It looks like this is a web page, not a feed. I looked for a feed associated with this page, but couldn't find one. Please enter the address of your feed to validate.

Source: http://www.zemplinskemuzeum.sk/zm_rss.xml

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="sk-sk" dir="ltr">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8" />
 5. <title>404 - Článok nebol nájdený</title>
 6. <link href="/templates/system/css/error.css" rel="stylesheet" />
 7. <!--[if lt IE 9]><script src="/media/jui/js/html5.js"></script><![endif]-->
 8. </head>
 9. <body>
 10. <div class="error">
 11. <div id="outline">
 12. <div id="errorboxoutline">
 13. <div id="errorboxheader">404 - Článok nebol nájdený</div>
 14. <div id="errorboxbody">
 15. <p><strong>Túto stránku nemôžete navštíviť, pretože:</strong></p>
 16. <ol>
 17. <li> <strong>zastaraná záložka/obľúbená položka</strong></li>
 18. <li>vyhľadávač má <strong>zastaraný zoznam týchto stránok</strong></li>
 19. <li><strong>preklep v adrese</strong></li>
 20. <li>na túto stránku <strong>nemáte prístup</strong></li>
 21. <li>Požadovaná stránka nebola nájdená.</li>
 22. <li>Pri spracovaní vašej požiadavky došlo k chybe.</li>
 23. </ol>
 24. <p><strong>Skúste niektorú z týchto stránok:</strong></p>
 25. <ul>
 26. <li><a href="/index.php" title="Prejsť na hlavnú stránku">Hlavná stránka</a></li>
 27. </ul>
 28. <p>Ak ťažkosti pretrvávajú, spojte sa s administrátorom webových stránok a upozornite ho na chybu.</p>
 29. <div id="techinfo">
 30. <p>
 31. Článok nebol nájdený </p>
 32. </div>
 33. </div>
 34. </div>
 35. </div>
 36. </div>
 37. </body>
 38. </html>
 39.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda