Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://anders.geekhouse.no/blog/index.rss

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="no">
 3.  
 4.  <channel>
 5.    <title>Det står en-og-førti øl...</title>
 6.    <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/</link>
 7.    <description>Anders myser på livets særere sider</description>
 8.    <copyright>Creative Commons Attribution-Share Alike</copyright>
 9.    <language>no</language>
 10.    <lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2018 23:51:47 GMT</lastBuildDate>
 11.    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
 12.    <generator>blosxom ver.2.1.2</generator>
 13.    <managingEditor>[email protected] (Anders Christensen)</managingEditor>
 14.    <atom:link href="http://anders.geekhouse.no/blog/beer/index.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
 15.  
 16.  
 17.    <item>
 18.      <title>Smånyheter uke 49/2018</title>
 19.      <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 23:51:47 GMT</pubDate>
 20.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-49.html</link>
 21.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Det er relativt stille før jul. Etter en hektisk
 22. juleølproduksjon og -salg virker det som om julefreden senker
 23. seg. Tidligere år har det vært i romjula og like over nyttår at gode
 24. idéer om bryggerioppstarter har blitt satt i bevegelse, så kanskje ser
 25. vi litt mer nyheter over nyttår?&lt;/i&gt;
 26.  
 27. &lt;!-- intro --&gt;
 28.  
 29.  
 30. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Oculus i Oslo&lt;/b&gt; – puben til folkene bak Cervisiam stenger i
 31. slutten av januar, &lt;a href=""&gt;ifølge facebooksidene deres&lt;/a&gt;. Grunnen
 32. er at bygget skal totalrenoveres. Det er bare i overkant av ett år
 33. siden puben ble åpnet, og det må være fortvilende når byggeier på den
 34. måten sender leietaker «tilbake til start». Cervisiam skriver at de er
 35. allerede er på jakt etter nye lokaler som de kan flytte til. Siste
 36. åpningsdag i de gamle lokalene er lørdag 26. januar.
 37.  
 38.  
 39. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Færder Mikrobryggeri permitterer&lt;/b&gt; to ansatte &lt;a
 40. href="https://www.vestviken24.no/vv24naringsliv/nyheter/tonsberg/farder-mikrobryggeri-ma-permittere-ansatte-merker-at-markedet-er-toffere/s/5-83-129547"&gt;ifølge
 41. Vestviken&lt;/a&gt;. Bakgrunnen er ikke sviktende salg av egne produkter,
 42. men at kontraktsbryggingen har stilnet av. I kontraktsmarkedet har
 43. Færder har vært lillebror til Arendals, men det er vanskelig å si om
 44. det er kontraktsmarkedet som krymper, eller om det er Arendals som
 45. spiser en større del av kaka. En annen mulighet er at vi økende
 46. sesongvariasjon her: I fjor så vi et temmelig markant dalsøkk i
 47. ølsalget fra bryggeriene til distributører, grossister og Horeca. Da
 48. var november kjempebra, mens desember og januar var temmelig
 49. elendige. Dette sammenfalt med innføringen av sukkeravgiften og ble
 50. forklart med dét – selv om effekten holdt seg utover våren. Min
 51. uverifiserbare hypotese er at dette kan skyldes folk kjøper mer juleøl
 52. enn de klarer å drikke opp i jula (juleølkalender-syndromet), og at
 53. det påvirker salget av nytt øl frem til man har drukket unna. Uansett
 54. håper vi at det ordner seg for Færder og at de snart kan ta de
 55. permitterte tilbake igjen.
 56.  
 57.  
 58. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Feddie Destillery&lt;/b&gt; er et nytt navn knyttet til Northern &amp;amp;
 59. Co.  Selskapets het inntil nylig Bodø Aktiebryggeri, som opprinnelig
 60. het Nordlandsbryggeriet – men ikke må forveksles med det
 61. Nordlandsbryggeriet som Ringnes ervervet via E. C. Dahls, og
 62. som opprinnelig het Bodø Aktiebryggeri. Forvirret? Jeg også :-)
 63. ... men det var nok dette selskapet som var tiltenkt å skulle bli
 64. Norbrews storbryggeri i Bodø.  Sakens kjerne er imidlertid at folkene
 65. bak dagens Northern &amp;amp; Co nå også har et enda et selskap slik at
 66. det er ut som om destilleringen skjer under Feddie-selskapet, mens
 67. Northern formodentlig skal være bryggeridelen. Hmmm – Feddie, Fedje?
 68. Jeg trodde det var status å ha uuttalbare navn på
 69. brennevinsdestillerier på det internasjonale markedet, men kanskje det
 70. er en varemerke-ting.
 71.  
 72.  
 73. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Carlsberg&lt;/b&gt; trekker tilbake et større parti pga mulig glass og
 74. etikettpapir i flaskene, &lt;a
 75. href="https://www.dr.dk/nyheder/indland/carlsberg-traekker-oel-tilbage-pas-paa-glasskaar-i-din-pilsner"&gt;ifølge
 76. Danmarks Radio&lt;/a&gt;. Visstnok var det en tappemaskin som har
 77. maltraktert enkelte flasker og en deteksjon av det som ikke
 78. fungerte. Litt interessant er det at dette gjelder flasker produsert
 79. mellom 15. og 16. oktober, med siste bruksdato 12. juli, hvilket vil
 80. si at de opererer med 9 måneders holdbarhet, evt kommer selve
 81. bryggingen foran dette. I andre meldinger om samme sak er det listet
 82. de konkrete 21 butikkene der denne batchen har vært solgt – hvilket
 83. betyr at Carlsberg har temmelig god kontroll på hvor hver enkelt
 84. flaske selges.
 85.  
 86.  
 87. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Dagens studenter er streite ... &lt;/b&gt; I sommer åpnet Austmann
 88. sitt taproom, og tidligere denne månenden åpnet NTNU sin
 89. «eksamensfabrikk» i nabobygget, der man skal kunne avholde eksamen for
 90. opp til 4000 studenter pr dag. Forrige generasjons studenter ville
 91. umiddelbart sett synergieffekter av denne nesten-samlokaliseringen,
 92. enten det var for å feire eller for å deppe. Men det virker som om
 93. dagens studenter heller drar hjem for å lese til neste eksamen. Det
 94. kan stå som en påminning om at mikrobryggeri-revolusjonen er en
 95. «generasjons-ting», og at det ikke er gitt at det fylles på med nye,
 96. unge fans etterhvert som hipstergenerasjonen eldes.
 97.  
 98.  
 99. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Grimaas bryggeri&lt;/b&gt; på Raufoss har åpnet utsalget sitt &lt;a
 100. href="https://www.oa.no/ol/garder-og-bonder/lokalmat/bryggeriet-pa-raufoss-er-en-suksess/s/5-35-761322"&gt;ifølge
 101. Oppland Arbeiderblad&lt;/a&gt;, som også er gårdsutsalg med en rekke andre
 102. varer. &lt;a href="https://grimaasbryggeri.no/"&gt;Grimaas&lt;/a&gt; er et av de
 103. nyeste bryggeriene, og har foreløpig omkring en håndfull ulike
 104. produkter.
 105.  
 106.  
 107. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Aass bryggeri&lt;/b&gt; søker serviceleder uteliv med hovedfokus på teknisk
 108. service og distribusjon, &lt;a
 109. href="https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135369485"&gt;se
 110. annonse på finn.no&lt;/a&gt;. Jobben innebærer personalansvar for åtte
 111. personer som jobber med teknisk support på tappeanlegg og slikt.
 112.  
 113.  
 114. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Bobehandling&lt;/b&gt; er innstilt både for Jæren bryggeri – som aldri
 115. kom i gang med aktivitet utover litt varemerker – og Bakke Brygg,
 116. bryggebutikken i Trondheim sentrum. I begge tilfeller har
 117. bobehandlingen tømt for boet for midler.
 118.  
 119.  
 120. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Brukt gårdsbryggeri&lt;/b&gt; på 300 liter ligger ute til salg fra
 121. Leif Stana på &lt;a
 122. href="https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=133548480"&gt;finn.no&lt;/a&gt;. Formodentlig
 123. er det også opprinnelig produsert av Stana. Såvidt jeg kan se ligger
 124. det hele 5 bryggerier ute på Finn.no i størrelsen 200-500 liter, og
 125. det forteller kanskje noe om at dette dette ikke er noen særlig
 126. kommersielt drivverdig størrelse å brygge i?
 127.  
 128.  
 129. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Anheuser-Busch sier opp&lt;/b&gt; endel ansatte. Tidligere ansatte har
 130. karakterisert bedriften som et fint arbeidsmiljø, men anfører at
 131. arbeidsgiveren (selv om de sørger for gratis øl) allikevel ikke klarer
 132. å sette pris på dyktige ansatte, samtidig som det man går i frykt for
 133. stadige masseoppsigelser. A-B sier selv i en pressemelding rundt den
 134. nåværende runden at de &lt;i&gt;«are implementing a limited number of
 135. targeted changes to our Supply organization»&lt;/i&gt; der motivasjonen er
 136. &lt;i&gt;«to better align our operations with our commercial strategy and
 137. further reduce complexity».&lt;/i&gt; Du vet du har tapt når formuleringene
 138. i pressesmeldingene trenger en tolk for å kunne forstås. En mer
 139. folkelig versjon er at de sier opp folk for å strømlinjeforme.
 140.  
 141.  
 142. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Helsinge Bryggeri&lt;/b&gt; heller ut flere tusen liter av juleølet sitt,
 143. etter at det ikke kom inn på Systembolaget, &lt;a
 144. href="https://www.beernews.se/articles/tusentals-liter-julol-far-hallas-ut/"&gt;ifølge
 145. Beernews.se&lt;/a&gt;. Det virker jo selvfølgelig bakvendt å helle ut
 146. juleølet før advent har kommet skikkelig i gang, men sånn er
 147. logistikken med juleøl. Det starter i november og er over for
 148. bryggeriene før advent. Det er litt ulike forklaringer på hva som
 149. faktisk skjedde, men det ser ut til at Systembolaget har justert på
 150. rutiner for innmelding av juleøl, og at Helsinge Bryggeri har snublet
 151. i disse endringene. Uansett, for ølet er sluket det eneste
 152. alternativet til Systembolaget.
 153.  
 154.  
 155. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Aass " rel="tag"&gt;Aass &lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Carlsberg" rel="tag"&gt;Carlsberg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Cervisiam" rel="tag"&gt;Cervisiam&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Feddie" rel="tag"&gt;Feddie&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Færder" rel="tag"&gt;Færder&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Grimaas" rel="tag"&gt;Grimaas&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 156.  
 157.  
 158.  
 159. </description>
 160.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-49.html</guid>
 161.      <category>/beer/nyheter</category>
 162.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-49.html#writeback</comments>
 163.    </item>
 164.  
 165.    <item>
 166.      <title>Smånyheter uke 48/2018</title>
 167.      <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 22:55:21 GMT</pubDate>
 168.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-48.html</link>
 169.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Her er ukens nyheter rundt øl og bryggerier. Man skulle tro at
 170. det ikke kom så mange nye bryggerier, men Moss Bryggeri ser ut til
 171. kanskje å være på vei tilbake. Dernest åpnet det to bryggerier i
 172. Rogaland nylig. Det er også andre ting som indikerer at vi ikke har
 173. sett de siste bryggeristartene ennå.&lt;/i&gt;
 174.  
 175. &lt;!-- intro --&gt;
 176.  
 177. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Reklamering via Untappd.&lt;/b&gt; Tidligere i høst ble
 178. Helsedirektoratet bedt om å avklare lovligheten av Untappd, i den grad
 179. det blir brukt av norske butikker, ved at de kan få «eierskap» til
 180. egne sider og benytte det som en informasjonskanal. En Menybutikk i
 181. Bergen har initiert spørsmålet og det har endt opp hos
 182. Helsedirektoratet, som ennå ikke har konkludert. Jeg har
 183. vanskelig for å se at det er lovlig etter dagens praksis rundt
 184. regelverket. Men på den andre siden mener jeg at nøktern
 185. produktinformasjon som ikke pushes, men som forbrukeren selv må
 186. oppsøke (dvs pull, istedet for push) burde være greit. En
 187. kompliserende faktor her er at Untappd tillater brukere å abonnere på
 188. endringer/nyheter, og da blir det en push-mekanisme. En rekke norske
 189. utesteder og butikker – for ikke å si bryggerier – er allerede i dag
 190. på Untappd og lignende nettsteder, men det er tidvis temmelig uklart
 191. om det er offisielt eierskap eller fans som administrerer det. Det vil
 192. si at et annet interessant spørsmålet her er: hvor går grensene får
 193. reklame når det er fans og forbrukere som står for det.
 194.  
 195.  
 196. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Et intervju med Tore Hage&lt;/b&gt; er publisert &lt;a
 197. href="https://sageneavis.no/lokalhistorie/tore-passer-pa-at-det-er-den-samme-pilsen-som-produseres-i-dag-som-i-1886/19.1499"&gt;i
 198. Sagene Avisa&lt;/a&gt;. Hage er biokjemiker og har jobbet med gjær og
 199. kvalitetsforbedring av bryggeprosessene hos Schous/Ringnes siden
 200. starten av 80-tallet. Han er et oppkomme av kunnskap, både om
 201. bryggeprosessene, men også om øl- og gjærhistorie, og intervjuet er
 202. verd å lese.
 203.  
 204.  
 205. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Rogaland øker&lt;/b&gt; i antall bryggerier. Nylig åpnet &lt;a
 206. href="https://ostehuset.no/"&gt;Ostehuset&lt;/a&gt; The Vault på
 207. Domkirkeplassen, der Kim Odland brygger, se &lt;a
 208. href="https://www.brewolution.no/2018/11/29/kim-igjen/"&gt;presentasjon i
 209. Brewolution.no&lt;/a&gt;. Det andre nyåpnede bryggeriet er &lt;a
 210. href="https://brixbrygghus.no/"&gt;Brix Brygghus&lt;/a&gt; på Bryne.
 211.  
 212.  
 213. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Moss Bryggeri&lt;/b&gt; er nystiftet som selskap, og adressen er samme
 214. som Harboe Norge og det gamle Moss Bryggeri. Det nye selskapets formål
 215. er oppgitt som bryggeridrift. Såvidt jeg kan tolke det, er det tre
 216. jevnaldrende næringslivsfolk fra Moss som har startet selskapet. For
 217. endel år tilbake kjøpte danske Harboe opp Moss bryggeriet men ikke
 218. bygningen, men selve bryggeridriften var relativt kortlevd. For kort
 219. tid tilbake solgte den gamle bryggerieierfamilien Heilmann bygningen
 220. som tidligere hadde huset Moss bryggeri til Fauna Eiendom i Oslo, og
 221. de nye eierne var ikke så snakkesalige om hva de ville bruke bygningen
 222. til. Magefølelsen min sier at noen holder på å starte opp på ny i de
 223. gamle bygningene.
 224.  
 225.  
 226. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ikke så mange mikrobryggerier allikevel?&lt;/b&gt; I en litt bisarr
 227. sak referert &lt;a
 228. href="https://www.brewbound.com/news/last-call-california-abc-uncovers-brewpub-violations-wiseacre-sells-stake-to-pe-firm"&gt;i
 229. Brewbound.com&lt;/a&gt;, fant myndighetene i California ut at en rekke
 230. bryggerier hadde skaffet seg bevilling som mikrobryggeri,
 231. mens de i praksis ikke oppfylte betingelsene, eller i noen tilfeller
 232. heller ikke brygget. Grunnen skal i praksis ha vært at kostnadene med
 233. en mikrobryggeribevilling av såkalt type 75 er langt lavere enn andre
 234. typer bevillinger om puber og barer må skaffe seg. Problemstillingen
 235. er trolig lokal for delstaten, men er en indikasjon på at bak den
 236. eventyrlig veksten i antall mikrobryggerier i USA kan det ligge noen
 237. skjeletter i skapet.
 238.  
 239.  
 240. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Hemsedal Brygghus&lt;/b&gt; står i fare for å miste kommunal
 241. tilvirknings- og salgsbevilling, &lt;a
 242. href="http://www.hallingdolen.no/notisar/atvaring-til-hemsedal-brygghus-1.2536172"&gt;Hallingdølen&lt;/a&gt;. Grunnen
 243. som kommunen oppgir er manglende skattebetaling og manglende
 244. innbetaling til kommunen. Brygghuset har fått en frist på tre uker av
 245. kommunen, som også klager over at de har hatt problemer med å komme i
 246. kontakt med bryggeriet. Selskapet hadde i 2017 inntekter på 101' og
 247. utgifter på 122'. Regnskapet er litt kortfattet, men ved inngangen til
 248. 2018 hadde de gjeld på 242', hvorav 41' var offentlige avgifter, mens
 249. omløpsmidler var på 12', hvorav det meste var varer og
 250. kundefordringer.
 251.  
 252.  
 253.  
 254. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Hansa sparer eller effektiviserer&lt;/b&gt; og legger ned
 255. salgskontoret på Husnes i Kvinnherad, med sju ansatte. Det har
 256. generert støy i lokalavisen Kvinnheringen – såvidt jeg kan se bare i
 257. papirversjonen. Lokalmiljøet maner til kamp mot nedleggelsen, og
 258. Kvinnherad Næringsforening har til og med indikert at de ikke
 259. utelukker at det kan komme inn et annet bryggeri i lokalene dersom de
 260. tømmes.
 261.  
 262.  
 263. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Gulating i Gulskogen&lt;/b&gt; er én av totalt 13 butikker som må
 264. holde stengt etter setningsskader i kjøpesenteret der de ligger, &lt;a
 265. href="https://www.dt.no/drammen/nyheter/butikker/overtok-butikken-for-knappe-to-maneder-siden-na-er-dorene-stengt/s/5-57-1038700"&gt;ifølge
 266. Drammens Tidende&lt;/a&gt;. I verste fall kan det trekke ut et helt år før
 267. de er operative i lokalene igjen. Butikken har nylig skiftet
 268. franchisetaker, som dermed får en temmelig så dårlig og bratt start på
 269. driften.
 270.  
 271.  
 272. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Reklametungt Jule(øl)hefte.&lt;/b&gt; Grensene pushes for
 273. alkoholreklame i et av årets mer uvanlige julehefter: Juleheftet om
 274. juleøl. Bladet utgitt av Egmont med Espen Smith som redaktør, og de
 275. skulle dermed ha sitt på det tørre når det beskriver ulike av årets
 276. juleøl som redaksjonelt stoff. Tvers igjennom bladet er det imidlertid
 277. strødd en rekke gamle annonser for øl og juleøl, og langt mer enn det
 278. som er illustrasjoner til redaksjonelt stoff om gamle ølreklamer. Så
 279. vidt jeg kan se er det alt sammen gamle reklamer for Schous-, Ringnes-
 280. og Frydenlund-produkter eller fra produsenter som Ringnes importerer –
 281. med unntak av én gammel reklame for Pabst Blue Ribbon. Jeg sitter
 282. igjen med et inntrykk av at noen her er ute for å strekke på strikken
 283. av noen regeltolkninger.
 284.  
 285.  
 286. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Grunnavgiften i skuddlinja.&lt;/b&gt; Det har &lt;a
 287. href="https://www.siste.no/meninger/politikk/innenriks/flaskepant-med-bismak/o/5-47-137649"&gt;vært
 288. ytret ønske (siste.no)&lt;/a&gt; om at den delen av emballasjeavgiften som
 289. heter grunnavgift blir gradert. Den er på 1,19 kroner og er pr idag
 290. ikke rabattert ved resykling. I første omgang gjelder vel dette for
 291. PET-flasker, og tanken er at man for redusert grunnavgiften jo mer
 292. gjenbrukt materiale man har i de nye flaskene. I dag er det kort og
 293. godt billigere å kjøpe nye plastflasker uten gjenbruksmateriale enn
 294. med.
 295.  
 296.  
 297. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Mattilsynet inspiserer, del 1.&lt;/b&gt; Flere bryggerier har hatt
 298. besøk av Mattilsynet, og jeg oppsummerer relevante punkter i disse
 299. sakene dels for å vise hvilke utfordringer småbryggeriene har, og dels
 300. som tips til andre bryggerier for hva de bør fokusere på.  Ett
 301. bryggeri hadde et internkontrollsystem med rutiner, slik som alle er
 302. pålagt å ha. Regelverket krever sporbarhet ett ledd bakover og ett
 303. ledd fremover, dvs at du vet hvor råvarene kommer fra, og hvor
 304. produktene går til, men ikke nødvendigvis hvilke råvarer som inngår i
 305. hvilke produkter. Bryggeriet hadde imidlertid pålagt seg selv å ha
 306. intern sporing, men de hadde i praksis ikke fulgt dette 100%
 307. opp. Imidlertid, dersom man setter en høyere standard enn regelverket
 308. pålegger, så pålegger man seg selv også å gjennomføre den. Da kan man
 309. ikke helt eller delvis trå tilbake på dette, selv om det ikke er
 310. pålagt av regelverket. Og vips er vi inne i
 311. påleggs-territorium. Lærdom: sikt gjerne over minstemålet for
 312. internkontroll, men ikke høyere enn du vet at du er i stand til å
 313. gjennomføre. Tilsynene vil ikke tolke uoppnådde ambisjoner som gode
 314. intensjoner, men som en mangel. I tillegg manglet bryggeriet god nok
 315. oversikt over hvilke batcher som var solgt til hvem (dvs sporbarheten
 316. ett ledd fremover). En annen liten ting var at de manglet datablad for
 317. klarningsmidlet som de bruker, men det er av de ting som er lett å
 318. rette på. Jeg vil tippe at ikke alle norske småbryggerier umiddelbart
 319. vet at de har et slikt datablad i en ringperm og hvor den står.
 320.  
 321.  
 322. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Mattilsynet inspiserer, del 2.&lt;/b&gt; Også et annet bryggeri har
 323. hatt besøk av Mattilsynet.  Her mislikte Mattilsynet at
 324. IKEA-plastbokser ble brukt til å oppbevare malt og andre råvarer, da
 325. disse plastboksene ikke var godkjent for kontakt med mat. Bryggeriet
 326. hadde visst tidligere hatt problemer med skadedyr i havregryn, og
 327. brukte disse plastboksene som midlertidig oppbevaring mens de sjekket
 328. om det var skadedyr i dem. Det ble ikke akseptert at man la råvarene
 329. direkte i plastboksene, men det er mulig det ville blitt akseptert om
 330. boksene ble brukt til å oppbevare innpakkede råvarer.  I tillegg
 331. festet Mattilsynet seg ved kvernerommet der det var hull med trekk av
 332. luft i vegg, samt sprekker mellom vegg/gulv, og dette hadde ikke vært
 333. vurdert av skadedyrfirma.  Alt sammen er vel tips til andre bryggerier
 334. om ting de kan arbeide med før de selv får besøk.
 335.  
 336.  
 337. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Dagligvarepuber.&lt;/b&gt; Fra USA &lt;a
 338. href="https://www.vox.com/the-goods/2018/11/30/18116801/kroger-whole-foods-wegmans-grocery-store-bars"&gt;melder
 339. Vox.com&lt;/a&gt; at det stadig blir mer vanlig at puber og pub-aktige
 340. spisesteder interpoleres inn i store dagligvarebutikker. Tanken er vist
 341. å dra matprøve-konseptet litt lengre, og servere retter og drikker
 342. som du så kan plukke med ingredienser til på veien ut. Samtidig tenker
 343. man å pub-opplevelsen skal ta litt av brodden av stresset med å
 344. handle, og litt er det vel å å forsøke å dra det i retning av
 345. slow-food. Om det vil fungere? Og om det kommer til Norge? Aner ikke.
 346.  
 347. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Brix" rel="tag"&gt;Brix&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Gulating" rel="tag"&gt;Gulating&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa-Borg" rel="tag"&gt;Hansa-Borg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hemsedal" rel="tag"&gt;Hemsedal&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Moss" rel="tag"&gt;Moss&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ostehuset" rel="tag"&gt;Ostehuset&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ringnes" rel="tag"&gt;Ringnes&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 348.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-48.html</guid>
 349.      <category>/beer/nyheter</category>
 350.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-48.html#writeback</comments>
 351.    </item>
 352.  
 353.    <item>
 354.      <title>Smånyheter uke 47/2018</title>
 355.      <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 17:51:17 GMT</pubDate>
 356.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-47.html</link>
 357.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Den store nyheten denne uka er at Norbrew er konkurs, samt at
 358. Siste Sang Bryggepøb/Oslo &amp;amp; Akershus Bryggeri er kjøpt ut av en
 359. gruppering av tidligere eiere, og kommer til å starte opp igjen på
 360. nyåret. Det kommer etterhvert en egen, lengre nekrolog over Norbrew
 361. senere. Blant lambic-bryggerne er det litt disharmoni. &lt;/i&gt;
 362.  
 363. &lt;!-- intro --&gt;
 364.  
 365.  
 366. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a
 367. href="https://www.facebook.com/norwegianbrewerygroup/"&gt;Norbrew&lt;/a&gt; er
 368. konkurs.&lt;/b&gt; Selskapet hadde ambisjon om å bli det ledende
 369. craft-bryggeriet i Norge, og en stund ble aksjer visstnok solgt til
 370. svimlende priser som det var vanskelig å forstå hvordan skulle ha
 371. bakkekontakt med reelle verdier i selskapet. Norbrew var en
 372. sammenslåing av tre enkeltbryggerier (Voss Fellesbryggeri, &lt;a
 373. href="http://www.sistesang.no/"&gt;Oslo &amp;amp; Akershus&lt;/a&gt; og &lt;a
 374. href="http://www.northernco.no/"&gt;Northern &amp;amp; Co&lt;/a&gt;) der
 375. morselskapet Norbrew skulle stå for salg og markedsføring. Dessverre
 376. overvurderte man hvor mye penger det ligger småskala ølbrygging. Mange
 377. småbryggerieiere erfarer at de må prioritere brutalt på innkjøp og
 378. avvente med å ta ut lønn på egeninnsats, men Norbrew tenkte visst ikke
 379. i slike baner. Man samlet tilsynelatende verdiene i morselskapet og
 380. ser ut til der å ha hatt en «burn-rate» som var både overoptimistisk
 381. og eplekjekk. Samtidig ség det ut en jevn støy som sirklet rundt
 382. dårlig personalhåndtering fra morselskapet, samtidig som storkjøpere
 383. som utesteder etc rapporterte om at Norbrew hadde et uproft og lite
 384. salgsvillig salgsapparat. Forsåvidt var de pågående mot de store
 385. kjedene, men utesteder og småbutikker er vel så viktig, selv om det er
 386. et langt mindre volum pr kontrakt. På det mest ekspansive forsøkte
 387. Norbrew å overta Haandbryggeriet samt å etablere et digert bryggeri i
 388. Bodø. Især rundt forsøket på oppkjøp av Haandbryggeriet hadde de en
 389. fremferd og forretningspraksis som gav dem et uopprettelig omdømmetap
 390. blant andre norske bryggerier.
 391.  
 392.  
 393.  
 394. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Røros Bryggeri og propanlukt.&lt;/b&gt; For noen uker siden ble det
 395. meldt om at man jaktet på vond lukt og mulig kjemiske utslipp i Røros,
 396. med &lt;a href="https://rorosbryggeri.no/"&gt;Røros Bryggeri og
 397. Mineralvannfabrikk&lt;/a&gt; i søkelyset. I slike saker er løsningen ofte
 398. både enkel og ugloriøs, så den kommer sjeldnere i avisene enn nyheten
 399. om en mystisk og mulig farlig lukt. Fra Røros Bryggeri fortelles det
 400. at lukten ble sporet til en liten lekkasje som raskt ble fikset. Sånn
 401. sett fungerte luktkomponenten i propangassen helt ypperlig. Propan er
 402. luktløs, men sporlukten skal trigge brukerne på lekkasjer mens de
 403. fremdeles under eksplosjonsfarlig konsentrasjon … akkurat som
 404. her. Gassen som tilsettes er oftest etylmerkaptan, som dufter av
 405. overmodne, råtnende grønnsaker og kokt kål – og det er faktisk en
 406. usmak man også kan få i øl, men da ikke fra gasslekkasjer. Duften av
 407. merkaptan – eller propanlekkasje – er en av flere usmaker man kan få
 408. fra &lt;a
 409. href="https://www.flavoractiv.com/store/gbp/grid/#mercaptan"&gt;Flavoractiv&lt;/a&gt;,
 410. beskrivende nok med en rist til en avløpsrist som symbol.
 411.  
 412.  
 413. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ægir utvider styret&lt;/b&gt; for tredje gang i år. I mange tilfeller
 414. er slikt en indikator på aksjeutvidelse og at man har fått inn
 415. investorer, men Evan Lewis forteller at bryggeriet er heleid av ham og
 416. Aud, men at det var på tide med endringer i styret for å få inn nye og
 417. flinke folk. Også styrene i flere av de andre selskapene deres er
 418. blitt justert. Ægir Bryggeri hadde frem til i år ikke endret på styret
 419. etter starten i 2011. Og ja, jeg vet at man startet å brygge i 2007,
 420. men selskapet Ægir Bryggeri AS ble startet noen år etter, omtrent da
 421. de oppdaterte utstyret fra &lt;a
 422. href="https://flamsbrygga.no/aegir-bryggeripub/"&gt;pubbryggeri&lt;/a&gt; til
 423. et produksjonsbryggeri.
 424.  
 425.  
 426. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://haandbryggeriet.no/"&gt;Haandbryggeriet&lt;/a&gt; brygger
 427. med marshmellows,&lt;/b&gt; og har etter hva &lt;a href="https://www.dt.no/nyheter/mat-og-vin/drammen/tomte-butikkene-for-marshmallows-for-a-lage-arets-juleol/s/5-57-1031494"&gt;Drammens Tidende forteller&lt;/a&gt; 16. november, og &lt;a href="https://www.retten.no/mat-og-drikke/landet-rundt/nyheter/tomte-butikkene-for-marshmallows-for-a-lage-arets-juleol/s/5-44-290657"&gt;Arbeidets Rett
 428. 17. november&lt;/a&gt;, tømt butikkene i nabolaget da de brygget ølet tidligere i
 429. år. Trolig er det «Even s'more Xmas» som det er snakk om her, siden
 430. den er fatlagret på akevittfat med marshmellows og laktose. Bryggeriet
 431. forteller at avisen nok overdrev litt når det fremstod som at området
 432. var støvsugd for Marshmellows. Derimot måtte bryggeren stå i timesvis
 433. for å få rørt det ut i ølet.
 434.  
 435.  
 436. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Korrigering: Siste Sang Bryggepøb&lt;/b&gt; (eller Oslo &amp;amp; Akershus
 437. Bryggeri) ble meldt kjøpt opp av Norbrew, men det ser ut som det er en
 438. gruppering rundt Geir Hjorth som står bak oppkjøpet. Dermed er det
 439. ikke selve Norbrew – som jo nå er konkurs – som står bak. Hjorth var
 440. styreleder i Norbrew, og har dermed to hatter i denne sammenhengen. &lt;a
 441. href="https://vartoslo.no/dan-marius-nordhagen-sa-opp-da-sjefene-i-norbrew-ville-satse-livsverket-hans-i-et-pyramidespill/"&gt;Ifølge
 442. Vårt Oslo&lt;/a&gt; kommer Siste Sang Bryggepøb tilbake igjen i februar/mars
 443. etter at den nåværende oppussingen i bygningen er over.  Hjorth var
 444. sammen med Stig-Rune Steiro blant de som opprinnelig stod bak Oslo
 445. &amp;amp; Akershus Bryggeri før det gikk inn i Norbrew. De har lang
 446. erfaring fra utelivsbransjen i Oslo, og faktisk også brewpub-drift
 447. ettersom de kjøpte brewpuben Studenten Joh. Albrecht Brygghus av Hansa
 448. på tidlig 1990-tall. (Merk at Vårt Oslo-artikkelen fokuserer på
 449. pyramidespill, men dette var nok ingen sentral eller direkte årsak til
 450. at økonomien gikk overende. Derimot kan det godt stå som symbolsk
 451. forklaringsmodell: De holdningene du må ha dersom du engasjerer deg i
 452. ulovlige pyramidespill, synes i betydelig grad overlappende med endel
 453. av de økonomiske og etiske holdningene vi har observert hos Norbrew,
 454. og som har dyttet Norbrew-systemet ut i konkursen.)
 455.  
 456.  
 457. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="https://wettrebryggeri.net/"&gt;Wettre&lt;/a&gt; har fått
 458. kommunal bevilling&lt;/b&gt; for nettsalg av alkohol i Bærum kommune. Fra
 459. før har de bevilling for nettsalg i Asker kommune, samt at de har
 460. salgsbevilling og skjenkebevilling, dermed skulle de være i mål med å
 461. kunne levere julekalenderne sine helt hjem til kjøperne i de gjeldende
 462. kommunene. Øl er jo tungt, så en kalender med 24 øl kan med fordel
 463. leveres på døra. Forresten har også Peppes Pizza i Bærum fått
 464. bevilling for nettsalg, hvilket betyr at de kan levere med øl med
 465. pizza-budet, ikke bare brus.
 466.  
 467.  
 468. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a
 469. href="https://www.facebook.com/pages/Gr%C3%A4storps-Bryggeri/1505986296330169"&gt;Grästorp
 470. Bryggeri&lt;/a&gt; til salgs&lt;/b&gt; i Sverge, &lt;a
 471. href="https://www.beernews.se/articles/det-gar-for-bra-for-bryggeriet-nu-saljs-det/"&gt;melder
 472. Beernews.se&lt;/a&gt;. Bakgrunnen for at det lille familie-bryggeriet med
 473. batch-størrelse på 200 liter selges, er at det tar for mye tid, samt
 474. at man går videre på andre karrierer.
 475.  
 476.  
 477. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="https://3fonteinen.be/en/"&gt;3 Fonteinen&lt;/a&gt; og &lt;a
 478. href="https://www.facebook.com/brouwerijgirardin"&gt;Girardin&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;
 479. melder seg ut av &lt;a href="https://www.horal.be/en/welcome"&gt;HORAL&lt;/a&gt;,
 480. organisasjonen for håndverksbryggende lambic-produsenter, melder &lt;a
 481. href="https://belgianbeerandfood.com/articles/3-fonteinen-and-girardin-set-to-quit-lambic-producers-association-horal"&gt;Belgian
 482. Beer and Food&lt;/a&gt;. Fra før lot Cantillon være å gå inn i
 483. organisasjonen, fordi HORAL tillot at forenklende teknikker kunne
 484. kalles lambic, og fordi den tvang medlemmene til å bruke et
 485. nomenklatur som Cantillon ikke var bekvemme med. Kritikken fra 3
 486. Fontainen ser i hovedsak ut til å følge en lignende argumentasjon,
 487. mens det lille bryggeriet Girardin sier at de ikke har tid til å
 488. delta, og trekker frem spesielt Tour de Geuze som en tidstyv i
 489. bryggeriet.
 490.  
 491.  
 492. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Gassflasker må sikres.&lt;/b&gt; Dette fikk et bryggeri nylig erfare
 493. da Arbeidstilsynet kom på besøk. Flere store gassflasker stod usikret,
 494. og siden de er lange og smale, er det fort gjort at de velter. Dersom
 495. man er maks uheldig ved velt og slår istykker og får hull på toppen,
 496. har man raskt en rakett susende rundt i lokalet, og det kan både
 497. lemleste og drepe. Saken resulterte raskt i varsel om
 498. pålegg. Bryggeriet sikret det hele med blant annet sykkelstrikk, noe
 499. som ble godtatt av tilsynet. Eventuelle bryggerier som innser at de
 500. også trenger å sikre sine gassflasker kan vurdere å sikre dem med
 501. kjettinger eller lastestropper, som jeg er overbevist om er endel
 502. bedre enn elastiske sykkelstrikk ment for pakkebærere. (Hint: Les spek
 503. på hvor mye belastning stropper og strikk tåler, og la være å kjøpe
 504. noe der dette ikke er oppgitt.)
 505.  
 506.  
 507. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Hurum Bryggeri har fått salgsbevilling.&lt;/b&gt; Det finnes ikke så
 508. mye offentlig informasjon om dette bryggeriet. Det ble startet i
 509. februar i år, og har tilsynelatende gått under radaren til de
 510. fleste. Men i og med at de nå har skaffet seg salgsbevilling, er det
 511. formodentlig noe på gang her.
 512.  
 513.  
 514. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a
 515. href="https://www.facebook.com/%C3%86gir-Bryggeri-132619153452123/"&gt;Ægir
 516. Bryggeri&lt;/a&gt; søker laborant,&lt;/b&gt; se stillingsannonsen &lt;a
 517. href="https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=132942421"&gt;på
 518. finn.no&lt;/a&gt; med søknadsfrist «snarest».  Det ryktes at de relativt
 519. nylig har hatt infeksjon i ølet som har medført tilbaketrekning fra
 520. butikkene.  Sånn sett er Ægir ikke veldig spesielle, bare litt mer
 521. uheldige. Forøvrig sier personer som har tilbrakt atskillige timer med
 522. et mikroskop mellom seg selv og ølbunnslam at det er bakterier i
 523. forbausende mye av det kommersielle craft-ølet i Norge. Bryggerier som
 524. mener de aldri har hatt infeksjoner mangler trolig et laboratorium.
 525.  
 526.  
 527. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Status for juleølsalget.&lt;/b&gt; Mange bryggerier melder at de er
 528. utsolgt for juleøl. Her må vi huske at bryggeriene selger til
 529. distributører, så det forteller mer om hva butikkene forventer av
 530. juleølsalg, enn hva forbrukerne allerede har kjøpt. Jeg tipper at den
 531. store jokeren i år blir juleøl-kalender-salget. I fjor stod det
 532. gjenværende juleølet i månedsvis i hyllene på mitt lokale pol, og
 533. kanskje var en opphopning av juleøl i butikkhyllene medvirkende til at
 534. salget på senvinteren fra bryggeriene til distributører var spesielt
 535. labert?
 536.  
 537.  
 538. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ølsalget for oktober.&lt;/b&gt; Tallene er &lt;a
 539. href="http://drikkeglede.no/tall_og_fakta/?PT_Radnr=1&amp;mnd=10&amp;aar=2018"&gt;offentliggjort
 540. av BROD&lt;/a&gt;, og selv om ølsalget generelt øker med 4,79% (fra 20,6
 541. mill til 21,6 mill liter) så synker småskalaprodusentene med 15,2% fra
 542. oktober 2017 til oktober 2018. Men merk at tallene er ikke
 543. sammenlignbare, delvis fordi Lervig ikke rapporterer salgstall, og
 544. delvis fordi enkelte andre bryggerier har somlet med å melde inn for
 545. oktober. Jeg jobber med å sette sammen en analyse av
 546. småskalaprodusentenes salgskurve som skal være minimalt påvirket av
 547. Lervigs uteblivelse. Kortversjonen av konklusjonen ser ut til å bli at
 548. 2018 så langt har vært en bråstopp i veksten av småskalaprodusentenes
 549. salg, og at sommeren og høsten ikke har klart å bryte denne trenden.
 550.  
 551.  
 552. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Babu Breweries Norway&lt;/b&gt; har fått innstilt bobehandlingen
 553. etter konkursen, da det ikke er midler i boet til videre
 554. behandling. Firmaet ble etablert i 2017 med import, distribusjon og
 555. produksjon av øl som mål. De gav seg et grafisk image av indisk
 556. pilsnerøl, og en logo som av en eller annen grunn fikk meg til å tenke
 557. på krydderserien fra Santa Maria. Det ble aldri egen brygging, men de
 558. laget en pilsner ved navn Aspara, brygget etter renhetsloven ved intet
 559. ringere enn &lt;a href="http://www.wacken.beer/"&gt;Wacken Brauerei&lt;/a&gt; i Tyskland. Om du lurer på hvor du har hørt
 560. om Wacken før, så er det enten fordi du farter på tyske
 561. hard-metall-festivaler eller fordi du kobler det mot varemerkekrigen
 562. rundt navnene til norrøne guder som dette bryggeriet har ført mot
 563. bryggerier i Sverige og Danmark. Babu har vært dysfunksjonelt lenge,
 564. og alle roller i Brønnøysundregisterne har vært tomme siden februar i
 565. år, så det var vel egentlig bare et tidsspørsmål før de ble ryddet
 566. bort i registeret.
 567.  
 568.  
 569.  
 570. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Beerblioteksbussturer.&lt;/b&gt; I Göteborg har &lt;a
 571. href="http://beerbliotek.com/"&gt;Beerbliotek&lt;/a&gt; satt opp bussturer
 572. mellom byens brewpuber &lt;a
 573. href="https://www.beernews.se/articles/bussturen-som-har-fokus-pa-bryggerier/"&gt;ifølge
 574. Beernews.se&lt;/a&gt; – hvilket et interessant konsept. Det er temmelig
 575. progressivt for byen som tross alt er det historiske opphavet til
 576. Vinmonopolkonseptet gjennom det såkalte &lt;a
 577. href="https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgssystemet"&gt;Göteborgssystemet&lt;/a&gt;.
 578.  
 579.  
 580. &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="https://klostergardentautra.no/bryggeri"&gt;Klostergården
 581. Håndverksbryggeri&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; er ikke bare bryggeri og destilleri, for
 582. de har også et trippel-kjerrings såinnhus for tørking av
 583. malt. Forleden kunne Frostingen melde at Klostergården samarbeider med
 584. et bryggeri i Örebro i Sverge. Jørn på Klostergården forteller at det
 585. var snakk om et samarbeidsbrygg med &lt;a
 586. href="http://www.kulturbryggeri.se/"&gt;Närke Kulturbryggeri&lt;/a&gt; og de
 587. tre Berlin-bryggeriene &lt;a
 588. href="http://www.schoppebraeu.de/de/"&gt;Schoppe bräu&lt;/a&gt;, &lt;a
 589. href="http://www.hopsandbarley.eu/"&gt;Hops&amp;amp;Barley&lt;/a&gt; og &lt;a
 590. href="https://www.lemke.berlin/home/"&gt;Lemke&lt;/a&gt;. Det hele kom i stand
 591. som en etteraktivitet etter &lt;a
 592. href="http://smof.barkemalte.se/"&gt;SMÖF&lt;/a&gt; i forrige måned, der Jørn
 593. hadde tatt med noen sekker med sitt eget ødder-røkte stjørdalsmalt i
 594. forbindelse med at han holdt foredrag om gårdsøl og malting på
 595. festivalen. Det ferdige ølet selges formodentlig av Närke, men det er
 596. mulig vi får litt av det til Norge også. Det er foreløpig ikke planer
 597. om gjentakelse.
 598.  
 599.  
 600. &lt;p&gt;&lt;b&gt;De nye skattereglene&lt;/b&gt; trår til etter nyttår har &lt;a
 601. href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redusert-alkoholavgift-for-sma-bryggerier/id2619353/"&gt;Finansdepartementet
 602. annonsert&lt;/a&gt; etter at det er klarlagt at denne endringen ikke trengs å
 603. godkjennes i EFTAs overvåkningsorgan. Men ikke alle
 604. får skattelette. &lt;a
 605. href="http://www.gat.no/nyheter/vil-gjore-det-lettere-for-smabryggerier-synd-det-ikke-gagner-oss-1.2534041"&gt;Grimstad
 606. Adressetidende konkluderer&lt;/a&gt; med at to bryggerier i kommunen ikke
 607. får noe. &lt;a href="https://www.nogne-o.com/"&gt;Nøgne Ø&lt;/a&gt; er for store
 608. til å omfattes av reglene (mer enn en halv mill liter pr år), mens &lt;a
 609. href="https://www.facebook.com/homborsundbryggeri/"&gt;Homborsund
 610. Bryggeri&lt;/a&gt; ikke omfattes fordi de produserer ved Arendals bryggeri –
 611. som også er for store. Det er mange små bedrifter som drømmer om eget
 612. bryggverk mens de brygger hos andre, og jeg forstår at de også kan dra
 613. nytte av skattelette. Men om du ikke har et bryggverk, så kan det
 614. litt slemt spissformuleres som å handle mer om ølsalg og etikettdesign
 615. enn om utøvelse av et håndverk.
 616.  
 617.  
 618. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Varemerkenytt:&lt;/b&gt;
 619.  
 620. &lt;ul&gt;
 621.  
 622. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Bjergsø Holding&lt;/b&gt; i Danmark søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Mikkeller»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Det tror jeg går
 623. temmelig lett igjennom, siden det er et særegent ord uten noen annen
 624. betydning, og de tross alt har innarbeidet det i markedet.
 625.  
 626. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="https://www.brewlab.no/"&gt;BrewLab&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; i
 627. Trondheim har søkt om varemerket &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Hammerhead Brewing
 628. Company»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; sammen med logoen sin. Det burde være gå igjennom
 629. helt uten problemer.
 630.  
 631. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="https://www.firestonebeer.com/"&gt;Firestone Walker
 632. Brewing&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; søker om beskyttelse for &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Union Jack
 633. IPA»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, som tross navnet ikke er en UK-IPA, men en solid
 634. vestkyst-IPA med masse sitrus og grapefrukt. Dette markerer neppe et
 635. fokus på det norske markedet, men er mer trolig bare en internasjonal
 636. sikring av varemerker fra dette bryggeriet, som sommeren 2015 slo seg
 637. sammen med (les: ble kjøpt opp av) ølkjempen &lt;a href="http://www.duvelmoortgat.be/en"&gt;Duvel Moortgat&lt;/a&gt;.
 638.  
 639. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Stian Jenssen&lt;/b&gt; har søkt om
 640. &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Rallarpils»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Akkurat det kan jo bli interessant, siden
 641. Ægir allerede har fått registrert «Rallar».
 642.  
 643. &lt;/ul&gt;
 644.  
 645. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/3 Fontainen" rel="tag"&gt;3 Fontainen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Babu" rel="tag"&gt;Babu&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Beerbliotek" rel="tag"&gt;Beerbliotek&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/BrewLab" rel="tag"&gt;BrewLab&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/BROD" rel="tag"&gt;BROD&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Girardin" rel="tag"&gt;Girardin&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Haandbryggeriet" rel="tag"&gt;Haandbryggeriet&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hurum" rel="tag"&gt;Hurum&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Klostergården" rel="tag"&gt;Klostergården&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Mikkeller" rel="tag"&gt;Mikkeller&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Norbrew" rel="tag"&gt;Norbrew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Røros" rel="tag"&gt;Røros&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Siste Sang" rel="tag"&gt;Siste Sang&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/statistikk" rel="tag"&gt;statistikk&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Wettre" rel="tag"&gt;Wettre&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ægir" rel="tag"&gt;Ægir&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 646. </description>
 647.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-47.html</guid>
 648.      <category>/beer/nyheter</category>
 649.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-47.html#writeback</comments>
 650.    </item>
 651.  
 652.    <item>
 653.      <title>Smånyheter uke 46/2018</title>
 654.      <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 23:11:58 GMT</pubDate>
 655.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-46.html</link>
 656.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Juleølsalget er over for bryggeriene, for det meste er
 657. solgt og sendt ut til distributører og andre. Dermed skal vi også
 658. klare å se første halvdel av årets juleølsalg på oktober-statistikken
 659. når den kommer i løpet av en ukes tid. For forbrukerne er juleølsalget
 660. bare såvidt begynt, og sist uke har det haglet inn med terningkast i
 661. landets aviser.&lt;/i&gt;
 662.  
 663. &lt;!-- intro --&gt;
 664.  
 665. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny brewpub i Bossekop?&lt;/b&gt; Det er ikke alle som lar seg
 666. avskrekke av den bredt spådde bryggeridøden. &lt;a
 667. href="https://www.altaposten.no/nyheter/2018/11/14/Sisa-er-ikke-stedet-for-%C3%A5-sk%C3%A5le-i-%C3%B8l-men-%C3%B8lkultur-brygger-de-gjerne-p%C3%A5-17861005.ece"&gt;Til
 668. Altaposten fortelles det&lt;/a&gt; at idéen ble unnfanget etter en
 669. smakekveld med lokalt hjemmebrygg på kultursenteret Sisa. Visjonen er
 670. å åpne en bryggeripub som også kan fungere som et knutepunkt for
 671. hjemmebryggere i Alta. I tillegg ønsker de å satse på lokal
 672. mat. Kommende uke kommer Jørn Tore Persen – som selv kommer fra
 673. Finnmark, og som vi kjenner fra Ølakademiet og den nå nedlagte
 674. restauranten Akersberget. Persen gir noen råd med på veien, og sier at
 675. han ville satset på å brygge øl som passer til lokale matvarer så som
 676. laks, rein og kongekrabbe. Og et mer bisart og potent produktforslag
 677. fra ham er et øl ved navn «reinpikk» som er rettet mot de mange
 678. asiatene som kommer til Finnmark for å kjøpe reinsdyrhorn i den tro at
 679. det hjelper på potensen. Ja, han lover avisen at om ingen andre
 680. plukker opp den idéen innen ti år, skal han starte å brygge det selv –
 681. formodentlig med tilsats av horn eller enda edlere deler av reinsdyr.
 682.  
 683.  
 684. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Oslo &amp;amp; Akershus Bryggeris konkursbo&lt;/b&gt; sies å være kjøpt
 685. opp av Norbrew, som var deres eiere også før konkursen. Dermed kan vi
 686. kanskje anta at driftsregnskapet gikk i pluss og det blir ny drift nå
 687. som gjeldsbyrden formodentlig er betydelig redusert ved at mange
 688. kreditorer trolig har måttet avskrive fordringer. Det vites ikke når
 689. driften blir tatt opp igjen, men selv om de må ha nye bevillinger og
 690. slikt, så kan de i en overgangsfase kjøre på de gamle.
 691.  
 692.  
 693. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Aske Gatemat og Bryggeri&lt;/b&gt; planlegger å åpne bryggeridelen
 694. 19. januar, ifølge Fjordenes Tidende. Egentlig skulle det skjedd
 695. tidligere, men datoen blir nå skjøvet frem til ettårsdagen for
 696. åpningen av matserveringen. Konseptet «gatemat» har tatt av de siste
 697. årene, og sikter på småretter du kan spise stående, men med et helt
 698. annet fokus på kvalitet, smaksrikdom og etnisitet enn det vi er vant
 699. til med den tradisjonelle wienerpølsa med lompe og Idun ketsjup og
 700. sennep. Forøvrig har Aske flere ganger «byttet» restaurant med
 701. Kraftstasjonen på Måløy, senest nå i november.  Det må vel sies å være
 702. matbransjens ekstremvariant over temaet colab-brygging, og kanskje ser
 703. vi etterhvert noe lignende innen bryggeriverdenen?
 704.  
 705.  
 706. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Renseanleggsstopp hos Mack.&lt;/b&gt; &lt;a
 707. href="https://nye-troms.no/nyheter/fant-to-alvorlige-avvik/19.10198"&gt;Ifølge
 708. en artikkel i avisen Nye Troms&lt;/a&gt; er det avdekket to alvorlige avvik
 709. under inspeksjon av Macks Ølbryggeri i Balsfjord. Det første forholdet
 710. er at renseanlegget ved bryggeriet har vært avstengt siden juni, og
 711. avløpsvannet har gått via et kommunalt renseanlegg som slik jeg
 712. forstår det pumper det rett ut i fjorden, ettersom det allerede skal
 713. ha vært renset på spesialanlegget for Mack. Det andre forholdet er at
 714. det ikke er sendt vannprøver fra Mack eller fra det kommunale
 715. renseanlegget i 2018.
 716.  
 717.  
 718. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Norwegian Beer Holding&lt;/b&gt; er det nye navnet til Henning
 719. Thoresens Nordic Breweries. Gammelnavnet holdt i knappe tre måneder,
 720. mens selskapet før det var Norwegian Beer Company og før det Norway
 721. Jazz Brewery. Thoresen bekrefter at navneskiftet signaliserer at han
 722. refokuserer fra et nordisk initiativ til et mer norsk initiativ, med
 723. hensyn til finansiering og merkevare. Forøvrig rapporterer han om god
 724. fremdrift på en gjenoppstart av To Tårn, og lover at dette bryggeriet
 725. skal få nytt liv i 2019, med nytt og større bryggeriutstyr.
 726.  
 727.  
 728. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Berentsen Brygghus&lt;/b&gt; i Egersund er klar til å start
 729. destillering av whisky, gin og akevitt, melder Dalane Tidende 12
 730. nov. Alt utstyret fra det tyskproduserte destilleriet er nå
 731. sammenskrudd og testdestillering kan starte kommende uke. En
 732. pensjonert master destiller fra Skottland er hyret inn som konsulent i
 733. startfasen. Berentsen regner med at produksjonen ikke vil komme på
 734. markedet før om 5-6 år, og det virker utfra avisartikkelen at de
 735. sikter på tapninger med 12 og 18 års lagring. Berentsen startet liksom
 736. Frydenlund og flere andre bryggerier som en ilandgått sjøkaptein. Frem
 737. til nedleggelsen av Tou Bryggeri i Stavanger var Berentsen en
 738. brusfabrikk i Egersund, der avholdsbevegelsen står over middels
 739. sterkt. Reaksjonen mot Tou-nedleggelsen provoserte frem ikke bare
 740. Lervig i Stavanger, men også at Berentsen helt sørøst i fylket begynte
 741. å brygge – og nå begynner de altså å brenne.
 742.  
 743.  
 744. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Direktørstillingen i Bryggeriforeningen&lt;/b&gt; &lt;a
 745. href="https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=134123602"&gt;er
 746. utlyst&lt;/a&gt; med frist sånn circa midt i adventstiden, uten at vi skal
 747. tolke det altfor symbolsk. Stillingen er selvfølgelig vinklet utfra at
 748. BROD er en interesseorganisasjon for medlemsbedriftene, men
 749. utlysningen er allikevel formulert temmelig tørt og generisk. Leseren
 750. kan forsøke å gjette utfra annonseteksten hva slags bransje BROD er
 751. interesseorganisasjon, og bortsett fra lang-versjonen av navnet BROD
 752. er det sannelig ikke så lett.
 753.  
 754.  
 755. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Monkey Brew&lt;/b&gt; har nå fått på plass statlig
 756. tilvirkningsbevilling, men selve bryggingen på eget utstyr kommer nok
 757. ikke i gang før utpå våren. Selve bryggverket er i hus, men man venter
 758. på 8 sylindrokoniske tanker i størrelse 10-20hL. De nye
 759. lokalene ligger kloss opp til den gamle tyske ubåt-bunkeren Dora I, og
 760. fra bygget er det et litt langt steinkast bort til E. C. Dahls bryggeri.
 761.  
 762.  
 763. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Hansa-Borg søker&lt;/b&gt; etter &lt;a
 764. href="https://karriere.no/jobb/nasjonal-salgssjef-uteliv-1063116.html"&gt;nasjonal
 765. salgssjef uteliv&lt;/a&gt;. Den som tidligere hadde jobben er visst gått
 766. over i en stilling som fokuserer på storkunder. Om jeg skal tippe,
 767. ser jeg ikke bort fra at dette er en følgeeffekt av lederskiftet
 768. tidligere i år og at opprykk forplanter seg nedover i organisasjonen.
 769.  
 770.  
 771. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Øl våthumlet med svensk humle.&lt;/b&gt; I Sverige har Poppels &lt;a
 772. href="https://www.beernews.se/articles/svenskodlad-usa-humle-i-ny-poppels-ol/"&gt;ifølge
 773. Beernews.se&lt;/a&gt; humlet et øl med svenskdyrket humle av amerikansk
 774. avstamning, nemlig Cascade, Challenger og Comet. Det er litt
 775. overraskende, for humle egner seg særlig dårlig til å flyttes til nye
 776. breddegrader, ettersom det er en kortdagsplante som synkroniserer
 777. veksten med dagslengden. I Norge er min erfaring at sene og
 778. middels-sene varianter som Cascade ofte ikke blir modne, men det blir
 779. jo enklere jo lengre syd man kommer. Humla som Poppels brukte var
 780. dyrket ved Herrgårdens Humle i Norra Mellby i Skåne, altså helt syd i
 781. Sverige.  Poppels synkroniserte bryggingen med innhøstingen, og humla
 782. ble brukt «våt», dvs uten tørking. Det gikk bare 36 timer fra
 783. innhøstingen til den ble kokt i vørteren. Siden man ikke har tørket,
 784. er det vanskelig å sammenligne dette ølet med øl som er humlet med
 785. amerikansk-dyrkede varianter av samme humle. En annen lærdom var hvor
 786. mye vørter som forsvant i humla.
 787.  
 788.  
 789. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Pabst Blue Ribbon i fare.&lt;/b&gt; Dette gamle pilsner-merket fra USA
 790. står sammen med flere andre kjente merkevare-øl (som Lone Star) i fare
 791. for å måtte pakke sammen, ifølge en rekke rapporter, se for eksempel
 792. &lt;a
 793. href="http://fortune.com/2018/11/12/millercoors-pabst-blue-ribbon-lawsuit/"&gt;Fortune&lt;/a&gt;
 794. eller &lt;a href=""&gt;The Guardian&lt;/a&gt;. Bakgrunnen er at Papst Brewing i
 795. 1999 la ned sin egen bryggevirksomhet og out-sourcet dette til
 796. MillerCoors, sammen med salgs- og logistikk-organisasjonen sin. Nå
 797. ønsker imidlertid MillerCoors å trekke seg fra en forlengelse av
 798. avtalen utover 2020, og Papst Brewing står dermed i fare for å stå på
 799. bar bakke siden det er få reelle alternativer. Kanskje en illustrasjon
 800. på faren ved kun å sitte på merkevaren og la alt annet være
 801. out-sourcet?
 802.  
 803.  
 804. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Larvefabrikken på Voss&lt;/b&gt; ser seg om etter større lokaler. Hva
 805. har dette med øl og brygging å gjøre? Vel, en fotnote i en billedtekst
 806. i avisen Hordaland 10. november forteller at Larvefabrikken – eller
 807. rettere sagt Invertapro – bruker mesk fra Voss Bryggeri til å mate
 808. larvene. Felles for begge bedriftene er at Jon Gjerde er involvert på
 809. eiersiden. Dette var en til nå ukjent, men snedig bruk av mask.
 810.  
 811.  
 812. &lt;p&gt;&lt;b&gt;De Forenede Bryggerier&lt;/b&gt;, dvs tidligere Rena Bryggeri, har nå
 813. offisielt flyttet fra Rena – der de pakket sammen utstyr – og har
 814. nå adresse i Drammensveien i Oslo. Med offisielt menes at adressen er
 815. oppdatert i Brønnøysundregistrene. Siste flaske ble tappet for noen
 816. uker siden, og bryggeriet er nå ikke-bryggende, men skal få brygget
 817. varene sine ved andre bryggerier. Hva hva slags merkelapp bruker vi
 818. for et bryggeri som har lagret sitt fungerende bryggverk unna i
 819. containere? Lagerbryggeri? Tornerose-bryggeri?
 820.  
 821.  
 822. &lt;p&gt;&lt;b&gt;The Sleeping Queen Brewery&lt;/b&gt; har skiftet daglig leder til Unni
 823. Forshaug fra det kommunale eiendomsselskapet Narviksgården. Dermed ser
 824. Røkenes-familien ut til å være ute av styre og ledelse i selskapet. Dette
 825. bryggeriet er også et «lagerbryggeri» for å bruke begrepet fra forrige
 826. punkt. Opprinnelig var dette Lauvanger Mikrobryggeri som ble pakket
 827. ned med tanke på å sette det opp i Torvhallen i Narvik.
 828.  
 829.  
 830. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Lervig Aktiebryggeri&lt;/b&gt; er kåret til årets bedrift i Stavanger,
 831. og vi sier: Gratulerer! I artikkelen Rogalands Avis fortelles det
 832. blant annet at årets produksjon blir på 1,75 millioner liter, og at
 833. omtrent halvparten eksporteres – selv om andelen er gitt som 40% litt
 834. lengre nede. Dermed har de gitt mer info til lokalavisa enn til de
 835. offisielle norske alkoholstatistikkene, så kanskje vi kan bruke det
 836. til å tråkle sammen det avsagd-hagle-formede hullet i salgsstatistikken
 837. som dukket opp etter at Lervig meldte seg ut av
 838. Bryggeriforeningen og statistikkinnsamlingen.
 839.  
 840. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Aske" rel="tag"&gt;Aske&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Berentsen" rel="tag"&gt;Berentsen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Bossekop" rel="tag"&gt;Bossekop&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/BROD" rel="tag"&gt;BROD&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/De Forende" rel="tag"&gt;De Forende&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa-Borg" rel="tag"&gt;Hansa-Borg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Lervig" rel="tag"&gt;Lervig&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Mack" rel="tag"&gt;Mack&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Monkey Brew" rel="tag"&gt;Monkey Brew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Oslo &amp;amp; Akershus" rel="tag"&gt;Oslo &amp;amp; Akershus&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sleeping Queen" rel="tag"&gt;Sleeping Queen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Thoresen" rel="tag"&gt;Thoresen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/To Tårn" rel="tag"&gt;To Tårn&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 841.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-46.html</guid>
 842.      <category>/beer/nyheter</category>
 843.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-46.html#writeback</comments>
 844.    </item>
 845.  
 846.    <item>
 847.      <title>Smakstips #14 - Smørsyre</title>
 848.      <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 22:00:04 GMT</pubDate>
 849.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/smakstips/014-ButyricAcid.html</link>
 850.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Kjært barn har mange navn, og av og til har noen ikke fullt så
 851. kjære barn også mange navn. En av de mer ekle og ubehagelige aromaene
 852. er det som litt fint og diskret kalles butyric acid på engelsk og
 853. smørsyre på norsk. Spør du folk om hvordan de oppfatter den, får du
 854. svar som spriker, ikke minst fordi den lukter så ille at mange føler
 855. behov for å omskrive opplevelsen i litt forskjønnende vendinger.&lt;/i&gt;
 856.  
 857. &lt;!-- intro --&gt;
 858.  
 859. &lt;p&gt;Ordet smørsyre på norsk er analogt til engelsk butyric acid, siden
 860. ordet butyric, via latin buturum, er beslektet med butter, altså
 861. smør. Det er en aroma som kan komme fra harskt smør. Lukten beskrives
 862. ofte som gammel spy. Noen fanger den opp i lave konsentrasjoner i
 863. parmesanost. Du kan selv forsøke å lukte på en slik ost, eller legg
 864. den en stund i en pose for å konsentrere duften. Jeg synes å kjenne
 865. det, men det er så svakt at det også kan være selvsuggesjon.
 866.  
 867. &lt;p&gt;Det finnes en rekke bakterier som kan produsere smørsyre fra
 868. sukker-forbindelser, men innenfor brygging er det gjerne koblet mot
 869. blant andre &lt;i&gt;Clostridium butyricum&lt;/i&gt; og &lt;i&gt;C. kluyveri&lt;/i&gt;. Også
 870. &lt;i&gt;Lactobacillus&lt;/i&gt; kan dette, men i praksis sjelden i forbindelse
 871. med ølbrygging. Moderate mengder med smørsyre kan bli spist av
 872. &lt;i&gt;Brettanomyces&lt;/i&gt;, som er ølverdenens altetende dovendyr. En bra
 873. introduksjon til smørsyre &lt;a
 874. href="https://en.wikipedia.org/wiki/Butyric_acid"&gt;finnes hos Milk the
 875. Funk&lt;/a&gt;, som også har et rikholdig sett med pekere til ytterligere
 876. litteratur om temaet.
 877.  
 878. &lt;p&gt;Det er mulig å fremstille smørsyre uten bakterier, men når den
 879. opptrer i øl, har vi nok med en bakterieinfeksjon å gjøre. Meg bekjent
 880. er det ingen øltyper som skal ha merkbare mengder med smørsyre, selv
 881. om lave konsentrasjoner er tolererbart og til og med vanlig i endel
 882. andre matvarer.
 883.  
 884. &lt;p&gt;Tidvis kan det virke som om smørsyre forveksles med
 885. isovaleriansyre, som har en litt lignende, mer mer tåfis-aktig aroma,
 886. og som ofte forbindes med oster.
 887.  
 888. &lt;p&gt;Om våren kan det ofte klages over vond lukt ute. Da er det gjerne
 889. en kombinasjon av vannmettet jord som ikke blir drenert på grunn av
 890. telen, kombinert med et tynt lag is som slipper igjennom lys ned til
 891. bakken. Bakterier i jorden kan da begynne å gjære gamle
 892. planterester. Ofte beskrives resultatet det som å lukte av bæsj eller
 893. spy, og det skyldes på bæsjende hunder og spyende nachtspill'ere, hvis
 894. etterlatenskaper antas å dukke opp igjen når snøen smelter. Men
 895. egentlig er det bare et vårtegn. Du kan søke på Google etter «vond
 896. lukt våren smørsyre» og et knippe vårlige nyhetsartikler dukker raskt
 897. opp.
 898.  
 899. &lt;p&gt;I øl kan man en sjelden gang oppleve smørsyre, vanligvis i relativt
 900. små konsentrasjoner. Jeg har opplevd det selv bare to-tre ganger. Det
 901. starter med en mistanke om at det må være noe feil med ølet – det er
 902. liksom noe som ikke er som det skal være. Normalt er ølet kaldt og
 903. skummet ligger som et lokk. Et nyhelt øl viser sjeldent sitt fulle
 904. aromapotensiale med en gang, så det må få utvikle seg gjennom
 905. drikkeprosessen.
 906.  
 907. &lt;p&gt;Etterhvert som skummet krymper og ølet varmes virker det som det
 908. skjer to ulike prosesser, ofte samtidig. Det ene er at
 909. førsteinntrykkene tones ned … de kan forsvinne eller luftes bort eller
 910. aromaen kan i de verste tilfellene kollapse til et anonymt ingenting,
 911. eller kanskje er det også delvis at vi blir vant til aromaen. Det
 912. andre som skjer er at vokser frem nye aromaer – spesielt etter at man
 913. har svirvlet ølet i glasset. Smørsyre i moderate mengder er en slik
 914. aroma. Den starter subtilt og litt ubestemmelig, for så å vokse frem,
 915. og så plutselig blir du oppmerksom på den, og etter det klarer du ikke
 916. å unngå å merke den. Det er neste som en optisk illusjon, der en figur
 917. er «skjult» inne i et bilde og ikke kan sees før du først blir
 918. oppmerksom på den, men når du først har «sett» den, kan du ikke unngå
 919. å legge merke til den. For eksempel: Hvor mange elefanter finner du i
 920. Carlsberg-logoen, og ser du bjørnen i Toblerone-logoen?
 921.  
 922. &lt;p&gt;Jeg forbinder aromaen av smørsyre med nedspydd baby-bilsete. Jeg er
 923. sikker på at andre har sine egne assosiasjoner, men for meg bringer
 924. det tankene tilbake til en hendelsesfull biltur med en bilsyk unge som
 925. spydde ned baby-stolen, og to foreldre som slet med å få
 926. ryddet opp. Det er forresten en annen egenskap ved smørsyra: har den
 927. først fått satt seg fast i et materiale, får du vanskelig vasket den
 928. bort.
 929.  
 930. &lt;p&gt;Som nevnt er svirvling og oppvarming utmerkete måter å «forsterke»
 931. denne aromaen. Det krever kanskje litt oppmerksomhet å bli den vár når
 932. den opptrår i små konsentrasjoner, men såsnart du har merket den i et
 933. glass øl, kommer du ikke til å bli kvitt luktinntrykket om du velger å
 934. fortsette å drikk det glasset. For meg er det en svært vanskelig å
 935. tømme et glass øl som jeg har kjent smørsyre i.
 936.  
 937. &lt;p&gt;Og når vi først er inne på øl og spy, så må det være lov å trekke
 938. frem anekdoten om hvorfor russen sluttet å få omvisninger hos Ringnes
 939. Bryggeri en gang på 50-tallet eller deromkring. En russ – trolig i
 940. bakrus – ble dårlig og klarte å spy i en av tankene til
 941. Ringnes. Dermed ble det en relativt rask slutt på både den omvisningen
 942. og generelt med ordningen med omvisninger for russen. Historien skal
 943. visstnok være sann, og er i hvert fall blitt &lt;a
 944. href="https://www.dn.no/eiendom/christian-ringnes/grunerlokka/eiendomsspar/kjoper-barndomsminner-for-mer-enn-250-millioner/2-1-158896"&gt;fortalt
 945. av Christian Ringnes&lt;/a&gt;.
 946.  
 947. &lt;p&gt;Forslag til egenaktiviteter:
 948.  
 949. &lt;ol&gt;
 950.  
 951. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Når våren og snøsmeltingen er kommet godt i gang, kan du gå
 952. noen turer ute på finværsdager. Kjenner du en uvanlig og ubehagelig
 953. lukt? Helst på steder som ligger i sola, som ikke er utsatt for vind, og
 954. gjerne som ligger i et lite søkk i terrenget.
 955.  
 956. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Forsøk å gå litt flere bakgater i byen. De er smalere og mindre
 957. utsatt for renhold og vind, og det lukter mer i dem, ofte spy og urin
 958. i relativt lave konsentrasjoner. Klarer du å fange det opp?
 959.  
 960. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Det er ikke så intuitivt å tenke at et øl kan smake spy. Men
 961. neste gang du smaker på et øl, og det ikke lukter helt riktig, så
 962. forsøk å finne frem til hva det lukter. Tenk på spy og bæsj og tåfis –
 963. og en rekke andre ting – og plutselig en dag sitter du der med et
 964. suspekt øl og tenker: javisst, akkurat dette ølet lukter faktisk spy.
 965.  
 966. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Neste gang du har sjansen, bli med på en Norbrygg-smaking av
 967. usmaker. Tidvis har de smørsyre – eller butyric acid – som en av
 968. usmakene.
 969.  
 970. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Neste gang du lager pasta, legger du skalkene av parmesanosten
 971. til side i en tett plastpose. La
 972. den ligge i romtemperatur noen timer, og lukt ned i posten. Kjenner du
 973. en svak aroma av spy?
 974.  
 975. &lt;/ol&gt;
 976.  
 977. Lykke til!
 978.  
 979. &lt;!-- CC-BY-ND-40 --&gt;
 980.  
 981. </description>
 982.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/smakstips/014-ButyricAcid.html</guid>
 983.      <category>/beer/smakstips</category>
 984.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/smakstips/014-ButyricAcid.html#writeback</comments>
 985.    </item>
 986.  
 987.    <item>
 988.      <title>Smånyheter uke 45/2018</title>
 989.      <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 23:46:47 GMT</pubDate>
 990.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-45.html</link>
 991.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Det kan virke som vi ser «the big crunch» i bryggerinæringen
 992. nærmerxs seg, for siste uke var det én konkurs og fire bryggverk som
 993. ligger ute for salg. På den andre siden er det flere bryggerier som
 994. investerer og oppgraderer, og det er nok indikativt for at vi
 995. kommer til å se en konsolidering blant de større, og frafall blant de
 996. minste.&lt;/i&gt;
 997.  
 998. &lt;!-- intro --&gt;
 999.  
 1000. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Dansk øljuks?&lt;/b&gt; Fra Danmark &lt;a
 1001. href="https://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Oelkrig-trapper-op-Grossist-beskylder-Midtfyns-Bryghus-for-at-pynte-paa-udloebsdatoer/artikel/3297191"&gt;melder
 1002. Fyens Stiftstidende&lt;/a&gt; at distributøren Eventyrligt Øl er beskyldt
 1003. for å jukse med merkingen av fat. Etter sigende skal man ha ment at
 1004. forbrukeren sikkert ikke merker forskjell, og så har man swappet om på
 1005. fatene og solgt det som noe lignende fra en annen
 1006. produsent. Distributøren benekter det hele, men motsies av en
 1007. tidligere ansatt som var den som varslet om saken. Dermed har man
 1008. begynt å nøste opp i hvilke fattyper som hvilke bryggerier har brukt
 1009. til hvilke batcher og hva som eventuelt ikke er autentisk. En av de
 1010. berørte er Eddie Szwedas fra Midt-Fyns bryggeri, og han er ikke
 1011. nådig. Nå har distributøren gått til motangrep og rettet beskyldninger
 1012. om at nettopp Midt-Fyns i tidligere år skulle ha «oppdatert»
 1013. holdbarhetsdato på sine øl. Jeg er litt beroliget av at den øltypen
 1014. som skal være dato-oppdatert er imperial stout, for det er en av de få
 1015. øltypene der best-før-datoen best kan bedømmes etter et år eller to
 1016. med lagring. Øl-idyllen på Fyn er i hvert fall borte.
 1017.  
 1018.  
 1019. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Dronebrygg selger utstyret sitt&lt;/b&gt; &lt;a
 1020. href="https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=132449178"&gt;på
 1021. finn.no&lt;/a&gt;. Bryggeriet – som er kinesiskprodusert – har stått i
 1022. Kunstneres hus, og de har brygget endel temmelig sære øl, der det
 1023. kunstneriske aspektet sikkert har vært vel så viktig som det rent
 1024. bryggetekniske. Det er nok et litt for lite system for et
 1025. produksjonsbryggeri, men kan vel egne seg som et pub-bryggeri eller
 1026. som et pilot-bryggeri. Onde – og ordspillende – tunger ha det til at
 1027. det er ingen «kunst» å tape penger, men bryggeriet har faktisk i følge
 1028. regnskapet ikke gått med så mye underskudd de siste par årene.
 1029.  
 1030.  
 1031. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Siste Sang Bryggepøb - eller Oslo &amp;amp; Akershus Bryggeri&lt;/b&gt; er
 1032. slått konkurs. Som nevnt tidligere ble det jobbet med å få til
 1033. gjeldsordninger med kreditorene etter at bryggeriet hadde langt mer
 1034. gjeld enn det hadde verdier, men dette har nå strandet. Det er uvisst
 1035. hva dette vil bety for Norbrew, som hadde utestående 5,92 mill i
 1036. langsiktig konserngjeld hos Oslo &amp;amp; Akershus – i hvert fall i
 1037. henhold til 2016-regnskapet, som er det siste leverte regnskapet for
 1038. bryggeriet.
 1039.  
 1040.  
 1041. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Oslo Brewing Company selger utstyret sitt&lt;/b&gt;, da de i følge
 1042. annonsen skal flytte til nye og større lokaler. Utfra &lt;a
 1043. href="https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=132571189"&gt;bildene
 1044. i annonsen&lt;/a&gt; bar det gamle bryggeriet delvis preg av å være en
 1045. man-cave. Noen vil kanskje huske at det er under et år siden de kjøpte
 1046. dette bryggeriet fra Little Brother Brewery, som de tidligere hadde
 1047. brygget hos, samt at de også har brygget andre steder, blant annet hos
 1048. Arendals Bryggeri. Da utstyret fra Little Brother ble solgt, swappet
 1049. Little Brother og Oslo Brewing Company roller som leiebrygger og
 1050. bryggeri. Det vites ikke hva slags lokaler og utstyr de nå flytter
 1051. til.
 1052.  
 1053.  
 1054. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Monkey Brew leter etter investorer&lt;/b&gt; men ønsker seg primært
 1055. små aktører, og dessuten stiller de noen krav til investorene med
 1056. hensyn til innstilling til øl og brygging og bryggeridrift. Derfor er
 1057. det neppe bare dukke opp med masse penger. Bryggeriet har kjøpt
 1058. bryggverket etter Grim og Gryt, og det skal med endringer og
 1059. utvidelser danne grunnlaget for videre brygging. Tidligere har de
 1060. brygget annetsteds, især på Klostergården, men de kjøpte også for noen
 1061. år tilbake et lite pilotsystem på ca 100 liter fra Ukraina, såvidt jeg
 1062. husker.
 1063.  
 1064.  
 1065. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Gamle bryggeribygninger solgt.&lt;/b&gt; I Bodø er &lt;a
 1066. href="https://www.ranablad.no/nyheter/bryggeri/nordland/na-er-det-gamle-bryggeriet-solgt-jeg-vet-ikke-hvilke-planer-de-har-med-bygget/s/5-42-461832"&gt;det
 1067. gamle bygget til Bodø Aktiebryggeri&lt;/a&gt; solgt, mens i Moss har
 1068. Heilmann-familien solgt det gamle bygget for sitt bryggeri &lt;a
 1069. href="https://www.moss-avis.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss/oslofirma-sikret-seg-gamle-moss-bryggeri-og-fikk-millionavslag/s/5-67-748047"&gt;til
 1070. et Oslo-firma&lt;/a&gt;. Ingen vet visst helt hva som skal bli i disse gamle
 1071. bygningene.
 1072.  
 1073.  
 1074. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Utstyret etter Valdres Gårdsbryggeri&lt;/b&gt; ligger &lt;a
 1075. href="https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=128962971"&gt;ute
 1076. for salg&lt;/a&gt;, etter konkursen tidligere i år. Bryggverket er såvidt
 1077. jeg husker levert av Leif Stanas Bratberg AS som et ett-kars, forvokst
 1078. terrassebryggeri med maltrør, en prosess de fikk patent på, og som
 1079. minner mye om teknikken med maltrør i Speidel og Grainfather. Stana og
 1080. Bratberg har røtter tilbake til Hardanger bryggeri, som var ett av de
 1081. tidligste mikrobryggeriene i Norge. Mye av sjarmen med dette
 1082. bryggeriet var plasseringen i puben, men den får du neppe med på
 1083. kjøpet.
 1084.  
 1085.  
 1086. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Hemnes Mikrobryggeri selger&lt;/b&gt; sitt utstyr &lt;a
 1087. href="https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=128881907"&gt;på
 1088. finn.no&lt;/a&gt;. Bryggeriet har ifølge Avisa Hemnes lagt ned bryggingen
 1089. tidligere i høst. Begrunnelsen var at tiden ikke strakk til for
 1090. gründerne bak. Utstyret omfatter både mikroskop og sterilskap med
 1091. laminær luftstrøm for mikrobiologisk arbeid – som muligens kan kjøpes
 1092. separat. Også dette bryggeriet er produsert av Leif Stana og Bratberg.
 1093.  
 1094.  
 1095. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Honning-gjær på Frøya.&lt;/b&gt; Mens Vestlandet har sin kveik, er det
 1096. ingen overleverte, levende gjærtradisjoner i Trøndelag, og man har
 1097. lett etter muligheter for å finne tilbake eller skape nye. Avisa
 1098. Hitra-Frøya &lt;a
 1099. href="https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2018/11/08/N%C3%A5-blir-det-virkelig-spennende-17840871.ece"&gt;forteller
 1100. om fanging av gjærkultur&lt;/a&gt; som Bryggeriet Frøya nå brygger på, og
 1101. som også brukes ved bryggingen ved Ansnes Brygge. Utgangspunktet var
 1102. honning som var begynt å selvgjære, noe som gjorde den ubrukelig som
 1103. honning. I stedet ble den gjæret videre som mjød. Fra denne mjøden har
 1104. Bryggeriet Frøya isolert gjær. Under Buvik ølfestival fikk jeg smakt
 1105. på øl laget med denne gjæren, og det var veldig lovende.
 1106.  
 1107.  
 1108. &lt;p&gt;&lt;b&gt;7 Fjells etiketter&lt;/b&gt; ble ikke helt perfekte om man skal dømme
 1109. utfra følgende melding som var slått opp på en butikkhylle i en
 1110. Eurospar i Bergensområdet: &lt;i&gt;«Hei alle kunder! Grunnet en uforklarlig
 1111. feil hos trykkeriet er dessverre ikke Blomen Pale Ale merket med
 1112. alkoholprosent. Den inneholder 4,7% alkohol. Dette manglet også på
 1113. etiketten: 11 P 27 IBU.»&lt;/i&gt; Jeg er redd det ikke nytter å peke på
 1114. inkurier og uforklarlige feil – flasker med alkoholholdig drikke må
 1115. nok merkes med alkoholstyrke. Det betyr at noen trenger å skrive ut
 1116. klistrelapper med den manglende informasjonen og gå over alle
 1117. flaskene. Ja, det er en drittjobb. Mer interessant er det også at
 1118. etiketten inneholder logoen til Eurospar – omtrent like prominent
 1119. plassert som logoen til 7 Fjell. Det er forsåvidt helt greit å la en
 1120. logo prange på en ølflaske, men da kan ikke den samme logoen brukes i
 1121. reklamesammenheng for andre varer. For eksempel finner du Ringnes- og
 1122. Hansa-logoer bare som små, diskret logoer på baketiketten på
 1123. brusflasker, for ellers ville de ikke kunnet reklamere for brusen og
 1124. samtidig bruke logoene sine prominent plassert på ølbokser og
 1125. -flasker.
 1126.  
 1127.  
 1128. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Slumpelokko blir Voss FB.&lt;/b&gt; Samtidig kutter de ut «L/L». Det
 1129. har kommet inn en rekke lokale, styrevante folk i det nye styret, men
 1130. uten at den indre kjerne fra Norbrew er med – med unntak av at Arne
 1131. Hjeltnes er styreleder. Da Voss Fellesbryggeri gikk konkurs for en
 1132. stund tilbake var det svært gjeldstynget, men gjelden var vel i stor
 1133. grad et resultat av fusjon og strukturen i Norbrew, snarere enn et
 1134. uttrykk for om driften ved bryggeriet gikk i pluss eller minus. Det er
 1135. imidlertid ikke presis avklart hvor bryggeriet skal ligge, selv om det
 1136. ser ut til å bli færre kvaderatmetre enn i dag men i samme området, om
 1137. vi skal tro &lt;a
 1138. href="http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/fellesbryggeriet-og-lensmannen-vegg-i-vegg-1.2523105"&gt;Avisa
 1139. Hordaland&lt;/a&gt; ... som forøvrig også skriver at bryggeriet i fremtiden vil
 1140. bli liggende vegg-i-vegg med lensmannskontoret. Slumpelukko var
 1141. opprinnelig Voss FB-brygger Rune Midttuns bryggeriinitiativ fra før
 1142. han ble med i Voss FB.
 1143.  
 1144.  
 1145.  
 1146. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Dansk brewpub til salgs.&lt;/b&gt; Det gjelder Restaurant Bryggen i
 1147. Thisted. Jeg besøkte den faktisk i sommer, og mitt inntrykk var at
 1148. ølet var litt underwhelming. Thisted og Thy er i svært stor grad
 1149. dominert av Thisted bryggeri, men det burde ha vært rom for et
 1150. par-tre mindre bryggerier. Restauranten det er snakk om ligger godt
 1151. plassert ved bryggene nede på havna og har rykte på seg for å ha god
 1152. mat.
 1153.  
 1154.  
 1155. &lt;p&gt;&lt;b&gt;E. C. Dahls bryggeri&lt;/b&gt; utvider styret med Kim Rolf Jensen, som
 1156. ifølge Linkedin er CFO ved Ringnes. Tidligere i høst utvidet man
 1157. styret med Anders Røed, daglig leder i Ringnes AS; med Lars Vegard
 1158. Vonen, markedsdirektør for Carlsberg på Craft og Speciality; Svein
 1159. Serck-Hanssen, Business Development Director ved Ringnes; og med Johan
 1160. Anders Bunner fra Nya Carnegiebryggeriet. Da E. C. Dahls startet med
 1161. ny giv for et par år siden, ble det gjort et poeng utav at de hadde
 1162. stor selvstendighet og ikke var detaljstyrt innad i
 1163. Carlsberg/Brooklyn-systemet. Nå kan det virke som vi ser en tettere
 1164. strukturell kopling mot resten av Carlsberg. Dog må det vel også
 1165. nevnes at styret frem til i høst var et relativt minimalistisk
 1166. oppstartsstyre, så en utviding må ha lagt i kortene.
 1167.  
 1168.  
 1169. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Gulating søkter franchisetaker&lt;/b&gt; via en &lt;a
 1170. href="https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=133556375"&gt;Finn.no-annonse&lt;/a&gt;
 1171. til butikken på CC-senteret i Gjøvik.
 1172.  
 1173.  
 1174. &lt;p&gt;&lt;b&gt;RYGR Brygghus&lt;/b&gt; har fått kommunal salgsbevilling på plass.
 1175.  
 1176.  
 1177. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ølsmien Tradisjonsbryggeri&lt;/b&gt; er blitt registrert som
 1178. enkeltmannsforetak av Jens Niemann, som vi ellers kjenner som brygger
 1179. hos Lom Bryggeri. Det foreligger ikke så mye informasjon om hva og
 1180. hvorfor, men såvidt jeg forstår ligger det et konsept bak dette, og at
 1181. vi vil lære mer om det etterhvert, sånn utover hva vi kan lese ut av
 1182. navnet.
 1183.  
 1184.  
 1185. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Varemerker:&lt;/b&gt;
 1186.  
 1187. &lt;ul&gt;
 1188.  
 1189. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;«Ring 3 Bryggeri»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; er registrert av Anders
 1190. Volle. Det ligger visstnok ingen konkrete planer om bryggeri her,
 1191. utover at han ønsker å sikre rettighetene.
 1192.  
 1193. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nøgne Ø&lt;/b&gt; søker om beskyttelse av den nye logoen sin.
 1194.  
 1195. &lt;/ul&gt;
 1196.  
 1197. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/7 Fjell" rel="tag"&gt;7 Fjell&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Dronebrygg" rel="tag"&gt;Dronebrygg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/E. C. Dahls" rel="tag"&gt;E. C. Dahls&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Frøya" rel="tag"&gt;Frøya&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hemnes" rel="tag"&gt;Hemnes&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Midt-Fyns" rel="tag"&gt;Midt-Fyns&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Monkey Brew" rel="tag"&gt;Monkey Brew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Oslo Brewing" rel="tag"&gt;Oslo Brewing&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Siste Sang" rel="tag"&gt;Siste Sang&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Slumplukko" rel="tag"&gt;Slumplukko&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Valdres" rel="tag"&gt;Valdres&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Voss Fellesbryggeri" rel="tag"&gt;Voss Fellesbryggeri&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ølsmien" rel="tag"&gt;Ølsmien&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1198.  
 1199. </description>
 1200.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-45.html</guid>
 1201.      <category>/beer/nyheter</category>
 1202.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-45.html#writeback</comments>
 1203.    </item>
 1204.  
 1205.    <item>
 1206.      <title>Smånyheter uke 44/2018</title>
 1207.      <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 22:30:47 GMT</pubDate>
 1208.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-44.html</link>
 1209.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nyhetene forrige uke kom litt inn i uka, så denne uka er det
 1210. nærmest bare en halv uke med stoff, og det er litt kortere av den
 1211. grunn. Det mest signifikante er at Mattilsynet har startet en runde
 1212. med inspeksjoner av mikrobryggerier – i hvert fall på Østlandet, og
 1213. de legger ikke fingrene imellom.&lt;/i&gt;
 1214.  
 1215. &lt;!-- intro --&gt;
 1216.  
 1217. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Bergen Ølfestival ble årets ølhund.&lt;/b&gt; En verdig vinner som
 1218. setter ølfestivalene på kartet som viktige for ølopplevelsen og for å
 1219. friste øldrikkere til å prøve noe utenom det sedvanlige. Juryen
 1220. uttaler at &lt;i&gt;«Festivalen har fått et velfortjent ry som Norges uten
 1221. sammenligning største og beste ølfestival».&lt;/i&gt; En fortjent pris.
 1222.  
 1223.  
 1224. &lt;p&gt;&lt;b&gt;EGO Brygghus ble stengt&lt;/b&gt; av Mattilsynet i hastevedtak
 1225. 16. oktober. Rapporten var nedslående lesning, der det ble beskrevet
 1226. &lt;i&gt;«mangelfull driftshygiene»&lt;/i&gt;, med &lt;i&gt;«fersk rotteavføring i selve
 1227. produksjonsrommet»&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;«slimaktig belegg»&lt;/i&gt; under en av
 1228. bryggkjelene og &lt;i&gt;«muggvekst i takplaten»&lt;/i&gt;. I tillegg var det
 1229. uorden, dårlig renhold, overfylte lagre som vanskeliggjorde
 1230. inspeksjon, uheldig blanding av utstyr og kjemikalier, samt råvarer
 1231. lagret på gulvet. I tillegg ble mask oppbevart utendørs i utette
 1232. beholdere, noe som trolig er egnet til å tiltrekke seg skadedyr.
 1233. Denne inspeksjonen kommer i en rekke som Mattilsynet gjør med et
 1234. regionalt fokus innen en bryggerikampanje. Og de ramler ikke plutselig
 1235. innom à la Monty Pythonsk «The Spanish Inquisition», for de varsler i
 1236. forkant.  Dermed skulle man trodd at bryggeriene hadde rundvasket før
 1237. inspeksjonen, men kanskje bryggeriene har «bodd seg inn» i lokalene,
 1238. slik at de ikke ser eventuelle hygieneproblemer? EGO har etter
 1239. stengingen raskt ryddet opp og er i gang igjen etter ny
 1240. inspeksjon. Bryggeriet forteller at det var en travel periode
 1241. kombinert med at inspeksjonen falt rett før en vedlikeholdspause. Jeg
 1242. er dessuten ikke overbevist at EGO har vært blant de verste
 1243. mikrobryggeriene, men det er jo litt tilfeldigheter i timing rundt
 1244. inspeksjoner. Jeg tipper at flere bryggerier nå rent preventivt
 1245. hasterydder og -vasker i lys av mulighetene for inspeksjoner. Og
 1246. akkurat dét er helt greit – for av og til er det slik at lite skjer
 1247. før det blir smertefullt å la være.
 1248.  
 1249.  
 1250. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Siste Sang Bryggepøb,&lt;/b&gt; eller Oslo &amp;amp; Akershus Bryggeri har
 1251. også hatt besøk av Mattilsynet. De fikk noen påpakninger, der det
 1252. viktigste var bananfluer, ølsøl på tappelinja, samt at det var
 1253. gjennomgangsferdsel i råvarelageret av bygningsarbeidere ifm
 1254. ombygninger annetsteds i bygget, men uten at råvarene var
 1255. tilstrekkelig tildekket. Dette er nokså små ting, og det ble ryddet
 1256. opp i uten at det førte til stengning. Pubdelen av Siste Sang fikk
 1257. forresten nylig tre prikker etter at skjenkekontrollen var innom i
 1258. september og fant flere uheldige forhold, blant annet en synlig
 1259. beruset person som duppet av i lokalene, bringing av alkohol ut, og en
 1260. privatfest med selvbetjening, der det i rapporten insinueres at
 1261. alkoholen også hadde spredd seg til delene av lokalet med generell
 1262. skjenking. På spørsmål om hvorfor det ikke var leid inn vakter ble det
 1263. svart at det hadde vært så stille den siste tiden.
 1264.  
 1265.  
 1266. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Bryggerhuset i Kvinesdal&lt;/b&gt; er oppløst som selskap, samtidig
 1267. som Bryggerhuset Restaurant og Terrasse er slått konkurs. Mye av
 1268. problemene rundt driften kobles – ifølge Lister 1. november og Agder
 1269. Flekkefjords Tidende 2. november – mot flommen etter ekstremværet
 1270. Synne tidlig i desember 2015, der de valgte ikke å ta i bruk
 1271. forsikringen og gikk på en smell da julebordsesongen ble ødelagt. I
 1272. tillegg kom skader etter flom høsten 2017. Kanskje dette er første
 1273. norske klimakonkursen i et bryggeri?  Bryggeriet var plassert på
 1274. adressen Elveveien 5, helt nede ved elva Kvina, rett nedenfor der den
 1275. møter Lilleåna ved Kvinesdal sentrum. Selve bryggeriet har vært nær
 1276. knyttet mot serveringsstedet, men det er litt uklart om konkursen også
 1277. omfatter bryggeriet. Man har brygget under varemerket KvindØL, og
 1278. stedet ble drevet som brewpub fra åpningen sommeren 2015. Det vites
 1279. ikke om utstyr og merkevare vil bli videreført på noen måte.
 1280.  
 1281.  
 1282. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Brygghuset Larvik&lt;/b&gt; har fått avslag fra lokalpolitikerne på
 1283. søknad om utvidet skjenkebevilling, &lt;a
 1284. href="https://www.op.no/alkohol/skjenkesaker/larvik-kommune/brygghuset-sjefen-kalte-forslaget-fra-radmannen-flaut-na-har-politikerne-bestemt-seg/s/5-36-669879"&gt;melder
 1285. Østlands-Posten&lt;/a&gt;. Saken ser ut til å koke ned til at kommunen ikke
 1286. vil gi bevilling som gir mulighet for import eller tilvirkning, og de
 1287. mener at Brygghuset Larvik må søke om statlig bevilling for
 1288. dette. Rett kan kan man søke om statlig bevilling, men
 1289. bevillingsregisteret er fullt av kommunale bevillinger for
 1290. dette. Kristiansand kommune har gitt nesten hundre slike bevillinger,
 1291. og det ser ut som om bevillingssøkere har fått bevilling på import og
 1292. tilvirkning som standard tillegg på søknader om skjenkebevilling. Det
 1293. er derfor vanskelig å se at Larvik kommune har sitt på det tørre
 1294. her. Selv FrP-representanten i kommunestyret avviste blankt at det
 1295. var mulig å gi noen kommunal bevilling for tilvirkning eller
 1296. import. Mellom linjene kan man lese at saken koker ned til at
 1297. rådmannen i kommunen ikke vil gi tillatelse til noe som vil kunne
 1298. påføre kommunen et tilsynsansvar de ikke føler seg kompetent til å
 1299. ivareta.
 1300.  
 1301.  
 1302. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Brix Brygghus på Bryne&lt;/b&gt; har nylig hatt innbrudd, &lt;a
 1303. href="https://www.nrk.no/rogaland/stjal-panteflasker-fra-brygghus-1.14277678"&gt;melder
 1304. NRK Rogaland&lt;/a&gt;. Det ble stjålet endel verktøy, samt panteflasker. Jeg
 1305. trodde pant for ølflasker var gått ut, men det er mulig de mener
 1306. brusflasker i plast.
 1307.  
 1308.  
 1309. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Gulating søker franchisetaker&lt;/b&gt; til ny butikk i Oasen
 1310. Storsenter ved Karmsund sør for Haugesund &lt;a
 1311. href="https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=133058041"&gt;på
 1312. Finn.no&lt;/a&gt;. Arbeidshverdagen beskrives blant annet som: &lt;i&gt;«Gjennom
 1313. en arbeidsuke vil du briljere med dine fagkunnskaper, planlegge
 1314. spennende markedsaktiviteter og events, mens du stødig og med et glimt
 1315. i øyet tar vare på kundene i butikken.»&lt;/i&gt;
 1316.  
 1317.  
 1318. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Adressa distribusjon&lt;/b&gt; er i diskusjon med Helsedirektoratet om
 1319. reglene for utlevering av alkoholholdig drikk. Poenget er her at
 1320. Adressa Distribusjon deler ut aviser i Trøndelag om morgenen, og de
 1321. har utvidet til også å distribuere frokost, og da især ferske
 1322. bakervarer. Det er mulig de ønsker å ekspandere konseptet til å
 1323. omfatte alle typer dagligvarer, deriblant øl. Jeg kan formelig se det
 1324. for meg: å få morgenavisen sammen med en halvliter for å reparere
 1325. gårsdagens festing!
 1326.  
 1327.  
 1328. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Varemerkenytt&lt;/b&gt;
 1329.  
 1330. &lt;ul&gt;
 1331.  
 1332. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Henning Thoresen&lt;/b&gt; har kastet seg over polar-tema denne
 1333. uka, og har søkt om: &lt;b&gt;&lt;i&gt;«POLAR BEER»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Polarskipet
 1334. Fram»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Polarøl»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Green
 1335. Forest»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;.  Sistnevnte skiller seg litt ut, ikke bare fordi det
 1336. bryter med polartemaet, men også fordi den ikke bare søker om klasse
 1337. 32 (øl og mineralvann) og 33 (øvrig alkoholisk drikke) men også søker
 1338. i NICE-klasse 29 og 30 som er ulike matvarer, 41 som er tjenester
 1339. knyttet til sport, kultur og underholdning og servering og 43 som
 1340. dekker matservering og catering.
 1341.  
 1342. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Noen søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Zymurgorium»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, trolig bryggeriet,
 1343. destilleriet og mjøderiet ved samme navn i Manchester, og trolig er
 1344. det en del av å sikre seg internasjonalt.
 1345.  
 1346. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nordic Breweries&lt;/b&gt; søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Nordic
 1347. Light»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Dette er egentlig selskapet til Henning
 1348. Thoresen, og som tidligere har hett Norway Jazz Brewery og Norwegian
 1349. Beer Company. Akkurat dette varemerket har han søkt om før, men lot være å
 1350. betale for det, slik at søknaden ble henlagt. Den gangen søkte han
 1351. gjennom enkeltmannsforetaket sitt, samtidig som han også søkt om
 1352. NICE-klasse 43. Kommer han til å komme i mål?  Neppe. Det finnes noen
 1353. som allerede har fått registrert «Nørdic Light» for kategorien som
 1354. omfatter øl, og jeg kan vanskelig se for meg at dette går igjennom.
 1355.  
 1356. &lt;/ul&gt;
 1357.  
 1358. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Brix" rel="tag"&gt;Brix&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/EGO" rel="tag"&gt;EGO&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kvinesdal" rel="tag"&gt;Kvinesdal&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Larvik" rel="tag"&gt;Larvik&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Siste Sang" rel="tag"&gt;Siste Sang&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Thoresen" rel="tag"&gt;Thoresen&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1359.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-44.html</guid>
 1360.      <category>/beer/nyheter</category>
 1361.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-44.html#writeback</comments>
 1362.    </item>
 1363.  
 1364.    <item>
 1365.      <title>Smånyheter uke 43/2018</title>
 1366.      <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 22:41:34 GMT</pubDate>
 1367.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-43.html</link>
 1368.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Vi ser stadig vekk nyheter som peker i retning av færre
 1369. bryggerier og større spredning. Denne uka er det Rena Brygger som
 1370. skifter navn og pakker ned bryggeutstyret, mens Oslo og Akershus
 1371. jobber med gjeldssanering, samt at andre sikter på flere ben å stå på
 1372. enn bare egen brygging.&lt;/i&gt;
 1373.  
 1374. &lt;!-- intro --&gt;
 1375.  
 1376. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Rygr Brygghús&lt;/b&gt; kan få et fabrikkutsalg &lt;a
 1377. href="https://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&amp;NyhetID=47211"&gt;ifølge
 1378. Jærbladet&lt;/a&gt;, og de føyer seg dermed inn i rekken av bryggerier som
 1379. benytter muligheten til å selge egne varer fra egne lokaler, i tillegg
 1380. til at de selger butikkølet sitt via Rema. Og det er flere år siden
 1381. jeg så et så blatant brudd på reklamereglene for alkoholreklame som &lt;a
 1382. href="https://www.rygrbrewery.com/"&gt;websidene deres&lt;/a&gt; med helling og
 1383. skum og rungende musikk. Og nei, det hjelper ikke at det er under et
 1384. .com-domene, ettersom sidene er i norsk tekst og ølet hovedsaklig selges
 1385. i norske butikker.
 1386.  
 1387.  
 1388. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Siste Sang Brewpub&lt;/b&gt; – eller rettere sagt driftsselskapet Oslo
 1389. og Akershus Bryggeri – har vært ute hos leverandørkreditorene sine og
 1390. foreslått ettergiving av 70% av gjelda. Bryggeriet tegner et mørkt
 1391. bilde av økonomien sin og stipulerer at gjeld bundet opp mot pant
 1392. alene overstiger selskapets verdier, hvilket lyder illevarslende. På
 1393. den andre siden, utfra 2016-regnskapet virker det som at store deler
 1394. av gjelda er konserngjeld til Norbrew (5,92 mill) og banklån på
 1395. fusjonsgjeld til Norbrew (11,8 mill), så på sett og vis høres det ut
 1396. som om mye av gjelda egentlig er innad i konsernet.
 1397.  
 1398.  
 1399. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Nøisom tenker gin.&lt;/b&gt; Nøisom har nylig fått bevilling for
 1400. tilvirkning og import av sprit opp til 60% – noe som er noe ganske
 1401. annet enn ølet de til nå har brygget. De forteller at de ikke tenker å
 1402. produsere selv, men at tanken er å importere – i første omgang gin. De
 1403. tenker også å distribuere via kegs, men da ferdig miksede drikker, og
 1404. da gir det vibber om at de er inne på drink-markedet.
 1405.  
 1406.  
 1407. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Rena bryggeri flytter&lt;/b&gt; fra Rena til Kongsvinger, &lt;a
 1408. href="https://www.ostlendingen.no/ol/amot/nyheter/pakker-ned-bryggeriet-og-flytt
 1409. er-fra-amot/s/5-69-667989"&gt;ifølge
 1410. Øslendingen&lt;/a&gt;. Dermed blir veien også bare ca halvparten så lang fra
 1411. de fasionable lokalene til Rosenlund i Drammensveien. Tidligere ble
 1412. det stipulert at Rena ville beholde navnet selv om de flyttet ut av
 1413. bygda, men det ble nytt navn for tre uker siden: «De Forenede
 1414. Bryggerier AS». Det er for meg uklart hvilke andre bryggerier som det
 1415. nye navnet refererer til, om man ikke tar med at Rena har
 1416. overtatt ølmerker fra nå nedlagte Korvald Søndre. Rena Bryggeri har
 1417. hatt en lang historie der de er nå. Bryggingen der startet under
 1418. navnet Østerdalen Bryggeri allerede i 2000, men har hatt en broket
 1419. historie med konkurser og navneskifter opp gjennom årene. På
 1420. Kongsvinger håper de på å få lokaler inne på Kongsvinger festning. Men
 1421. selv om de nå monterer ned bryggeriutstyret, så blir det ingen snarlig
 1422. oppmontering i Kongsvinger. Inntil videre blir det satt på lager, og
 1423. det blir trolig «bortebrygging» hos et annet bryggeri. St. Hallvard og
 1424. Doblougs er nevnt i artikkelen som mulige leverandører. Rena Bryggeri
 1425. eller rettere sagt De Forenede bryggerier, hadde i fjor et underskudd
 1426. på driftsresultatet på 4,27 mill, men ingen langsiktig gjeld og «bare»
 1427. 4,54 mill i kortsiktig gjeld – hvorav mye er konserngjeld.
 1428.  
 1429.  
 1430. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Utvist for ikke å ta tatt ut lønn.&lt;/b&gt; I Sverige er
 1431. bryggerigründeren Peter Lincoln «utvist». Han kom opprinnelig til
 1432. Sverige for studier, men startet bryggeriet Brewery Költur sammen med
 1433. en svensk kamerat. Imidlertid har de &lt;a
 1434. href="https://www.beernews.se/articles/utvisas-trots-att-han-ager-svenskt-bryggeri/"&gt;valgt
 1435. å ta ut minimalt med lønn&lt;/a&gt;, og la inntektene ligge i
 1436. bryggeriet. Dermed har han formelt ikke tjent særlig mye penger, og
 1437. svenske immigrasjonsmyndigheter vil ikke forlenge visumet.
 1438.  
 1439.  
 1440. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Årets ølhund 2018&lt;/b&gt; kåres under høstens vakreste eventyr:
 1441. Bryggeriforeningens avdukning av årets juleøl til torsdag. Jeg ser
 1442. ingen klare kandidater i år. Avtroppende formann Petter Nome fortjener
 1443. jo prisen, men må vel vente til han faktisk har trått av. Politikerne
 1444. som trøkket igjennom oppmykning av regelverket sitter fremdeles i
 1445. posisjon, og det er også generelt lurt å vente til de er helt ferdige
 1446. i politikken. I fjor myket de opp reglene, slik at også bransjefolk
 1447. kan få prisen, og kanskje ser vi en gammel bryggerihelt få den for
 1448. første gang? For eksempel er folkene bak de to første norske
 1449. mikrobryggeriene – Oslo Mikrobryggeri og Jæren Bryggeri – verdige
 1450. vinnere, men har begge 30-års jubileum til neste år, og det passer
 1451. trolig enda bedre da.
 1452.  
 1453.  
 1454. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Europeisk småbryggeriforening?&lt;/b&gt; Det er bevegelser for å skape
 1455. en felles europeisk foreningen for småskalaprodusenter av øl, &lt;a
 1456. href="https://www.beernews.se/articles/bryggerier-vill-skapa-europeisk-forening/"&gt;svenske
 1457. Beernews.se&lt;/a&gt;. I Norge var det en stund snakk om å lage en
 1458. mikrobryggeriforening, men det strandet da toneangivende småbryggerier
 1459. gikk inn i Bryggeriforeningen. Det siste året har vi sett antydninger
 1460. til at man sliter litt mer med å opptre samstemt, men det ikke
 1461. innlysende at en europeisk organisasjon skulle være et godt alternativ
 1462. til Bryggeriforeningen. Norge har et vell av særegne regler, som en
 1463. europeisk forening neppe er godt plassert til å kunne forstå eller
 1464. påvirke.
 1465.  
 1466. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Wettre feirer jul&lt;/b&gt;. Bryggeriet har skaffet seg både
 1467. salgsbevilling og bevilling for nettsalg i Asker kommune. De tenker
 1468. nemlig å selge julekalendre med 24 øl, bestilt over nett og levert på
 1469. døra. Før noen starter å juble, er det viktig å være oppmerksom på at
 1470. du kun kan bestille om du bor i Asker kommune. Nettsalg av alkohol
 1471. krever nemlig bevilling både der det selges fra og der det
 1472. utleveres. Det er nok også endel andre uavklarte aspekter når nettsalg
 1473. vinkles fra dagligvare inkludert øl til en rent bryggeriutsalg.
 1474.  
 1475.  
 1476. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Juleølslippet&lt;/b&gt; på Polet er over oss, og sammen med butikkølet
 1477. utgjør det det mest-selgende sesongølet, i hvert fall i antall ulike
 1478. produkter. Mikrobryggeribransjen fikk en bråstopp i fjor etter
 1479. juleølsalget, og det blir derfor spennende å se om årets juleølsalg
 1480. forsetter trenden fra de siste årene, eller om den fortsetter
 1481. 2018-trenden med litt vankelmodig mikrobryggeri-salg.
 1482.  
 1483.  
 1484. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Klokk &amp; Co tenker import.&lt;/b&gt; Selskapet har fått rett til import
 1485. og engros, og de bekrefter at de ønsker å importere øl. Bryggeriet har
 1486. ikke eget bryggverk, og har brygget ved primært Arendals Bryggeri. Det
 1487. vites ikke hvilke bryggerier de tenker å importere. Forøvrig har også
 1488. flere fått importbevilling, blant andre Oslo Import AS og Cuvee Invest AS
 1489. og Søstrene Storaas Hotell. De sistnevnte har fått bevilling på både
 1490. import og tilvirkning, men tenker på vinimport.
 1491.  
 1492.  
 1493. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Halloween-utkledning.&lt;/b&gt; Hva skal du gå som på ett av de mange
 1494. halloween-party'ene på bryggeriene? Noen muligheter er å kle seg ut
 1495. som konkursspøkelset bærende på bloddryppende salgstall. En annen
 1496. mulighet er å kle seg ut som &lt;i&gt;C. cerevisiae var. diastaticus&lt;/i&gt;,
 1497. noe som burde skremme vannet av enhver mikrobrygger. Den enkleste
 1498. varianten er å ta med et clip-board og komme som skjenkekontrollen
 1499. eller det aller mest skremmende: Helsedirektoratets lenge annonserte
 1500. tilsyn av reklameforbudet.
 1501.  
 1502.  
 1503. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ringnes Brygghus er åpnet,&lt;/b&gt; med et eget lite
 1504. mikrobryggeri. Som alltid med Ringnes er det ikke-no' tull, bortsett
 1505. fra skjenkebevillingene da, som har versert litt frem og tilbake etter
 1506. naboklager. Maten serveres på planker, og sjelden har en samlet norsk
 1507. presset funnet flere ordspill på planker enn ved det obligatoriske
 1508. besøket på Ringnes Brygghus. Ja, og så er det maltkast, som er en
 1509. norsk variant over det amerikanske pubspillet cornhole. Jeg må tilstå
 1510. at jeg er skeptisk til at nordmenn vil kaste seg over slike
 1511. pubspill. Til det har vi for laber tradisjon rundt puben som «a local»
 1512. der vennegjenger treffes regelmessig.  
 1513.  
 1514.  
 1515. &lt;p&gt;Varemerkenytt:
 1516.  
 1517. &lt;ul&gt;
 1518.  
 1519. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Macks Ølbryggeri&lt;/b&gt; søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Isbjørn»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og om
 1520. et figurmerke med teksten &lt;b&gt;&lt;i&gt;«M M»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Det er mulig at det går
 1521. igjennom. Selv om andre bryggerier nok er dem i forkjøpet med bruk av
 1522. isbjørn som figur, så er det neppe under det norske navnet, og de har
 1523. allerede registrert «Isbjørn Pils». Andre varemerker med
 1524. dobbelt-M er neppe innen kategorien som omfatter øl.
 1525.  
 1526. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Henning Thoresen&lt;/b&gt; søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«IBSEN &amp;amp;
 1527. GRIEG»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og &lt;b&gt;&lt;i&gt;«HØST of Norway»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
 1528.  
 1529. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Noen søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Easy Jack»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Luponic
 1530. Distortion»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, men uten at det er registrert hvem. Dog er dette
 1531. øl som produseres amerikanske &lt;b&gt;Firestone Walker&lt;/b&gt;, som trolig er
 1532. ute etter å sikre varemerker internasjonalt.
 1533.  
 1534. &lt;/ul&gt;
 1535.  
 1536. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/BROD" rel="tag"&gt;BROD&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/De Forenede Bryggerier" rel="tag"&gt;De Forenede Bryggerier&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Klokk" rel="tag"&gt;Klokk&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøisom" rel="tag"&gt;Nøisom&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Rena" rel="tag"&gt;Rena&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ringnes" rel="tag"&gt;Ringnes&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Rygr" rel="tag"&gt;Rygr&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Siste Sang" rel="tag"&gt;Siste Sang&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Wettre" rel="tag"&gt;Wettre&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1537.  
 1538. </description>
 1539.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-43.html</guid>
 1540.      <category>/beer/nyheter</category>
 1541.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-43.html#writeback</comments>
 1542.    </item>
 1543.  
 1544.    <item>
 1545.      <title>Siste vers for Siste Sang?</title>
 1546.      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 17:53:29 GMT</pubDate>
 1547.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/SisteVers.html</link>
 1548.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Norbrew-systemet er skalert en god del ned siste året. Først
 1549. røyk bryggerivisjonene i Bodø, og deretter bryggeriene på Voss og
 1550. Fedje samt Bryggeland-kjeden. Ett lyspunkt har vært brewpuben Siste
 1551. Sang i Oslo – men nå ser det ut til at denne siste Norbrew-aktiviteten
 1552. står i fare for å klappe sammen.&lt;/i&gt;
 1553.  
 1554. &lt;!-- intro --&gt;
 1555.  
 1556. &lt;p&gt;Bak Siste Sang står driftsselskapet Oslo &amp;amp; Akershus Bryggeri,
 1557. som tidligere ble sugd opp som et datterselskap av Norbrew. Nylig har
 1558. Norbrew sendt ut tilbud om frivillig akkord til kreditorene til Oslo
 1559. &amp;amp; Akershus bryggeri – det vil i praksis si at de har startet
 1560. gjeldsforhandlinger. Om de ikke får det til, er det vanskelig å se
 1561. noen annen utvei enn skifteretten og konkursbegjæring. De beskriver at
 1562. andelen gjeld som er sikret ved pant «er langt over» det man vil kunne
 1563. få ut ved konkurs eller salg, og dermed maner de selv frem
 1564. konkursspøkelset.
 1565.  
 1566. &lt;p&gt;Dessverre er det ennå ikke levert noe 2017-regnskap for Oslo &amp;amp;
 1567. Akershus Bryggeri til Brønnøysund, så det siste regnskapet vi har å
 1568. forholde oss til er for 2016. Samme forhold gjelder forøvrig
 1569. morselskapet Norbrew. Det er et temmelig dårlig tegn når Halloween
 1570. nærmer seg uten at årsregnskapet har materialisert seg, og det er
 1571. nærliggende å mistenke at innholdet er skremmende lesning.
 1572.  
 1573. &lt;p&gt;Men om vi går tilbake til 2016-regnskapet, så gikk Oslo &amp;amp;
 1574. Akershus Bryggeri med 3,05 mill i underskudd i årsresultat før
 1575. skatt. Da var også faste verdier verdsatt til 10,4 mill, samt at de
 1576. hadde akkumulert 2,37 mill i utsatt skattefordel. De bokførte også en
 1577. «goodwill» på 4,78 mill, men alle som har fulgt mine tidligere
 1578. utledninger om Norbrew vet vel hva jeg mener om denne
 1579. goodwill-bokføringen.  På samme tidpunkt hadde de totalt 23,4 mill i
 1580. gjeld. Dette gjelder situasjonen ved inngangen til 2017, så disse
 1581. tallene er idag 22 måneder gamle.
 1582.  
 1583. &lt;p&gt;Det er imidlertid ikke bare et sterkt forsinket 2017-regnskap som
 1584. har blinket som et iltert varsellys rundt Siste Sang. Daglig leder
 1585. fratrådte i mai, og skal vi forholde oss til det som er innmeldt til
 1586. Brønnøysund, har det ikke kommet noen ny etterpå. Gründeren Geir
 1587. Hjorth gav et litt resignert og bitter-søtt intervju i slutten av
 1588. august om Norbrew-investeringene sine til &lt;a
 1589. href="https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2018/09/01/195428541/jeg-har-virkelig-provd-lykkes-med-norbrew"&gt;Finansavisen&lt;/a&gt;
 1590. under tittelen &lt;i&gt;«Jeg har virkelig prøvd å lykkes med Norbrew»&lt;/a&gt;.&lt;/i&gt;
 1591.  
 1592. &lt;p&gt;Siste Sang har brygget endel av sine øl hos Arendals Bryggeri, slik
 1593. som en rekke bryggverk-løse bryggerier har gjort. Dette forundret
 1594. mange, siden Siste Sang fikk levert et flunkende nytt bryggeri fra
 1595. ANT. Lenge stod det urørt, visstnok fordi det manglet noen deler.  Det
 1596. er underlig, siden ANT leverer «nøkkelferdige» bryggerier, så det må
 1597. formodentlig ha vært noe mer til saken enn at noen somlet med å
 1598. montere den siste delen.  Det ble også sagt at mens dette stod på,
 1599. hadde de minst én brygger som gikk og trakk lønn og ikke fikk gå løs
 1600. på de oppgavene han egentlig var ansatt for.
 1601.  
 1602. &lt;p&gt;Kapital har skrevet om hvordan investorer og småsparere fikk kjøpe
 1603. aksjer i Norbrew og Voss Fellesbryggeri til priser som var flerfoldige
 1604. ganger over de prisene som ble brukt i fusjonsprosessene internt. I en
 1605. rekke intervjuer og artikler (&lt;a
 1606. href="https://www.h-avis.no/bergen/landet-rundt/nyheter/lederflukt-fra-olsatsing/s/5-62-645318"&gt;f.eks
 1607. her - paywall&lt;/a&gt;) har den ene historien etter den andre kommet frem,
 1608. der gjennomgangstemaet har vært hårete personalhåndtering. Bedre
 1609. ble det ikke av at Bergensavisen gjennom flere artikler koblet
 1610. Norbrew-gründere til pyramide-systemet Lyoness. Riktignok har det rent
 1611. ut begrenset med penger fra Norbrew til Lyoness, men skaden i renomé
 1612. har vært desto større.
 1613.  
 1614. &lt;p&gt;Inntrykket mitt er at problemene har sirklet rundt morselskapet
 1615. Norbrew og dets forhold til datterselskapene, snarere enn internt i
 1616. datterselskapene. For oss som har lest avisartikler og regnskaper, er
 1617. det lett å sitte igjen med et inntrykk at Norbrew innad i konsernet
 1618. har sentralisert verdier opp til morselskapet og etterlatt gjeld hos
 1619. datterselskapene. Hvor verdiene har tatt veien får være bobestyreres
 1620. oppgave å finne ut av – gjelda ser i hvert fall ikke ut til å ha
 1621. forsvunnet av seg selv.
 1622.  
 1623. &lt;p&gt;Mange ristet på hodet og mumlet at dette umulig kunne gå i
 1624. lengden. Og dermed er vi tilbake til dagens Siste Sang. Bryggeriet har
 1625. informert kreditorene sine om at de gjeldsmessig allerede står under
 1626. vann til godt over topplua. Samtidig skisserer man en løsning som
 1627. fordrer at aksjene nedskrives til null, at banken ettergir betydelig
 1628. gjeld, at halvparten av øvrige pantelån forlenges til etter at bankens
 1629. lån er nedbetalt, og at det samles ny kapital gjennom konvertible lån
 1630. og aksjeemisjon. Som en del av denne planen skal
 1631. leverandør-kreditorene få 30% av pålydende på utestående, men først
 1632. etter aksjeemisjonen og under forutsetning av at de frafaller øvrige
 1633. krav og renter. Det er lettere å se hva kreditorene taper, enn hva
 1634. eierne beholder gjennom en slik ordning. Spørsmålet er om Norbrews
 1635. etterhvert litt frynsete rykte vil kunne torpedere en slik ordning.
 1636.  
 1637. &lt;p&gt;Dog, man kan jo ikke se bort fra at en eller annen investor plutselig
 1638. rir inn som en hvit ridder og legger igjen en haug med penger på
 1639. bordet ... men jeg tviler. Tidsånden er at investeringer i
 1640. mikrobryggerier ikke er noen enkel vei til gode fortjenester. Dessuten
 1641. er det så mange andre bryggerier som man kan investere i, som ikke
 1642. allerede er på minussiden, og som har en mindre turbulent historikk.
 1643.  
 1644. &lt;p&gt;På den andre siden, bryggeriet har materiell som i januar 2017 ble
 1645. verdsatt til over 10 mill, og det fremskrevne underskuddet er verd
 1646. endel når og hvis bryggeriet noensinne går med overskudd. Selv om
 1647. regnskapsverdien er negativ, så er det betydelige verdier i
 1648. selskapet. Strengt tatt er det nettopp en slik floke som skifteretten
 1649. er skapt for å løse opp i.
 1650.  
 1651. &lt;p&gt;Norbrew har gitt seg selv en frist til onsdag ettermiddag med få
 1652. til en frivillig akkord med kreditorene. Slike avtaler er avhengig av
 1653. at alle kreditorer blir med. Om de ikke får dét til, formoder jeg at
 1654. skifteretten er neste trinn i prosessen, for tross alt har jo
 1655. bryggeriet selv indikert at de ikke har midler til å dekke gjelda. Vi
 1656. får følge med på torsdag.
 1657.  
 1658. &lt;p&gt;Untappd-ticker'e som mangler noe av det som Siste Sang har på tapp,
 1659. bør vite å kjenne sin besøkelsestid.
 1660.  
 1661. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/konkurs" rel="tag"&gt;konkurs&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Norbrew" rel="tag"&gt;Norbrew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Siste Sang" rel="tag"&gt;Siste Sang&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1662.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/SisteVers.html</guid>
 1663.      <category>/beer</category>
 1664.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/SisteVers.html#writeback</comments>
 1665.    </item>
 1666.  
 1667.    <item>
 1668.      <title>Folkeaksjonen for Pilsen</title>
 1669.      <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 20:22:50 GMT</pubDate>
 1670.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/FolkeaksjonenForPilsen.html</link>
 1671.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Fra tid til annen snubler man over beviser betydningen som
 1672. Folkeaksjonen for Pilsen i 1979-1980 hadde. Jeg startet med å lete
 1673. etter noe helt annet hos Nasjonalbiblioteket, men endte med
 1674. Folkeaksjonen.&lt;/i&gt;
 1675.  
 1676. &lt;!-- intro --&gt;
 1677.  
 1678. &lt;p&gt;Det er i ettertid lett å overse Folkeaksjonen for Pilsen. De
 1679. blokkerte en endring, og derfor er det i historisk sammenheng ikke
 1680. fullt så lett å se deres betydning. Mens det stod på, gikk det
 1681. imidlertid høylytt for seg, og om de ikke hadde vunnet frem, ville
 1682. ølmarkedet i Norge kunne sett ganske annerledes ut.
 1683.  
 1684. &lt;p&gt;Jeg ble minnet på det mens jeg fiklet litt med
 1685. Nasjonalbiblioteketets sider med N-Gram fra norske aviser og
 1686. bøker. Det er en database over frekvensen av ord i bøker og aviser
 1687. over tid. Jeg var i utgangspunktet ute etter å se hvordan ølnavn som
 1688. bayer, bock og pilsner har gått opp og ned i fokus. Imidlertid var det
 1689. en underlig topp for «pils» i 1980, og det måtte granskes nærmere.
 1690.  
 1691. &lt;p&gt;Det var først etter at jeg også søkte etter «pilsen» og
 1692. «folkeaksjonen» at sammenhengen ble tydelig. Se selv på denne grafen,
 1693. som er hentet fra Nasjonalbibliotekets sider for aviser etter 1900:
 1694.  
 1695. &lt;p align="center"
 1696. style="font-size: 75%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif"&gt;
 1697. &lt;img width="85%;"
 1698. src="/images/FolkeaksjonenForPilsen.png" alt="Folkeaksjonen og Pilsen"/&gt;&lt;br&gt;
 1699. &lt;i&gt;&lt;b&gt;Søkedata fra Nasjonalbiblioteket rundt Folkeaksjonen og Pilsen.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1700.  
 1701.  
 1702. &lt;p&gt;Her må det sies at det også fantes en folkeaksjonen mot utbygging
 1703. av Alta-vassdraget, som ble stiftet i 1978 og lenkegjengen deres var i
 1704. aksjon i 1979. Toppen rundt «folkeaksjon» faller sammen med at
 1705. utbygningen starter i 1981. Men omtrent samtidig oppstod også
 1706. Folkeaksjonen for Pilsen, som skulle forhindre at pilsen ble utvannet
 1707. – i praksis at all øl sterkere enn sterkøl måtte selges fra
 1708. Vinmonopolet. På dette tidspunktet var det i Norge tillatt med øl bare
 1709. opp til 7,0%, men alt øl kunne selges i butikk.
 1710.  
 1711. &lt;p&gt;Folkeaksjonen for Pilsen ble dannet i 1979 og vokste enormt raskt,
 1712. for så å vinne i mai 1980 – da regjeringen skrinla planene for
 1713. «utvanning» av pilsen. Da hadde folkeaksjonen fått 200.000 medlemmer
 1714. på 7 måneder. Medlemmene rant inn i bøtter og spann og overdøvet alt
 1715. hva avholdsbevegelsen noensinne hadde fått til. Den var også blitt en
 1716. potent politisk maktfaktor som Regjering og Storting var redde for å
 1717. legge seg ut med.
 1718.  
 1719. &lt;p&gt;Som man ser av grafen, er det en betydelig topp for både «pils» og
 1720. «pilsen». Toppen er enda større for «folkeaksjonen», men her må vi
 1721. anta en stor andel har med Alta-aksjonen å gjøre. Toppen rundt 1953
 1722. var Folkeaksjonen mot Samnorsk. Man kunne jo for tydelighetens skyld
 1723. ha ønsket seg at Folkeaksjonen mot utbygging av Altavassdraget og
 1724. Folkeaksjonen for Pilsen lå lengre unna hverandre i tid – men det er
 1725. allikevel god grunn til å anta utfra disse tallene at Folkeaksjonen
 1726. for Pilsen var en grundig organisert aksjon som effektivt blokkerte en
 1727. politisk endring.
 1728.  
 1729. &lt;p&gt;Og siden vi om vel en uke får utnevningen av Året Ølhund 2018, kan
 1730. det jo nevnes at Børre Eduard Werner – som tok initiativet til
 1731. Folkeaksjonen for Pilsen – ble årets ølhund i 1982. Presidenten i
 1732. Folkeaksjonen – Kåre Siem – var årets ølhund i 1975, men selvfølgelig
 1733. ikke relatert til Folkeaksjonen. Og ikke minst ble Rolv Wesenlund
 1734. Årets Ølhund i 1985. Han var president i Pilsens Venner, som var
 1735. arvtakeren til Folkeaksjonen for Pilsen.
 1736.  
 1737. &lt;p&gt;De som har lyst til å forsøke med ulike søk på Nasjonalbibliotekets
 1738. N-gram-tjeneste kan finne den på &lt;a
 1739. href="https://www.nb.no/sp_tjenester/beta/ngram_1/"&gt;https://www.nb.no/sp_tjenester/beta/ngram_1/&lt;/a&gt;.
 1740.  
 1741. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Folkeaksjonen" rel="tag"&gt;Folkeaksjonen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/pils" rel="tag"&gt;pils&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/årets ølhund" rel="tag"&gt;årets ølhund&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1742. </description>
 1743.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/FolkeaksjonenForPilsen.html</guid>
 1744.      <category>/beer</category>
 1745.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/FolkeaksjonenForPilsen.html#writeback</comments>
 1746.    </item>
 1747.  
 1748.    <item>
 1749.      <title>Smånyheter uke 45/2018</title>
 1750.      <pubDate>Sun, 21 Oct 2018 21:37:25 GMT</pubDate>
 1751.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-42.html</link>
 1752.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Huff, det er lenge siden sist nå :-) Familie og jobb tar prioritet,
 1753. og så forsøker jeg å bruke litt mer tid på hjemmebryggingen i
 1754. tillegg. Dermed blir det tidvist litt opphold i bloggingen. Det tar
 1755. endel tid å skrive, og ikke minst nyhetene krever endel innsats for å
 1756. luke ut feil – selv om noen alltid sniker seg gjennom. Men her kommer
 1757. ulike nyheter, hvorav noen er oppsummerende for de passerte ukene.&lt;/i&gt;
 1758.  
 1759. &lt;!-- intro --&gt;
 1760.  
 1761. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Petter Nome gir seg i BROD&lt;/b&gt; fra nyttår. Det har vært endel
 1762. tunge saker de siste årene, og han har gjort et formidabelt arbeid.
 1763. Den tyngste saken i nyere tid er nok sukkeravgiften – som har vært
 1764. politisk fastlåst. Dessuten har det vært en rekke saker opp gjennom
 1765. årene der byråkratiet har vært så tungrodd at det har gitt vibber av
 1766. obstruksjon. Da tenker jeg blant annet på tolkningsendringer rundt
 1767. reklame og gårdsutsalg. La meg også tippe at de norske bryggeriene
 1768. ikke er en enkel gruppe å koordinere – det er vel litt som å gjete
 1769. katter, tenker jeg.
 1770.  
 1771.  
 1772. &lt;p&gt;&lt;b&gt;BrewDog peiser på.&lt;/b&gt; For noen uker siden kom nyheten om at de
 1773. &lt;a
 1774. href="https://www.vg.no/reise/i/9m4Epq/apnet-i-ohio-hotellet-for-ihuga-lhunder"&gt;åpnet
 1775. et «Dog House»&lt;/a&gt; i Ohio, i praksis et hotell med BrewDog og øl som
 1776. tema, og med tappekraner på rommene. Nylig kom nyheten om at
 1777. BrewDog-puben på Canary Wharf i London tillater betaling i Bitcoins da
 1778. den åpnet denne uka. Det føyer seg inn i rekken av sprelske påfunn
 1779. knyttet til BrewDog.
 1780.  
 1781.  
 1782. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Gulating søker&lt;/b&gt; &lt;a
 1783. href="https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=130637831"&gt;franchise-taker
 1784. til ny pub&lt;/a&gt; på Lillestrøm. Vedkommende skal være eier og driver av
 1785. puben, som de beskriver som Lillestrøms beste og mest særpregede pub.
 1786. Dette er en del av den store planen om at Gulating skal åpnet en stor
 1787. pub-kjede i Norge. Helt problemfritt har det dog ikke vært, for
 1788. Gulating-puben i Fetsund stengte nylig ifølge Romerikes Blad
 1789. 20. okt, etter at eierne kranglet om det var grunnlag for videre
 1790. drift, etter at de hadde tapt mye penger.
 1791.  
 1792.  
 1793. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Skavli legger ned&lt;/b&gt; ifølge &lt;a
 1794. href="https://www.ht.no/nyheter/2018/09/04/Legger-ned-Skavli-Brygghus-17452013.ece"&gt;Harstad
 1795. Tidende&lt;/a&gt;. Dette bryggeriet startet i 2013 nær Evenes
 1796. flyplass. Bryggeriet var opp på 4000 liter øl i 2017, som var
 1797. produksjonstopp. Økonomien gikk ikke tilstrekkelig rundt, og Liss-Mari
 1798. Kanebog legger ned mens leken er god. Utstyret blir solgt.
 1799.  
 1800.  
 1801. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Berg Brygg og Børst&lt;/b&gt; har fått statlig bevilling for
 1802. tilvirkning. De holder til i Sponvika like ved svenskegrensa utenfor
 1803. Halden. Da jeg omtalte dem tidligere i år under søknadsprosessen,
 1804. pekte vibbene i retning av et hobbybryggeri med bevilling. Jeg finner
 1805. ingenting i dag som undergraver det.
 1806.  
 1807.  
 1808. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Monkey Brew, Klostergården og Stone&lt;/b&gt; brygger sammen på
 1809. Klostergården i Trondheimsfjorden. Tanken er å lage et steinbier der
 1810. de bruker glødende kokstein. Man er vel ikke helt sikre på hvordan
 1811. dette vil slå ut, hvilket gjør denne colab'en litt ekstra morsom. Det
 1812. er Thomas Tyrell, den tyske headbrewer'en fra Stones bryggeri i Berlin
 1813. som har kommet til Norge for gjøre dette. Monkey Brew har brygget
 1814. endel hos Klostergården allerede, men har nå skaffet seg sitt eget
 1815. bryggeri etter at de kjøpte bryggverket etter Grim og Gryt.
 1816.  
 1817.  
 1818. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Fjellbryggeriet har fått ny brygger.&lt;/b&gt; Han heter Carl Koch og
 1819. har bryggefaglig utdanning som Brau- und Matzmeister fra Tyskland, og
 1820. dermed entrer Fjellbryggeriet ved Tuddal Høyfjellshotell en liten men
 1821. eksklusiv klikk av norske bryggerier med tyskutdannede
 1822. bryggere. Såvidt jeg kommer på i farten er det bare Wolfgang Lindell
 1823. på E. C. Dahls og Jens Niemann ved Lomb som er de andre med tysk
 1824. utdanning, men jeg er usikker på hva de er utdannet som. Carl har
 1825. forøvrig hospitert hos Austmann i fjor eller forfjor.
 1826.  
 1827.  
 1828. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ostehuset Domkirkeplassen&lt;/b&gt; i Stavanger får statlig bevilling
 1829. for tilvirkning. Det er litt usikkert om de tenker på øl eller vin,
 1830. men de føyer seg inn i en rekke med aktører som ikke umiddelbart er
 1831. typiske bryggerier og som skaffer seg tilvirkningsbevilling.
 1832.  
 1833.  
 1834. &lt;p&gt;&lt;b&gt;TMG, tidl. Oosterrijsen&lt;/b&gt; slettes etter avsluttet
 1835. bobehandling, da det ikke er midler i boet til videre behandling. Det
 1836. var lenge aktivitet for å drive videre. Bryggeriet kom vel aldri i
 1837. gang med eget utstyr, men brygget flere øl ved Arendals bryggeri.
 1838.  
 1839.  
 1840. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Finnskogen Mikrobryggeri legger ned&lt;/b&gt; ifølge &lt;a
 1841. href="http://www.isolor.no/nyheter/vil-heller-laere-folk-hjemmebrygging-enn-aa-starte-nytt-bryggeri"&gt;iSolør.no&lt;/a&gt;. Mannen
 1842. bak bryggeriet – Vemund Jensen – gir ikke opp bryggingen helt, men
 1843. kommer til å hjemmebrygge, samt at han vil satse på kursing i
 1844. hjemmebrygging. Utfra hva han fortalte avisen, var det godt salg, men
 1845. for store utgifter til at det hele kunne gå rundt.
 1846.  
 1847.  
 1848. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Stavanger Mikrobryggeri&lt;/b&gt; har fått statlig
 1849. tilvirkningsbevilling.
 1850.  
 1851.  
 1852. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Avishuset Bryggeri&lt;/b&gt; har fått statlig
 1853. tilvirkningsbevilling. Dette er driftsselskapet bak Brix Brygghus i
 1854. Bryne. Selskapet har leiebrygget litt, men planen er å bli operative i
 1855. november med bryggeriutstyr kjøpt i Kina. Med statlig bevilling på
 1856. plass, kan de også brygge for salg utenfor egne lokaler.
 1857.  
 1858.  
 1859. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Fæby Bryggeri&lt;/b&gt; i Verdal har fått kommunal bevilling for
 1860. tilvirkning og import. De tenker å ha servering på gården i tillegg
 1861. til produksjon. Fæby ligger på Fæby gård – en gammel storgård som
 1862. ligger bare et par hundre meter bortenfor yttergrensa for
 1863. tettbebyggelsen i Verdal sentrum. Bak Fæby står blant andre Arne Marius
 1864. Haugen, som er Norgesmester i hjemmebrygging.
 1865.  
 1866.  
 1867. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Una Bryggeri &amp;amp; Kjøkken&lt;/b&gt; er nå ferdig bobehandlet,
 1868. ettersom det ikke er tilstrekkelige midler i boet til videre
 1869. behandling, og selskapet slettes. Una gikk konkurs for en tid
 1870. tilbake. En stund var stedet påtenkt som et medlem i Norbrew-familien,
 1871. og det var overlapp i persongalleri rundt Una og Norbrew.
 1872.  
 1873.  
 1874. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Raa Brewing Company&lt;/b&gt; i Råde fikk på plass statlig
 1875. tilvirkningsbevilling for noen få uker siden. &lt;a
 1876. href="https://www.facebook.com/raabrewing/"&gt;Ifølge facebooksidene&lt;/a&gt;
 1877. er dette er et helt nystartet bryggeri, som tidligere denne måneden
 1878. stilte på Råde Parkfestival. De to første, tilgjengelige ølene deres
 1879. ser ut til å være en humlete blond og en New England PA. De har ikke
 1880. somlet med å få ølet ut, og er allerede å finne i enkelte
 1881. spesialbutikker.
 1882.  
 1883.  
 1884. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Evje Mikrobryggeri&lt;/b&gt; er oppløst. Selskapet ble startet i 2012
 1885. i en gammel brakke på tidligere Evjemoen militærleir. i 2013 estimerte
 1886. de &lt;a
 1887. href="https://www.nrk.no/sorlandet/setesdal-far-sitt-eige-olbryggeri-1.10899787"&gt;overfor
 1888. NRK Sørlandet&lt;/a&gt; at de ville selge 25-50.000 flasker fordelt på 6-7
 1889. sorter øl. De ser ut til å ha produsert wit, bitter, saison, mild,
 1890. session IPA og en wienna, men det virker som det sluttet å brygge
 1891. rundt 2015.
 1892.  
 1893.  
 1894. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Agnes brygghus&lt;/b&gt; i Stavern har fått statlig tilvirkningsbevilling.
 1895.  
 1896.  
 1897. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Korn Bryggeri&lt;/b&gt; er slettet fra foretaksregisteret. Bryggeriet
 1898. ble startet i 2014 i den gamle Trygdeheimen i Eresfjord, og driften
 1899. ble avviklet og utstyret solgt i fjor sommer.
 1900.  
 1901.  
 1902. &lt;p&gt;Brønnøysundregisterne rydder, og har sendt varsel om manglede
 1903. revisor til &lt;b&gt;The Brewery Gulskogen&lt;/b&gt; og til &lt;b&gt;Brygghuset
 1904. Farsund&lt;/b&gt;. I praksis er dette ikke så skummelt som det høres ut, for
 1905. begge er trolig godt innenfor kravene til ikke å skulle
 1906. revideres. Problemet er imidlertid ikke så mye at det er høye krav for
 1907. å kunne fravelge revisor, men at dette ikke er noe man kan gjøre i
 1908. ettertid. Dermed må de vel skaffe seg en revisor, og så eventuelt
 1909. fravelge vedkommende ved neste anledning. Et bryggeri som har vært
 1910. gjennom denne prosessen er &lt;b&gt;Jæren Bryggeri&lt;/b&gt;, som ble
 1911. tvangsoppløst av tingretten 1. oktober. De ble varslet om manglende
 1912. registrert revisor 2. juli i år. Dette selskapet ble stiftet av
 1913. Henning Thoresen sommeren 2015. I praksis har det vært et sovende
 1914. selskap som bare har satt på navnerettigheter – og mange trodde at det
 1915. skulle eleveres til Thoresens og REMAs samarbeidsbryggeri i Rogaland,
 1916. men det ble Rygr som fikk den æren (og det er forøvrig et bryggerinavn
 1917. det er lettere å få varemerke på). Noen har kanskje også lagt merke
 1918. til at &lt;b&gt;To Tårn&lt;/b&gt; nylig ble slettet fra Brønnøysund etter at
 1919. bobehandlingen var ferdig. Thoresen forteller at det ikke er noen
 1920. dramatikk i det, og at det kun er selskapet med orgnummer som slettes,
 1921. men alt av innhold er overført. Visjonene rundt et slagkraftig To Tårn
 1922. jobbes det fortsatt med.
 1923.  
 1924.  
 1925. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Salikatt Bryggeri&lt;/b&gt; i Stavanger har fått tillatelse til å åpne
 1926. eget bryggeriutsalg.
 1927.  
 1928.  
 1929.  
 1930. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Korvald Søndre Mikrobryggeri&lt;/b&gt; har skiftet navn til KSM
 1931. Forlag, og har nå som formål å drive forlagsvirksomhet. Det er litt
 1932. snodig at det beholder initialene for bryggeriet, men det er vel ikke å
 1933. forvente at det kommer mer øl fra dem.
 1934.  
 1935.  
 1936. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Sleeping Queen Brewery&lt;/b&gt; er det nye navnet på Lauvanger
 1937. Bryggeri. Samtidig er forretningsadressen flyttet fra Lavangen til
 1938. Narvik. Dette er i tråd med at bryggeriutstyret ble observert satt på
 1939. lager av avisen Fremover i Narvik i august. Det snakkes om at
 1940. bryggeriet skal starte opp igjen i Torvhallen. I sommer fortalte
 1941. Folkebladet at bryggeriet ble lagt ned i Lavangen, fordi det ikke
 1942. svarte seg og markedet var for lite.
 1943.  
 1944.  
 1945. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Priskrig.&lt;/b&gt; Gulating startet en priskrig med dagligvarekjedene
 1946. ved å annonsere for ... «priskrig». I en &lt;a
 1947. href="https://e24.no/naeringsliv/vin-og-oel/kaster-seg-med-i-priskrigen-gaar-mot-blodbad-i-oelbransjen/24462913"&gt;artikkel
 1948. i e24.no&lt;/a&gt; argumenteres det for at krigen nå er i gang, og at det
 1949. gir resultater for Gulating. På den andre siden spås det i samme
 1950. artikkel at det går mot et blodbad i norsk bryggeribransje. Og da
 1951. snakker vi for en gangs skyld ikke om navnet på en ny øltype.
 1952.  
 1953.  
 1954.  
 1955. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Varemerkenytt:&lt;/b&gt;
 1956.  
 1957. &lt;ul&gt;
 1958.  
 1959. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Franske Ninkasi Enterprises&lt;/b&gt; har søkt om
 1960. &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Ninkasi»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, både navnet og et bildemerke av en stilisert,
 1961. dansende, sensuell kvinne.  Man skulle tro at dette var noe som
 1962. amerikanske Ninkasi Brewing Company ville være interessert i, og de
 1963. hadde faktisk dette varemerket, men deres registrering fra 2007
 1964. opphørte etter at den ikke ble fornyet, og det ser ut til at det
 1965. franske bryggeriet, destilleriet og pubkjeden med samme navn visste
 1966. sin besøkelsestid.
 1967.  
 1968. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Atna Øl&lt;/b&gt; søker om figurmerket på ulvepoten, som de har brukt
 1969. siden bryggeriet ble startet som Atna Bryggeri. Det er dog ikke
 1970. innlysende, for jeg mener å ha sett flere andre bryggerier som har
 1971. brukt ulvespor som bryggerimerke.
 1972.  
 1973. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Weihenstephaner&lt;/b&gt; søker om et underlig figurmerke der en
 1974. kuttekledt bjørn bærer to fat via et åk og viser maloik – som «sign of
 1975. the horn» à la black metal.  Det gir meg flere vibber om at
 1976. ølbryggerier og black metal er i ferd med å finne hverandre. Fra før
 1977. kjenner vi jo Wachen Brauereis registrering av norrøne guder, men
 1978. Wachen er ikke noe gammelt regionalt bryggeri, men mer etslags
 1979. eventbryggeri for den store metall-festivalen som foregår i Wachen
 1980. hvert år.
 1981.  
 1982. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Henning Thoresen&lt;/b&gt; søker om om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Basement
 1983. Brew»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Bragepils»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Snø»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;,
 1984. &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Plz»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Østmarka Tursjokolade»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; gjennom
 1985. sitt enkeltmannsforetak, mens han søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Make Peace, Drink
 1986. Beer»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Drink Beer, Make Love»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; gjennom Nordic
 1987. Breweries – tidligere ...
 1988.  
 1989. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;United Breweries&lt;/b&gt; søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Flying Horse Lager
 1990. Beer»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; og &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Tajmahal Lager Beer»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;.
 1991.  
 1992. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neumarkter Lammsbräu&lt;/b&gt; søker om
 1993. &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Urstoff»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. &lt;b&gt;Kronenbourg&lt;/b&gt; søker om sin logo, mens
 1994. &lt;b&gt;Raderberger Gruppe&lt;/b&gt; søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Clausthaler»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Alle
 1995. disse faller vel i kategorien av kjente bryggerier som sikrer retten
 1996. internasjonalt til varemerker de allerede har brukt i svært lang tid.
 1997.  
 1998. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Små vesen&lt;/b&gt; søker om &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Rakfiskøl»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, og det
 1999. tror jeg ikke de kommer helt i mål med. Det har vel vært Atna som har
 2000. brygget dette for ulike rakfiskprodusenter.  Dessuten er det slik at
 2001. man ikke får varemerkeregistrert «øl» pluss en matrett, som i
 2002. betydningen øl som passer til denne retten, liksom man heller ikke får
 2003. registrert et større stedsnavn pluss «øl».
 2004.  
 2005. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Villbrygg&lt;/b&gt; har fått registrert &lt;b&gt;&lt;i&gt;«Villvin»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Dette er et
 2006. lite bryggeri i Oslo med fokus på ville vekster og urban dyrking og
 2007. lokale bønder. De har tidligere registrert «Villbrygg», og den nye
 2008. registreringen viser nok at de tenker fermentering i en bredere
 2009. kontekst enn bare øl.
 2010.  
 2011. &lt;/ul&gt;
 2012.  
 2013. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Agnes" rel="tag"&gt;Agnes&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Atna" rel="tag"&gt;Atna&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Berg" rel="tag"&gt;Berg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/BrewDog" rel="tag"&gt;BrewDog&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Brix" rel="tag"&gt;Brix&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/BROD" rel="tag"&gt;BROD&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Evje" rel="tag"&gt;Evje&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Farsund" rel="tag"&gt;Farsund&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Finnskogen" rel="tag"&gt;Finnskogen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Fjellbryggeriet" rel="tag"&gt;Fjellbryggeriet&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Fæby" rel="tag"&gt;Fæby&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Gulating" rel="tag"&gt;Gulating&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Jæren" rel="tag"&gt;Jæren&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Klostergården" rel="tag"&gt;Klostergården&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Korn" rel="tag"&gt;Korn&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Korvald Søndre" rel="tag"&gt;Korvald Søndre&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Lauvanger" rel="tag"&gt;Lauvanger&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Monkey Brew" rel="tag"&gt;Monkey Brew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Oosterrijsen" rel="tag"&gt;Oosterrijsen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Raa" rel="tag"&gt;Raa&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Salikatt" rel="tag"&gt;Salikatt&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Skavli" rel="tag"&gt;Skavli&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sleeping Queen" rel="tag"&gt;Sleeping Queen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Små Vesen" rel="tag"&gt;Små Vesen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Stone" rel="tag"&gt;Stone&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/To Tårn" rel="tag"&gt;To Tårn&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Una" rel="tag"&gt;Una&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Villbrygg" rel="tag"&gt;Villbrygg&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 2014.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-42.html</guid>
 2015.      <category>/beer/nyheter</category>
 2016.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-42.html#writeback</comments>
 2017.    </item>
 2018.  
 2019.    <item>
 2020.      <title>Smakstips #13 - Tomt glass</title>
 2021.      <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 21:34:04 GMT</pubDate>
 2022.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Smakstips-013-tomt-glass.html</link>
 2023.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Du trodde kanskje at når ølglasset var tomt, så var smakingen
 2024. over? Neida, da begynner neste fase, for det er nyttige ting man kan
 2025. utlede av et tomt ølglass, så hold servitørene borte fra å samle inn
 2026. glassene.&lt;/i&gt;
 2027.  
 2028. &lt;!-- intro --&gt;
 2029.  
 2030. &lt;p&gt;Enkelt aromaer kan være vanskelig å fange under smaking av et øl,
 2031. men de trår langt mer brutalt frem dersom du lukter på det tomme
 2032. glasset. Min erfaring er at dette især gjelder noen
 2033. indikatorer på oksidasjonsprosesser. Én dufter av papir og papp –
 2034. selv om den også minner meg om støvete landevei. En annen dufter av
 2035. honning, litt floralt som lynghonning.
 2036.  
 2037. &lt;p&gt;Om jeg skal forsøke meg på en forklaring må det være at disse
 2038. stoffene overdøves av andre aromastoffer før ølglasset er tomt. Eller
 2039. kanskje de er så lite flyktige at de begynner å fordampe i noe monn
 2040. først når den siste resten av ølet tørker inn? Det eneste jeg vet er
 2041. at jeg har langt vanskeligere for å fange disse to aromaene i et
 2042. halvfullt glass enn i et tomt glass.
 2043.  
 2044. &lt;p&gt;Det andre jeg har lagt merke til, er at øl jeg mistenker for å være
 2045. oksidert eller lagringsskadd, ofte etterlater en eller begge av disse
 2046. aromaene i det tomme glasset. Som observasjon er dette selvfølgelig
 2047. anekdotisk, men personlig er jeg overbevist om at det er en
 2048. sammenheng: øl uten vage og begynnende problemer har i liten grad
 2049. disse to aromaene i det tomme glasset.
 2050.  
 2051. &lt;p&gt;Hva mener jeg med lagringsskadd eller oksidert øl? Det er ofte øl
 2052. som starter helt greit, ja til og med lovende.  Men så viser det seg
 2053. ganske snart at aromaen er litt kortlevd. Det er gjerne et øl som
 2054. taper seg raskt. Ølet er «opp som en løve, ned som en fell». Du har
 2055. sikkert også åpnet et flaske kjent entusiasmen stige frem i
 2056. førsteinntrykket – og så fem minutter senere sitter du med glasset og
 2057. lurer på hva du egentlig så i dette ølet. Ølet er fremdeles greit, men
 2058. det er litt ukomplekst og uspennende, kanskje litt utydelig i
 2059. smaksbildet sitt.
 2060.  
 2061. &lt;p&gt;Så kommer ned til bunnen av glasset, og jeg lar det stå et
 2062. par minutter. Når jeg så snuser på det kommer det frem en aroma av
 2063. støv og eller honning. På det stadiet i ølsmakingen faller liksom
 2064. brikkene på plass for meg. Erfaringsmessig er det ofte slik at aromaen i
 2065. det tomme glasset er sterkest etter 15-20 minutter.
 2066.  
 2067. &lt;p&gt;De fleste er enige i at støv- og papp-preget kommer fra oksidering
 2068. og skyldes trans-2-nonenal. Det er litt mer uklarhet rundt
 2069. honningpreget. Normalt kobler man honningaroma i øl til
 2070. 2,3-pentandion. Dette kommer fra gjæren, og har derfor neppe noe med
 2071. oksidering å gjøre. Likevel mener jeg at honningpreg i tomt glass
 2072. fremstår som en indikator på et trøblete øl, men det er jo
 2073. selvfølgelig mulig at den kan ha flere kilder, og at flere stoffer kan
 2074. oppfattes som honningpreg.
 2075.  
 2076. &lt;p&gt;Her er hvordan jeg vanligvis fanger opp disse aromaene:
 2077.  
 2078. &lt;ul&gt;
 2079.  
 2080. &lt;li&gt;Like før du tar siste slurken, virvle resten av ølet i en rask
 2081. bevegelse i glass
 2082.  
 2083. &lt;li&gt;Drikk resten av ølet, og «drikk dråpen» – dvs den aller siste dråpen med øl.
 2084.  
 2085. &lt;li&gt;La ølglasset stå 2-3 minutter, lukt på det i ett langt drag.
 2086.  
 2087. &lt;li&gt;La ølglasset stå enda 10-12 minutter, lukt på det igjen.
 2088.  
 2089. &lt;/ul&gt;
 2090.  
 2091. &lt;p&gt;Eksakt hvor mye og hvor ofte du skal lukte på det tomme glasset er
 2092. litt opp til deg selv. Min erfaring er det at er nyttig å la glasset
 2093. stå et minutt eller to mellom hver gang du sniffer på det, slik at
 2094. nesa kan nullstille seg litt, og glasset kan utviklet
 2095. aroma. Eksperimentér deg frem.
 2096.  
 2097. &lt;p&gt;Luktesansen er forbausende individuell, så det som én person klarer
 2098. å lukte kan gå hus forbi for andre. Derfor skal du ikke fortvile om du
 2099. ikke klarer å fange disse smakene. Problemet kan ligge hos deg, hos
 2100. meg eller hos oss begge – og egentlig er det mindre ett problem, enn
 2101. at vi er forskjellige.
 2102.  
 2103. &lt;p&gt;Det er forresten ikke bare støv og honning som best trår frem i det
 2104. tomme glasset. Både smørsyre (eng: baby-puke) og brent gummi blir mer
 2105. brutalt fremtredende i det tomme glasset. Disse aromaene er (heldigvis)
 2106. langt mindre hyppige enn støv og honning. Samtidig er det en rekke
 2107. andre aromaer som tones ned i tomt glass.
 2108.  
 2109.  
 2110. &lt;p&gt;Forslag til egenaktiviteter:
 2111.  
 2112. &lt;ol&gt;
 2113.  
 2114. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Begynn å lukte på de tomme glassene som angitt over. Klarer du
 2115. å fange opp aromaer som er der uten at du merket dem «på vei ned» i
 2116. glasset? Klarer du å fange støvaroma eller honningaroma, eventuelt
 2117. begge to?
 2118.  
 2119. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Finn deg en gammel flaske med øl som du regner med bør være
 2120. godt oksidert. Sjekk om du finner disse aromaene i det tomme
 2121. glasset. Samsvarer det med hvordan du oppfattet ølet mens du drakk
 2122. det? Dersom ølet ikke er godt å drikke, kan du tømme det ut, men
 2123. fremdeles lukte på det tomme glasset. Du kan også ha et ekstra glass
 2124. for lukting, der du kun heller litt øl og drikker det for at det skal
 2125. stå tomt.
 2126.  
 2127. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Neste gang du åpner en flaske, så hell moderat med øl i
 2128. glasset, slik at flaska holder til 3-4 hellinger. Drikk tomt, og la
 2129. lukt noen ganger over 5-6 minutter på på glasset før du heller mer øl
 2130. i. Fanger du opp aroma i det tomme glasset som du ikke fant mens du
 2131. drakk ølet. Klarer du å fange disse aromaene mens du drikker ølet ved
 2132. neste helling?
 2133.  
 2134. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Forsøk å virvle glasset og fange disse tomt-glass-aromaene mens
 2135. glasset fremdeles er halvtomt. Klarer du underveis å forutsi
 2136. hvor mye honning og støv det vil være igjen når glasset er tomt?
 2137.  
 2138. &lt;/ol&gt;
 2139.  
 2140. Lykke til!
 2141.  
 2142. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/smakstips" rel="tag"&gt;smakstips&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 2143.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Smakstips-013-tomt-glass.html</guid>
 2144.      <category>/beer</category>
 2145.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Smakstips-013-tomt-glass.html#writeback</comments>
 2146.    </item>
 2147.  
 2148.  </channel>
 2149. </rss>
 2150.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//anders.geekhouse.no/blog/index.rss

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda