Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.epa.hu/rss/uj_arch_rss.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://www.epa.hu/rss/rss-0.91.dtd">
 3. <rss version="0.91">
 4. <channel>
 5. <title>EPA archívum</title>
 6. <link>http://www.epa.oszk.hu</link>
 7. <description>Új folyóiratszámok az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban</description>
 8. <language>hu</language>
 9. <managingEditor>epa-[email protected] (EPA adminisztrator)</managingEditor>
 10. <webMaster>[email protected] (EPA adminisztrator)</webMaster>
 11. <image>
 12. <title>EPA archívum</title>
 13. <description>Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis</description>
 14. <url>http://epa.oszk.hu/kepek/logoepa60x74.gif</url>
 15. <link>http://www.epa.oszk.hu</link>
 16. <width>60</width>
 17. <height>74</height>
 18. </image>
 19.  
 20. <item>
 21. <title>Rendszerváltó archívum Időtlenség 1956-1989-2016</title>
 22. <link>http://epa.oszk.hu/03000/03020/00007/pdf</link>
 23. <description>
 24. <![CDATA[2018 3. 1. március, PDF]]>
 25. </description>
 26. <category>Politikatörténet; Tudománytörténet, rendszerváltás, politika, magyar történelem</category>
 27. </item>
 28.  
 29. <item>
 30. <title>Regnum Marianum egyházközségi értesítő</title>
 31. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03368/00058/pdf</link>
 32. <description>
 33. <![CDATA[1962     november-december, PDF]]>
 34. </description>
 35. <category>Keresztény vallások, katolikus egyház, római katolikus egyház, lelki élet, értesítő</category>
 36. </item>
 37.  
 38. <item>
 39. <title>Muzsika </title>
 40. <link>http://epa.oszk.hu/00800/00835/00249</link>
 41. <description>
 42. <![CDATA[2018 61. 1. január, HTML]]>
 43. </description>
 44. <category>Zene általában; Klasszikus zene, opera; Kortárs komolyzene; Zenetörténet; Egyéb előadóművészet, hangverseny, komolyzene, kritika, zeneelmélet, zeneművészet, zene</category>
 45. </item>
 46.  
 47. <item>
 48. <title>Magyar Nyelv Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata</title>
 49. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00032/00076/pdf</link>
 50. <description>
 51. <![CDATA[2017 113. 4. tél, PDF]]>
 52. </description>
 53. <category>Nyelvtudomány általában; Hangtan; Alaktan, mondattan; Szófajtan, lexikológia; Népnyelv, nyelvjárások, magyar nyelvészet; nyelvészet; nyelvtudomány</category>
 54. </item>
 55.  
 56. <item>
 57. <title>Kovász </title>
 58. <link>http://epa.oszk.hu/00700/00721/00028/pdf</link>
 59. <description>
 60. <![CDATA[2017 21. 1-4. tavasz-tél, PDF]]>
 61. </description>
 62. <category>Társadalomfilozófia; Közgazdasági elméletek; Szociálpolitika, közgazdaságtan; kapitalista gazdaság; népjólét</category>
 63. </item>
 64.  
 65. <item>
 66. <title>Vasi szemle tudományos és kulturális folyóirat</title>
 67. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03366/00110</link>
 68. <description>
 69. <![CDATA[2017 71. 5. , PDF]]>
 70. </description>
 71. <category>Képzőművészet általában; Helytörténet, helyismeret, helyismeret, helytörténet, kultúra, hagyomány, Vas megye</category>
 72. </item>
 73.  
 74. <item>
 75. <title>Látó a Romániai Írók Szövetsége és a Maros Megyei Tanács szépirodalmi folyóirata</title>
 76. <link>http://epa.oszk.hu/00300/00384/00158/pdf</link>
 77. <description>
 78. <![CDATA[2018 29. 2. február, PDF]]>
 79. </description>
 80. <category>Magyar irodalom története; Kortárs magyar irodalom; Határontúli magyar irodalom, kultúra; magyar irodalom; romániai magyarság; szépirodalom</category>
 81. </item>
 82.  
 83. <item>
 84. <title>Firka fizika informatika kémia</title>
 85. <link>http://epa.oszk.hu/00200/00220/00145/pdf</link>
 86. <description>
 87. <![CDATA[2018 28. 3. , PDFMegjegyzés: év helyesen: 2017-2018]]>
 88. </description>
 89. <category>Fizika általában; Kémia általában; Számítástechnika általában, fizika; informatika; ismeretterjesztés; kémia; oktatási segédlet</category>
 90. </item>
 91.  
 92. <item>
 93. <title>Műszaki Szemle </title>
 94. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00028/00062/pdf</link>
 95. <description>
 96. <![CDATA[2017  70. , PDF]]>
 97. </description>
 98. <category>Elektronika általában; Építészet általában; Gépészet általában; Vegyipar általában; Számítástechnika általában, műszaki tudományok</category>
 99. </item>
 100.  
 101. <item>
 102. <title>Hadtörténelmi Közlemények a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata</title>
 103. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00018/00085/pdf</link>
 104. <description>
 105. <![CDATA[1962 9. 2. , PDF]]>
 106. </description>
 107. <category>Hadtörténet, Hadtörténetírás; Levéltári források; Történelem</category>
 108. </item>
 109.  
 110. <item>
 111. <title>Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat</title>
 112. <link>http://epa.oszk.hu/03200/03286/00026/pdf</link>
 113. <description>
 114. <![CDATA[1996 29. 2. nyár-ősz-tél, PDFMegjegyzés: Hibás évfolyamszámozás, helyesen: 30. évf.]]>
 115. </description>
 116. <category>Zene általában; Képzőművészet általában; Magyar népköltészet; Klasszikus magyar irodalom; Kortárs magyar irodalom, magyar irodalom, szépirodalom, művészet, közélet, Nógrád megye, Salgótarján</category>
 117. </item>
 118.  
 119. <item>
 120. <title>Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve </title>
 121. <link>http://epa.oszk.hu/03200/03274/00022/pdf</link>
 122. <description>
 123. <![CDATA[1872 2. köt. 2. füz. , PDF]]>
 124. </description>
 125. <category>Geológia, földtörténet, geológia, földtan, föld, intézeti évkönyv, természet</category>
 126. </item>
 127.  
 128. <item>
 129. <title>Könyvtár - Információ - Társadalom heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára</title>
 130. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00006/00742</link>
 131. <description>
 132. <![CDATA[2018  16. ápr. 18., HTML]]>
 133. </description>
 134. <category>Információs források; Információs társadalom; Könyvtárautomatizálás; Elektronikus szöveg és könyvtár; Internet általában, Információs társadalom; Könyvtártan; Szemle</category>
 135. </item>
 136.  
 137. <item>
 138. <title>Szilágysomlyó társadalmi és politikai hetilap</title>
 139. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03364/00141/pdf</link>
 140. <description>
 141. <![CDATA[1944 62. 24. julius 1., PDF]]>
 142. </description>
 143. <category>Politika általában; Közigazgatás, önkormányzatok, politika, közgazdaság, társadalom, Szilágysomlyó, Erdély, székelyek, erdélyi magyarság, hírlap, hírközlés</category>
 144. </item>
 145.  
 146. <item>
 147. <title>Különbség filozófiai folyóirat, a szegedi Filozófia Tanszék hallgatóinak folyóirata</title>
 148. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03360/00019/pdf</link>
 149. <description>
 150. <![CDATA[2017 17. 1. , PDF]]>
 151. </description>
 152. <category>Filozófia általában; Erkölcs, etika; Esztétika, művészetfilozófia, egyetemi lap, filozófia, etika, esztétika, Szeged</category>
 153. </item>
 154.  
 155. <item>
 156. <title>In green környezetipar &amp; környezetkultúra</title>
 157. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03362/00002/pdf</link>
 158. <description>
 159. <![CDATA[2017 2. 4. tél, PDF]]>
 160. </description>
 161. <category>Környezetvédelem általában; Vízszennyezés, szennyvíz; Levegőszennyezés; Klímaváltozás; Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, energiaellátás, komposztálás, környezeti tudatosság, 21. század, hulladékfeldolgozás, Magyarország</category>
 162. </item>
 163.  
 164. <item>
 165. <title>Módszertani közlemények </title>
 166. <link>http://epa.oszk.hu/02900/02942/00015/pdf</link>
 167. <description>
 168. <![CDATA[1983 7. köt.  , PDF]]>
 169. </description>
 170. <category>Földtudományok általában, őslénytan, paleontológia, bányászat, földrajz, földtani kutatás, geológia, geológiai feltárás</category>
 171. </item>
 172.  
 173. <item>
 174. <title>Eszmélet társadalomkritikai és kulturális folyóirat</title>
 175. <link>http://epa.oszk.hu/01700/01739/00101/pdf</link>
 176. <description>
 177. <![CDATA[2017 29. 116. tél, PDF]]>
 178. </description>
 179. <category>Közgazdaságtan általában; Gazdaság általában; Politológia; Nemzetközi politika, szervezetek; Szociológia általában, baloldal; konfliktus; politikai irányzat; szocializmus; társadalompolitika</category>
 180. </item>
 181.  
 182. <item>
 183. <title>Politikatudományi szemle  az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Politikatudományi Intézete[!] folyóirata</title>
 184. <link>http://epa.oszk.hu/02500/02565/00091/pdf</link>
 185. <description>
 186. <![CDATA[2017 26. 3. , PDF]]>
 187. </description>
 188. <category>Politika általában, politológia, politika</category>
 189. </item>
 190.  
 191. <item>
 192. <title>Irodalomtörténet a Magyar Irodalomtörténeti Társasági havi folyóirata</title>
 193. <link>http://epa.oszk.hu/02500/02518/00357/pdf</link>
 194. <description>
 195. <![CDATA[2017 48. (98.) 3. , PDF]]>
 196. </description>
 197. <category>Irodalomelmélet, irodalomtörténet</category>
 198. </item>
 199.  
 200. <item>
 201. <title>Közlekedéstudományi szemle a közlekedési szakterület tudományos lapja</title>
 202. <link>http://epa.oszk.hu/03000/03006/00008/pdf</link>
 203. <description>
 204. <![CDATA[2017 67. 2. április, PDF]]>
 205. </description>
 206. <category>Közlekedés általában, közlekedéstörténet, közlekedés, közlekedésügy</category>
 207. </item>
 208.  
 209. <item>
 210. <title>Hadtudományi szemle  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos on-line kiadványa</title>
 211. <link>http://epa.oszk.hu/02400/02463/00038/pdf</link>
 212. <description>
 213. <![CDATA[2018 11. 1. , PDF]]>
 214. </description>
 215. <category>Hadtudomány általában, haditechnika, hadtudomány, honvédség</category>
 216. </item>
 217.  
 218. <item>
 219. <title>Art limes művészeti szemle</title>
 220. <link>http://epa.oszk.hu/03000/03095/00026/pdf</link>
 221. <description>
 222. <![CDATA[2017 15. 5. , PDFMegjegyzés: Kép-tár V. (II. rész)]]>
 223. </description>
 224. <category>Képzőművészet általában, festészet, grafika, művészet, szobrászat, bábművészet, illusztráció</category>
 225. </item>
 226.  
 227. <item>
 228. <title>Székaszó karcfalvi-csíkjenőfalvi kisújság</title>
 229. <link>http://epa.oszk.hu/02400/02485/00047/pdf</link>
 230. <description>
 231. <![CDATA[2018   március, PDF]]>
 232. </description>
 233. <category>Hírek, hírszolgáltatás, Karcfalva, Csíkjenőfalva, közéleti lap, önkormányzati lap</category>
 234. </item>
 235.  
 236. <item>
 237. <title>Romológia </title>
 238. <link>http://epa.oszk.hu/02400/02473/00010/pdf</link>
 239. <description>
 240. <![CDATA[2017 5. 1. , PDF]]>
 241. </description>
 242. <category>Kisebbségek, romológia, cigányság</category>
 243. </item>
 244.  
 245. <item>
 246. <title>2000 irodalmi és társadalmi havi lap</title>
 247. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03134/00009/pdf</link>
 248. <description>
 249. <![CDATA[2017 29. 3. , PDF]]>
 250. </description>
 251. <category>Kortárs magyar irodalom; Kortárs világirodalom, társadalomtudomány, szépirodalom, művészet, közélet, politika, 20. század, 20. század vége, századvég</category>
 252. </item>
 253.  
 254. <item>
 255. <title>Erdészeti zsebnaptár </title>
 256. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03358/00039/pdf</link>
 257. <description>
 258. <![CDATA[1943 Ú.f. 1. (39.) 2. köt. , PDF]]>
 259. </description>
 260. <category>Erdészet, vadászat, halászat, erdészet, erdő- és vadgazdálkodás, mezőgazdaság, természet, zsebnaptár, Országos Erdészeti Egyesület</category>
 261. </item>
 262.  
 263. <item>
 264. <title>Az Országos Erdészeti-Egyesület közleményei </title>
 265. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03357/00005/pdf</link>
 266. <description>
 267. <![CDATA[1870  [1. füz.] august, PDF]]>
 268. </description>
 269. <category>Erdészet, vadászat, halászat, erdészet, erdő- és vadgazdálkodás, mezőgazdaság, természet</category>
 270. </item>
 271.  
 272. <item>
 273. <title>Az Országos Erdészeti Egyesület évkönyve </title>
 274. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03356/00006/pdf</link>
 275. <description>
 276. <![CDATA[1872   , PDFMegjegyzés: 1871-1872.]]>
 277. </description>
 278. <category>Erdészet, vadászat, halászat, erdészet, erdő- és vadgazdálkodás, mezőgazdaság, természet, egyesületi évkönyv, évkönyv</category>
 279. </item>
 280.  
 281. <item>
 282. <title>Acta Wekerleensis gazdaság és társadalom</title>
 283. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03180/00002/pdf</link>
 284. <description>
 285. <![CDATA[2017  2. , PDF]]>
 286. </description>
 287. <category>Közgazdaságtan általában; Menedzsment; Marketing, public relations; Kutatás-fejlesztés; Prognosztika, tanulmánygyűjtemény, politológia, gazdaságtan</category>
 288. </item>
 289.  
 290. <item>
 291. <title>Az Országos Erdészeti Egyesület alapszabályai </title>
 292. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03355/00010/pdf</link>
 293. <description>
 294. <![CDATA[1902   , PDF]]>
 295. </description>
 296. <category>Erdészet, vadászat, halászat, erdészet, erdő- és vadgazdálkodás, mezőgazdaság, természet, alapszabály, szervezet alapszabálya</category>
 297. </item>
 298.  
 299. <item>
 300. <title>Rendvédelem a Belügyi Tudományos Tanács online folyóirata</title>
 301. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03353/00012/pdf</link>
 302. <description>
 303. <![CDATA[2018 7. 1. , PDF]]>
 304. </description>
 305. <category>Egyéb fegyveres testületek, rendvédelem, rendészet, belügy</category>
 306. </item>
 307.  
 308. <item>
 309. <title>Liget irodalmi ökológiai folyóirat</title>
 310. <link>http://epa.oszk.hu/01300/01348/00189/pdf</link>
 311. <description>
 312. <![CDATA[2018 31. 3. március, PDF]]>
 313. </description>
 314. <category>Kortárs magyar irodalom, Európa; költészet; kultúra; művészet; szépirodalom</category>
 315. </item>
 316.  
 317. <item>
 318. <title>DUE tallózó a fiatal tehetségek lapja : válogatás a legjobb diáklapokból : a DUE Médiahálózat és a DUE Médiaügynökség havilapja</title>
 319. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03354/00009/pdf</link>
 320. <description>
 321. <![CDATA[2017 19. 10. december, PDF]]>
 322. </description>
 323. <category>Gyermekek, ifjúság, ifjúság, ifjúsági lap, egyesületi lap, újságíró, fiatal, fiatalkor, fiatalság</category>
 324. </item>
 325.  
 326. <item>
 327. <title>Stádium társadalmi és kulturális hírlap</title>
 328. <link>http://epa.oszk.hu/02300/02342/00031/pdf</link>
 329. <description>
 330. <![CDATA[2018 7. 1. , PDF]]>
 331. </description>
 332. <category>Magyar irodalom története; Művelődésszociológia, irodalom; publicisztika; társadalom</category>
 333. </item>
 334.  
 335. <item>
 336. <title>OSZK Hírlevél </title>
 337. <link>http://epa.oszk.hu/01500/01537/00109</link>
 338. <description>
 339. <![CDATA[2018   április 9., HTML]]>
 340. </description>
 341. <category>Könyvtárvezetés, könyvtárügy, hírlevél; könyvtári munka; könyvtárügy</category>
 342. </item>
 343.  
 344. <item>
 345. <title>Székely közélet politikai, közgazdasági és társadalmi újság</title>
 346. <link>http://epa.oszk.hu/02600/02608/00637/pdf</link>
 347. <description>
 348. <![CDATA[1921 4. 53. december 25., PDF]]>
 349. </description>
 350. <category>Közgazdaságtan általában; Politika általában, politika, közgazdaság, társadalom, Székelyudvarhely, Erdély,  székelyek, Erdélyi magyarság</category>
 351. </item>
 352.  
 353. <item>
 354. <title>Egészségfejlesztés a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet folyóirata</title>
 355. <link>http://epa.oszk.hu/02900/02987/00009/pdf</link>
 356. <description>
 357. <![CDATA[2018 59. 1. , PDF]]>
 358. </description>
 359. <category>Életmód, egészség, betegség, egészség, egészséges táplálkozás, egészségi állapot, betegségmentesség</category>
 360. </item>
 361.  
 362. <item>
 363. <title>Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája </title>
 364. <link>http://epa.oszk.hu/01900/01927/00393</link>
 365. <description>
 366. <![CDATA[2018 22. 7 , HTML]]>
 367. </description>
 368. <category>Adattárak; Információtudomány általában; Információs források, bibliográfia; könyv; könyvkiadás; könyvtár; nemzeti bibliográfia</category>
 369. </item>
 370.  
 371. <item>
 372. <title>Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok  </title>
 373. <link>http://epa.oszk.hu/01900/01928/00067</link>
 374. <description>
 375. <![CDATA[2018 28. 1. , HTML]]>
 376. </description>
 377. <category>Szakbibliográfiák, bibliográfia; időszaki kiadvány; nemzeti bibliográfia; nemzeti könyvtár; sajtó</category>
 378. </item>
 379.  
 380. <item>
 381. <title>e-Acta Naturalia Pannonica </title>
 382. <link>http://epa.oszk.hu/01900/01957/00021/pdf</link>
 383. <description>
 384. <![CDATA[2018  16. , PDF]]>
 385. </description>
 386. <category>Természetvédelem, biológia; természettudomány; természetvédelem</category>
 387. </item>
 388.  
 389. <item>
 390. <title>Modern nyelvoktatás A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata</title>
 391. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03139/00034/pdf</link>
 392. <description>
 393. <![CDATA[2017 23. 4.  október-december, PDF]]>
 394. </description>
 395. <category>Nyelvtörténet, nyelvoktatás, nyelvészet, tanulmánygyűjtemény</category>
 396. </item>
 397.  
 398. <item>
 399. <title>Kanadai Magyar Hírlap </title>
 400. <link>http://epa.oszk.hu/00800/00843/00169</link>
 401. <description>
 402. <![CDATA[2018   március, HTML]]>
 403. </description>
 404. <category>Hírek, hírszolgáltatás; Más országok politikai élete; Nemzetközi politika, szervezetek, amerikai magyarság; határon túli magyarság; Kanada</category>
 405. </item>
 406.  
 407. <item>
 408. <title>Forrás szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat</title>
 409. <link>http://epa.oszk.hu/02900/02931/00218/pdf</link>
 410. <description>
 411. <![CDATA[2018 50. 3. március, PDF]]>
 412. </description>
 413. <category>Kortárs magyar irodalom, irodalom, szociográfia, művészet</category>
 414. </item>
 415.  
 416. <item>
 417. <title>Élelmiszervizsgálati közlemények tudomány-élet-minőség-biztonság</title>
 418. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03135/00267/pdf</link>
 419. <description>
 420. <![CDATA[2017 63. 1. március 31., PDF]]>
 421. </description>
 422. <category>Mikrobiológia; Kémia általában, élelmiszer, élelmiszer-vizsgálat, élelmiszer-ellenőrzés, egészségügyi ellenőrzés, élelmiszer-mikrobiológia, minőségbiztosítás</category>
 423. </item>
 424.  
 425. <item>
 426. <title>Magyar Élet Hungarian life</title>
 427. <link>http://epa.oszk.hu/02200/02228/00440/pdf</link>
 428. <description>
 429. <![CDATA[2018 60. 11. március 29., PDF]]>
 430. </description>
 431. <category>Hírek, hírszolgáltatás, Ausztrália; ausztráliai magyarság; határon túli magyarság; hungarikum; közéleti lap</category>
 432. </item>
 433.  
 434. <item>
 435. <title>Kárpátaljai hírmondó </title>
 436. <link>http://epa.oszk.hu/02600/02628/00049/pdf</link>
 437. <description>
 438. <![CDATA[2017 13. 3. ősz, PDF]]>
 439. </description>
 440. <category>Hírek, hírszolgáltatás, önkormányzat, helyi hírek, hungarikum</category>
 441. </item>
 442.  
 443. <item>
 444. <title>Városkép Pestszentlőrinc-Pestszentimre közéleti lapja</title>
 445. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03106/00162/pdf</link>
 446. <description>
 447. <![CDATA[2018 27. 6. április 3., PDF]]>
 448. </description>
 449. <category>Közigazgatás, önkormányzatok, Budapest. 18. kerület, önkormányzati lap, közéleti lap, önkormányzat</category>
 450. </item>
 451.  
 452. <item>
 453. <title>Acta agronomica Óváriensis a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának tudományos folyóirata</title>
 454. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03114/00021/pdf</link>
 455. <description>
 456. <![CDATA[2018 Vol. 59. No. 1. , PDF]]>
 457. </description>
 458. <category>Mezőgazdaság általában, agrár, mezőgazdaság, biogazdálkodás, állattenyésztés, erdészet, legelőgazdálkodás, növénytermesztés, földművelésügy, agrárkérdés, agrárszociológia, agrártudomány, gazdálkodás</category>
 459. </item>
 460.  
 461. <item>
 462. <title>Sárisápi hírmondó Sárisáp Község Önkormányzatának helyi lapja</title>
 463. <link>http://epa.oszk.hu/02100/02178/00035/pdf</link>
 464. <description>
 465. <![CDATA[2018 22. 1. április, PDF]]>
 466. </description>
 467. <category>Hírek, hírszolgáltatás, közéleti lap; önkormányzati lap; Sárisáp</category>
 468. </item>
 469.  
 470. <item>
 471. <title>ReMeK-e-hírlevél romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele</title>
 472. <link>http://epa.oszk.hu/01200/01260/00138</link>
 473. <description>
 474. <![CDATA[2018 13. 4. , HTML]]>
 475. </description>
 476. <category>Információs források; Információs társadalom; Könyvtárvezetés, könyvtárügy; Elektronikus szöveg és könyvtár, határon túli magyarság; információs társadalom; könyvtárügy</category>
 477. </item>
 478.  
 479. <item>
 480. <title>Kalejdoszkóp magyar-angol kulturális folyóirat</title>
 481. <link>http://epa.oszk.hu/01600/01658/00073/pdf</link>
 482. <description>
 483. <![CDATA[2018 17. 3-4. március-április, PDF]]>
 484. </description>
 485. <category>0, határon túli magyarság; hungarikum; Kanada</category>
 486. </item>
 487.  
 488. <item>
 489. <title>Pannon tükör kulturális folyóirat</title>
 490. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03335/00020/pdf</link>
 491. <description>
 492. <![CDATA[1998 3. 6. november-december, PDF]]>
 493. </description>
 494. <category>Irodalomtudomány általában; Képzőművészet általában; Kortárs magyar irodalom; Helytörténet, helyismeret,  határon túli magyarság, irodalomtörténet, művészet, szépirodalom, társadalomtudomány, Zala megye, magyar irodalom, kortárs irodalom, kortárs képzőművészet, kortárs színház, kortárs zene, Muravidék, Pannónia, helytörténet</category>
 495. </item>
 496.  
 497. <item>
 498. <title>Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat</title>
 499. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03349/00004/pdf</link>
 500. <description>
 501. <![CDATA[2016 20. 4.  , PDF]]>
 502. </description>
 503. <category>Mozi, mozgóképkultúra; Film- és színháztörténet, filmtörténet, filmesztétika, mozi, film, filmművészet, mozgókép, filmalkotás</category>
 504. </item>
 505.  
 506. <item>
 507. <title>Lassi Laurië a Magyar Tolkien Társaság hivatalos kiadványa</title>
 508. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03348/00002/pdf</link>
 509. <description>
 510. <![CDATA[2018 15. 1. január, PDF]]>
 511. </description>
 512. <category>Kortárs világirodalom, angol irodalom, Magyar Tolkien Társaság, Tolkien</category>
 513. </item>
 514.  
 515. <item>
 516. <title>Bv. Hírlevél a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja</title>
 517. <link>http://epa.oszk.hu/02000/02070/00042/pdf</link>
 518. <description>
 519. <![CDATA[2017 9. 3. , PDF]]>
 520. </description>
 521. <category>Büntetésvégrehajtás, börtön; börtönügy; büntetés-végrehajtás; igazságügy</category>
 522. </item>
 523.  
 524. <item>
 525. <title>Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat</title>
 526. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00002/00232/pdf</link>
 527. <description>
 528. <![CDATA[2013 64. 12. , PDF]]>
 529. </description>
 530. <category>Kritika; Műelemzés; Magyar irodalom története; Képzőművészet általában; Kortárs magyar irodalom, határon túli magyar irodalom; irodalomelmélet; kortárs magyar irodalom; kritika; művészetek</category>
 531. </item>
 532.  
 533. <item>
 534. <title>Koinónia </title>
 535. <link>http://epa.oszk.hu/02500/02501/00116/pdf</link>
 536. <description>
 537. <![CDATA[2018 25. 4.  április, PDF]]>
 538. </description>
 539. <category>Keresztény vallások, egyház; hit; vallás</category>
 540. </item>
 541.  
 542. <item>
 543. <title>Nemzetközi statisztikai figyelő A KSH Könyvtár elektronikus referáló lapja</title>
 544. <link>http://epa.oszk.hu/02700/02718/00010/pdf</link>
 545. <description>
 546. <![CDATA[2017 3. 3. , PDF]]>
 547. </description>
 548. <category>Statisztika, statisztika, referáló lap</category>
 549. </item>
 550.  
 551. <item>
 552. <title>Szabolcs-szatmár-beregi szemle társadalomtudomány, irodalom, művészet </title>
 553. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03347/00002/pdf</link>
 554. <description>
 555. <![CDATA[2017 52. 2. , PDF]]>
 556. </description>
 557. <category>Képzőművészet általában; Festészet, grafika; Fotóművészet, fényképészet; Magyar néprajz; Pedagógia általában, helyismeret, honismeret, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, magyar irodalom, néprajz, képzőművészet, társadalomtudomány</category>
 558. </item>
 559.  
 560. <item>
 561. <title>Filmvilág filmművészeti folyóirat</title>
 562. <link>http://epa.oszk.hu/03000/03028/00016/pdf</link>
 563. <description>
 564. <![CDATA[2017 60. 4. április, PDF]]>
 565. </description>
 566. <category>Filmművészet; Mozi, mozgóképkultúra, film, filmművészet, filmkritika, filmtechnika, mozgókép</category>
 567. </item>
 568.  
 569. <item>
 570. <title>Nyugati Hírlevél független elektronikus újság</title>
 571. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00014/00228</link>
 572. <description>
 573. <![CDATA[2018  227. április 1., HTML]]>
 574. </description>
 575. <category>Online média; Politika általában; Civil szervezetek, Egyesült Államok; határon túli magyarság; nyilvánosság</category>
 576. </item>
 577.  
 578. <item>
 579. <title>Földtani Közlöny </title>
 580. <link>http://epa.oszk.hu/01600/01635/00561/pdf</link>
 581. <description>
 582. <![CDATA[2018 148. köt. 1. sz. , PDF]]>
 583. </description>
 584. <category>Földtudományok általában, földrajz; földtudomány; geológia</category>
 585. </item>
 586.  
 587. <item>
 588. <title>Múzeumcafé a magyar muzeológia magazinja</title>
 589. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03343/00002/pdf</link>
 590. <description>
 591. <![CDATA[2016  55-56. (5-6.) november-december, PDF]]>
 592. </description>
 593. <category>Képzőművészet általában, képzőművészet, vizuális kultúra, műemlék, műgyűjtés, múzeumi kiadvány, múzeum, muzeológia</category>
 594. </item>
 595.  
 596. <item>
 597. <title>Új Forrás irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat</title>
 598. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00016/00223/pdf</link>
 599. <description>
 600. <![CDATA[2017 49. 6. június, PDF]]>
 601. </description>
 602. <category>Irodalomtudomány általában; Kritika; Kortárs magyar irodalom; Határontúli magyar irodalom, határon túli magyar irodalom; Kritika; magyar irodalom; magyar irodalom története; Művészet</category>
 603. </item>
 604.  
 605. <item>
 606. <title>Balkon </title>
 607. <link>http://epa.oszk.hu/03000/03057/00100/pdf</link>
 608. <description>
 609. <![CDATA[2017  11-12. , PDF]]>
 610. </description>
 611. <category>Fotóművészet, fényképészet, művészet, műalkotás, fotóművészet, fényképészet, fotózás</category>
 612. </item>
 613.  
 614. <item>
 615. <title>Kispest a kispestiek hivatalos lapja</title>
 616. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03138/00007/pdf</link>
 617. <description>
 618. <![CDATA[2018 24. 3. március, PDFMegjegyzés: A melléklet címe: Wekerle]]>
 619. </description>
 620. <category>Hírek, hírszolgáltatás; Közigazgatás, önkormányzatok, Kispest, önkormányzat, önkormányzati lap, hírlap, társadalom, közélet</category>
 621. </item>
 622.  
 623. <item>
 624. <title>Életünk a Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum, a Szabó József Geológiai Szakközépiskola, a Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakközépiskola, Vájár Szakmunkásképző Intézet KISZ Bizottságának időszakos kiadványa</title>
 625. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03341/00014/pdf</link>
 626. <description>
 627. <![CDATA[1992 7. 3. , PDF]]>
 628. </description>
 629. <category>Bányászat általában; Geológia, földtörténet; Középfokú oktatás; Szakképzés, bányászat, bányamérnöki ismeretek, bányaművelés, iskola, középfokú technikum, középfokú oktatási intézmény, szakközépiskola,  </category>
 630. </item>
 631.  
 632. <item>
 633. <title>Körtvélyes a tinnyeiek ingyenes, független, közéleti és kulturális lapja</title>
 634. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03103/00009/pdf</link>
 635. <description>
 636. <![CDATA[2018  9. február, PDF]]>
 637. </description>
 638. <category>Közigazgatás, önkormányzatok, kultúra, Tinnye, közéleti lap</category>
 639. </item>
 640.  
 641. <item>
 642. <title>Gép A Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki folóirata</title>
 643. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03334/00041/pdf</link>
 644. <description>
 645. <![CDATA[2018 68. 1. , PDF]]>
 646. </description>
 647. <category>Gyártástechnológia, gépgyártás, gépipar, finommechanikai ipar, gyártás</category>
 648. </item>
 649.  
 650. <item>
 651. <title>Füstölő antisemitiko-satyrikus és humoristikus közlöny</title>
 652. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03338/00064/pdf</link>
 653. <description>
 654. <![CDATA[1884 3. 24. deczember 16., PDF]]>
 655. </description>
 656. <category>Humor, vicc; Történelem általában, politika, történelem, humor, kisgrafika, élclap, vicclap, humorisztikus lap, antiszemitizmus, zsidóság</category>
 657. </item>
 658.  
 659. <item>
 660. <title>Szentandrási Híradó önkormányzati havilap</title>
 661. <link>http://epa.oszk.hu/01600/01647/00146/pdf</link>
 662. <description>
 663. <![CDATA[2018 24. 3. március, PDF]]>
 664. </description>
 665. <category>Média általában, Békésszentandrás; közéleti lap; önkormányzati lap</category>
 666. </item>
 667.  
 668. <item>
 669. <title>Sarasotai Magyar Hírmondó a Kossuth Klub Hírei</title>
 670. <link>http://epa.oszk.hu/00000/00023/00301/pdf</link>
 671. <description>
 672. <![CDATA[2018 24. 4. április, PDF]]>
 673. </description>
 674. <category>Hírek, hírszolgáltatás, határon túli magyarság; hungarikum; közélet; kultúra</category>
 675. </item>
 676.  
 677. <item>
 678. <title>Magyar Nyelvőr a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata</title>
 679. <link>http://epa.oszk.hu/00100/00188/00089/pdf</link>
 680. <description>
 681. <![CDATA[2017 141. 4.  október-december, PDF]]>
 682. </description>
 683. <category>Nyelvtan, helyesírás; Alaktan, mondattan; Népnyelv, nyelvjárások; Nyelvtörténet; Finnugrisztika, magyar nyelv; magyar nyelvészet; nyelvészet; nyelvművelés; nyelvtudomány</category>
 684. </item>
 685.  
 686. <item>
 687. <title>Orpheus Noster A Károli Gáspár Református Egyetem történeti és filológiai folyóirata</title>
 688. <link>http://epa.oszk.hu/03100/03133/00029/pdf</link>
 689. <description>
 690. <![CDATA[2018 10. 1. , PDF]]>
 691. </description>
 692. <category>Filozófia általában; Néprajz általában; Művelődéstörténet; Vallástörténet, filológia, vallástörténet, egyház, filozófia, történelem, néprajz, művészettörténet</category>
 693. </item>
 694.  
 695. <item>
 696. <title>Ars Hungarica a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének közleményei</title>
 697. <link>http://epa.oszk.hu/01600/01615/00009/pdf</link>
 698. <description>
 699. <![CDATA[2017 43. 3. , PDF]]>
 700. </description>
 701. <category>Művészettörténet, építészet; festészet; képzőművészet; művészet; szobrászat</category>
 702. </item>
 703.  
 704. <item>
 705. <title>MÉH e-hírlevél </title>
 706. <link>http://epa.oszk.hu/02500/02505/00097/pdf</link>
 707. <description>
 708. <![CDATA[2018  97. március 21., PDF]]>
 709. </description>
 710. <category>Zöld mozgalmak, környezetvédelem; ökológia; társadalom</category>
 711. </item>
 712.  
 713. <item>
 714. <title>KemLib A Téka Téma online utóda</title>
 715. <link>http://epa.oszk.hu/02700/02762/00066/pdf</link>
 716. <description>
 717. <![CDATA[2018 8. 1-2. január-február, PDF]]>
 718. </description>
 719. <category>Tudománytörténet, könyvtártudomány, könyvtárügy, könyvtár</category>
 720. </item>
 721.  
 722. <item>
 723. <title>JATES Journal of Applied Technical and Educational Sciences</title>
 724. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03333/00001/pdf</link>
 725. <description>
 726. <![CDATA[2017 7. 4.  , PDFMegjegyzés: Digitálisan nem elérhető tartalom: Bokk review/Lívia Kürti: Review of Ecosystem Services of Headwater Catchments by J. Křeček et. al. (97. o.)]]>
 727. </description>
 728. <category>Környezetvédelem általában; Pedagógia általában; Szakképzés, oktatás, nevelés, pedagógia, szakképzés, mérnökképzés, környezettudomány</category>
 729. </item>
 730.  
 731. <item>
 732. <title>Képmás stílusos, bátor, elkötelezett</title>
 733. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03322/00024/pdf</link>
 734. <description>
 735. <![CDATA[2017  12. , PDF]]>
 736. </description>
 737. <category>Család általában,  család, életmód, hitélet, lelki élet</category>
 738. </item>
 739.  
 740. <item>
 741. <title>Kisokos nagyokos székelyföldi folyóirat gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak</title>
 742. <link>http://epa.oszk.hu/03300/03332/00002/pdf</link>
 743. <description>
 744. <![CDATA[2016 2. 5. tél, PDF]]>
 745. </description>
 746. <category>Pedagógia általában; Oktatáspolitika, oktatásügy; Pedagógiai módszerek; Nevelési módszerek; Pedagógiai lélektan, nevelés, pedagógia, gyermekfoglalkozás, tanítás, neveléstudomány, logopédia, pszichológia</category>
 747. </item>
 748. </channel></rss>

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.epa.hu/rss/uj_arch_rss.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda