Sorry

This feed does not validate.

Source: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/rss.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 3. <channel>
 4. <title>Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej</title>
 5. <link>http://pubserv.uprp.pl</link>
 6. <atom:link href="http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
 7. <description>Informacje o dokumentach udostępnianych za pośrednictwem Serwera Publikacji Urzędu Patentowego RP</description>
 8. <category>UPRP/Serwer Publikacji</category>
 9. <copyright>Urząd Patentowy RP 2011-2016</copyright>
 10. <language>pl-pl</language>
 11. <pubDate>Mon, 04 Apr 2017 09:00:00 +0100</pubDate>
 12. <image>
 13. <url>http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/images/uprp_logo.gif</url>
 14. <title>Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej</title>
 15. <link>http://pubserv.uprp.pl</link>
 16. </image>
 17. <item>
 18. <guid>http://pubserv.uprp.pl/B_03_2017</guid>
 19. <title>Opisy patentowe - WUP 03/2017</title>
 20. <link>http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=zd</link>
 21. <description>Na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego RP udostępnione zostały opisy patentowe (PL) opublikowane w WUP 03/2017</description>
 22. <pubDate>TMon, 03 Apr 2017 14:00:00 +0100</pubDate>
 23. </item>
 24. <item>
 25. <guid>http://pubserv.uprp.pl/Y_03_2017</guid>
 26. <title>Opisy ochronne wzorów użytkowych - WUP 03/2017</title>
 27. <link>http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=zd</link>
 28. <description>Na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego RP udostępnione zostały opisy ochronne wzorów użytkowych (PL) opublikowane w WUP 03/2017</description>
 29. <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 14:00:00 +0100</pubDate>
 30. </item>
 31. <item>
 32. <guid>http://pubserv.uprp.pl/S_03_2017</guid>
 33. <title>Opisy ochronne wzorów przemysłowych - WUP 03/2017</title>
 34. <link>http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=zd</link>
 35. <description>Na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego RP udostępnione zostały opisy ochronne wzorów przemysłowych (PL) opublikowane w WUP 03/2017</description>
 36. <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 14:00:00 +0100</pubDate>
 37. </item>
 38. <item>
 39. <guid>http://pubserv.uprp.pl/T_03_2017</guid>
 40. <title>Tłumaczenia patentów europejskich - WUP 03/2017</title>
 41. <link>http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=zd</link>
 42. <description>Na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego RP udostępnione zostały tłumaczenia patentów europejskich (EP) opublikowane w WUP 03/2017</description>
 43. <pubDate>Mon, 04 Apr 2017 09:00:00 +0100</pubDate>
 44. </item>
 45. <!--  
 46. <item>
 47. <guid>http://pubserv.uprp.pl/T_09_2012_98%</guid>
 48. <title>Tłumaczenia patentów europejskich - WUP 09/2012</title>
 49. <link>http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=zd</link>
 50. <description>Na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego RP udostępnionych zostało około 98% tłumaczeń patentów europejskich opublikowanych w WUP 09/2012</description>
 51. <pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
 52. </item>
 53. -->
 54. </channel>
 55. </rss>
 56.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda