Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.wjvanderzanden.nl/rss.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <rss version="2.0" xml:base="http://www.wjvanderzanden.nl"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 3. <channel>
 4. <title>Willem-Jan van der Zanden</title>
 5. <link>http://www.wjvanderzanden.nl</link>
 6. <description></description>
 7. <language>nl</language>
 8. <item>
 9. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 9</title>
 10. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/883</link>
 11. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/71&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;karlsruhe&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 10 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 12. Het Landesmuseum van Baden in Karlsruhe is zo omvangrijk, dat ik het verslag van mijn bezoek in drie delen heb opgesplitst. Hier het derde deel. In de 17de en 18de eeuw werd de kerkruimte vaak als een totaalkunstwerk gezien. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 13.  
 14. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-29.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 15.  
 16. Het museum beschikt over een uitgebreide verzameling wapens uit Baden vanaf de 16de tot en met de 19de eeuw. De oudste wapens van deze verzameling komen van Karel de 2de, die ze bewaarde in de Carlsburcht in Durlach. Na de uitbreiding van Baden met nieuwe gebieden in 1803 worden veel wapens uit de verzamelingen van bisschoppen en bepaalde burchten ook onderdeel van deze verzameling, die hier nu te zien is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 17.  
 18. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-30.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 19.  
 20. Op de foto hieronder is de Turkse kamer te zien. Dit is een verzameling van objecten uit het Osmaanse Rijk, die in de 18de eeuw verzameld is door graaf Ludwig Wilhelm von Baden. Door onkunde kwamen ook voorwerpen, die helemaal niet uit het Osmaanse Rijk kwamen in deze verzameling terecht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 21.  
 22. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-31.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 23.  
 24. In de omgeving van het Zwarte Woud worden in de 19de eeuw al veel klokken gemaakt. In het eerste deel van deze eeuw gebeurde dat vooral bij de mensen thuis. De woning was naast een huis dus ook een werkplaats. Tussen 1800 en 1850 werden er in dit soort kleine werkplaatsen rond de 15 miljoen klokken gemaakt. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw ontstond werden de werkzaamheden om klokken te maken meer verdeeld. Klokkenmakers hielden zich toen alleen nog maar bezig met het in elkaar zitten van de verschillende delen van een klok, die door toeleveranciers gemaakt werden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 25.  
 26. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-32.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 27.  
 28. De rijkste inwoners hadden in deze tijd een salon in hun huis. Dit was de ruimte waar gesprekken gevoerd werden over literatuur, kunst, politiek, wetenschap en muziek. Gewoond werd er in een andere ruimte. Kinderen kregen in deze tijd aparte slaapkamers en sliepen niet meer bij de ouders op de kamer zoals tot dan toe gebruikelijk was.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 29.  
 30. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-33.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 31.  
 32. In 1822 opende Josef Rheinbold in Sinzheim een winkel met koloniale waren. Hierdoor ontstaan winkels waar mensen hun dagelijke boodschappen gingen doen. Door het ontstaan van de spoorwegen kan het assortiment in de winkel verder worden uitgebreid met producten uit de omgeving. Vanaf 1880 wordt ook een drogisterij onderdeel van deze winkel. Tot 1969 wordt de winkel als een familiebedrijf gerund. In dit museum is de winkel te zien met de inrichting zoals die er rond 1850 uit zag. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 33.  
 34. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-34.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 35.  
 36. Hieronder is een overzicht van allerlei klokken uit het Zwarte Woud te zien. In de eerste helft van de 17de eeuw nam iemand die terug kwam naar het Zwarte Woud een klok mee als reisgeschenk. Vanaf dat moment is men zelf begonnen met het maken van klokken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 37.  
 38. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-35.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 39.  
 40. In het museum was ook een nagebouwd eerste klas voertuig te zien, dat gebruikt is toen in Baden de eerste spoorwegen gebouwd werden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 41.  
 42. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-36.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 43.  
 44. In de landelijke gebieden van Baden was thuiswerk heel gebruikelijk. Klokken, kunstbloemen, weven en het vlechten van stro, het gebeurde veel bij de mensen thuis. Er werd betaald volgens stukloon. Het loon was laag en het werk werd vooral gedaan door vrouwen en kinderen. Het was gebruikelijk dat er tot diep in de nacht gewerkt werd. Veel vrouwen werkten naast hun thuiswerk overdag nog in de fabriek.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 45.  
 46. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-37.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 47.  
 48. Josef von Kopf was een van de bekendste kunstenaars in het Duitse keizerrijk. In 1874 liet groothertog Fredrich I voor de kunstenaar in Baden-Baden een atelier bouwen. De kunstenaar kreeg dit atelier onder de voorwaarde dat hij hier één keer per jaar in zou werken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 49.  
 50. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-38.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 51.  
 52. Het laatste deel van het museum gaat over de periode vanaf 1945. Hieronder zijn de restanten te zien van een Amerikaans vliegtuigbom die in maart 2002 gevonden is bij werkzaamheden aan een goederenstation in de stad Ulm.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 53.  
 54. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-39.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 55.  
 56. Na de Tweede Wereldoorlog was er gebrek aan alles. Veel zaken waaraan een tekort was, werden gemaakt in provisorisch ingerichte werkplaatsen. Materiaal uit de oorlogsindustrie werd omgebouwd tot gewone gebruiksvoorwerpen. Aluminium werd gebruikt om bestek van te maken en kisten om munitie in te bewaren werden een transportmiddel .&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 57.  
 58. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-40.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 59.  
 60. Na 1945 ontstonden er in de voormalige gebieden van Baden en Württemberg drie zelfstandige deelstaten: &quot;Württemberg-Baden&quot;, &quot;Baden&quot; en &quot;Württemberg-Hohenzollern. In 1951 vond er referendum plaats waar door de bevolking besloten werd om de drie deelstaten te verenigen tot de nieuwe deelstaat &quot;Baden-Württemberg&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 61.  
 62. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-41.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 63.  
 64. Inmiddels was het al rond half 4 geworden. Het was mijn bedoeling om ook nog de tuin die bij het kasteel behoort te bezoeken, maar omdat het nog steeds regende kon ik dat helaas niet doen. Na nog wat gegeten te hebben ben ik dan ook teruggelopen naar het centrum van Karlsruhe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 65.  
 66. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-42.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 67.  
 68. Rond half 5 ben ik vanuit Karlsruhe weer naar Stuttgart gegaan. Omdat de snelle InterRegio trein op dit moment nog niet reed, ben ik met de S-Bahn vanuit Karlsruhe naar de plaats Vaihingen gegaan. Karlsruhe heeft niet alleen in de stad maar ook daarbuiten een uitgebreid S-Bahn netwerk.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 69. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-S-Bahn-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 70.  
 71. Vanuit Karlsruhe kun je dus met slechts één keer overstappen behoorlijk dicht in de buurt van Stuttgart uitkomen. Opvallend was dat een van de rijtuigen uit de S-Bahn zelfs een restauratiewagen had. Zo te zien was deze echter al lange tijd niet meer in gebruik&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 72.  
 73. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-S-Bahn-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 74.  
 75. Vanuit Vaihingen kunt je met de trein zonder overstappen in ongeveer 20 minuten naar Stuttgart reizen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 76.  
 77. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-S-Bahn-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 78.  
 79. &lt;b&gt;Vrijdag 11 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 80. Op vrijdag de 11de ben ik met de trein weer teruggegaan naar Nederland. Rond 9 uur bleek dat de eerste trein vertraging had, waardoor ik een latere aansluiting zou missen. Bij het loket van de Deutsche Bahn kon ik mijn treinkaartje af laten stempelen zodat ik ook andere treinen kon nemen. Hierdoor kon ik met de snellere ICE-trein vanuit Stuttgart vertrekken. Dit scheelde ook nog eens een paar overstappen, waardoor ik vanwege de vertraging van de eerste trein zelfs twee uur eerder in Nederland aan kwam.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 81.  
 82. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170811-Stuttgart-Hauptbahnhof.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_1&quot;&gt;
 83.      
 84.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F883&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%209&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 85.      
 86.    &lt;/span&gt;
 87.    &lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
 88. &lt;!--//--&gt;&lt;![CDATA[//&gt;&lt;!--
 89. if(window.da2a)da2a.script_load();
 90. //--&gt;&lt;!]]&gt;
 91. &lt;/script&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 92. <pubDate>Tue, 12 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 93. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 94. <guid isPermaLink="false">883 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 95. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/883#comments</comments>
 96. </item>
 97. <item>
 98. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 8</title>
 99. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/882</link>
 100. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/71&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;karlsruhe&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 10 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 101. Het Landesmuseum van Baden in Karlsruhe is zo omvangrijk, dat ik het verslag van mijn bezoek in drie delen heb opgesplitst. Hier het tweede deel. In een gedeelte van het museum, dat moest lijken op een kerk waren allerlei afbeeldingen van heiligen uit de Middeleeuwen tentoongesteld. Centraal staat het altaar. Het altaar en de beelden werden vaak door prive-personen of organisaties geschonken aan de kerk. Op deze manier hoopte men zondes af te kunnen kopen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 102.  
 103. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-15.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 104.  
 105. Na de reformatie werden kloosters opgeheven en werd het celibaat, het vasten en de biecht afgeschaft. De taal in de kerk was niet meer Latijn maar werd Duits. In 1534 ontstond de orde van de Jesuïten. Zij wilden de gebieden die door de reformatie verloren waren gegaan weer terugveroveren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 106.  
 107. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-16.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 108.  
 109. Op het gebied van de handel ontstonden er in de 13de eeuw gildes. Gildes regelden hoeveel personen in een bepaald beroep werkzaam mochten zijn om zo een te grote concurrentie te vorkomen. In de praktijk konden alleen vrije burgers lid van een gilde worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 110.  
 111. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-17.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 112.  
 113. Op de foto hieronder is een oven te zien uit de plaats Sint Peter in het Zwarte Woud. De oven komt uit het jaar 1587.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 114.  
 115. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-18.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 116.  
 117. In het volgende gedeelte van het museum is een troonzaal te zijn uit het slot van Karlsruhe waarin dit museum ook gevestigd is. De objecten komen uit de periode tussen 1838 en 1859. Bij elke nieuwe vorst werd er een nieuwe plek gezocht voor deze troonzaal. De troonzaal van het museum, staat in een ruimte, die in het echt nooit een troonzaal is geweest.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 118.  
 119. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-19.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 120.  
 121. Het slot, waarin ook het museum gevestigd is, is te zien op de onderstaande maquette. Het slot staat in het midden van een 32-tal straten. Ten noorden lopen deze straten door de tuinen van het slot. In het zuiden staat er bebouwing langs deze straten. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 122.  
 123. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-20.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 124.  
 125. Een van de meubels uit het slot is deze wieg, die gemaakt is rond 1815. Hij werd gebruikt voor het kind van groothertog Karel en zijn vrouw Stephanie. De groene lap die over de wieg heen hangt is van een latere datum.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 126.  
 127. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-21.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 128.  
 129. Het museum beschikt ook over een toren die beklommen kan worden en een goed uitzicht geeft over de omgeving van het kasteel. Zoals op de foto te zien is, regende het nog steeds.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 130.  
 131. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-22.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 132.  
 133. Uit 1885 is de onderstaande draagstoel. Draagstoelen waren in deze periode een belangrijk middel van vervoer. Ze werden vooral gebruikt door oudere mensen, zieken en adelijke dames bij korte afstanden. De draagstoelen konden zowel door mensen als door bepaalde dieren gedragen worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 134.  
 135. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-23.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 136.  
 137. In Versailles waren ten tijde van koning Lodewijk de 14de bepaalde regels ontstaan over het dekken van de tafel. Deze regels werden ook in de rest van Europa gevolgd. Een diner bestond uit een drietal gangen. Bij elke gang werden er een bepaald aantal gerechten geserveerd, die op een bepaalde manier tegelijk op tafel gezet werden. Voor elke gast was er een bediende, die het eten serveerde en de dranken aanreikte. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 138.  
 139. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-24.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 140.  
 141. Bij belangrijke gebeurtenissen in de tijd van de barok en de rococo werd veel belang gehecht aan een verzocht uiterlijk. Sinds de tijd van Lodewijk de 14de was het gebruikelijk dat mannen het eigen haar bedekten door middel van een pruik. De vrouwen gebruikten enkel haarstukjes om het eigen haar mee aan te vullen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 142.  
 143. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-25.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 144.  
 145. In de 17de eeuw werd porselein uit Azië steeds populairder in Europa. Vooral Chinese thema&#039;s waren veel gevraagd in Europa. Vanaf de 18de eeuw werd er ook veel porselein geïmporteerd uit Japan. Veel vorstenhuizen uit Europa schaften porselein aan wat dan meestal tentoongesteld werd. In verschillende Duitse musea zijn dan ook nog steeds grote porseleinverzamelingen te zien die in deze periode door de Duitse vorstenhuizen aangelegd zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 146.  
 147. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-26.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 148.  
 149. Gedurende de 18de eeuw leefden burgers van de stad meestal in huizen met meerdere verdiepingen. Onder in het huis bevonden zich een werkplaats of winkel. Op de bovenste verdiepingen waren de woonruimtes. Op de eerste verdieping bevond zich meestal de enige verwarmde kamer van het huis. Hieraan kon vaan gezien worden hoe rijk de bewoners van het huis waren. Afhankelijk van hun rijkdom waren er houten  meubels en muren die beschilderd waren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 150.  
 151. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-27.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 152.  
 153. In de loop van de 16de eeuw ontstonden allerlei kunstverzamelingen. Hieronder is de &quot;Badische Kunst- und Wunderkammer&quot; te zien. Dit soort verzamelingen waren de voorlopers van de huidige musea die in de 18de eeuw ontstonden. Zoals te zien is, werden in de 16de eeuw allerlei soorten zaken in één verzameling tentoongesteld. Pas bij de komst van musea werden deze verzamelingen gesplitst naar onderwerp.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 154.  
 155. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-28.jpg&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_2&quot;&gt;
 156.      
 157.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F882&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%208&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 158.      
 159.    &lt;/span&gt;
 160.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 161. <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 162. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 163. <guid isPermaLink="false">882 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 164. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/882#comments</comments>
 165. </item>
 166. <item>
 167. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 7</title>
 168. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/881</link>
 169. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/71&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;karlsruhe&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 10 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 170. Op de derde dag van mijn vakantie ben ik één dag met de trein vanuit Stuttgart naar Karlsruhe gegaan. Voor €23 kun je een dagkaart kopen voor het volledige openbaar vervoer in de deelstaat Baden-Württemberg. Je kunt dan met alle treinen (behalve IC en ICE-treinen reizen). Vanuit Stuttgart ben je met de InterRegio-trein in ongeveer een uurtje in Karlsruhe. Dit is maar iets langer dan met een duurdere IC-trein, maar deze trein wordt gewoon als een regionale trein gezien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 171.  
 172. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Hauptbahnhof-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 173.  
 174. Het was de bedoeling om na een bezoek aan het Landesmuseum van Baden in deze stad, de bijbehorende tuin te bezoeken en eventueel nog een wandeling door de stad te maken. (&lt;A HREF=&quot;http://www.landesmuseum.de/website/&quot;&gt;http://www.landesmuseum.de/website/&lt;/a&gt;) Het regende deze dag helaas de hele tijd, dus daardoor is het alleen een bezoek aan het museum zelf geworden. Het museum was gelukkig groot genoeg om er een flink aantal uur door te brengen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 175.  
 176. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Hauptbahnhof-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 177.  
 178. Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis van het landsdeel Baden en bestaat sinds 1919. Het museum is ondergebracht in het slot van Karlsruhe dat voor 1918 gebruikt werd door groothertog Frederik de Tweede.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 179.  
 180. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 181.  
 182. Het museum begint met opgravingen uit de tijd van de oude Grieken. Op de foto hieronder is een ketel te zien uit de 8ste eeuw voor Christus. Dit soort ketels zijn ook terecht gekomen in Italië en Midden-Europa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 183.  
 184. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 185.  
 186. De Feniciërs waren zeevaarders die tussen 1500 en 400 voor Christus handelden in de omgeving van de Middellandse Zee en hier overal koloniën stichtten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 187.  
 188. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 189.  
 190. Hieronder is een overblijfsel te zien uit het oude Griekenland. Hierop is Nefret afgebeeld die op een boot op de rivier de Nijl vaart samen met zijn vrouw. Ook voor dit museum geldt weer dat de collectie erg uitgebreid is en dat ik dus maar een beperkt aantal foto&#039;s in dit reisverslag kan laten zien. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 191.  
 192. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 193.  
 194. Op deze vaas is Odysseus te zien, die zich redt uit het hol waar Polyphem woont. Polyphem is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een zoon van de zeegod Poseidon en de zeenimf Thoosa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 195.  
 196. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 197.  
 198. Vanaf 1000 voor Christus maakten de Grieken vazen met geometrische motieven zoals driehoeken, cirkels en andere figuren. De vazen waren tot 1,50 meter hoog en werden niet alleen als gebruiksvoorwerp gemaakt maar ook om op graven te zetten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 199.  
 200. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 201.  
 202. In het museum stond ook dit model van een woon- en werkgedeelte van de minoïsche stad  Mallia op Kreta  De stad is afgebeeld zoals deze er tussen 1900 en 1700 voor Christus uit zag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 203.  
 204. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 205.  
 206. Hieronder zijn een aantal restanten te zien van een kerkhof uit de Romeinse tijd. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 207.  
 208. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 209.  
 210. Vanuit een stadsstaat ontwikkelde Rome zit tot het Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van de kust van Afrika, tot delen van Nederland en Engeland aan de noordkant. Het Rijk omvatte ook een groot deel van wet nu Turkije is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 211.  
 212. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 213.  
 214. Aangekomen in het volgende deel van het museum, dat over de Middeleeuwen gaat, zien we hier een model van de burcht Hohenbaden. Het model laat de burcht zien zoals deze eruit zag na de uitbouw door Jakob van Baden in 1437.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 215.  
 216. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 217.  
 218. Op de foto hieronder is een verzameling van Mariabeelden te zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 219.  
 220. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-11.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 221.  
 222. In de Middeleeuwen waren de kerkelijke feesten jaarlijks terugkerende ijkpunten in het leven van de mensen. Naast de gebruikelijke feesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren waren er ook feesten, die herinnerden aan bepaalde gebeurtenissen uit de levens van Jezus en Maria. Het aantal verschilde per plaats. Zo waren er in Basel naast de 52 normale zondagen nog 40 andere feestdagen. In Straatsburg waren dit er maar liefst 56. Op dit soort dagen moesten mensen de diensten bezoeken en was het streng verboden om te werken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 223.  
 224. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-12.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 225.  
 226. Hieronder zijn een aantal modellen van gebouwen uit de Middeleeuwen te zien zoals een Kaufhaus uit de stad Colmar en het nieuwe stadhuis uit Basel van rond 1500.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 227.  
 228. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-13.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 229.  
 230. In woonhuizen waren enkel de woonkamer en de keuken verwarmde ruimtes. Hier is een deel van het huis te zien dat bewoond werd door een wijnboer in Auggen. De rijkdom van de bewoners was te zien aan het tafelzilver dat ze hadden en of er een aparte wasgelegenheid was voor de handen. Geslapen werd er in de kamer, en als het gezien groter werd, gebeurde dit ook in bedden in de keuken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 231.  
 232. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Karlsruhe-20170810-Badisches-Landesmuseum-14.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_3&quot;&gt;
 233.      
 234.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F881&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%207&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 235.      
 236.    &lt;/span&gt;
 237.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 238. <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 239. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 240. <guid isPermaLink="false">881 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 241. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/881#comments</comments>
 242. </item>
 243. <item>
 244. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 6</title>
 245. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/880</link>
 246. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Woensdag 9 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 247. Na het bezoek aan de Staatsgalerie was er nog tijd over om een ander museum in Stuttgart te bezoeken. In het noorden van Stuttgart, bij de Killesberg bevindt zich het Weissenhof Museum. (&lt;A HREF=&quot;http://www.stuttgart.de/weissenhof/&quot;&gt;http://www.stuttgart.de/weissenhof/&lt;/a&gt;) Dit museum bestaat sinds 2006 en gaat in op de geschiedenis van de architectuur. Het museum is gevestigd in een huis dat ontworpen is door de architecten Le Corbusier en Pierre Jeanneret. Deze dubbele woning is een onderdeel van de Weissenhofsiedlung.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 248.  
 249. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 250.  
 251. De Weissenhofsiedlung is in 1927 gebouwd onder leiding van de architect Ludwig Mies van der Rohe, in de stijl van het nieuwe bouwen. In een periode van 21 weken ontstonden 21 gebouwen waarin plaats was voor 63 woningen. Deze woningen zijn voor een speciale tentoonstelling gebouwd om vervolgens als normale woningen gebruikt te gaan worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 252.  
 253. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 254.  
 255. In de tijd van het nationaal socialisme dreigde deze verzameling woningen afgebroken te worden. De woningen werden voor dit doel aan het Duitse Rijk verkocht. Door het uitbreken van de oorlog is de afbraak niet meer doorgegaan waardoor het complex woningen behouden is gebleven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 256.  
 257. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 258.  
 259. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal gebouwen verwoest. Na de oorlog zijn deze gebouwen, maar ook een aantal gebouwen die niet of nauwelijks beschadigd waren gesloopt of totaal van karakter verandert door allerlei verbouwingen. Sinds 1958 is het geheel een beschermd monument.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 260.  
 261. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 262.  
 263. Het was de bedoeling dat de gebouwen in het begin van de 21ste eeuw door de Duitste staat verkocht zouden gaan worden. Hierover bestaat nog steeds discussie tussen de Duitse staat en de stad Stuttgart. In 2002 heeft de stad Stuttgart het dubbele huis van Le Corbusier en Pierre Jeanneret gekocht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 264.  
 265. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 266.  
 267. Na een verbouwing van 3 jaar waarin het pand weer is teruggebracht in originele staat is het Weissenhofmuseum eind 2006 geopend. Het eerste deel van het museum, waarvan hier foto&#039;s te zien zijn, bestaat uit een overzicht van het nieuwe bouwen in Duitsland en in het bijzonder de geschiedenis van dit gebouwencomplex.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 268.  
 269. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 270.  
 271. Boven op de dubbele woning bevindt zich een dakterras met allerlei beplantingen. Via dit dakterras kun je van de ene woning in de andere woning komen. Het tweede deel van het museum laat dan ook zien hoe deze woning ingericht was, toen ze gebouwd werd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 272.  
 273. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 274.  
 275. Op de foto hieronder is de keuken te zien. De inrichting van de woning was voor de jaren &#039;20 erg modern. Opvallend is wel dat de woning van binnen erg klein is. Er is weinig ruimte en daardoor voelt het geheel erg krap aan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 276.  
 277. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 278.  
 279. Hieronder is een van de slaapkamers van de woning te zien. Ook de meubels en kasten, die in deze kamers stonden kwamen zoveel mogelijk uit de periode van de bouw . Sinds 2016 staat het pand waarin het museum gevestigd is op de werelderfgoedlijst van de Unesco.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 280.  
 281. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 282.  
 283. De overige huizen die behouden zijn, worden gewoon bewoond en zijn dus niet publiekelijk toegankelijk. Naast het gebouw waarin het museum is gevestigd is ook een ander pand van Le Corbusier en Pierre Jeanneret onderdeel van de werelderfgoedlijst. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 284.  
 285. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 286.  
 287. De overige gebouwen van de Weissenhofsiedlung zijn door andere architecten gemaakt. Naast woningen voor een gezin zijn er ook een aantal grotere gebouwen zoals een wooncomplex van Ludwig Mies van der Rohe. De architect J.J.P. Oud heeft een complex van vrij rijtjeswoningen ontworpen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 288.  
 289. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-11.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 290.  
 291. Peter Behrens heeft een woning met terras ontworpen voor meerdere gezinnen. De verwoeste of afgebroken woningen, zijn inmiddels weer vervangen door andere gebouwen. Na het bezoek aan dit museum vond ik het voor vandaag voldoende en heb ik &#039;s avonds geen andere dingen weer gedaan. Het weer was niet echt goed, veel bewolking, maar gelukkig geen regen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 292.  
 293. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Weissenhof-Museum-12.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_4&quot;&gt;
 294.      
 295.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F880&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%206&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 296.      
 297.    &lt;/span&gt;
 298.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 299. <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 300. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 301. <guid isPermaLink="false">880 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 302. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/880#comments</comments>
 303. </item>
 304. <item>
 305. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 5</title>
 306. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/879</link>
 307. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Woensdag 9 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 308. Hier het tweede deel van het verslag van mijn bezoek aan de Staatsgalerie van Stuttgart. Inmiddels komen de schilderijen aan bod in de periode voor 1900. De schilderijen vanaf 1900 zijn voor het grootste deel te zien in een moderne aanbouw aan het museum. Het resterende deel van de collectie zit in het oude gedeelte van het gebouw. Hier is bijvoorbeeld een schilderij te zien van Anton von Werner uit 1877. Het schilderij laat Luther zien bij de Rijksdag in Worms.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 309.  
 310. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-16.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 311.  
 312. Op dit schilderij van Carl von Häberlin uit 1863 is de opheffing van het klooster Alpirsbach in het zwarte woud afgebeeld.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 313.  
 314. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-17.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 315.  
 316. Inmiddels gaan we wat schilderijen betreft langzaam terug in de tijd. Hieronder is een schilderij te zien uit de 19de eeuw met een afbeelding uit het oude Griekenland.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 317.  
 318. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-18.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 319.  
 320. In de 19de eeuw werden er veel portretten geschilderd. Het waren nu niet alleen meer de koningen, die dit soort schilderijen lieten maken, maar ook normale burgers. Hieronder is een schilderij te zien uit 1802 van Gottlieb Schick. Het is een portret van Wilhelmine Cotta, de vrouw van de uitgever van de boeken van Goethe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 321.  
 322. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-19.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 323.  
 324. Hier nog een schilderij van Gottlieb Schick. Dit schilderij is gemaakt in 1804/1805 en laat het offer van Noah zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 325.  
 326. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-20.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 327.  
 328. Uit de periode van de Rococo is dit schilderij van Leonardo Coccorante. Het schilderij is gemaakt in 1740 en laat een baai zien met antieke ruines en een schip dat tijdens een storm aan het kapseizen is..&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 329.  
 330. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-21.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 331.  
 332. Hier een schilderij van Giovanni Antonio Canal uit Venetie van 1732/1735. Het schilderij laat de molens van Dolo zien langs de rivier de Brenta.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 333.  
 334. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-22.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 335.  
 336. Uit de periode van de vroege barok is dit schilderij van Pietro Faccini. Het is gemaakt rond 1595/1598 en beeld Catharina van Alexandrië uit.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 337.  
 338. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-23.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 339.  
 340. Dit schilderij uit 1520 van Vittore Carpaccio geeft de steniging van de heilige Stephanus weer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 341.  
 342. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-24.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 343.  
 344. Het museum beschikt ook over een collectie schilderijen uit Duitsland van 1350 tot 1550. Veel van deze schilderijen hebben religieuze motieven. De stad Ulm was in de 14de eeuw een belangrijke handelsstad in Duitsland en werd hierdoor ook een stad waar veel kunstenaars naar toe trokken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 345.  
 346. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-25.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 347.  
 348. Op de foto hieronder is een altaar uit Kilchberg gezien dat gemaakt is rond 1494. Het komt uit het atelier van Niklaus Weckmann die tussen 1481 en 1528 deze werkplaats had in Ulm.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 349.  
 350. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-26.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 351.  
 352. Hier een schilderij van Jörg Stocker uit de periode 1515-1520. Het werk geeft de heilige Georg weer, die op weg is naar een gevecht met een draak. Ook dit is een schilderij uit de 16de eeuw dat komt uit de omgeving van Ulm.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 353.  
 354. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-27.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 355.  
 356. Een ander pronkstuk uit de collectie is het Herrenberger altaar van Jorg Ratgeb uit 1519.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 357.  
 358. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-28.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 359.  
 360. Het museum beschikt verder over een flinke collectie Nederlandse en Vlaamse schilderijen. Hier is een schilderij van Paulus Potter uit 1642 te zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 361.  
 362. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-29.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 363.  
 364. Als laatste een familie portret van Wybrand de Geest van 1621. Dit is een schilderij uit de periode van de Gouden Eeuw.  De Staatsgalerie heeft een zeer uitgebreide kunstcollectie aangevuld met wisseltentoonstellingen. Hier heb ik maar een zeer beperkt overzicht gegeven van wat er in dit museum allemaal te vinden is. Zoals eerder aangegeven is de kunst onderverdeeld in verschillende periodes, die ook allemaal keurig netjes worden toegelicht. Als je een kunstliefhebber bent, is dit museum echt een aanrader en kun je er prima een dag doorbrengen. Het was alleen wel lastig dat nu het restaurant van het museum gesloten was. Niet echt handig op een vakantiedag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 365.  
 366. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-30.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_5&quot;&gt;
 367.      
 368.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F879&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%205&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 369.      
 370.    &lt;/span&gt;
 371.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 372. <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 373. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 374. <guid isPermaLink="false">879 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 375. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/879#comments</comments>
 376. </item>
 377. <item>
 378. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 4</title>
 379. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/878</link>
 380. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Woensdag 9 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 381. In de stad Stuttgart bevinden zich een flink aantal musea. Een van de grotere musea is de &quot;Staatsgalerie Stuttgart&quot;. (&lt;A HREF=&quot;https://www.staatsgalerie.de/&quot;&gt;https://www.staatsgalerie.de/&lt;/a&gt;) In dit museum is een zeer uitgebreide vaste collectie te zien van kunst uit verschillende eeuwen. Ook is er regelmatig een wisseltentoonstelling aanwezig. Het onderwerp van de wisseltentoonstelling, toen ik het museum bezocht, was &quot;The Great Graphic Room&quot;.  Dit is een tentoonstelling over Amerikaanse kunst uit de periode 1960 tot 1990.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 382.  
 383. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 384.  
 385. Bij dit deel van de tentoonstelling waar geen foto&#039;s gemaakt mochten worden, waren schilders zoals Andy Warhol, Roy Lichtenberg en Helen Frankenthaler te zien. De tentoonstelling bestond uit ongeveer 170 schilderijen van Amerikaanse kunstenaars uit deze periode.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 386.  
 387. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 388.  
 389. De vaste tentoonstelling van het museum bestaat uit allerlei schilderijen vanaf 1350 tot het einde van de 20ste eeuw. Hieronder is een schilderij te zien uit de periode 1900 tot 1980 van Erick Heckel, met als titel &quot;circus&quot;. Het schilderij is uit 1909.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 390.  
 391. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 392.  
 393. Naast schilderijen zijn er ook andere kunstwerken te zien. Hier een kunstwerk van Picasso dat bestaat uit een zestal figuren. Deze figuren hebben altijd in het atelier van Picasso gestaan en zijn voor een tentoonstelling een keer in brons gegoten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 394.  
 395. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 396.  
 397. Hier een schilderij van Otto Dix (Afbeelding van Dr. Paul Ferdinand Schmidt) uit 1921. Otto dix was een Duitse schilder en graficus, die schilderijen heeft gemaakt, die vallen onder het expressionisme, dadaisme, realisme en de Nieuwe Zakelijkheid.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 398.  
 399. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 400.  
 401. Een kunstwerk van Joseph Beuys uit 1969, bestaande uit vilt, rubber, vier ijzeren platen, hout, drie 12-volt batterijen, zinkzalf en een luchtpomp.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 402.  
 403. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 404.  
 405. Een abstract schilderij van Ad Reinhardt uit 1960/1964 dat eigenlijk niet meer is dan een vierkant vlak met zwarte verf.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 406.  
 407. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 408.  
 409. De Mercedes-Benz 300 is geproduceerd tussen 1957 en 1962. Deze auto was de laatste dienstwagen van Konrad Adenauer en is door hem gebruikt van 1963 tot zijn dood in 1967.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 410.  
 411. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 412.  
 413. Het tweede schilderij uit de serie &quot;Who&#039;s Afraid of Red, Yellow and Blue&quot; van Barnett Newman Het derde schilderij uit deze serie is in bezit van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit schilderij is in 1986 beschadigd. De reparatie heeft tot allerlei ophef geleid om dat die niet op een goede manier zou zijn gebeurd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 414.  
 415. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 416.  
 417. Marcel Broodthaers uit Brussel begon in 1968 in zijn woning het &quot;Museum voor moderne kunst, afdeling Adler&quot;. In het museum in Stuttgart is een verzameling plastic borden te zien die hij vanaf 1968 gemaakt heeft. Hij noemde dit &quot;industriele gedichten&quot;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 418.  
 419. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 420.  
 421. Hieronder het kunstwerk &quot;poetsvrouw&quot; van Duane Hanson uit 1972.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 422.  
 423. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-11.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 424.  
 425. Een voorbeeld van minimalistische kunst zijn deze vijf doeken van Robert Ryman uit 1971. Op vinyl is gewerkt met acrylverf. Het kunstwerk heeft geen naam.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 426.  
 427. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-12.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 428.  
 429. Ad Reinhardt is een kunstenaar uit New York die satires maakte in de vorm van een kunstwerk.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 430.  
 431. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-13.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 432.  
 433. Op de foto hieronder zijn een aantal schilderijen te zien van Franse impressionisten. Doordat aan het einde van de 19de eeuw er verf op oliebasis kwam in tubes was het mogelijk om ook buiten te gaan verven. Deze soort verf wordt namelijk snel opgenomen door het doek waarop geverfd wordt. Hierdoor ontstaan er nu allerlei schilderijen waarin het landschap centraal staat.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 434.  
 435. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-14.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 436.  
 437. Hier een schilderij van Max Slevogt uit 1902 met als titel &quot;Het champagnelied&quot;. Er is met olieverf op canvas geschilderd bij dit schilderij.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 438.  
 439. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170809-Staatsgalerie-15.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_6&quot;&gt;
 440.      
 441.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F878&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%204&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 442.      
 443.    &lt;/span&gt;
 444.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 445. <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 446. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 447. <guid isPermaLink="false">878 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 448. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/878#comments</comments>
 449. </item>
 450. <item>
 451. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 3</title>
 452. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/877</link>
 453. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Dinsdag 8 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 454. Hierbij het vervolg van het bezoek aan het museum van Mercedes-Benz. Hieronder is een Mercedes-Benz C 220 te zien, die is omgebouwd tot politievoertuig. Deze auto is van eind 2000 tot eind 2002 door de politie van Stuttgart gebruikt en heeft toen rond de 40.000 kilometer afgelegd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 455.  
 456. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-17.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 457.  
 458. Deze brandweerauto komt uit 1952. Dit type auto is gebouwd tussen 1950 en 1954. Met de ladder van deze auto kan uiteindelijk een hoogte van 22 meter bereikt worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 459.  
 460. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-18.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 461.  
 462. De auto op de foto hieronder is een afvalinzamelingswagen die sinds 2002 door Mercedes-Benz wordt . Dit model kan ook als brandweerwagen of tankwagen gebruikt worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 463.  
 464. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-19.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 465.  
 466. De Mercedes-Benz Unimog U 500 is een wagen, die in de winter gebruikt wordt om sneeuw van de weg te schuiven. Deze wagen kan tot 1600 ton sneeuw per uur ruimen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 467.  
 468. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-20.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 469.  
 470. De Mercedes-Benz 190E is een van de bekendere modellen van het bedrijf. Van 1982 tot 1993 werden er een kleine 650.000 van dit soort auto&#039;s geproduceerd. Deze auto is speciaal ontwikkeld als middenklasse auto en hierdoor toegankelijk voor een groter publiek.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 471.  
 472. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-21.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 473.  
 474. Met deze Mercedez-Benz 500 SL heeft prinses Diana van december 1991 tot september 1992 gereden. Ze wijs daarmee het eerste lid van het Engelse koningshuis die in een buitenlandse auto reed. Nadat hierop van allerlei kanten kritiek kwam, heeft Diana de auto in september 1992 teruggegeven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 475.  
 476. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-22.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 477.  
 478. Hieronder is een Mercedez-Benz 230 G te zien, die door Paus Johannes Paulus II als pausmobiel is gebruikt. De auto is gemaakt in 1980, na de aanslag op de paus in 1981 heeft de wagen kogelvrij glas gekregen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 479.  
 480. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-23.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 481.  
 482. De Mercedes-Benz 300 is geproduceerd tussen 1957 en 1962. Deze auto was de laatste dienstwagen van Konrad Adenauer en is door hem gebruikt van 1963 tot zijn dood in 1967.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 483.  
 484. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-24.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 485.  
 486. Van de Mercedes-Benz 600 Pullmann zijn twee auto&#039;s geproduceerd. Deze wagen uit 1963 is gebruikt als limousine voor het vervoeren van hoge buitenlandse gasten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 487.  
 488. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-25.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 489.  
 490. Mercedez-Benz is onderdeel van het Daimler-concern. Hier is een overzicht te zien van allerlei andere merken, die het bedrijf geproduceerd heeft. Zo is er van 1998 tot 2007 een samenwerking met het bedrijf Chrysler geweest. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 491.  
 492. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-26.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 493.  
 494. Uit 2012 is deze elektrisch aangedreven Mercedes-Benz met een maximumsnelheid van 250 kilometer per uur. Als de wagen volledig is opgeladen kan hij een afstand van 250 kilometer afleggen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 495.  
 496. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-27.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 497.  
 498. Deze Mercedes-Benz 200 D uit 1975 is van het Italiaanse bedrijf Pilato. De auto is omgebouwd tot begrafeniswagen op een manier zoals dat in Italië gebruikelijk is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 499.  
 500. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-28.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 501.  
 502. Een apart deel van de tentoonstelling op de 2de etage ging volledig over raceauto&#039;s die in de loop van de jaren door Mercedez-Benz zijn geproduceerd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 503.  
 504. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-29.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 505.  
 506. Hieronder is een Benz 14 PS racewagen te zien uit het jaar 1900. Een van de problemen toen was het koelen van de motor. Daarom heeft deze auto ook een open koelsysteem. De maximumsnelheid van de wagen was 65 kilometer per uur. Het aantal raceauto&#039;s op deze etage was zeer uitgebreid. Voor autoliefhebbers is er in dit museum voldoende te zien en kun je er prima een hele dag doorbrengen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 507.  
 508. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-30.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 509.  
 510. Wat de trein betreft, was het deze vakantie elke keer raak met vertragingen en uitvallende treinen. Na het bezoek aan het Mercedes-Benz museum was ik de rest van de dag nog wat gaan zwemmen in de omgeving van Stuttgart op de terugweg moest ik met de trein van Mannheim via een overstap in Karlsruhe weer terug naar Stuttgart. Het begon ermee dat ik met vertraging in Mannheim aankwam. De trein die vanuit Mannheim naar Karlsruhe reed, had ook weer vertraging dus dat was verder geen probleem. Hierdoor dreigde ik echter de trein naar Stuttgart vanuit Karlsruhe (de laatste van de dag) te missen. Ik ben vervolgens naar de conducteur gegaan en dat hebben meer mensen gedaan want enige tijd later werd omgeroepen dat de trein naar Stuttgart in Karlsruhe zou wachten. Toen we in Karlsruhe aankwamen bleek dit door een communicatiefout niet gebeurd te zijn. Het gevolg was dat ongeveer 25 personen de overstap op de laatste trein van de dag naar Stuttgart gemist hadden. Gelukkig waren er nog mensen van de Duitse Bahn aanwezig en die begonnen taxibonnen uit de delen aan de gestrande reizigers. In groepjes van drie konden we vervolgens onze weg vervolgen met de taxi&#039;s die voor het Centraal Station in Karlsruhe stonden. Op deze taxibonnen wordt door de Deutsche Bahn de bestemming geschreven en die kun je dan afgeven aan de chauffeur. De Deutsche Bahn betaalt dan rechtstreeks de kosten en je hoeft als reiziger niets voor te schieten. Met twee andere mensen ben ik toen met de taxi naar Stuttgart gebracht. Wat reistijd betreft, scheelde het uiteindelijk niet veel dan wanneer ik de trein nog wel had gehaald.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 511.  
 512. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Neu-Erdingen-Friedrichsfeld-Bahnhof.jpg&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_7&quot;&gt;
 513.      
 514.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F877&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%203&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 515.      
 516.    &lt;/span&gt;
 517.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 518. <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 519. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 520. <guid isPermaLink="false">877 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 521. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/877#comments</comments>
 522. </item>
 523. <item>
 524. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 2</title>
 525. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/876</link>
 526. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Dinsdag 8 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 527. In Stuttgart bevindt zich in het stadsdeel Bad Cannstatt de &quot;Mercedes-Benz-Welt&quot;. Deze is gevestigd op een gedeelte van het terrein van de Mercedes Benz fabrieken waar auto&#039;s geproduceerd worden. Onderdeel van de &quot;Mercedes-Benz-Welt&quot; is het &quot;Mercedes-Benz Museum&quot;. (&lt;A HREF=&quot;https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/&quot;&gt;https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 528.  
 529. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 530.  
 531. Het museum geeft een volledig overzicht van de auto&#039;s van Mercedes-Benz waarbij de hele geschiedenis van het bedrijf aan bod komt. Mercedes-Benz is tegenwoordig een onderdeel van het Daimler concern. Het museum bestaat uit een 12-tal delen. 7 delen waarin de geschiedenis van het merk Mercedes-Benz vertelt wordt en 5 delen waarin de autocollectie van het museum te zien is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 532.  
 533. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 534.  
 535. Het eerste deel van het museum gaat over het ontstaan van de auto en beslaat de periode tussen 1886 en 1900. Hieronder is een plaatje te zien van de markt van Stuttgart rond 1890. Hier is te zien dat er rond deze periode voor het eerst fietsen kwamen zoals wij die nu kennen. Hiervoor hadden de fietsen nog geen gelijke wielen, maar een groot voorwiel en een klein achterwiel.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 536.  
 537. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 538.  
 539. Nadat in 1825 in Groot-Brittannië de eerste spoorweg aangelegd is, ontstond 10 jaar later in Duitsland tussen Neurenberg en Fürth de eerste spoorlijn. Hier is een afbeelding te zien van het treinstation in Stuttgart rond 1890.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 540.  
 541. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 542.  
 543. In 1881 begint Karl Benz met de productie van zijn eerste gasmotor. Hieronder is de tweetakt motor van Benz uit 1882 te zien.  Vanwege de grootte en omvang kon deze tweetakt motor niet gebruikt worden in een rijdend voortuig maar alleen stilstaand.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 544.  
 545. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 546. Op de onderstaande foto is de motorboot &quot;Marie&quot; te zien. Otto van Bismarck was de eigenaar van deze boot. In de zomer van 1886 heeft Daimler met een zelfde soort boot een eerste proefvaart op de rivier de Neckar gemaakt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 547.  
 548. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 549.  
 550. Tussen 1894 en 1901 zijn er ongeveer 1200 wagens van de soort &quot;Motor-Velociped&quot; verkocht. Dit was niet alleen de eerste kleine auto voor dagelijks gebruik, maar ook het eerste voertuig dat iin serie geproduceerd is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 551.  
 552. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 553.  
 554. In 1890 is door Daimler de eerste benzinemotor met vier cilinder verkocht aan klanten. Sinds 1898 zijn deze motoren ingebouwd in voertuigen die in het verkeer gebruikt worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 555.  
 556. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 557.  
 558. Op verschillende etages van het museum, het museum heeft in totaal 8 verdiepingen. Hier zijn een aantal auto&#039;s uit de periode rond 1900 te zien, die door Mercedes geproduceerd zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 559.  
 560. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 561.  
 562. Deze Mercedez-Benz Omnibus LO 1112 is gemaakt door de fabriek van het bedrijf in Buenos Aires en gebruikt door de busondernemer Hector Prieto. Van dit voertuig zijn er in totaal 4848 geproduceerd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 563.  
 564. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 565.  
 566. De onderstaande bus is er een die geproduceerd wordt sinds 2009. In totaal kunnen er 44 personen met deze bus reizen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 567.  
 568. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-11.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 569.  
 570. De Mercedes-Bens O 305 is van 1980 tot 1995 door het openbaar vervoersbedrijf van Stuttgart gebruikt en heeft in die periode meer dan 1 miljoen kilometer afgelegd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 571.  
 572. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-12.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 573.  
 574. Deze sportwagen met twee zitplaatsen komt uit het jaar 1928. Van dit model zijn er 35 geproduceerd tussen 1928 tot 1932. De maximale snelheid van deze auto is 192 km/h.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 575.  
 576. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-13.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 577.  
 578. &quot;Wille und Tat&quot; is een slogan uit nazi-Duitsland. Hier is een advertentie van Mercedes-Benz te zien uit 1935 die geplaatst is in de &quot;Völkischen Beobachter&quot;, de krant van de nazi-partij van Adolf Hitler.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 579.  
 580. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-14.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 581.  
 582. Zoals op de onderstaande foto te zien is, bevinden zich op de verschillende niveaus auto&#039;s van Mercedes. Het gebouw heeft de vorm van een soort cilinder en langs de randen loop je langzaam naar beneden langs teksten en voorwerpen uit de geschiedenis van het bedrijf. Op vijf van de verdiepingen zijn er aparte ruimtes waar de meeste auto&#039;s uit de collectie van het museum te zien zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 583.  
 584. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-15.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 585.  
 586. Deze Mercedes-Benz 3000 uit 1952 had als bijnaam &quot;Adenauer&quot;. In deze soort auto verplaatste zich de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Konrad Adenauer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 587.  
 588. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170808-Mercedez-Benz-Museum-16.jpg&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_8&quot;&gt;
 589.      
 590.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F876&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%202&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 591.      
 592.    &lt;/span&gt;
 593.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 594. <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 595. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 596. <guid isPermaLink="false">876 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 597. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/876#comments</comments>
 598. </item>
 599. <item>
 600. <title>Reisverslag Stuttgart Zomer 2017 Deel 1</title>
 601. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/875</link>
 602. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/57&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;stuttgart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Maandag 7 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 603. In het voorjaar ben ik al een aantal dagen naar Stuttgart geweest. Omdat ik vooral op vakantie ben geweest in het Oosten van Duitsland, ben ik in de zomervakantie nog een kleine week terug geweest naar Stuttgart. Zo kan ik eens wat meer steden en musea bezoeken die in het westen van Duitsland liggen. Op maandagmorgen ben ik dan ook met de trein via Venlo naar Duitsland vertrokken. In Venlo deed zich het probleem voor dat de trein naar Duitsland van 10 uur niet reed. Niemand op het station in Venlo wist te vertellen hoe laat de treinen naar Duitsland weer zouden gaan rijden en op welke termijn er voor bussen gezorgd zou gaan worden. Op het station van Venlo stond dan ook een flink groepje mensen, die niet wist hoe het verder zou gaan. Vanuit Venlo rijden er ook geen reguliere bussen naar het eerste station in Duitsland in het plaatje Kaldenkirchen. Ik kwam twee andere mensen tegen, die al op zoek wilden gaan naar een taxi om naar Kaldenkirchen te rijden. Op dat moment kwam er net een Duitse taxi aan op het station in Venlo. In Duitsland stonden ook mensen te wachten, die niet naar Venlo konden. Met zijn drieën (twee mannen en 1 vrouw) zijn we ingestapt en naar het station in Kaldenkirchen gebracht. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 604.  
 605. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170807-Bahnhof-Kaldenkirchen.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 606.  
 607. De taxichauffeur gaf overigens aan dat hij in het algemeen erg huiverig was om alleen Nederlandse mannen mee te nemen. Dit vanwege de vele coffeeshops die er in Venlo zijn en het feit dat er dus softdrugs naar Duitsland meegenomen wordt. De Duitse douane controleert daar streng op. Uiteindelijk bleek er een storing op het spoor te zijn waardoor de Duitse treinen Venlo niet binnen konden rijden. Pas rond 12 uur was er voor bussen gezorgd en enkele uren later reden er weer treinen tussen Venlo en Kaldenkirchen. Een uur later kon ik vanuit Kaldenkirchen met de trein verder. In Mönchengladbach ben ik overgestapt op de trein naar Keulen. In Keulen ben ik vervolgens haar het serviceloket van de Deutsche Bahn gegaan. Als je op tijd kaartjes koopt, zijn de prijzen in Duitsland goedkoper, maar zit je wel vast aan bepaalde Intercity of Intercity-Express treinen. Hier werd mijn kaartje afgestempeld waardoor ik met een andere trein verder kon reizen. De trein waar ik oorspronkelijk mee verder zou reizen had ik natuurlijk gemist. In Keulen kon ik nog net de trein naar Mannheim halen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 608.  
 609. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170807-Bahnhof-Koeln.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 610.  
 611. Doordat de treinbinding was opgeheven kon ik nu met de snelle ICE trein naar Mannheim. Oorspronkelijk zou ik met een langzamere IC trein naar Stuttgart gaan. Na een overstap in Mannheim was ik rond half 4 in Stuttgart. Doordat ik nu een snellere route kon nemen, was ik zelfs nog wat eerder in Stuttgart dan als ik in Venlo geen vertraging had opgelopen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 612.  
 613. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Zomer%202017/Stuttgart-20170807-Bahnhof-Stuttgart.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_9&quot;&gt;
 614.      
 615.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F875&amp;amp;title=Reisverslag%20Stuttgart%20Zomer%202017%20Deel%201&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 616.      
 617.    &lt;/span&gt;
 618.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 619. <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 620. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 621. <guid isPermaLink="false">875 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 622. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/875#comments</comments>
 623. </item>
 624. <item>
 625. <title>Reisverslag Gent Zomer 2017 Deel 3</title>
 626. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/872</link>
 627. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/70&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;gent&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 3 augustus 2017&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 628. In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster was begin augustus de tentoonstelling OER te zien. Dit is een tentoonstelling over de Vlaamse kunstgeschiedenis van 1880 tot 1930. De schilderijen komen uit de kunstcollectie van Fernand Huts, de directeur van Katoen Natie, een logistiek bedrijf uit Antwerpen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 629.  
 630. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 631.  
 632. Hieronder het schilderij &quot;Marie De Smet en haar baby Marcel&quot; van Leon De Smet uit 1907.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 633.  
 634. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 635.  
 636. Valerius De Saedeleer, waarvan hieronder een schilderij te zien is, schildert het Vlaamse landschap. Vanuit Gent is hij verhuist naar Sint-Martens-Latem, een boerendorp dat aan de rivier de Leie licht. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 637.  
 638. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 639.  
 640. De schilderijen van Leon Spilliaert worden gekenmerkt door eenzaamheid, angst, isolement en duisternis. Tijdens slapeloze nachten doolt hij vaak over de dijk en zo ontstaan zijn werken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 641.  
 642. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 643.  
 644. De schilderijen van James Ensor laten een werkelijkheid zien, die niet is, zoals je hem ziet. Toch laten de schilderijen duidelijk zien wat hij bedoeld. Naast schilder heeft hij ook muziek gecomponeerd. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 645.  
 646. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 647.  
 648. Rik Wouters maakt schilderijen van zijn vrouw. Een van de voorbeelden is hieronder gezien. Uiteindelijk is deze schilder slechts 33 jaar oud geworden en 1916 overleden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 649.  
 650. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 651.  
 652. In de jaren 1920 maken schilders zoals Constant Permeke, Frits Van den Berghe en Gust expressionistische kunst. Ook hier zijn de onderwerpen van de schilderijen herkenbare Vlaamse zaken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 653.  
 654. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 655.  
 656. Edgart Tytgat maakte ook expressionistisch schilderijen. Hij schildert echter taferelen die veel lijken op kinderlijke fantasieën.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 657.  
 658. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 659.  
 660. Sinds 2012 wordt het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck gerestaureerd in het Museum voor Schone Kunsten. Waar het stadsmuseum vooral aandacht besteedt aan alle ontwikkelingen rondeom de diefstal van één van de panelen, gaat het Cultureel Centrum vooral in op oorsprong van het schilderij en alle restauraties die in het verleden hebben plaatsgevonden .&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 661.  
 662. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 663.  
 664. Op uitgebreide informatieborden wordt de hele geschiedenis van het doek verteld en worden de verschillende restauraties uitgebreid toegelicht. Op deze manier krijg je een goed beeld hoe nauwkeurig het restaureren van een schilderij gebeurd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 665.  
 666. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170803-Caermersklooster-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 667.  
 668. Nadat we dit museum bezocht hadden, was het al redelijk laat op de middag geworden en dus tijd om wat te gaan eten. De volgende dag, vrijdag 4 augustus, zijn we met de trein weer teruggegaan naar Nederland. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 669.  
 670. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Gent%20Zomer%202017/Gent-20170804-Gent-Sint-Pieters.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_10&quot;&gt;
 671.      
 672.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F872&amp;amp;title=Reisverslag%20Gent%20Zomer%202017%20Deel%203&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 673.      
 674.    &lt;/span&gt;
 675.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 676. <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
 677. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 678. <guid isPermaLink="false">872 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 679. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/872#comments</comments>
 680. </item>
 681. </channel>
 682. </rss>
 683.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.wjvanderzanden.nl/rss.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda