Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.wjvanderzanden.nl/rss.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <rss version="2.0" xml:base="http://www.wjvanderzanden.nl"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 3. <channel>
 4. <title>Willem-Jan van der Zanden</title>
 5. <link>http://www.wjvanderzanden.nl</link>
 6. <description></description>
 7. <language>nl</language>
 8. <item>
 9. <title>Reisverslag Schwäbisch Hall – Karlsruhe Voorjaar 2019 Deel 6</title>
 10. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/968</link>
 11. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/71&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;karlsruhe&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 7 maart 2019&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 12. Het laatste museum dat ik in Karlsruhe bezocht heb na een bezoek aan het stadsmuseum is het natuurkundig museum van de stad. In de tweede helft van de 18de eeuw heeft de gravin Caroline Luise naast allerlei schilderijen ook een flinke verzameling van bijzondere planten en dieren opgebouwd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 13.  
 14. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 15.  
 16. Deze verzameling heeft is in feite de basis voor het huidige museum. Gedurende de tweede wereldoorlog is door een bombardement het grootste gedeelte van de collectie verloren gegaan. Na de tweede wereldoorlog is daarom opnieuw begonnen met het eigenlijk weer volledig opbouwen van de collectie. Toen is ook het huidige pand waarin het museum nu gevestigd is weer volledig hersteld.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 17.  
 18. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 19.  
 20. Het museum start met een aantal ruimtes waarin het klimaat van het Amazonegebied is nagebootst en ook aquaria staan met verschillende soorten vissen en koraal. In dit museum was het in de middag behoorlijk druk. Dit kwam vooral door de aanwezig van een flink aantal schoolklassen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 21.  
 22. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 23.  
 24. Op de volgende foto is ongeveer in het midden (zoek het gele vlakje) een wielwebspin te vinden. Zoals op de foto te zien is, ziet het spinnenweb eruit als een soort wiel waarbij de cirkels in het centrum vrij dicht bij elkaar zitten en verder van het centrum meer uit elkaar komen te zitten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 25.  
 26. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 27.  
 28. Op de foto hieronder is de reuzengordelstaarthagedis (smaug giganteus) te zien. Deze komt in bepaalde delen van Afrika voor en leeft vooral in droge gebied waar vooral grassen groeien. Schuilen doet de hagedis veel onder rotsen en stenen. Dit is op de foto ook te zien omdat een andere grotere hagedis voor een deel verborgen zit onder de grond. Hiervan is alleen een deel van de staart te zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 29.  
 30.  
 31. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-5.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 32.  
 33. In het museum is een zeer groot aquarium met een koraalrif te zien. Het heeft een volume van in totaal 240.000 liter water. In het aquarium bevinden zich rond de 400 koraalvissen. Dit zijn zoals op de foto te zien is vissen met allerlei felle kleuren.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 34.  
 35. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-6.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 36.  
 37. De volgende foto laat iets onder het midden een Australische zoetwaterkrokodil zien. De krokodil bevindt zich voor het grootste gedeelte onder het water.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 38.  
 39. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-7.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 40.  
 41. In een ander aquarium bevindt zich een achtarmige octopus. Vanwege de belichting en de reflectie van het glas was hier helaas geen betere foto van te maken. Deze octopus leeft vooral in de Grote Oceaan, de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan. De armen kunnen tot 1 meter lang worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 42.  
 43. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-8.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 44.  
 45. In het volgende gedeelte van het museum zijn een aantal diorama’s te zien. In deze diorama’s zijn verschillende opgezette dieren te zien in een zo natuurlijk nagebouwde omgeving.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 46.  
 47. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-9.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 48.  
 49. Een aparte ruimte is ingericht voor allerlei soorten mineralen. Hier zijn vooral mineralen uit Zwarte Woud te zien en wordt ingegaan op de manier waarop ze gebruikt worden in allerlei producten die vaak dagelijks gebruikt worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 50.  
 51. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-10.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 52.  
 53. In weer een andere zaal zijn allerlei opgezette dieren te zien uit Midden-Europa. Deze zaal is ook nog de enige ruimte van het museum waar de originele steunpilaren te zien zijn en ruimtelijk niet op een andere manier is ingedeeld dan de rest van het museum.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 54.  
 55. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-11.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 56.  
 57. In het museum bevindt zich ook een opgezet przewalskipaard. Dit paard is uitgestorven in het wild, maar er leven nog wel exemplaren van in allerlei dierentuinen. Inmiddels is er een programma opgezet om het paard weer uit te zetten in het wild.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 58.  
 59. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-12.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 60.  
 61. Op de volgende twee foto’s zijn twee voorbeelden te zien van de grote hoeveelheid vogels die in het museum te zien zijn. Het zijn allemaal opgezette exemplaren die zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving zijn weggezet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 62.  
 63. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-13.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 64.  
 65. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Naturkundemuseum-14.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 66.  
 67. Vlakbij het natuurkundig museum staat de Sint Stephanuskerk. Dit is een rooms-katholieke kerk die gebouwd is naar het voorbeeld van het Pantheon in Rome. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze kerk daarom geen toren zou hebben. Uiteindelijk moest hij toch akkoord gaan met het idee van de groothertog en de kerk met toren bouwen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 68.  
 69. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stephanskirche-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 70.  
 71. Aan de kerk bevond zich op elk van de hoeken een gebouw waaronder een schoolgebouw en een huis voor de pastoor. Twee van deze zijn echter tijdens een bombardement in de tweede wereldoorlog verwoest. Ook de kerk zelf heeft grote schade opgelopen maar is na de oorlog weer hersteld. Hierna ben ik met de trein weer teruggegaan richting Stuttgart en vervolgens de volgende dag weer teruggereisd naar Nederland.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 72.  
 73. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stephanskirche-2.jpg&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_1&quot;&gt;
 74.      
 75.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F968&amp;amp;title=Reisverslag%20Schw%C3%A4bisch%20Hall%20%E2%80%93%20Karlsruhe%20Voorjaar%202019%20Deel%206&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 76.      
 77.    &lt;/span&gt;
 78.    &lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
 79. &lt;!--//--&gt;&lt;![CDATA[//&gt;&lt;!--
 80. if(window.da2a)da2a.script_load();
 81. //--&gt;&lt;!]]&gt;
 82. &lt;/script&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 83. <pubDate>Thu, 02 May 2019 12:47:29 +0000</pubDate>
 84. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 85. <guid isPermaLink="false">968 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 86. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/968#comments</comments>
 87. </item>
 88. <item>
 89. <title>Reisverslag Schwäbisch Hall – Karlsruhe Voorjaar 2019 Deel 5</title>
 90. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/966</link>
 91. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/71&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;karlsruhe&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 7 maart 2019&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 92. De eerste 17 foto’s van de Kunsthalle Karlsruhe gingen over de tijdelijke tentoonstelling, nederlandse schilders uit de 16de en 17de eeuw en de verzameling van de gravin Karoline Luise von Baden. Het verslag gaat nu verder met schilderijen uit de middeleeuwen en de renaissance. De eerste foto laat een schilderij zien van Lorenzo die Credi uit 1480. Het is een afbeelding van Maria met Jezus en Johannes de Doper als kind.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 93.  
 94. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-18.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 95.  
 96. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-19.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 97.  
 98. Een schilderij van Martin Schaffner uit 1518. Het laat de heilige Petrus en Paulus zien met de doek van Veronica. Deze doek is gebruikt door Christus en tijdens het afvegen is volgens de overlevering een afbeelding van zijn gezicht op deze doek verschenen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 99.  
 100. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-20.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 101.  
 102. Het volgende schilderij is uit de periode 1450 – 1455. Het laat Christus zien tijdens het dragen van zijn kruis. Op de achtergrond is de Thomaskerk uit Straatsburg te zien. Hierdoor wordt vermoed dat het schilderij voor deze kerk bedoeld was. Dit is een van de zeven schilderijen die over is gebleven van de Passie van Karlsruhe. Zes van de schilderijen zijn te zien in de Kunsthalle in Karlsruhe. Het zevende paneel bevindt zich in een museum in Keulen. Er wordt vermoed dat de schilderijen gemaakt zijn door de schilder Hans Hirtz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 103.  
 104. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-21.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 105.  
 106. Hieronder een foto van een schilderij uit de Franse tijd. Het is gemaakt door Noël Hallé en beeld Achilles af. Het schilderij is een studie voor een wandtapijt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 107.  
 108. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-22.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 109.  
 110. De hemelvaart van Maria van Johann Georg Plazer uit de periode 1730 tot 1735.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 111.  
 112. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-23.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 113.  
 114. De laatste foto uit de Kunsthalle van Karlsruhe laat de zogenaamde “Berümtheiten des Juste Milieu” zien. De originele beeldjes bevinden zich in het Museum D’Orsay in Parijs. Hier gaat het op replica’s uit 1929. De beeldjes zijn gemaakt in opdracht van Charles Philipon, de oprichter van een tweetal satirsiche kranten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 115.  
 116. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-24.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 117.  
 118. Zoals op de foto’s die buiten gemaakt zijn te zien is, was het deze dag geen mooi weer in Karlsruhe en regende het zelfs regelmatig. Het is er dan ook niet van gekomen om een wandeling door de stad te maken en ik heb me dan ook vooral beperkt tot het bezoeken van een aantal musea in deze stad. Het volgende museum dat zich op loopafstand van de Kunsthalle bevindt is het stadsmuseum van Karlsruhe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 119.  
 120. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 121.  
 122. Het museum begint met een aantal maquettes die het ontstaan van de stad Karlsruhe laten zien. Centraal bevindt zich een paleis waarin tegenwoordig het Badisches Landesmuseum is gevestigd. Dit is een cirkelvormig gebied waarvan de helft is ingericht als park. Vanuit dit cirkelvormig gebied komen verschillende stralen in de vorm van wegen die verder de stad in lopen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 123.  
 124. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 125.  
 126. De volgende foto laat het eerste Centraal Station van Karlsruhe. Het bevindt zich op de plaats waar nu het Badische Staatstheater staat. Het station is geopend in 1843 toen Karlsruhe via de trein verbonden werd met Heidelberg. Sinds 1913 wordt gebruik gemaakt van het huidige station van Karlsruhe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 127.  
 128. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 129.  
 130. Een van de grotere objecten van het museum is deze bewaard gebleven inrichting van de apotheek uit de Karlstrasse 19. De inrichting is uit de Biedermeiertijd en is tot 1988 gebruikt. Hierna is het in bezig gekomen van het stadsmuseum van Karlsruhe. Het is te enig overgebleven winkelinrichting uit deze periode.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 131.  
 132. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 133.  
 134. Een ander leuk voorwerp is deze loopmachine van Freiherrn von Drais uit 1817. Het is een soort prototype van de huidige fiets. Met deze loopmachine was het mogelijk om sneller te rijden dan de toenmalige postkoetsen met paarden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 135.  
 136. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-5.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 137.  
 138. De inrichting van het museum en zeker ook de vloerbedekking doet redelijk gedateerd aan. Er zijn inmiddels plannen om het museum helemaal opnieuw in te gaan richten en weer bij de tijd te gaan brengen. Op bepaalde plekken in het museum stonden dan ook al informatiezuilen waar de bezoekers hierover hun feedback konden geven. In bepaalde zalen waren dan ook al voorwerpen weggehaald waardoor er gaten ontstonden. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn, dat het museum nu gratis te bezoeken is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 139.  
 140. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-6.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 141.  
 142. Een ander origineel voorwerp is de onderstaande wagen die gebruikt werd voor het transport van levensmiddelen tijdens de Eerste Wereldoorlog.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 143.  
 144. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-7.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 145.  
 146. Het museum is ook in het bezit van een deel van de inrichting van de voormalige trouwzaal van het stadhuis van Karlsruhe. Deze trouwzaal was nodig omdat in 1875 het burgerlijke huwelijk werd ingevoerd. De trouwzaal is ontworpen door Hermann Götz en is in 1900 ook tentoongesteld op de wereldtentoonstelling in Parijs.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 147.  
 148. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-8.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 149.  
 150. Op de volgende foto is het interieur van de ijzerwinkel van Adolf en Sofie Rosenberger te zien. Deze winkel bevond zich sinds 1898 in de Marienstrasse 32. Omdat de eigenaren joods waren is de winkel in 1936 verkocht aan Otto App, die deze tot 1984 open heeft gehouden. Na de sluiting is het interieur uiteindelijk in dit museum in Karlsruhe terecht gekomen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 151.  
 152. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-9.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 153.  
 154. Een heel ander voorwerp is een Amerikaanse bom van 443 kilogram die in 1991 bij baggerwerkzaamheden in Karlsruhe is gevonden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 155.  
 156. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-10.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 157.  
 158. Zoals altijd het geval is in musea in Duitsland was alles keurig netjes gedocumenteerd en stonden er overal informatiepanelen waarop stukjes van de geschiedenis van Karlsruhe uitgelegd werden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 159.  
 160. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-11.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 161.  
 162. In een apart deel van het museum waarvoor je wel toegang moet betalen is een tentoonstelling die vooral ingaat op de relatie tussen Kalrsuhe en Elzas-Lotharingen. Dit laatste gebied is nu onderdeel van Frankrijk, maar heeft tussen 1871 en 1918 bij Duitsland behoord en is tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezet geweest. De foto hieronder laat een karikatuur zien van Jean-Jacques Waltz. Links de onderdrukking van het gebied door Duitsland en rechts de Franse tijd die er veel gezelliger en prettiger uit ziet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 163.  
 164. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-12.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 165.  
 166. Deze thematentoonstelling geeft een goed overzicht van deze relatie in de verschillende tijdsperiodes. Zo wordt er ook uitgebreid ingegaan op de tijd tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog en de periode na deze oorlog. Uiteindelijk ben ik hier nog net op tijd op bezoek geweest want sinds 15 april is het museum volledig gesloten om totaal verbouwd te worden.
 167.  
 168. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stadtmuseum-13.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 169.  
 170. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/968&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_2&quot;&gt;
 171.      
 172.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F966&amp;amp;title=Reisverslag%20Schw%C3%A4bisch%20Hall%20%E2%80%93%20Karlsruhe%20Voorjaar%202019%20Deel%205&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 173.      
 174.    &lt;/span&gt;
 175.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 176. <pubDate>Wed, 01 May 2019 13:46:25 +0000</pubDate>
 177. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 178. <guid isPermaLink="false">966 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 179. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/966#comments</comments>
 180. </item>
 181. <item>
 182. <title>Reisverslag Schwäbisch Hall – Karlsruhe Voorjaar 2019 Deel 4</title>
 183. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/965</link>
 184. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/71&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;karlsruhe&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Donderdag 7 maart 2019&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 185. Op donderdag ben ik naar Karlsruhe geweest om daar enkele musea te bezoeken. Vanuit Stuttgart ben je binnen het uur met de trein in Karlsruhe. Tussen beide plaatsen rijden naast de normale regionale treinen ook snelle regiotreinen, die slechts zeer beperkt stoppen en daardoor bijna net zo snel zijn als de normale Intercity treinen. Met een dagkaartje van € 24 kun je ook van deze treinen gebruik maken. Rond een uur of 10 was ik dan ook in Karlsruhe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 186.  
 187. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Stuttgart-Hbf.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 188.  
 189. Het Badisches Landesmuseum heb ik al wel eens eerder bezocht. Dat is een zeer groot museum over de geschiedenis van het land Baden waar je echt een volledige dag voor nodig hebt, om alles goed te kunnen zien. Als eerste museum heb ik deze dag de Kunsthalle Karlsruhe bezocht. Dit is een museum met een zeer grote collectie kunst uit een groot aantal eeuwen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 190.  
 191. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 192.  
 193. Het museum heeft natuurlijk een grote permanente collectie en ook tijdelijke tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstelling had als onderwerp “fotograferen en schilderen in de 19de eeuw”. Deze tijdelijke tentoonstelling was echter pas vanaf vrijdag te bezichtigen. Op deze donderdag was hij enkel open voor de pers dus daar kwam ik pas achter toen ik binnen was. Van de suppoost mocht ik het gewoon bekijken en als er iemand iets kwam vragen, moest ik maar zeggen dat ik van de pers was.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 194.  
 195. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 196.  
 197. Aangezien ik van mijn reizen altijd verslagen maak die ik op mijn website publiceer klopt dat in zekere zin ook. Als je niet weet of een bepaald gedeelte van een museum al toegankelijk is, kun je het beste maar gewoon doorlopen alsof je van niets weet en dan vriendelijk blijven. Dan heb je vaak geluk zoals dat nu gebeurde. Ik heb in dit gedeelte van het museum natuurlijk een groot aantal foto’s gemaakt  ;-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 198.  
 199. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 200.  
 201. Op de onderstaande foto zijn een 18 foto’s te zien van de Italiaan Roberto Rive uit Napels. Het gaat om foto’s die in de periode 1865 – 1870 in verschillende plaatsen in Italië zijn gemaakt. Er was in deze tijd veel vraag naar schilderijen en foto’s van antieke plaatsen en verre culturen. Hierdoor gingen in deze tijd allerlei fotografen dit soort reisrapportages maken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 202.  
 203. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 204.  
 205. De volgende drie foto’s zijn van Georg Maria Eckert. Ze komen uit een verzameling van 72 foto’s. Op de drie foto’s die hier te zien zijn staan afbeeldingen van de Münster van Straatsburg.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 206.  
 207. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-5.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 208.  
 209. De afbeelding hieronder laat een foto zien van Gustave Le Gray. Het gaat hier om een foto van de zee. Bij deze foto is gebruik gemaakt van verschillende negatieven die tot een geheel zijn gecombineerd. Dit was nodig omdat voor de verschillende onderdelen van de foto verschillende belichtingstijden nodig zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 210.  
 211. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-6.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 212.  
 213. Vanaf 1880 was het vrij gebruikelijk dat schilders werkten met behulp van foto’s. Een foto kon bijvoorbeeld als ondergrond gebruikt worden om hierop het schilderij te maken. Op deze manier ontstond een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid. De volgende drie afbeeldingen van Charles Negre laten dit zien.br&gt;&lt;br&gt;
 214.  
 215. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-7.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 216.  
 217. Na deze tijdelijke tentoonstelling kom je daarna terecht in het resterende deel van het museum waar de permanente collectie te zien is. De collectie is opgedeeld in verschillende tijdsperiodes. Op de begane grond is een collectie te zien van Duitse kunstenaars uit de 19de eeuw. Een verdieping lager bevindt zich de Thoma Kapel. Het volgende schilderij is van Josepth Anton Settegast en laat de twee dochters van deze kunstenaar zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 218.  
 219. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-8.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 220.  
 221. Hans Thoma werd in 1899 de directeur van het kunstmuseum. Vijf jaar later is op initiatief van de groothertog een apart onderdeel van het museum ontstaan dat speciaal gebruikt moest gaan worden voor de kunstwerken van Thoma. Een groot werk dat hij hiervoor is gaan maken, zijn een aantal schilderijen uit het leven van Christus. Het eerste werk gaat over de geboorte, het laatste over de herrijzenis. In 1907 is gestart met de bouw van het gedeelte van het museum waar de werken van Thoma te zien moesten zijn. De opening heft plaatsgevonden op 2 oktober 1909 toen Thoma zeventig jaar werd. In de jaren 80 van de 20ste eeuw is het kunstmuseum voor een deel opnieuw gebouwd en voor een deel opgeknapt. Hierbij is de Thoma kapel afgebroken en weer helemaal opnieuw opgebouwd. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 222.  
 223. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-9.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 224.  
 225. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-10.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 226.  
 227. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-11.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 228.  
 229. De volgende foto laat een schilderij zien van een onbekende schilder uit de Zuidelijke Nederlanden. Het schilderij is tussen 1560 en 1570 gemaakt en laat Bathseba zien. Dit was de vrouw van koning David.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 230.  
 231. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-12.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 232.  
 233. Een schilderij van Pieter van den Houte uit de periode 1610 – 1620 van de heilige Catharina met haar rad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 234.  
 235. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-13.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 236.  
 237. Het grootste deel van de permanente collectie bevindt zich op de tweede verdieping van het gebouw. Deze tweede verdieping is verdeeld in een veertigtal ruimtes, die weer onderverdeeld zijn in een zestal thema’s. Een grote verzameling van Nederlandse kunstenaars uit de 16de en 17de eeuw., de verzameling van gravin Karoline Luise von Baden, schilderijen uit de Middeleeuwen en de Renaissance en Franse en Duitse schilderijen uit de 17de tot en met de 19de eeuw.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 238.  
 239. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-14.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 240.  
 241. Hier is een zelfportret van Rembrandt te zien uit de periode 1645 – 1648.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 242.  
 243. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-15.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 244.  
 245. Een schilderij van Joseph Vernet uit 1755 uit de verzameling van Karoline Luise van Baden. Het schilderij laat een Griekse vrouw zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 246.  
 247. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-16.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 248.  
 249. Karoline Luise heeft tussen 1759 en 1763 rond de 160 schilderijen gekocht voor haar verzameling. Dit was tijdens de laatse jaren van de zevenjarige oorlog. Veel vorstenhuizen stopten toen met het verzamelen van kunst waardoor de prijzen van kunstwerken flink zakten. In 1774 is ze gestopt met verzamelen omdat de kunstprijzen toen weer flink gestegen waren. In totaal bestond de collectie toen uit zo’n 200 schilderijen. Er is door haar niet met een speciaal doel verzameld dus het is een verzameling van allerlei soorten kunstwerken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 250.  
 251. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Karlsruhe-20190307-Kunsthalle-17.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 252.  
 253. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/966&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_3&quot;&gt;
 254.      
 255.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F965&amp;amp;title=Reisverslag%20Schw%C3%A4bisch%20Hall%20%E2%80%93%20Karlsruhe%20Voorjaar%202019%20Deel%204&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 256.      
 257.    &lt;/span&gt;
 258.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 259. <pubDate>Wed, 01 May 2019 06:38:47 +0000</pubDate>
 260. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 261. <guid isPermaLink="false">965 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 262. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/965#comments</comments>
 263. </item>
 264. <item>
 265. <title>Reisverslag Schwäbisch Hall – Karlsruhe Voorjaar 2019 Deel 3</title>
 266. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/964</link>
 267. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/88&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;schwäbisch hall&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Woensdag 6 maart 2019&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 268. Het eerste deel van het Hällisch-Fränkisches museum besteedde aandacht aan de geschiedenis van de stad in de 19de en 20ste eeuw. Het tweede deel, dat in dit derde deel van het reisverslag te vinden is, gaat over de geschiedenis van de stad tot en met de 18de eeuw. Op de eerste foto zijn een aantal stenen kanonskogels te zien die in 1986 bij opgravingen gevonden zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 269.  
 270. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-16.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 271.  
 272. Een folterstoel uit de 17de eeuw van hout. De stoel is overal bedekt met ijzeren punten. Dit soort stoelen werden niet altijd daadwerkelijk gebruikt maar dienden vaak als afschrikking,&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 273.  
 274. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-17.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 275.  
 276. De volgende foto laat een rad zien waarmee grote gewichten opgetild kunnen worden. Een persoon moet in het rad gaan lopen. Hierdoor gaat het geheel draaien en kan een voorwerp naar boven opgetild gehesen worden. Hierdoor is het mogelijk dat een kind een blok steen van 200 kilogram omhoog kan “tillen”. Een rondje met het rad is 9,5 meter en hierdoor wordt de steen 65 centimeter opgetild in de lucht. Het rad wat hier te zien is, is een reconstructie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 277.  
 278. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-18.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 279.  
 280. Het museum heeft zoals veel stadsmusea in Duitsland natuurlijk ook een verzameling religieuze kunst uit de middeleeuwen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 281.  
 282. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-19.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 283.  
 284. De volgende foto laat een globe zien uit 1716 van Johann Ludwig Andreae. Op de globe is het wapen van de stad Hall terug te vinden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 285.  
 286. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-20.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 287.  
 288. Zoals op de onderstaande foto te zien is, bestaat dit gedeelte van het museum uit redelijk kleine ruimtes. Dat is ook noodzakelijk vanwege het gebouw waar het in gevestigd is. Het eerste deel van het museum zit in een moderner gebouw en is een stuk grootser opgezet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 289.  
 290. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-21.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 291.  
 292. In dit deel van het museum dat in de Keckenturm gevestigd is, bevindt zich ook een barokzaal. Deze ruimte is in 1740 ontstaan en door de Italiaanse kunstenaar Livio Retti gemaakt. Het vermoeden is dat de ruimte vooral gebruikt werd als een muzieksalon omdat de schildering op het dak (helaas niet te zien op de foto) een aantal vrouwen laat zien die muziek maken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 293.  
 294. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-22.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 295.  
 296. De volgende schilderijen laten een aantal portretten zien van personen uit de 18de eeuw. Dit soort portretten werden vaak in opdracht gemaakt waardoor er natuurlijk geen sprake is van een echte doorsnede van de samenleving, maar vooral mensen uit de hogere sociale klassen werden geschilderd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 297.  
 298. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-23.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 299.  
 300. Een ander voorwerp is het onderstaande voorwerp dat op een altaar van het ziekenhuis van de kerk van Hall gebruikt werd. Het schilderij komt ook weer van de kunstenaar Livio Retti en laat het laatste avondmaal zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 301.  
 302. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-24.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 303.  
 304. Een paardenslee uit de 18de eeuw. Deze slee komt uit het slot Schmiedelfeld. Het afgebeelde dier is een soort mythische figuur omdat het voor de helft een paard is en voor de andere helft een vis. Het rijden met een slee werd in deze tijd vooral gedaan door de adel en de hogere burgerij. Voor de ondersten klassen in de samenleving was het zelfs verboden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 305.  
 306. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-25.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 307.  
 308. Het museum bezit in totaal rond de 250 schietschijven waarvan de oudste uit 1727 is. Hierdoor is het een mooie verzameling die de geschiedenis en cultuur historie van de stad laat zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 309.  
 310. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-26.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 311.  
 312. Na dit museum bezocht te hebben, ben ik weer verder gelopen door de stad. De stad Schwäbisch Hall heeft ook een kunstmuseum. Een deel van de verzameling bevindt zich in de Johanniterkerk. In de ochtend was ik hier al langs gelopen maar was deze kerk nog niet open. Daarom ben ik hier in de loop van de middag opnieuw naar toe gegaan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 313.  
 314. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Centrum-6.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 315.  
 316. Op de weg naar de Johanniterkerk, kwam ik over de Kocherbrücke. Dit is een oude brug van hout die over de rivier de Kocher ligt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 317.  
 318. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Holzbruecke.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 319.  
 320. Deze kerk is gratis toegankelijk en is een onderdeel van het kunstmuseum van de stad. In deze kerk bevinden zich zoals op de foto’s te zien is vooral de oudere werken uit de collectie van het kunstmuseum.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 321.  
 322. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Johanitterkirche-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 323.  
 324. Een van de vele voorwerpen is de onderstaande schildering van de heilige Anna Selbdritt tussen twee heilige maagden met de apostel Andreas en de heilige Johannes De Doper.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 325.  
 326. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Johanitterkirche-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 327.  
 328. Naast schilderijen waren er ook een aantal beelden te zien zoals dit beeld van de heilige Joris met de slang.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 329.  
 330. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Johanitterkirche-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 331.  
 332. Het kunstmuseum Würth is in 2001 opgericht door de ondernemer Reinhold Würth. Het museum laat kunstwerken zien uit zijn verzameling die uit meer dan 15.000 werken uit allerlei periodes bestaat.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 333.  
 334. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Kunsthalle-Wurth-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 335.  
 336. Zoals deze foto laat zien, is hier vooral het deel van de moderne kunst uit de collectie van Würth te zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 337.  
 338. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Kunsthalle-Wurth-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 339.  
 340. Eén voorbeeld van zo’n modern schilderij is het volgende schilderij uit 2014 van paus Franciscus van de schilder Yan Pei-Ming (geboren 1960).&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 341.  
 342. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Kunsthalle-Wurth-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 343.  
 344. Nadat ik vanaf een uur of tien in Schwäbisch Hall heb rondgelopen had ik na dit museum voldoende gezien en ben ik weer te voet teruggegaan naar het station om met de trein terug te gaan naar Stuttgart. Het stationsgebouw zelf was overigens gesloten en ziet er ook behoorlijk verwaarloosd uit. Waar er veel geld gestoken is en wordt in allerlei grote stations, worden de kleinere stations vaak behoorlijk slecht onderhouden. In veel kleine plaatsen zijn ze ook gewoon weg gesloten of heeft het gebouw een andere functie gekregen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 345.  
 346. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Bahnhof-Avond.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 347.  
 348. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/965&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_4&quot;&gt;
 349.      
 350.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F964&amp;amp;title=Reisverslag%20Schw%C3%A4bisch%20Hall%20%E2%80%93%20Karlsruhe%20Voorjaar%202019%20Deel%203&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 351.      
 352.    &lt;/span&gt;
 353.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 354. <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:25:58 +0000</pubDate>
 355. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 356. <guid isPermaLink="false">964 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 357. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/964#comments</comments>
 358. </item>
 359. <item>
 360. <title>Reisverslag Schwäbisch Hall – Karlsruhe Voorjaar 2019 Deel 2</title>
 361. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/962</link>
 362. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/88&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;schwäbisch hall&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Woensdag 6 maart 2019&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 363. Het oude deel van de stad Schwäbisch Hall ligt zoals op de volgende foto te zien is hoger dan het modernere deel van de stad dat later is bijgebouwd. Doordat de stad niet al te groot is, kun je gedurende de ochtend het hele historische gedeelte zien en ’s middags de musea van de stad bezoeken. Hierdoor is het een stad die je prima in een dag kunt bezoeken en waarbij je dan ook alles gezien hebt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 364.  
 365. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Centrum-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 366.  
 367. Hieronder is één van de huizen uit de Oberen Herrengasse te zien. De huizen in deze straat bestaan uit vijf tot zes verdiepingen en kelders van meerdere verdiepingen. Handel was vroeger een belangrijke inkomstenbron van de stad en hier werden vooral grote hoeveelheden wijn opgeslagen om weer doorverkocht te worden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 368.  
 369. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Oberen-Herrengasse.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 370.  
 371. Schwäbisch Hall heeft sinds de 13de eeuw tot aan de tweede wereldoorlog een joodse gemeenschap gehad. In 1892 werd een huis gekocht in de Oberen Herrengasse 8. Deze zaal werd in 1893 ingewijd als gebedsruimte en voor de reguliere gebedsdiensten gebruikt. Tijdens een pogrom in 1938 werd de inventaris van de gebedszaal vernield.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 372.  
 373. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Architektenhaus.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 374.  
 375. Weer terug in de buurt van de markt van Schwäbisch Hall hieronder een foto van de Schuhbäckgässle. Dit is één van de verschillende steegjes die nog steeds in de stad te vinden zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 376.  
 377. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Schuhbackgassle.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 378.  
 379. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Centrum-5.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 380.  
 381. Het Hällisch-Fränkisches Museum is het grootste museum van de stad. Het museum laat de geschiedenis van de voormalige rijksstad Hall en haar omgeving zijn. Het museum is ontstaan in de 19de eeuw en is nu gevestigd in een zevental naast elkaar staande gebouwen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 382.  
 383. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 384.  
 385. Zoals alle musea in Duitsland is ook dit museum zeer systematisch ingericht en worden de verschillende tijdsperioden goed beschreven en toegelicht. Het museum beschikt over een grote hoeveelheid originele voorwerpen uit de geschiedenis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 386.  
 387. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 388.  
 389. Een voorbeeld hiervan is de onderstaande schietschijf van de plaatselijke schutterij. In verschillende musea in Duitsland kom je deze tegen. Deze schijf is uit het jaar 1792 en heeft als onderwerp de Franse revolutie. Het is een schildering tegen de revolutie. De nieuwe wet ligt op een soort altaar en de slachtoffers van de revolutie (de oude orde) ligt er vernield omheen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 390.  
 391. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 392.  
 393. Een ander mooi object in het museum is dit model van het panorama van de slag bij Murten 922 juni 1476). Het originele gebouw stond in Zürich en was 10 meter hoog. Het schilderij in het panorama had een lengte van 100 meter. Het publiek moest eerst door een lange donkere gang om het daadwerkelijke panorama te kunnen zien.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 394.  
 395. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 396.  
 397. Een overblijfsel van de vroegere Joodse gemeenschap in Schwäbisch Hall is de loofhut bestaande uit sparrenhout. Het vermoeden is dat deze zich op de zolder van een gebouw bestond, zodat als de bovenkant opgemaakt werd, er vrij uitzicht op de hemel was.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 398.  
 399. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-5.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 400.  
 401. Het volgende voorwerp is een model van een oorlogsschip uit de Eerste Wereldoorlog. Dit soort modellen werden zelf gemaakt en door de kinderen als speelgoed gebruikt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 402.  
 403. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-6.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 404.  
 405. Hier nog een foto van een schietschijf maar nu uit 1934. Deze schijf laat de 1 mei viering van dat jaar zien. 1 mei is traditioneel de dag waarop socialistische partijen en vakbonden in Duitsland grote demonstraties houden. De nazi’s hebben na de machtsovername van 1 mei een officiële feestdag gemaakt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 406.  
 407. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-7.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 408.  
 409. Een van de organisaties van de nazi’s was het “Winterhilfswerk”. Deze organisatie verzamelde giften onder de bevolking voor Duitsers die het economisch slecht hadden. Men ging langs de deuren om geld op te halen. Hierbij werden dan allerlei figuurtjes verkocht die de mensen konden verzamelen en die bedoeld waren om ze te stimuleren om vooral gul te geven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 410.  
 411. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-8.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 412.  
 413. Hieronder weer een voorbeeld van speelgoed uit de tijd van het Duitse Rijk. Het gaat hier om een huisje van de SA met de bijbehorende figuren in uniform. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 414.  
 415. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-9.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 416.  
 417. Wat ik zelf een van de topstukken van het museum vond, is het binneninterieur van de joodse gebedsruimte van Unterlimpurg. Dit is een dorp dat onderdeel is van Schwäbisch Hall. Deze ruimte is tot de bouw van een synagoge in Steinbach in 1809 in gebruik geweest.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 418.  
 419. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-10.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 420.  
 421. Een voorbeeld van bedrijvigheid is de pottenbakkerij van de familie Heckmann. Deze is ontstaan in 1896 in de Gelbinger Gasse en bestaat nu nog steeds. Een aantal door dit bedrijf gemaakte potten is te zien in het museum.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 422.  
 423. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-11.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 424.  
 425. Een voorwerp uit de moderne geschiedenis is de onderstaande deur van het jeugdcentrum Alpha 60. Dit is in 1966 opgericht en is vernoemd naar de film “Lemmy Caution gegen Alpha 60” van Jean-Luc Godard. Tegenwoordig bestaat het nog steeds als een sociaal cultureel centrum dat volledig zelfstandig in stand gehouden wordt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 426.  
 427. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-12.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 428.  
 429. In Hessental, een plaats vlak in de buurt van Schwäbisch Hall heeft zich tussen 1945 en 1993 een grote basis van het Amerikaanse leger bevonden. In totaal werkten en leefden hier rond de 20000 militairen met hun families. Na het vertrek is het gebied opnieuw ontwikkeld en een deel is gebruikt voor het vergroten van de luchthaven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 430.  
 431. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-13.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 432.  
 433. Omdat Schwäbisch Hall ver van de zee ligt, is tot in de negentiende eeuw zout gewonnen uit bronnen in de omgeving van de stad. Een van de bronnen schijnt al sinds 280 voor Christus gebruikt te zijn voor het winnen van zout.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 434.  
 435. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-14.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 436.  
 437. Bij werkzaamheden bij de Hafenmarkt werden in 1939 de resten van een Keltische productieplaats van zout gevonden. Het geheel bestond uit meerdere bakken waarin het zout geconcentreerd werd en ook een drietal ovens. Vijf van de bakken zijn in de tweede wereldoorlog verloren gegaan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 438.  
 439. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Hallisch-Frankische-Museum-15.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 440.  
 441. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/964&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_5&quot;&gt;
 442.      
 443.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F962&amp;amp;title=Reisverslag%20Schw%C3%A4bisch%20Hall%20%E2%80%93%20Karlsruhe%20Voorjaar%202019%20Deel%202&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 444.      
 445.    &lt;/span&gt;
 446.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 447. <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 15:12:35 +0000</pubDate>
 448. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 449. <guid isPermaLink="false">962 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 450. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/962#comments</comments>
 451. </item>
 452. <item>
 453. <title>Reisverslag Schwäbisch Hall – Karlsruhe Voorjaar 2019 Deel 1</title>
 454. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/954</link>
 455. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/88&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;schwäbisch hall&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Woensdag 6 maart 2019&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 456. Tijdens de voorjaarsvakantie in Baden-Württemberg stonden een tweetal steden op het programma om te bezoeken. Op de woensdag Schwäbisch Hall en op de donderdag Karlsruhe. Beide steden zijn in ongeveer een uur tijd vanuit Stuttgart te bereiken met de trein. Schwäbisch Hall is een plaats met rond de 40.000 inwoners. De stad heeft nog steeds een mooi historisch centrum met enkele musea die je kunt bezoeken. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 457.  
 458. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Bahnhof-Hessental.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 459.  
 460. Om exact 9 uur ben ik vanuit Stuttgart met de trein naar Schwäbisch Hall vertrokken. Als je alleen van regionale treinen gebruik maakt, en dat is prima te doen, kun je voor € 24 een kaartje kopen waarmee je heel de dag met het openbaar vervoer (behalve Intercity en Intercity Express treinen) door Baden-Württemberg kunt reizen. Met een keer overstappen ben je dan iets na 10 uur in Schwäbisch Hall. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 461.  
 462. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Bahnhof.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 463.  
 464. Vanaf het station dat aan de rand van Schwäbisch Hall ligt, kun je vrij snel te voet richting de oude historische binnenstad lopen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 465.  
 466. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Centrum-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 467.  
 468. Op weg naar het oude stadscentrum kom je dan de Johanniterhal tegen. Dit is een voormalig kerkgebouw uit de twaalfde eeuw dat nu gebruikt wordt als extra locatie door het kunstmuseum van Schwäbisch Hall. Tot 1812 hebben er in deze kerk diensten van de Evangelische Kerk plaatsgevonden. Vier jaar later is het gebouw in handen gekomen van de stad Schwäbisch Hall. Sinds 2004 is het eigendom van het plaatselijke kunstmuseum&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 469.  
 470. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Johanitterkirche-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 471.  
 472. Door de stad Schwäbisch Hall loopt de rivier de Kocher. Dit is een zijrivier van de Neckar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 473.  
 474. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Kocher-Rivier.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 475. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Busstation.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 476.  
 477. Doorlopend langs de rivier de Kocher en deze uiteindelijk overstekend kom je uit bij het nieuwe busstation van de stad. Vanuit deze plek kun je dan doorlopen naar het oude gedeelte van de binnenstad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 478.  
 479. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Centrum-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 480.  
 481. In de oude binnenstad bevinden zich een groot aantal historische gebouwen waaronder een aantal Vakwerkhuizen. Op de onderstaande foto is het huis “Zum grünen Baum” te zien. Dit staat in de Gelbinger Gasse nummer 33 en is gedurende lange tijd een cafe geweest. Het gebouw is zes verdiepingen hoog en tegenwoordig in gebruik als woonhuis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 482.  
 483. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Zum-Grauen-Baum.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 484.  
 485. Verder doorlopend kom je uit op de Saumarkt. In het gebouwtje dat vroeger gebruikt werd door de militie van de stad bevindt zich tegenwoordig een cafe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 486.  
 487. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Saumarkt.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 488.  
 489. Nog verder doorlopend kom je uit op het echte marktplein van Schwäbisch Hall. Op de volgende foto is de Bürgertrinkstube te zien. Dit gebouw stamt uit 1510 en is net als veel andere gebouwen na de grote stadsbrand van 1728 weer opnieuw opgebouwd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 490.  
 491. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Buergertrinkstube.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 492.  
 493. Aan de rand van het centrale marktplein van de stad staat op een verhoging de Sint Michaelskerk. Deze kerk is te bereiken via een grote trap. De kerk wordt voor het eerst vernoemd in een oorkonde uit 1156. De eerste kerk werd in 1427 afgebroken en vervangen door een kerk in gotische stijl.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 494.  
 495. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Michaelskirche-1.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 496.  
 497. Als je bovenaan de grote trap staat, heb je een mooi overzicht over de verschillende gebouwen die aan het marktplein staan. Op de foto hieronder is het gemeentehuis te zien. Ook dit gebouw is na de stadsbrand opnieuw opgebouwd. In de tweede wereldoorlog is het gebouw door bommen verwoest en in de loop van de jaren ’50 in de oude stijl gebouwd. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 498.  
 499. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Rathaus.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 500.  
 501. Een van de huizen op de markt is het Clausnitzerhaus uit 1827 wat een groot vakwerkhuis is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 502.  
 503. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Fachwerkhaus.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 504.  
 505. De Sint Michaelskerk is ook vandaag nog steeds in gebruik door de evangelische gemeente van Schwäbisch Hall en wordt ook gebruikt voor concerten. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 506.  
 507. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Michaelskirche-2.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 508.  
 509. In de kerk bevindt zich een beenderenhuis uit de Middeleeuwen. Dit is ontstaat nadat graven op het oude kerkhof geruimd zijn. In 1963 is dit beenderenhuis opnieuw ontdekt. Het is nu te zien onder een glazen plaat die op een deel van de vloer van de kerk ligt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 510.  
 511. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Michaelskirche-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 512.  
 513. Aan de buitenkant van de kerk is een groepje beelden te zien. Dit verbeeldt de nacht voor de kruisiging, die Jezus doorbracht in Getsemane, een tuin aan de voet van de Olijfberg.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 514.  
 515. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Michaelskirche-4.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 516.  
 517. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Centrum-3.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 518.  
 519. Een ander historisch gebouw staat in de Pfarrgasse nummer 12. Dit huis werd vroeger bewoond door docenten van de Latijnse school en geestelijken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 520.  
 521. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Pfarrgasse-12.jpg&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 522.  
 523. Johannes Brenz leefde in dezelfde periode als Martin Luther en voerde na 1522 stap voor stap de reformatie in. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in Schwäbisch Hall geen beeldenstorm heeft plaatsgevonden waardoor veel oude beelden bewaard gebleven zijn. De evangelische gemeente van de stad is naar hem vernoemd.
 524.  
 525. &lt;IMG SRC=http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Stuttgart%20Voorjaar%202019/Schwabisch-Hall-20190306-Johannes-Brenz.jpg&gt;
 526.  
 527. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/962&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_6&quot;&gt;
 528.      
 529.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F954&amp;amp;title=Reisverslag%20Schw%C3%A4bisch%20Hall%20%E2%80%93%20Karlsruhe%20Voorjaar%202019%20Deel%201&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 530.      
 531.    &lt;/span&gt;
 532.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 533. <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 17:22:59 +0000</pubDate>
 534. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 535. <guid isPermaLink="false">954 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 536. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/954#comments</comments>
 537. </item>
 538. <item>
 539. <title>Welkom</title>
 540. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/952</link>
 541. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/87&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;algemeen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;TABLE BORDER=&quot;0&quot;&gt;
 542. &lt;TR&gt;&lt;TD&gt;Welkom op mijn persoonlijke website. Op deze website staan een groot aantal verslagen van reizen die ik sinds 2011 in Europa heb gemaakt. Veel van deze reizen heb ik gemaakt naar Duitsland, maar ook van een flink aantal andere Europese landen zijn reisverslagen te vinden. De nadruk ligt dan vooral op landen ten oosten en zuiden van Duitsland.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 543.  
 544. De complete reisverslagen zijn &lt;A HREF=&quot;/node/949&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; te vinden.&lt;br&gt;
 545. Een uitgebreid overzicht per bezochte stad is &lt;A HREF=/node/950 &quot;&gt;hier&lt;/a&gt; te vinden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 546.  
 547. In het dagelijks leven ben ik sinds augustus 2006 docent Wiskunde op het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout, waar ik nu vooral wiskunde geef aan bovenbouw klassen.
 548. Daarnaast ben ik sinds maart 2002 lid van de gemeenteraad van Oosterhout namens GroenLinks. GroenLinks is sinds de verkiezingen van 2018 de derde partij in Oosterhout Oosterhout met 5 zetels in de raad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 549.  
 550. &lt;b&gt;&lt;i&gt;Willem-Jan van der Zanden&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/TD&gt;
 551. &lt;TD&gt;&lt;IMG SRC=&quot;/sites/default/files/images/WJ-Campagne.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;755&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
 552. &lt;/TABLE&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_7&quot;&gt;
 553.      
 554.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F952&amp;amp;title=Welkom&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 555.      
 556.    &lt;/span&gt;
 557.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 558. <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:11:11 +0000</pubDate>
 559. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 560. <guid isPermaLink="false">952 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 561. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/952#comments</comments>
 562. </item>
 563. <item>
 564. <title>Reisverslag Praag-Berlijn Oktober 2018 Deel 13</title>
 565. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/948</link>
 566. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/18&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;berlijn&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Zaterdag 13 oktober 2018&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 567. Na de rondleiding door het slot Glienicke ben ik verder gereisd in de richting van Potsdam. Hier bevindt zich in de Leistikowstrasse een voormalige onderzoeksgevangenis van het leger van de Sovjetunie. De geschiedenis van het pand begint in 1916 toen hier door de evangelische kerk een vrouwenorganisatie werd ondergebracht. Na de machtsovername van de nazi&#039;s in 1933 is het pand gebruikt door de &quot;Reichsfrauenhilfe&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 568.  
 569. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 570.  
 571. Na de tweede wereldoorlog werd het pand overgenomen door de Russen. In het gebied waar de villa staat ontstond toen een heel gebied wat uitsluitend voor de Russen toegankelijk was (Militärstädchen Nr. 7). Vanaf 1945 kwamen in het pand de eerste gevangenen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 572.  
 573. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 574.  
 575. Hier werden vooral burgers van de Sovjetunie gevangen gezet maar tot 1955 gebeurde dit ook met Duitsers en mensen uit andere landen. Bij de laatste gaat het dan bijvoorbeeld om spionnen van de geheime dienste van westerse landen. De omstandigheden in de gevangenis waren slecht en de gevangenen werden vaak tot lange gevangenisstraffen of de doodstraf veroordeeld. Hierna werden de gevangen dan overgebracht naar de Sovjet-Unie. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 576.  
 577. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 578.  
 579. Vanaf 1955 werd de gevangenis vooral gebruikt voor het opsluiten van militairen of burgerpersoneel van het leger van de Sovjet-Unie of familieleden die strafbare feiten hadden gepleegd. De gevangenis is tot en met 1991 in gebruik geweest. Op de volgende foto is een cel te vinden waarin gevangenen alleen opgesloten werden. Ze werden hier gedwongen om vaak vele dagen rechtop te staan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 580.  
 581. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 582.  
 583. De ruimte op de volgende foto was tot 1945 in gebruik als postkamer. In de periode 1945 tot 1960 is de ruimte gebruikt als kamer voor de bewakers. Gevangenen die binnengebracht werden, werden hier gefouilleerd en hun persoonlijke eigendommen werden afgenomen. Sinds 1960 was de ruimte in gebruik als badkamer en toiletruimte voor de gevangenen. De inrichting is nog zoals in de jaren &#039;70.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 584.  
 585. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 586.  
 587. De onderstaande foto was oorspronkelijk in gebruik als toilet. Na de oorlog is de ruimte omgebouwd tot een cel om de gevangenen in op te sluiten. De muren zijn voorzien van een pleisterlaag waardoor gevangen geen boodschappen in de muur konden krassen of via kloppen contact op konden nemen met andere gevangenen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 588.  
 589. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 590.  
 591. De ruimte op de volgende foto was tot 1945 in gebruik als post- en telefoonkamer. Vanaf 1945 was het een ruimte voor de bewakers. De ruimte is toen in twee stukken verdeeld. Eén deel werd een cel voor gevangenen, de rest een ruimte voor de bewakers. In de jaren &#039;70 kregen de celdeuren elektronische beveiliging. In deze bewakersruimte konden de bewakers dan alles in de gaten houden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 592.  
 593. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 594.  
 595. Oorspronkelijk werd de ruimte op de onderstaande foto gebruikt als keuken. Dit is gebeurd tot 1970. Hierna werden er douches in gemaakt. Van 1991 tot 1994 is het pand in gebruik geweest als opslagplaats om vervolgens op 15 augustus 1994 overgedragen te worden aan de stad Potsdam. Dat is toen ook met de rest van het gebied gebeurd dat door het Russische leger gebruikt werd. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 596.  
 597. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 598.  
 599. Wanneer er tot 1955 Duitsers veroordeeld werden door de militaire rechtbank van de Sovjets gebeurde dit volgens de toen geldende wetten uit de Sovjet-Unie van 1927. Hierbij werd dan met name gebruik gemaakt van artikel 58. Met behulp van dit wetsartikel kon feitelijk elke afwijkende mening of verdenking van het niet eens zijn met de Sovjet-Unie zeer zwaar bestraft worden. In de permanente tentoonstelling wordt ook ingegaan op het lot van een aantal individuele gevangenen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 600.  
 601. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 602.  
 603. De villa is vervolgens weer in bezit gekomen van de evangelische kerk. Vrijwilligers hielden er vervolgens regelmatig rondleidingen om de geschiedenis van dit gebouw levendig te houden. In 2004 is de voormalige gevangenis op de monumentenlijst van de deelstaat Brandenburg gekomen. Hierna heeft een restauratie plaatsgevonden waarbij het gebouw in de oorspronkelijke staat behouden is. Voor de villa is een aparte ontvangstruimte gemaakt. In de villa zelf staat een permanente tentoonstelling waarin ingegaan op de geschiedenis van deze villa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 604.  
 605. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 606. Een apart deel van de tentoonstelling gaat over de mensen die hier tussen 1945 en 1947 gevangen hebben gezeten. Hier ging het vaak om mensen die actief waren geweest bij de Wehrmacht of op een andere manier een functie hadden in Nazi-Duitsland. Uiteindelijk werden ook Sovjet-burgers gevangen genomen die bijvoorbeeld krijgsgevangenen van de Duitsers waren geweest of als dwangarbeider in Duitsland hadden moeten werken. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook met Russen die na de revolutie in 1917 naar Duitsland gevlucht waren en daar nu nog steeds woonden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 607.  
 608. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Leistikowstrasse-11.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 609.  
 610. Zoals eerder al aangegeven ligt deze voormalige gevangenis in een gebied dat tijdens de koude oorlog volledig afgesloten was van Potsdam. In dit gebied bevond zich de afdeling Duitsland van de militaire spionagedienst van de Sovjet-Unie. In dit gebied is tegenwoordig een wandelroute uitgezet en bij een aantal belangrijke plekken staan informatiepanelen. Het gebouw op de volgende foto heeft dienst gedaan als kazerne voor 300 soldaten van de KGB. Later werden hier ook slaap- en eetruimtes, een garage, een stormbaan en schietbaan bijgebouwd. Na het vertrek van de Russen zijn deze bouwwerken weer afgebroken zodat nu alleen het oorspronkelijke gebouw is overgebleven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 611.  
 612. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 613.  
 614. In totaal staan in het gebied meer dan 100 gebouwen. De wandelroute heeft een lengte van ongeveer 2,5 kilometer en op veertien verschillende plaatsen wordt nadere informatie gegeven over de geschiedenis van het gebied.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 615.  
 616. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 617.  
 618. De volgende foto is het gebouw waarin van 1945 tot 1991 de afdeling Duitsland van de militaire spionagedienst van de Sovjet-Unie heeft gezeten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 619.  
 620. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 621.  
 622. Hieronder een foto van het woonhuis van het hoofd van de militaire spionagedienst. Op het bijbehorende informatiepaneel is een foto te zien van een van de tolken van de toenmalige leider. Samen met een andere tolk werd ze uiteindelijk zelf van spionage verdacht en afgevoerd naar een kamp in de Sovjet Unie om daar dwangarbeid te verrichten. Tegenwoordig is het een woonhuis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 623.  
 624. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 625.  
 626. Hier is een restant te zien van een monument dat in 1985 weggezet omdat de tweede wereldoorlog toen 40 jaar geleden beëindigd was. Het monument herdacht de mensen van de militaire spionagedienst van de Sovjet-Unie die in de oorlog omgekomen zijn. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 627.  
 628. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 629.  
 630. Het gebouw achter de hoge heg was in gebruik als steunpunt voor de soldaten. Er waren verblijfs- en slaapruimtes. De soldaten waren verantwoordelijk voor de beveiliging van het hele gebied en begeleiden ook het transport van gevangenen. Vanaf dit punt startten ze ook met hun patrouilles.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 631.  
 632. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 633.  
 634. De laatste foto uit dit gebied laat een dienstwoning van officieren van de geheime dienst zien, die hier met hun gezin leefden. Ik had een aantal jaar geleden al een keer ontdekt dat er hier een voormalige gevangenis van de Russen te bezoeken was. Dat deze in een speciaal gebied lag, dat gedurende de hele koude oorlog verboden gebied was, was mij niet bekend. Ook al kom je vaak in Berlijn, dan zijn er toch steeds dingen in de stad of de directe omgeving waar je nooit van gehoord hebt. De rest van de zaterdag heb ik gebruikt om wat te wandelen door de stad Berlijn zelf.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 635.  
 636. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Militairstad-7-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 637.  
 638. &lt;b&gt;Zondag 14 oktober 2018&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 639. De zondag heb ik gebruikt om in Berlijn een aantal boeken-, kunst- en rommelmarkten te bezoeken. Een bekende boekenmarkt bevindt zich bij de Humboldt universiteit. Iets verder is er elk weekend een gecombineerde kunst- en boekenmarkt in de buurt van het Museumeiland. Hier zijn altijd wel wat leuke boeken te vinden. Toevallig was er deze zondag ook een verkoop van oude boeken bij het Duitse historische museum. Hier heb ik voor vijf euro nog drie mooie boeken op de kop kunnen tikken over de Duitse koloniën uit het begin van de 20ste eeuw. &#039;s Avonds ben ik nog naar de film &quot;Ballon&quot; geweest, die toen net uitgekomen was in Duitsland. Dit is een film over een aantal mensen die uiteindelijk met een ballon gevlucht zijn uit de DDR.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 640.  
 641. &lt;b&gt;Maandag 15 oktober 2018&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 642. En op maandag was het dan weer tijd om rond half 9 vanaf het centraal station in Berlijn terug te gaan naar Nederland met de trein.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 643.  
 644. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Berlijn-20181015-Berlin-Hbf.jpg&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_8&quot;&gt;
 645.      
 646.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F948&amp;amp;title=Reisverslag%20Praag-Berlijn%20Oktober%202018%20Deel%2013&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 647.      
 648.    &lt;/span&gt;
 649.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 650. <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
 651. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 652. <guid isPermaLink="false">948 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 653. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/948#comments</comments>
 654. </item>
 655. <item>
 656. <title>Reisverslag Praag-Berlijn Oktober 2018 Deel 12</title>
 657. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/947</link>
 658. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/18&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;berlijn&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Zaterdag 13 oktober 2018&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 659. In het westen van Berlijn, tegen Potsdam aan, staat het slot Glienicke met bijbehorende tuin. Het slot en bijbehorende park staan net zoals meerdere paleizen in Potsdam en Berlijn op de Unesco erfgoedlijst. Het slot Glienicke was het zomerverblijf van Karel van Pruisen. Het slot is gebouwd naar voorbeeld van een Italiaanse villa. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 660.  
 661. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 662.  
 663. Na de dood van Karel van Pruisen in 1883 is het gebouw steeds meer verwaarloosd. Tijdens de tweede wereldoorlog is het gebruikt voor de opvang van gewonde soldaten. Later is het ook nog in gebruik geweest bij het rode leger, als sporthotel en school. Sinds het einde van de jaren &#039;80 is het een museum. In het slot staan meubels van Schinkel en allerlei voorwerpen die van Karel van Pruisen zijn geweest.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 664.  
 665. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 666.  
 667. Het slot in zijn huidige vorm is ontworpen door Karl Friedrich Schinkel. Naast het slot zelf, is er  ook een remise gebouwd voor het houden van paarden. Schinkel was een architect die in de 19de eeuw leefde en veel gebouwen in Berlijn ontworpen heeft. In de tuin rondom het slot is onder andere dit theehuis &quot;Kleine Neugierde&quot; te zien dat ook door Schinkel ontworpen is. Onderzoeken hebben uitgewezen dat hiervoor originele elementen uit het oude Rome zijn gebruikt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 668.  
 669. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 670.  
 671. Iets verderop in de tuin staat nog een ander theehuis genaamd &quot;Grosse Neugierde&quot;. Dit theehuis kijkt uit de brug van Glienicke. Het theehuis heeft een ronde vorm met in totaal zestien zuilen. Het theehuis heeft oorspronkelijk op een andere plek gestaan. Toen de brug in 1905 vernieuwd werd, is het theehuis verplaats om weer een mooi uitzicht te hebben.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 672.  
 673. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 674.  
 675. Het slot Glienicke met bijbehorende tuin ligt aan de rivier de Havel. Vlak naast de rivier staat een ander bijgebouw dat tegenwoordig in gebruik is als casino. Ook dit gebouwtje is ontworpen door Schinkel en gebaseerd op Italië. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 676.  
 677. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 678.  
 679.  
 680. Op de volgende foto is te zien dat je vanuit de tuin een prachtig uitzicht hebt op de Havel rivier.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 681.  
 682. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 683.  
 684. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 685.  
 686. In de voormalige remise bevindt zich tegenwoordig een restaurant. In de remise was plek voor 12 koetsen. In de loop van de tijd is de remise verschillende keren verbouwd en zijn er ook stukken aangebouwd en later weer afgebroken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 687.  
 688. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 689.  
 690. Tussen 1836 en 1838 is door Ludweg Persius een huis voor de hoofdtuinman gebouwd. Apart van dit huis is er ook een watertoren gebouwd om te zorgen voor een goede waterstand in het park. Deze watertoren is via een boogconstructie verbonden met het huis zoals op de volgende foto te zien is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 691.  
 692. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-9.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 693.  
 694. Achter de tuin die bij het slot behoort bevindt zich nog een heel groot bos/natuurgebied. Feitelijk is dit gebied een soort eiland. Als je helemaal doorloopt kom je uiteindelijk aan de rechterkant van het gebied uit in de buurt van het huis van de Wannsee conferentie, dat aan de Wannsee ligt. Midden boven het gebied ligt nog een apart eilandje. Dit is het Pfaueneiland waar ik eerder al eens een keer geweest ben.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 695.  
 696. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Schlossgarten-Glienicke-10.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 697.  
 698. Het slot zelf is alleen te bezoeken via een rondleiding. De rondleiding begint in de binnentuin van het slot. Rond deze binnentuin is een overkapping in de vorm van een pergola gemaakt. Aan de huren hangen allerlei opgravingen uit het oude Rome.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 699.  
 700. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 701.  
 702. In de verschillende ruimtes van het slot staan zoals eerder aangenomen spullen uit de tijd waarin het slot in gebruik is geweest. Het gaat hier niet om spullen die ook daadwerkelijk in dit slot geweest zijn. Hieronder een foto uit de voormalige werkkamer van Prins Karel. Te zien is een vitrine met allerlei soorten glazen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 703.  
 704. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 705.  
 706. De volgende ruimte is de witte salon. De muren van deze ruimte zijn weer helemaal in de oorspronkelijke toestand teruggebracht, doordat hiervan foto&#039;s aanwezig waren. De witte salon is een onderdeel van het appartement van de prins. Ook de sofa&#039;s die in de hoeken staan zijn naar aanleiding van deze foto&#039;s gereconstrueerd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 707.  
 708. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 709.  
 710. De rode zaal werd gebruikt om mensen te ontvangen bij feestelijkheden. De zaal is echter slechts 6 meter breed en 10 meter breed. Voor grotere ontvangsten werd het stadspaleis van Berlijn aan de Wilhelmplatz gebruikt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 711.  
 712. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-4.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 713.  
 714. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-5.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 715.  
 716. De volgende ruimte is de groene salon. Dit is het voormalige appartement van prinses Marie. Ook in deze ruimte stonden net zoals in de andere ruimtes meubels die ontworpen zijn door Schinkel. Ook van deze ruimte is slechts door enkele foto&#039;s bekend hoe deze eruit zag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 717.  
 718. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-6.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 719.  
 720. Een gedeelte van de ruimtes is ingericht als tentoonstelling en is geen onderdeel van de rondleiding. Hier wordt onder andere ingegaan op de geschiedenis van de tuinmannen die de tuinen van dit soort paleizen onderhielden. Na een driejarige opleiding gingen ze vaak eerst op rondreis door Europa om in allerlei beroemde tuinen meer kennis op te doen over allerlei technieken. Oorspronkelijk kregen ze na hun opleiding oorkondes waar op stond hoe ze de opleiding hadden afgesloten. Sinds de oprichting van een school voor tuinmannen werden deze vervangen door eenvoudige certificaten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 721.  
 722. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-7.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 723.  
 724. De onderstaande meubels zijn van Theodor II. Nietner (1823 - 1894), hij was de hoogste tuinman van de koning. De meubels laten zien dat dit destijds een hoge maatschappelijke functie was, waardoor hij in een zekere luxe kon leven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 725.  
 726. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Potsdam-20181013-Slot-Glienicke-8.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 727.  
 728. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/948&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_9&quot;&gt;
 729.      
 730.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F947&amp;amp;title=Reisverslag%20Praag-Berlijn%20Oktober%202018%20Deel%2012&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 731.      
 732.    &lt;/span&gt;
 733.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 734. <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
 735. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 736. <guid isPermaLink="false">947 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 737. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/947#comments</comments>
 738. </item>
 739. <item>
 740. <title>Reisverslag Praag-Berlijn Oktober 2018 Deel 11</title>
 741. <link>http://www.wjvanderzanden.nl/node/946</link>
 742. <description>&lt;section class=&quot;field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss&quot;&gt;&lt;h2 class=&quot;field-label&quot;&gt;Tags:&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;li class=&quot;field-item even&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/32&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;reizen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;field-item odd&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/taxonomy/term/48&quot; typeof=&quot;skos:Concept&quot; property=&quot;rdfs:label skos:prefLabel&quot; datatype=&quot;&quot;&gt;praag&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;b&gt;Vrijdag 12 oktober 2018&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 743. Na mijn wandeling over de Petrin heuvel heb ik daar nog wat gegeten. Inmiddels was het al twee uur geworden en had ik nog een uurtje of twee om rond te lopen in Praag, omdat ik deze dag rond half 5 met de trein naar Berlijn vertrok. Als je de Petrin heuvel helemaal afloopt naar beneden, kom je bij de Karmelitska straat langs de &quot;Church of Our Lady Victorious and The Infant Jesus of Prague&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 744.  
 745. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Kerk-Karmelitska-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 746.  
 747. Dit is een kerk van de orde van de karmelieten. Deze kerk is in 1611 door de aanhangers van Luther gebouwd. In 1624 kwam de kerk in handen van de karmelieten, die de kerk in 1784 weer op moesten geven door de hervormingen van keizer Jozef II. In 1993 kwam de kerk opnieuw in handen van de karmelieten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 748.  
 749. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Kerk-Karmelitska-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 750.  
 751. In de kerk bevindt zich ook nog een kleine tentoonstellingsruimte met religieuze voorwerpen en kerststallen uit allerlei verschillende landen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 752.  
 753. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Kerk-Karmelitska-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 754.  
 755. Verder lopend kom je dan vanzelf uit bij de Sint-Nicolaaskerk, vernoemd naar de persoon die in Nederland bekend staat als Sinterklaas. De kerk is gebouwd in de tweede helft van 17de eeuw in barokke stijl. Op deze plaats stond oorspronkelijk een gotische kerk uit de 13de eeuw.
 756.  
 757. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Sint-Nicolaaskerk-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 758.  
 759. Zoals op de onderstaande foto te zien is, wordt de kerk op dit moment grondig gerenoveerd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 760.  
 761. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Sint-Nicolaaskerk-2.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 762.  
 763. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Sint-Nicolaaskerk-3.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 764.  
 765. Hierna was het tijd om weer terug te gaan naar het centraal station van Praag. Met de tram ben ik eerst naar de metrohalte Malostranska gegaan. Vanuit hier kun je met de metro snel terug naar het Centraal Station. Voor 110 Tsjechische kronen (iets meer dan 4 euro) kun je in Praag een dagkaartje kopen waarmee je 24 uur van het openbaar vervoer gebruik kunt maken. De metro is dan het eenvoudigste vervoersmiddel  om je snel door de stad te verplaatsen. In de buurt van deze metrohalte bevindt zich deze herdenkingsplek voor de gevallen soldaten in de tweede wereldoorlog. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 766.  
 767. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Monument-WOII.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 768.  
 769. Vlak in de buurt staat ook nog een monument ter nagedachtenis aan Tsjecho-Slowaakse piloten die tijdens de tweede wereldoorlog in dienst waren bij de Britse luchtmacht (RAF).&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 770.  
 771. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Winged-Lion-Monument-1.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 772.  
 773. Daarna ben ik teruggegaan naar mijn hotel om daar mijn bagage op te halen. Rond een uur of vier was ik dan ook ruim op tijd op het centraal station van Praag voor de trein richting Berlijn. In Tsjechië wordt pas op het laatste moment aangegeven vanaf welk spoor de trein vertrekt. Iedereen staat dan ook in de stationshal te wachten voor het grote bord waar vlak voor vertrek de sporen op verschijnen. De trein vertrok vandaag met ongeveer 25 minuten vertragen. Op het moment dat het spoor op het bord verschijnt moet iedereen meteen tegelijk richting het juiste spoor.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 774.  
 775. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Praag-Centraal-Avond.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 776.  
 777. De trein heeft ongeveer anderhalf uur nodig tot het laatste station in Tsjechië (Decin), om vervolgens via Dresden door te rijden naar het eindstation in Berlijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 778.  
 779. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Decin-Station.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 780.  
 781. In Duitsland werd de vertraging van rond de 20 minuten flink ingelopen waardoor de trein uiteindelijk rond kwart voor 9 met slechts 5 minuten vertraging aan kwam op het centraal station van Berlijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 782.  
 783. &lt;IMG SRC=&quot;http://www.wjvanderzanden.nl/sites/default/files/images/Praag-Berlijn%202018/Praag-20181012-Berlin-Hauptbahnhof.jpg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 784.  
 785. &lt;b&gt;Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op &lt;A HREF=&quot;/node/947&quot;&gt;deze pagina&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul class=&quot;links inline&quot;&gt;&lt;li class=&quot;addtoany first last&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list&quot; id=&quot;da2a_10&quot;&gt;
 786.      
 787.      &lt;a class=&quot;a2a_dd addtoany_share_save&quot; href=&quot;https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.wjvanderzanden.nl%2Fnode%2F946&amp;amp;title=Reisverslag%20Praag-Berlijn%20Oktober%202018%20Deel%2011&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;Share this&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
 788.      
 789.    &lt;/span&gt;
 790.    &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
 791. <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
 792. <dc:creator>wjvanderzanden</dc:creator>
 793. <guid isPermaLink="false">946 at http://www.wjvanderzanden.nl</guid>
 794. <comments>http://www.wjvanderzanden.nl/node/946#comments</comments>
 795. </item>
 796. </channel>
 797. </rss>
 798.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.wjvanderzanden.nl/rss.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda