Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.

Source: http://www.nrc.nl/index/economie/rss/

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rss version="2.0"
 3.     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 4.     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 5.     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 6.    <channel>
 7.        <title>Economie - NRC</title>
 8.        <description>Economie</description>
 9.        <link>https://www.nrc.nl/index/economie/</link>
 10.        <atom:link href="https://www.nrc.nl/index/economie/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
 11.        <copyright>NRC Media B.V.</copyright>
 12.        <image>
 13.            <link>https://www.nrc.nl/index/economie/</link>
 14.            <url>https://www.nrc.nl/static/front/img/nrc-logo.svg</url>
 15.            <title>Economie - NRC</title>
 16.            <description>Economie</description>
 17.        </image>
 18.        <ttl>5</ttl>
 19.  
 20.        
 21.            <item>
 22.                <title><![CDATA[‘Duurzaam financieren is meer dan een bumpersticker’ ]]></title>
 23.                <description>
 24.                    <![CDATA[ De bestuursvoorzitters van ING, ABN Amro en de Rabobank sluiten zich aan bij een mondiaal initiatief voor een duurzamer wereld. „Het aanbod volgt vanzelf.” ]]>
 25.                </description>
 26.                
 27.                <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 16:10:47 +0200</pubDate>
 28.                
 29.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/evqdT9EdwBsewj4c3PTCTfXRmSM=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49621421-ea9c90.jpg"
 30.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 31.                
 32.                
 33.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 34.                
 35.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/22/duurzaam-financieren-is-meer-dan-een-bumpersticker-a3974199</link>
 36.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974199</guid>
 37.  
 38.                
 39.                    
 40.                        <author>
 41.                            <name>Egbert Kalse</name>
 42.                        </author>
 43.                    
 44.                
 45.            </item>
 46.        
 47.            <item>
 48.                <title><![CDATA[‘De heersende doctrine, dat wij als Nederland de wereld moeten voeden, is niet houdbaar’ ]]></title>
 49.                <description>
 50.                    <![CDATA[ Bioboer Kees Scheepens vindt het hoog tijd voor een kleinere veestapel, net zoals het college-Remkes waarschijnlijk adviseert om de stikstofcrisis op te lossen. Varkenshouder Theo Vernooij is juist gefrustreerd: „Ik loop vast op stikstof.” ]]>
 51.                </description>
 52.                
 53.                <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 13:02:58 +0200</pubDate>
 54.                
 55.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/DSylmDMSFp9rMdl6CyKL0F-KsoQ=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data47332477-737c03.jpg"
 56.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 57.                
 58.                
 59.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 60.                
 61.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/22/de-heersende-doctrine-dat-wij-als-nederland-de-wereld-moeten-voeden-is-niet-houdbaar-a3974195</link>
 62.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974195</guid>
 63.  
 64.                
 65.                    
 66.                        <author>
 67.                            <name>Teri van der Heijden</name>
 68.                        </author>
 69.                    
 70.                
 71.            </item>
 72.        
 73.            <item>
 74.                <title><![CDATA[De snijwonden van Rutte I en II ]]></title>
 75.                <description>
 76.                    <![CDATA[ We zitten nu alweer jaren in een hoogconjunctuur, de economie draait als een tierelier en de schatkist heeft zelden zo veel jaren achter elkaar een overschot gekend. ]]>
 77.                </description>
 78.                
 79.                <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 80.                
 81.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 82.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 83.                
 84.                
 85.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 86.                
 87.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/21/de-snijwonden-van-rutte-i-en-ii-a3974161</link>
 88.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974161</guid>
 89.  
 90.                
 91.                    
 92.                        <author>
 93.                            <name>Marike Stellinga</name>
 94.                        </author>
 95.                    
 96.                
 97.            </item>
 98.        
 99.            <item>
 100.                <title><![CDATA[Steeds meer 65-plussers met betaald werk ]]></title>
 101.                <description>
 102.                    <![CDATA[ Het aantal 65-plussers dat werkt is in vijftien jaar toegenomen van 75.000 naar 255.000, meldt het CBS. ]]>
 103.                </description>
 104.                
 105.                <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 00:01:50 +0200</pubDate>
 106.                
 107.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/9CllK-9J8HaVKJGbnig2BFUKvY4=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2019/09/web-2009ecooudjpg.jpg"
 108.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 109.                
 110.                
 111.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 112.                
 113.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/1884381-a3974059</link>
 114.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974059</guid>
 115.  
 116.                
 117.                    
 118.                        <author>
 119.                            <name>Belia Heilbron</name>
 120.                        </author>
 121.                    
 122.                
 123.            </item>
 124.        
 125.            <item>
 126.                <title><![CDATA[Geld sparen in een pensioenfonds, hoe slim is dat nog? ]]></title>
 127.                <description>
 128.                    <![CDATA[ De lage rente brengt pensioenfondsen een voor een in de problemen, want sparen is duur. Is het Nederlandse pensioenstelsel failliet? ]]>
 129.                </description>
 130.                
 131.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 22:21:31 +0200</pubDate>
 132.                
 133.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/VVzXYbLuufldo3x_7oeG291DStk=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49514281-8907ab.jpg"
 134.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 135.                
 136.                
 137.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 138.                
 139.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/geld-sparen-in-een-pensioenfonds-hoe-slim-is-dat-nog-a3974162</link>
 140.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974162</guid>
 141.  
 142.                
 143.                    
 144.                        <author>
 145.                            <name>Christiaan Pelgrim</name>
 146.                        </author>
 147.                    
 148.                
 149.            </item>
 150.        
 151.            <item>
 152.                <title><![CDATA[‘Dat we nu allemaal mannen hebben, is stom toeval’ ]]></title>
 153.                <description>
 154.                    <![CDATA[ Ook de werkgevers in de SER stemden in met een vrouwenquotum. Maar is er ook draagvlak bij hun achterban en in de politiek? ]]>
 155.                </description>
 156.                
 157.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 20:45:41 +0200</pubDate>
 158.                
 159.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/P63PLotVuqeoJrhA_l4D2dUu7q0=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49543674-fbb788.jpg"
 160.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 161.                
 162.                
 163.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 164.                
 165.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/dat-we-nu-allemaal-mannen-hebben-is-stom-toeval-a3974155</link>
 166.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974155</guid>
 167.  
 168.                
 169.                    
 170.                        <author>
 171.                            <name>Claudia Kammer</name>
 172.                        </author>
 173.                    
 174.                        <author>
 175.                            <name>Annemarie Sterk</name>
 176.                        </author>
 177.                    
 178.                
 179.            </item>
 180.        
 181.            <item>
 182.                <title><![CDATA[KPN polste Leroy al in juni als topvrouw ]]></title>
 183.                <description>
 184.                    <![CDATA[ Dominique Leroy had in juni al contact met KPN over een topfunctie. Een gesprek eind juli werd daarmee een formele sollicitatie. Op 25 juli gaf Leroy opdracht tot een aandelentransactie, die nu onderwerp is van onderzoek. ]]>
 185.                </description>
 186.                
 187.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:34:16 +0200</pubDate>
 188.                
 189.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/2Oomyqrjv2a9PCNynJmmQUGMMxY=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/09/data49042047-63e1c5.jpg"
 190.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 191.                
 192.                
 193.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 194.                
 195.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/kpn-polste-leroy-al-in-juni-als-topvrouw-a3974136</link>
 196.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974136</guid>
 197.  
 198.                
 199.                    
 200.                        <author>
 201.                            <name>Jorg Leijten</name>
 202.                        </author>
 203.                    
 204.                        <author>
 205.                            <name>Stijn Bronzwaer</name>
 206.                        </author>
 207.                    
 208.                
 209.            </item>
 210.        
 211.            <item>
 212.                <title><![CDATA[Een handleiding moreel leiderschap in 7 kwaliteiten ]]></title>
 213.                <description>
 214.                    <![CDATA[ Het is makkelijk om cynisch te doen over de goede bedoelingen van bedrijven en topmannen. Maar moreel leiderschap kan echt een verschil maken. Welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig? ]]>
 215.                </description>
 216.                
 217.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:06:40 +0200</pubDate>
 218.                
 219.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/dv92pyW2X04t-6Ix-BKfzLaedN4=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/09/data49533874-ba481e.jpg"
 220.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 221.                
 222.                
 223.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 224.                
 225.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/een-handleiding-moreel-leiderschap-in-zeven-onmisbare-kwaliteiten-a3974130</link>
 226.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974130</guid>
 227.  
 228.                
 229.                    
 230.                        <author>
 231.                            <name>Ykje Vriesinga</name>
 232.                        </author>
 233.                    
 234.                        <author>
 235.                            <name>Egbert Kalse</name>
 236.                        </author>
 237.                    
 238.                
 239.            </item>
 240.        
 241.            <item>
 242.                <title><![CDATA[Peter Bakker: ‘Het is niet meer 5 voor 12, de klok heeft al 12 uur geslagen’ ]]></title>
 243.                <description>
 244.                    <![CDATA[ Klimaatverandering, armoe, milieuvervuiling – laat ondernemers die aanpakken, want politici lukt het niet. Vindt de World Business Council for Sustainable Development, de bedrijvenclub voor duurzame ontwikkeling. ]]>
 245.                </description>
 246.                
 247.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:38:59 +0200</pubDate>
 248.                
 249.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/qwuwj18tug91wgP7H9kZmIuC0W0=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/09/data49478276-578c69.jpg"
 250.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 251.                
 252.                
 253.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 254.                
 255.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/niet-meer-een-waarschuwing-maar-echte-alarmbellen-a3974127</link>
 256.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974127</guid>
 257.  
 258.                
 259.                    
 260.                        <author>
 261.                            <name>Ykje Vriesinga</name>
 262.                        </author>
 263.                    
 264.                
 265.            </item>
 266.        
 267.            <item>
 268.                <title><![CDATA[Op het Franse platteland lopen de gemoederen over pesticiden op ]]></title>
 269.                <description>
 270.                    <![CDATA[ <p>Bewoners zijn ongerust, burgemeesters verbieden het, maar de Franse boer blijft pesticiden spuiten. Een moeder die protesteerde,  kreeg een berg stront voor de deur.</p> ]]>
 271.                </description>
 272.                
 273.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:17:57 +0200</pubDate>
 274.                
 275.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/5Vbe9bC_0hOlhuLTonDnUsT2HGM=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49386251-d5a9e5.jpg"
 276.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 277.                
 278.                
 279.                    <category domain="index/block">Economie</category>
 280.                
 281.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/het-rook-zurig-en-prikte-in-de-keel-a3974123</link>
 282.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974123</guid>
 283.  
 284.                
 285.                    
 286.                        <author>
 287.                            <name>Peter Vermaas</name>
 288.                        </author>
 289.                    
 290.                
 291.            </item>
 292.        
 293.            <item>
 294.                <title><![CDATA[‘Als ik vrij ben, voel ik me vaak nutteloos’ ]]></title>
 295.                <description>
 296.                    <![CDATA[ Coen Vanderzouwen (59) is wiskundeleraar én kroegbaas. Hij is dag en nacht, doordeweeks en in het weekend aan het werk. Superleuk, vindt hij. „Ik was ook wel een beetje op de vlucht voor mijn angst voor vrije tijd.” ]]>
 297.                </description>
 298.                
 299.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:00:01 +0200</pubDate>
 300.                
 301.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/Gu8SnSgp3qcvklwQDkvRife6uM8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49430656-e1ba0b.jpg"
 302.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 303.                
 304.                
 305.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 306.                
 307.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/als-ik-vrij-ben-voel-ik-me-vaak-nutteloos-a3974117</link>
 308.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974117</guid>
 309.  
 310.                
 311.                    
 312.                        <author>
 313.                            <name>Marit Willemsen</name>
 314.                        </author>
 315.                    
 316.                
 317.            </item>
 318.        
 319.            <item>
 320.                <title><![CDATA[Leiderschap draait niet om de leider ]]></title>
 321.                <description>
 322.                    <![CDATA[ Beter dan technologie en targets, kunnen we investeren in onze medewerkers en leiderschap, schrijft Ben Tiggelaar. "De menselijke maat en leiderschap horen bij elkaar." ]]>
 323.                </description>
 324.                
 325.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:00:01 +0200</pubDate>
 326.                
 327.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 328.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 329.                
 330.                
 331.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 332.                
 333.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/leiderschap-draait-niet-om-de-leider-a3974116</link>
 334.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974116</guid>
 335.  
 336.                
 337.                    
 338.                        <author>
 339.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 340.                        </author>
 341.                    
 342.                
 343.            </item>
 344.        
 345.            <item>
 346.                <title><![CDATA[Let op - sparen kost geld ]]></title>
 347.                <description>
 348.                    <![CDATA[ Wordt negatieve rente straks het nieuwe normaal? Luister naar de podcast hierover met columnist Maarten Schinkel. ]]>
 349.                </description>
 350.                
 351.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 04:30:33 +0200</pubDate>
 352.                
 353.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/siT97G3CgBxw6wuzC4mk2odeog4=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/07/vandaag-homepage-image72dpi.jpg"
 354.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 355.                
 356.                
 357.                    <category domain="index/block">Negatieve rente</category>
 358.                
 359.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/let-op-sparen-kost-geld-a3973949</link>
 360.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973949</guid>
 361.  
 362.                
 363.                    
 364.                        <author>
 365.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 366.                        </author>
 367.                    
 368.                
 369.            </item>
 370.        
 371.            <item>
 372.                <title><![CDATA[SER probeert het glazen plafond te laten barsten ]]></title>
 373.                <description>
 374.                    <![CDATA[ De kogel is door de kerk: de Sociaal-Economische Raad pleit voor een vrouwenquotum van 30 procent. Maar: alleen voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. ]]>
 375.                </description>
 376.                
 377.                <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 378.                
 379.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/BCqVySiFG3GyRsSM0HgMxXqP7CU=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49476212-65a8da.jpg"
 380.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 381.                
 382.                
 383.                    <category domain="index/block">Vrouwen aan de top</category>
 384.                
 385.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/ser-forceert-scheurtje-in-het-glazen-plafond-a3974021</link>
 386.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974021</guid>
 387.  
 388.                
 389.                    
 390.                        <author>
 391.                            <name>Claudia Kammer</name>
 392.                        </author>
 393.                    
 394.                        <author>
 395.                            <name>Annemarie Sterk</name>
 396.                        </author>
 397.                    
 398.                
 399.            </item>
 400.        
 401.            <item>
 402.                <title><![CDATA[SER wil hard quotum voor vrouwen in top bedrijven ]]></title>
 403.                <description>
 404.                    <![CDATA[ De SER wil een hard quotum van 30 procent vrouwen voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. ]]>
 405.                </description>
 406.                
 407.                <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 23:08:41 +0200</pubDate>
 408.                
 409.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/7-yXX4fmKJ3RCsgcXwxqkOsWrE0=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/uploads/2019/09/20/web-2009ECOdame.jpg.jpg"
 410.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 411.                
 412.                
 413.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 414.                
 415.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/19/ser-wil-hard-quotum-voor-vrouwen-in-top-bedrijven-a3974039</link>
 416.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974039</guid>
 417.  
 418.                
 419.                    
 420.                        <author>
 421.                            <name>Claudia Kammer</name>
 422.                        </author>
 423.                    
 424.                        <author>
 425.                            <name>Annemarie Sterk</name>
 426.                        </author>
 427.                    
 428.                
 429.            </item>
 430.        
 431.            <item>
 432.                <title><![CDATA[‘Geef een reëler beeld van vijftigplusser’ ]]></title>
 433.                <description>
 434.                    <![CDATA[ Het imago van oudere werknemers is niet geweldig: ze zouden duur zijn, en digibeet. Hoogleraar Martine van Selm wil dat veranderen. "Oudere werknemers zijn vaak onzichtbaar." ]]>
 435.                </description>
 436.                
 437.                <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 23:01:00 +0200</pubDate>
 438.                
 439.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/Q-sIjQwsYAWushKfC88Pwv57Z5s=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49476091-061b12.jpg"
 440.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 441.                
 442.                
 443.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 444.                
 445.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/19/geef-een-reeler-beeld-van-vijftigplusser-a3974009</link>
 446.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3974009</guid>
 447.  
 448.                
 449.                    
 450.                        <author>
 451.                            <name>Annemarie Sterk</name>
 452.                        </author>
 453.                    
 454.                
 455.            </item>
 456.        
 457.            <item>
 458.                <title><![CDATA[Vrouwenquotum is alleen een ramp voor de middelmatige man ]]></title>
 459.                <description>
 460.                    <![CDATA[]]>
 461.                </description>
 462.                
 463.                <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 464.                
 465.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/kfBXAetYIMepIfuRGLA6PSUpAl4=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49435619-0eb30d.jpg"
 466.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 467.                
 468.                
 469.                    <category domain="index/block">Vrouwen aan de top</category>
 470.                
 471.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/19/vrouwenquotum-is-alleen-een-ramp-voor-de-middelmatige-man-a3973865</link>
 472.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973865</guid>
 473.  
 474.                
 475.                    
 476.                        <author>
 477.                            <name>Susanne Täuber</name>
 478.                        </author>
 479.                    
 480.                
 481.            </item>
 482.        
 483.            <item>
 484.                <title><![CDATA[Klaas Knot sprong terecht uit zijn vel ]]></title>
 485.                <description>
 486.                    <![CDATA[ De besluitvorming binnen de Europese Centrale Bank zorgt voor frictie. Draghi's opvolger Christine Lagarde zal de collegialiteit moeten herstellen. ]]>
 487.                </description>
 488.                
 489.                <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 19:31:49 +0200</pubDate>
 490.                
 491.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 492.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 493.                
 494.                
 495.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 496.                
 497.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/18/klaas-knot-sprong-terecht-uit-zijn-vel-a3973844</link>
 498.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973844</guid>
 499.  
 500.                
 501.                    
 502.                        <author>
 503.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 504.                        </author>
 505.                    
 506.                
 507.            </item>
 508.        
 509.            <item>
 510.                <title><![CDATA[Kennis van anatomie ]]></title>
 511.                <description>
 512.                    <![CDATA[ ‘Bah!’, horen ze als ze op feestjes uitleggen wat ze doen. Fotograaf Kees van de Veen legt vast hoe hun baan werkelijk is. ]]>
 513.                </description>
 514.                
 515.                <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 516.                
 517.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/AzET19Jjl5G-zLLvXEcpma2KR9s=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49388472-857239.jpg"
 518.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 519.                
 520.                
 521.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 522.                
 523.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/18/kennis-van-anatomie-a3973670</link>
 524.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973670</guid>
 525.  
 526.                
 527.            </item>
 528.        
 529.            <item>
 530.                <title><![CDATA[Dit zijn de beste tips voor stilte op kantoor ]]></title>
 531.                <description>
 532.                    <![CDATA[ In de strijd om stilte op kantoor houdt een uitgeverij dagelijks een stilte-uur. Wat een briljant idee, vindt Japke-d. Bouma. ]]>
 533.                </description>
 534.                
 535.                <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:47:32 +0200</pubDate>
 536.                
 537.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/nmgNvOJdsAqyex7d1jwydkhB2v8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/09/data49380912-25e141.jpg"
 538.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 539.                
 540.                
 541.                    <category domain="index/block">Carrière</category>
 542.                
 543.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/17/dit-zijn-de-beste-tips-voor-stilte-op-kantoor-a3973605</link>
 544.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973605</guid>
 545.  
 546.                
 547.            </item>
 548.        
 549.            <item>
 550.                <title><![CDATA[Luister deze bijsluiter vóór Prinsjesdag ]]></title>
 551.                <description>
 552.                    <![CDATA[ Op Prinsjesdag hoor je: middenklasse, middenklasse, middenklasse. En de ‘gewone Nederlander’ dan? ]]>
 553.                </description>
 554.                
 555.                <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 05:38:42 +0200</pubDate>
 556.                
 557.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/siT97G3CgBxw6wuzC4mk2odeog4=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/07/vandaag-homepage-image72dpi.jpg"
 558.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 559.                
 560.                
 561.                    <category domain="index/block">Podcast</category>
 562.                
 563.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/17/luister-deze-bijsluiter-voor-prinsjesdag-a3973591</link>
 564.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973591</guid>
 565.  
 566.                
 567.                    
 568.                        <author>
 569.                            <name>ihavinga</name>
 570.                        </author>
 571.                    
 572.                
 573.            </item>
 574.        
 575.            <item>
 576.                <title><![CDATA[Hoekstra’s stille kracht: McKinsey en Van Agt ]]></title>
 577.                <description>
 578.                    <![CDATA[ Al voordat de Miljoenennota zou uitlekken, wist je: Prinsjesdag staat in het teken van de middenklasse. De hardwerkende middenklasser wordt gevierd als held van de dag. ]]>
 579.                </description>
 580.                
 581.                <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 15:55:20 +0200</pubDate>
 582.                
 583.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 584.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 585.                
 586.                
 587.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 588.                
 589.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/16/hoekstras-stille-kracht-mckinsey-en-van-agt-a3973515</link>
 590.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973515</guid>
 591.  
 592.                
 593.                    
 594.                        <author>
 595.                            <name>Menno Tamminga</name>
 596.                        </author>
 597.                    
 598.                
 599.            </item>
 600.        
 601.            <item>
 602.                <title><![CDATA[Lees deze bijsluiter vóór Prinsjesdag ]]></title>
 603.                <description>
 604.                    <![CDATA[ "De gewoonte van politici om de onzekere voorspellingen te presenteren als behoorlijk harde beloftes, wordt steeds wranger. Mijn advies: neem het met een korreltje zout." ]]>
 605.                </description>
 606.                
 607.                <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 608.                
 609.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 610.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 611.                
 612.                
 613.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 614.                
 615.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/14/lees-deze-bijsluiter-voor-prinsjesdag-a3973362</link>
 616.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973362</guid>
 617.  
 618.                
 619.                    
 620.                        <author>
 621.                            <name>Marike Stellinga</name>
 622.                        </author>
 623.                    
 624.                
 625.            </item>
 626.        
 627.            <item>
 628.                <title><![CDATA[De economie als witte plek op de landkaart ]]></title>
 629.                <description>
 630.                    <![CDATA[ In het Westen beleven we de minst geliefde periode van hoogconjunctuur ooit. Gaan de oude zekerheden van de economie nog wel op? Waarom zijn de rentes negatief? En wat kunnen we hierbij leren van Japan? ]]>
 631.                </description>
 632.                
 633.                <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 18:16:19 +0200</pubDate>
 634.                
 635.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/nEpC85itxgjYg0cIfwf1bGAHLxE=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49228512-b426f2.jpg"
 636.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 637.                
 638.                
 639.                    <category domain="index/block">Negatieve rente</category>
 640.                
 641.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/13/de-economie-als-witte-plek-op-de-landkaart-a3973320</link>
 642.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973320</guid>
 643.  
 644.                
 645.                    
 646.                        <author>
 647.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 648.                        </author>
 649.                    
 650.                
 651.            </item>
 652.        
 653.            <item>
 654.                <title><![CDATA[DNB-president Knot neemt afstand van ECB-besluit om geldkraan open te draaien ]]></title>
 655.                <description>
 656.                    <![CDATA[ Centrale bankiers komen in opstand tegen buitenproportionele stimulering door Draghi. ]]>
 657.                </description>
 658.                
 659.                <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 660.                
 661.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/G9YhsUo_qgojO5zsoolFyJnBpMI=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49225238-9f6f29.jpg"
 662.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 663.                
 664.                
 665.                    <category domain="index/block">Negatieve rente</category>
 666.                
 667.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/13/knot-neemt-afstand-van-ecb-besluit-a3973270</link>
 668.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973270</guid>
 669.  
 670.                
 671.                    
 672.                        <author>
 673.                            <name>Egbert Kalse</name>
 674.                        </author>
 675.                    
 676.                        <author>
 677.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 678.                        </author>
 679.                    
 680.                
 681.            </item>
 682.        
 683.            <item>
 684.                <title><![CDATA[Bazooka van Draghi splijt ECB-bestuur ]]></title>
 685.                <description>
 686.                    <![CDATA[ De ECB laat de rentes verder zakken en gaat opnieuw staats- en bedrijfsschulden opkopen. Het is een omstreden besluit. ]]>
 687.                </description>
 688.                
 689.                <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 21:58:21 +0200</pubDate>
 690.                
 691.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/h-K1Vd00SfxHqy4AYZMO5kP7Pq8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data49205604-8432fa.jpg"
 692.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 693.                
 694.                
 695.                    <category domain="index/block">Negatieve rente</category>
 696.                
 697.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/12/bazooka-van-draghi-splijt-ecb-bestuur-a3973228</link>
 698.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973228</guid>
 699.  
 700.                
 701.                    
 702.                        <author>
 703.                            <name>Mark Beunderman</name>
 704.                        </author>
 705.                    
 706.                
 707.            </item>
 708.        
 709.            <item>
 710.                <title><![CDATA[Waar blijft, na handel, de valuta-oorlog? ]]></title>
 711.                <description>
 712.                    <![CDATA[ Het valt op dat het, ten tijde van een handelsoorlog tussen China en de VS, nog steeds rustig is op het front van de valutamarkt. Of zal dit snel voorbij zijn? ]]>
 713.                </description>
 714.                
 715.                <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 716.                
 717.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 718.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 719.                
 720.                
 721.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 722.                
 723.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/12/waar-blijft-na-handel-de-valuta-oorlog-a3973091</link>
 724.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3973091</guid>
 725.  
 726.                
 727.                    
 728.                        <author>
 729.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 730.                        </author>
 731.                    
 732.                
 733.            </item>
 734.        
 735.            <item>
 736.                <title><![CDATA[De ECB, de rente en bingo op de Titanic ]]></title>
 737.                <description>
 738.                    <![CDATA[ Donderdag vergadert de Europese Centrale Bank onder leiding van scheidend voorzitter Mario Draghi over de geldpolitiek. De voortekenen zijn beangstigend. ]]>
 739.                </description>
 740.                
 741.                <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 16:53:59 +0200</pubDate>
 742.                
 743.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 744.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 745.                
 746.                
 747.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 748.                
 749.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/09/de-ecb-de-rente-en-bingo-op-de-titanic-a3972715</link>
 750.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3972715</guid>
 751.  
 752.                
 753.                    
 754.                        <author>
 755.                            <name>Menno Tamminga</name>
 756.                        </author>
 757.                    
 758.                
 759.            </item>
 760.        
 761.            <item>
 762.                <title><![CDATA[We hebben wél een idee, Wiebes ]]></title>
 763.                <description>
 764.                    <![CDATA[ Minister Eric Wiebes zegt dat we geen idee hebben hoe we het 'groeivermogen' van de economie kunnen versterken. Marike Stellinga ergert zich aan die uitspraak. ]]>
 765.                </description>
 766.                
 767.                <pubDate>Sat, 07 Sep 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 768.                
 769.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 770.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 771.                
 772.                
 773.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 774.                
 775.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/07/we-hebben-wel-een-idee-wiebes-a3972551</link>
 776.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3972551</guid>
 777.  
 778.                
 779.                    
 780.                        <author>
 781.                            <name>Marike Stellinga</name>
 782.                        </author>
 783.                    
 784.                
 785.            </item>
 786.        
 787.            <item>
 788.                <title><![CDATA[Momentum voor vrouwenquotum ]]></title>
 789.                <description>
 790.                    <![CDATA[ Komt er een vrouwenquotum voor Nederlandse bedrijven? In Noorwegen werkt dat goed. ]]>
 791.                </description>
 792.                
 793.                <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 20:39:29 +0200</pubDate>
 794.                
 795.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/KPjYe__VnPELAFO7vsSWNtUWFGM=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data48961278-b8df1e.jpg"
 796.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 797.                
 798.                
 799.                    <category domain="index/block">Vrouwen aan de top</category>
 800.                
 801.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/06/momentum-voor-vrouwenquotum-a3972540</link>
 802.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3972540</guid>
 803.  
 804.                
 805.                    
 806.                        <author>
 807.                            <name>Claudia Kammer</name>
 808.                        </author>
 809.                    
 810.                        <author>
 811.                            <name>Annemarie Sterk</name>
 812.                        </author>
 813.                    
 814.                
 815.            </item>
 816.        
 817.            <item>
 818.                <title><![CDATA[Verandering begint bij je ‘zelf’ ]]></title>
 819.                <description>
 820.                    <![CDATA[ Ons zelfbeeld speelt een belangrijke rol bij verandering, schrijft Ben Tiggelaar. ]]>
 821.                </description>
 822.                
 823.                <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 16:00:13 +0200</pubDate>
 824.                
 825.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 826.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 827.                
 828.                
 829.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 830.                
 831.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/06/verandering-begint-bij-je-zelf-a3972497</link>
 832.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3972497</guid>
 833.  
 834.                
 835.                    
 836.                        <author>
 837.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 838.                        </author>
 839.                    
 840.                
 841.            </item>
 842.        
 843.            <item>
 844.                <title><![CDATA[Verdienen aan de negatieve rente ]]></title>
 845.                <description>
 846.                    <![CDATA[ Niet alleen de Nederlandse staat, ook bedrijven lenen nu gratis bij beleggers. Waarom steken die hun geld niet ergens anders in? ]]>
 847.                </description>
 848.                
 849.                <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 850.                
 851.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/cfi7pL_tIDGgjuPxj6pWZ555JxY=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data48675868-be35f7.jpg"
 852.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 853.                
 854.                
 855.                    <category domain="index/block">Negatieve rente</category>
 856.                
 857.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/31/verdienen-aan-de-negatieve-rente-a3971761</link>
 858.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971761</guid>
 859.  
 860.                
 861.                    
 862.                        <author>
 863.                            <name>Egbert Kalse</name>
 864.                        </author>
 865.                    
 866.                        <author>
 867.                            <name>Joris Kooiman</name>
 868.                        </author>
 869.                    
 870.                
 871.            </item>
 872.        
 873.            <item>
 874.                <title><![CDATA[Doe als Trump voor het klimaat ]]></title>
 875.                <description>
 876.                    <![CDATA[ Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, oppert om importtarieven in te zetten voor het klimaat. ]]>
 877.                </description>
 878.                
 879.                <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 880.                
 881.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 882.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 883.                
 884.                
 885.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 886.                
 887.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/31/doe-als-trump-voor-het-klimaat-a3971777</link>
 888.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971777</guid>
 889.  
 890.                
 891.                    
 892.                        <author>
 893.                            <name>Marike Stellinga</name>
 894.                        </author>
 895.                    
 896.                
 897.            </item>
 898.        
 899.            <item>
 900.                <title><![CDATA[Momenten waarop mensen willen leren ]]></title>
 901.                <description>
 902.                    <![CDATA[ Je komt terug van vakantie vol ideeën, maar je collega’s zitten er niet op te wachten. Herkenbaar? Er zijn eigenlijk maar vijf momenten waarop mensen echt graag iets willen leren, schrijft Ben Tiggelaar. ]]>
 903.                </description>
 904.                
 905.                <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 906.                
 907.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 908.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 909.                
 910.                
 911.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 912.                
 913.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/31/momenten-waarop-mensen-willen-leren-a3971757</link>
 914.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971757</guid>
 915.  
 916.                
 917.                    
 918.                        <author>
 919.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 920.                        </author>
 921.                    
 922.                
 923.            </item>
 924.        
 925.            <item>
 926.                <title><![CDATA[Robots maken het leven té makkelijk ]]></title>
 927.                <description>
 928.                    <![CDATA[ ‘Frictieloos’ is het nieuwe toverwoord in de techindustrie. Of het betalen, vervoer of shoppen betreft. Maar wat als mensen juist blij worden van moeite doen? Slotaflevering van deze serie. ]]>
 929.                </description>
 930.                
 931.                <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 17:00:37 +0200</pubDate>
 932.                
 933.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/wXEOCbp32pQgP2x5l6aerxWnxnQ=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data48676503-74bdcc.jpg"
 934.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 935.                
 936.                
 937.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 938.                
 939.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/30/robots-maken-het-leven-te-makkelijk-a3971710</link>
 940.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971710</guid>
 941.  
 942.                
 943.                    
 944.                        <author>
 945.                            <name>Wouter van Noort</name>
 946.                        </author>
 947.                    
 948.                
 949.            </item>
 950.        
 951.            <item>
 952.                <title><![CDATA[Meestal een spin, soms een inbreker ]]></title>
 953.                <description>
 954.                    <![CDATA[ Miljoenen keren per jaar slaan de camera’s van BouWatch alarm. Meestal is dat loos, maar dat moeten beveiligers vaststellen. ]]>
 955.                </description>
 956.                
 957.                <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 958.                
 959.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/r1fwxQLeEM1EwCky5WlZUFaknNs=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data48618695-93a940.jpg"
 960.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 961.                
 962.                
 963.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 964.                
 965.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/30/meestal-een-spin-soms-een-inbreker-a3971653</link>
 966.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971653</guid>
 967.  
 968.                
 969.                    
 970.                        <author>
 971.                            <name>Marc Hijink</name>
 972.                        </author>
 973.                    
 974.                
 975.            </item>
 976.        
 977.            <item>
 978.                <title><![CDATA[Zelfrijdende robot stopt voor onkruid ]]></title>
 979.                <description>
 980.                    <![CDATA[ De HagaShuttle oogt als een speelgoedauto, maar passagiers in Den Haag zijn enthousiast. "Het is een soort kermisattractie.” ]]>
 981.                </description>
 982.                
 983.                <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 16:32:10 +0200</pubDate>
 984.                
 985.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/ZFEhd4aQfxQ9_yYW9alyWXw-DYE=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data48557688-88665e.jpg"
 986.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 987.                
 988.                
 989.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 990.                
 991.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/28/zelfrijdende-robot-stopt-voor-onkruid-a3971444</link>
 992.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971444</guid>
 993.  
 994.                
 995.                    
 996.                        <author>
 997.                            <name>Mark Duursma</name>
 998.                        </author>
 999.                    
 1000.                
 1001.            </item>
 1002.        
 1003.            <item>
 1004.                <title><![CDATA[Robots in het kaaspakhuis: 'De mens is hier de grootste verstoorder' ]]></title>
 1005.                <description>
 1006.                    <![CDATA[ Het kaaspakhuis van FrieslandCampina in het Groningse Marumvolledig is een vrijwel volledig geautomatiseerde opslagplaats. Alleen de robots weten waar welke kazen liggen. ]]>
 1007.                </description>
 1008.                
 1009.                <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 16:47:54 +0200</pubDate>
 1010.                
 1011.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/lUXeLyFkaxVA6FM5I5bCsXN8KNc=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data48526068-1b6178.jpg"
 1012.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1013.                
 1014.                
 1015.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1016.                
 1017.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/26/de-robots-weten-waar-welke-kaas-ligt-a3971182</link>
 1018.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971182</guid>
 1019.  
 1020.                
 1021.                    
 1022.                        <author>
 1023.                            <name>Carola Houtekamer</name>
 1024.                        </author>
 1025.                    
 1026.                
 1027.            </item>
 1028.        
 1029.            <item>
 1030.                <title><![CDATA[‘Robotadvocaten? Je moet je niet gek laten maken’ ]]></title>
 1031.                <description>
 1032.                    <![CDATA[ Een robot in de rechtbank zal niet snel voorkomen. Het werk van advocaten „is heel moeilijk te automatiseren”. ]]>
 1033.                </description>
 1034.                
 1035.                <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1036.                
 1037.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/AgN8x8FvWC86WZ4ox8v0s0muEsM=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data48380702-1ce3be.jpg"
 1038.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1039.                
 1040.                
 1041.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1042.                
 1043.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/26/robotadvocaten-je-moet-je-niet-gek-laten-maken-a3971110</link>
 1044.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971110</guid>
 1045.  
 1046.                
 1047.                    
 1048.                        <author>
 1049.                            <name>Camil Driessen</name>
 1050.                        </author>
 1051.                    
 1052.                
 1053.            </item>
 1054.        
 1055.            <item>
 1056.                <title><![CDATA[Weg met die zuinige Calvinist ]]></title>
 1057.                <description>
 1058.                    <![CDATA[ "Nu de rente negatief is, en de overheid geld toe krijgt als het geld leent, kunnen we de boekhouder in onszelf de mond snoeren." ]]>
 1059.                </description>
 1060.                
 1061.                <pubDate>Sat, 24 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1062.                
 1063.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 1064.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1065.                
 1066.                
 1067.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 1068.                
 1069.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/24/weg-met-die-zuinige-calvinist-a3971043</link>
 1070.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3971043</guid>
 1071.  
 1072.                
 1073.                    
 1074.                        <author>
 1075.                            <name>Marike Stellinga</name>
 1076.                        </author>
 1077.                    
 1078.                
 1079.            </item>
 1080.        
 1081.            <item>
 1082.                <title><![CDATA[Zo voel je je geestelijk gezonder ]]></title>
 1083.                <description>
 1084.                    <![CDATA[ Van alle dingen die je kunt doen om je geestelijke gezondheid te versterken, blijkt bewegen verreweg het meest effectief. ]]>
 1085.                </description>
 1086.                
 1087.                <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 17:02:24 +0200</pubDate>
 1088.                
 1089.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 1090.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1091.                
 1092.                
 1093.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 1094.                
 1095.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/23/zo-voel-je-je-geestelijk-gezonder-a3970992</link>
 1096.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3970992</guid>
 1097.  
 1098.                
 1099.                    
 1100.                        <author>
 1101.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 1102.                        </author>
 1103.                    
 1104.                
 1105.            </item>
 1106.        
 1107.            <item>
 1108.                <title><![CDATA[Datadrift slaat toe in de boomkwekerij ]]></title>
 1109.                <description>
 1110.                    <![CDATA[ Boomkweker Fleuren verzamelt zoveel mogelijk data zodat zijn bomen goed groeien. Dat níét doen „is een beetje dom”. ]]>
 1111.                </description>
 1112.                
 1113.                <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 17:28:48 +0200</pubDate>
 1114.                
 1115.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/wjt0dR5SGI_hcPSbBLXoMARVFww=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data48378168-2dea95.jpg"
 1116.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1117.                
 1118.                
 1119.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1120.                
 1121.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/22/een-gps-scanner-analyseert-de-boomgaard-a3970847</link>
 1122.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3970847</guid>
 1123.  
 1124.                
 1125.                    
 1126.                        <author>
 1127.                            <name>Teri van der Heijden</name>
 1128.                        </author>
 1129.                    
 1130.                
 1131.            </item>
 1132.        
 1133.            <item>
 1134.                <title><![CDATA[Werken aan de nieuwe programmeurs ]]></title>
 1135.                <description>
 1136.                    <![CDATA[ De toekomst is nieuwe, slimme technologie – maar zonder programmeurs heb je nog niets. Bedrijven staan in de rij voor ict’ers. ]]>
 1137.                </description>
 1138.                
 1139.                <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 02:00:01 +0200</pubDate>
 1140.                
 1141.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/IDZmjSrkFiRR8ZOzWSKIBNOBJnk=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data48343256-442158.jpg"
 1142.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1143.                
 1144.                
 1145.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1146.                
 1147.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/22/werken-aan-de-nieuwe-programmeurs-a3970779</link>
 1148.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3970779</guid>
 1149.  
 1150.                
 1151.                    
 1152.                        <author>
 1153.                            <name>Annemarie Sterk</name>
 1154.                        </author>
 1155.                    
 1156.                
 1157.            </item>
 1158.        
 1159.            <item>
 1160.                <title><![CDATA[Prutsen of echt de lasten verlagen? ]]></title>
 1161.                <description>
 1162.                    <![CDATA[ De coalitie gaat traditiegetrouw sleutelen aan de koopkrachtplaatjes. Het doel: een mooi verhaal voor op Prinsjesdag. Blijft het bij morrelen of komt er een groter gebaar? ]]>
 1163.                </description>
 1164.                
 1165.                <pubDate>Sat, 17 Aug 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1166.                
 1167.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 1168.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1169.                
 1170.                
 1171.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 1172.                
 1173.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/17/prutsen-of-echt-de-lasten-verlagen-a3970342</link>
 1174.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3970342</guid>
 1175.  
 1176.                
 1177.                    
 1178.                        <author>
 1179.                            <name>Marike Stellinga</name>
 1180.                        </author>
 1181.                    
 1182.                
 1183.            </item>
 1184.        
 1185.            <item>
 1186.                <title><![CDATA[Gewoontes werken net iets anders ]]></title>
 1187.                <description>
 1188.                    <![CDATA[ Wanneer mensen iets willen veranderen in hun gedrag, zijn ze vaak niet geïnteresseerd in één legosteentje, schrijft Ben Tiggelaar. Maar hoe dan wel te veranderen? ]]>
 1189.                </description>
 1190.                
 1191.                <pubDate>Fri, 16 Aug 2019 15:53:10 +0200</pubDate>
 1192.                
 1193.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 1194.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1195.                
 1196.                
 1197.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 1198.                
 1199.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/16/gewoontes-werken-net-iets-anders-a3970288</link>
 1200.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3970288</guid>
 1201.  
 1202.                
 1203.                    
 1204.                        <author>
 1205.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 1206.                        </author>
 1207.                    
 1208.                
 1209.            </item>
 1210.        
 1211.            <item>
 1212.                <title><![CDATA[De robotjournalist is snel, maar kan nog niet duiden ]]></title>
 1213.                <description>
 1214.                    <![CDATA[ Robots raadplegen meer en sneller nieuwsbronnen. Maar voor de interpretatie blijven mensen nodig, zeggen analisten. ]]>
 1215.                </description>
 1216.                
 1217.                <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 17:00:14 +0200</pubDate>
 1218.                
 1219.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/AVEw6SDDbhOWpEG5bAGGaU-Mo9s=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data47568864-bd8f69.jpg"
 1220.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1221.                
 1222.                
 1223.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1224.                
 1225.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/13/de-robotjournalist-heeft-in-enkele-seconden-zijn-bericht-af-a3969942</link>
 1226.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3969942</guid>
 1227.  
 1228.                
 1229.                    
 1230.                        <author>
 1231.                            <name>Mark Beunderman</name>
 1232.                        </author>
 1233.                    
 1234.                
 1235.            </item>
 1236.        
 1237.            <item>
 1238.                <title><![CDATA[E-sport professionaliseert op alle fronten ]]></title>
 1239.                <description>
 1240.                    <![CDATA[ Voetballen vanachter een computer is professioneler geworden. De e-sporter kan ook vaker leven van het professioneel gamen. ]]>
 1241.                </description>
 1242.                
 1243.                <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 21:54:17 +0200</pubDate>
 1244.                
 1245.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/RzU9CyvO4-xaRoc6H023SEBCS_M=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data47985626-a68bc8.jpg"
 1246.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1247.                
 1248.                
 1249.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1250.                
 1251.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/11/e-sport-professionaliseert-op-alle-fronten-a3969763</link>
 1252.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3969763</guid>
 1253.  
 1254.                
 1255.                    
 1256.                        <author>
 1257.                            <name>Jorg Leijten</name>
 1258.                        </author>
 1259.                    
 1260.                
 1261.            </item>
 1262.        
 1263.            <item>
 1264.                <title><![CDATA[Veel bedrijven hebben baat bij ons ongezonde gedrag ]]></title>
 1265.                <description>
 1266.                    <![CDATA[ We denken dat we vrijwillig kiezen voor een ‘lekker avondje op de bank’ of ‘even makkelijk eten’, maar in werkelijkheid word je constant beïnvloed door een leger van belanghebbenden. ]]>
 1267.                </description>
 1268.                
 1269.                <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 15:00:13 +0200</pubDate>
 1270.                
 1271.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 1272.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1273.                
 1274.                
 1275.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 1276.                
 1277.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/09/meer-gedragsbeinvloeding-graag-a3969610</link>
 1278.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3969610</guid>
 1279.  
 1280.                
 1281.                    
 1282.                        <author>
 1283.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 1284.                        </author>
 1285.                    
 1286.                
 1287.            </item>
 1288.        
 1289.            <item>
 1290.                <title><![CDATA[Zeven winnaars en verliezers van de historisch lage rente ]]></title>
 1291.                <description>
 1292.                    <![CDATA[ Voor de spaarder is het een probleem, voor de huizenbezitter een zegen. Lage rentes zijn het nieuwe normaal. „Het is iets wat men zal moeten accepteren.” ]]>
 1293.                </description>
 1294.                
 1295.                <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 22:21:58 +0200</pubDate>
 1296.                
 1297.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/lC5MrcX2ldSZ-oR7A8rpjKkByQI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/08/data47899088-d35d57.png"
 1298.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1299.                
 1300.                
 1301.                    <category domain="index/block">Negatieve rente</category>
 1302.                
 1303.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/06/zeven-winnaars-en-verliezers-van-de-historisch-lage-rente-a3969338</link>
 1304.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3969338</guid>
 1305.  
 1306.                
 1307.                    
 1308.                        <author>
 1309.                            <name>Camil Driessen</name>
 1310.                        </author>
 1311.                    
 1312.                
 1313.            </item>
 1314.        
 1315.            <item>
 1316.                <title><![CDATA[Zeilen met Sapolsky ]]></title>
 1317.                <description>
 1318.                    <![CDATA[ Met neurobioloog Sapolsky in het achterhoofd kun je je overmatige zelfvertrouwen af en toe bestraffend toespreken: doe normaal stomkop, het zijn gewoon je hormonen. ]]>
 1319.                </description>
 1320.                
 1321.                <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 15:32:19 +0200</pubDate>
 1322.                
 1323.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 1324.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1325.                
 1326.                
 1327.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 1328.                
 1329.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/02/zeilen-met-sapolsky-a3968960</link>
 1330.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3968960</guid>
 1331.  
 1332.                
 1333.                    
 1334.                        <author>
 1335.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 1336.                        </author>
 1337.                    
 1338.                
 1339.            </item>
 1340.        
 1341.            <item>
 1342.                <title><![CDATA[Vergaderen in de onwerkelijkheid ]]></title>
 1343.                <description>
 1344.                    <![CDATA[ Alsof je echt met elkaar in een zaaltje zit te vergaderen. Virtual reality wordt steeds werkelijker. Er kan veel, maar ook veel niet. ]]>
 1345.                </description>
 1346.                
 1347.                <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 19:13:46 +0200</pubDate>
 1348.                
 1349.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/HwuW9BQxSKwWCSTvXlwbUI9Cs-M=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data47749113-e31274.jpg"
 1350.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1351.                
 1352.                
 1353.                    <category domain="index/block">De toekomst van arbeid</category>
 1354.                
 1355.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/01/vergaderen-in-de-onwerkelijkheid-a3968880</link>
 1356.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3968880</guid>
 1357.  
 1358.                
 1359.                    
 1360.                        <author>
 1361.                            <name>Hester van Santen</name>
 1362.                        </author>
 1363.                    
 1364.                
 1365.            </item>
 1366.        
 1367.            <item>
 1368.                <title><![CDATA[ Zomertip: houd een dankboek bij ]]></title>
 1369.                <description>
 1370.                    <![CDATA[ Veel mensen gebruiken de zomer om terug te kijken en plannen te maken voor de komende periode. Verrassend voor mij: een dankbaarheidsdagboek kan je helpen om het deze zomer echt… ]]>
 1371.                </description>
 1372.                
 1373.                <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 15:00:06 +0200</pubDate>
 1374.                
 1375.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 1376.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1377.                
 1378.                
 1379.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 1380.                
 1381.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/26/zomertip-houd-een-dankboek-bij-a3968324</link>
 1382.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3968324</guid>
 1383.  
 1384.                
 1385.                    
 1386.                        <author>
 1387.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 1388.                        </author>
 1389.                    
 1390.                
 1391.            </item>
 1392.        
 1393.            <item>
 1394.                <title><![CDATA[Bedrijven hebben grote invloed – daar horen plichten bij ]]></title>
 1395.                <description>
 1396.                    <![CDATA[ Vroeger kregen private ondernemingen privileges, omdat ze behalve in het belang van hun aandeelhouders ook in het algemeen belang handelden, schrijven Rutger Claassen en Jan-Koen Sluijs. Tegenover macht staat verantwoordelijkheid. ]]>
 1397.                </description>
 1398.                
 1399.                <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 18:05:06 +0200</pubDate>
 1400.                
 1401.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/xER6hmRIuoJBhmVQGiuT0n7Q26c=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47499259-0a4ce2.jpg"
 1402.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1403.                
 1404.                
 1405.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1406.                
 1407.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/24/bedrijven-hebben-grote-invloed-daar-horen-plichten-bij-a3968095</link>
 1408.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3968095</guid>
 1409.  
 1410.                
 1411.                    
 1412.                        <author>
 1413.                            <name>Rutger Claassen</name>
 1414.                        </author>
 1415.                    
 1416.                        <author>
 1417.                            <name>Jan-Koen Sluijs</name>
 1418.                        </author>
 1419.                    
 1420.                
 1421.            </item>
 1422.        
 1423.            <item>
 1424.                <title><![CDATA[Het kapitalisme is kapot. Wat nu? ]]></title>
 1425.                <description>
 1426.                    <![CDATA[ Steeds vaker doemt de vraag op of het kapitalisme is doorgeslagen. Een deel van de westerse wereld lijkt het vertrouwen in het economische systeem op te geven. Kunnen we het nog fixen? ]]>
 1427.                </description>
 1428.                
 1429.                <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:30:34 +0200</pubDate>
 1430.                
 1431.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/bpcKXeLWNY83GT_vnlIGlV6QqGc=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/uploads/2019/07/24/03_Vandaag%2520Facebook%2520post_woensdag_150dpi.png"
 1432.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1433.                
 1434.                
 1435.                    <category domain="index/block">Podcast</category>
 1436.                
 1437.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/24/het-kapitalisme-is-kapot-wat-nu-a3967987</link>
 1438.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967987</guid>
 1439.  
 1440.                
 1441.                    
 1442.                        <author>
 1443.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 1444.                        </author>
 1445.                    
 1446.                
 1447.            </item>
 1448.        
 1449.            <item>
 1450.                <title><![CDATA[Stiekem oefenen in de zomer ]]></title>
 1451.                <description>
 1452.                    <![CDATA[ De zomer is een uitstekende periode om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Eindelijk ruim de tijd om ouderwets iets te oefenen en onder de knie te krijgen. ]]>
 1453.                </description>
 1454.                
 1455.                <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1456.                
 1457.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/CkSrZs1KHxVEkLTBlr8fk50D8rg=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tiggelaar-ben-online-homepage.png"
 1458.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1459.                
 1460.                
 1461.                    <category domain="index/block">Ben Tiggelaar</category>
 1462.                
 1463.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/20/stiekem-oefenen-in-de-zomer-a3967707</link>
 1464.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967707</guid>
 1465.  
 1466.                
 1467.                    
 1468.                        <author>
 1469.                            <name>Ben Tiggelaar</name>
 1470.                        </author>
 1471.                    
 1472.                
 1473.            </item>
 1474.        
 1475.            <item>
 1476.                <title><![CDATA[Radicale ideeën om het kapitalisme te vernieuwen ]]></title>
 1477.                <description>
 1478.                    <![CDATA[ Het huidige kapitalisme leidt behalve tot veel vooruitgang ook tot grote problemen. En het brengt economen tot nieuwe inzichten. Over welzijnsbegrotingen, beloning voor dataproductie, donuts en de nieuwe wereldoorlog. ]]>
 1479.                </description>
 1480.                
 1481.                <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 12:44:05 +0200</pubDate>
 1482.                
 1483.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/2J16B1U_ELz8yVtroiYhFCZ4epo=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47249360-90cfdc.jpg"
 1484.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1485.                
 1486.                
 1487.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1488.                
 1489.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/19/radicale-ideeen-voor-het-nieuwe-kapitalisme-a3967639</link>
 1490.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967639</guid>
 1491.  
 1492.                
 1493.                    
 1494.                        <author>
 1495.                            <name>Wouter van Noort</name>
 1496.                        </author>
 1497.                    
 1498.                
 1499.            </item>
 1500.        
 1501.            <item>
 1502.                <title><![CDATA[De banaan kost veel meer dan zijn prijs aan de kassa ]]></title>
 1503.                <description>
 1504.                    <![CDATA[ Vernietigd regenwoud, kinderarbeid, plastic soep. Wat is de échte prijs van een product? ]]>
 1505.                </description>
 1506.                
 1507.                <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 22:05:26 +0200</pubDate>
 1508.                
 1509.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/ovkNkW1CZ9GVmtEVOaW1RS7T9UI=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/web-1907buibananen1jpg.jpg"
 1510.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1511.                
 1512.                
 1513.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1514.                
 1515.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/18/de-banaan-kost-veel-meer-dan-zijn-prijs-aan-de-kassa-a3967588</link>
 1516.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967588</guid>
 1517.  
 1518.                
 1519.                    
 1520.                        <author>
 1521.                            <name>Geertje Tuenter</name>
 1522.                        </author>
 1523.                    
 1524.                        <author>
 1525.                            <name>Floor Rusman</name>
 1526.                        </author>
 1527.                    
 1528.                
 1529.            </item>
 1530.        
 1531.            <item>
 1532.                <title><![CDATA[Eigen pond Bristol nog geen hit ]]></title>
 1533.                <description>
 1534.                    <![CDATA[ Het Bristol pound, een alternatieve munt, moet vooral de lokale economie stimuleren. Zeven jaar na introductie is dat nog niet echt gelukt. ]]>
 1535.                </description>
 1536.                
 1537.                <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 18:49:35 +0200</pubDate>
 1538.                
 1539.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/m0dk2ZhNDLJyrrba_AyI0aeme40=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47247602-c076ba.jpg"
 1540.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1541.                
 1542.                
 1543.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1544.                
 1545.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/18/eigen-pond-bristol-nog-geen-hit-a3967558</link>
 1546.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967558</guid>
 1547.  
 1548.                
 1549.                    
 1550.                        <author>
 1551.                            <name>Melle Garschagen</name>
 1552.                        </author>
 1553.                    
 1554.                
 1555.            </item>
 1556.        
 1557.            <item>
 1558.                <title><![CDATA[Op de universiteit gaat het vooral over de markt ]]></title>
 1559.                <description>
 1560.                    <![CDATA[ In de studie economie overheerst het kapitalistische marktdenken. Activistische studenten en docenten proberen daar verandering in te brengen. Dat gaat tot nu toe langzaam. ]]>
 1561.                </description>
 1562.                
 1563.                <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 20:44:34 +0200</pubDate>
 1564.                
 1565.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/fvrXnVypxq2Ge8vGKAlhB7usfs0=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47216306-f0ab33.jpg"
 1566.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1567.                
 1568.                
 1569.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1570.                
 1571.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/16/op-de-universiteit-gaat-het-vooral-over-de-markt-a3967322</link>
 1572.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967322</guid>
 1573.  
 1574.                
 1575.                    
 1576.                        <author>
 1577.                            <name>Floor Rusman</name>
 1578.                        </author>
 1579.                    
 1580.                
 1581.            </item>
 1582.        
 1583.            <item>
 1584.                <title><![CDATA[Met het kapitalisme is weinig mis ]]></title>
 1585.                <description>
 1586.                    <![CDATA[ Lonen die niet stijgen? Laat jammerende politici als Rutte en Dijkhoff naar zichzelf en de rol van de overheid kijken. Van een falend kapitalisme is geen sprake, schrijft Edwin van de Haar. ]]>
 1587.                </description>
 1588.                
 1589.                <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 18:26:35 +0200</pubDate>
 1590.                
 1591.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/384YuJGWpck80GJQKDdH9OYUrMo=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data47223962-063fcc.jpg"
 1592.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1593.                
 1594.                
 1595.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1596.                
 1597.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/16/met-het-kapitalisme-is-weinig-mis-a3967285</link>
 1598.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967285</guid>
 1599.  
 1600.                
 1601.                    
 1602.                        <author>
 1603.                            <name>Edwin van de Haar</name>
 1604.                        </author>
 1605.                    
 1606.                
 1607.            </item>
 1608.        
 1609.            <item>
 1610.                <title><![CDATA[Big Tech is machtig, maar er is wat aan te doen ]]></title>
 1611.                <description>
 1612.                    <![CDATA[ Het verzet tegen de dominantie van technologiereuzen als Google en Facebook slaat over van Europa naar de VS. Opbreken, klinkt het. Lastig, zeggen experts. Drie opties voor ingrijpen op een rij. ]]>
 1613.                </description>
 1614.                
 1615.                <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 18:22:00 +0200</pubDate>
 1616.                
 1617.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/9iVGoM7vJ6cClPuZ0GVS1qy0-V8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47190454-62f2cb.jpg"
 1618.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1619.                
 1620.                
 1621.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1622.                
 1623.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/15/big-tech-is-machtig-maar-er-is-wat-aan-te-doen-a3967170</link>
 1624.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3967170</guid>
 1625.  
 1626.                
 1627.                    
 1628.                        <author>
 1629.                            <name>Mark Beunderman</name>
 1630.                        </author>
 1631.                    
 1632.                
 1633.            </item>
 1634.        
 1635.            <item>
 1636.                <title><![CDATA[Waar ik fout zat: mijn stondpunt ]]></title>
 1637.                <description>
 1638.                    <![CDATA[ We moeten het vaker hebben over stondpunten - standpunten die we hebben verlaten - schrijft Marike Stellinga. ]]>
 1639.                </description>
 1640.                
 1641.                <pubDate>Fri, 12 Jul 2019 14:44:19 +0200</pubDate>
 1642.                
 1643.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 1644.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1645.                
 1646.                
 1647.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 1648.                
 1649.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/12/waar-ik-fout-zat-mijn-stondpunt-a3966937</link>
 1650.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966937</guid>
 1651.  
 1652.                
 1653.                    
 1654.                        <author>
 1655.                            <name>Marike Stellinga</name>
 1656.                        </author>
 1657.                    
 1658.                
 1659.            </item>
 1660.        
 1661.            <item>
 1662.                <title><![CDATA[Hoe de schurken van het kapitalisme de samenleving ontzielen ]]></title>
 1663.                <description>
 1664.                    <![CDATA[ De rauwe randen van het kapitalisme – fraude, ongebreidelde hebzucht – horen bij het systeem. Maar zijn die zichtbare boosdoeners ook de echte schuldigen, of is het probleem dieper geworteld? ]]>
 1665.                </description>
 1666.                
 1667.                <pubDate>Thu, 11 Jul 2019 16:43:14 +0200</pubDate>
 1668.                
 1669.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/i6BRIQCr6dd7LkbrsgU5g-LYGsc=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47045051-36e167.jpg"
 1670.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1671.                
 1672.                
 1673.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1674.                
 1675.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/11/hoe-de-schurken-van-het-kapitalisme-de-samenleving-ontzielen-a3966799</link>
 1676.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966799</guid>
 1677.  
 1678.                
 1679.                    
 1680.                        <author>
 1681.                            <name>Egbert Kalse</name>
 1682.                        </author>
 1683.                    
 1684.                
 1685.            </item>
 1686.        
 1687.            <item>
 1688.                <title><![CDATA[Zij zijn jong en strijden tegen sociaal onrecht ]]></title>
 1689.                <description>
 1690.                    <![CDATA[ Opeens zitten ze in het Amerikaanse Congres of spreken industriëlen in Davos toe. Overal staan welbespraakte jongeren op die een rechtvaardiger samenleving willen. ]]>
 1691.                </description>
 1692.                
 1693.                <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 16:09:57 +0200</pubDate>
 1694.                
 1695.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/B04jHdnafSp4MlYiqRxxBt74K0E=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/data47006784-e86d55.jpg"
 1696.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1697.                
 1698.                
 1699.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1700.                
 1701.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/10/jong-en-strijdvaardig-tegen-sociaal-onrecht-a3966684</link>
 1702.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966684</guid>
 1703.  
 1704.                
 1705.                    
 1706.                        <author>
 1707.                            <name>Nina Jurna</name>
 1708.                        </author>
 1709.                    
 1710.                        <author>
 1711.                            <name>Melle Garschagen</name>
 1712.                        </author>
 1713.                    
 1714.                        <author>
 1715.                            <name>Maral Noshad Sharifi</name>
 1716.                        </author>
 1717.                    
 1718.                        <author>
 1719.                            <name>Merijn de Waal</name>
 1720.                        </author>
 1721.                    
 1722.                        <author>
 1723.                            <name>Annemarie Kas</name>
 1724.                        </author>
 1725.                    
 1726.                
 1727.            </item>
 1728.        
 1729.            <item>
 1730.                <title><![CDATA[Woorden, akkoorden & nuchter paternalisme ]]></title>
 1731.                <description>
 1732.                    <![CDATA[ Woorden zijn wapens. Je wint er misschien de oorlog niet mee, maar in economisch-politieke debatten kan het juiste woord de tegenstanders met stomheid slaan. ]]>
 1733.                </description>
 1734.                
 1735.                <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 17:59:03 +0200</pubDate>
 1736.                
 1737.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 1738.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1739.                
 1740.                
 1741.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 1742.                
 1743.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/08/woorden-akkoorden-nuchter-paternalisme-a3966457</link>
 1744.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966457</guid>
 1745.  
 1746.                
 1747.                    
 1748.                        <author>
 1749.                            <name>Menno Tamminga</name>
 1750.                        </author>
 1751.                    
 1752.                
 1753.            </item>
 1754.        
 1755.            <item>
 1756.                <title><![CDATA[Met dit klimaatakkoord wordt voldoen aan het Urgenda-vonnis bijna onmogelijk ]]></title>
 1757.                <description>
 1758.                    <![CDATA[ Het Urgenda-vonnis verplicht de staat tot drastisch ingrijpen voor het klimaat. Waarom gebeurt dat dan niet? ]]>
 1759.                </description>
 1760.                
 1761.                <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 05:00:51 +0200</pubDate>
 1762.                
 1763.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/fPX5qQbAFL8I0rjfVW9hhcBvtq0=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/uploads/2019/07/24/web-2505ZAT_Urgenda%25202.jpg.jpg"
 1764.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1765.                
 1766.                
 1767.                    <category domain="index/block">Podcast</category>
 1768.                
 1769.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/08/met-dit-klimaatakkoord-wordt-voldoen-aan-het-urgenda-vonnis-bijna-onmogelijk-a3966418</link>
 1770.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966418</guid>
 1771.  
 1772.                
 1773.                    
 1774.                        <author>
 1775.                            <name>Hester van Santen</name>
 1776.                        </author>
 1777.                    
 1778.                
 1779.            </item>
 1780.        
 1781.            <item>
 1782.                <title><![CDATA[Revolutie op de markt voor arbeid ]]></title>
 1783.                <description>
 1784.                    <![CDATA[ Al kabinetten lang is duidelijk dat er een groot probleem is door de groei van flexwerk en zzp’ers. De commissie Borstlap zet die kwestie fundamenteel neer. ]]>
 1785.                </description>
 1786.                
 1787.                <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1788.                
 1789.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 1790.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1791.                
 1792.                
 1793.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 1794.                
 1795.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/06/revolutie-op-de-markt-voor-arbeid-a3966300</link>
 1796.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966300</guid>
 1797.  
 1798.                
 1799.                    
 1800.                        <author>
 1801.                            <name>Marike Stellinga</name>
 1802.                        </author>
 1803.                    
 1804.                
 1805.            </item>
 1806.        
 1807.            <item>
 1808.                <title><![CDATA[Het kapitalisme is kapot. Leve het kapitalisme ]]></title>
 1809.                <description>
 1810.                    <![CDATA[ Nu de lonen achterblijven en het geld blijft plakken in de wereld van het geld, lijken zelfs liberalen hun geduld met het kapitalisme van de grote bedrijven te zijn verloren. Marike Stellinga ziet een keerpunt. ]]>
 1811.                </description>
 1812.                
 1813.                <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:56:37 +0200</pubDate>
 1814.                
 1815.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/hQ3oTNUjM_ZVBlI8_wkiHnTGmjM=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2019/07/web-0607ecoserie2floradragendjpg.jpg"
 1816.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1817.                
 1818.                
 1819.                    <category domain="index/block">Hoe repareren we het kapitalisme?</category>
 1820.                
 1821.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/05/het-kapitalisme-is-kapot-leve-het-kapitalisme-a3966248</link>
 1822.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966248</guid>
 1823.  
 1824.                
 1825.                    
 1826.                        <author>
 1827.                            <name>Marike Stellinga</name>
 1828.                        </author>
 1829.                    
 1830.                
 1831.            </item>
 1832.        
 1833.            <item>
 1834.                <title><![CDATA[IMF moet nu op zoek naar nieuwe baas ]]></title>
 1835.                <description>
 1836.                    <![CDATA[ Nu Christine Lagarde vertrekt als directeur van het IMF is het nog maar de vraag wie de nieuwe Christine Lagarde wordt, schrijft Maarten Schinkel. ]]>
 1837.                </description>
 1838.                
 1839.                <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1840.                
 1841.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 1842.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1843.                
 1844.                
 1845.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 1846.                
 1847.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/04/imf-moet-nu-op-zoek-naar-nieuwe-baas-a3966051</link>
 1848.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3966051</guid>
 1849.  
 1850.                
 1851.                    
 1852.                        <author>
 1853.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 1854.                        </author>
 1855.                    
 1856.                
 1857.            </item>
 1858.        
 1859.            <item>
 1860.                <title><![CDATA[Pas op! Staatsbedrijf is nieuwe multinational ]]></title>
 1861.                <description>
 1862.                    <![CDATA[ Het is een wat paradoxale trend dat Nederlandse staatsbedrijven steeds meer een soort staatsmultinationals worden. ]]>
 1863.                </description>
 1864.                
 1865.                <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1866.                
 1867.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 1868.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1869.                
 1870.                
 1871.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 1872.                
 1873.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/02/pas-op-staatsbedrijf-is-nieuwe-multinational-a3965755</link>
 1874.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3965755</guid>
 1875.  
 1876.                
 1877.                    
 1878.                        <author>
 1879.                            <name>Menno Tamminga</name>
 1880.                        </author>
 1881.                    
 1882.                
 1883.            </item>
 1884.        
 1885.            <item>
 1886.                <title><![CDATA[Stop de ‘Facebank’ nu het nog kan ]]></title>
 1887.                <description>
 1888.                    <![CDATA[ Zuckerbergs Facebook heeft een geschiedenis van gebroken beloften. Dat is iets om te onthouden als het gaat over de Libra. ]]>
 1889.                </description>
 1890.                
 1891.                <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 18:13:39 +0200</pubDate>
 1892.                
 1893.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 1894.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1895.                
 1896.                
 1897.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 1898.                
 1899.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/26/stop-de-face-bank-nu-het-nog-kan-a3965205</link>
 1900.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3965205</guid>
 1901.  
 1902.                
 1903.                    
 1904.                        <author>
 1905.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 1906.                        </author>
 1907.                    
 1908.                
 1909.            </item>
 1910.        
 1911.            <item>
 1912.                <title><![CDATA[De economie piekt, het chagrijn ook. Hoezo? ]]></title>
 1913.                <description>
 1914.                    <![CDATA[ De rode draad in klachten over de florerende economie is dat de verdeling van de opbrengsten van het herstel na de crisis niet eerlijk is. ]]>
 1915.                </description>
 1916.                
 1917.                <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 15:58:08 +0200</pubDate>
 1918.                
 1919.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 1920.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1921.                
 1922.                
 1923.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 1924.                
 1925.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/24/de-economie-piekt-het-chagrijn-ook-hoezo-a3964835</link>
 1926.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3964835</guid>
 1927.  
 1928.                
 1929.                    
 1930.                        <author>
 1931.                            <name>Menno Tamminga</name>
 1932.                        </author>
 1933.                    
 1934.                
 1935.            </item>
 1936.        
 1937.            <item>
 1938.                <title><![CDATA[Het zijn de lonen én de lasten ]]></title>
 1939.                <description>
 1940.                    <![CDATA[ Columnist Marike Stellinga vraagt zich af waarom de economische groei maar niet in onze portemonnee te zien is. ]]>
 1941.                </description>
 1942.                
 1943.                <pubDate>Sat, 22 Jun 2019 02:00:00 +0200</pubDate>
 1944.                
 1945.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/6m7Xzk1unVXIsgNU0eqZDe3mRoQ=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/stellinga-marike-2-online-homepage.png"
 1946.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1947.                
 1948.                
 1949.                    <category domain="index/block">Marike Stellinga</category>
 1950.                
 1951.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/22/het-zijn-de-lonen-en-de-lasten-a3964685</link>
 1952.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3964685</guid>
 1953.  
 1954.                
 1955.                    
 1956.                        <author>
 1957.                            <name>Marike Stellinga</name>
 1958.                        </author>
 1959.                    
 1960.                
 1961.            </item>
 1962.        
 1963.            <item>
 1964.                <title><![CDATA[Crisisangst? Leve de DNB-spaarrekening ]]></title>
 1965.                <description>
 1966.                    <![CDATA[ Nederland bulkt van het geld, maar het komt niet steeds op het goede moment, tegen een acceptabele prijs bij degene die het nodig heeft voor investeringen en groei. Wat te doen? ]]>
 1967.                </description>
 1968.                
 1969.                <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 16:30:25 +0200</pubDate>
 1970.                
 1971.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 1972.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1973.                
 1974.                
 1975.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 1976.                
 1977.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/17/crisisangst-leve-de-dnb-spaarrekening-a3963986</link>
 1978.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3963986</guid>
 1979.  
 1980.                
 1981.                    
 1982.                        <author>
 1983.                            <name>Menno Tamminga</name>
 1984.                        </author>
 1985.                    
 1986.                
 1987.            </item>
 1988.        
 1989.            <item>
 1990.                <title><![CDATA[Waarom dit pensioenakkoord belangrijk is ]]></title>
 1991.                <description>
 1992.                    <![CDATA[ Economieredacteur Menno Tamminga volgt het pensioendossier al sinds 1994, en zegt: dit is een van de belangrijkste dossiers van deze generatie. ]]>
 1993.                </description>
 1994.                
 1995.                <pubDate>Wed, 12 Jun 2019 05:00:42 +0200</pubDate>
 1996.                
 1997.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/gA4w0X4kUJ-MlU3M30lIGFtoLA8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/uploads/2019/07/24/web-1106NW_pensioen.jpg.jpg"
 1998.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 1999.                
 2000.                
 2001.                    <category domain="index/block">Podcast</category>
 2002.                
 2003.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/12/waarom-dit-pensioenakkoord-belangrijk-is-ook-voor-jou-a3963362</link>
 2004.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3963362</guid>
 2005.  
 2006.                
 2007.                    
 2008.                        <author>
 2009.                            <name>Menno Tamminga</name>
 2010.                        </author>
 2011.                    
 2012.                
 2013.            </item>
 2014.        
 2015.            <item>
 2016.                <title><![CDATA[Kan optimisme uw pensioen nog redden? ]]></title>
 2017.                <description>
 2018.                    <![CDATA[ Hoe belangrijk zijn die pensioenpremies eigenlijk? Drie cijfers. ]]>
 2019.                </description>
 2020.                
 2021.                <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 02:00:01 +0200</pubDate>
 2022.                
 2023.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 2024.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2025.                
 2026.                
 2027.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 2028.                
 2029.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/11/kan-optimisme-uw-pensioen-nog-redden-a3963196</link>
 2030.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3963196</guid>
 2031.  
 2032.                
 2033.                    
 2034.                        <author>
 2035.                            <name>Menno Tamminga</name>
 2036.                        </author>
 2037.                    
 2038.                
 2039.            </item>
 2040.        
 2041.            <item>
 2042.                <title><![CDATA[Heeft Trump de Fed alsnog in zijn zak? ]]></title>
 2043.                <description>
 2044.                    <![CDATA[ Donald Trump zou Jerome Powell wel eens kunnen dwingen tot een serie renteverlagingen die de Fed zich eigenlijk helemaal niet kan en wil permitteren. ]]>
 2045.                </description>
 2046.                
 2047.                <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:56:56 +0200</pubDate>
 2048.                
 2049.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 2050.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2051.                
 2052.                
 2053.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 2054.                
 2055.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/05/heeft-trump-de-fed-alsnog-in-zijn-zak-a3962687</link>
 2056.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3962687</guid>
 2057.  
 2058.                
 2059.                    
 2060.                        <author>
 2061.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 2062.                        </author>
 2063.                    
 2064.                
 2065.            </item>
 2066.        
 2067.            <item>
 2068.                <title><![CDATA[Wij het hoofdkantoor, zij ‘t belastingparadijs ]]></title>
 2069.                <description>
 2070.                    <![CDATA[ "Als het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer vorige week hield over belastingen en de ‘multi’s' iets duidelijk maakte, is het de kenniskloof tussen de Kamer, de fiscale wetgever, en de multinationals." ]]>
 2071.                </description>
 2072.                
 2073.                <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 02:00:01 +0200</pubDate>
 2074.                
 2075.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 2076.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2077.                
 2078.                
 2079.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 2080.                
 2081.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/04/wij-het-hoofdkantoor-zij-t-belastingparadijs-a3962472</link>
 2082.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3962472</guid>
 2083.  
 2084.                
 2085.                    
 2086.                        <author>
 2087.                            <name>Menno Tamminga</name>
 2088.                        </author>
 2089.                    
 2090.                
 2091.            </item>
 2092.        
 2093.            <item>
 2094.                <title><![CDATA[Europa doet het echt beter dan Amerika ]]></title>
 2095.                <description>
 2096.                    <![CDATA[ Amerika wordt hier vaak gezien als het lichtende voorbeeld, maar is dat wel terecht? ]]>
 2097.                </description>
 2098.                
 2099.                <pubDate>Thu, 23 May 2019 09:07:23 +0200</pubDate>
 2100.                
 2101.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 2102.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2103.                
 2104.                
 2105.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 2106.                
 2107.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/europa-doet-het-echt-beter-dan-amerika-a3961283</link>
 2108.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3961283</guid>
 2109.  
 2110.                
 2111.                    
 2112.                        <author>
 2113.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 2114.                        </author>
 2115.                    
 2116.                
 2117.            </item>
 2118.        
 2119.            <item>
 2120.                <title><![CDATA[Koons, Rembrandt en de stugge ongelijkheid ]]></title>
 2121.                <description>
 2122.                    <![CDATA[ Rijke mensen worden nog rijker. Ondertussen is ongelijkheid, net als ‘de elite’, een voor-elk-wat-wilsbegrip geworden. ]]>
 2123.                </description>
 2124.                
 2125.                <pubDate>Mon, 20 May 2019 14:56:02 +0200</pubDate>
 2126.                
 2127.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/NsDC_ui-J_QNEF0CKNjKKlbVyyI=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/tamminga-menno-online-homepage.png"
 2128.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2129.                
 2130.                
 2131.                    <category domain="index/block">Menno Tamminga</category>
 2132.                
 2133.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/20/koons-rembrandt-en-de-stugge-ongelijkheid-a3960853</link>
 2134.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3960853</guid>
 2135.  
 2136.                
 2137.                    
 2138.                        <author>
 2139.                            <name>Menno Tamminga</name>
 2140.                        </author>
 2141.                    
 2142.                
 2143.            </item>
 2144.        
 2145.            <item>
 2146.                <title><![CDATA[Goud lonkt, nu de wereld versplintert ]]></title>
 2147.                <description>
 2148.                    <![CDATA[ De nettogoudaankopen door centrale banken zijn nu op het hoogste punt in vijftig jaar. Dat is geen toeval. ]]>
 2149.                </description>
 2150.                
 2151.                <pubDate>Wed, 08 May 2019 15:06:28 +0200</pubDate>
 2152.                
 2153.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 2154.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2155.                
 2156.                
 2157.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 2158.                
 2159.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/08/goud-lonkt-nu-de-wereld-versplintert-a3959507</link>
 2160.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3959507</guid>
 2161.  
 2162.                
 2163.                    
 2164.                        <author>
 2165.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 2166.                        </author>
 2167.                    
 2168.                
 2169.            </item>
 2170.        
 2171.            <item>
 2172.                <title><![CDATA[De conjunctuur blijkt een krasse knar ]]></title>
 2173.                <description>
 2174.                    <![CDATA[ Statistisch bureau Eurostat kwam dinsdag met nieuwe groeicijfers over de eurozone, terwijl die van individuele landen nog niet bekend zijn. Sommige economen gaan ermee aan de haal. ]]>
 2175.                </description>
 2176.                
 2177.                <pubDate>Wed, 01 May 2019 14:58:55 +0200</pubDate>
 2178.                
 2179.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 2180.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2181.                
 2182.                
 2183.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 2184.                
 2185.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/01/de-conjunctuur-blijkt-een-krasse-knar-a3958751</link>
 2186.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3958751</guid>
 2187.  
 2188.                
 2189.                    
 2190.                        <author>
 2191.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 2192.                        </author>
 2193.                    
 2194.                
 2195.            </item>
 2196.        
 2197.            <item>
 2198.                <title><![CDATA[Dode varkens, heel veel dode varkens ]]></title>
 2199.                <description>
 2200.                    <![CDATA[ De Afrikaanse varkensgriep heeft in volle sterkte China bereikt. En dat heeft niet alleen dramatische gevolgen voor de prijs van varkensvlees. ]]>
 2201.                </description>
 2202.                
 2203.                <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 15:03:30 +0200</pubDate>
 2204.                
 2205.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/EI370cGf4ogQXW2-JHW9VEsO3CM=/1280x/filters:no_upscale():format(jpeg):fill(f8f8f8,true)/s3/static.nrc.nl/bvhw/wp-content/blogs.dir/114/files/2019/01/schinkel-maarten-online-homepage.png"
 2206.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2207.                
 2208.                
 2209.                    <category domain="index/block">Maarten Schinkel</category>
 2210.                
 2211.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/dode-varkens-heel-veel-dode-varkens-a3957961</link>
 2212.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3957961</guid>
 2213.  
 2214.                
 2215.                    
 2216.                        <author>
 2217.                            <name>Maarten Schinkel</name>
 2218.                        </author>
 2219.                    
 2220.                
 2221.            </item>
 2222.        
 2223.            <item>
 2224.                <title><![CDATA[Hoe wordt de prijs van je vliegticket bepaald? ]]></title>
 2225.                <description>
 2226.                    <![CDATA[ De snel wisselende prijzen vliegtickets zijn voor een reiziger ondoorgrondelijk. Toch zit er een logica achter. ]]>
 2227.                </description>
 2228.                
 2229.                <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:40:45 +0100</pubDate>
 2230.                
 2231.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/gCCNjfRaa7p8Sl0Qb5HrpGRpGGc=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/12/data39701191-654a66.jpg"
 2232.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2233.                
 2234.                
 2235.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2236.                
 2237.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/hoe-wordt-de-prijs-van-je-vliegticket-bepaald-a3127142</link>
 2238.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3127142</guid>
 2239.  
 2240.                
 2241.                    
 2242.                        <author>
 2243.                            <name>Marc Hijink</name>
 2244.                        </author>
 2245.                    
 2246.                
 2247.            </item>
 2248.        
 2249.            <item>
 2250.                <title><![CDATA[Hoe controleert de verzekeraar jouw claim? ]]></title>
 2251.                <description>
 2252.                    <![CDATA[ Je koffer gestolen, een deuk in je auto: een schadeclaim is snel ingevuld. Achter de schermen wordt jouw formulier getoetst door geautomatiseerde systemen. Hoe werken die? ]]>
 2253.                </description>
 2254.                
 2255.                <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:40:30 +0100</pubDate>
 2256.                
 2257.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/5E1d8UmUgpoC_VkN6R01zaCP1mA=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/12/data39591201-31f35e.jpg"
 2258.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2259.                
 2260.                
 2261.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2262.                
 2263.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/hoe-controleert-de-verzekeraar-jouw-claim-a3127141</link>
 2264.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3127141</guid>
 2265.  
 2266.                
 2267.                    
 2268.                        <author>
 2269.                            <name>Marc Hijink</name>
 2270.                        </author>
 2271.                    
 2272.                
 2273.            </item>
 2274.        
 2275.            <item>
 2276.                <title><![CDATA[Hoe ziet de computer of je liegt? ]]></title>
 2277.                <description>
 2278.                    <![CDATA[ De EU financiert onderzoek naar automatische leugendetectie bij grensovergangen. De onderzoekers zijn zelf nog niet overtuigd van hun ‘sexy’ technologie. ]]>
 2279.                </description>
 2280.                
 2281.                <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:40:14 +0100</pubDate>
 2282.                
 2283.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/HRPwnuqMfoWoWS7vEAO8p7l5DiY=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/12/data39701188-d6d4d0.jpg"
 2284.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2285.                
 2286.                
 2287.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2288.                
 2289.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/hoe-ziet-de-computer-of-je-liegt-a3127140</link>
 2290.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3127140</guid>
 2291.  
 2292.                
 2293.                    
 2294.                        <author>
 2295.                            <name>Marc Hijink</name>
 2296.                        </author>
 2297.                    
 2298.                
 2299.            </item>
 2300.        
 2301.            <item>
 2302.                <title><![CDATA[Hoe passen winkels automatisch hun prijzen aan? ]]></title>
 2303.                <description>
 2304.                    <![CDATA[ Winkels passen per uur hun prijzen aan die van hun concurrenten aan. De drie grootste Nederlandse webwarenhuizen gebruiken daarvoor dezelfde techniek. ]]>
 2305.                </description>
 2306.                
 2307.                <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:40:00 +0100</pubDate>
 2308.                
 2309.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/gg0mgx3KZdgHieLqfTFNYILOrOo=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/12/data39701194-21a832.jpg"
 2310.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2311.                
 2312.                
 2313.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2314.                
 2315.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/hoe-passen-winkels-automatisch-hun-prijzen-aan-a3127139</link>
 2316.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3127139</guid>
 2317.  
 2318.                
 2319.                    
 2320.                        <author>
 2321.                            <name>Marc Hijink</name>
 2322.                        </author>
 2323.                    
 2324.                
 2325.            </item>
 2326.        
 2327.            <item>
 2328.                <title><![CDATA[Hoe wordt je kredietscore berekend? ]]></title>
 2329.                <description>
 2330.                    <![CDATA[ Kopen op afbetaling? Dan kan je postcode opeens van belang zijn. Gevreesd en verguisd: de kredietbeoordelaars. ]]>
 2331.                </description>
 2332.                
 2333.                <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:39:40 +0100</pubDate>
 2334.                
 2335.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/pejXRl5DrgrKc4vyrsK-R6gFlBg=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/12/data39701197-f79a81.jpg"
 2336.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2337.                
 2338.                
 2339.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2340.                
 2341.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/hoe-wordt-je-kredietscore-berekend-a3127138</link>
 2342.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/3127138</guid>
 2343.  
 2344.                
 2345.                    
 2346.                        <author>
 2347.                            <name>Marc Hijink</name>
 2348.                        </author>
 2349.                    
 2350.                
 2351.            </item>
 2352.        
 2353.            <item>
 2354.                <title><![CDATA[De volgende crisis? Is de Lehmancrisis wel voorbij? ]]></title>
 2355.                <description>
 2356.                    <![CDATA[ Nu het goed lijkt te gaan met de economie is de vraag: Kunnen we nog zo’n crisis verwachten? En wanneer en waar?  ]]>
 2357.                </description>
 2358.                
 2359.                <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 16:59:19 +0200</pubDate>
 2360.                
 2361.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/MIEo2HBGDwG3lgoxOxin9hYRqrQ=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/09/data35990842-a7a57e.jpg"
 2362.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2363.                
 2364.                
 2365.                    <category domain="index/block">10 jaar crisis</category>
 2366.                
 2367.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/de-volgende-crisis-is-de-lehmancrisis-wel-voorbij-a1616575</link>
 2368.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1616575</guid>
 2369.  
 2370.                
 2371.            </item>
 2372.        
 2373.            <item>
 2374.                <title><![CDATA[‘De klant wil dat zijn bank hem niet bedondert’ ]]></title>
 2375.                <description>
 2376.                    <![CDATA[ Groei met dubbele cijfers. Steeds meer lenen. Tot het fout ging. Hoe win je weer vertrouwen? „Het systeem is inherent instabiel.” ]]>
 2377.                </description>
 2378.                
 2379.                <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 16:59:02 +0200</pubDate>
 2380.                
 2381.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/g1GJLlwz5ZluYQ0gYCC06c6q4i8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/data35997561-92e0e6.jpg"
 2382.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2383.                
 2384.                
 2385.                    <category domain="index/block">10 jaar crisis</category>
 2386.                
 2387.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/de-klant-wil-dat-zijn-bank-hem-niet-bedondert-a1616574</link>
 2388.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1616574</guid>
 2389.  
 2390.                
 2391.            </item>
 2392.        
 2393.            <item>
 2394.                <title><![CDATA[Banken veiliger? Ze hunkeren nog naar vertrouwen ]]></title>
 2395.                <description>
 2396.                    <![CDATA[ Nieuwe financiële eisen, strakke regels – na Lehman is er voor banken veel veranderd. De grootste systeembanken, in 2007 Europees, zijn nu overwegend Chinees. ]]>
 2397.                </description>
 2398.                
 2399.                <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 16:58:40 +0200</pubDate>
 2400.                
 2401.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/U1U2wHEiw94SObAhXdM8dyUlqSM=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/data35990833-9ae66e.jpg"
 2402.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2403.                
 2404.                
 2405.                    <category domain="index/block">10 jaar crisis</category>
 2406.                
 2407.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/banken-veiliger-ze-hunkeren-nog-naar-vertrouwen-a1616573</link>
 2408.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1616573</guid>
 2409.  
 2410.                
 2411.            </item>
 2412.        
 2413.            <item>
 2414.                <title><![CDATA[Het antwoord op schulden: méér schulden ]]></title>
 2415.                <description>
 2416.                    <![CDATA[ Op schulden kan je voorspoed bouwen. Maar in 2008 liep het uit de hand. De aard van de schulden is intussen veranderd, de omvang juist zorgelijk gegroeid. ]]>
 2417.                </description>
 2418.                
 2419.                <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 16:58:19 +0200</pubDate>
 2420.                
 2421.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/qAG-jO_PKluj1S7zPxd57huOqzQ=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/09/data35990854-5b2452.jpg"
 2422.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2423.                
 2424.                
 2425.                    <category domain="index/block">10 jaar crisis</category>
 2426.                
 2427.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/het-antwoord-op-schulden-meer-schulden-a1616572</link>
 2428.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1616572</guid>
 2429.  
 2430.                
 2431.            </item>
 2432.        
 2433.            <item>
 2434.                <title><![CDATA[Waar komt toch dat hardnekkige geloof in de vrije markt vandaan? ]]></title>
 2435.                <description>
 2436.                    <![CDATA[ De implosie van de financiële wereld betekende nog niet het einde van het neoliberalisme. De opkomst en het voorbestaan van het vrijemarktdenken aan de hand van vier boeken. ]]>
 2437.                </description>
 2438.                
 2439.                <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 16:51:40 +0200</pubDate>
 2440.                
 2441.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/r5UM9a2oEzq2KlZ8JhLyVOkym7Y=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/data35965585-3e26a8.jpg"
 2442.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2443.                
 2444.                
 2445.                    <category domain="index/block">10 jaar crisis</category>
 2446.                
 2447.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/13/waar-komt-toch-dat-hardnekkige-geloof-in-de-vrije-markt-vandaan-a1616429</link>
 2448.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1616429</guid>
 2449.  
 2450.                
 2451.                    
 2452.                        <author>
 2453.                            <name>Merijn Oudenampsen</name>
 2454.                        </author>
 2455.                    
 2456.                
 2457.            </item>
 2458.        
 2459.            <item>
 2460.                <title><![CDATA[Hoe algoritmes ons dagelijks leven bepalen ]]></title>
 2461.                <description>
 2462.                    <![CDATA[ NRC zoekt in vijftien artikelen naar de formules achter de schermen, binnen vier thema’s: Vervoer, Media, Shoppen en Fraude. ]]>
 2463.                </description>
 2464.                
 2465.                <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 15:35:14 +0200</pubDate>
 2466.                
 2467.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/zs6NeADKcLC_-sXbk00GBqvXIcg=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/04/featured_22_titel.jpg"
 2468.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2469.                
 2470.                
 2471.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2472.                
 2473.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/09/de-formule-a1598083</link>
 2474.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1598083</guid>
 2475.  
 2476.                
 2477.            </item>
 2478.        
 2479.            <item>
 2480.                <title><![CDATA[Hoe bepaalt de zelfscankassa welke klanten gecontroleerd worden? ]]></title>
 2481.                <description>
 2482.                    <![CDATA[ Waarom en wanneer word jij eruit gepikt als je zelf je artikelen in de supermarkt of bij Ikea gescand hebt? ]]>
 2483.                </description>
 2484.                
 2485.                <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:14:27 +0200</pubDate>
 2486.                
 2487.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/kLRD1ygEyBonFxby4Yyz5hinGg4=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/04/featured_13.jpg"
 2488.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2489.                
 2490.                
 2491.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2492.                
 2493.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/06/hoe-bepaalt-de-zelfscankassa-welke-klanten-gecontroleerd-worden-a1598456</link>
 2494.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1598456</guid>
 2495.  
 2496.                
 2497.                    
 2498.                        <author>
 2499.                            <name>Marc Hijink</name>
 2500.                        </author>
 2501.                    
 2502.                
 2503.            </item>
 2504.        
 2505.            <item>
 2506.                <title><![CDATA[Hoe controleert de gemeente of jij fraudeert? ]]></title>
 2507.                <description>
 2508.                    <![CDATA[ Ze tellen nog steeds de tandenborstels op de wastafel, op zoek naar fraudeurs. Maar sociaal rechercheurs zetten ook algoritmes in tegen uitkeringsfraude. ]]>
 2509.                </description>
 2510.                
 2511.                <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:08:48 +0200</pubDate>
 2512.                
 2513.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/ph0_7pRacSNYoKXuBesHfoYpgic=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/04/featured_01.jpg"
 2514.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2515.                
 2516.                
 2517.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2518.                
 2519.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/06/hoe-controleert-de-gemeente-of-jij-fraudeert-a1598455</link>
 2520.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1598455</guid>
 2521.  
 2522.                
 2523.                    
 2524.                        <author>
 2525.                            <name>Marc Hijink</name>
 2526.                        </author>
 2527.                    
 2528.                
 2529.            </item>
 2530.        
 2531.            <item>
 2532.                <title><![CDATA[Hoe beschermt de bank je tegen oplichters? ]]></title>
 2533.                <description>
 2534.                    <![CDATA[ Via internet kan je overal ter wereld betalingen doen. Dat maakt fraude opsporen moeilijker. ]]>
 2535.                </description>
 2536.                
 2537.                <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 11:56:40 +0200</pubDate>
 2538.                
 2539.                    <enclosure url="https://images.nrc.nl/HsdSpTDDnRGNBH6t9-N8RlrSsOo=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2018/04/featured_12.jpg"
 2540.                               length="0" type="image/jpeg"/>
 2541.                
 2542.                
 2543.                    <category domain="index/block">De Formule</category>
 2544.                
 2545.                <link>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/06/hoe-beschermt-de-bank-je-tegen-oplichters-a1598445</link>
 2546.                <guid isPermaLink="false">http://www.nrc.nl/1598445</guid>
 2547.  
 2548.                
 2549.                    
 2550.                        <author>
 2551.                            <name>Marc Hijink</name>
 2552.                        </author>
 2553.                    
 2554.                
 2555.            </item>
 2556.        
 2557.  
 2558.    </channel>
 2559. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda