Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://www.drogadozmiany.pl/pl/feed

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. >
 9.  
 10. <channel>
 11. <title>DROGA DO ZMIANY</title>
 12. <atom:link href="http://www.drogadozmiany.pl/pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
 13. <link>http://www.drogadozmiany.pl</link>
 14. <description>KIERUJ ŻYCIEM, ZARZĄDZAJ CZASEM I FINANSAMI, BUDUJ TWÓRCZE RELACJE Z INNYMI, ORAZ ODNIEŚ SUKCES PRYWATNY I PUBLICZNY</description>
 15. <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 19:03:03 +0000</lastBuildDate>
 16. <language>pl-PL</language>
 17. <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
 18. <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
 19.  
 20. <image>
 21. <url>http://i1.wp.com/www.drogadozmiany.pl/wp-content/uploads/2016/03/cropped-Gravatar.jpg?fit=32%2C32</url>
 22. <title>DROGA DO ZMIANY</title>
 23. <link>http://www.drogadozmiany.pl</link>
 24. <width>32</width>
 25. <height>32</height>
 26. </image>
 27. <site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108188323</site> <item>
 28. <title>Dlaczego różni ludzie widzą różne rzeczy w tej samej sytuacji?</title>
 29. <link>http://www.drogadozmiany.pl/pl/3-dlaczego-rozni-ludzie-widza-rozne-rzeczy-tej-sytuacji</link>
 30. <comments>http://www.drogadozmiany.pl/pl/3-dlaczego-rozni-ludzie-widza-rozne-rzeczy-tej-sytuacji#respond</comments>
 31. <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 17:53:31 +0000</pubDate>
 32. <dc:creator><![CDATA[Mariusz Karwanecki]]></dc:creator>
 33. <category><![CDATA[SELF-MANAGEMENT]]></category>
 34.  
 35. <guid isPermaLink="false">http://www.drogadozmiany.pl/?p=520</guid>
 36. <description><![CDATA[<p>Wstęp Wielokrotnie, podczas swojej kariery zawodowej znalazłem się w położeniu, gdzie dwie strony próbując rozwiązać problem, dochodzą do sytuacji patowej. Okazuje się, że prosta z pozoru dyskusja, może prowadzić do napięć w zespole.  Będąc jeszcze inżynierem projektowania w jednej z większych firm na rynku w branży Automotive, omawiałem wspólnie z dostawcą dokumentację techniczną  pewnego komponentu.  [&#8230;]</p>
 37. <p>Artykuł <a rel="nofollow" href="http://www.drogadozmiany.pl/pl/3-dlaczego-rozni-ludzie-widza-rozne-rzeczy-tej-sytuacji">Dlaczego różni ludzie widzą różne rzeczy w tej samej sytuacji?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="http://www.drogadozmiany.pl/pl">DROGA DO ZMIANY</a>.</p>
 38. ]]></description>
 39. <wfw:commentRss>http://www.drogadozmiany.pl/pl/3-dlaczego-rozni-ludzie-widza-rozne-rzeczy-tej-sytuacji/feed</wfw:commentRss>
 40. <slash:comments>0</slash:comments>
 41. <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">520</post-id> </item>
 42. <item>
 43. <title>Nie oceniaj według swoich paradygmatów</title>
 44. <link>http://www.drogadozmiany.pl/pl/przykazanie-11-oceniaj-wg-swoich-paradygmatow</link>
 45. <comments>http://www.drogadozmiany.pl/pl/przykazanie-11-oceniaj-wg-swoich-paradygmatow#respond</comments>
 46. <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 18:47:42 +0000</pubDate>
 47. <dc:creator><![CDATA[Mariusz Karwanecki]]></dc:creator>
 48. <category><![CDATA[SELF-MANAGEMENT]]></category>
 49.  
 50. <guid isPermaLink="false">http://www.drogadozmiany.pl/?p=432</guid>
 51. <description><![CDATA[<p>&#160; Czym jest paradygmat? Istnieje kilka definicji paradygmatu. Jedną z nich jest definicja paradygmatu naukowego, wprowadzonego przez amerykańskiego fizyka i filozofa Thomasa Kuhna (&#8222;The Structure of Scientific Revolutions&#8221; 1962 rok). W dużym uproszczeniu można przyjąć, że paradygmat naukowy to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki [1]. Obecnie słowo paradygmat jest bardziej rozpowszechnione i może również oznaczać percepcję lub [&#8230;]</p>
 52. <p>Artykuł <a rel="nofollow" href="http://www.drogadozmiany.pl/pl/przykazanie-11-oceniaj-wg-swoich-paradygmatow">Nie oceniaj według swoich paradygmatów</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="http://www.drogadozmiany.pl/pl">DROGA DO ZMIANY</a>.</p>
 53. ]]></description>
 54. <wfw:commentRss>http://www.drogadozmiany.pl/pl/przykazanie-11-oceniaj-wg-swoich-paradygmatow/feed</wfw:commentRss>
 55. <slash:comments>0</slash:comments>
 56. <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">432</post-id> </item>
 57. <item>
 58. <title>Jak odzyskać harmonię życiową [Część 1] &#8211; Bądź świadomy swojego położenia</title>
 59. <link>http://www.drogadozmiany.pl/pl/jak-odzyskac-harmonie-zyciowa-badz-swiadomy-swojego-polozenia</link>
 60. <comments>http://www.drogadozmiany.pl/pl/jak-odzyskac-harmonie-zyciowa-badz-swiadomy-swojego-polozenia#respond</comments>
 61. <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 19:08:10 +0000</pubDate>
 62. <dc:creator><![CDATA[Mariusz Karwanecki]]></dc:creator>
 63. <category><![CDATA[SELF-MANAGEMENT]]></category>
 64.  
 65. <guid isPermaLink="false">http://www.drogadozmiany.pl/?p=86</guid>
 66. <description><![CDATA[<p>Nazywanie rzeczy po imieniu Na stronie &#8222;Dlaczego piszę bloga oraz kilka zdań o sobie&#8221; wspomniałem, że postaram się dojść do sedna problemu i wyjaśnić, jak odzyskać harmonię życiową, nie tylko na płaszczyźnie organizacyjnej, czy finansowej, ale również w sferze mentalnej i duchowej. Nie da się tego zrobić, bez świadomości, co tak na prawdę powoduje zabużenie naszej [&#8230;]</p>
 67. <p>Artykuł <a rel="nofollow" href="http://www.drogadozmiany.pl/pl/jak-odzyskac-harmonie-zyciowa-badz-swiadomy-swojego-polozenia">Jak odzyskać harmonię życiową [Część 1] &#8211; Bądź świadomy swojego położenia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="http://www.drogadozmiany.pl/pl">DROGA DO ZMIANY</a>.</p>
 68. ]]></description>
 69. <wfw:commentRss>http://www.drogadozmiany.pl/pl/jak-odzyskac-harmonie-zyciowa-badz-swiadomy-swojego-polozenia/feed</wfw:commentRss>
 70. <slash:comments>0</slash:comments>
 71. <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86</post-id> </item>
 72. </channel>
 73. </rss>
 74.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//www.drogadozmiany.pl/pl/feed

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda