Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://feeds.feedburner.com/Philo-Celtic

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0"><channel><title>Cumann Carad na Gaeilge</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/</link><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/Philo-Celtic" /><description>Agallaimh agus caint as Gaeilge.
  3. Interviews and talk in Irish.</description><language>en</language><managingEditor>[email protected] (Séamas Poncán)</managingEditor><lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 21:32:05 PDT</lastBuildDate><generator>Blogger http://www.blogger.com</generator><openSearch:totalResults xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">139</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">25</openSearch:itemsPerPage><feedburner:info uri="philo-celtic" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><media:copyright>Ná goid ár gcuid!</media:copyright><media:keywords>Gaeilge</media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">International</media:category><itunes:owner><itunes:email>[email protected]</itunes:email><itunes:name>Séamas Ó Neachtain</itunes:name></itunes:owner><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords><itunes:subtitle>Agallaimh agus caint as Gaeilge - Interviews and talk in Irish Gaelic</itunes:subtitle><itunes:summary>Agallaimh agus caint as Gaeilge - Interviews and talk in Irish Gaelic</itunes:summary><itunes:category text="International" /><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item><title>Cúig Leabhar a Chuaigh i bhFeidhm Orm</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2017/01/cuig-leabhar.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Wed, 11 Jan 2017 07:58:39 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-5827793169301380300</guid><description>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt;  &lt;o:AllowPNG/&gt; &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt; Cúig Leabhar a Chuaigh i bhFeidhm Orm&lt;br /&gt;Séamas Ó Neachtain&lt;br /&gt;(níl sé seo foirfe, ach tá sé &lt;a href="http://ga.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9amas_%C3%93_Neachtain"&gt;seo&lt;/a&gt; ann fúmsa)&lt;br /&gt;[Iarradh orm an t-alt seo a scríobh Samhain 2015 agus níor cuireadh i gcó riamh é. &amp;nbsp;Mar sin, seo daoibh!]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im Westen Nichts Neues (&lt;i&gt;All Quiet on the Western Front&lt;/i&gt;) le Erich Maria Remarque (1929)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Baineann an leabhar seo le hamaideacht an chéad chogaidh dhomhanda, cinnte, ach ní leor an cur síos sin.&amp;nbsp; Is iad na daoine sa scéal, a ndaonnacht, agus na nóiméidí íogaire a fhaightear ann atá níos tábhachtaí. Tá sé faoi na saighdiúirí beaga, nár thuig faic faoi mhórscéal an chogaidh. Bíonn saol gach duine rí-thábhachtach, fiú nuair nach n-aithnítear sin. Fiú nuair a bheathaítear na canónacha leo.&amp;nbsp; Tá na daoine ag iarraidh ciall éigin a bhaint as saol atá go hiomlán as alt, agus chun teacht slán as an tubaiste.&amp;nbsp; Ag iarraidh.&amp;nbsp; An-leabhar ar fad.&amp;nbsp; Léigh sa Ghearmáinis é má tá sí agat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der veruntreute Himmel (&lt;i&gt;Embezzled Heaven&lt;/i&gt;) le Franz Werfel (1939)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De thaisme, fuair mé an ceann seo sa bhun-Ghearmáinis, agus is seod iontach é. Baineann sé le bean íseal agus a droch-nia, a cheap sí go mbeadh ina shagart agus ábalta guí uirthi, mar gheall ar a cuid airgid. Ach ní mar a shíltear a bhítear. Tá tábhacht nach dtuigeann sí féin ag an mbean shimplí seo, a bhfuil a crógacht is a heagna féin aici. Dóbair go rabhas ag gol i lár an scéil, agus bhraith mé uaim an saol seo ag a dheireadh. Is minic nach mbíonn an caith caillte in aon chor i saol an duine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Power and the Glory le Graham Greene (1940)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Úrscéal iomráiteach eile é seo, faoi Mheicsiceo sna 30í, am a raibh rialtas sóisialach ag cur géarleanúna ar an Eaglais. Aimsir olc, ach bhí daoine maithe ann a sheas a bhfód in éadan an olcais. Agus daoine nach raibh chomh maith sin, freisin. Scéal faoi shagart lochtach, agus an dóigh a dhéanann Dia agus an duine maitheas iontach in ainneoin an uile fhabht. Seo an saol mar atá, seachas mar a b'fhearr linn. Is uirlisí neamhfhoirfe sinn uile, ach is féidir linn seasamh maith a dhéanamh sa saol seo, nó fiú seasamh lag a dhéanann a mhaith féin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Witness le Whittaker Chambers (1952)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cé nach úrscéal seo, tá sé chomh corraitheach saibhir le haon úrscéal.&amp;nbsp; Ní thuigtear sa lá atá inniu ann cé chomh baolach – is chomh holc – is a bhí chomhcheilg an chumannachais idirnáisiúnta. Seo dírbheathaisnéis faoi thréimhse shaol Whittacker Chambers, a bhíodh ina chumannach sna Stáit Aontaithe, ach thit an screamh dá shúile, agus rinne sé seasamh cróga i gcás cúirte fíor-cháiliúil, in éadann na gcumannach, agus Alger Hiss go háirithe. Bhí (agus tá) naimhde go leor aige. Rinne sé an beart, ach mar a tharlaíonn go ró-mhinic, ní leor fíricí do morán daoine nuair a bhíonn dearcadh polaitiúil i gceist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exodus le Leon Uris (1958)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tosnaíonn an t-úrscéal seo le scéal longa inimircigh a bhíodh na Sasanaigh ag iarraidh a chosc. Exodus ab ainm di. Gné amháin sin de mhórscéal mhuintire a raibh (is a bhfuil) beagnach gach éinne ina gcoinne. Bhí laochra ina measc, agus daoine beaga nár thuig a dtábhacht, daoine nach ndearna an rud ceart, agus daoine nach raibh ach ag iarraidh teacht slán as tubaistí na haoise. &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Mar gheall orthusan, fuair cine a bhíodh faoi chois leis na cianta seilbh ar roinnt de thír a ndúchais, agus a stát féin as an nua. Tugann an scéal seo – agus iad seo go léir – dóchas dom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;w:WordDocument&gt;  &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;  &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;  &lt;w:TrackMoves/&gt;  &lt;w:TrackFormatting/&gt;  &lt;w:PunctuationKerning/&gt;  &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;  &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;  &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;  &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;  &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;  &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;  &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;  &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;  &lt;w:Compatibility&gt;   &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;   &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;   &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;   &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;   &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;   &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;   &lt;w:EnableOpenTypeKerning/&gt;   &lt;w:DontFlipMirrorIndents/&gt;   &lt;w:OverrideTableStyleHps/&gt;  &lt;/w:Compatibility&gt;  &lt;m:mathPr&gt;   &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;   &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;   &lt;m:brkBinSub m:val="--"/&gt;   &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;   &lt;m:dispDef/&gt;   &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;   &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;   &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;   &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;   &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;   &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;  &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt; &lt;/w:LatentStyles&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt;&lt;style&gt; /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable  {mso-style-name:"Table Normal";  mso-tstyle-rowband-size:0;  mso-tstyle-colband-size:0;  mso-style-noshow:yes;  mso-style-priority:99;  mso-style-parent:"";  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;  mso-para-margin-top:0in;  mso-para-margin-right:0in;  mso-para-margin-bottom:10.0pt;  mso-para-margin-left:0in;  line-height:115%;  mso-pagination:widow-orphan;  font-size:11.0pt;  font-family:"Calibri","sans-serif";  mso-ascii-font-family:Calibri;  mso-ascii-theme-font:minor-latin;  mso-hansi-font-family:Calibri;  mso-hansi-theme-font:minor-latin;  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} &lt;/style&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;br /&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Ag Ceilliúradh Shéamuis De Bláca, 19 Feabrha 2016</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2016/02/ag-ceilliuradh-sheamuis-de-blaca-19.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 21 Feb 2016 12:58:05 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8773126071119239391</guid><description>Ar an 19ú Feabhra 2016 bhí dinnéir in ómós do Shéamus De Bláca agus Eibhlinn Zurell.&amp;nbsp; Bhronn Tomás De hÍde agus Roinn na Gaeilge Ollscoil Lehman duaiseanna orthu.&amp;nbsp; Bhí sé d'ádh orm Séamus a chur in aithne ag an ócáid bhreá seo.&amp;nbsp; Rinne mé taifead den mhéid a dúirt mé féin, bronnadh na duaise ar Shéamus, agus an cúpla focal a dúirt seisean.&amp;nbsp; Seo é:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OicheSheamuisDeBlaca.mp3"&gt;OicheSheamuisDeBlaca.mp3&lt;/a&gt; (10:45)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Séamas Ó Neachtain</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">1</thr:total><enclosure url="http://scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OicheSheamuisDeBlaca.mp3" length="12903474" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OicheSheamuisDeBlaca.mp3" fileSize="12903474" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Ar an 19ú Feabhra 2016 bhí dinnéir in ómós do Shéamus De Bláca agus Eibhlinn Zurell.&amp;nbsp; Bhronn Tomás De hÍde agus Roinn na Gaeilge Ollscoil Lehman duaiseanna orthu.&amp;nbsp; Bhí sé d'ádh orm Séamus a chur in aithne ag an ócáid bhreá seo.&amp;nbsp; Rinne mé ta</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Ar an 19ú Feabhra 2016 bhí dinnéir in ómós do Shéamus De Bláca agus Eibhlinn Zurell.&amp;nbsp; Bhronn Tomás De hÍde agus Roinn na Gaeilge Ollscoil Lehman duaiseanna orthu.&amp;nbsp; Bhí sé d'ádh orm Séamus a chur in aithne ag an ócáid bhreá seo.&amp;nbsp; Rinne mé taifead den mhéid a dúirt mé féin, bronnadh na duaise ar Shéamus, agus an cúpla focal a dúirt seisean.&amp;nbsp; Seo é: OicheSheamuisDeBlaca.mp3 (10:45) Séamas Ó Neachtain</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Aibítr na Gréigise</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2015/04/aibitear-na-greigise.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Wed, 15 Apr 2015 18:30:16 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-1489314292840151603</guid><description>&lt;!--[if !mso]&gt;&lt;style&gt;v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} &lt;/style&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt;  &lt;o:AllowPNG/&gt; &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;w:WordDocument&gt;  &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;  &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;  &lt;w:TrackMoves&gt;false&lt;/w:TrackMoves&gt;  &lt;w:TrackFormatting/&gt;  &lt;w:PunctuationKerning/&gt;  &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;  &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;  &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;  &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;  &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;  &lt;w:LidThemeOther&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;  &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;  &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;  &lt;w:Compatibility&gt;   &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;   &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;   &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;   &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;   &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;   &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;   &lt;w:DontVertAlignCellWithSp/&gt;   &lt;w:DontBreakConstrainedForcedTables/&gt;   &lt;w:DontVertAlignInTxbx/&gt;   &lt;w:Word11KerningPairs/&gt;   &lt;w:CachedColBalance/&gt;  &lt;/w:Compatibility&gt;  &lt;m:mathPr&gt;   &lt;m:mathFont m:val="Cambria Math"/&gt;   &lt;m:brkBin m:val="before"/&gt;   &lt;m:brkBinSub m:val="--"/&gt;   &lt;m:smallFrac m:val="off"/&gt;   &lt;m:dispDef/&gt;   &lt;m:lMargin m:val="0"/&gt;   &lt;m:rMargin m:val="0"/&gt;   &lt;m:defJc m:val="centerGroup"/&gt;   &lt;m:wrapIndent m:val="1440"/&gt;   &lt;m:intLim m:val="subSup"/&gt;   &lt;m:naryLim m:val="undOvr"/&gt;  &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/&gt;  &lt;w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/&gt; &lt;/w:LatentStyles&gt;&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt;&lt;style&gt; /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable  {mso-style-name:"Table Normal";  mso-tstyle-rowband-size:0;  mso-tstyle-colband-size:0;  mso-style-noshow:yes;  mso-style-priority:99;  mso-style-qformat:yes;  mso-style-parent:"";  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;  mso-para-margin-top:0in;  mso-para-margin-right:0in;  mso-para-margin-bottom:10.0pt;  mso-para-margin-left:0in;  line-height:115%;  mso-pagination:widow-orphan;  font-size:11.0pt;  font-family:"Calibri","sans-serif";  mso-ascii-font-family:Calibri;  mso-ascii-theme-font:minor-latin;  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;  mso-hansi-font-family:Calibri;  mso-hansi-theme-font:minor-latin;  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} &lt;/style&gt;&lt;![endif]--&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class="WordSection1"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-gfjRrVaZeto/VS6e_S-Bo3I/AAAAAAAAASE/AOt5AVwxBD4/s1600/Greek_alphabet.png" height="320" width="236" /&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;(foinse &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greek_alphabet.png"&gt;anseo&lt;/a&gt;)&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Alfa&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Béite&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Gáma&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Deilt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Eipsealón&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Zéite&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Éite&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Téite&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Ióta&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Capa&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Lambda&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Mú&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Nú&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Xí (csaoi)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Oimiocr&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;ón&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Pí&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Ró&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Sigme&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Tó&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Upsalón&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;fí&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Chí&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Sí&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; mso-bidi-font-family: Arial;"&gt;Óimige&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Sampla: &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;αποκαλυψις&lt;/div&gt;&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 100%px;"&gt; &lt;tbody&gt;&lt;tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;"&gt;  &lt;td nowrap="" style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;12.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;td style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;και ιδου ερχομαι ταχυ   και ο μισθος μου μετ εμου αποδουναι εκαστω ως το εργον αυτου εσται&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow: 1;"&gt;  &lt;td nowrap="" style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;13.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;td style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;εγω ειμι το α και το ω   αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow: 2;"&gt;  &lt;td nowrap="" style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;14.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;td style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;μακαριοι οι ποιουντες   τας εντολας αυτου ινα εσται η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ζωης και τοις   πυλωσιν εισελθωσιν εις την πολιν&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow: 3;"&gt;  &lt;td nowrap="" style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;15.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;td style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;εξω δε οι κυνες και οι   φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο φιλων και   ποιων ψευδος&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow: 4;"&gt;  &lt;td nowrap="" style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;16.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;td style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;εγω ιησους επεμψα τον   αγγελον μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι η ριζα και το   γενος του δαβιδ ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes;"&gt;  &lt;td nowrap="" style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;17.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;td style="padding: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;" valign="top"&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt;"&gt;και το πνευμα και η   νυμφη λεγουσιν ελθε και ο ακουων ειπατω ελθε και ο διψων ελθετω και ο θελων   λαμβανετω το υδωρ ζωης δωρεαν&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;&lt;br clear="all" style="mso-column-break-before: always;" /&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;Apacailipsis &lt;span style="mso-spacerun: yes;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;12 “Feach, is gearr go dtiocfaidh mé, agus mo luach saothair liom le tabhairt do gach duine de réir mar atá ag a shaothar. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;13 Mise an tAlfa agus an tÓimige, an té atá ar tosach agus ar deireadh, an tús agus an chríoch.” &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;14 Is méanar dóibh siúd a níonn a n-éidí, chun go mbeadh ceart acu chun crann na beatha, agus dul na geataí isteach don chathair. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;15 Amach leis na madraí, na hasarlaithe, na hadhaltranaigh, na dúnmharfóirí, lucht an íoladhartha, agus gach duine a bhfuil cion aige ar an éitheach agus a chleachtann é.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;16 “Mise, Íosa, a sheol m’aingeal chun na nithe seo a fhógairt daoibh sna heaglaisí.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;Mise fréamh agus sliocht Dháiví, réalta gheal na maidine.” &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNoSpacing" style="margin-bottom: 6.0pt;"&gt;17 Deir an Spiorad agus an nuachair: “Tar.” Agus an té a chloiseann, abradh sé: “Tar.” Agus an té a bhfuil tart air tagadh sé; agus an té a bhfuil dúil aige ann, bíodh uisce na beatha in aisce aige.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Calibri&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;&lt;br clear="all" style="mso-break-type: section-break; page-break-before: auto;" /&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;div align="center" class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="mso-no-proof: yes;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br clear="all" style="mso-column-break-before: always;" /&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class="MsoNoSpacing" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Arial&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;&lt;a href="http://ga.wikipedia.org/wiki/Aib%C3%ADtir_Ghr%C3%A9agach"&gt;(http://ga.wikipedia.org - lorg"Aibítir Ghréagach")&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ab baineann go deo eile -&lt;br /&gt;Zéite Éite Téite í.&lt;br /&gt;Cumann le mainistir nua, Xí -&lt;br /&gt;Ord paideoireachta rúnda suntasach,&lt;br /&gt;Táimid ullamh faoi choinne apsainte - Ó!&lt;/div&gt;</description><media:thumbnail url="http://1.bp.blogspot.com/-gfjRrVaZeto/VS6e_S-Bo3I/AAAAAAAAASE/AOt5AVwxBD4/s72-c/Greek_alphabet.png" height="72" width="72" /><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Séamas Ó Neachtain ag Féasta Chultúr na nGael, Ollscoil Molloy, 7 Feabhra 2015</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2015/02/seamas-o-neachtain-ag-feasta-chultur-na.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 08 Feb 2015 13:22:00 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-5767525655352509621</guid><description>Haigh!&amp;nbsp; Nach fada an lá é!&amp;nbsp; Ní dhearna mé podchraoladh mar a bhíodh againn anseo, ach seo taifead de chaint a thug mé (Séamas Ó Neachtain) ag Féasta Chultúr na nGael ag Ollscoil Molloy ar Inis Fada, Nua-Eabhrac, 7 Feabhra 2015.&amp;nbsp; Tá an cuid is mó de as Gaeilge, ach amháin gur chuir mé roinnt Béarla ann mar gheall ar an lucht éisteachta.&amp;nbsp; Ag caint faoi ghnéithe na foilsitheoireachta i saol na Gaeilge agus i mo shaol féin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Molloy2015.mp3"&gt;Caint faoi fhoisiú na leabhar is na n-irisleabhar srl.&lt;/a&gt; (57:13)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">2</thr:total><enclosure url="http://scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Molloy2015.mp3" length="68663565" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Molloy2015.mp3" fileSize="68663565" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Haigh!&amp;nbsp; Nach fada an lá é!&amp;nbsp; Ní dhearna mé podchraoladh mar a bhíodh againn anseo, ach seo taifead de chaint a thug mé (Séamas Ó Neachtain) ag Féasta Chultúr na nGael ag Ollscoil Molloy ar Inis Fada, Nua-Eabhrac, 7 Feabhra 2015.&amp;nbsp; Tá an cuid </itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Haigh!&amp;nbsp; Nach fada an lá é!&amp;nbsp; Ní dhearna mé podchraoladh mar a bhíodh againn anseo, ach seo taifead de chaint a thug mé (Séamas Ó Neachtain) ag Féasta Chultúr na nGael ag Ollscoil Molloy ar Inis Fada, Nua-Eabhrac, 7 Feabhra 2015.&amp;nbsp; Tá an cuid is mó de as Gaeilge, ach amháin gur chuir mé roinnt Béarla ann mar gheall ar an lucht éisteachta.&amp;nbsp; Ag caint faoi ghnéithe na foilsitheoireachta i saol na Gaeilge agus i mo shaol féin. Caint faoi fhoisiú na leabhar is na n-irisleabhar srl. (57:13)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Féile na Gaeilge ag Lárionad na nEalaíon Éireannach, Cuid a Trí (Críoch)</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2010/05/feile-na-gaeilge-ag-larionad-na_16.html</link><category>Gaeilge Nua-Eabhrac Irish Arts Center</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 16 May 2010 13:32:45 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-7053230552447626695</guid><description>Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an &lt;a href="http://irishartscenter.org/"&gt;Irish Arts Center &lt;/a&gt;i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Chríochnímid na horáidí gearra ón bpainéil, le Séamus De Bláca, Roislin Ní Floinn, Máire Ní Mhaolagáin agus mise, Séamas Ó Neachtain, le cúpla focal eile ó Elaine Ní Bhraonáin ina measc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid3.mp3"&gt;Podchraoladh Céad Tríocha a hAon&lt;/a&gt; (18:21)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid3.mp3" length="11015181" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid3.mp3" fileSize="11015181" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Chríochnímid na horáidí gearra ón bpainéil, le Séamus De Bláca, Roislin Ní Floinn, Máire Ní Mhaolagáin agus mise, Séamas Ó Neachtain, le cúpla focal eile ó Elaine Ní</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Chríochnímid na horáidí gearra ón bpainéil, le Séamus De Bláca, Roislin Ní Floinn, Máire Ní Mhaolagáin agus mise, Séamas Ó Neachtain, le cúpla focal eile ó Elaine Ní Bhraonáin ina measc. Podchraoladh Céad Tríocha a hAon (18:21)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Féile na Gaeilge ag Lárionad na nEalaíon Éireannach, Cuid a Dó</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2010/05/feile-na-gaeilge-ag-larionad-na_08.html</link><category>Gaeilge Nua-Eabhrac Irish Arts Center</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 16 May 2010 13:31:55 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8142110822421984727</guid><description>Comhdháil a bhí ann, le fírinne, agus ionadaithe i láthar ó beagnach gach eagras Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an &lt;a href="http://irishartscenter.org/"&gt;Irish Arts Center &lt;/a&gt;i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Bhí painéal de aoi-chainteoirí ann mar chuid de, agus seo an triúir eile a labhair ón stáitse sin, Daithí Mac Lochlainn, Tomás De hÍde agus Breandán Ó Caollaí. Tá níos mó ag teacht fós, le cúnamh Dé!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid2.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Tríocha&lt;/a&gt; (9:59)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid2.mp3" length="5999148" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid2.mp3" fileSize="5999148" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Comhdháil a bhí ann, le fírinne, agus ionadaithe i láthar ó beagnach gach eagras Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Bhí painéal de aoi-chainteoirí ann mar chuid de, agus seo an triúir eile a labhair ó</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Comhdháil a bhí ann, le fírinne, agus ionadaithe i láthar ó beagnach gach eagras Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Bhí painéal de aoi-chainteoirí ann mar chuid de, agus seo an triúir eile a labhair ón stáitse sin, Daithí Mac Lochlainn, Tomás De hÍde agus Breandán Ó Caollaí. Tá níos mó ag teacht fós, le cúnamh Dé! Podchraoladh Céad is Tríocha (9:59)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Féile na Gaeilge ag Lárionad na nEalaíon Éireannach, Cuid a hAon</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2010/05/feile-na-gaeilge-ag-larionad-na.html</link><category>Gaeilge Nua-Eabhrac Irish Arts Center</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 01 May 2010 19:06:36 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-7756852775190168281</guid><description>&lt;div&gt;Comhdháil a bhí ann, le fírinne, agus ionadaithe i láthar ó beagnach gach eagras Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an &lt;a href="http://irishartscenter.org/"&gt;Irish Arts Center &lt;/a&gt;i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010.  Bhí painéal de aoi-chainteoirí ann mar chuid de, agus seo an chéad bheirt a labhair ón stáitse sin, Elaine Ní Bhraonáin agus an Doctúir Art Hughes.  Beidh i bhfad níos mó ag teacht, le cúnamh Dé!&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid1.mp3"&gt;Podchraoladh Céad Fiche a Naoi&lt;/a&gt; (15:39)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid1.mp3" length="9390104" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/IAC_cuid1.mp3" fileSize="9390104" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Comhdháil a bhí ann, le fírinne, agus ionadaithe i láthar ó beagnach gach eagras Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Bhí painéal de aoi-chainteoirí ann mar chuid de, agus seo an chéad bheirt a labhair </itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Comhdháil a bhí ann, le fírinne, agus ionadaithe i láthar ó beagnach gach eagras Gaeilge i limistéir Nua-Eabhraic, ag an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, 24 Aibreán 2010. Bhí painéal de aoi-chainteoirí ann mar chuid de, agus seo an chéad bheirt a labhair ón stáitse sin, Elaine Ní Bhraonáin agus an Doctúir Art Hughes. Beidh i bhfad níos mó ag teacht, le cúnamh Dé! Podchraoladh Céad Fiche a Naoi (15:39)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Lá 'le Pádraig i Nua-Eabhrac, 2010</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2010/03/la-le-padraig-i-nua-eabhrac-2010.html</link><category>Gaeilge</category><category>Lá 'le Pádraig</category><category>Nua-Eabhrac</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:57:58 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-2386922839957531361</guid><description>So mo chuid eachtraithe ar Lá 'le Pádraig i mbliana. Tá roinnt den Aifreann ag Néamh Agnes againn, agus agallaimh le daoine a bhí ansin agus ag an mórshiúl, agus píosaí den mhórshiúl fén. An-lá a bhí ann!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LaP2010.mp3"&gt;Podchraoladh Céad Fiche a hocht&lt;/a&gt; (23:05)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tá &lt;a href="http://philo-celtic-feesh.blogspot.com/2010/03/la-le-padraig-2010.html"&gt;físchraoladh&lt;/a&gt; ann faoin lá seo freisin!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/S6-J2WL3U0I/AAAAAAAAAJc/aMWLkMp0S4c/s1600/IMG_6084.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453729240530244418" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/S6-J2WL3U0I/AAAAAAAAAJc/aMWLkMp0S4c/s400/IMG_6084.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/S6-KADZW3gI/AAAAAAAAAJk/S2ep6hLr5oo/s1600/IMG_6098.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453729407285255682" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/S6-KADZW3gI/AAAAAAAAAJk/S2ep6hLr5oo/s400/IMG_6098.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;</description><media:thumbnail url="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/S6-J2WL3U0I/AAAAAAAAAJc/aMWLkMp0S4c/s72-c/IMG_6084.JPG" height="72" width="72" /><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LaP2010.mp3" length="13854691" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LaP2010.mp3" fileSize="13854691" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>So mo chuid eachtraithe ar Lá 'le Pádraig i mbliana. Tá roinnt den Aifreann ag Néamh Agnes againn, agus agallaimh le daoine a bhí ansin agus ag an mórshiúl, agus píosaí den mhórshiúl fén. An-lá a bhí ann! Podchraoladh Céad Fiche a hocht (23:05) Tá físchra</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>So mo chuid eachtraithe ar Lá 'le Pádraig i mbliana. Tá roinnt den Aifreann ag Néamh Agnes againn, agus agallaimh le daoine a bhí ansin agus ag an mórshiúl, agus píosaí den mhórshiúl fén. An-lá a bhí ann! Podchraoladh Céad Fiche a hocht (23:05) Tá físchraoladh ann faoin lá seo freisin! </itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Podchraoladh Cinn Bliana</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/12/podchraoladh-chinn-bliana.html</link><category>An Gael</category><category>Facebook</category><category>Gaeilge</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:50:35 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8660370298533503156</guid><description>Bhí mé an-ghnóthach leis &lt;a href="http://magcloud.com/browse/Magazine/13595"&gt;An Gael&lt;/a&gt; i mbliana, agus seo daoibh an chéad phodchraoladh ó d'athbhunaíomar é.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/cinnbliana2009.mp3"&gt;Podchraoladh Céad Fiche a Seacht&lt;/a&gt; (8:19) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/SzZL0iI4E8I/AAAAAAAAAJM/k6cpg_dat5g/s1600-h/AnGael.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 240px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/SzZL0iI4E8I/AAAAAAAAAJM/k6cpg_dat5g/s400/AnGael.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5419602567476286402" /&gt;&lt;/a&gt;</description><media:thumbnail url="http://3.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/SzZL0iI4E8I/AAAAAAAAAJM/k6cpg_dat5g/s72-c/AnGael.jpg" height="72" width="72" /><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Seoladh An Gael (Nua)</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/08/seoladh-gael-nua.html</link><category>Gaeilge An Gael Seoladh</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:57:55 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-5230177904885766081</guid><description>&lt;div&gt;Ar an 12ú Meitheamh, seoladh irisleabhar an chumainn seo, irisleabhar idirnáisiúnta na Gaeilge, &lt;a href="http://www.angaelmagazine.com/"&gt;An Gael&lt;/a&gt;, ag Consalacht na hÉireann i Nua-Eabhrac. Míle buíochas le Breandán Ó Caollaí, an Leas-Ardchonsal. Seo daoibh, as Gaeilge agus as Gaeilge, na hóráidí ón oíche bhreá sin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/SeoladhAnGael.mp3"&gt;Podchraoladh Céad Fiche a Sé&lt;/a&gt; (38:56) &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/SnXd3_6PVOI/AAAAAAAAAI0/QJy75lA5dsE/s1600-h/cludach_samhradh09.bmp"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365438485200065762" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 300px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/SnXd3_6PVOI/AAAAAAAAAI0/QJy75lA5dsE/s400/cludach_samhradh09.bmp" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://magcloud.com/browse/Issue/18671"&gt;An chéad eagrán nua&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><media:thumbnail url="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/SnXd3_6PVOI/AAAAAAAAAI0/QJy75lA5dsE/s72-c/cludach_samhradh09.bmp" height="72" width="72" /><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Lón Nollag arís</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/07/lon-nollag-aris.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:17:31 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-3671046646646931042</guid><description>Ar chúis éigin, ní raibh an ceann seo ag íoslódáil mar phodchraoladh.  Seo arís é.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LonNollag.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Fiche a Ceathair&lt;/a&gt; (13:35)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Lá Gaeilge Í 2009</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/07/la-gaeilge-i-2009.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:07:41 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-7097606625203760378</guid><description>Labhair Seán Céitinn linn faoin nGaeilge i mBéal Feirste, as Gaeilge agus as Béarla. Cuireann Hilary Mhic Suibhne na cainteoirí eile in aithne don lucht éisteachta. Ag an lá seo, bhí Ailbhe Nic Ghearbhuigh ann agus léigh sí as a leabhar filíochta &lt;em&gt;Péacadh&lt;/em&gt;. Labhair Eibhlín Zurell faoi ar dtús. Ní raibh cead agam Ailbhe a thaifeadadh, ach seo daoibh na daoine eile. Maith dom an Béarla arís!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Iona2009.mp3"&gt;Podchraoladh Céad Fiche a Cúig&lt;/a&gt; (31:19)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>I nDilchuimhne ar Nollaig Ó Gadhra</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/07/i-ndilchuimhne-ar-nollaig-o-gadhra.html</link><category>Nollaig Ó Gadhra Nua-Eabhrac</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:01:45 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-6188154537102081365</guid><description>Fadó, fadó, bhí &lt;a href="http://www.irishfreedom.net/Cultural/Special%20Events/NOGharda%20memorial%20lunch/N.%20O.%20Gardha%20Lunch%20.htm"&gt;Lón Nollag Uí Ghadhra &lt;/a&gt;ar bun (16 Samhain 2008). Tháinig a chairde le chéile i Nua-Eabhrac. Bhí sé d'onóir dom bheith i m'fhear an tí, agus cúpla focal a rá as Gaeilge. Bhí daoine cáiliúla i measc lucht na Gaeilge ann, agus bhí iníon agus beantrach Nollag ann, freisin (maraon le mórán daoine eile nach mbíonn baint agam leo de ghnáth). Rinneadh &lt;a href="http://www.irishfreedom.net/Videos/Unknown%20Artist/%20LON%2008%20SIN%20SIN.wmv"&gt;físeán &lt;/a&gt;den ócáid ar fad. Bhí sé ar intinn agam mo thaifead féin de a chur ar an bpodchraoladh seo, ach ní dhearna mé é, agus níl agam ach Siobhán agus cúpla focal de mo chuid féin. Tá Béarla ann den chuid is mó ar mo thaifead féin. Ach faoi dheireadh, agus mar sin, seo dhaoibh é.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LonNollag.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Fiche a Ceathair&lt;/a&gt; (13:35)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">1</thr:total></item><item><title>Seoladh Súil Siar - Éamonn Ó Cuív (deireadh)</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/03/seoladh-suil-siar-eamonn-o-cuiv.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:57:22 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-2469681859478610404</guid><description>An deireadh faoi dheireadh!  Beagán as Béarla...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh05.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Fiche a Trí&lt;/a&gt; (4:42)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>Seoladh Súil Siar - Liam Mac Giodaire</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/02/seoladh-suil-siar-liam-mac-giodaire.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:07:56 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-5551778015525928125</guid><description>Seo caint le Liam Mac Giodaire, ar son Dhaltaí na Gaeilge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh04.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Fiche a Dó&lt;/a&gt; (7:43)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Má tá tú ag éisteacht, scríobh chugam agus inis dom do thuairim faoin bpodchraoladh seo!</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh04.mp3" length="4630593" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh04.mp3" fileSize="4630593" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Seo caint le Liam Mac Giodaire, ar son Dhaltaí na Gaeilge. Podchraoladh Céad is Fiche a Dó (7:43) Má tá tú ag éisteacht, scríobh chugam agus inis dom do thuairim faoin bpodchraoladh seo!</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Seo caint le Liam Mac Giodaire, ar son Dhaltaí na Gaeilge. Podchraoladh Céad is Fiche a Dó (7:43) Má tá tú ag éisteacht, scríobh chugam agus inis dom do thuairim faoin bpodchraoladh seo!</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Seoladh Súil Siar - Hilary</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/02/seoladh-suil-siar-hilary.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:16:05 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-7833539331541279067</guid><description>Seoladh an leabhair &lt;a href="http://www.daltai.com/siopa/siopa.html"&gt;Súil Siar&lt;/a&gt;, cuid a trí.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seo caint eile ón oíche sin le&lt;a href="http://hilaryny.blogspot.com/"&gt; Hilary Mhic Suibhne&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh03.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Fiche a hAon&lt;/a&gt; (7:03)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">2</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh03.mp3" length="4240063" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh03.mp3" fileSize="4240063" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Seoladh an leabhair Súil Siar, cuid a trí. Seo caint eile ón oíche sin le Hilary Mhic Suibhne. Podchraoladh Céad is Fiche a hAon (7:03)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Seoladh an leabhair Súil Siar, cuid a trí. Seo caint eile ón oíche sin le Hilary Mhic Suibhne. Podchraoladh Céad is Fiche a hAon (7:03)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Súil Siar - Éamonn Ó Cuív, Seosamh Ó Laoi agus Eibhlín Zurell</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/01/sil-siar-amonn-cuv-seosamh-laoi-agus.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:16:17 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-7760778886128728700</guid><description>Seoladh an leabhair &lt;a href="http://www.daltai.com/siopa/siopa.html"&gt;Súil Siar&lt;/a&gt;, cuid a dó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh02.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is Fiche&lt;/a&gt; (11:29)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh02.mp3" length="6895932" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh02.mp3" fileSize="6895932" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Seoladh an leabhair Súil Siar, cuid a dó. Podchraoladh Céad is Fiche (11:29)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Seoladh an leabhair Súil Siar, cuid a dó. Podchraoladh Céad is Fiche (11:29)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Súil Siar - Seósamh Ó Laoi, James Keane,</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2009/01/sil-siar-sesamh-laoi-james-keane.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:54:02 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-2468756961554285564</guid><description>Seoladh an leabhair &lt;a href="http://www.daltai.com/siopa/siopa.html"&gt;Súil Siar&lt;/a&gt;.  An fháilte a d'fhear an tOllamh &lt;a href="http://history.fas.nyu.edu/object/jjosephlee"&gt;Seósamh Ó Laoi&lt;/a&gt; romhainn, agus ceol is caint le &lt;a href="http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dpopular&amp;field-keywords=James+Keane&amp;x=17&amp;y=17"&gt;Séamas Keane&lt;/a&gt; agus cara eile dó.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh01.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Naoi Déag&lt;/a&gt; (10:37)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/t_na_t/TnaTMay2008.htm"&gt;Seo alt faoin ocáid seo&lt;/a&gt; a bhí agam sa National Hibernian Digest.</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh01.mp3" length="3186414" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/OCuiv_Seoladh01.mp3" fileSize="3186414" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Seoladh an leabhair Súil Siar. An fháilte a d'fhear an tOllamh Seósamh Ó Laoi romhainn, agus ceol is caint le Séamas Keane agus cara eile dó. Podchraoladh Céad is a Naoi Déag (10:37) Seo alt faoin ocáid seo a bhí agam sa National Hibernian Digest.</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Seoladh an leabhair Súil Siar. An fháilte a d'fhear an tOllamh Seósamh Ó Laoi romhainn, agus ceol is caint le Séamas Keane agus cara eile dó. Podchraoladh Céad is a Naoi Déag (10:37) Seo alt faoin ocáid seo a bhí agam sa National Hibernian Digest.</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Lá Gaeilge Í, 29 Márta 2008</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/12/l-gaeilge-29-mrta-2008.html</link><category>Gaeilge Iona</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:50:03 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-496789064005243373</guid><description>Cúpla comhrá ag teacht le chéile na nGael ag Ollscoil Í, in New Rochelle Nua-Eabhrac.  Lucht Dhaltaí na Gaeilge a bhíonn i láthair.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Iona2008.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a hOcht Déag&lt;/a&gt; (14:48)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Iona2008.mp3" length="8887769" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/Iona2008.mp3" fileSize="8887769" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Cúpla comhrá ag teacht le chéile na nGael ag Ollscoil Í, in New Rochelle Nua-Eabhrac. Lucht Dhaltaí na Gaeilge a bhíonn i láthair. Podchraoladh Céad is a hOcht Déag (14:48)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Cúpla comhrá ag teacht le chéile na nGael ag Ollscoil Í, in New Rochelle Nua-Eabhrac. Lucht Dhaltaí na Gaeilge a bhíonn i láthair. Podchraoladh Céad is a hOcht Déag (14:48)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>An Mórshiúl, Lá 'le Pádraig 2008</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/12/mrshil-l-le-pdraig-2008.html</link><category>Gaeilge</category><category>St. Patrick's Day Parade</category><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:22:40 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8184870412673971233</guid><description>Lá 'le Pádraig 2008:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008f.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Seacht Déag&lt;/a&gt; (15:16)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rinne mé &lt;a href="http://philo-celtic-feesh.blogspot.com/2008/10/l-le-pdraig-2008-fschraoladh-fiche-haon.html"&gt;físchraoladh/youtube &lt;/a&gt;den lá seo, freisin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agus seo cúpla grianghraf ón lá mór:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgjxxKJKI/AAAAAAAAAGI/k5x1IEntWsQ/s1600-h/IMG_3787.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgjxxKJKI/AAAAAAAAAGI/k5x1IEntWsQ/s400/IMG_3787.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276847187421701282" /&gt;Baill an Chumainn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgLaat-WI/AAAAAAAAAGA/Ci5btaFlhP4/s1600-h/IMG_3785.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgLaat-WI/AAAAAAAAAGA/Ci5btaFlhP4/s400/IMG_3785.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276846768836704610" /&gt;Mary Holt Moore agus Gearóid Ó Ceallaigh&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgjyyz71I/AAAAAAAAAGQ/RFGDBXH-b8Q/s1600-h/IMG_3788.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgjyyz71I/AAAAAAAAAGQ/RFGDBXH-b8Q/s400/IMG_3788.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276847187697069906" /&gt;Meirge na gCumann Gaelach&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgkOlGr6I/AAAAAAAAAGY/bh17xHBfRlQ/s1600-h/IMG_3794.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgkOlGr6I/AAAAAAAAAGY/bh17xHBfRlQ/s400/IMG_3794.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276847195155771298" /&gt;Aibhinne a Cúig, Nua-Eabhrac&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgkllCDDI/AAAAAAAAAGg/rmklmbwlbeY/s1600-h/IMG_3799.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgkllCDDI/AAAAAAAAAGg/rmklmbwlbeY/s400/IMG_3799.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276847201329482802" /&gt;Ceamara Teilifíse&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgk03xmTI/AAAAAAAAAGo/NnEmzWcfDEU/s1600-h/IMG_3815.JPG"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgk03xmTI/AAAAAAAAAGo/NnEmzWcfDEU/s400/IMG_3815.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276847205434628402" /&gt;Baill an Chumainn&lt;/a&gt; &lt;br&gt;</description><media:thumbnail url="http://3.bp.blogspot.com/_2eVxBlk-6Xk/STsgjxxKJKI/AAAAAAAAAGI/k5x1IEntWsQ/s72-c/IMG_3787.JPG" height="72" width="72" /><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008f.mp3" length="9169369" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008f.mp3" fileSize="9169369" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Seacht Déag (15:16) Rinne mé físchraoladh/youtube den lá seo, freisin. Agus seo cúpla grianghraf ón lá mór: Baill an Chumainn Mary Holt Moore agus Gearóid Ó Ceallaigh Meirge na gCumann Gaelach Aibhinne a Cúig, N</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Seacht Déag (15:16) Rinne mé físchraoladh/youtube den lá seo, freisin. Agus seo cúpla grianghraf ón lá mór: Baill an Chumainn Mary Holt Moore agus Gearóid Ó Ceallaigh Meirge na gCumann Gaelach Aibhinne a Cúig, Nua-Eabhrac Ceamara Teilifíse Baill an Chumainn </itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a cúig</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/11/naomh-agnes-l-le-pdraig-2008-cuid-cig.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:48:32 PST</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8005229292775995120</guid><description>Ceol agus deireadh an Aifrinn, Lá 'le Pádraig 2008:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008e.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Sé Déag&lt;/a&gt; (11:38)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008e.mp3" length="6981614" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008e.mp3" fileSize="6981614" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Ceol agus deireadh an Aifrinn, Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Sé Déag (11:38)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Ceol agus deireadh an Aifrinn, Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Sé Déag (11:38)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a Ceathair</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/10/naomh-agnes-l-le-pdraig-2008-cuid.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:56:53 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-7007845875058533761</guid><description>An phaidir eocairisteach, an ár n-athair, agus deasghnátha na comaoineach as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, Lá 'le Pádraig 2008:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008d.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Cúig Déag&lt;/a&gt; (8:52)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008d.mp3" length="5321271" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008d.mp3" fileSize="5321271" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>An phaidir eocairisteach, an ár n-athair, agus deasghnátha na comaoineach as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Cúig Déag (8:52)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>An phaidir eocairisteach, an ár n-athair, agus deasghnátha na comaoineach as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Cúig Déag (8:52)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a Trí</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/10/naomh-agnes-l-le-pdraig-2008-cuid-tr.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:51:13 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8743056974275309834</guid><description>An Chré, guí an phobail agus ceol as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, 2008:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008c.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Ceathair Déag&lt;/a&gt; (9:18)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008c.mp3" length="5583279" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008c.mp3" fileSize="5583279" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>An Chré, guí an phobail agus ceol as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Ceathair Déag (9:18)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>An Chré, guí an phobail agus ceol as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Ceathair Déag (9:18)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a Dó</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/10/naomh-agnes-l-le-pdraig-2008-cuid-d.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:48:38 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-6670613505047954970</guid><description>Cuid eile den Aifreann i gCathair Nua-Eabhraic, 2008:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008b.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Trí Déag&lt;/a&gt; (10:12)</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008b.mp3" length="6125320" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008b.mp3" fileSize="6125320" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Cuid eile den Aifreann i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Trí Déag (10:12)</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Cuid eile den Aifreann i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Trí Déag (10:12)</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><item><title>Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a haon</title><link>http://philo-celtic.blogspot.com/2008/09/naomh-agnes-l-le-pdraig-2008-cuid-haon.html</link><author>[email protected] (Séamas Ó Neachtain)</author><pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:22:12 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-19430374.post-8917754723621424926</guid><description>Seo tús an Aifrinn i gCathair Nua-Eabhraic, 2008:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008a.mp3"&gt;Podchraoladh Céad is a Dó Dhéag&lt;/a&gt; (10:05)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.litriocht.com/shop/product_info.php?products_id=5370&amp;osCsid=ef7f7121d57f22d0802ce9f6abc91db9"&gt;Agus tá mo leabhar "Cogadh Dearg" ar fáil anois&lt;/a&gt;!</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><enclosure url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008a.mp3" length="6057663" type="audio/mpeg" /><media:content url="http://www.scoilgaeilge.org/lasmuigh/philo_pod/LlP2008a.mp3" fileSize="6057663" type="audio/mpeg" /><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle>Seo tús an Aifrinn i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Dó Dhéag (10:05) Agus tá mo leabhar "Cogadh Dearg" ar fáil anois!</itunes:subtitle><itunes:author>Séamas Ó Neachtain</itunes:author><itunes:summary>Seo tús an Aifrinn i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Dó Dhéag (10:05) Agus tá mo leabhar "Cogadh Dearg" ar fáil anois!</itunes:summary><itunes:keywords>Gaeilge</itunes:keywords></item><copyright>Ná goid ár gcuid!</copyright><media:credit role="author">Séamas Ó Neachtain</media:credit><media:rating>nonadult</media:rating></channel></rss>
  4.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

  1. Download the "valid RSS" banner.

  2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

  3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//feeds.feedburner.com/Philo-Celtic

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda