, kā DJ Fjodors Fomins un Deniss Rubļovs, kā arī krievu populārā grupa &quot;Picca&quot; kopā ar leģendāro latviešu grupu &quot;Bermudu Divstūris&quot;.]]></description>
 180. <content:encoded><![CDATA[<h2>31. decembrī &quot;First Dacha&quot; naktsklubā Jaungada naktī uz skatuves uzstāsies tādi mākslinieki, kā DJ Fjodors Fomins un Deniss Rubļovs, kā arī krievu populārā grupa &quot;Picca&quot; kopā ar leģendāro latviešu grupu &quot;Bermudu Divstūris&quot;.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_35/Image/First%20NY.jpg" title="Grupa &quot;Picca&quot; &quot;Bermudu Divstūris&quot; un citi uzsāsies Jaungada naktī" alt="Grupa &quot;Picca&quot; &quot;Bermudu Divstūris&quot; un citi uzsāsies Jaungada naktī" width="350" height="233" align="right" />&quot;Picca&quot; muzikas stilā viegli un veiksmīgi satiekas &quot;pop-soul&quot;, &quot;raggae&quot;, &quot;funk&quot; un arī repa stiliem. Grupas solists Sergejs Prikazčikovs paziņoja, kā grupas stils ir &quot;Urban soul&quot; un viņs pats ir dziesmu autors, komponists un arī katras dziesmas aranžējums&nbsp;ir Sergeja darbs.</p>
 181. <p style="text-align: justify;">&quot;Picca&quot;:&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=WHz8NqT18SU">www.youtube.com/watch?v=WHz8NqT18SU</a>.</p>
 182. <p style="text-align: justify;">Labi zināmais krievu dizaineris un mākslinieks Deniss Simačovs reiz rakstīja: &quot;Par ideālo DJ var nosaukt Fjodoru Fominu &ndash; viņ&scaron; pilnībā atspoguļo kaisli un modi uz roku, popu, disko. Viņu ir interesanti klausīties un viņu mīl cilvēki!&quot;. Kad Fomins ir pie pults, tad var dzirdēt gan vecos hītus, gan &quot;Prodigy&quot;, gan Koroļovu, gan mūsdienu hītus.</p>
 183. <p style="text-align: justify;">Denis Rubļevs - &quot;Music Publishing house&quot; и &quot;Famous DJ&quot; records rezidents, dīdžejs, mūziķis, &quot;remix maker&quot; ar desmit gadu pieredzi. Bieži spēlē populāros Maskavas klubos, Montekarlo, Sentropēzā un citās valstīs.</p>
 184. <p style="text-align: justify;">Un kopā ar visiem uz vienas skatuves uzstāsies &quot;Bermudu Divstūris&quot;, kur&scaron; izpildīs savus izcilos hītus, tādus, kā &quot;Serenāde&quot; un &quot;Ballējam Neguļam&quot;.</p>
 185. <p style="text-align: justify;">&quot;Bermudu Divstūris&quot;:&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=6N6snsO3urg">www.youtube.com/watch?v=6N6snsO3urg</a>.</p>
 186. <p style="text-align: justify;">Kluba pārstāvji sola, ka viesus gaida Jaungada pārsteigumi visaa nakts garumā.&nbsp;Vairāk informācijas oficiālajā naktskluba mājaslapā: <a rel="nofollow" href="http://www.firstdacha.com">www.firstdacha.com</a>.</p>]]></content:encoded>
 187. </item>
 188. <item>
 189. <title>Pirmoreiz Latvijā viss &quot;Rožukroņa sonāšu&quot; cikls</title>
 190. <!--<author>undine</author>-->
 191. <category>Mūzika</category>
 192. <category>Ziņas</category>
 193. <guid>http://www.hc.lv/muzika/zinas/pirmoreiz-latvija-viss-rozukrona-sonasu-cikls-14923/</guid>
 194. <link>http://www.hc.lv/muzika/zinas/pirmoreiz-latvija-viss-rozukrona-sonasu-cikls-14923/</link>
 195. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:14:06 +0200</pubDate>
 196. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 197. <description><![CDATA[Pateicamies klausītājiem par nemainīgi pilnajām koncertzālēm un vētrainiem aplausiem visa gada garumā, apmeklējot mūsu organizētos koncertus 2015. gadā, un protams par stāvovācijām mūsu Ziemassvētku koncertā! ]]></description>
 198. <content:encoded><![CDATA[<h2>Pateicamies klausītājiem par nemainīgi pilnajām koncertzālēm un vētrainiem aplausiem visa gada garumā, apmeklējot mūsu organizētos koncertus 2015. gadā, un protams par stāvovācijām mūsu Ziemassvētku koncertā! </h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_35/Image/Agnese_%20foto-%20A.%20Barb%C4%81ns.jpg" title="Agnese Kanniņa" alt="Agnese Kanniņa" width="232" height="350" align="right" />6. janvārī - Zvaigznes dienā mēs, senās mūzikas atskaņotāji, Latvijas klausītājiem sniegsim patiesi nebiju&scaron;u iespēju dzirdēt visu sonā&scaron;u ciklu vienā koncertā - ārkārtīgi virtuozās un tēlainās Heinriha Ignaca Franca fon Bībera (1644-1704) &quot;Rožukroņa sonātes&quot; - vienu no 17. gs. neparastākajām vijoles kompozīcijām. Katrs &scaron;ī cikla atskaņojums visā pilnībā ir rets un ievērības cienīgs notikums Eiropas mērogā, jo vēl aizvien pilns cikla atskaņojums liecina ne tikai par uzdrīkstē&scaron;anos, bet arī par baroka instrumentu pārvaldī&scaron;anu visā pilnībā, jo skordatūru spēles tehnika padodas tikai retajam. Baltijas reģionā bez Agneses Kanniņas- Liepiņas patlaban nav cita baroka vijolnieka, kas spētu paveikt &scaron;o grandiozo darbu, ko kopā ar diriģentu un klavesīnistu Māri Kupču viņa gatavojusi vairāk nekā divus gadus.</p>
 199. <p style="text-align: justify;">Bībera &quot;Rožukroņa sonātes&quot; ir 15 sonā&scaron;u cikls solo vijolei un &quot;basso continuo&quot; ar &quot;pasakalju&quot;- vijoles solo finālā. Tas ir Bībeles sižets par Mariju, Jēzus dzim&scaron;anu un bērnību, kur galvenais stāstnieks ir vijole, kurai uzticēta tehniski ļoti sarežģīta un virtuoza partija, prasot no izpildītājiem īpa&scaron;u meistarību, izcilu spēles tehniku, kā arī tēlainību. Katra sonāte ir citā skaņojumā- tikai divas ir ierastajā, pārējās rakstītas skordētai vijolei. Valda uzskats, ka darbs sarakstīts ap 1676. gadu- tādējādi atskaņojuma laikā darbam apritēs jau aptuveni 340 gadu. H. I. Francs fon Bībers &quot;Rožukroņa sonātes&quot; ir sonā&scaron;u cikls 15 daļās- piecas priecīgās, piecas skumjās un piecas krā&scaron;ņās mistērijas.</p>
 200. <p style="text-align: justify;">Koncertā piedalīsies izcilākie latvie&scaron;u vēsturiskās interpretācijas  meistari: Agnese Kanniņa- Liepiņa (baroka vijole),  Māris Kupčs (klavesīns un ērģeļpozitīvs), kā arī teorbas virtuozs, starptautisko konkursu laureāts Jadran Duncumb /Norvēģija, Lielbritānija/ un Kārlis Klotiņ&scaron; (baroka čells).</p>
 201. <p style="text-align: justify;">Tiekamies Zvaigznes dienā - 6. janvārī plkst 20.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā!</p>
 202. <p style="text-align: justify;">Ieeja, pateicoties atbalstītājiem- Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, &quot;eeemerging Emerging European Ensembles&quot;, &quot;Creative Europe&quot;, Boom fm, Rīgas Latvie&scaron;u biedrībai, Rīgas Senās Mūzikas centram.</p>]]></content:encoded>
 203. </item>
 204. <item>
 205. <title>Japānas mūsdienu dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde</title>
 206. <!--<author>Ieva Zvejniece</author>-->
 207. <category>Izklaide un kultūra</category>
 208. <category>Izstādes un recenzijas</category>
 209. <guid>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/izstades-recenzijas/japanas-musdienu-lietiskas-makslas-izstade-14922/</guid>
 210. <link>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/izstades-recenzijas/japanas-musdienu-lietiskas-makslas-izstade-14922/</link>
 211. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:10:16 +0200</pubDate>
 212. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 213. <description><![CDATA[No 2016. gada 13. janvāra līdz 7. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) būs skatāma Japānas mūsdienu dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde.]]></description>
 214. <content:encoded><![CDATA[<h2>No 2016. gada 13. janvāra līdz 7. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) būs skatāma Japānas mūsdienu dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_112/Image/BFukusima_Labo-domu-putni-m.jpg" title="Budzans Fuku&scaron;ima (Buzan Fukushima, 1944). Vāze ar labu domu putniem. 1996. Porcelāns, virsglazūras gleznojums" alt="Budzans Fuku&scaron;ima (Buzan Fukushima, 1944). Vāze ar labu domu putniem. 1996. Porcelāns, virsglazūras gleznojums" width="275" height="350" align="right" />Japānas amatniecībai ir sena, vairākus gadsimtus ilga vēsture, kuru iespaidojusi gan Ķīna, gan Koreja. Laikam ejot, &scaron;īs ietekmes ikdienā tika pakāpeniski absorbētas un pilnveidotas, un rezultātā radās darbi, kas jaunā aspektā atklāj japāņu tautas identitāti un estētisko pasaules uzskatu. Lai gan mūsdienās, globalizācijas laikmetā, Rietumu dzīves stila un kultūras areāls ir ievērojami papla&scaron;inājies, lieti&scaron;ķā māksla Japānā ne tikai saglabājusi tradicionālās izteiksmes formas un dekoratīvos rotājumus, kuri mantoti no iepriek&scaron;ējām paaudzēm, bet arī spēj veiksmīgi evolucionēt, pateicoties nozares meistariem, kuri savā jaunradē pauž individuālo redzējumu.</p>
 215. <p style="text-align: justify;">Rado&scaron;ās izpausmes realizācijai māksliniekiem nepiecie&scaron;ama stabila kultūrvēsturiska bāze un iedvesmas avots. Vieni autori izmanto Japānas vēstures un kultūras tradīcijas, citi asimilē Eiropas un Amerikas mākslas stilus un virzienus, piemēram, &quot;Art Deco&quot; vai konstruktīvismu. Daži, piedāvājot oriģinālu risinājumu, izstrādā ikdienā izmantojamus funkcionālus objektus, toties avangarda piekritēji meklē veidu, kā jaunās koncepcijas izteikt konkrētās formās, un vēl ir grupa mākslinieku, kas pēta priek&scaron;metu vieliskumu un materialitātes īpa&scaron;ības.</p>
 216. <p style="text-align: justify;">Pēc Otrā pasaules kara japāņu estētiskās vērtības mainījās un kļuva daudzveidīgākas. &Scaron;obrīd vietējā amatniecība attīstās arvien pla&scaron;āk un sazarojas, kā rezultātā ir visnotaļ sarežģīti definēt nozares raksturīgās īpa&scaron;ības vai kopējās pazīmes. Lai Japānas laikmetīgās dekoratīvi lieti&scaron;ķās mākslas izstādes apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties pla&scaron;ajā darbu klāstā, ekspozīcija ir strukturēta, balstoties uz vairākiem faktoriem: izmantotā materiāla, vēsturiskā laika perioda vai autora piederības kādai mākslinieku kopai.</p>
 217. <p style="text-align: justify;">Izstādi papildina pla&scaron;a pasākumu programma, kas ietver lekcijas, tik&scaron;anās ar māksliniekiem, sarunas ar speciālistiem, rado&scaron;ās darbnīcas un citus izglītojo&scaron;us pasākumus.</p>
 218. <p style="text-align: justify;">Izstādi atbalsta Japānas vēstniecība Latvijā un Japānas Fonds.</p>]]></content:encoded>
 219. </item>
 220. <item>
 221. <title>Festivāla Eiropas Ziemassvētki noslēgumā skanēs Baha &quot;Ziemassvētku oratorija&quot;</title>
 222. <!--<author>Rinta Bružēvica</author>-->
 223. <category>Mūzika</category>
 224. <category>Ziņas</category>
 225. <guid>http://www.hc.lv/muzika/zinas/skanes-baha-ziemassvetku-oratorija-14921/</guid>
 226. <link>http://www.hc.lv/muzika/zinas/skanes-baha-ziemassvetku-oratorija-14921/</link>
 227. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:06:14 +0200</pubDate>
 228. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 229. <description><![CDATA[30. decembrī Torņkalna baznīcā jau tradicionāli festivālu &quot;Eiropas Ziemassvētki&quot; noslēgs baroka meistara Johana Sebastiāna Baha &quot;Ziemassvētku oratorija&quot; - daiļš un apjomīgs vēstījums par Jēzus dzimšanas laiku un ar to saistītajiem notikumiem. ]]></description>
 230. <content:encoded><![CDATA[<h2>30. decembrī Torņkalna baznīcā jau tradicionāli festivālu &quot;Eiropas Ziemassvētki&quot; noslēgs baroka meistara Johana Sebastiāna Baha &quot;Ziemassvētku oratorija&quot; - daiļš un apjomīgs vēstījums par Jēzus dzimšanas laiku un ar to saistītajiem notikumiem. </h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_35/Image/Elina%20Shimkus_photo1.jpg" title="Elīna &Scaron;imkus" alt="Elīna &Scaron;imkus" width="232" height="350" align="right" />Diriģenta Risto Josta vadībā oratorijas atskaņojumā piedalīsies &quot;Sinfonietta Rīga&quot;; Latvijas Radio koris; solisti &ndash; Elīna &Scaron;imkus, Helēna Lepalāna, Olivers Kūziks, Kalvis Kalniņ&scaron;. Festivāla Eiropas Ziemassvētki sadarbības partneris VAS &quot;Latvijas dzelzceļ&scaron;&quot;.</p>
 231. <p style="text-align: justify;">&quot;Ziemassvētku oratoriju&quot; veido se&scaron;as kantātes un &scaron;oreiz igauņu diriģents Risto Josts, muzicējot kopā ar lielisku mākslinieku ansambli, klausītājus aicina ieklausīties oratorijas pirmajā, tre&scaron;ajā, piektajā un sestajā daļā.</p>
 232. <p style="text-align: justify;">Soliste Elīna &Scaron;imkus saka: &quot;Jēzus piedzim&scaron;anas brīnums, tāpat kā viņa dzīvesstāsts, neprasa nekādus ārējus pastiprinājumus, izrotājumus vai papildinājumus. Un tomēr man &scaron;ķiet, ka Bahs ir viens no tiem retajiem komponistiem, kur&scaron; spējis uztvert &scaron;ī notikuma īpa&scaron;o noskaņu, atrast īsto atslēgu tā atklāsmei. Ceru, ka mums visiem kopā izdosies uzburt Ziemassvētku brīnuma maģisko atmosfēru, līdz klausītāju sirdīm aiznesot vēstījumu, ko mums būtu vēlējies nodot gan Jēzus, gan savā mūzikā &ndash; arī Bahs.&quot;</p>
 233. <p style="text-align: justify;">Johans Sebastians Bahs (1685&ndash;1750) ir viens no visu laiku izcilākajiem komponistiem. Baroka meistara mūzikas diženums ir virzījis pasaules prātus un idejas, viņa mūzika skan cauri gadsimtiem un pietuvina klausītājus cilvēka esības izziņai. Baha atstātais muzikālais mantojums ir ļoti pla&scaron;s un daudzpusīgs, ietverot gan laicīgās, gan garīgās mūzikas opusus, tostarp arī vienu no skaistākajiem Ziemassvētku mūzikas piemēriem &ndash; &quot;Ziemassvētku oratoriju&quot;.</p>
 234. <p style="text-align: justify;">&quot;Ziemassvētku oratoriju&quot; raksturo izvērsta forma un salīdzino&scaron;i liels atskaņotājmākslinieku skaits: četri solisti, koris un baroka laikmeta orķestris. &Scaron;is cikls sastāv no se&scaron;ām apjomīgām daļām &ndash; se&scaron;ām kantātēm. No tām pirmās trīs balstītas uz Lūkas ( 2: 1, 3&ndash;20), bet pēdējās &ndash; uz Mateja evaņģēliju (2: 1&ndash;12).</p>
 235. <p style="text-align: justify;">&quot;Ziemassvētku oratorijas&quot; pirmatskaņojums notika divos Leipcigas nozīmīgākajos dievnamos &ndash; Sv. Toma un Sv. Nikolaja baznīcās pa&scaron;a komponista vadībā un, saskaņā ar komponista ieceri, ilga vairākas dienas. Tas saistāms ar to, ka katra no oratorijas se&scaron;ām daļām stāstīja par kādu konkrētu notikumu. Tās pirmā daļa izskanēja pirmajos Ziemassvētkos (1734. gada 25. decembrī), otrā un tre&scaron;ā &ndash; nāko&scaron;ajās dienās, ceturtā ieskandināja jaunā gada atnāk&scaron;anu, piektā &ndash; gada otro dienu un sestā kantāte noslēdza &scaron;o ciklu, izskanot tie&scaron;i Zvaigznes dienā (1735. gada 6. janvārī). Domājams, ka &scaron;āda atskaņo&scaron;anas prakse saglabājās līdz pat 19. gadsimtam, kad tika ieviesta tradīcija &quot;Ziemassvētku oratoriju&quot; uzvest vienā vakarā, un nereti atskaņot nevis visas se&scaron;as tās daļas, bet gan īpa&scaron;i izvēlētu fragmentu &quot;izlasi&quot;.</p>
 236. <p style="text-align: justify;">Biļetes &quot;Biļe&scaron;u Paradīze&quot; kasēs un internetā &ndash; <a rel="nofollow" href="http://www.bilesuparadize.lv">www.bilesuparadize.lv</a>.</p>]]></content:encoded>
 237. </item>
 238. <item>
 239. <title>&quot;Darini kalendāru&quot; konkurss noslēdzies: izraudzīti zīmējumi nākamā gada izdevumam</title>
 240. <!--<author>Liene Krīvena</author>-->
 241. <category>Dzīvesveids</category>
 242. <category>Iniciatīva</category>
 243. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/iniciativa/darini-kalendaru-konkurss-nosledzies-14920/</guid>
 244. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/iniciativa/darini-kalendaru-konkurss-nosledzies-14920/</link>
 245. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:03:25 +0200</pubDate>
 246. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 247. <description><![CDATA[Ir noskaidroti 13 miera tēmai veltīti skolēnu zīmējumi, kas rotās konkursa &quot;Darini kalendāru&quot; 2016. gada izdevumu.]]></description>
 248. <content:encoded><![CDATA[<h2>Ir noskaidroti 13 miera tēmai veltīti skolēnu zīmējumi, kas rotās konkursa &quot;Darini kalendāru&quot; 2016. gada izdevumu.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_59/Image/70-gade_png.-2jpg" title="&quot;Darini kalendāru&quot; konkurss noslēdzies" alt="&quot;Darini kalendāru&quot; konkurss noslēdzies" width="199" height="82" align="right" />12 darbus izvēlējās sabiedrībā zināmi un katrs savā jomā cienīti Latvijas cilvēki &ndash; bijusī Valsts prezidete Vaira Vīķe&ndash;Freiberga, vides pētnieks Māris Olte, mūziķis Kaspars Zlidnis, pavārs Mārtiņ&scaron; Sirmais, TV žurnāliste Kristīne Garklāva, Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, mūziķis un producents Arstarulsmirus, rakstnieks Jānis Joņevs, gleznotāja Aija Zariņa, UNESCO LNK prezidente kultūras ministre Dace Melbārde, izglītības uzņēmuma &quot;Lielvārds&quot; valdes priek&scaron;sēdētājs Aivars Gribusts, kā arī konkursa &quot;Darini kalendāru&quot; patrons Eiropas attīstības gada labās gribas vēstnieks Andris Piebalgs.</p>
 249. <p style="text-align: justify;">Katrs no &scaron;iem cilvēkiem papildināja izvēlētos zīmējumus arī ar savām pārdomām par mieru, un &scaron;ie moto vai novēlējumi būs publicēti jaunajā &ndash; 2016. gada kalendārā.</p>
 250. <p style="text-align: justify;">2016. gada kalendāra ilustrācijām izvēlēto 12 darbu autori ir:</p>
 251. <ul>
 252.    <li style="text-align: justify;">Elīna Glaudiņa, Samanta Rakova, Railija Ragaine, Kristiāna Krūmiņa, Linda Ro&scaron;čenkova (9 gadi, Jēkabpils pamatskola);</li>
 253.    <li style="text-align: justify;">Samanta Engere (16 gadi, Rūjienas vidusskola);</li>
 254.    <li style="text-align: justify;">Anete Goldmane (8 gadi, Mārupes pamatskola);</li>
 255.    <li style="text-align: justify;">Artūrs Taube (8 gadi, Zvejniekciema vidusskola);</li>
 256.    <li style="text-align: justify;">Madara Krone (11 gadi, Raunas vidusskola);</li>
 257.    <li style="text-align: justify;">Karīna Eva Putirska un Katrīna Bērziņa (13 gadi, Mārupes mūzikas un mākslas skola);</li>
 258.    <li style="text-align: justify;">Paula Lāce (7 gadi, Mārupes pamatskola);</li>
 259.    <li style="text-align: justify;">Viktorija Petrova (12 gadi, J. Soikāna Ludzas mākslas skola);</li>
 260.    <li style="text-align: justify;">Samanta Pavļika (12 gadi, Rūjienas vidusskola);</li>
 261.    <li style="text-align: justify;">Sendija Pole (10 gadi, Bauskas pilsētas pamatskola);</li>
 262.    <li style="text-align: justify;">Amanda Dombrovska (18 gadi, Brocēnu vidusskola);</li>
 263.    <li style="text-align: justify;">Luīze Zuzanna Kalnroze (10 gadi, Rīgas Katoļu ģimnāzija).</li>
 264. </ul>
 265. <p style="text-align: justify;">Zīmējums kalendāra vākam tika izraudzīts interneta balsojumā <a rel="nofollow" href="http://www.darini.lv">www.darini.lv</a>, un tā autori ir Ritvars Vjakse un Sintija Verza (11 gadi, Riebiņu vidusskola).</p>
 266. <p style="text-align: justify;">2016. gada kalendārs būs jau ceturtais konkursa &quot;Darini kalendāru&quot; sērijā, un &scaron;oreiz jaunie&scaron;i tika aicināti pievērsties, aizdomāties un analizēt UNESCO Statūtos ietverto domu par mieru, kam jāsākas cilvēku prātos. Dalībnieki vizuāli pauda savu miera izpratni, izmantojot informācijas tehnoloģijas. &Scaron;ogad konkursam pieteikts rekordliels skaits zīmējumu &ndash; vairāk nekā 350.</p>]]></content:encoded>
 267. </item>
 268. <item>
 269. <title>Jaunā Gada labo darbu tirdziņš</title>
 270. <!--<author>Luīze Pastore</author>-->
 271. <category>Izklaide un kultūra</category>
 272. <category>Ziņas</category>
 273. <guid>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/zinas/jauna-gada-labo-darbu-tirdzins-14919/</guid>
 274. <link>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/zinas/jauna-gada-labo-darbu-tirdzins-14919/</link>
 275. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:00:34 +0200</pubDate>
 276. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 277. <description><![CDATA[Katram mājās mēdz būt kas nevajadzīgs, kas citam var būt itin noderīgs! Jaunā gada labo darbu apņemšanās sagaidot, Kalnciema kvartāls un &quot;Otra Elpa&quot; aicina ziedot labdarībai, atbrīvojoties no nevajadzīgajām mantām, kas vēl vecajā gadā sakrājušās skapjos un plauktos.]]></description>
 278. <content:encoded><![CDATA[<h2>Katram mājās mēdz būt kas nevajadzīgs, kas citam var būt itin noderīgs! Jaunā gada labo darbu apņemšanās sagaidot, Kalnciema kvartāls un &quot;Otra Elpa&quot; aicina ziedot labdarībai, atbrīvojoties no nevajadzīgajām mantām, kas vēl vecajā gadā sakrājušās skapjos un plauktos.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_72/Image/Kalnciema%20kvartals%201.jpg" title="Jaunā Gada labo darbu tirdziņ&scaron;" alt="Jaunā Gada labo darbu tirdziņ&scaron;" width="350" height="233" align="right" />Ziedotās mantas tiks nodotas labdarībā tiem, kam tas nepiecie&scaron;ams visvairāk. Ziedojumi tiks pieņemti 2016. gada 2. janvāra Kalnciema kvartāla tirdziņā, Kalnciema ielā 35, zilās mājas verandā no plkst. 10.00 līdz 16.00.</p>
 279. <p style="text-align: justify;">Ikvienai ziedotajai precei jābūt tīrai, funkcionējo&scaron;ai un piemērotai tālākai lieto&scaron;anai.</p>
 280. <p style="text-align: justify;">Ko ziedot: bērniem - rotaļlietas, spēles, bērnu grāmatas; bērniem, pieaugu&scaron;ajiem - apģērbus, apavus; aksesuārus - bižutēriju, lietussargus, cepures, jostas, somas, utml.; grāmatas, mūzikas ierakstus, filmas (DVD, CD, plates, utt.); interjera un dizaina priek&scaron;metus - vāzes, traukus, tekstila izstrādājumus; sporta preces, inventāru, ekipējumu.</p>
 281. <p style="text-align: justify;">Visas ziedotās lietas tiks sa&scaron;ķirotas un nonāks pie katrai lietai atbilsto&scaron;a adresāta. Daļa tiks ziedota dažādu sociālo grupu atbalstam: biedrībai &quot;Zilais krusts&quot;, Rīgas patversmei, sociālās aprūpes centram-pansionātam &quot;Liepa&quot;, u.c. mērķorganizācijām.</p>
 282. <p style="text-align: justify;">Sekojiet aktuālajai informācijai:&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://www.kalnciemaiela.lv">www.kalnciemaiela.lv</a>.</p>]]></content:encoded>
 283. </item>
 284. <item>
 285. <title>Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās aicina uz aizraujošiem bērnu koncertiem</title>
 286. <!--<author>undine</author>-->
 287. <category>Mūzika</category>
 288. <category>Ziņas</category>
 289. <guid>http://www.hc.lv/muzika/zinas/aizraujosi-bernu-koncerti-14918/</guid>
 290. <link>http://www.hc.lv/muzika/zinas/aizraujosi-bernu-koncerti-14918/</link>
 291. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:58:17 +0200</pubDate>
 292. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 293. <description><![CDATA[Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās Dzintara koncertzālē turpinās &quot;Ziemassvētku festivāls&quot;, kurā notiks arī koncerts bērniem - &quot;Daktera Aikāskan burvju receptes&quot;, kas klausītājus aicinās 3. janvārī plkst. 11.00 latviešu valodā un plkst. 13.00 krievu valodā.]]></description>
 294. <content:encoded><![CDATA[<h2>Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās Dzintara koncertzālē turpinās &quot;Ziemassvētku festivāls&quot;, kurā notiks arī koncerts bērniem - &quot;Daktera Aikāskan burvju receptes&quot;, kas klausītājus aicinās 3. janvārī plkst. 11.00 latviešu valodā un plkst. 13.00 krievu valodā.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_35/Image/annija_putnina.jpg" title="Annija Putniņa" alt="Annija Putniņa" width="350" height="286" align="right" />Ziemsvētku priek&scaron;vakarā dažkārt notiek vislielākie brīnumi. Citreiz bezgala skaisti, bet dažkārt pavisam bēdīgi. Muzikālā pasaka &quot;Ziemassvētki pilī&quot; stāsta par ko, ka senos laikos kādā karaļa pilī arī tiek gaidīti svētki. Taču iejaucas nejaukā burve, kura grib atriebties par kādu senu notikumu. Kas zina, kā veiktos skaistajai princesei, ja palīgā nenāktu mazais pils rūķītis, meža zvēri un kāds jauns mednieks. Beigu beigās burvju vara tiks lauzta, pils logos krā&scaron;ņi uzziedēs leduspuķes un pils iemītnieki skaisti varēs nosvinēt Ziemassvētkus.</p>
 295. <p style="text-align: justify;">Koncertā &quot;Daktera Aikāskan burvju receptes&quot; 3. janvārī plkst. 11.00 latvie&scaron;u valodā un plkst. 13.00 krievu valodā uzzināsim kā dakteris Aikāskan vienā dienā izārstēja trusi Frici no visām kaitēm. &Scaron;is stāsts būs par zvēriņiem maziem un lieliem, kurus slimnīcā dakterē dakteris Ai-kā-skan. Tam palīdz jaukā Sirdsmāsiņa un sanitārs Rūdis. Pat gatavi abi uz Āfriku braukt. Te parādās kāds, kas izliekas slims. Tas trusis Fricis. Nav viegli ar viņu galā tikt. Bet Dakterim Ai-kā &ndash;skan ir burvju receptīte, kas līdzēs ar visām kaitēm galā tikt.</p>
 296. <p style="text-align: justify;">Daktera Aikāskan lomā koncertā  iejutīsies baritons Armands Siliņ&scaron;, tru&scaron;a Friča lomā   aktrise Laila Kirmu&scaron;ka, medmāsiņas lomā soprāns Evija Martinsone, sanitāra lomā pianists Mārtiņ&scaron; Zilberts, bet slimnīcas direktora lomā &ndash; sitaminstrumentālists Mārtiņ&scaron; Miļevskis. Koncertu vadīs Karina Bērziņa, bet video režisors - Uģis Kri&scaron;jānis.</p>
 297. <p style="text-align: justify;">No 16. decembra līdz 7. janvārim atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisinās pirmais &quot;Ziemassvētku festivāls&quot;. Desmit festivāla tiksimies ar izciliem Latvijas un ārzemju māksliniekiem &ndash; leģendāro latvie&scaron;u maestro Raimondu Paulu, Latvijas Radio  bigbendu, &scaron;armanto akordeonisti Kseniju Sidorovu, LNSO pirmo vijoļu grupas koncertmeistaru Raimondu Ozolu ar stīgu kvartetu, Rīgas Doma zēnu kori, pasaulē ievērojamu atzinību guvu&scaron;o latvie&scaron;u kontrabasistu, Berlīnes filharmoniķu mūziķi, Gunāru Upatnieku, balsu virtuozus Latvijas Radio kori, dziedātāju Ralfu Eilandu, Nacionālo bruņoto spēku orķestri, čellistu Valteru Pūci, Zvanu ansambli PRIMUS, dziedātāju Anniju Putniņu un &quot;Sinfonietta Riga&quot; stīgu grupu. Vairāki koncerti &quot;Ziemassvētku festivālā&quot; ir īpa&scaron;i veltīti arī bērniem.</p>]]></content:encoded>
 298. </item>
 299. <item>
 300. <title>Koncertcikls &quot;Iededz gaismu&quot; turpinās ar koncertu &quot;Vecā gada noskaņās&quot;</title>
 301. <!--<author>Anna Paula Pujēna</author>-->
 302. <category>Mūzika</category>
 303. <category>Ziņas</category>
 304. <guid>http://www.hc.lv/muzika/zinas/koncertcikls-iededz-gaismu-turpinas-14917/</guid>
 305. <link>http://www.hc.lv/muzika/zinas/koncertcikls-iededz-gaismu-turpinas-14917/</link>
 306. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:51:52 +0200</pubDate>
 307. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 308. <description><![CDATA[Koncertcikla &quot;Iededz gaismu&quot; nākamais koncerts &quot;Vecā gada noskaņās&quot; notiks jau trešdien, 30. decembrī, plkst. 18.00 &quot;Promenade Hotel&quot; Hika zālē kopā ar čellistu Ivaru Bezprozanovu un pianisti Lienu Circeni.]]></description>
 309. <content:encoded><![CDATA[<h2>Koncertcikla &quot;Iededz gaismu&quot; nākamais koncerts &quot;Vecā gada noskaņās&quot; notiks jau trešdien, 30. decembrī, plkst. 18.00 &quot;Promenade Hotel&quot; Hika zālē kopā ar čellistu Ivaru Bezprozanovu un pianisti Lienu Circeni.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_35/Image/iededz-gaismu2.jpg" title="&quot;Vecā gada noskaņās&quot;" alt="&quot;Vecā gada noskaņās&quot;" width="350" height="227" align="right" />Tre&scaron;dien, 30. decembrī, plkst. 18.00 Hika zālē koncertcikla rīkotāji ielūdz ikkatru aizvadīt gada pirmspēdējo dienu pārdomās par aizvadīto gadu koncertā &quot;Vecā gada noskaņās&quot;, kurā dzirdēsim pla&scaron;u programmu ar skaņdarbiem no baroka un romantisma līdz impresionismam.</p>
 310. <p style="text-align: justify;">Ivars Bezprozvanovs ir Latvijas Nacionālās operas orķestra čellu grupas koncertmeistars, &quot;Nordic symphony orchestra&quot; čellists, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas čella spēles un ansambļa pasniedzējs, kā arī Liepājas Simfonsikā orķestra čellists. Viņ&scaron; daudz koncertē Latvijā un ārzemēs gan soloprogrammās, gan kameransambļos. Muzicējis kopā ar daudziem domubiedriem, tajā skaitā, pianisti Lieni Circeni.</p>
 311. <p style="text-align: justify;">Liene Circene ir ieguvusi Lielo mūzikas balvu un uzvarējusi vairākos starptautiskos konkursos. Viņa ir uzstājusies kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri, Var&scaron;avas filharmonisko orķestri un citiem. Trīs gadus dzīvojusi Francijā, patlaban viņas dzīvesvieta ir Sigulda. Viņa māca klavierspēli studijā Rīgā un Siguldas mūzikas skolā.</p>
 312. <p style="text-align: justify;">Koncerta &quot;Vecā gada noskaņās&quot; programmā dzirdēsim baroka dižgara Johana Sebastiana Baha (1685-1750), romantistu Fēliksa Mendelszona (1809-1847), Kārļa Marijas Vēbera (1786-1826) un Pētera Čaikovska (1840-1893) darbus. Tāpat koncertā izskanēs izcilā krievu komponista Dimitrija &Scaron;ostakoviča (1906-1975), franču komponistu Gabriela Forē (1845-1924), Morisa Ravēla (1875-1937) un Žaka Ibēra (1890-1962) darbus. Programmā būs dzirdami arī mūsu pa&scaron;u komponistu skaņdarbi. Starp tiem &ndash; Jēkaba Mediņa (1885-1971), Jāņa Ķepī&scaron;a (1908-1989), Pētera Plakida (1947) un jaunā mūziķa un, starp citu, televīzijas un radio žurnālista Edgara Ragisnka (1984) darbi.</p>
 313. <p style="text-align: justify;">Tālāk koncertcikls turpināsies ar trim brīni&scaron;ķīgiem koncertiem Liepājas jaunās koncertzāles &quot;Lielais dzintars&quot; kamerzālē. 10. janvārī plkst. 18.30 tur dzirdēsim koncertprogrammu &quot;Orlando teiksmainā dzīve&quot; ar Sergeju Jēgeru, Jolantu Strikaiti-Lapiņu un Baroka kameransambli, 23. janvārī Rīgas saksofonu kvartets un soprāne Kristīne Gailīte koncertā &quot;Dziedino&scaron;ais lietus&quot; un 13. februārī &quot;Liepājas trio 15 gadu jubilejas koncerts&quot; ar Ditu Baronu, Beatu Zariņu-Bla&scaron;činsku un Līnu Andrejevu.</p>
 314. <p style="text-align: justify;">Koncerti rīkoti sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Liepājas Kultūras pārvaldi, viesnīcu &quot;Promenade Hotel&quot; un koncertzāli &quot;Lielais dzintars&quot;.</p>
 315. <p style="text-align: justify;">Biļetes uz koncertcikla &quot;Iededz gaismu&quot; koncertiem nopērkamas &quot;Biļe&scaron;u paradīzes&quot; kasēs un interneta vietnē <a rel="nofollow" href="http://bilesuparadize.lv">bilesuparadize.lv</a>. Skolēniem, studentiem un pensionāriem ir atlaides. Bērniem līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot sēdvietu, ieeja koncertos ir bez maksas.</p>
 316. <p style="text-align: justify;">Pla&scaron;āka informācija par koncertciklu atrodama organizācijas &quot;Via Cultura&quot; mājaslapā <a rel="nofollow" href="http://viacultura.lv">viacultura.lv</a>.</p>]]></content:encoded>
 317. </item>
 318. <item>
 319. <title>Rīgā notiks prestižais kikboksa turnīrs &quot;KOK World GP 2016&quot;</title>
 320. <!--<author>Levs Berezins</author>-->
 321. <category>Sports</category>
 322. <guid>http://www.hc.lv/sports/prestizais-kikboksa-turnirs-kok-world-gp-2016-14916/</guid>
 323. <link>http://www.hc.lv/sports/prestizais-kikboksa-turnirs-kok-world-gp-2016-14916/</link>
 324. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:46:38 +0200</pubDate>
 325. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 326. <description><![CDATA[27. februārī &quot;Arēnā Rīga&quot; notiks viens no grandiozākajiem cīņu sporta pasākumiem Baltijā &quot;KOK World GP 2016&quot;, kurā uz ringa kāps labākie sportisti no Brazīlijas, Nīderlandes, Polijas, Vācijas, Francijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas un, protams, Latvijas.]]></description>
 327. <content:encoded><![CDATA[<h2>27. februārī &quot;Arēnā Rīga&quot; notiks viens no grandiozākajiem cīņu sporta pasākumiem Baltijā &quot;KOK World GP 2016&quot;, kurā uz ringa kāps labākie sportisti no Brazīlijas, Nīderlandes, Polijas, Vācijas, Francijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Spānijas un, protams, Latvijas.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_53/Image/12415721_958351864201308_221008360_o.jpg" title="&quot;KOK World GP 2016&quot;" alt="&quot;KOK World GP 2016&quot;" width="350" height="233" align="right" />KOK jeb &quot;King of Kings&quot; ir starptautiski pla&scaron;i pazīstams profesionālo kikboksa cīņu turnīru seriāls, kur&scaron; notiek visā Eiropā, bet kop&scaron; pagāju&scaron;ā gada arī Latvijā. KOK turnīri tiek translēti pa &quot;Eurosport&quot;, &quot;FightBOX&quot;, &quot;Fighting Network&quot; televīzijas kanāliem un sasniedz aptuveni 133 miljonu lielu skatītāju auditoriju 120 dažādās valstīs.</p>
 328. <p style="text-align: justify;">Nākamgad viena no &quot;KOK World Grand Prix&quot; tūrēm notiks arī Rīgā, kuras ietvaros četru vīru turnīrā tiks izspēlēta KOK pasaules čempiona tituls vieglajā svarā. &Scaron;ajā turnīrā Latvijas krāsas pārstāvēs un par prestižo titulu cīnīsies &scaron;ā brīža mūsu valsts spēcīgākais &scaron;ā svara kikbokseris, Eiropas čempions Vjačeslavs Tēviņ&scaron;.</p>
 329. <p style="text-align: justify;">Uz &quot;Arēna Rīga&quot; ringa no pa&scaron;māju kikboksa zvaigznēm kāps arī IFA pasaules čempions Artūrs Gorlovs, WKA Eiropas čempions Zaurs Džavadovs, kā arī talantīgie Raimonds Auk&scaron;tikalnis un Igors Tkačenko. &Scaron;ie vīri aizvadīs reitinga cīņas ar mērķi nostiprināties pasaules reitingos.</p>
 330. <p style="text-align: justify;">KOK pasākumi no līdzīgiem turnīriem at&scaron;ķiras ar to, ka tajos piedalās cīkstoņi, kuri pārstāv dažādas cīņu mākslas stilus. Dinamisko kustību un aizraujo&scaron;o cīņas veidu salikuma dēļ &scaron;īs cīņas ir īpa&scaron;i apmeklētas.&nbsp;KOK noteikumi nodro&scaron;ina ar asām izjūtām un emocijām bagātas cīņas, jo paredz izvairīties no neiz&scaron;ķirta rezultāta - pēdējam raundam jābūt iz&scaron;ķiro&scaron;am un jānosaka uzvarētājs.</p>]]></content:encoded>
 331. </item>
 332. <item>
 333. <title>Simtiem cilvēku apmeklē Brīvdabas muzeja &quot;Gaismas spēles ziemas mijkrēslī&quot;</title>
 334. <!--<author>Līga Miklaševiča</author>-->
 335. <category>Izklaide un kultūra</category>
 336. <category>Ziņas</category>
 337. <guid>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/zinas/brivdabas-muzeja-gaismas-speles-ziemas-mijkresli-14915/</guid>
 338. <link>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/zinas/brivdabas-muzeja-gaismas-speles-ziemas-mijkresli-14915/</link>
 339. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:41:51 +0200</pubDate>
 340. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 341. <description><![CDATA[Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs jau vairākus gadus pēc kārtas piedāvā saviem apmeklētājiem vakara pastaigu, izgaismojot atsevišķas muzeja eksponātēkas, piedāvājot ielūkoties pa logiem, lai redzētu, kā saimnieks ir izrotājis māju un uzklājis svētku galdu. ]]></description>
 342. <content:encoded><![CDATA[<h2>Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs jau vairākus gadus pēc kārtas piedāvā saviem apmeklētājiem vakara pastaigu, izgaismojot atsevišķas muzeja eksponātēkas, piedāvājot ielūkoties pa logiem, lai redzētu, kā saimnieks ir izrotājis māju un uzklājis svētku galdu. </h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_72/Image/DSC_1022.jpg" title="&quot;Gaismas spēles ziemas mijkrēslī&quot;" alt="&quot;Gaismas spēles ziemas mijkrēslī&quot;" width="350" height="233" align="right" />Tikai pusstundas braucienā no Rīgas centra ir iespēja baudīt neparastas sajūtas &ndash; pastaigu pa izgaismotajām takām tumsā slīgsto&scaron;ajā priežu mežā.</p>
 343. <p style="text-align: justify;">Tiek izgaismota Usmas baznīca,  Vidzemes sēta, Kurzemes zemnieka sēta, Darvas ceplis, dzirnavas, Usmas baznīca,  Lībie&scaron;u sēta, Mauri un Kurzemes zvejinieka sēta, bērnu rotaļu laukums.</p>
 344. <p style="text-align: justify;">Programma pieejama no 15 līdz 20.00 katru dienu līdz nākamā gada 10. janvārim.</p>
 345. <p style="text-align: justify;">Aicinām apģērbies atbilsto&scaron;i laika apstākļiem, uzvilkt ērtus apavus, ņemt līdzi termosu ar tēju, lukturīti. </p>
 346. <p style="text-align: justify;">Brīvdabas muzejs ir pieejams bez maksas bērniem pirmskolas vecumā.</p>
 347. <p style="text-align: justify;">Apmeklētājiem grupā (vismaz 10 cilvēki) &ndash; 1,40 EUR, pieaugu&scaron;ajiem standartcena ziemas sezonā 2, 00, EUR, studentiem, pensionāriem, 1,40 EUR, skolēniem 0,70, ģimenes biļete &ndash; 4,00,  EUR.&nbsp;No 17.00 visiem apmeklētājiem, izņemot mazos, vakara biļete &ndash; 0,70 EUR. Pie muzeja darbojas bezmaksas stāvvieta.</p>]]></content:encoded>
 348. </item>
 349. <item>
 350. <title>&quot;Eco Lead&quot; pauž gatavību jau janvārī nodarbināt cilvēkus Kalnciemā</title>
 351. <!--<author>&quot;Eco Lead&quot; </author>-->
 352. <category>Dzīvesveids</category>
 353. <category>Sabiedrība</category>
 354. <guid>http://www.hc.lv/dzivesveids/sabiedriba/eco-lead-janvari-nodarbinas-cilvekus-14914/</guid>
 355. <link>http://www.hc.lv/dzivesveids/sabiedriba/eco-lead-janvari-nodarbinas-cilvekus-14914/</link>
 356. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:38:23 +0200</pubDate>
 357. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 358. <description><![CDATA[SIA &quot;Eco Lead&quot; valdes priekšsēdētājs Jurijs Harlamovs pauž gatavību jau janvāra sākumā ķerties pie projekta īstenošanas Kalnciema rūpnieciskajā teritorijā. Saskaņā ar &quot;Eco Lead&quot; plāniem, svina rūpnīcas izbūves darbi tiktu paveikti gada laikā, un jau 2017.gadā rūpnīca varētu sākt darbību.]]></description>
 359. <content:encoded><![CDATA[<h2>SIA &quot;Eco Lead&quot; valdes priekšsēdētājs Jurijs Harlamovs pauž gatavību jau janvāra sākumā ķerties pie projekta īstenošanas Kalnciema rūpnieciskajā teritorijā. Saskaņā ar &quot;Eco Lead&quot; plāniem, svina rūpnīcas izbūves darbi tiktu paveikti gada laikā, un jau 2017.gadā rūpnīca varētu sākt darbību.</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_209/Image/eco-leed.jpg" title="&quot;Eco Lead&quot; " alt="&quot;Eco Lead&quot; " width="350" height="262" align="right" />Atgādinām, ka SIA &quot;Eco Lead&quot; plānoja jau 2016.gada sākumā Kalnciema rūpnieciskajā zonā (Jelgavas ielā 21) atklāt rūpnīcu, kurā pārstrādātu līdz 15 000 tonnas akumulatoru gadā, saražojot 8 700 tonnu svina. Uzņēmēji &scaron;ajā projektā plāno ieguldīt 8,5 miljonus eiro. Rūpnīcā plānots nodarbināt 42 darbinieku. &Scaron;obrīd, līdz ar ieilgu&scaron;ajiem tiesu darbiem, plānotie termiņi tika pagarināti.</p>
 360. <p style="text-align: justify;">&quot;Mēs plānojam pildīt iepriek&scaron; doto solījumu, ka rūpnīcas izbūves un labiekārto&scaron;anas darbos tiks nodarbināti vietējie iedzīvotāji. Jā, mēs izraudzīsimies profesionālus būvniekus, taču apgrūtināsim viņus ar prasību izmantot vietējo darba spēku ikvienā pozīcijā, kurā tas būs iespējams,&quot; precizē Jurijs Harlamovs.</p>
 361. <p style="text-align: justify;">&quot;Esmu runājies ar vietējiem iedzīvotājiem. Teju ikvienam ir pazīstams kāds, kur&scaron; &scaron;obrīd Kalnciemā ir bez darba, vai arī saņem nesamērīgi mazu atalgojumu. Neapmierināti ir arī tie, kas ik dienu spiesti doties strādāt uz Rīgu, Jelgavu vai Jūrmalu, jo tad lielu daļu no nopelnītā ir jātērē par ceļu,&quot; stāsta Jurijs Harlamovs.</p>
 362. <p style="text-align: justify;">&quot;Iepriek&scaron;, uzrunājot iedzīvotājus, solījām, ka arī jaunatklātajā rūpnīcā centīsimies nodarbināt pēc iespējas vairāk vietējos cilvēkus. Dažus speciālistus mums, iespējams, nāksies ievest ne tikai no citas Latvijas pilsētas, bet varbūt pat no ārzemēm, jo Latvijā, diemžēl, trūkst svina pārstrādes speciālisti. Taču mūsu plānos ir nevis cilvēkus pārvadāt no vienas pilsētas uz otru, bet drīzāk īrēt viņiem dzīvokli turpat Kalnciemā, tādējādi papildināt jau tā irsto&scaron;o cilvēku skaitu Kalnciemā,&quot; informē Jurijs Harlamovs.</p>
 363. <p style="text-align: justify;">Jurijs Harlamovs vēl atturas teikt, kā uzņēmums rīkosies gadījumā, ja kāds no Kalnciema iedzīvotājiem tomēr pārsūdzēs Jelgavas Administratīvas rajona tiesas lēmumu pilnībā noraidīt dažu Kalnciema iedzīvotāju iesniegto prasību apturēt Jelgavas novada domes lēmumu par svina rūpnīcas cel&scaron;anu Kalnciema rūpnieciskajā teritorijā.</p>
 364. <p style="text-align: justify;">Atgādinām, ka Jelgavas Administratīvas rajona tiesa pēc vairāku mene&scaron;i ilgsto&scaron;as tiesvedības ir pilnībā noraidījusi Kalnciema iedzīvotāju (Žannas Ņečiporukas, Ivana Ņečiporuka, Gaļinas Bu&scaron;manes, Tatjanas Daņilovas, Antoņinas Zelčas, Andreja Tračuma, Aigara Suktera, Sergeja Hramčenko, Valentīnas Amirovas) un Vides aizsardzības kluba prasību atcelt Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma par nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveide Kalnciemā.</p>
 365. <p style="text-align: justify;">&quot;Mēs jau tiesvedībā it kā neesam iesaistīti, jo iedzīvotāji tiesājas nevis ar SIA &quot;Eco Lead&quot;, bet gan ar Jelgavas novada domi, taču galvenie cietēji esam mēs,&quot; norāda Jurijs Harlamovs.</p>
 366. <p style="text-align: justify;">Jurijs Harlamovs jau iepriek&scaron; pauda nožēlu, ka saskaņā ar spēkā eso&scaron;ajiem likumiem, apstrīdamā lēmuma darbība tiek apturēta līdz ar pieteikuma iesnieg&scaron;anu tiesā. &quot;Tas ir neizprotami, ka ikviens cilvēks ar savu vēr&scaron;anos tiesā var uz nenoteiktu apturēt lēmumu, kur&scaron; domē pieņemts nobalsojot tautas ievēlēto priek&scaron;stāvju vairākumam. Žēl, ka tos līdzekļus, kurus mēs būtu varēju&scaron;i novirzīt savai peļņai, arī nodokļiem, prēmijām, kā arī Kalnciemā jau ieplānotajiem sociālajiem projektiem, tagad nāksies novirzīt tiesvedībai un dīkstāves zaudējumu seg&scaron;anai,&quot; marta sākumā žēlojas Jurijs Harlamovs.</p>
 367. <p style="text-align: justify;">&quot;Par Kalnciema dro&scaron;ību esmu pārliecināts! Tāpēc jau mēs ieguldām tik lielu naudu &scaron;ajā ražotnē, lai tā būtu atbilsto&scaron;a visiem dro&scaron;ības standartiem. Lielākā daļa no &scaron;iem nepiecie&scaron;amajiem miljoniem ir ieguldījumi nevis ražo&scaron;anās procesā, bet ekoloģijas vajadzībām, tai skaitā filtri, attīrī&scaron;ana, specializētās iekārtas,&quot; norāda Jurijs Harlamovs.</p>
 368. <p style="text-align: justify;">Jurijs Harlamovs uzskata, kā &scaron;āda akumulatorus pārstrādājo&scaron;a rūpnīcā Latvijā ir ļoti nepiecie&scaron;ama. &quot;&Scaron;obrīd oficiāli utilizētos akumulatorus pārstrādā uzņēmumi Lietuvā un Igaunijā, bet tikmēr Latvijā plaukst nelegāla un vidi ļoti apdraudo&scaron;ā &quot;mājas pārstāde&quot;, kad akumulatora svins tiek pārkausēts teju vai mājas krāsniņā, bet svina lietņi vēlāk nodoti metāllūžņos. Tur tad neviens nekontrolē ne izme&scaron;us, ne to, kur un kā tiek noliets akumulatoros eso&scaron;ais &scaron;ķidrums,&quot; rūpnīcas nepiecie&scaron;amību Kalnciemā skaidro Jurijs Harlamovs.</p>]]></content:encoded>
 369. </item>
 370. <item>
 371. <title>&quot;Brīnumskaistā Francija&quot;</title>
 372. <!--<author>Nataļja Sujunšalijeva</author>-->
 373. <category>Izklaide un kultūra</category>
 374. <category>Izstādes un recenzijas</category>
 375. <guid>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/izstades-recenzijas/brinumskaista-francija-14913/</guid>
 376. <link>http://www.hc.lv/izklaide-kultura/izstades-recenzijas/brinumskaista-francija-14913/</link>
 377. <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 17:35:08 +0200</pubDate>
 378. <source url="http://www.hc.lv/rss/lv_rss.xml"></source>
 379. <description><![CDATA[Otrdien, 2016. gada 5. janvārī, plkst. 17.30 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) aicina uz otro mākslas vēstures pēcpusdienu &quot;Modernisma laboratorija&quot;, kurā ar stāstījumu par &quot;Art Deco&quot; laikmetu un brīnumskaisto Franciju viesosies A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja 19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas kurators, mākslas zinātņu doktors Aleksejs Petuhovs (Maskava).]]></description>
 380. <content:encoded><![CDATA[<h2>Otrdien, 2016. gada 5. janvārī, plkst. 17.30 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) aicina uz otro mākslas vēstures pēcpusdienu &quot;Modernisma laboratorija&quot;, kurā ar stāstījumu par &quot;Art Deco&quot; laikmetu un brīnumskaisto Franciju viesosies A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja 19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas kurators, mākslas zinātņu doktors Aleksejs Petuhovs (Maskava).</h2><p style="text-align: justify;"><img src="http://www.hc.lv/inc/Upload/news_112/Image/AARato_Lanvanas-buduars-m.jpg" title="Armāns Albērs Rato (Armand Albert Rateau). Žannas Lanvānas buduārs. 1920&ndash;1922." alt="Armāns Albērs Rato (Armand Albert Rateau). Žannas Lanvānas buduārs. 1920&ndash;1922." width="350" height="296" align="right" />Turpinot lekciju ciklu &quot;Art Deco. Laikmets. Māksla. Dzīvesveids&quot;, 5. janvārī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs piedāvā nākamo tik&scaron;anos ar erudīto mākslas zinātnieku, izcilo pētnieku un stāstnieku, A. Pu&scaron;kina Valsts tēlotājas mākslas muzeja Maskavā 19.&ndash;20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas glabātāju Dr. art. Alekseju Petuhovu (Алексей Петухов). Otrajā lekcijā ar tēlainu nosaukumu &quot;Brīnumskaistā Francija&quot; būs iespēja uzzināt par franču mākslinieku-dekoratoru darbiem, kas tapa 20. gadsimta 10.&ndash;20. gadu mijā valsts protežētā &quot;mūsdienīgā stila&quot; &ndash; agrīnā &quot;Art Deco&quot; estētikā.</p>
 381. <p style="text-align: justify;">Nodarbības sākumā tiks sniegts t.s. &quot;jaunā franču stila&quot; raksturojums, apskatīta &scaron;īs parādības būtība, piemēram, analizējot &quot;Franču mākslu kompānijas&quot; veikumu, aplūkoti tās izplatī&scaron;anas mehānismi, kur noteico&scaron;a loma bija mākslas interjeru darbnīcu aktivitātei lielākajos Parīzes universālveikalos.</p>
 382. <p style="text-align: justify;">Lekcijas turpinājumā Aleksejs Petuhovs iepazīstinās klausītājus ar &quot;Art Deco&quot; personībām, izceļot laikmeta spilgtākos pārstāvjus Francijā. Tiks ieskicēti tādu izcilu meistaru portreti kā mākslas mēbeļu un interjeru veidotāji Žaks Emīls Rūlmans (Jacques-&Eacute;mile Ruhlmann) un Armāns Albērs Rato (Armand Albert Rateau), metāla apstrādes meistars Edgārs Brants (Edgar Brandt), stikla mākslinieki Moriss Marino (Maurice Marinot) un Renē Laliks (Ren&eacute; Lalique), lakas izstrādājumu dizaineri Žans Anrī Dināns (Jean Henri Dunant, &Scaron;veice), Eilīna Greja (Eileen Gray, Īrija), Pjērs &Scaron;aro (Pierre Chareau, Francija) un Pjērs Legrēns (Pierre Legrain, Francija). Katra minētā autora daiļradē oriģinālais rokraksts un rado&scaron;ā pieeja materiālam veiksmīgi apvienojās ar &quot;Art Deco&quot; stilam raksturīgajām iezīmēm un kvalitātēm.</p>
 383. <p style="text-align: justify;">&quot;Modernisma laboratorija&quot; ikvienam kļūs par neparastu ceļojumu kultūras vēsturē, aizraujo&scaron;u jaunā iepazī&scaron;anas procesu, kurā piedalīties aicinām arī Jūs!</p>
 384. <p style="text-align: justify;">Lekcija notiks krievu valodā bez tulkojuma.&nbsp;Vienas lekcijas cena: pieaugu&scaron;iem &ndash; EUR 3,00; skolēniem, studentiem, senioriem &ndash; EUR 1,50. Pasākuma ietvaros apmeklētājiem ir iespēja apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju un aktuālo izstādi.&nbsp;Interesentus lūdzam pieteikties iepriek&scaron;, zvanot pa tālruni (+371) 67 288800 vai rakstot uz e-pastu [email protected] Vietu skaits ir ierobežots.</p>
 385. <p style="text-align: justify;">Mākslas zinātņu doktors Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов) 1999. gadā absolvējis M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, 2003. gadā aizstāvējis disertāciju &quot;Art Deco un Francijas mākslas dzīve&quot;. &Scaron;ī tēma un viss ar to saistītais ir Petuhova specializācijas lauks. Pētnieka zinātnisko intere&scaron;u lokā atrodas arī 1890.&ndash;1940. gadu ASV, Krievijas, Austrum- un Centrāleiropas māksla un kultūra. Jau 15 gadus Aleksejs Petuhovs strādā par vecāko zinātnisko darbinieku A. Pu&scaron;kina Valsts tēlotājas mākslas muzejā Maskavā un ir jaunās franču mākslas kolekcijas (biju&scaron;ās Sergeja &Scaron;čukina un Ivana Morozova kolekcijas) kurators. Zinātnieks nopietni interesējas par Latvijas starpkaru laika mākslu, kultūru un vēsturi. Regulāri apmeklē Rīgu kopā ar savu ģimeni.</p>
 386. <p style="text-align: justify;">Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja piedāvātais pasākumu cikls &quot;Modernisma laboratorija&quot; aicina uz viedokļu apmaiņu un sarunām par Latvijas un Eiropas modernismu. Programma veidota kā diezgan neformāla pēcpusdiena ar priek&scaron;lasījumiem un tiem sekojo&scaron;ām diskusijām, kas pulcētu dažādu kultūras jomu profesionāļus, studentus un citus interesentus. Ar vakara referātiem &quot;Modernisma laboratorijā&quot; viesosies pētnieki, tai skaitā arī jaunie un topo&scaron;ie speciālisti, kuri strādā pie tēmām, kas saistītas ar 20. gadsimta 20.&ndash;30. gadu vizuālo un lieti&scaron;ķo mākslu, teātri, operu, mūziku, kino, mākslas teoriju utt.</p>
 387. <p style="text-align: justify;">&quot;Modernisma laboratorijas&quot; jauno sezonu vada īpa&scaron;ais viesis &ndash; A. Pu&scaron;kina Valsts tēlotājas mākslas muzeja Maskavā 19.&ndash;20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas glabātājs Dr. art. Aleksejs Petuhovs. Pētnieks sagatavojis septiņu lekciju ciklu &quot;Art Deco. Laikmets. Māksla. Dzīvesveids&quot;, daudzpusīgi aplūkojot vienu no interesantākajām 20. gadsimta pirmās puses kultūras un mākslas parādībām &ndash; stilu &quot;Art Deco&quot;, kā arī pievēr&scaron;oties citiem starpkaru perioda kultūras fenomeniem Eiropā.</p>
 388. <p style="text-align: justify;">1920.&ndash;1930. gados &quot;Art Deco&quot; kā stilistiskā kopība ieņēma centrālo vietu sociālo un mākslas koordinā&scaron;u sistēmā, kļūstot par visnotaļ at&scaron;ķirīgu lieti&scaron;ķās un tēlotājmākslas virzienu krustojuma punktu un reizē &ndash; par ieganstu to apvienojumam. &quot;Art Deco&quot; unikālās īpa&scaron;ības &ndash; universālā stilistiskā un sociālā mobilitāte, atvērtība un elastība daudzveidīgu avotu interpretācijā, visaptvero&scaron;a tieksme pēc sintēzes &ndash; noteica tā misiju: būt par &quot;brīvās saskarsmes valodas&quot; nesēju visas pasaules cilvēkiem pirmskara laikā.&nbsp;&Scaron;is kurss ir pirmais mēģinājums izvērsti analizēt &quot;Art Deco&quot; stilu vienota lekciju cikla ietvaros. Nodarbībās secīgi tiks aplūkota&nbsp;&quot;Art Deco&quot; attīstība un īpa&scaron;ības, iepazīts tā &quot;veiksmes stāsts&quot; no inspirācijas avotiem līdz &quot;renesansei&quot; 20. gadsimta otrajā pusē, sniegts pilnvērtīgs priek&scaron;stats par arhitektūras pieminekļiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas darbiem, mēbeļu, stikla un metāla priek&scaron;metiem, modi, interjeru un izstāžu ansambļiem, kas ilustrē &quot;Art Deco&quot; stilistiskās kopības ideju.</p>]]></content:encoded>
 389. </item>
 390. </channel>
 391. </rss>

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.hc.lv/rss/rss.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda