Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.ericleltz.nl/rss.php

 1. <rss version="2.0">
 2. <channel>
 3. <title>Eric Leltz voor Groenlinks!</title>
 4. <link>http://www.ericleltz.nl</link>
 5. <description>Vertrouwen is een groot goed in onze maatschappij. Vertrouwen van mensen in elkaar maar ook vertrouwen in de instanties aan wie, het woord zegt het al, u uw stem heeft toevertrouwd. Met uw stem zal de fractie van Groenlinks/PE zorgvuldig omgaan. Ik beloof dat ik alles in het werk zal stellen om datgene waar u en Groenlinks/PE voor staan ook waar te maken in de praktijk. Uw stem is bij de fractie van GroenLinks/PE in vertrouwde handen. Daar mag u ons ieder moment op aanspreken.</description>
 6. <language>taalinstelling</language>
 7. <item>
 8. <title>Bestuurders</title>
 9. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Bestuurders/734.html</link>
 10. <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 15:52:00 GMT</pubDate>
 11. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;e&quot; src=&quot;../blogimage/390.jpeg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;194&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 12. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eerstekamerlid Postema stopt als voorzitter van de PvdA-fractie. De druk werd te groot na een per ongeluk breed verspreid WhatsApp-bericht van partijprominent Lilianne Ploumen. Postema is naast politicus ook voorzitter van de raad van bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, de koepel waar het VMBO Maastricht onder valt. En daar zit de pijn. Op deze school is zoveel mis met de schoolexamens dat alle 354 eindexamen leerlingen&amp;nbsp;alsnog geen diploma krijgen. Dit kregen ze te horen nadat ze door de school al waren gefeliciteerd en ze al menig examenfeestje achter de rug hadden. Goed dat Postema zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar waarom dan niet opstappen als schoolbestuurder? Nu voelt het toch een beetje alsof je je arm hebt gebroken en je vervolgens je been in het gips laat zetten. Het is wellicht weer zo&amp;rsquo;n slinkse regentenstreek. Want stoppen als fractievoorzitter is niet hetzelfde als uit de Eerste Kamer stappen. Het is dus eigenlijk een afleidingsmanoeuvre om op het pluche te kunnen blijven zitten en de bruto jaarvergoeding van &amp;euro;29.800 voor die ene dag in de week dat hij in de Eerste Kamer wordt verwacht, te kunnen behouden. En dat naast de &amp;euro;178.999 voor zijn bestuursfunctie in Maastricht. Met dat rare bedrag zat meneer net &amp;euro;1 onder de Balkenende-norm. Wat een berekenend gedrag. Het is het soort gedrag waarbij je je net aan de regels houdt maar je verder niets aantrekt van de publieke opinie.&lt;/p&gt;
 13. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nee, dan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Die stopt niet zo snel. Zelfs als hij rugpijn heeft zorgt hij dat hij bij de NAVO-top in Brussel is. Het was hartverscheurend om te zien en je kon als je heel dicht bij het televisiescherm kwam zijn pijnscheuten voelen. En al dat medeleven om hem heen. Op een paar narrige Europese leiders na dan, die net deden of ze niets zagen. Maar niet Mark Rutte. Die was er als de kippen bij om Juncker als de beste wijkzuster te ondersteunen. Misschien roken die doorlopers wel dat Juncker straal bezopen was en gaven ze hem de ruimte om in zijn eigen val te lopen. Nou ja lopen, het was meer waggelen. Het drank- en rookprobleem van Juncker is een publiek geheim. Je zou zeggen dat hem dat kwetsbaar maakt. Maar het tegendeel is waar, want verbreek je de omerta dan kun je een topfunctie binnen de Europese hi&amp;euml;rarchie wel vergeten. Daar kan voormalig eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem over meepraten. Of Rutte was dus heel voorkomend en toonde zijn empatisch vermogen, of hij is een vazal die zijn Europese baas ten koste van alles wil behoeden voor een afgang. Dan is hij dus eigenlijk een slijmbal, wellicht op zoek naar een baantje. Zoals hij dat zelf dacht te regelen voor Halbe Zijlstra bij de Wereldbank. Maar deze week zette de keurige diplomaat Davidse een streep door dat plan. Ex-minister Zijlstra vertrekt dan maar naar het bedrijfsleven. Ongetwijfeld voor eventjes. Daarna duikt hij, zodra de herinnering aan zijn bezoek aan de datsja van Poetin is vervaagd, weer ergens op in een politieke rol. Zeer waarschijnlijk als lid van de Eerste Kamer en wellicht als fractievoorzitter.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 14. <category>samenleving</category>
 15. </item>
 16. <item>
 17. <title>Liefde</title>
 18. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Liefde/733.html</link>
 19. <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:22:00 GMT</pubDate>
 20. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/379.jpeg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;283&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 21. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ware liefde verschijnt op onverwachte momenten maar wel vaak op verwachte plaatsen. Het werk is een erkend podium voor de liefde. Het schijnt dat 1 op de 4 werknemers wel eens een relatie met iemand van het werk heeft gehad. En als liefde op het werk uitgroeit tot een &amp;lsquo;ongemakkelijke waarheid&amp;rsquo;, zorgt het ook voor slachtoffers.&lt;/p&gt;
 22. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In mei werd een Rotterdamse hoofdofficier van justitie op non-actief gesteld (of in procureurs-generaal taal &amp;lsquo;met buitengewoon verlof gestuurd&amp;rsquo;) vanwege een verzwegen relatie met een andere hoofdofficier. En in die systeemwereld van juridische regelgeving gaat het er kennelijk toch al losjes aan toe, want diezelfde hoofdofficier had eerder een relatie met weer een andere hoofdofficier. En afgelopen week moesten de voorzitter van GroenLinks en een partijgenoot (en tweede Kamerlid) het veld ruimen. Ze hadden een liefdesrelatie verzwegen terwijl ze in een gezagsverhouding met elkaar stonden. &amp;lsquo;Love is a battlefield&amp;rsquo; wist Pat Benatar al in de jaren 80.&lt;/p&gt;
 23. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Liefde verzwijgen kan dus zorgen voor ongemakkelijke taferelen. Dan maar alles open gooien en zo transparant zijn als het water van een bergbeek? Daarvoor kunnen we bij de Amsterdamse ex-wethouder Rob Oudkerk in de leer. Lang bleef zijn liefde voor het ambt van burgemeester van die stad stil. Maar toen de vacature opnieuw werd opengesteld, kon hij zijn &amp;lsquo;innerlijke stem&amp;rsquo; niet meer negeren en moest hij wel solliciteren. En dat doet hij in alle openheid, hij toont (persoonlijke) kwetsbaarheid en gaat diep door het stof over zijn eerder gemaakte fouten. Hij schaamt zich daar nu voor en is bang voor afwijzing maar de liefde voor de stad is groter. Lovenswaardig, het roept discussie op en er wordt over hem gesproken. Dat heeft hij voor elkaar. Maar plaveit zijn openheid de weg naar het stadhuis of graaft hij juist zijn eigen graf en is hij nu bij voorbaat al kansloos?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 24. <category>blog</category>
 25. </item>
 26. <item>
 27. <title>Democratische vorming</title>
 28. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Democratische-vorming/732.html</link>
 29. <pubDate>Sat, 05 May 2018 12:14:00 GMT</pubDate>
 30. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/378.jpeg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;274&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 31. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Niet zo lang geleden was ik als adviseur betrokken bij het voornemen om een fietspad af te sluiten. Nou ja afsluiten, het ging er eigenlijk om dat halverwege het pad een paaltje werd geplaatst waardoor geen auto’s meer van noord naar zuid en andersom konden rijden. Het fietspad werd namelijk regelmatig door automobilisten als sluiproute gebruikt. Fietsers konden nog wel gewoon gebruik blijven maken van het pad. Een deel van de aanwonenden had zelf om de afsluiting gevraagd. Maar juist één aanwonende bleef vasthoudend en wilde geen obstakel. Het bleek dat deze persoon iedere ochtend en avond het sluipweggetje gebruikte en door de maatregel 850 meter per keer moest omrijden. Toen deze persoon zijn zin niet kreeg was zijn wereld te klein. In plaats van zijn verlies te nemen opende hij frontaal de aanval op de raadsleden: ‘zij luisteren niet’ en ‘als je door het volk bent gekozen, hoor je ook naar dat volk te luisteren’ en ‘dat noemt zich volksvertegenwoordiger’. Natuurlijk waren de raadsleden ‘plucheplakkers’ en wist de persoon nu wel ‘op wie hij de volgende keer niet gaat stemmen’.&lt;/p&gt;
 32. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hier werd voor mij weer eens benadrukt: de democratie zelf kent spelregels maar om deel te nemen aan die democratie zijn er nauwelijks regels. Bijna iedereen kan meedoen. Het enige criterium om een toegangskaartje te krijgen zijn zachte maatregelen zoals leeftijd, verblijf en/of nationaliteit. Deze criteria gaan echter niet over ‘wie’ je bent. Over een gewenste houding wordt niet gerept. Vragen als ‘hoe volwassen kun je omgaan met andermans mening?’ en ‘hoe ga je om met andermans belang?’ kortom ‘hoe empatisch ben je?’, worden niet gesteld. Eigenlijk zouden aan actieve deelnemers van de democratie, de stemmers, best meer eisen mogen worden gesteld Een cursus 'democratische vorming' zou dan niet misstaan. En slechts met een voldoende voor deze cursus verkrijg je een toegangskaartje tot de democratie.&lt;/p&gt;
 33. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Moeten we beginnen met deze cursus? En zo ja, waar? Alleen op middelbare scholen of maar meteen breed voor iedere huidige stemgerechtigde?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 34. <category>verkiezingen</category>
 35. </item>
 36. <item>
 37. <title>Geluk</title>
 38. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Geluk/731.html</link>
 39. <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 12:11:00 GMT</pubDate>
 40. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/377.jpeg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;226&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 41. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik ben al weer een raadsperiode weg uit Ede. En hoewel ik Ede nog steeds met enige afstand volg, voelde ik toch enige aarzeling toen ik werd gevraagd om een gastcolumn te schrijven voor deze blogpost. Moet ik nog als de heren Waldorf en Statler uit de Muppet Show vanaf het zijbalkon de Edese samenleving van commentaar voorzien? Of nog erger, anderen de maat nemen? Dat lijkt me weinig constructief. Toch heb ik de uitnodiging met liefde aanvaard omdat het mij de kans geeft om een frustratie van mij af te schrijven. Ik was namelijk nog maar nauwelijks weg uit Ede toen de gemeente werd uitgeroepen tot ‘gelukkigste gemeente van Nederland’. Ik sprak vlak na deze uitverkiezing een mevrouw die schertsend zei dat ik daar aan heb bijgedragen door Ede te verlaten. En, voegde zei er aan toe, “dat is wellicht jouw grootste verdienste voor Ede”. Ik lachte wat maar ik vond het niet leuk.&lt;/p&gt;
 42. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gelukkigste gemeente van Nederland! Daar had ik ook wel willen wonen. Wat maakt een gemeente nou gelukkig? Dat komt natuurlijk door haar inwoners. Als deze gelukkig zijn, is de gemeente het ook. Maar hoe maak je dan inwoners gelukkig? En speelt het gemeentebestuur hier een rol in? Hier past enige bescheidenheid want volgens Sonja Lyubominsky (2013) is geluk bij mensen slechts voor 50% te beïnvloeden. De andere 50% ligt al bij de geboorte vast.&lt;/p&gt;
 43. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar hoe kun je dan zo goed mogelijk inspelen op het deel waar je als gemeente wel invloed op hebt? Volgens Daniël Pink (2009) zijn mensen gelukkig als ze autonoom zijn, meesterschap kunnen tonen en zij zichzelf herkennen als “the ‘me’ in the ‘we’”. Vrij vertaald kun je zeggen dat mensen zich vrij willen voelen in de keuzes die ze maken (autonoom), dat ze willen dat wat ze doen ze goed af gaat (meesterschap) en ze een doel hebben in hun leven dat groter is dan henzelf. Je hoort dan bij een groep maar bent als individu ook nog herkenbaar. Hier kan een gemeentebestuur op inspelen door bijvoorbeeld ruimte te laten voor burgerinitiatieven en deze nadrukkelijk te faciliteren (autonoom), door optimaal gebruik te maken van de kennis die in de gemeente onder de inwoners beschikbaar is (wisdom of the crowd) en door te werken aan een gemeenschapsgevoel. En dit laatste niet alleen op gemeenteniveau maar zeker ook op dorps-, wijk- en straatniveau. Dit past uitstekend bij de nieuwe rol van een gemeente in een samenleving in transitie.&lt;/p&gt;
 44. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gemeenten kunnen hier een voortrekkersrol in spelen door de omslag naar waarden die passen in de leefwereld van de inwoners, zichtbaar te maken: van ‘wantrouwen’ naar ‘vertrouwen’, van ‘regelzucht’ naar ‘keuzevrijheid’, van ‘controle’ naar ‘ruimte geven’, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en van ‘efficiency’ (geld centraal) naar ‘effectiviteit’. Onlangs is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Deze raad en het nog te installeren dagelijks bestuur, hebben impliciet de opdracht om Ede de gelukkigste gemeente te laten blijven. Het kan dan helpen door in het nog te schrijven bestuursakkoord 2018-2022 met bovenstaande rekening te houden.&lt;/p&gt;
 45. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik wens vanaf enige afstand het nieuwe gemeentebestuur alle geluk en wijsheid toe bij het continueren van de titel “gelukkigste gemeente van Nederland”. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 46. <category>blog</category>
 47. </item>
 48. <item>
 49. <title>De ‘Economy for the Common Good’</title>
 50. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-‘Economy-for-the-Common-Good’/730.html</link>
 51. <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:50:00 GMT</pubDate>
 52. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/376.jpeg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 53. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In onze vriendschappen staan menselijke waarden als vertrouwen, eerlijkheid, erkenning, respect, empathie, samenwerken, wederzijdse hulp en delen centraal. Is het dan niet merkwaardig dat deze waarden nauwelijks als leidraad in ons economisch leven fungeren? Daar gaat het om winstbejag en concurrentie. Dit werkt ego&amp;iuml;sme, hebzucht, afgunst, medogenloosheid en onverantwoordelijkheid in de hand. Deze tegenstelling tussen menselijke en economische waarden zit het &amp;lsquo;samen leven&amp;rsquo; in de weg.&lt;/p&gt;
 54. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de huidige samenleving zijn de gevolgen van de financi&amp;euml;le-, voedsel-, energie- en klimaatcrisis goed voelbaar. Om de ontstane problemen het hoofd te bieden en om tot een meer menswaardige samenleving te komen, zal fundamenteel moeten worden ingegrepen. Maar hoe? De zoektocht wordt zichtbaar in nieuwe economische vormen zoals de deeleconomie en de circulaire economie waarbij welzijn en duurzaamheid belangrijker zijn dan winstmaximalisatie.&lt;/p&gt;
 55. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook de Economy for the Common Good (ECG), de &amp;lsquo;gemene goed economie&amp;rsquo;, speelt hier op in. In deze economie is niet winstmaximalisatie de wegwijzer maar menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. In de ECG kunnen bedrijven ook winst maken, maar van belang is hoe die winst wordt gemaakt en wat er mee wordt gedaan. Deze winst komt tot stand door samenwerking in plaats van door concurrentie en moet niet leiden tot oneindige groei. In een &amp;lsquo;common good balans&amp;rsquo; wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid in beeld gebracht. Dan gaat het dus niet alleen over financi&amp;euml;n, maar ook over de impact van de organisatie op mensen, milieu en samenleving. De ECG kent drie aandachtspunten:&lt;/p&gt;
 56. &lt;ol&gt;
 57. &lt;li&gt;Verbinden van waarden die onze intermenselijke relaties kenmerken met de waarden die de economie domineren,&lt;/li&gt;
 58. &lt;li&gt;Waarden en doelen uit onze grondwet een prominente rol laten spelen in onze economie&lt;/li&gt;
 59. &lt;li&gt;Economisch succes niet afmeten aan de hand van ruilwaarden maar aan de hand van gebruikswaarden.&lt;/li&gt;
 60. &lt;/ol&gt;
 61. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het draait dan om het doel van de economie: ware winst zoals sociale en ecologische meerwaarde in de vorm van duurzame welvaart, vertrouwen, inspraak, vrijheid en zelfbeschikking.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 62. <category>samenleving</category>
 63. </item>
 64. <item>
 65. <title>Voor de voeten lopen</title>
 66. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Voor-de-voeten-lopen/729.html</link>
 67. <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 12:33:00 GMT</pubDate>
 68. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/375.jpeg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 69. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nog maar een maand en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Niet dat je er veel van merkt. Ja, af en toe zie je een clubje in dezelfde hesjes folders uitdelen. Dezelfde folders die iets later weer de straat bevuilen. Of je ziet duo&amp;rsquo;s aarzelend langs de deuren gaan. Deze week zijn ook de publicatieborden voor de verkiezingsposters geplaatst. Die borden zijn nog leeg op een aankondiging van een bingoavond na maar het zal niet lang meer duren voor de diverse plakteams de kwast en trap weer uit de berging halen. En let u maar op: de posters van de SP worden gewoon over die van andere partijen geplakt. Dat schijnt daar traditie te zijn.&lt;/p&gt;
 70. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Die plaatselijke partijtijgers zullen goed last hebben van de landelijke kopstukken die hen voor de voeten lopen. Zo was er al een debat over de gemeenteraadsverkiezingen met de landelijke fractievoorzitters van diverse partijen. Het debat ging dan ook meer over landelijke kwesties dan over of er wel of niet inrichtingsverkeer in de Dorpsstraat moet komen. Je zou maar een plaatselijke lijsttrekker zijn. Deel je folders uit op een winderige markt, loop je in de regen langs de deuren te leuren maar als het over de inhoud gaat, wordt de landelijke fractievoorzitter er bij gehaald.&lt;/p&gt;
 71. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En die landelijke politici kunnen toch al zo in de weg lopen. Neem Halbe Zijlstra. Met betraande ogen moest hij zijn aftreden als minister aankondigen. Hij had zich een beetje groter voorgedaan als huisvriend van Poetin. Hij was er bij ....... maar in een iets andere betekenis dan hij dacht toen hij zich op een VVD congres een beetje oppompte. In de kroeg kom je misschien nog wel weg met wat grootspraak. En op een VVD congres meestal ook wel, want een leugen wordt daar al snel overstemd door de klanken van een dixieland orkestje. En dan hebben we de uitglijders van de aftredende VVD-burgemeesters van Huizen en Oosterhout, de een vanwege &amp;lsquo;grensoverschrijdend gedrag&amp;rsquo;, de ander vanwege &amp;lsquo;seksueel wangedrag&amp;rsquo;, nog niet ineens besproken!&lt;/p&gt;
 72. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook bij de PvdA hebben ze van die &amp;lsquo;voor de voeten lopers&amp;rsquo; met opvallende kenmerken als ijdeltuiterij en een gebrek aan omgevingsgevoeligheid. Eerst mocht tweede kamer lid Moorlag voor verdeeldheid binnen de partij zorgen. En net toen dat brandje was geblust drukte Marleen Barth, lid van eerste kamer, haar neus aan het venster. Is die Asscher dag en nacht bezig om na het echec bij de parlementsverkiezingen en de soap van de eigen lijsttrekkersverkiezingen een beter beeld neer te zetten, gaat die Barth midden in het parlementair jaar op vakantie. Die vakantie had ze natuurlijk ook wel verdiend, want ze moest nog bijkomen van de teleurstelling dat haar poging om de huur van een kapitale ambtswoning omlaag te brengen, was mislukt. Die ambtswoning is van de gemeente Wassenaar en daar woont doorgaans de burgemeester. En die burgemeester, dat was haar man. Alleen was hij inmiddels weggestuurd en dus niet meer in functie.&lt;/p&gt;
 73. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zou het een opzetje zijn? Was dit alles nog een ideetje uit de koffer van kameraad en oud-voorzitter van het centraal partijbureau Spekman? Zouden Moorlag en Barth corvee hebben gekregen om iets te doen waardoor Asscher zijn leiderschap kon tonen? Net zoals Rutte baat had met de komst van die Turkse minister. Zijn kordate optreden destijds heeft hem geen windeieren gelegd bij de daarop volgende verkiezingen. Maar als Spekman al dat plan had, dan was de uitvoering door Asscher bar slecht. Hij bleef bij zowel Moorlag als Barth teveel weifelen waardoor onnodig lang vaagheid bleef bestaan. Het opzetje bleef daardoor volledig in lijn met de traditie binnen de voorzitters jaren van Spekman, volkomen mislukt.&lt;/p&gt;
 74. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Inmiddels kunnen plaatselijke PvdA-ers het landelijk gestuntel niet meer aanzien en schamen zij zich zo diep voor hun rode clubje dat ze die naam niet meer willen hanteren bij de verkiezingen en verder gaan onder een schuilnaam. Het worden spannende tijden.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 75. <category>verkiezingen</category>
 76. </item>
 77. <item>
 78. <title>Een nieuwe tijd</title>
 79. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-nieuwe-tijd/728.html</link>
 80. <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 17:01:00 GMT</pubDate>
 81. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/348.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;225&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 82. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er werd aan het begin van het jaar veel &amp;lsquo;sorry&amp;rsquo; gezegd. Camiel Eurlings probeerde zijn goedbetaalde vrijwilligersbaan bij het IOC te redden. Ook rapper Boef moest door het stof omdat hij drie vrouwen had beledigd die hem notabene een lift hadden gegeven. Dankbaarheid komt niet voor in het woordenboek van de rapper. En dan had je nog Steve Bannon, voormalig adviseur van Trump, die in het boek &amp;lsquo;Fire and Fury&amp;rsquo; van Michael Wolff, zijn oude broodheer had beledigd. Maar dat was een vergissing haastte hij te melden toen het boek uitkwam. Nepnieuws dus. Net als alle woorden die uit de mond van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland komen.&lt;/p&gt;
 83. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar of al die excuses nu zo authentiek waren? Eurlings liet eerst zijn advocaat opdraven en toen dit niet genoeg bleek om op het pluche te kunnen blijven zitten, deed hij zelf een duit in het zakje. Maar toen was het &amp;lsquo;too little, too late&amp;rsquo;. En Boef? Die gooide eerst nog wat olie op het vuur. Toen hij merkte dat de publieke verontwaardiging gelijke tred nam met het aantal gecancelde optredens koos hij eieren voor zijn geld. Om over de alternatieve feiten van de eerder genoemde Amerikanen maar te zwijgen.&lt;/p&gt;
 84. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan Oprah Winfrey. Zij speechte bij de uitreiking van de Golden Globes en stak alle vrouwen in het kader van de &amp;lsquo;MeToo&amp;rsquo;-discussie een hart onder de riem. Meteen klonkt het &amp;ldquo;Oprah for president&amp;rsquo;. Trump kon zijn vingers niet van zijn mobieltje afhouden en twitterde dat zij geen schijn van kans maakt tegen hem. En eerlijk is eerlijk, daar heeft hij een punt. Een media-miljonair die niet gepokt en gemazeld is in de politiek, heeft op het wereldtoneel niet veel te zoeken. Oh, wacht!&lt;/p&gt;
 85. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het zijn verwarrende tijden. Het jaar is nauwelijks begonnen en Groningen is al weer opgeschrikt door een nieuwe aardbeving. Een hevige schok van 3,4 op de schaal van Richter. Maar omdat de beving in een gebied plaatsvond waar de laatste tijd juist geen boringen zijn verricht kan de nieuwe schok door voorstanders van boringen zomaar worden gebruikt om te stellen dat de schokken niets met het boren te maken hebben, en er dus weer volop geboord kan worden. Argumenten voor en argumenten tegen lijken uit verschillende werelden te komen.&lt;/p&gt;
 86. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is ook te zien in de discussie over de uitbreiding van Lelystad Airport. De voor- en tegenstanders discussi&amp;euml;ren op verschillende borden en bereiken elkaar zo niet. Voor de mensen voor wie de systeemwereld leidend is draait het om &amp;lsquo;meer, meer, meer&amp;rsquo;, om kwantiteit en financieel gewin op de korte termijn. Voor mensen uit de leefwereld draait het om kwaliteit, om het milieu en om de lange termijn. Waarden waarop gestuurd wordt in de systeemwereld, komen maar deels overeen met wat relevant wordt gevonden in de leefwereld. En zo stapt de systeemwereld lichtzinnig over milieu bezwaren heen of bagatelliseert deze. Zo roept de topman van reisorganisatie Corendon dat maar een paar boerderijen last zullen hebben van de overvliegende toestellen en noemt de Commissaris van de Koning in Flevoland de tegenstand een &amp;lsquo;rituele rimpeling&amp;rsquo;. Dit roept alleen nog meer weerstand op. Maar het draait in de nieuwe tijd niet om het een of het ander, over winnen of verliezen, het draait om het een &amp;eacute;n het ander. Het is juist de uitdaging in de nieuwe tijd om die dilemma&amp;rsquo;s te verbinden.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 87. <category>Communicatie</category>
 88. </item>
 89. <item>
 90. <title>De minister van vervoer en administratie </title>
 91. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-minister-van-vervoer-en-administratie-/727.html</link>
 92. <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 12:11:00 GMT</pubDate>
 93. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/23.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;292&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 94. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de gemeenteraad van &amp;lsquo;s-Hertogenbosch kwamen de neventaken van de pas ge&amp;iuml;nstalleerde burgemeester aan de orde. Zo ook zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van Kempenhaeghe, een zorginstelling. De burgemeester bleek hier 8 uur per jaar aan te besteden. Toen een attent raadslid dit aantal uren koppelde aan de vergoeding die tegenover de werkzaamheden staat, &amp;euro;11.000, en dus niet langer het aantal uren maar de bezoldiging centraal stond, wilde de burgemeester niet te boek staan als graaier. De 8 uur werden snel gecorrigeerd naar 40 uur. Uit het jaarverslag van de zorginstelling blijkt dat de raad van toezicht bestaat uit 6 leden. Als een gewoon lid al &amp;euro;11.000 opstrijkt zullen de leden met een specifieke functie minstens dat bedrag verdienen. En zo gaat er heel wat zorggeld naar bestuurders. Overigens, die gemeenteraad van &amp;lsquo;s-Hertogenbosch doet nu wel zo moeilijk over de bijverdienste van de nieuwe burgemeester maar bij de vorige burgemeester lieten ze toe dat deze jaarlijks &amp;euro;120.000 bij snabbelde. En dan maar roepen dat je dag en nacht burgemeester bent!&lt;/p&gt;
 95. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat dat betreft mogen deze bestuurders een voorbeeld nemen aan Fred Teeven. De eens zo trotse staatssecretaris van veiligheid en justitie die vanwege de bonnetjes affaire moest aftreden. Diezelfde Teeven wordt nu weer bestuurder ...... op de autobus! Eens bestuurder, altijd bestuurder. Teeven geeft zo een geheel eigen wending aan het begrip &amp;lsquo;baantjescarrousel&amp;rsquo;. Het komt goed uit dat de strippenkaart is afgeschaft. Dan geeft dat ook geen administratief gedoe. Zet die Teeven maar gerust op lijn zeven. Hij zal als crimefighter met kwajongens gedrag in de bus beslist beter omgaan dan die Belgische chauffeur die uit boosheid vanwege belletje trek 9 haltes voorbij reed en de passagiers liet uitstappen bij de eindhalte. Vast en zeker een miezerig pleintje waar het ook nog net begon te regenen.&lt;/p&gt;
 96. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Goede kans dat een van de eerste passagiers van Teeven GroenLinks voorman Klaver is. Groenlinks wil een brede volkspartij zijn. Het moet minder om ideologie gaan en meer over werk en inkomen. Klaver wil niet alleen met de hoogleraar maar ook met de buschauffeur spreken. Benieuwd naar wat Teeven dan te zeggen heeft. Want een rasopportunist als Teeven ziet na een carri&amp;egrave;re bij Leefbaar Nederland en de VVD wellicht nu kansen bij GroenLinks en is dan gewoon aan het voorsorteren voor een nieuwe wending aan zijn politieke carri&amp;egrave;re: Minister van vervoer en administratie in het eerste kabinet Klaver.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 97. <category>aanbesteding</category>
 98. </item>
 99. <item>
 100. <title>Nuance</title>
 101. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Nuance/726.html</link>
 102. <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 20:16:00 GMT</pubDate>
 103. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/101.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;298&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 104. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De afgelopen week dreunde de gevolgen van het verleden stevig na. Onder de hashtag #metoo kwam de ene na de andere ontboezeming over seksuele intimidatie. Het klonk niet altijd even gemakkelijk en ook niet altijd even genuanceerd omdat er toch een grijs gebied is. Zonder twijfel is doorgaan als er &amp;lsquo;Nee&amp;rsquo; is gezegd fout. Net als ongevraagd aan een ander komen. Maar het lijkt er ook op alsof er helemaal geen blauwtje meer gelopen mag worden. Als we elkaar niet meer spontaan mogen aanraken, cre&amp;euml;er je een afstandelijke verstarde maatschappij. Dat is ook ongewenst.&lt;/p&gt;
 105. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Of het nieuwe regeerakkoord leidt tot een afstandelijke verstarde maatschappij is nog een vraag. De oppositie maakte er alvast gehakt van en noemde het akkoord &amp;lsquo;knetter rechts&amp;rsquo; en vond dat het kabinet kiest voor &amp;lsquo;bedrijven boven mensen&amp;rsquo;. Niet al te verrassend vond links dat er te weinig voor het milieu wordt gedaan. Maar ook rechts roerde zich door te stellen dat met de voorgenomen CO2-reductie van 49% maar een afkoeling van 0,0003 graden wordt bereikt. Dit was dan geen reden om de maatregelen op te voeren maar om juist niets te doen &amp;lsquo;want het haalt toch niets uit&amp;rsquo;. Toch past hier enige nuance. Nederland maakt maar een klein deel uit van de wereld. Als er 200 andere landen ook een dergelijke bijdrage na rato leveren ben je al aardig op de goede weg.&lt;/p&gt;
 106. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan is er nog Ali B. Hij zet zijn overleden vader schaamteloos in om reclame te maken voor een uitvaartondernemer. Diezelfde Ali B. die toen twee deskundigen in &amp;lsquo;De wereld draait door&amp;rsquo; kwamen uitleggen hoe schrikbarend snel het aantal insecten terugloopt, als tafelheer grappig dacht te zijn door te stellen dat er meer &amp;lsquo;gemiereneukt&amp;rsquo; moest worden. Dat is de nuance voorbij, dan past alleen nog maar schaamte.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 107. <category>Communicatie</category>
 108. </item>
 109. <item>
 110. <title>Verklaring omtrent gedrag</title>
 111. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Verklaring-omtrent-gedrag/725.html</link>
 112. <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 12:40:00 GMT</pubDate>
 113. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/322.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 114. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van de vrouw die in een steegje aan het wildplassen was. En dat viel negatief uit voor de vrouw. Om de uitspraak te begrijpen heb je wel enige verbeeldingskracht nodig omdat de betrapte vrouw volgens de rechter gewoon in een openbaar urinoir had kunnen plassen. Nou zal menig man al gruwelen van zo&amp;rsquo;n urinoir en dan hoeft hij er bij het plassen alleen nog maar te staan, voor een vrouw zijn daar ook nog enige acrobatische capriolen bij nodig. Zo&amp;rsquo;n gerechtelijke uitspraak riep natuurlijk reacties op en zo plaste een aantal vrouwen uit protest op straat, maakte al plassend selfies bij een urinoir en een vrouw plaste zelfs in de trein. Deze dames mogen echter wel oppassen want hun burgerlijke ongehoorzaamheid kan hen nog lang achtervolgen. Voor ze het weten hebben ze een strafblad. Bij steeds meer functies wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd en dat kan met een strafblad een probleem zijn. Behalve als je uit het juiste hout gesneden bent. En dan met name het bronsgroen eikenhout dat vooral in Limburg nog welig tiert. Camiel Eurlings kan er over meepraten. Hij sloeg zijn vriendin, kreeg een strafblad, had als bestuurder van sportkoepel NOC-NSF een VOG nodig en &amp;hellip;&amp;hellip;.. kreeg deze.&lt;/p&gt;
 115. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Justis, de organisatie die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een VOG kijkt of het strafblad relevant is voor de functie die iemand gaat vervullen. Dat is volgens Justis in het geval van de Limburgse ex-minister, die als bestuurder van KLM een ware brokkenpiloot bleek, saluerend naar Maxime Verhagen op een heerlijk chaotisch CDA-congres een onuitwisbare indruk maakte en in Valkenburg nog steeds vertederend &amp;lsquo;us Camielke&amp;rsquo; wordt genoemd, dus niet het geval. Je vriendin slaan is niet relevant voor een bestuursfunctie bij NOC-NSF. Justis ziet de bestuursfunctie mogelijk als een &amp;lsquo;old boys netwerk&amp;rsquo; waar vrouwen toch geen rol spelen. Of zouden ze vinden dat het slaan van een vrouw dat haar een gebroken elleboog, een hersenschudding en verschillende kneuzingen oplevert, normaal is bij de sportkoepel? Boksen is per slot van rekening wel een olympische sport. Of is hier weer eens sprake van klassenjustitie?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 116. <category>samenleving</category>
 117. </item>
 118. <item>
 119. <title>Komkommertijd</title>
 120. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Komkommertijd/724.html</link>
 121. <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:25:00 GMT</pubDate>
 122. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/374.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;275&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 123. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het was maar een kille zomer. Maar wel vakantie en journalistiek gezien dus komkommertijd. Dat is de tijd dat kleine gebeurtenissen worden opgepompt tot &amp;lsquo;groot&amp;rsquo; nieuws. En lukt dat niet dan wordt wel iets verzonnen waardoor het zomaar kan dat je in de krant leest, vanzelfsprekend compleet met ooggetuige verslag, dat er een poema door de stad liep. Dat was tenminste in Den Bosch het geval. Helaas ontbraken de foto&amp;rsquo;s want de getuige was zo geschrokken dat ze was vergeten dat haar mobieltje nog in de selfie-stand stond en ze daarom in plaats van een foto van de poema een foto van zichzelf had gemaakt. En zo heeft ieder dorp in de zomer haar eigen Monster van Loch Ness.&lt;/p&gt;
 124. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar er zijn ook kwajongens die de komkommertijd verstoren. Zoals de Barneveldse vrienden van Chickfriend. Deze jonge pioniers hadden wel een heel probaat middel om de kippenhokken uit te luizen. Ze mengde gewoon wat gif bij en konden maanden hun gang gaan zonder dat een boer er vreemd van op keek dat de eigen stal na hun bezoek twee keer langer vrij van luizen bleef dan normaal. En de boer hij ploegde voort. Ook de instanties die hier op moesten toe zien gaven even niet thuis. Dat hoefde ook helemaal niet want de heren van Chickfriend hadden gewoon een certificaat. Dat dit voor het ontsmetten van de stallen was en niet voor het bestrijden van luizen, doet er nu even niet toe.&lt;/p&gt;
 125. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan is er ook nog de baas van de varkensfabriek in Erichem, ook weer zo&amp;rsquo;n spelbreker. In zijn verouderde stallen zonder gescheiden compartimenten, werden 20.000 varkens verbrand. Levend wel te verstaan. Dood verbranden zou ook helemaal geen nieuws zijn geweest. Dat gebeurt in de zomer dagelijks in menig tuintje bij de buurt barbecue. En in plaats dat alle kadavers snel werden opgeruimd, moest hier eerst uitvoerig over worden gesteggeld zodat buurtbewoners via hun neusgaten nog dagenlang werden herinnerd aan de brand.&lt;/p&gt;
 126. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar gelukkig zijn er ook nog lokale politici om ons weer onder te dompelen in de komkommertijd. Sommigen van hen interpreteren die tijd overigens wel heel erg ruim. Op sociale media is na een hele actieve periode tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 niets meer van ze vernomen. Maar de verkiezingen komen in zicht dus zal menig social media account weer worden afgestoft. Dan komen waarschijnlijk ook weer de leuke promotiefilmpjes van diverse gemeenteraadsfracties. Ik verheug me er nu al op hoe die dorpspolitici in al hun onnozelheid hun eigen graf graven omdat het horn-effect er voor zorgt dat de kiezers meteen goed aanvoelen op wie ze niet moeten stemmen. Het wordt vast wel een warme herfst.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 127. <category>samenleving</category>
 128. </item>
 129. <item>
 130. <title>Vertrouwelijkheid</title>
 131. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vertrouwelijkheid/723.html</link>
 132. <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 11:22:00 GMT</pubDate>
 133. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/89.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 134. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In Den Bosch is in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester tumult ontstaan. Hoewel de sollicitatiecommissie, bij burgemeestersbenoemingen heet die zeer toepasselijk vertrouwenscommissie, in volstrekte vertrouwelijkheid moet werken, is er toch gelekt uit de commissie. Althans, het Brabants Dagblad deed zeer gedetailleerd verslag en er was niemand die dit tegensprak. Drie voorbeelden van de gedetailleerdheid: een met name genoemde burgemeester werd te licht bevonden maar hij werd nog wel uitgenodigd voor een gesprek. Dit in tegenstelling tot een lid van de Tweede Kamer die te arrogant zou zijn. Ook lagen de namen van de twee nog aan de voltallige gemeenteraad voor te dragen kandidaten op straat.&lt;/p&gt;
 135. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het schenden van vertrouwelijkheid is strafbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer schadelijk voor de kandidaten en de reputatie van de lokale politiek. Rombouts, de huidige burgemeester van Den Bosch, noemde het dan ook een slagveld. Hij ziet het lek niet als incident omdat &amp;ldquo;de afgelopen jaren er met enige regelmaat vanuit onze organisatie details uit grote en vertrouwelijke beleidsdossiers openbaar zijn gemaakt&amp;rdquo;. In de vertrouwenscommissie zaten alle fractievoorzitters. Het kringetje potenti&amp;euml;le schenders is daarmee klein. Naast de vertrouwenscommissie is ook de Commissaris van de Koning op de hoogte van de kandidaten. En niet uit te sluiten is dat de griffier en de gemeentesecretaris ook op de hoogte zijn. Maar het kringetje blijft dan nog steeds klein. Inmiddels is het OM een onderzoek gestart. Dat zet de verhoudingen binnen bestuurlijk Den Bosch nog maar eens op scherp terwijl het onderling vertrouwen daalt tot nul.&lt;/p&gt;
 136. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kan lekken worden voorkomen? Nauwelijks. Aan de voorkant kan er wat aan worden gedaan door potenti&amp;euml;le commissieleden waarvan om een of andere reden wordt vermoed dat ze niet met de vertrouwenskwestie kunnen omgaan geen zitting te laten nemen in de vertrouwenscommissie. Dit komt voor! Ik heb het als lid van de vertrouwenscommissie in Ede zelf meegemaakt. Een fractievoorzitter die onvoldoende vertrouwen genoot werd via een motie vakkundig buiten de commissie gehouden. Maar voor de rest ben je toch afhankelijk van de integriteit en het ethisch besef van de commissieleden. Is deze laag en wil een commissielid willens en wetens politieke schade aanbrengen dan is er niet veel aan te doen. Dan speelt er natuurlijk al wat binnen de Raad. Dit is niet geheel uit te sluiten gezien de opmerkingen van burgemeester Rombouts. Lekken kan ook door onzorgvuldigheid als een commissielid iemand, bijvoorbeeld een fractiegenoot, in vertrouwen neemt om ruggespraak te houden. Op deze wijze wordt het kringetje dat van de hoed en de rand weet al weer wat groter. Een oorzaak van lekken kan ook ijdeltuiterij zijn. Even laten zien, al of niet aan een journalist, dat je meer weet en een echte &amp;lsquo;insider&amp;rsquo; bent. En natuurlijk zal de journalist uit dank de volgende keer vermelden dat de ijdeltuit een gloedvol betoog heeft gehouden in de Raad.&lt;/p&gt;
 137. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het OM is nu aan zet. Meestal komt het OM in een dergelijke situatie niet ver en komt het lek niet boven water. Dan rest alleen nog goed op te letten welke fractievoorzitter de komende tijd overdreven wordt opgehemeld in de plaatselijke krant.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 138. <category>Vertrouwelijkheid</category>
 139. </item>
 140. <item>
 141. <title>Gelukkig in een nieuwe tijd</title>
 142. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-88.html</link>
 143. <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 16:25:00 GMT</pubDate>
 144. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Veel mensen realiseren zich pas op hun sterfbed dat geluk een keuze is. Liever dan te kiezen, blijven we hangen in oude patronen en gewoontes van de vertrouwde &amp;lsquo;comfort zone&amp;rsquo;. De angst voor verandering maakt dat mensen zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen vaak doen alsof ze gelukkig zijn. Maar verandering is nu juist wat ons te wachten staat: we leven niet zozeer in een tijd van verandering, maar meer nog in een verandering van tijdperk. De vraag die centraal staat in deze lezing is: &amp;ldquo;Hoe kun je in deze turbulente tijd gelukkig zijn?&amp;rdquo;. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen zetten we in 45 minuten de eerste stappen naar geluk in de nieuwe tijd.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 145. <category>Agenda</category>
 146. </item>
 147. <item>
 148. <title>With a little luck</title>
 149. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-89.html</link>
 150. <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 16:23:00 GMT</pubDate>
 151. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met twee draaitafels en een bak 45 toeren vinyl singeltjes uit de jaren 60,70 en 80 sluit DJ &amp;lsquo;Single Luck&amp;rsquo; het geluksweekend af. Vanzelfsprekend worden de krenten uit de muzikale pap gehaald en ligt de nadruk bij de muziekkeuze op geluk en liefde. Dansen maar! Twitter:@OMWtje&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 152. <category>Agenda</category>
 153. </item>
 154. <item>
 155. <title>Gelukkig in een nieuwe tijd</title>
 156. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-87.html</link>
 157. <pubDate>Sat, 01 Jul 2017 16:25:00 GMT</pubDate>
 158. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Veel mensen realiseren zich pas op hun sterfbed dat geluk een keuze is. Liever dan te kiezen, blijven we hangen in oude patronen en gewoontes van de vertrouwde &amp;lsquo;comfort zone&amp;rsquo;. De angst voor verandering maakt dat mensen zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen vaak doen alsof ze gelukkig zijn. Maar verandering is nu juist wat ons te wachten staat: we leven niet zozeer in een tijd van verandering, maar meer nog in een verandering van tijdperk. De vraag die centraal staat in deze lezing is: &amp;ldquo;Hoe kun je in deze turbulente tijd gelukkig zijn?&amp;rdquo;. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen zetten we in 45 minuten de eerste stappen naar geluk in de nieuwe tijd.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 159. <category>Agenda</category>
 160. </item>
 161. <item>
 162. <title>Onzin!</title>
 163. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Onzin!/722.html</link>
 164. <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 12:14:00 GMT</pubDate>
 165. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/194.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;275&quot; /&gt;De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. En dan is het ook weer tijd voor verkiezingsprogramma's. Hoeveel energie daar niet in wordt gestoken! Eerst door een select groepje trouwe partijleden die onder de verzamelnaam 'commissie verkiezingsprogramma' lange avonden bijeen zijn geweest. En vervolgens mogen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) de overige leden ook nog hun zegje doen. En dan gaat het over een plusje meer of minder. Bladzijde voor bladzijde wordt het programma doorgespit en dan zijn er ook nog amendementen en moties die in stemming moeten worden gebracht. Daar gaat de vergadertijd van de ALV tot ruim na de pauze inzitten. Geen wonder dat actief lidmaatschap van een politieke partij iets voor de die-hards is geworden.&lt;/p&gt;
 166. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Kort en bondig&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 167. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat overblijft van het oorspronkelijk idee van het verkiezingsprogramma is een flauw afgietsel van wat de 'commissie verkiezingsprogramma' heeft gebrouwen. Natuurlijk zijn de komma van lid A en de bijzin van lid B keurig opgenomen in het programma. Maar oh, wat sneu voor alle moeite: vrijwel niemand leest die gepolderde zinnen. Ja, wellicht een fanatieke lijsttrekker van een andere partij om in een debat in het wijkcentrum een andere lijsttrekker te confronteren met punt 7a van bladzijde 77 van zijn eigen verkiezingsprogramma. Dan kunnen we lachen om de fractievoorzitter die zijn eigen verkiezingsprogramma niet tot in detail kent. Stop met die onzin van verkiezingsprogramma tot op de vierkante millimeter. Schrijf gewoon kort en bondig op wat je de afgelopen 4 jaar hebt gedaan, wat je de komende 4 jaar gaat doen en waarvan je dat gaat betalen.&lt;/p&gt;
 168. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Gluren bij de buren&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 169. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En is het lastig om het programma kort en bondig te houden en om los te komen van het geneuzel? Ga dan 'gluren bij de buren' en kijk hoe doorgewinterde politici dat doen.&lt;/p&gt;
 170. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Neem de VVD fractie van Provinciale Staten in Zuid Holland als voorbeeld. Voor hen hoeft er niets over de opwarming van de aarde in het programma te staan. Het is allemaal onzin en een complot van bedrijven om subsidies binnen te harken. De mens speelt geen enkele actieve rol in die opwarming. Niet opnemen in het programma dus! Dat scheelt weer ruimte en maakt besturen ontegenzeggelijk een stuk eenvoudiger. Een uitdaging minder maar ook een probleem minder. Zo doen de mastodonten dat.&lt;/p&gt;
 171. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Of neem mevrouw Schreijer-Pierik, Europarlementari&amp;euml;r namens het CDA. Transparantie? Wat een onzin. Mevrouw kan toch echt zelf het beste bepalen hoe ze de onkostenvergoeding van &amp;euro;4300 per maand verantwoord. Daar heeft ze geen bonnetjes voor nodig. Dat is ook zo'n gedoe. Weg ermee. Laat veel meer over aan de mensen zelf. Dat scheelt weer de paragraaf 'Transparantie en verantwoording' in het verkiezingsprogramma.&lt;/p&gt;
 172. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En zo schrijf je dus een kort en bondig verkiezingsprogramma. Of is dit allemaal onzin?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 173. <category>verkiezingen</category>
 174. </item>
 175. <item>
 176. <title>Opmerkelijk</title>
 177. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Opmerkelijk/721.html</link>
 178. <pubDate>Thu, 04 May 2017 21:37:00 GMT</pubDate>
 179. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/89.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 180. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De journalistieke beweging 'Follow the Money' onthulde afgelopen week dat de voorzitter van de VVD, Henry Keizer, in de hoedanigheid van directeur van crematiebedrijf 'De Facultatieve', dankzij een lage waardebepaling een goede slag heeft geslagen bij de koop van dat bedrijf. Kan hier nog sprake zijn van goed koopmanschap, een competentie die in VVD kringen hoog gewaardeerd zal worden, &lt;em&gt;opmerkelijk&lt;/em&gt; is wel dat 'De Facultatieve' voor &amp;euro;12,5 miljoen is gekocht terwijl het bedrijf volgens het eigen jaarverslag &amp;euro;31,5 miljoen waard is. Het wordt nog &lt;em&gt;opmerkelijker&lt;/em&gt; als de rol van Keizer wordt bezien. Keizer was niet alleen koper, hij was ook adviseur van de verkoper, de crematoriumvereniging. Overigens was Keizer's VVD collega Hermans commissaris bij 'De Facultatieve' en adviseerde hij als lid van de ledenraad van de verkopende vereniging, positief over de verkoop.&lt;/p&gt;
 181. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Volgens minister-president Rutte (VVD) is er &amp;bdquo;sprake van priv&amp;eacute; activiteiten&amp;rdquo; en heeft dit alles &quot;niets te maken met de VVD&quot;. Ook dat is &lt;em&gt;opmerkelijk&lt;/em&gt;. Want is het juist niet de VVD die in het verleden meermaals in de problemen is gekomen door integriteitsproblemen bij haar leden. Denk aan de ex-senator en voormalig wethouder van Rey, denk aan oud-Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde Verheijen of aan oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Zomaar een greep die moeiteloos kan worden aangevuld want in 2016 waren bij de 46 politieke affaires 15 VVD&amp;rsquo;ers betrokken en 3 van hen zijn ook strafrechtelijk veroordeeld.&lt;/p&gt;
 182. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nog &lt;em&gt;opmerkelijker&lt;/em&gt; is dat Keizer notabene zelf de man was die toen hij in 2014 gekozen werd als partijvoorzitter, er voor moest zorgen dat de leden zich aan de eigen VVD integriteitsregels zouden houden. Op zijn voorspraak kwam er een integriteitscommissie en volgens hem is &quot;integriteit net als zwanger zijn: je bent het of je bent het niet&quot;. In dat licht moet je zelf van onbesproken gedrag zijn en alle schijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking vermijden. Dat is op zijn zachts gezegd nu niet het geval. Daarom is het &lt;em&gt;opmerkelijk&lt;/em&gt; dat Rutte Keizer 'zeker een integere man' vindt.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 183. <category>integriteit</category>
 184. </item>
 185. <item>
 186. <title>Publiek private samenwerking bij het Puthuis</title>
 187. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Publiek-private-samenwerking-bij-het-Puthuis/720.html</link>
 188. <pubDate>Wed, 29 Mar 2017 12:37:00 GMT</pubDate>
 189. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/373.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 190. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als het tegenzit krijgt Nijmegen in het Valkhofpark een donjon, een middeleeuwse toren maar dan nagebouwd. Nep dus. Ook in Den Bosch is recent een stuk verleden nagebouwd: het Puthuis. Den Bosch als dependance van de Efteling. Maar het kan allemaal nog erger. Daarvoor neem ik u mee naar de financiering van het Puthuis.&lt;/p&gt;
 191. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Die financiering was toen de gemeenteraad een besluit moest nemen publiek private geregeld: een deel van het geld zou uit de gemeentekas komen en &amp;euro;100.000 zou door 'stichting 1522' via haar kanalen bij elkaar worden gepraat. Alvast vooruitlopend op de toegezegde &amp;euro;100.000 is gestart met de bouw en inmiddels staat het gedrocht er ook. Maar wel helemaal gefinancierd uit de gemeentekas. Want toen het op betalen aan kwam bleek 'stichting 1522' letterlijk geen cent (!) te hebben opgehaald. Is de raad op het verkeerde been gezet? Is ze misleid? Is ze na&amp;iuml;ef geweest?&lt;/p&gt;
 192. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit hangt af van wat is gezegd of geschreven door de stichting. De raad heeft in ieder geval groen licht gegeven in het vertrouwen dat de stichting zorgdraagt voor een deel van het geld. Er zijn door 'stichting 1522' dus verwachtingen gewekt. Waarop zijn die verwachtingen gebaseerd? En wat is precies (toe)gezegd? En was het mooi praterij? En was de gemeenteraad veel te goedgelovig? Natuurlijk is er een grijs gebied. Maar als je als bestuur &amp;euro;100.000 in het vooruitzicht stelt en vervolgens met je stichting helemaal niets ophaalt, roept dat vragen op. Als je dan ook nog zegt dat je alleen een inspanningsverplichting had en geen resultaatverplichting, dan zal het niet verrassen dat dit irritatie opwekt. Daarnaast getuigt het van weinig gevoel voor verantwoordelijkheid.&lt;/p&gt;
 193. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente wil onderzoeken of ze de stichting aansprakelijk kan stellen. Een bestuur van een stichting kan collectief aansprakelijk worden gesteld als de bestuurstaak niet naar behoren is uitgevoerd. Bijvoorbeeld als een bestuurder een onrechtmatige daad heeft verricht, wanprestatie heeft geleverd of misleid heeft. Om dat te kunnen beoordelen spelen de gewekte verwachtingen en de daaropvolgende inspanningen natuurlijk een grote rol.&lt;/p&gt;
 194. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is het uitzoeken waard om te kijken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur door de 'stichting 1522'. Dan komt ook de rol van de raad helder voor het voetlicht. Waren ze na&amp;iuml;ef of zijn ze misleid? Is het eerste het geval, dan mag de raad zichzelf in de spiegel kijken. Is het laatste het geval dan moet de gemeente niet schromen om de stichting aan te klagen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 195. <category>Den Bosch</category>
 196. </item>
 197. <item>
 198. <title>Tegenlicht: Tijdperk van de mens</title>
 199. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-84.html</link>
 200. <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:20:00 GMT</pubDate>
 201. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 202. <category>Agenda</category>
 203. </item>
 204. <item>
 205. <title>Nextstep onderwijs</title>
 206. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-86.html</link>
 207. <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:12:00 GMT</pubDate>
 208. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 209. <category>Agenda</category>
 210. </item>
 211. <item>
 212. <title>GroenLinks daagt uit: klimaatneutrale stad</title>
 213. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-85.html</link>
 214. <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 11:03:00 GMT</pubDate>
 215. <description>GroenLinks daagt uit: klimaatneutrale stad
 216.  
 217. De gemeente 's-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe kunnen we zoveel mogelijk energie besparen en zelf duurzame energie opwekken? Hoe is het ruimtelijk in te passen, met natuurbehoud en draagvlak bij omwonenden? Hoe verhoudt de enorme opgave zich tot ruimte geven voor kleinschalige initiatieven van onderop? Wat is radicaal genoeg, maar nog wel haalbaar? Vragen waarover GroenLinks graag met inwoners van onze gemeente in debat gaat.
 218.  
 219. Donderdag 2 februari 2017 in het Mariapaviljoen, Burgemeester Loeffplein 70.  Aanvang 20.00 uur.
 220.  
 221. De avond begint met een inleiding van Arno Uijlenhoet, woordvoerder energie in Provinciale Staten voor GroenLinks Brabant, en een column door Arie Bijl, actief bij verschillende Bossche natuur- en milieuorganisaties.
 222. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 223. <category>Agenda</category>
 224. </item>
 225. <item>
 226. <title>Organisaties in transitie</title>
 227. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Organisaties-in-transitie/719.html</link>
 228. <pubDate>Sat, 28 Jan 2017 09:44:00 GMT</pubDate>
 229. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Organisaties in transitie&quot; src=&quot;../blogimage/372.JPG&quot; alt=&quot;Organisaties in transitie&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;568&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 230. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn boek 'Organisaties in Transitie' verschijnt in april 2017 bij uitgeverij Coutinho.&lt;/p&gt;
 231. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Inhoud&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 232. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Organisaties hebben behoefte aan professionals die zowel strategisch als operationeel kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden. In Organisaties in transitie staat centraal hoe (aanstaande) professionals flexibel kunnen omgaan met veranderingen, risico&amp;rsquo;s kunnen inschatten en actie kunnen ondernemen in een veranderende omgeving.&lt;/p&gt;
 233. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;'Organisaties in Transitie' is een praktisch boek over verandermanagement. Het behandelt niet alleen de oorzaken en gevolgen van ingrijpende veranderingen (transitie) maar laat ook zien hoe organisaties &amp;eacute;n hun medewerkers op die veranderingen kunnen anticiperen en kansen kunnen omzetten in concrete acties. Het leert ze omgaan met de complexiteit en onzekerheden van de huidige en toekomstige samenleving en biedt een praktijkgerichte methode om veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen.&lt;/p&gt;
 234. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bestellen&lt;/strong&gt;: via &lt;a href=&quot;https://shop.coutinho.nl/store_nl/organisaties-in-transitie.html&quot;&gt;uitgeverij Coutinho&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 235. <category>Boek: Organisaties in Transitie</category>
 236. </item>
 237. <item>
 238. <title>Van idee naar uitvoering</title>
 239. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-80.html</link>
 240. <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 18:45:00 GMT</pubDate>
 241. <description>&lt;p&gt;Programma voor (toekomstige) ondernemers georganiseerd door de bibliotheek van 's-Hertogenbosch. Een drieluik op 11 januari 2017, 18 januari 2017 en 25 januari 2017 20.00 uur - 22.00 uur.&lt;/p&gt;
 242. &lt;ul&gt;
 243. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 1): Ondernemen in een veranderende wereld (11 januari 2017)&lt;/li&gt;
 244. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 2): Ondernemerschap, is dat wel wat voor mij? (18 januari 2017)&lt;/li&gt;
 245. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 3): Van idee naar uitvoering (25 januari 2017)&lt;/li&gt;
 246. &lt;/ul&gt;
 247. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;Op 25 januari 2017: Van idee naar uitvoering.&lt;/p&gt;
 248. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ja, ik wil ondernemer worden! Maar nu, wat moet ik daarvoor doen? Welk idee past bij mij? En waar heeft de omgeving behoefte aan? Is het idee haalbaar? En hoe kan ik er geld mee verdienen? Allemaal vragen die we op deze avond gaan beantwoorden.&lt;/p&gt;
 249. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Doelgroep:&lt;/strong&gt; (toekomstige) ondernemers&lt;/p&gt;
 250. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Boeken&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 251. &lt;ul&gt;
 252. &lt;li&gt;Hoogveld, M. Agile managen 2016 van Duuren management&lt;/li&gt;
 253. &lt;li&gt;Loo, H van der Vaart maken 2014 van Duuren management&lt;/li&gt;
 254. &lt;li&gt;Smith, K. Wreck this journal 2010 Spectrum&lt;/li&gt;
 255. &lt;li&gt;Parker, G. Het kleine boek van de creativiteit 2015 Querido&lt;/li&gt;
 256. &lt;/ul&gt;
 257. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eric Leltz Hogeschool docent verandermanagement aan de Hogeschool Utrecht. Begeleid veelal jonge ondernemers bij het vormgeven van ideeën, opstellen ondernemingsplannen, acquisitie en financiën. [email protected] www.ericleltz.nl @ericleltz&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 258. <category>Agenda</category>
 259. </item>
 260. <item>
 261. <title>Ondernemerschap, is dat wel wat voor mij?</title>
 262. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-79.html</link>
 263. <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 18:44:00 GMT</pubDate>
 264. <description>&lt;p&gt;Programma voor (toekomstige) ondernemers georganiseerd door de bibliotheek van 's-Hertogenbosch. Een drieluik op 11 januari 2017, 18 januari 2017 en 25 januari 2017 20.00 uur - 22.00 uur.&lt;/p&gt;
 265. &lt;ul&gt;
 266. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 1): Ondernemen in een veranderende wereld (11 januari 2017)&lt;/li&gt;
 267. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 2): Ondernemerschap, is dat wel wat voor mij? (18 januari 2017)&lt;/li&gt;
 268. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 3): Van idee naar uitvoering (25 januari 2017)&lt;/li&gt;
 269. &lt;/ul&gt;
 270. &lt;p&gt;&lt;br /&gt;Op 18 januari 2017: Ondernemerschap, is dat wel wat voor mij?&lt;/p&gt;
 271. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een zoektocht naar sterke en minder sterke punten van de deelnemer en deze punten spiegelen aan de gewenste vaardigheden van een ondernemer. Wat betekent dit? Wat moet worden gedaan om de verschillen te overbruggen? Aan het eind van de bijeenkomst kan de deelnemer de vraag uit de titel beantwoorden.&lt;/p&gt;
 272. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Doelgroep&lt;/strong&gt;: iedereen met belangstelling voor het ondernemerschap.&lt;/p&gt;
 273. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Boeken&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 274. &lt;ul&gt;
 275. &lt;li&gt;Starren, H. Et al. Think like a manager, don't act like one, 2016 Bis Publishers&lt;/li&gt;
 276. &lt;li&gt;Geenen, MJ. Reflecteren 2010 Coutinho&lt;/li&gt;
 277. &lt;li&gt;IJsseling, G. Persoonlijke ontwikkeling 2015 Scriptum&lt;/li&gt;
 278. &lt;li&gt;Dufner, M. Ontdek je scheppende kracht, 2006 Ten Have&lt;/li&gt;
 279. &lt;/ul&gt;
 280. &lt;p&gt;Eric Leltz Hogeschool docent verandermanagement aan de Hogeschool Utrecht. Begeleid veelal jonge ondernemers bij het vormgeven van ideeën, opstellen ondernemingsplannen, acquisitie en financiën. [email protected] www.ericleltz.nl @ericleltz&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 281. <category>Agenda</category>
 282. </item>
 283. <item>
 284. <title>De Klaver show</title>
 285. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-Klaver-show/718.html</link>
 286. <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 18:40:00 GMT</pubDate>
 287. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/277.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;259&quot; height=&quot;194&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 288. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;GroenLinks lijsttrekker Klaver is bezig om van zijn partij een beweging te maken. En daar passen geen bijeenkomsten in achteraf zaaltjes voor 13 man bij maar wel Meetup XL's in theaterzalen met 1300 man.&lt;/p&gt;
 289. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen vrijdag sprak Klaver in de Vereeniging te Nijmegen waarbij hij zelfs lonkte naar het premierschap. Bij een Meetup XL wordt Klaver niet aangekondigd waarna hij van rij 1 naar het spreekgestoelte loopt. Nee, onder de opzwepende muziek van de Black Eyed Peas loopt Klaver met opgerolde hemdsmouwen van achter uit de zaal in en deelt onderweg naar het podium high five's uit, toont met een brede lach verwondering over zoveel aanwezigen en wijst af en toe naar iemand in de verte om daarna in lichaamstaal uit te drukken &quot;H&amp;eacute;, jij ook hier!&quot;. In Nijmegen herkende hij een meisje die dezelfde ochtend in de lokale krant stond omdat ze voor het eerst naar een politieke bijeenkomst ging. Natuurlijk is het meisje op de eerste rij gezet en natuurlijk is Klaver ingefluisterd. Het hoort allemaal bij de show net zoals de mensen die achter hem op het podium zitten.&lt;/p&gt;
 290. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Klaver vertoeft in een warm bubbelbad van gelijkgezinden. Het is te hopen dat hij voldoende tegenkracht krijgt. Met kreten als 'Jesse, we can', 'Jessetopia' en 'de Jessiah is neergedaald' uit zijn directe omgeving is dat nog niet zo zeker. Hoe prijzenswaardig de poging om zijn partij klaar te stomen voor een nieuwe tijd ook is, Klaver en zijn entourage nemen hiermee een risico. Als GroenLinks niet substantieel meer zetels haalt dan de 4 die ze nu heeft, zal blijken dat Klaver zich in de aanloop naar de verkiezingen in de voet heeft geschoten. Dan zullen politieke tegenstanders zijn poging tot vernieuwing met termen als 'een gebrek aan realiteitszin', 'zelfoverschatting' en 'bluf' nog vaak kunnen gebruiken om hem terecht te wijzen. Klaver is dan politiek gezien aangeschoten wild.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 291. <category>GroenLinks</category>
 292. </item>
 293. <item>
 294. <title>Ondernemen in een veranderende wereld</title>
 295. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-78.html</link>
 296. <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 19:12:00 GMT</pubDate>
 297. <description>&lt;p&gt;Programma voor (toekomstige) ondernemers georganiseerd door de bibliotheek van 's-Hertogenbosch. Een drieluik op 11 januari 2017, 18 januari 2017 en 25 januari 2017 20.00 uur - 22.00 uur.&lt;/p&gt;
 298. &lt;ul&gt;
 299. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 1): Ondernemen in een veranderende wereld (11 januari 2017)&lt;/li&gt;
 300. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 2): Ondernemerschap, is dat wel wat voor mij? (18 januari 2017)&lt;/li&gt;
 301. &lt;li&gt;Ondernemen in de nieuwe tijd (deel 3): Van idee naar uitvoering (25 januari 2017)&lt;/li&gt;
 302. &lt;/ul&gt;
 303. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
 304. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Doelgroep&lt;/strong&gt;: ondernemers of wie er aan denkt om te gaan ondernemen. De onderdelen kunnen ook los worden gevolgd.&lt;/p&gt;
 305. &lt;p&gt;Op 11 januari 2017: Ondernemen in een veranderende wereld&lt;/p&gt;
 306. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We staan op een kruispunt. De samenleving is na diverse crises onder invloed van de 3i's: Individualisering Internationalisering Informatisering snel aan het veranderen. Welke kansen en bedreigingen voor de ondernemer brengt dit met zich mee? Doelgroep: breed, ieder die belangstelling heeft voor de veranderingen in de samenleving. Voor de (toekomstige) ondernemer is deze transitie relevant om kansen te zien en op te pikken.&lt;/p&gt;
 307. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Boeken&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 308. &lt;ul&gt;
 309. &lt;li&gt;Rotmans, J. et al Nederland kantelt 2014 Aeneas&lt;/li&gt;
 310. &lt;li&gt;Hart, W. Verdraaide organisaties 2015 Vakmedianet&lt;/li&gt;
 311. &lt;li&gt;Ardon, A. Ontketen vernieuwing 2015 Business Contact&lt;/li&gt;
 312. &lt;li&gt;Braun, D. Kramer, J. De corporate tribe 2015 Vakmedianet&lt;/li&gt;
 313. &lt;/ul&gt;
 314. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
 315. &lt;p&gt;Eric Leltz Hogeschool docent verandermanagement aan de Hogeschool Utrecht. Begeleid veelal jonge ondernemers bij het vormgeven van ideeën, opstellen ondernemingsplannen, acquisitie en financiën. [email protected] www.ericleltz.nl @ericleltz&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 316. <category>Agenda</category>
 317. </item>
 318. <item>
 319. <title>Ondernemen in de nieuwe tijd</title>
 320. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ondernemen-in-de-nieuwe-tijd/717.html</link>
 321. <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 17:04:00 GMT</pubDate>
 322. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/371.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 323. &lt;p&gt;In de maand januari geef ik in de bibliotheek van Den Bosch 3 voordrachten over 'ondernemen in de nieuwe tijd':&lt;/p&gt;
 324. &lt;ul&gt;
 325. &lt;li&gt;11 januari: ondernemen in een veranderende wereld (Lezing)&lt;/li&gt;
 326. &lt;li&gt;18 januari: ondernemerschap, is dat wel wat voor mij? (Workshop)&lt;/li&gt;
 327. &lt;li&gt;25 januari: van idee naar uitvoering (Workshop)&lt;/li&gt;
 328. &lt;/ul&gt;
 329. &lt;p&gt;De bijeenkomsten zijn telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur. De toegang is gratis maar wel even opgeven via de &lt;a href=&quot;https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/evenement/1736-eric-leltz-drieluik-ondernemen-in-de-nieuwe-tijd&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;website van de bibliotheek&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 330. <category>samenleving</category>
 331. </item>
 332. <item>
 333. <title>Windenergie</title>
 334. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Windenergie/716.html</link>
 335. <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 19:54:00 GMT</pubDate>
 336. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/312.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 337. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het tijdperk van fossiele energie nadert haar einde. De inzet op duurzame energie is in volle gang. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht de 174 deelnemende landen om de klimaatdoelen in 2050 te halen. Door het akkoord zijn deze doelen minder vrijblijvend. Het kabinet heeft met 47 partijen een energieakkoord gesloten voor de periode tot 2023 en in de afgelopen week kwam ze met de energieagenda voor de periode na 2023.&lt;/p&gt;
 338. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Om de afspraken die in de akkoorden zijn vastgelegd te halen, zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. Windenergie, zonne-energie en aardwarmte zullen hierbij een grote rol spelen. Maar plannen voor bijvoorbeeld windmolens worden nog al eens getorpedeerd met esthetische argumenten zoals horizonvervuiling. En als de plannen al geaccepteerd worden, wordt het NIMBY of NIVEA (niet in voor en achtertuin) effect van stal gehaald. Maar in het licht van het klimaatprobleem zijn dit wel 'eerste wereld problemen'.&lt;/p&gt;
 339. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoewel het dus 5 voor 12 is, is nog niet iedereen hiervan doordrongen. De windmolens leveren energie maar dat is niet iets nieuws. Mensen ontvangen nu langs conventionele weg ook al energie. Dat is anders dan in de tijd van de industrialisatie. Toen vormde hoogspanningskabels in het landschap geen enkel probleem omdat ze hele gebieden ontsloten en aansloten op elektriciteit. Mensen kregen iets nieuws: radio. Dit was als het ware een 'killer applicatie'. Dat wilde de mensen wel hebben en daarom waren ze ontvankelijk. Nu gaat het over iets wat mensen al hebben. Het is dan wel een verandering, maar in het dagelijks leven en op de korte termijn geen duidelijke verbetering. Dat je mogelijk op de lange termijn geen energie meer hebt, speelt dan een minder zichtbare rol. En als de noodzaak niet wordt gevoeld is verandering lastig.&lt;/p&gt;
 340. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is dan de enige manier om gedragsverandering te bewerkstelligen de economische kaart uitspelen en fossiele energie extra belasten? Of is er toch een nieuwe 'killer applicatie' te bedenken? Of moeten we wachten tot er vanzelf een 'case of urgency' is gecre&amp;euml;erd in de hoop dat we dan nog niet te laat zijn? Wie weet het?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 341. <category>duurzaamheid</category>
 342. </item>
 343. <item>
 344. <title>MInc café </title>
 345. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-83.html</link>
 346. <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:22:00 GMT</pubDate>
 347. <description>Maandagavond 12 december bent u van harte welkom bij het MiNC-café in de Verkadefabriek. Zoals gebruikelijk brengen Frank Finkers en Rob de Vrind u op de hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu.
 348.  
 349. Op 12 december 2015 werd in Parijs het Klimaatakkoord getekend. Marjan Minnesma en Liset Meddens waren daarbij aanwezig. Beiden komen in het MiNC-café vertellen hoe zij dat toen beleefd hebben en wat er een jaar na dato van gerealiseerd is.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 350. <category>Agenda</category>
 351. </item>
 352. <item>
 353. <title>De experiment democratie</title>
 354. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-82.html</link>
 355. <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:07:00 GMT</pubDate>
 356. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 357. <category>Agenda</category>
 358. </item>
 359. <item>
 360. <title>Besturen in verkiezingstijd</title>
 361. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Besturen-in-verkiezingstijd/715.html</link>
 362. <pubDate>Sun, 27 Nov 2016 08:38:00 GMT</pubDate>
 363. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/370.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;190&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 364. &lt;p&gt;De kandidatenlijst van GroenLinks is bekend. Je hoeft om er op te staan niet blank, hoogopgeleid, vriendje van of uit de Randstad te komen, maar het helpt zo te zien wel.&lt;/p&gt;
 365. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat 'ons kent ons' is goed voor een snelle teamvorming, je weet wat je aan elkaar hebt waardoor je rechtstreeks van de 'forming' naar de 'performing' fase kan. De tussenliggende fasen uit de theorie van groepsvorming, 'storming' en 'norming', kunnen worden overgeslagen. Dit past in de flow van de gewenste 'beweging' waar geen tijd te verliezen is.&lt;/p&gt;
 366. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar deze snelheid kan ook tegenwerken. Het gevaar is dat er een cultuur ontstaat waarin, om de lieve vrede te bewaren, niet al te kritisch op elkaar wordt gereageerd. Deze 'groupthink' kan worden bestreden door tegenkracht te organiseren. Ik schreef hier in juni 2015 een &lt;a title=&quot;Tegenkracht&quot; href=&quot;../blog-reageren/Tegenkracht/674.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;blog&lt;/a&gt; over. &lt;/p&gt;
 367. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Liesbeth van Tongeren behoort kennelijk niet meer tot de 'inner circle'. Na 6 jaar Kamerlidmaatschap is zij door de kandidatencommissie niet goed genoeg bevonden om op de kandidatenlijst te staan. En dat terwijl er volgens van Tongeren niet een keer een signaal is afgegeven dat zij niet goed functioneert. Zelfs een plek op een onverkiesbare plaats is haar niet gegund. Was dit wel zo dan hadden de leden tenminste nog de kans om haar op een verkiesbare plaats te stemmen. Nu zij niet op de lijst staat is dat welhaast onmogelijk. Het is allemaal niet echt chique van de commissie en ook niet van het bestuur van GroenLinks. Dit bestuur kan immers altijd wijzigingen aanbrengen in de lijst voordat deze ter (in)stemming naar de leden gaat. Het bestuur neemt hiermee een risico. Van Tongeren kreeg met haar derde plaats op de kandidatenlijst van de vorige verkiezingen meer voorkeursstemmen (10205) dan de nummers 2 (van Ojik, 4639) en 4 (Klaver, 3351) bij elkaar en is door haar inzet populair onder de leden.&lt;/p&gt;
 368. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Niets wijst er op dat dit bestuur bezig is met 'damage control' anders dan afdelingsbesturen die een steunbetuiging uitspreken voor Liesbeth van Tongeren er op te wijzen dat dit niet de bedoeling is. Maar als het bestuur niet snel de onrust binnen de partij wegneemt, kan dit wel eens vervelend gaan doorwerken. En daar mag het bestuur dan volledig op worden aangesproken.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 369. <category>verkiezingen</category>
 370. </item>
 371. <item>
 372. <title>Lezing van angst naar de liefde</title>
 373. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-69.html</link>
 374. <pubDate>Sat, 26 Nov 2016 20:55:00 GMT</pubDate>
 375. <description>Lezing door Karin Noltee&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 376. <category>Agenda</category>
 377. </item>
 378. <item>
 379. <title>Den Bosch: fietsstad 2021</title>
 380. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-81.html</link>
 381. <pubDate>Wed, 23 Nov 2016 20:40:00 GMT</pubDate>
 382. <description>Openbare avond over Den Bosch Fietsstad 2021
 383.  
 384. Waar:  in de Clubzaal van de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 in Den Bosch.
 385. Aanvang: 20.00 uur
 386.  
 387. Met Fietsersbonddirecteur Saskia Kluit, wethouder verkeer Jos van Son, fietsersbondlid Peter van Doremalen en fietsdeskundige Mark Wagenbuur
 388.  
 389. De fiets is in de hele wereld aan een opmars bezig. Hij is ontdekt als hét middel om steden beter bereikbaar, leefbaarder, veiliger, schoner, socialer, gezonder, en economisch vitaler te maken.
 390.  
 391. ‘s-Hertogenbosch was in 2011 Fietsstad van het jaar. Sinds die tijd zijn de plannen ten gunste van de fiets uitgevoerd. Maar wat gebeurt er nu verder? En wat is er nodig om de ambitie van de wethouder waar te maken om in 2021 weer fietsstad van het jaar te worden?
 392.  
 393. Op 23 november organiseert de Bossche afdeling  over de deze vraag een openbare avond geleid door Saskia Kluit, de inspirerende directeur van de Fietsersbond.
 394.  
 395. Zowel Jos van Son, de Bossche wethouder verkeer, als Peter van Doremalen van afdeling ’s-Hertogenbosch zullen hun plannen uiteenzetten. Mark Wagenbuur zal zijn visie geven en op de plannen reageren. Hij is onafhankelijk fietsdeskundige, woont in Den Bosch en is onder meer schrijver van de website Bicycledutch.
 396.  
 397. Het doel van de avond is om met zo veel mogelijke Bosschenaren en Vughtenaren te praten over de toekomst van de fiets in Den Bosch.  Wat is de agenda van de gemeente voor de fiets in haar nieuwe mobiliteitsbeleid, wat is de agenda van de Fietsersbond en wat zouden politieke partijen in hun nieuwe verkiezingsprogramma kunnen schrijven.
 398.  
 399. De Fietsersbond heeft in de gemeente ’s-Hertogenbosch 300 leden - landelijk zijn dat er 35.000.
 400. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 401. <category>Agenda</category>
 402. </item>
 403. <item>
 404. <title>Dorpentop</title>
 405. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Dorpentop/714.html</link>
 406. <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 10:27:00 GMT</pubDate>
 407. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/368.GIF&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;326&quot; height=&quot;245&quot; /&gt;In Friesland is een 'dorpentop' gehouden over de toekomst van het Friese platteland. De deelnemers zijn geworven uit 10.000 mensen die waren ingeloot om deel te nemen. De dorpentop is een variant op de burgertop.&lt;/p&gt;
 408. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In een burgertop wordt op een vernieuwende manier omgegaan met de politieke besluitvorming. Op &amp;eacute;&amp;eacute;n dag komt een groep mensen bijeen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over hun eigen gemeente of buurt. Aan het einde van de dag wordt afgesproken wat met de uitkomsten wordt gedaan. Omdat de deelnemers door loting, dus willekeurig, zijn geworven wordt voorkomen dat de gesprekspartners alleen maar bestaan uit de mondige, betrokken, hoog opgeleide dertigplusser. Door loting ontstaat meer legitimiteit voor de voorgestelde besluiten en meer diversiteit van de deelnemers. Dit komt het draagvlak ten goede.&lt;/p&gt;
 409. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er vinden veel experimenten plaats om de democratie te vernieuwen en inwoners meer zeggenschap te geven en bij de besluitvorming te betrekken. Zij weten immers veel van hun buurt en zijn ook belanghebbenden. De rol van politici is dan meer kaderstellend aan de voorkant van de besluitvorming.&lt;/p&gt;
 410. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een burgertop past goed bij een samenleving anno nu. Onze democratie stamt uit een tijd dat inwoners ongeletterd, onbereikbaar en onmondig waren. Hierbij past representatieve politiek, waarbij 'het volk' zich eens in de vier jaar mag uitspreken en zich voor de rest laat vertegenwoordigen. Maar door opleiding en sociale media zijn inwoners tegenwoordig veel beter en sneller ge&amp;iuml;nformeerd over wat speelt in de samenleving. En via diezelfde social media laten zij ook ieder moment hun stem horen en kunnen zij zich snel organiseren. Gelijkdenkenden hebben elkaar na een oproep op Facebook of Twitter snel gevonden. Als de politiek dan niet of niet snel genoeg reageert, ontstaat afstand, verwijdering en wantrouwen van inwoners richting politiek.&lt;/p&gt;
 411. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Net als de democratie is ook de politieke besluitvorming aan vernieuwing toe, meer passend in een tijd waar inwoners mondiger zijn, de wereld transparanter is en besluitvorming sneller kan. De opgebouwde sociale kennis en ervaring in de samenleving kan dan ook uitstekend worden ingezet om vaker een burgertop te organiseren.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 412. <category>Burgerparticipatie</category>
 413. </item>
 414. <item>
 415. <title>Van angst naar liefde</title>
 416. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Van-angst-naar-liefde/712.html</link>
 417. <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:57:00 GMT</pubDate>
 418. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/362.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;361&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 419. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen zaterdag sprak ik op de bijeenkomst 'van angst naar liefde'. Hierbij de mindmap van het verhaal en mijn ingekorte tekst.&lt;/p&gt;
 420. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Van angst naar liefde voelt voor mij als van buiten naar binnen. We hebben allen vandaag die gang gemaakt. U was buiten om wellicht boodschappen te doen, te sporten, te tuinieren. U heeft zich misschien wel moeten haasten om hier te komen. En nu bent u binnen. Hier in deze kerk. Een mooie plek om te reflecteren. En ook tijd om te reflecteren. Maar wel in een samenleving die op zoek is, uit balans is, tegen haar grenzen aan loopt.&lt;/p&gt;
 421. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De samenleving lijkt een faseprobleem te kennen. Veel geldende regels horen bij een samenleving van 'toen'. Maar de samenleving is door bijvoorbeeld sociale media en hoger opgeleide mensen, veranderd. De structuur die ons tot hier heeft gebracht begint te knellen. In het groot zie je dat aan de vele crises:&lt;/p&gt;
 422. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 423. &lt;li&gt;financieel,&lt;/li&gt;
 424. &lt;li&gt;voedsel,&lt;/li&gt;
 425. &lt;li&gt;klimaat,&lt;/li&gt;
 426. &lt;li&gt;energie.&lt;/li&gt;
 427. &lt;/ul&gt;
 428. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar ook aan de roep om nieuwe manieren van democratische besluitvorming. In het klein zie je dat&lt;/p&gt;
 429. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 430. &lt;li&gt;aan de complexiteit van de samenleving,&lt;/li&gt;
 431. &lt;li&gt;aan de bureaucratie en&lt;/li&gt;
 432. &lt;li&gt;aan de technocratie.&lt;/li&gt;
 433. &lt;/ul&gt;
 434. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit geeft een gevoel van onbehagen in bijvoorbeeld onderwijs, zorg en welzijn.&lt;/p&gt;
 435. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik noem dit een mismatch tussen systeemwereld en leefwereld. De systeemwereld is de wereld zoals die is ontworpen met wetten, regels en protocollen. De leefwereld is onze wereld van alledag waar we met plezier in willen leven. De systeemwereld is gebouwd op controle, kwantiteit en efficiency. In de leefwereld draait het om vertrouwen, kwaliteit en ja, ook om liefde. Een gevolg van deze mismatch is dat de systeemwereld agressie oproep, en angst om de comfortzone te verlaten omdat je dan misschien wel een fout maakt. In de leefwereld wil je graag jezelf zijn, autonoom zijn, gewoon je vak uit kunnen oefenen.&lt;/p&gt;
 436. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En hoe zou dit anders kunnen? Van bovenaf? Door bestuurders uit het bedrijfsleven of politiek. Zij zitten midden in de systeemwereld. Veranderen is dan lastig en dit heeft hooguit een marginaal karakter. Ik geloof meer in verandering van onderop. En dan denk ik aan u. Voor ieder van ons is dit een persoonlijk proces waarop we varen op ons innerlijk kompas met passie en compassie. Langs deze weg kunnen we elkaar vinden want samen zijn we 'samenredzaam'. Dan draait het om verbondenheid, betekenis geven, 'ont'wikkelen.&lt;/p&gt;
 437. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En is dit gemakkelijk? Nee, natuurlijk niet. Dit vraagt moed, heel veel moed. De antropologe Margereth Mead zie &quot;&lt;em&gt;twijfel er nooit aan dat een kleine groep nadenkende en toegewijde mensen de wereld kan veranderen&quot;&lt;/em&gt;. Er zijn voor wie er oog voor heeft veel initiatieven van onderop:&lt;/p&gt;
 438. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 439. &lt;li&gt;een broodfonds waar ondernemers elkaar buiten de verzekeraar om verzekeren op basis van vertrouwen,&lt;/li&gt;
 440. &lt;li&gt;crowdfunding waar mensen buiten de banken om aan investeringsbedragen komen of&lt;/li&gt;
 441. &lt;li&gt;het gezamenlijk inkopen van energie.&lt;/li&gt;
 442. &lt;/ul&gt;
 443. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Alles begint met een eerste stap. Ik hoop dat we vandaag die eerste stap kunnen zetten zodat de wereld die we achterlaten er iets mooier uitziet dan toen wij er op kwamen&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 444. <category>samenleving</category>
 445. </item>
 446. <item>
 447. <title>Thema avond 'over de angst en de liefde'</title>
 448. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-70.html</link>
 449. <pubDate>Sat, 15 Oct 2016 20:00:00 GMT</pubDate>
 450. <description>Discussie over een zoektocht, met bijzondere gasten
 451. Onder muzikale begeleiding van
 452. At Random a capella koor uit Nijmegen At Random plays ABBA&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 453. <category>Agenda</category>
 454. </item>
 455. <item>
 456. <title>Tegenlicht: 'Wij zijn het volk'</title>
 457. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-77.html</link>
 458. <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 17:02:00 GMT</pubDate>
 459. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 460. <category>Agenda</category>
 461. </item>
 462. <item>
 463. <title>AZC </title>
 464. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/AZC-/713.html</link>
 465. <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 14:15:00 GMT</pubDate>
 466. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/162.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 467. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het aantal vluchtelingen in de (nood) opvang daalt snel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heroverweegt daarom de diverse lokale plannen voor asielzoekerscentra (AZC).&lt;/p&gt;
 468. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De na veel tijd, ergernis, commotie, emoties en moties toegewezen locaties voor huisvesting zijn in veel gevallen niet meer nodig omdat er nu overcapaciteit is. Dit geeft een geheel nieuwe dimensie aan de gevoelens over AZC's. Waar voorheen inwoners soms fel protesteerden tegen de komst, staan nu teleurgestelde vrijwilligers omdat ze niet kunnen helpen. Maar de internationale ontwikkelingen zijn ongewis en het aantal vluchtelingen kan daarom zo weer toenemen. Is het dan niet beter om te denken voorbij de korte termijn van hollen en stilstaan? Zo ja, dan kunnen de reeds toegewezen maar nog niet ingerichte locaties toch beter worden bestemd voor opvang in plaats van ze vrij te geven? Eventueel kunnen ze ook al worden ingericht, kleiner en ruimer van opzet. Als de vluchtelingenstroom toeneemt kunnen de locaties zonder dat de molen van een zoektocht opnieuw moet worden opgestart alsnog geruisloos worden ingezet. Het bewoners protest wordt dan niet weer als vanzelf geactiveerd.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 469. <category>samenleving</category>
 470. </item>
 471. <item>
 472. <title>Ledenbijeenkomst GroenLinks Den Bosch</title>
 473. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-75.html</link>
 474. <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:21:00 GMT</pubDate>
 475. <description>ledenbijeenkomst: aftrap van wel twee campagnes
 476.  
 477. het afdelingsbestuur nodigt je graag uit voor een ledenbijeenkomst op donderdagavond 22 september, 20.00 uur in Brede Bossche School De Graaf, Graafseweg 52.
 478.  
 479. Gaan we de mooie opiniepeilingen voor GroenLinks waar maken bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017? En krijgen we daarna in 2018 ook een fraaie uitslag in Den Bosch bij de verkiezingen voor de gemeenteraad?&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 480. <category>Agenda</category>
 481. </item>
 482. <item>
 483. <title>Raadsavond informeren en ontmoeten</title>
 484. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-72.html</link>
 485. <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 19:15:00 GMT</pubDate>
 486. <description>Bijeenkomst waar inwoners hun mening kunnen delen met lokale politici. Aanmelden via [email protected]&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 487. <category>Agenda</category>
 488. </item>
 489. <item>
 490. <title>Minc cafe</title>
 491. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-76.html</link>
 492. <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 11:13:00 GMT</pubDate>
 493. <description>MiNC-presentatoren Frank Finkers en Rob de Vrind brengen u op de hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Over alternatieve woonvormen, alternatief grondbeheer en de Europese Groene Hoofdstad. Muziek komt van Vic Willems.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 494. <category>Agenda</category>
 495. </item>
 496. <item>
 497. <title>Tegenlicht Meetup: Rendement van geluk</title>
 498. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-73.html</link>
 499. <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 21:27:00 GMT</pubDate>
 500. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 501. <category>Agenda</category>
 502. </item>
 503. <item>
 504. <title>Opening politiek jaar GroenLinks</title>
 505. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-74.html</link>
 506. <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:18:00 GMT</pubDate>
 507. <description>Start van het politiek (en campagne!) jaar op de Graafse Akker
 508.  
 509. Wij nodigen nodigen alle leden en vrienden van GroenLinks Den Bosch uit op zondag 11 september op de Graafse Akker voor de opening van het parlementaire jaar en de afsluiting van de vakantieperiode.
 510.  
 511. De Graafse Akker is een gemeenschappelijke tuin in de Graafsewijk, gelegen naast De Graafsehof, waar buurtbewoners samen in de weer zijn met stadslandbouw. Tussen 14.30 en 17.00 uur  is iedereen welkom.
 512.  
 513. Wij zorgen voor de drankjes en enkele hapjes maar nodigen iedereen (die het leuk vindt) ook uit zelf iets lekkers mee te brengen. Al dan niet zelf gemaakt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 514. <category>Agenda</category>
 515. </item>
 516. <item>
 517. <title>Intrinsieke waarde</title>
 518. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Intrinsieke-waarde/711.html</link>
 519. <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 21:44:00 GMT</pubDate>
 520. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/360.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;275&quot; height=&quot;183&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 521. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De rechter heeft het NOC*NSF in het gelijk gesteld in de controverse met Yuri van Gelder maar zette wel vraagtekens bij het contract tussen de koepel en de olympische atleten.&lt;/p&gt;
 522. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat het schenden van de gedragsregels zoals beschreven in het contract nogal verstrekkende gevolgen kan hebben, mag volgens de rechter meer zorgvuldigheid worden verwacht van de sportkoepel als het gaat om het duidelijk formuleren van deze gedragsregels. Of in de woorden van de rechter: &quot;&lt;em&gt;Het zou van tevoren verifieerbaar duidelijk moeten zijn welk gedrag wordt verwacht en welk gedrag niet wordt geaccepteerd&lt;/em&gt;.&amp;rdquo;&lt;/p&gt;
 523. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Typisch een reactie uit de &lt;em&gt;systeemwereld&lt;/em&gt; waar alleen maar 'zekerheden' bestaan en wordt gedacht dat alle situaties vooraf kunnen worden vastgelegd. Het is echter een heilloze weg, want er is altijd wel iets dat dan weer niet in het contract staat. Bovendien ga je dan helemaal leven naar wat op papier staat en cre&amp;euml;er je .... een papieren werkelijkheid die ver af staat van de &lt;em&gt;leefwereld&lt;/em&gt; van alledag.&lt;/p&gt;
 524. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is dan ook niet te hopen dat we die kant op gaan. Daar waar je het leven probeert te &lt;em&gt;kwantificeren&lt;/em&gt; door alles (extrinsiek) vast te leggen, verlies je snel uit het oog waar het werkelijk om gaat, namelijk (intrinsieke) &lt;em&gt;kwaliteit&lt;/em&gt;. Van een topsporter mag je verwachten dat deze weet dat hij niet om 5 uur in de ochtend aangeschoten moet komen aanzetten. Dat hoef je niet eerst vast te leggen, dat moet je gewoon beseffen. Dat is een intrinsieke professionele waarde.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 525. <category>samenleving</category>
 526. </item>
 527. <item>
 528. <title>Kloof</title>
 529. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Kloof/710.html</link>
 530. <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 17:27:00 GMT</pubDate>
 531. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/359.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 532. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In een reconstructie in de Volkskrant van 30 juli over de val van topper tot tobber van verpleeghuis de Hofstee te Rotterdam, komt de afstand tussen de systeemwereld van bestuurders en de leefwereld van bewoners en verzorgers, mooi tot uitdrukking.&lt;/p&gt;
 533. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onder druk van de opgelegde landelijke bezuinigingen is in het personeelsbestand van het verpleeghuis gesneden. Gevolg is dat een woongroep van 8 dementerende ouderen in plaats van met 2 verzorgers nog maar met een verzorger moet worden gerund. En de administratieve taken nemen alleen maar toe. Verzorgers zijn per dag 4 tot 5 uur met de administratie bezig. Maar zegt een verzorgster: &quot;&lt;em&gt;als de schoonmaaklijst moet worden afgetekend maar een bewoner ook om drinken vraagt, is de keuze snel gemaakt&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 534. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het bestuur heeft inmiddels 'maatregelen' genomen. De komende week worden extra projectleiders aangesteld. Of er ook meer 'handen aan het bed' komen kon niet worden gezegd! Of in de woorden van een lid van de cli&amp;euml;ntenraad: &quot;&lt;em&gt;er is een kloof tussen het bestuur en de verzorgers ontstaan&lt;/em&gt;&quot;. Dat is de kloof tussen de eisen uit de systeemwereld en de wensen in de leefwereld.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 535. <category>Zorg</category>
 536. </item>
 537. <item>
 538. <title>Trump</title>
 539. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Trump/709.html</link>
 540. <pubDate>Tue, 26 Jul 2016 12:25:00 GMT</pubDate>
 541. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/358.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;400&quot; /&gt;Vorige week was er opvallend veel ophef over de 'plagiaat toespraak' van mevrouw Trump. Opvallend, omdat die speeches van de achterban van kandidaten toch eigenlijk altijd obligate praatjes vol gemeenplaatsen zijn. Niets om je druk over te maken, het hoort bij de folklore. Bovendien is het echt niet zo dat alleen in de ouderlijke woning van mevrouw Obama over respect voor anderen werd gesproken. Het leek er meer op dat de blijdschap overheerste dat eindelijk iets gevonden was om het Trump kamp aan te pakken. Want Trump zelf lijkt ongrijpbaar en kritiek op hem glijdt als bij teflon van hem af.&lt;/p&gt;
 542. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Trump wordt, door hem neer te zetten als een soort van dorpsclown die niet serieus genomen hoeft te worden, enorm onderschat. Dat zou zomaar zijn grootste kracht kunnen zijn. In plaats van de aandacht te richten op randzaken, kan deze aandacht beter worden verlegd naar hoe om te gaan met het populisme van Trump. Dat is tot nu toe nog niet zo goed gelukt. Het simpel inhoudelijk weerleggen van zijn uitspraken is onvoldoende gebleken. Daar is ook gewoon geen beginnen aan.&lt;/p&gt;
 543. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De toekomst is veel te belangrijk om niet alles op alles te zetten om een overwinning van Trump te voorkomen. Want een Trump aan het roer is economisch, ecologisch en ethisch een ramp. Niet alleen voor Amerika, maar voor de hele wereld.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 544. <category>samenleving</category>
 545. </item>
 546. <item>
 547. <title>Nooit meer op het podium</title>
 548. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Nooit-meer-op-het-podium/708.html</link>
 549. <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 15:50:00 GMT</pubDate>
 550. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/357.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;363&quot; height=&quot;387&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 551. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de 3 meest recente grote wielerrondes: Spanje, Itali&amp;euml; en Frankrijk denderde telkens een Nederlandse wielrenner in een van de laatste dagen uit de top3 en dus van het eindpodium. Dat kan geen toeval zijn. De conclusie zou kunnen zijn: 'Nederlanders kunnen wel goed fietsen, maar niet 3 weken lang'. Na een goede twee weken sluipen schoonheidsfouten binnen.&lt;/p&gt;
 552. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En hoe dit komt? Is het een mentale zaak en kunnen Nederlandse wielrenners de oplopende druk niet aan? Is het een conditionele kwestie? En zo ja, komt dit dan door een ploeg die niet optimaal is voorbereid? Dat laatste is niet geheel onwaarschijnlijk als je de militaire precisie ziet waarin binnen de ploeg van Tourwinnaar Froome alles in het teken van de overwinning van de kopman staat. Met bijpassend budget voor het aantrekken van helpers die voor een groot deel zelf de capaciteit hebben om in iets kleinere wielerrondes te excelleren. Dan draait een sportief evenement dus toch weer uit op geld.&lt;/p&gt;
 553. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zolang Nederlandse wielrenners niet in de positie zijn om in een ploeg te rijden die helemaal om hen heen is gebouwd, is de kans zeer klein om ooit het eindpodium van een grote ronde te halen. Helper in een topploeg of kopman in een subploeg is dan het hoogst haalbare. Laten we daar maar vast aan wennen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 554. <category>Wielrennen</category>
 555. </item>
 556. <item>
 557. <title>Verwendag voor het goede doel</title>
 558. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-68.html</link>
 559. <pubDate>Sat, 09 Jul 2016 19:59:00 GMT</pubDate>
 560. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 561. <category>Agenda</category>
 562. </item>
 563. <item>
 564. <title>Een verziekt systeem</title>
 565. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-verziekt-systeem/707.html</link>
 566. <pubDate>Thu, 07 Jul 2016 20:51:00 GMT</pubDate>
 567. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/356.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 568. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een aantal verpleeghuizen hebben deze week het principe van 'naming and shaming' ondervonden. Ze stonden op een door de staatssecretaris verzonden lijst van slecht presterende instellingen.&lt;/p&gt;
 569. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De problemen zijn volgens de inspecteurs samen te vatten in&lt;/p&gt;
 570. &lt;ol&gt;
 571. &lt;li&gt;bestuurders die onvoldoende doen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren en&lt;/li&gt;
 572. &lt;li&gt;te laag gekwalificeerd (lees niet HBO) personeel&lt;/li&gt;
 573. &lt;/ol&gt;
 574. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook punt 2 is in feite een management aangelegenheid.&lt;/p&gt;
 575. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kwaliteit en veiligheid van de zorg is zeer belangrijk maar als je kijkt naar hoe dit wordt gemeten kun je enige nuancering aanbrengen bij het hele systeem. In feite draait het in de dienstverlening, dus ook in een verpleeghuis, om de uitvoering. Het gaat dan om de beleving in de alledaagse &lt;em&gt;leefwereld&lt;/em&gt; van de bewoners. Maar de verpleeghuizen worden bij de beoordeling meer langs de meetlat van waarden uit de &lt;em&gt;systeemwereld&lt;/em&gt; gelegd. Dat is de wereld van regelgeving. En dan scoor je niet goed wanneer:&lt;/p&gt;
 576. &lt;ul&gt;
 577. &lt;li&gt;Ergens een handtekening ontbreekt,&lt;/li&gt;
 578. &lt;li&gt;De maaltijden iets te koud worden geserveerd of&lt;/li&gt;
 579. &lt;li&gt;Een instructiekaart bij een apparaat ontbreekt.&lt;/li&gt;
 580. &lt;/ul&gt;
 581. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Allemaal belangrijk en soms zelfs heel belangrijk, maar het gaat in de eerste plaats wel om de beleving van de bewoners. Of zoals een verpleegkundige het verwoordde: &quot;&lt;em&gt;Ik ben hier komen werken om voor de mensen te zorgen, maar daar kijkt de inspectie niet naar&quot;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 582. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De verantwoording in regels is zo ver doorgeschoten dat verpleegkundigen wel tegen de 40% van hun tijd &quot;achter de computer&quot; moeten zitten en die tijd dus niet kunnen benutten door er gewoon te zijn voor de bewoners. Of ze besluiten vanuit hun natuurlijke habitat er wel te zijn, en nemen dan de registratie even voor lief. Dan botst de regelgeving uit de systeemwereld met de weerbarstige praktijk van de leefwereld. Voeg dit teveel aan registratie bij het tekort aan personeel door diverse bezuinigingsrondes en de organisatieproblemen binnen de branche komen niet als een verrassing. Daar zit in de kern het probleem van een verziekt systeem.&lt;/p&gt;
 583. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Door meer vertrouwen te geven en door minder regelgeving kan al veel worden verbeterd. En hoewel het werk in een verpleeghuis inderdaad intensiever is geworden en hoger gekwalificeerd personeel vraagt, is niet overal een HBO-diploma voor nodig. Zeker niet als het gaat om het geven van liefde en aandacht.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 584. <category>Zorg</category>
 585. </item>
 586. <item>
 587. <title>Droom-burgemeester gezocht</title>
 588. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-67.html</link>
 589. <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 18:09:00 GMT</pubDate>
 590. <description>RUW organiseert, in de reeks NextStep Democratie:
 591.  
 592. Droom Burgemeester M/V Gezocht!
 593.  
 594. ([email protected])
 595.  
 596. In 2017 gaat Den Bosch op zoek naar een nieuwe Burgemeester (M/V). We laten jullie aan het woord. Wij zoeken met onze stadsgenoten naar wat de nieuwe burgemeester moet betekenen voor ons en onze gemeente!
 597.  
 598. Met de reeks NextStep Democratie onderzoekt RUW (www.ruwdenbosch.nl) de grenzen van onze democratie. Op woensdag 29 juni, van 20.00 tot 21.30, geven we tien bewoners van onze stad de ruimte om zich uit te spreken over de vraag: hoe bestuurt jouw droomburgemeester van de toekomst onze stad en gemeente? Wat kan en mag de burgemeester van de toekomst zijn?
 599.  
 600. We zoeken uit hoe het ambt er vandaag de dag voor staat en wat we ervan verwachten. Tussendoor laten we inspirerende voorbeelden van burgemeesters over de hele wereld de revue passeren. De hele avond halen we reacties van het publiek op. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 601. <category>Agenda</category>
 602. </item>
 603. <item>
 604. <title>GroenLinks Borrel</title>
 605. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-56.html</link>
 606. <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 16:00:00 GMT</pubDate>
 607. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 608. <category>Agenda</category>
 609. </item>
 610. <item>
 611. <title>Biebdebat: Den Bosch na het Jeroen Bosch Jaar</title>
 612. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-24.html</link>
 613. <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 10:12:00 GMT</pubDate>
 614. <description>Nog even en dan is het Jeroen Bosch Jaar voorbij. En wat dan? Blijven we de middeleeuwse schilder uitponden of kiezen we een andere koers? Worden we een middeleeuwse Mammoet of Hippe Hoofdstad? Daarover gaat het BIEBdebat op vrijdag 24 juni.
 615.  
 616.  
 617. Den Bosch doet het goed op meerdere fronten. Als Sportstad, Winkelstad, Gastvrije stad, et cetera. Zelfs op het gebied van gezondheidszorg en WMO scoort de Brabantse Hoofdstad bovengemiddeld. Alleen als het gaat om moderne kunst en cultuur zakt de waardering.
 618.  
 619. Nu wil de stad het budget van citymarketing inzetten voor een blijvend effect van JB500. Dit jaar, het Jeroen Bosch jaar, verloopt immers zo succesvol, dat citymarketiers, Eftelingbazen en Bosch-adepten zich in de handen wrijven en graag het Bossche of Bosch’ profiel prímair aan onze beroemdste schilder ophangen.
 620.  
 621. Maar is dat nu echt wat we willen? Het nog jarenlang uitmelken van onze beroemde zoon? Met alleen reproducties van de visioenen van onze grote meester? Zouden we niet veel meer energie moeten steken in de visioenen van onze hedendaagse kunstenaars? Moet het roer niet om? En Den Bosch op de kaart zetten als hippe en innovatieve hoofdstad?
 622.  
 623. Daarover gaat het #BIEBdebat op vrijdag 24 juni in de Stadsbibliotheek in Den Bosch. Belangstellenden zijn welkom vanaf 16.00 uur. Het debat is van 16.30 tot 17.30 uur. Debatleider is cultureel ondernemer Sander de Neef. Als ‘Creative Detective’, spiegelt hij het Bossche publiek Zichtbaarheid, Vernieuwing en Toekomst voor. Hij geeft de belangstellenden de gelegenheid om mee vorm te geven aan het Nieuwe Den Bosch’ Profiel.
 624.  
 625. Wat: Openbaar Debat Den Bosch, Bosch’ Profiel
 626.  
 627. Waar: Stadsbibliotheek Hinthamerstraat 78 ’s-Hertogenbosch
 628.  
 629. Wanneer: 24 juni 16.30 – 17.30. inloop v.a. 16.00 uur
 630.  
 631. Gratis, inclusief drankje, met aan de vleugel Jordy Sanchez.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 632. <category>Agenda</category>
 633. </item>
 634. <item>
 635. <title>Tegenlicht Meetup: Slimme steden</title>
 636. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-63.html</link>
 637. <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 18:14:00 GMT</pubDate>
 638. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 639. <category>Agenda</category>
 640. </item>
 641. <item>
 642. <title>Een nieuwe burgemeester</title>
 643. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-nieuwe-burgemeester/706.html</link>
 644. <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 16:41:00 GMT</pubDate>
 645. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/355.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;275&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 646. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente 's-Hertogenbosch gaat in 2017 op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als lid van de vertrouwenscommissie in de gemeente Ede heb ik zo'n benoemingsproces van dichtbij meegemaakt. Deze blog gaat over wat er komt kijken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.&lt;/p&gt;
 647. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Procedure&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 648. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Allereerst de procedurele kant. Een vertrouwenscommissie, bestaat uit een delegatie van de gemeenteraad, meestal de fractievoorzitters, aangevuld met een adviseur bijvoorbeeld een wethouder. Zij selecteren kandidaten die hebben gereageerd op een profielschets. De profielschets wordt opgesteld door de gemeenteraad in overleg met de Commissaris der Koning (CdK). In Ede gebeurde dit in een openbare zitting waar alle politieke partijen hun aandachtspunten voor het voetlicht konden brengen. Ook kon de bevolking vooraf via de gemeentelijke website hun inbreng geven. Kandidaten schrijven hun brief aan de CdK en deze maakt samen met de vertrouwenscommissie een selectie van kandidaten waarmee in gesprek wordt gegaan. Hierna volgen de sollicitatiegesprekken tussen kandidaten en vertrouwenscommissie en volgt eventueel een assessment. De uitkomst is dat de vertrouwenscommissie 2 kandidaten voordraagt aan de raad, die uiteindelijk 1 kandidaat voordraagt aan de minister die de kandidaat (via de Koning) benoemt.&lt;/p&gt;
 649. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Hoe kies je?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 650. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een burgemeester kent vele taken. Een aantal taken zijn impliciet gekoppeld aan de functie zoals:&lt;/p&gt;
 651. &lt;ul&gt;
 652. &lt;li&gt;voorzitter gemeenteraad,&lt;/li&gt;
 653. &lt;li&gt;voorzitter B&amp;amp;W,&lt;/li&gt;
 654. &lt;li&gt;vertegenwoordiger van de gemeente in bestuurlijke organen als veiligheidsregio en samenwerkingsverbanden.&lt;/li&gt;
 655. &lt;/ul&gt;
 656. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hier horen &lt;em&gt;basisvaardigheden&lt;/em&gt; bij waarover de burgemeester dient te beschikken.&lt;/p&gt;
 657. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan zijn er nog taken die voortkomen uit het soort gemeente dat je wil zijn. Hier horen &lt;em&gt;specifieke&lt;/em&gt; vaardigheden bij. De profielschets moet zo zijn opgesteld dat je kunt selecteren op de basisvaardigheden en specifieke vaardigheden. Het is voor de selectie op specifieke vaardigheden dus van belang om een goed beeld te hebben van wat voor gemeente je wil zijn. Afgelopen jaar stond in het teken van Jeroen Bosch. Dan heeft de rol van de burgemeester een meer representatief karakter. Dat vraagt om een boegbeeld met bijbehorende vaardigheden als netwerken en gastheerschap.&lt;/p&gt;
 658. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Basis Vaardigheden&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 659. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor een goede invulling van het ambt moet de burgemeester uiteraard voldoen aan de basisvaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:&lt;/p&gt;
 660. &lt;ul&gt;
 661. &lt;li&gt;Onafhankelijkheid&lt;/li&gt;
 662. &lt;li&gt;Bindend vermogen om tegenstellingen in raad en gemeente te overbruggen&lt;/li&gt;
 663. &lt;li&gt;Integriteit, geeft het goede voorbeeld en handelt eenduidig en transparant&lt;/li&gt;
 664. &lt;li&gt;Stressbestendigheid want in crisissituaties speelt de burgemeester een prominente rol&lt;/li&gt;
 665. &lt;li&gt;Omgevingsgevoeligheid: weet wat er leeft op bestuurlijk gebied en ook op straat&lt;/li&gt;
 666. &lt;/ul&gt;
 667. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Specifieke vaardigheden&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 668. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De specifieke vaardigheden horen aan te sluiten op wat de gemeente wil zijn of uitstralen. Moet er veel gelobbyd worden? Zoek dan een netwerker. En als je een uitdagende ambitie hebt zoals klimaatneutraal in 2035, dan heb je een aanjager nodig. Wil je consolideren wat er al is? Dan heb je een procesregisseur nodig. Wil je verbondenheid in de stad? Zoek dan een burgervader die zichtbaar is en die er is bij lief en leed en waar inwoners bij kunnen uithuilen. Bij al deze rollen horen steeds andere specifieke vaardigheden.&lt;/p&gt;
 669. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tot slot&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 670. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En het gaat om het leggen van accenten want een burgemeester zal van tijd tot tijd alle taken moeten kunnen uitvoeren. Alleen zullen afhankelijk van de invulling van wat voor gemeente je wil zijn, bepaalde taken vaker voorkomen of belangrijker zijn. Maak een keuze en zoek geen schaap met vijf poten. Want op vijf poten loop je niet zo gemakkelijk.&lt;/p&gt;
 671. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 29 juni organiseert RUW Den Bosch een thema avond over dit onderwerp. Zie &lt;a title=&quot;RUW Den Bosch&quot; href=&quot;http://www.ruwdenbosch.nl/event/1606846006293752&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 672. <category>Den Bosch</category>
 673. </item>
 674. <item>
 675. <title>Minc cafe</title>
 676. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-46.html</link>
 677. <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 17:07:00 GMT</pubDate>
 678. <description>Maandagavond 20 juni bent u van harte welkom bij het MiNC-café in de Verkadefabriek. Zoals gebruikelijk brengen MiNC-presentatoren Frank Finkers en Rob de Vrind u op de hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 679. <category>Agenda</category>
 680. </item>
 681. <item>
 682. <title>Uitreiking Groene lintje</title>
 683. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-71.html</link>
 684. <pubDate>Sun, 19 Jun 2016 16:13:00 GMT</pubDate>
 685. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 686. <category>Agenda</category>
 687. </item>
 688. <item>
 689. <title>Gewande en de wet van de stimulerende achterstand</title>
 690. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Gewande-en-de-wet-van-de-stimulerende-achterstand/705.html</link>
 691. <pubDate>Sun, 12 Jun 2016 11:34:00 GMT</pubDate>
 692. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/354.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 693. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente Den Bosch wil het gehucht Gewande aansluiten op de riolering, gas &amp;eacute;n de (televisie)kabel voor internet. Dat Gewande alsnog riolering en internet krijgt lijkt me een vanzelfsprekendheid. Dat kan niet worden gezegd van een gasaansluiting. Energie uit gas is fossiel en dus niet duurzaam. Bovendien zal de gasprijs stijgen en daarmee de energierekening. Anno 2016 moet juist worden nagedacht over het afkoppelen van de vele gasnetten in Nederland. Dan past het niet om nog ergens een enclave aan te sluiten op het gasnet. Sla die stap over, maak gebruik van de 'wet van de stimulerende achterstand' en zoek naar alternatieven.&lt;/p&gt;
 694. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gas neemt in de woon- en werkomgeving een belangrijke plaats in bij het koken, bij het verkrijgen van warm water en voor het verwarmen van de ruimte. Maar alternatieven zijn voor handen. Bijvoorbeeld:&lt;/p&gt;
 695. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 696. &lt;li&gt;voor koken: keramisch, inductie of elektrisch koken&lt;/li&gt;
 697. &lt;li&gt;voor warm water: zonneboilers in combinatie met warmtepompboilers&lt;/li&gt;
 698. &lt;li&gt;voor verwarmen: warmtepomp, pelletkachel, pelletketel, zonneboilers, aardwarmte en biogas&lt;/li&gt;
 699. &lt;/ul&gt;
 700. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij duurzame energie gaat het in de kern om het verlagen van de vraag naar energie en vervolgens om voor de vraag die dan nog overblijft, duurzame energie te gebruiken. Bij het verlagen van de vraag past een campagne voor gedragsverandering. Dit is een lange weg. Bij het tweede past een zoektocht naar alternatieven voor fossiele energie. Experimenteer hiermee en grijp de kans aan om van Gewande een zeer duurzame enclave te maken.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 701. <category>duurzaamheid</category>
 702. </item>
 703. <item>
 704. <title>Spark makers event</title>
 705. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-66.html</link>
 706. <pubDate>Sat, 04 Jun 2016 17:43:00 GMT</pubDate>
 707. <description>Festival waar uitvinders, doe-het-zelvers, bedrijven, wetenschappers en kunstenaars hun creaties presenteren en workshops geven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 708. <category>Agenda</category>
 709. </item>
 710. <item>
 711. <title>Nextstop Onderwijs</title>
 712. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-65.html</link>
 713. <pubDate>Thu, 26 May 2016 12:59:00 GMT</pubDate>
 714. <description>Het onderwijs is volop in beweging. De aloude sturing van bovenaf wordt langzaam losgelaten en leraren grijpen zelf kansen om in te zetten op vernieuwing.
 715.  
 716. Meer en meer nemen leraren zelf het initiatief in het vormgeven van het onderwijs, methodes en kennisdeling. Dat vraagt een heel andere houding van de leraar. Hoe werkt de leraar van de toekomst. Wat moet de leraar van de toekomst kunnen? &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 717. <category>Agenda</category>
 718. </item>
 719. <item>
 720. <title>Energiecafe</title>
 721. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-57.html</link>
 722. <pubDate>Tue, 24 May 2016 13:08:00 GMT</pubDate>
 723. <description>Met dit initiatief wil de gemeente 's-Hertogenbosch iedereen die werkt aan energiebesparing en/of daar belangstelling voor heeft de gelegenheid geven om elkaar op informele wijze te ontmoeten en te inspireren.
 724.  
 725. Een aantal korte presentatie / pitches gegeven over onder andere: • De ambities als het gaat om ’s-Hertogenbosch klimaatneutraal
 726. • LAB.073: dé plek voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie
 727. • Ervaringen delen over het plaatsen van zonnepanelen
 728.  
 729. Aanmelden kan per e-mail [email protected] of tel. (073 615 95 30)&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 730. <category>Agenda</category>
 731. </item>
 732. <item>
 733. <title>Vertraag de tijd</title>
 734. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vertraag-de-tijd/704.html</link>
 735. <pubDate>Fri, 20 May 2016 18:53:00 GMT</pubDate>
 736. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/246.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 737. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat je ook doet, de tijd schrijdt voort: seconden, minuten, uren. Deze kloktijd stopt nooit! Het is de lineaire, chronologische en meetbare tijd die je terugziet in een planning. Kloktijd is de rationele maat voor de tijd. Het is de tijd die je doet haasten want er is nooit genoeg van. Je kunt hooguit sneller werken om de voortschrijdende tijd bij te benen. Dan werk je 'effici&amp;euml;nter'. In de rationele samenleving waar de linker hersenhelft domineert is de kloktijd de nadrukkelijk aanwezige tijdseenheid. Deze tijd wordt aangeduid met chronos en komt terug in woorden als 'chronometer', 'chronograaf' (stopwatch) en chronisch. De Chronos tijd overkomt je en je hebt er geen invloed op.&lt;/p&gt;
 738. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Naast deze kloktijd is er ook nog een 'innerlijke tijd'. Deze tijd is meer persoonsgebonden en is gekoppeld aan rust, ruimte en aandacht. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor twee essenti&amp;euml;le menselijke eigenschappen: creativiteit en empathie. Deze innerlijke tijd wordt aangeduid met kairos en is een meer intu&amp;iuml;tieve omgang met de tijd. Door tijd te nemen en los te komen van de kloktijd, kan het onbewuste oplossingen aanreiken waar je in de hectiek van de chronos nooit aan zult denken. Dit zijn de momenten dat je tot goede inzichten en ingevingen komt. Het zijn ook de momenten dat er iets onverwachts opborrelt. Daarom is kairos een uitstekende manier om te reflecteren en tot creatieve oplossingen te komen. En dat is wat veel organisaties juist nu nodig hebben.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 739. <category>samenleving</category>
 740. </item>
 741. <item>
 742. <title>Wasmachine</title>
 743. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Wasmachine/703.html</link>
 744. <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 15:00:00 GMT</pubDate>
 745. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/353.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 746. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De Plastic Soup Foundation is een campagne begonnen tegen een vorm van plasticvervuiling die in alle westerse huishoudens voorkomt: via de wasmachine. De campagne 'Ocean Clean Wash' moet leiden tot productinnovaties zoals synthetische garens, ge&amp;iuml;mpregneerde kleding die bij wasbeurten geen of minder vezels afgeven en filters in wasmachines die het afvalwater reinigen.&lt;/p&gt;
 747. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij het wassen van kunststof kleding komen miljoenen kleine plastic deeltjes vrij die in de oceanen terechtkomen. In tal van zeedieren wordt dit plastic aangetroffen. Het zijn vooral de allerkleinste deeltjes plastic, de deeltjes die bij wasbeurten vrijkomen, die zorgen baren. Via het eten van vis komen deze deeltjes in het lichaam van mensen. Zonder tegenmaatregelen bevatten de wereldzee&amp;euml;n over 10 jaar op elk 3 ton vis &amp;eacute;&amp;eacute;n ton plastic. Mede omdat het aantal wasmachines exponentieel groeit.&lt;/p&gt;
 748. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mooi voorbeeld van een innovatie: het bedrijf Bionic Yarn maakt garen van gerecycled plastic uit de oceanen. G-Star gebruikt deze garen weer deels in haar kleding.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 749. <category>duurzaamheid</category>
 750. </item>
 751. <item>
 752. <title>Hu voor Nu en straks</title>
 753. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Hu-voor-Nu-en-straks/702.html</link>
 754. <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 21:28:00 GMT</pubDate>
 755. <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/278.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;388&quot; height=&quot;309&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 756. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Woord vooraf&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 757. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is de eerste pagina van een pamflet dat ik vanuit een oprechte zorg over de situatie binnen de Hogeschool Utrecht, op verzoek van het opleidingsmanagement heb geschreven. Dit stuk is niet geschreven door interviews af te nemen en notulen te lezen, wel door observatie van binnenuit te combineren met mijn kennis van verbetermanagement en mijn ervaring als auditor en met het leiden van een onderwijsorganisatie in transitie.&lt;/p&gt;
 758. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En natuurlijk is dit een gekleurd beeld, mijn kleur! Het is eenvoudig om dit af te doen als klaagzang of om met tegenargumenten het een en ander te weerleggen. Ik heb het allemaal wel zo ervaren. Het toont betrokkenheid bij de organisatie. Gebruik dit document om die reden liever als reflectie.&lt;/p&gt;
 759. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het oorspronkelijke pamflet zit een aanzet om binnen 2 jaar weer binnen de top3 van Nederlandse opleidingen te staan.&lt;/p&gt;
 760. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Inleiding (context)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 761. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De samenleving verandert. We gaan&lt;/p&gt;
 762. &lt;ul&gt;
 763. &lt;li&gt;Van bezit van goederen naar gebruik&lt;/li&gt;
 764. &lt;li&gt;Van lineair georganiseerd naar circulair&lt;/li&gt;
 765. &lt;li&gt;Van global naar 'glocal'&lt;/li&gt;
 766. &lt;li&gt;Van verzorging naar participatie&lt;/li&gt;
 767. &lt;li&gt;Van verticaal georganiseerd naar horizontaal&lt;/li&gt;
 768. &lt;li&gt;Van ik naar samen&lt;/li&gt;
 769. &lt;/ul&gt;
 770. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onder druk van deze ingrijpende veranderingen staan organisaties voor de uitdaging om zich opnieuw uit te vinden. De bestaande manier van werken knelt steeds meer. De systeemwereld waar 'meetbaar' (meten is weten) centraal staat sluit steeds minder aan op de leefwereld waar 'merkbaar' centraal staat.&lt;/p&gt;
 771. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In ruim honderd jaar is de wereld ingrijpend veranderd maar de hiërarchische organisatiepiramide uit het industriële tijdperk is nog steeds het dominante organisatiemodel. Voor wie het wil zien zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar in concepten als Uber en AirBnB maar ook in het zzp-schap of crowdfunding initiatieven. En degene die het niet willen zien? Zij kunnen eenvoudig de signalen negeren en voorbeelden noemen van mislukkingen.&lt;/p&gt;
 772. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En toch, de transitie is als een veenbrand die opeens overal kan oplaaien. Een goede aanleiding hiervoor is de generatie die er aan komt. De generatie die nu studeert, ook aan de Hogeschool Utrecht, ook aan de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ). Dit is de eerste generatie die over een essentieel onderdeel van de samenleving, ICT, meer weet dan de beleidsmakers. Zij zullen de onuitputtelijke mogelijkheden van ICT vele malen beter benutten dan nu wordt gedaan in het bedrijfsleven.&lt;/p&gt;
 773. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Observatie&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 774. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De uitdaging voor een organisatie is om vanuit haar kernidentiteit te concurreren op toegevoegde waarde. Dit betekent dat ze&lt;/p&gt;
 775. &lt;ul&gt;
 776. &lt;li&gt;snel kan reageren op verandering (wendbaar),&lt;/li&gt;
 777. &lt;li&gt;een flexibel bedrijfsmodel heeft,&lt;/li&gt;
 778. &lt;li&gt;innovatief is,&lt;/li&gt;
 779. &lt;li&gt;creatief is en&lt;/li&gt;
 780. &lt;li&gt;kan omgaan met onzekerheid&lt;/li&gt;
 781. &lt;/ul&gt;
 782. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bedrijven dienen permanent in de 'leermodus' te zijn. Dit betekent dat er korte cycli zijn zodat je kunt leren, experimenteren en reflecteren. Hierbij past een cultuur waar fouten mogen worden gemaakt en waar medewerkers en management kunnen omgaan met onzekerheid. Een opleiding dient in een vroegtijdig stadium te weten waar ze voor opleidt. Een opleiding leidt studenten op&lt;/p&gt;
 783. &lt;ul&gt;
 784. &lt;li&gt;voor banen die nog niet bestaan,&lt;/li&gt;
 785. &lt;li&gt;met technieken die nog niet zijn uitgevonden en&lt;/li&gt;
 786. &lt;li&gt;voor uitdagingen die we nog niet kennen.&lt;/li&gt;
 787. &lt;/ul&gt;
 788. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zo stonden in de top 10 van meest begeerde banen in 2010 alleen maar banen die in 2004 nog niet bestonden.&lt;/p&gt;
 789. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De FCJ richt zich echter nog teveel op (behoud van) de oude wereld. Het gaat heel veel over het 'wat' en het 'hoe' maar heel weinig over het 'waarom'. De vraag 'waarom zijn we op aard?’ wordt nauwelijks gesteld. De vraag geeft een antwoord op wat de bedoeling is van wat we doen. Zonder te weten wat de bedoeling is kan de energie niet worden gericht en is niet duidelijk of een activiteit, van wie dan ook in de organisatie, wel bijdraagt aan dat doel of die bedoeling. De organisatie van de FCJ is hier niet klaar voor of in het beste geval, worstelt hiermee en is druk met zaken waar veel energie naar toe gaat.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 790. <category>onderwijs</category>
 791. </item>
 792. <item>
 793. <title>ALV GroenLinks Den Bosch</title>
 794. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-61.html</link>
 795. <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 13:41:00 GMT</pubDate>
 796. <description>Het afdelingsbestuur nodigt alle leden van harte uit voor de themabijeenkomst &lt;/p&gt;
 797.           “Meer ambitie naar een duurzaam Den Bosch” &lt;/p&gt;
 798. en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van GroenLinks Den Bosch.
 799. &lt;/p&gt;&lt;/p&gt;
 800. Ook niet leden zijn van harte welkom op de themabijeenkomst!
 801.  
 802. &lt;/p&gt;
 803.  
 804. Datum:            donderdag 14 april 2016 &lt;/p&gt;
 805.  
 806. Plaats:             Brede Bossche School De Graaf, Graafseweg 52 &lt;/p&gt;
 807.  
 808. Tijd:                 20:00 tot uiterlijk 22:30 uur (de thee en koffie staan klaar vanaf 19:45) &lt;/p&gt;
 809.  
 810.  
 811.  
 812. De ledenvergadering wordt dit keer voorafgegaan door een themabijeenkomst:
 813.  
 814.                   Meer ambitie naar een duurzaam Den Bosch
 815. (zie voor meer informatie de tekst onder deze uitnodiging en agenda)
 816.  
 817.  
 818. Rond 21:15 start de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 819.  
 820. De agenda ziet er als volgt uit:
 821.  
 822. 1.    Opening &amp; vaststellen agenda
 823.  
 824. 2.    Voorstelrondje
 825.  
 826. 3.    Notulen vorige ALV  (18 november 2015)
 827.  
 828. 4.    Aftreden en verkiezing van bestuursleden
 829.  
 830.      -   Pieter Roth treedt vervroegd af en is niet herkiesbaar
 831.  
 832.      -   Abe Renema treedt af en is herkiesbaar
 833.  
 834. 5.    Jaarrekening 2015
 835.  
 836. 6.    Werkplan 2016
 837.  
 838. 7.    Draaiboek verkiezingen
 839.  
 840. 8.    Bericht van de fractie
 841.  
 842. 9.    Rondvraag en sluiting&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 843. <category>Agenda</category>
 844. </item>
 845. <item>
 846. <title>De Bossche burgerbegroting</title>
 847. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-62.html</link>
 848. <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:37:00 GMT</pubDate>
 849. <description>RUW Presenteert NextStep Democratie #1: De Bossche Burgerbegroting &lt;/p&gt; &lt;/p&gt;
 850.  
 851. De Bossche Burgerbegroting is een vernieuwende vorm van democratie: burgers praten mee over de invulling en prioriteiten van een gemeentelijke of nationale begroting. Zo kunnen publieke uitgaven een veel breder draagvlak krijgen dan wanneer ze slechts op ambtelijk en politiek niveau worden bepaald. Praat jij mee?
 852. &lt;/p&gt;
 853. Maar hoe gaan we dat in Den Bosch aanpakken? Burgers laten meepraten over de gezamenlijke uitgaven? Durven we dat? En hoe organiseren we de Bossche burgerbegroting? Wij helpen je aan de benodigde kennis en netwerken. We gaan het praktisch maken: een deel van de bijeenkomst krijgt een workshop invulling die nog nader wordt toegelicht.
 854. &lt;/p&gt;
 855. Graag [email protected], niet verplicht.
 856. &lt;/p&gt;
 857. De gasten:
 858. &lt;/p&gt;
 859. - Joop Hofman, directeur van de Rode Wouw (www.rodewouw.nl) en kennismakelaar op het gebied van Burgerbegrotingen.
 860. &lt;/p&gt;
 861. - Hanne Bastiaensen, de projectleider van de Burgerbegroting van Antwerpen, de eerste burgerbegroting in Nederland en België.
 862. &lt;/p&gt;
 863. - Suzanne van der Eerden, projectleider burgerbegroting Breda.
 864. &lt;/p&gt;&lt;/p&gt;
 865. Over de reeks &quot;NextStep Democratie&quot;:
 866. De democratie is méér, dan eens in de zoveel tijd je stem uitbrengen. Met NextStep Democratie onderzoeken we nieuwe benaderingen van democratie. Echt betrokken kunnen raken bij de politiek vraagt ook om instrumenten die dat mogelijk maken. Daar gaan we in deze reeks naar op zoek. We experimenteren, betrekken initiatieven uit het land bij de programma’s en bouwen aan het netwerk voor nieuwe democratie. Dit is de Kickoff van deze reeks.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 867. <category>Agenda</category>
 868. </item>
 869. <item>
 870. <title>Efficiency </title>
 871. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Efficiency-/701.html</link>
 872. <pubDate>Sat, 09 Apr 2016 21:19:00 GMT</pubDate>
 873. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/340.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 874. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De Hogeschool Utrecht had afgelopen week een slechte pers. Eerst een artikel over de verstikkende werksfeer, vervolgens een artikel over de onrust over de nieuwe manier van werken en alsof dat nog niet genoeg was werden kamervragen gesteld &quot;&lt;em&gt;of de minister de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van studenten op de Hogeschool nog wel kan garanderen&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 875. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 876. &lt;li&gt;Is dit prettig? Nee.&lt;/li&gt;
 877. &lt;li&gt;Kan de Hogeschool Utrecht het tij nog keren? Ja&lt;/li&gt;
 878. &lt;li&gt;Is dit gemakkelijk? Nee, natuurlijk niet.&lt;/li&gt;
 879. &lt;/ul&gt;
 880. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Te lang is binnen de Hogeschool gestuurd op efficiency winst. Dit hoeft geen verkeerde bedrijfsfilosofie te zijn maar dit is het wel als eenzijdig alleen hiernaar wordt gekeken. De financi&amp;euml;le voordelen van de organisatie stonden teveel centraal en bijvoorbeeld het perspectief van de studenten, de medewerkers maar ook de toekomst (innovatie) bleven onderbelicht. Dan ben je eigenlijk alleen maar aan het bezuinigen.&lt;/p&gt;
 881. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een organisatie kent primaire en secundaire processen. In het primaire proces wordt het geld verdiend. Daar zit de reden van bestaan. Voor een Hogeschool is dit opleiden en in iets mindere mate onderzoek. Het secundair proces bestaat uit alle ondersteunende activiteiten om het primair proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden zijn het maken van roosters, de schoonmaak en de salarisadministratie. Deze processen mogen binnen de afgesproken kwaliteit, zo effici&amp;euml;nt mogelijk verlopen. Alle energie die daar wordt uitgespaard kan dan naar het primair proces.&lt;/p&gt;
 882. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het primair proces staat de door de student beleefde kwaliteit centraal. Die kwaliteit wordt voor het grootste deel in de klas gemaakt in het contact tussen docent en student. Dan gaat het om &lt;em&gt;effectiviteit&lt;/em&gt; en veel minder om &lt;em&gt;efficiency&lt;/em&gt;. Richt dan ook alle energie op het leslokaal en faciliteer om daar een excellent primair proces mogelijk te maken. Zorg dan dat activiteiten die bijdragen aan het excelleren zo dicht mogelijk op het primair proces zitten. Vanuit die visie is het dus onverstandig om ondersteunende diensten als een studentenbalie of een mediatheek ver weg te halen bij de werkvloer. Ook al lijkt dit voor de organisatie effici&amp;euml;nter.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 883. <category>bezuinigen</category>
 884. </item>
 885. <item>
 886. <title>De stad als kennispolis</title>
 887. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-stad-als-kennispolis/700.html</link>
 888. <pubDate>Fri, 08 Apr 2016 11:21:00 GMT</pubDate>
 889. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/151.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 890. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De digitalisering van de samenleving is al een tijd gaande. Was het aanvankelijk zo dat iedereen overal bereikbaar was, steeds meer gaat het om het verbinden van mensen met elkaar en met 'dingen'. Door deze 'Internet of Things' kan heel veel (big) data worden verzameld. En uit deze data kan met behulp van slimme technologie veel kennis worden vergaard.&lt;/p&gt;
 891. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Daarnaast maakt de samenleving een transitie door waarbij veranderingen steeds meer van onderop worden ge&amp;iuml;nitieerd. Bottom-up in plaats van top down en hi&amp;euml;rarchisch. Door de participatiemaatschappij komt steeds meer op het bordje en in handen van de burger.&lt;/p&gt;
 892. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gemeenten zitten dicht bij de burgers en hebben dus de mogelijkheid om hier op in te spelen. Digitalisering speel daarbij een grote rol. Technisch kan al veel en er wordt ook al het een en ander gedaan:&lt;/p&gt;
 893. &lt;ul&gt;
 894. &lt;li&gt;Actuele verkeersinformatie gecombineerd met smart borden kan het aantal verkeersbewegingen beperken door mensen snel naar hun bestemming te leiden zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats,&lt;/li&gt;
 895. &lt;li&gt;Aan de hand van die verkeersbewegingen zijn potenti&amp;euml;le opstoppingen te signaleren voordat deze zich voordoen,&lt;/li&gt;
 896. &lt;li&gt;Energieverbruik in een buurt kan in kaart worden gebracht waardoor opgewekte energie kan worden verdeeld,&lt;/li&gt;
 897. &lt;li&gt;Lantaarnpalen die alleen licht geven als het nodig is en aangeven wanneer het tijd is voor onderhoud,&lt;/li&gt;
 898. &lt;li&gt;Vuilcontainers met sensoren geven aan of ze wel of niet geleegd moeten worden,&lt;/li&gt;
 899. &lt;li&gt;Wegen die naar omstandigheden een andere kleur krijgen of warmte opslaan.&lt;/li&gt;
 900. &lt;/ul&gt;
 901. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met de verzamelde data kan veel in een vroeg stadium inzichtelijk worden gemaakt. En door het mobiele en 'connected' karakter kan pro-actief en permanent in plaats van achteraf en periodiek, worden gehandeld. Een 'smart agent' is in staat om aan de hand van de data menselijk gedrag te voorspellen en daarop te anticiperen.&lt;/p&gt;
 902. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De mogelijkheden zorgen voor nieuwe spelregels en hebben al menig speelveld ontwricht. Denk aan de taxiwereld (Uber) en hotelwereld (Airbnb). Deze ontwikkelingen zullen ook gemeenten niet onberoerd laten.&lt;/p&gt;
 903. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een goede reden voor gemeenten om opnieuw naar zichzelf te kijken en na te denken over haar toekomstige rol en positie. Het dwingt om nog beter te kijken naar privacy, toegankelijkheid en beveiliging. Dan kan een stad zich langzaam ontwikkelen tot 'kennispolis'. Of zal het zo'n vaart niet lopen?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 904. <category>Internet of Things</category>
 905. </item>
 906. <item>
 907. <title>Geluk</title>
 908. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Geluk/699.html</link>
 909. <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 14:31:00 GMT</pubDate>
 910. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/234.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 911. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze blog van mei 2010 is in verband met de Tegenlicht uitzending over geluk van 3 april opnieuw gepubliceerd. &lt;/p&gt;
 912. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De olieramp in de Golf van Mexico zal het bruto binnenlands product van de omringende landen doen stijgen. Zo was het ook in Alaska toen daar in 1989 de olietanker Exxon Valdez de grootste milieuramp tot dan toe veroorzaakte. Maar het bruto binnenlands product van Alaska steeg want er was nog nooit zoveel activiteit in het land en de hotels, restaurants, winkels en benzinestations deden goede zaken. Dit voorbeeld laat zien hoe absurd het is om alleen te kijken naar economische groei als indicator van vooruitgang. De kwaliteit van het leven laat zich niet meten in geproduceerde eenheden. Een cynicus zou kunnen zeggen: “&lt;em&gt;laat maar zo veel mogelijk ongelukken gebeuren want dat schept werkgelegenheid&lt;/em&gt;”.&lt;/p&gt;
 913. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kwaliteit wordt te vaak en te snel vertaald in kwantitatieve eenheden als geld en tijd die dan ook maar meteen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) moeten zijn. Maar het is een zwakke afgeleide van kwaliteit. Het zo (kosten) efficiënt mogelijk werken, lees snel werken, is belangrijker dan kwaliteit. Zo kan het dat de thuiszorg medewerkers in eenheden van 7 minuten de klussen moet zien te klaren. En ook bij jeugdzorg, politie en bij opleidingen wordt gewerkt met tijdseenheden. Het vraagt lef om dit los te laten en veel meer te sturen op vertrouwen in elkaar. Stel je voor dat iemand naast Marten Luther King had gestaan toen hij uitriep “I have a dream” en dan kortweg vraagt “oh ja meneer King, en wat kost dat dan en wanneer is dat af?” Dan was het niets geworden en de bewoner van het Witte Huis had vandaag waarschijnlijk niet Obama geheten.&lt;/p&gt;
 914. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is tijd om anders naar onze samenleving te kijken en meer waardering te krijgen voor zaken die minder tastbaar zijn en minder gemakkelijk in geld zijn uit te drukken. Zo is een bos waar mensen op zondagachtend met plezier wandelen van onschatbare waarde. Daar zit het echte geluk in. Daar kan de opbrengst van de grond bij de verkoop aan een projectontwikkelaar niet tegen op. Zelfs niet als we daar een deel van de opbrengst van de verkoop van de huizen, die er ongetwijfeld op worden gebouwd, bij optellen. We moeten ook maar eens rekening houden met de niet meetbare maar wel voelbare baten en lasten. Dat we nog een lange weg te gaan hebben zien we bij de C02 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstof. De schade aan het milieu wordt zelden meegeteld bij de kostprijs van het product.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 915. <category>samenleving</category>
 916. </item>
 917. <item>
 918. <title>Tegenlicht Meet Up: De Man door Europa </title>
 919. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-59.html</link>
 920. <pubDate>Thu, 24 Mar 2016 22:33:00 GMT</pubDate>
 921. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 922. <category>Agenda</category>
 923. </item>
 924. <item>
 925. <title>Zwak</title>
 926. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Zwak/698.html</link>
 927. <pubDate>Tue, 22 Mar 2016 11:21:00 GMT</pubDate>
 928. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/351.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;195&quot; height=&quot;143&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 929. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is een burgemeester ook een mens? Ja, natuurlijk en dus is het vlees soms &lt;em&gt;zwak&lt;/em&gt;. Maar dat betekent nog niet dat het acceptabel is dat de burgemeester dronken op straat loopt. Want burgemeester ben je 24 uur per dag, je bent een publiek figuur en je hebt een voorbeeld functie. En als diezelfde burgemeester op het moment van dronkenschap (piket)dienst heeft, wordt het onverantwoord en is het een onvergeeflijke blunder. Dan is het einde oefening.&lt;/p&gt;
 930. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Alleen een &lt;em&gt;zwakke&lt;/em&gt; Raad en een stevige druk uit het provinciehuis, eventueel gevoed door een partijpolitiek onderonsje, kan de burgemeester dan nog in het zadel houden. Maar dan krijgt de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur wel een stevige dreun.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 931. <category>Leiderschap</category>
 932. </item>
 933. <item>
 934. <title>Minc-café: Geen verspilling</title>
 935. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-58.html</link>
 936. <pubDate>Mon, 21 Mar 2016 16:50:00 GMT</pubDate>
 937. <description>In het kader van het Jeroen Bosch-jaar besteedt het MiNC-café op 21 maart aandacht aan één van de zeven hoofdzonden, Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht).
 938. Jaarlijks wordt er per persoon zo'n 50 kilo aan voedsel weggegooid.
 939. Dat getal moet drastisch omlaag, vindt Bob Hutten van de Verspillingsfabiek in Veghel. Hij komt vertellen over zijn duurzame cateringconcept. Binnenkort gaat de Verspillingsfabriek op volle toeren draaien.
 940. Ook De Conceptenbouwers zetten zich in tegen verspilling. Ze zijn de aanjagers van lokale en circulaire economie. Kirsti Pol legt uit hoe ze dat aanpakken.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 941. <category>Agenda</category>
 942. </item>
 943. <item>
 944. <title>Groen cafe GroenLinks</title>
 945. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-49.html</link>
 946. <pubDate>Wed, 09 Mar 2016 16:22:00 GMT</pubDate>
 947. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 948. <category>Agenda</category>
 949. </item>
 950. <item>
 951. <title>Framing</title>
 952. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Framing/697.html</link>
 953. <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 16:04:00 GMT</pubDate>
 954. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/290.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;233&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 955. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;GroenLinks is voor het samenwerkingsakkoord met Oekra&amp;iuml;ne. Dat moet ze dan natuurlijk ook uitdragen. Dat is een goede zaak. Maar als dit gaat in tegenstellingen zoals&lt;/p&gt;
 956. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&quot;het samenwerkingsakkoord met Oekra&amp;iuml;ne is de Europese Unie op zijn best. Het stelt &lt;strong&gt;woorden&lt;/strong&gt; in de plaats van &lt;strong&gt;wapens&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;samenwerking&lt;/strong&gt; in de plaats van &lt;strong&gt;onderwerping&lt;/strong&gt;&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 957. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;gaat dit te ver. Dat is een sterk staaltje framing.&lt;/p&gt;
 958. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als de keuze echt zo simpel was: 'woorden' of 'wapens' en 'samenwerking' of 'onderwerping', was de keuze snel gemaakt. Er zijn maar weinig mensen die eerst voor de wapens kiezen en dan pas voor woorden, zoals er ook weinig mensen zijn die zullen kiezen voor onderwerping als er ook voor samenwerken kan worden gekozen. Het is dus een valse tegenstelling en daarmee uiterst suggestief.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 959. <category>framing</category>
 960. </item>
 961. <item>
 962. <title>Het principiële Apple</title>
 963. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Het-principiële-Apple/696.html</link>
 964. <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 20:53:00 GMT</pubDate>
 965. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/333.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 966. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De FBI is in bezit van de Iphone van de dader van de schietpartij in San Bernardino. Om deze telefoon uit te lezen vraagt de FBI of Apple een speciale versie van besturingssysteem iOS kan schrijven waarmee de inlogcode kan worden omzeild. Na tien verkeerde pogingen wist het toestel namelijk alle data. Apple wil de FBI echter niet helpen.&lt;/p&gt;
 967. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Apple en de FBI benaderen het probleem vanuit verschillende invalshoeken. Waar het Apple gaat om het beschermen van de privacy, gaat het de FBI om de veiligheid. Apple stelt namelijk dat als de aangepaste software in verkeerde handen komt, de gegevens van honderden miljoenen iPhone-gebruikers mogelijk op straat komen te liggen. Want als er een &quot;geheim achterdeurtje&quot; moet worden gemaakt via het besturingssysteem, kan in theorie iedere kwaadwillende toegang krijgen tot iedere Iphone. Dit is een sterk staaltje framing. Want natuurlijk zullen er weinig mensen zijn die het prettig vinden als anderen via een achterdeurtje &lt;em&gt;mogelijk&lt;/em&gt; toegang hebben tot hun Iphone. Maar er hoeft ook helemaal geen achterdeurtje te worden gemaakt. Het gaat nu alleen om die ene Iphone van de dader. Deze kan worden ontsloten door alleen op deze iPhone een aangepast besturingssysteem te zetten waarbij bijvoorbeeld de wachtwoord controle wordt omzeild of het aantal inlog pogingen onbegrensd is. Dat kan dus buiten alle andere Iphones om. Vergelijk het met een goochelaar die een bewerkte beker heeft van de op het oog zelfde beker die wij thuis in de kast hebben staan. Hierdoor kan hij de truc wel uitvoeren en wij niet. Dat heet specifiek maatwerk en dit is wel iets anders dan de massaproductie waar Apple nu mee bekend is.&lt;/p&gt;
 968. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Apple is wel zeer principieel in deze zaak en mag wel wat meer pragmatisch zijn. Of gaat het hier om ingesleten wantrouwen tussen Apple en de Amerikaanse overheid?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 969. <category>Big data</category>
 970. </item>
 971. <item>
 972. <title>Reflectie in het (hoger) onderwijs</title>
 973. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Reflectie-in-het-(hoger)-onderwijs/695.html</link>
 974. <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 22:20:00 GMT</pubDate>
 975. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/39.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;331&quot; height=&quot;230&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 976. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor iedere opleiding maar zeker voor een hoger beroeps opleiding, is het een uitdaging om de veranderingen in de maatschappij bij te benen. Een opleiding staat in deze tijd als het ware voor de taak omstudenten op te leiden:&lt;/p&gt;
 977. &lt;ul&gt;
 978. &lt;li&gt;Voor banen die nog niet bestaan&lt;/li&gt;
 979. &lt;li&gt;Met technieken die nog niet zijn uitgevonden&lt;/li&gt;
 980. &lt;li&gt;Om uitdagingen aan te gaan die we nog niet kennen&lt;/li&gt;
 981. &lt;/ul&gt;
 982. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan gaat het meer om:&lt;/p&gt;
 983. &lt;ul&gt;
 984. &lt;li&gt;Ontwikkelen dan klaarstomen&lt;/li&gt;
 985. &lt;li&gt;Voorbereiden op het leven dan voorbereiden op werk&lt;/li&gt;
 986. &lt;li&gt;Trainen op het onverwachte dan trainen op routine&lt;/li&gt;
 987. &lt;/ul&gt;
 988. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De traditionele manier van opleiden schiet dan tekort. Het is noodzakelijk om studenten &quot;te leren om te leren&quot;. In een dergelijke leeromgeving wordt (zelf) reflectie nog relevanter. Het is goed als een opleiding daarbij bewust is dat het niet alleen gaat om:&lt;/p&gt;
 989. &lt;ul&gt;
 990. &lt;li&gt;kwalificatie (bijbrengen kennis en vaardigheden)&lt;/li&gt;
 991. &lt;/ul&gt;
 992. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar ook om&lt;/p&gt;
 993. &lt;ul&gt;
 994. &lt;li&gt;persoonlijke vorming (subjectwording)&lt;/li&gt;
 995. &lt;li&gt;socialisatie (lid worden van een gemeenschap) van de student.&lt;/li&gt;
 996. &lt;/ul&gt;
 997. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hierbij mag niet worden vergeten dat studenten vaak heel goed op de hoogte zijn van de gebruiksmogelijkheden van ICT, en dan met name de social media. Zo is deze generatie jongeren de eerste generatie die meer weet over een essentieel onderdeel van de samenleving dan de generatie daarvoor. Dit biedt een opleiding mogelijkheden en kansen.&lt;/p&gt;
 998. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens wringt het primair proces in het onderwijs nog vaak binnen de eigen organisatie omdat het&lt;/p&gt;
 999. &lt;ul&gt;
 1000. &lt;li&gt;Gevangen zit in een systeem en structuur:&lt;/li&gt;
 1001. &lt;ul&gt;
 1002. &lt;li&gt;Standaardisering &lt;/li&gt;
 1003. &lt;li&gt;Efficiency kramp&lt;/li&gt;
 1004. &lt;/ul&gt;
 1005. &lt;li&gt;Met een overhead aan regelingen&lt;/li&gt;
 1006. &lt;li&gt;Met wantrouwen en controle&lt;/li&gt;
 1007. &lt;li&gt;En onder het bewind van ondersteunende diensten&lt;/li&gt;
 1008. &lt;/ul&gt;
 1009. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Reflectie&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1010. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;Faute maake mach&quot; maar als twee keer dezelfde fout wordt gemaakt is onvoldoende geleerd. En leren van fouten doe je door te reflecteren. Vandaar dat reflectie een belangrijk onderdeel van een curriculum van een (hoger) beroeps opleiding hoort te zijn. Zoals zelfreflectie een belangrijke competentie van een professional is. Ook van de junior professional die zojuist met een diploma de school uit loopt. Het hoort bij de professionele vaardigheden. Bij reflectie staan de volgende twee vragen centraal:&lt;/p&gt;
 1011. &lt;ol&gt;
 1012. &lt;li&gt;wat heb ik gedaan? en&lt;/li&gt;
 1013. &lt;li&gt;hoe heb ik dit gedaan?&lt;/li&gt;
 1014. &lt;/ol&gt;
 1015. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan moet er dus een norm zijn waar je het resultaat, al of niet met de hulp van anderen, aan kunt toetsen. Deze norm is context afhankelijk (schooleisen, projectgroep, priv&amp;eacute;) en kan wisselen in de tijd.&lt;/p&gt;
 1016. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Reflectie gaat dus in de kern over waar je staat ten opzichte van een bepaald (leer)doel. Om je positie ten opzichte van dat leerdoel te bepalen moet je wel weten waar je nu staat. Het gaat dan om zelfkennis: wat kan ik goed, wat doe ik minder? Wat wil ik graag en waar loop ik warm voor? Dit kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht met een SWOT-analyse over jezelf.&lt;/p&gt;
 1017. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als je weet waar je heen wilt ('daar' waar het leerdoel is) en waar je staat ('hier') is vervolgens de vraag &quot;hoe kom je van 'hier' naar 'daar'?&quot;. Daar ligt van oudsher het domein van een opleiding.&lt;/p&gt;
 1018. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij reflectie kan een onderscheid worden gemaakt in eerste orde en tweede orde reflectie. Persoonlijke reflectie hoort bij de eerste orde. Als het gaat om de bijdrage aan het geheel, zoals een project, de organisatie, de samenleving, gaat het om tweede orde reflectie. Denk dan aan vragen als:&lt;/p&gt;
 1019. &lt;ul&gt;
 1020. &lt;li&gt;waar wil de organisatie of het project naar toe?&lt;/li&gt;
 1021. &lt;li&gt;hoe passen mijn activiteiten daarin?&lt;/li&gt;
 1022. &lt;li&gt;hoe dragen ze bij aan het 'grote plaatje'?&lt;/li&gt;
 1023. &lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1024. <category>onderwijs</category>
 1025. </item>
 1026. <item>
 1027. <title>Tegenlicht Meetup: Onderwijs</title>
 1028. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-51.html</link>
 1029. <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 11:04:00 GMT</pubDate>
 1030. <description>Nextstep onderwijs: het waarom van onderwijs met Claire Boonstra.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1031. <category>Agenda</category>
 1032. </item>
 1033. <item>
 1034. <title>Meetup over vluchtelingen</title>
 1035. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-52.html</link>
 1036. <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:39:00 GMT</pubDate>
 1037. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1038. <category>Agenda</category>
 1039. </item>
 1040. <item>
 1041. <title>Transparantie</title>
 1042. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Transparantie/694.html</link>
 1043. <pubDate>Sat, 06 Feb 2016 20:06:00 GMT</pubDate>
 1044. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;../blogimage/166.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1045. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In NRC schrijft Christiaan Weijts &quot;i&lt;em&gt;n een transparante samenleving maakt vertrouwen plaats voor verdachtmaking, wantrouwen en achterdocht&lt;/em&gt;&quot; en om dat kracht bij te zetten gaat hij verder &quot;&lt;em&gt;meer transparantie zorgt voor meer vertrouwen in de politiek. De absolute kolder van die redenatie is het gemakkelijkst aan te tonen door haar naar je eigen slaapkamer te verplaatsen. Eis vanavond eens inzage in alle sms&amp;rsquo;jes van je partner, verhoor hem of haar onder ede, en je zult merken hoe opvallend snel het vertrouwen en daarmee de bodem onder je hele relatie wegklettert&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 1046. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Weijts gaat er al bij voorbaat van uit dat je 'belastend' materiaal vindt als je inzage in de sms'jes krijgt. Vanuit deze houding 'bewijst' hij zijn gelijk. Maar het is een cirkelredenatie. Wat hij wel laat zien is dat hij wantrouwend van aard is en uitgaat van het slechte in de mens. Zelfs als dat je partner is. Het is in de termen van McGregor Theory X: de mens is lui, niet te vertrouwen en moet gecontroleerd worden. Je kunt ook redeneren dat als je al inzage eist en blijkt dat er geen belastend materiaal boven water komt, dit juist vertrouwen geeft. Daarnaast is het hopelijk een aanzet tot zelfreflectie.&lt;/p&gt;
 1047. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ergo: transparantie is en blijft een natuurlijke manier om verantwoording af te leggen en vertrouwen te verdienen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1048. <category>Communicatie</category>
 1049. </item>
 1050. <item>
 1051. <title>Creativiteit in organisaties</title>
 1052. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Creativiteit-in-organisaties/693.html</link>
 1053. <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 10:54:00 GMT</pubDate>
 1054. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/195.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1055. &lt;p&gt;De omgeving waar een organisatie in functioneert is turbulent:&lt;/p&gt;
 1056. &lt;ul&gt;
 1057. &lt;li&gt;Kennis veroudert snel&lt;/li&gt;
 1058. &lt;li&gt;Levenscycli van diensten en producten zijn kort&lt;/li&gt;
 1059. &lt;li&gt;Grenzen van markten verschuiven&lt;/li&gt;
 1060. &lt;li&gt;Arbeidsrelaties zijn in beweging&lt;/li&gt;
 1061. &lt;li&gt;Concurrenten komen uit onverwachte hoek&lt;/li&gt;
 1062. &lt;li&gt;Steeds weer nieuwe technologie&amp;euml;n tuimelen over elkaar heen&lt;/li&gt;
 1063. &lt;/ul&gt;
 1064. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In deze turbulentie moet een organisatie zich afvragen hoe ze succesvol kan zijn en blijven. Wendbaarheid, de mate waarin een bedrijf zich kan aanpassen, is dan een kritische succesfactor. Het gaat dan om het steeds weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld marketing, samenwerken, kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de motivatie van medewerkers. Voor het signaleren en uitdenken van deze mogelijkheden is creativiteit nodig.&lt;/p&gt;
 1065. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Langs drie lijnen kan een organisatie hier voor zorgen:&lt;/p&gt;
 1066. &lt;ol&gt;
 1067. &lt;li&gt;Scheppen van een creatief klimaat&lt;/li&gt;
 1068. &lt;li&gt;Stimuleren van creatief denken&lt;/li&gt;
 1069. &lt;li&gt;Signaleren en evalueren van idee&amp;euml;n&lt;/li&gt;
 1070. &lt;/ol&gt;
 1071. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;1. Scheppen van een creatief klimaat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1072. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De bedrijfscultuur nodigt uit tot het kennisnemen van idee&amp;euml;n. Medewerkers krijgen tijd en ruimte om idee&amp;euml;n op te doen en met elkaar uit te wisselen. Mislukkingen bestaan niet maar worden gezien als kansen om te leren. Al is het om te weten hoe het &lt;em&gt;niet&lt;/em&gt; moet.&lt;/p&gt;
 1073. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2. Stimuleren van een creatief klimaat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1074. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Uitgangspunt is dat iedereen creatief kan zijn. Dit wordt aangewakkerd als er ruimte is om buiten de kaders te denken. Door dit &quot;out-of-the-box&quot; denken kunnen aan klanten maatoplossingen worden geleverd terwijl de tijd, het geld en de menskracht beperkt is. Dan kan de kwaliteit, als resultante van effectiviteit, nog meer omhoog. Technieken om ingesleten denkpatronen te verlaten zijn mindmapping, lateraal denken en brainstorming.&lt;/p&gt;
 1075. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;3. Signaleren en evalueren van idee&amp;euml;n&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1076. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het plaatsen van de aloude idee&amp;euml;nbus maakt het proces zichtbaar. Maar het is niet voldoende. Om duurzaam concurrentie voordeel te bereiken kunnen ook heldere doelen worden geformuleerd:&lt;/p&gt;
 1077. &lt;ul&gt;
 1078. &lt;li&gt;Iedere medewerker komt met tenminste 2 nieuwe idee&amp;euml;n per maand,&lt;/li&gt;
 1079. &lt;li&gt;40% van de omzet komt van producten en diensten die de laatste 2 jaar zijn ontwikkeld,&lt;/li&gt;
 1080. &lt;li&gt;10% van de tijd mag een medewerker met wat anders dan de eigenlijke taken bezig zijn&lt;/li&gt;
 1081. &lt;/ul&gt;
 1082. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit vraagt om een transparante cultuur.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1083. <category>Leiderschap</category>
 1084. </item>
 1085. <item>
 1086. <title>Geen elfstedentocht</title>
 1087. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Geen-elfstedentocht/692.html</link>
 1088. <pubDate>Sat, 23 Jan 2016 22:37:00 GMT</pubDate>
 1089. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/350.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1090. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er komt dit jaar weer geen elfstedentocht. En deze zal er ook nooit meer komen zolang we blijven streven naar economische groei vastgelegd in het Bruto Binnenlands Product (BBP). Zoals Robert Kennedy in 1968 al zei: &quot;het BBP meet veel behalve wat er echt toe doet in het leven&quot;:&lt;/p&gt;
 1091. &lt;ul&gt;
 1092. &lt;li&gt;
 1093. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 1094. &lt;p&gt;En zo kan het dat een milieuramp het BBP laat stijgen. Hoewel de ramp desastreus is voor de natuur, zorgt het wel voor economische activiteit zoals opvang in ziekenhuizen en schoonmaken van de omgeving. Hierdoor verdienen organisaties aan de ramp en stijgt dus het BBP.&lt;/p&gt;
 1095. &lt;/div&gt;
 1096. &lt;/li&gt;
 1097. &lt;li&gt;
 1098. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 1099. &lt;p&gt;Hetzelfde geldt voor groei gebaseerd op het gebruik van fossiele energie. Deze vorm van energie zorgt voor opwarming van de aarde waardoor bijvoorbeeld het poolijs smelt. Op de korte termijn is dit economisch gunstig omdat de vaarroutes korter worden en dus stijgt het BBP. Dat dit op de lange termijn betekent dat we de aarde uitputten en Nederland onder water dreigt te lopen, speelt geen enkele rol bij het berekenen van het BBP.&lt;/p&gt;
 1100. &lt;/div&gt;
 1101. &lt;/li&gt;
 1102. &lt;li&gt;
 1103. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook de deeleconomie past niet goed bij de wijze waarop het BBP wordt berekend. Het delen van auto's, spullen en ruimte heeft gevolgen voor bedrijven die dit eerst verkochten. Het heeft een negatieve invloed op hun groei en dus op het BBP. Vrije keuze en gratis ruildiensten zijn niet in geld uit te drukken en tellen daarom niet mee in het BBP.&lt;/div&gt;
 1104. &lt;/li&gt;
 1105. &lt;/ul&gt;
 1106. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het gaat in de kern over het verschil tussen &lt;em&gt;welvaart&lt;/em&gt; en &lt;em&gt;welzijn&lt;/em&gt;. Bij welvaart gaat het over meer of minder uitgedrukt in harde euros. Bij welzijn gaat het om beter of slechter en dat is veel minder hard te meten. Laat staan dat de gevolgen voor de lange termijn worden meegewogen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1107. <category>duurzaamheid</category>
 1108. </item>
 1109. <item>
 1110. <title>&quot;Be the change you wish to see&quot;</title>
 1111. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/&quot;Be-the-change-you-wish-to-see&quot;/691.html</link>
 1112. <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 11:38:00 GMT</pubDate>
 1113. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/349.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1114. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij organisatieverandering gelden een aantal kritieke succesfactoren. Een van deze factoren is de voorbeeldfunctie. Veranderen gaat nu eenmaal gemakkelijker als je anderen om je heen de verandering ook ziet doormaken. En dat geldt vooral bij gedragsverandering. Zeker van het management mag hier een voortrekkersrol worden verwacht. Of zoals Gandhi ooit zei &quot;&lt;em&gt;Be the change you wish to see&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 1115. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Laatst kwam ik bij een organisatie waar recent het nieuwe werken is ingevoerd. In plaats van vaste werkplekken zijn er plekken gecreëerd voor het soort werk wat je op dat moment uitvoert. Natuurlijk gaat dat in het begin met vallen en opstaan. Het toe-eigenen van de sleutel van een locker die bestemd is voor gezamenlijk gebruik of iedere dag op dezelfde stilteplek zitten alsof het een privé kantoor betreft, kun je nog zien als kinderziektes. Met een briefje van het management op een tafel met de tekst &quot;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Deze tafel graag vrijhouden/vrijmaken voor het MT&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&quot; vliegt dit management gierend uit de bocht. Met dit gedrag is het nog een lange weg om van de verandering ook een verbetering te maken. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1116. <category>Communicatie</category>
 1117. </item>
 1118. <item>
 1119. <title>Vluchtelingen</title>
 1120. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vluchtelingen/690.html</link>
 1121. <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:29:00 GMT</pubDate>
 1122. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/348.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;225&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1123. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Volgens Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente moet de landelijke overheid maar beslissen waar nieuwe asielzoekerscentra's (AZC's) komen. Dit omdat het gemeenten nauwelijks lukt om extra opvangplaatsen te regelen, terwijl de instroom van vluchtelingen alleen maar zal toenemen.&lt;/p&gt;
 1124. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het klinkt logisch, als het op lokaal niveau niet lukt, dan moet het maar op boven lokaal niveau worden geregeld. Maar het gaat voorbij aan waar het eigenlijk om draait: de acceptatie van een AZC in de lokale gemeenschap. Vanuit Den Haag een AZC toewijzen maakt het werk voor de lokale bestuurders, met de burgemeesters voorop, ogenschijnlijk iets gemakkelijker. Zij kunnen er op wijzen dat ze ook maar een opdracht uitvoeren. Maar de weerstand onder de bevolking zal er niet minder om zijn. Inspraakavonden kunnen dan alleen nog maar over de invulling gaan en niet meer over de kwestie zelf. Dit voedt de frustratie dat inwoners niets meer te zeggen hebben omdat besluiten er &quot;van bovenaf&quot; gewoon worden doorgedrukt.&lt;/p&gt;
 1125. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is altijd beter om besluiten zo dicht mogelijk bij de inwoners te nemen. Zelfs als het daar wat lastig ligt. Centraal is al besloten dat Nederland vluchtelingen opneemt. Het gaat dan nog over de verdeling over het land. Laat iedere regio deze verdeling op bestuurlijk niveau bespreken. Sluit hierbij aan bij de al bestaande regionale samenwerkingsverbanden zodat verder wordt gekeken dan alleen de eigen gemeente. Vervolgens kan op politiek niveau, lokaal en dus dicht bij de inwoners, over het hoe, wat en waar worden gesproken.&lt;/p&gt;
 1126. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan moet het lokaal bestuur wel daadkrachtig zijn en mogelijkheden hebben om in te kunnen spelen op specifieke situaties. Daarnaast moet het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) niet blijven hangen in de efficiency kramp. Kijk niet alleen door de financi&amp;euml;le bril maar weeg ook de beleving van de inwoners mee en accepteer kleinschalige opvang. Daar zijn het lokaal bestuur en de lokale samenleving erg mee geholpen.&lt;/p&gt;
 1127. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En is dit gemakkelijk? Nee, natuurlijk niet! Daar ligt een uitdaging voor het lokaal bestuur.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1128. <category>samenleving</category>
 1129. </item>
 1130. <item>
 1131. <title>Sensibiliteit</title>
 1132. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Sensibiliteit/689.html</link>
 1133. <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 08:07:00 GMT</pubDate>
 1134. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/162.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1135. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In Zutphen is Loek Hermans voorgedragen als waarnemend burgemeester. Dat is dus dezelfde man die nog geen twee maanden geleden het voorzitterschap van de VVD fractie in de eerste kamer moest opgeven omdat de Ondernemingskamer vernietigend had geoordeeld over zijn functioneren bij de uiteindelijk failliet gegane thuiszorgorganisatie Meavita. De voordracht kwam van commissaris van de koning Cornielje. Ook VVD. Maar er was geen sprake van een exclusief VVD onderonsje uit het &quot;old boys&quot; netwerk want de voordracht werd gesteund door alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Zutphen.&lt;/p&gt;
 1136. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een inwoner van Zutphen begon een petitie tegen de voordracht die in korte tijd door 2000 mensen werd ondertekend. Dagblad de Stentor kwam met de stelling &quot;&lt;em&gt;Het is beter dat Loek Hermans uit het openbaar bestuur blijft&lt;/em&gt;’, waarop 6100 mensen, 95% van de stemmers, vóór stemde. En op de social media werd het niet meer rustig. Inmiddels ging de plaatselijke fractie van de SP toch twijfelen en na een gesprek met de fracties trok Hermans zich terug.&lt;/p&gt;
 1137. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat ontbreekt in deze kwestie is politieke sensibiliteit, een gevoel van wat leeft onder de inwoners. Hierdoor zijn de heren Cornielje en Hermans beschadigd maar relevanter is dat het vertrouwen in de lokale politiek een knauw heeft gekregen.&lt;/p&gt;
 1138. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zutphen staat niet op zichzelf. In bijvoorbeeld Geldermalsen, Steenbergen en Ede moest het lokaal bestuur onder druk van (een deel van) de inwoners terugkomen op een eerder ingenomen standpunt omtrent de opvang van vluchtelingen. Dit voedt de gedachte van een afstandelijk en angstig lokaal bestuur door een gebrek aan politieke sensibiliteit. Een slecht signaal.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1139. <category>Communicatie</category>
 1140. </item>
 1141. <item>
 1142. <title>Regie</title>
 1143. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Regie/688.html</link>
 1144. <pubDate>Mon, 21 Dec 2015 18:10:00 GMT</pubDate>
 1145. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/347.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1146. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week kreeg de Bossche wethouder van Son een jobstijding. Vanzelfsprekend is dit vreselijk nieuws dat je het liefst met familie en vrienden wil verwerken. Maar een bestuurder van een stad is wel een publiek figuur die in een (figuurlijk) glazen huis woont. Dan hoort er gecommuniceerd te worden: in goede en in slechte tijden. De wethouder hoeft dit natuurlijk niet zelf te doen, dat kan B&amp;amp;W samen met de communicatieafdeling heel goed voor haar rekening nemen. Maar daar ging het mis: de communicatie vanuit het stadhuis was niet adequaat en wat potsierlijk.&lt;/p&gt;
 1147. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente 's-Hertogenbosch streeft naar maximale transparantie. Dat was wat ik recent hoorde bij een bijeenkomst over de social media aanpak van de gemeente. Maar in het naar buiten brengen van de ziekte van de wethouder was het te lang stil. En als je stil bent geef je de regie uit handen en gaan verhalen een eigen leven leiden. Het Brabants Dagblad, naar eigen zeggen ingelicht door de wethouder zelf, kwam dan ook met het verhaal dat er druk zou zijn uitgeoefend op de wethouder om het slechte nieuws snel naar buiten te brengen. Een offici&amp;euml;le reactie van de burgemeester, voorzitter van het college van B&amp;amp;W, bleef aanvankelijk uit. De overige wethouders kwamen wel met een (eigen) communiqu&amp;eacute; waarin ze aangaven dat &quot;de werkelijkheid geheel anders is&quot; dan de berichtgeving van de krant. En daar reageerde de zieke wethouder dan weer op. Uiteindelijk kwam er op donderdag wel een offici&amp;euml;le verklaring vanuit het gemeentehuis. Zo werd de onduidelijkheid gevoed, kreeg het proces en niet de inhoud alle aandacht en werden nieuwe vragen opgeroepen:&lt;/p&gt;
 1148. &lt;ul&gt;
 1149. &lt;li&gt;Is er inderdaad door de burgemeester druk uitgeoefend op de zieke wethouder?&lt;/li&gt;
 1150. &lt;li&gt;En zo ja, waarom dan?&lt;/li&gt;
 1151. &lt;li&gt;Heeft dit dan ook iets te maken met de wat impulsieve manier van communiceren van de wethouder waardoor hij af en toe iets weg heeft van een 'ongeleid projectiel'?&lt;/li&gt;
 1152. &lt;li&gt;Waarom komen de wethouders met een eigen communiqu&amp;eacute; en spreken ze dus niet namens B&amp;amp;W, dus inclusief de burgemeester?&lt;/li&gt;
 1153. &lt;li&gt;Hoe zit het met de verdeling van taken van de wethouder?&lt;/li&gt;
 1154. &lt;li&gt;Wat betekent het 'tijdelijk neer leggen van de werkzaamheden' gezien het naar buiten gebrachte ziektebeeld van de wethouder?&lt;/li&gt;
 1155. &lt;/ul&gt;
 1156. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het adagium 'stil zitten als je geschoren wordt want anders vestig je alleen maar meer aandacht op de zaak' is iets uit de traditionele communicatieleer. Dat hoort bij een verkokerde, hi&amp;euml;rarchische maar ook verouderde wereld. In een nieuwe wereld, een wereld van Internet en social media en een maatschappelijk roep om transparantie, kun je maar beter direct naar buiten treden zodat je de regie naar je toe trekt en ongewenste verhalen kunt beperken of zelfs voorkomen.&lt;/p&gt;
 1157. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Door haar weifelend optreden heeft de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch een kans laten liggen. Ze lijkt nu haar publieke verantwoordelijkheid niet te erkennen of daarvoor weg te lopen. Hierdoor ontstaat het beeld van een naar binnen gericht bestuur waar alleen mensen die tot de &quot;inner circle&quot; behoren er toe doen. Dat wordt versterkt door een reconstructie in het Brabants Dagblad van zaterdag waar geput wordt uit sms berichten, telefoongesprekken en mailwisselingen tussen de bestuurders. Door op tijd een toelichting te geven had B&amp;amp;W veel onduidelijkheid kunnen voorkomen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1158. <category>Communicatie</category>
 1159. </item>
 1160. <item>
 1161. <title>Vluchten kan niet meer</title>
 1162. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-48.html</link>
 1163. <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 17:53:00 GMT</pubDate>
 1164. <description>Wat is het standpunt van GroenLinks in het vluchtelingenvraagstuk? Daarover wil de Europa Werkgroep van GroenLinks graag met GroenLinksers en belangstellenden en betrokken organisaties in gesprek. De werkgroep biedt de uitkomst van de gesprekken aan de GroenLinks politici aan. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1165. <category>Agenda</category>
 1166. </item>
 1167. <item>
 1168. <title>Sociale ongelijkheid</title>
 1169. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Sociale-ongelijkheid/686.html</link>
 1170. <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 09:31:00 GMT</pubDate>
 1171. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/97.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;533&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1172. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het kabinet heeft onlangs een brandbrief ontvangen van de wethouders financiën uit ruim 200 gemeenten. Zij maken zich zorgen over de bezuinigingen van het rijk. Gemeenten komen in de problemen met de uitvoering van regelingen zoals de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. De wethouders hebben lang tekorten met reserves kunnen opvangen maar nu zijn de grenzen bereikt.&lt;/p&gt;
 1173. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Waarschijnlijk zullen nog veel brandbrieven moeten worden verstuurd want er worden steeds meer taken en bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten en helaas blijven de financiën hier ver bij achter.&lt;/p&gt;
 1174. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er zal dus anders moeten worden gewerkt .... en slimmer. Dan gaat het over ‘smart city's'. Aan de hand van 'big data' is veel te voorspellen. Denk aan filevorming, griepgolven en bewegingen van de massa. Hier kunnen gemeenten veel meer mee doen. Hoe meer een gemeente weet hoe beter er maatwerk kan worden geleverd. En hoe meer maatwerk, hoe meer transparantie nodig is. En hoe meer transparantie, hoe minder inwoners bereid zijn om te betalen voor zaken waar ze niets aan hebben. Vergelijk het met verzekeringen die nu nog van gemiddelden uit gaan en waarbij de niet roker opdraait voor de kosten van de roker. Maar wat als jouw kosten en die van je drankzuchtige buurman inzichtelijk in kaart zijn gebracht?&lt;/p&gt;
 1175. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er gaat een nieuw soort solidariteit ontstaan. Solidariteit binnen groepen en niet per definitie tussen groepen. Groepen met een gelijke achtergrond gaan elkaar opzoeken en zo ontstaat een nieuwe verzuiling. Je ziet dit bij een broodfonds waar ZZP-ers samen hun verzekering regelen. Naast het zelfstandig ondernemerschap is vertrouwen in elkaar, transparantie en solidariteit een verbindend element. Ook bij het opwekken van duurzame energie vinden mensen elkaar op deze wijze.&lt;/p&gt;
 1176. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De uitdaging voor een gemeente is om er voor te zorgen dat iedere inwoner mee kan doen. En dat niet alleen selecte groepen, bijvoorbeeld groepen die goed thuis zijn in social media of zelfredzaam zijn, profiteren van elkaar. Dit leidt namelijk tot sociale ongelijkheid. Of zal het zo'n vaart niet lopen?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1177. <category>samenleving</category>
 1178. </item>
 1179. <item>
 1180. <title>Open koffie gemeente s-Hertogenbosch</title>
 1181. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-42.html</link>
 1182. <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:07:00 GMT</pubDate>
 1183. <description>De gemeente ’s-Hertogenbosch maakte dit jaar een stevige inhaalslag op sociale media. In het najaar van 2014 werden nieuwe ambities omgezet in een socialmediastrategie. Met geplande communicatie, meer interactie en sterke content met de nadruk op beeld. En ’s-Hertogenbosch neemt de medewerkers mee. Elke dag krijgen zij een overzicht van wat er on- en offline over de organisatie geschreven is. Zo werkt de gemeente aan een ambassadeursorganisatie, waarin voor het unieke digibuddyprogramma een belangrijke rol is weggelegd.
 1184.  
 1185. Erik Slofstra, socialmediastrateeg, vertelt hoe ’s-Hertogenbosch in één jaar tijd de populairste Nederlandse gemeente werd op Facebook. Hij illustreert de aanpak met sprekende voorbeelden. En hij neemt je mee in de nieuwste ontwikkelingen. Eric Visser en Sam Smies delen hun werkervaringen met social media.
 1186.  
 1187. Met deze Open Koffie willen we je in de gelegenheid stellen om met ons te praten over wat er veranderd is in dit enerverende jaar. Na afloop is er tot 18.30u voldoende gelegenheid om te netwerken en specifieke vragen te stellen, over o.a. de TamTams, het digibuddy-concept en webcare. Met een hapje en een drankje, uiteraard, zoals je dat van ons mag verwachten. We kijken er naar uit je te zien!&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1188. <category>Agenda</category>
 1189. </item>
 1190. <item>
 1191. <title>Tegenlicht Meetup: Het werk van morgen</title>
 1192. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-45.html</link>
 1193. <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:15:00 GMT</pubDate>
 1194. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1195. <category>Agenda</category>
 1196. </item>
 1197. <item>
 1198. <title>Fossielen</title>
 1199. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Fossielen/685.html</link>
 1200. <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 14:31:00 GMT</pubDate>
 1201. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/285.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1202. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In aanloop naar de klimaattop in Parijs was deze week een opmerkelijke beweging zichtbaar. Na organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en diverse actiegroepen die al heel lang hun zorgen over kolencentrales en fossiele brandstoffen kenbaar maken was er nu ook bredere steun. Uit de wetenschap kwam een oproep van professoren om de kolencentrales in Nederland te sluiten en uit minder voor de hand liggende hoek, die van de investeerders zoals de ING bank, verzekeraar Allianz en pensioenfonds ABP, kwam het bericht dat zij stoppen met de financiering van kolencentrales.&lt;/p&gt;
 1203. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook de tweede kamer kon niet achterblijven en onder aanvoering van PvdA en GroenLinks is er gediscussieerd over een klimaatwet en heeft het kabinet de opdracht gekregen om een plan te maken om de Nederlandse kolencentrales te sluiten. De VVD en het CDA gingen hier helaas niet in mee. Volgens hen zal het sluiten van de steenkoolmijnen leiden tot een hogere CO2 uitstoot. Een merkwaardige conclusie met een hoog &lt;em&gt;'kop in het zand'&lt;/em&gt; gehalte, vasthoudend aan bestaande belangen en weinig toekomstgericht.&lt;/p&gt;
 1204. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Uit de marketingwereld komt het model van Rogers. Hierin zijn de pioniers oftewel de 'early adopters' de groepen die in een vroeg stadium doorhebben dat er iets moet veranderen. Daarna komt de massa (majority) waarbij voorlopers en achterlopers worden onderscheiden. Pas daarna komen de achterblijvers waarbij het inzicht om te veranderen ontbreekt.&amp;nbsp;Hier lijken de VVD en het CDA zich in de discussie te bevinden. Rogers noemt deze groep 'laggards' maar in deze context is 'halsstarrigen' of wellicht 'fossielen' beter passend.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1205. <category>duurzaamheid</category>
 1206. </item>
 1207. <item>
 1208. <title>Algemene Ledenvergadering GroenLinks Brabant</title>
 1209. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-41.html</link>
 1210. <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 09:42:00 GMT</pubDate>
 1211. <description>De ledenvergadering bestaat uit 2 delen:
 1212.  
 1213. De ledenvergadering zelf is ’s-ochtends van 10.00 tot 13.00 uur.
 1214.  
 1215. Van 14.00 tot 16.00 uur is er een klimaatmarkt met en voor Brabantse lokale duurzame initiatieven en een klimaatdebat met prominente gasten uit politiek en bestuurlijk Nederland.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1216. <category>Agenda</category>
 1217. </item>
 1218. <item>
 1219. <title>Stadsgesprek</title>
 1220. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-44.html</link>
 1221. <pubDate>Tue, 24 Nov 2015 22:46:00 GMT</pubDate>
 1222. <description>Het Stadsgesprek heeft als onderwerp: ‘Vluchtelingen helpen? Kunnen we tot een genuanceerd oordeel komen?'&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1223. <category>Agenda</category>
 1224. </item>
 1225. <item>
 1226. <title>Managen van verwachtingen</title>
 1227. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Managen-van-verwachtingen/684.html</link>
 1228. <pubDate>Tue, 24 Nov 2015 22:10:00 GMT</pubDate>
 1229. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/346.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;387&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1230. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gisteren was het weer zo ver: problemen op het spoor. Vrijwel iedere week lees ik er wel over maar het was al een tijd geleden dat ik er zelf last van had. Gisteren dus wel. Op station 's-Hertogenbosch. Als ervaren reiziger weet ik: bij problemen op het spoor, zo snel mogelijk wegwezen van &quot;de plek des onheils&quot;. Dat betekent of weer naar huis of via een omweg naar de plaats van bestemming.&lt;/p&gt;
 1231. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat er gisteren aanvankelijk geen mogelijkheid was om via een omweg te reizen, heb ik maar eens van een afstandje naar de situatie gekeken. En dan valt me weer op hoe slecht de NS de problemen kan managen alsof het de eerste keer is dat zich een storing voordoet. Maar het gaat helaas al jaren mis. De NS is goed in het bijdragen aan de eigen chaos. Het blijft totaal onduidelijk wat achter de schermen wordt gedaan om het treinverkeer weer op gang te brengen en hoe lang de reizigers moeten wachten. De enige duidelijke communicatie is het omroepen dat &quot;&lt;em&gt;vanwege de overlast gratis koffie kan worden gehaald&lt;/em&gt;&quot;. Hier wordt massaal gebruikt van gemaakt en het zorgt er voor dat de meute even stil is.&lt;/p&gt;
 1232. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zichtbaar is ook de vertrektijd van de trein inclusief de melding &quot;komt over 5 minuten&quot; maar tegen de tijd dat die trein het station zou moeten binnenrijden is de vertrektijd op het bord alweer gewijzigd in die van de volgende trein. En dat gaat zo een paar keer achterelkaar door. Dit draagt bij aan&amp;nbsp;de onzekerheid en roept irritatie op.&lt;/p&gt;
 1233. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na 3 kwartier wordt omgeroepen dat er bussen worden ingezet en dat de wachtenden zich naar een bepaalde plek kunnen begeven. Niet dat die bussen daar al klaar staan. Op de aangewezen plek zwelt de groep aan maar omdat nadere informatie ontbreekt zie je ook mensen de groep weer verlaten om hun eigen plan te trekken. Na 20 minuten komen 2 mannen met beveiligingshesjes aanlopen. Ze zeggen niets, ze openen een hek, ze verdwijnen daar achter en ze sluiten het hek. Geen informatie, niets!&lt;/p&gt;
 1234. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoe het is afgelopen weet ik niet. Zodra ik hoorde dat de trein naar Nijmegen weer reed ben ik daar ingestapt om via een omweg en uren te laat alsnog mijn bestemming Utrecht te bereiken.&lt;/p&gt;
 1235. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vandaag waren er weer problemen en stond een trein een tijd lang stil in een weiland. Mensen pikten het niet om gelaten en onwetend te moeten wachten, namen het heft in eigen handen en braken ondanks waarschuwingen van de conducteur uit de trein. Helemaal fout maar ik kan het zo goed begrijpen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1236. <category>Communicatie</category>
 1237. </item>
 1238. <item>
 1239. <title>Struikelend leren</title>
 1240. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Struikelend-leren/683.html</link>
 1241. <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 20:13:00 GMT</pubDate>
 1242. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/345.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;In een &lt;a title=&quot;Eddie Obeng&quot; href=&quot;https://www.ted.com/talks/eddie_obeng_smart_failure_for_a_fast_changing_world?language=nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;TED-talk&lt;/a&gt; legt Eddie Obeng uit dat de wereld sneller verandert dan de meeste mensen kunnen leren. Het leervermogen volgt een lineaire lijn, veranderingen een exponenti&amp;euml;le. Voorbij het punt waar de exponenti&amp;euml;le lijn de lineaire lijn passeert begint volgens Obeng 'the World after Midnight'. In deze wereld, waar de regels van de oude wereld niet meer voldoen, kunnen we alleen door slim te falen veranderingen bijbenen.&lt;/p&gt;
 1243. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Om sneller te leren moeten we durven om te gaan met onzekerheden. Ik noem dit struikelend leren: uitproberen, risico&amp;rsquo;s nemen, het bekende loslaten, starten met experimenten, delen van kennis. Het gaat dan niet meer om lineair leren met eenduidige antwoorden op vragen maar om explorerend leren waarbij onvermijdelijk fouten worden gemaakt. We zijn dit echter niet gewend want in de oude wereld geldt dat als je een fout maakt je hebt gefaald. Dit nodigt niet uit om uit je comfortzone te komen en dus doe je al snel wat je altijd al deed. Maar dit is wel funest voor innovatie. Nieuwsgierigheid brengt je op 'onbekende' plekken waar je vervolgens steeds die zaken uitpikt waarvan je denkt dat je er wat mee kunt en niet alleen waarvan je zeker weet dat je er iets mee kunt.&lt;/p&gt;
 1244. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Door het oude denken te gebruiken in de nieuwe wereld is de kans groot dat de 'oplossingen' van vandaag de problemen van morgen zijn. Hier ligt nadrukkelijk een uitdaging voor opleidingen waar leren nog vaak iets collectiefs, lineair en hi&amp;euml;rarchisch is in plaats van explorerend en afgestemd op het individu.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1245. <category>onderwijs</category>
 1246. </item>
 1247. <item>
 1248. <title>Nieuwscafe073</title>
 1249. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-40.html</link>
 1250. <pubDate>Mon, 02 Nov 2015 22:41:00 GMT</pubDate>
 1251. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1252. <category>Agenda</category>
 1253. </item>
 1254. <item>
 1255. <title>Tegenlicht Meetup: TTIP</title>
 1256. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-36.html</link>
 1257. <pubDate>Thu, 29 Oct 2015 20:22:00 GMT</pubDate>
 1258. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1259. <category>Agenda</category>
 1260. </item>
 1261. <item>
 1262. <title>Nederland Kantelt</title>
 1263. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Nederland-Kantelt/682.html</link>
 1264. <pubDate>Tue, 20 Oct 2015 16:45:00 GMT</pubDate>
 1265. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/89.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1266. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het kabinet heeft een prima stukje paniekvoetbal laten zien bij de opvang van vluchtelingen. Eerst de andere kant op kijken want &quot;&lt;em&gt;Nederland ligt niet aan de Middellandse zee&lt;/em&gt;&quot;, en daarna het nemen van besluiten voor zich&amp;nbsp;uitschuiven. Maar de stroom vluchtelingen stopt niet. Die komt op een goed moment toch massaal aan in ons land.&lt;/p&gt;
 1267. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Natuurlijk kon je dat zien aankomen maar als je hiervoor de ogen sluit, kan het gebeuren dat je niet klaar bent als het zover is. En dan moet een sporthal ineens worden geconfiskeerd zodat niets vermoedende sporters niet meer kunnen sporten. Of een dorp moet twee keer zoveel vluchtelingen opnemen en hiermee worden ze niet alleen overvallen, ze worden ook overruled. Om nog maar te zwijgen over de vluchtelingen zelf die om de 72 uur weer een ander stukje Nederland te zien krijgen, op weg naar een nieuwe noodopvang.&lt;/p&gt;
 1268. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Door de aanvankelijke inertie liet het kabinet een kans om pro-actief te besturen voorbijgaan zodat nu alleen nog maar achter de feiten aan wordt gelopen. Hiermee is de&amp;nbsp;regie uit handen gegeven en&amp;nbsp;degradeert het kabinet zichzelf tot een reactief bestuur. En nog belangrijker, ze kweken een slechte basis voor begrip en cre&amp;euml;ren een podium voor de PVV.&lt;/p&gt;
 1269. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het merendeel van de mensen staat open om vluchtelingen op te nemen maar overval ze niet en zorg voor regie, co&amp;ouml;rdinatie en communicatie. Wegkijken, onzichtbaar zijn en als het spannend wordt en uit de hand dreigt te lopen &lt;em&gt;geen leiderschap&lt;/em&gt; tonen, doet de zaak geen goed. En daar hebben gemeenten, waar de feitelijke uitvoering plaatsvindt, veel last van.&lt;/p&gt;
 1270. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mensen pikken dit niet langer en nemen steeds meer zelf het heft in handen. Zo organiseren zij op hun eigen manier wel de steun aan de vluchtelingen. Het zal dan ook niet lang meer duren tot Nederland kantelt. Dan verschijnt een speler die de individuele krachten bundelt en de (landelijke) politiek doet opschudden zoals bijvoorbeeld Uber dat deed in de taxiwereld en Airbnb in de hotelwereld.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1271. <category>Leiderschap</category>
 1272. </item>
 1273. <item>
 1274. <title>Groen café </title>
 1275. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-38.html</link>
 1276. <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:39:00 GMT</pubDate>
 1277. <description>Over de moeraspachter&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1278. <category>Agenda</category>
 1279. </item>
 1280. <item>
 1281. <title>Lezing: Gelukkig in een nieuwe tijd</title>
 1282. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-35.html</link>
 1283. <pubDate>Sun, 27 Sep 2015 23:53:00 GMT</pubDate>
 1284. <description>Veel mensen realiseren zich pas op hun sterfbed dat geluk een keuze is. Liever dan te kiezen, blijven we hangen in oude patronen en gewoontes van de vertrouwde ‘comfort zone’. De angst voor verandering maakt dat mensen zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen doen alsof ze gelukkig zijn. Maar verandering is nu juist wat ons te wachten staat: we leven niet zozeer in een tijd van verandering, maar meer nog in een verandering van tijdperk. De vraag die centraal staat in deze lezing is: “Hoe kun je in deze turbulente tijd gelukkig zijn?”.
 1285. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen zetten we in 45 minuten de eerste stappen naar geluk in de nieuwe tijd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1286. <category>Agenda</category>
 1287. </item>
 1288. <item>
 1289. <title>Lezing: Gelukkig in een nieuwe tijd</title>
 1290. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-34.html</link>
 1291. <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 18:23:00 GMT</pubDate>
 1292. <description>Veel mensen realiseren zich pas op hun sterfbed dat geluk een keuze is. Liever dan te kiezen, blijven we hangen in oude patronen en gewoontes van de vertrouwde ‘comfort zone’. De angst voor verandering maakt dat mensen zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen doen alsof ze gelukkig zijn. Maar verandering is nu juist wat ons te wachten staat: we leven niet zozeer in een tijd van verandering, maar meer nog in een verandering van tijdperk. De vraag die centraal staat in deze lezing is: “Hoe kun je in deze turbulente tijd gelukkig zijn?”.
 1293. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen zetten we in 45 minuten de eerste stappen naar geluk in de nieuwe tijd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1294. <category>Agenda</category>
 1295. </item>
 1296. <item>
 1297. <title>Changemakers</title>
 1298. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-37.html</link>
 1299. <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 00:06:00 GMT</pubDate>
 1300. <description>Bijeenkomst van changemakers073. Dit is het pitchpodium voor Bossche verschilmakers en lokale overheden, instellingen en bedrijven die deze verschilmakers zoeken. Changemakers073 verbindt bestaande netwerken en platforms&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1301. <category>Agenda</category>
 1302. </item>
 1303. <item>
 1304. <title>Opening parlementair jaar</title>
 1305. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-33.html</link>
 1306. <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 21:18:00 GMT</pubDate>
 1307. <description>Het bestuur van GroenLinks Den Bosch nodigt alle leden en vrienden van uit voor de opening van het parlementaire jaar en de afsluiting van de vakantieperiode. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1308. <category>Agenda</category>
 1309. </item>
 1310. <item>
 1311. <title>Bent u ook zo bang?</title>
 1312. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Bent-u-ook-zo-bang?/681.html</link>
 1313. <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 11:00:00 GMT</pubDate>
 1314. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/341.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;Veel gemeenten zijn bezig (of zouden bezig moeten zijn) met big data. Het gaat dan om het genereren, gebruiken, ontsluiten en analyseren van verzamelde gegevens. Een gemeente verzameld veel en uiteenlopende gegevens. Van verlichting, eigenaarschap en groenvoorziening tot een overzicht waar woninginbraken zijn gepleegd, waar fietsen zijn gestolen en waar vernielingen hebben plaatsgevonden. Het loont dan om deze data te analyseren en te kijken of er voorspellende waarde aan gegeven kan worden zodat gericht actie kan worden ondernomen.&lt;/p&gt;
 1315. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar&amp;nbsp;met al die verzamelde gegevens kan nog veel meer. De wet en regelgeving loopt hier nog een beetje op achter. Hoe zit het dan met de privacy. Wie zegt dat gemeenten hier goed mee omgaan?&lt;/p&gt;
 1316. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Uit de communicatie psychologie komt het Johari venster. Dit venster bestaat uit 4 kwadranten:&lt;/p&gt;
 1317. &lt;ul&gt;
 1318. &lt;li&gt;
 1319. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De &lt;em&gt;open&lt;/em&gt; ruimte, die is aan u en anderen bekend,&lt;/div&gt;
 1320. &lt;/li&gt;
 1321. &lt;li&gt;
 1322. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De &lt;em&gt;blinde vlek&lt;/em&gt;, die is bekend aan anderen, maar niet aan u,&lt;/div&gt;
 1323. &lt;/li&gt;
 1324. &lt;li&gt;
 1325. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het &lt;em&gt;onbekende&lt;/em&gt; gebied, dat is zowel voor u als voor anderen onbekend,&lt;/div&gt;
 1326. &lt;/li&gt;
 1327. &lt;li&gt;
 1328. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het &lt;em&gt;verborgen&lt;/em&gt; gebied, dat u bewust verborgen houdt voor anderen.&lt;/div&gt;
 1329. &lt;/li&gt;
 1330. &lt;/ul&gt;
 1331. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het zal toch niet zo ver komen dat het onbekende gebied tot het verleden gaat behoren omdat gemeenten meer over ons weten dan wij over onszelf of dat het verborgen gebied niet meer bestaat omdat de gemeente meer van ons weet dan we kwijt willen? Of loopt het allemaal niet zo'n vaart en ben ik voor niets zo bang?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1332. <category>Big data</category>
 1333. </item>
 1334. <item>
 1335. <title>Het zand in de machine</title>
 1336. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Het-zand-in-de-machine/680.html</link>
 1337. <pubDate>Wed, 26 Aug 2015 22:23:00 GMT</pubDate>
 1338. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/340.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1339. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De Nationale ombudsman heeft een vernietigend rapport geschreven over de invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het menselijk belang is volgens hem op alle fronten uit het oog verloren. Omdat dit niet de eerste keer is dat een ingrijpende verandering gepaard gaat met veel problemen schetst de ombudsman een beeld van een overheid die maar niet leert van eerder gemaakte fouten.&lt;/p&gt;
 1340. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De ombudsman schrijft dat bij de start van de invoering alle deelnemers van goede wil waren. Het menselijke belang stond in het vizier van alle spelers maar het verzandde steeds meer in verstikkende regelgeving. Hierdoor is de dagelijkse praktijk steeds meer op de achtergrond komen te staan.&lt;/p&gt;
 1341. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is helaas zoals het zo vaak gaat bij grote veranderingen. Er wordt begonnen met de beste intenties maar het verzand al snel in gerommel omdat het oorspronkelijke systeem niet flexibel genoeg is om praktijk problemen op te vangen. De systemen worden ontworpen door mensen op stafafdelingen die ver van de praktijk staan. Ze hebben wel een kijk op de praktijk maar dat is een theoretische kijk. Dat is de praktijk zoals het zou kunnen als iedereen zich voorspelbaar, als het ware als een machine, gedraagt. En er wordt niet altijd aan gedacht, zeker in het publieke domein, om de mensen in het werkveld te betrekken bij het ontwerp. Op de werkvloer blijkt het systeem echter nauwelijks te werken omdat daar moet worden omgegaan met onverwachte gebeurtenissen. Daar wringt de &lt;em&gt;systeemwereld&lt;/em&gt; met de &lt;em&gt;leefwereld&lt;/em&gt;. De regelgeving geeft dan weliswaar duidelijkheid maar ook starheid. Alle flexibiliteit wordt uit het systeem gehaald. Als blijkt dat de door de stafafdeling ontworpen ideale werkomgeving in de praktijk niet werkt volgt de bekende reflex van nog meer regels. Deze cumulatie van regel op regel werkt als zand in de machine. Het zorgt voor een ondoordringbare spaghetti aan regels. Hiermee cre&amp;euml;er je een onwerkbare situatie.&lt;/p&gt;
 1342. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Niet dat de leefwereld krakend tot stilstand komt! De professionals in de praktijk vinden steeds weer 'bypasses' om toch zo goed en zo kwaad als het kan tot uitvoering of oplossingen te komen. Maar dat gebeurt dan wel meer ondanks het systeem dan dankzij het systeem.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1343. <category>samenleving</category>
 1344. </item>
 1345. <item>
 1346. <title>De burgemeester van Rosmalen </title>
 1347. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-burgemeester-van-Rosmalen-/679.html</link>
 1348. <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 14:26:00 GMT</pubDate>
 1349. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/339.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;98&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1350. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wethouder van Son is in de problemen geraakt omdat hij ongenuanceerd, lees met krachttermen, via Twitter zijn kritiek heeft geuit op een journalist. Het schijnt niet te passen binnen het &lt;em&gt;'gebruikersbeleid sociale media'&lt;/em&gt; van bestuurlijk Den Bosch en nu is hij op het matje geroepen. Dan gaat het over of hij zich heeft gehouden aan dit beleid.&lt;/p&gt;
 1351. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Interessanter is dat via het officiële Twitter account van de gemeente Den Bosch namens van Son een soort van excuus tweet is verzonden. Maar via zijn eigen Twitter account meldde van Son &quot;mijn account blijkt al uren te zijn gehacked en gemanipuleerd&quot;. Als van Son wel degelijk zelf de ongenuanceerde &lt;a title=&quot;tweet&quot; href=&quot;http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/wethouder-den-bosch-moet-op-matje-komen-na-twitter-rel-1.5153684&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;'krachtterm tweet'&lt;/a&gt; heeft verzonden, en het excuus doet dit vermoeden, en hij aan de andere kant suggereert dat zijn account is gehacked, dan is hij niet meer te handhaven als wethouder. Hij heeft dan gelogen. Een politieke doodzonde. Dan ontbreekt het vertrouwen.&lt;/p&gt;
 1352. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zal er een fractie in de gemeenteraad opstaan die hier vragen over stelt of er een debat over aanvraagt?&lt;/p&gt;
 1353. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En of zijn vertrek dan erg is? Ach, Van Son is lastig te betrappen op een brede kijk op de samenleving. Dat hoeft ook niet want die samenleving is in zijn werkelijkheid niet groter dan Rosmalen. En dat is een voordeel als je lid bent van een partij met de naam Rosmalens Belang. Door 'te wheelen en te dealen' voor de inwoners van Rosmalen kun je als een dorpsheld over het dorpsplein lopen. Maar de bevestiging die je daar steeds weer krijgt kan de kijk op de werkelijkheid ook vertroebelen. Dan waan je je snel een soort van Zonnekoning. Dat geeft problemen in het stadsbestuur omdat het verzorgingsgebied van een wethouder wel iets groter is dan het dorpsplein.&lt;/p&gt;
 1354. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Van Son profileert zich graag als het &quot;ik zeg wat ik denk&quot; type. Daarom uit hij zich wel vaker ongezouten en ongenuanceerd. Wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon. Als raadslid kon dat goed, als wethouder en dus vertegenwoordiger van de gemeente kan dat een stuk minder. Voor een wethouder is 'gevoel voor de context' een belangrijke competentie. Dat lijkt van Son te missen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1355. <category>Den Bosch</category>
 1356. </item>
 1357. <item>
 1358. <title>Gevolgenethiek</title>
 1359. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Gevolgenethiek/678.html</link>
 1360. <pubDate>Sat, 18 Jul 2015 17:33:00 GMT</pubDate>
 1361. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/20.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1362. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onlangs was er commotie omdat een motoragent een arrestant op nogal opvallende wijze meenam naar het bureau. De arrestant moest, vastgeketend aan de motor, op een drafje meelopen naast de rijdende agent. Het ging niet om een alternatieve straf maar om een oplossing voor het probleem waar de agent voor stond: &quot;&lt;em&gt;hoe breng ik deze arrestant zo snel mogelijk naar het bureau?&lt;/em&gt;&quot;. Waarom hij niet kon wachten op assistentie in een politieauto is onbekend.&lt;/p&gt;
 1363. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de reacties zie je 2 ethische invalshoeken terug:&lt;/p&gt;
 1364. &lt;ul&gt;
 1365. &lt;li&gt;
 1366. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;beginselethiek&lt;/strong&gt; waarbij in de systeemwereld (achter het bureau) zo veel mogelijk wordt geregeld en je je in de leefwereld (op straat) hier aan dient te houden. Het motto is &lt;em&gt;'regel is regel'&lt;/em&gt; en bij afwijkingen moet &lt;em&gt;vooraf&lt;/em&gt; toestemming worden gevraagd,&lt;/div&gt;
 1367. &lt;/li&gt;
 1368. &lt;li&gt;
 1369. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;gevolgenethiek&lt;/strong&gt; waarbij het bereiken van het doel het belangrijkste is. Dan geldt &lt;em&gt;'het doel heiligt de middelen'&lt;/em&gt;. Bij het overtreden van de regel kan hooguit &lt;em&gt;achteraf&lt;/em&gt; nog 'sorry' worden gezegd.&lt;/div&gt;
 1370. &lt;/li&gt;
 1371. &lt;/ul&gt;
 1372. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In een samenleving die steeds ingewikkelder wordt en te maken heeft met vergaande bezuinigingen, zal vaker volgens de gevolgenethiek worden gewerkt. Immers professionals willen doen waar ze voor zijn aangesteld. In het geval van de motoragent dus 'boeven' vangen. In de leefwereld zullen daarom steeds meer problemen ontstaan waar in de systeemwereld niet in is voorzien. Er moet dan een beroep worden gedaan op de creativiteit van de professional. En dan kom je uit op onorthodoxe en 'out of the box' oplossingen.&lt;/p&gt;
 1373. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar hoe voorkom je willekeur? Dan gaat het over de speelruimte die de professional zich in de leefwereld mag toe-eigenen. Inzicht hierover dient al tijdens de opleiding aandacht te krijgen. Hier start het werken aan 'gezamenlijke waarden' binnen een beroepsgroep. Daarnaast dienen voorvallen te worden geëvalueerd. Hierdoor ontstaat casuïstiek waarmee de speelruimte in de leefwereld inzichtelijker wordt gemaakt.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1374. <category>samenleving</category>
 1375. </item>
 1376. <item>
 1377. <title>De lokale politiek en een G1000</title>
 1378. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-lokale-politiek-en-een-G1000/677.html</link>
 1379. <pubDate>Mon, 13 Jul 2015 15:07:00 GMT</pubDate>
 1380. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/38.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1381. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op de opiniepagina van het Brabants Dagblad van 4 juli hield Hans Kessens een pleidooi om in plaats van het door GroenLinks en D66 geopperde plan om een 'G1000' te organiseren, 'Bossche voorkamers' in te stellen. Bij voorkamers buigen gemeentebestuur en inwoners zich over vooraf afgesproken thema's. Kenmerkend is dat de deelnemers inhoudelijke kennis hebben over de onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat ze er in het dagelijks leven mee te maken hebben. Ook bij een G1000 gaat het om een gezamenlijke opgave, alleen worden de inwoners daar betrokken op basis van loting, dus willekeurig. Je voorkomt hiermee dat de gesprekspartners alleen maar bestaan uit de mondige, betrokken, hoog opgeleide dertigplusser. Omdat de deelnemers minder voorkennis hebben begint een G1000 met kennisvergaring.&lt;/p&gt;
 1382. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onze democratie stamt uit een tijd dat inwoners ongeletterd, onbereikbaar en onmondig waren. Hierbij past representatieve politiek waarbij 'het volk' zich eens in de zoveel jaar uitspreekt en zich voor de rest laat vertegenwoordigen. Maar door opleiding en sociale media zijn inwoners tegenwoordig veel beter en sneller ge&amp;iuml;nformeerd over wat speelt in de samenleving. Bovendien kunnen inwoners zich snel organiseren. Gelijkdenkenden hebben elkaar na een oproep op Facebook of Twitter snel gevonden. Dit zorgt er voor dat de democratie in de huidige opzet, tegen haar grenzen aanloopt. Dan gaat het om &lt;em&gt;draagkracht&lt;/em&gt; omdat besluitvorming te lang duurt en om &lt;em&gt;draagvlak&lt;/em&gt; omdat inwoners zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Ieder initiatief om inwoners meer te betrekken bij de (lokale) democratie kan dan ook op mijn sympathie rekenen. Zo ook de 'voorkamers'. Maar waarom zou daarnaast geen G1000 kunnen bestaan?&lt;/p&gt;
 1383. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Over de door Kessens genoemde bezwaren tegen een G1000: &quot;&lt;em&gt;wie binnen het gemeentebestuur committeert zich aan de uitkomsten?&lt;/em&gt;&quot; en &quot;&lt;em&gt;wie bepaalt de gespreksonderwerpen?&lt;/em&gt;&quot; zijn toch eenvoudig afspraken te maken. Denk aan de spelregels die bijvoorbeeld ook bij een referendum worden gemaakt. Kessens noemt ook nog twee andere bezwaren: &quot;&lt;em&gt;eerste ervaringen elders leren dat de invloed op de politiek beperkt is&lt;/em&gt;&quot; en &quot;e&lt;em&gt;en democratisch tekort is op dit moment niet het grootste vraagstuk in Den Bosch&lt;/em&gt;&quot;. Ook over het eerste punt kun je vooraf afspraken maken en bovendien kun je leren van de experimenten. Met het tweede punt zouden zelfs de door Kessens zo gewenste voorkamers nog even in de wachtkamer moeten. Immers daarmee wordt uiteindelijk ook ingespeeld op een democratisch tekort.&lt;/p&gt;
 1384. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Net als de democratie is ook de politiek aan vernieuwing toe, meer passend in een tijd waar inwoners mondiger zijn, de wereld transparanter is en besluitvorming sneller moet. De opgebouwde sociale kennis en ervaring in de samenleving kan daarom uitstekend worden ingezet om een G1000 te organiseren. Voorbeelden laten zien dat de deelnemers zich met grote toewijding, wederzijds respect en humor over (sociale) problemen buigen. Het maakt de deelnemers competenter, verfijnder in hun oordeel en geeft ze meer oog voor de complexiteit van politieke besluitvorming. Dit draagt weer bij aan meer respect voor politici. Bovendien krijg je door loting meer &lt;em&gt;legitimiteit&lt;/em&gt; voor de voorgestelde besluiten en meer &lt;em&gt;diversiteit&lt;/em&gt; van de deelnemers in plaats van alleen de direct betrokkenen en toch al actieve inwoners, zoals bij de voorkamers. Dit komt het draagvlak ten goede.&lt;/p&gt;
 1385. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens is daarmee het besluit nog niet genomen. Daar gaat binnen de huidige regels van de democratie de gemeenteraad nog altijd over. Het zou haar sieren als ze bij een door haar zelf ge&amp;iuml;nitieerd experiment van de G1000 niet in de reflex schiet om daar ook weer haar eigen partijpolitieke plasje over te doen. Het gaat dan om loslaten en durven te vertrouwen op de kennis en kunde van de inwoners. Dan kunnen de voorgestelde besluiten zonder restrictie worden overgenomen. Anders krijgt Kessels op &amp;eacute;&amp;eacute;n van zijn punten: &quot;&lt;em&gt;de invloed van een G1000 op de politieke besluitvorming is beperkt&lt;/em&gt;&quot; alsnog gelijk.&lt;/p&gt;
 1386. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit artikel stond op 11 juli 2015 in het Brabants Dagblad.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1387. <category>Burgerparticipatie</category>
 1388. </item>
 1389. <item>
 1390. <title>Youtopia</title>
 1391. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Youtopia/676.html</link>
 1392. <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:39:00 GMT</pubDate>
 1393. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/233.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;399&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1394. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen weekend was ik in het kader van Tegenlicht073 bij een debat over 'Youtopia', hoe ziet de ideale samenleving er uit? Op een gegeven moment was er discussie of de samenleving 'top-down' of juist 'bottom-up' moet worden georganiseerd. Dan gaat het eigenlijk over de vraag: waar ligt de aansturing? In de systeemwereld (top) of in de leefwereld (bottom).&lt;/p&gt;
 1395. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De maatschappij van de toekomst zal worden vormgegeven in de leefwereld. Het gaat om voor en door de mensen, bottom-up dus, waar kleine overzichtelijke gemeenschappen onderling verbonden zijn. Eigenlijk net zoals Internet, h&amp;eacute;t communicatiemiddel in de nieuwe wereld, georganiseerd is.&lt;/p&gt;
 1396. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze nieuwe samenleving heeft tijd nodig om te groeien. En in de overgangsfase bestaan de oude en de nieuwe samenleving naast elkaar. Dat maakt deze tijd zo boeiend maar ook verwarrend. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop als het ware gewoon door. Ik heb dit eerder vergeleken met het plaatje waarin de een de oude vrouw ziet en de ander de jonge vrouw. We kijken naar hetzelfde maar zien wat anders. Het is daarom aanvankelijk niet een kwestie van of top-down of bottom-up maar van en top-down en bottom-up. De twee maatschappijtypen gaan een tijdje gelijk op maar waar de een al wel is gevormd maar langzaam aan kracht verliest, heeft de ander nog geen vorm maar al wel veel (opwaartse) kracht.&lt;/p&gt;
 1397. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kentering gaat nog langzaam maar als eenmaal het 'tipping point' is bereikt, dan gaat het snel. Dit punt bereik je als je ongeveer 23% van de mensen mee hebt. Vrij naar de 'innovation curve' van Rogers kun je stellen dat 10% van de mensen aan het begin van een nieuwe beweging meteen enthousiast zijn. Dit zijn de koplopers. Daarna volgt een grote middengroep volgens Rogers verdeeld over de early adopters, de early majority en de late majority. Helemaal achteraan staan de laggards. Die zullen nooit de voordelen zien.&lt;/p&gt;
 1398. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als de middengroep gaat bewegen komt de nieuwe samenleving snel tot wasdom. Het komt er dan op aan om deze groep, te beginnen met de early adopters, in beweging te krijgen. En daar dragen de uitzendingen en bijbehorende debatten van Tegenlicht een steentje aan bij.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1399. <category>samenleving</category>
 1400. </item>
 1401. <item>
 1402. <title>Effect Festival 28 juni</title>
 1403. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-31.html</link>
 1404. <pubDate>Sun, 28 Jun 2015 21:03:00 GMT</pubDate>
 1405. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1406. <category>Agenda</category>
 1407. </item>
 1408. <item>
 1409. <title>Effect Festival 27 juni</title>
 1410. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-32.html</link>
 1411. <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 21:02:00 GMT</pubDate>
 1412. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1413. <category>Agenda</category>
 1414. </item>
 1415. <item>
 1416. <title>Klimaatneutraal 's-Hertogenbosch</title>
 1417. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Klimaatneutraal-'s-Hertogenbosch/675.html</link>
 1418. <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 23:42:00 GMT</pubDate>
 1419. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/338.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;99&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1420. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week was ik bij de startbijeenkomst &quot;klimaatneutraal 's-Hertogenbosch 2050&quot;. Een goed initiatief van de gemeente om ook de inwoners te betrekken bij de invulling van het pad naar het doel &quot;klimaatneutraal in 2050&quot;. Dan gaat het om vragen als 'welke ideeën leven er?', 'hoe kunnen deze ideeën worden gebundeld?' en 'hoe kunnen ze worden uitgevoerd?'.&lt;/p&gt;
 1421. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De energie onder de aanwezigen stroomde rijkelijk. Een goed voorteken. Helaas kwamen niet echt veel mensen op de bijeenkomst af maar alles begint met een kleine groep, zoals een marathon ook begint met een eerste stap. Het gaat om kunnen en willen. En de wil was er zowel bij de deelnemers als bij de ambtenaren.&lt;/p&gt;
 1422. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In 2030 kan heel Nederland draaien op energie uit zon, wind of water. Daarom is &quot;klimaatneutraal 's-Hertogenbosch 2050&quot; niet echt een ambitieuze doelstelling. Den Bosch sluit hiermee achter in de rij aan, in gezelschap van Den Haag. Minder ambitieus dan bijvoorbeeld Tilburg en Goirle (2045), Haarlem en Maastricht (2030) en ver achter Emmen, Zaanstad en Enschede (2020). Het doel moet dan ook eenvoudig te bereiken zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1423. <category>duurzaamheid</category>
 1424. </item>
 1425. <item>
 1426. <title>Tegenkracht</title>
 1427. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Tegenkracht/674.html</link>
 1428. <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 21:59:00 GMT</pubDate>
 1429. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/336.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;185&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1430. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Jesse Klaver is de nieuwe leider van de tweede kamer fractie van GroenLinks. En met een nieuwe leider kwam ook een nieuw elan. Er wordt nog duidelijker afstand genomen van de oude wereld die draait om koude waarden als 'efficiency' en 'rendement'. Daar wordt een warme waarde als kwaliteit voor in de plaats gezet: &quot;&lt;em&gt;niet alles van waarde kan gemeten worden&lt;/em&gt;&quot;. GroenLinks laat hiermee zien dat ze de tijdgeest goed aanvoelt want onder de rader leeft veel. Nederland kantelt met veel initiatieven in de onderstroom waarbij de 'drive' juist in die warme waarden zit.&lt;/p&gt;
 1431. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een onverwachte hulp bij de wisseling van de wacht kwam uit de oude wereld. Want wie verzint dat een vertegenwoordiger van de gevestigde orde uit de oude wereld met een priemende vinger naar Jesse Klaver wijst en dat dit nog op de 'gevoelige plaat' wordt vastgelegd ook. Of dat een presentator van de oude stempel het woord 'snotneus' in de mond neemt als hij Jesse Klaver afkondigt. Je kunt het niet mooier krijgen als je je juist afzet tegen de oude wereld.&lt;/p&gt;
 1432. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;GroenLinks is in een euforische stemming. De verwachtingen, binnen GroenLinks, zijn dan ook torenhoog. Ondertussen heeft Klaver, binnen GroenLinks, welhaast mythische vormen gekregen. Inclusief de bijbehorende terminologie: &quot;&lt;strong&gt;Jesse we can&lt;/strong&gt;&quot; verwijzend naar Obama, &quot;&lt;strong&gt;Jessetopia&lt;/strong&gt;&quot; en &quot;&lt;strong&gt;de Jessiah die is neergedaald&lt;/strong&gt;&quot;. In een dergelijke stemming schuilt het gevaar van groepsdenken.&lt;/p&gt;
 1433. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Misschien gebeurt het al maar als dit nog niet zo is zou het goed zijn als GroenLinks tegenkracht organiseert. Immers wie hoog stijgt kan diep vallen: collectief en individueel. En zeker de linkse politiek is goed in het laten vallen van voormalige 'godenzonen' (of -dochters) als ze niet meer aan de veel te hoog gespannen verwachtingen voldoen. Dat is niet alleen triest, het is ook niet echt duurzaam.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1434. <category>GroenLinks</category>
 1435. </item>
 1436. <item>
 1437. <title>Politiek cafe: Wie of wat is 'Brussel'</title>
 1438. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-30.html</link>
 1439. <pubDate>Thu, 11 Jun 2015 21:24:00 GMT</pubDate>
 1440. <description>De Europa Werkgroep van GroenLinks gaat in op de vraag &quot;wie of wat toch die 'Brussel' is&quot;. Op de avond is er veel ruimte voor vragen en discussie. En de mogelijkheid je nieuwe kennis meteen toe te passen in de pubquiz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1441. <category>Agenda</category>
 1442. </item>
 1443. <item>
 1444. <title>Referendum</title>
 1445. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Referendum/673.html</link>
 1446. <pubDate>Wed, 10 Jun 2015 16:45:00 GMT</pubDate>
 1447. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/335.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;567&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1448. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In Ede woedt al jarenlang een discussie over de zondagsopenstelling van winkels. De gemeenteraad komt er niet uit en daarom is besloten om een referendum te houden. In aanloop naar het referendum draaien de campagne machines van de politieke partijen op volle kracht. Met kreten als &quot;stem 'Nee' tegen de koopzondag&quot; en &quot;V&amp;oacute;&amp;oacute;r koopzondag&quot; maken partijen aan de inwoners duidelijk hoe zij er over denken. Maar laten deze partijen hiermee niet zien dat ze hun plaats niet kennen?&lt;/p&gt;
 1449. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de politieke arena, de raadszaal, kwamen zij er samen niet uit. Daarom is een referendum uitgeroepen zodat de inwoners zich rechtstreeks en dus niet via de politieke vertegenwoordigers, kunnen uitspreken over de koopzondag. Maar vervolgens wachten de politieke partijen niet op wat de inwoners zeggen maar proberen ze deze inwoners alvast van hun eigen gelijk te overtuigen. Je kunt in aanloop naar een referendum heel goed campagne voeren. Maar dan wel om inwoners te bewegen om te gaan stemmen. Dit vergezeld laten gaan van een stemadvies is een stap te ver.&lt;/p&gt;
 1450. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is beter als de politieke partijen even aan de zijlijn blijven staan. Dan nemen zij het referendum, een volksraadpleging notabene, pas echt serieus.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1451. <category>Burgerparticipatie</category>
 1452. </item>
 1453. <item>
 1454. <title>Uitreiking Groen Lintje</title>
 1455. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-28.html</link>
 1456. <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 22:37:00 GMT</pubDate>
 1457. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1458. <category>Agenda</category>
 1459. </item>
 1460. <item>
 1461. <title>Ongelijkheid</title>
 1462. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ongelijkheid/672.html</link>
 1463. <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 22:07:00 GMT</pubDate>
 1464. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/334.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;336&quot; /&gt;Onlangs publiceerde de Oeso, de organisatie van&amp;nbsp;ge&amp;iuml;ndustrialiseerde landen voor economische samenwerking en ontwikkeling, het rapport &quot;&lt;strong&gt;Why less inequality benefits all&lt;/strong&gt;&quot;. Het rapport bevatte twee boodschappen:&lt;/p&gt;
 1465. &lt;ol&gt;
 1466. &lt;li&gt;
 1467. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De ongelijkheid neemt toe&lt;/div&gt;
 1468. &lt;/li&gt;
 1469. &lt;li&gt;
 1470. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze toename is een rem op de economische groei&lt;/div&gt;
 1471. &lt;/li&gt;
 1472. &lt;/ol&gt;
 1473. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het eerste punt is in lijn met de idee&amp;euml;n van de Franse econoom Thomas Piketty beschreven in &quot;&lt;strong&gt;Kapitaal in de 21ste eeuw&lt;/strong&gt;&quot;. Het tweede punt werd als revolutionair gezien. Dit omdat hele ideologie&amp;euml;n en economische theorie&amp;euml;n gebouwd zijn op de stelling dat ongelijkheid juist goed is voor groei omdat ze een stimulans is voor individuen om zich op te werken.&lt;/p&gt;
 1474. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar zo revolutionair is dit niet. Een &lt;em&gt;grote&lt;/em&gt; mate van ongelijkheid is inderdaad een rem op economische groei omdat de kloof dan als onoverbrugbaar wordt gezien. Dat roept eerder onmacht en frustratie op. Maar een &lt;em&gt;geringe&lt;/em&gt; ongelijkheid is wel degelijk goed voor groei. Dat nodigt uit om je in te spannen om een stap&amp;nbsp;extra te doen. Dit komt omdat die&amp;nbsp;inspanning&amp;nbsp;als haalbaar wordt gezien. Met een inspanning en door gebruik te maken van&amp;nbsp;(opleidings) kansen, ligt groei dan binnen bereik.&lt;/p&gt;
 1475. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat wordt verstaan onder &lt;em&gt;economische groei&lt;/em&gt; is weer een heel ander verhaal. Dat hoeft niet per definitie een stijging van het Bruto Nationaal Product (BNP) te zijn. Dan gaat het namelijk alleen om kwantiteit. Kwaliteit is bij groei veel relevanter.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1476. <category>Economie</category>
 1477. </item>
 1478. <item>
 1479. <title>Tegenlicht Meetup 'basisinkomen'</title>
 1480. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-29.html</link>
 1481. <pubDate>Thu, 28 May 2015 14:29:00 GMT</pubDate>
 1482. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1483. <category>Agenda</category>
 1484. </item>
 1485. <item>
 1486. <title>Debat "de maakbare mens"</title>
 1487. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-25.html</link>
 1488. <pubDate>Wed, 20 May 2015 14:53:00 GMT</pubDate>
 1489. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1490. <category>Agenda</category>
 1491. </item>
 1492. <item>
 1493. <title>Niets is onmogelijk</title>
 1494. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Niets-is-onmogelijk/671.html</link>
 1495. <pubDate>Wed, 20 May 2015 08:48:00 GMT</pubDate>
 1496. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/333.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1497. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Toen Jesse Klaver het voorzitterschap van de tweede kamer fractie van GroenLinks overnam, gaf hij veel aandacht aan zijn afkomst. Het werd als opstapje gebruikt om de stelling &quot;&lt;strong&gt;niets is onmogelijk&lt;/strong&gt;&quot; te onderschrijven. Of in de woorden van Klaver &quot;&lt;em&gt;laat je nooit vertellen dat iets onmogelijk is of niet kan&lt;/em&gt;&quot; en &quot;&lt;em&gt;laat angst los en je kunt alles bereiken&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 1498. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De achterliggende gedachte is dat wie voor een dubbeltje geboren is altijd een kwartje kan worden. Een mooie gedachte maar de keerzijde is dat als dit niet lukt, dit ook helemaal aan jezelf ligt. Je kunt niet meer wegduiken door de omstandigheden de schuld te geven. Immers niets is onmogelijk en als je faalt, heb je jouw angst niet losgelaten. Je bent dan als het ware een 'loser'.&lt;/p&gt;
 1499. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zie falen daarom niet als eindpunt maar als opstap om te evalueren en te leren. Goed falen brengt je verder. Je leert als het ware op te krabbelen nadat je bent gevallen. En als dat een keer moeizaam gaat, is er de samenleving om je daarbij te helpen. Pas als je deze kansen laat liggen ben je een echte loser.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1500. <category>samenleving</category>
 1501. </item>
 1502. <item>
 1503. <title>Reparatiestraat in Boschveld</title>
 1504. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-26.html</link>
 1505. <pubDate>Sat, 16 May 2015 21:51:00 GMT</pubDate>
 1506. <description>Tussen 12.00 – 15.00 uur zijn er een aantal reparateurs aanwezig in de CoperNikkel
 1507. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1508. <category>Agenda</category>
 1509. </item>
 1510. <item>
 1511. <title>Dash button</title>
 1512. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Dash-button/670.html</link>
 1513. <pubDate>Thu, 07 May 2015 08:54:00 GMT</pubDate>
 1514. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/331.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;333&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1515. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Amazon kwam onlangs met een 'dash button'. Een apparaat waarmee je rechtstreeks een product kunt bestellen als je merkt dat dit op is. Omdat de introductiedatum 1 april was dacht ik even aan een slechte grap. Het bleek echter bittere ernst.&lt;/p&gt;
 1516. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Helaas is een 'dash button' slechts een tussenoplossing. Het is het resultaat van een-dimensioneel denken want het is niet echt een oplossing voor het probleem dat voorligt. De besteller heeft er namelijk niet direct iets aan want als je pas gaat bestellen op het moment dat je merkt dat bijvoorbeeld de koffiecups op zijn, wordt het verlangen naar een kopje koffie nog even noodgedwongen op de proef gesteld.&lt;/p&gt;
 1517. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat het anders kan zie je terug in de logistiek bij 'just in time' leveringen. Daar wordt aan de hand van de historie van het gebruik en de levertijd van een product, bij een minimum voorraad een bestelling geplaatst. Dit wordt volautomatisch door het systeem zelf gesignaleerd en gedaan. Dan is de mens dus niet de initiator van de actie maar zit de bestelcyclus ingebakken (embedded) in het systeem. En voor wie niet kan loslaten? Die krijgt een signaal waarna toch zelf kan worden besteld.
 1518. &lt;/p&gt; Zo pak je het probleem bij de wortel aan zodat het wordt opgelost nog voordat het zich voordoet. Op deze wijze &lt;em&gt;voorkom&lt;/em&gt; je problemen in plaats van dat je wacht tot een probleem zich aandient.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1519. <category>Out of the box</category>
 1520. </item>
 1521. <item>
 1522. <title>Bed, bad en brood</title>
 1523. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Bed,-bad-en-brood/669.html</link>
 1524. <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 20:59:00 GMT</pubDate>
 1525. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;GroenLinks Nijmegen&quot; src=&quot;../blogimage/330.jpg&quot; alt=&quot;GroenLinks Nijmegen&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;166&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1526. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er was (of is?) een TV-programma waar een directeur een dagje meeloopt op de werkvloer en daar steevast merkt dat de regels die in de directiekamer zijn bedacht in de praktijk van alledag minder goed uitvoerbaar zijn. En zo ziet de directeur hoe werknemers, met hun voeten in de klei, 'by passes' construeren om een en ander buiten de regels om werkbaar te houden.&lt;/p&gt;
 1527. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zo is het ook met de bed, bad en brood regeling. &quot;&lt;em&gt;We zijn er uit&lt;/em&gt;&quot; werd triomfantelijk door Rutte en Asscher geroepen. Maar waar uit? Uit de problemen van hun eigen Haagse werkelijkheid. Deze werkelijkheid staat echter ver af van de dagelijkse praktijk. Daar stuit het zwaar bevochten compromis dan ook op verzet bij burgemeesters. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering in de leefwereld en zien grote problemen met de uitvoerbaarheid. De systeemwereld van efficiency, kwantiteit en &quot;meten is weten&quot; is toch heel iets anders dan de leefwereld waar effectiviteit, kwaliteit en &quot;geven is leven&quot; centraal staan. Je ziet deze afstand tussen plannen en uitvoering bijvoorbeeld ook terug bij de invoering van het persoonsgebonden budget (PGB), bij het huisartsen protest en bij het studentenprotest.&lt;/p&gt;
 1528. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zoals zo vaak worden in de systeemwereld oplossingen bedacht&amp;nbsp;die in de leefwereld niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Op deze wijze organiseert de systeemwereld langzaam haar eigen tegenkracht. Steeds meer mensen uit de leefwereld vinden elkaar dan ook in dit thema. Daarom is het een kwestie van tijd voor de wal het schip keert. En u, staat u al op de wal?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1529. <category>samenleving</category>
 1530. </item>
 1531. <item>
 1532. <title>Lerend vermogen</title>
 1533. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Lerend-vermogen/668.html</link>
 1534. <pubDate>Thu, 23 Apr 2015 15:11:00 GMT</pubDate>
 1535. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/329.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1536. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In een interview met Denker des Vaderlands Marli Huijer, werd filosoof Bruno Latour aangehaald. Volgens hem zou bij elke technische vinding een &amp;lsquo;black box&amp;rsquo; geschreven moeten worden waarin staat hoe en waarom die vinding is bedacht, wat de praktische consequenties zijn en wat de negatieve effecten zijn.&lt;/p&gt;
 1537. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het getuigt van een stevige portie 'oud denken' waar oorzaak en gevolg eenvoudig van elkaar te onderscheiden zijn. Onverwachte neveneffecten bestaan dan even niet. Toch zijn er voorbeelden genoeg waar bovenstaande exercitie een schijnzekerheid zou hebben opgeleverd:&lt;/p&gt;
 1538. &lt;ul&gt;
 1539. &lt;li&gt;
 1540. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;de auto, bedoelt voor de arbeider om in het weekend een ontspannen ritje te maken, werd gebruikt om niet meer daar te wonen waar wordt gewerkt,&amp;nbsp;en bracht uiteindelijk files,&lt;/div&gt;
 1541. &lt;/li&gt;
 1542. &lt;li&gt;
 1543. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;het internet, bedoelt voor berichtenuitwisseling in een gesloten omgeving, bracht uiteindelijk de wereld in huis&lt;/div&gt;
 1544. &lt;/li&gt;
 1545. &lt;li&gt;
 1546. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;de gezondheid van inwoners ging met sprongen vooruit toen de huizen werden aangesloten op de riolering&lt;/div&gt;
 1547. &lt;/li&gt;
 1548. &lt;/ul&gt;
 1549. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Je kunt niet vooraf bedenken wat allemaal kan omdat je niet weet wat je nog niet weet. Je kunt hooguit aangeven wat de bedoeling is. Ons lerend vermogen stelt ons steeds weer in staat&amp;nbsp;om&amp;nbsp;buiten de oorspronkelijke bedoeling om nieuwe mogelijkheden te&amp;nbsp;zien.&lt;/p&gt;
 1550. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De leefwereld is nooit rechtlijnig geweest. Maar in de (systeem)wereld handelen we daar wel naar. Daarmee hebben we veel bereikt.&amp;nbsp;Maar we hebben de wereld nu zo ingewikkeld gemaakt dat deze werkwijze&amp;nbsp;problemen oplevert.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1551. <category>samenleving</category>
 1552. </item>
 1553. <item>
 1554. <title>Zelfoverschatting</title>
 1555. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Zelfoverschatting/667.html</link>
 1556. <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 00:11:00 GMT</pubDate>
 1557. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/328.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1558. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de discussie over de bonussen van bankiers wordt vaak een vergelijking gemaakt met het buitenland: &quot;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;in Amerika of in de 'city of London&lt;/strong&gt;' &lt;strong&gt;verdienen bankiers veel meer&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&quot;, waarmee de aanname &quot;&lt;em&gt;als we niet in de pas lopen raken we goede mensen kwijt&lt;/em&gt;&quot; kracht moet worden bijgezet.&lt;/p&gt;
 1559. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is echter een debaters truc. Een opmerking die op zich waar is &quot;&lt;em&gt;elders verdienen bankiers meer&lt;/em&gt;&quot;, wordt als argument gebruikt. Maar het argument doet in deze context helemaal niet ter zake. Deze vergelijking toont een vorm van zelfoverschatting. Het is alsof een voetbalspeler van FC Den Bosch zijn salaris vergelijkt met een speler uit de 'champions league' met het idee dat ze daar op hem zitten te wachten.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1560. <category>Bonussen</category>
 1561. </item>
 1562. <item>
 1563. <title>Spiegel</title>
 1564. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Spiegel/666.html</link>
 1565. <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 12:01:00 GMT</pubDate>
 1566. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/327.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;290&quot; height=&quot;163&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1567. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze week vond een rondetafelgesprek plaats tussen bankiers en politici uit de tweede kamer over bonussen in de Nederlandse bankensector. Twee werelden kwamen bij elkaar met twee wereldbeelden die niet echt bij elkaar passen. ABN Amro bestuurder van Slingelandt gaf aan dat hij goed werkgeverschap zwaar had laten wegen. Immers er waren afspraken gemaakt met het management over de honorering en het houden aan afspraken is toch wel het minste wat je mag verwachten van de Raad van Commissarissen. Dan gaat het over betrouwbaarheid. De maatschappelijke gevoelens over het geven van een bonus zijn door hem dan misschien iets onderschat, zo ging hij verder, maar&amp;nbsp;hij heeft er wel degelijk rekening mee gehouden. Om die reden heeft het management genoegen genomen met minder dan waar zij op grond van een afspraak met deze zelfde tweede kamer recht op had.&lt;/p&gt;
 1568. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Later deze week slaakte PvdA fractieleider Samsom een noodkreet. Wijkverpleegkundigen zijn veel te veel tijd kwijt met het invullen van checklisten. Hij heeft het zelf ervaren als stagiaire in Spijkenisse. Toch heeft ook Samsom zelf meegewerkt aan deze overdaad aan papierwerk door de verzekeraars een grote rol te geven in het gezondheidszorgmodel en toe te staan dat zij sturen op kwantiteit en &quot;meten is weten&quot;.&lt;/p&gt;
 1569. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze week heeft nog maar eens laten zien dat de politiek afspraken maakt die niet altijd passen bij de snel veranderende &lt;em&gt;leefwereld&lt;/em&gt; van alledag waar kwaliteit en vertrouwen belangrijker zijn dan kwantiteit en controle. Deze laatste aspecten zijn bij uitstek sturend in de &lt;em&gt;systeemwereld&lt;/em&gt; van mensen die besturen maar zelf niet met hun voeten in de klei staan. Daarom mag de politiek zichzelf ook wel een spiegel voorhouden.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1570. <category>Bonussen</category>
 1571. </item>
 1572. <item>
 1573. <title>Samenleven</title>
 1574. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Samenleven/665.html</link>
 1575. <pubDate>Thu, 26 Mar 2015 09:30:00 GMT</pubDate>
 1576. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/325.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;568&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1577. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is mijn bijdrage aan het boek &quot;het kantelingsalfabet&quot;. Dit boek verschijnt in april 2015.&lt;/p&gt;
 1578. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het moment waarop voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was toen ik als kind de film 'Modern Times' van Charlie Chaplin zag. Op meesterlijke wijze werden de gevolgen van de overgang van het agrarische naar het industri&amp;euml;le tijdperk in beeld gebracht. Ik besefte dat de mens vrijheid inleverde en (in de film letterlijk) vermorzeld werd door de nieuwe tijd. De mens als verlengstuk van de machine, gedegradeerd tot productiemiddel. Efficiency werd de norm. 'Modern Times' bezorgde mij angstbeelden want, zo realiseerde ik mij toen, dit is mijn toekomst. Een sombere wereld, waar ik eigenlijk niet in wilde leven.&lt;/p&gt;
 1579. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Studie &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1580. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het gaf mij de motivatie om 'iets met organisaties' te studeren zodat ik zelf mee kon werken aan een betere wereld en mijn lot meer in eigen hand kon nemen. In die studie leerde ik dat er binnen organisaties veel meer vormen zijn om samen te werken. Het kan dus ook anders, in theorie. Want bij de vele excursies naar bedrijven die ik als student mocht maken, zag ik dat de principes uit het industri&amp;euml;le tijdperk nog vaak dominant aanwezig waren. Dat was de wereld van 'SMART doelen' en 'meten is weten'. Maar meten is ook vergeten. Vergeten van alles wat niet wordt gemeten. Het gevolg is een eenzijdige vertroebelde kijk op de wereld.&lt;/p&gt;
 1581. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Werk &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1582. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na mijn opleiding was ik vastbesloten om iets te doen aan die sombere, eendimensionale bedrijfswereld. Ik koos daarvoor aanvankelijk de veilige kant, die van adviseur. Een mooi beroep. Je kunt vergezichten schetsen en als ze achteraf niet haalbaar blijken te zijn, dan komt dit altijd omdat &amp;lsquo;het uitstekende advies toch niet helemaal is uitgevoerd.&amp;rsquo; Het werd snel tijd om mijzelf van de kantlijn het veld in te sturen. En zo werd ik via een managementfunctie in de gezondheidszorg, directeur van een hogere beroepsopleiding. Was het ziekenhuis nog traditioneel ingericht en niet echt bezig met verandering, bij de opleiding leek het wel of het aanpassingsvermogen van de medewerkers een bindende voorwaarde was om daar te mogen werken. Ik trof een ware voedingsbodem om verandering in de praktijk te brengen. Daar zag ik hoe het echt anders kan. En hoe snel dit kan worden gerealiseerd als de omstandigheden &amp;ndash;lees: een visie die mensen bindt en motiveert en doet verlangen naar 'straks'&amp;ndash; op orde zijn.&lt;/p&gt;
 1583. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Samenleving&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1584. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn belangstelling voor samenwerken bleef niet beperkt tot binnen de organisatiemuren. Ook de manier waarop we samen leven in de maatschappij en waarom dat met horten en stoten gaat, boeide me. Om die reden volgde ik de politiek steeds intensiever. En zo dacht ik &amp;lsquo;&lt;em&gt;waarom zouden principes waarop organisaties werken ook niet voor de samenleving gelden?&lt;/em&gt;&amp;rsquo; Immers: een organisatie is niets meer dan een bundeling mensen.... net zoals de samenleving. Het werd tijd om dat actief te onderzoeken. Ik kreeg deze kans als fractievoorzitter. Toen kwam ik op excursies weer in veel organisaties, maar nu ouder en wijzer. En overal waar ik kwam vroeg ik &amp;lsquo;&lt;em&gt;hoe weet u of u uw werk goed doet?&lt;/em&gt;&amp;rsquo; De antwoorden stemden mij droevig. Zo zei de politieman die ik vergezelde in een uitgaansgebied: &quot;&lt;em&gt;Als ik 67 bonnen schrijf&lt;/em&gt;&amp;rdquo; Het middel werd doel en het nemen van preventieve maatregelen werkt dan tegen je. Om nog maar te zwijgen van de straatcoaches die meldingen van overlast verzonnen om maar aan hun quotum te voldoen. Ook zag ik hoe het focussen op efficiency het kortetermijndenken laat prevaleren. In de verkokerd georganiseerde gemeente ging de ene afdeling over de aanschaf van lantaarnpalen en de andere over duurzaamheid. Maar omdat de eerste afdeling werd afgerekend op het zo goedkoop mogelijk inkopen kwamen de iets duurdere maar wel duurzame lantaarnpalen niet in het straatbeeld. Dat deze lantaarnpalen weliswaar in aanschaf duurder zijn maar in onderhoud veel goedkoper en bovendien nog langer mee gaan ook, daaraan had de 'industrieel' georganiseerde gemeente geen boodschap. Ik zag de worsteling van een op diensten gerichte samenleving die in de kern nog georganiseerd is als in het industri&amp;euml;le tijdperk. 'Modern Times'?&lt;/p&gt;
 1585. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Transitie &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1586. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is onvermijdelijk: de nieuwe organisatievorm komt er aan. De oude verweert zich vanuit gevestigde belangen met hand en tand. Deze oude wereld heeft nog vorm maar geen energie meer. De nieuwe wereld heeft veel energie maar nog geen vorm. Je ziet het aan de vele initiatieven van onderop waarvan er in de trial and error-fase ook weer veel sneuvelen. Het maakt deze tijd interessant maar ook verwarrend. Het hangt er vanaf door welke bril je naar de samenleving kijkt. Zie het als het plaatje waar de een de oude vrouw ziet en de ander de jonge vrouw. We kijken naar hetzelfde, maar we zien iets anders. En iedereen heeft gelijk. Dat kan niet anders dan tot communicatieproblemen leiden. De tijd is rijp voor een paradigmawisseling. Want in een diensteneconomie mag efficiency nooit leidend zijn. Wie wil nu een effici&amp;euml;nte ziekenverzorger aan zijn bed? De verzorger moet in de eerste plaats effectief zijn. Als de pati&amp;euml;nt behoefte heeft aan een praatje moet dit leidend zijn in plaats van dat de kamer in 7 minuten is schoongemaakt. En een orkest? Moet deze Beethovens Vijfde dan maar twee keer zo snel spelen? De slagkracht van een organisatie zit niet in efficiency maar in wendbaarheid. Het vermogen om aan te passen aan wisselende omstandigheden. Dit vermogen zit niet in machines, dit&amp;nbsp;vermogen zit wel in mensen. Geef hen daarom ruimte om te excelleren en om op basis van 'flexibiliteit', 'collectieve ervaring' en 'innerlijk weten' te werken. Dan kan altijd en overal maatwerk worden geleverd.&lt;/p&gt;
 1587. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tot slot&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1588. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoe kunnen we bereiken dat dit proces echt op gang komt? Opleidingen spelen hierin een grote rol, want zij kunnen er voor zorgen dat de juiste mensen, zij die zich snel kunnen aanpassen, in organisaties aan de slag gaan. Het gaat dan niet alleen om het leren van kennis en vaardigheden, maar nog meer om persoonlijke vorming en socialisatie, het lid worden van een samenleving.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1589. <category>samenleving</category>
 1590. </item>
 1591. <item>
 1592. <title>Afstand</title>
 1593. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Afstand/664.html</link>
 1594. <pubDate>Tue, 17 Mar 2015 13:01:00 GMT</pubDate>
 1595. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;afstand&quot; src=&quot;../blogimage/246.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1596. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de politiek wordt het als minpunt ervaren als er afstand is tussen inwoners en politici. Toch heeft afstand een functie. Teveel nabijheid kan leiden tot teveel betrokkenheid en doet het vermogen om met enige distantie en zonder vooroordeel te besluiten, vervagen. Je ziet het in de wat kleinere gemeenten waar de politici zeer dicht bij de mensen staan en waar een toezegging over en weer snel is gedaan. En als na de verkiezingen het geluid van &amp;ldquo;voor wat, hoort wat&amp;rdquo; klinkt is het gladde ijs nabij. Dat dit zich niet beperkt tot kleinere gemeenten laten de heren van Rey, Verheijen en Weekers vanuit Limburg zien. Het vergt een rechte rug om het algemeen belang te dienen en de &amp;lsquo;ons kent ons&amp;rsquo; cultuur te negeren.&lt;/p&gt;
 1597. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afstand wordt wel negatief als die onduidelijkheid cre&amp;euml;ert door niet waar te maken wat wordt gesuggereerd. Dit ontstaat bijvoorbeeld door als er provinciale verkiezingen zijn, debatten te organiseren met thema&amp;rsquo;s waar de provincie helemaal niet over gaat en met politici waar helemaal niet op kan worden gestemd. Dan gaat de discussie niet over megastallen of windmolens maar over of Syri&amp;euml;-gangers maar niet beter kunnen sterven dan terugkomen. Het voelt allemaal erg ongemakkelijk. De provincie is kennelijk niet sexy genoeg en spreekt onvoldoende aan. Daarom wordt, laat ik het maar zo positief mogelijk duiden, de nadruk gelegd bij de indirecte landelijke impact van de provinciale verkiezingen, het samenstellen van de eerste kamer.&lt;/p&gt;
 1598. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Alle verkiezingen zijn uit democratisch oogpunt belangrijk maar hiervoor aandacht vragen in debatten met thema&amp;rsquo;s waar het nu juist niet over gaat, schept verwarring. En mensen houden niet van verwarring, dus worden ze onverschillig en maken geen gebruik van hun stemrecht. En zo zorgt dit soort aandacht voor (negatieve) afstand en werkt dus averechts.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1599. <category>verkiezingen</category>
 1600. </item>
 1601. <item>
 1602. <title>Tegenlicht Meetup Onderwijs</title>
 1603. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-21.html</link>
 1604. <pubDate>Tue, 24 Feb 2015 15:09:00 GMT</pubDate>
 1605. <description>Naar aanleiding van de film &quot;De Onderwijzer aan de Macht&quot; wordt er gedebatteerd over de vraag: kan de onderwijzer zélf het onderwijs vernieuwen?&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1606. <category>Agenda</category>
 1607. </item>
 1608. <item>
 1609. <title>Kleine wereldzaken </title>
 1610. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Kleine-wereldzaken-/663.html</link>
 1611. <pubDate>Mon, 09 Feb 2015 11:22:00 GMT</pubDate>
 1612. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/324.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;310&quot; height=&quot;310&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1613. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En daar was plots Tarik Z. bij het NOS journaal. Via de zwakste schakel in de beveiliging, de mens, kwam de op het oog gewapende indringer de studio in Hilversum binnen en eiste zendtijd voor &quot;grote wereldzaken&quot;. De NOS maakte het nieuws zelf nog groter door de gijzeling op te nemen. Unieke beelden dat wel. En ook &quot;ongeblurred&quot;. Het ontbrak er nog maar aan dat het live werd uitgezonden.&lt;/p&gt;
 1614. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We zagen nu ook de overmeestering. Daar werd door een van de politieagenten veel agressie opgeroepen door tegen de al kansloos op de grond liggende gijzelnemer te brullen dat hij zich niet moest bewegen &quot;&lt;em&gt;want dan wordt meteen geschoten. Begrepen!&lt;/em&gt;&quot;. Natuurlijk stroomt tijdens een dergelijke actie de adrenaline door de politielijven maar het is ook hun vak waarvoor ze zijn getraind. Dan heb je het dus over professionals. En vanuit de aanpalende regiekamer was anders dan bij de meeste gijzelingen, allang een duidelijk beeld gekregen van wat er zich precies afspeelde. Ze konden zien dat ze hier niet met een echt doorgewinterde en nietsontziende terrorist te maken hadden. Een overvaller, ook een in een opvallend strak gesneden pak, hoeft niet met alle egards behandeld te worden maar nu ging het toch wel een hele andere, agressie oproepende, kant op.&lt;/p&gt;
 1615. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tweehonderd kilometer zuidelijker in Valkenburg ligt hotel Botterweck. Daar werd in een van de kamers een man op heterdaad betrapt met een 16-jarig meisje. Het bleek een fragment uit het netwerk van een loverboy en 80 mannen. De feiten dateren uit oktober 2014 maar om rustig aan het onderzoek te kunnen werken, werden ze pas eind januari 2015 door justitie naar buiten gebracht. En hierbij heeft niemand er aan gedacht of vond niemand het de moeite waard, om het hotel te waarschuwen voor een publiciteitsgolf. Zo werd de eigenaresse op een ochtend totaal verrast door journalisten die voor de al dan niet digitale deur stonden. En je hoeft niet lang na te denken wat voor gevolgen dit heeft voor haar bedrijf. De oproep van justitie aan de niet op heterdaad betrapte 79 mannen om zich vrijwillig te melden &quot;&lt;em&gt;want anders worden ze thuis opgehaald waar desnoods vrouw en kinderen bij zijn&lt;/em&gt;&quot; past hier naadloos bij.&lt;/p&gt;
 1616. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het principe &quot;boontje komt om zijn loontje&quot; lijkt te gelden: je moet er maar voor zorgen dat dit soort zaken niet gebeuren want anders ben je vogelvrij. Maar dan loert het voor eigen rechter spelen wel om de hoek. Hier valt voor politie en justitie nog wel een slag te slaan om een sport hoger te komen op de ladder van professionaliteit.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1617. <category>samenleving</category>
 1618. </item>
 1619. <item>
 1620. <title>Radicalisering</title>
 1621. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Radicalisering/662.html</link>
 1622. <pubDate>Mon, 26 Jan 2015 09:25:00 GMT</pubDate>
 1623. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/323.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1624. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Minister Bussemaker heeft in de strijd tegen radicalisering docenten opgeroepen om de signaalfunctie op zich te nemen. In deze strijd zullen alle ogen en oren in de samenleving moeten worden ingezet dus waarom ook niet op school. Of juist op school, toch een van de plaatsen in de (semi) openbare ruimte waar het reilen en zeilen van jongeren redelijk goed zichtbaar is. Meer dan in de beslotenheid van de thuissituatie en de anonimiteit van de straat.&lt;/p&gt;
 1625. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar dan mag er nog wel iets veranderen in de manier waarop de overheid tegen hoger onderwijs aankijkt. Nu wordt de school nog gezien als een (kosten)plaats waar studenten zo snel mogelijk door heen moeten worden geloodst om een diploma te halen. De efficiency staat voorop. Hierbij richt de aandacht zich voornamelijk op kwalificatie: het leren van kennis en vaardigheden voor toekomstige beroepssituaties. Inzicht in die beroepssituaties is overigens nog een hele opgave want in de top 10 van meest begeerde banen in 2010 stonden alleen maar banen die in 2004 nog niet bestonden. Dit betekent dat een school eigenlijk moet opleiden voor:&lt;/p&gt;
 1626. &lt;ul&gt;
 1627. &lt;li&gt;
 1628. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Banen die nog niet bestaan&lt;/div&gt;
 1629. &lt;/li&gt;
 1630. &lt;li&gt;
 1631. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor technieken die nog niet zijn uitgevonden&lt;/div&gt;
 1632. &lt;/li&gt;
 1633. &lt;li&gt;
 1634. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En voor uitdagingen die we nog niet kennen&lt;/div&gt;
 1635. &lt;/li&gt;
 1636. &lt;/ul&gt;
 1637. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij kwalificatie is het adagium &quot;meten is weten&quot;. En zo gaat de aandacht uit naar studierendement en diploma-rendement en minder naar de achtergrond, de ontwikkeling en de psyche van de student. Dit krijgt hooguit aandacht wanneer de student studievertraging heeft opgelopen. De mogelijkheid tot signalering komt beter uit de verf als tijdens de studie naast &lt;em&gt;kwalificatie&lt;/em&gt; ook aandacht is voor &lt;em&gt;persoonlijke vorming&lt;/em&gt; en &lt;em&gt;socialisatie&lt;/em&gt;. Bij dit laatste gaat het om het deelgenoot worden van een samenleving.&lt;/p&gt;
 1638. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als docenten een rol moeten spelen bij het (vroegtijdig) signaleren van radicalisering past het om persoonlijke vorming en socialisatie meer aandacht en ruimte te geven in het onderwijsprogramma. Het is dan meer dan mooi als dit gesteund en gefaciliteerd wordt door de overheid.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1639. <category>onderwijs</category>
 1640. </item>
 1641. <item>
 1642. <title>Evalueren</title>
 1643. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Evalueren/661.html</link>
 1644. <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 10:35:00 GMT</pubDate>
 1645. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/322.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1646. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zo na de gemeenteraadsverkiezingen van november 2014 zullen weer heel wat partijen hun campagne evalueren. Of niet! Want zoals ik een campagneleider ooit hoorde zeggen &quot;&lt;em&gt;als we winnen ligt het aan de campagne, als we verliezen ook&lt;/em&gt;&quot;. Evalueren gaat vrijwel nooit verder dan het kijken naar de campagne activiteiten en de uitvoering wordt meestal ook gedaan door degenen die nauw bij die campagne betrokken waren.&lt;/p&gt;
 1647. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het past bij de professionalisering van de politiek om de evaluatie breder te trekken en niet alleen te kijken naar de campagne activiteiten maar ook naar het &quot;materiaal&quot; waarmee de campagne is ingegaan. En dan kijk je naar de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. En daar hoort ook bij de opdracht die het bestuur aan de campagnecommissie heeft gegeven.&lt;/p&gt;
 1648. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat dit geen overbodige luxe is blijkt als we kijken naar de kandidatenlijst van GroenLinks voor de provinciale verkiezingen in Brabant. De uiteindelijke nummer 2 stond met de volgende tekst op nummer 6 van de voorlopige kandidatenlijst:&lt;/p&gt;
 1649. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Bekwame politica die zeker de capaciteiten in huis heeft om het politieke handwerk verder uit te bouwen. Heeft als redacteur en communicatieadviseur uitstekende communicatieve vaardigheden en is vanuit haar beroepspraktijk en haar huidige statenwerk goed bekend met groene en ruimtelijke thema's. De kandidatencommissie is echter ook van oordeel dat het werken in teamverband tot nu toe te wensen overlaat en heeft gerede twijfel bij de vraag of zij sturing en leiderschap van een ander accepteert. Daarmee is de commissie van oordeel dat zij vooral een bijdrage kan leveren aan het statenwerk van GroenLinks in een grotere fractie en adviseert de commissie haar voor plaats zes. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 1650. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het wekt verwarring dat iemand met deze 'competenties' volgens de kandidatencommissie dan, zo hoog op de lijst staat. Wat moet de rest dan wel niet voorstellen? Daar tegenover stond bij de nummer 2 op de voorlopige lijst de volgende tekst:&lt;/p&gt;
 1651. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Enthousiaste verbinder die sociale thema’s weet te vertalen naar ruimtelijke inrichting. Heeft op de kandidatencommissie een verpletterende indruk gemaakt met zijn presentatie en heeft ook in de debatten voor het lijsttrekkerschap bewezen over uitstekende communicatieve vaardigheden te beschikken. Een generalist die snel leert, makkelijk contact legt met mensen en in een team zorgt voor een frisse, originele kijk, gericht op het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. De kandidatencommissie ziet in hem een nieuw politiek talent en een uitstekende aanvulling op de lijsttrekker op plaats twee. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 1652. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Uiteindelijk kwam deze persoon op nummer 11 terecht! Lopen de voorkeuren van de door het bestuur ingestelde kandidatencommissie en de leden dan zo ver uit een? En wie zijn dan die leden? Zijn zij representatief? En welke opdracht kreeg de kandidatencommissie? Een lijst opstellen met de beste kandidaten? Of van het beste team? Een lijst dat de voorkeur van de leden weergeeft?&lt;/p&gt;
 1653. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik denk dat hier nog nauwelijks goed over is nagedacht. Daarom is het goed om na de verkiezingen van maart 2015 breed te evalueren.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1654. <category>verkiezingen</category>
 1655. </item>
 1656. <item>
 1657. <title>Als je vissen wil vangen moet je niet in een boom klimmen</title>
 1658. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Als-je-vissen-wil-vangen-moet-je-niet-in-een-boom-klimmen/687.html</link>
 1659. <pubDate>Mon, 08 Dec 2014 20:52:00 GMT</pubDate>
 1660. <description>Inleiding
 1661. Procesdenken wordt als alternatief gezien voor de zogenaamde functionele benadering. Het functionele denken is een samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd moet worden. Hierbij staat arbeidsdeling voorop en efficiëntie centraal. Al het handelen is vastgelegd in standaarden. Het functionele denken stamt uit het industriële tijdperk en een bekende vertegenwoordiger van deze stroming is Frederick Taylor.
 1662. In het procesdenken staan de producten centraal. In deze benadering wordt het hele productieproces rondom een product georganiseerd. De verschillende deelstappen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Medewerkers voeren meerdere deelstappen uit in zelfsturende teams waarbinnen eenieder wordt aangesproken op de specifieke persoonlijke kwaliteiten. Zo plannen ze hun eigen werk, voeren zelf kwaliteitsmetingen uit en verrichten klein onderhoud. Een groep medewerkers is op deze wijze verantwoordelijk voor een heel product. De medewerkers kennen de klant en ze zijn op de hoogte van zijn of haar eisen. Het procesdenken draagt de belofte in zich van motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en een vermindering van de informatie uitwisseling en dus de registratielast.
 1663. Rationalisatie
 1664. Bij de functionele benadering wordt het bedrijfsproces opgedeeld in kleinere eenheden en controleert het management op basis van 'objectieve' meetbare gegevens. Men probeert het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten en alles vast te leggen in regels en procedures. Door een toename van de regels is er ook een toename van de controle of deze regels worden nageleefd. Dit leidt tot een hoeveelheid handboeken, normen, procedures en regels zodat de vrouw of man in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg minder beslissingsruimte heeft dan ooit. Het is een beleid gebaseerd op angst, wantrouwen en beheersingsdrift. Door het woud aan regels groeit de overhead. Daar komt bij dat de hulpmiddelen zoals ICT nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat de administratieve last sterk toeneemt met als gevolg dat het werk duurder wordt.
 1665. De vraag is of in een kenniseconomie, waar niet de productie maar de diensten centraal staan, de aard van het verrichte werk zich wel in een set van meetbare factoren laat ontleden en zich zo van bovenaf laat aansturen. Menselijke activiteiten zijn vaak bijzonder complex, zeker waar het gaat om handelen binnen organisaties. Het gaat dan niet alleen om economische ontwikkeling maar ook om creatieve, spirituele, communicatieve en emotionele ontplooiing. De complexiteit wordt groter wanneer de managers in kwestie niet of nauwelijks vertrouwd zijn met het soort werk dat wordt verricht door de medewerkers. Er worden dan zogenaamde objectieve controlemechanismen in het leven geroepen die in feite te kennen geven dat de werknemer wordt gewantrouwd. De manager begrijpt weinig van het primaire proces, laat staan van de klant omdat hij hier te ver vanaf staat. Daarnaast is de manager vooral eenzijdig gericht op aandeelhouderswaarde.
 1666. Dienstensectoren als bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs worden gekenmerkt door een uitdijend management, dat niet alleen een steeds groter deel van het budget voor zichzelf opeist, maar ook in toenemende mate een stempel drukt op de manier waarop het werk in deze sectoren vorm wordt gegeven. Het groeiende protest hiertegen wordt gevoed door openlijke twijfels over de effectiviteit. Onder veel werknemers bestaat dan ook onvrede over de manier waarop hun werk georganiseerd en beoordeeld wordt door het management. Deze beoordeling is ogenschijnlijk objectief, op basis van meetbare gegevens. Maar juist bij gebrek aan gemeenschappelijk erkende standaarden voor goed werk op basis waarvan de manager mensen zou moeten aansturen en beoordelen, groeit het risico dat niet zozeer de daadwerkelijke kwaliteit van iemands werk de doorslag geeft bij de manager, maar zijn subjectieve indruk van de betrokken werknemer, of zijn affiniteit met de medewerker.
 1667. Scorebord management
 1668. Managers rekenen medewerkers graag af op hun resultaten. Het meten van output is gemakkelijker (kwantiteit) dan het meten van het proces (kwaliteit). “Meer” is gemakkelijker te meten dan “beter”. Maar het gevaar op “spreadsheet of scorebord management” loert om de hoek. Voor 'erkenning' zijn objectief gedeelde standaarden en vormen nodig waaraan iemand dient te voldoen. Deze standaarden voor goed werk, en de bijbehorende vormen waarin het werk moet gebeuren, komen tot stand in een bepaalde beroepspraktijk. Als deze standaard niet tot stand komt loert vervreemding om de hoek. Complete beroepsgroepen kunnen dan de zin in hun werk verliezen. Medewerkers voelen zich dan niet meer een met de organisatie. In het ergste geval komt de medewerker te werken onder richtlijnen, procedures en willekeurige beslissingen waarvan hij de zin niet inziet. Hij moet zich verantwoorden aan de hand van meetbare output die wordt verwerkt in een verrekenmodel waarmee hij het niet eens is. Kwaliteit kent twee vormen: werkelijke kwaliteit en nominale kwaliteit. Bij de werkelijke kwaliteit gaat het om beleving, smaak voldoening. Dit is subjectief en lastig te meten. Bij nominale kwaliteit gaat het om hoeveelheden, afmetingen, uiterlijk. Dit is objectief en eenvoudiger te meten. Bij gebrek aan vakmanschap, dat immers moeilijk te meten is, worden harde meetcriteria vastgelegd in SLA's en prestatiecontracten zoals bijvoorbeeld bij de politie.
 1669. Meten is vergeten
 1670. Omdat de manager doorgaans niet echt kan overtuigen op basis van inhoudelijk kennis van het werk, zal hij andere tactieken en strategieën moeten aanwenden. Daarom worden pseudo objectieve technieken als benchmarking, outsourcing en efficiency verbeteringsprogamma’s met key performance indicatoren in een model gegoten. Een model is een afbeelding van (een deel van) de werkelijkheid. Vergelijk het met een landkaart. Datgene wat van belang is gezien vanuit een bepaalde context wordt meegenomen. Naar al het andere wordt niet gekeken. Het punt is dat een dergelijk model een volstrekt transparant productieproces veronderstelt. Dit impliceert dat de taken waaruit dat proces bestaat verregaand zijn gestandaardiseerd, maar dit is in een diensteneconomie helemaal niet het geval. Om de volgende redenen wordt dit niet gezien:
 1671. • In de eerste plaats worden organisaties vaak bestuurd door financieel-economische technocraten. Alles wordt daardoor in termen van geld gezien: het aantal studenten dat met een diploma de school verlaat is belangrijker dan de kwaliteit van het diploma.
 1672. • In de tweede plaats is er een onwrikbaar geloof in planning: er is niets mis met planning, maar je moet geen dingen willen plannen die niet te plannen zijn: ideeën, vriendschap, trots, goedheid, ondernemerschap.
 1673. • In de derde plaats is er de politiek. Politici geloven in toenemende mate in het gelijk van de econoom en de planner. Ze leggen aan publieke organisaties daarom vaak even krampachtige als absurde resultaatverplichtingen op. De idiotie van politici die denken dat je de wereld kunt besturen via kengetallen. De wereld volgens een checklist.
 1674. De leiding komt ver van de werkvloer af te staan en de medewerker neemt daar steeds meer afstand van. In plaats van op (vak) kennis komt de nadruk te liggen op economische en rationele principes als winstmaximalisatie (aandeelhouderswaarde), kwantitatieve groei en kengetallen. Cynisme over de eigen organisatie is het wapen waarmee de medewerker zich beschermd omdat niet de kwaliteit om klanten te helpen belangrijk is maar de regels van het model. De onvrede leeft dan ook niet alleen meer bij de cliënt, maar in toenemende mate ook bij de uitvoerende professional: de docent (of zo u wilt coach), de arbeidsconsulent, de verpleegkundige, de medisch specialist of de buurtwerker.
 1675. Meten is weten, maar tegelijkertijd is ieder meten ook vergeten, namelijk van al datgene wat buiten de gekozen meetsystematiek valt. Maar als je vissen wil vangen moet je niet in een boom klimmen. Daarom hoort centraal de vraag te staan in wat voor samenleving wij eigenlijk willen werken en wat voor wijze van besturen daarbij past. Meten is weten maar het leidt wel tot aangepast gedrag. Want er wordt gefixeerd op datgene dat wordt gemeten en waar je dus op wordt afgerekend. De gevolgen hiervan zijn de laatste jaren breed uitgemeten in de pers: fraude en corruptie bij bijvoorbeeld Enron, Worldcom, Ahold en Baan.
 1676. Vakinhoudelijke kennis
 1677. De gedachte dat het personeel het belangrijkste kapitaal is lijkt ver weg. Het vakinhoudelijk verdwijnt:
 1678. • de boer achter de computer,
 1679. • fastfood restaurants zonder kok,
 1680. • garages zonder automonteurs
 1681. • onderwijsinstellingen zonder docenten maar met coaches
 1682. Vakmanschap maakt plaats voor techniek. Zie bijvoorbeeld ook in de sport waar wielrenners met &quot;oortjes&quot; zijn verbonden met de ploegleider. Rijden op eigen koersinzicht of laat staan op intuïtie verdwijnt. Het persoonlijke karakter van het beroep, dat met aandacht voor individuele mensen te maken heeft, wordt procesmatig ontleed en reduceert de vakman tot pion of processor die abstracte richtlijnen en modellen ten uitvoer moeten brengen om output te genereren. Het is als een café zonder bier. Zo wordt in fastfood restaurants het toeval zoveel mogelijk uitgesloten maar wordt wel strikt gewerkt volgens protocollen om bijvoorbeeld eten te maken. Bij bepaalde activiteiten is het inderdaad goed om het toeval uit te sluiten. Zo wil je in de bediening niet afhankelijk zijn van de grillen van de ober. Hetzelfde geldt bij een operatie voor de luimen van de chirurg van dienst. Maar soms brengt het toeval je juist bij innovaties. Veel bedrijven zijn nog gericht op voorspelbaarheid en controleerbaarheid, want dan werkt men efficiënt. Dit werken volgens een protocol wordt bijvoorbeeld gedaan bij telefonische enquêtes. Zolang de ondervraagde binnen het format blijft gaat het goed. Stelt deze echter vragen daarbuiten dan gaat het mis want de medewerker is bij gebrek aan vakmanschap niet meer in staat om in te spelen op afwijkende situaties. Voor een deel kunnen vragen op bijvoorbeeld juridisch gebied, gezondheidzorg en wellicht ook onderwijs best door mensen zonder vakinhoudelijke kennis worden beantwoord. Denk aan de 80/20 regel van Pareto. Daarom moet er ook onderscheid worden gemaakt in activiteiten waarbij volgens protocollen kan en wellicht moet worden gewerkt en activiteiten waarbij de innovatie ruimte moet krijgen. In plaats van dogma’s, voorschriften en vaste uitgangspunten komt er dan ruimte voor de ideeën, talenten, emoties en creatieve invallen van individuen waarbij de vakkennis de basis vormt.
 1683. Heimwee naar het familie gevoel
 1684. Vroeger was alles beter hoor je vaak op verjaardagen. Dat was de tijd dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) nog een grote familie was waarin men er gezamenlijk naar streefde het vervoer per spoor zo goed mogelijk te laten verlopen. En daarin was men ook geslaagd: algemeen bestond de opvatting dat de NS tot de beste ter wereld behoorden. Ook de oude huisarts, leraar of verpleegster spreekt niet zelden over zijn of haar beroep op een manier die inmiddels uit de tijd lijkt. Vaak valt op hoezeer zij nog steeds een zekere eer leggen in het beroep dat ze hebben uitgeoefend. Zij ontlenen hun zelfrespect en voldoening in het werk mede aan het voldoen aan bepaalde standaarden voor het goed verrichten van dat werk. Er werd voldaan aan collectief erkende standaarden.
 1685. Tegenwoordig spreekt men eerder over werk als iets dat men al dan niet 'leuk vindt' of dat 'goed betaalt'. Dat is een veel subjectievere aangelegenheid, en het past in de cultuur verandering die zich vanaf de jaren zestig heeft voltrokken. Die stelt het individu en zijn voorkeuren centraal. Arbeid werd onderdeel van een project van zelfontplooiing, waarin de eigen mening, de wensen en het geluk van het individu een steeds belangrijker plaats gingen innemen.
 1686. Er is geen klasse: wil de echte professional opstaan.
 1687. De scheiding tussen goed en kwaad is niet dezelfde als tussen medewerker en manager. Dit is te eenvoudig. Het probleem ligt natuurlijk niet alleen bij de managers. Het procesdenken leidt vaak tot een betere kwaliteit van de producten en tot een toename in de efficiency van de organisatie. En als het procesdenken dan ook nog gepaard gaat met een participatieve stijl van leidinggeven ontstaat er een grote betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. Voorwaarde is wel dat we te maken hebben met professionals. Dit is echter een teer punt. Het gebrek aan zelfcorrigerend vermogen onder medewerkers, de reflectie, is een van de redenen waarom we nu zoveel managers hebben. De medewerkers tonen zich te weinig professional. Een professional kan een brug slaan tussen twee dilemma's: persoonlijk versus samenwerking en kennisgericht versus pragmatisch. In het kennisgerichte zit de lange termijn, in het pragmatische zit de korte termijn. In de samenwerking zit kennisdelen en werken aan gezamenlijke methoden die goed toegankelijk zijn. De medewerker moet hier aan werken om op deze wijze stap voor stap tot een professional uit te groeien. Een professional is dan een medewerker die creatief en situationeel omgaat met impliciete kennis. Deze kan omgaan met complexiteit en met veranderende omstandigheden. In de impliciete kennis van de vakman zit wijsheid verborgen. Het management moet dit faciliteren. Dit kan door een organisatie te creëren met de volgende kenmerken:
 1688. • geringe machtsafstand tussen organisatieleden (platte organisatie)
 1689. • flexibele structuur
 1690. • platte structuur
 1691. • multidisciplinaire teams
 1692. • procesgericht
 1693. • ruimte voor experimenten
 1694. • veilige omgeving (fouten niet afstraffen)
 1695. • open omgeving (elkaar aanspreken en mogen vragen)
 1696. In een dergelijke organisatie zijn ook veel minder regels, normen en procedures nodig. Omdat professionals de standaarden kennen en erkennen zijn deze expliciete uitingen overbodig. Wat in de handboeken staat weten ze al en wat er niet in staat wordt experimenterend ontdekt. Medewerkers zetten liever vraagtekens dan uitroeptekens!
 1697. Aan de andere kant dienen managers te beseffen dat je een morele relatie niet kunt 'managen'. Wel kun je in een goede dialoog met professionals moderne managementtechnieken zo gebruiken dat ze dienstbaar zijn aan het primaire proces. Het managen van de menselijke factor als bron van concurrentievoordeel betekent niet slechts inspirerend zijn, ruimte bieden en altijd de professionele autonomie laten domineren. Het bewustzijn dat organisaties ergens voor (moeten) staan, moet daarbij het uitgangspunt zijn. Om organisaties te laten functioneren, moet er een balans zijn tussen ratio en emotie waarbij de organisatie permanent langs de vier perspectieven innovatie, klanten, intern en financieel van de Balanced Scorecard kan worden gelegd. Dit betekent dat het management een brug moet slaan tussen rationeel en emotioneel leidinggeven in het besef dat uiteindelijk op de werkvloer, in de interactie met de basis zoals leerlingen, zieken, studenten, kiezers dus kortom consumenten, de kwaliteit van de dienst wordt gemaakt. De kracht ligt in deze verbinding.
 1698. Voorbeelden
 1699. In de gezondheidszorg gaat het om het geven van zorg, er is een morele relatie met de patiënt. Het gaat niet primair om het geven van pillen of het geven van therapie. Dat zijn slechts technieken. Het gevaar van allerlei moderne managementtechnieken is dat zorg gereduceerd wordt tot techniek. In een dergelijke technische relatie wordt de medemens gereduceerd tot object. Daarin gaat het niet meer om zorg maar om het uitvoeren van een technische handeling. De medewerkers zijn allemaal specialist geworden, afhankelijk van de gereedschappen en instrumenten. Ze weten niet hoe de instrumenten werken maar alleen waarvoor ze worden gebruikt. Medewerkers zijn gereedschapsgebruikers geworden en soms zijn ze zelf het gereedschap. Ze werken voor een deel van een taak of project, met vaak niet meer dan een vermoeden van het geheel.
 1700. In het onderwijs zie je steeds meer docenten die de rol van coach op zich nemen. Het begeleiden van de procesgang van studenten krijgt dan de volle aandacht maar het begeleiden op inhouden blijft hier ver bij achter. Dit is funest voor de inhoudelijke kwaliteit omdat het bij onderwijs niet alleen gaat om het proces maar ook om het product.
 1701. De landbouw is steeds meer een fabriek met de nadruk op kostenverlaging, efficiency, specialisatie en schaalvergroting. De focus is gericht op productiviteit (Profit) waar eigenlijk een balans moet worden gezocht tussen de drie P's: profit, people en planet. De gevolgen van deze onbalans hebben de afgelopen jaren uitgebreid op de voorpagina’s van de kranten gestaan: BSE koe, dioxinekip en vogel- en varkenspest.
 1702. Hoe verder?
 1703. Het tot prestaties brengen van organisaties vergt een afgewogen beoordeling van het 'Europese' of ‘Rijnlands’ model en het 'Anglo- Amerikaanse' model. Het eerste is de drager van productieve ideeën rond overleg, participatie en besluitvorming, maar heeft ook bijgedragen aan bureaucratie en een gebrek aan resultaatgerichtheid, ondernemerschap en innovatie. Het tweede is verbonden met schandalen en zelfverrijking van topmanagers, maar heeft ook de condities geschapen voor groei, innovatie en vruchtbare concurrentie.
 1704. Beide modellen laten zich als volgt beschrijven:
 1705. Europees of Rijnlandsmodel
 1706. • Leidinggevende taken zijn gebaseerd op vakdeskundigheid
 1707. • Meer een bottom-up benadering
 1708. • Managers zijn vakmensen met affiniteit tot het product
 1709. • Er wordt gestreefd naar tevreden klanten, tevreden medewerkers en tevreden aandeelhouders
 1710. • Focus op lange termijn continuïteit
 1711. • Wie het weet mag het zeggen
 1712. • Veel minder regels, procedures, handboeken
 1713. • Veel overgelaten aan professionaliteit van de werkvloer (gevaar anarchie)
 1714. • Niet alleen gericht op kwantiteit want niet alles wat van belang is kan worden gekwantificeerd
 1715. • Geschikt voor bedrijven van wetenschap zoals onderzoek, innovatie, onderwijs
 1716. Anglo Amerikaans model
 1717. • Leidinggevenden zijn topdown agents die het rendement moeten optimaliseren
 1718. • Managers zijn economisch geschoold en hebben geen affiniteit met het product
 1719. • Aandeelhouders staan op de eerste plaats
 1720. • Focus op de korte termijn
 1721. • Wie de baas is mag het zeggen
 1722. • Veel gedetailleerde regels, procedures, handboeken (bureaucratie)
 1723. • Gericht op kwantiteit: marktaandeel, rendement en omzet moeten steeds toenemen
 1724. • Geschikt voor technologieontwikkeling en massa fabricage
 1725. Het is de kunst om een balans te vinden tussen activiteiten die heel goed voorspelbaar en dus planbaar zijn en activiteiten die zich minder laten plannen. In de praktijk betekent dit dat gezocht moet worden naar een organisatiemix van de twee modellen met navenant verschillende wijzen van aansturen. Voorwaar een flinke uitdaging voor het management.
 1726. .
 1727. Daarnaast maken organisaties de volgende ontwikkeling door:
 1728. Fase​aandachtspunt​opmerking
 1729. 1. Pionierstijdperk​effectiviteit​de goede dingen doen
 1730. 2. Productie tijdperk​exploratie​meer goede dingen doen
 1731. 3. Productiviteit​efficiency​goede dingen goed doen
 1732. 4. Duurzaamheid​ethiek​omgaan met paradoxen
 1733. In de pioniersfase staan de korte termijn en sturen op output centraal. In de duurzaamheidfase gaat het om het omgaan met paradoxen zoals de Balanced Scorecard en de dilemma’s waar professionals voor staan en staat de lange termijn en sturen op het proces centraal. In de duurzaamheidfase gaat het om:
 1734. • een sociale economie in plaats van een economie met de nadruk op de financiën
 1735. • context management in plaats van symptoom bestijding
 1736. • vertrouwen in elkaar in plaats van angst en controle en beheersing
 1737. • het gezonde verstand van de professional in plaats van opleveren wat het systeem vraagt
 1738. • de realiteit van de werkvloer in plaats van de virtuele realiteit van de kengetallen
 1739. Zitten organisaties al in de productiviteitsfase dan blijkt de stap naar duurzaamheid helaas nog vaak een brug te ver. Omdat de organisaties nog alleen een economische afweging kennen: rationeel en &quot;objectief&quot; zijn ze nog steeds gevoeliger voor stijgende kosten dan voor welzijnsvraagstukken.
 1740. Tot slot mag van zowel de manager als de medewerker een soort van bezieling worden verwacht.
 1741. De manager
 1742. Zodra de manager hoofdzakelijk op het eigen subjectieve geluksgevoel uit is, kan het werk steeds meer in het teken komen te staan van uitwendige goederen die iemand nodig meent te hebben voor zijn geluk: geld, macht en aanzien. We zien dat nu juist binnen de wereld van het management de genoemde uitwendige goederen een dominante rol spelen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er geen goede managers zouden zijn, wel dat zij aan het risico blootstaan de oorspronkelijke zin van werk geweld aan te doen. Dat is vooral het geval in die sectoren waar beroepseer en autonomie van het handelen van oudsher een essentieel onderdeel zijn van de beroepsuitoefening, zoals in het onderwijs en de zorg. Dat is anders bij de manager als coach. In het moderne managerdom is de vorm (de kunst van het besturen van een organisatie) in hoge mate losgemaakt van het soort organisatie en het gemeenschappelijke werk dat daarbinnen wordt verricht.
 1743.  
 1744. De medewerker
 1745. Zodra werk vooral wordt gezien als iets dat op de eerste plaats leuk moet zijn en de subjectieve zelfontplooiing moet dienen, bestaat het gevaar dat dergelijke vormen hun bezieling kwijtraken. Op dat moment staat namelijk niet meer de beheersing van objectief geldende vormen centraal, maar de subjectieve beleving van het werk, het eigen welzijn. Men gaat niet meer echt op in het eigen werk, zodat men zich ook niet identificeert met de werkwereld (de mensen en/of de organisatie met wie men dit werk realiseert) en het resultaat dat daaruit voortvloeit (het product of de dienst). Evenmin legt men eer in het eigen werk. Men kan nog steeds uit zijn op 'erkenning' van collega's of bazen, maar men wil steeds minder de objectieve vormen leren die daarvoor nodig zijn. Men eist 'respect' voor zijn bijzondere individualiteit, zonder zich serieus af te vragen of wat men doet werkelijk iets voorstelt, en waarom een ander daarvoor nu eigenlijk respect zou moeten opbrengen.
 1746. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1747. <category>samenleving</category>
 1748. </item>
 1749. <item>
 1750. <title>Pikettymania</title>
 1751. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Pikettymania/660.html</link>
 1752. <pubDate>Fri, 14 Nov 2014 20:03:00 GMT</pubDate>
 1753. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;ericleltz&quot; src=&quot;../blogimage/321.JPG&quot; alt=&quot;ericleltz&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;320&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 1754. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik heb de afgelopen maanden met verbazing gekeken naar de aandacht voor Thomas Piketty. Niet omdat zijn gedachtegoed verkeerd is, maar omdat de aandacht zo breed is. Die kwam namelijk niet alleen uit de verwachte hoek van economen maar ook uit diverse onverwachte hoeken. Als een ware tienerster werd hij ontvangen. Welke gevoelige snaar heeft hij geraakt? Zal het zijn omdat hij beschrijft wat velen ook al voelen? Heeft hij de tijd mee? We zitten immers in een transitie en juist dan is er ruimte voor andere gedachten. Het WRR (wetenschappelijk raad voor regeringsbeleid) kwam dit jaar in haar rapport &quot;&lt;em&gt;Hoe ongelijk is Nederland&lt;/em&gt;&quot; in grote lijnen met dezelfde boodschap. Dit rapport kreeg echter veel minder aandacht.&lt;/p&gt;
 1755. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoewel het boek bijna 700 pagina's telt zie je in vrijwel alle reacties steeds dezelfde zaken terug:&lt;/p&gt;
 1756. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 1757. &lt;li&gt;de kloof tussen groepen mensen neemt toe door de concentratie van welvaart bij vermogenden. De opbrengst op kapitaal is namelijk groter dan de economische groei oftewel zij die vermogen bezitten worden steeds rijker en zij die alleen loon of een uitkering ontvangen zullen hier steeds meer bij achter lopen,&lt;/li&gt;
 1758. &lt;li&gt;er moet een wereldwijde belasting op vermogen komen. Iets waarvan Piketty zelf al zegt dat dit onhaalbaar is.&lt;/li&gt;
 1759. &lt;/ul&gt;
 1760. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat onderbelicht blijft in het boek maar zeker ook bijdraagt aan de ongelijkheid is de ontwikkeling van ICT (informatie en communicatie techniek) in de vorm van &quot;the internet of things&quot;. Nadat al veel productiearbeid aan de onderkant van de samenleving is vervangen door ICT zie je die vervanging nu steeds meer in de middenklasse van de samenleving. Machines en robots nemen dit werk over en anders doen andere medewerkers met behulp van ICT dit werk er gewoon bij. Zoals bijvoorbeeld afspraken maken en notuleren. De mensen die dit werk deden, gaan hun heil elders zoeken. Dat kan bij hoger geschoold werk met hogere lonen als ze hier extra opleiding voor hebben genoten. Maar het grootste deel gaat naar lager betaald werk hoewel ze daar overgekwalificeerd voor zijn. Gevolg is dat het potenti&amp;euml;le aanbod voor lager geschoold werk groeit. En een economische wet leert dat hoe meer aanbod er is, hoe lager de lonen. Voorbeelden van minder betaald werk vind je op plaatsen waar persoonlijke aanwezigheid relevant is zoals in de zorg, detailhandel, horeca, schoonmaak en beveiliging. Maar ook hier zie je dat ICT al om de hoek komt kijken. Denk aan robots in verpleeghuizen. Deze robots moeten wel eerst worden ontworpen. Dat wordt dan weer gedaan door hoger opgeleiden met hun hogere lonen.&lt;/p&gt;
 1761. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze neerwaartse loondruk op lager opgeleiden met lagere lonen en vaak in deeltijd banen en een opwaartse loondruk bij hoger opgeleiden met fulltime banen, zal de kloof tussen groepen mensen ook vergroten.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1762. <category>samenleving</category>
 1763. </item>
 1764. <item>
 1765. <title>Hoe groot is jouw box?</title>
 1766. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Hoe-groot-is-jouw-box?/659.html</link>
 1767. <pubDate>Thu, 06 Nov 2014 17:08:00 GMT</pubDate>
 1768. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/320.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;382&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1769. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We leven in een overgangstijd, een verandering van tijdperk. Een verwarrende tijd omdat twee waardesystemen door elkaar lopen. In het tot nu toe overheersende systeem, gegroeid vanuit het industriële tijdperk van &quot;&lt;em&gt;meten is weten&lt;/em&gt;&quot; draait het om kwantiteit en 'top-down' denken. Dit systeem heeft nog vorm maar verliest meer en meer aan kracht. In het opkomende systeem spelen kwaliteit, 'bottom-up' denken en creativiteit een grote rol. Dit systeem heeft kracht maar nog geen vorm.&lt;/p&gt;
 1770. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onder invloed van snel veranderende techniek en een groeiend adaptief vermogen van een jonge generatie krijgt dit nieuwe systeem snel vorm. Organisaties in deze nieuwe samenleving, dus ook gemeenten, dienen zich snel te kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Er wordt dan ook een groot beroep gedaan op het creatief vermogen van medewerkers. Dan wordt snel gedacht aan &quot;out of the box&quot; denken. Maar creativiteit begint met verwondering. Dat hadden we als kind in overvloed. Ergens onderweg zijn we dit vermogen kwijt geraakt. Dat verlies zorgt er nu voor dat als we tegen problemen aanlopen, we eerst onze hersens moeten kraken om &quot;out of the box&quot; te kunnen denken.&lt;/p&gt;
 1771. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat zou het mooi zijn als we die verwondering weer kunnen terughalen. Dan gaat het over het groter maken van onze &quot;box&quot; in plaats van &quot;out of the box&quot; denken, want wat we eerst met moeite van buiten onze &quot;box&quot; haalden, zit dan gewoon in onze &quot;box&quot;.&lt;/p&gt;
 1772. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoe zit het met uw &quot;box&quot;? Is die al groot genoeg om de toekomst aan te kunnen?&lt;/p&gt;
 1773. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 22 november aanstaande geef ik hier een &quot;freelunch&quot; lezing over. Aanmelden kan via &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.onlineseminar.nl/freelunch/webinar/6046/morgen-mooier-maken---soulsound#description&quot;&gt;https://www.onlineseminar.nl/freelunch/webinar/6046/morgen-mooier-maken---soulsound#description&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1774. <category></category>
 1775. </item>
 1776. <item>
 1777. <title>De volgende stap: het hoger onderwijs van de toekomst </title>
 1778. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-volgende-stap:-het-hoger-onderwijs-van-de-toekomst-/658.html</link>
 1779. <pubDate>Wed, 29 Oct 2014 22:10:00 GMT</pubDate>
 1780. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/319.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;275&quot; height=&quot;183&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1781. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We leven in een overgangstijd. Van een tijdperk gestoeld op de riten van de industrialisatie naar een tijdperk waar digitalisering alom vertegenwoordigd is. En het gaat snel. Niet alleen onder invloed van de veranderende techniek maar ook door een verhoogd adaptievermogen in de samenleving omdat er een generatie aan boord komt die niet beter weet. Zij hebben digitalisering met de paplepel meegekregen. Zo stonden in de top 10 van meest begeerde banen in 2010 alleen maar banen die in 2004 nog niet bestonden. En deed de radio er 38 jaar over om een markt van 50 miljoen gebruikers te krijgen. Bij de televisie was dit nog maar 13 jaar. Internet deed er 4 jaar over en Facebook deed het binnen 2 jaar. Het aantal apparaten met internet toegang was in 1984 1000, in 1992 1 miljoen en in 2008 was dit al 1 miljard!&lt;/p&gt;
 1782. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En als de impact van digitalisering nog niet is doorgedrongen hoef je je daar niet meteen voor te schamen. Zo dacht Bill Gates (Microsoft) ooit dat &quot;648 KB per persoon voldoende zou zijn&quot; en Thomas Watson (IBM) dacht dat de hele wereld genoeg zou hebben aan 5 computers. En nog maar in 2000 dacht 2/3 van de volwassen Nederlanders dat ze geen mobiele telefoon zouden kopen.&lt;/p&gt;
 1783. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De snelle verandering legt een grote verantwoordelijkheid bij opleidingen. Zij moeten zorgen voor de professional van de toekomst. Dat betekent dat scholen studenten moeten opleiden voor banen die nog niet bestaan, voor technieken die nog niet zijn uitgevonden en om uitdagingen aan te gaan die we nog niet kennen. Zowaar een hele opgave. Dit gaat dan ook gepaard met horten en stoten omdat de omgeving (lees interne organisatie) waarin dit moet gebeuren nog wat minder hierop gericht is. Dat is een omgeving van dwang en drang onder het bewind van ondersteunende diensten, gevangen in een systeem en structuur van standaardisering met een overhead aan regels, gestuurd op wantrouwen leidend tot een efficiency kramp.&lt;/p&gt;
 1784. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is voor opleidingen een &lt;em&gt;zoektocht&lt;/em&gt; naar een brede balans tussen economie, ecologie, ergonomie en ethiek (4E). Bijvoorbeeld op het gebied van &lt;strong&gt;maatschappelijk verantwoordelijkheid&lt;/strong&gt;: planet, people, profit (3P) en op &lt;strong&gt;persoonlijk gebied&lt;/strong&gt;: ratio, emotie en intuïtie. Het gaat dan over de vragen &lt;em&gt;&quot;wie ben ik?&quot;, &quot;wat kan ik?&quot; en &quot;wat wil ik?&quot;.&lt;/em&gt; Het gaat dan &lt;em&gt;minder&lt;/em&gt; om beheersen en &lt;em&gt;meer&lt;/em&gt; over omgaan met onzekerheid, &lt;em&gt;minder&lt;/em&gt; over richtlijnen en &lt;strong&gt;extrinsieke&lt;/strong&gt; sturing en &lt;em&gt;meer&lt;/em&gt; over verbinden in netwerken op basis van gelijkwaardigheid en &lt;strong&gt;intrinsieke&lt;/strong&gt; sturing. Als deze balans is gevonden zijn we in staat om de volgende stap te zetten:&lt;/p&gt;
 1785. &lt;ul&gt;
 1786. &lt;li&gt;
 1787. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;van ownership naar usership,&lt;/div&gt;
 1788. &lt;/li&gt;
 1789. &lt;li&gt;
 1790. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;van product naar performance (dienst),&lt;/div&gt;
 1791. &lt;/li&gt;
 1792. &lt;li&gt;
 1793. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;van lineair naar kringlopen,&lt;/div&gt;
 1794. &lt;/li&gt;
 1795. &lt;li&gt;
 1796. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;van waarde ontlenen naar waarde toevoegen en creëren,&lt;/div&gt;
 1797. &lt;/li&gt;
 1798. &lt;li&gt;
 1799. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;van economisch rendement naar maatschappelijk rendement,&lt;/div&gt;
 1800. &lt;/li&gt;
 1801. &lt;li&gt;
 1802. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;van zelfredzaam naar &quot;samenredzaam&quot;&lt;/div&gt;
 1803. &lt;/li&gt;
 1804. &lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1805. <category>onderwijs</category>
 1806. </item>
 1807. <item>
 1808. <title>Handboek voorkeurstemmen deel 2: tips</title>
 1809. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Handboek-voorkeurstemmen-deel-2:-tips/657.html</link>
 1810. <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:50:00 GMT</pubDate>
 1811. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/318.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1812. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de vorige blog &quot;handboek voorkeurstemmen&quot; ging&amp;nbsp;het over een stappenplan. Dit keer deel 2:&amp;nbsp;tips.&lt;/p&gt;
 1813. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als je na deel 1 toch nog onzeker bent over de uitslag moet je meer doen. En inderdaad het kan er op aankomen en dan telt iedere stem. Daarom hier enkele tips, al is het vaak schieten met een schot hagel.&lt;/p&gt;
 1814. &lt;ul&gt;
 1815. &lt;li&gt;
 1816. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ga als je tijd over hebt flyeren. Hoe kom je aan flyers? De doorgewinterde politicus vraagt die gewoon aan het partijbestuur. Maar je krijgt dan wel algemene folders en jij gaat voor jezelf. Als het bestuur geen specifieke folders voor jou wil laten maken zit er niets anders op dan ze zelf te laten drukken. Let wel op: je roept als 'einzelganger' natuurlijk enige weerstand op. Geef jouw tegenstanders geen stok. Zorg bijvoorbeeld dat je partij logo's niet zomaar gebruikt. Het zal snel worden gezien als misbruik.&lt;/div&gt;
 1817. &lt;/li&gt;
 1818. &lt;li&gt;
 1819. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bezoek debatten en profileer je door veel vragen te stellen. Vanuit het publiek? Ja, want voor het podium ben je niet uitgenodigd. Realiseer je dat er niet veel stemmen zijn te winnen. Het publiek bestaat grotendeels uit aanhangers van de partijen. Die hebben hun keuze allang gemaakt. Profileer je wel na afloop als kandidaat waar andere partijen niet om heen kunnen en waar ze binnenkort mee te maken krijgen. Immers, jij komt in de gemeenteraad! Laat zien wat je in huis hebt: &quot;&lt;em&gt;het geeft niet wat ze over je zeggen, als ze maar over je praten&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/div&gt;
 1820. &lt;/li&gt;
 1821. &lt;li&gt;
 1822. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook kun je specifieke (doel)groepen uitnodigen bij jou voor een gesprek over een voor hen relevant onderwerp. Zorg bijvoorbeeld voor een taart: &quot;&lt;em&gt;komt u met 5 anderen? dan zorg ik voor taart!&quot;.&lt;/em&gt; En kom dan niet met die geijkte &quot;Bossche bollen&quot; want daar krijg je de echte Bosschenaar natuurlijk niet meer warm voor. Dat is meer iets voor de toerist op bezoek voor &quot;een dagje Den Bosch&quot;.&lt;/div&gt;
 1823. &lt;/li&gt;
 1824. &lt;li&gt;
 1825. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Schroom niet om jezelf ook uit te nodigen bij bedrijven. Geef aan dat je een ochtend wil meewerken om daarna te praten over de problemen die ze ondervinden. Een ochtend werken lijkt lang en dat is het natuurlijk ook maar geen enkele werkgever zit te wachten op een politicus in spe die in een ochtend productie denkt te maken. Dus na hooguit een uur komt de koffie langs en kan het gesprek over de problemen beginnen.&lt;/div&gt;
 1826. &lt;/li&gt;
 1827. &lt;li&gt;
 1828. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zorg voor 'buzz' door te reageren op blogs, ingezonden brieven naar de plaatselijke pers te sturen maar bijvoorbeeld ook door posters met jouw gezicht en slogan pontificaal er op, her en der in de stad op te hangen. Wees niet bescheiden. Dit kan leuke activiteiten opleveren die allemaal worden verzameld voor de nieuwsbrief. Zo maak je een vliegende start als je wordt gekozen.&lt;/div&gt;
 1829. &lt;/li&gt;
 1830. &lt;/ul&gt;
 1831. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En dan ........ zit je in de gemeenteraad. Dan geldt &quot;&lt;strong&gt;belofte maakt schuld&lt;/strong&gt;&quot; en maak jij je hard voor jouw punten. Natuurlijk heb je te maken met de lijn van jouw fractie maar daar hoef jij je iets minder aan te houden want je bent immers op eigen kracht en met specifieke eigen punten in de raad gekomen. En eigenlijk zagen ze jou helemaal niet zitten. Je positie is dus sterk maar ongemakkelijk. Niets van aantrekken, je bent immers volksvertegenwoordiger: gekozen door het volk om hen te vertegenwoordigen. Hoogstwaarschijnlijk heeft alleen de lijsttrekker meer stemmen vergaard. Maar jij vertegenwoordigd wel een achterban die specifiek op &lt;strong&gt;jou&lt;/strong&gt; heeft gestemd. Dat schept verplichtingen, ook in de politiek. En iedere partij wil geloofwaardig overkomen dus cre&amp;euml;er je ruimte om jouw toezeggingen na te komen of in ieder geval je daar zichtbaar voor in te spannen. Los van de voorkeuren van de fractie.&lt;/p&gt;
 1832. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Trouwens jouw partijgenoten geloofden dan wel niet in jou maar hebben toch van jou geprofiteerd. Een stem op jou was namelijk ook een stem op de partij. Succes!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1833. <category>verkiezingen</category>
 1834. </item>
 1835. <item>
 1836. <title>Handboek Voorkeurstemmen deel 1: stappenplan</title>
 1837. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Handboek-Voorkeurstemmen-deel-1:-stappenplan/656.html</link>
 1838. <pubDate>Mon, 13 Oct 2014 13:44:00 GMT</pubDate>
 1839. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/316.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;434&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1840. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit handboek bestaat uit 2 delen: een stappenplan en een aantal tips. De tips komen de volgende keer aan bod.&lt;/p&gt;
 1841. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Deel 1:&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Stappenplan&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1842. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;1. &lt;strong&gt;Zorg dat je op de kandidatenlijst staat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1843. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Alleen als je op de lijst staat kun je in de raad komen. Een raadsperiode van 4 jaar is lang. In zo'n periode kan veel gebeuren. Zo kunnen gekozen raadsleden tussentijds afhaken. Als dan naar vervangers wordt gezocht kan dat alleen in de pool van kandidaten die op de kandidatenlijst staan. Overigens, zelfs op die van andere partijen!&lt;/p&gt;
 1844. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;2. &lt;strong&gt;Kies concrete onderwerpen waarop jij je wilt profileren&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1845. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kies 2 of 3 aansprekende onderwerpen die dicht bij jouw belangstelling staan en waarmee je zichtbaar resultaat kunt laten zien. Je moet de onderwerpen namelijk wel met verve en te vuur en te zwaard op diverse podia kunnen verdedigen. Ga op zoek naar laaghangend fruit. Daar is niets mis mee. Het is mooi als deze punten ook letterlijk in het partijprogramma staan maar het is niet echt noodzakelijk. Immers jij werkt nu aan een persoonlijke campagne met persoonlijke punten. En deze mogen enigszins afwijken. Onderscheid moet er zijn nietwaar? En het maakt de vraag waarom mensen specifiek op jou moeten stemmen juist veel eenvoudiger te beantwoorden. Maar je kunt ook weer niet te ver buiten de lijntjes kleuren want dan krijg je gedoe in de partij. Al komt die er waarschijnlijk vanzelf als je jezelf&amp;nbsp;stevig profileert.&lt;/p&gt;
 1846. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;3. &lt;strong&gt;Zoek je doelgroep op die past bij jouw onderwerpen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1847. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zoek jouw doelgroep op. Niet door bijvoorbeeld op de markt te flyeren, dat is veel te grofmazig. Wel door bij de mensen huis aan huis langs te gaan. Dit kan betekenen dat je dus onderwerpen kiest die goed doelgroep gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld een buurt waar een hoogspanningskabel of een hostel komt en waar de buurt niet onverdeeld gelukkig mee is. De punten kunnen op een breed vlak liggen. Geef in ieder geval aan welke concrete punten jij gaat aanpakken. Geef ook aan op welke wijze en hoe je dit samen met de mensen gaat bereiken. Leg contact, niet in de eerste plaats namens jouw partij maar namens jezelf natuurlijk. Het gaat om voorkeursstemmen en deze zijn nu eenmaal niet partij maar persoonsgebonden. Laat, voordat de deur weer wordt dichtgedaan, iets achter: een folder met partijlogo, jouw actiepunten en natuurlijk jouw foto inclusief slogan. Zorg dat er nog over jou wordt gesproken, lang nadat je weg bent gegaan. Vraag ook om email-adressen zodat je een nieuwsbrief kunt versturen.&lt;/p&gt;
 1848. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;4. &lt;strong&gt;Kom binnen 2 weken terug zodat je een band opbouwt &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1849. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kom terug! Dan moet je natuurlijk wel iets nieuws te vertellen hebben. Dus op je lauweren rusten is er even niet bij. Hou er rekening mee dat mensen niet thuis zijn. Doe in die gevallen een handgeschreven briefje in de bus. Van een '&lt;strong&gt;nee/ja&lt;/strong&gt;' of '&lt;strong&gt;nee/nee&lt;/strong&gt;' sticker hoef jij je niets aan te trekken. Het gaat nu immers om geadresseerde post. Jij kent de mensen en zij kennen jou! Dat is weer een voordeel van de band die je inmiddels hebt opgebouwd met jouw achterban. Onthou daarom de namen en specifiek gedane uitspraken (&quot;&lt;em&gt;ik heb niet veel tijd want ik sta op het punt om naar de verjaardag van mijn moeder te gaan&lt;/em&gt;&quot;) goed. Je kunt hier op aanhaken bij jouw volgende komst (&quot;&lt;em&gt;vorige keer had u weinig tijd want u ging de verjaardag van uw moeder vieren. Heeft ze een mooi feest gehad?&lt;/em&gt;&quot;) het gesprek is begonnen en gegarandeerd dat er nu wel tijd voor je is. Nu en anders de volgende keer komt de ultieme beloning: je wordt uitgenodigd om binnen een kopje koffie te drinken (&quot;&lt;em&gt;met een beetje melk graag&lt;/em&gt;&quot;).&lt;/p&gt;
 1850. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;5. &lt;strong&gt;Herhaal&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1851. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Stap 4 dient tot aan de verkiezingen te worden herhaald en eventueel te worden ge&amp;iuml;ntensiveerd. Wees niet bang dat mensen denken &quot;&lt;strong&gt;daar komt ie weer&lt;/strong&gt;&quot;. Het zal worden gezien als vasthoudendheid en als iemand die opkomt voor '&lt;strong&gt;onze&lt;/strong&gt;' belangen. Ook als iemand die zijn afspraak &lt;em&gt;wel&lt;/em&gt; nakomt. Immers, je hebt de vorige keer toch aangekondigd dat je weer terug zou komen.&lt;/p&gt;
 1852. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gebruik ondertussen sociaal media zoals twitter en reageer zoveel mogelijk op blogs.&lt;/p&gt;
 1853. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tot zover het stappenplan. De volgende keer komen een paar tips aan de orde.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1854. <category>verkiezingen</category>
 1855. </item>
 1856. <item>
 1857. <title>Voorkeurstemmen</title>
 1858. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Voorkeurstemmen/655.html</link>
 1859. <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 21:30:00 GMT</pubDate>
 1860. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/315.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1861. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 19 november zijn er verkiezingen in Den Bosch. Dan kan worden gekozen uit een lijst van kandidaten. Hoe hoger op de lijst, hoe meer kans je maakt om ook in de raad te komen omdat alle stemmen op de partij worden verdeeld over de kandidaten te beginnen met de nummer 1. Maar wat moet je doen als je laag op de lijst staat en toch in de raad wil? Dan moet je zorgen dat je met voorkeurstemmen wordt gekozen. Dan gaat de eerder genoemde verdeling van stemmen namelijk niet op. De kandidaat met voorkeurstemmen krijgt voorrang. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had je 350 voorkeurstemmen nodig. Het precieze aantal is afhankelijk van de kiesdeler: het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels. De kiesdeler in 2010 was 1400. Om met voorkeurstemmen in de raad te komen moet je 25% van de kiesdeler halen. En dat was in 2010 dus 350.&lt;/p&gt;
 1862. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het lijkt niet veel, 350 stemmen, en in 2010 hebben buiten de lijsttrekkers ook 14 kandidaten deze grens bereikt. Maar hiervan waren 11 kandidaten toch al in de raad gekomen omdat ze hoog, dat is op een verkiesbare plaats, op de lijst stonden. Slechts 3 kandidaten stonden op een onverkiesbare plaats. De laagst genoteerde kandidaat stond op nummer 8, Hasnaoui van de PvdA. Ook is het van enkele van de 14 kandidaten met voorkeurstemmen zeer waarschijnlijk dat ze deze niet echt op persoonlijke titel (voorkeur!) hebben ontvangen. Er is op hen gestemd omdat ze een strategische plaats op de lijst innamen: de eerste allochtoon of de eerste vrouw. Zo'n kandidaat lijkt dan een stemmentrekker maar is in feite goed vervangbaar door iemand die dezelfde groep vertegenwoordigd. De plaats op de lijst is dan meer onderscheidend dan de persoon.&lt;/p&gt;
 1863. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit ligt anders bij kandidaten die wel op persoonlijke titel zijn gekozen omdat ze echt een eigen achterban vertegenwoordigen en er dus heel bewust op hen is gestemd. Een voorbeeld lijkt Brok, de nummer 5 van Rosmalens Belang, hoewel zij wel de eerste vrouw op de lijst was. Zij ontving 376 stemmen. Ook hun nummer 3, van Creij komt met 875 stemmen in aanmerking maar hij stond dan weer op een verkiesbare plaats. De 201 stemmen van hun nummer 2, van Son, steken hier ietwat flets bij af. Het beste voorbeeld is daarom Eugster bij het CDA. Nummer 7 maar wel met 479 stemmen. Heel wat meer dan nummer 3, Wagemakers, met 125 stemmen. Het aantal kandidaten dat echt met voorkeurstemmen in de raad komt is dus gering.&lt;/p&gt;
 1864. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar circa 350 stemmen, en als de opkomst laag is nog minder, is ook weer niet onoverbrugbaar. Hoe kom je hier dan aan als je toch in de raad wil? Daar schrijf ik een volgende keer over.&lt;/p&gt;
 1865. &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1866. <category>verkiezingen</category>
 1867. </item>
 1868. <item>
 1869. <title>Opkomst</title>
 1870. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Opkomst/654.html</link>
 1871. <pubDate>Wed, 17 Sep 2014 15:10:00 GMT</pubDate>
 1872. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/313.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1873. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 19 november aanstaande zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. De gemeente heeft een wedstrijd uitgeschreven om de opkomst te bevorderen. Hier hebben 39 inwoners op gereageerd met in totaal 50 idee&amp;euml;n. Het resultaat laat veel voor de hand liggende idee&amp;euml;n zien zoals stemmen in aparte locaties, een Facebook pagina en sandwichmannen die door winkelcentra lopen.&lt;/p&gt;
 1874. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat dat betreft had de gemeente beter eerst kunnen &amp;ldquo;&lt;strong&gt;gluren bij de buren&lt;/strong&gt;&amp;rdquo;. Een zoekopdracht op Internet had al snel een groslijst van idee&amp;euml;n opgeleverd waar andere gemeente al mee hebben ge&amp;euml;xperimenteerd. Dan hadden de inzenders hier op kunnen voortborduren en was wellicht de kwaliteit van de inzendingen hoger en het &amp;ldquo;&lt;strong&gt;out of the box&lt;/strong&gt;&amp;rdquo; gehalte groter geweest. De inzendingen focussen nu erg op &lt;em&gt;kwantiteit&lt;/em&gt;, het verhogen van het aantal stemmers. Dit met de gedachte dat hoe meer mensen stemmen hoe beter dit is voor het democratisch proces. Dit is nog maar de vraag. Lees het maar na in de onderzoeken die hiernaar zijn gedaan in landen waar opkomstplicht is. Om de &lt;em&gt;kwaliteit&lt;/em&gt; te verhogen is het beter om mensen te laten verlangen. &amp;ldquo;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Wie wil dat mensen boten bouwen moet ze laten verlangen naar de zee&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&amp;rdquo; zei de schrijver van &amp;ldquo;De kleine prins&amp;rdquo; Antoine de Saint-Exup&amp;eacute;ry al. Dan zou je mensen dus moeten verleiden om de lokale programma&amp;rsquo;s door te nemen zodat ze, gefundeerd en met liefde, hun stemkeuze &lt;em&gt;willen&lt;/em&gt; maken.&lt;/p&gt;
 1875. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het winnende idee is een inktpotje. Daar wordt meteen veel van verwacht. Teveel lijkt me omdat mensen toch wat terugdeinzen voor inkt. Het inktpotje is een kopie van het stemmen in minder ontwikkelde democratie&amp;euml;n. Daar wordt na het stemmen de vinger in de inkt (of verf) gedoopt als teken dat je al hebt gestemd. Dit om dubbelstemmen te voorkomen. In Amerika wordt soms een variant gebruikt. Je ontvangt na het stemmen een sticker met de tekst &amp;ldquo;I voted&amp;rdquo;. Hier kan dan aan gekoppeld worden dat je met de sticker een kop koffie kunt halen bij een restaurant.&lt;/p&gt;
 1876. &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/314.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;331&quot; height=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1877. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De opkomst wordt fors verhoogd als er in de gemeente duidelijk onderscheidende zaken spelen die commotie en emotie te weeg brengen. Het woord emotie betekent dan ook letterlijk &amp;ldquo;&lt;em&gt;iets wat je aanzet tot bewegen&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Zo&amp;rsquo;n sfeer van urgentie cre&amp;euml;ren waarbij ieder voelt dat stemmen er toe doet is helaas niet altijd mogelijk. En het gevaar is ook dat de gemeentepolitiek wordt verengd tot het issue dat speelt. Bijvoorbeeld het wel of niet aanleggen van een weg. Goed werkt ook persoonlijke benadering. Dit kan met social media zoals email, facebook en ook sms, heel goed. Deze media kunnen ook worden gebruikt om de uitslag terug te koppelen en om te bedanken. Onder social media valt ook het laten ontwerpen van een verkiezingsgame die als &amp;lsquo;app&amp;rsquo; kan worden gedownload. Dit zou een mooie en uitdagende opdracht zijn voor een van de (hoge)scholen in Den Bosch. Onder persoonlijke benadering valt ook canvassen, het langs de deur gaan in wijken. Doe dit dan met meer of minder bekende Bosschenaren. Denk dan aan de burgemeester maar ook aan sporters. Dit kunnen ook zeer lokale &amp;ldquo;beroemdheden&amp;rdquo; zijn als het maar aansprekende figuren zijn met enige autoriteit in de wijk of buurt. Ook helpt het door de groep &amp;ldquo;niet stemmers&amp;rdquo; apart te benaderen en dus niet te zien als &amp;eacute;&amp;eacute;n homogene groep. Iedere groep leeft in een andere sociale omgeving. Deze groepen kunnen worden benaderd via maatschappelijke organisaties: welzijnswerk, scholen, jongerenorganisaties, kunstenaarscollectief en ouderenorganisaties. Op scholen kun je bijvoorbeeld schaduwverkiezingen organiseren zodat jongeren zich kunnen warmlopen.&lt;/p&gt;
 1878. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tot slot, de jury bestond uit 3 personen waarvan 2 raadsleden. Een beetje ongelukkig want laat de gemeenteraad nu juist de instantie zijn die de kiezer de laatste jaren onvoldoende naar de stembus kon verleiden. Vandaar dat er dus een wedstrijd moest worden georganiseerd.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1879. <category>verkiezingen</category>
 1880. </item>
 1881. <item>
 1882. <title>Gevoel van urgentie</title>
 1883. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Gevoel-van-urgentie/653.html</link>
 1884. <pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:22:00 GMT</pubDate>
 1885. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/312.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1886. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente Emmen heeft zichzelf uitgeroepen tot “windmolen vrije gemeente” maar is door de provincie teruggefloten en wordt nu gedwongen om mee te werken aan het plaatsen van windmolens. Emmen dacht de toekomst nog even voor zich uit te kunnen schuiven. Kennelijk is de noodzaak voor het opwekken van duurzame energie daar nog niet echt doorgedrongen. Voor het creëren van een “gevoel van urgentie” kan nog worden geleerd van de Telecom providers.&lt;/p&gt;
 1887. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Niet geheel toevallig beklaagde KPN zich onlangs over de mobiele bereikbaarheid van 112. Volgens hen is 112 in een gebied van 60.000 voetbalvelden niet mobiel bereikbaarheid. Dat is 1% van Nederland. Er zijn enkele duizenden zendmasten nodig om mobiele dekking in heel Nederland te kunnen garanderen. KPN is de publieke opinie alvast aan het mobiliseren want volgende week is hierover een hoorzitting in de 2&lt;sup&gt;de&lt;/sup&gt; kamer.&lt;/p&gt;
 1888. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij het “uitrollen” van het netwerk lopen de providers tegen 2 zaken aan:&lt;/p&gt;
 1889. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 1890. &lt;li&gt;De &lt;em&gt;kosten&lt;/em&gt; van de installatie van de zendmasten&lt;/li&gt;
 1891. &lt;li&gt;Het &lt;em&gt;plaatsen&lt;/em&gt; van de zendmasten &lt;/li&gt;
 1892. &lt;/ul&gt;
 1893. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor het &lt;em&gt;eerste&lt;/em&gt; willen ze dat de (provinciale) overheid bijspringt bij de minder rendabele zendmasten. Die komen dan te staan op plaatsen waar het bereik van 112 nu onvoldoende is. Wat het &lt;em&gt;tweede&lt;/em&gt; punt betreft stuiten de providers nog al eens tegen weerstand vanuit de bevolking. Mensen hebben liever geen zendmast in de buurt. Niet alleen om esthetische redenen (horizon vervuiling) maar ook om gezondheidsredenen. Door nu aan de bel te trekken dat 112 niet altijd mobiel bereikbaar is, creëren ze een “gevoel van urgentie” waardoor bezwaren tegen zendmasten snel ondergeschikt raken en dus verdwijnen als sneeuw voor de zon. &lt;/p&gt;
 1894. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het oproepen van een “gevoel van urgentie” gaat bij 112 wel eenvoudiger dan bij windmolens. Immers bij 112 gaat het over iets dat elders kan maar op bepaalde plaatsen nog niet. Dat voelt alsof ons iets wordt onthouden. Bij windmolens gaat het om het opwekken van energie. Maar dat kan nu ook al. Het verschil tussen fossiele en duurzame opgewekte energie is in de huiskamer niet echt merkbaar. Het plaatsen van windmolens zou veel gemakkelijker gaan als het wel iets merkbaars zou toevoegen. Zoals het plaatsen van elektriciteitspalen in het verleden nauwelijks problemen gaf omdat daar iets tastbaars tegenover stond: het (elektronisch) ontsluiten van een gebied.&lt;/p&gt;
 1895. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij het plaatsen van windmolens is het enige argument om te overtuigen dat we er op de lange termijn niet aan ontkomen om duurzame energie op te wekken. Maar voor iemand die daar (nog) niet in gelooft, is dat geen sterk argument. Daar raak je wel de kern van duurzaamheid: over de korte termijn heen naar de toekomst kijken. Oftewel, voorkomen dat de oplossingen van vandaag de problemen van morgen zijn. Verder kijken dan de dag van vandaag is echter niet voor iedereen even gemakkelijk. En dan helpt, bij het overtuigen van mensen, het creëren van een “gevoel van urgentie”.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1896. <category>duurzaamheid</category>
 1897. </item>
 1898. <item>
 1899. <title>Kwaliteit als dans</title>
 1900. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Kwaliteit-als-dans/652.html</link>
 1901. <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 15:55:00 GMT</pubDate>
 1902. <description>&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/311.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1903. &lt;p&gt;De VVD in Ede heeft raadsvragen gesteld omdat de gemeente anoniem belt met haar inwoners. De reden van het anonieme bellen is dat de gemeente de inkomende telefoontjes wil stroomlijnen via een klant contact centrum en het dan niet handig is als inwoners de gemeente terugbellen aan de hand van het nummer van de ambtenaar die hen heeft gebeld.&lt;/p&gt;
 1904. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het kan inderdaad &lt;em&gt;efficiënt&lt;/em&gt; zijn om alle telefoontjes op één punt in de organisatie te laten binnenkomen. Zeker vanuit de gemeente gezien, als je dus van binnen naar buiten kijkt. Maar vanuit de inwoner gezien, van buiten naar binnen, hoeft dit helemaal niet zo efficiënt te zijn. Een klant zit zelden te wachten op interne efficiency. Voor een klant is efficiency pas relevant als dit niet ten koste gaat van de &lt;em&gt;effectiviteit&lt;/em&gt;. In de belevingswereld van de klant, de leefwereld, draait het om effectiviteit en kwaliteit. Binnen organisaties, de systeemwereld, is efficiency de leidende norm en geldt &quot;&lt;em&gt;meten is weten&lt;/em&gt;&quot;. En dan gaat het eerder over kwantiteit dan over kwaliteit. Kwantitatieve aspecten als &quot;meer&quot; of &quot;minder&quot; zijn nu eenmaal eenvoudiger te meten dan kwalitatieve aspecten als &quot;beter&quot; of &quot;slechter&quot;. Kwantiteit is meetbaar, kwaliteit is merkbaar.&lt;/p&gt;
 1905. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De leefwereld en de systeemwereld kunnen lang los van elkaar functioneren maar daar waar ze elkaar ontmoeten, zoals bij een klant contact centrum, kan het gaan wrijven. Het is een twist tussen twee werelden, tussen efficiency en effectiviteit, tussen kwantiteit en kwaliteit. Deze twist zou eigenlijk een soepele dans moeten zijn waar kwaliteit leidend is. Die kwaliteit maak je hanteerbaar door naar je organisatie te kijken door de ogen van je klanten. Dan is kwaliteit een drieslag:&lt;/p&gt;
 1906. &lt;ol&gt;
 1907. &lt;li&gt;
 1908. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;kwaliteit die &lt;strong&gt;moet&lt;/strong&gt; zoals bijvoorbeeld beschreven in wettelijke regelingen. Een voorbeeld is een uiterste houdbaarheidsdatum,&lt;/div&gt;
 1909. &lt;/li&gt;
 1910. &lt;li&gt;
 1911. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;kwaliteit die de klant &lt;strong&gt;verwacht&lt;/strong&gt;, zoals door gemaakte expliciete en impliciete afspraken. Het eerste is bijvoorbeeld een afgesproken levertijd. Een voorbeeld van het tweede is dat je er van uit mag gaan dat de ingrediënten genoemd op een pak gemengde sla ook daadwerkelijk in het pak zitten,&lt;/div&gt;
 1912. &lt;/li&gt;
 1913. &lt;li&gt;
 1914. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;kwaliteit die de klant niet verwacht maar wel &lt;strong&gt;waardeert&lt;/strong&gt;.&lt;/div&gt;
 1915. &lt;/li&gt;
 1916. &lt;/ol&gt;
 1917. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met de eerste twee kan een organisatie zich alleen negatief onderscheiden. Deze kwaliteitsaspecten moeten namelijk gewoon op orde zijn. In het laatste aspect ligt het (positief) onderscheidend vermogen van een organisatie.&lt;/p&gt;
 1918. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Veel gemeentes mogen nog wel eens nadenken over hoe ze de interne organisatie zoals bijvoorbeeld een klant contact centrum, organiseren. Laat hierbij de leefwereld leidend zijn en dus de klant, de effectiviteit en de kwaliteit. Zelfs als dit ten koste gaat van de (interne) efficiency. En richt je organisatie zo in dat deze past bij wat de inwoners niet verwachten maar wel waarderen. Het gaat tenslotte, ook bij een gemeente, over het tevreden stellen van haar inwoners door het leveren van &lt;em&gt;toegevoegde&lt;/em&gt; waarde.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1919. <category>samenleving</category>
 1920. </item>
 1921. <item>
 1922. <title>Omgevingsgevoelig</title>
 1923. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Omgevingsgevoelig/651.html</link>
 1924. <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 22:53:00 GMT</pubDate>
 1925. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/310.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1926. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente 's-Hertogenbosch gaat strenger optreden tegen nachtvissers bij het IJzeren Kind. Jammer dat het zover heeft moeten komen. Nachtvissen mocht officieel al niet maar het werd tot nu toe oogluikend toegestaan. Echter, omdat&amp;nbsp;de vissers deze vrijheid niet aankonden en ze voor steeds meer overlast zorgden, is ingegrepen.&lt;/p&gt;
 1927. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als mensen zichzelf niet in acht kunnen nemen, zij geen rekening kunnen houden met anderen en zich niet kunnen gedragen als gast, dan passen maatregelen. Wie verzint het om 's-nachts herrie te maken, een alarm te gebruiken en te poepen en te plassen in de vijver. Hoe dom kun je zijn? Of hoe onaantastbaar kun je je wanen?&lt;/p&gt;
 1928. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor mensen die zich zo slecht gedragen en zich zo slecht kunnen aanpassen aan hun omgeving, is het goed dat er regels zijn. Helaas moet de gemeente dan op haar strepen staan en gaat dit ten koste van degene die geen kwaad in de zin hebben. Helaas, want eigenlijk is iedere expliciete regel een regel te veel. Veel kan namelijk worden geregeld gewoon door ons fatsoen en gezond verstand te gebruiken. Dat zijn de impliciete regels binnen de context van onze samenleving. Hoe meer we hier een collectief draagvlak voor cre&amp;euml;ren, hoe minder expliciete regels we nodig hebben. En hoe minder er gehandhaafd hoeft te worden.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1929. <category>Den Bosch</category>
 1930. </item>
 1931. <item>
 1932. <title>Wensdenken</title>
 1933. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Wensdenken/650.html</link>
 1934. <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 18:41:00 GMT</pubDate>
 1935. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/308.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;409&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 1936. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik las onder de kop &amp;ldquo;&lt;em&gt;stad strijkt miljoenen op na promotie&lt;/em&gt;&amp;rdquo; in een artikel in het Brabants Dagblad dat een in 2013 gehouden promotiecampagne er voor heeft gezorgd dat in dat jaar &amp;euro;6.600.000 &lt;em&gt;extra &lt;/em&gt;in het laatje van de Bossche &lt;strong&gt;binnenstad&lt;/strong&gt; ondernemers is gekomen.&lt;/p&gt;
 1937. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De&amp;nbsp;campagne&amp;nbsp;zou hebben geleid tot minstens 131.500 &lt;strong&gt;meer&lt;/strong&gt; bezoekers aan de binnenstad. Marktonderzoeksbureau &amp;ldquo;Continu Vakantie Onderzoek&amp;rdquo;, heeft onderzocht dat 634.000 mensen de reclameposters op de stations hebben gezien. 84% van hen is het eens met de stelling &amp;ldquo;&lt;em&gt;&amp;rsquo;s-Hertogenbosch biedt alle mogelijkheden voor een dagje uit&lt;/em&gt;&amp;rdquo; en 29% is het eens met de stelling &amp;ldquo;&lt;em&gt;door de evenementen heb ik een positiever beeld gekregen van de stad&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Uitgaande van een gemiddelde besteding van &amp;euro;50 per persoon zouden de 131.500 extra bezoekers goed zijn voor &amp;euro;6,6 miljoen. Let wel, het gaat hier alleen om de omzet van de binnenstad ondernemers en ook nog om de &lt;em&gt;extra&lt;/em&gt; inkomsten bovenop de normale omzetten.&lt;/p&gt;
 1938. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mooie financi&amp;euml;le cijfers. Maar kloppen ze ook? Wordt niet met als uitgangspunt feitelijke gegevens van een marktonderzoek &amp;ldquo;&lt;strong&gt;hogere pretkunde&lt;/strong&gt;&amp;rdquo; bedreven? Een dergelijke uitwerking van onderzoeksgegevens in financi&amp;euml;le cijfers mag met een korreltje zout worden genomen. Het is wensdenken, zit vol aannames en interpretaties en is daarom boterzacht. Als er al 131.500 mensen meer zouden zijn gekomen is het maar de vraag of dit alleen door de campagne komt. Er zullen maar weinig mensen te vinden zijn die op de vraag &amp;ldquo;&lt;em&gt;bent u op grond van de campagne naar Den Bosch gekomen en was u anders zeker nooit gekomen?&lt;/em&gt;&amp;rdquo; volmondig &amp;ldquo;ja&amp;rdquo; antwoorden. Dat is namelijk de groep &lt;strong&gt;extra&lt;/strong&gt; bezoekers. En ook al besteden de &amp;ldquo;normale&amp;rdquo; bezoekers gemiddeld &amp;euro;50, is het maar de vraag of deze extra groep gemiddeld eenzelfde bedrag heeft uitgegeven. Ik heb de ondernemers dan ook niet juichend door de stad zien gaan met op hun schouders het gemeentebestuur om hun omzetverhoging te vieren.&lt;/p&gt;
 1939. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het was het college van B&amp;amp;W zelf dat &amp;euro;250.000 beschikbaar had gesteld voor de&amp;nbsp;campagne. Dat geld is alvast goed besteed is de conclusie van haar eigen &lt;em&gt;interpretatie&lt;/em&gt; van het onderzoek. Nu stelt hetzelfde college voor om de promotie de komende tijd te blijven richten op extra impulsen voor de binnenstad.&amp;nbsp;En de onderbouwing voor deze keuze komt ook rechtstreeks uit de conclusies van het onderzoek. De rechtvaardiging en de onderbouwing van de keuzes op grond van het onderzoek lijken eerder een &lt;em&gt;rationalisatie&lt;/em&gt; van reeds met het hart gemaakte keuzes. En dat is het positieve. Het college geeft duidelijk haar prioriteit voor de binnenstad aan en het heeft hier ook geld voor over. Maar een financi&amp;euml;le onderbouwing is lastig te geven.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1940. <category>Den Bosch</category>
 1941. </item>
 1942. <item>
 1943. <title>Burgerparticipatie Seringenstraat</title>
 1944. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Burgerparticipatie-Seringenstraat/649.html</link>
 1945. <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 14:25:00 GMT</pubDate>
 1946. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;seringenstraat&quot; src=&quot;../blogimage/307.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1947. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na de verhuizing van de cli&amp;euml;nten naar het hostel aan de van Broeckhovenlaan, krijgt de zorgvoorziening aan de Seringenstraat een nieuwe bestemming. Er worden tijdelijk jongeren uit de jeugdhulpverlening gehuisvest waarvoor 24 uurs toezicht nodig is.&lt;/p&gt;
 1948. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het oorspronkelijk plan was om 20 jongeren te huisvesten. Dit stuitte op bezwaren van omwonenden. Tegenover de bestemming wonen namelijk in een gezinsvervangend tehuis ook al 12 jongeren, niet veel verderop is het hostel en de buurt zou dan wel erg zwaar belast worden. Met 8 omwonenden is hierover onderhandeld en nu is afgesproken dat per augustus 12 jongeren komen en dat dit binnen 8 maanden wordt uitgebreid naar 16. Ook komt er een beheergroep die onder andere de vorm van bewoning gaat &quot;monitoren&quot; en een beheerovereenkomst opstelt waarin afspraken staan over de manier waarop het huis wordt bewoond, de invulling van wat als overlast bestempeld wordt, de voorwaarden die gelden voor de uitbreiding van het aantal bewoners en de verantwoordelijkheden van de partijen in de beheergroep. In deze beheergroep zitten 6 omwonenden die allen hebben deelgenomen aan de drie eerdere gesprekken en onderhandelingen.&lt;/p&gt;
 1949. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De bedoeling is goed: burgers bij hun buurt betrekken. Maar de uitvoering moet niet op een teleurstelling uitdraaien. Immers van de 6 omwonenden die deelnemen aan de beheergroep wordt heel veel gevraagd. In een beheergroep waar professionals in de zin van &quot;&lt;em&gt;wiens werk het is&lt;/em&gt;&quot; en goedwillende amateurs in de zin van &quot;&lt;em&gt;omwonenden die belang hebben maar het er allemaal bij doen&lt;/em&gt;&quot; samenwerken, schuilt het gevaar dat je de laatste groep ongemerkt overvraagd. Naast de vergadertijd gaat het namelijk ook om het informeren van buurtbewoners, het achterhalen van wat leeft onder hen en het cre&amp;euml;ren van draagvlak. Dat vraagt naast tijd ook om vaardigheden. Niet iedereen zal hier over beschikken of heeft stilgestaan bij het belang hiervan.&lt;/p&gt;
 1950. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is goed om de buurt mede verantwoordelijk te maken. Maar dit moet de buurt dan wel beseffen. En iedere buurtbewoner moet dan het gevoel hebben dat zijn stem wordt gehoord. De trein raast door en ergens in het proces komt het moment dat je hoort &quot;&lt;em&gt;jullie hebben toch mee kunnen praten&lt;/em&gt;&quot;. Dit kan achteraf tot teleurstelling leiden. Teleurstelling in de gemeente, teleurstelling in de Reinier van Arkel groep maar ook teleurstelling in de omwonenden die in de beheergroep zaten. Dus is de samenstelling van de beheergroep van eminent belang. Dan komt de vraag op &quot;Waar zijn de leden van de beheergroep eigenlijk op geselecteerd?&quot;. Waren dit de vroege vogels? Was het hun beschikbaarheid? Of hun direct belang? Dan gaat het dus eerder om &lt;em&gt;kwantiteit&lt;/em&gt; (we hebben 6 omwonenden nodig) dan om kwaliteit. Of gaat het toch om &lt;em&gt;kwaliteit&lt;/em&gt; en spelen vaardigheden als &quot;inlevingsvermogen&quot;, &quot;omgevingsgevoeligheid&quot;, &quot;onderhandelen&quot;, &quot;communiceren&quot; en &quot;over het eigen belang heen kunnen kijken&quot; een rol bij de selectie?&lt;/p&gt;
 1951. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als de omwonenden in de beheergroep niet namens de buurt spreken en onvoldoende mandaat hebben, kan dit tot&amp;nbsp;ongewenste situaties leiden. Als hier niet zorgvuldig bij wordt stilgestaan blijft burgerparticipatie hangen in goede bedoelingen of kan zelfs leiden tot verdeeldheid binnen de buurt. Overdreven? Zie bijvoorbeeld de evaluatie burgerparticipatie in Almere.&lt;/p&gt;
 1952. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er is dus nog wel het een en ander om bij stil te staan anders blijft burgerparticipatie een doel in plaats van een middel en krijgt het vertrouwen van inwoners in burgerparticipatie een knauw. Dan schieten de gemeente 's-Hertogenbosch en de Reinier van Arkel groep hun doel mijlenver voorbij.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1953. <category>Burgerparticipatie</category>
 1954. </item>
 1955. <item>
 1956. <title>Taxi</title>
 1957. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Taxi/648.html</link>
 1958. <pubDate>Fri, 04 Jul 2014 22:56:00 GMT</pubDate>
 1959. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/303.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;176&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1960. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik las een artikel over een taxichauffeur in Londen. Hij moest eerst twee en een halfjaar in de schoolbanken zitten om het stratenplan te leren voordat hij de weg op mocht. Met de huidige navigatiesystemen lijken mij deze lessen een restant uit het verleden waar niemand bij heeft stil gestaan of ze nog wel nodig zijn. Zoals er nog lang overzichten werden uitgeprint terwijl dezelfde overzichten ook op het beeldscherm te toveren zijn. Niet dat er nooit iets hoeft worden uitgeprint. Dat kan best gemakkelijk zijn. Zo is het ook niet zo dat een taxichauffeur niets van een stad hoeft te weten en maar blind moet varen op zijn navigatiesysteem. Maar de kennis van het stratenplan hoeft veel minder gedetailleerd te zijn. De tijd van de cursus &quot;stratenplan&quot; kan beter worden besteed aan een cursus &quot;hoffelijkheid&quot; zodat een passagier zich echt welkom voelt in de taxi.&lt;/p&gt;
 1961. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens is het soms al voldoende dat een chauffeur kan rijden en netjes kan communiceren en dus helemaal niets van het stratenplan hoeft te weten. Een eigenaar van een taxibedrijf in New York kon moeilijk snel aan personeel komen omdat het te lang duurde voor ze de stad een beetje kende. Hij maakte van de nood een deugd. Bij nadere bestudering van zijn klantenbestand bleek dat veel klanten gewoon de taxi van of naar hun eigen huis of kantoor namen en goed bekend waren in de stad. Hij introduceerde twee soorten taxi's: een voor mensen die de stad niet kennen en een voor hen die de stad wel kennen. In de eerste taxi's reden chauffeurs die het stratenplan kende, in de tweede taxi's hoefde dat niet. Immers de passagiers konden de chauffeurs wel helpen en de weg wijzen, in ruil voor een lagere ritprijs. Het bleek een schot in de roos en het tekort aan gekwalificeerd personeel, lees personeel op de hoogte van het stratenplan, bleek snel opgelost.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1962. <category>Out of the box</category>
 1963. </item>
 1964. <item>
 1965. <title>Een ongemakkelijke waarheid</title>
 1966. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-ongemakkelijke-waarheid/647.html</link>
 1967. <pubDate>Fri, 27 Jun 2014 11:03:00 GMT</pubDate>
 1968. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;fotograaf: toine van de ven&quot; src=&quot;../blogimage/302.JPG&quot; alt=&quot;fotograaf: toine van de ven&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1969. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de ALV is gisteren de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Ik heb daar het volgende onder de aandacht gebracht:&lt;/p&gt;
 1970. &lt;ul&gt;
 1971. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Handhaaf&lt;/strong&gt; de lijst zoals de kandidatencommissie deze heeft opgesteld. De kandidatencommissie heeft veel tijd gestoken in de samenstelling van de lijst, zij heeft uitvoerig met de kandidaten gesproken en zij is op grond van criteria weloverwogen tot deze volgorde gekomen. De leden hebben eerder in een ALV de kandidatencommissie ook gevraagd om dit te doen. Stel je voor dat bijvoorbeeld de nummer 7 ineens lijsttrekker wordt. Dat is niet goed voor de onderlinge verhoudingen en het bestuur wordt dan ook opgezadeld met &quot;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;een ongemakkelijke waarheid&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&quot;.&lt;/li&gt;
 1972. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De &lt;strong&gt;rol&lt;/strong&gt; van &quot;volksvertegenwoordiger&quot; van een raadslid kreeg alle aandacht bij de samenstelling van de lijst. Letterlijk staat bij een van de kandidaten &quot;&lt;em&gt;dat is wat een raadslid moet zijn: volksvertegenwoordiger&lt;/em&gt;&quot;. Maar dit is een zeer beperkte kijk op het raadslidmaatschap. Een raadslid is ook &quot;kaderstellend&quot; en &quot;controlerend&quot;. Niet ieder raadslid hoeft deze rollen op zich te nemen maar zorg er wel voor dat deze rollen binnen de fractie vertegenwoordigd zijn.&lt;/li&gt;
 1973. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ervaring&lt;/strong&gt; is een belangrijk criterium gebleken. Maar wel specifieke Bossche ervaring. Ervaring op andere gebieden zoals bijvoorbeeld leiding geven aan de fractie, het opbouwen van een nieuwe fractie of strategisch opereren in een raad speelde een geringe rol. Mijn 8 jaar fractievoorzitterschap, meer dan alle andere kandidaten bij elkaar, legt weinig gewicht in de schaal. Dit terwijl er toch veel ervaring uit de raad  weggaat. Kijk een volgende keer ook naar andere ervaring. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt om Ede fairtrade gemeente te maken. Iets waar Den Bosch nog mee worstelt. Ook dat is een waardevolle ervaring. Let op dat we niet teveel naar binnen gericht zijn.&lt;/li&gt;
 1974. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De aanbeveling van de &quot;commissie van wijzen&quot; was: &lt;strong&gt;Vernieuwing&lt;/strong&gt;. Daar is niet geheel aan voldaan. Met enige goede wil kun je 'vernieuwing' vertalen in 'verjonging'. Dan mogen we trots zijn op 2 jonge mensen op de eerste twee plaatsen. Maar het is ook kwetsbaar voor de komende raadsperiode. Het zijn nog studenten en ze staan aan het begin van hun carrière. Als ze afstuderen en gaan werken is het niet vanzelfsprekend dat dit werk in en om Den Bosch te vinden is. En als raadslid moet je wel woonachtig zijn in Den Bosch. Klinkt dit vergezocht? Lijsttrekker Ufuk Kâhya is de afgelopen raadsperiode een half jaar in Amerika geweest. Dat mag hij doen en het zal zeer leerzaam zijn geweest maar het zegt ook iets over de keuzes die worden gemaakt.&lt;/li&gt;
 1975. &lt;/ul&gt;
 1976. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Natuurlijk wens ik ons een geweldige campagne, een geweldig resultaat en veel zetels toe. Ook wens ik de fractie heel veel succes en ik zal hen de komende tijd als nummer 7 met gepaste afstand volgen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1977. <category>verkiezingen</category>
 1978. </item>
 1979. <item>
 1980. <title>Algemene Leden Vergadering</title>
 1981. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-6.html</link>
 1982. <pubDate>Thu, 26 Jun 2014 14:48:00 GMT</pubDate>
 1983. <description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1984. <category>Agenda</category>
 1985. </item>
 1986. <item>
 1987. <title>Presentatie kandidaten</title>
 1988. <link>http://www.ericleltz.nl/agenda-5.html</link>
 1989. <pubDate>Thu, 19 Jun 2014 14:44:00 GMT</pubDate>
 1990. <description>Op 26 juni stelt de ledenvergadering de GroenLinkslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november vast. Op donderdag 19 juni presenteren de kandidaten zich aan de leden. Die avond gaan ze met elkaar in discussie en daarna in gesprek met de leden.
 1991. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 1992. <category>Agenda</category>
 1993. </item>
 1994. <item>
 1995. <title>Uw stem, mijn woord</title>
 1996. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Uw-stem,-mijn-woord/646.html</link>
 1997. <pubDate>Tue, 17 Jun 2014 17:36:00 GMT</pubDate>
 1998. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;oordeel kandidatencommissie&quot; src=&quot;../blogimage/301.JPG&quot; alt=&quot;oordeel kandidatencommissie&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 1999. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kandidatencommissie van GroenLinks in 's-Hertogenbosch heeft mij op een 7de plaats gezet op de kandidatenlijst. Om in de gemeenteraad te komen is dit onvoldoende. Daarom heb ik uw stem nodig!&lt;/p&gt;
 2000. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Wat heb ik te bieden?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 2001. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De &lt;strong&gt;kandidatencommissie&lt;/strong&gt; schrijft over mij (zie bovenstaande afdruk):&lt;/p&gt;
 2002. &lt;ul&gt;
 2003. &lt;li&gt;
 2004. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat ik door de wol geverfd ben in de lokale politiek&lt;/div&gt;
 2005. &lt;/li&gt;
 2006. &lt;li&gt;
 2007. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat mijn ervaring van toegevoegde waarde is in de Bossche afdeling&lt;/div&gt;
 2008. &lt;/li&gt;
 2009. &lt;li&gt;
 2010. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat ik scherp en gedreven ben&lt;/div&gt;
 2011. &lt;/li&gt;
 2012. &lt;li&gt;
 2013. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat mijn rol op korte termijn waardevol kan zijn in de coaching van de anderen op inhoud, proces en strategie&lt;/div&gt;
 2014. &lt;/li&gt;
 2015. &lt;/ul&gt;
 2016. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kandidatencommissie schrijft ook dat ik Den Bosch nog niet zo goed ken en Den Bosch mij niet kent. Zij is natuurlijk vrij om dit te vinden ook als ik al 3 jaar Den Bosch in het algemeen en de Bossche politiek in het bijzonder intensief volg. Als relatieve buitenstaander geeft het mij wel de ruimte om fris en onbevooroordeeld van buiten naar binnen naar GroenLinks te kijken. De kandidatencommissie heeft &quot;Bossche jaren&quot; heel zwaar laat wegen ten opzichte van raadsjaren. Immers, in mijn eentje heb ik met 8 jaar in de raad meer ervaring dan alle kandidaten voor mij bij elkaar! Leggen de eerder door de kandidatencommissie zelf genoemde kwalificaties over mij dan zo weinig gewicht in de schaal?&lt;/p&gt;
 2017. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik ben &lt;strong&gt;Verbindend&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 2018. &lt;ul&gt;
 2019. &lt;li&gt;
 2020. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Intern als &quot;teambuilder&quot; of zoals de kandidatencommissie het schrijft &quot;&lt;em&gt;vanuit Eric's ervaring kan hij mee helpen bouwen aan een samenhangende groep individuen&lt;/em&gt;&quot;&lt;/div&gt;
 2021. &lt;/li&gt;
 2022. &lt;li&gt;
 2023. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Extern: naar andere partijen om iets voor elkaar te krijgen omdat het in een democratie gaat om het verwerven van meerderheden&lt;/div&gt;
 2024. &lt;/li&gt;
 2025. &lt;/ul&gt;
 2026. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik heb &lt;strong&gt;Ervaring&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 2027. &lt;ul&gt;
 2028. &lt;li&gt;
 2029. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;8 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks en 2 keer lijsttrekker in Ede&lt;/div&gt;
 2030. &lt;/li&gt;
 2031. &lt;li&gt;
 2032. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ede heeft net als Den Bosch 39 zetels en heeft een stadse kern met daaromheen dorpen met landbouwgebieden. Met de komst van Nuland en Vinkel, een niet onbelangrijke ervaring&lt;/div&gt;
 2033. &lt;/li&gt;
 2034. &lt;/ul&gt;
 2035. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik kan &lt;strong&gt;Communiceren&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 2036. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We komen van ver! Als ik op straat mensen spreek kenmerken ze GroenLinks als&lt;/p&gt;
 2037. &lt;ul&gt;
 2038. &lt;li&gt;
 2039. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;ruziemakers&quot; en&lt;/div&gt;
 2040. &lt;/li&gt;
 2041. &lt;li&gt;
 2042. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;niet groen meer&quot;.&lt;/div&gt;
 2043. &lt;/li&gt;
 2044. &lt;/ul&gt;
 2045. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat &lt;em&gt;eerste&lt;/em&gt; is helaas waar gebleken. We hebben onderweg voor veel tumult gezorgd. Het heeft ons een wethouder gekost en vervolgens een plaats in het college. Ook bestuurlijk heeft dit diepe wonden achtergelaten. Een &quot;&lt;em&gt;commissie van wijzen&lt;/em&gt;&quot; oordeelde zelfs dat er schoon schip moet worden gemaakt met nieuwe namen en nieuwe spelers. In het bestuur zie je dit terug, op de kandidatenlijst niet helemaal.&lt;/p&gt;
 2046. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met het &lt;em&gt;tweede&lt;/em&gt;, GroenLinks is niet groen meer, ligt het genuanceerder. Er is op dit gebied eigenlijk veel bereikt zoals:&lt;/p&gt;
 2047. &lt;ul&gt;
 2048. &lt;li&gt;
 2049. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Initiatiefvoorstel tegen bijensterfte&lt;/div&gt;
 2050. &lt;/li&gt;
 2051. &lt;li&gt;
 2052. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Initiatief om te komen tot beweegtuinen&lt;/div&gt;
 2053. &lt;/li&gt;
 2054. &lt;li&gt;
 2055. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onkruidbestrijding zonder gif&lt;/div&gt;
 2056. &lt;/li&gt;
 2057. &lt;/ul&gt;
 2058. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De fractie heeft ondanks alles veel goed werk verricht. Maar kennelijk zijn ze onvoldoende in staat geweest om successen goed voor het voetlicht te brengen. Daar kan ik vanuit mijn professionele achtergrond bij de Faculteit Communicatie en Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht een forse bijdrage aan leveren.&lt;/p&gt;
 2059. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kandidatencommissie ziet voor mij een rol als coach voor de fractie om van individuen een team te maken. Ik neem dit graag op me en ik kan dit ook. Ik heb dit bewezen in Ede. Maar wel als raadslid. Dat wil ik in Den Bosch ook doen. Volop in het licht met de volle verantwoordelijkheid. Dan komen de wens van de kandidatencommissie en mijn ambitie samen.&lt;/p&gt;
 2060. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zie op dit blog bij&amp;nbsp;&quot;&lt;a title=&quot;Visie&quot; href=&quot;../wie-ben-ik.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;wie ben ik&lt;/a&gt;?&quot; mijn visie &quot;&lt;strong&gt;morgen mooier maken&lt;/strong&gt;&quot; op politiek en de samenleving. Dit staat binnenkort ook op de site van &lt;a title=&quot;website GroenLinks Den Bosch&quot; href=&quot;http://s-hertogenbosch.groenlinks.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GroenLinks Den Bosch&lt;/a&gt;. Daar staat ook een korte videoboodschap.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2061. <category>verkiezingen</category>
 2062. </item>
 2063. <item>
 2064. <title>Vlees en vertrouwen</title>
 2065. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vlees-en-vertrouwen/645.html</link>
 2066. <pubDate>Sun, 15 Jun 2014 16:35:00 GMT</pubDate>
 2067. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;koeien&quot; src=&quot;../blogimage/297.JPG&quot; alt=&quot;koeien&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2068. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week maakten minister Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vaker onaangekondigde controles gaat uitvoeren om vleesfraude te voorkomen. Bedrijven waar onvolkomenheden worden geconstateerd kunnen rekenen op ''&lt;em&gt;stevige&lt;/em&gt; &lt;em&gt;sancties&lt;/em&gt;'' zoals boetes of zelfs sluiting. Hiermee wordt de NVWA weer verantwoordelijk voor de keuring van vleesproducten. &quot;&lt;em&gt;Weer&lt;/em&gt;&quot;, omdat zij dit eerder ook al deden maar de keuringen daarna zijn overgedragen aan de bedrijven. Nu grijpt het kabinet in omdat het vindt dat er &lt;em&gt;'&lt;/em&gt;'&lt;em&gt;geen enkele discussie mag bestaan over de borging van volksgezondheid en voedselveiligheid&lt;/em&gt;’’.&lt;/p&gt;
 2069. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze ingreep volgt op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit maart 2014, die constateerde dat &quot;&lt;em&gt;de risico’s in de vleessector te groot zijn geworden en dat de veiligheid van het vlees het aflegt tegen economische factoren&lt;/em&gt;&quot;. Met andere woorden: niet hygiëne en de volksgezondheid is leidend in het proces van vleesverwerking maar de portemonnee van de fabrikant. En in die sfeer helt de balans snel over naar de kiloknallers en breng je het vlees tegen bodemprijzen op de markt en worden voorzorgsmaatregelen die teveel geld kosten niet of onvoldoende genomen.&lt;/p&gt;
 2070. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als je je eigen reflectie niet kunt organiseren roep je over jezelf af dat een ander je controleert. En dat de vleessector nog onvolwassen is en dat de controles dus niet aan hen kunnen worden overgelaten blijkt wel uit de vele misstanden: fraude met vlees, hygiëne in slachthuizen die te wensen overlaat en de vele dierenziektes die de kop op steken zoals gekke-koeien ziekte, schapenpokken en varkenspest.&lt;/p&gt;
 2071. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het produceren van voedsel heeft te maken met vertrouwen. Je moet er blind op kunnen vertrouwen dat het voedsel met de beste zorg wordt gemaakt. Als je dit als branche niet zelf kunt garanderen is het meer dan terecht dat er van hogerhand wordt ingegrepen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2072. <category>dierenwelzijn</category>
 2073. </item>
 2074. <item>
 2075. <title>Roundup</title>
 2076. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Roundup/644.html</link>
 2077. <pubDate>Sat, 07 Jun 2014 09:26:00 GMT</pubDate>
 2078. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/295.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;280&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2079. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het Brabants dagblad las ik de column van Tommy Wieringa waarin hij de schadelijke gevolgen voor de gezondheid door het gebruik van onkruidverdelger Roundup beschrijft. De gezondheidseffecten op de lange termijn zijn bij dieren onderzocht. Het heeft onvruchtbaarheid, misvormingen en kanker tot gevolg. De gevolgen voor de mens worden nog in kaart gebracht. Maar wel zijn de volgende cijfers bekend:&lt;/p&gt;
 2080. &lt;ul&gt;
 2081. &lt;li&gt;
 2082. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;44% van alle Europeanen heeft glyfosaat, het gif uit Roundup, in het lichaam&lt;/div&gt;
 2083. &lt;/li&gt;
 2084. &lt;li&gt;
 2085. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In Nederland werd bij 5 op de 8 proefpersonen glyfosaat in het lichaam aangetroffen&lt;/div&gt;
 2086. &lt;/li&gt;
 2087. &lt;/ul&gt;
 2088. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wieringa geeft aan dat &quot;&lt;em&gt;gemakzucht de mens blind maakt voor de gevolgen op de lange termijn&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 2089. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is een bekend psychologisch gegeven. Je ziet het als je iemand een voorstel doet: &quot;&lt;em&gt;je ontvangt &amp;euro;100 vandaag of &amp;euro;110 over een week&lt;/em&gt;&quot;. Vrijwel iedereen kiest voor de &amp;euro;100 vandaag. Als je het voorstel wijzigt in &amp;euro;100 over een jaar of &amp;euro;110 over een jaar en een week, kiest vrijwel iedereen voor de &amp;euro;110. &quot;&lt;em&gt;Als je dan toch al een jaar hebt gewacht maakt die week extra niet uit&lt;/em&gt;&quot;, lijkt de redenatie. Maar het is nog steeds dezelfde tijdsspanne, een week, dat je moet wachten, als in het eerste voorbeeld. Zo zijn we ook geneigd om grotere risico's te nemen als de gevolgen verder weg liggen. Daarom heeft vrijwel geen enkele jongere belangstelling voor een pensioenverzekering. Hier raak je in feite de kern van &lt;em&gt;duurzaamheid&lt;/em&gt;: zorgen dat de oplossingen van vandaag niet de problemen van morgen zijn.&lt;/p&gt;
 2090. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op de korte termijn speelt de emotie een grotere rol dan de ratio. Dit wordt mooi ge&amp;iuml;llustreerd in bijgaand &lt;a title=&quot;eric leltz&quot; href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=IQzM8jRpoh4&amp;amp;sns=em&quot;&gt;video&lt;/a&gt; waarbij de lerares in de klas weggaat terwijl een spekje op tafel ligt. Als het snoepgoed er nog is als de lerares terug is krijgt de leerling twee snoepjes. Toch is de drang zo groot dat de meeste leerlingen niet van de lekkernij kunnen afblijven.&lt;/p&gt;
 2091. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met hersenscans is bovenstaande overigens goed te volgen. Het blijkt dat beide opties activiteiten veroorzaken in de (prefrontale) neocortex. In dit deel van de hersenen zitten de cognitieve en&amp;nbsp;emotionele functies. Maar de te verwachte korte termijn voordelen veroorzaken ook prikkels in het limbisch systeem. Hier worden emoties en herinneringen gevormd. Hoe meer emotionele opwinding hoe meer mensen kiezen voor een snelle behoefte bevrediging. Dus voor de korte termijn.&amp;nbsp;Iets om rekening mee te houden bij (publieks) campagnes om duurzaamheid te bevorderen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2092. <category>duurzaamheid</category>
 2093. </item>
 2094. <item>
 2095. <title>Onvermogen</title>
 2096. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Onvermogen/643.html</link>
 2097. <pubDate>Mon, 02 Jun 2014 18:16:00 GMT</pubDate>
 2098. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;fietspad IJzeren kind&quot; src=&quot;../blogimage/294.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2099. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de wijkkrant &quot;de Hint&quot; stond een stuk over het pas fraai gerenoveerde park &quot;het IJzeren kind&quot;. De zin &quot;&lt;em&gt;het pad rondom het IJzeren kind is een voetpad, helaas wordt er door fietsers veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit is echter onvoldoende te handhaven&lt;/em&gt;&quot;, trof mij. Wat een onvermogen spreekt hier uit.&lt;/p&gt;
 2100. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met de beste bedoelingen worden soms oplossing bedacht die in de praktijk toch anders uitpakken. Bij de aanleg van paden is het altijd een zorgvuldige afweging van toegankelijkheid voor de doelgroep en de financi&amp;euml;n. In dit geval gaat het om een voetpad en is dus de toegankelijkheid voor voetgangers en mindervalide relevant.&lt;/p&gt;
 2101. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als fietsers niet gewenst zijn kan daar met de bewegwijzering en een toegangsbord iets aan worden gedaan. Je doet dan een beroep op de redelijkheid en de &quot;omgevingsgevoeligheid&quot; van de fietsers. Een stapje dwingender wordt het als de toegang tot een voetpad voor fietsers lastig wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door een toegangspoort. En als een fietser die horde ook nog heeft genomen, kan de inrichting van een voetpad zoals de ondergrond of het aantal bochten er voor zorgen dat de fietsers voortaan toch maar liever omrijden.&lt;/p&gt;
 2102. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar het is niet eenvoudig om fietsers te weren immers de toegang mag dan wel moeilijk te nemen zijn voor fietsers, deze toegang moet wel gemakkelijk te nemen zijn voor de doelgroep. En de inrichting van het pad mag dan wel frustraties oproepen bij fietsers, deze moet voetgangers en mindervaliden niet in de weg zitten. Dit is een uitdaging. Lastig maar niet onmogelijk. Zie de goede voorbeelden in het land zoals in het buitengebied van Ede.&lt;/p&gt;
 2103. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens is het mooier als gedragssturing niet door dwang maar via (on)bewuste be&amp;iuml;nvloeding (nudging) tot stand komt. Voorbeelden zijn de vlieg op een mannenurinoir, een trap die door pianoklanken aantrekkelijker wordt gemaakt dan de naastliggende roltrap of bijgaande rokersruimte.&lt;/p&gt;
 2104. &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;rokershol&quot; src=&quot;../blogimage/292.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;539&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2105. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voorbeelden van &quot;nudging&quot; voor een voetpad zijn voetstappen op de grond en een onderbreking van de kleur van de ondergrond waar het fietspad stopt en het voetpad verder gaat. Door nu zoals bij het &quot;IJzeren kind&quot; een voetpad aan te leggen dat zeer goed &lt;em&gt;toegankelijk&lt;/em&gt; is voor fietsers en waar ook nog goed op kan worden gefietst, schiet je je doel voorbij. Dan kunnen voetgangers daar nog niet rustig en ongehinderd lopen. Een gemiste kans.&lt;/p&gt;
 2106. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En zo is het fietspad bij het &quot;IJzeren kind&quot; een fraai voorbeeld van hoe de oplossingen van gisteren de problemen van vandaag zijn. Overigens kan al worden begonnen met een bord &quot;voetpad&quot; aan het begin van de paden. Maar dat zal, hoop ik, een kwestie van gemeentelijke timing zijn.&lt;/p&gt;
 2107. &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;ingang IJzeren kind&quot; src=&quot;../blogimage/293.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2108. <category>Den Bosch</category>
 2109. </item>
 2110. <item>
 2111. <title>Congratulations Conchita</title>
 2112. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Congratulations-Conchita/642.html</link>
 2113. <pubDate>Sun, 11 May 2014 14:24:00 GMT</pubDate>
 2114. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/291.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2115. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nederland is met &quot;Calm after the storm&quot; uitgevoerd door de Common Linnets, na Oostenrijk knap tweede geworden op het Eurovisie songfestival. De eerste plaats lag echter &quot;een baard te ver&quot;.&lt;/p&gt;
 2116. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zowel Nederland als Oostenrijk kwamen met een kwaliteitslied, goed gezongen, een sterke act en een mooie visualisatie waarbij Nederland ook nog het lef had om zich alleen te richten op de kijker thuis. Maar het verschil zat in het verhaal. Oostenrijk zoog Europa mee in een verhaal. Een verhaal van dromen en tegenslag. Een verhaal dat je met doorzettingsvermogen je dromen kunt waarmaken. De titel van het winnende lied &quot;Rise like a Phoenix&quot; is dan ook veelzeggend. Het is het verhaal van vrede en vrijheid waar je kunt zijn wie je diep van binnen werkelijk bent. Of zoals de Oostenrijkse winnaar Conchita Wurst het zegt: &quot;&lt;em&gt;Seksualiteit en nationaliteit zijn onbelangrijk en het maakt ook niet uit hoe je eruit ziet&lt;/em&gt;”. Van Rusland via Nederland tot het Europese Parlement, waar homofobie zelfs in stemming is gebracht, wordt juist gemorreld aan de persoonlijke ruimte. In plaats dat het gaat om het verdedigen van &lt;em&gt;jouw&lt;/em&gt; kleine (denk) wereld, zou het moeten gaan over het verruimen van &lt;em&gt;onze&lt;/em&gt; blik en over acceptatie van verschillen waardoor &lt;em&gt;onze&lt;/em&gt; wereld groter wordt. Het is een stap uit de comfortzone.&lt;/p&gt;
 2117. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Door de inzending te omlijsten met een aansprekend verhaal (storytelling) heeft Oostenrijk laten zien de tijdgeest goed te vatten en de lessen uit de moderne marketing goed te begrijpen. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2118. <category>samenleving</category>
 2119. </item>
 2120. <item>
 2121. <title>Stem Lokaal</title>
 2122. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Stem-Lokaal/641.html</link>
 2123. <pubDate>Mon, 05 May 2014 09:32:00 GMT</pubDate>
 2124. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/290.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;233&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2125. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Waarom is de kans groot dat als je tegen iemand &quot;goedemorgen&quot; zegt, deze persoon &quot;goedemorgen&quot; terug zegt en niet bijvoorbeeld &quot;hallo&quot; of &quot;dag&quot;? En studenten laat ik wel eens plaatje zien met een blauw en een bruin huis en vraag dan waar het witte huis staat. Ze turen dan aandachtig naar het plaatje en na een tijd zegt wel iemand &quot;misschien daar achter het bruine huis&quot;. Maar er staat helemaal geen wit huis. Terwijl als ik zonder het plaatje had gevraagd waar het witte huis staat vrijwel iedereen had geroepen &quot;in Washington&quot; of op zijn minst &quot;in Amerika&quot;. Dat komt omdat het denken van de luisteraar door de opmerking wordt ingekaderd. Het werkt precies hetzelfde als in het oude spelletje &quot;ork, ork, ork, soep eet je met een..&quot;, of bij &quot;tarweveld, maisveld, graanveld, beneveld&quot;. &quot;Out of the box&quot; denken is niets anders dan los komen van dit (onbewuste) kader.&lt;/p&gt;
 2126. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In discussies kom je vaak een variant tegen. Er wordt een op zich waar argument genoemd maar het doet als tegenargument niet echt ter zake. Laatst in een discussie over het verbieden van terrasverwarmers werd het verbieden&amp;nbsp;terzijde geschoven &quot;&lt;em&gt;omdat je daarmee nog geen duurzame energie opwekt&lt;/em&gt;&quot;. Dit klopt natuurlijk wel maar daar gaat het niet om. En daarom is het geen valide tegenargument. Het gaat bij het verbieden van terrasverwarmers meer om het niet onnodig gebruiken van al of niet duurzaam opgewekte energie. Soms wordt dit inkaderen of &quot;&lt;strong&gt;framen&lt;/strong&gt;&quot; bewust ingezet. Bijvoorbeeld in een slijterij waar de Duitse wijn veel beter verkoopt als er Duitse muziek wordt gedraaid.&lt;/p&gt;
 2127. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Of het inkaderen bij de gemeenteraadsverkiezingen ook bewust is ingezet weet ik niet maar feit is dat de lokale partijen het erg goed deden. Dat zal toch niet gekomen zijn door de bewegwijzering naar het stembureau: &quot;stem lokaal&quot;?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2128. <category>Out of the box</category>
 2129. </item>
 2130. <item>
 2131. <title>Avontuur</title>
 2132. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Avontuur/640.html</link>
 2133. <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 12:08:00 GMT</pubDate>
 2134. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/289.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2135. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen weekend heb ik maar eens het convenant gelezen waarmee de Edese coalitie de komende 4 jaar de boer op gaat. Mooi dat de partijen zich hebben laten inspireren door dromen. Dromen zijn de bouwstenen voor de wereld van morgen. Dus ook voor Ede. In het convenant staat daarom veel beschreven over &quot;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;wat&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&quot; de coalitie wil. Maar in dromen kun je niet leven dus zullen de dromen moeten worden omgezet in concrete stappen voorwaarts. Zeg maar &quot;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;hoe&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&quot; de dromen geconcretiseerd moeten worden. En hiervoor roepen de college partijen de hulp in van inwoners, het Edese bedrijfsleven, de oppositie en van wie zich maar meld. Moedig en interessant. Dat vinden de collegepartijen zelf ook want ze hebben het over een nieuwe bestuursstijl waarbij &quot;&lt;em&gt;openheid en betrokkenheid&lt;/em&gt;&quot; de kernwoorden zijn.&lt;/p&gt;
 2136. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het convenant is zo kort, historisch kort schrijven de partijen zelf, dat je je afvraagt wat ze al die tijd hebben gedaan. Maar schreef de Franse wiskundige en filosoof Blaise Pascal al niet: ‘&lt;em&gt;Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte’&lt;/em&gt;. Met andere woorden: in dit korte convenant zit waarschijnlijk al veel denkwerk besloten. Niet teveel want anders is er geen ruimte voor andere partijen om het &quot;hoe&quot; in te vullen, maar hopelijk ook niet te weinig. Want als je de programma's van de collegepartijen naast elkaar zet dan lees je dat ze over een aantal onderwerpen in het convenant toch anders denken. Als dit vooraf niet goed is doorgesproken is er het risico dat bij ieder onderwerp de interne discussie oplaait en iedere partij, ook de collegepartijen, telkens zoveel mogelijk van het eigen programma wil verzilveren. En de oppositie, de ene partij wat meer dan de andere, is gebeten en zal dat laten merken.&lt;/p&gt;
 2137. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is het Ede van 2014 wel het juiste podium voor dit soort experimenten? En is het college hier wel klaar voor? Echt ervaren is het niet. Van de 5 beoogde wethouders is dit voor 3 de vuurdoop. En de wethouders met de meeste ervaring waren 4 jaar geleden nog niet in beeld als wethouder. Onervarenheid heeft als voordeel dat je gemakkelijker het verleden kunt loslaten. Dat zou de vernieuwing kunnen verklaren. Maar het gebrek aan ervaring zou dit college ook wel eens kunnen opbreken bij de uitvoering van haar dromen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2138. <category>gemeenteraad</category>
 2139. </item>
 2140. <item>
 2141. <title>De druiven zijn zuur</title>
 2142. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-druiven-zijn-zuur/639.html</link>
 2143. <pubDate>Thu, 27 Mar 2014 08:42:00 GMT</pubDate>
 2144. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/288.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;275&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2145. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het Brabants Dagblad stond woensdag 26 maart een artikel over de besteding van de “Essent gelden”. Een artikel dat begint met het drieluik “de Hooiwagen” van Jeroen Bosch en waarbij het hooi staat voor bedrog, ijdelheid en materialisme, roept natuurlijk irritatie op. Ook is het artikel tendentieus met zinnen als “&lt;em&gt;met het geld zouden de inwoners 20 jaar lang zijn gevrijwaard van gemeentelijke woonlasten&lt;/em&gt;“ en “&lt;em&gt;de gemeenteraad laten kiezen tussen armoedebeleid en een nieuwe gymzaal&lt;/em&gt;”.  En de wat verhalende stijl van schrijven met “&lt;em&gt;het leesbrilletje van een raadslid&lt;/em&gt;” en “&lt;em&gt;een fulminerende inwoner&lt;/em&gt;” doet de aandacht afleiden van de feiten.&lt;/p&gt;
 2146. &lt;p class=&quot;Body1&quot;&gt;Maar als we door de stijl heenkijken en in zoemen op de genoemde feiten, blijft het volgende over:&lt;/p&gt;
 2147. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2148. &lt;li&gt;Het Stadskantoor waar de eerste 110 miljoen gulden naar toe gingen die een nog geen 20 jaar oud gebouw moet vervangen,&lt;/li&gt;
 2149. &lt;li&gt;De Parkeergarage aan de Wolvenhoek van €8 miljoen&lt;/li&gt;
 2150. &lt;li&gt;De Muzerije van €8,3 miljoen met een uitloop naar €13 miljoen&lt;/li&gt;
 2151. &lt;li&gt;Het Museumkwartier van €25 miljoen met een uitloop naar €52 miljoen&lt;/li&gt;
 2152. &lt;li&gt;Een beveiligingssysteem en een klimaatbeheersingssysteem voor het Museumkwartier van €10 miljoen&lt;/li&gt;
 2153. &lt;li&gt;Jeroen Bosch Jaar (JB500) met €6 miljoen&lt;/li&gt;
 2154. &lt;li&gt;Theater aan de Parade voor €50 miljoen&lt;/li&gt;
 2155. &lt;li&gt;Bibliotheek voor €33 miljoen&lt;/li&gt;
 2156. &lt;/ul&gt;
 2157. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hiervoor is voor een flink deel uit het structuurfonds (de Essent gelden) geput. Niets mis met een structuurfonds waar geld voor grote bouwprojecten uit wordt gehaald als dat maar vooraf zo in de gemeenteraad is afgesproken. Maar dat lees ik nergens. Meestal worden met dit soort incidenteel verkregen gelden reserveringen aangelegd om “&lt;em&gt;mooie dingen voor de inwoners te doen die anders niet kunnen&lt;/em&gt;”. Maar dan wordt eerder gedacht aan bijvoorbeeld verlichting langs een fietspad of zonnepanelen op de kinderboerderij, dan aan grote bouwprojecten.&lt;/p&gt;
 2158. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nu blijft het beeld hangen van veel buitenkant, de mooie gebouwen, zonder dat goed is nagedacht over de structurele exploitatie. En het megalomane denken wordt versterkt als JB500 in een raadsvoorstel wordt vergeleken met de Olympische spelen (Barcelona, Sydney, Londen, Den Bosch).&lt;/p&gt;
 2159. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar de druiven zijn zuur. Enkele raadsleden reageren nog voor dat B&amp;W met een reactie komt, als door een wesp gestoken. En het wij/zij denken komt op: “&lt;em&gt;de onderzoekers hebben het mis&lt;/em&gt;”, “&lt;em&gt;onbegrijpelijk dat omroep Brabant hier een platform voor biedt&lt;/em&gt;” en “&lt;em&gt;de inwoners die op het krantenartikel reageren begrijpen het niet&lt;/em&gt;”. Maar die inwoners vertegenwoordigen wel de “&lt;strong&gt;stem van de straat&lt;/strong&gt;”. Interessant is dan om te onderzoeken hoe ver deze mening gedragen wordt in Den Bosch. Als dat breed is dan valt er nog heel wat uit te leggen. Als het al valt uit te leggen. De reactie van B&amp;W was in ieder geval niet echt sterk. Veel zaken die op zich waar zijn &quot;&lt;em&gt;de onroerend zaak belasting (OZB) is de laatste jaren niet omhoog gegaan&lt;/em&gt;” maar die nu even minder ter zake doen of zaken als &quot;&lt;em&gt;ecologische verbindingszones, economisch fonds en onderwijshuisvesting&lt;/em&gt;&quot; waar ook gelden naar toe zijn gegaan. Maar daar wordt toch al in geinvesteerd dus waar heeft het Essent geld uit het structuurfonds dan het verschil gemaakt?&lt;/p&gt;
 2160. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik denk dat er nog veel mooi werk te doen is in Den Bosch.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2161. <category>samenleving</category>
 2162. </item>
 2163. <item>
 2164. <title>Onzuiver</title>
 2165. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Onzuiver/638.html</link>
 2166. <pubDate>Wed, 19 Mar 2014 17:32:00 GMT</pubDate>
 2167. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/287.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2168. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In november 2013 zag ik dat op de agenda van B&amp;W de gunning van Telgen Consultancy stond. Op mijn vraag wat dit precies is, kreeg ik via de mail van de &quot;Strategisch Inkoopcoördinator&quot; bijgaand antwoord:&lt;/p&gt;
 2169. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Telgen zal: &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 2170. &lt;ol&gt;
 2171. &lt;li&gt;
 2172. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;zitting hebben in het Tenderboard (medeleden zijn Evert van Milligen, Richard Wielinga en Saskia Visser) als ondersteuning in de professionalisering van inkoop bij de gemeente Ede; &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
 2173. &lt;/li&gt;
 2174. &lt;li&gt;
 2175. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;advies geven op het gebied van de relatie tussen het Sociaal Domein en inkoop, met name in het licht van de huidige transitie van zorg van het Rijk naar de Gemeente. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
 2176. &lt;/li&gt;
 2177. &lt;/ol&gt;
 2178. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;De kosten voor het Tenderboard (1 x per maand in 2014) zijn 12 x € 1000,- = € 12.000,- excl. BTW in 2014. De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de vragen die vanuit de gemeente Ede aan hem worden voorgelegd; voor een dagdeel zijn de kosten € 750,- excl. BTW. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 2179. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;De heer Telgen is in dit lopende jaar, 2013, ook lid van het Tenderboard. In 2014 wordt geëvalueerd of de inzet van Telgen in 2015 nog steeds van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Ede. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 2180. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met verbazing las ik op 15 maart in de &lt;a title=&quot;zwembad de peppel&quot; href=&quot;http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/gemeente-ede-hoestte-tekort-de-peppel-op-1.4267733&quot;&gt;Gelderlander&lt;/a&gt; dat deze zelfde Telgen, maar dan als voorzitter van het bestuur van Sportservice Ede, dat zwembad de Peppel onder haar hoede heeft, in gesprek is met de gemeente om het te verwachten tekort voor 2014 bij het zwembad op te vangen met nieuwe activiteiten in het sociaal domein. &lt;/p&gt; De adviseur van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en inkoop, die als voorzitter van Sportservice Ede er voor gaat proberen te zorgen dat diezelfde gemeente bij zijn serviceclub gaat inkopen. Dat moet je niet willen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2181. <category>integriteit</category>
 2182. </item>
 2183. <item>
 2184. <title>Betaalbare huur</title>
 2185. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Betaalbare-huur/637.html</link>
 2186. <pubDate>Tue, 11 Mar 2014 20:55:00 GMT</pubDate>
 2187. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/286.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2188. &lt;p class=&quot;Body1&quot;&gt;Hier 9 punten waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan om te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Het gemeentebestuur van Ede:&lt;/p&gt;
 2189. &lt;ol&gt;
 2190. &lt;li&gt;Moet projectontwikkelaars veel krachtiger houden aan hun sociale woningbouwopdracht,&lt;/li&gt;
 2191. &lt;li&gt;Kan de grondprijs laten zakken zodat woningen met een maximale huur van &amp;euro;600 kunnen worden gebouwd,&lt;/li&gt;
 2192. &lt;li&gt;Moet haar eigen afspraken nakomen zoals op het kazerneterrein waar per jaar 75 sociale nieuwbouwwoningen waren beloofd,&lt;/li&gt;
 2193. &lt;li&gt;Kan binnen FoodValley nagaan of er een gezamenlijke investeringscapaciteit is te realiseren,&lt;/li&gt;
 2194. &lt;li&gt;Kan de mogelijkheid tot uitgestelde betaling introduceren,&lt;/li&gt;
 2195. &lt;li&gt;Kan eisen stellen bij bestemmingsplannen hoeveel nieuwbouw voor welke prijs voor sociale huur moet worden gerealiseerd,&lt;/li&gt;
 2196. &lt;li&gt;Kan grond verpachten aan iedereen die door slim te bouwen de (huur)prijs laag kan houden,&lt;/li&gt;
 2197. &lt;li&gt;Kan zorgen voor iets duurdere huur- en koopwoningen zodat mensen die graag willen doorstromen niet noodgedwongen in goedkope woningen blijven zitten,&lt;/li&gt;
 2198. &lt;li&gt;Kan voorwaarden cre&amp;euml;ren zodat woningbouwcorporaties gaan investeren in energiezuinigheid zodat de woonlasten omlaag gaan waarmee huurverhoging kunnen worden opgevangen.&lt;/li&gt;
 2199. &lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2200. <category>Woningmarkt</category>
 2201. </item>
 2202. <item>
 2203. <title>Pechtold heeft het moeilijk</title>
 2204. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Pechtold-heeft-het-moeilijk/636.html</link>
 2205. <pubDate>Tue, 04 Mar 2014 08:26:00 GMT</pubDate>
 2206. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;normaalcurve&quot; src=&quot;../blogimage/285.JPG&quot; alt=&quot;normaalcurve&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2207. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;&lt;strong&gt;Pechtold heeft het moeilijk&lt;/strong&gt;&quot; kopte de krant van wakker Nederland, de Telegraaf, onlangs. Ik dacht dat het sloeg op zijn rol als lakei van het VVD/PvdA kabinet maar het bleek te gaan om een campagne bezoek aan Ede. Daar op het marktplein liep Pechtold met de plaatselijke D66 lijsttrekker toen ze nietsvermoedend een man tegen het lijf liepen waarmee geen land te bezeilen viel. Alle bekende clichés kwamen langs &quot;&lt;em&gt;zakkenvullers&lt;/em&gt;&quot;, &quot;&lt;em&gt;jullie luisteren niet&lt;/em&gt;&quot; en natuurlijk &quot;&lt;em&gt;van onze centen&lt;/em&gt;&quot;. Pechtold probeerde de situatie nog te redden met &quot;&lt;em&gt;wat doet u nu vervelend&lt;/em&gt;&quot; en &quot;&lt;em&gt;ik voel overal agressie&lt;/em&gt;&quot;. Ook de plaatselijke lijstrekker Salim probeerde het maar dat werd door de man opzij geschoven &quot;&lt;em&gt;met jou praat ik niet want jij vertelt toch alleen maar onzin&lt;/em&gt;&quot;. Overigens iets later zei dezelfde man dat hij Salim niet kende. Pechtold probeerde bewonderenswaardig lang toch nog in gesprek te komen en de lijsttrekker was niet te beroerd om zijn privé adres af te geven zodat de man daar naar toe kon om naar ik aanneem in alle rust te spreken.&lt;/p&gt;
 2208. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik zou allang zijn afgehaakt maar Pechtold en Salim lieten zien over doorzettingsvermogen te beschikken. Maar ze lieten ook zien de &quot;&lt;strong&gt;wet van weerstand&lt;/strong&gt;&quot; niet te hanteren. Die wet zegt dat wat je ook doet, 10% voor is, 10% tegen en 80% nog te beïnvloeden is. Die 10% voor zijn de mensen die zelfs om 12 uur 's-nachts voor de winkel staan om de nieuwe CD van bijvoorbeeld Marco Borsato te kopen terwijl diezelfde CD een paar uur later zo uit de schappen kan worden gekocht. Die mensen willen, al is het maar voor even, bij een selecte groep horen. Deze man hoorde duidelijk bij de 10% die niet willen. Daar hoef je dan ook geen energie in te stoppen. Deze groep gelooft alleen in het eigen gelijk en laat zich moeilijk overtuigen. En zeker niet door een, per definitie, niet onpartijdige lijsttrekker.&lt;/p&gt;
 2209. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De energie en tijd die je uitspaart door deze groep links te laten liggen, kun je beter aan de 80% van de mensen besteden die nog wel te beïnvloeden zijn.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2210. <category>verkiezingen</category>
 2211. </item>
 2212. <item>
 2213. <title>Merkwaardig</title>
 2214. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Merkwaardig/635.html</link>
 2215. <pubDate>Tue, 25 Feb 2014 20:06:00 GMT</pubDate>
 2216. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/284.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2217. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ooit waren er mooie plannen. Het gebied tussen Cinemec en de Stadspoort zou onder de naam &quot;Valley Center&quot; worden ontwikkeld tot een &quot;&lt;strong&gt;regionaal ontmoetingscentrum&lt;/strong&gt;&quot; met een hotel, een bioscoopcomplex, een congrescentrum, een evenementenhal, een centrum voor sport en gezondheid inclusief indoor ijsbaan, een financieel centrum, appartementen, een restaurant en een parkeergarage in de geluidswal. Deze ontwikkeling was in handen van Cinemec Plus. Hier was er dus al sprake van het bouwen van een parkeergarage maar wel pas nadat er voldoende volume is, omdat de garage anders niet exploitabel is. De contracten tussen Cinemec plus en de gemeente Ede zijn op 11 april 2006 getekend maar toch is er op een gegeven moment een kink in de kabel gekomen. De gemeente heeft de relatie met Cinemec Plus beëindigd en is vrij snel daarna in zee gegaan met de eigenaar van Cinemec om grond over te dragen zodat een parkeergarage kon worden gebouwd. In dit licht is het merkwaardig om diezelfde eigenaar bij omroep Gelderland te horen zeggen dat &quot;&lt;em&gt;geen enkele bioscoop in Nederland een parkeergarage heeft&lt;/em&gt;&quot;. De eerste vraag die dan opkomt is &quot;en waarom bij Cinemec dan wel?&quot;. Maar de eigenaar geeft direct zelf het antwoord want &quot;&lt;em&gt;Cinemec heeft gelet op de verwachte gebiedsontwikkeling met vooruitziende blik een parkeergarage neergezet&lt;/em&gt;&quot;. Hij heeft dus gewoon een ondernemersrisico genomen door voor de muziek uit te lopen. En met de kennis van nu blijkt die vooruitziende blik toch wat troebel. Maar dat is nog geen reden om nu gemeenschapsgeld in te zetten om dit risico alsnog af te dekken.&lt;/p&gt;
 2218. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Merkwaardig is ook dat de eigenaar van Cinemec in Edestad aangeeft dat &quot;&lt;em&gt;zorgen voor parkeerplaatsen&lt;/em&gt;&quot; een rol van de gemeente is. Toch heeft juist hij, na grondoverdracht door de gemeente, zelf de parkeergarage gebouwd. Zijn hier door de gemeente wellicht verwachtingen gewekt of nog erger, toezeggingen gedaan? Dat zou kunnen verklaren waarom er in 2010, zelfs nadat een &lt;strong&gt;negatief ambtelijk advies&lt;/strong&gt; is uitgebracht, toch een lening is toegekend aan Cinemec nadat zij door de parkeergarage in de problemen kwam. Dat zou ook kunnen verklaren waarom nu de lening wordt opengebroken en Cinemec meer ruimte krijgt. Want hiermee krijgt een commercieel bedrijf op zijn zachts gezegd een opvallende uitzonderingspositie. Kortom, wordt het niet eens tijd om te onderzoeken wat de rol van de gemeente was bij de bouw van de parkeergarage?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2219. <category>Cinemec</category>
 2220. </item>
 2221. <item>
 2222. <title>Aliblabla</title>
 2223. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Aliblabla/634.html</link>
 2224. <pubDate>Fri, 14 Feb 2014 21:48:00 GMT</pubDate>
 2225. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/283.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;272&quot; height=&quot;272&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2226. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week verscheen het rapport &quot;&lt;em&gt;winkelgebied van de toekomst&lt;/em&gt;&quot; van Detailhandel Nederland over de aanpak van leegstand in stadscentra. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van leegstand en belangrijker, ook wordt aangegeven hoe een gemeente daar iets aan kan doen. Veel gemeenten kampen met leegstand, maar niet allen onderkennen dit. Zo niet Ede.&lt;/p&gt;
 2227. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ede heeft de ontkenningsfase al lang achter zich gelaten en heeft het heft in eigen handen genomen en hulp ingeroepen. Deze hulp komt van bureau Walas. Dit bureau geeft voor €10.000 per maand aan wat we moeten doen. Ik schreef daar op &lt;a title=&quot;Blog 3 juni 2013&quot; href=&quot;../blog-reageren/Levendig-centrum/618.html&quot;&gt;3 juni 2013&lt;/a&gt; al over. In mei 2013 is dit bureau in Ede gestart en lang bleven de oplossingen over de leegstand onder de oppervlakte maar in november 2013 kwam dan toch een &lt;a title=&quot;tussenraportage Walas november 2013&quot; href=&quot;../document.php?doc=25&quot;&gt;tussenrapportage&lt;/a&gt;. Toen werd pijnlijk duidelijk dat Walas niet veel te bieden heeft. Ze kwamen niet verder dan 'tips' als:&lt;/p&gt;
 2228. &lt;ul&gt;
 2229. &lt;li&gt;
 2230. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We zorgen voor aanvulling op de bestaande jaarkalender en&lt;/div&gt;
 2231. &lt;/li&gt;
 2232. &lt;li&gt;
 2233. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We geven aanbevelingen om in de toekomst de klantenbasis van de binnenstad te vergroten&lt;/div&gt;
 2234. &lt;/li&gt;
 2235. &lt;/ul&gt;
 2236. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Weinig concreet dus. En als het wel concreet wordt dan gaat het niet verder dan&lt;/p&gt;
 2237. &lt;ul&gt;
 2238. &lt;li&gt;
 2239. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De popschool zou een goede toevoeging zijn voor het centrum en&lt;/div&gt;
 2240. &lt;/li&gt;
 2241. &lt;li&gt;
 2242. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Meer activiteiten op straat zoals een &quot;straatartiesten contest&quot; of&lt;/div&gt;
 2243. &lt;/li&gt;
 2244. &lt;li&gt;
 2245. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Muzikanten de ruimte geven om in lege winkelruimtes op te treden en mensen te ontmoeten&lt;/div&gt;
 2246. &lt;/li&gt;
 2247. &lt;/ul&gt;
 2248. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Weinig reëel of ronduit zielig. Natuurlijk vind je wel een muzikant die in een lege winkel wil spelen en die wil dat ook nog wel komen vertellen aan de raad. Maar is dit de oplossing voor een leeglopende binnenstad? Dit zijn tips van &quot;Aliblabla&quot; waar we dus niets aan hebben.&lt;/p&gt;
 2249. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het zijn allemaal zaken die iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de binnenstad al lang weet. En het is ook oud denken, ver weg van de dynamische wereld van &quot;marketing en sales&quot; waar internet een prominente rol speelt in het koopproces. En dat is ook het verschil met het rapport &quot;&lt;em&gt;winkelgebied van de toekomst&lt;/em&gt;&quot;. Daar speelt de nieuwe tijd juist wel een prominente rol. En een ander verschil is dat dit rapport gewoon te &lt;a href=&quot;http://detailhandel.nl/images/pdf/Winkelgebied_vd_toekomst_volledig_lowres_website_2.pdf&quot;&gt;downloaden&lt;/a&gt; is. Is dat niet een mooie bezuinigingsopdracht aan B&amp;W? Gewoon de stekker uit Walas trekken. Natuurlijk onder dankzegging voor hun &quot;inspanningen&quot;. Kom op B&amp;W, heb het lef en besef om dat nog voor de verkiezingen te doen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2250. <category>Walas</category>
 2251. </item>
 2252. <item>
 2253. <title>Rattenval</title>
 2254. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Rattenval/633.html</link>
 2255. <pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:18:00 GMT</pubDate>
 2256. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/281.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2257. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 6 februari besprak de raad een voorstel om aan Cinemec een lager rentepercentage toe te kennen en de leenperiode te verlengen op de in 2010 aan haar toegekende lening. Het geld dat dan niet hoeft worden uitgegeven aan rente kan worden ingezet voor de aflossing. Dit is voor Ede dus een verslechtering van de voorwaarden maar nu is er wel een kans dat de gemeente tenminste nog iets terugziet van de rente en het leenbedrag. Want Cinemec heeft de laatste jaren geen rente meer betaald. De betalingsachterstand loopt tegen de &amp;euro;400.000.&lt;/p&gt;
 2258. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We zitten in een rattenval. Het voorstel niet toekennen betekent dat we ons geld zeker kwijt zijn. Dan gaat Cinemec namelijk failliet. Dat maakt het (psychologisch) aantrekkelijk om mee te gaan met het voorstel. Maar feitelijk mag het verleden bij de besluitvorming helemaal geen rol spelen en is het enige criterium &quot;hoe re&amp;euml;el is het dat we met het nieuwe voorstel Cinemec redden en we nog iets van ons geld terug zien?&quot;. Want als die kans gering is kun je beter nu je verlies nemen in plaats van door te modderen. Om dit te kunnen beoordelen heeft de fractie van GroenLinks/PE inzicht nodig in:&lt;/p&gt;
 2259. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2260. &lt;li&gt;Het toekomstig verdienmodel van Cinemec&lt;/li&gt;
 2261. &lt;li&gt;De juridische implicaties van de beoogde afspraken&lt;/li&gt;
 2262. &lt;li&gt;De afspraken met de huisbankier van Cinemec de Rabobank&lt;/li&gt;
 2263. &lt;/ul&gt;
 2264. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het &lt;strong&gt;verdienmodel&lt;/strong&gt; moet voldoende inkomsten genereren om de lasten te kunnen opbrengen. Tot op heden is dat niet zo dus zien we graag een plan van aanpak.&lt;/p&gt;
 2265. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij de &lt;strong&gt;juridische implicaties&lt;/strong&gt; gaat het niet alleen of dit wel mogelijk is maar ook of er geen sprake is van staatssteun. Hier moet ook de financi&amp;euml;le relatie tussen de Taxongroep en de Taxongroep 2 worden onderzocht. Beide ondernemingen zijn op hetzelfde adres in Ede ingeschreven. Officieel verstrekt Ede de lening aan de Taxongroep waar Cinemec onderdeel van uit maakt. Maar waar de Taxongroep geen rente aan Ede overmaakt, tekent de Taxongroep 2 intentieverklaringen in Nijmegen en Utrecht om bioscoop complexen te bouwen.&lt;/p&gt;
 2266. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De &lt;strong&gt;afspraken&lt;/strong&gt; met de Rabobank zijn van belang omdat we dan weten hoeveel geld er naar de bank gaat en of het wel mogelijk is dat Cinemec de rente van de lening, verstrekt door Ede, kan betalen. Want dat was tot op heden niet zo. De Rabobank stond vooraan om haar rente te ontvangen en Ede kon met een achtergestelde lening hopen dat er nog wat geld voor haar overbleef. De laatste jaren bleek dit dus ijdele hoop.&lt;/p&gt;
 2267. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Achteraf, met de ogen van nu, kunnen we constateren dat het verstrekken van de lening in 2010 (zie mijn &lt;a title=&quot;Bank van lening&quot; href=&quot;../blog-reageren/De-bank-van-lening/491.html&quot;&gt;blog van 13 februari 2010&lt;/a&gt;) een volstrekt verkeerde beslissing van de raad was. Voeg daarbij het negatief ambtelijk advies dat door het college is genegeerd en boven water kwam na een onderzoek van de rekenkamercommissie, en het is duidelijk dat het college ons in de nesten heeft gewerkt.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2268. <category>Cinemec</category>
 2269. </item>
 2270. <item>
 2271. <title>Raadsvragen over niet betalen rente door Cinemec</title>
 2272. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Raadsvragen-over-niet-betalen-rente-door-Cinemec/632.html</link>
 2273. <pubDate>Sun, 26 Jan 2014 10:41:00 GMT</pubDate>
 2274. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/19.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2275. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 24 januari heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het niet betalen van rente door Cinemec.&lt;/p&gt;
 2276. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Recent was Cinemec positief in het nieuws. In de kerstperiode heeft Cinemec een record aantal bezoekers mogen ontvangen. Verder zijn zichtbaar een aantal uitbreidingen aan het complex. Deze drukte en bedrijvigheid doet mijn fractie goed, maar doet ook de vraag opkomen: &quot;&lt;em&gt;en onze rente dan?&quot;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 2277. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Want, in 2010 heeft de gemeente Ede moeten bijspringen met een lening van &amp;euro;2 miljoen. Nog vreemder in het licht van bovenstaande successen is het dat Cinemec vanaf april 2011 geen cent rente van deze lening heeft terugbetaald.&lt;/p&gt;
 2278. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een kort historisch overzicht geeft het volgende beeld:&lt;/p&gt;
 2279. &lt;ul&gt;
 2280. &lt;li&gt;
 2281. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In 2010 is aan Cinemec een geldlening verstrekt van &amp;euro;2 miljoen voor 5 jaar onder de voorwaarden: aflossing ineens in 2015 en tegen een marktconforme rente van 5%&lt;/div&gt;
 2282. &lt;/li&gt;
 2283. &lt;li&gt;
 2284. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In 2010 is rente betaald maar vanaf april 2011 niet meer. Cinemec blijft dus achter met de (rente) betalingen&lt;/div&gt;
 2285. &lt;/li&gt;
 2286. &lt;li&gt;
 2287. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vanaf 2010 zijn er besprekingen om tot een oplossing te komen&lt;/div&gt;
 2288. &lt;/li&gt;
 2289. &lt;li&gt;
 2290. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook is in 2013 een extern bureau (Deloitte) gevraagd om een advies op te stellen over de ontstane financi&amp;euml;le situatie&lt;/div&gt;
 2291. &lt;/li&gt;
 2292. &lt;li&gt;
 2293. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De rente is opgeschort en als dubieus aangemerkt en er is een voorziening voor getroffen in de gemeentelijke boekhouding&lt;/div&gt;
 2294. &lt;/li&gt;
 2295. &lt;li&gt;
 2296. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In september 2013 heeft de rekenkamercommissie in haar rapport over geldleningen verstrekt door de gemeente, ook de lening aan Cinemec onderzocht en is een negatief ambtelijk advies hierover boven tafel gekomen&lt;/div&gt;
 2297. &lt;/li&gt;
 2298. &lt;/ul&gt;
 2299. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zowel op &lt;a title=&quot;de bank van lening&quot; href=&quot;../blog-reageren/De-bank-van-lening/491.html&quot;&gt;13 februari 2010&lt;/a&gt; als op &lt;a title=&quot;rapport geldleningen&quot; href=&quot;../blog/september/2013/0.html&quot;&gt;21 september 2013&lt;/a&gt; schreef ik hier al over op deze&amp;nbsp;website.&lt;/p&gt;
 2300. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het rapport van Deloitte is in november 2013 niet openbaar gemaakt omdat &quot;&lt;em&gt;de eigenaar van Cinemec op het laatste moment nog graag een variant toegevoegd zag&lt;/em&gt;&quot; om nader te onderzoeken. Tot op heden is niets meer vernomen van het onderzoek en de rapportage.&lt;/p&gt;
 2301. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We hebben daarom de volgende vragen gesteld:&lt;/p&gt;
 2302. &lt;ol&gt;
 2303. &lt;li&gt;
 2304. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zijn de recente positieve geluiden met betrekking tot Cinemec voor het college aanleiding om de leiding van Cinemec aan te sporen nu toch eens serieus werk te maken van het terugbetalen van de rente?&lt;/div&gt;
 2305. &lt;/li&gt;
 2306. &lt;li&gt;
 2307. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Volgend jaar, in 2015, moet de lening van &amp;euro;2 miljoen ineens worden terugbetaald. Heeft u er vertrouwen in dat dit ook gaat gebeuren en zo ja, waarop baseert u dat vertrouwen?&lt;/div&gt;
 2308. &lt;/li&gt;
 2309. &lt;li&gt;
 2310. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kan het rapport van Deloitte openbaar worden gemaakt?&lt;/div&gt;
 2311. &lt;/li&gt;
 2312. &lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2313. <category>Cinemec</category>
 2314. </item>
 2315. <item>
 2316. <title>Raadsvragen over startersleningen</title>
 2317. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Raadsvragen-over-startersleningen/631.html</link>
 2318. <pubDate>Tue, 14 Jan 2014 12:45:00 GMT</pubDate>
 2319. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/217.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;286&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2320. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week heeft de fractie van GroenLinks/PE raadsvragen gesteld over de starterslening. Dit is een extra lening die boven op de lening komt die de kopers al hebben afgesloten. De fractie van GroenLinks/PE vindt het geen goede ontwikkeling dat de gemeente mee werkt aan het verstrekken van leningen die een bank niet verstrekt omdat het risico te groot is.&lt;/p&gt;
 2321. &lt;p&gt;In de woonvisie van Ede staat het volgende:&lt;/p&gt;
 2322. &lt;p&gt;&amp;ldquo;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;De starterslening is een prima instrument om de doorstroming te bevorderen. &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Koopstarters krijgen hiermee de gelegenheid om in te stappen in de &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;koopwoningmarkt&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&amp;rdquo;&lt;/p&gt;
 2323. &lt;p&gt;Bij de &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;voorwaarden&lt;/span&gt; wordt genoemd:&lt;/p&gt;
 2324. &lt;ol&gt;
 2325. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gericht op zowel bestaande als nieuwbouw (met als voetnoot dat monitoring zal uitwijzen wat het maximale effect is van de inzet van de starterslening op zowel bestaande als nieuwbouw).&lt;/li&gt;
 2326. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bouwer/ontwikkelaar betaalt mee aan de starterslening.&lt;/li&gt;
 2327. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De starter betaalt de eerste 3 jaar geen aflossing en geen of een verlaagd rentepercentage&lt;/li&gt;
 2328. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op basis van een inkomenstoets wordt vervolgens na 3 jaar bepaald welke aflossing en rente de starter gaat betalen.&lt;/li&gt;
 2329. &lt;/ol&gt;
 2330. &lt;p&gt;De fractie van GroenLinks/PE heeft hierover de volgende &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;vragen&lt;/span&gt; gesteld:&lt;/p&gt;
 2331. &lt;ol&gt;
 2332. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoeveel startersleningen zijn tot nu toe aangevraagd en hoeveel zijn er verstrekt?&lt;/li&gt;
 2333. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is de monitoring ook uitgevoerd? Zo ja, wat is het effect? Zo nee, wanneer begint u hiermee?&lt;/li&gt;
 2334. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Neemt u in de monitoring mee wat het daadwerkelijke effect op de doorstroming is? Dus hoeveel woningverkopen er plaatsvinden door het verstrekken van &amp;eacute;&amp;eacute;n afzonderlijke starterslening? Zo nee, waarom doet u dat niet?&lt;/li&gt;
 2335. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kunt u aangeven hoe de berekening voor de bijdrage voor bouwer/ontwikkelaar of verkoer tot stand komt en hoe u voorkomt dat deze kosten indirect toch worden doorberekend aan de koper/ontvanger van de starterslening?&lt;/li&gt;
 2336. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kunt u aangeven wat de kosten zijn voor de gemeente (dan wel het kapitaal waaruit dit gefinancierd wordt) door het niet aflossen en de verlaagde rente gedurende de eerste drie jaar? En hoe worden deze kosten gedekt?&lt;/li&gt;
 2337. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na 3 jaar volgt een inkomenstoets om te bepalen welke rente en aflossing de starter gaat betalen. Kan het dan voorkomen dat vervolgens de lening niet of slechts gedeeltelijk wordt afgelost?&lt;/li&gt;
 2338. &lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2339. <category>Starterslening</category>
 2340. </item>
 2341. <item>
 2342. <title>Geloofwaardigheid</title>
 2343. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Geloofwaardigheid/630.html</link>
 2344. <pubDate>Sat, 04 Jan 2014 14:52:00 GMT</pubDate>
 2345. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/280.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;288&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2346. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;&lt;em&gt;De afstand tussen burger en gemeenten dreigt net zo groot te worden als de afstand tussen de burger en de Europese Unie&lt;/em&gt;&quot;. Dit zei de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Oorzaak vormen de decentralisaties bij chronische ziekten, jeugdzorg en arbeidsongeschiktheid die per 1 januari 2015 ingaan. Anders dan de bedoeling zou het volgens hem wel eens kunnen zijn dat de zorg niet dichter bij de inwoners komt maar er juist verder van af komt te staan. Dit komt omdat gemeenten zich gaan organiseren om de decentralisaties in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld samenwerken in gemeenschappelijke regelingen zoals Permar waar meerdere gemeenten samen de regie voeren of in regionale samenwerking zoals in Food Valley. Deze gemeente overstijgende grootschaligheid is ook voor organisaties als de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies een reden om de noodklok te luiden omdat er volgens hen een controlegat dreigt.&lt;/p&gt;
 2347. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Heeft de gemeenteraad, toch het hoogste bestuurlijk orgaan, dan nog wel genoeg zeggenschap om haar rol naar behoren uit te voeren? Immers zij moet haar bevoegdheid soms dus delen met andere gemeenteraden. Veelzeggend is dat de rekenkamercommissie van een gemeente niets te zeggen heeft over gemeenschappelijke regelingen als de betreffende gemeente hier niet voor meer dan 50% in zit.&lt;/p&gt;
 2348. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De schaalvergroting dwingt de raad om op &lt;em&gt;hoofdlijnen&lt;/em&gt; te besturen maar het gaat in de dagelijkse praktijk voor de inwoners vaak wel om de &lt;em&gt;details&lt;/em&gt;. Raadsleden luisteren doorgaans heel goed naar inwoners zeker als deze aan de bel trekken. Om die reden houden veel raadsleden zich ook bezig met details maar geven wat minder aandacht aan de hoofdlijnen.&lt;/p&gt;
 2349. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Daarom zal er veel minder een kloof merkbaar zijn tussen de inwoners en politiek, vertegenwoordigd door de raad, maar veel meer tussen de raad en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Vraag is dan ook of raadsleden in de toekomst nog een vuist kunnen maken om daadwerkelijk iets te veranderen voor de inwoners als alles op een hoger niveau georganiseerd is. En omdat raadsleden dan niet kunnen waarmaken wat zij beloven aan de inwoners, is de geloofwaardigheid van de gemeentepolitiek in het geding.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2350. <category>gemeenteraad</category>
 2351. </item>
 2352. <item>
 2353. <title>Ome Cor</title>
 2354. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ome-Cor/629.html</link>
 2355. <pubDate>Mon, 09 Dec 2013 21:06:00 GMT</pubDate>
 2356. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/279.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;262&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2357. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ome Cor die zich uit ijdelheid viever voor doet dan hij eigenlijk is, loopt binnenkort het risico zichzelf en zijn familie enorm te kort te doen. Wat is er aan de hand?&lt;/p&gt;
 2358. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De komende jaren verandert er veel in de ondersteuning en zorg. De regie gaat van de centrale overheid naar de (decentrale) gemeente. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten inwoners &quot;keukentafelgesprekken&quot; voeren met een gemeenteambtenaar. Het wel of niet verlenen van ondersteuning is daarmee in handen van de gemeente. Dit brengt niet alleen willekeur met zich mee omdat de gemeenten hier verschillend mee omgaan, ook de ene ambtenaar kan een andere invulling geven dan de andere ambtenaar. De inwoner wordt hiermee sterk afhankelijk, om niet te zeggen speelbal, van diezelfde gemeente.&lt;/p&gt;
 2359. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aan de keukentafel bepaalt de ambtenaar dus welke ondersteuning wordt gegeven. Het is dan niet ondenkbaar dat deze ambtenaar met de krimpende gemeentebudgetten in het achterhoofd zich net iets minder inleeft in de lichamelijke noden van de inwoner dan in de financi&amp;euml;le nood van de gemeente, en dus net iets te ver gaat in wat de inwoner nog zelf kan. In dat perspectief is de ietwat overmoedige gesprekspartner een dankbaar object. Onder het mom van &quot;maatwerk&quot; wordt een hulpvrager dan in feite afgescheept.&lt;/p&gt;
 2360. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De woorden &quot;keukentafelgesprek&quot; en &quot;maatwerk&quot; klinken ook mooier dan het is. Ze geven een akelige dimensie aan de decentrale zorg. En daarom mag ome Cor zich oprecht zorgen maken of hij wel de zorg krijgt die hij echt nodig heeft of dat hij zich moet behelpen met wat de ambtenaar vindt dat hij nodig heeft.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2361. <category>WMO</category>
 2362. </item>
 2363. <item>
 2364. <title>Een gemiste kans</title>
 2365. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-gemiste-kans/628.html</link>
 2366. <pubDate>Sun, 17 Nov 2013 09:54:00 GMT</pubDate>
 2367. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/277.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;259&quot; height=&quot;194&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2368. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de politiek zijn de oplossingen van vandaag heel vaak de problemen van morgen. Dit komt omdat er een aantal krachten in onze samenleving spelen die elkaar versterken maar die we niet in samenhang bezien. Deze krachten spelen op demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek gebied. Twee voorbeelden:&lt;/p&gt;
 2369. &lt;ul&gt;
 2370. &lt;li&gt;Een kracht komt van de centrale overheid die &quot;top down&quot; steeds meer taken overdraagt aan het middenveld. In dit middenveld spelen gemeentes maar ook bijvoorbeeld wooncorporaties en scholengemeenschappen een belangrijke rol.&lt;/li&gt;
 2371. &lt;li&gt;Een andere kracht komt juist &quot;bottom up&quot;. Die komt van de inwoners die elkaar vinden in initiatieven om gezamenlijk bijvoorbeeld een moestuin te onderhouden of energie in te kopen. Door de emancipatiegolf, de individualisering en een hoger opleidingsniveau, heeft deze burgerparticipatie een vorm gekregen waar het middenveld niet altijd goed mee kan omgaan. De excessen in datzelfde middenveld zoals overdreven declaratiegedrag en het toekennen van exorbitante bonussen laten weliswaar perfect zien dat het middenveld heel goed voor zichzelf kan zorgen maar het draagt niet bij tot begrip voor datzelfde middenveld. Laat staan tot respect. Dit versterkt het gevoel van &quot;we zoeken het zelf wel uit&quot;.&lt;/li&gt;
 2372. &lt;/ul&gt;
 2373. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En dan heb ik het nog maar niet over de rol van Informatie en communicatie technologie (ICT) waardoor mensen en dingen steeds meer naar elkaar toegroeien en de onderlinge communicatie wezenlijk gaat veranderen.&lt;/p&gt;
 2374. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Al deze krachten samen leiden tot ongekende mogelijkheden waardoor de maatschappij en de wijze waarop wij met elkaar omgaan, indringend verandert. We staan door deze veranderingen aan het begin van een enorme transitie. Deze transitie zorgt voor een andere maatschappelijke ordening waarbij de kans klein is dat de rol van een politieke partij en de binding van mensen met elkaar en dus met de maatschappij, op dezelfde wijze wordt ingevuld als al decennia lang wordt gedaan.&lt;/p&gt;
 2375. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen zijn nu druk met het vaststellen van hun programma's. Hierbij is vast wel weer heel goed gekeken naar de wereld van vandaag. De kortademigheid staat een lange termijn visie ook in de weg. Een gemiste kans. De samenleving verandert in rap tempo maar de politiek kijkt niet verder dan vandaag.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2376. <category>verkiezingen</category>
 2377. </item>
 2378. <item>
 2379. <title>Ede2.0</title>
 2380. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ede2.0/627.html</link>
 2381. <pubDate>Mon, 04 Nov 2013 19:44:00 GMT</pubDate>
 2382. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/276.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;265&quot; height=&quot;191&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2383. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week stond de begroting op raadsagenda. Het is zichtbaar dat de tijd van de kaasschaaf, overal wat vanaf bezuinigen, voorbij is. Het komt nu aan op fundamentele en innovatieve keuzes.&lt;/p&gt;
 2384. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De begroting gaat over cijfers maar het moet eigenlijk gaan over de mensen achter de cijfers. Neem als voorbeeld de WMO. Het is geen geheim dat ons een enorme opgave te wachten staat met de drie decentralisaties. Volgens de Raad voor de Rechtspraak is de WMO zeer conflictgevoelig. Als we dat niet goed uitwerken zou het aantal mensen dat in de problemen komt, het aantal bezwaarschriften en het aantal rechtszaken weleens fors kunnen toe nemen. Dat baart zorgen zeker in het lange termijn perspectief van Ede:&lt;/p&gt;
 2385. &lt;ul&gt;
 2386. &lt;li&gt;een afnemend weerstandsvermogen en&lt;/li&gt;
 2387. &lt;li&gt;een financieringstekort van &amp;euro;86 miljoen in 2017&lt;/li&gt;
 2388. &lt;/ul&gt;
 2389. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is tijd om onszelf als het ware te herontdekken. De vraag is dan niet &quot;&lt;em&gt;hoe krijgen we de inwoners mee&lt;/em&gt;&quot; maar &quot;&lt;em&gt;hoe kan de gemeente haar inwoners bijhouden&lt;/em&gt;&quot;. De gemeente wil haar inwoners graag aanspreken op de eigen kracht maar worstelt met de eigen wil van de inwoners. Inwoners kunnen ook best veel zelf doen maar nu moet dat nog wel vaak op de door de gemeente voorgeschreven wijze. Daarom gaat inwoners&lt;em&gt;kracht&lt;/em&gt; niet altijd samen met beslissings&lt;em&gt;macht&lt;/em&gt;. Geef plaats aan het organiserend vermogen van de mensen, geef hen meer handelingsvrijheid en stuur minder op regels en voorschriften. Het adagium is dan &quot;&lt;em&gt;controle is goed, maar vertrouwen is beter&lt;/em&gt;&quot;. Want mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. En mensen willen best wat doen voor een ander maar niet als dit:&lt;/p&gt;
 2390. &lt;ul&gt;
 2391. &lt;li&gt;wordt opgelegd,&lt;/li&gt;
 2392. &lt;li&gt;als vanzelfsprekend wordt gezien of&lt;/li&gt;
 2393. &lt;li&gt;als in &quot;no-time&quot; gesubsidieerde instellingen de succesvolle zaken overnemen.&lt;/li&gt;
 2394. &lt;/ul&gt;
 2395. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hierbij past een pro-actief beleid. Zet nu de eerste stappen. Zoek de inwoners op en loop op hen af bij het voetbalveld, in het winkelcentrum, op het dorpsplein, bij de kerstmarkt. Vraag waar ze trots op zijn en wat Ede voor hen zo bijzonder maakt. Start gewapend met deze kennis een pilot waarin een buurt veel meer verantwoordelijkheden krijgt maar ook de middelen om zaken zelf op te pakken. Dan start Ede2.0.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2396. <category>samenleving</category>
 2397. </item>
 2398. <item>
 2399. <title>Participatie overheid</title>
 2400. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Participatie-overheid/626.html</link>
 2401. <pubDate>Wed, 09 Oct 2013 11:01:00 GMT</pubDate>
 2402. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/151.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2403. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van inwoners. Daar is niets mis mee want daar ligt ook een kracht: je hebt er een goed overzicht van wat geaccepteerd wordt. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat vanachter een bureau een trapveldje wordt bedacht waar de bewoners liever een bloemenperk hebben. Maar om optimaal gebruik te maken van de &quot;kijk van de wijk&quot; past het om de wijk te ondersteunen. Dus &quot;faciliteren en stimuleren&quot;. Hier ligt een rol voor de (lokale) overheid. De 10% fanatiekelingen hebben dit niet nodig, zij nemen als vanzelfsprekend het initiatief. De 10% zeurpieten zullen ook hierdoor niet over de brug komen. Maar dat geeft niet want zij zijn toch nog niet klaar om een ander te helpen. De overige 80% wil wel helpen en meedoen maar dan moeten er niet al te veel drempels zijn.&lt;/p&gt;
 2404. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit &quot;faciliteren en stimuleren&quot; kan op veel manieren en op veel niveaus. Wat dit laatste betreft kan het betrekking hebben direct op de &quot;zorg&quot;vrager, op de (sociale) omgeving zoals buren en vrienden, en op de familiaire omgeving. Een voorbeeld van het eerste is de thuishulp. Een voorbeeld van het tweede is zorgen dat mensen elkaar leren kennen. Dan help je elkaar eerder. Bijvoorbeeld kleinschalige winkels in de wijk, projecten waarbij scholen opdrachten doen in de wijk, een wijkboerderij en een buurthuis.&lt;/p&gt;
 2405. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De hulp op de eerste twee niveaus is direct van persoon tot persoon. Dit is op het derde niveau soms lastig omdat de familie ver weg woont. Deze kan dan afhaken. Een systeem waarbij de zorg voor een familielid dan plaatsvervangend in een andere stad kan worden gedaan, biedt uitkomst. Zorg dan dat het familielid &quot;zorgpunten&quot; kan verdienen die een ander familielid elders weer kan inzetten. En bijkomend voordeel is dat deze punten helemaal niet met zorgtaken verdiend hoeven te worden. Want maar al te vaak wordt er van uit gegaan dat iedereen zomaar zorgtaken op zich kan nemen. Alsof dat geen vak is. Dus grasmaaien bij de buren in Groningen en daarmee zorgpunten verdienen voor tante in Maastricht, zodat zij thuishulp kan inroepen.&lt;/p&gt;
 2406. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En klinkt dit allemaal ingewikkeld. Informatie en communicatietechnologie kan hier een grote rol in spelen door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dit kan ook via een ruilmiddel. Ik introduceerde in mijn &lt;a href=&quot;../blog-reageren/Een-zorgmunt-voor-Ede/504.html&quot;&gt;blog van 4 april 2010&lt;/a&gt; al de EDO. Je krijgt dan een complementair betaalsysteem. Met een dergelijk systeem kun je vrijwilligerswerk waarderen zonder dat daar geld aan te pas komt. De waardering vindt plaats op grond van wederkerigheid en de “munt”eenheid is een uur. Met een uur werk voor de een kun je een uur van een ander vragen. En het mooie is, je kunt dit uurtje zelf gebruiken maar je kunt het dus ook aan een ander geven. Zoals bijvoorbeeld aan tante uit Maastricht.&lt;/p&gt;
 2407. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op deze wijze vloeien door de &quot;social media&quot;, de &quot;netwerk samenleving&quot; en de door het kabinet gewenste &quot;participatie samenleving&quot; naadloos in een.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2408. <category>samenleving</category>
 2409. </item>
 2410. <item>
 2411. <title>Politiestaat</title>
 2412. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Politiestaat/625.html</link>
 2413. <pubDate>Thu, 03 Oct 2013 13:10:00 GMT</pubDate>
 2414. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/274.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;195&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2415. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gisteren was er veel ophef over het proefverlof van Volkert van der G. In mei 2014 heeft hij 2/3 van zijn strafmaat uitgezeten en in Nederland betekent dit dat de straf er dan ook op zit. Het is voor de gevangene dan goed om al vast te wennen aan de samenleving, vandaar het proefverlof. Tussen het begin van de gevangenisstraf en nu is er immers veel veranderd in de maatschappij. De raad van strafrechttoepassing gaf ook groen licht voor een proefverlof &quot;&lt;em&gt;omdat de kans op herhaling verwaarloosbaar is&lt;/em&gt;&quot;. Daarbij moet niet worden vergeten dat ook als het proefverlof niet doorgaat, de straf er sowieso in mei 2014 op zit. Dan heeft van der G. gewoon het recht op vrijheid. We praten dus over driekwart jaar eerder (proef)vrij of niet.&lt;/p&gt;
 2416. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is in dit licht ongepast als de politiek zich gaat bemoeien met de vrijstelling. Ingrijpen in de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over de rechtspraak neigt naar een &lt;strong&gt;politiestaat&lt;/strong&gt; waarbij emotie en willekeur de overhand nemen. In het geval van van der G. speelt natuurlijk de maatschappelijke onrust een rol. Die is door de impact van zijn daad vele malen groter dan die van menig andere gevangene die met proefverlof gaat. Maar dat betekent nog niet dat hij geen rechten heeft en wij ons niet aan onze eigen spelregels hoeven te houden. En ik begrijp best dat dit lastig is en ik begrijp ook dat er risico's aan zijn vrijlating verbonden zijn. Maar &lt;em&gt;daar&lt;/em&gt; moet dan specifiek de aandacht op worden gericht. Dat past bij een volwassen &lt;strong&gt;rechtsstaat&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
 2417. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In feite vindt de discussie van nu zijn oorsprong in de strafmaat die destijds is opgelegd: 18 jaar waarvan dus effectief 12 jaar moet worden uitgezeten. Dit wordt door velen als veel te laag gezien. Dit werd destijds nog onderstreept door het Openbaar Ministerie die levenslang had geëist. Wellicht valt hieruit de les te leren dat de rechtelijke macht wat beter moet aanvoelen wat breed in de maatschappij leeft.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2418. <category>samenleving</category>
 2419. </item>
 2420. <item>
 2421. <title>Boodschappenlijstje</title>
 2422. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Boodschappenlijstje/600.html</link>
 2423. <pubDate>Tue, 01 Oct 2013 15:45:00 GMT</pubDate>
 2424. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/253.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2425. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit schreef ik begin van dit jaar. Inmiddels is Ede fairtradegemeente. Dat kan al van het lijstje. &lt;/p&gt; Begin volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarom zullen dit jaar alle partijen druk zijn met de voorbereiding. De meest omvangrijke &quot;klussen&quot; zijn dan het selecteren van geschikte kandidaten en het samenstellen van het verkiezingsprogramma. En zoals het bij een gerespecteerd partij hoort, zal dit programma een evenwichtig geheel zijn waar het hele palet van activiteiten die de gemeente uitvoert langs de meetlat wordt gelegd. En overal wordt een zegje over gedaan. Vervolgens mogen de leden er in de algemene ledenvergadering (als die er nog is!) nog hun plasje over doen en komt er een mooi kaftje omheen en kan de activiteit &quot;schrijven verkiezingsprogramma&quot; ook weer van het actielijstje van het bestuur worden geschrapt. Niet dat het programma ooit wordt gelezen. Ja, hooguit door een door de wol geverfde fractievoorzitter van een andere partij in de aanloop van de verkiezingsdebatten. &lt;/p&gt;Zou het niet mooier zijn als het programma gewoon bestond uit een eenvoudig lijstje van zaken waar de partij de komende periode voor gaat zorgen? En hoewel we allemaal de ambitie hebben van een deelneemster aan de paralympics, hoeft dit lijstje niet lang te zijn. Hooguit een A4-tje. Op mijn lijstje zou zeker prijken:&lt;/p&gt;
 2426. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2427. &lt;li&gt;Vuurwerk vrije gemeente&lt;/li&gt;
 2428. &lt;li&gt;Fairtrade gemeente&lt;/li&gt;
 2429. &lt;li&gt;Vleesvrije vrijdag&lt;/li&gt;
 2430. &lt;li&gt;Oprichten stadsboerderij&lt;/li&gt;
 2431. &lt;li&gt;Regelluwe en regelvrije zone's&lt;/li&gt;
 2432. &lt;li&gt;Geen (semi) ambtenaar boven de &quot;van der Knaap&quot; norm&lt;/li&gt;
 2433. &lt;li&gt;Aanzet om in 2025 CO2 neutrale gemeente te zijn&lt;/li&gt;
 2434. &lt;/ul&gt;
 2435. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Welke partij en welke programmacommissie heeft het lef om een dergelijk lijstje op te stellen? &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2436. <category>verkiezingen</category>
 2437. </item>
 2438. <item>
 2439. <title>Rapport geldleningen</title>
 2440. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Rapport-geldleningen/623.html</link>
 2441. <pubDate>Sat, 21 Sep 2013 21:12:00 GMT</pubDate>
 2442. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/272.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2443. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze week besprak de Gemeenteraad het rapport van de rekenkamercommissie over geldleningen door de gemeente. Beetje vreemd, een gemeente als &quot;bank van lening&quot;, maar het is niet ongebruikelijk. Soms is het te begrijpen zoals bij Woonstede maar soms is het wat minder begrijpelijk zoals bij ziekenhuis Gelderse Vallei (&amp;euro;14,7 miljoen) en bioscoop Cinemec (&amp;euro;2 miljoen). Dat zijn ook meteen de leningen die centraal staan in het rapport. En van die twee leningen ging alle aandacht uit naar Cinemec. Dit ligt voor de hand want waar het ziekenhuis keurig de lening terugbetaald doet de bioscoop dit niet. De betalingsachterstand is daarom al opgelopen tot &amp;euro;225.000. Bovendien is het publiek belang bij het ziekenhuis eenvoudiger in te zien dan bij de bioscoop. Daar gaat het hoe je het wendt of keert, gewoon om een lening aan een ondernemer.&lt;/p&gt;
 2444. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Belangrijk punt uit het rapport was dat er een negatief ambtelijk advies is uitgebracht over de lening aan Cinemec maar dat dit advies nooit aan de Raad is overhandigd en dus geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming destijds. Het komt wel vaker voor dat een ambtelijk advies terzijde wordt geschoven maar laat dit dan, zeker in een dergelijk gevoelig dossier, aan de Raad weten en geef ook aan wat de reden is. De wethouder koos zijn woorden zorgvuldig. Letterlijk zei hij dat &quot;&lt;em&gt;de raad voldoende informatie heeft ontvangen om een zorgvuldige afweging te maken&lt;/em&gt;&quot;. Dit betekent niet automatisch dat de Raad ook &lt;strong&gt;alle&lt;/strong&gt; informatie heeft ontvangen. En de discussie verschuift dan naar 'wat is voldoende' en 'wie bepaalt dat'. De wethouder deed het af met &quot;&lt;em&gt;de Raad heeft er ook niet om gevraagd&lt;/em&gt;&quot;. Maar als dat de intentie is van de beoogde samenwerking tussen college en Raad, dan is die gebouwd op wantrouwen. Dat kan, maar dan komt er een heel andere oppositie. Wij werken liever vanuit vertrouwen.&lt;/p&gt;
 2445. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn fractie vond het al onbevredigend dat een lening van dergelijke omvang naar een ondernemer gaat. Om die reden hebben wij destijds niet ingestemd. Zie mijn blog &quot;&lt;a href=&quot;../blog-reageren/De-bank-van-lening/491.html&quot;&gt;bank van lening&lt;/a&gt;&quot; van 13 februari 2010. Maar nu er een negatief ambtelijk advies ligt, Cinemec een betalingsachterstand heeft maar wel verbouwd en investeringsplannen heeft voor een aan de bioscoop gelieerde bv., willen we hier openlijk over debatteren. Daarom is een verzoek ingediend om dit te agenderen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2446. <category>Cinemec</category>
 2447. </item>
 2448. <item>
 2449. <title>Een ambtenaar is niet te vertrouwen</title>
 2450. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-ambtenaar-is-niet-te-vertrouwen/622.html</link>
 2451. <pubDate>Tue, 10 Sep 2013 15:26:00 GMT</pubDate>
 2452. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/271.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;294&quot; height=&quot;371&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2453. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Je zult maar (gemeente) ambtenaar zijn. Je kunt nog zo hard je best doen maar je doet het in de ogen van de inwoners niet snel goed. Dat knaagt. En ik heb slecht nieuws: het zal alleen maar erger worden.&lt;/p&gt;
 2454. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De overheid wordt in sneltreinvaart een digitale overheid waarbij de communicatie zoveel mogelijk online zal worden afgehandeld. Dit is effici&amp;euml;nter, lees goedkoper, omdat inwoners dan meer zelf kunnen doen. Zo moeten sinds 1 juli 2010 nieuwe bestemmingsplannen digitaal toegankelijk zijn, moet vanaf 1 januari 2011 de gemeentelijke regelgeving online beschikbaar zijn en worden sinds 1 januari 2013 alle verkeersbesluiten in de digitale Staatscourant gepubliceerd. En vanaf januari 2014 moeten alle verordeningen digitaal bekend worden gemaakt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld verhuizingen en uittreksels uit de gemeentelijke basis administratie online worden doorgegeven c.g. aangevraagd. Maar de samenleving is zo complex geworden dat de geautomatiseerde systemen niet in alle situaties kunnen voorzien. Laat staan dat alle situaties vooraf afdoende zijn getest. En zo komt het dat de systemen niet altijd doen wat ze zouden moeten doen of erger foutieve informatie geven. En als de dienstverlening van de ambtenaar sterk afhankelijk is van computersystemen en deze systemen niet altijd doen wat wordt verwacht is het vertrouwen tussen inwoner en overheid direct in het geding.&lt;/p&gt;
 2455. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Daarom rust een grote verantwoordelijkheid bij ontwerpers en testers van software. Ze dienen verder te kijken dan de techniek. Maar of ze hier ook altijd toe in staat zijn? Je hoeft er alleen maar het jaarverslag 2012 van de nationale ombudsman met de veelzeggende titel &quot;mijn onbegrijpelijke overheid&quot; bij te pakken en je beseft dat hier nog een wereld, vooruit een gemeente, valt te winnen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2456. <category>samenleving</category>
 2457. </item>
 2458. <item>
 2459. <title>Een circulaire economie</title>
 2460. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-circulaire-economie/412.html</link>
 2461. <pubDate>Mon, 02 Sep 2013 14:49:00 GMT</pubDate>
 2462. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;img title=&quot;afval is voedsel&quot; src=&quot;../blogimage/47.gif&quot; alt=&quot;afval is voedsel&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;200&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2463. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot klimaatverandering. Daarnaast maakt het ons afhankelijk van instabiele (olie)landen en is de voorraad eindig. GroenLinks wil een ambitieuze, groene energiepolitiek, met als kernpunt dat we zo snel mogelijk van onze energieverslaving afkomen. Dat betekent niet alleen minder gebruik van schaarse brandstoffen maar ook het inzetten op andere energiebronnen. En dan vooral duurzame energiebronnen als zon en wind. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Dit zijn de energiebronnen van de toekomst. De transformatie naar deze bronnen zal voor veel werkgelegenheid zorgen. De vraag is niet of Nederland moet inspelen op deze mogelijkheid, de vraag is wanneer Nederland dit doet. Nu loopt Nederland met een aandeel van slechts 2,5% duurzame energie binnen Europa achteraan. &lt;span style=&quot;mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;De kredietcrisis is een goede reden om te investeren in vergroening van de economie. Dat is de Green Deal. I&lt;/span&gt;nvesteer in energiezuinige woningen, in beter openbaar vervoer en in de vergroening van het belastingstelsel. Met deze laatste maatregel stimuleer je huiseigenaren en bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Goed voor de werkgelegenheid op de korte termijn en goed voor het milieu op de &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;lange termijn. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Om het aandeel duurzame energie fors te vergroten, wil GroenLinks leveranciers van fossiele energie verplichten om een toenemend aandeel duurzame energie te leveren: elk jaar een procent erbij. De overheid dient het gebruik van groene duurzame energie te stimuleren door zelf alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Om te zorgen dat ook nieuwe vormen van duurzame energie een kans krijgen moet innovatie veel meer worden gestimuleerd. Daarnaast moeten fossiele brandstoffen duurder worden onder het principe van &amp;lsquo;de vervuiler betaalt&amp;rsquo;. Door nu al strenge normen aan te kondigen, kunnen fabrikanten van bijvoorbeeld auto&amp;rsquo;s daarop inspelen en schonere technieken toepassen zoals auto&amp;rsquo;s met een hybride motor.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 2464. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Ook kunnen we ons ecosysteem aanpassen. Waardeloos afval bestaat straks niet meer. We gooien dan niets zomaar weg. We ontwerpen onze producten zo dat bijna alles kan worden hergebruikt. En het laatste restje afval wordt verbrand om energie mee op te wekken. Van &amp;ldquo;cradle to grave&amp;rdquo; naar &amp;ldquo;cradle to cradle&amp;rdquo;. Van &amp;ldquo;make, take, waste&amp;rdquo; naar &amp;ldquo;make, take, make&amp;rdquo; En let wel, technisch is dit allemaal al mogelijk. De grootste blokkade om te komen tot een circulaire economie vormt het veranderen van het menselijk gedrag.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2465. <category>duurzaamheid</category>
 2466. </item>
 2467. <item>
 2468. <title>#BenWdeclaraties</title>
 2469. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/#BenWdeclaraties/621.html</link>
 2470. <pubDate>Sat, 27 Jul 2013 13:04:00 GMT</pubDate>
 2471. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/269.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;152&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2472. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen maand heb ik de reisdeclaraties van B&amp;amp;W over 2012 en 2013 opgevraagd. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over de declaraties van B&amp;amp;W in Den Bosch.&lt;/p&gt;
 2473. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nu kun je de declaraties op veel manieren interpreteren. Zo kun je bijvoorbeeld kijken of de reis wel terecht is gemaakt en of de reis '&amp;uuml;berhaupt' wel is gemaakt. Dit laatste bleek vorig jaar de burgemeester van Lingewaard fataal. Mits niet al te opvallende bestemmingen, gaat het eerste wat ver om te onderzoeken, want wat is terecht? Het tweede is dan weer lastig om te achterhalen. Je hebt, ook met terugwerkende kracht, gelukkig geen zicht over iemands dagbesteding.&lt;/p&gt;
 2474. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik heb me vooralsnog beperkt tot het verzamelen van enkele opvallende feitelijkheden. Hierbij een selectie:&lt;/p&gt;
 2475. &lt;ul&gt;
 2476. &lt;li&gt;In 2012 is de taxi 17 keer te laat afgebeld. Hiervoor werd per keer &amp;euro;75 in rekening gebracht. Totaal dus &amp;euro;1275,&lt;/li&gt;
 2477. &lt;li&gt;Bij de declaratie van taxiritten zit 4 keer een bon voor &quot;glassclean&quot; en een keer voor tanken. Het gaat om een totaal bedrag van &amp;euro;116. Geen spectaculair bedrag maar het lijken me wel kosten voor het taxibedrijf,&lt;/li&gt;
 2478. &lt;li&gt;Soms moet de taxi blijven wachten gedurende de afspraak. Zo kan het gebeuren dat een ritje Bennekom-Ede-Ede 9.25 uur duurt. Of een rit Ede-Otterlo-Bennekom 9 uur. Kosten respectievelijk &amp;euro;243,74 en &amp;euro;237,15. Om die reden kost een rit Ede-Den Bosch soms &amp;euro;210,80, soms &amp;euro;279,68 en soms &amp;euro;105,40&lt;/li&gt;
 2479. &lt;li&gt;Voor een werkbezoek van het college aan Deelen wordt vanuit Ede afzonderlijk gereden door twee wethouders. Dit kan een reden hebben. Vreemd is echter wel dat een wethouder hiervoor 35 km declareert en de ander 62km,&lt;/li&gt;
 2480. &lt;li&gt;Een tweetal wethouders declareren ook de reiskosten die ze maken om in de avonduren naar commissie-, raads- en fractievergaderingen te gaan. Dit laatste, zo blijkt uit navraag &quot;&lt;em&gt;omdat ze er op uitnodiging van de fractie&lt;/em&gt;&quot; zijn.&lt;/li&gt;
 2481. &lt;/ul&gt;
 2482. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Toch eens tijd om de hoogte van declaraties en wanneer wel/niet declareren, onderling af te stemmen. Omdat er op contract basis gebruik wordt gemaakt van een taxibedrijf lijkt me een eenvoudige aanpassing van het contract afdoende om de kosten voor &quot;te laat afmelden&quot; te voorkomen. Dan kan ook gesproken worden over het in rekening brengen van &quot;glassclean&quot; en kosten voor het tanken van brandstof. Er moet gewoon een rijklare taxi voorrijden en niet een waarvan de ruiten nog moeten worden schoongemaakt of een met onvoldoende brandstof.&lt;/p&gt;
 2483. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het gaat hier alleen om de kosten van reisdeclaraties. Andere declaraties zoals voor maaltijden en cadeaus zijn buiten beschouwing gelaten. Overigens krijgen wethouders al een standaard onkostenvergoeding. Afhankelijk van voor welke werkkostenregeling is gekozen bedraagt deze &amp;euro;300 of &amp;euro;650 per maand.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2484. <category>integriteit</category>
 2485. </item>
 2486. <item>
 2487. <title>E-apps voor Ede</title>
 2488. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/E-apps-voor-Ede/620.html</link>
 2489. <pubDate>Fri, 05 Jul 2013 07:46:00 GMT</pubDate>
 2490. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/221.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;217&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2491. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.data.overheid.nl/&quot;&gt;Www.Data.overheid.nl&lt;/a&gt; is een mooi initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gegevens van gemeentelijke overheden digitaal beschikbaar te stellen. Op deze wijze kunnen deze gegevens worden (her)gebruikt in nieuwe toepassingen die door inwoners kunnen worden ontwikkeld.&lt;/p&gt;
 2492. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat deze gegevens al in de bestanden van de gemeente zitten, hoeft het beschikbaar stellen niet veel te kosten. Een drempel is eerder een gevoel van onveiligheid. Maar het gaat alleen om gegevens die toch al openbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze op de gemeentelijke website worden getoond. Met een kleine inzet van de gemeente kan de service aan de inwoners aanmerkelijk worden verbeterd en vereenvoudigd.&lt;/p&gt;
 2493. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bovendien&lt;/p&gt;
 2494. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2495. &lt;li&gt;
 2496. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;sluit deze werkwijze aan bij een moderne manier van informatie verwerking,&lt;/div&gt;
 2497. &lt;/li&gt;
 2498. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2499. &lt;div&gt;wordt met publiek geld verzamelde informatie beschikbaar gesteld voor een open en transparant Ede,&lt;/div&gt;
 2500. &lt;/li&gt;
 2501. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2502. &lt;div&gt;geeft Ede op eenvoudige wijze invulling aan de Wet Openbaarheid van Bestuur,&lt;/div&gt;
 2503. &lt;/li&gt;
 2504. &lt;li&gt;
 2505. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;wordt bij het ontwikkelen van applicaties gebruik gemaakt van &quot;the wisdom of the crowd&quot;.&lt;/div&gt;
 2506. &lt;/li&gt;
 2507. &lt;/ul&gt;
 2508. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente Amsterdam heeft haar gegevens toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hier was de wedstrijd &quot;Apps for Amsterdam&quot; aan verbonden. Op deze wijze zijn programma's ontwikkeld voor smartphones, web, ipad of Facebook. Zo zijn applicaties gemaakt waarmee de energiegegevens over gebouwen en woningen worden getoond en wordt een subsidieadvies gegeven. Met een ander programma kunnen scholen worden gevonden aan de hand van criteria als soort, onderwijsrichting of afstand. Met een andere applicatie kunnen de 178 nationaliteiten die in Amsterdam wonen worden ontdekt.&lt;/p&gt;
 2509. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tijd dat ook de gemeente Ede haar gegevens beschikbaar stelt om te worden hergebruikt in nieuwe, nuttige, waardevolle en leuke toepassingen. Het is dan aan ontwikkelaars om kansen te zien en iets met de gegevens te doen. Een wedstrijd is een mooie manier om dit proces op gang te brengen. Wat mij betreft mag de wedstrijd &quot;eApps voor Ede&quot; morgen&amp;nbsp;beginnen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2510. <category>Communicatie</category>
 2511. </item>
 2512. <item>
 2513. <title>Een vreemde advertentie</title>
 2514. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-vreemde-advertentie/619.html</link>
 2515. <pubDate>Tue, 11 Jun 2013 19:07:00 GMT</pubDate>
 2516. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/267.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;566&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2517. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vorige week stond deze advertentie in het Bennekoms Nieuwsblad. Vreemd dat de burgemeester zich leent voor een dergelijke reclame. Of zou het zo zijn dat de bedrijven de burgemeester zonder dat hij het zelf weet voor hun karretje spannen? Ik heb inmiddels opheldering gevraagd in het gemeentehuis want of de bedrijven hebben de randen opgezocht en zijn er nu duidelijk overheen gegaan. Of de burgemeester verdient&amp;nbsp;een gele kaart.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2518. <category>integriteit</category>
 2519. </item>
 2520. <item>
 2521. <title>Levendig centrum</title>
 2522. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Levendig-centrum/618.html</link>
 2523. <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 21:49:00 GMT</pubDate>
 2524. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/3.jpg&quot; alt=&quot;Eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2525. &lt;p class=&quot;Body1&quot;&gt;Ede wil graag een levendig centrum. Tot nu toe komt dat er niet van en om die reden is voor een periode van 3 jaar een adviesbureau binnengehaald. Dit bureau, Wal&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;a&lt;/span&gt;s, heeft ervaring met dit soort zaken want zoals ze zelf schrijven zijn ze “&lt;strong&gt;&lt;em&gt;founder van het Dutch Canadian Sustainable Building and Planning Network, dat sterk wordt ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;”.&lt;/p&gt;
 2526. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ede betaalt €10.000 per maand voor de adviezen. En wat levert Wal&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;a&lt;/span&gt;s hiervoor? In de offerte staat het volgende:&lt;/p&gt;
 2527. &lt;ul&gt;
 2528. &lt;li&gt;
 2529. &lt;div class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kennis en advies integraal over Ede als stad, community, economie, ruimte, voor zover dat effect heeft op een Levendig Centrum Ede&lt;/div&gt;
 2530. &lt;/li&gt;
 2531. &lt;li&gt;Activerend adviseren, geen papieren advies, maar vanuit veel interactie, waar de gemeente dit wil inzetten. Mogelijk is interactie met betrokken gemeentelijke afdelingen, lokale stakeholders, instituties, onderwijs e.d.&lt;/li&gt;
 2532. &lt;li&gt;Ondersteuning vanuit Wal&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;a&lt;/span&gt;s door projectmedewerker(s), aandachtsvelden stedelijke ontwikkeling en planologie, evenementen, herbestemming.&lt;/li&gt;
 2533. &lt;li&gt;Vakmatige ondersteuning vanuit het Wal&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;a&lt;/span&gt;s team betreft operationele en bouwkundige zaken, kennis monumenten en erfgoed, bedrijfsorganisatie.&lt;/li&gt;
 2534. &lt;li&gt;Binnen- en buitenlandse voorbeelden en best practices&lt;/li&gt;
 2535. &lt;li&gt;Samenhang van stedenbouwkundige methodes,&lt;/li&gt;
 2536. &lt;li&gt;Onderhandelingsmethodes, transactief, organisch, participatie.&lt;/li&gt;
 2537. &lt;li&gt;Alternatieve methodes van financiering en waardeontwikkeling.&lt;/li&gt;
 2538. &lt;li&gt;Geleidelijkheid en cultuuromslag&lt;/li&gt;
 2539. &lt;/ul&gt;
 2540. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; En dan gaat het verder over “Principes, methoden, innovaties”:&lt;/p&gt;
 2541. &lt;ul&gt;
 2542. &lt;li&gt;
 2543. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mogelijke aandachtsvelden is het aandragen van voorbeelden en benchmarks uit andere steden betreffende principes van stadsontwikkeling, kwaliteitsbeschrijvingen, methodes en innovaties van stedelijke ontwikkeling.&lt;/div&gt;
 2544. &lt;/li&gt;
 2545. &lt;li&gt;Graag bespreken we de mogelijkheid om in relatie tot de concrete zaken die zich in Ede aandienen een vrijheid van gedachtevorming te kunnen organiseren, waarbij creatieve oplossingen kunnen spiegelen aan praktijkvoorbeelden en waarbij ook de onderliggende theorie kan worden aangedragen met het doel om tot inspiratie te dienen voor het lokale beleid. Daarmee wordt vooral voeding aan beleid en uitvoering beoogd. Besluitvorming en beleidskeuzes zijn vanzelfsprekend aan de gemeentelijke instanties voorbehouden.&lt;/li&gt;
 2546. &lt;li&gt;Wal&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;a&lt;/span&gt;s kan diverse voorbeelden van aanpak van stedenbouwkundige ontwikkeling en gebiedsontwikkeling aandragen en uitleggen. Dit kan voor Ede nieuwe gedachtelijnen vormen. Voorbeelden uit steden die gerenommeerd zijn vanwege hun bijzonder effectieve stadsontwikkeling op diverse niveaus, zoals Vancouver, Portland, Berlijn, etc.&lt;/li&gt;
 2547. &lt;li&gt;Vanuit de behoeftes die zich in de stad doen gelden kan een aanzet worden gegeven aan de productontwikkeling ten behoeve van een Levendig centrum&lt;/li&gt;
 2548. &lt;/ul&gt;
 2549. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En dan eindigend met de voltreffer “&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dit kan ook voor Ede interessant zijn&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;”.&lt;/p&gt;
 2550. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kortom niet alleen vage taal maar ook nog vrijblijvende onzin. En daar €10.000 per maand voor betalen in een tijd dat de buikriem moet worden aangehaald en dat we uiterst voorzichtig omgaan met het binnenhalen van externe adviseurs.&lt;/p&gt;
 2551. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat wel duidelijk is omschreven in de offerte zijn het aantal uren dat Walas in rekening brengt. Al dit fraais wordt uitgevoerd door drie medewerkers. Zij hebben het werk als volgt verdeeld:&lt;/p&gt;
 2552. &lt;ul&gt;
 2553. &lt;li&gt;
 2554. &lt;div class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Adviseur 1&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;: werkt 500 uur in 44 dagen (11.20 uur per dag!) en ontvangt daarvoor €47.500. Dat is een uurloon van €95.&lt;/div&gt;
 2555. &lt;/li&gt;
 2556. &lt;li&gt;
 2557. &lt;div class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Adviseur 2&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;: werkt 500 uur in 52 dagen dat is 9.40 uur per dag en ontvangt daarvoor € 23.750. Dat is een uurloon van €47.50.&lt;/div&gt;
 2558. &lt;/li&gt;
 2559. &lt;li&gt;
 2560. &lt;div class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Adviseur 3&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;: doet het voor € 50.688. en werkt hiervoor 24 uur per week. Dit is een uurloon van €48.&lt;/div&gt;
 2561. &lt;/li&gt;
 2562. &lt;/ul&gt;
 2563. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Let wel dit zijn &quot;&lt;em&gt;out of pocket&lt;/em&gt;&quot; kosten. Hier komen de huisvestingkosten en personeelskosten van de gemeente Ede nog bij. Want het bureau wenst wel een mooi en centraal liggend kantoor in Ede.&lt;/p&gt;
 2564. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En dat een dienst van deze omvang Europees moet worden aanbesteed laten we nog maar even buiten beschouwing.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2565. <category>Walas</category>
 2566. </item>
 2567. <item>
 2568. <title>Groeten uit Ede</title>
 2569. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Groeten-uit-Ede/617.html</link>
 2570. <pubDate>Wed, 29 May 2013 09:25:00 GMT</pubDate>
 2571. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/266.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;286&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 2572. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De redenen voor een stedenband zijn samen te vatten in de woorden &amp;ldquo;&lt;strong&gt;hulp, handel of historie&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;De stedenband die Ede heeft met de Tsjechische gemeente Chrudim zie ik als &lt;strong&gt;hulp&lt;/strong&gt;. Het was een goed initiatief zo pal na de koude oorlog, maar het heeft nu zijn doel allang bereikt. De stedenband heeft 10 jaar te lang geduurd. In de begintijd had het ook wel wat. Komt er zo'n krakkemikkig busje de stad in rijden, stopt het bij Hotel de Paasberg, stappen er ietwat vreemd uitgedoste mensen uit en die beginnen te dansen. Dat was dan het onderdeel volksdansen.&lt;/p&gt;
 2573. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er zijn zeker hele goede vriendschappen ontstaan in de loop der tijden. Die mogen ook vooral worden voortgezet. Maar daar hoeft de gemeente en zeker de gemeentekas zich niet meer mee te bemoeien. En we moeten ons zeker niet laten gijzelen door de Tsjechische wetgeving. Als een comit&amp;eacute; in het kader van een stedenband volgens hun wet niet kan bestaan zonder formeel kader dan zie ik dat juist als argument om &lt;em&gt;per direct&lt;/em&gt; te stoppen met de stedenband. En als er geen stedenband met Chrudim is, kunnen de bordjes bij de grenzen van de bebouwde kom ook weg. Vervang deze dan door onze nieuwe trots &quot;&lt;em&gt;fairtrade gemeente Ede&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 2574. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik ben niet tegen een stedenband maar ik zoek het nu liever bij &lt;em&gt;strategische&lt;/em&gt; partners en/of bij &lt;em&gt;sociale&lt;/em&gt; partners. Dus de &lt;em&gt;handel&lt;/em&gt; of de &lt;em&gt;historie&lt;/em&gt; als reden voor de stedenband. Voor het eerste denk ik aan de Euroregio, voor het laatste denk ik aan Turkije en Marokko. Na een korte overgangsregeling mag de subsidie voor de stedenband met Chrudim dan ook stoppen en kunnen we de jaarlijkse gemeentelijke kosten beperken tot een postzegel en een kaart met de tekst: &quot;&lt;em&gt;groeten uit Ede en bedankt voor de leuke tijd&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2575. <category>stedenband</category>
 2576. </item>
 2577. <item>
 2578. <title>Raadsvragen over Permar</title>
 2579. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Raadsvragen-over-Permar/616.html</link>
 2580. <pubDate>Tue, 14 May 2013 07:50:00 GMT</pubDate>
 2581. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/48.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;324&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2582. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onlangs ontving de gemeenteraad een nieuwsbrief over Permar. Strekking is dat het allemaal goed gaat en de organisatie op koers ligt. Maar over de financi&amp;euml;n geen woord terwijl de cijfers van 2012 toch bekend moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie bijgaande raadsvragen gesteld.&lt;/p&gt;
 2583. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het raadsvoorstel en raadsbesluit van 13 december 2012 staat vermeld dat het aantal commissarissen bij Permar wordt uitgebreid tot drie; waarbij aan de invulling een einddatum verbonden is, uiterlijk 1 juli 2013.&lt;/p&gt;
 2584. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vanuit de &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;gemeenschappelijke regeling van Permar&lt;/span&gt; kunnen hierbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:&lt;/p&gt;
 2585. &lt;ol style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2586. &lt;li&gt;de thans van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling laat niet toe dat er drie commissarissen zijn;&lt;/li&gt;
 2587. &lt;li&gt;indien het aantal commissarissen uitgebreid wordt van 1 naar 3 dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden;&lt;/li&gt;
 2588. &lt;li&gt;uitbreiding van 1 naar 3 commissarissen kost gemeenschapsgeld; 1 commissaris:&amp;nbsp; ca. &amp;euro; 15.000,-- per jaar; &lt;em&gt;uitbreiding&lt;/em&gt; kost derhalve &amp;euro; 30.000,--.&lt;strong&gt;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
 2589. &lt;/ol&gt;
 2590. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bovenstaande houdt in dat uiterlijk op 6 juni a.s. de gemeenteraad een besluit dient te nemen omtrent de uitbreiding van 1 commissaris naar 3 commissarissen.&lt;/p&gt;
 2591. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Vragen&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 2592. &lt;p&gt;1. Wanneer kan de gemeenteraad van u een dergelijk voorstel tegemoet zien?&lt;/p&gt;
 2593. &lt;p&gt;2. Wordt in het raadsvoorstel meegenomen op welke wijze voorzien zal worden in de dekking van de extra kosten, zijnde ca &amp;euro; 30.000,--?&lt;/p&gt;
 2594. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Permar&lt;/span&gt; staat vermeld dat voor 1 mei van het voorafgaande jaar de ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de gemeenteraad; daarnaast wordt in dit artikel vermeld dat voor 1 juli van hetzelfde jaar de gemeenteraad het bestuur van Permar zijn zienswijze naar voren kan brengen.&lt;/p&gt;
 2595. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Vragen&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 2596. &lt;p&gt;3. Waarom is de ontwerpbegroting 2014 tot op heden niet gezonden aan de gemeenteraad?&lt;/p&gt;
 2597. &lt;p&gt;4. Wanneer kan de gemeenteraad de ontwerpbegroting tegemoet zien?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 2598. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Permar&lt;/span&gt; staat vermeld dat voor 1 mei van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening van het verslagjaar wordt vastgesteld en dat uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening wordt gestuurd aan de gemeenteraad.&lt;/p&gt;
 2599. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Vragen&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;
 2600. &lt;p&gt;5. Is door het bestuur van Permar de rekening 2012 vastgesteld?&lt;/p&gt;
 2601. &lt;p&gt;6. Zo ja, waarom heeft de gemeenteraad deze rekening nog niet ontvangen?&lt;/p&gt;
 2602. &lt;p&gt;7. Zo nee, waarom heeft het bestuur van Permar de rekening 2012 nog niet vastgesteld?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2603. <category>Permar</category>
 2604. </item>
 2605. <item>
 2606. <title>Het Otterlose Bos</title>
 2607. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Het-Otterlose-Bos/615.html</link>
 2608. <pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:36:00 GMT</pubDate>
 2609. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/265.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;272&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2610. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De afsluiting van het Otterlose bos aan de openbaarheid roept veel emotie op. Het is dan gemakkelijk om als raadslid hierin mee te gaan. Immers &quot;&lt;em&gt;je moet luisteren naar wat er leeft onder de inwoners&lt;/em&gt;&quot;. Maar luisteren is nog niet meteen ook doen wat de inwoners zeggen en je hebt als raadslid ook een eigen verantwoordelijkheid.&lt;/p&gt;
 2611. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoe dan ook, het Nationaal Park De Hoge Veluwe is eigenaar van het bos. Dat inwoners van Otterlo en vakantiegangers jarenlang gebruik hebben mogen maken van het bos en dit inmiddels als een verworven recht zien, doet daar niets aan af. Maar nu de eigenaar het stuk voor zichzelf c.q. de dieren wil hebben komen de emoties. Begrijpelijk, want het voelt alsof iets wordt afgepakt. En iets verliezen doet nu eenmaal meer pijn dan iets niet krijgen wat je nog nooit hebt gehad.&lt;/p&gt;
 2612. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente heeft volgens GroenLinks/PE geen sterke zaak. De voor de gemeente negatieve uitspraak van de Provincie kwam dan ook niet als een verrassing. Toch zijn we akkoord gegaan met een gang naar de rechter. Als je nu niets doet is het bos zeker verloren voor de openbaarheid. Ga je in beroep is er een &lt;em&gt;kleine&lt;/em&gt; kans dat het bos behouden blijft. En de wethouder ziet die kans. Hij maakte dit duidelijk door min of meer aan te geven dat de gemeente bij de Provincie de zaak slecht had voorbereid. Nu is een advocaat in de arm genomen die nieuwe mogelijkheden ziet. Hoe onafhankelijk dit advies is bleef onduidelijkheid. Toch geven we het voordeel van de twijfel. De inwoners van Otterlo weten dan dat de gemeente er alles aan heeft gedaan. Dit maakt een eventueel verlies beter hanteerbaar.&lt;/p&gt;
 2613. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rest dan nog de vraag of de gemeente er het geld voor een rechtsgang&amp;nbsp;voor over moet hebben als er maar een kleine kans is om het bos te behouden. Wellicht dat de inwoners van Otterlo en de recreatiebedrijven hier hun financi&amp;euml;le steentje aan bij kunnen dragen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2614. <category>Otterlo</category>
 2615. </item>
 2616. <item>
 2617. <title>Hoge winst, hoge premies</title>
 2618. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Hoge-winst,-hoge-premies/614.html</link>
 2619. <pubDate>Sun, 21 Apr 2013 10:54:00 GMT</pubDate>
 2620. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/225.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2621. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zorgverzekeraar CZ heeft in 2012 &amp;euro;518 miljoen winst gemaakt. Topman Wim van der Meeren bracht het met trots. En terecht natuurlijk want welke topman is niet blij met een fraaie winst. Goed nieuws dus, maar wel voor de verzekeraar want de 3,5 miljoen verzekerden van CZ schieten er niets mee op. De verzekeringspremie gaat namelijk niet omlaag. Als argumenten voert CZ aan:&lt;/p&gt;
 2622. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2623. &lt;li&gt;Verzekeraars moeten reserves opbouwen voor slechtere tijden&lt;/li&gt;
 2624. &lt;li&gt;De winst kwam door een eenmalige beleggingsmeevaller van &amp;euro;183 miljoen&lt;/li&gt;
 2625. &lt;li&gt;Er kunnen nog kosten komen omdat bijvoorbeeld ziekenhuizen laat declareren.&lt;/li&gt;
 2626. &lt;/ul&gt;
 2627. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dus de winst moet volgens de verzekeraar in reserve worden gehouden en kan zeker niet worden gebruikt voor premieverlaging. Het opgebouwde vermogen van CZ is inmiddels wel gegroeid tot bijna &amp;euro;2 miljard!&lt;/p&gt;
 2628. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn de premies bij de grote zorgverzekeraars (CZ, Achmea, Menzis, VGZ) met 20% gestegen. Dit komt volgens hen omdat de kosten van de zorg veel sterker zijn gestegen dan toen was voorzien. Maar laat CZ met zo&amp;rsquo;n enorme winst niet zien dat de kosten juist flink lager kunnen zijn? De prijzen van geneesmiddelen zijn in ieder geval gedaald en de verzekeraars kopen veel scherper in. Waarom zien de verzekerden dit dan niet terug in hun premie?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 2629. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Intussen voelt de CZ topman zich te kort gedaan gezien zijn uitspraak &amp;ldquo;&lt;em&gt;Lukt het om de kosten van de zorg omlaag te drukken is het weer niet goed&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Het toont de intern gerichtheid van CZ waarbij het drukken van de kosten een doel op zichzelf is. Het omlaag halen van de kosten heeft natuurlijk een doel: het goedkoper maken van de zorg voor de verzekerden. Dat lijkt CZ even uit het oog te hebben verloren. CZ stuurt als een intern gerichte organisatie: eerst op &lt;em&gt;efficiency&lt;/em&gt;, daarna op &lt;em&gt;effectiviteit&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;
 2630. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De winst had trouwens nog hoger kunnen zijn, maar daar horen we CZ niet over. De topman had ook genoegen kunnen nemen met een normaal salaris. Van der Meeren verdient&amp;nbsp;&amp;euro;418.000. Maar daar staat wel tegenover dat CZ &quot;&lt;em&gt;niet aan bonussen doet&lt;/em&gt;&quot;. Ja, makkelijk gezegd, die bonussen zitten dus al verwerkt in het salaris!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2631. <category>samenleving</category>
 2632. </item>
 2633. <item>
 2634. <title>Vertrouwen</title>
 2635. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vertrouwen/613.html</link>
 2636. <pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:20:00 GMT</pubDate>
 2637. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/264.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;347&quot; height=&quot;377&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2638. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze week riep premier Rutte ons op om vooral niet somber te zijn. De bezuinigingen kunnen (ineens) even wachten en we moeten ons geld maar uitgeven. We mogen wat hem betreft wel wat meer vertrouwen hebben in de economie.&lt;/p&gt;
 2639. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nu is &quot;de economie&quot; een containerbegrip. De economie bestaat uit actoren als consumenten, (semi-) overheid, producenten en dienstverleners. Vertrouwen in de economie is dus terug te voeren in vertrouwen in deze actoren. Maar daar is in de afgelopen jaren juist onder de vlag van het liberalisme het een en ander misgegaan. De voorbeelden zijn ruim voorhanden: de banken, de scholengemeenschappen, de voedselindustrie. Daar heeft het vertrouwen van de consument een flinke knauw gekregen. Ook het kabinet heeft hier haar steentje aan bijgedragen. Door snel terug te komen op het eigen regeerakkoord met de inkomensafhankelijke zorgpremie, het woonakkoord en de langstudeerboete, toont ze weliswaar aan over een flexibele geest te beschikken maar het laat ook een beeld van instabiliteit achter. Juist dat maakt consumenten onzeker en zorgt dat ze even wachten voor ze hun geld uitgeven.&lt;/p&gt;
 2640. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met het deze week gesloten sociaal akkoord hoopt het kabinet op een ommekeer. Duidelijkheid over het ontslagrecht en de duur van de uitkering bij werkloosheid, geeft een mate van werkzekerheid. Dit kan een begin van het herstel van vertrouwen zijn omdat er minder noodzaak is om reserves te handhaven of op te bouwen. In dat licht is de opmerking van premier Rutte wel te begrijpen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2641. <category>samenleving</category>
 2642. </item>
 2643. <item>
 2644. <title>Ede wordt fairtrade gemeente</title>
 2645. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ede-wordt-fairtrade-gemeente/612.html</link>
 2646. <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:57:00 GMT</pubDate>
 2647. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/263.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;138&quot; height=&quot;96&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2648. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vandaag kreeg Ede te horen dat ze op 11 mei aanstaande wordt uitgeroepen tot Fairtrade gemeente. Een hele prestatie die zonder de inspanning van met name de werkgroepleden nooit zo snel voor elkaar was gekomen. Ik schreef heel in het begin van de weg naar de titel, op 5 oktober 2010, al over. En toen nog in de verwachting dat we de titel eerder (in 2011!) zouden binnenhalen.&lt;/p&gt;
 2649. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat hebben Groningen, Goes en  Culemborg  met elkaar gemeen? Het zijn allen “fairtrade gemeenten”. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Het gaat er om dat artikelen die in de plaatselijke winkels, restaurants en bedrijven te koop zijn op een eerlijke manier zijn gemaakt. Eerlijk betekent dan dat de artikelen op een transparante en zuivere manier zijn geproduceerd en dat hier een redelijke beloning tegenover staat. En het gaat niet alleen om voedingsartikelen als koffie, thee, rijst en wijn maar ook om bijvoorbeeld kleren, speelgoed en sieraden. En iets ruimer gezien gaat het zelfs over het inkopen van groene energie en eerlijk bankieren. Om “fairtrade gemeente” te kunnen zijn is het niet voldoende dat er alleen in de winkels eerlijke producten liggen. Ook bij scholen en in sportkantines moet je eerlijke producten kunnen kopen. Het gaat in feite om maatschappelijk verantwoord ondernemen.&lt;/p&gt;
 2650. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Om “fairtrade gemeente” te zijn moet een gemeente aan een aantal criteria voldoen. En aan criteria als “&lt;em&gt;fairtrade opnemen in het beleid&lt;/em&gt;” of “&lt;em&gt;het organiseren van een evenement waarbij de nadruk op fairtrade ligt&lt;/em&gt;”, kan een gemeente redelijk zelfstandig werken maar om te zorgen dat zo veel mogelijk eerlijke producten in de schappen liggen, zal zij toch echt de winkeliers, de scholen en de verenigingen mee moeten krijgen.&lt;/p&gt;
 2651. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat de gemeente dit gelukkig niet helemaal alleen hoeft te doen bewijzen de eerder genoemde steden wel. Daar zijn winkeliers actief die enthousiast het voortouw nemen om anderen te stimuleren om eerlijke producten te verkopen. In een kleine groep zijn we gestart om Ede per 1 oktober 2011 “fairtrade gemeente” te maken. Dit past ook mooi bij de millenniumgemeente die Ede is.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2652. <category>Fairtrade</category>
 2653. </item>
 2654. <item>
 2655. <title>Ramp of zegen?</title>
 2656. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ramp-of-zegen?/611.html</link>
 2657. <pubDate>Sun, 31 Mar 2013 15:14:00 GMT</pubDate>
 2658. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/262.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2659. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De SGP in de edese gemeenteraad is gehalveerd! Drie van de 6 raadsleden zijn uit onvrede opgestapt en gaan als eigen fractie verder. Ze vonden dat &quot;&lt;em&gt;Bijbels gefundeerde politiek, die altijd is gehanteerd door de SGP, niet meer wordt geaccepteerd sinds de SGP in het college zit&lt;/em&gt;&quot;. Is dit vertrek nu een ramp of een zegen?&lt;/p&gt;
 2660. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ramp&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; want:&lt;/p&gt;
 2661. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;de &quot;uitgetreden&quot; raadsleden blijven samen wel actief binnen de gemeenteraad en het is onduidelijk hoe de SGP achterban reageert. Staan zij achter de oude fractie of achter de nieuwe fractie? En bij welke fractie schuift de wethouder aan tijdens de fractievergaderingen? Welk deel wordt dus vertegenwoordigd in het college? Datzelfde college loopt weer averij op. Eerst was er het vertrek van de wethouder van Gemeentebelangen en de ietwat koddige benoeming van haar opvolgster. Daarna heeft het met het vertrek van een PvdA raadslid en nu dus 3 SGP raadsleden weer minder draagvlak binnen de raad. En weer een fractie er bij maakt besluitvorming in de edese raad, waar al 10 fracties actief zijn, mogelijk nog moeizamer.&lt;/p&gt;
 2662. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is een &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;zegen&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; want:&lt;/p&gt;
 2663. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is goed dat de SGP langzaam loskomt van haar dogmatisch standpunten en hierop durft te vari&amp;euml;ren. Omdat op deze manier (persoonlijke) ruimte ontstaat zijn we waarschijnlijk verlost van potsierlijke en schaamte opwekkende taferelen als het weglopen bij stemmingen zoals bij het Akousticum of het instemmen met stemverklaringen waarop de &quot;dag des Heren&quot; wordt aangehaald. De bandbreedte voor besluitvorming is wat ruimer geworden zodat mag worden verwacht dat samenwerken in een college ook wat gemakkelijker kan. Dit sluit ook veel beter aan bij de veranderende samenleving. Wellicht komt hierdoor ook meer egaliteit tussen de buitendorpen en de kern van Ede, zodat de gemeente Ede zich meer als eenheid kan presenteren.&lt;/p&gt;
 2664. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En wat denkt u? Ramp of zegen?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2665. <category>gemeenteraad</category>
 2666. </item>
 2667. <item>
 2668. <title>Schikking</title>
 2669. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Schikking/610.html</link>
 2670. <pubDate>Fri, 29 Mar 2013 20:54:00 GMT</pubDate>
 2671. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;geld&quot; src=&quot;../blogimage/261.JPG&quot; alt=&quot;geld&quot; width=&quot;259&quot; height=&quot;194&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2672. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn WOB verzoek om te achterhalen welke afspraken zijn gemaakt tussen de directie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Raad van Toezicht (RvT) van woningcorporatie SGBB heeft nog niet veel opgeleverd. Ik heb een &quot;Besluit tot afwijzing&quot; ontvangen onder verwijzing naar art. 10, lid 2 sub g van de WOB. De overwegingen om het WOB verzoek af te wijzen zijn de volgende:&lt;/p&gt;
 2673. &lt;ul&gt;
 2674. &lt;li&gt;
 2675. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eind 2011 heeft het CFV besloten voormalige leden van de RvT wooncorporatie SGBB aansprakelijk te stellen&lt;/div&gt;
 2676. &lt;/li&gt;
 2677. &lt;li&gt;
 2678. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De RvT betwist iedere aansprakelijkheid&lt;/div&gt;
 2679. &lt;/li&gt;
 2680. &lt;li&gt;
 2681. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aansprakelijkheid is ook niet erkend door het aangaan van een schikking&lt;/div&gt;
 2682. &lt;/li&gt;
 2683. &lt;li&gt;
 2684. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na overleg zijn het CFV en overige betrokkenen het eens geworden over een regeling ter vaststelling van hetgeen tussen hen rechtens geldt.&lt;/div&gt;
 2685. &lt;/li&gt;
 2686. &lt;li&gt;
 2687. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als gevolg daarvan is het conflict tussen beide partijen opgelost.&lt;/div&gt;
 2688. &lt;/li&gt;
 2689. &lt;li&gt;
 2690. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het CFV gaat niet over tot het instellen van een gerechtelijke procedure tot aansprakelijkheid&lt;/div&gt;
 2691. &lt;/li&gt;
 2692. &lt;li&gt;
 2693. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het CFV stelt vast dat de schikking en het schikkingsbedrag het resultaat zijn van onderhandelingen waarbij beide partijen hebben beoogd dit niet openbaar te maken. Blijkens jurisprudentie (ABRS 30 mei 2012, LIN BW6910, AB2012/218) is dit een gerechtvaardigde grond voor weigering die valt onder art. 10, lid 2 sub g van de WOB (onevenredige benadeling)&lt;/div&gt;
 2694. &lt;/li&gt;
 2695. &lt;/ul&gt;
 2696. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Duidelijk is dat de RvT van SGBB een schikkingsbedrag heeft betaald. Nadrukkelijk wordt hierbij geschreven dat de RvT hiermee niet de aansprakelijkheid erkend. Ik neem dit antwoord in nader beraad.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2697. <category>integriteit</category>
 2698. </item>
 2699. <item>
 2700. <title>Barbertje moet hangen</title>
 2701. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Barbertje-moet-hangen/609.html</link>
 2702. <pubDate>Sun, 24 Feb 2013 09:11:00 GMT</pubDate>
 2703. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;barbertje moet hangen&quot; src=&quot;../blogimage/260.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;280&quot; height=&quot;390&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2704. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Naar verluidt is oud topman van Keulen van SNS Reaal ondergedoken. Een bombardement aan verwensingen via de sociale media waren er teveel aan. Van Keulen lijkt daarmee de personificatie van het kwaad uit de banken sector te zijn geworden. We leven in een tijd waarbij het individu en de emoties voorop staan. Maar velen zijn (nog) onvoldoende in staat om hun emoties te beheersen. En een medium als Twitter draagt hier ook niet echt aan bij. Snel en desgewenst anoniem, kan een breed publiek worden bereikt. Maar deze betrokkenheid bij de samenleving is vaak niets meer dan een betrokkenheid bij zichzelf zonder rekening te houden of anderen hier last van hebben. Daarnaast wordt de kracht van de sociale media nog zwaar onderschat.&lt;/p&gt;
 2705. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Van Keulen kocht in 2006 een vastgoedfonds. De twee decennia daarvoor stegen de vastgoedprijzen maar toen kwam de kredietcrisis. Economen zagen die niet aankomen. Dat zegt veel over die economen. Economie is geen wetenschap. Daar zijn we door schade en schande achter gekomen. Nog niet zo lang geleden was er een alom vertegenwoordigd geloof in de &quot;homo economicus&quot;. De mens die rationele keuzes maakt en zich niet laat (af)leiden door emotie. Ik schreef hier op 8 december 2011 onder de kop &quot;&lt;a title=&quot;barbertje moet hangen&quot; href=&quot;../blog-reageren/Homo-emotico/569.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;homo emotico&lt;/a&gt;&quot; al eerder over. Economie is een zoektocht waarbij economen elkaar nog volop kunnen tegenspreken. Dit komt omdat de mens het belangrijkste deel van de economie is. En hoe die reageert is onzeker en onduidelijk. Lees bijvoorbeeld het werk van Kahneman. Psycholoog en Nobelprijs winnaar (2002) van de ...... economie!&lt;/p&gt;
 2706. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Te eenvoudig wordt van Keulen verweten dat hij in 2006 een fout besluit heeft genomen. Achteraf, dus met de ogen van nu kijkend naar de situatie van toen, weten we dat. Toen was dat helemaal niet zo duidelijk te zien. Dus om nu te zeggen dat van Keulen zijn bonus moet teruggeven omdat hij slecht werk heeft geleverd is veel te kortzichtig. Beter is het als van Keulen nooit een bonus had gekregen omdat dit niet past bij de mores van de banken wereld. Helaas zijn we nog niet zover. In dat licht zou het van Keulen wel sieren als hij de bonus teruggeeft. Maar deze geste zou veel meer bankiers, directeuren van wooncorporaties, van verzekeraars, van scholengemeenschappen en van ziekenhuizen, kortom iedereen die zich gedraagt als ondernemer in de vrije markt maar bij een beetje tegenwind bij de overheid durft aan te kloppen, sieren.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2707. <category>samenleving</category>
 2708. </item>
 2709. <item>
 2710. <title>WOB verzoek</title>
 2711. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/WOB-verzoek/608.html</link>
 2712. <pubDate>Mon, 18 Feb 2013 22:31:00 GMT</pubDate>
 2713. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;gesloten dossiers&quot; src=&quot;../blogimage/259.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2714. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting&lt;/p&gt;
 2715. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ede, 14 februari 2013&lt;/p&gt;
 2716. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Geachte heer,&lt;/p&gt;
 2717. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op 8 februari 2013 heeft u een nieuwsbericht doen uitgaan inzake het geschil tussen de SGBB en uw fonds. U deelt in genoemd bericht mee dat u en de voormalige leden van de Raad van Toezicht een schikking hebben getroffen. Een dergelijke schikking betreft over het algemeen een overeenkomst tussen twee partijen waarmee het conflict is opgelost alvorens een rechter een uitspraak heeft gedaan.&lt;/p&gt;
 2718. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een van voormalige leden van de Raad van Toezicht van SGBB is de huidige wethouder van de gemeente Ede de heer E. van Milligen. De fractie van GroenLinks/PE hecht aan een integer gemeentebestuur. Echter het handelen van de heer Van Milligen als lid van de Raad van Toezicht van bovenvermelde Stichting kan door onze fractie niet getoetst worden, omdat door u geen nadere mededelingen worden gedaan. Daarnaast deelt u niet mede welk bedrag aan u is betaald om tot een schikking te kunnen komen. De fractie van GroenLinks/PE wenst kennis te nemen van de schikking en wenst kennis te nemen van het bedrag dat met de schikking is gemoeid. Louter op die wijze kan de fractie van GroenLinks/PE beoordelen of de heer Van Milligen in deze integer heeft gehandeld en of de heer Van Milligen door ons momenteel als een integer bestuurder kan worden beschouwd. U deelt mee dat op basis van de BCA-polis aan het CFV een bepaald bedrag is betaald. Genoemde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris. Het uitbetalen van het bepaalde bedrag houdt feitelijk in dat op deze wijze erkend wordt dat mogelijk de heer Van Milligen fouten kan hebben begaan in zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van SGBB. Derhalve verzoek ik u om alle informatie met betrekking tot de schikking en het betreffende bedrag aan ons te verstrekken.&lt;/p&gt;
 2719. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;U kunt dit verzoek beschouwen als een Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek. Uw antwoord zie ik binnen de wettelijke termijn van 4 weken tegemoet. Bij voorbaat mijn dank voor de beantwoording.&lt;/p&gt;
 2720. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met vriendelijke groet,&lt;/p&gt; &lt;/p&gt;
 2721. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eric Leltz, Fractievoorzitter GroenLinks/PE&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2722. <category>integriteit</category>
 2723. </item>
 2724. <item>
 2725. <title>Eigen schuld, dikke bult?</title>
 2726. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Eigen-schuld,-dikke-bult?/607.html</link>
 2727. <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 07:22:00 GMT</pubDate>
 2728. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Huilen is voor jou te laat&quot; src=&quot;../blogimage/258.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;408&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2729. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is eigen schuld altijd dikke bult? Onlangs stak er zo wat een volkswoede af toen op YouTube een filmpje verscheen waarop een aantal jongeren een andere jongen in elkaar schopten. Omdat de jongens goed herkenbaar in beeld kwamen, waren ze ook snel gevonden en mensen dreigden voor eigen rechter te gaan spelen. De vraag werd actueel of deze vandalen ondanks alles toch nog recht op privacy hebben.&lt;/p&gt;
 2730. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een soortgelijke discussie ontvouwde zich ook bij een ongeluk waarbij een jongen zwaargewond raakte bij een mislukte stunt. Hij wilde zo lang mogelijk op de motorkap van een rijdende auto liggen maar raakte onder de auto bekneld. De vraag kwam bij mij op wie de kosten van de zorg moet gaan betalen. Moet de maatschappij opdraaien voor kosten die iemand willens en wetens maakt door onnodig risico te nemen? Mijn twitterbericht hierover was de start van een reeks verwensingen: &amp;ldquo;&lt;em&gt;loser&lt;/em&gt;&amp;rdquo;, &amp;ldquo;&lt;em&gt;iemand ligt te vechten voor zijn leven en jij hebt het over geld&lt;/em&gt;&amp;rdquo; tot &amp;ldquo;&lt;em&gt;Ja, GroenLinks, dat zegt alles&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Toch wil ik niet weglopen voor de vraag of de omstandigheden een rol mogen spelen bij de plaats waar de rekening wordt neergelegd.&lt;/p&gt;
 2731. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar waar ligt dan de grens? Wie ongezond leeft? Moet die meer gaan betalen? En wat is dan ongezond? Of wie waarschuwingen naast zich neerlegt? En hoe zit het dan met iemand die onbezonnen risico&amp;rsquo;s neemt? Voor mij zijn de antwoorden duidelijk. Ook voor u?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2732. <category>samenleving</category>
 2733. </item>
 2734. <item>
 2735. <title>Een sluimerende revolutie</title>
 2736. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-sluimerende-revolutie/606.html</link>
 2737. <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:05:00 GMT</pubDate>
 2738. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;oude of jonge vrouw&quot; src=&quot;../blogimage/257.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;223&quot; height=&quot;227&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2739. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De huidige samenleving is aan het einde van zijn levenscyclus. Maar geen nood, de nieuwe samenleving staat al in de steigers. Ging de vorige transitie van het agrarische tijdperk naar het industriële tijdperk, nu gaan we naar de netwerksamenleving. En net als de vis die het water niet opmerkt, merken veel mensen deze transitie nog niet op. Vreemd, want er zijn toch signalen genoeg. Het is als het bekende plaatje: of je ziet de oude vrouw of je ziet de jonge vrouw. Maar je ziet de vrouwen nooit tegelijk terwijl het toch om dezelfde werkelijkheid gaat.&lt;/p&gt;
 2740. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Er is een bovenstroom die nu nog heerst en haar belangen verdedigt. Deze stroom bestaat uit grote, gecentraliseerde organisaties die gebruik maken van fossiele energie en waar het adagium &quot;meer, meer&quot; geldt. In de bovenstroom bestaat de wereld uit producenten en consumenten.&lt;/p&gt;
 2741. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De onderstroom is zichtbaar in kleinschalige samenwerkingsverbanden zoals &quot;wij willen zon&quot; voor het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen of Texelenergie. Of op het gebied van voeding Willem &amp; Drees en in de zorg Buurtzorg en Thomashuizen en CPO in de bouw. En als het over bestuur gaat is het zichtbaar in een beweging als Occupy. In deze wereld bestaan 'procumenten', mensen die producent en consument tegelijk zijn. Kenmerkend zijn duurzaamheid en kleinschaligheid, dicht bij de mensen die het aangaat. Hier gaat het niet om 'meer' maar om 'beter'. Het draait niet om kwantiteit maar om kwaliteit.&lt;/p&gt;
 2742. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Veel mensen willen wel anders en duurzamer leven maar de drempel is nog te hoog. Goede voorbeelden kunnen er dan voor zorgen dat het kantelpunt snel wordt bereikt. Gaat het nu nog met vallen en opstaan, op een gegeven moment krijgen de goede voorbeelden de overhand. En net zoals de winter ineens kan overgaan in de lente, zou de nieuwe duurzame samenleving dan wel eens heel snel voelbaar kunnen worden.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2743. <category>samenleving</category>
 2744. </item>
 2745. <item>
 2746. <title>EPO</title>
 2747. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/EPO/605.html</link>
 2748. <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:12:00 GMT</pubDate>
 2749. <description>&lt;p&gt; &lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;EPO&quot; src=&quot;../blogimage/256.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;385&quot; height=&quot;224&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2750. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Twee weken terug bekende de heer Armstrong gedurende zijn wielercarrière onder andere EPO te hebben gebruikt.&lt;/p&gt;
 2751. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook ik ben wielrenner geweest. Ik hecht er aan om openheid van zaken te geven. Ik verklaar om die reden dat ik nooit, ik herhaal, nooit doping heb gebruikt. Ook niet die keer dat ik glorieus over de eindmeet ging in de ronde van de zwarte trui. En wel of geen doping. Aan het einde van je carrière maakt het allemaal niets uit. Zowel de heer Armstrong als ik hebben evenveel eind overwinningen in de Tour de France achter onze naam staan.&lt;/p&gt;
 2752. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nu, zoveel jaren na mijn laatste wedstrijd, de ronde van de 8 gewesten, wordt ik alsnog gedwongen om doping te gebruiken. Deze doping slik ik echter met liefde. Het gaat dan om EPO, edese politieke ontmoeting. Een nieuw vergadermodel waar de inbreng van inwoners, verenigingen en bedrijven beter tot zijn recht komt. In september is het zover en gaan we volgens deze nieuwe systematiek werken.&lt;/p&gt;
 2753. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zie mijn bijdrage in de &lt;a title=&quot;raadsvergadering 31 januari 2013&quot; href=&quot;http://ede.raadsinformatie.nl/notucastOD/preverg/37205/h264#agendaItem665382&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;raadsvergadering&lt;/a&gt;. bij agendapunt 13.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2754. <category>gemeenteraad</category>
 2755. </item>
 2756. <item>
 2757. <title>Zorgkosten</title>
 2758. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Zorgkosten/604.html</link>
 2759. <pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:02:00 GMT</pubDate>
 2760. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/7.jpg&quot; alt=&quot;zorgkosten&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2761. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het Centraal Plan Bureau (CPB) gooide onlangs de knuppel in het hoederhok van de solidariteit. Om de zorgkosten te verlagen stelde ze voor om mensen met een lager inkomen minder premie te laten betalen maar dan moeten ze wel genoegen nemen met een kleiner zorgpakket en dus met minder zorg. Mensen met hogere inkomens zouden, nog steeds volgens het CPB, niet meer bereid zijn om mee te betalen aan een collectieve regeling.&lt;/p&gt;
 2762. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is symptoombestrijding. Het gevolg van dit voorstel is namelijk niet dat de zorgkosten omlaag gaan. Er zullen namelijk nog steeds kosten worden gemaakt. Alleen is het gevolg dat een deel van die kosten, namelijk dat deel dat niet in het uitgeklede zorgpakket zit, niet meer uit de premies hoeft te worden betaald maar dat de mensen dit zelf moeten betalen.&lt;/p&gt;
 2763. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze vorm van klassenzorg is dus niet het antwoord op stijgende zorgkosten. Dat is het aanpakken van de directe oorzaken van de stijging van de zorgkosten wel. Dan gaat het bijvoorbeeld over marktwerking, over specialisten die niet in loondienst een wel erg hoog salaris ontvangen, over verspilling omdat managementlagen niet goed met elkaar samenwerken en over het ontbreken van transparantie waardoor het afleggen van verantwoording een enorme wissel op de organisatie trekt. Investeer wel in preventieve maatregelen als het verbeteren van arbeidsomstandigheden zowel fysiek als in hoe mensen worden aangestuurd, het verbeteren van leefomstandigheden en het verkleinen van de armoede. Want dat lager opgeleiden meer zorgkosten maken heeft ook te maken met hun leef-, woon- en werkomstandigheden. Dit is natuurlijk nooit een excuus voor degene die zich de ene dag vol propt en zich de andere dag meldt bij de fysiotherapie. Daar past alleen gedragsverandering.  &lt;/p&gt;
 2764. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar het voorstel van het CPB zou het failliet zijn van de samenleving waar ik in wil leven. Als we niet meer solidair zijn met elkaar valt de samenleving in vele losse delen uit een en daar worden we allemaal slechter van. Ook de &quot;rijken&quot; omdat hoe zichtbaarder de verschillen en hoe onverschilliger we tegenover elkaar staan, hoe groter de spanning in de samenleving. Niet doen dus.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2765. <category>samenleving</category>
 2766. </item>
 2767. <item>
 2768. <title>Vluchtelingen</title>
 2769. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vluchtelingen/603.html</link>
 2770. <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:27:00 GMT</pubDate>
 2771. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/255.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;298&quot; height=&quot;420&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2772. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen zaterdag 19 januari was er een demonstratie van vluchtelingen in Ede. Ongeveer 100 mensen trotseerden de kou om hun schrijnende situatie voor het voetlicht te brengen. Meestal kunnen de vluchtelingen niet terug naar hun eigen land omdat het er te gevaarlijk is of omdat ze niet de juiste papieren hebben. Daarom zitten deze mensen gevangen, gevangen in de illegaliteit.&lt;/p&gt;
 2773. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eerder vonden al demonstraties plaats in andere Nederlandse steden. Aan de ene kant voelt het goed dat de demonstranten nu ook in Ede tonen hoe bizar hun situatie is maar aan de andere kant voelt het ook ongemakkelijk. Immers, het is niet voor iedereen even goed te bevatten wat het betekent om&lt;/p&gt;
 2774. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2775. &lt;li&gt;In onzekerheid te leven,&lt;/li&gt;
 2776. &lt;li&gt;In angst te moeten leven,&lt;/li&gt;
 2777. &lt;li&gt;Geen toekomst te kunnen opbouwen en&lt;/li&gt;
 2778. &lt;li&gt;Soms ook geen dak boven je hoofd te hebben&lt;/li&gt;
 2779. &lt;/ul&gt;
 2780. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als je dit beseft, is het niet te begrijpen hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. Alsof niet ieder mens er toe doet en alsof niet ieder mens telt. Gelukkig zijn er internationale verdragen voor de rechten van de mens. GroenLinks doet dan ook een beroep op de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel om Nederland en dit kabinet aan te spreken op haar inhumane beleid.&lt;/p&gt;
 2781. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit kabinet kwakt met het grootste gemak mensen op straat. Maar waar moeten al deze mensen heen als ze niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst? Deze mensen lossen niet op in het niets en ze zijn ook niet onzichtbaar. Zij bestaan en hebben een gezicht, dat hebben we afgelopen zaterdag weer kunnen zien.&lt;/p&gt;
 2782. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat er steeds meer mensen op de vlucht zijn in ons eigen land. En samen kunnen we dit inhumane beleid ook een halt toeroepen. En daarom was er zaterdag een demonstratie! En daarom geven we niet op! En daarom gaan we door tot ons doel is bereikt.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2783. <category>samenleving</category>
 2784. </item>
 2785. <item>
 2786. <title>Meineed</title>
 2787. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Meineed/602.html</link>
 2788. <pubDate>Thu, 17 Jan 2013 23:09:00 GMT</pubDate>
 2789. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;anker in Zierikzee&quot; src=&quot;../blogimage/254.JPG&quot; alt=&quot;anker in Zierikzee&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2790. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is een ambtseed belangrijker dan een verklaring onder ede? Ik moest hier aan denken door een krantenartikel. Hierin stond een rechtszaak beschreven waarbij een jongen terecht stond voor het beledigen en bedreigen van een politieagent. Twee agenten hadden onder ambtseed verklaard dat de jongen had geroepen de agenten dood te schoppen. Als getuige was een vriend van de jongen opgeroepen die onder ede ontkende dat zijn vriend die uitspraak had gedaan. De officier reageerde hierop door te vragen of de jongen zich realiseerde dat hij twee agenten tegensprak en zich dus mogelijk schuldig maakte aan meineed. Dat besefte de vriend maar hij bleef bij zijn standpunt.&lt;/p&gt;
 2791. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wel curieus van de rechter. Trapt hij niet in zijn eigen (psychologische) val? Wat je namelijk het eerste hoort blijft hangen als anker. Wat je daarna hoort moet dit beeld weerleggen. En dat is lastig want dan moet je met onweerlegbare feiten komen. En in een welles/nietes kwestie als deze zaak is dat welhaast onmogelijk. Is voor de rechter het ambtseed van een politieagent soms meer waard dan een verklaring onder ede van een burger? Want de vraag of de agenten wel beseften dat ze mogelijk meineed plegen werd niet gesteld. Terwijl het ook daar goed kan zijn dat collega's elkaar dekken. Zoals vrienden soms ook wel eens doen. En, wat vindt u?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2792. <category>integriteit</category>
 2793. </item>
 2794. <item>
 2795. <title>Naar Parma of naar Kernhem?</title>
 2796. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Naar-Parma-of-naar-Kernhem?/601.html</link>
 2797. <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 17:20:00 GMT</pubDate>
 2798. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/25.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;218&quot; height=&quot;290&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2799. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het Brabantse provinciebestuur wil rustig en ongestoord kunnen vergaderen. Daarom reist zij af naar het Italiaanse Parma. Daar wordt je niet afgeleid door de &quot;&lt;em&gt;waan van de dag&lt;/em&gt;&quot;. Maar dit kan ook keurig veel dichterbij. Zeker in deze tijd van het jaar zal dat op een van de waddeneilanden goed mogelijk zijn. Heerlijk ge&amp;iuml;soleerd, want als de boot niet meer vaart, kom je niet van het eiland af. Maar ook in bijvoorbeeld Ede zijn de bestuurders hartelijk welkom. Mooie locaties in een inspirerende omgeving waar je ongestoord kunt vergaderen zijn ruim beschikbaar. En&amp;nbsp;alle locaties kunnen&amp;nbsp;heerlijk te voet of op de fiets worden verkend. Na deze wandeling of fietstocht kan het niet anders of de inspiratie spat uit de Brabantse deelnemers.&lt;/p&gt;
 2800. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Terecht dat minister Plasterk zich nu ook heeft uitgelaten over het voorgenomen reisje naar Parma. Als bestuurders in deze tijd van bezuinigen niet beseffen dat enige soberheid van de overheid mag worden verwacht, dan&amp;nbsp;zijn ze of&lt;/p&gt;
 2801. &lt;ul&gt;
 2802. &lt;li&gt;
 2803. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;gigantisch arrogant om te denken boven de aantijgingen te kunnen staan of&lt;/div&gt;
 2804. &lt;/li&gt;
 2805. &lt;li&gt;
 2806. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;ze hebben geen grip op hun ambtenaren of&lt;/div&gt;
 2807. &lt;/li&gt;
 2808. &lt;li&gt;
 2809. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;ze staan ontzettend ver af van de werkelijkheid&lt;/div&gt;
 2810. &lt;/li&gt;
 2811. &lt;/ul&gt;
 2812. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In alle gevallen past het om goed na te denken of je wel een bestuurder van deze tijd kunt zijn.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2813. <category>integriteit</category>
 2814. </item>
 2815. <item>
 2816. <title>Boodschappenlijst</title>
 2817. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Boodschappenlijst/624.html</link>
 2818. <pubDate>Wed, 09 Jan 2013 07:42:00 GMT</pubDate>
 2819. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/275.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2820. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Begin volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarom zullen dit jaar alle partijen druk zijn met de voorbereiding. De meest omvangrijke &quot;klussen&quot; zijn dan het selecteren van geschikte kandidaten en het samenstellen van het verkiezingsprogramma. En zoals het bij een gerespecteerd partij hoort, zal dit programma een evenwichtig geheel zijn waar het hele palet van activiteiten die de gemeente uitvoert langs de meetlat wordt gelegd. En overal wordt een zegje over gedaan. Vervolgens mogen de leden er in de algemene ledenvergadering (als die er nog is!) nog hun plasje over doen en komt er een mooi kaftje omheen en kan de activiteit &quot;schrijven verkiezingsprogramma&quot; ook weer van het actielijstje van het bestuur worden geschrapt. Niet dat het programma ooit wordt gelezen. Ja, hooguit door een door de wol geverfde fractievoorzitter van een andere partij in de aanloop van de verkiezingsdebatten.&lt;/p&gt;
 2821. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zou het niet mooier zijn als het programma gewoon bestond uit een eenvoudig lijstje van zaken waar de partij de komende periode voor gaat zorgen? En hoewel we allemaal de ambitie hebben van een deelneemster aan de paralympics, hoeft dit lijstje niet lang te zijn. Hooguit een A4-tje. Op mijn lijstje zou zeker prijken: Vuurwerk vrije gemeente Fairtrade gemeente Vleesvrije vrijdag Oprichten stadsboerderij Regelluwe en regelvrije zone's Geen (semi) ambtenaar boven de &quot;van der Knaap&quot; norm Aanzet om in 2025 CO2 neutrale gemeente te zijn Welke partij en welke programmacommissie heeft het lef om een dergelijk lijstje op te stellen?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2822. <category>verkiezingen</category>
 2823. </item>
 2824. <item>
 2825. <title>Regie</title>
 2826. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Regie/599.html</link>
 2827. <pubDate>Mon, 31 Dec 2012 15:02:00 GMT</pubDate>
 2828. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/252.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2829. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het regeerakkoord maakt dat de positie van huurders op de sociale huurdersmarkt er niet beter op wordt. Huurders lijken te worden getroffen door een tweezijdig zwaard. Aan de ene kant dreigt door de recessie een mogelijk terugval in inkomen, aan de andere kant dreigt een huurverhoging. Dit omdat wooncorporaties afdracht moeten betalen om de rijksbegroting op orde te brengen. Dit zal ongetwijfeld worden doorberekend in de huren. Daarnaast moeten de wooncorporaties ook huurbelasting gaan heffen. De maximale huurprijzen kunnen ook nog stijgen omdat deze worden gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woning. Als de waarde van de woning dus hoog is, gaat de huurprijs mee omhoog. Dit lijkt redelijk, immers dan huren mensen een dure woning, maar zorg er dan wel voor dat er voldoende vervangende woonalternatieven zijn. Hier gaat het echter mis.&lt;/p&gt;
 2830. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wooncorporaties halen hun inkomsten grotendeels uit de huren. Hiermee investeren zij in nieuwbouw en voeren zij renovatie uit. Maar voor de grootschalige nieuwbouw zijn leningen onontbeerlijk. Deze leningen worden verstrekt door het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Maar deze stichting is zeer voorzichtig geworden met het verstrekken van leningen. Wooncorporaties kunnen daarom steeds moeilijker geld lenen. Om deze reden zijn elders in Nederland al veel nieuwbouwprojecten gestopt. Bestaande huurders die eventueel willen kopen en zodoende een huurhuis beschikbaar stellen, hikken tegen het verkrijgen van een hypotheek aan. Banken zijn hier zeer terughoudend in geworden. Een starterslening kan dan helpen maar daarmee maken de kopers nog meer schulden. Overigens moeten er dan ook geschikte en betaalbare woningen te koop zijn. Dit is ook niet altijd zo.&lt;/p&gt;
 2831. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kortom, de woningmarkt zit muurvast. Hier is een rol weggelegd voor de gemeente. Het zou haar sieren als ze de regierol naar zich toetrekt en met partijen als wooncorporaties, huurdersbond, makelaars, projectontwikkelaars en inwoners om de tafel gaat zitten om de gevolgen van het regeerakkoord voor de woningmarkt in Ede en eventueel de Food Valley in kaart te brengen. Dat is een begin om uit de impasse te komen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2832. <category>Woningmarkt</category>
 2833. </item>
 2834. <item>
 2835. <title>Permar</title>
 2836. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Permar/598.html</link>
 2837. <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
 2838. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;geld&quot; src=&quot;../blogimage/251.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;271&quot; height=&quot;186&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2839. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week stond het beschikbaar stellen van &amp;euro;2 miljoen aan Permar op de raadsagenda. Dit bedrag is nodig voor de reorganisatie. Voor deze reorganisatie is een driejaren plan opgesteld maar dit plan hield onvoldoende rekening met de gewijzigde wetgeving, beschreven in de participatiewet, en is wat de omzet betreft veel te optimistisch. In een krimpende markt en een sector die zwaar onder druk staat, is het zeer onwaarschijnlijk dat Permar winst gaat maken. Zeker als je bedenkt dat Permar al jaren met verlies draait. Ook zijn er geen momenten vastgesteld dat de plannen kunnen worden bijgesteld. Wat mijn fractie betreft kwam het neer op het beschikbaar stellen van een zak met geld. Vervolgens kun je 3 jaar lang niets meer doen. Ook als de verwachtingen achterblijven kan door de directie eenvoudig worden gezegd &quot;&lt;em&gt;rustig geef ons nog even de tijd, de drie jaar zijn nog niet om&lt;/em&gt;&quot;. En ondertussen heeft de interim directeur zijn salaris voor 3 jaar veilig gesteld.&lt;/p&gt;
 2840. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoewel Permar voor GroenLinks/PE geen winst hoeft te maken en ook iets mag kosten , is mijn fractie niet zonder meer bereid de gevraagde &amp;euro;2 miljoen beschikbaar te stellen.&amp;nbsp;Dan willen we&amp;nbsp;een re&amp;euml;el plan in plaats van het geven van een vrijbrief.&lt;/p&gt;
 2841. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op de valreep is het college vlak voor de vergadering gekomen met een aanvullend stappenplan, inclusief tijdpad en financi&amp;euml;le onderbouwing. Ook wordt het geld gefaseerd beschikbaar gesteld. Het lijkt een stap in de goede richting maar dit stuk hebben we onvoldoende kunnen bestuderen. Vandaar onze tegenstem.&lt;/p&gt;
 2842. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens staat op het nieuwe plan de aanduiding &quot;&lt;strong&gt;geheim&lt;/strong&gt;&quot;. De vergadering van de gemeenteraad was openbaar. dus is het de vraag waar we nu over besloten hebben afgelopen donderdag?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2843. <category>Permar</category>
 2844. </item>
 2845. <item>
 2846. <title>Respect</title>
 2847. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Respect/597.html</link>
 2848. <pubDate>Thu, 13 Dec 2012 12:50:00 GMT</pubDate>
 2849. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;tolerantie&quot; src=&quot;../blogimage/233.JPG&quot; alt=&quot;tolerantie&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;399&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2850. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De dood van grensrechter Nieuwenhuizen&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;heeft alle aandacht gekregen en terecht natuurlijk. Bestuurders, politici en wie niet vielen over elkaar heen. Het amateurvoetbal werd afgelast en in plaats hiervan kwamen praatsessies. Maar ik vrees dat als het hierbij blijft, we snel weer over zullen gaan tot de orde van de dag. Want het probleem zit diep.&lt;/p&gt;
 2851. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik heb begrepen dat de grensrechter is geslagen en getrapt en dat daarna de vermeende daders gewoon nog in de kantine hebben gezeten. Kennelijk was het in elkaar trappen van de grensrechter voor de voetbalgemeenschap niet voldoende om actie te ondernemen. Pas toen de grensrechter in de avond naar het ziekenhuis werd vervoerd kwam er enigszins actie die helemaal op gang kwam en uitliep in een nationale verontwaardiging, bij het overlijden van de man een dag later.&lt;/p&gt;
 2852. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar zolang het in elkaar trappen van een ander onvoldoende reden is om mensen aan te spreken en aangifte te doen is er nog een lange weg te gaan. De voetbalwereld, de KNVB voorop, heeft te lang getolereerd dat mensen op een ongepaste manier met elkaar omgaan. Voorbeelden zien we wekelijks in het professionele voetbal. Een platform waar anderen zich graag aan spiegelen. Daar mag de KNVB zich eens over bezinnen.&lt;/p&gt;
 2853. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En voetbal is een afspiegeling van de samenleving. Ook daar wordt ongepast gedrag soms te gemakkelijk afgedaan. Het probleem van het voetbalveld, is dus een probleem van de hele samenleving.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2854. <category>samenleving</category>
 2855. </item>
 2856. <item>
 2857. <title>Hij komt!</title>
 2858. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Hij-komt!/596.html</link>
 2859. <pubDate>Mon, 19 Nov 2012 16:04:00 GMT</pubDate>
 2860. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/189.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2861. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kogel is door de kerk en de mestvergister in Wekerom komt er. Hiermee is een (voorlopig) einde gekomen aan jarenlang geharrewar en dus onzekerheid voor de ondernemer en de buurtbewoners. En ik schrijf &amp;ldquo;voorlopig&amp;rdquo; omdat de weg naar de Raad van State nog open staat. Het is gezien de omvang en intensiteit van het protest niet ondenkbeeldig dat deze weg ook daadwerkelijk wordt bewandeld. Op de dag van de raadsvergadering werden nog 651 handtekeningen tegen de mestvergister overhandigd aan de wethouder. De bezwaren gaan voornamelijk over mogelijk stank- en gezondheidsproblemen en het aantasten van het landschap.&lt;/p&gt;
 2862. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een mestvergister is een kans voor Ede en haar buitendorpen om op een duurzame wijze energie op te wekken. Het is een goede en duurzame aanvulling op de agrarische activiteiten in het buitengebied. Bovendien past het goed in de visie Ede 2025 &amp;ldquo;Food, groen en verbonden&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
 2863. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is hierbij wel van belang om de conclusies en aanbevelingen uit het in opdracht van B&amp;amp;W uitgevoerde onderzoek over te nemen, zodat de bezwaren zo goed mogelijk worden weggenomen. Daarnaast moeten natuurlijk&amp;nbsp;zowel de veiligheid als de milieuaspecten voldoende geborgd worden.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 2864. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Laat dit de eerste mestvergister in een lange reeks zijn voor de gemeente Ede.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2865. <category>duurzaamheid</category>
 2866. </item>
 2867. <item>
 2868. <title>Morgen mooier maken</title>
 2869. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Morgen-mooier-maken/595.html</link>
 2870. <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 08:10:00 GMT</pubDate>
 2871. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;morgen mooier maken&quot; src=&quot;../blogimage/246.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2872. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor 2013 heeft Ede een sluitende&amp;nbsp; meerjarenbegroting. Maar de crisis houdt aan en de verliezen bij grondzaken lopen op. Voeg daarbij dat stevig op de reserves wordt ingeteerd, uit het gemeentefonds eerder minder dan meer geld komt en het is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te voorkomen dat Ede een aflossingsvrije hypotheek op de toekomst moet nemen.&lt;/p&gt;
 2873. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het college&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;heeft voor de bezuinigingen gekozen voor een instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij hier en daar iets wordt weggehaald. Maar waarom hier wel en daar niet, is niet duidelijk. Met een overkoepelend plan op grond waarvan je gaat bezuinigen, maak je gefundeerde keuzes. In een dergelijk plan spreek je uit wat voor gemeente je wil zijn. Dan heb je het dus over een &lt;em&gt;kerntakendiscussie.&lt;/em&gt; Deze discussie wordt pas In het voorjaar gevoerd.&lt;/p&gt;
 2874. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;GroenLinks/PE&amp;nbsp;zal er voor pleiten om er een brede Edese discussie van te maken. Het besturen van Ede is een verantwoordelijkheid van alle Edenaren. Betrek hen er dan ook bij. De beste innovatieve idee&amp;euml;n en oplossingen voor maatschappelijke problemen komen uit de samenleving. Steek daarom flink in op burgerparticipatie en burgerinitiatieven en maak gebruik van de denkkracht van&amp;nbsp; 'zwartkijkers' en &amp;lsquo;friskijkers&amp;rsquo; en van 'dwarsliggers' en 'rechtliggers&amp;rsquo;. Mensen organiseren zich en willen graag invloed hebben op hun omgeving. Ook willen ze graag gebruik maken van hun eigen kennis over die omgeving. Edenaren willen wel veranderen maar ze willen niet veranderd worden. Laat Ede daarom een &quot;&lt;em&gt;cocreatie&lt;/em&gt;&quot; zijn van inwoners en instellingen, van bedrijven en bestuur.&lt;/p&gt;
 2875. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De vraagstukken van de toekomst kunnen niet meer op de traditionele wijze worden aangepakt. Deze tijd vraagt om een omslag in denken en doen. Laat dit onze maatschappelijke missie zijn, anders&amp;nbsp;zijn de oplossingen van vandaag de problemen van morgen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2876. <category>bezuinigen</category>
 2877. </item>
 2878. <item>
 2879. <title>Een meesterzet</title>
 2880. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-meesterzet/594.html</link>
 2881. <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:49:00 GMT</pubDate>
 2882. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/245.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;275&quot; height=&quot;259&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2883. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze week heeft het plan over de spoorzone eindelijk groen licht gekregen. Een belangrijk plan voor Ede. Ook een mooi plan als je tenminste naar de oostelijke zone en het station kijkt. Dat zijn dan ook juist de gebieden waar bij de besluitvorming nauwelijks over werd gesproken. Daar ging het voornamelijk over de westelijke spoorzone. En dan meer bepaald over de spoorwegovergangen.&lt;/p&gt;
 2884. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het plan worden deze vervangen door een autotunnel aan de Hakselseweg en een tunnel voor fietsers en voetganger in de buurt van de Kerkweg. Door luid protest van de bewoners van Ede zuid kwam een tweede autotunnel in zicht. Het college moet al alle zeilen bijzetten om de spoorzone financieel haalbaar te maken dus kan ze niet zomaar aan deze wens tegemoet komen. Maar het college is niet voor een gat te vangen en ze nam een vlucht vooruit. Ze stelde aan het eind van de horizon een mogelijke autotunnel in het vooruitzicht en zal in de tussentijd de overgang aan de Kerkweg openlaten. Dat twee belangrijke doelstellingen van de spoorzone, veiligheid en wegwerken van de barri&amp;egrave;re, een marginale rol spelen in deze besluitvorming doet er dan even niet toe. Het college neemt met dit besluit een voorschot op de toekomst. Zeker omdat die mogelijke autotunnel financieel helemaal niet is onderbouwd en er ook geen voorwaarden zijn gesteld waaronder die tunnel er dan wel zou moeten komen.&lt;/p&gt;
 2885. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Resultaat is dat het college het comit&amp;eacute; &quot;Spoorzone Nee&quot; het idee geeft dat er naar hen is geluisterd, zij zelf met opgeheven hoofd verder kan omdat het besluit over de spoorzone eindelijk is genomen en een lastig besluit over de extra tunnel is doorgeschoven. En het comit&amp;eacute; kan naar haar achterban de indruk wekken dat ze iets heeft bereikt en ondertussen is hun alternatief plan van tafel en ligt het oorspronkelijke college voorstel klaar om te worden uitgevoerd. Een meesterzet!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2886. <category>spoorzone</category>
 2887. </item>
 2888. <item>
 2889. <title>Als ik zeg dat er geen feestje is...</title>
 2890. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Als-ik-zeg-dat-er-geen-feestje-is.../593.html</link>
 2891. <pubDate>Mon, 15 Oct 2012 14:43:00 GMT</pubDate>
 2892. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;feestje&quot; src=&quot;../blogimage/243.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2893. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het einde van de huidige dominante samenleving is nabij. Deze samenleving met als kenmerkende waarden centraal, efficiency, lineair en hi&amp;euml;rarchie heeft ons veel gebracht maar heeft ons ook opgezadeld met vervuiling, verspilling, overbelasting en schaarste.&lt;/p&gt;
 2894. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat deze samenleving aan het einde van de levenscyclus is, werd fraai ge&amp;iuml;llustreerd bij de aanpak rond &quot;het feestje van Merthe&quot;. Burgemeester Bats van Haren bedoelde het zo goed &quot;als ik zeg dat er geen feestje is, is er geen feestje&quot;. Waar hij nog denkt op basis van autoriteit gezag te hebben, denken de jongeren daar anders over. Zij maken zelf wel uit of er een feestje is en zo ja, waar dat dan is.&lt;/p&gt;
 2895. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Je ziet de contouren van de nieuwe maatschappij, weliswaar met vallen en opstaan, ook terug in Occupy en de G500. Het heeft veel energie maar nog weinig vorm waar de oude samenleving wel vorm heeft maar juist geen energie. En ja, je ziet de contouren ook op Facebook of meer algemeen op Internet, als aanjager van de nieuwe samenleving. Het gaat dan om waarden als decentraal, effectiviteit, circulair en kennis.&lt;/p&gt;
 2896. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Internet stimuleert autonoom leren, ge&amp;iuml;ndividualiseerde leertrajecten, associatief en interactief leren en aftasten in plaats van lezen. Bovendien heeft het een ongekende omvang, snelheid en reikwijdte. De organisatievormen, methoden en inhouden van het huidige onderwijs passen bij de verouderde maatschappij maar sluiten onvoldoende aan op de toekomst. Het goed kunnen omgaan met het medium Internet geeft mensen, maar dus ook landen en organisaties, een enorme voorsprong.&lt;/p&gt;
 2897. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit is een mooie tijd want we zitten midden in de transitie van de ene naar de andere maatschappelijke vorm met volop kansen. Maar ook met het gevaar van een nieuwe tweedeling gebaseerd op de vraag &quot;Wie kan de sprong naar de nieuwe samenleving maken en wie niet?&quot;. Bent u al klaar voor die sprong?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2898. <category>samenleving</category>
 2899. </item>
 2900. <item>
 2901. <title>Scherven brengen geluk</title>
 2902. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Scherven-brengen-geluk/592.html</link>
 2903. <pubDate>Sun, 07 Oct 2012 14:10:00 GMT</pubDate>
 2904. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;scherven&quot; src=&quot;../blogimage/242.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2905. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We hebben deze week heel wat over ons heen gekregen. Woensdag kwam Vrij Nederland met een uitvoerig achtergrond verhaal over &quot;het drama van GroenLinks&quot;, en vrijdag ging de NRC hier overheen met een reconstructie van &quot;de laatste weken&quot;.&lt;/p&gt;
 2906. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gevolgen waren niet mals. Eerst trad Sap onvrijwillig af gevolgd, een dag later, door het partijbestuur. Dat kon er nog wel bij na het verlies van 6 zetels bij de 2de kamerverkiezingen. Hoewel het bestuur een dag na de dramatische verkiezingsnederlaag riep dat ze &quot;&lt;em&gt;verheugd is dat Sap politiek leider is en blijft&lt;/em&gt;&quot;, is datzelfde bestuur drie weken later niet te beroerd om Sap weg te sturen. Dat roept vragen op. Deze onduidelijkheid hebben we het afgelopen jaar meerdere keren gezien. En waar onduidelijkheid is, is snel ruimte voor persoonlijke voorkeuren. En dan sijpelt onzekerheid de partij binnen omdat er niet meer wordt gekoerst op een gedragen visie. Dan gaat iedereen naar eigen goedvinden kleuring geven aan het werk. Dit zag je terug in het weifelende optreden van het bestuur en het solistische optreden van de tweede kamer fractie.&lt;/p&gt;
 2907. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoe vervelend ook, het is nu eenmaal gebeurd. En als die mooie vaas in scherven moet vallen, dan ook maar zo snel mogelijk. Laten we de feiten accepteren en vanuit hier verder gaan. De opeenhoping in deze bizarre weken heeft ook zijn voordeel. We zijn snel teruggeworpen op het laagste niveau van Maslow, de fysiologische behoefte. De &quot;&lt;em&gt;sense of urgency&lt;/em&gt;&quot;, de druk om te veranderen, is aanwezig. Maar hoe moeten we dan verder?&lt;/p&gt;
 2908. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik stel de volgende drietrapsraket voor:&lt;/p&gt;
 2909. &lt;ol&gt;
 2910. &lt;li&gt;
 2911. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De analyse van de verkiezingsnederlaag door de commissie van Es kan gewoon doorgaan. Het is en blijft belangrijk om te achterhalen waar het nu is misgegaan. Was dit inhoudelijk of hebben we in het proces steken laten vallen?&lt;/div&gt;
 2912. &lt;/li&gt;
 2913. &lt;li&gt;
 2914. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een analyse van de wisselwerking tussen bestuur-fractie-leden en alle andere organen die we hebben. Niet omdat ik hier nu zoveel lessen voor de toekomst uit denk te leren maar wel voor een verantwoording naar de leden en om het verleden af te sluiten.&lt;/div&gt;
 2915. &lt;/li&gt;
 2916. &lt;li&gt;
 2917. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een vooruitblik naar de nieuwe samenleving en welke rol we daarin willen spelen. Hier gaan we ons als het ware opnieuw uitvinden. Het gaat dan niet alleen om de inhoudelijke koers. Het gaat ook over hoe je in deze tijd een politieke organisatie aanstuurt. Dan gaat het om inspirerend leiderschap en om waarden als respect, moed, waardering, discipline en reflectie.&lt;/div&gt;
 2918. &lt;/li&gt;
 2919. &lt;/ol&gt;
 2920. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gooi de organisatie open en zoek dus voor het bemensen van deze raket ook buiten het bekende kringetje. En het hoeft allemaal niet zo lang te duren. In maart 2013, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, kan er een organisatie staan waar iedereen die GroenLinks een warm hart toe draagt weer trots op is.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2921. <category>GroenLinks</category>
 2922. </item>
 2923. <item>
 2924. <title>Parklaan</title>
 2925. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Parklaan/591.html</link>
 2926. <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 08:24:00 GMT</pubDate>
 2927. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/241.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2928. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vandaag staat dan eindelijk de besluitvorming over de Parklaan op de raadsagenda. En hoewel de inwoners zich behoorlijk hebben ingespannen om de raad op andere gedachten te brengen vrees ik dat er gewoon wordt ingestemd met het plan. Natuurlijk zal het plan hier en daar en op nuances worden aangepast, maar in grote lijnen zal het ontwerp gewoon worden vastgesteld. Mijn fractie is hier niet gelukkig mee. We zullen daarom niet opgeven en ook nog in de raadsvergadering in een ultieme poging proberen het tij te keren door met een motie en amendement te komen.&lt;/p&gt;
 2929. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ons voorstel is om nu alleen het traject vanaf de Poortwachter tot de Hoekelumse Eng vast te stellen. De andere trajecten over het landgoed Hoekelum, via station Ede-Wageningen naar de N224, hoeven op dit moment nog niet te worden vastgesteld omdat door de slechte woningmarkt er minder huizen worden verkocht in de Veluwse Poort en een ontsluiting van de Veluwse Poort via de Parklaan daarom de komende 10 jaar niet nodig is. Dit geeft meteen de kans om via burgerparticipatie de inwoners opnieuw bij het project te betrekken. Bij inwoners leven vele constructieve ideeën over de verdere invulling van het traject Hoekelumse Eng tot het spoor zoals een 2-baansweg in plaats van een 4-baansweg, een fietspad aan de oost- en westzijde en een snelheidslimiet van 50 km/uur.&lt;/p&gt;
 2930. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit geeft ook tijd om&lt;/p&gt;
 2931. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2932. &lt;li&gt;Een actueel verkeersmodel voor de hele stad te maken want de verkeersgegevens in het voorstel worden niet onderbouwd,&lt;/li&gt;
 2933. &lt;li&gt;De plannen voor een snelfietsroute in te passen in het plan,&lt;/li&gt;
 2934. &lt;/ul&gt;
 2935. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bovendien kan dan een besluit over het kappen van veel oude bomen bij Hoekelum worden uitgesteld en is er tijd om aan te tonen dat dit uiteindelijk ook niet nodig is.   &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2936. <category>ede oost</category>
 2937. </item>
 2938. <item>
 2939. <title>Veranderen, verbinden, versnellen</title>
 2940. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Veranderen,-verbinden,-versnellen/590.html</link>
 2941. <pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:10:00 GMT</pubDate>
 2942. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric&quot; src=&quot;../blogimage/239.jpg&quot; alt=&quot;eric&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;567&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2943. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kiezer heeft gesproken! En hoe! 4 zetels. En natuurlijk, 4 zetels is altijd meer dan niets maar als je van 10 komt is het desastreus. Een zwarte dag voor allen met een groen hart en een links hoofd. Hoe kan dat?&lt;/p&gt;
 2944. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een verwijzing naar het leegzuigen door de tweestrijd VVD en PvdA is me te gemakkelijk. Maar wat dan wel? Dan moet het aan iets anders liggen. Ik zoek het liever bij ons zelf. En waar dan? Het programma? De lijsttrekker? De manier waarop de boodschap &quot;in de markt&quot; is gezet? De interne organisatie?&lt;/p&gt;
 2945. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik durf de stelling aan dat het programma gezien op de lange termijn een goed programma is. Maar is een goed programma voldoende? Het programma is door de lijsttrekker misschien niet optimaal gebracht maar deze kreeg daar in de debatten ook niet alle kansen voor. En de omstandigheden waren tegen. Denk aan de onrust die de Kunduz missie heeft gegeven, de kamerleden die bij een belangrijke stemming op zomerreces waren, de affaire Peters, het gedoe rond het referendum met Dibi en van Gent die op een gevoelig moment aangeeft dat de tweede kamer fractie niet functioneert. Zowaar een cocktail van onrust. Los eerst maar eens je eigen problemen op voordat je denkt de problemen van het land op te kunnen lossen. Zie in die sfeer maar eens stemmen te winnen.&lt;/p&gt;
 2946. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Om verder te kunnen moeten we naar onszelf kijken. Dat dit een hele stap kan zijn werd mooi gesymboliseerd in een foto in de Volkskrant. Waar notabene op de zwarte verkiezingsavond op de GroenLinks verkiezingsbijeenkomst gejuicht werd omdat de PVV stemmen had verloren. We kijken liever naar anderen dan naar onszelf, leek de foto uit te stralen. En bij de reflectie op ons functioneren hoort ook het kijken naar een professionele organisatie waar autonome mensen optimaal tot hun recht komen. Pas dan kunnen we ons weer &lt;em&gt;verbinden&lt;/em&gt; met de kiezers en vervolgens &lt;em&gt;versnellen&lt;/em&gt; zodat we klaar staan voor de volgende verkiezingen. Die komen voor de gemeente al begin 2014 maar wellicht moeten we, gezien de verkiezingsuitslag, al eerder klaar staan.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2947. <category>GroenLinks</category>
 2948. </item>
 2949. <item>
 2950. <title>Bezuinigen</title>
 2951. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Bezuinigen/589.html</link>
 2952. <pubDate>Sun, 26 Aug 2012 20:09:00 GMT</pubDate>
 2953. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/162.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2954. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Komende week gaat de gemeenteraad zich in 4 sessies buigen over de bezuinigingen of zoals B&amp;amp;W het eufemistisch noemt, ombuigingen.&lt;/p&gt;
 2955. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is echter niet duidelijk wat de status is van de (besloten) sessies. Wel duidelijk is dat er geen politieke discussie wordt gevoerd. De huidige financi&amp;euml;le rapportages zijn leidend. Er komen voorstellen van ambtenaren, de raadsleden krijgen een toelichting op de vooraf uitgewerkte plannen en mogen daarna stikkers plakken op de voorstellen. Ook is niet duidelijk hoe het proces verder verloopt. Hoe gaat het college bijvoorbeeld de inbreng van de sessies verwerken in de uiteindelijke begroting?&lt;/p&gt;
 2956. &lt;p&gt;Er is gekozen voor een sterk instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij de uitgangspunten al vaststaan. Vragen als:&lt;/p&gt;
 2957. &lt;ul&gt;
 2958. &lt;li&gt;Is 6 miljoen extra bezuinigen wel voldoende?&lt;/li&gt;
 2959. &lt;li&gt;Waar is de verdeling 3 miljoen bedrijfsvoering en 3 miljoen beleid op gebaseerd?&lt;/li&gt;
 2960. &lt;li&gt;Wat zijn de gevolgen als er minder huizen worden gebouwd?&lt;/li&gt;
 2961. &lt;li&gt;Wat zijn de gevolgen als de grondprijs omlaag gaat?&lt;/li&gt;
 2962. &lt;/ul&gt;
 2963. &lt;p&gt;worden niet gesteld laat staan beantwoord.&lt;/p&gt;
 2964. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;GroenLinks/PE ziet meer in een aanpak om samen met B&amp;amp;W een openbare discussie te voeren over de kerntaken. Dan krijg je een politieke discussie. Maak een scheiding tussen taken die de gemeente verplicht is om uit te voeren en taken waar ze de keuze heeft. Schrap deze laatste taken allemaal en begin vanaf nul af te vragen welke van deze taken je wel gaat doen en welke niet. Ga vervolgens de gekozen taken opnieuw invullen aan de hand van de volgende uitgangspunten:&lt;/p&gt;
 2965. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 2966. &lt;li&gt;Kijk naar de uitkomsten van Ede2025: Jong, Groen en Verbonden,&lt;/li&gt;
 2967. &lt;li&gt;Betrek de mening van inwoners, bedrijven en verbonden partijen over de uitvoering van de taken,&lt;/li&gt;
 2968. &lt;li&gt;Bekijk welke taken (voor een deel) door anderen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door inwoners, gemeenschappelijk met andere gemeenten en bedrijven Welk (financieel) beslag legt deze taak op de beschikbare middelen.&lt;/li&gt;
 2969. &lt;/ul&gt;
 2970. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De door B&amp;amp;W gekozen aanpak kan hooguit een aanzet zijn maar om echt te bezuinigen met draagvlak is meer nodig. Een door GroenLinks/PE voorgestelde breed gevoerde kerntakendiscussie zal nu veel discussie opleveren maar zal later veel discussie voorkomen omdat er vroegtijdig is gewerkt aan draagvlak.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2971. <category>bezuinigen</category>
 2972. </item>
 2973. <item>
 2974. <title>De Stembreker</title>
 2975. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-Stembreker/588.html</link>
 2976. <pubDate>Sun, 19 Aug 2012 22:22:00 GMT</pubDate>
 2977. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;stembreker&quot; src=&quot;../blogimage/238.jpg&quot; alt=&quot;stembreker&quot; width=&quot;335&quot; height=&quot;226&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2978. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De &lt;a title=&quot;https://stembreker.nl/&quot; href=&quot;https://stembreker.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Stembreker&lt;/a&gt; van de G500 is natuurlijk een mooie aandachttrekker maar of het nu allemaal wel zo re&amp;euml;el is? Het komt in feite neer op shoppen in verschillende winkels. De mouwen koop ik in winkel A, de knopen in winkel B en de rest van de stof in winkel C. De macht aan de consument. Of in het geval van de &lt;a title=&quot;https://stembreker.nl/&quot; href=&quot;https://stembreker.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Stembreker&lt;/a&gt;, aan de kiezer. Een mooi streven, maar daarmee heb ik nog geen overhemd. Dat moet dan nog wel in elkaar worden gezet.&lt;/p&gt;
 2979. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als ik mijn enige stem verdeel over verschillende partijen is het zeer na&amp;iuml;ef om te denken dat deze partijen daarna in een regeerakkoord zonder slag of stoot met elkaar gaan samenwerken. Zeker als de kiezer hen daartoe dwingt. Zo'n opgedrongen huwelijk kun je nog zien als een zakenkabinet. Maar het leidt onherroepelijk tot compromissen. En het is dan maar de vraag of de door mij gekochte spulletjes, lees gewenste richting, nog tot zijn recht komen. Dan zit je namelijk weer midden in het systeem dat door de G500 zo wordt verguisd. De teleurstelling ligt dan op de loer en in die zin schept de &lt;a title=&quot;https://stembreker.nl/&quot; href=&quot;https://stembreker.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Stembreker&lt;/a&gt; irre&amp;euml;le verwachtingen.&lt;/p&gt;
 2980. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als je echt iets wil veranderen begin je niet aan het einde van het besluitvormingsproces waar de kiezer nog iets te zeggen heeft, maar begin je eerder. Dan maak je de stap van structuurverandering naar cultuurverandering. In plaats dat al de politieke partijen hun eigen assortiment uitventen kunnen ze meer naar elkaar toe groeien. Bijvoorbeeld door zich per thema in een gezamenlijk standpunt uit te spreken. En in het uiterste geval leidt dat tot een fusie. Dan heb je minder winkels lees minder versplintering. Maar het zit in de aard van de mens om zich te onderscheiden binnen kleine marges. En zolang dit zo is, zal dit systeem met vele (splinter) partijen, niet veranderen. Ook dat is democratie.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2981. <category>verkiezingen</category>
 2982. </item>
 2983. <item>
 2984. <title>Burgerlijk ongehoorzaam</title>
 2985. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Burgerlijk-ongehoorzaam/587.html</link>
 2986. <pubDate>Sun, 12 Aug 2012 11:28:00 GMT</pubDate>
 2987. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;verboden toegang&quot; src=&quot;../blogimage/237.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2988. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onlangs bepaalde de rechter dat niet aan de burgemeester van de toekomstige woonplaats van pedofiel Sytze van der V. hoeft worden doorgegeven dat hij daar komt te wonen. Omdat wel bekend is gemaakt dat deze pedofiel in Gelderland gaat wonen ontstaat ongerustheid.&lt;/p&gt;
 2989. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hoewel het standpunt van de rechter uit oogpunt van het geven van een nieuwe kans en het voorkomen van onrust te begrijpen is, heeft het ook iets kortzichtigst. Immers vroeg of laat wordt de woonplaats toch bekend. En dan kun je er maar beter vroeg bij zijn. Dan kan de gemeente nog enigszins de regie voeren. Ook kan dan worden gezorgd voor heldere communicatie naar de buurt en zonodig begeleiding. Als de buurt er later achter komt zijn de poppen aan het dansen en ligt een volkstribunaal op de loer. Dan ligt de rol van de gemeentelijke overheid meteen lastig. Immers, dan zal de gemeente moeten opboksen tegen het geschonden vertrouwen omdat informatie over de sociale veiligheid van de inwoners, onder de pet is gehouden. Kom dan als gemeente niet meer aan met de wens om transparant te zijn. Ik heb aan de burgemeester gevraagd of het mogelijk is om te kijken in de gemeentelijke basis administratie (GBA) of de pedofiel zich in Ede heeft gevestigd. De burgemeester noemt dat een duivels dilemma. Aan de ene kant wil hij de uitspraak van de rechter respecteren en dus niets doen. Aan de andere kant wil hij ook instaan voor het gevoel van veiligheid van de inwoners. Maar dan is wel een burgerlijk ongehoorzaam kijkje in de administratie nodig. Het eerste weegt helaas zwaarder voor de burgemeester. Voor mij weegt het gevoel van veiligheid voor de inwoners zwaarder dan de privacy van de pedofiel.&lt;/p&gt;
 2990. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nu maar wachten op de ambtenaar die de nieuwe inwoner registreert in de administratie. Hij of zij kan natuurlijk geheel toevallig informatie lekken.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 2991. <category>integriteit</category>
 2992. </item>
 2993. <item>
 2994. <title>Sober verbouwen</title>
 2995. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Sober-verbouwen/586.html</link>
 2996. <pubDate>Sun, 01 Jul 2012 12:10:00 GMT</pubDate>
 2997. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/119.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 2998. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De fractie van GroenLinks/PE heeft niet ingestemd met de verbouwing van de raadszaal. In deze tijd van bezuinigen waar iedereen het met iets minder moet doen vinden wij het niet gepast om een uitgave van &amp;euro;1,2 miljoen hiervoor te doen. Daarmee zeggen we niet dat er helemaal niets mis is met de raadszaal. Zeker, het geluid is slecht en het binnenklimaat kan beter. Maar dat rechtvaardigt nog niet een uitgave van &amp;euro;1,2 miljoen.&lt;/p&gt;
 2999. &lt;ul&gt;
 3000. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een slecht geluid kan ook worden opgelost met een geluidsinstallatie en&lt;/li&gt;
 3001. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;met een paar mooie groene planten kan het binnenklimaat worden aangepakt. Dit fleurt de zaak op en dempt het geluid,&lt;/li&gt;
 3002. &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;en dan nog een verfje voor de achterwand met eventueel de eerste regel van de grondwet hierop geschreven.&lt;/li&gt;
 3003. &lt;/ul&gt;
 3004. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op de offerte die is opgemaakt voor de verbouwing is een geluidsinstallatie opgenomen voor &amp;euro;142.000. Dan hoeft dit alles bij elkaar niet meer dan &amp;euro;200.000 te kosten. Natuurlijk kan het allemaal fraaier en beter maar gegeven de financi&amp;euml;le omstandigheden is dit voor mijn fractie het maximaal haalbare. Het is renoveren op een sobere manier die past bij deze tijd.&lt;/p&gt;
 3005. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens bevatte het voorstel een aantal fraaie argumenten. Een van de argumenten is transparantie naar de edese inwoners. Zo'n argument doet het goed. Maar het is wel een gelegenheidsargument zeker als in het raadsvoorstel notabene bij &quot;burgerparticipatie&quot; staat &quot;niet van toepassing&quot;. Ik heb daarom via Twitter maar wat reacties uit de edese bevolking gehaald: van &quot;er moet wel iets gebeuren maar kan het minder&quot; ging het via &quot;is het in de raadzaal dan zo'n zooitje dat je er geen debat kunt voeren&quot; tot &quot;veel te veel geld&quot;. Een ander argument is het dualisme. In een aangepaste raadszaal zou het dualisme beter tot zijn recht komen. Maar dualisme zit niet in structuur, dat zit in de cultuur. De cultuur van de gemeenteraad.&lt;/p&gt;
 3006. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij de financi&amp;euml;le onderbouwing komt het vreemd over dat de cijfers uit het raadsvoorstel zoveel afwijken van de cijfers uit het laatste verslag van de werkgroep die zich met de verbouwing heeft beziggehouden. Dit voelt niet goed. Er is hier sprake van een gemengde opdracht van van werken, diensten en leveringen. In het raadsvoorstel is in tegenstelling tot de cijfers uit het verslag zoveel mogelijk onder gebracht bij werken. De grenswaarde voor europese aanbesteding ligt voor werken heel hoog maar voor diensten en leveringen niet. Omdat het een gemengde opdracht is zou het zo maar kunnen dat deze opdracht wordt gezien als levering of dienst. En dan is de grenswaarde veel lager. Zo laag dat dit europees moet worden aanbesteed!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3007. <category>Raadszaal</category>
 3008. </item>
 3009. <item>
 3010. <title>De kracht van het inferieure voorstel</title>
 3011. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-kracht-van-het-inferieure-voorstel/585.html</link>
 3012. <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:20:00 GMT</pubDate>
 3013. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/72.brug%20perspectief&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3014. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Haalt een voorstel het niet? Leg er een slecht voorstel naast. Recent heeft mijn fractie een initiatiefvoorstel ingediend om eindelijk de wachtgeldregeling voor raadsleden af te schaffen. Want in tegenstelling tot veel gemeenten, bestaat die regeling in Ede nog steeds. Bij de voorbespreking in de commissie kreeg mijn fractie de handen niet op elkaar: &quot;opportunisme&quot;, &quot;raadsleden verdienen al zo weinig&quot;, &quot;de verkiezingen zijn al begonnen&quot; en zelfs &quot;populist&quot; hoorde ik op me afkomen.&lt;/p&gt;
 3015. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat het oorspronkelijk voorstel niet haalbaar leek, is dit in een tweede voorstel afgezwakt met een langere overgangstermijn. En wat bleek? Nu viel wel heel erg op dat de raad zichzelf spaarde. Dat kon ook niet. En in de week voor de stemming in de raadsvergadering kwamen raadsleden naar mij toe met het verzoek het oorspronkelijke voorstel in stemming te brengen. Dit voorstel haalde het unaniem!&lt;/p&gt;
 3016. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vaak willen mensen in het keuzeproces kunnen vergelijken. Pas dan kunnen ze beoordelen of een voorstel goed of slecht is. Stel je hebt de keuze tussen een geheel verzorgde reis naar Parijs of een geheel verzorgde reis naar Rome. Als je dit vraagt aan een grote groep mensen, zal de voorkeur min of meer gelijk oplopen. Voeg je echter een derde optie toe, bijvoorbeeld een geheel verzorgde reis naar Rome echter je moet het kopje koffie bij het ontbijt in het hotel zelf betalen, dan stijgt het aantal keren dat voor de geheel verzorgde reis naar Rome wordt gekozen substantieel. Het toevoegen van een inferieur voorstel loont als je de keuze wilt be&amp;iuml;nvloeden. Probeert het zelf ook eens!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3017. <category>Communicatie</category>
 3018. </item>
 3019. <item>
 3020. <title>de valkuil van de starterslening</title>
 3021. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/de-valkuil-van-de-starterslening/584.html</link>
 3022. <pubDate>Wed, 23 May 2012 21:14:00 GMT</pubDate>
 3023. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/236.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3024. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze week discussieerde we over de startersleningen. Doel hiervan is om starters op de huizenmarkt een duwtje in de rug te geven zodat ze toch een huis kunnen kopen dat eigenlijk buiten hun financieel bereik valt. Dit klinkt sympathiek maar toch is mijn fractie geen voorstander van deze vorm van lenen.  
 3025. &lt;/p&gt;
 3026. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een starterslening zadelt de koper op met een extra lening. Dus bovenop de lening van de bank die al gekoppeld is aan het maximale inkomen. Op deze manier stimuleer je dat inwoners een huis kopen dat ze eigenlijk niet kunnen betalen. Een starter leent dus meer dan de financiële polsstok lang is. In het verleden was dit niet direct een probleem omdat de lonen stegen en nog relevanter, omdat ook de waarde van de huizen, het onderpand van de lening, steeg. In de huidige tijd wijst alles er op dat de waarde van de woningen daalt. En er is ook geen enkel inkomenszekerheid. Dus loop je als starter een enorm risico. Deze wijze van financiering is ook een van de ingrediënten van de kredietcrisis. Daarnaast werken startersleningen marktverstorend. &lt;/p&gt;
 3027. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De doelgroep kan dan ook beter worden geholpen door goedkopere woningen te bouwen. Maatregelen die dit stimuleren zoals in bepaalde gevallen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en lagere grondprijzen, spreken mijn fractie dan ook meer aan.&lt;/p&gt;
 3028. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En dan hebben we het nog niet gehad over de specifieke rol van de makelaars in het voorstel en de gewenste medewerking van de verkoper van de woning.
 3029. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3030. <category>Starterslening</category>
 3031. </item>
 3032. <item>
 3033. <title>Aanbestedingsstrategie</title>
 3034. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Aanbestedingsstrategie/582.html</link>
 3035. <pubDate>Fri, 04 May 2012 07:54:00 GMT</pubDate>
 3036. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/232.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;378&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3037. &lt;p&gt;Het ontwikkelingsplan Kazerneterreinen is medio 2011 vastgesteld. Nu, voorjaar 2012, is het tijd om vast te stellen welke partijen onder welke voorwaarden projecten gaan ontwikkelen. Het gaat dan over de aanbestedingsstrategie.&lt;/p&gt;
 3038. &lt;p&gt;Omdat hierover nog maar weinig duidelijk is, heeft mijn fractie hier de volgende vragen over gesteld:&lt;/p&gt;
 3039. &lt;ol&gt;
 3040. &lt;li&gt;Op welke wijze worden markpartijen benaderd?&lt;/li&gt;
 3041. &lt;li&gt;Welke eisen worden aan de marktpartijen gesteld ten aanzien van:&lt;/li&gt;
 3042. &lt;ul&gt;
 3043. &lt;li&gt;Realiseren van huurwoningen&lt;/li&gt;
 3044. &lt;li&gt;Realiseren van woningen voor de doelgroepen jongeren en ouderen&lt;/li&gt;
 3045. &lt;li&gt;Duurzaamheid&lt;/li&gt;
 3046. &lt;li&gt;Toepassing van CPO&lt;/li&gt;
 3047. &lt;li&gt;Hergebruik van bestaande gebouwen&lt;/li&gt;
 3048. &lt;li&gt;“Social return”&lt;/li&gt;
 3049. &lt;li&gt;Relatie met de gemeente Ede&lt;/li&gt;
 3050. &lt;/ul&gt;
 3051. &lt;li&gt;
 3052. &lt;div dir=&quot;ltr&quot;&gt;Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie?&lt;/div&gt;
 3053. &lt;/li&gt;
 3054. &lt;li&gt;Op welke welke wijze worden inwoners van Ede, toekomstige inwoners van de Kazerneterreinen, betrokken bij het opstellen van de aanbestedingstrategie?&lt;/li&gt;
 3055. &lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3056. <category>ede oost</category>
 3057. </item>
 3058. <item>
 3059. <title>Lenteakkoord</title>
 3060. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Lenteakkoord/583.html</link>
 3061. <pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:52:00 GMT</pubDate>
 3062. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/233.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;399&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3063. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vijf partijen krijgen in minder dan twee dagen voor elkaar waar 3 partijen 7 weken lang niet uitkomen! Hoe is dat mogelijk? Dat kan natuurlijk alleen als partijen snel kunnen handelen en bereid zijn om compromissen te sluiten. Stuurmanskunst dus.&lt;/p&gt;
 3064. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dat is de meerwaarde van het akkoord. Als de nood aan de man is, zijn er partijen die naar het roer durven te lopen en verantwoordelijkheid nemen in plaats van weg te duiken. Want laten we vooral beseffen dat het 5 voor 12 was voor Nederland. Door het afketsen van de onderhandelingen, zo vlak voor het moment dat een begroting moest worden ingediend voor Europa, stond Nederland met de rug tegen de muur. En dat mag je CDA, VVD en PVV zwaar aanrekenen. Fantastisch dus dat drie partijen, Christen Unie, D66 en GroenLinks, in die moeilijke omstandigheid verantwoordelijkheid namen en Nederland voor de afgrond hebben weggesleept. De PvdA heeft een inschattingsfout gemaakt door niet mee te doen aan het akkoord. Jammer. Nu resten bittere tranen.&lt;/p&gt;
 3065. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De PvdA zal op weg naar de verkiezingen uitvergroten wat Christen Unie, D66 en GroenLinks hebben moeten inleveren om tot een akkoord te komen. Maar dan gaan ze wel voorbij aan het feit dat het niet het moment was om zoveel mogelijk van je eigen programma binnen te halen maar dat op zeer korte termijn een akkoord moest worden gesloten. En een akkoord vraagt per definitie van de onderhandelaars dat ze&lt;/p&gt;
 3066. &lt;ul&gt;
 3067. &lt;li&gt;
 3068. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;kunnen inleveren,&lt;/div&gt;
 3069. &lt;/li&gt;
 3070. &lt;li&gt;
 3071. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;een compromis kunnen sluiten,&lt;/div&gt;
 3072. &lt;/li&gt;
 3073. &lt;li&gt;
 3074. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;boven de partij politiek kunnen uitstijgen en&lt;/div&gt;
 3075. &lt;/li&gt;
 3076. &lt;li&gt;
 3077. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;niet blijven vastzitten in dogma's.&lt;/div&gt;
 3078. &lt;/li&gt;
 3079. &lt;/ul&gt;
 3080. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Christen Unie, D66 en GroenLinks hebben op een voor Nederland cruciaal moment bewezen dat ze dit kunnen. Daarom moet er tijdens de campagnes naast aandacht voor inhoudelijke thema's ook aandacht zijn voor bestuurlijke thema's. Dus dat:&lt;/p&gt;
 3081. &lt;ul&gt;
 3082. &lt;li&gt;
 3083. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Christen Unie, D66 en GroenLinks op het beslissende moment verantwoordelijkheid namen,&lt;/div&gt;
 3084. &lt;/li&gt;
 3085. &lt;li&gt;
 3086. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;VVD en CDA hun hart hebben verkwanseld aan de PVV en daarmee Nederland in een beroerde positie hebben gemanoeuvreerd,&lt;/div&gt;
 3087. &lt;/li&gt;
 3088. &lt;li&gt;
 3089. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;de PvdA toen het echt spannend werd in zichzelf gekeerd bleef, dogmatisch bleef, weg dook en geen verantwoordelijkheid nam.&lt;/div&gt;
 3090. &lt;/li&gt;
 3091. &lt;/ul&gt;
 3092. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Christen Unie, D66 en GroenLinks kunnen aangeven waar ze hebben ingeleverd, waarom en als ze het alleen voor het zeggen hebben, wat ze zouden verbeteren aan het akkoord. Maar voorlopig doen we het met dit akkoord.&lt;/p&gt;
 3093. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als de partijen van het lenteakkoord hun huzarenstukje in de campagne goed voor het voetlicht brengen, gaan ze ook na de verkiezingen met dat akkoord door. Een vliegende start. En dan breekt er na een mooie lente ook nog een mooie herfst aan.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3094. <category>verkiezingen</category>
 3095. </item>
 3096. <item>
 3097. <title>Stadsdichter</title>
 3098. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Stadsdichter/581.html</link>
 3099. <pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:56:00 GMT</pubDate>
 3100. <description>&lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;als er niets is&quot; src=&quot;../blogimage/231.jpg&quot; alt=&quot;marieke van leeuwen&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;289&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3101. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week is Arjan Keene uitgeroepen tot stadsdichter van Ede. Vele steden gingen ons hierin voor. In Dordrecht is Marieke van Leeuwen stadsdichter. Van haar hand is bovenstaand gedicht &quot;Als er niets is&quot;. Goed dat Ede nu ook een stadsdichter heeft. In de raadsvergadering van 9 november 2006 hield ik hier al een pleidooi voor. Dat ging toen als volgt:&lt;/p&gt;
 3102. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik was laatst in Antwerpen en las daar op gebouwen gedichten van de stadsdichter van vorig jaar Ramsey Nasr. Ook Nijmegen, Venlo en Lelystad hebben al een stadsdichter. Er moet toch iemand te vinden zijn die als onbezoldigd stadsdichter door het edese leven wil gaan. En volgens mij hoeven we ook niet zo ver te zoeken. Was er in de vorige raadsperiode niet een raadslid die ook af een toe een gedichtenbundel in eigen beheer uitgaf? En in PvdA kringen is het al heel gewoon om je gevoelens in de vorm van een limerick te verwoorden.&lt;/p&gt;
 3103. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ik wil ook graag een duit in het zakje doen en daarom hier mijn proeve van bekwaamheid.&lt;/p&gt;
 3104. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;En daar stond een trap zomaar in het Otterlose zand&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3105. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Recht omhoog nog steiler dan de steilste berg en&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3106. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Jij lachte naar mij, ik nam jouw hand&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3107. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;En samen zagen we, trede voor trede&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3108. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Langzaam het ontluiken van Ede&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3109. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;En enthousiast riepen we beiden&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3110. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;Daar ligt de stad, daar de dorpen en daar de heide&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3111. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Als een prinses, in haar bedstee, omringt door dwergen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3112. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;En jij wees naar een soort paleis boven een straat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3113. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;En we zagen zonnepanelen, en een beursvloer en mensen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3114. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Maar wacht, zei ik enigszins verbaasd: &amp;ldquo;ik herken ze&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3115. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;Daar, dat is het college en daar zit de raad&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3116. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;En nu hoorde ik ze ook praten&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3117. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Over elan, over evenwicht en over duurzaam Ede&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3118. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Over kosten, over subsidies en ook over baten&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3119. &lt;p class=&quot;Body1&quot; style=&quot;padding-left: 30px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;toen werd ik wakker en stond weer in het heden&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3120. <category>cultuur</category>
 3121. </item>
 3122. <item>
 3123. <title>Een joods monument</title>
 3124. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-joods-monument/580.html</link>
 3125. <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:47:00 GMT</pubDate>
 3126. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/229.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3127. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In juni 2010 ontvingen&amp;nbsp;zowel de Edese fracties als&amp;nbsp;het college van B&amp;amp;W een brief van een comit&amp;eacute; met het verzoek om een monument te plaatsen ter nagedachtenis van de omgekomen Joodse inwoners van Ede in de periode 1940-1945. Ik heb er op 10 juni 2010 over geschreven.&amp;nbsp;Er bleek toen niet veel&amp;nbsp;draagvlak voor een dergelijk monument. Nu echter, bijna 2 jaar later, is er een monument opgericht tegenover het Mausoleum.&amp;nbsp;Ik schreef er destijds het volgende over.&lt;/p&gt;
 3128. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Binnen mijn fractie heeft Karel Jan Visser onderzoek gedaan naar de joodse gemeenschap in Ede. In de oorlog zijn 29 Joodse inwoners van de gemeente Ede gedeporteerd en omgekomen, het merendeel in &lt;a title=&quot;Auschwitz&quot; href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=0Quqd6PfFQQ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Auschwitz&lt;/a&gt; en &lt;a title=&quot;Sobibor&quot; href=&quot;http://www.cympm.com/sobibordutch.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sobibor&lt;/a&gt;. Van deze inwoners is er een in Ede geboren, mevrouw Adeline Marie Hartog. Zij is op 25 februari 1945 in &lt;a title=&quot;KZ Flossenburg&quot; href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=RRGalCktB_g&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;KZ Flossenburg&lt;/a&gt; overleden.&lt;/p&gt;
 3129. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ede heeft veel te danken aan zeker een van haar joodse inwoners. De heer Hartog, overigens geen familie van de eerder genoemde mevrouw Hartog, heeft in Ede de kunstzijdefabriek ENKA, opgericht. Hij heeft tevens de Reehorst aangekocht en daar een culturele bestemming aan gegeven. Ook heeft hij een groot aantal woningen voor zijn werknemers laten bouwen. De heer Hartog was een sociaal bewogen man.&lt;/p&gt;
 3130. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gezien bovenstaande lijkt het mijn fractie een goed idee om in Ede een monument ter nagedachtenis van de joodse slachtoffers in de tweede wereldoorlog te plaatsen. De aard en de locatie van het monument kan dan worden gekoppeld aan het terrein waar de voormalige ENKA fabriek heeft gestaan. Dit gebied wordt momenteel heringericht voor woningbouw en enkele markante gebouwen blijven na restauratie staan. Zo ook het poortgebouw recht tegenover de spoorlijn. Daar had de ENKA een emplacement voor het overladen van goederen. Of er vanuit station Ede-Wageningen transporten van Joden hebben plaatsgevonden is niet zeker maar het spoor staat wel symbool voor de &lt;a title=&quot;Holocaust&quot; href=&quot;http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Holocaust&lt;/a&gt;. Daar moet toch een mogelijkheid zijn om een monument te plaatsen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3131. <category>ede oost</category>
 3132. </item>
 3133. <item>
 3134. <title>Een kostbaar feestje</title>
 3135. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-kostbaar-feestje/579.html</link>
 3136. <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:23:00 GMT</pubDate>
 3137. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/89.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3138. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn fractie heeft raadsvragen gesteld over het jubileumfeestje van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 5 en 6 juni aanstaande in verband met haar 100-jarig bestaan. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan dit congres voor een inschrijfgeld van € 795,--.&lt;/p&gt;
 3139. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Uit een artikel van 19 maart 2012 in het weekblad Binnenlands Bestuur blijkt dat de kosten van het congres ruim €3 miljoen bedragen.  Aan het congres zal onder andere medewerking worden verleend door de popgroep Golden Earring, cabaretier Freek de Jonge, ex-voetballer Johan Cruijff en presentator Matthijs van Nieuwkerk. En natuurlijk beseffen we dat het congres ieder jaar wordt gehouden en dat er dus ieder jaar kosten aan zijn verbonden. Maar dit jaar gaat het om extra kosten omdat het feest nog iets uitbundiger wordt gevierd. Dat is dan een mooi moment om de invulling van het congres, met het oog op de recessie, tegen het licht te houden&lt;/p&gt;
 3140. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een van de te houden workshops op het congres met de titel “&lt;em&gt;Slim omgaan met de schuldencrisis en de lokale belastingen&lt;/em&gt;” geeft het congres overigens een ietwat cynische ondertoon.&lt;/p&gt;
 3141. &lt;p&gt;We hebben hierover de volgende vragen aan het college van B&amp;W gesteld:&lt;/p&gt;
 3142. &lt;ol&gt;
 3143. &lt;li&gt;Bent u, samen met de fractie van GroenLinks/PE, van mening dat in deze tijden van economische crisis die niet voorbijgaat aan gemeenten en dus ook niet aan de gemeente Ede, een uitgave van ruim €3 miljoen, zijnde gemeenschapsgeld, ten behoeve van vernoemd congres voorbijgaat aan de economische werkelijkheid?&lt;/li&gt;
 3144. &lt;li&gt;Gaat u deelnemen aan het betreffende congres?&lt;/li&gt;
 3145. &lt;li&gt;Zo ja, betaalt u de inschrijfkosten privé of bent u van mening dat u gemeenschapsgeld kunt besteden aan een dergelijk congres?&lt;/li&gt;
 3146. &lt;li&gt;Voelt u er voor om een krachtig signaal af te geven richting VNG dat u afstand neemt van een dergelijke besteding van gemeenschapsgelden?&lt;/li&gt;
 3147. &lt;li&gt;Zo ja, gaat u het congres ook boycotten?&lt;/li&gt;
 3148. &lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3149. <category>bezuinigen</category>
 3150. </item>
 3151. <item>
 3152. <title>Weg met al die raadsvergoedingen</title>
 3153. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Weg-met-al-die-raadsvergoedingen/578.html</link>
 3154. <pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:01:00 GMT</pubDate>
 3155. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/225.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3156. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om per 1 januari 2013 de raadsvergoeding met 10% te verlagen. Hiermee wordt in Ede jaarlijks &amp;euro;72.000 bezuinigd. Daarnaast willen we de wachtgeldregeling afschaffen. Daarmee wordt jaarlijks &amp;euro;47000 uitgespaard.&lt;/p&gt;
 3157. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegroting zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die vele maatschappelijke instellingen en stichtingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen direct en indirect financi&amp;euml;le gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom wenst mijn fractie dat ook de gemeenteraad, financieel gezien, de broekriem aanhaalt door middel van het verlagen van de &lt;em&gt;raadsvergoeding&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;
 3158. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Daarnaast wil mijn fractie ook dat de &lt;em&gt;wachtgeldregeling&lt;/em&gt; wordt afgeschaft. Leden van de gemeenteraad in Ede hebben na be&amp;euml;indiging van het raadslidmaatschap recht op een uitkering. Deze regeling is in de meeste gemeentes allang afgeschaft maar dus nog niet in Ede. Het voorstel is dat met ingang van 1 september 2012 geen uitkering wordt verleend aan raadsleden die de raad van Ede na die datum verlaten. Deze regeling had oorspronkelijk tot doel om financieel een periode van werkloosheid te overbruggen tot een volgende betaalde werkkring is gevonden. Maar de hoogte van de maandelijkse raadsvergoeding van een raadslid geeft aan dat er geen sprake is van een volledige betaalde baan en dat de functie in deeltijd wordt uitgeoefend. Bovendien weet je als je aan het raadslidmaatschap begint dat het voor een periode van 4 jaar is.&lt;/p&gt;
 3159. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Door deze maatregelen kan de gemeenteraad jaarlijks bijdragen aan het mogelijk in stand houden van vele basisvoorzieningen. Bovendien wordt op deze wijze door de gemeenteraad actief vorm gegeven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren en geeft de raad een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat ook de gemeenteraad bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begroting in de komende jaren op orde te houden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3160. <category>begroting</category>
 3161. </item>
 3162. <item>
 3163. <title>Broekriem</title>
 3164. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Broekriem/577.html</link>
 3165. <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:53:00 GMT</pubDate>
 3166. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/224.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;201&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3167. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegrotingen zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die onder andere vele maatschappelijke stichtingen en instellingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen ook direct en indirect financi&amp;euml;le gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom hebben we vandaag de volgende twee initiatiefvoorstellen ingediend waarmee de gemeenteraad ook zelf de financi&amp;euml;le broekriem kan aanhalen:&lt;/p&gt;
 3168. &lt;ol&gt;
 3169. &lt;li&gt;Per 1 januari 2013 verlagen van de raadsvergoeding met 10%, waarmee een jaarlijkse bezuiniging wordt bereikt van &amp;euro;71.969,98,&lt;/li&gt;
 3170. &lt;li&gt;Met ingang van 1 september 2012 geen uitkering verlenen aan raadsleden die de raad van Ede vanaf 1 september 2012 verlaten.&lt;/li&gt;
 3171. &lt;/ol&gt;
 3172. &lt;p&gt;&amp;nbsp;Op deze wijze kan de gemeenteraad:&lt;/p&gt;
 3173. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3174. &lt;li&gt;bijdragen aan het mogelijk in stand houden van basisvoorzieningen,&lt;/li&gt;
 3175. &lt;li&gt;vorm geven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren.&lt;/li&gt;
 3176. &lt;/ul&gt;
 3177. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bovendien geeft de gemeenteraad hiermee een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat zij zelf ook bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begrotingen in de komende jaren op orde te houden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3178. <category>gemeenteraad</category>
 3179. </item>
 3180. <item>
 3181. <title>Fasering Parklaan</title>
 3182. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Fasering-Parklaan/576.html</link>
 3183. <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:49:00 GMT</pubDate>
 3184. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/222.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3185. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 9 februari werd de vraag gesteld waarom de raad niet is ge&amp;iuml;nformeerd over de fasering van de Parklaan. Het college heeft hier een besluit over genomen en raadsleden moesten dit uit&amp;nbsp;de krant vernemen. In de beantwoording door het college nuanceerde wethouder van Milligen een en ander door te stellen dat er een &lt;em&gt;voorstel&lt;/em&gt; over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Toch is dit misleidend want wat hij niet zei is dat het college reeds op 31 januari onderstaande &lt;a title=&quot;fasering parklaan&quot; href=&quot;http://www2.ede.nl/verp_im/bijlagen/Bijlagen-DownDoc.asp?Item=1&amp;amp;format=3003&amp;amp;uid=414330229&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;besluit&lt;/a&gt; heeft genomen:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3186. &lt;ol&gt;
 3187. &lt;li&gt;
 3188. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In te stemmen met de faseringsstrategie Parklaan,&lt;/div&gt;
 3189. &lt;/li&gt;
 3190. &lt;li&gt;
 3191. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;in te stemmen met de aanbestedingsstrategie Parklaan,&lt;/div&gt;
 3192. &lt;/li&gt;
 3193. &lt;li&gt;
 3194. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;de notitie Faserings- en Aanbestedingsstrategie Parklaan ter informatie toe te zenden aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;
 3195. &lt;/li&gt;
 3196. &lt;/ol&gt;
 3197. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hier knelt toch iets. In dit collegebesluit staat knip en klaar dat het college niet een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan zal voorleggen aan de gemeenteraad maar dat dit besluit al genomen is! Wel zal dit besluit, louter ter informatie, naar de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort worden gestuurd. En dan krijgt deze commissie dus een voorgekookt voorstel aangereikt waar ze 'twee' keuzes heeft: ja of ja. Want het besluit is immers al genomen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3198. <category>ede oost</category>
 3199. </item>
 3200. <item>
 3201. <title>eApps voor Ede</title>
 3202. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/eApps-voor-Ede/575.html</link>
 3203. <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:15:00 GMT</pubDate>
 3204. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/221.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;217&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3205. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.data.overheid.nl/&quot;&gt;Www.Data.overheid.nl&lt;/a&gt; is een mooi initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gegevens van gemeentelijke overheden digitaal beschikbaar te stellen. Op deze wijze kunnen deze gegevens worden (her)gebruikt in nieuwe toepassingen die door inwoners kunnen worden ontwikkeld.&lt;/p&gt;
 3206. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat deze gegevens al in de bestanden van de gemeente zitten, hoeft het beschikbaar stellen niet veel te kosten. Een drempel is eerder een gevoel van onveiligheid. Maar het gaat alleen om gegevens die toch al openbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze op de gemeentelijke website worden getoond. Met een kleine inzet van de gemeente kan de service aan de inwoners aanmerkelijk worden verbeterd en vereenvoudigd.&lt;/p&gt;
 3207. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bovendien&lt;/p&gt;
 3208. &lt;ul&gt;
 3209. &lt;li&gt;
 3210. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;sluit deze werkwijze aan bij een moderne manier van informatie verwerking,&lt;/div&gt;
 3211. &lt;/li&gt;
 3212. &lt;li&gt;
 3213. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;wordt met publiek geld verzamelde informatie beschikbaar gesteld voor een open en transparant Ede,&lt;/div&gt;
 3214. &lt;/li&gt;
 3215. &lt;li&gt;
 3216. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;geeft Ede op eenvoudige wijze invulling aan de Wet Openbaarheid van Bestuur,&lt;/div&gt;
 3217. &lt;/li&gt;
 3218. &lt;li&gt;
 3219. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;wordt bij het ontwikkelen van applicaties gebruik gemaakt van &quot;the wisdom of the crowd&quot;.&lt;/div&gt;
 3220. &lt;/li&gt;
 3221. &lt;/ul&gt;
 3222. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente Amsterdam heeft haar gegevens toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hier was de wedstrijd &quot;Apps for Amsterdam&quot; aan verbonden. Op deze wijze zijn programma's ontwikkeld voor smartphones, web, ipad of Facebook. Zo zijn applicaties gemaakt waarmee de energiegegevens over gebouwen en woningen worden getoond en wordt een subsidieadvies gegeven. Met een ander programma kunnen scholen worden gevonden aan de hand van criteria als soort, onderwijsrichting of afstand. Met een andere applicatie kunnen de 178 nationaliteiten die in Amsterdam wonen worden ontdekt.&lt;/p&gt;
 3223. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tijd dat ook de gemeente Ede haar gegevens beschikbaar stelt om te worden hergebruikt in nieuwe, nuttige, waardevolle en leuke toepassingen. Het is dan aan ontwikkelaars om kansen te zien en iets met de gegevens te doen. Een wedstrijd is een mooie manier om dit proces op gang te brengen. Wat mij betreft mag de wedstrijd &quot;eApps voor Ede&quot; morgen al beginnen.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3224. <category>Communicatie</category>
 3225. </item>
 3226. <item>
 3227. <title>Open deuren</title>
 3228. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Open-deuren/486.html</link>
 3229. <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:19:00 GMT</pubDate>
 3230. <description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/Tdankr5i06Q&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;param name=&quot;loop&quot; value=&quot;false&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/Tdankr5i06Q&quot; /&gt; &lt;/object&gt;&lt;/p&gt;
 3231. &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3232. &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3233. &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;Het is weer actueel, de kou slaat toe en de winkeldeuren kunnen beter weer dicht.&amp;nbsp;Het vriest, het sneeuwt en de verwarming draait op volle toeren. Toch houden in de winkelcentra vele winkeliers hun deuren nog steeds wagenwijd open. GroenLinks/Progressief Ede vroeg twee winters geleden al&amp;nbsp;aan de ondernemersverenigingen om in gesprek te gaan met de winkeliers en afspraken te maken over het sluiten van de deuren.&lt;br /&gt;Dichte deuren zijn een zegen voor het klimaat, het scheelt de winkelier en uiteindelijk de klant in de portemonnee omdat zij op energiekosten kunnen besparen en het winkelpersoneel staat niet langer op de tocht. &lt;/span&gt;Het is wel van belang om hier in een winkelgebeid samen afspraken over te maken. De deuren worden wagenwijd open gezet omdat het er zogenaamd gastvrij uitziet en de winkeliers zo meer klanten denken te trekken. Veel ondernemers willen de deuren best dichthouden, maar dan moet de buurman het ook doen. Ze zijn bang anders klanten te verliezen. Met een afspraak dat iedereen de deur dicht doet en eventueel een bord &amp;ldquo;Open&amp;rdquo; op de deur plakt is het al opgelost. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3234. &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;Overigens ook in de zomer, als de airconditioning draait, is het verstandig om de deuren niet de hele dag open te laten staan. In New York krijgen winkeliers zelfs een boete als ze de deur openzetten terwijl de airconditioning aan staat. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3235. &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;Zie ook op&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;eric leltz&quot; href=&quot;http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/469751/GroenLinks-Ede-sluit-winkeldeuren.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Omroep Gelderland&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3236. &lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3237. <category>duurzaamheid</category>
 3238. </item>
 3239. <item>
 3240. <title>Raadsvragen, onzinnig en duur?</title>
 3241. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Raadsvragen,-onzinnig-en-duur?/574.html</link>
 3242. <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:32:00 GMT</pubDate>
 3243. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Eric Leltz&quot; src=&quot;../blogimage/219.JPG&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;274&quot; height=&quot;184&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3244. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In diverse nieuwjaarsspeeches riepen burgemeesters op om minder raadsvragen te stellen. De vragen drukken namelijk teveel op de begroting! Zo kost een raadsvraag in Den Bosch &amp;euro;1000 en is een ambtenaar er gemiddeld 2 dagen mee bezig. In Oss kost de afhandeling van een raadsvraag overigens &amp;euro;409 en in de 2de kamer &amp;euro;3750. Dat roept de vraag op of de interne informatiehuishouding wel aansluit bij de informatiebehoefte.&lt;/p&gt;
 3245. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De roep om minder raadsvragen is opmerkelijk omdat het suggereert dat er eigenlijk maar onnodige vragen worden gesteld. Dat blijkt ook uit dit commentaar van een Bossche ambtenaar als hij zegt &quot;ze hadden ook meteen een ambtenaar kunnen bellen&quot;. Als dat zo is dan kun je je afvragen waarom de afhandeling gemiddeld toch &amp;euro;1000 kost daar onder de Sint Jan. Dan zou het geven van een antwoord toch simpel moeten zijn.&lt;/p&gt;
 3246. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De kosten van de afhandeling van de vragen zijn pas relevant als er onzinnige vragen worden gesteld. Daarom moet de discussie over de kwaliteit van de raadsvragen gaan. En een blik langs gemeentelijke websites leert dat er niet veel mis is met deze vragen. Bovendien worden vragen soms ook gesteld omdat B&amp;amp;W niet altijd even nauwkeurig en transparant antwoord heeft gegeven op eerdere vragen. En dan wordt het drukmiddel van raadsvragen ingezet omdat het college dan gebonden is aan een termijn. Want raadsvragen zijn wel een officieel instrument en een recht voor de gemeenteraad.&lt;/p&gt;
 3247. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat de afhandeling van 'gewone' mondelinge en schriftelijk vragen ook geld kost is de oproep wellicht om terughoudend te zijn met alle vragen? Dan wordt het leven voor B&amp;amp;W een stuk gemakkelijker, zonder die vervelende pottenkijkers van raadsleden!&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3248. <category>raadsvragen</category>
 3249. </item>
 3250. <item>
 3251. <title>Renovatie raadszaal</title>
 3252. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Renovatie-raadszaal/573.html</link>
 3253. <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:52:00 GMT</pubDate>
 3254. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/218.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3255. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vandaag heeft mijn fractie naar aanleiding van de berichtgeving in de plaatselijke pers bijgaande brief gestuurd naar de voorzitter van de raad burgemeester Cees van der Knaap.&lt;/p&gt;
 3256. &lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;Ede, 13 januari 2012&lt;/p&gt;
 3257. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Ede, &lt;/p&gt;
 3258. In de afgelopen dagen zijn redactionele artikelen verschenen in het dagblad &quot;De Gelderlander&quot; met als onderwerp de renovatie van de raadzaal van de gemeente Ede. Hierbij werd gebruik gemaakt de openbare notulen van de vergadering van het Presidium van 12 september 2011.&lt;/p&gt;
 3259. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De fractie van GroenLinks/PE hecht aan openheid en transparantie van het openbaar bestuur, dus in deze ook in de gemeente Ede. Als gevolg van bovengenoemde redactionele artikelen kan de indruk worden gewekt dat de gemeenteraad bewust de besluitvorming rond de renovatie van de raadzaal niet tijdig in het openbaar zal voeren. De fractie van GroenLinks/PE acht een openbare gedachtewisseling door de gemeenteraad over de renovatie van de raadzaal van groot belang. Niet alleen omdat de raadszaal in de ogen van de fractie van GroenLinks/PE een openbare functie heeft, maar ook om mogelijke negatieve beeldvorming met betrekking tot het handelen van de gemeenteraad en zijn voorzitter te voorkomen.&lt;/p&gt;
 3260. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de betreffende vergadering van het Presidium is gesproken om in het openbaar te vergaderen op een &quot;passend moment&quot;, dat wil zeggen, na de aanbesteding van de renovatie van de raadzaal. De fractie van GroenLinks/PE acht het zinvol om nu reeds, dus voor de aanbesteding, in het openbaar over dit onderwerp te vergaderen. De politieke partijen kunnen dan hun visie geven op de renovatie en de uitgangspunten formuleren. Dit speelt des te meer daar voor de renovatie €1.7 miljoen in de vigerende perspectiefnota is opgenomen.&lt;/p&gt;
 3261. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De fractie van Groenlinks/PE nodigt u uit om ons over bovenstaand standpunt uw mening te geven en wacht uw reactie met belangstelling af.&lt;/p&gt;
 3262. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Met vriendelijke groet,&lt;/p&gt;
 3263. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eric Leltz, Fractievoorzitter GroenLinks/PE&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3264. <category>begroting</category>
 3265. </item>
 3266. <item>
 3267. <title>Verplichte verkoop huurwoningen</title>
 3268. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Verplichte-verkoop-huurwoningen/572.html</link>
 3269. <pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:54:00 GMT</pubDate>
 3270. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/217.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;286&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3271. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vlak voor de kerst kwam het kabinet met het plan dat woningcorporaties verplicht worden om 75% van hun huurwoningen te koop aan te bieden aan de bewoners. Als huurders hier gebruik van gaan maken, komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt. Hoewel het niet direct zo'n vaart zal lopen, omdat immers niet iedereen kan of wil kopen, kan deze maatregel de woonmarkt toch flink ontwrichten. Natuurlijk, een dergelijke mogelijkheid tot koop bestond al. In Ede bijvoorbeeld in de vorm van &quot;vrije koop&quot; of &quot;koop garant&quot; waarbij het gekochte huis na verloop van tijd weer wordt terug verkocht aan de corporaties. Maar het verplichtende karakter van de overheidsmaatregel ontbreek toch hierbij.&lt;/p&gt;
 3272. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De ratio achter de maatregel is onduidelijk en roept dus veel vragen op. Zo is er door de schuldencrisis meer vraag naar huur dan naar koop. Maar als de maatregel uitpakt zoals het kabinet wenst, worden juist woningen onttrokken aan de voorraad &quot;te huur&quot; en toegevoegd aan de voorraad &quot;te koop&quot;. En er staat al zoveel te koop! En meer aanbod van koopwoningen bij zelfs een gelijkblijvende vraag, betekent nog lagere prijzen en nog meer huizen die minder waard zijn dan de hypotheek die er in zit. Dus nog meer huizen komen onder water te staan, nog meer mensen in de problemen en een huizenmarkt die nog vaster komt te zitten. En als vervolgens niet snel huurwoningen worden bijgebouwd komen er ook minder sociale huurwoningen beschikbaar met dus nog langere wachttijden tot gevolg.&lt;/p&gt;
 3273. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Meer koopwoningen betekent overigens ook meer hypotheekschuld. En moet nu juist niet deze consumentenschuld omlaag? Nog afgezien of de banken het geld voor de hypotheken wel in kas hebben als de maatregel echt effect heeft. Of zou dit kabinet zich rijk rekenen en alvast de beoogde winsten van de corporaties willen afromen door middel van heffingen. Immers het kapitaal in stenen van de corporaties wordt op deze wijze wel liquide gemaakt.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3274. <category>ruimtelijke ontwikkeling</category>
 3275. </item>
 3276. <item>
 3277. <title>Zelfverrijking bij Woningcorporaties</title>
 3278. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Zelfverrijking-bij-Woningcorporaties/571.html</link>
 3279. <pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:28:00 GMT</pubDate>
 3280. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/144.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3281. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen week is de directeur van Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB) veroordeeld tot 3 jaar cel. De rechtbank achtte de man schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De inmiddels ex-directeur heeft gefraudeerd met miljoenen euro's van de corporatie door vastgoedprojecten aan te laten kopen door een onderneming waaraan een kennis leiding gaf. Deze projecten werden vervolgens voor een veel hogere prijs doorverkocht aan SGBB. De winst verdeelden de twee via een witwas-BV waarvoor de (schoon) zus van de ex-directeur werkzaam was. Onnodig om te vermelden dat zij mee profiteerde van de winst. Het zou zo maar kunnen dat de raad van toezicht van SGBB, waar wethouder van Milligen destijds deel van uit maakte, door de directeur bewust op het verkeerde been is gezet. Maar het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft de leden van de raad van toezicht alvast wel aansprakelijk gesteld. Zij kunnen volgende maand een dagvaarding in de bus verwachten.&lt;/p&gt;
 3282. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Deze zaak lijkt niet op zichzelf te staan. Zo hebben bestuurders van woningcorporaties de afgelopen jaren bijna €30 miljoen in eigen zak gestoken. De schade loopt op tot meer dan €300 miljoen. Dit blijkt uit een inventarisatie van schadeclaims en rechtszaken. Diverse corporaties kampen met problemen:&lt;/p&gt;
 3283. &lt;ul&gt;
 3284. &lt;li&gt;
 3285. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het Amsterdamse Rochdale waar de directeur zichzelf niet alleen teveel pensioengelden toekende maar zichzelf ook een Maserati als dienstauto cadeau gaf,&lt;/div&gt;
 3286. &lt;/li&gt;
 3287. &lt;li&gt;
 3288. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;PWS uit Rotterdam, waar de directeur en een lid van de raad van toezicht samen spanden om zichzelf te verrijken,&lt;/div&gt;
 3289. &lt;/li&gt;
 3290. &lt;li&gt;
 3291. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Woonbron uit Rotterdam, verloor met de aankoop van een cruiseschip €80 miljoen,&lt;/div&gt;
 3292. &lt;/li&gt;
 3293. &lt;li&gt;
 3294. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rentree uit Deventer verloor door grondspeculaties €60 miljoen,&lt;/div&gt;
 3295. &lt;/li&gt;
 3296. &lt;li&gt;
 3297. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Woningstichting Geertruidenberg (WSG) verloor door de aankoop van vastgoedprojecten en gronden €60 miljoen en diende een claim in tegen de directeur.&lt;/div&gt;
 3298. &lt;/li&gt;
 3299. &lt;/ul&gt;
 3300. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het is dus een zootje bij een aantal woningcorporaties. Er gaan enorme bedragen om in de woningbouwsector. Het gebrek aan intern toezicht is volgens deskundigen een belangrijke oorzaak voor de problemen. Deze problemen lijken zich te concentreren rond de aankoop en verkoop van grond. In een markt met stijgende huizenprijzen kon het voor Woningcorporaties niet op. Het geld leek als vanzelf binnen te komen. Maar nu de huizenprijzen niet meer stijgen komen de problemen en het wanbeleid aan het licht.
 3301. Het is zoals de rechter in de uitspraak in de zaak tegen de ex-directeur van SGBB zie &quot;&lt;em&gt;de verdachte heeft een volstrekt gebrek aan moraal en hij heeft daarnaast zijn positie grof misbruikt om diefstal mogelijk te maken&lt;/em&gt;&quot;. Het zijn zeker voor de wandaden van dit kaliber goed gekozen woorden.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3302. <category>integriteit</category>
 3303. </item>
 3304. <item>
 3305. <title>Geen kernafval in Ede</title>
 3306. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Geen-kernafval-in-Ede/570.html</link>
 3307. <pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:21:00 GMT</pubDate>
 3308. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/216.kernenergie&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3309. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de raadsvergadering van december is een motie aangenomen waarin de gemeente Ede zich keert tegen het opslaan van kernafval in Ede. Dit ging niet zonder slag of stoot. Zo werd door de VVD het emotionele argument aangevoerd dat je dan ook mensen die afhankelijk zijn van radiofarmacie voor de bestrijding van kanker, niet meer kunt helpen. Onzin, want het gaat alleen om afval uit kerncentrales voor energieopwekking. De wethouder maakte het nog bonter door te stellen tegen de motie te zijn omdat hij het een uitvloeisel van de milieulobby vond. In de voorbijgaande weken had hij vele mails ontvangen via een website van een natuurorganisatie. Hij zag dit als spam, als lastig dus, en gebruikte dat als argument om tegen te zijn! De SGP spande echter de kroon door te stellen dat goed rentmeesterschap betekent dat je er voor zorgt dat de generaties na ons ook energie hebben en je er daarom voor moet zorgen dat er een tweede kerncentrale komt. Het mag gezien worden als de dwaling van het jaar. Alsof je met het opslaan van radioactief kernafval in de grond de generaties na ons &lt;em&gt;niet&lt;/em&gt; opzadelt met een probleem.&lt;/p&gt;
 3310. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Voor degenen die nog al badinerend deden over de motie omdat deze ver voor de zaken vooruit zou lopen breng ik toch even in herinnering dat de regering dit jaar 4 gebieden heeft aangewezen om kernafval op te slaan. En Ede ligt in een van die gebieden. Daarnaast loopt een discussie over het bouwen van een tweede kerncentrale. Een van de problemen waar de minister tegenaan loopt is dat hij het kernafval van die centrale niet kwijt kan. Om tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen, is het vanuit het standpunt van de minister mooi als hij kan aangeven dat dit geen probleem is omdat hij immers voldoende plaatsen heeft waar het afval in de grond kan worden opgeborgen. Als alle gemeenten die in de aangewezen gebieden liggen een motie aannemen waar in staat dat de minister in die gemeente zijn kernafval niet kwijt kan, kan dat argument niet gebruikt worden voor een tweede kerncentrale. Dit niet willen zien is &lt;em&gt;misschien&lt;/em&gt; naïef, dit wel willen zien getuigt &lt;em&gt;in ieder geval&lt;/em&gt; van inzicht en pro-actief handelen.&lt;/p&gt;
 3311. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En zij die de motie bestempelen als Nimby of zoals ik liever schrijf Nivea, &quot;&lt;em&gt;niet in voor en achtertuin&lt;/em&gt;&quot;, omdat we toch ergens heen moeten met het kernafval, accepteren veel te snel dat er een tweede kerncentrale moet komen. De beste manier om kernafval te voorkomen, is om geen kerncentrales te hebben. De natuur geeft ons al voldoende mogelijkheden om energie op te wekken. Met dank aan de zon, de wind en het water.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3312. <category>duurzaamheid</category>
 3313. </item>
 3314. <item>
 3315. <title>Homo emotico</title>
 3316. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Homo-emotico/569.html</link>
 3317. <pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:33:00 GMT</pubDate>
 3318. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/215.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;390&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3319. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De grote belangstelling voor boeken over &quot;het brein&quot; heeft alles te maken met de trits van crises waar we middenin zitten: de klimaatcrisis, de energiecrisis, de kredietcrisis, de eurocrisis, de landencrisis.&lt;/p&gt;
 3320. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We komen tot het besef dat de huidige economische modellen niet meer voldoen in een snelle, innoverende maar complexe wereld. Deze modellen zijn gebaseerd op groei, efficiency, massa en rendement. Ze stammen uit een (industrieel) tijdperk toen omstandigheden niet zo snel veranderden en hulpbronnen in overvloed aanwezig waren. Vandaar dat essenti&amp;euml;le zaken als het uitputten van de aarde en luchtvervuiling nauwelijks een rol spelen in deze modellen. Het draait er enkel om welvaart en dat kan tot gevolg hebben dat een lekkende olietanker in de Golf van Mexico een ramp is voor het milieu maar goed is voor het bruto nationaal product (BNP) van dat land. Het besef dat economie meer is dan welvaart en dat het welzijn van mensen ook een prominente rol mag spelen dringt maar langzaam door. Het gaat dan als het ware niet alleen om het BNP maar ook om het BNG, het bruto nationaal geluk. Niet langer draait de economie alleen om de rationele kant van de mens die streeft naar winstmaximalisatie maar gaat het ook om de emotionele kant en winstoptimalisatie. De &quot;homo economicus&quot; van Plato en de &quot;ik denk dus ik besta&quot; gedachte van Descartes vormen slechts een deel van de economische werkelijkheid.&lt;/p&gt;
 3321. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Pas sinds begin van deze eeuw wordt in de economie meer rekening gehouden met de gevoelsmatige kant van de mens. In 2002 wonnen Kahneman en Tverski de Nobelprijs voor de economie voor hun onderzoek naar intu&amp;iuml;tieve besluitvorming. Vooroordelen en emoties spelen een grote rol in de besluitvorming. Daarom moet niet langer de wiskunde met zijn modellen basis zijn voor de economie, maar de psychologie. Freud, met zijn &quot;irrationele drijfveren&quot; en Keynes met zijn &quot;animal spirits&quot; hadden het nog niet zo slecht gezien. Mensen zoeken resultaten die goed genoeg zijn en dat hoeven niet altijd financieel optimale resultaten te zijn.&lt;/p&gt;
 3322. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De opkomst van het denken van de mens als gevoelig wezen in de economie is tevens de tijd van de opkomst van de ICT. Bij uitstek een technisch en wiskundig kader maar dat wel wordt ingezet voor personalisatie en om maatwerk te leveren, waarbij ieder mens zich kan onderscheiden. Dit heeft geleid tot een kennissamenleving en een bijbehorende kenniseconomie. Bij deze economie passen fijnmaziger modellen omdat niet iedereen over een kam kan worden geschoren. Ieder beweegt vanuit een eigen unieke ruimte en maakt van daaruit keuzes. Het maakt dan nieuwsgierig naar door welke prikkels deze &quot;homo emotico&quot; zich laat be&amp;iuml;nvloeden en door welke juist niet. En dan is inzicht in de diepere drijfveren, waarom maakt iemand een keuze, relevanter dan de keuze zelf.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3323. <category>kredietcrisis</category>
 3324. </item>
 3325. <item>
 3326. <title>Twee petten</title>
 3327. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Twee-petten/568.html</link>
 3328. <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:06:00 GMT</pubDate>
 3329. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/211.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;217&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3330. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Onlangs is mevrouw Ligtelijn benoemd als wethouder voor &amp;nbsp;Gemeentebelangen. De wethouder blijkt ook lid te zijn van D66. Voor die partij stond zij in de vorige raadsperiode zelfs op de plaatselijke kandidatenlijst. D66 zit ook in de edese raad en is oppositie partij. De wethouder doet geen afstand van haar lidmaatschap en blijft dus lid van D66. Zo is D66, als oppositiepartij, min of meer lid van het college. De lokale fractie is dan ook erg blij met &amp;lsquo;hun&amp;rsquo; wethouder in het college.&lt;/p&gt;
 3331. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Maar is dit ook een gewenste, transparante, situatie? Of is dit vragen om moeilijkheden? Het kan nu voorkomen dat:&lt;/p&gt;
 3332. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3333. &lt;li&gt;De nieuwe wethouder de Algemene ledenvergadering van D66 binnenstapt en meestemt over het verkiezingsprogramma van D66 voor 2014 of&lt;/li&gt;
 3334. &lt;li&gt;De nieuwe wethouder gaat meestemmen over de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2014 of&lt;/li&gt;
 3335. &lt;li&gt;De nieuwe wethouder gaat meestemmen over de lijsttrekker of&lt;/li&gt;
 3336. &lt;li&gt;De nieuwe wethouder zichzelf kandidaat stelt.&lt;/li&gt;
 3337. &lt;/ul&gt;
 3338. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ook kan zij als partijlid nu al de fractievergaderingen van D66 Ede bijwonen.&lt;/p&gt;
 3339. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Saillant detail is dat mevrouw Ligtelijn tot haar benoeming voorzitter was van de WWB raad en in die rol fel gekant was tegen de bezuinigingen op armoedebeleid. In haar nieuwe rol moet ze nu juist die bezuinigingen gaan uitvoeren. Die nieuwe rol en het verleden zullen dus nog wel de nodige discussie opleveren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Is&amp;nbsp;de wethouder door haar dubbele pet niet extra kwetsbaar? Moet hier worden ingegrepen? En als moet worden ingegrepen wie moet dit dan doen? En wat kan dan het beste worden gedaan?&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3340. <category>integriteit</category>
 3341. </item>
 3342. <item>
 3343. <title>Kunnen we duurzaam bouwen?</title>
 3344. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Kunnen-we-duurzaam-bouwen?/567.html</link>
 3345. <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:31:00 GMT</pubDate>
 3346. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;ericleltz&quot; src=&quot;../blogimage/210.JPG&quot; alt=&quot;ericleltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3347. &lt;p&gt;Afgelopen week heeft mijn fractie schriftelijke vragen gesteld over de bouw van duurzame woningen op het ENKA terrein. Of eigenlijk juist het &lt;em&gt;ontbreken&lt;/em&gt; van duurzame bouw.&lt;/p&gt;
 3348. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij het bezoek onlangs van de Commissaris van de Koningin aan Ede bleek dat de duurzaamheidambities bij de bouw op het ENKA terrein stevig naar beneden zijn bijgesteld. Zo stond het nog in het klimaatplan 2009-2012 van de gemeente:&lt;/p&gt;
 3349. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;lsquo;&lt;em&gt;Met de ontwikkelaars van het Enka-terrein en Provincie Gelderland zullen wij een zeer energiezuinige en klimaatbestendig ingerichte (deel)wijk van circa 150 woningen realiseren als proeftuin voor de transitie naar klimaatneutrale nieuwbouw. De locatie is aangemeld als nationaal experimenteergebied. Gezamenlijke kennisopbouw en kennisdeling met andere belanghebbenden bij nieuwbouw in Ede, met het oog op toepassing in andere projecten, is een belangrijke randvoorwaarde voor onze inzet in dit project&lt;/em&gt;&amp;rsquo;&lt;/p&gt;
 3350. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En in 2008 ondertekenden de provincie Gelderland en de gemeente Ede in het kader van het provinciaal klimaatplan nog een samenwerkingsovereenkomst om op het Enka-terrein een energiezuinige wijk te bouwen. Deze wijk zou minimaal 60% energiezuiniger moeten worden dan bestaande wijken.&lt;/p&gt;
 3351. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nu blijkt dat bij de realisatie van de deelplannen geen enkele invulling is gegeven aan deze doelstelling. We zijn wel nieuwsgierig naar de reden en hebben daarom de volgende vragen gesteld:&lt;/p&gt;
 3352. &lt;ol&gt;
 3353. &lt;li&gt;
 3354. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Op welke wijze gaat de gemeente Ede haar doelstelling uit het klimaatplan voor het Enka-terrein realiseren?&lt;/div&gt;
 3355. &lt;/li&gt;
 3356. &lt;li&gt;
 3357. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Wat doet de gemeente Ede om dit binnen de looptijd van het klimaatplan, namelijk 2009-2012, te realiseren?&lt;/div&gt;
 3358. &lt;/li&gt;
 3359. &lt;li&gt;Wat gaat de gemeente Ede doen om gebruik te kunnen maken van de bijdrage van de provincie Gelderland voor het klimaatbestendige deel van het Enka-terrein?&lt;/li&gt;
 3360. &lt;li&gt;Welke keuzes maakt de gemeente Ede in de huidige krappe bouwmarkt waarin duurzaamheidseisen vaak als kostenverhogend worden gezien?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
 3361. &lt;/ol&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3362. <category>duurzaamheid</category>
 3363. </item>
 3364. <item>
 3365. <title>Smalltalk of Peptalk?</title>
 3366. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Smalltalk-of-Peptalk?/566.html</link>
 3367. <pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:29:00 GMT</pubDate>
 3368. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Marten Idema&quot; src=&quot;../blogimage/209.JPG&quot; alt=&quot;Marten Idema&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3369. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Binnenkort verhuist jongerencentrum Peptalk als het aan het gemeentebestuur ligt van de Kei aan de Peppelensteeg naar het Harmoniegebouw aan het Kuiperplein. Peptalk is daarmee terug in het centrum. Jaren geleden was het daar ook al gevestigd, maar juist vanwege overlast is destijds een andere locatie gezocht ver(der) weg van de ‘bewoonde’ wereld.&lt;/p&gt;
 3370. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Niet iedereen is gelukkig met de nieuwe locatie. Aan de ene kant is het mooi dat het jongerencentrum meer in het centrum komt in plaats van aan de rand van een woonwijk. Zo komt het ook dichter bij andere uitgaansgelegenheden. Aan de andere kant wordt hiermee dit uitgaansgebied wel uitgebreid en krijg je mogelijk meer overlast. Voor de omwonenden geldt dat ze het geluid van het Museumplein konden verwachten toen ze in hun appartementen trokken. Maar die vlieger gaat niet op voor het geluid uit de nieuwe Peptalk. Dat vergt dus zorgvuldige communicatie. Maar juist daar laat de gemeente het afweten. Omwonenden worden in het onzekere gelaten. Weliswaar werden zij op een informatieavond in januari geïnformeerd over de voorgenomen verplaatsing maar daarna bleef het stil tot afgelopen week. Toen stond de verplaatsing als voldongen feit in de krant. Geen wonder dat dan het gevoel opkomt dat het allemaal toch al besloten is en van inspraak geen enkele sprake meer kan zijn. Dat wordt extra gevoed omdat:&lt;/p&gt;
 3371. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3372. &lt;li&gt;Het opmerkelijk stil blijft van de kant van zowel Welstede, als vertegenwoordiger van Peptalk, als van de gemeente,&lt;/li&gt;
 3373. &lt;li&gt;de verhuizing niet als apart agendapunt staat vermeld om te bespreken in een van de commissies maar dat dit besluit impliciet is opgenomen in de begroting&lt;/li&gt;
 3374. &lt;/ul&gt;
 3375. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dan moet je wel heel alert zijn om dit op te merken. Zeker omdat in het meerjarenbeleid is vastgelegd dat de gemeente Ede tot 2014 een verplaatsing van Peptalk niet overweegt!&lt;/p&gt;
 3376. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En niet alleen de omwonenden moesten de verhuizing uit de krant lezen, ook de Edese Darts Club (EDC), die in de Harmonie is gehuisvest, moest dat. Toen in het voorjaar de ideeën over de verhuizing bekend werden hebben zij direct contact opgenomen met de gemeente omdat zij niet wisten of ze dan wel in de Harmonie konden blijven. Ondanks toezeggingen is er tot op heden nog geen enkel contact met hen opgenomen en blijven zij in het ongewisse. &lt;/p&gt;
 3377. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is dit een typisch staaltje van inwoners negeren? De vertrouwensband tussen inwoners en gemeente is hiermee weer behoorlijk op de proef gesteld.&lt;/p&gt;
 3378. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Met dank aan fotograaf Marten Idema voor de foto.&lt;/em&gt;   &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3379. <category>Communicatie</category>
 3380. </item>
 3381. <item>
 3382. <title>Briefpost</title>
 3383. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Briefpost/565.html</link>
 3384. <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:27:00 GMT</pubDate>
 3385. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/207.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3386. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vorige week kreeg ik per goede oude briefpost bijgaande brief. Het bleek een dreigbrief specifiek gericht aan mij.&amp;nbsp;Als raadslid krijg je wel vaker bedreigingen maar meestal per mail en niet op naam. Deze keer dus wel.&lt;/p&gt;
 3387. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De tekst spreekt voor zich. De schoolkwestie, maar ook de keuzes van GroenLinks landelijk, bleken onrustige gevoelens los te maken bij de schrijver. Het zij zo.&lt;/p&gt;
 3388. &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/208.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;566&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3389. <category>volksvertegenwoordiger</category>
 3390. </item>
 3391. <item>
 3392. <title>Groepsdenken</title>
 3393. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Groepsdenken/564.html</link>
 3394. <pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:49:00 GMT</pubDate>
 3395. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/19.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3396. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het kader van &quot;10 jaar na 11 september&quot; had de Volkskrant een rapportage over de Edese wijk Veldhuizen. De wijk waar 10 jaar geleden Marokkaanse jongeren juichend over straat liepen. De burgemeester van Ede kon zich niet vinden in het artikel en reageerde per ingezonden brief. Een inwoner ging daar met weer een ingezonden brief tegenin. Dat was het sein voor een aantal raadsleden om via Twitter aan te geven dat ze de actie van de burgemeester zeer konden waarderen en dat de inwoner een heel verkeerd beeld van Ede weergaf. Bovendien &quot;&lt;em&gt;bewijst de inwoner er Ede geen goede dienst mee&lt;/em&gt;&quot;. Ja, als dat al zo is, is dat toch nog geen reden om niet te benoemen waar het om gaat.&lt;/p&gt;
 3397. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is hier niet sprake van het slecht kunnen omgaan met kritiek van in ieder geval een deel van de edese raad? En is zij zo in zichzelf gekeerd dat veel &quot;onder de paraplu&quot; wordt gehouden? Dat zou de vele stukken die onder geheimhouding worden aangeboden kunnen verklaren. Voorbeelden zijn:&lt;/p&gt;
 3398. &lt;ul&gt;
 3399. &lt;li&gt;
 3400. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Financi&amp;euml;le cijfers van de sociale werkvoorziening,&lt;/div&gt;
 3401. &lt;/li&gt;
 3402. &lt;li&gt;
 3403. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Inzicht financi&amp;euml;le ontwikkeling nieuwbouw project Veluwse poort,&lt;/div&gt;
 3404. &lt;/li&gt;
 3405. &lt;li&gt;
 3406. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Verbouwing raadzaal en&lt;/div&gt;
 3407. &lt;/li&gt;
 3408. &lt;li&gt;
 3409. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bijstellen duurzaamheidsambities in Kernhem&lt;/div&gt;
 3410. &lt;/li&gt;
 3411. &lt;/ul&gt;
 3412. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Omdat veel stukken vertrouwelijk zijn, kun je ze niet delen met deskundigen en de kennis hierover blijft dus binnen de raad. Maar voor een transparant bestuur en voor kwalitatief goede besluiten zou dat wel eens funest kunnen zijn. En natuurlijk kan niet alles openbaar. Een gemeente is ook een bedrijf en niet alle bedrijfsgegevens hoeven op straat te liggen. Dat kan schade toebrengen aan de onderhandelingspositie. Maar dat geldt maar voor een heel klein gedeelte van de informatie. En zelfs bij dat deel is werken met een embargo vaak al voldoende. Dus heroverweeg de geheimhouding.&lt;/p&gt;
 3413. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn fractie heeft deze week een poging gewaagd om de beslotenheid van de vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling op te heffen. We kregen de handen nog maar heel voorzichtig op elkaar.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3414. <category>Vertrouwelijkheid</category>
 3415. </item>
 3416. <item>
 3417. <title>Damage control</title>
 3418. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Damage-control/563.html</link>
 3419. <pubDate>Sat, 01 Oct 2011 23:04:00 GMT</pubDate>
 3420. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/206.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;573&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3421. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De commotie over 'de zuiderpoort' is een excellent voorbeeld van incidenten politiek. Er gebeurt wat en alle aandacht gaat daar naar toe. Dat is niet altijd even prettig zeker als je bezig bent om een andere indruk neer te zetten. In dat geval van Ede. Want dat is wat het gemeentebestuur toch met Edemarketing beoogd. Maar door onvoldoende 'damage control' heeft B&amp;amp;W het laten gebeuren dat Ede is neergezet als &quot;&lt;em&gt;conservatief dorpje waar racisten rondlopen&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
 3422. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En dat is jammer want in de kern zullen maar weinige het oneens zijn met de wens van het schoolbestuur van spreiding. En toch vallen we massaal over het bestuur. Dit komt omdat doel en middel door elkaar worden gehaald. In het doel kunnen we ons vinden maar het middel veroordelen we breed. Dat is een &lt;em&gt;'bestuurlijk misbaksel&lt;/em&gt;' dat zoals ik eerder scheef de leerlingen schoffeert, de werknemers passeert en de medezeggenschap frustreert. En dat gevoel wordt breed gedragen gezien de reacties in de landelijke pers, tot kamervragen en een advies van de minister toe.&lt;/p&gt;
 3423. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Zover had het niet hoeven te komen als B&amp;amp;W regie had genomen. Maar omdat er geen regie was zijn partijen afzonderlijk aan de haal gegaan met het probleem. Mijn partij door &lt;em&gt;'off the record'&lt;/em&gt; B&amp;amp;W te verzoeken om zich uit te spreken tegen de uitspraak, de PvdA door een open brief aan het bestuur te sturen en vervolgens schorsing van de voorzitter op te eisen. Hiermee gooide ze olie op het vuur. Het had iets van spierballen tonen omdat er iets moet gebeuren. Een vlekje wegwerken, of wellicht is het in dit verband beter om te spreken van een 'plasje' wegspoelen. Het lijkt allemaal daadkrachtig maar hiermee wordt het toewerken naar een oplossing wel heel erg moeilijk. Symptoombestrijding dus. Want voorzitter weg of niet, het probleem ligt er nog. En met een onderzoek? Dan zijn we weer maanden verder.&lt;/p&gt;
 3424. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een dergelijk probleem moeten afzonderlijke fracties ook niet proberen op te lossen. Dan krijg je verdeel en heers en onduidelijkheid. En dat leidt snel tot chaos. En dat hebben we kunnen zien met als dieptepunt de discussie hierover in de raad. Laat het dagelijks bestuur van de gemeente, B&amp;amp;W dus, dit oplossen. Dan kun je ook een lijn trekken. Geef hen opdracht om in gesprek te gaan met het schoolbestuur.&amp;nbsp;De insteek van het gesprek is om te achterhalen hoe het zo ver heeft kunnen komen:&lt;/p&gt;
 3425. &lt;ul&gt;
 3426. &lt;li&gt;
 3427. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Is dit bestuurlijk onvermogen en meent men dit serieus?&lt;/div&gt;
 3428. &lt;/li&gt;
 3429. &lt;li&gt;
 3430. &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Of is het gekozen middel een signaal dat men met de handen in het haar zit om de afspiegeling voor elkaar te krijgen.&lt;/div&gt;
 3431. &lt;/li&gt;
 3432. &lt;/ul&gt;
 3433. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In het eerste geval mag van mijn partij het hele bestuur direct opstappen wegens onbekwaamheid. Maar in het tweede geval ligt het toch anders. Dan zijn er nog wel andere wegen om tot een oplossing te komen. Daar heb je dus geen onderzoek voor nodig.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3434. <category>samenleving</category>
 3435. </item>
 3436. <item>
 3437. <title>Opmerkelijk</title>
 3438. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Opmerkelijk/562.html</link>
 3439. <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:46:00 GMT</pubDate>
 3440. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/112.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3441. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De uitspraak van het bestuur van Proominent, het overkoepelende orgaan van de openbare scholen, om het aantal allochtone leerlingen op de Zuiderpoort school terug te dringen is opmerkelijk. En niet alleen omdat hierdoor de leerlingen worden geschoffeerd, de leerkrachten worden gepasseerd en de medezeggenschapsraad wordt gefrustreerd. Daarnaast is de juridische houdbaarheid door het bestuur vooraf niet getoetst. Dit is bij elkaar zo’n groot bewijs van bestuurlijk onvermogen dat je haast aan een vooropgezet plan gaat denken. En dat het bestuur wellicht met opzet stof heeft willen doen opwaaien om bijvoorbeeld een statement te maken tegen de aanmeldingsvoorwaarden van de christelijke scholen.&lt;/p&gt;
 3442. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Opmerkelijk is ook de totale afwezigheid van het college van B&amp;W in Ede in deze kwestie. Door niet meteen krachtig stelling te nemen tegen de uitspraak heeft dit kunnen escaleren. Daardoor buitelden de over het algemeen in deze kwestie eensgezinde politieke partijen over elkaar heen, stortte de landelijk pers zich op de zaak, liet de Onderwijsinspectie van zich horen en werden zelfs Kamervragen gesteld. En als het even tegen zit domineert dit onderwerp ook de raadsvergadering van donderdag. B&amp;W had vooral geen regie en liep daardoor steeds achter de feiten aan. Het kon alleen nog maar reageren.&lt;/p&gt;
 3443. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;En zo moeilijk was het niet. Afgelopen vrijdag al heb ik aan B&amp;W gevraagd om, als dit werkelijk het beleid van het bestuur blijkt te zijn, hier het bestuur direct op aan te spreken. Ik moet het antwoord nog krijgen. Maar het is nog niet te laat. De gevoelens van de raad zijn duidelijk. Speel hier op in B&amp;W door nog voor de raadsvergadering een verklaring af te leggen waarin de uitspraak wordt veroordeeld en waarin wordt toegezegd dat er een “orenwas gesprek” met het bestuur zal plaatsvinden onder het motto “eens maar nooit weer”. Deze ochtend heb ik dit verzoek bij B&amp;W neergelegd.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3444. <category>samenleving</category>
 3445. </item>
 3446. <item>
 3447. <title>Vrijheid van onderwijs?</title>
 3448. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Vrijheid-van-onderwijs?/561.html</link>
 3449. <pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
 3450. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/63.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3451. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vandaag stond in &quot;de Gelderlander&quot; dat basisschool De Zuiderpoort een aantal leerlingen na de verplichte verhuizing in verband met een verbouwing niet meer terug wil laten komen. Het bestuur heeft besloten dat de school na de verbouwing wil beginnen met een percentage van maximaal één allochtone leerling op vier autochtone. Ouders zijn verbouwereerd: &quot;het voelt als een klap in het gezicht&quot; en het woord 'racisme' werd al door een van de ouders in de mond genomen. Een school hoort een afspiegeling te zijn van de wijk. En de wijk hoort gemêleerd te zijn. Voor dat laatste draagt de gemeente mede zorg. Een school kan niet eenzijdig gaan bepalen wie er wel en niet op school worden toegelaten zolang de leerlingen en ouders zich houden aan de geldende regels. En in het geval van de Zuiderpoort gaat het dus ook nog om leerlingen die al op de Zuiderpoort zitten.&lt;/p&gt;
 3452. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;We zullen aan de wethouder vragen wat er nu precies waar is aan het bericht. Als dit het beleid van de school blijkt te zijn, dient het schoolbestuur hier direct op te worden aangesproken. En als de school desondanks leerlingen gaat weigeren? Dan is het tijd voor een pittig gesprek tussen gemeentebestuur en schoolbestuur. En aan de ouders het advies om een klacht in te dienen bij het anti discriminatie bureau in Arnhem.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3453. <category>samenleving</category>
 3454. </item>
 3455. <item>
 3456. <title>Raadsonderzoek</title>
 3457. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Raadsonderzoek/560.html</link>
 3458. <pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:43:00 GMT</pubDate>
 3459. <description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/204.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Onlangs ontvingen de raadsfracties een brief waarin een mevrouw uit Bennekom vroeg om een raadsonderzoek over de gang van zaken bij de bouw&amp;nbsp;op het oud ziekenhuis terrein langs de A12 door Opella.&lt;/p&gt;
 3460. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een raadsonderzoek wordt niet vaak uitgevoerd en het is dan ook een zwaar middel. De laatste keer dat in Ede een dergelijk onderzoek is uitgevoerd, was vier jaar terug bij de Dikkenberg. In het raadsonderzoek zou het handelen van Opella bij de gebiedsontwikkeling langs de A12 en de verwevenheid van de gemeente Ede hierbij, onder de loep moeten worden genomen. Deze verwevenheid zou voor de gemeente volgens de mevrouw, een belemmering kunnen zijn voor een objectieve beoordeling.&lt;/p&gt;
 3461. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Als je je verdiept in het dossier, kun je de vraag enigszins begrijpen. Het lijkt er op alsof de gemeente het belang van Opella boven andere belangen stelt. Alle zienswijzen en bezwaren zijn aan de kant geschoven. Er moest vooral gebouwd kunnen worden. In de loop der tijd is men mevrouw als querulant gaan beschouwen waar &amp;ldquo;&lt;em&gt;toch niet mee te praten viel&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. De bezwaarschriftencommissie en de Rechtbank in Arnhem hebben mevrouw diverse keren in het gelijk gesteld, maar het college heeft zich daar gewoon niet veel van aangetrokken. Een greep uit het dossier:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3462. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3463. &lt;li&gt;Kapvergunning bomen langs A12 is tweemaal vernietigd door de rechtbank en in de derde procedure was het te laat omdat de bomen al gekapt waren,&lt;/li&gt;
 3464. &lt;li&gt;De bewuste bomen zijn in strijd met de Flora en Faunawet in het broedseizoen gekapt,&lt;/li&gt;
 3465. &lt;li&gt;Op het terrein zijn rond oude gebouwen diverse bomen zonder vergunning geveld,&lt;/li&gt;
 3466. &lt;li&gt;In plaats van te boren, zijn de heipalen voor het geluidsscherm de grond in geslagen, ook op 10 meter afstand van een monumentale boerderij,&lt;/li&gt;
 3467. &lt;li&gt;In de civiele procedure om de schade van het heien en andere werkzaamheden te verhalen verschuilen aannemers en gemeente zich achter elkaar,&lt;/li&gt;
 3468. &lt;li&gt;Voor de reeds gerealiseerde nieuwbouw ontbreekt een nadrukkelijke goedkeuring door de welstandscommissie.&lt;/li&gt;
 3469. &lt;/ul&gt;
 3470. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Jarenlang werd gesproken van een kwalitatief hoogstaande inrichting van de openbare ruimte. De realiteit is dat de bebouwing erg compact is, er weinig aandacht is voor de inrichting van de omgeving, de aanplant op het talud van de A12 als mislukt mag worden beschouwd, de fietsenstallingen in de voortuintjes wat armoedig aan doen en er niet half verdiept kan worden geparkeerd. Dat Opella zich hiermee onttrekt aan bepalingen van het voor hen opgestelde bestemmingsplan negeert het college.&lt;/p&gt;
 3471. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De werkzaamheden aan het in aanbouw zijnde 3e gebouw liggen overigens al een tijd stil. En in het laatste oude gebouw, dat niet voldoet aan de normen van fatsoenlijke huisvesting, zijn toch weer ouderen ondergebracht voor de duur van 3 jaar.&lt;/p&gt;
 3472. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Je zou voor minder het vertrouwen in de overheid opzeggen. Het zou daarom goed zijn als de gemeente Ede alle procedures stop zet en eerst eens echt oplossingsgericht met mevrouw in gesprek gaat. Eventueel met een mediator. Een raadsonderzoek kan daarna altijd nog.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3473. <category>ruimtelijke ontwikkeling</category>
 3474. </item>
 3475. <item>
 3476. <title>Geen gelopen race</title>
 3477. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Geen-gelopen-race/559.html</link>
 3478. <pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:22:00 GMT</pubDate>
 3479. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/203.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;278&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3480. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vorige week heeft de rechter in Arnhem zich &lt;a title=&quot;uitspraak reclamebelasting 31 augustus 2011&quot; href=&quot;http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&amp;amp;datum_tussen_tm=2011-09-06&amp;amp;rechtsgebieddisplay=Belasting&amp;amp;instantietype=Rechtbanken&amp;amp;instantie=Rechtbank%20Arnhem&amp;amp;searchtype=ljn&amp;amp;ljn=BR6729&amp;amp;u_ljn=BR6729&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;uitgesproken&lt;/a&gt; in een zaak die is aangespannen door een ondernemer over de opgelegde reclamebelasting 2009 in het centrum van Ede.&lt;/p&gt;
 3481. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De rechter is van oordeel dat de belastingaanslag moet worden vernietigd met als reden dat deze belasting niet aan iedere ondernemer is opgelegd. En dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de gemeente Ede omdat dit kan betekenen dat de gemeente er 682.500 euro bij inschiet. Ik kom op dit bedrag door het aantal ondernemers (350) te vermenigvuldigen met het bedrag van de aanslag (650 euro) en dit over de afgelopen 3 jaar. En hier komt dan ook de rente bij over de door de winkeliers ten onrechte betaalde belasting.&lt;/p&gt;
 3482. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mijn fractie vraagt zich af wat de (financi&amp;euml;le) gevolgen voor de gemeente Ede zijn van deze uitspraak. We hebben daarom de volgende vragen gesteld:&lt;/p&gt;
 3483. &lt;ol style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3484. &lt;li&gt;Wat is de hoogte van de ten onrechte opgelegde reclamebelasting 2009?&lt;/li&gt;
 3485. &lt;li&gt;Wat zijn de kosten om dit bedrag weer terug te betalen aan de ondernemers?&lt;/li&gt;
 3486. &lt;li&gt;Hoe wordt omgegaan met de aanslagen van 2010 en 2011?&lt;/li&gt;
 3487. &lt;li&gt;Wat zijn de (financi&amp;euml;le) gevolgen voor de Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) en de door haar geplande activiteiten?&lt;/li&gt;
 3488. &lt;li&gt;Het doel van de belastingheffing is &amp;ldquo;&lt;em&gt;het werken aan versterken van Ede&lt;/em&gt;&amp;rdquo; zoals blijkt uit uw beantwoording van onze raadsvragen over dit onderwerp van 9 november 2009. Welke gevolgen heeft de uitspraak voor het beleid met betrekking tot citymarketing?&lt;/li&gt;
 3489. &lt;li&gt;Waarom is de raad nog niet door u ingelicht over de uitspraak?&lt;/li&gt;
 3490. &lt;/ol&gt;
 3491. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Overigens verdwijnt het bedrag van de belasting niet in de gemeentekas maar wordt deze doorgesluisd naar de winkeliersvereniging. Zie mijn blog van &lt;a href=&quot;../blog-reageren/Belastend-bericht-over-reclamebelasting/473.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;11 november 2009&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
 3492. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De gemeente kan nog in hoger beroep gaan en hier is ook ruimte voor omdat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat de uitspraak geldt voor de betreffende ondernemer en niet voor alle ondernemers. De rechtbank verklaart de verordening namelijk niet onverbindend. Ook kan de gemeente alsnog de belasting bij alle ondernemers heffen zodat ze voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. Maar dan kan zij van die kant weer problemen verwachten. Kortom, het is nog geen gelopen race voor de ondernemers.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3493. <category>reclamebelasting</category>
 3494. </item>
 3495. <item>
 3496. <title>Het doek is gevallen (deel 2)</title>
 3497. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Het-doek-is-gevallen-(deel-2)/558.html</link>
 3498. <pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:55:00 GMT</pubDate>
 3499. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/73.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3500. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Begin deze week schreef ik een blog met de titel &quot;Het doek is gevallen&quot; over het vertrek van directeur Spiegelenberg bij Permar. Nu is ook wethouder Hullegie opgestapt en gebruik ik niet geheel toevallig dezelfde titel. Als reden geeft de wethouder persoonlijke omstandigheden aan, maar het zou me niet verbazen als de soap rond Permar een grote rol heeft gespeeld in haar besluit. Ik kom op deze gedachte omdat ik al in mei een bericht ontving waaruit bleek dat juist wethouder Hullegie al snel na haar aantreden en bij het overnemen van de portefeuille Permar, constateerde dat daar bestuurlijk veel mis is. Zij kreeg binnen het dagelijks bestuur echter onvoldoende voet aan de grond om maatregelen door te voeren. Dat heeft haar nu wellicht opgebroken en dat zou wel eens de echte reden kunnen zijn van haar vertrek. Het maakt wel benieuwd naar het rapport van de Transitium groep. Want het is voor mij niet de vraag dat bij Permar het een en ander niet goed is gegaan, het is wel de vraag vanaf wanneer dat al aan de gang is. Was dat ook al in de vorige raadsperiode? En zo ja, had het vorig bestuur hier niet alerter op moeten reageren? De politiek is een keiharde confrontatie met jezelf, maar om goed te functioneren heb je ook de steun van anderen nodig.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3501. <category>Permar</category>
 3502. </item>
 3503. <item>
 3504. <title>Het doek is gevallen</title>
 3505. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Het-doek-is-gevallen/557.html</link>
 3506. <pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:07:00 GMT</pubDate>
 3507. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/202.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;264&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3508. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het doek is toch gevallen. Directeur Spiegelenberg van Permar is vandaag opgestapt. In een persbericht worden door het bestuur als redenen aangedragen de bezuinigingen van het Rijk en de invoering van de wet &amp;ldquo;werken naar vermogen&amp;rdquo;. Precies dezelfde redenen die werden genoemd om begin dit jaar het onverwachte vertrek van Spiegelenberg als lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Staten verkiezingen te verklaren. Maar toen om juist te kiezen voor Permar. Achteraf bleek zijn vertrek als lijsttrekker een wat minder vrijwillig karakter te hebben en was een discriminerende uitspraak over Turken en Marokkanen in besloten kring gedaan, de ware reden om terug te treden.&lt;/p&gt;
 3509. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De timing van het&amp;nbsp;&amp;nbsp;vertrek vandaag is opmerkelijk omdat in hetzelfde bericht waar het bestuur het vertrek van Spiegelenberg aankondigt en de waardering voor zijn werk in de afgelopen 7 jaar uitspreekt, ook staat dat de halfjaar cijfers van Permar tegenvallen en de resultaten van het verdiepende onderzoek van de Transitium groep naar de interne cultuur, de financi&amp;euml;n en de toekomst van Permar, bekend zijn (zie&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;../blog/juni/2011/0.html&quot;&gt;http://www.ericleltz.nl/blog/juni/2011/0.html&lt;/a&gt;&amp;nbsp;). Dat roept op zijn minst toch weer vragen op. Voor zowel de goed als de slecht verstaander is 1+1 dan al snel 2.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3510. <category>Permar</category>
 3511. </item>
 3512. <item>
 3513. <title>Ruimte voor stadslandbouw</title>
 3514. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Ruimte-voor-stadslandbouw/556.html</link>
 3515. <pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:26:00 GMT</pubDate>
 3516. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/201.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3517. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Een zelfpluktuin hier, een moestuin daar. Wat zou het mooi zijn als dat aanwezig was in Ede. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’. En ook in Ede is hier ruimte voor.&lt;/p&gt;
 3518. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Stadslandbouw is de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes in en rond de stad voor consumptie door bewoners. Stadslandbouw kan bestaan uit bijvoorbeeld eetbaar groen in de stad, plukfruit in parken en bij scholen. Ook het aanleggen van tuinen op braakliggende grond en het in contact brengen van inwoners met boeren vallen er onder.  Almere, Culemborg, Eindhoven, Meppel en zelfs een dichtbevolkte stad als Amsterdam gingen Ede hierin al voor. En daar kunnen we van leren. In Almere wordt landbouw bedreven op gronden waar volgens de plannen uiteindelijk op gebouwd gaat worden, in Culemborg is de stadsboerderij Caetshage aangelegd, in Eindhoven zijn drie stadspoorten aangebracht als verbinding tussen platteland en stad, in Meppel is veel aandacht voor beleefboerderijen en in Amsterdam vinden onder de paraplu van &quot;farming the city&quot; veel initiatieven plaats.&lt;/p&gt;
 3519. &lt;p&gt;In Ede kunnen we denken aan:&lt;/p&gt;
 3520. &lt;ul&gt;
 3521. &lt;li&gt;Pluktuinen met fruitbomen speciaal voor mensen die een abonnement nemen en zelf komen oogsten zoals bij de nieuwe Ronde in Wageningen,&lt;/li&gt;
 3522. &lt;li&gt;Educatietuinen, eventueel in combinatie met speelveldjes, voor scholen,&lt;br /&gt;vrije zones met veel natuurlijke bessenstruiken voor iedereen om jam,  sap en wijn te maken,&lt;/li&gt;
 3523. &lt;li&gt;Buiten de bebouwde kom laagdrempelige recreatieterreinen zoals langs de weg naar Otterlo,&lt;/li&gt;
 3524. &lt;li&gt;Plaatsen aan de rand van het bos waar trapveldjes zijn. Een paar banken, tafels en een plek om te barbecueën is al voldoende,&lt;/li&gt;
 3525. &lt;li&gt;Groenstroken bij woningen in beheer geven van omwonenden.&lt;/li&gt;
 3526. &lt;/ul&gt;
 3527. &lt;p&gt;Hiermee bereik je dat:&lt;/p&gt;
 3528. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3529. &lt;li&gt;Inwoners meer betrokken worden bij het groenonderhoud,&lt;/li&gt;
 3530. &lt;li&gt;Braakliggende terreinen, waar de plannen vanwege de crisis stil liggen, een tijdelijke groene bestemming krijgen,&lt;/li&gt;
 3531. &lt;li&gt;Inwoners dichter bij de oorsprong van voedsel komen,&lt;/li&gt;
 3532. &lt;li&gt;Er een verbinding wordt gelegd tussen stad en platteland.&lt;/li&gt;
 3533. &lt;/ul&gt;
 3534. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het zorgt bovendien voor gezelligheid en sociale contacten en het is een middel om de opwarming in steden door klimaatverandering te verminderen.&lt;/p&gt;
 3535. &lt;p&gt;De gemeente Ede hoeft dit niet alleen te doen. Natuurlijke partners kan zij vinden in:&lt;/p&gt;
 3536. &lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 3537. &lt;li&gt;Vereniging van volkstuinders&lt;/li&gt;
 3538. &lt;li&gt;Groenhorst College&lt;/li&gt;
 3539. &lt;li&gt;Stichting milieu werkgroepen Ede&lt;/li&gt;
 3540. &lt;li&gt;Permar&lt;/li&gt;
 3541. &lt;/ul&gt;
 3542. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Iets waar zeker ook kansen liggen is samenwerking met de allochtone verenigingen. Allochtonen zijn nu al goed vertegenwoordigd als volkstuin bezitter. Er kan ook gewerkt worden met medewerkers van Permar voor bijvoorbeeld het groot onderhoud en er kunnen stageplekken voor bijvoorbeeld het Groenhorst college worden gecreëerd. Op deze wijze kan het “low-budget” worden gehouden. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kortom een pleidooi om stadslandbouw een plaats te geven in het groenbeleid van de gemeente Ede.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3543. <category>Stadslandbouw</category>
 3544. </item>
 3545. <item>
 3546. <title>De regionale brandweer</title>
 3547. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-regionale-brandweer/555.html</link>
 3548. <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:29:00 GMT</pubDate>
 3549. <description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img title=&quot;brandweer&quot; src=&quot;../blogimage/198.jpg&quot; alt=&quot;Eric Leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3550. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Langzaam maar zeker gaat de brandweer regionaliseren. Want regionalisering, dus schaalvergroting, maakt dat er beter kan worden gewerkt. Maar 'groter' is niet altijd 'beter' En dan nog, wat is 'beter'? In de bestuurskamer wordt hier anders over gedacht dan op de werkvloer. En waar 'groter' gemakkelijk te meten is, is 'beter' dit niet. En dus is er voer voor discussie. In de ogen van de bestuurders is 'beter' niet alleen meer efficiency maar ook 'goedkoper' en wie kan hier nou op tegen zijn? Weinig mensen, als het maar niet gepaard gaat met verlies van kwaliteit. En daar zit een probleem. Want door de regionalisatie is het steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen. Vrijwilligers voelen zich verbonden met de brandweer maar ook met hun eigen stad of dorp. En dus zijn voor het blussen van een brand in een vreemde stad minder vrijwilligers te vinden. Mede omdat er hoge eisen worden gesteld aan de bereikbaarheid. En hoe gek het ook klinkt in deze tijd, het zijn wel de vrijwilligers waarop de brandweer drijft. Vrijwilligers maken de organisatie.&lt;/p&gt;
 3551. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bij een regionalisering en professionalisering van de brandweer zal wellicht ook meer met vaste krachten moeten worden gewerkt. Maar ja, daar hangt dan wel een ander prijskaartje aan. In Almere heeft men hier iets op gevonden. Men werft vrijwilligers uit het hele land die dan een korte tijd 24 op 24 uur beschikbaar zijn. En het schijnt daar nog te werken ook. Maar voor hoe lang?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3552. <category>samenleving</category>
 3553. </item>
 3554. <item>
 3555. <title>Motie van treurnis</title>
 3556. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Motie-van-treurnis/554.html</link>
 3557. <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:33:00 GMT</pubDate>
 3558. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/197.jpg&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;355&quot; height=&quot;512&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3559. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering een motie van treurnis ingediend tegen wethouder Hullegie. Met deze motie geeft de gemeenteraad aan dat zij de gebrekkige informatievoorziening over de penibele situatie bij Permar betreurt. &lt;br /&gt;Een motie van treurnis komt niet zo vaak voor in de Edese politiek. De motie haalde het uiteindelijk niet maar opvallend was wel dat de wethouder weinig steun kreeg in de raad, ook van de fracties die niet hebben ingestemd. Zij gaven in hun toelichting aan niet tevreden te zijn maar een motie van treurnis nog een brug te ver te vinden. Is dit zeker voor Edese begrippen al opvallend omdat het college meestal de rijen gesloten houdt, nog opvallender was dat in de wandelgangen er helemaal geen steun was voor de wethouder en men haar liet vallen.&lt;/p&gt;
 3560. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het zou&amp;nbsp;mij niet verbazen als er deze zomer een stevig coaching traject voor de wethouder in petto ligt. Als dan in het najaar geen zichtbare verbetering is opgetreden,&amp;nbsp;wordt ingegrepen. Het college staat al onder spanning door de kille relatie tussen PvdA en VVD over verschil van inzicht over sociale woningbouw en het belang van een woonvisie bij het grondbeleid. Dat kan nog redelijk onder de pet worden gehouden maar dit kan zij er dan niet bij hebben. Het college doet er verstandig aan om snel orde op zaken te stellen bij Permar omdat dit anders als een molensteen om haar nek blijft hangen. Er wordt nu ook een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de interne cultuur, de financi&amp;euml;n en de toekomst van Permar. Dit ondermeer naar aanleiding van de anonieme brief eerder dit jaar.&lt;/p&gt;
 3561. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dit onderzoek wordt&amp;nbsp;uitgevoerd door de &lt;a title=&quot;transitiumgroep&quot; href=&quot;http://www.transitiumgroep.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Transitium Groep&lt;/a&gt;. Hier is oud CDA wethouder van Soest als partner aan verbonden. De commissaris van het dagelijks bestuur van Permar, van den Brandt, is overigens ook voorzitter van de plaatselijke CDA afdeling en de directeur van Permar, Spiegelenberg, &amp;nbsp;was PvdA wethouder toen van Soest ook wethouder was. Dit &quot;old boys netwerk&quot; zou wethouder Hullegie wel eens kunnen gaan opbreken omdat de bevindingen uit het onderzoek mogelijk niet als objectief worden gezien.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3562. <category>Permar</category>
 3563. </item>
 3564. <item>
 3565. <title>Een papieren werkelijkheid</title>
 3566. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-papieren-werkelijkheid/553.html</link>
 3567. <pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:13:00 GMT</pubDate>
 3568. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/196.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3569. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Eind deze maand bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota. Een dergelijke nota dient zoals de naam al aangeeft &amp;lsquo;perspectief&amp;rsquo; te bieden. Zicht op waar Ede op termijn wil staan en wat wenselijk, haalbaar en betaalbaar is. Op dat gebied schiet deze perspectiefnota te kort. Voor GroenLinks/PE zijn de sociale en groene elementen van onze samenleving belangrijk. Deze twee gaan goed samen zoals beschreven in onze notitie &quot;Groen werkt&quot;. Het past niet in dat beeld om de sociale woningbouw te verminderen en de duurdere woningen voorrang te geven. Het past ook niet om alle ruimte te geven aan de bouw van kantoren. Natuurlijk, als de economie mee zit komt hier geld vandaan waar we mooie dingen van kunnen doen. Maar de economie zit niet mee. Op papier cre&amp;euml;er je dan wel inkomsten maar het is zeer de vraag of dit ooit werkelijkheid wordt. Als je niet oppast, bouw je voor leegstand en dan ben je nog verder van huis. Hiermee cre&amp;euml;er je een papieren werkelijkheid waarmee de echte risico&amp;rsquo;s van&lt;/p&gt;
 3570. &lt;ul&gt;
 3571. &lt;li&gt;een project als de Veluwse poort,&lt;/li&gt;
 3572. &lt;li&gt;van het gebrek aan betaalbare woningen en&lt;/li&gt;
 3573. &lt;li&gt;van de afbraak van de sociale sector door dit kabinet,&lt;/li&gt;
 3574. &lt;/ul&gt;
 3575. &lt;p&gt;niet kunnen worden opvangen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3576. <category>begroting</category>
 3577. </item>
 3578. <item>
 3579. <title>Een feestje in de Achterhoek</title>
 3580. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-feestje-in-de-Achterhoek/552.html</link>
 3581. <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:16:00 GMT</pubDate>
 3582. <description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;eric leltz&quot; src=&quot;../blogimage/195.JPG&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3583. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Vandaag start in de Achterhoek het VNG congres. Het jaarlijkse feestje voor lokale bestuurders onder de paraplu van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit keer zit er echter een angel in het programma. Er moet worden gestemd over het bestuursakkoord, de afspraken tussen het kabinet over de uit te voeren taken en het geld dat hierbij hoort. De meningen over dit akkoord zijn verdeeld maar de tendens is toch dat de meeste gemeenten niet akkoord gaan met de door hun koepel, de VNG, gemaakte afspraken. Het gaat dan niet zozeer over de uit te voeren taken want dit past wel bij de door veel gemeente gewenste decentralisatie. Het gaat wel over het geld dat bij deze decentralisatie wordt geleverd. Gemeenten zien de afspraken als bezuinigingen want waarom zouden de gemeenten de activiteiten die eerst door de overheid werden gefinancierd met minder geld moeten uitvoeren?&lt;/p&gt;
 3584. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afgelopen donderdag stemde de Edese raad over het akkoord. De raad stemde voor! Het was dan weliswaar niet meer het oorspronkelijke akkoord maar een vlak voor de vergadering door de VNG aangedragen variant. In deze variant was het hoofdstuk dat het meeste irritatie opriep, namelijk de taken en financiering van de sociale sector, weggehaald. Niet om later opnieuw over te onderhandelen maar om terug te geven aan het kabinet. Zij kunnen hier dan zelf over besluiten. De VNG stuurt zichzelf dus weg van de onderhandelingstafel en geeft de sociale paragraaf uit handen. En dan te bedenken dat de VNG en het kabinet de afgelopen weken telkens herhaalden dat het akkoord een geheel is waar je geen onderdelen uit kunt halen. Het was in de termen van de VNG &lt;em&gt;'stikken of slikken&lt;/em&gt;' of zoals het kabinet zei '&lt;em&gt;je kunt niet vrij shoppen in het akkoord'&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;
 3585. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het werd dan ook een potsierlijke vertoning in de raad want er werd wel net gedaan alsof we konden stemmen over een nieuw akkoord maar waar stemden we eigenlijk over? In een akkoord gaat het er om dat beide partijen akkoord zijn. Anders kun je niet spreken over een akkoord. Als nu eenzijdig, dus door een partij, een onderdeel er uit wordt gehaald, heb je geen akkoord. En dat bleek ook snel na de vergadering toen de reactie van het kabinet kwam. Klip en klaar bleven zij bij 'alles of niets'.&lt;/p&gt;
 3586. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het zal vandaag nog wel even donderden daar in de Achterhoek.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3587. <category>bestuursakkoord</category>
 3588. </item>
 3589. <item>
 3590. <title>Moet je dit willen?</title>
 3591. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Moet-je-dit-willen?/551.html</link>
 3592. <pubDate>Fri, 27 May 2011 09:39:00 GMT</pubDate>
 3593. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;http://www.youtube.com/embed/McGtRmozU50&quot; frameborder=&quot;0&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;
 3594. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Moet je dit willen? Dat dacht ik toen ik laatst in het mooie Edese buitengebied liep en zag wat er terecht is gekomen van de bouw van de stallen voor drie kalvermesterijen met in totaal 4500 kalveren. Vorig jaar heeft de edese raad&amp;nbsp; hier een positief besluit over genomen. Mijn fractie was tegen de bouw met als argument dat het allemaal te massaal is. Niet alleen uit oogpunt van dierenwelzijn maar ook vanwege de druk op de omgeving. Drie kalvermesterijen naast elkaar vormen samen een klein bedrijventerrein. En zo ziet het er dus ook uit. De stallen overheersen de omgeving. Voor al die dieren moet ook veevoer worden aangeleverd en de dieren moeten ook worden afgevoerd. Daar zijn de wegen dus helemaal niet op berekend. Maar toegegeven, de&amp;nbsp;voorstemmers van toen hebben helemaal gelijk. Dit mag gewoon in een &lt;a href=&quot;http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/7/875.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;landbouw ontwikkelings gebied (LOG)&lt;/a&gt;, formeel, juridisch en wettelijk.&lt;/p&gt;
 3595. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;In de discussie over de bouw van megastallen&amp;nbsp;fronsen enkelen nog de wenkbrauwen. Over afzonderlijke stallen wordt niet gesproken. Maar vormen&amp;nbsp;drie stallen naast elkaar eigenlijk ook niet een megastal? Het effect op de omgeving is niet veel anders. En&amp;nbsp;als ik nu voor de stallen sta, komt bij mij toch de vraag boven &quot;moet alles wat mag ook worden uitgevoerd?&quot;.&lt;/p&gt;
 3596. &lt;p&gt;Zie ook in &lt;a href=&quot;http://www.edestad.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Uitstraling-kalvermesterijen-is.714932.news&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Edestad&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3597. <category>aanbesteding</category>
 3598. </item>
 3599. <item>
 3600. <title>Het geheel vernieuwde landgoed</title>
 3601. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Het-geheel-vernieuwde-landgoed/550.html</link>
 3602. <pubDate>Wed, 25 May 2011 10:15:00 GMT</pubDate>
 3603. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/194.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;275&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3604. &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3605. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gisteren kreeg de raad een opvallende brief van het college. In zeer wollige taal werd beschreven dat de klacht van de Europese commissie over de aanbesteding van het nieuwe landgoed zou zijn geseponeerd. Hiermee geeft het college een draai aan de werkelijkheid. Dit zit tegen misleiding aan.&lt;/p&gt;
 3606. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Geseponeerd wil zeggen dat de klacht van tafel is. Tot zover klopt het verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat alles door kan gaan en de gemeente achteraf toch nog in het gelijk is gesteld. Daar is bij het Nieuwe Landgoed geen sprake van. De klacht is van de baan, niet omdat de gemeente Ede in het gelijk is gesteld maar omdat de gemeente Ede bakzeil heeft gehaald en alle verplichtingen inzake de bouw van woningen en de bouw van het centrum met commerci&amp;euml;le en sociale functies en de sporthal uit het contract heeft verwijderd. Het herziene contract heeft alleen nog maar betrekking op de verkoop van grond! Het contract is dus helemaal uitgekleed en daarom is er geen reden meer voor de Europese Commissie om de procedure door te zetten.&lt;/p&gt;
 3607. &lt;p&gt;Het &lt;a title=&quot;persbericht europese commissie&quot; href=&quot;http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/600&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=NL&amp;amp;guiLanguage=en&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;persbericht&lt;/a&gt; van de Europese Commissie is duidelijk:&lt;/p&gt;
 3608. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Naar aanleiding van het met redenen omkleed advies van de Commissie hebben de Nederlandse autoriteiten besloten de contracten met betrekking tot de bouw van de sporthal en de aanleg van de parkeerplaatsen te annuleren. Ook de verplichtingen inzake de bouw van de woningen en het centrum met commerci&amp;euml;le en sociale functies zijn uit het contract verwijderd. Het herziene contract heeft daardoor nu nog alleen betrekking op de verkoop van grond en niet op werken.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3609. &lt;p&gt;En het ministerie van VROM doet er op haar &lt;a title=&quot;site ministerie VROM&quot; href=&quot;http://www.vromtotaal.nl/nieuws/2011/mei/nederland-belooft-zich-aan-eu-regels-te-houden.9241.lynkx?tid=375&amp;amp;stid=0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;site&lt;/a&gt; nog een schepje bovenop en spreekt van een &amp;lsquo;knieval&amp;rsquo;:&lt;/p&gt;
 3610. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&quot;Deze knieval&amp;nbsp;voor de Europese Commissie&amp;nbsp;laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is dat gemeenten bijzonder zorgvuldig te werk gaan bij de inrichting van&amp;nbsp;hun contracten bij gebiedsontwikkeling.&quot;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3611. &lt;p&gt;En zo gaat het verder:&lt;/p&gt;
 3612. &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&quot;De combinatie van een realisatieplicht en het publiekrecht overstijgende eisen kan vaak maar beter vermeden worden. De gemeente Ede zal zich hier inmiddels goed van doordrongen zijn,&amp;nbsp;want&amp;nbsp;recentelijk was&amp;nbsp;dit eigenlijk al&amp;nbsp;bevestigd door&amp;nbsp;het Hof Arnhem in de uitspraak van&amp;nbsp;26 april 2011&amp;nbsp;over&amp;nbsp;de ontwikkeling van&amp;nbsp;het&amp;nbsp;Edese project 'Nova Gelriae.'&quot;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3613. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hierdoor is de kans groot dat ook de mooie vooruitzichten van het Nieuwe Landgoed van de baan zijn. Door omstandigheden gedwongen, negeert het college het raadsbesluit uit 2005 over de invulling van het Nieuwe Landgoed. De vraag is nu wat er terecht komt van het Nieuwe Landgoed. Komen alle bezwaren die in 2005 werden aangedragen als &lt;em&gt;niet&lt;/em&gt; zou worden ingestemd met het raadsvoorstel nu over ons?&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3614. &lt;ul&gt;
 3615. &lt;li&gt;De basis voor de ontwikkeling van het plan voor het Nieuwe Landgoed was het maken van een ruimtelijk en functionele verbinding van de wijken Kernhem en Veldhuizen A. Indien het plan niet doorgaat wordt deze belangrijke kwaliteit niet bereikt.&lt;/li&gt;
 3616. &lt;li&gt;Daarnaast ontstaat er, als ervoor wordt gekozen het plan voor Het Nieuwe Landgoed niet door te laten gaan, een cumulatie van financi&amp;euml;le consequenties voor de gemeente.&lt;/li&gt;
 3617. &lt;li&gt;Bij het niet doorgaan van de plannen van het Nieuwe Landgoed zullen er voorzieningen in Kernhem moeten worden gerealiseerd. Dit zal leiden tot een afname van het aantal realiseerbare woningen. En zal ten opzichte van de huidige exploitatie Kernhem een verlies worden geleden.&lt;/li&gt;
 3618. &lt;li&gt;De Lindenhorst zal bij het niet doorgaan van het voorzieningencluster blijven staan en is er dus geen plaats voor herontwikkeld voor woningbouw.&lt;/li&gt;
 3619. &lt;li&gt;De gemeente zal extra kosten moeten maken voor het opwaarderen of vernieuwen van het verouderde buurtcentrum Veldhuizen en mogelijk andere welzijnsvoorzieningen, waaronder voorzieningen voor een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.&lt;/li&gt;
 3620. &lt;li&gt;Zonder de sporthal in het voorzieningencluster zullen voor de scholen in Kernhem drie gymzalen moeten worden gebouwd.&lt;/li&gt;
 3621. &lt;li&gt;Bij het niet doorgaan van het voorzieningencluster vervallen vrijwel alle toegezegde subsidies van de Provincie.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
 3622. &lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3623. <category>het nieuwe landgoed</category>
 3624. </item>
 3625. <item>
 3626. <title>Tweede leven voor masterscreen </title>
 3627. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Tweede-leven-voor-masterscreen-/549.html</link>
 3628. <pubDate>Tue, 10 May 2011 13:03:00 GMT</pubDate>
 3629. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/193.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;masterscreen&quot; title=&quot;masterscreen&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3630. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Het masterscreen aan de Parkweg staat al ruim een jaar op zwart. In het verleden heeft mijn fractie samen met Marcel van Dalen, destijds fractievoorzitter van D66, vaak vragen gesteld over de kosten en opbrengsten van het scherm. Ook recent heb ik daar weer vragen over gesteld. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het scherm is uitgedraaid op een fiasco. Dat mag toch niet waar zijn! En dan komt het ondernemende in ons boven water. Er valt dus nog wel iets te doen met het scherm. Om die reden hebben wij het college gevraagd tegen welke prijs en onder welke voorwaarden wij het scherm kunnen kopen. Hierbij de brief die vandaag naar B&amp;amp;W is gestuurd.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3631. &lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Hierbij een filmimpressie van de omgeving van het masterscreen:&lt;/p&gt;
 3632. &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;object width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/BZrfeu0yblM?fs=1&amp;amp;hl=nl_NL&amp;amp;rel=0&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/BZrfeu0yblM?fs=1&amp;amp;hl=nl_NL&amp;amp;rel=0&quot; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;
 3633. &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3634. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Aan het college van burgemeester en wethouders van Ede&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3635. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Onderwerp: verkoop masterscreen Parkweg te Ede&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3636. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Ede, 10 mei 2011&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3637. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Geacht college,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3638. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Op 29 april 2011 heeft u aan de heer E. Leltz, door middel van een e-mailbericht, meegedeeld dat de jaarlijkse rentekosten met betrekking tot de mogelijke verkoopwaarde van het masterscreen aan de Parkweg te Ede circa &amp;euro; 500,-- bedragen.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3639. &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Gezien bovenstaande delen wij u mee dat wij ge&amp;iuml;nteresseerd zijn in de aankoop van het masterscreen. Gaarne ontvangen we van u een aanbod over de verkoopvoorwaarden van het masterscreen waarin ook opgenomen het verkoopbedrag.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3640. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Bij voorbaat danken wij u vriendelijk voor uw spoedige reactie.&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3641. &lt;p&gt;&lt;em&gt;Met vriendelijke groet,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3642. &lt;p&gt;&lt;em&gt;E. Leltz&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3643. &lt;p&gt;&lt;em&gt;M.W.H. van Dalen&lt;/em&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3644. <category>masterscreen</category>
 3645. </item>
 3646. <item>
 3647. <title>Autorally nabij Natura2000 gebied</title>
 3648. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Autorally-nabij-Natura2000-gebied/548.html</link>
 3649. <pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:50:00 GMT</pubDate>
 3650. <description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3651. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3652. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;
 3653. &lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0&quot;&gt;
 3654. &lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/nLZjZeNzbeY&quot; /&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/nLZjZeNzbeY&quot;&gt;&lt;/embed&gt;
 3655. &lt;/object&gt;
 3656. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3657. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3658. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Op 9 april 2011 was er een autorally op de kazerneterreinen. Ik las er woensdag over en ben maar meteen gaan informeren of er wel een vergunning is verleend. Per slot van rekening grenst het kazerneterrein aan een Natura2000 gebied en zitten we midden in het broedseizoen. Bovendien leert mijn ervaring met bijvoorbeeld circussen, dat er meestal wel een vergunning is maar dat hier het een en ander aan schort. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3659. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het bleek dat er op &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;7 december 2010 een aanvraag is ingediend om de rally te houden. De voorlopige vergunning is op 7 april 2011&amp;nbsp;verleend. Naar aanleiding van de zin &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3660. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3661. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-field-code: ' FILLIN   * MERGEFORMAT ';&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-bidi-font-weight: bold;&quot;&gt;De gemeente Ede gaat er vanuit dat u uw evenement getoetst heeft aan de huidige natuurwetgeving en dat u, indien noodzakelijk, op basis van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet beschikt over een vergunning van de Provincie en/of een ontheffing van het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3662. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -21.3pt; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 57.8pt 100.35pt 142.9pt 185.45pt 228.0pt 270.5pt 313.05pt 355.6pt 398.15pt 440.7pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3663. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;a name=&quot;bStart&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name=&quot;bDMText&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name=&quot;bSlotForm&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name=&quot;bAfzender&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;uit de voorlopige vergunning,&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;heb ik bij de provincie gevraagd of er een natuurtoets heeft plaatsgevonden. Ik kreeg als antwoord:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3664. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3665. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Ik kan u meedelen dat er met de provincie geen contact is geweest over dit evenement.&amp;nbsp;Een specifieke natuurtoets voor dit evenement, op deze locatie en op dit tijdstip is niet uitgevoerd. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3666. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het evenement kan mogelijk door geluid verstoring geven aan broedvogels. De rally kan externe effecten hebben op het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe door geluidsbelasting. De rally vindt plaats in een gevoelige periode (broedseizoen) zodat negatieve effecten op voor geluid gevoelige soorten niet zijn uit te sluiten. Van de soorten die op grond van de status als Natura 2000-gebied beschermd zijn, zijn onder andere Zwarte specht, Tapuit, Wespendief, Grauwe Klauwier, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit gevoelig voor geluid. &amp;nbsp;Ten aanzien van verstoring geldt een vergunningplicht indient significante effecten als gevolg van de verstoring niet zijn uit te sluiten. Een vergunning kan alleen worden verleend indien significante effecten kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende maatregelen.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3667. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Op grond van de nu voorliggende gegevens kunnen wij niet beoordelen of significante effecten zijn uit te sluiten. De initiatiefnemer dient middels een voortoets te onderzoeken of de negatieve effecten significant zijn. Deze voortoets is in dit korte tijdsbestek echter niet meer uit te voeren.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3668. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3669. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Echter zo gaat de provincie verder&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3670. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3671. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Gezien de beperkte duur van het evenement en het eenmalige karakter zullen de effecten niet dermate zijn dat handhavend optreden in dit stadium gerechtvaardigd is. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3672. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3673. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Ik&amp;nbsp;begreep&amp;nbsp;van de provincie dat&amp;nbsp;de aanvrager de natuurtoets had moeten laten uitvoeren en&amp;nbsp;dat de gemeente dit had moeten controleren. De resultaten van deze natuurtoets kunnen&amp;nbsp;dan&amp;nbsp;bepalend&amp;nbsp;zijn voor het al of niet toekennen van de vergunning. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3674. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De gemeente Ede, die een van de grootste stukken Natura2000 gebieden heeft, weet kennelijk niet dat er eerst een natuurtoets moet worden uitgevoerd en dat men hierop moet controleren. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3675. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3676. <category>natura2000</category>
 3677. </item>
 3678. <item>
 3679. <title>Spelregels</title>
 3680. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Spelregels/547.html</link>
 3681. <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:45:00 GMT</pubDate>
 3682. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/192.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; title=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;267&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3683. &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De gemeenteraad van Ede heeft deze week besloten om ziekenhuis Gelderse Vallei een lening toe te kennen. Ruim een jaar geleden schreef ik hier al over toen een lening werd verstrekt aan Cinemec. Het is en blijft nog steeds actueel omdat de spelregels ontbreken. Waren die er wel dan weten ondernemers, instellingen en wellicht inwoners of ze ook in aanmerking komen voor een lening. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3684. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Mijn fractie onderkent het belang van het ziekenhuis voor de inwoners van Ede, voor Food valley en voor de uitstraling van Ede zoals we destijds ook het belang van Cinemec onderkenden. Ik schreef daar destijds (februari 2010) het volgende over:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3685. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3686. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De ondernemer loopt heel ver voor de muziek uit en steekt daarbij meer dan zijn nek uit. Alle hulde voor deze ondernemingszin. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;M&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;aar ondernemen betekent ook risico&amp;rsquo;s nemen en dat je dus wel eens kunt uitglijden. Er is op dit moment kennelijk onvoldoende vraag naar wat hij wil of naar de wijze waarop hij dit invult. Om die reden is m&lt;/span&gt;ijn partij erg terughoudend bij de rol van &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;bank van lening&lt;/em&gt;&amp;rdquo; van de gemeente, zeker als je ook nog denkt aan de bezuinigingen die ons te wachten staan. En a&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;ls je de rol van bank op je neemt, dan moet er wel een goede reden voor zijn, bi&lt;/span&gt;jvoorbeeld een zeer ernstige daling van de werkgelegenheid. Daarnaast moeten de spelregels duidelijk zijn zodat je goed kunt uitleggen waarom je de ene organisatie wel helpt en de andere niet. Want wat als morgen een andere ondernemer op de stoep staat? Of niet een ondernemer maar een&amp;nbsp;maatschappelijke instelling? Bij de ondernemer kun je nog zeggen &quot;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;je hebt een mooie droom maar de markt vraagt er onvoldoende naar&lt;/em&gt;&quot;. Dat kun je bij bijvoorbeeld een bibliotheek of museum al veel minder hard zeggen. Heb je de spelregels onvoldoende duidelijk geformuleerd dan gaan emotionele argumenten al snel de boventoon voeren. En dat gebeurde dus ook in de raadsvergadering: &amp;ldquo;het is &lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;van groot publiek belang&lt;/em&gt;&amp;rdquo; en &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;het is belangrijk voor de uitstraling van Ede&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Natuurlijk kwam ook het woord &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;citymarketing&lt;/em&gt;&amp;rdquo; weer langs.&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3687. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-style: normal; font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3688. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-style: normal; font-family: &quot;&gt;Bij een ziekenhuis speelt zeker een maatschappelijk belang. Maar dat kan niet betekenen dat er zondermeer geld wordt overgemaakt. En dan heb ik het nog niet gehad of dit wellicht staatssteun is.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 3689. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-style: normal; font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3690. <category>integriteit</category>
 3691. </item>
 3692. <item>
 3693. <title>Flinterdunne beloftes</title>
 3694. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Flinterdunne-beloftes/546.html</link>
 3695. <pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:24:00 GMT</pubDate>
 3696. <description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3697. &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3698. &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/191.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; title=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;268&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3699. &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Onlangs presenteerde het college van Ede haar plannen met het kazerneterrein. Het terrein wordt verdeeld in 4 stukken: een deel met duurdere woningen, een deel voor zorgvoorzieningen, een deel voor kunst en cultuur en een deel voor commerci&amp;euml;le functies. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3700. &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Opmerkelijk is dat met de bouw van duurdere woningen de afspraak om bij bouwprojecten 30% sociale woningen te bouwen in de prullenbak wordt gegooid. Met dit besluit loopt het college niet alleen vooruit op de nog te maken woonvisie, ze opereert ook in strijd met haar eigen beleid neergelegd in het convenant. Hierin staat dat &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;in afwachting op de woonvisie het ingezette beleid op het gebied van bouwen en wonen wordt voortgezet&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. Ook de afzonderlijke collegepartijen hebben nog wel iets uit te leggen afgaande op hun verkiezingsprogramma&amp;rsquo;s:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3701. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3702. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;CDA&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3703. &lt;ul&gt;
 3704. &lt;li&gt;
 3705. &lt;div class=&quot;MsoListParagraphCxSpFirst&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Er moeten meer goedkope woningen worden gebouwd&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3706. &lt;/li&gt;
 3707. &lt;li&gt;
 3708. &lt;div class=&quot;MsoListParagraphCxSpMiddle&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De gemeente zet zich in voor sociale woningbouw&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3709. &lt;/li&gt;
 3710. &lt;li&gt;
 3711. &lt;div class=&quot;MsoListParagraphCxSpLast&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Gemeente gaat eenzijdige bevolkingsamenstelling in de wijken tegen&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3712. &lt;/li&gt;
 3713. &lt;/ul&gt;
 3714. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3715. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Gemeentebelangen &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3716. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3717. &lt;ul&gt;
 3718. &lt;li&gt;
 3719. &lt;div class=&quot;MsoListParagraph&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Goedkope woningbouw voor starters&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3720. &lt;/li&gt;
 3721. &lt;/ul&gt;
 3722. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3723. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;SGP &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3724. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3725. &lt;ul&gt;
 3726. &lt;li&gt;
 3727. &lt;div class=&quot;MsoListParagraph&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;33% goedkope woningen bij nieuwbouw projecten&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3728. &lt;/li&gt;
 3729. &lt;/ul&gt;
 3730. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3731. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;VVD&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3732. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3733. &lt;ul&gt;
 3734. &lt;li&gt;
 3735. &lt;div class=&quot;MsoListParagraph&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Extra mogelijkheden bieden voor jongeren en starters&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3736. &lt;/li&gt;
 3737. &lt;/ul&gt;
 3738. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3739. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;En klap op de vuurpijl &lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;PvdA&lt;/strong&gt; die omomwonden stelt dat &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3740. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3741. &lt;ul&gt;
 3742. &lt;li&gt;
 3743. &lt;div class=&quot;MsoListParagraph&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;koopwoningen gewoon weg te duur zijn en daarom 35% van de woningen in Ede-oost voor sociale woningbouw is. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3744. &lt;/li&gt;
 3745. &lt;/ul&gt;
 3746. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3747. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De beloften blijken allemaal flinterdun en op te lossen onder financi&amp;euml;le druk. Het lijkt er op dat de financi&amp;euml;n overheersen bij het loslaten van de 30% sociale woningen. Maar het is wel een papieren werkelijkheid. Op papier zijn de boeken dan wellicht sluitend of is het verlies te overzien, maar in werkelijkheid moet je de woningen nog wel verkopen. En dat zal nog een hele opgave zijn. Niet alleen concurreert het kazerneterrein met andere bouwprojecten buiten de gemeente Ede, maar ook is er binnen de gemeente genoeg concurrentie in bijvoorbeeld Veldhuizen A, Kernhem, Het Nieuwe Landgoed, Otterlo en in Wekerom. En als je de woningen niet verkoopt ben je nog verder van huis. Elders worden juist bouwprojecten stilgelegd om dat de dure woningen niet te verkopen zijn. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3748. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;En waar de potenti&amp;euml;le kopers vandaan moeten komen? Het college gokt op mensen buiten de regio. Als dat al zo is zie ik graag een actief beleid om die mensen te interesseren. Alleen hopen dat de regio Foodvalley werkgelegenheid cre&amp;euml;ert en mensen massaal naar Ede doet trekken is veel te vaag. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3749. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3750. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Wat ontbreekt is een woonvisie. Met een dergelijke visie in de hand, waaruit de re&amp;euml;le woonbehoefte blijkt, kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt. G&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;roenLinks/PE pleit voor het handhaven van de 30% sociale woningen met normale grondprijzen totdat het &lt;/span&gt;woningbehoefte onderzoek en de &lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;woonvisie anders uitwijzen.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3751. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3752. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3753. <category>ede oost</category>
 3754. </item>
 3755. <item>
 3756. <title>Al is een koe nog zo bont….</title>
 3757. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Al-is-een-koe-nog-zo-bont…./545.html</link>
 3758. <pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:51:00 GMT</pubDate>
 3759. <description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3760. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/189.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;ericleltz&quot; title=&quot;ericleltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3761. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3762. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Deze week kregen de stadsbewoners er flink van langs van twee Wageningse geleerden. Volgens hen snappen stadsmensen niets van dierenwelzijn. De wetenschappers publiceerden de resultaten van hun onderzoek. Daaruit bleek dat dieren als koeien en varkens veel beter af zijn in een stal dan in de vrije natuur. Hoe hebben we altijd zo dom kunnen zijn om te denken dat koeien liever in de wei dartelen, varkens in een sompige moederpoel baden en kippen scharrelen rond de boerderij? &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3763. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Volgens de wetenschappers wonen de meeste burgers in steden en komen ze daardoor nauwelijks in aanraking met de echte natuur. De beleving van de natuur wordt gevoed in dierentuinen en kinderboerderijen. Daardoor laten de stadsmensen zich veel te veel meeslepen door emoties. En de vrouwen nog meer want zo gaan de wetenschappers verder &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;het stijgend aantal vrouwen in groene dieropleidingen draagt bij aan het groeiend inlevingsvermogen in dieren waardoor de dieren menselijke eigenschappen worden toegedicht&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. In plaats van het verstand, spreekt het hart. En alsof dat nog niet genoeg is krijgen de stadsmensen ook nog bij voorbaat de zwarte piet toegeworpen omdat &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;dit idealisme kan leiden tot strenge wetgeving waardoor we in Nederland niet meer effici&amp;euml;nt kunnen produceren en de dierlijke producten van buiten Europa komen, want daar letten ze niet zo nauw op dierenwelzijn en het milieu&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3764. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het lijkt er eerder op dat niet de stadmensen het contact met de natuur hebben verloren maar dat de Wageningse geleerden van achter hun bureaus ver van de werkelijkheid zijn afgedreven. In ieder geval gooien ze dierenwelzijn en de productie van vlees op &amp;eacute;&amp;eacute;n hoop. Als je alleen al kijkt naar hoe graag schapen en koeien in het voorjaar naar buiten willen en dat zet naast het noodzakelijke afknippen van snavels en staarten als dieren op stal worden opgehokt omdat ze elkaar in de weg zitten, is de balans snel opgemaakt. De wetenschappers lijken alleen oog te hebben voor productie, voor het economisch belang en de industri&amp;euml;le bedrijfsvoering waar efficiency de boventoon voert en dierenwelzijn een marginale rol speelt . Dat zie je terug in hun argumenten want &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;op stal zijn de dieren veel minder vatbaar voor ziekten, stoten ze minder broeikasgas uit en gebruiken ze minder voer&lt;/em&gt;&amp;rdquo;. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3765. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Geef de dieren liever de ruimte in de vrije natuur. Dan kunnen ook de stadsmensen meer genieten en leren van de dierenwereld. Maar er is nog een lange weg te gaan want inmiddels staat al een kwart van de Nederlandse koeien op stal terwijl dat 10 jaar geleden nog maar 10% was.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3766. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3767. <category>dierenwelzijn</category>
 3768. </item>
 3769. <item>
 3770. <title>De bromsnor samenleving</title>
 3771. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/De-bromsnor-samenleving/544.html</link>
 3772. <pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:09:00 GMT</pubDate>
 3773. <description>&lt;p class=&quot;\&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;\&quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/188.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;ericleltz&quot; title=&quot;ericleltz&quot; width=&quot;216&quot; height=&quot;191&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3774. &lt;p class=&quot;\&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;\&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;\&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Enige tijd geleden kreeg de voorzitter van het bestuur van de plaatselijke VVD alle aandacht omdat hij de cultuur van de Edese raad niet vond passen bij een 100.000 plus gemeente. Ik moet hem daarin gelijk geven. Sterker nog ik heb hetzelfde, inclusief de door de voorzitter aangehaalde voorbeelden, al een keer verwoord in de Edese gemeenteraad. Dus in het hol van de leeuw. Ik heb daar in november bijgaande blog over geschreven.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3775. &lt;p&gt;
 3776. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3777. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De fractie van GroenLinks/PE maakt zich al tijden zorgen over de bestuurscultuur in Ede. We vragen ons ernstig af of we op deze wijze een 100.000 plus gemeente kunnen blijven besturen. Besluiten laten te lang op zich wachten. Als je naar de begroting kijkt die onlangs is vastgesteld. Het proces ziet er op papier goed uit. Iedere inwoner heeft kunnen inspreken en ook de raad is om haar visie gevraagd. Dan is er voldoende informatie voor het college om met een goed onderbouwd voorstel te komen. Maar juist dat ontbrak toen de raad echt moest besluiten. Er stond nog heel veel open. En natuurlijk is het niet gemakkelijk om een besluit te nemen en natuurlijk doet dat ergens pijn. Maar dat is nog geen reden om keuzes voor je uit te schuiven. Nu laat het college inwoners, verenigingen en organisaties veel te lang in onzekerheid waar zij juist duidelijkheid van de bestuurders verwachten. Speel dan in op die verwachting. Dat hoort ook bij besturen. Maar ook de eigen ambtelijke organisatie tast in het duister. Want de forse bezuiniging die daar te wachten staat is niet concreet ingevuld. Het college rept dan wel over &amp;ldquo;het nieuwe werken&amp;rdquo; maar met alleen anders werken redt je het niet. En wat betekent het als je akkoord gaat met de begroting? Weten wij dan wel waar we &amp;lsquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;ja&lt;/em&gt;&amp;rsquo; tegen zeggen?. Misschien gaat dan de balie bij burgerzaken wel voor de helft van de tijd op slot en wordt meteen het sterke punt dat uit het onderzoek &amp;ldquo;Ede beter&amp;rdquo; naar voren kwam, namelijk &amp;ldquo;afname wachttijd balies&amp;rdquo;, teniet gedaan. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3778. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;En de onzekerheid onder de inwoners cre&amp;euml;ert een geheel eigen dynamiek. Nu probeert iedereen het eigen belang, voor het voetlicht te brengen. En er komen wat brieven en mailtjes langs. Op zich hele sympathieke verzoeken waar je moeilijk &amp;lsquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;nee&lt;/em&gt;&amp;rsquo; tegen kunt zeggen. En dat doen we dan ook niet. En begrijp me goed, de verzoeken klinken allemaal redelijk. Maar echt afwegen van deze verzoeken, met het oog op de lange termijn en met een niet zo&amp;rsquo;n dikke portemonnee in de hand, daar komt het niet van. Omdat &amp;lsquo;het grote plaatje&amp;rsquo; ontbreekt, lijkt het wel een jungle waar het recht van de sterkste geldt en we niet &amp;lsquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;nee&lt;/em&gt;&amp;rsquo; zeggen tegen de grootste al of niet terechte roepers. Ja, de politiek luistert wel naar haar inwoners, maar het is allemaal zeer selectief en vol opportunisme. Deze werkwijze past heel goed bij een &amp;ldquo;bromsnor&amp;rdquo; samenleving waar alles aan de keukentafel wordt geregeld, maar toch echt niet meer bij een 100.000 plus gemeente anno 2010. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3779. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het uitblijven van besluiten komt in de ogen van mijn fractie doordat een kader waarop we kunnen beslissen ontbreekt. Mijn fractie heeft al vaker gewezen op het nut van een kerntakendiscussie. Dan wordt de vraag beantwoord wat voor gemeente we willen zijn en wat we wel doen en wat we niet doen. En dit natuurlijk bovenop de wettelijke taken. Omdat een dergelijk kader ontbreekt laten we ons veel te gemakkelijk leiden door &amp;lsquo;incidenten&amp;rsquo;. En dan kan het gebeuren dat we &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3780. &lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpFirst&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; background: white; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Symbol; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-font-family: Symbol;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-list: Ignore;&quot;&gt;&amp;middot;&lt;span style=&quot;font: 7pt &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;een half uur spreken over de oprit van een inwoner omdat deze bezwaar heeft gemaakt of &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3781. &lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpLast&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; background: white; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Symbol; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-font-family: Symbol;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-list: Ignore;&quot;&gt;&amp;middot;&lt;span style=&quot;font: 7pt &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;dat we driekwartier spreken over de mogelijke bezuinigingen bij de kinderboerderij omdat zij een protest actie met kinderen hebben georganiseerd, &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3782. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3783. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;maar dat de miljoenen bezuiniging op het gemeentehuis vrijwel geen aandacht krijgt. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3784. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3785. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Noem het kader bijvoorbeeld &amp;ldquo;Koers op Ede in 2020&amp;rdquo; en spreek hierin ambitie uit. Een dergelijk document geeft je een argument om de keuzes te onderbouwen, want je hebt dan zicht op de maatschappelijke gevolgen. Dit is besturen anno 2011 in een 100.000 plus gemeente.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3786. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3787. <category>gemeenteraad</category>
 3788. </item>
 3789. <item>
 3790. <title>Greenbusters</title>
 3791. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Greenbusters/543.html</link>
 3792. <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:15:00 GMT</pubDate>
 3793. <description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/187.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;ericleltz&quot; title=&quot;ericleltz&quot; width=&quot;350&quot; height=&quot;350&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3794. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3795. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;In het klimaatplan 2009-2012 van de gemeente Ede is als doel opgenomen dat Ede 2% energie per jaar zal besparen en 20% van de gebruikte energie in 2020 duurzaam zal zijn. Voor een deel zal deze energie lokaal worden opgewekt via windturbines, een bio-energie centrale en door vergisting. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3796. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Als je naar het energiegebruik in Ede kijkt zie je dat de huishoudens met 31% veruit de grootste gebruikers zijn. Daar valt dus nog wel wat winst te halen. Zeker als je ook nog kijkt naar het bouwjaar van de huizen. Nieuwbouw huizen zijn aanzienlijk beter ge&amp;iuml;soleerd dan huizen van voor 1980. De gemeente Ede probeert dan ook juist bij deze oudere huizen het energieverbruik te verminderen. Voor de woningen in het bezit van een woningbouwvereniging is dit eenvoudiger dan voor de woningen in particulier bezit. Met woningbouwverenigingen bestaan al talrijke afspraken. Dan kunnen de klimaat afspraken er wel bij. De particuliere huizenbezitter is echter lastiger te bereiken. Het kan via voorlichting op de gemeente website en via de krant maar dat is toch alleen maar zenden. Je hebt weinig invloed op wat met deze informatie wordt gedaan. En dat is jammer want je streeft in feite gedragsverandering bij de inwoners na. En dat zijn hele lastige veranderingen waar je eigenlijk bovenop moet zitten. Door het verstrekken van subsidies en een mogelijkheid om een gunstige lening af te sluiten, leg je de drempel al wat lager en kom je de inwoners meer tegemoet. Nadeel van dit soort hulp is dat de subsidiepotten weer snel leeg zijn en dan staat het project, wegens succes, weer een tijdje stil. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3797. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Nog een stapje verder gaat het als je op het moment dat de inwoners met een verbouwing willen beginnen op de stoep staat. Maar het lastige is dat je niet weet wanneer mensen gaan verbouwen. Ja, in de uitzonderlijke gevallen dat er een bouwvergunning moet worden aangevraagd wel. Maar door deregulering komt een dergelijke aanvraag steeds minder voor. Voor een verbouwing heb je natuurlijk wel spullen nodig als je zelf (ver)bouwt of je neemt een aannemer in de hand. Dan liggen daar mogelijkheden om als gemeente je gezicht te laten zien. Betrek dus bouwmarkten en aannemers in je ambitie. Dan bereik je ook de inwoners. Zoek de oplossingen dus dichtbij bij de inwoners en neem ze dan mee in je enthousiasme. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3798. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Hoewel hiermee een belangrijke stap is gezet, is het nog niet voldoende. Je hebt de mensen dan wel bereikt maar daarmee is het huis nog niet ge&amp;iuml;soleerd. Zet daarom &amp;lsquo;greenbusters&amp;rsquo; in. Zij kunnen maatwerkadvies geven voor ieder die dat wenst. De kosten hiervoor verdienen zich snel terug omdat je immers je doelstellingen eerder haalt. Dan is Ede echt een groene gemeente.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3799. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3800. <category>duurzaamheid</category>
 3801. </item>
 3802. <item>
 3803. <title>Commotie en emotie</title>
 3804. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Commotie-en-emotie/542.html</link>
 3805. <pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:42:00 GMT</pubDate>
 3806. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/186.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; title=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;597&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3807. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3808. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3809. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De kop &amp;ldquo;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;alleen SGP tegen structurele verbetering toegankelijkheid&lt;/em&gt;&amp;rdquo; in Edestad van 23 december wekt de indruk dat naastenliefde bij de SGP niet meer aan de orde is sinds ze in het college zitten. Maar ik wil dit beeld toch wat nuanceren. Natuurlijk is de SGP niet tegen een verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte voor minder validen. Want daar ging het over in de laatste raadsvergadering van het jaar. Er was een motie ingediend over dit onderwerp gesteund door alle fracties maar dus niet door de SGP. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3810. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De SGP vindt namelijk dat de toegankelijkheid al geregeld is. En daar hebben ze een punt. De motie zou eigenlijk overbodig moeten zijn. Ik wil het niet afdoen als een &amp;lsquo;flauwekul motie&amp;rsquo; want dan hadden we er niet aan meegedaan, maar het is wel een motie die vraagt wat eigenlijk allang geregeld is. Maar helaas alleen op papier. Er zijn afspraken op ambtelijk niveau, het zogeheten inclusief beleid, er zijn wettelijke regels en ook de architecten kennen regels voor toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Hier moet echter meer de nadruk op worden gelegd zodat toegankelijkheid impliciet wordt &lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;meegewogen&lt;/em&gt; bij nieuwe ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte. Of dat met zo&amp;rsquo;n motie nu ineens wel gaat lukken is zeer twijfelachtig. De motie alleen zal zeker niet de cultuur veranderen waarin de ontwerpen tot stand komen maar het is wel een signaal. Een signaal dat de raad afgeeft aan B&amp;amp;W om nu meer te letten op de naleving van de regels en deze desnoods nog eens tegen het licht te houden. Dit laatste om de blokkades die er voor zorgen dat de afspraken niet worden nagekomen te achterhalen en eventueel weg te nemen. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3811. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Ik spreek overigens bewust over &lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;meewegen van toegankelijkheid&lt;/em&gt; en niet over &lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;toepassen&lt;/em&gt; want het kan niet zo zijn dat minder validen altijd langs dezelfde weg ergens kunnen komen als validen. En ik weet dat dit gevoelig ligt. Als je namelijk voor iedereen gelijke toegankelijkheid nastreeft, beperk je jezelf heel erg in ontwerpen en moeten bijvoorbeeld alle trappen weg of naast de trappen rolstoelbanen komen. Maar bij een beetje helling is dit wel lastig. Dat gaat mij veel te ver en kost de samenleving ook heel veel geld. Met dat geld kan ook wat anders worden gedaan. En begrijp me goed,&amp;nbsp;Cultura bijvoorbeeld moet voor iedereen toegankelijk zijn dus ook voor minder validen. Dat mag geen discussie zijn. Maar is het dan echt nodig dat zij ook vanaf het balkon naar de voorstelling kunnen kijken? Vanuit de zaal, en dan niet op een achteraf plaats, is toch ook goed. Zo zijn er in het verleden wel degelijk bewuste keuzes gemaakt. En vaak ook in &lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;overleg&lt;/em&gt; met belanghebbenden maar niet altijd in &lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;overeenstemming&lt;/em&gt; met diezelfde belanghebbenden. Alleen moeten de keuzes wel worden gecommuniceerd. Zo is het bijvoorbeeld ook voor de ingang van het gemeentehuis gegaan. De trappen zijn niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel maar zij kunnen via de paden wel bij de ingang komen. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3812. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Dat toegankelijkheid nog wel alle aandacht mag hebben blijkt wel uit de toegang tot het WMO loket. Daar kun je niet simpel in de rolstoel komen. Daar moet dus bewust aandacht aan worden gegeven. En omdat de motie daar een steentje aan kan bijdragen, heeft de fractie van GroenLinks/PE hier wel mee ingestemd. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3813. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3814. <category>WMO</category>
 3815. </item>
 3816. <item>
 3817. <title>Hoogmoed</title>
 3818. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Hoogmoed/541.html</link>
 3819. <pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:40:00 GMT</pubDate>
 3820. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/185.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; title=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 3821. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de benoeming van de leden van de regiocommissie FoodValley op de agenda. De raad kan voor deze commissie twee leden afvaardigen en meestal kiezen we dan een kandidaat uit de coalitie en een uit de oppositie. Toen we het voorstel twee weken geleden in de commissie Algemene Zaken &amp;amp; Middelen onder ogen kregen bleek dat hier dit keer geen rekening mee was gehouden. Er waren zonder overleg met de oppositie gewoon twee vertegenwoordigers van de coalitie voorgesteld. En zo stonden de heren Boot (CDA) en van de Klok (VVD) genoemd. Aanvankelijk dacht ik nog aan een foutje maar tijdens de discussie in de commissie Algemene Zaken en Middelen bleek dat deze voordracht gewoon de bedoeling was. De begrippen &amp;ldquo;arrogantie&amp;rdquo; en &amp;ldquo;machtspolitiek&amp;rdquo; kwamen bij mij boven. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3822. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Tussen de commissievergadering en de raadsvergadering zaten twee weken. In deze tussentijd leek het probleem zich vanzelf op te lossen. De oppositie schoof een eigen kandidaat, de heer Meijer (Christen Unie), naar voren en de CDA vertegenwoordiger van de coalitie deed genereus een stapje opzij. Maar in de dagen voor de raadsvergadering leek het wel alsof de heer Boot van &amp;ldquo;hogerhand&amp;rdquo; terug moest komen op zijn genereus gebaar. En zo kwam het dat in de raad het oorspronkelijke stuk, dus met de twee coalitie kandidaten, op de agenda stond. Voor de oppositie zat er niets anders op om de eigen kandidaat voor te stellen en het op een stemming te laten aan komen. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3823. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;In de raadsvergadering hield de fractievoorzitter van de VVD nog een betoog waarom er toch twee coalitieleden in de commissie moeten zitten. Dit was in feite een pleidooi om de oppositie buiten boord te houden. Ik kreeg de indruk dat het uitermate hoogmoedige betoog van de fractievoorzitter&amp;nbsp;zijn kandidaat niet veel goeds deed. Een compliment van mij richting de heer Boot om zijn edelmoedig gebaar kon ook worden opgevat als een verkapt stemadvies voor hem. Hoe dan ook, gevolg was dat de VVD met lege handen kwam te staan. Hun kandidaat haalde het niet en de heren Boot en Meijer worden afgevaardigd in de regiocommissie FoodValley. Keurig dus een verdeling coalitie en oppositie. De VVD likt haar wonden: hoogmoed komt voor de val.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri; font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3824. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri; font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3825. <category>food valley</category>
 3826. </item>
 3827. <item>
 3828. <title>Niet alleen kijken door de financiële bril</title>
 3829. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Niet-alleen-kijken-door-de-financiële-bril/540.html</link>
 3830. <pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:43:00 GMT</pubDate>
 3831. <description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;img src=&quot;../blogimage/184.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;eric leltz&quot; title=&quot;eric leltz&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3832. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 3833. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Deze week kwamen de tweede kamer fracties van het CDA en GroenLinks met een wetsvoorstel om werknemers zeggenschap te geven over hun werktijden. Een goed initiatief en belangrijk in het licht van het &amp;ldquo;nieuwe werken&amp;rdquo;. Deze wet moet dan ook in een breder kader worden gezien. Het is dan een stap op weg naar een andere manier waarop wij het werk inrichten. Hierbij zijn flexibele werktijden en thuiswerken normaal. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3834. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3835. &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;De voordelen hiervan zijn legio: &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3836. &lt;ul&gt;
 3837. &lt;li&gt;
 3838. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het is goed voor de arbeidsproductiviteit,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3839. &lt;/li&gt;
 3840. &lt;li&gt;
 3841. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het is goed voor het milieu, &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3842. &lt;/li&gt;
 3843. &lt;li&gt;
 3844. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het pakt de files aan,&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3845. &lt;/li&gt;
 3846. &lt;li&gt;
 3847. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het is uitstekend voor de combinatie van werk en zorgtaken, &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3848. &lt;/li&gt;
 3849. &lt;li&gt;
 3850. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Het is gunstig voor de arbeidsparticipatie&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3851. &lt;/li&gt;
 3852. &lt;/ul&gt;
 3853. &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;
 3854. &lt;div&gt;
 3855. &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Maar tussen droom en daad ligt zoals zo vaak een hoop gedoe. En dat is hier de cultuur binnen organisaties. Omdat daar vaak managers aan het roer staan die sturen op wantrouwen willen ze hun werknemers controleren. En ja, dat gaat in hun ogen beter als je elkaar ziet. Dus moeten de werknemers keurig van 9 tot 5 op kantoor zijn. Maar managers moeten leren om los te laten. Loslaten van de schijnzekerheid dat je centraal alles het beste kunt regelen en controleren. Ze moeten de stap maken:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3856. &lt;ul&gt;
 3857. &lt;li&gt;
 3858. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;van formeel leiderschap naar informeel leiderschap, &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3859. &lt;/li&gt;
 3860. &lt;li&gt;
 3861. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;van rationeel leiderschap met die rare smart doelen, naar intu&amp;iuml;tief leiderschap, &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3862. &lt;/li&gt;
 3863. &lt;li&gt;
 3864. &lt;div style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;van voorschrijven naar afspreken.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
 3865. &lt;/li&gt;
 3866. &lt;/ul&gt;
 3867. &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3868. &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Dan maak je de stap van winstmaximalisatie naar winstoptimalisatie. Optimalisatie omdat het dan niet alleen gaat om zoveel mogelijk winst maar omdat het ook gaat om waarden als klanttevredenheid, medewerkertevredenheid, innovatie perspectief en ecologisch perspectief. En hier mag dus best een deel van de winst naar toe gaan. Ook als je de op korte termijn succes jagende aandeelhouders in je nek voelt hijgen. En dan heb je precies die angel weggehaald, alleen sturen op de financi&amp;euml;n, waardoor de financi&amp;euml;le crisis is ontstaan. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3869. &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3870. &lt;/div&gt;
 3871. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3872. <category>cultuur</category>
 3873. </item>
 3874. <item>
 3875. <title>Naming and shaming</title>
 3876. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Naming-and-shaming/539.html</link>
 3877. <pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:46:00 GMT</pubDate>
 3878. <description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3879. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3880. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3881. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;
 3882. &lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0&quot;&gt;
 3883. &lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/5rIKIvZVj7M&amp;amp;playnext&quot; /&gt;&lt;embed type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/5rIKIvZVj7M&amp;amp;playnext&quot;&gt;&lt;/embed&gt;
 3884. &lt;/object&gt;
 3885. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3886. &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;
 3887. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3888. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3889. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Amper twee weken geleden discussieerde de gemeenteraad van Ede over het publiceren van namen van mensen die de wet hebben overtreden. Het bleek uiteindelijk voor de meeste raadsleden toch nog een brug te ver te zijn. Inmiddels lijkt de werkelijkheid de raad te hebben ingehaald want afgelopen week werden we in Ede opgeschrikt door 3 gevallen van &amp;ldquo;naming and shaming&amp;rdquo;. En alsof het zo moest zijn was er in alle gevallen een rechtstreekse link met de politiek. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3890. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Eerst was er de lijsttrekker van de PvdA bij de provinciale verkiezingen in maart.2011 Hij bleek zeer denigrerende uitspraken te hebben gedaan. Dat deze uitspraken in besloten kring zijn gedaan en naar buiten zijn gelekt zegt iets over het vertrouwen dat deze man geniet binnen zijn eigen fractie. Dat zijn bestuur aanvankelijk een andere reden voor het vertrek aanvoerde is een fraai voorbeeld van mismanagement in crisistijd. Het wordt er allemaal niet fraaier door. De lijsttrekker is echter ook directeur van de sociale werkplaats in Ede en dan ligt er dus ook een verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur van Ede. Om die reden kun je het niet afdoen als een interne PvdA kwestie. Dan moet je als gemeentebestuur kleur bekennen. Dat betekent je distanti&amp;euml;ren van de uitspraken en meteen uitzoeken of offici&amp;euml;le organen als het algemeen bestuur en de ondernemingsraad nog wel vertrouwen hebben in de directeur. Pas als dit zo is en de directeur openlijk excuses aanbied kun je verder. Maar besef wel dat de persoon voortaan als aangeschoten wild door het leven gaat. Vorig jaar liep er al een onderzoek naar de directeur naar aanleiding van een zwartboek. Daar kwam toen niet veel uit maar meer van dit soort zaken versterken je draagvlak niet. Het is als een veenbrand, er hoeft niet veel te gebeuren of het vuurtje laait weer op. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3891. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Dan was er nog de zaak van de directeur van het tegelmuseum in Otterlo. Formeel kan het gemeentebestuur daar niet veel mee en is het een kwestie van het museum zelf. Maar omdat de directeur ook raadslid is voor Pro Arnhem, heeft de geloofwaardigheid van de politiek een ferme deuk opgelopen. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3892. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;En dan is de beker nog niet leeg want woensdag kwam naar buiten dat de voorzitster van het Toon Hermans huis stelselmatig geld naar haar eigen rekening had doorgesluisd. Ook dit zou, hoe triest ook, een interne kwestie zijn als hier geen link met de politiek zou zijn. De voorzitster staat ook op de kandidatenlijst van het CDA in Ede en was tot voor kort lid van een van de commissies en dus benoemd door de raad. Inmiddels heeft de plaatselijke afdeling van het CDA maatregelen genomen al hadden ze wat mij betreft nog wel wat openlijker afstand mogen nemen van het gebeuren.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3893. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3894. &lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;
 3895. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;Alle politici stonden met naam en toenaam in de krant. Nu zijn namen in het internet tijdperk gemakkelijk te achterhalen maar het is wel opvallend zeker in het licht van de ondanks gevoerde discussie in de edese raad. Voor alle criticasters van de politiek is het ook koren op de molen: &amp;ldquo;zie je wel, die politici deugen niet&amp;rdquo;. En ik moet ze gelijk geven. Voor een klein gedeelte lijkt dit te kloppen. Lijkt, want we moeten wel voorzichtig zijn omdat verdacht nog niet schuldig is. Want in de laatste twee gevallen gaat het om beschuldigingen en nog niet over veroordelingen.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 3896. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
 3897. &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 3898. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
 3899. <category>integriteit</category>
 3900. </item>
 3901. <item>
 3902. <title>Een stille ramp</title>
 3903. <link>http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Een-stille-ramp/538.html</link>
 3904. <pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:24:00 GMT</pubDate>
 3905. <description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;