Sorry

This feed does not validate.

Source: http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/diabetes/rss

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 2.  <channel>
 3.    <link>https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/diabetes/rss/</link>
 4.    <title>rss</title>
 5.    <description></description>
 6.    <atom:link href="https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/diabetes/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
 7.    
 8.             <item>
 9.              <title>”Det handlar om att vara pragmatisk”</title>
 10.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/15/det-handlar-om-att-vara-pragmatisk/</link>
 11.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/32122cbdd75e4c76be385b26945d6121/jonas_spaak_esc2019_hd.jpg" alt="">Europas första HND-centrum på Danderyds sjukhus startade i slutet av 2013 med målet att ge bättre vård till multisjuka med hjärt-, njur- och diabetessjukdom. I väntan på data om de medicinska resultaten gläds ansvarige läkaren Jonas Spaak åt det positiva hälsoekonomiska utfallet. ]]></description>
 12.              <pubDate>Fri, 15 May 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 13.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/15/det-handlar-om-att-vara-pragmatisk/</guid>
 14.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/32122cbdd75e4c76be385b26945d6121/jonas_spaak_esc2019_hd.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 15.            </item>
 16.             <item>
 17.              <title>Ordvalet om forskare varierade med deras k&#246;n</title>
 18.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/07/ordval-om-forskare-varierade-med-kon/</link>
 19.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/21d4ada95916406dbdc5fc1b9fbaa5cb/gettyimages-836284468.jpg" alt="">Unik eller slätstruken? När ansökningar om forskning inom medicin och hälsa ska beviljas pratar en del granskare om manliga och kvinnliga forskare på olika sätt, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet. ]]></description>
 20.              <pubDate>Thu, 07 May 2020 13:28:11 GMT</pubDate>
 21.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/07/ordval-om-forskare-varierade-med-kon/</guid>
 22.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/21d4ada95916406dbdc5fc1b9fbaa5cb/lisbethsoderqvist-analytiker-foto-f8-studio.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 23.            </item>
 24.             <item>
 25.              <title>Studie ska ge svar om lungsjukas risk vid covid-19</title>
 26.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/05/studie-ska-ge-svar-om-lungsjukas-risk-vid-covid/</link>
 27.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/f1d91f82f3274c4b98f7aec9d481f228/covid_19_nyberg.jpg" alt="">Svenska forskare planerar att med hjälp av registerdata kunna svara på om luftvägssjukdom ökar risken för allvarlig covid-19, och vilka aspekter som i så fall väger in. ]]></description>
 28.              <pubDate>Tue, 05 May 2020 11:57:11 GMT</pubDate>
 29.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/05/studie-ska-ge-svar-om-lungsjukas-risk-vid-covid/</guid>
 30.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/f1d91f82f3274c4b98f7aec9d481f228/covid_19_nyberg.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 31.            </item>
 32.             <item>
 33.              <title>Inf&#246;randet av v&#229;rdf&#246;rlopp bromsas</title>
 34.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/24/inforandet-av-vardforlopp-bromsas/</link>
 35.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/86e6b2680e7a46d5a260c6438bdec8f3/vardforlopp.jpg" alt="">Arbetet med att införa vårdförlopp för olika kroniska sjukdomar har fått slå av på takten. Covid-19 försenar arbetet. ]]></description>
 36.              <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 10:55:01 GMT</pubDate>
 37.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/24/inforandet-av-vardforlopp-bromsas/</guid>
 38.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/86e6b2680e7a46d5a260c6438bdec8f3/vardforlopp.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 39.            </item>
 40.             <item>
 41.              <title>St&#246;d f&#246;r att prioritera rutinv&#229;rd</title>
 42.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/20/nytt-stod-for-rutinvard-som-kan-vanta/</link>
 43.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d1194d4789d6405d97dbd76bd1366999/soc_prio.jpg" alt="">Cancerbehandlingar som kan förlänga livet och kirurgi för akut livshotande hälsotillstånd bör prioriteras framför uppföljning av multisjuka patienter. Det framgår av ett dokument som Socialstyrelsen tagit fram till sjukvården. ]]></description>
 44.              <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 14:49:40 GMT</pubDate>
 45.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/20/nytt-stod-for-rutinvard-som-kan-vanta/</guid>
 46.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d1194d4789d6405d97dbd76bd1366999/soc_prio.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 47.            </item>
 48.             <item>
 49.              <title>Fetma och cancer riskfaktorer vid covid-19</title>
 50.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/20/fetma-och-cancer-riskfaktorer-vid-covid-19/</link>
 51.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/fe5e96e8496e40ada7ac6fbd8bd6c126/gettyimages-1094928106.jpg" alt="">Ett BMI på minst 40 ökar risken för att bli allvarligt sjuk av covid-19, enligt Socialstyrelsen. Flera andra riskfaktorer listas också av myndigheten. ]]></description>
 52.              <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 09:53:41 GMT</pubDate>
 53.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/20/fetma-och-cancer-riskfaktorer-vid-covid-19/</guid>
 54.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/fe5e96e8496e40ada7ac6fbd8bd6c126/gettyimages-1094928106.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 55.            </item>
 56.             <item>
 57.              <title>Corona f&#246;rs in i allt fler kvalitetsregister</title>
 58.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/20/covid-19-in-i-allt-fler-kvalitetsregister/</link>
 59.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/52a58930709445adadc5a05cc887d260/36224954-corona-viruses-3d-inside-an-organism.jpg" alt="">Nationella kvalitetsregister över allt från lung- och hjärtsjukdomar till neonatalvård börjar att registrera uppgifter om covid-19. För vissa sjukdomar kan det ganska snabbt ge resultat. &nbsp; ]]></description>
 60.              <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:36:44 GMT</pubDate>
 61.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/20/covid-19-in-i-allt-fler-kvalitetsregister/</guid>
 62.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/52a58930709445adadc5a05cc887d260/36224954-corona-viruses-3d-inside-an-organism.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 63.            </item>
 64.             <item>
 65.              <title>S&#228;rskild utredare ska fr&#228;mja fysisk aktivitet</title>
 66.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/16/sarskild-utredare-ska-framja-fysisk-aktivitet/</link>
 67.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/Static/img/DM.jpg" alt="">Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska komma med förslag som kan minska stillasittande och förebygga fetma. ]]></description>
 68.              <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:29:27 GMT</pubDate>
 69.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/16/sarskild-utredare-ska-framja-fysisk-aktivitet/</guid>
 70.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/Static/img/DM.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 71.            </item>
 72.             <item>
 73.              <title>L&#228;kemedel mot fetma visade effekt hos ton&#229;ringar</title>
 74.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/01/lakemedel-mot-fetma-visade-effekt-hos-tonaringar/</link>
 75.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/a68fdbafb8ea4e8eae611e59fd43e693/22027859-vag.jpg" alt="">GLP-1- analogen liraglutid &nbsp;är godkänd för behandling av fetma hos vuxna. I en studie publicerad i New England Journal of Medicine visade preparatet också effekt hos ungdomar. ]]></description>
 76.              <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:20:47 GMT</pubDate>
 77.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/01/lakemedel-mot-fetma-visade-effekt-hos-tonaringar/</guid>
 78.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/a68fdbafb8ea4e8eae611e59fd43e693/22027859-vag.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 79.            </item>
 80.             <item>
 81.              <title>H&#228;r lotsas unga till vuxenv&#229;rden</title>
 82.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/25/har-lotsas-unga-till-vuxenvarden/</link>
 83.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/e1e222def35e455a851e981a4bcfec3c/200304sofievelander20-br.jpg" alt="">Att från 18-årsdagen plötsligt tillhöra vuxenvården kan vara tufft för unga med kronisk sjukdom. I ett forskningsprojekt utvärderas ett nytt program som ska göra övergången mjukare för unga med diabetes. ]]></description>
 84.              <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 85.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/25/har-lotsas-unga-till-vuxenvarden/</guid>
 86.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/e1e222def35e455a851e981a4bcfec3c/200304sofievelander20-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 87.            </item>
 88.             <item>
 89.              <title>Forskare f&#229;r tidsfrist till f&#246;ljd av pandemin</title>
 90.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/13/forskare-far-tidsfrist-till-foljd-av-pandemin/</link>
 91.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/a70cc240f17342da8f06d39ac51cbdc6/gettyimages-886661830.jpg" alt="">Vetenskapsrådet kommer att ge forskare som påverkas av covid-19 längre tid att slutföra sina projekt. ]]></description>
 92.              <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:28:01 GMT</pubDate>
 93.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/13/forskare-far-tidsfrist-till-foljd-av-pandemin/</guid>
 94.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/a70cc240f17342da8f06d39ac51cbdc6/gettyimages-886661830.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 95.            </item>
 96.             <item>
 97.              <title>Tecken p&#229; trombos kopplas till h&#246;gre d&#246;dlighet i covid-19</title>
 98.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/12/tecken-pa-trombos-kopplas-till-hogre-dodlighet-i-covid-19/</link>
 99.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/102967aa47fb47d08760ed322dc73640/gettyimages-1133574865.jpg" alt="">Bland dem som först vårdades på sjukhus för covid-19 var dödligheten högst för patienter som vid inläggningen hade tecken på sepsis och tromboser, visar en studie i Lancet. ]]></description>
 100.              <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:25:31 GMT</pubDate>
 101.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/12/tecken-pa-trombos-kopplas-till-hogre-dodlighet-i-covid-19/</guid>
 102.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/102967aa47fb47d08760ed322dc73640/gettyimages-1133574865.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 103.            </item>
 104.             <item>
 105.              <title>P&#229; turn&#233; f&#246;r b&#228;ttre l&#228;kemedelskoll</title>
 106.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/pa-turne-for-battre-lakemedelskoll/</link>
 107.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/67d7df37304446d0aa7b85c54026c163/dagensmedicin_regionsormland_diabetes-16-br.jpg" alt="">Läs artikeln om hur Region Sörmland arbetar med att få vården att implementera nya riktlinjer för läkemedelsbehandling vid diabetes. ]]></description>
 108.              <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 109.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/pa-turne-for-battre-lakemedelskoll/</guid>
 110.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/67d7df37304446d0aa7b85c54026c163/dagensmedicin_regionsormland_diabetes-16-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 111.            </item>
 112.             <item>
 113.              <title>Nya glukoss&#228;nkare vinner mark</title>
 114.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/nya-glukossankarna-vinner-mark/</link>
 115.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/31e25c50eb4646369ddf8277e3bbc4a2/diabetesgrafik_11_mars.jpg" alt="">I takt med ökat vetenskapligt stöd för nyttan med SGLT2-hämmare och GLP1-analoger ökar användningen av läkemedlen i landet. Men i vissa delar går införandet långsamt. ]]></description>
 116.              <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 117.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/nya-glukossankarna-vinner-mark/</guid>
 118.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/31e25c50eb4646369ddf8277e3bbc4a2/diabetesgrafik_11_mars.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 119.            </item>
 120.             <item>
 121.              <title>Hon pratar kost vid trangiak&#246;ket</title>
 122.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/hon-pratar-kost-vid-trangiakoket/</link>
 123.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/03c5d4937a8e48e48f7fc73d9d88c1e8/gettyimages-1144873201-br.jpg" alt="">Efter att ha tröttnat på dålig uppslutning i grupputbildning testade Vesna Lukic ett helt nytt sätt att inspirera personer med diabetes till livsstilsförändringar. Nu ska hon ta skogspromenaderna från primärvården till sjukhuset. ]]></description>
 124.              <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 125.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/hon-pratar-kost-vid-trangiakoket/</guid>
 126.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/03c5d4937a8e48e48f7fc73d9d88c1e8/vesna-lukic.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 127.            </item>
 128.             <item>
 129.              <title>Sv&#229;rt n&#229; m&#229;len i nya riktlinjer</title>
 130.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/svart-na-malen-i-nya-riktlinjer/</link>
 131.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/11957ba37ad44a908c00dbcd4539f998/gettyimages-1126682862-br.jpg" alt="">Att både hålla nere långtids-blodsockret vid typ 1-diabetes och samtidigt inte ha för lång tid med hypoglykemi är en utmaning. ]]></description>
 132.              <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 133.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/svart-na-malen-i-nya-riktlinjer/</guid>
 134.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/11957ba37ad44a908c00dbcd4539f998/shilan-seyed-ahmadi.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 135.            </item>
 136.             <item>
 137.              <title>Oklart om v&#229;rdens kostnader f&#246;r insulinpumpar</title>
 138.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/oklart-om-vardens-kostnader-for-insulinpumpar/</link>
 139.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/cb6064e69da9439ea9523872db617981/gettyimages-1176189266-br.jpg" alt="">Användningen av diabeteshjälpmedel som insulinpumpar varierar över landet, enligt en myndighetsrapport. Men utan ett nationellt register går det inte att säga exakt hur stora skillnaderna är eller vilka kostnader det rör sig om. ]]></description>
 140.              <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 141.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/oklart-om-vardens-kostnader-for-insulinpumpar/</guid>
 142.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/cb6064e69da9439ea9523872db617981/anna-allasaad.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 143.            </item>
 144.             <item>
 145.              <title>Felaktig registrering stoppade utv&#228;rdering</title>
 146.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/felaktig-registrering-stoppade-utvardering/</link>
 147.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3ea700512ea246a9baba1fcbd445da75/gettyimages-1207410027-br.jpg" alt="">Strax före årsskiftet valde Nationella diabetesregistret, NDR, att plocka bort siffror som gällde användning av kontinuerlig glukosmätning vid typ 2-diabetes. Anledningen var att vården registrerat fel. ]]></description>
 148.              <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 149.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/11/felaktig-registrering-stoppade-utvardering/</guid>
 150.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3ea700512ea246a9baba1fcbd445da75/gettyimages-1207410027-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 151.            </item>
 152.             <item>
 153.              <title>”V&#229;rden beh&#246;ver prioritera behandling f&#246;r obesitas”</title>
 154.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/04/varden-behover-prioritera-behandling-for-obesitas/</link>
 155.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0cfb4e5dd3dc461dbc394566d1679da5/collage-world-obesity-day.jpg" alt="">Personer som lider av obesitas får en vård som är både bristfällig och ojämlik, skriver tre debattörer med anledning av World Obesity Day i dag, 4 mars. ]]></description>
 156.              <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 06:00:00 GMT</pubDate>
 157.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/04/varden-behover-prioritera-behandling-for-obesitas/</guid>
 158.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0cfb4e5dd3dc461dbc394566d1679da5/collage-world-obesity-day.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 159.            </item>
 160.             <item>
 161.              <title>”N&#246;dv&#228;ndiga” l&#228;kemedel nu i s&#246;kbar databas</title>
 162.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/27/who-lista-med-lakemedel-nu-i-sokbar-databas/</link>
 163.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/1a96e91538ac49ff95fbead3e00ae798/gettyimages-470883808.jpg" alt="">Världshälsoorganisationen WHO:s&nbsp;Model List of Essential Medicines, EML, har publicerats sedan 1977. Nu finns den i en digital version. ]]></description>
 164.              <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 12:02:17 GMT</pubDate>
 165.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/27/who-lista-med-lakemedel-nu-i-sokbar-databas/</guid>
 166.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/1a96e91538ac49ff95fbead3e00ae798/gettyimages-470883808.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 167.            </item>
 168.             <item>
 169.              <title>S&#246;mnapn&#233; med bland 15 nya v&#229;rdf&#246;rlopp</title>
 170.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/20/Somnapne-med-bland-15-nya-vardforlopp/</link>
 171.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/741a6b17343b4c9a910f0475f56ab754/22301395-man-with-sleeping-apnea_ny.jpg" alt="">En styrgrupp sa i dag ja till att börja med 15 nya sammanhållna vårdförlopp, som ska gälla i hela landet. Ett förslag fick nej – i alla fall i nuläget. ]]></description>
 172.              <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 16:05:09 GMT</pubDate>
 173.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/20/Somnapne-med-bland-15-nya-vardforlopp/</guid>
 174.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/741a6b17343b4c9a910f0475f56ab754/22301395-man-with-sleeping-apnea_ny.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 175.            </item>
 176.             <item>
 177.              <title>Bra v&#229;rd – men d&#229;lig tillg&#228;nglighet</title>
 178.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/20/bra-vard--men-dalig-tillganglighet/</link>
 179.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d22711a3885d4b258b5af89ee0ff0689/gettyimages-1136841423.jpg" alt="">För sjätte året i rad minskar andelen patienter som får en planerad operation inom 90 dagar, det vill säga inom vårdgarantins bortre tidsgräns. Tillgängligheten inom den svenska sjukvården är fortsatt dålig. ]]></description>
 180.              <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:42:40 GMT</pubDate>
 181.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/20/bra-vard--men-dalig-tillganglighet/</guid>
 182.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d22711a3885d4b258b5af89ee0ff0689/gettyimages-1136841423.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 183.            </item>
 184.             <item>
 185.              <title>Snabb start av nya v&#229;rdf&#246;rlopp kr&#228;ver resurser</title>
 186.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/19/snabb-start-av-nya-vardforlopp-kraver-resurser/</link>
 187.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/b60af1737ba945dca229de4265dd4983/vardforlopp.jpg" alt="">I april kan sju nya sammanhållna vårdförlopp för hela landet vara redo att införas. Och ytterligare uppemot 19 nya vårdförlopp är på förslag eller redan under arbete. ]]></description>
 188.              <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 05:00:00 GMT</pubDate>
 189.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/19/snabb-start-av-nya-vardforlopp-kraver-resurser/</guid>
 190.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/b60af1737ba945dca229de4265dd4983/vardforlopp.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 191.            </item>
 192.             <item>
 193.              <title>St&#246;d f&#246;r att behandla f&#228;rre nyf&#246;dda med hypoglykemi</title>
 194.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/07/stod-for-att-behandla-farre-nyfodda-med-hypoglykemi/</link>
 195.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/54afb915c83a42d086d9416a8b1e03fa/nyfodd-bebis-br_5-br.jpg" alt="">En ny studie tyder på att gränsvärdet för att behandla hypoglykemi hos nyfödda är onödigt tufft satt. Studien publiceras i New England Journal of Medicine. ]]></description>
 196.              <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:46:16 GMT</pubDate>
 197.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/07/stod-for-att-behandla-farre-nyfodda-med-hypoglykemi/</guid>
 198.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/54afb915c83a42d086d9416a8b1e03fa/nyfodd-bebis-br_5-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 199.            </item>
 200.             <item>
 201.              <title>Psykisk oh&#228;lsa kvarst&#229;r efter fetmakirurgi</title>
 202.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/psykisk-ohalsa-kvarstar-efter-fetmakirurgi/</link>
 203.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/06c68f832e484437a09db4eb2f615c84/gettyimages-659509240-br.jpg" alt="">Unga med psykisk ohälsa som genomgår fetmakirurgi mår fortsatt psykiskt dåligt fem år efter operationen. Det visar data från en svensk studie. ]]></description>
 204.              <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:55:24 GMT</pubDate>
 205.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/psykisk-ohalsa-kvarstar-efter-fetmakirurgi/</guid>
 206.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/06c68f832e484437a09db4eb2f615c84/kajsa-jarvholm.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 207.            </item>
 208.             <item>
 209.              <title>V&#228;stervik tar tillbaka guldplatsen</title>
 210.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/vastervik-tar-tillbaka-guldplatsen/</link>
 211.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/f33d046ad7664b65a85541a203f3fbe8/vasterviksjukhus06-br_2.jpg" alt="">Efter ett år som bronsmedaljör har Västerviks sjukhus i Region Kalmar län än en gång klättrat upp i topp. En jämn kvalitet inom de allra flesta områden ligger bakom succén. ]]></description>
 212.              <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 04:00:00 GMT</pubDate>
 213.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/vastervik-tar-tillbaka-guldplatsen/</guid>
 214.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/f33d046ad7664b65a85541a203f3fbe8/vasterviksjukhus06-br_2.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 215.            </item>
 216.             <item>
 217.              <title>Sahlgrenskas raketkliv ger silverplats</title>
 218.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/sahlgrenskas-raketkliv-ger-silverplats/</link>
 219.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/c9d20bd200a4466fa9d26aac5b9ed0a1/jan_lycke_15-br.jpg" alt="">Det har hävdats att de mindre universitetssjukhusen har en fördel i Bästa sjukhuset. Men även de stora bjässarna kan bita ifrån, vilket blir tydligt när Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i ett sällan skådat språng lämnar jumboplatsen och tar sig ända till plats två. ]]></description>
 220.              <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 04:00:00 GMT</pubDate>
 221.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/22/sahlgrenskas-raketkliv-ger-silverplats/</guid>
 222.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/c9d20bd200a4466fa9d26aac5b9ed0a1/jan_lycke_15-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 223.            </item>
 224.             <item>
 225.              <title>Kliniska pr&#246;vningar rapporteras f&#246;r sent</title>
 226.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/20/kliniska-provningar-rapporteras-for-sent/</link>
 227.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/5cb1c126b27e4127b952b2767cc9b990/8512780-blood-testing.jpg" alt="">Resultaten av kliniska prövningar i USA ska inom ett år efter avslutad studie rapporteras in i en offentlig databas. Men det sker i under hälften av fallen, visar artiklar i Lancet och Science. ]]></description>
 228.              <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:08:29 GMT</pubDate>
 229.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/20/kliniska-provningar-rapporteras-for-sent/</guid>
 230.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/5cb1c126b27e4127b952b2767cc9b990/8512780-blood-testing.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 231.            </item>
 232.             <item>
 233.              <title>Vanligt att barn tolkar i v&#229;rdm&#246;ten</title>
 234.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/13/vanligt-att-barn-tolkar-i-vardmoten/</link>
 235.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d1a0ae811f844fffbd70130073ce2686/gettyimages-493084514-br.jpg" alt="">Tre fjärdedelar av hälso- och sjukvårdspersonalen i Region Skåne har haft anhöriga som tolkar vid vårdmöten och många har varit barn. Alarmerande, enligt en ny rapport. ]]></description>
 236.              <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 10:04:32 GMT</pubDate>
 237.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/13/vanligt-att-barn-tolkar-i-vardmoten/</guid>
 238.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d1a0ae811f844fffbd70130073ce2686/jenny-malmsten-2019.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 239.            </item>
 240.             <item>
 241.              <title>H&#228;r &#228;r &#229;rets fr&#228;msta forskningsnyheter</title>
 242.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/11/har-ar-arets-framsta-forskningsnyheter/</link>
 243.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d3bd0d07122a47e68f29ec28302bf33e/forlossning2.jpg" alt="">När vi för åttonde gången listar årets viktigaste nyheter inom den medicinska forskningen framstår ettan som tämligen odiskutabel. På platserna två till tio är det en ovanligt blandad kompott. ]]></description>
 244.              <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
 245.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/11/har-ar-arets-framsta-forskningsnyheter/</guid>
 246.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d3bd0d07122a47e68f29ec28302bf33e/forlossning2.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 247.            </item>
 248.             <item>
 249.              <title>Risk med h&#246;gt kolesterol redan som ung</title>
 250.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/06/risk-med-hogt-kolesterol-redan-som-ung/</link>
 251.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/cee4578eb0e54abfa394c9d781f56ee6/gettyimages-1130755944-br.jpg" alt="">I den mest omfattande långtidsuppföljningen hittills bekräftas kopplingen mellan höga kolesterolvärden och en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Extra farligt verkar det vara för personer yngre än 45 år. ]]></description>
 252.              <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:46:46 GMT</pubDate>
 253.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/06/risk-med-hogt-kolesterol-redan-som-ung/</guid>
 254.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/cee4578eb0e54abfa394c9d781f56ee6/ulf-riserus.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 255.            </item>
 256.             <item>
 257.              <title>PCOS tycks f&#246;ras vidare i fler generationer</title>
 258.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/03/pcos-tycks-foras-vidare-i-fler-generationer/</link>
 259.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/7ac878aed36f4b41b437f233946b1a32/gettyimages-893160642-br.jpg" alt="">Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, har fem gånger högre risk att själva drabbas av sjukdomen än andra. Det är slutsatserna i den största registerstudien hittills på området. ]]></description>
 260.              <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:08:18 GMT</pubDate>
 261.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/03/pcos-tycks-foras-vidare-i-fler-generationer/</guid>
 262.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/7ac878aed36f4b41b437f233946b1a32/gettyimages-893160642-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 263.            </item>
 264.             <item>
 265.              <title>De vill s&#228;tta p f&#246;r &#246;verdiagnostiken</title>
 266.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/27/de-vill-satta-p-for-overdiagnostiken/</link>
 267.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0a396dd5bc06451180ccb0fb91572d7c/bblodtryck.jpg" alt="">I vården läggs mycket fokus på att tidigt upptäcka och behandla olika tillstånd. Men risken är att den goda ambitionen leder till överdiagnostik. Nu ska en expertgrupp få koll på läget. ]]></description>
 268.              <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
 269.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/27/de-vill-satta-p-for-overdiagnostiken/</guid>
 270.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0a396dd5bc06451180ccb0fb91572d7c/bblodtryck.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 271.            </item>
 272.             <item>
 273.              <title>Svenska m&#228;n har b&#228;st h&#228;lsa i Norden</title>
 274.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/26/svenska-man-har-bast-halsa-i-norden/</link>
 275.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d73873eaa57f4472a7ff60ad8098da77/joggare-br_2.jpg" alt="">Jämfört med situationen i övriga nordiska länder har svenska män lägst sjukdomsbörda, medan de svenska kvinnorna får se sig slagna av både Island och Finland. Det visar en ny studie i tidskriften Lancet Public Health, där forskarna också diskuterar den nordiska paradoxen om ojämlikhet i hälsa. ]]></description>
 276.              <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:15:59 GMT</pubDate>
 277.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/26/svenska-man-har-bast-halsa-i-norden/</guid>
 278.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/d73873eaa57f4472a7ff60ad8098da77/joggare-br_2.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 279.            </item>
 280.             <item>
 281.              <title>Barnen stora f&#246;rlorare enligt klimatrapport</title>
 282.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/14/barnen-stora-forlorare-enligt-klimatrapport/</link>
 283.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/dc15988d1a3b4c22b9933a340cbe4c69/gettyimages-877330000-br.jpg" alt="">Barn som föds i dag kommer att få sina liv definierade av klimatförändringarnas konsekvenser om inte stora förändringar sker nu. Det är budskapet i Lancets årliga rapport om klimat och hälsa. ]]></description>
 284.              <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 07:24:13 GMT</pubDate>
 285.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/14/barnen-stora-forlorare-enligt-klimatrapport/</guid>
 286.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/dc15988d1a3b4c22b9933a340cbe4c69/gettyimages-877330000-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 287.            </item>
 288.             <item>
 289.              <title>Levnadsvanor i fokus  i nytt programomr&#229;de</title>
 290.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/13/levnadsvanor-i-fokus--i-nytt-programomrade/</link>
 291.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/73efb0b759ef490b85f2b2d4d729490e/kristine.jpg" alt="">Hallå där Kristine Bergström som är processledare för det relativt nystartade nationella programområdet, NPO, för levnadsvanor. ]]></description>
 292.              <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
 293.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/13/levnadsvanor-i-fokus--i-nytt-programomrade/</guid>
 294.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/73efb0b759ef490b85f2b2d4d729490e/kristine.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 295.            </item>
 296.             <item>
 297.              <title>St&#246;d f&#246;r blodtryckss&#228;nkande vid l&#228;ggdags</title>
 298.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/25/stod-for-blodtryckssankande-vid-laggdags/</link>
 299.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/1bf91f99ceba4fde934032c9a463d0d2/sover.jpg" alt="">Nu stärks bilden av att läkemedel som sänker blodtrycket ska tas på kvällen i stället för på morgonen, enligt en ny stor studie. Spännande fynd, anser en svensk expert. &nbsp; ]]></description>
 300.              <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:49:00 GMT</pubDate>
 301.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/25/stod-for-blodtryckssankande-vid-laggdags/</guid>
 302.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/1bf91f99ceba4fde934032c9a463d0d2/troels_2.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 303.            </item>
 304.             <item>
 305.              <title>Tumme upp f&#246;r f&#246;rsta ebolavaccinet</title>
 306.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/23/tumme-upp-for-forsta-ebolavaccinet/</link>
 307.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/bdb9156d74b14b57be975baed487bee9/ebolavirus-br-br.jpg" alt="">Nu rekommenderas marknadsgodkännande i Europa för det första vaccinet mot ebola samt för en nässpray mot terapiresistenta former av svår depression. ]]></description>
 308.              <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 12:45:00 GMT</pubDate>
 309.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/23/tumme-upp-for-forsta-ebolavaccinet/</guid>
 310.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/bdb9156d74b14b57be975baed487bee9/ebolavirus-br-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 311.            </item>
 312.             <item>
 313.              <title>Ytterligare st&#246;d f&#246;r artificiell pankreas</title>
 314.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/18/ytterligare-stod-for-artificiell-pankreas/</link>
 315.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0bb6a9e1c81c40979df6b97cb6731070/dexcom-closed-loop-diabetespump-br.jpg" alt="">Nu kommer positiva data från den hittills längsta uppföljningen på patienter med diabetes typ 1 som använt ett så kallat closed loop-system för insulinreglering. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine. ]]></description>
 316.              <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:54:51 GMT</pubDate>
 317.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/18/ytterligare-stod-for-artificiell-pankreas/</guid>
 318.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0bb6a9e1c81c40979df6b97cb6731070/dexcom-closed-loop-diabetespump-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 319.            </item>
 320.             <item>
 321.              <title>25 &#229;r av nyheter  om svensk sjukv&#229;rd</title>
 322.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/25-ar-av-nyheter--om-svensk-sjukvard/</link>
 323.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/7c7395e398e84c379f598f47aeecba3a/25_arspuff.jpg" alt="">Under ett kvartssekel har Dagens Medicin satt hälso- och sjukvården under lupp. Här bjuder vi på ett axplock av förstasidor som fått stort genomslag och stora händelser sedan starten. ]]></description>
 324.              <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
 325.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/25-ar-av-nyheter--om-svensk-sjukvard/</guid>
 326.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/7c7395e398e84c379f598f47aeecba3a/25_arspuff.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 327.            </item>
 328.             <item>
 329.              <title>”V&#229;rden har blivit  f&#246;r merkantiliserad”</title>
 330.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit--for-merkantiliserad/</link>
 331.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/1cf4403ebce949c1a531e2abd00e5697/20161005-macchiarini-01-br_2.jpg" alt="">Bättre medicinska resultat, positivt med uppbyggnaden av kvalitetsregister men också en negativ utveckling i att vårdprofessionen allt mer betraktas som kuggar i ett maskineri. Det är några reflektioner från Kjell Asplund från de senaste 25 åren. ]]></description>
 332.              <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
 333.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit--for-merkantiliserad/</guid>
 334.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/1cf4403ebce949c1a531e2abd00e5697/20161005-macchiarini-01-br_2.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 335.            </item>
 336.             <item>
 337.              <title>”V&#229;rden har blivit j&#228;mnare, s&#228;krare och mer r&#228;ttvis”</title>
 338.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit-jamnare-sakrare-och-mer-rattvis/</link>
 339.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/601ca531f88b4fd5980e584c15ad0a0a/doktor_papper.jpg" alt="">Hallå där, Annika Janson som har skrivit krönikor i Dagens Medicin ända sedan starten. Då som AT-läkare i psykiatrin bland pappersjournaler och kassettband. ]]></description>
 340.              <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
 341.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/16/varden-har-blivit-jamnare-sakrare-och-mer-rattvis/</guid>
 342.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/601ca531f88b4fd5980e584c15ad0a0a/unnamed-3b.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 343.            </item>
 344.             <item>
 345.              <title>”V&#228;ldigt viktig grundforskning”</title>
 346.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/07/valdigt-viktig-grundforskning/</link>
 347.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/055e02f85d554ede85fb2f200c0b04b9/gettyimages-613255674-br.jpg" alt="">Viktig grundforskning som kan få stor klinisk betydelse. Så sammanfattar en svensk forskare årets nobelpris i medicin. ]]></description>
 348.              <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:33:24 GMT</pubDate>
 349.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/07/valdigt-viktig-grundforskning/</guid>
 350.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/055e02f85d554ede85fb2f200c0b04b9/bengt_hallberg_0677-foto.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 351.            </item>
 352.             <item>
 353.              <title>Nobelpris f&#246;r cellers svar p&#229; syre</title>
 354.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/07/nobelpris-for-cellers-svar-pa-syre/</link>
 355.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0d3aa7d719464616ac3d56c4b8ba0b55/collage-nobelpris-2019.jpg" alt="">Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till Gregg Semenza, Peter Ratcliffe och William Kaelin. De prisas för upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång. ]]></description>
 356.              <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:28:37 GMT</pubDate>
 357.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/07/nobelpris-for-cellers-svar-pa-syre/</guid>
 358.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/0d3aa7d719464616ac3d56c4b8ba0b55/patrikernfors.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 359.            </item>
 360.             <item>
 361.              <title>”V&#228;ldigt inspirerande f&#246;rel&#228;sning”</title>
 362.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/en-valdigt-inspirerande-forelasning/</link>
 363.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3dc45801a9ad47c89c5cd23c99d4f66a/collageeasd2019.jpg" alt="">Tre forskare listar höjdpunkterna från årets EASD-kongress.&nbsp; ]]></description>
 364.              <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 12:14:04 GMT</pubDate>
 365.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/en-valdigt-inspirerande-forelasning/</guid>
 366.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3dc45801a9ad47c89c5cd23c99d4f66a/collageeasd2019.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 367.            </item>
 368.             <item>
 369.              <title>Betaceller och diabetessjuka ton&#229;ringar g&#246;r avtryck</title>
 370.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/betaceller-och-sjuka-tonaringar-gor-avtryck/</link>
 371.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/55a95b06064c4e67ae2b5d2cc6114bef/margaretah-br.jpg" alt="">En session om betacellers betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes lyfts som en av höjdpunkterna när Margareta Hellgren, specialistläkare i allmänmedicin, listar favoriter från årets EASD-kongress. ]]></description>
 372.              <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 12:03:00 GMT</pubDate>
 373.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/betaceller-och-sjuka-tonaringar-gor-avtryck/</guid>
 374.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/55a95b06064c4e67ae2b5d2cc6114bef/margaretah-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 375.            </item>
 376.             <item>
 377.              <title>”Folkh&#228;lsan &#228;r elefanten i rummet”</title>
 378.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/folkhalsan-ar-elefanten-i-rummet/</link>
 379.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3a1e9eb3ff694b30b94d2e76551b58a4/bjorne-br.jpg" alt="">Vikten av folkhälsoinsatser och ytterligare kvitton på att nya diabetespreparat är säkra och effektiva är några av höjdpunkterna från årets kongress, enligt en svensk expert. ]]></description>
 380.              <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 10:43:00 GMT</pubDate>
 381.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/folkhalsan-ar-elefanten-i-rummet/</guid>
 382.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3a1e9eb3ff694b30b94d2e76551b58a4/bjorne-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 383.            </item>
 384.             <item>
 385.              <title>St&#246;d f&#246;r svensk diabetesenk&#228;t</title>
 386.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/stod-for-svensk-diabetesenkat/</link>
 387.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/bdb9239f8a4b4b658aad47c38dfbf069/dm_180413_linden_mb4_8848-br.jpg" alt="">Svensk data stärker bilden av att en ny digital enkät fungerar väl och både fångar hur diabetespatienten mår och vilket stöd denne får i sin sjukdom. ]]></description>
 388.              <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 09:43:00 GMT</pubDate>
 389.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/stod-for-svensk-diabetesenkat/</guid>
 390.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/bdb9239f8a4b4b658aad47c38dfbf069/maria_svedbo-engstrom.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 391.            </item>
 392.             <item>
 393.              <title>Pusselbit om diabetes och kognitiv svikt</title>
 394.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/pusselbit-om-diabetes-och-kognitiv-svikt/</link>
 395.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/220d58d3a4d24b189751ced483bec048/elin-dybjer-br.jpg" alt="">Vissa biomarkörer för diabetes kopplas till ökad risk för kognitiv svikt i en svensk studie. Resultaten är en del i att förstå kopplingen mellan diabetes och hjärnan. ]]></description>
 396.              <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 08:29:00 GMT</pubDate>
 397.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/pusselbit-om-diabetes-och-kognitiv-svikt/</guid>
 398.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/220d58d3a4d24b189751ced483bec048/elin-dybjer-br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 399.            </item>
 400.             <item>
 401.              <title>Stor entusiasm &#246;ver hj&#228;rtdata p&#229; diabeteskongress</title>
 402.              <link>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/hjartdata-positivt-aven-for-diabetespatienter/</link>
 403.              <description><![CDATA[<img src="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/c7d64b768dc54314a41f567efbe7771e/magnus-londahl--br.jpg" alt="">Patienter med hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion får lika god effekt av SGLT2-hämmaren dapagliflozin oavsett om de har diabetes eller inte. Men inga nya överraskande data för diabetesgruppen, enligt resultaten. ]]></description>
 404.              <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:08:00 GMT</pubDate>
 405.              <guid>https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/20/hjartdata-positivt-aven-for-diabetespatienter/</guid>
 406.              <enclosure url="https://www.dagensmedicin.se/contentassets/c7d64b768dc54314a41f567efbe7771e/magnus-londahl--br.jpg" length="0" type="image/jpg" />
 407.            </item>
 408.  </channel>
 409. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda