Congratulations!

[Valid Atom 1.0] This is a valid Atom 1.0 feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: https://www.chungcu-goldenpalm.com/feeds/posts/default

  1. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382</id><updated>2019-08-14T08:58:15.599+07:00</updated><category term="Tin tức"/><category term="The Golden Palm"/><category term="Mặt bằng"/><category term="Tiến độ"/><category term="Tổng quan"/><title type='text'>THE GOLDEN PALM- BẢNG GIÁ 30 CĂN CUỐI CÙNG - CK ĐẶC BIỆT</title><subtitle type='html'>Website Chính thức Dự án Golden Palm Lê Văn Lương. Đăng ký nhận thông tin: Giá bán - Mặt bằng - Tiến độ - Pháp Lý.....</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>127</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-2408658896449908733</id><published>2019-08-14T08:58:00.000+07:00</published><updated>2019-08-14T08:58:15.404+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Hội trường thị trấn 15 tỉ sập mái sau 8 tháng khánh thành</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bàn giao đưa vào sử dụng hồi tháng 12-2018, đến tháng 8-2019, hạng mục Hội trường thuộc Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu đã bị sập mái.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Trưa 13-8, ông Nguyễn Thiện Chiến, Chánh văn phòng (CVP) UBND huyện Châu Thành (Hậu Giang) xác nhận với PLO.VN về sự cố sập mái tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo đó, sự việc xảy ra lúc 6 giờ 30 sáng 10-8, chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, không thiệt hại về người.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-5oVqhj-lUzk/XVNqbSaokUI/AAAAAAAANG8/Vi_Ol8uDTnYKcnFqiQKFFvLW6izwO53ZACLcBGAs/s1600/ubnd-thi-tran-nga-sau.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;593&quot; data-original-width=&quot;720&quot; height=&quot;526&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-5oVqhj-lUzk/XVNqbSaokUI/AAAAAAAANG8/Vi_Ol8uDTnYKcnFqiQKFFvLW6izwO53ZACLcBGAs/s640/ubnd-thi-tran-nga-sau.jpg&quot; title=&quot;Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: start;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hiện trường sự cố sập mái&amp;nbsp; tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khi phóng viên tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan công trình này (tổng kinh phí đầu tư, đơn vị thi công và đưa vào sử dụng thời gian nào) thì ông Chiến không trả lời.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;“Cái này để tôi báo cáo Chủ tịch UBND huyện và gặp các phòng chức năng mới biết được” - ông nói.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-yVn21dKpchM/XVNqlF3NLOI/AAAAAAAANHA/xDAbSiukYXEQy-aWBlgCUJWg3-94nbIyQCLcBGAs/s1600/ubnd-thi-tran-nga-sau-2.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Hội trường thị trấn 15 tỉ sập mái sau 8 tháng khánh thành&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;450&quot; data-original-width=&quot;800&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-yVn21dKpchM/XVNqlF3NLOI/AAAAAAAANHA/xDAbSiukYXEQy-aWBlgCUJWg3-94nbIyQCLcBGAs/s640/ubnd-thi-tran-nga-sau-2.jpg&quot; title=&quot;Hội trường thị trấn 15 tỉ sập mái sau 8 tháng khánh thành&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: start;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Công trình đưa vào sử dụng từ cuối năm ngoái&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo tìm hiểu của phóng viên, Hội trường thị trấn Ngã Sáu nằm trong Khu hành chính thị trấn vừa được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12-2018.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu có tổng diện tích hơn 4.400m2, tổng mức đầu tư là 15 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2408658896449908733'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2408658896449908733'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2019/08/hoi-truong-thi-tran-15-ti-sap-mai-sau-8.html' title='Hội trường thị trấn 15 tỉ sập mái sau 8 tháng khánh thành'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-5oVqhj-lUzk/XVNqbSaokUI/AAAAAAAANG8/Vi_Ol8uDTnYKcnFqiQKFFvLW6izwO53ZACLcBGAs/s72-c/ubnd-thi-tran-nga-sau.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8706043188722190622</id><published>2019-07-02T14:48:00.001+07:00</published><updated>2019-07-02T14:48:09.188+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Tập đoàn Hòa Bình xây phòng khách sạn dát vàng dưới đáy biển</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bên cạnh toà lâu đài dát vàng độc đáo, khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sẽ tái hiện mô hình phòng khách sạn dưới đáy biển có giá hơn 1 tỷ đồng/đêm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-U7SfR8MByKo/XRsLklaZ6AI/AAAAAAAAM48/NK0HHUAmYZMaZZoQTo9ufZDf5VRqkbTSwCLcBGAs/s1600/biet-thu-dat-vang-duoi-day-bien.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Khách sạn dát vàng dưới đáy biển&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;406&quot; data-original-width=&quot;650&quot; height=&quot;398&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-U7SfR8MByKo/XRsLklaZ6AI/AAAAAAAAM48/NK0HHUAmYZMaZZoQTo9ufZDf5VRqkbTSwCLcBGAs/s640/biet-thu-dat-vang-duoi-day-bien.jpg&quot; title=&quot;Khách sạn dát vàng dưới đáy biển&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khách sạn dát vàng dưới đáy biển&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Sau khi tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản Hà Nội bằng khách sạn ốp gạch phủ vàng từ chân đế tới nóc và có giá bán tới 150 triệu đồng/m2, ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoà Bình tiếp tục tạo sức hấp dẫn ở miền Trung với dự án khu nghỉ dưỡng độc đáo ở Hội An.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Lâu đài dát vàng hơn 230 tỷ đồng&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ông Đường cho biết, Tập đoàn Hoà Bình đang đầu tư khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea ở cạnh bãi biển An Bàng – một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do hãng du lịch trực tiếp Trip Advisor bình chọn và chỉ cách phố cổ Hội An 5km. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên diện tích đất gần 7ha, với chiều dài 275m mặt biển, bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vốn nổi tiếng với những ý tưởng độc đáo như xây khách sạn Danang Golden Bay có bể bơi vô cực dát vàng lớn trên thế giới được Tổ chức kỷ lục World Kings xác nhận, hay khách sạn Hanoi Golden Lake được ốp gạch phủ vàng toàn bộ mặt ngoài và có bể bơi vô cực dát vàng hoạt động bốn mùa, ông Đường tiếp tục gây dấu ấn với toà lâu đài phủ vàng và bạch kim bên biển độc đáo dự kiến sẽ hoàn thiện cuối năm 2020 trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ông Đường tiết lộ, toà lâu đài có tổng diện tích sử dụng 550m2, được xây dựng với một tầng hầm và hai tầng cao. Điểm đặc biệt chưa từng có của toà lâu đài này là ngoài gạch ốp lát được phủ vàng như toà khách sạn Hanoi Golden Lake thì toà bộ mái sẽ được lợp bằng ngói phủ vàng ròng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tất cả các trang thiết bị nội thất như bồn tắm, chậu rửa mặt, van vòi hoa sen… cũng đều được phủ vàng ròng theo công nghệ tinh xảo, với giá trị mỗi thiết bị có thể lên đến khoảng 2,3 tỷ đồng. Toà lâu đài cũng sẽ được trang bị đầy đủ nội thất, trong đó sử dụng hoàn toàn bát đĩa, dao dĩa và ấm chén mạ vàng ròng 24 cara.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tập đoàn đã mời các chuyên gia, tiến sỹ hàng đầu của Đức và Nga với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xi mạ vàng để xây dựng nhà máy mạ vàng lớn ở Châu Á sau hơn 10 năm nghiên cứu, để phục vụ riêng cho các công trình 6-7 sao của công ty. Ông Đường khẳng định, công nghệ mạ vàng của Tập đoàn Hoà Bình hiện đại hàng đầu thế giới và đã được hoàn thiện tinh xảo, có thể phủ vàng ròng 24 cara tinh khiết trên các bề mặt kim loại, gốm sứ và nhựa để mạ bồn tắm, gạch ốp lát nội ngoại thất và chậu bệt vệ sinh cùng các linh kiện khác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-t0WNoUV224w/XRsL6XRd9VI/AAAAAAAAM5E/jBoJ1TdhKhMGURFP9lbvPkaWBWiwlis_QCLcBGAs/s1600/chung-cu-b7-giang-vo.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Chung cư B7 Giảng Võ&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;419&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;418&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-t0WNoUV224w/XRsL6XRd9VI/AAAAAAAAM5E/jBoJ1TdhKhMGURFP9lbvPkaWBWiwlis_QCLcBGAs/s640/chung-cu-b7-giang-vo.jpg&quot; title=&quot;Chung cư B7 Giảng Võ&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đặc biệt hơn, toà lâu đài này dự kiến được đem đấu giá công khai vào cuối năm nay, với giá khởi điểm khoảng 230 tỷ đồng. Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sẽ là đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để gây quỹ từ thiện &quot;Khắc phục hậu quả chiến tranh&quot; do chính ông Đường sáng lập.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tái hiện phòng khách sạn giá khoảng 1 tỷ đồng/đêm&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ngoài toà lâu đài dát vàng, Hội An Golden Sea cũng sẽ là khách sạn độc đáo có căn hộ khách sạn nằm dưới đáy biển với trang thiết bị vệ sinh mạ vàng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hiện tại, khách sạn Conrad do tập đoàn Hilton điều hành ở Maldives có một phòng nghỉ làm toàn bộ bằng kính dưới đáy biển, và có giá thuê phòng lên tới hơn 1 tỷ đồng/đêm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ông Đường cho biết, khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea sẽ có 8 căn hộ khách sạn nằm dưới nước, toàn bộ được bao phủ bằng kính, mang lại du khách như được sống, ăn ngủ dưới lòng đại dương với vô số sinh vật biển bao quanh. Những căn hộ này do các chuyên gia đến từ Anh quốc thiết kế và ông Đường cho biết, điểm khác biệt so với căn phòng ở Maldives là có các trang thiết bị được mạ vàng ròng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Một điểm độc đáo của các dự án do Tập đoàn Hoà Bình đầu tư và được quản lý bởi tập đoàn quốc tế Wyndham với các khách sạn khác trên thế giới là giá cả. Ông Đường cho biết, nếu như phải trả gần 600 triệu đồng/đêm cho khách sạn dát vàng Golden Palace ở Hong Kong hay khoảng 46 triệu đồng/đêm cho khách sạn cánh buồm ở Dubai thì tại dự án Hội An Golden Sea chỉ từ 11,5 triệu đồng/đêm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&quot;Giá phòng của hệ thống khách sạn phủ vàng của tập đoàn Hoà Bình và được quản lý bởi Wyndham chỉ bằng 10% so với khách sạn cùng đẳng cấp trên thế giới, nên chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng vì có thể nói nơi đây hội tụ đầy đủ các kiệt tác mà chưa có một công trình nào làm được&quot;, ông Đường nhấn mạnh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vào ngày 21/6/2019 tại lễ mở bán 2 dự án &quot;Hanoi Golden Lake và Hoian Golden Sea&quot; của Tập đoàn Hòa Bình. Ông Chris Dexter – Phó Chủ tịch Vận Hành Tập Đoàn Wyndham Hotels &amp;amp; Resorts, Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã phát biểu: &quot; Đây là hai khách sạn dát vàng 24 carat sẽ được ghi danh kỷ lục Guinness mà Tập đoàn Wyndham vinh dự được quản lý với thương hiệu xa xỉ của chúng tôi là DOLCE’’.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-ONlOJNw6lc4/XRsMECMGjoI/AAAAAAAAM5I/2PKLm7rQ-nQRsT2D4Ax6qTeshRPXpJLLwCLcBGAs/s1600/khach-san-6-sao.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Chi phí thuê khách sạn hạng sang&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;624&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;624&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-ONlOJNw6lc4/XRsMECMGjoI/AAAAAAAAM5I/2PKLm7rQ-nQRsT2D4Ax6qTeshRPXpJLLwCLcBGAs/s640/khach-san-6-sao.jpg&quot; title=&quot;Chi phí thuê khách sạn hạng sang&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tập đoàn Wyndham, nhà quản lý khách sạn Hội An Golden Sea với thương hiệu Dolce là thương hiệu cao cấp - Tập đoàn quản lý khách sạn lớn hàng đầu trên thế giới hiện đang quản lý hơn 9.000 khách sạn với 660.000 phòng tại 66 quốc gia. Ngày 21/6/2019, giá bán phòng thường tại khách sạn Intercontinental tại Đà Nẵng là gần 13 triệu đồng/đêm. Nếu giá bán này được áp dụng với khách sạn Hội An Golden Sea thì thu nhập của chủ đầu tư sẽ là: (560−250 - 250) x 273 đêm x 95% + 35.520=115.918= 115.918 tương ứng khoảng 2,6 tỷ đồng (5% phí quản lý).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khánh hàng đầu tư căn hộ tại Hội An Golden Sea sau 10 năm sẽ được chủ đầu tư bàn giao lại. Thu nhập 1 năm theo tính toán thực tế của chủ đầu tư hiện nay sẽ là: 115.918 + 14.000 + 2.000 = 131.918 USD/năm tương ứng khoảng 3 tỷ đồng/năm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vì số lượng căn hộ có hạn nên ưu tiên cho người Việt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8706043188722190622'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8706043188722190622'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2019/07/tap-oan-hoa-binh-xay-phong-khach-san.html' title='Tập đoàn Hòa Bình xây phòng khách sạn dát vàng dưới đáy biển'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-U7SfR8MByKo/XRsLklaZ6AI/AAAAAAAAM48/NK0HHUAmYZMaZZoQTo9ufZDf5VRqkbTSwCLcBGAs/s72-c/biet-thu-dat-vang-duoi-day-bien.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-1425919949838164284</id><published>2019-06-10T14:17:00.001+07:00</published><updated>2019-06-10T14:17:34.870+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Nhiều đại gia ‘cháy túi’ nếu đề xuất này được thông qua</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Để ngăn chặn tình trạng một số doanh nghiệp, đầu nậu lợi dụng bộ Luật Dân sự để huy động vốn trái phép, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị bổ sung chế định mức đặt cọc khi ký hợp đồng mua bán.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Mức đặt cọc không quá 50 triệu đồng&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Mới đây, trong văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan tới các bộ luật trong lĩnh vực bất động sản, HoREA đã đề nghị bổ sung hành vi bị cấm vào điều 8, Luật Kinh doanh bất động sản.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cụ thể, HoREA kiến nghị không lập hợp đồng mua bán hoặc sử dụng hình thức lập biên bản, thỏa thuận ‘đặt cọc giữ chỗ’, ‘góp vốn đầu tư’, ‘hợp tác đầu tư, ‘hợp tác kinh doanh’ để thực hiện giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. HoREA cho rằng việc này huy động vốn trái phép, trái với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đặc biệt, HoREA cũng đề nghị bổ sung chế định về đặt cọc vào điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản với số tiền không quá 50 triệu đồng trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-NGPNd2UCbok/XP4BP_Vz1DI/AAAAAAAAMsg/Y73XAQWECssH3nZKU9PD0WKUXR-GZ4WngCLcBGAs/s1600/thi-truong-bds.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Thị trường Bất động sản&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;400&quot; data-original-width=&quot;710&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-NGPNd2UCbok/XP4BP_Vz1DI/AAAAAAAAMsg/Y73XAQWECssH3nZKU9PD0WKUXR-GZ4WngCLcBGAs/s640/thi-truong-bds.jpg&quot; title=&quot;Thị trường Bất động sản&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;HoREA kiến nghị bổ sung chế định mức đặt cọc khi ký hợp đồng mua bán.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA, Luật kinh doanh Bất động sản không có quy định đặt cọc nên các đầu nậu, doanh nghiệp lách qua Luật Dân sự để không hạn chế về số tiền huy động. Đa số những trường hợp đặt cọc càng cao thì những dự án đó khách hàng thường ‘ăn quả lừa’.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;“Mức 50 triệu đưa ra chỉ là mức đề xuất thôi chứ con số đặt cọc bao nhiêu thì cơ quan thẩm quyền còn cân nhắc. Trong hợp đồng kinh doanh bất động sản, thanh toán đợt 1 không quá 30% giá trị hợp đồng cho nên đặt cọc không quá 50 triệu là hợp lý”, ông lý giải.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chủ tịch HoREA nói rằng kiến nghị này đưa ra nhằm mục tiêu kiểm soát tình trạng phân lô bán nền, lợi dụng luật dân sự để huy động vốn trong khi luật kinh doanh bất động sản không quy định. Đây là thiếu sót có thể bổ sung vào luật.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Nhiều ý kiến trái chiều&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đánh giá về kiến nghị của HoREA, một số chuyên gia bất động sản cho rằng đề xuất trên không hợp lý và can thiệp sâu vào hoạt động doanh nghiệp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group nói rằng ông ủng đề xuất đặt cọc khi ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, nó không nên giới hạn số tiền bao nhiêu. Đối với những chủ đầu tư uy tín, họ huy động dưới 30% là được. Còn mức cọc bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào chuyện lợi nhuận giữa đôi bên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;“Câu chuyện ở đây không phải là đặt cọc bao nhiêu mà khách hàng phải tìm hiểu nhà đầu tư và đặt niềm tin của mình đúng chỗ. Những thỏa thuận dân sự như: đặt cọc, đặt chỗ... đó là nhu cầu xã hội. Bản thân chủ đầu tư cũng không thể tự mình đi điều chỉnh được nhu cầu xã hội”, ông Phúc cho biết.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cạnh đó, Tổng giám đốc Phú Đông Group nhận định cái lợi khi huy động vốn là chủ đầu tư có vốn để lo những chi phí rất lớn vào dự án. Còn phía khách hàng cũng mua được giá rẻ hơn theo các hình thức chiết khấu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành TP.HCM nói rằng không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động các doanh nghiệp với khách hàng bởi đó là hoạt động dân sự. Đề xuất đặt cọc không quá 50 triệu với những dự án nhỏ thì không sao nhưng với những dự án cao cấp thì con số 50 triệu như “muối bỏ biển”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;“Nếu doanh nghiệp làm sai, lừa đảo khách hàng thì doanh nghệp phải chịu trách nhiệm và bị xử lý trước pháp luật, còn về luật chúng ta không nên áp đặt như vậy”, ông Đực nhận định.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ngoài ra, để tránh rủi ro cho khách hàng, các chuyên gia trên cho rằng cơ quan Nhà nước cần phải thông tin minh bạch, công khai quy hoạch các dự án. Đồng thời, đưa ra những cảnh báo để khách hàng biết và tìm hiểu chủ đầu tư kỹ càng, tránh bị lừa đảo.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://bit.do/eUBYM&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;http://bit.do/eUBYM&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://v.gd/LbqmQK&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;https://v.gd/LbqmQK&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://bit.ly/2I4uGxe&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;https://bit.ly/2I4uGxe&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://bitly.com.vn/zbBjH&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;https://bitly.com.vn/zbBjH&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://bitly.vn/4x27&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;https://bitly.vn/4x27&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://tiny.cc/63n17y&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;http://tiny.cc/63n17y&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/1425919949838164284'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/1425919949838164284'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2019/06/nhieu-ai-gia-chay-tui-neu-e-xuat-nay.html' title='Nhiều đại gia ‘cháy túi’ nếu đề xuất này được thông qua'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-NGPNd2UCbok/XP4BP_Vz1DI/AAAAAAAAMsg/Y73XAQWECssH3nZKU9PD0WKUXR-GZ4WngCLcBGAs/s72-c/thi-truong-bds.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-4131443330752582223</id><published>2019-05-13T15:14:00.003+07:00</published><updated>2019-05-13T15:14:43.578+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Một tập đoàn Hồng Kông muốn đầu tư tàu điện trên cao monorail gần 1,7 tỷ USD tại TP.HCM</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;TP.HCM đang xúc tiến đầu tư vào nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn, trong đó có 2 tuyến đường sắt 1 ray trên cao có tổng mức đầu tư gần 1,7 tỷ USD.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-k6vDcHAQG30/XNknG2vbFDI/AAAAAAAAMMU/5YbpaY-5sXgmoLlNw-Zn9wYIJRvSFq5KQCLcBGAs/s1600/tau-dien-tren-cao.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Tàu điện trên cao&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;406&quot; data-original-width=&quot;650&quot; height=&quot;398&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-k6vDcHAQG30/XNknG2vbFDI/AAAAAAAAMMU/5YbpaY-5sXgmoLlNw-Zn9wYIJRvSFq5KQCLcBGAs/s640/tau-dien-tren-cao.jpg&quot; title=&quot;Tàu điện trên cao&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tàu điện trên cao&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP.HCM được tổ chức mới đây, trong danh mục 210 dự án được TP.HCM kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia với tổng mức đầu tư lên tới gần 54 tỷ USD, thì phần lớn là thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Trong đó, 5 dự án cầu, đường bộ trên cao mà TP.HCM đang muốn các nhà đầu tư rót vốn có tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ USD. Hai dự án đường sắt trên cao 1 ray cũng nằm trong danh mục 5 dự án này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án tuyến số 1 từ nút giao đường Cộng Hòa qua đường Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Phan Xíc Long, và kết thúc trước cầu Phú An. Tuyến đường dài 9,5km, rộng 17,5m và có tổng vốn đầu tư 703 triệu USD. Tuyến số 2 dài 11,8km đi qua Quận 10, Quận 11 và Bình Chánh với tổng vốn đầu tư 977 triệu USD.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ông Harold Chen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Alpha King – một tập đoàn bất động sản tư nhân đến từ Hồng Kông đã bày tỏ mong muốn được lãnh đạo TP.HCM chấp thuận cho tập đoàn này được đầu tư vào 2 dự án trên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo Alpha King hé lộ, tập đoàn này và đối tác của mình là Công ty TNHH Build Your Dream (BYD) nghiên cứu đầu tư xây dựng đường trên cao tuyến số 1 và số 2 với tổng mức đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng. Ông Harold Chen hé lộ đối tác của Alpha King kinh chủ yếu trong lĩnh vực ô tô, sản xuất xe năng lượng mới và xe nhiên liệu truyền thống. Những năm gần đây, BYD đã đầu tư tổng cộng 800 triệu USD và huy động hơn 1.000 kỹ sư để đầu tư vào dự án nghiên cứu và phát triển kéo dài 5 năm để tạo ra BYD Sky Rail - hệ thống tàu điện 1 ray trên cao dầm ngang.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ông Chen cũng cho rằng tàu điện 1 ray Sky Rail có thể giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông đô thị với chi phí xây dựng thấp hơn, thời gian xây dựng ngắn hơn so với đường sắt trên cao và tàu điện ngầm. Và cũng đã so sánh 7 khía cạnh, đó là đặc điểm, tính năng xây dựng, độ dốc tối đa, bán kính quay vòng tối thiểu, khả năng vận chuyển, mức tiêu thụ năng lượng và giao diện với đường bộ so với đường sắt truyền thống. Chi phí chỉ bằng 1/3 so với đường sắt trên cao và tàu điện ngầm. Đại diện tập đoàn này cũng cho biết đã thành công với dự án Yinchuan Sky Rail Line đang hoạt động tại Ngân Xuyên (YinChuan), Trung Quốc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Alpha King hiện được biết đến là một tập đoàn bất động sản tư nhân 100% vốn nước ngoài, hoạt động ở phân khúc trung tâm thương mại đến căn hộ cao cấp. Tập đoàn này có đội ngũ 90 chuyên gia từ 12 quốc gia khác nhau. Hiện tập đoàn này đang phát triển 3 dự án căn hộ cao cấp, văn phòng tại trung tâm Sài Gòn gồm: Tòa văn phòng 35 tầng Alpha Town tại Trần Hưng Đạo, Quận 1; Tòa căn hộ Alpha Hill có giá 8.000 – 10.000 USD/m2 tại Cống Quỳnh (Quận 1), cao ốc văn phòng và căn hộ dịch vụ Centennial tại Tôn Đức Thắng (Quận 1).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án tuyến số 1 trước đây TP HCM giao cho Tập đoàn GS E&amp;amp;C (Hàn Quốc) nghiên cứu, đầu tư theo hình thức BOT. Năm 2009 nhà đầu tư rút khỏi dự án, sau đó Công ty CP bê tông 620 Châu Thới đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án, thời gian thực hiện 4 năm với 30% vốn nhà nước và 70% vốn từ nhà đầu tư, nhưng sau đó cũng xin rút.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án tuyến đường trên cao số 2 với tổng vốn đầu tư dự kiến 15.843 tỷ đồng. Năm 2008, TP giao cho Tập đoàn Wijaya Baru Global Berhad (Malaysia) nghiên cứu xây dựng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa chính thức có nhà đầu tư.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/4131443330752582223'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/4131443330752582223'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2019/05/mot-tap-oan-hong-kong-muon-au-tu-tau.html' title='Một tập đoàn Hồng Kông muốn đầu tư tàu điện trên cao monorail gần 1,7 tỷ USD tại TP.HCM'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-k6vDcHAQG30/XNknG2vbFDI/AAAAAAAAMMU/5YbpaY-5sXgmoLlNw-Zn9wYIJRvSFq5KQCLcBGAs/s72-c/tau-dien-tren-cao.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-6628694077148561245</id><published>2019-05-03T15:13:00.002+07:00</published><updated>2019-05-03T15:13:58.815+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>BRG Grand Plaza - Không gian sống đáng mơ ước</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.kenhchungcuhanoi.com/2016/02/oriental-plaza-lang-ha.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;BRG Grand Plaza&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; là khu tổ hợp chung cư cao cấp tại Hà Nội, là chốn an cư lý tưởng mang tới cư dân cuộc sống đáng mơ ước. Khám phá ngay không gian sống tại đây bằng những chia sẻ của chúng tôi về căn hộ tiện nghi cùng thông tin về dịch vụ hiện đại nhất mà cư dân được hưởng thụ khi lựa chọn dự án này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-smuiXrrYZms/XMv307Y7icI/AAAAAAAAMEE/OzKp2wLC2hoq4dtTc6TJTfIEH5Xypn6ugCLcBGAs/s1600/phoi-canh-brg-grand-plaza.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh dự án BRG Grand Plaza&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;1245&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;498&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-smuiXrrYZms/XMv307Y7icI/AAAAAAAAMEE/OzKp2wLC2hoq4dtTc6TJTfIEH5Xypn6ugCLcBGAs/s640/phoi-canh-brg-grand-plaza.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh dự án BRG Grand Plaza&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh dự án BRG Grand Plaza&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Với mong muốn quý cư dân của mình sẽ được tận hưởng không gian sống đẳng cấp thực thụ, chủ đầu tư – tập đoàn BRG Group không ngại ngần sử dụng nguồn vốn lớn để trau chuốt và hoàn thiện cho cuỗi các căn hộ trong dự án. Sự nỗ lực đó đã góp phần mang tới cho cư dân không gian sống hiện đại và đầy tiện nghi, là chốn nghỉ ngơi thật hoàn hảo sau những ngày dài làm việc mệt mỏi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tận dụng vị trí đắc địa với bốn mặt thoáng xung quanh, căn hộ BRG Grand Plaza Láng Hạ được thiết kế đặc biệt để có khả năng đón trọn nguồn sinh khí trong lành cùng ánh sáng tươi mới tràn ngập trong mỗi căn phòng. Sự giao hoà và gần gũi thiên nhiên thông qua việc đón nắng, đón gió dễ dàng mang tới cho cư dân sự thoải mái, thư thái ngay trong chính căn phòng thân yêu của mình mà chẳng cần phải đi quá xa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-aS2K3aXKS04/XMv3_dSwWdI/AAAAAAAAMEI/8FO6P_CQpCA_LYLWPnGa3w2txlIdDQtMQCLcBGAs/s1600/hinh-anh-thuc-te-brg-grand-plaza.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;BRG Grand Plaza sở hữu vị trí siêu đẹp trung tâm nội đô&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;626&quot; data-original-width=&quot;1280&quot; height=&quot;312&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-aS2K3aXKS04/XMv3_dSwWdI/AAAAAAAAMEI/8FO6P_CQpCA_LYLWPnGa3w2txlIdDQtMQCLcBGAs/s640/hinh-anh-thuc-te-brg-grand-plaza.jpg&quot; title=&quot;BRG Grand Plaza sở hữu vị trí siêu đẹp trung tâm nội đô&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;BRG Grand Plaza sở hữu vị trí siêu đẹp trung tâm nội đô&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Qua ô cửa kính, cư dân có thể phóng tầm nhìn thoáng đãng của mình tới khung cảnh thành phố náo nhiệt, sầm uất một cách dễ dàng. Từng chuyển động, từng ánh đèn rạng rỡ được thu trọn vào trong tầm mắt và mang tới cư dân những cảm xúc mới mẻ khi nắm trong tay cơ hội được sống trong không gian lý tưởng ngay giữa thủ đô Hà Nội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Căn hộ BRG Grand Plaza sở hữu diện tích vô cùng đa dạng&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đáp ứng sự đa dạng của gia đình Việt về thế hệ, &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.kenhchungcuhanoi.com/2016/02/oriental-plaza-lang-ha.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án BRG Grand Plaza&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; mang tới quý cư dân chuỗi căn hộ cao cấp có diện tích vô cùng linh hoạt. Mặt bằng diện tích căn hộ tại đây phân bố từ 78,5 đến 198,2 m2, thiết kế từ 2 tới 3 phòng ngủ phù hợp với nhu cầu của nhiều hộ gia đình và đặc biệt là đáp ứng được khả năng tài chính của người mua. Cũng chính nhời điều này mà quý cư dân trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm và lựa chọn căn hộ ưng ý nhất với gia đình của mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không những vậy, tại đây còn có chuỗi các căn hộ còn được bài trí theo phong cách hiện đại xứng tầm đẳng cấp. Dấu ấn của xu hướng thiết kế tân cổ điển hiện lên rõ ràng mang tới vẻ đẹp thẩm mỹ trong từng căn hộ. Tiếp đó là sự sắp xếp không gian đầy khoa học và thông minh, điều đó khiến cho căn hộ vừa ấm cúng trong những hoạt động sinh hoạt chung, vừa thể hiện sự tôn trọng chốn riêng tư cho các thành viên trong gia đình mỗi khi nghỉ ngơi. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên sức thu hút của căn hộ BRG Grand Plaza Láng Hạ, chốn an cư lý tưởng hàng đầu với bất cứ quý cư dân hiện đại nào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đâu chỉ được thiết kế hiện đại, dự án còn được bài trí đẳng cấp bởi các sản phẩm nội thất chất lượng được chọn lọc từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ màu sắc cho tới kiểu dáng, chúng góp phần mang tới cho không gian sống của bạn sự hài hoà, tiện nghi và tính thẩm mỹ sâu sắc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dù mới ra mắt thị trường bất động sản không lâu nhưng dự án này đã nhanh chóng có được cảm tình của đông đảo quý cư dân hiện đại. Tại đây, một cuộc sống mới và hưởng thụ đẳng cấp sẽ chính thức bắt đầu, BRG Grand Plaza chắc chắn sẽ trở thành tổ ấm sum vầy đồng thời kiến tạo nên những giá trị hạnh phúc vĩnh cửu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6628694077148561245'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6628694077148561245'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2019/05/thong-tin-brg-grand-plaza.html' title='BRG Grand Plaza - Không gian sống đáng mơ ước'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-smuiXrrYZms/XMv307Y7icI/AAAAAAAAMEE/OzKp2wLC2hoq4dtTc6TJTfIEH5Xypn6ugCLcBGAs/s72-c/phoi-canh-brg-grand-plaza.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-2302433296613497776</id><published>2018-11-23T16:28:00.001+07:00</published><updated>2018-11-23T16:28:23.437+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Tiện ích sống cao cấp với giá bình dân tại FLC Tropical City Hà Khánh</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Với các tiện ích đầy đủ và cao cấp tương đương với một dự án cao cấp như trung tâm thương mại, bể bơi rộng 500m2, khuôn viên cây xanh, vườn hoa, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ 1000m2, nhà hàng, phố mua sắm và đi dạo, café…. Đó cũng chính là tất cả nỗ lực của chủ đầu tư với mong muốn mang lại cho cư dân một cuộc sống tiện nghi thoải mái.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-URaCX3G-HqE/W_fFthT6AhI/AAAAAAAAKy0/7Y51vt7JzHwn_RubZk8iDnVtvbx_SthvACLcBGAs/s1600/flc-garden-city.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh khu dự án FLC Cao Xanh Hà Khánh&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;800&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-URaCX3G-HqE/W_fFthT6AhI/AAAAAAAAKy0/7Y51vt7JzHwn_RubZk8iDnVtvbx_SthvACLcBGAs/s640/flc-garden-city.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh khu dự án FLC Cao Xanh Hà Khánh&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh khu dự án FLC Cao Xanh Hà Khánh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không những thế, dự án còn có 3 tầng hầm đảm bảo mỗi căn hộ sẽ được đáp ứng tối thiểu 1 chỗ để ô tô và 2 chỗ để xe máy. Đây là tiện ích nổi bật mà không nhiều dự án thuộc phân khúc trung cấp có được.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Bên cạnh các tiện ích nội khu, &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.flc-hakhanh.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FLC Hà Khánh&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; còn thừa hưởng hạ tầng được quy hoạch bài bản với hàng trăm tiện ích ngoại khu chất lượng cao của khu đô thị mới&amp;nbsp; Đại Mỗ như nhà đa chức năng, siêu thị, sân golf, trường học, phòng khám đa khoa, khu tổ hợp thể dục, thể thao, nhà ở, biệt thự, ...&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-GzEN-BQRe2U/W_fH2OFnHYI/AAAAAAAAKzA/L_xmTz_yKcE7F6qBpZY1lrhTzFXUWilcgCLcBGAs/s1600/tien-ich-flc-hakhanh-2.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Tiện ích dịch vụ chất lượng tại FLC Tropical City&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;700&quot; data-original-width=&quot;1200&quot; height=&quot;372&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-GzEN-BQRe2U/W_fH2OFnHYI/AAAAAAAAKzA/L_xmTz_yKcE7F6qBpZY1lrhTzFXUWilcgCLcBGAs/s640/tien-ich-flc-hakhanh-2.jpg&quot; title=&quot;Tiện ích dịch vụ chất lượng tại FLC Tropical City&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tiện ích dịch vụ chất lượng tại FLC Tropical City&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Khu đô thị mới&amp;nbsp; được phát triển trên diện tích 135 ha với tổng vốn đầu tư 3000 tỷ đồng, bao gồm 4 phân khu A – B – C – D sẽ trở thành một trong những trung tâm đô thị sầm uất và đáng sống phía Tây Hạ Long trong tương lai gần.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chi tiết thông tin dự án xem tại đây:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.flc-hakhanh.com/&quot;&gt;https://www.flc-hakhanh.com/&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2302433296613497776'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2302433296613497776'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/11/tien-ich-song-cao-cap-voi-gia-binh-dan.html' title='Tiện ích sống cao cấp với giá bình dân tại FLC Tropical City Hà Khánh'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-URaCX3G-HqE/W_fFthT6AhI/AAAAAAAAKy0/7Y51vt7JzHwn_RubZk8iDnVtvbx_SthvACLcBGAs/s72-c/flc-garden-city.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-6208533242500580433</id><published>2018-10-16T15:34:00.003+07:00</published><updated>2018-10-16T15:34:55.324+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Dự án Louis Castle Kiến Hưng và những tiện ích sống cao cấp</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Với mục tiêu phát triển thành một Cộng đồng xanh, thịnh vượng và bền vững, khu đô thị Kiến Hưng được đầu tư một cách đầy đủ về hạ tầng cơ sở, mạng lưới giao thông, hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ thương mại, du lịch và vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, khi lựa chọn dự án &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.louis-castle.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Biệt thự Louis Castle&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; bạn còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện hữu của Khu đô thị Kiến Hưng gồm có: Trường học Quốc Tế, siêu thị, bể bơi, phòng tập, sân golf, hệ thống sân Tenis…..được thiết kế phù hợp ở mỗi khu vực giúp cư dân tập luyện thể thao. Bạn cũng có thể chạy bộ ở xunh quanh đường dạo chính của khu đô thị với những hàng cây mát mẻ và nở hoa vào mỗi mùa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-Mygj6VZdZws/W8WhpuzrZkI/AAAAAAAAKl0/vW56ERas8SM2oIyjkWaBcj8alWqO2BgZQCLcBGAs/s1600/phoi-canh-louis-castle.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh khu Shophouse Louis Castle Kiến Hưng&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;448&quot; data-original-width=&quot;700&quot; height=&quot;408&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-Mygj6VZdZws/W8WhpuzrZkI/AAAAAAAAKl0/vW56ERas8SM2oIyjkWaBcj8alWqO2BgZQCLcBGAs/s640/phoi-canh-louis-castle.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh khu Shophouse Louis Castle Kiến Hưng&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh khu Shophouse Louis Castle Kiến Hưng&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Không gian sống về khu đô thị Kiến Hưng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Khu đô thị Kiến Hưng Hà Đông có 4 lối vào tiếp giáp với tất cả các trục đường chính ở trên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Đường Xa La có 1 cổng vào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Đường Lê Trọng Tấn có 2 cổng vào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bất kỳ ai khi lần đầu di chuyển vào khu đô thị Kiến Hưng đểu cảm nhận được sự trang nghiêm của hệ thống an ninh và bảo vệ tại đây. Quả thật hệ thống an ninh tại Kiến Hưng&amp;nbsp;làm việc rất cần mẫn và hiệu quả nhưng cũng khá thân thiện, tại các cổng chính thường được bố trí 4 – 5 bảo vệ, hệ thống các ngã 4 cũng thường có từ 1 – 2 người dọc các tuyến đường nội bộ hoặc cổng các tiểu khu bạn cũng gặp nhiều bảo vệ trực hoặc đi tuần theo cung đường của dự án này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-0uZXp3EFnUc/W8WiE40YeJI/AAAAAAAAKl8/6_d6BbgRLe0byiitSy1YJdZSub6S7tQHACLcBGAs/s1600/vi-tri-louis-castle-kien-hung.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí khu đô thị Louis Castle Kiến Hưng&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;615&quot; data-original-width=&quot;1000&quot; height=&quot;392&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-0uZXp3EFnUc/W8WiE40YeJI/AAAAAAAAKl8/6_d6BbgRLe0byiitSy1YJdZSub6S7tQHACLcBGAs/s640/vi-tri-louis-castle-kien-hung.jpg&quot; title=&quot;Vị trí khu đô thị Louis Castle Kiến Hưng&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí khu đô thị Louis Castle Kiến Hưng&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Với việc bố trí bảo vệ và an ninh rất thích hợp nên khi sinh sống tại đây, gia đình và con cái bạn luôn có được cảm giác an toàn và yên tâm trong sinh hoạt. Còn khi người lạ xuất hiện với biểu hiện nghi ngờ sẽ được những anh bảo vệ tại đây hỏi về mục đích vào khu đô thị hoặc được trợ giúp nếu cần thiết.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Không gian sống tại Kiến Hưng ngoài sự an toàn cần thiết thì đây cũng là một không gian sống yên bình và đẹp, hệ thống cây xanh hài hòa dọc các tuyến đường, riêng trục đường chính còn có hệ thống đường giành cho người tập thể thao, chạy bộ, đi xe đap và cho trẻ em đi học. Khi ở tại &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.louis-castle.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Louis Castle&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; bạn còn được đi dạo quanh khu đô thị Kiến Hưng bạn cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi gặp khá nhiều người nước ngoài sinh sống cùng gia đình tại đây bởi Kiến Hưng&amp;nbsp;là khu đô thị có hạ tầng rất tốt, hệ thống trường quốc tế phục vụ gia đình người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Kiến trúc nhà biệt thự liền kề shophouse Louis Castle hài hòa hơn với thiên nhiên, đi sâu và chi tiết vào công năng sử dụng, chú trọng đến sự trải nghiệm không gian sống cho người sử dụng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Kết hợp các yếu tố kiến trúc, qui hoạch, hạ tầng kỹ thuật dịch vụ, vận hành quản lý để hình thành một Phong cách sống cho người thành đạt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Khu đô thị Kiến Hưng là một dự án mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Phân khúc sản phẩm và dịch vụ tại Ciputra là phân khúc cao cấp khách hàng tìm đến đây không chỉ để ở mà họ đang tìm đến một không gian sống để tận hưởng và trải nghiệm các tiện ích cao cấp và tốt nhât tại Khu đô thị Kiến Hưng.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Website thông tin dự án:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.louis-castle.net/&quot;&gt;https://www.louis-castle.net/&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6208533242500580433'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6208533242500580433'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/10/du-louis-castle-kien-hung-va-nhung-tien.html' title='Dự án Louis Castle Kiến Hưng và những tiện ích sống cao cấp'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-Mygj6VZdZws/W8WhpuzrZkI/AAAAAAAAKl0/vW56ERas8SM2oIyjkWaBcj8alWqO2BgZQCLcBGAs/s72-c/phoi-canh-louis-castle.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-6347858364387574798</id><published>2018-10-03T14:54:00.000+07:00</published><updated>2018-10-03T14:54:23.570+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Căn hộ mang phong cách hiện đại đầy màu sắc</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Căn hộ tuy nhỏ nhưng nhà thiết kế vẫn táo bạo trang trí nội thất bằng màu sắc, tạo ra một hình ảnh sống động, mộc mạc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-hYFzz4HOmsU/W7R0adbsdfI/AAAAAAAAKc4/UHgzfgt_cHgo0IjrJyTc1xBaaH9I9DgjACLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-1.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;427&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-hYFzz4HOmsU/W7R0adbsdfI/AAAAAAAAKc4/UHgzfgt_cHgo0IjrJyTc1xBaaH9I9DgjACLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-1.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phòng khách là bộ sưu tập của những bảng màu tự nhiên và rực rỡ gồm xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, màu nâu gỗ tạo những điểm nhấn siêu xinh cực kỳ hút mắt.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-GHsGaTNPwqI/W7R0aRxn9gI/AAAAAAAAKdA/OIK351bFk2QDPKlLyU8zYjC58VDwHYX9QCLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-2.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;427&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-GHsGaTNPwqI/W7R0aRxn9gI/AAAAAAAAKdA/OIK351bFk2QDPKlLyU8zYjC58VDwHYX9QCLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-2.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tường gạch thô đặt cạnh tường được tô trát kỹ giúp người xem cảm nhận được bầu không khí vừa hiện đại vừa cổ điển trong căn phòng.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-Y-rqBOFh9V8/W7R0ad0s_WI/AAAAAAAAKc8/M9BC8L1nbfw2JBeVT-dG7trzzfcs-m_jgCLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-3.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;393&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;392&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-Y-rqBOFh9V8/W7R0ad0s_WI/AAAAAAAAKc8/M9BC8L1nbfw2JBeVT-dG7trzzfcs-m_jgCLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-3.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bộ bàn ghế ăn với đủ các loại ghế phân chia theo lứa tuổi và tầm vóc của từng thành viên trong gia đình.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-lDAZpUwjrpY/W7R0bK5fhDI/AAAAAAAAKdE/ju_kLK7YDUo8ptfwPOnBfJDE9lblUo6RACLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-4.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;480&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-lDAZpUwjrpY/W7R0bK5fhDI/AAAAAAAAKdE/ju_kLK7YDUo8ptfwPOnBfJDE9lblUo6RACLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-4.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bàn gỗ thô tạo nên sự liên kết đặc biệt với nội thất màu sáng xung quanh.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-7KyiKH17Atw/W7R0bYihHpI/AAAAAAAAKdI/z0M80ORXlI0SgdSdi9LohXCA7CKqsoBPgCLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-5.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;427&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-7KyiKH17Atw/W7R0bYihHpI/AAAAAAAAKdI/z0M80ORXlI0SgdSdi9LohXCA7CKqsoBPgCLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-5.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chiếc quạt trần làm mát cho cả phòng khách lẫn nhà bếp và phòng ăn.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-vbtd_pxJY-M/W7R0bWGlGpI/AAAAAAAAKdM/Iq_8pcq6XPUR34EjcImOCTVDeMktpgE4QCLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-6.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;409&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;408&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-vbtd_pxJY-M/W7R0bWGlGpI/AAAAAAAAKdM/Iq_8pcq6XPUR34EjcImOCTVDeMktpgE4QCLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-6.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Giá sách màu xanh lá cây nổi bật giữa những bức tường sơn trắng hiện đại, làm giảm cảm giác đơn điệu cho căn phòng.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-3d8ttahlMJ4/W7R0bjmdh_I/AAAAAAAAKdQ/HkAyfzhh87I-QH3qS2ifY1tZ8m0nyl4bACLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-7.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;427&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-3d8ttahlMJ4/W7R0bjmdh_I/AAAAAAAAKdQ/HkAyfzhh87I-QH3qS2ifY1tZ8m0nyl4bACLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-7.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ghế thư giãn màu vàng đặt ở góc ban công cạnh phòng ngủ.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-GoxFsortSQc/W7R0buk15TI/AAAAAAAAKdU/Ce0M44cWJu8xR-4gD4hxCqhRvqKaPLx_QCLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-8.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;427&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-GoxFsortSQc/W7R0buk15TI/AAAAAAAAKdU/Ce0M44cWJu8xR-4gD4hxCqhRvqKaPLx_QCLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-8.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chủ nhà cũng tự tay sơn tủ quần áo đầu giường theo màu sắc mà mình yêu thích.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-9ssZB4ab0aA/W7R0b2nbX_I/AAAAAAAAKdY/54_OKdG8IfsXrcYTCmUVK4f_qmgI1CbWQCLcBGAs/s1600/can-ho-phong-cach-hien-dai-9.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;427&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-9ssZB4ab0aA/W7R0b2nbX_I/AAAAAAAAKdY/54_OKdG8IfsXrcYTCmUVK4f_qmgI1CbWQCLcBGAs/s640/can-ho-phong-cach-hien-dai-9.jpg&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bồn tắm thể hiện trọn vẹn chủ đề màu sắc mà chủ nhà đang theo đuổi.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6347858364387574798'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6347858364387574798'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/10/can-ho-mang-phong-cach-hien-ai-ay-mau.html' title='Căn hộ mang phong cách hiện đại đầy màu sắc'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-hYFzz4HOmsU/W7R0adbsdfI/AAAAAAAAKc4/UHgzfgt_cHgo0IjrJyTc1xBaaH9I9DgjACLcBGAs/s72-c/can-ho-phong-cach-hien-dai-1.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-2540024742138260766</id><published>2018-07-09T13:59:00.001+07:00</published><updated>2018-07-09T13:59:13.523+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>NHỮNG ĐIỀU CHỈ CÓ TẠI THE GOLDEN PALM LÊ VĂN LƯƠNG </title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm Lê Văn Lương&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; nằm tại vị trí không thể đẹp hơn ngay trung tâm thành phố Hà Nội, đây chính là lợi thế lớn nhất của dự án này, cùng với đó, những tiện lợi cũng như cảnh sắc xung quanh cũng là một trong những lý do khiến các khách hàng đang do dự giữa việc lựa chọn nhà ở, lựa chọn các dự án chung cư sẽ có quyết định chính xác hơn. Một dự án nằm gần ngay các trung tâm hành chính lớn không chỉ giúp khách hàng thuận tiện về 1 mặt, mà còn đảm bảo được an ninh khu vực, đảm bảo được trật tự an toàn xã hội và tốc độ phát triển, cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn hẳn so với những dự án khác cũng khu vực.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s1600/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Dự án chung cư The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;512&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;512&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s640/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg&quot; title=&quot;Dự án chung cư The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án chung cư The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;THE GOLDEN PALM LÊ VĂN LƯƠNG VÀ NHỮNG ƯU ĐÃI LỚN&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Đúng theo tiêu chí ban đầu của mình, &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/07/chi-co-tai-the-golden-palm.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; được xây dựng dự án theo những yêu cầu và nhu cầu thiết thực nhất cho cuộc sống của khách hàng. Bên cạnh vẻ đẹp về hình thức, việc đáp ứng về chất lượng và không gian sống xanh, riêng tư, an ninh dành cho cư dân tương lai của dự án cũng được thiết lập và từng bước xây dựng, hoàn thiện.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Chính vì vậy, khách hàng chính là trung tâm, là thượng đế khi đến với nơi đây. Hiểu rõ điều đó, những chính sách cho những căn hộ nghỉ dưỡng tại The Golden Palm Lê Văn Lương&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị căn hộ với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các ngân hàng TP Bank, MB Bank.&lt;br /&gt;Chiết khấu căn hộ hấp dẫn lên tới 10%.&lt;br /&gt;Hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà.&lt;br /&gt;Ân hạn nợ gốc cho quý khách hàng.&lt;br /&gt;Tặng ô tô sang trọng Mazda 3.&lt;br /&gt;Cam kết thuê lại ~ lợi nhuận 8% GTCH/năm, cam kết thuê trong 4 năm.&lt;br /&gt;Khách hàng không vay, ko cam kết cho thuê lại: chiết khấu tùy theo căn hộ.&lt;br /&gt;Thời hạn vay vốn lên đến 20 năm.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;NHỮNG TIỆN NGHI TẠI THE GOLDEN PALM LÊ VĂN LƯƠNG&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Thật khó để tìm thấy một khu dân cư vừa gần trung tâm thành phố lại sở hữu một không gian xanh mát với hồ nước cây xanh ngay quanh nhà. Một cuộc sống trong lành, tiện nghi là mơ ước của nhiều gia đình hiện đại, và chính từ nhu cầu bức thiết này.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Lê Văn Lương&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;có đầy đủ các tiện nghi, đem lại cho cư dân cuộc sống thoải mái nhất. Từ khuôn viên dạo bộ với hàngcọ vàng, trường học, nhà trẻ, Siêu Thị, Spa, GYM , … Cho đến các tiện ích cao cấp đặc biệt mà hiếm có dự án nào tại Hà Nội có được: Vườn thượng uyển, bể bơi vô cực ngoài trời,…&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2540024742138260766'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2540024742138260766'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/07/chi-co-tai-the-golden-palm.html' title='NHỮNG ĐIỀU CHỈ CÓ TẠI THE GOLDEN PALM LÊ VĂN LƯƠNG '/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s72-c/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-7962487300114817912</id><published>2018-06-12T12:44:00.002+07:00</published><updated>2018-06-12T12:44:55.997+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>THE GOLDEN PALM – SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG TẠI THANH XUÂN</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường xanh trong cuộc sống đô thị hiện nay , CTCP Phát triển HDIS&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;đã chú trọng đầu tư hành lang xanh cho &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự ánThe Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, trong đó ưu tiên cảnh quan xung quanh và bên trong dự án nhằm tạo môi trường và không gian sống xanh – sạch – đẹp. Dự án The Golden Palm là một dự án bất động sản đẳng cấp tại Hà Nội sở hữu vị trí đẹp, không gian cấp, là một trong những sản phẩm đầu tư đáng tin cậy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s1600/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh dự án The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;512&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;512&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s640/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh dự án The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh dự án The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;DỰ ÁN THE GOLDEN PALM NẮM GIỮ VỊ TRÍ VÀNG GIỮA LÒNG HÀ NỘI&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Nằm tại vị trí trung tâm thành phố, với giao thông thuận tiện dự án The Golden Palm mang trong mình một nét kiến trúc xanh hiện đại, hòa hợp với môi trường, tạo ra một tòa chung cư độc đáo khiến thành phố trở nên trong trẻo hơn. Tuy nhiên, không để vẻ trong trẻo đó chiếm trọng thiết kế, tại đây, với phong cách quốc tế, dự án The Golden Palm chắc chắn sẽ làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s1600/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí dự án The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;543&quot; data-original-width=&quot;543&quot; height=&quot;640&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s640/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; title=&quot;Vị trí dự án The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí dự án The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Sự cạnh tranh lớn, đặc biệt của dự án chính là&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;giao thông tại đây vô cùng thuận tiện, dễ dàng đi lại. Ví trí thuận lợi đó thể hiện ở chỗ, bạn có thể đến các khu vui chơi giải trí, mua sắm, trường học quốc tế, tiểu học, trung học, … Từ đây, bạn có thể đến các rạp chiếu phim, như CGV, Beta Thanh Xuân,… Vào mỗi cuối tuần, bạn cùng gia đình sẽ không mẩ công phải đi xa cũng có thể thưởng thức các bộ phim hay tại rạp. Không những thế, từ dự án, bạn cũng có thể đến khu mua sắm Big C dễ dàng. Hơn thế nữa, xung quanh dự án hiện nay có rất nhiều các trường học từ tiểu học cho đến THPT, bạn có thể lựa chọn cho bé yêu của mình môi trường học tập gần nhà tốt nhất.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;ĐIỂM THU HÚT CỦA DỰ ÁN THE GOLDEN PALM&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Ngoài lợi thế là vị trí thuân lợi ra, sức hút của dự án The Golden Palm còn đến từ thiết kế với quy mô 2 tòa nhà A và B. Mỗi tòa nhà bao gồm 11 căn hộ/tầng áp dụng thiết kế tiên tiến nhất thế giới. Các&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;căn hộ được thiết kế đa dạng các loại diện tích đa dạng nên phù hợp với yêu cầu đa dạng của từng hộ gia đình. Cùng với không gian xanh từ trong lẫn ngoài căn hộ, bạn có thể những giây phút thư thái trong những buổi cuối tuần.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-EyyI4X2Ninw/WFi83pr5bNI/AAAAAAAAJ1I/wFJ8FOccj14s0EozYajSngrn-W9PnxAPgCPcBGAYYCw/s1600/tien-ich-xanh.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Tiện ích sống The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;464&quot; data-original-width=&quot;1000&quot; height=&quot;296&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-EyyI4X2Ninw/WFi83pr5bNI/AAAAAAAAJ1I/wFJ8FOccj14s0EozYajSngrn-W9PnxAPgCPcBGAYYCw/s640/tien-ich-xanh.jpg&quot; title=&quot;Tiện ích sống The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tiện ích sống The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Từ dự án &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;chỉ cần mất chưa đến 25 phút đi xe, bạn có thể đến được trung tâm của các khu phố cổ, tiện cho việc vui chơi, giải trí. Được đầu tư với tổng diện tích lô đất là 6.000 m2. Quy mô: 03 tầng hầm, 27 tầng nổi. Tổng chiều cao khối đế: 29,2m.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Để đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của cư dân trong căn hộ thì dự án The Golden Palm có bãi để xe vô cùng rộng rãi. Các căn hộ được thiết kế đa dạng, có nhiều kích thước, không gian phòng khách nhau, để đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/--3lGUwzO6Go/WUKNg8sFfQI/AAAAAAAALpo/hLwwzvjXOqcL7K6ncF9CGWXoPYK0AzetQCPcBGAYYCw/s1600/canh-quan9.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Không gian xanh The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;966&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;386&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/--3lGUwzO6Go/WUKNg8sFfQI/AAAAAAAALpo/hLwwzvjXOqcL7K6ncF9CGWXoPYK0AzetQCPcBGAYYCw/s640/canh-quan9.jpg&quot; title=&quot;Không gian xanh The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không gian xanh The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Đi kèm với những tiện nghi và không gian sống đẳng cấp,các chính sách bán hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn, tại dự án đang là tâm điểm hút khách trên thị trường bất động sản và thông tin về các căn hộ sẽ luôn nhận được quan tâm của nhiều khách hàng. Bởi đây sẽ thực sự trở thành địa điểm thu hút khồn chỉ nhà đầu tư bất động sản mà còn của các khách hàng đang tìm cho mình một không gian sống trong lành.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Website dự án:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.chungcu-goldenpalm.com/&lt;/a&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/7962487300114817912'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/7962487300114817912'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/06/su-lua-chon-ly-tuong.html' title='THE GOLDEN PALM – SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG TẠI THANH XUÂN'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s72-c/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-2370131109759471348</id><published>2018-05-24T09:56:00.001+07:00</published><updated>2018-05-24T09:56:54.902+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>ĐIỀU GÌ CHỜ ĐÓN CÁC CƯ DÂN TƯƠNG LAI CỦA CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Cùng việc sở hữu vị trí vàng tại trung tâm thành phố, và những tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp, Chung cư The Golden Palm&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;được khách hàng và chủ đầu tư đánh giá rất cao nhờ sợ đa dạng trong các loại hình sản phẩm căn hộ. Tất cả các nhu cầu của khách hàng đến đầu tư đều được đáp ứng một cách trọn vẹn nhất khi đến với nơi đây.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-YvKyQx4jDmo/WUJ4HHg74zI/AAAAAAAALpo/uCDtlj9PyLQG9I6AVhfAb7FrRedXB_IeQCPcBGAYYCw/s1600/thegoldenpalm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;900&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-YvKyQx4jDmo/WUJ4HHg74zI/AAAAAAAALpo/uCDtlj9PyLQG9I6AVhfAb7FrRedXB_IeQCPcBGAYYCw/s640/thegoldenpalm.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;VỊ TRÍ THUẬN LỢI CỦA CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Nằm tại tuyến đương Lê Văn Lương, lô đất số 4,5 Lê Văn Lương (Gần đường Hoàng Ngân, vượt Lê Văn Lương- Láng Hạ). 6.000 m2 đất dự án nằm trên một trong những con đường sầm uất nhất Hà Nội, giao với nhiều các con phố chính, như:&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Hoàng Ngân, Láng Hạ, Khuất Duy Tiến. Khách hàng có thể dễ dàng di chuyển đến các tuyến phố lớn khác cũng như khu vực trung tâm Hà Nội. Ngoài ra, xung quanh đây còn là nơi xuất hiện nhiều văn phòng, nơi và làmà nhiều ngươig nước ngoài lựa chọn sinh sống.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s1600/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí liên kết vùng của The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;543&quot; data-original-width=&quot;543&quot; height=&quot;640&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s640/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; title=&quot;Vị trí liên kết vùng của The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí liên kết vùng của The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Từ Chung cư The Golden Palm, bạn có thể đến các địa điểm, như rạp chiều phim, trung tâm mua sắm,… rất thuận tiện. Chỉ mất chưa đến 10 phút, bạn có thể đến Trung tâm thương mại Big C, hay xem những bộ phim chiều rạp hấp dẫn tại rap Chiếu phim quốc gia, Beta, CGV,…. Hãy tưởng tượng, vào mỗi dịp cuối tuần, bạn và gia đình không cần phải đi thật xa xôi mới có thể đến được các rạp chiếu phim hay những khu vui chơi giản trí. Vừa đảm bảo được giấc ngủ nướng vào cuối tuần của bạn, vừa có thời gian cho những loại hình dịch vụ giải trí.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;CÁC TIỆN ÍCH CỦA CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Đâu chỉ sở hữu lợi thế về vị trí, hệ thống tiện ích Chung cư The Golden Palm cũng là một yếu tố không thể bỏ qua khi quyết định lựa chọn những căn hộ để làm không gian sống. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm chuỗi tiện ích và dịch vụ tiêu chuẩn, đáp ứng trọn vẹn cũng như nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân nơi đây. Trong đó đáng kể nhất phải nói tới chính Trung tâm thương mại với những thương hiệu nổi tiếng, hiện đại; sân chơi sáng tạo cho trẻ em, khu tập dưỡng sinh cho người già.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/--3lGUwzO6Go/WUKNg8sFfQI/AAAAAAAALpo/hLwwzvjXOqcL7K6ncF9CGWXoPYK0AzetQCPcBGAYYCw/s1600/canh-quan9.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Không gian xanh The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;966&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;386&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/--3lGUwzO6Go/WUKNg8sFfQI/AAAAAAAALpo/hLwwzvjXOqcL7K6ncF9CGWXoPYK0AzetQCPcBGAYYCw/s640/canh-quan9.jpg&quot; title=&quot;Không gian xanh The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không gian xanh The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-KfDxdaTgUp0/WUKRhF0EpFI/AAAAAAAALpo/I2nTwugylsMYQsemINmJo6_JNtNn85wUwCPcBGAYYCw/s1600/be-boi-the-golden-palm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Bể bơi dự án The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;551&quot; data-original-width=&quot;980&quot; height=&quot;358&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-KfDxdaTgUp0/WUKRhF0EpFI/AAAAAAAALpo/I2nTwugylsMYQsemINmJo6_JNtNn85wUwCPcBGAYYCw/s640/be-boi-the-golden-palm.jpg&quot; title=&quot;Bể bơi dự án The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bể bơi dự án The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Ngoài ra, tại Chung cư The Golden Palm, chủ đầu tư cũng chú trọng vào thiên nhiên, chính vì vậy tầng 6 được dành riêng cho không gian xanh, được thiết kế độc lập với các khu vườn tràn ngập hoa và nắng. Lối dạo bộ xanh mát được trang trí bằng hàng cọ thẳng tắp, những khóm hoa nhỏ xinh không chỉ tô điểm cho cảnh quan sân vườn còn tạo ra môi trường xanh tốt cho sức khỏe.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Cùng với đó, các vấn đề về sức khỏe của cư dân cũng được quan tâm đến, các bể bơi, phòng Gym , sân golf mini,… đều được thiết kế đảm bảo an toàn tuyệt đối với sức khoẻ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Cư dân sẽ có thẻ để đi lại và hoạt động trong nhà hoàn toàn yên tâm bởi mọi thứ đều kiểm soát chặt chẽ 24/24. Mỗi người khi đến với&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;The Golden Palm&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;sẽ được chào đón nhiệt tình cùng với thiết kế sảnh đợi sang trọng và tinh tế mang đến cảm giác thoải mái cho khách hàng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2370131109759471348'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2370131109759471348'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/05/dieu-gi-cho-doi.html' title='ĐIỀU GÌ CHỜ ĐÓN CÁC CƯ DÂN TƯƠNG LAI CỦA CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-YvKyQx4jDmo/WUJ4HHg74zI/AAAAAAAALpo/uCDtlj9PyLQG9I6AVhfAb7FrRedXB_IeQCPcBGAYYCw/s72-c/thegoldenpalm.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8312994361370480471</id><published>2018-04-24T09:06:00.003+07:00</published><updated>2018-04-24T09:06:59.199+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>&quot;Giải mã&quot; lý do vì sao phân khúc chung cư cao cấp hút giới đầu tư</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Thời gian gần đây, các sản phẩm chung cư cao cấp khu vực Tây Hà Nội đang “gây sốt” &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/04/phan-khuc-cao-cap-hut-khach.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;thị trường BĐS&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; bởi lợi nhuận kép mang lại cho các nhà đầu tư thông minh và có tầm nhìn chiến lược. Nhưng nguyên nhân vì sao lại khiến giới đầu tư đổ xô vào thị trường này? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-gaa-S6P37CM/WUJEYItdIrI/AAAAAAAALpo/5w9JFqc8-Bw8ZaOm0xacrfmoGrsKHiquACPcBGAYYCw/s1600/mat-truoc-the-golden-palm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Chung cư The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;900&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-gaa-S6P37CM/WUJEYItdIrI/AAAAAAAALpo/5w9JFqc8-Bw8ZaOm0xacrfmoGrsKHiquACPcBGAYYCw/s640/mat-truoc-the-golden-palm.jpg&quot; title=&quot;Chung cư The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chung cư The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;b&gt;Giới đầu tư quay lại với thị trường bất động sản&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;So với việc đầu tư lĩnh vực tiền tệ, đầu tư vẫn được đánh giá có đà tăng trưởng cao hơn bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, trong đó lĩnh vực BĐS đứng thứ 2 với 29 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,22 tỷ USD, chiếm 8,9% tổng vốn đăng ký trong năm 2016. Các chuyên gia dự đoán năm 2017 tới đây, BĐS Việt Nam tiếp tục nhận được nguồn vốn đầu tư lớn khi các Hiệp định song phương, đa phương có hiệu lực.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Các chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, các nhà đầu tư trong nước hiện nay có xu hướng quan tâm tới BĐS nhiều hơn, đặc biệt là các cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời ngay từ việc cho thuê và các cơ hội đầu tư có khoản sinh lời cố định, để giúp họ bảo toàn tài sản trong bối cảnh đồng tiền có thể tiếp tục biến động.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;b&gt;Nên “đổ tiền” vào phân khúc nào&lt;/b&gt;?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Rất nhiều chuyên gia trong giới bất động sản đã nhận định phân khúc chung cư cao cấp vẫn là “hàng hot” của thị trường Hà Nội, trong đó khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt là quận Nam Từ Liêm là khu vực có giá tăng mạnh nhất.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Minh chứng rõ ràng nhất là tại Hà Nội, phân khúc chung cư cao cấp đang nóng lên với thông tin chủ đầu tư Vingroup giới thiệu rất nhiều dự án như Vinhomes Trần Duy Hưng, Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Green Bay..... Đây là 4 dự án trọng điểm của tập đoàn Vingroup trong thời gian này. Ngay từ khi ra mắt, các dự luôn được giới đầu tư săn lùng ráo riết bởi giá bán căn hộ vô cùng hấp dẫn. Một dự án nhận nhà trong năm 2018 này cũng cực kỳ hot đó là &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Lê Văn Lương.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;b&gt;4 Siêu dự án hot nhất của tập đoàn Vingroup&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Đặc biệt chính sách hỗ trợ tài chính ưu đãi trong trung hạn là lý do khiến nhiều khách hàng đặt mua dự án này. Cụ thể, khi mua 1 căn hộ tại dự án, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng đối với khoản vay lên tới 70% giá trị căn hộ trong 20 năm. Như vậy, nếu mua căn hộ giá khoảng 9 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần có số vốn tự có khoảng 3 tỷ đồng. Ngay trong thời gian hỗ trợ lãi suất này, nếu chuyển nhượng khách hàng sẽ lãi ròng từ hơn 200 triệu đồng, đến hơn 1.5 tỷ đồng (tùy thuộc loại hình, thời gian, giá bán). Theo tính toán, tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư thu được sẽ đạt trên 50%.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Một lý do khiến những dự án của Vinhomes “hot hơn bao giờ hết” là do nguồn cung nằm trong khu vực nội đô. Thêm vào đó, những dự án này sở hữu nhiều lợi thế như nằm trong khu vực dân trí cao, cơ sở hạ tầng hiện đại và ngày một hoàn thiện.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;Website The Golden Palm:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&lt;/a&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8312994361370480471'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8312994361370480471'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/04/phan-khuc-cao-cap-hut-khach.html' title='&quot;Giải mã&quot; lý do vì sao phân khúc chung cư cao cấp hút giới đầu tư'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-gaa-S6P37CM/WUJEYItdIrI/AAAAAAAALpo/5w9JFqc8-Bw8ZaOm0xacrfmoGrsKHiquACPcBGAYYCw/s72-c/mat-truoc-the-golden-palm.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-6563878935066179378</id><published>2018-02-26T20:18:00.000+07:00</published><updated>2018-02-27T08:12:49.121+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>The Golden Palm Lê Văn Lương được thừa kế các yếu tố hấp dẫn </title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Chung cư The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Lê Văn Lương là dự án sáng giá, hiện đang thu hút không ít sự chú ý từ quý khách hàng, dự án tọa lạc ngay trung tâm Thủ đô – là 1 ở những đô thị lớn nổi trội về sự phát triển của thành phố , Hà Nội là thành phố được quan tâm bậc nhất miền khu vưc Miền Bắc. Với môi trường tự nhiên mang đậm nét văn hóa, địa danh đây là địa danh được chú ý đến với những dự án thành phố bậc nhất , vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng,…quả thật là sản phẩm đỉnh cao và hoàn hảo để quý khách lựa chọn làm địa điểm nghỉ ngơi và thư giãn cùng gia đình thân yêu của mình ở The Golden Palm.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s1600/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh dự án The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;512&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;512&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s640/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh dự án The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh dự án The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;Chủ đầu tư uy tín và có kinh nghiệm&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://v%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20li%C3%AAn%20k%E1%BA%BFt%20v%C3%B9ng%20the%20golden%20palm/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; được quản lí bởi chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư TP.Hà Nội – Sunrise ( HDIS) Là liên doanh của 4 đơn vị công ty cổ phần phát triển đầu tư Thủ đô – HDI, công ty TNHH xây dựng dân dụng và Công Nghiệp Delta, công ty cổ phần Tư vấn Handi – triển khai và nâng cấp nhà Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư và nâng cấp quy hoạch toàn cầu ( Vietpol).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Tổng thầu : Delta – Là một tại hai nhà thầu đông đảo nhất Việt Nam bây giờ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- HDI Sunrise Là nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm và danh tiếng ở lĩnh lực bất động sản. Hiện đang thừa hưởng các sản phẩm nổi tiếng và có tên tuổi trong lĩnh vực BĐS. The Golden Palm được đánh giá là dự án chủ chốt của Tập đoàn đó nên được rót nguồn vốn đầu tư khá mạnh tay, Cho nên The Golden Palm sẽ là dự án khả năng tại thời kì sắp tới.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* &lt;b style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;Vị trí thuận lợi giữa lòng Thủ đô&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- The Golden Palm nằm taị số 418 mặt đường Lê Văn Lương (Gần đường Hoàng Ngân, vượt Lê Văn Lương- Láng Hạ). Tọa lạc ngay ở vị trí của liền kề chân cầu vượt Láng Hạ trên mặt đường Lê Văn Lương. Đây là tuyến phố huyết mạch kết nối ngay lập tức tới trung tâm thành thị khi giáp ngay với Láng Hạ. Được mệnh danh dự án có vị trí vàng địa điểm đón đầu sinh khí, hưởng thụ không khí trong sạch nhất. Không chỉ là môi trường xanh mà nơi đây còn đem đến nhiều tiện ích có một không hai, kết nối giao thông thuận lợi với các vùng khác tại thành phố Hà Nội. Nơi đây là miền đất hứa đem lại nhiều may mắn, vượng khí cho bạn chung cư.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s1600/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí liên kết vùng The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;543&quot; data-original-width=&quot;543&quot; height=&quot;640&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s640/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; title=&quot;Vị trí liên kết vùng The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí liên kết vùng The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Hướng Đông Bắc: dự án The Golden Palm giáp cung đường Hoàng Ngân.&lt;br /&gt;Hướng Tây Bắc: dự án The Golden Palm giáp cung đường Lê Văn Lương.&lt;br /&gt;Hướng Đông Nam: sản phẩm The Golden Palm giáp khu dân cư đông đúc.&lt;br /&gt;Hướng Tây Nam: dự án The Golden Palm giáp khu cư dân ngõ 71 Lê Văn Lương.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Không những thế , với nhiều ưu thế về vị trí nên căn hộ The Golden Palm Lê Văn Lương nằm liền kề những khu vui chơi giải trí, mua sắm, trường học quốc tế, tiểu học, trung học, … Do vậy, chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương khẳng định sẽ là 1 tại các sự chọn lựa thu hút khách hàng đẳng cấp.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* &lt;b style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;Những chính sách ưu đãi&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Chung cư &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/02/thua-ke-cac-yeu-to-hap-dan.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm Lê Văn Lương&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; sở hữu vị trí của rất đắc địa ngay ở trung tâm thành phố cùng Hệ thống tiện ích đồng bộ hiện đại nhưng giá bán lại đáng mong ước. Nhà đầu tư luôn hướng đến những quý khách hàng tầm trung nhưng muốn có 1 môi trường sống đẹp mắt xa hoa thì Golden Palm Lê Văn Lương là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho dân cư với giá bán đáng mong ước chỉ từ 35 triệu đồng/m2 (Nội thất đẳng cấp, đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, tủ tường…). Như vậy chỉ từ 2,3 tỷ VNĐ là khách hàng đã có thể sở hữu cho mình một chung cư đẹp mắt, sang trọng và tiện nghi tại The Golden Palm Lê Văn Lương.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Hiện tại dự án The Golden Palm đang mở bán với nhiều căn tầng đẹp, với chính sách bán hàng hấp dẫn từ nhà đầu tư HDIS. Với tiến độ thanh toán đầu tư căn hộ cho khách hàng vô cùng linh hoạt. Chỉ với 660 triệu đồng khách hàng đã thừa hưởng ngay căn hộ ở mơ với vị trí rất đắc địa và dễ dàng này.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Với những yếu tố tuyệt hảo đang sở hữu, chắc chắn The Golden Palm sẽ là sản phẩm tiềm năng tại thời kì sắp tới thu hút được các nhà đầu tư và khách hàng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Website chính thức The Golden Palm:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&lt;/a&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6563878935066179378'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/6563878935066179378'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/02/thua-ke-cac-yeu-to-hap-dan.html' title='The Golden Palm Lê Văn Lương được thừa kế các yếu tố hấp dẫn '/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-HeXGGkjBj-w/WBq4GCX51uI/AAAAAAAAI0A/Pa18GttpTzA2DqOPOx4O7_kZ3aG9ahobgCPcBGAYYCw/s72-c/phoi-canh-the-golden-palm-2.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8723246713045981556</id><published>2018-02-02T09:54:00.003+07:00</published><updated>2018-02-02T09:54:46.754+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>5 điểm nhấn nổi bật tại dự án Annecy Garden</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo đại diện &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.annecy-garden.vn/2018/01/chu-dau-tu-vimefulland.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;chủ đầu tư Vimefulland&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, giá bán hợp lý... là những ưu điểm giúp dự án hấp dẫn khách hàng mặc dù chưa chính thức được ra mắt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí đắc địa&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Lợi thế về địa lý là ưu điểm nổi trội của dự án Annecy Garden. Tọa lạc tại số 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Annecy Garden hội tụ đầy đủ tiện ích với giao thông thuận tiện di chuyển đến các bệnh viện lớn, trường học đại học nổi tiếng như Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp, trường quốc tế Singapo, Bệnh viện Bạch Mai... Xung quanh Annecy Garden còn có nhiều công trình công cộng và các dự án lớn khác đang được quy hoạch.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-MPJbW1R63ZQ/WnPQ4fDFQFI/AAAAAAAAIuU/duzEFSwUcaIz3fZk_Fo2ST6JwTkjMNPVQCLcBGAs/s1600/vi-tri-chung-cu-annecy-garden.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí Annecy Garden&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;480&quot; data-original-width=&quot;562&quot; height=&quot;546&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-MPJbW1R63ZQ/WnPQ4fDFQFI/AAAAAAAAIuU/duzEFSwUcaIz3fZk_Fo2ST6JwTkjMNPVQCLcBGAs/s640/vi-tri-chung-cu-annecy-garden.png&quot; title=&quot;Vị trí Annecy Garden&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Kết nối khu vực thuận lợi&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.annecy-garden.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Dự án Annecy Garden&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; nằm tại quận Hoàng Mai - khu vực được tập trung phát triển hạ tầng với hàng loạt tuyến đường lớn đang hình thành như đường Tam Trinh mở rộng và đường nối Minh Khai - Yên Duyên - Vĩnh Tuy... Nằm trên các trục đường lớn, cư dân dự án dễ dàng kết nối với khu nội đô và trục vành đai 2, 3.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-65ok2equwnk/WnPRCjr5lDI/AAAAAAAAIuY/RtrbjD58sOcn3Lwd9BXlHKNXQZ0OCN_-QCLcBGAs/s1600/lien-ket-tien-ich-annecy-garden.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Kết nối tiện ích của Annecy Garden&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;480&quot; data-original-width=&quot;625&quot; height=&quot;490&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-65ok2equwnk/WnPRCjr5lDI/AAAAAAAAIuY/RtrbjD58sOcn3Lwd9BXlHKNXQZ0OCN_-QCLcBGAs/s640/lien-ket-tien-ich-annecy-garden.png&quot; title=&quot;Kết nối tiện ích của Annecy Garden&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Giá bán hợp lý&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án BĐS cao cấp và được nhiều khách hàng đón nhận thì Annecy Garden sẽ có mức giá so với khu vực xung quanh. Điều này tạo điều kiện cho những gia đình trẻ có tích lũy tài chính còn hạn chế vẫn có thể sống trong một môi trường chất lượng cao, tiện ích đồng bộ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;72 tiện ích đồng bộ cao cấp&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Được phát triển theo mô hình &quot;All in one&quot;, cư dân Annecy Garden hưởng lợi từ 72 tiện ích nội khu khép kín. Trong đó có khu chung cư &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.annecy-garden.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Annecy Garden&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; được xây dựng trên diện tích gần 100.000 m2; 2 tầng hầm gửi xe rộng, thoáng, trang bị hệ thống kiểm soát đỗ xe hiện đại... Ngoài ra còn có 3 tầng thương mại dịch vụ với các trung tâm mua sắm sầm uất, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, phục vụ nhu cầu của cư dân.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-8-dI8No7ces/WnPR5GyU3rI/AAAAAAAAIuo/yDKiGlawCWYhY4SHasEdK4LtkbuDfKzqwCLcBGAs/s1600/be-boi-ngoai-troi-annecy-garden.PNG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Annecy Garden sở hữu không gian tiện ích cao cấp&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;586&quot; data-original-width=&quot;956&quot; height=&quot;392&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-8-dI8No7ces/WnPR5GyU3rI/AAAAAAAAIuo/yDKiGlawCWYhY4SHasEdK4LtkbuDfKzqwCLcBGAs/s640/be-boi-ngoai-troi-annecy-garden.PNG&quot; title=&quot;Annecy Garden sở hữu không gian tiện ích cao cấp&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Annecy Garden sở hữu không gian tiện ích cao cấp&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;An cư tại Annecy Garden, cư dân sẽ dễ dàng chăm sóc bản thân và gia đình với hệ thống spa cao cấp, phòng tập gym hiện đại, dịch vụ y tế 24/24h hay hệ thống bể bơi bốn mùa rộng lớn... Mọi người sẽ có cuộc sống thư thái và an lành với những dịch vụ tiện ích đẳng cấp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không gian xanh&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chủ đầu tư Vimefulland dành đến 60% diện tích tại Annecy Garden để trải một lớp thảm thực vật phong phú với vườn hoa và những lối vườn dạo bộ. Hầu hết các căn hộ tại đây đều có hướng nhìn ra hồ điều hòa Yên Sở và khu công viên, mang đến không gian thư thái, thoáng mát.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-jpBwl71sAXo/WnPSI2j_API/AAAAAAAAIus/6Nj9HRISywwyUPuDLTtnQb8R5hUqoEDhwCLcBGAs/s1600/khuon-vien-du-an.PNG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Không gian sống xanh tại Annecy Garden&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;600&quot; data-original-width=&quot;954&quot; height=&quot;402&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-jpBwl71sAXo/WnPSI2j_API/AAAAAAAAIus/6Nj9HRISywwyUPuDLTtnQb8R5hUqoEDhwCLcBGAs/s640/khuon-vien-du-an.PNG&quot; title=&quot;Không gian sống xanh tại Annecy Garden&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vimefulland nổi tiếng với thương hiệu bất động sản tràn ngập không gian sống xanh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Thiết kế thông minh&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Các căn hộ tại Annecy Garden có thiết kế linh hoạt với diện tích từ 65m2 đến 120m2, 2- 3 phòng ngủ phù hợp với lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách hàng. Tại đây, mỗi căn đều mang phong cách hiện đại, sang trọng, gần gũi với thiên nhiên, tối đa hóa công năng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tập đoàn Vimefulland dành 2,5m cho hệ thống hành lang để cư dân có nhiều không gian sinh hoạt chung và tạo sự thoáng đãng. Mỗi căn hộ có chiều cao trần lên tới 3,2m so với mức thông thường chỉ 2,7m. Mỗi căn có ít nhất 2 logia để đảm bảo ánh sáng tự nhiên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Website thông tin chính thức dự án:&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.annecy-garden.vn/&quot;&gt;http://www.annecy-garden.vn/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8723246713045981556'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8723246713045981556'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/02/5-iem-nhan-noi-bat-tai-du-annecy-garden.html' title='5 điểm nhấn nổi bật tại dự án Annecy Garden'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-MPJbW1R63ZQ/WnPQ4fDFQFI/AAAAAAAAIuU/duzEFSwUcaIz3fZk_Fo2ST6JwTkjMNPVQCLcBGAs/s72-c/vi-tri-chung-cu-annecy-garden.png" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-7021894706390976079</id><published>2018-01-23T10:18:00.002+07:00</published><updated>2018-01-23T10:18:51.330+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>TẠI SAO KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN THE GOLDEN PALM ?</title><content type='html'>&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&amp;nbsp;Rất nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà với nhu cầu để ở cũng như rất nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà để đầu tư lợi nhuận hay cho thuê. Hiện tại trên trục đường Lê Văn Lương hiện có rất nhiều dự án, nhưng vẫn còn đăn đo chưa biết chọn lựa ở đâu? Vậy dưới đây là những lí do mà Khách hàng nên mua ngay căn hộ &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&amp;nbsp; khi quyết định xuống tiền cho mình.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-gaa-S6P37CM/WUJEYItdIrI/AAAAAAAALpo/5w9JFqc8-Bw8ZaOm0xacrfmoGrsKHiquACPcBGAYYCw/s1600/mat-truoc-the-golden-palm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh dự án The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;900&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-gaa-S6P37CM/WUJEYItdIrI/AAAAAAAALpo/5w9JFqc8-Bw8ZaOm0xacrfmoGrsKHiquACPcBGAYYCw/s640/mat-truoc-the-golden-palm.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh dự án The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh dự án The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&amp;nbsp;The Golden Palm là dự án tổ hợp nhà ở chung cư cao cấp. Bao gồm 2 tòa nhà cao 27 tầng với 3 tầng hầm liên thông, cung cấp cho thị trường hơn 400 căn hộ cao cấp – là nơi đáng sống nhất Hà Nội được Chủ đầu tư bàn giao Quý 1năm 2018.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Tại sao bạn nên chọn mua Chung cư The Golden Palm&amp;nbsp; ?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;1. Vị trí vàng đẳng cấp nhất khu vực: &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Nằm tại vị trí khá đắc địa ngay ngã tư mặt đường lớn Lê Văn Lương&amp;nbsp; cùng với những dịch vụ tiện ích cao cấp, Chung cư The Golden Palm&amp;nbsp; hứa hẹn sẽ đem lại cuộc sống hoàn hảo nhất về cả thể chất lẫn tinh thần cho mỗi cư dân tại đây.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s1600/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí thuận lợi của The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;543&quot; data-original-width=&quot;543&quot; height=&quot;640&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WEEpM1o47zU/WBq5lp2VCVI/AAAAAAAAI0c/K31mJiv1R4IrPMAUQyKMVjZ97S9ypWyQACPcBGAYYCw/s640/lien-ket-khu-vuc-the-golden-palm.png&quot; title=&quot;Vị trí thuận lợi của The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí thuận lợi của The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;2. Tiện ích đầy đủ nhất cho cuộc sống ngay tại vị trí trung tâm đông đúc: Đến với &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/khach-hang-lua-chon.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; quý khách không chỉ được nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc với sự an toàn cao mà sau đó ngay tại đây mọi người còn được thỏa thích mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí với 2 tầng trung tâm thương mại cao cấp: Bể bơi , cafe và ăn uống, phòng đọc sách, phòng tập GYM,… tại tầng 6.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-Dyv9wzQTvLQ/V6ShN8DbSBI/AAAAAAAAGU8/onRnDYo_A6ErqkXWxvTT8k3AM0INYjeggCPcBGAYYCw/s1600/5.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Hệ thống tiện ích The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;604&quot; data-original-width=&quot;1474&quot; height=&quot;262&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-Dyv9wzQTvLQ/V6ShN8DbSBI/AAAAAAAAGU8/onRnDYo_A6ErqkXWxvTT8k3AM0INYjeggCPcBGAYYCw/s640/5.png&quot; title=&quot;Hệ thống tiện ích The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hệ thống tiện ích The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;3. Thiết kế căn hộ The Golden Palm cực kì thông minh và hợp lí:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Với tầm tiền chỉ với 2,7&amp;nbsp; đến 3,3 tỷ bạn đã có ngay 1 căn hộ 2 ngủ với đầy đủ nội thất cao cấp tại vị trí trung tâm Hà Nội – điều này không dễ ở 1 vị trí như&amp;nbsp; Lê Văn Lương&amp;nbsp; khu đô thi sầm uất Trung Hòa Nhân Chính như vậy. Bởi nếu không bạn sẽ phải đi rất xa nếu với tầm tài chính như vậy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;The Golden Palm&amp;nbsp; được thiết kế đa dạng về diện tích chỉ với: 70m2, 80m2, 90m2, 100m2 … nội thất cao cấp đi kèm như: vệ sinh Toto, điều hòa Daikin …&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-NqcpKjcXav4/WBrfEzxmIXI/AAAAAAAAI2A/htzz2PYSQC0vWAsqrKGlDUt0H2iAH4ncwCPcBGAYYCw/s1600/Mat-bang-can-ho-A01.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Thiết kế căn hộ điển hình The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;725&quot; data-original-width=&quot;1024&quot; height=&quot;452&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-NqcpKjcXav4/WBrfEzxmIXI/AAAAAAAAI2A/htzz2PYSQC0vWAsqrKGlDUt0H2iAH4ncwCPcBGAYYCw/s640/Mat-bang-can-ho-A01.jpg&quot; title=&quot;Thiết kế căn hộ điển hình The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Thiết kế căn hộ điển hình The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;4. &lt;b&gt;Tiến độ thi công nhanh và vượt tiến độ bàn giao dự định&lt;/b&gt;:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Với năng lực về tài chính và uy tín&amp;nbsp; của chủ đầ tư – tiến độ thi công tại The Golden Palm đang rất nhanh và khẳng định bàn giao căn hộ trước thời hạn trên hợp đồng cho khách hàng tại đây.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Dự định bàn giao quý 1 năm 2018 nhưng hiện tại dự án đã xong tầng 14 và với lối thi công xong đâu được đấy. Rủi do về tài chính cho khách hàng gần như bằng 0.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Website chính thức dự án:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&lt;/a&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/7021894706390976079'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/7021894706390976079'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/khach-hang-lua-chon.html' title='TẠI SAO KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN THE GOLDEN PALM ?'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-gaa-S6P37CM/WUJEYItdIrI/AAAAAAAALpo/5w9JFqc8-Bw8ZaOm0xacrfmoGrsKHiquACPcBGAYYCw/s72-c/mat-truoc-the-golden-palm.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8468902997096316119</id><published>2018-01-13T15:31:00.001+07:00</published><updated>2018-01-13T15:31:52.011+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Tránh mọi rủi ro với xu hướng mua nhà đã hình thành với căn hộ The Golden Palm</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Trên thực tế, các căn hộ được hoàn thiện gần hết phần thô rồi mới giới thiệu ra thị trường sẽ đem lại lợi ích cho khách hàng cả về thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, chỉ có những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và tự tin vào sản phẩm của mình mới dám đánh cược vào ván bài này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Sự lựa chọn khôn ngoan&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Khi nguồn cung dự án nhà ở ngày một nhiều, người mua sẽ có nhiều lựa chọn hơn và họ có xu hướng không mặn mà với những dự án căn hộ trên giấy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Thực tế thị trường những năm gần đây cho thấy, khi khách hàng đang ngày càng có tâm lý e dè với các dự án hình thành trong tương lai, thì các dự án sắp hoàn thiện lại được nhiều người ưu ái, đặc biệt là những dự án đã xây xong phần thô hoặc gần bàn giao đang rất “hút hàng”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Một chuyên gia bất động sản cho biết, điều này sẽ giúp khách hàng xua tan nỗi lo về rủi ro khi mua bất động sản nhà ở hình thành trong tương lai, được “nhìn tận mắt, sờ tận tay” khi mua nhà và có thể kiểm chứng được chất lượng thực tế. Khi đó, mọi cam kết của chủ đầu tư sẽ được thể hiện, và việc đánh giá và chọn mua của khách hàng sẽ là chính xác nhất.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Việc dự án xây lên rồi mới bán khiến tạo nên sức ép lớn cho Chủ đầu tư nhưng bù lại, khách hàng chính là những người có lợi nhất. Mua sản phẩm đã thành hình, tất cả mọi chi tiết liên quan đến quy hoạch, chất lượng, thiết kế… đều được nhìn nhận rõ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Thêm vào đó, đây cũng là một cách giúp khách hàng đánh giá tiềm lực của chủ đầu tư. Chỉ có những doanh nghiệp thực sự mạnh, tự tin vào dự án mà mình đang triển khai mới dám chờ đến giai đoạn hoàn thiện công trình rồi mới giới thiệu rộng rãi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Anh Mạnh Cường (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Những tin tức về việc chủ đầu tư nhận tiền mua nhà của khách nhưng không triển khai dự án, hay dự án bị chậm bàn giao đến vài năm khiến vợ chồng tôi rất thận trọng. Vì làm việc ở ngay kế bên &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, được nhìn thấy tận mắt tiến độ xây dựng cũng như chất lượng công trình, giá cả lại hợp lý, nên tôi mới quyết định xuống tiền mua căn hộ tại đây”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;The Golden Palm chinh phục khách hàng bằng sự khác biệt&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Trên thực tế, dù nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn nhưng không phải dự án nào cũng bán được hàng. Trong bối cảnh mà các yếu tố về chất lượng và giá cả không còn sự chênh lệch nhiều, chủ đầu tư dự án nào chiếm được niềm tin của người mua nhà, thương hiệu đó sẽ thành công.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-2lCmNS3gIto/WlnBz29vSZI/AAAAAAAAIkA/CiALd0yLdnorE3k4uNKR_OYNzZ0AOE8wgCLcBGAs/s1600/tien-do-the-goldenpalm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Tiến độ thực tế The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;1200&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;480&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-2lCmNS3gIto/WlnBz29vSZI/AAAAAAAAIkA/CiALd0yLdnorE3k4uNKR_OYNzZ0AOE8wgCLcBGAs/s640/tien-do-the-goldenpalm.jpg&quot; title=&quot;Tiến độ thực tế The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;The Golden Palm dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào Quý III/2018&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Sức thanh khoản rất ấn tượng của The Golden Palm trong thời gian vừa qua là minh chứng rõ rệt cho sự khác biệt này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;The Golden Palm là một trong những dự án được Cen Invest quản lý và phát triển. Hiện tại, các tòa tháp đã cất nóc xong và đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục bên trong. Theo đại diện chủ đầu tư, với tiến độ xây dựng như hiện nay, dự kiến tháng 10/2018, các cư dân tương lai sẽ được nhận bàn giao những căn hộ đầu tiên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Chung cư The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; nằm trên đường Lê Văn Lương, tuyến đường nối các trục huyết mạch quan trọng của các quận như Đống Đa - Ba Đình - Cầu Giấy - Thanh Xuân - Hà Đông, dự án là điểm kết nối giữa các khu vực kinh tế năng động và tiềm năng nhất Hà Nội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Thêm vào đó, một điểm cộng cho The Golden Palm đó chính là sở hữu những góc view rất đẹp ít bị che chắn bởi các tòa cao ốc xung quanh. Không gian tiếp xúc với ánh sáng lớn khiến cho các căn hộ sẽ luôn tràn ngập vượng khí.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân là yếu tố tiên quyết, chủ đầu tư HDI Sunrise và đơn vị phát triển dự án Cen Invest luôn sẵn sàng đầu tư vào hệ thống tiện ích, cảnh quan sao cho thật sự đăng cấp và xứng tầm, đảm bảo không gian sống khép kín với an ninh bảo vệ 3 lớp, hệ thống bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga, spa, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, thư viện cộng đồng... đều được tích hợp toàn bộ trong nội khu. Chỉ với vài bước chân, khách hàng đã có thể thỏa mãn mọi nhu cầu cho mình và gia đình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Hiện The Golden Palm đang được mở bán đợt cuối với khoảng 80 căn hộ còn lại có giá bán chỉ từ 35 triệu đồng/m2, bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp. Quý khách hàng truy cập ngay website chính thức dự án để nắm bắt thông tin.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Liên hệ: &lt;b&gt;0988.970.692&lt;/b&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Website:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot;&gt;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8468902997096316119'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8468902997096316119'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/tranh-moi-rui-ro-voi-xu-huong-mua-nha.html' title='Tránh mọi rủi ro với xu hướng mua nhà đã hình thành với căn hộ The Golden Palm'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-2lCmNS3gIto/WlnBz29vSZI/AAAAAAAAIkA/CiALd0yLdnorE3k4uNKR_OYNzZ0AOE8wgCLcBGAs/s72-c/tien-do-the-goldenpalm.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8884489874443741686</id><published>2018-01-06T00:50:00.000+07:00</published><updated>2018-01-06T00:47:20.930+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>THE GOLDEN PALM - CHUNG CƯ NỘI ĐÔ 3 TẦNG HẦM ĐẲNG CẤP</title><content type='html'>&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Tiêu chí hàng đầu của người dân khi đi mua nhà là sẽ mua tại dự án nào có vị trí phù hợp – giá bán mà một điều vô cùng quan trọng nữa là dự án &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/3-tang-ham.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;chung cư&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; đó có chỗ để xe giúp đáp ứng đầy đủ cho cư dân.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* Nhu cầu bãi đỗ xe ngày càng tăng cao.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh của Hà Nội dẫn đến sự gia tăng “chóng mặt” quy mô dân số, các tòa nhà cao tầng, các phương tiện giao thông ngày càng dày đặc. Nhưng hầu hết các khu chung cư cao tầng hiện nay mới chỉ thiết kế từ một đến hai tầng hầm nên không đủ chỗ đỗ xe cho cư dân.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/--q_MEW9_fkw/WFidCB9McNI/AAAAAAAAJzw/-ZYNYfuwR0gG4E18p0-RezPteiFy_GYfQCPcBGAYYCw/s1600/d%25E1%25BB%25B1%2B%25C3%25A1n%2Bthe%2Bgolden%2Bpalm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh The Golden Palm&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;540&quot; data-original-width=&quot;960&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/--q_MEW9_fkw/WFidCB9McNI/AAAAAAAAJzw/-ZYNYfuwR0gG4E18p0-RezPteiFy_GYfQCPcBGAYYCw/s640/d%25E1%25BB%25B1%2B%25C3%25A1n%2Bthe%2Bgolden%2Bpalm.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh The Golden Palm&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times&amp;quot; , &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh The Golden Palm&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Tại các lòng đường, khu đô thị, gầm cầu vượt, thậm chí cả trên vỉa hè… đâu đâu cũng bị thu hẹp diện tích và tận dụng làm địa điểm đỗ xe ô tô, xe máy gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi trên đường.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Ô tô đỗ chật kín hai bên lòng đường là hình ảnh vẫn thường thấy trong khu vực nội thành Hà Nội.&lt;br /&gt;- Ô tô đỗ chật kín hai bên lòng đường là hình ảnh vẫn thường thấy trong khu vực nội thành Hà Nội.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn, hàng loạt các tuyến đường, các địa điểm đỗ xe ô tô ngoài trời bị ngập nước do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn một bãi đỗ hiện đại. Tình trạng thiếu diện tích dành cho giao thông tĩnh của Hà Nội đã diễn ra từ lâu và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi kinh tế phát triển, số lượng người dân sở hữu ô tô tăng nhanh (khoảng 15% mỗi năm) trong khi cơ sở hạ tầng không kịp đáp ứng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Từ việc thiếu diện tích dành cho bến bãi đỗ xe đã vô hình giúp cho hoạt động mua bán chỗ để xe ô tô hình thành và diễn ra âm thầm khiến cư dân nội đô nhiều khi phải mua chỗ đỗ xe ô tô với chi phí lên đến vài trăm triệu đồng một năm. Theo khảo sát của Colliers International Việt Nam, tình trạng này phổ biến ở các khu vực có mật độ cư dân dày đặc như Trung Hòa Nhân Chính, Mỹ Đình, Kim Liên, Thái Hà, Linh Đàm…&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Thiếu chỗ đỗ xe không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây ra nhiều hệ lụy như nạn trộm cắp, mất an ninh, tranh chấp bến bãi hay tăng giá trông xe vô tội vạ… mà đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất chính cư dân.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Theo quy định hiện hành về quy chuẩn đối với nhà cao tầng hiện nay: Đối với nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe). Đối với nhà ở xã hội cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu 12m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe). Do đó, khi các tòa nhà cao tầng phát triển mạnh, nhu cầu của người dân tăng cao thì việc tăng diện tích tầng hầm gửi xe là đương nhiên.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* Giải pháp ‘cứu nguy’ cho giao thông tĩnh.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Gần đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã đưa ra quy định công trình cao tầng bắt buộc phải có tối thiểu 3 tầng hầm. Chủ trương này của Sở được nhiều người dân ủng hộ bởi đây là một giải pháp cần thiết để “cứu nguy” cho tình trạng giao thông “nghẹt thở” của Hà Nội trong nhiều năm qua. Đại diện lãnh đạo Sở cho biết: Để quy định này phù hợp với mọi đối tượng, Sở đang trong thời gian lắng nghe, tổng hợp ý kiến và nghiên cứu các biện pháp, chính sách để cụ thể hóa nội dung.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Nhận thấy rõ sự cần thiết về địa điểm đỗ xe cho cư dân trong nội thành Hà Nội, đã bắt đầu có một số dự án nhà ở cao tầng khu vực trung tâm chú trọng đầu tư xây dựng 3 tầng hầm phục vụ nhu cầu đỗ xe của cư dân. Tại khu vực Trung Hòa – Nhân Chính thì DUY NHẤT &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;chung cư THE GOLDEN PALM&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; là chung cư có 3 tầng hầm.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Tại phía Nam Hà Nội vốn là khu vực có mật độ dân cư đông, các tuyến đường khá nhỏ hẹp nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Gần đây, khu vực này có nhiều sự đột phá về hạ tầng giao thông và bắt đầu xuất hiện một số dự án cao tầng mới được đầu tư xây dựng 3 tầng hầm nhằm đáp ứng đầy đủ chỗ đỗ xe cho cư dân như: Sky Central 176 Định Công,&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Việc xây dựng thêm tầng hầm sẽ là một giải pháp hữu hiệu góp phần giúp cho các tuyến đường ở những khu vực đông dân cư trở nên thông thoáng. Nhưng hiện nay, số lượng các dự án chung cư 3 tầng hầm trong các quận nội thành vẫn còn khá khan hiếm trong khi nhu cầu về nơi đỗ xe của người dân Thủ đô vẫn ngày một tăng cao. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo cơ hội và thế mạnh cho các dự án chung cư nội đô có 3 tầng hầm thu hút khách hàng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng: Việc xây dựng thêm tầng hầm đỗ xe có thể khiến cho chi phí xây dựng tăng, giá các chung cư nội đô đã cao nay lại còn cao hơn nữa. Nhưng không thể phủ nhận, khi các dự án chung cư nội đô đều xây nhiều tầng hầm thì trong tương lai, Hà Nội sẽ có đủ chỗ đỗ xe cho người dân, từ đó giảm tải lượng xe đỗ ở lòng đường và các bãi đỗ xe ngoài trời.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Website chính thức The Golden Palm:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;times new roman&amp;quot; , serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8884489874443741686'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8884489874443741686'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/3-tang-ham.html' title='THE GOLDEN PALM - CHUNG CƯ NỘI ĐÔ 3 TẦNG HẦM ĐẲNG CẤP'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/--q_MEW9_fkw/WFidCB9McNI/AAAAAAAAJzw/-ZYNYfuwR0gG4E18p0-RezPteiFy_GYfQCPcBGAYYCw/s72-c/d%25E1%25BB%25B1%2B%25C3%25A1n%2Bthe%2Bgolden%2Bpalm.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-2118534510096682012</id><published>2018-01-06T00:45:00.002+07:00</published><updated>2018-01-06T00:45:55.352+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>RUBY CITY CT3 - BÙNG NỔ CĂN HỘ GIÁ RẺ TẠI LONG BIÊN</title><content type='html'>&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: 14pt;&quot;&gt;Trong bối cảnh thành phố đang mở rộng quy hoạch về phía Đông – Đông Bắc thành phố Hà Nội, bất động sản khu vực này vẫn đang nóng lên mỗi ngày. Trong đó, dự án &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcurubycity.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ruby City 3&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Long Biên tọa lạc ngay gần khu đô thị Vinhomes Riverside ngay từ khi ra mắt đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho khách hàng.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-w3ZX-tvhG5o/Wk-4m8XPPCI/AAAAAAAANlY/q8EM_LhBbYs7vX7AbJvPmDRB9qDH4ODMQCLcBGAs/s1600/banner-rubycity-ct3.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Dự án Ruby City Ct3 &quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;612&quot; data-original-width=&quot;1360&quot; height=&quot;288&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-w3ZX-tvhG5o/Wk-4m8XPPCI/AAAAAAAANlY/q8EM_LhBbYs7vX7AbJvPmDRB9qDH4ODMQCLcBGAs/s640/banner-rubycity-ct3.jpg&quot; title=&quot;Dự án Ruby City Ct3 &quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án Ruby City Ct3 Phúc Lợi - Long Biên&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;* &lt;b&gt;Tiến độ thi công vượt trội&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Với chủ đầu tư uy tín công ty CPPT Nhà Thăng Long là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng về tiến độ thi công cũng như chất lượng của dự án Ruby City Ct3 Long Biên. Minh chứng của điều này chính là sự thay da đổi thịt của dự án – điều mà khách hàng hoàn toàn có thể thấy được mỗi ngày khi đi qua trục đường Phúc Lợi – Long Biên.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Lý giải cho tiến độ thi công vượt trội này, chủ đầu tư Công Ty PT Nhà Thăng Long. cho biết đã sử dụng các công nghệ xây dựng tân tiến, hiện đại hàng đầu thế giới cho dự án, đó công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế (công nghệ PC) và tấm tường Acotec.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Đây là một giải pháp tối ưu cho các công trình nhà ở với các ưu điểm: chất lượng cấu kiện tốt; tiết kiệm nguyên vật liệu; khả năng chịu ẩm, cách âm, cách nhiệt và chống cháy cao, thuận tiện cho công tác quản lý và kiểm soát chất lượng; tiến độ thi công nhanh; sạch sẽ và thân thiện với môi trường Việt Nam.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-mjou_yoRHOc/Wk-4of8c5wI/AAAAAAAANlo/N0jbbaZq_bMwN1a0j-GXFyjYjMv-Vu2FQCEwYBhgL/s1600/tien-do-2017.JPG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Tiến độ công trường dự án Ruby City Ct3&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;900&quot; data-original-width=&quot;1200&quot; height=&quot;480&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-mjou_yoRHOc/Wk-4of8c5wI/AAAAAAAANlo/N0jbbaZq_bMwN1a0j-GXFyjYjMv-Vu2FQCEwYBhgL/s640/tien-do-2017.JPG&quot; title=&quot;Tiến độ công trường dự án Ruby City Ct3&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tiến độ công trường dự án Ruby City Ct3&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* &lt;b&gt;Hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/can-ho-ruby-city-ct3-long-bien.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ruby City Ct3 Long Biên&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;nằm mặt đường Phúc Lợi – Long Biên ngay sát khu đô thị Vinhomes Riverside, siêu thị Aeon Mall, Vincom Long Biên... Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thủ đô với nhiều công trình có quy mô lớn sẽ càng tăng thêm sự hấp dẫn cho dự án&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Với định hướng phát triển thành phố về phía Đông Hà Nội trong tương lao, Ruby City Ct3 nói riêng và toàn thành phố nói chung đã đồng loạt xây dựng các công trình hạ tầng xã hội lớn, có thể kể đến tuyến xe buýt nhanh BRT, Công trình cảnh quan Công viên hồ điều hòa Bách Hợp Thủy, Công viên Âm nhạc…&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-pSnA-VrUeHs/Wk-4ocy0ybI/AAAAAAAANls/bZJeTTF3IQIFE93VpdzwOyt6OtjTeIwwgCEwYBhgL/s1600/tien-ich-ruby-city.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Không gian tiện ích tại Ruby City Ct3&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;633&quot; data-original-width=&quot;1152&quot; height=&quot;350&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-pSnA-VrUeHs/Wk-4ocy0ybI/AAAAAAAANls/bZJeTTF3IQIFE93VpdzwOyt6OtjTeIwwgCEwYBhgL/s640/tien-ich-ruby-city.jpg&quot; title=&quot;Không gian tiện ích tại Ruby City Ct3&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không gian tiện ích tại Ruby City Ct3&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Cùng với đó là sự xuất hiện của các công trình xã hội sẽ không chỉ làm mới diện mạo của toàn khu, tạo điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho cư dân mà còn đóng góp không nhỏ vào việc giải quyết các vấn đề xã hội của khu vực như ngập lụt, tắc đường,…&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-9n1tNIbaAX8/Wk-4oJeLdJI/AAAAAAAANlk/8QMvLY4_wBwm_MtbCvqzv81O6VPSvj8RgCEwYBhgL/s1600/khong-gian-ruby-city-3.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Cảnh quan thư giãn tại Ruby City Ct3&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;715&quot; data-original-width=&quot;1200&quot; height=&quot;380&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-9n1tNIbaAX8/Wk-4oJeLdJI/AAAAAAAANlk/8QMvLY4_wBwm_MtbCvqzv81O6VPSvj8RgCEwYBhgL/s640/khong-gian-ruby-city-3.jpg&quot; title=&quot;Cảnh quan thư giãn tại Ruby City Ct3&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cảnh quan thư giãn tại Ruby City Ct3&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Bên cạnh hạ tầng khu vực đang dần phát triển hoàn thiện, Ruby City Ct3 Long Biên cũng thu hút cư dân về ở với hệ thống tiện ích nội khu hoàn hảo. Hai tầng khối đế của dự án được bố trí trung tâm thương mại, trường mầm non, gym và spa,… sẽ thỏa mãn các nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của cư dân. Đặc biệt, bể bơi, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao,… nằm trong khuôn viên dự án sẽ là địa điểm lý tưởng cho các cư dân rèn luyện thể thao, thư giãn sau mỗi ngày lao động vất vả.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* &lt;b&gt;Căn hộ lý tưởng&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Các căn hộ tại dự án Ruby City Ct3 Long Biên có diện tích linh hoạt từ 47,3m2 đên 80,42m2, bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ. Thiết kế khoa học, hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng của từng phòng và tận dụng tối đa cửa sổ, ô thoáng giúp không gian trong phòng luôn thông thoáng, ngập tràn áng sáng, nắng, gió tự nhiên.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Chủ đầu tư cũng cho biết, các căn hộ Ruby City Ct3 Long Biên sẽ được hoàn thiện nội thất từ những thương hiệu có chất lượng cao như thiết bị vệ sinh TOTO, thiết bị điện SINO, VANLOCK,… trước khi bàn giao cho khách hàng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-PkfOj9kAM7A/Wk-4m_60YSI/AAAAAAAANlc/4QIdlQFbhEMuZmLSevRvXlxCrHh4TLO5wCEwYBhgL/s1600/chung-cu-ruby-city-ct3.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Dự án Ruby City Ct3 Long Biên&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;600&quot; data-original-width=&quot;600&quot; height=&quot;640&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-PkfOj9kAM7A/Wk-4m_60YSI/AAAAAAAANlc/4QIdlQFbhEMuZmLSevRvXlxCrHh4TLO5wCEwYBhgL/s640/chung-cu-ruby-city-ct3.jpg&quot; title=&quot;Dự án Ruby City Ct3 Long Biên&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án Ruby City Ct3- Phúc Lợi - Long Biên&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;* &lt;b&gt;Giá bán hấp dẫn, chính sách ưu đãi&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Không chỉ yên tâm về chất lượng công trình cũng như không gian sống lý tưởng, khách hàng chọn mua căn hộ tại &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcurubycity.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ruby City Ct3&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Long Biên còn được hưởng giá bán và những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Đối với khách hàng có nhu cầu về tài chính, Ngân hàng sẽ hỗ trợ vay tới 70% tổng giá trị căn hộ với lãi suất siêu ưu đãi 0% trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, khách hàng không vay vốn sẽ được chiết khấu ngay 2% tổng giá trị căn hộ. Ngoài ra, tất cả các căn hộ thanh toán sớm 95% sẽ được chiết khấu thêm 1% tổng giá trị căn hộ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Theo thông tin từ đơn vị phân phối Cenland chi nhánh Long Biên, khách hàng đặt mua căn hộ tại Ruby City Ct3 Long Biên còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng vào cuối tháng 3 với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy SH mode, tủ lạnh, tivi, lò vi sóng,…&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Hiện tại, dự án đang được chào bán với mức giá chỉ từ 17,5 triệu/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất). Có thể nói, với những ưu điểm vượt trội, đặc biệt là mức giá và chính sách bán hàng hấp dẫn, đây chính là thời điểm thuận lợi cho khách hàng lựa chọn tổ ẩm tương lai lý tưởng tại Ruby City Ct3 Long Biên.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Website chính thức dự án:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.chungcurubycity.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.chungcurubycity.vn/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2118534510096682012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/2118534510096682012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2018/01/can-ho-ruby-city-ct3-long-bien.html' title='RUBY CITY CT3 - BÙNG NỔ CĂN HỘ GIÁ RẺ TẠI LONG BIÊN'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-w3ZX-tvhG5o/Wk-4m8XPPCI/AAAAAAAANlY/q8EM_LhBbYs7vX7AbJvPmDRB9qDH4ODMQCLcBGAs/s72-c/banner-rubycity-ct3.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-4444118613165582561</id><published>2017-11-20T15:39:00.002+07:00</published><updated>2017-11-20T15:39:41.259+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>CHUNG CƯ IRIS GARDEN – TỔ ẤM MƠ ƯỚC CHO MỌI GIA ĐÌNH </title><content type='html'>&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/11/iris-garden-my-dinh.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Chung cư Iris Garden&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; tọa lạc tại vị trí đắc địa tại cửa ngõ khu đô thị Mỹ Đình, sở hữu hệ thống tiện ích hoàn hảo và phát triển đồng bộ. Khuôn viên cảnh quan xanh an lành, đem đến cho cư dân nơi đây mộ cuộc sống thịnh vượng, vĩnh cửu, một khoảng không gian xanh hiếm hoi tọa lạc ngay giữa lòng đô thị ồn ào đông đúc.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-2o1_geEXClo/WhKTwiBxtJI/AAAAAAAANAw/K0uNNJD2Hj4r4DJJl4mVseDbjF_eKo3QgCLcBGAs/s1600/Phoi%2Bcanh%2BHoang%2BHon.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Phối cảnh dự án IRIS GARDEN Mỹ Đình&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;702&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;280&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-2o1_geEXClo/WhKTwiBxtJI/AAAAAAAANAw/K0uNNJD2Hj4r4DJJl4mVseDbjF_eKo3QgCLcBGAs/s640/Phoi%2Bcanh%2BHoang%2BHon.jpg&quot; title=&quot;Phối cảnh dự án IRIS GARDEN Mỹ Đình&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phối cảnh dự án IRIS GARDEN Mỹ Đình&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;Chung cư Iris Garden - Tổ ấm mơ ước cho mọi gia đình&lt;/b&gt;.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Các căn hộ đều được thiết kế hiện đại theo phong cách gần gũi với thiên nhiên đảm bảo ánh sáng và thông gió tự nhiên. Toàn bộ dự án đều được bao phủ bởi hệ thống cây xanh 4 mùa, với chuỗi tiện ích trên cao như bể bơi vô cực, bể bơi trẻ em, công viên nước mini, đài vọng cảnh, khu nghỉ ngơi thư giãn, Chung cư Iris Garden Mỹ Đình hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho gia đình và bạn bè.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Bước chân từ căn hộ men theo tiếng rì rào của hoa lá trong vườn theo xương xa của ngọc lan bước chân thư thái qua hồ điều hòa nên thơ, nghỉ chân trò chuyện tại vườn xanh. Chỉ cần một quãng đường ngắn là bạn có thể hòa mình vào sự trong lành của thiên nhiên để được hoa, lá, nước thanh lọc cơ thể khắp 4 mùa. Tại &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/11/chung-cu-iris-garden.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Iris Garden Trần Hữu Dực&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; bạn sẽ được rèn luyện những bước chân chạy mạnh mẽ qua hệ thống phòng gym hiện đại. Trẻ em vui chơi thỏa thích tại vườn tuổi thơ, thư giãn và ngắm nhìn thành phố hiện đại trong làn nước của bể bơi tràn bờ theo phong cách nghỉ dưỡng đỉnh cao.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-9HT50c-Mcrw/WhKTyrgbeKI/AAAAAAAANA8/jIy_LvmYSY4hUABWNLieojG9R0cx6UHRQCEwYBhgL/s1600/canh-quan-iris-garden.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Cảnh quan dự án Iris Garden&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;875&quot; data-original-width=&quot;1400&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-9HT50c-Mcrw/WhKTyrgbeKI/AAAAAAAANA8/jIy_LvmYSY4hUABWNLieojG9R0cx6UHRQCEwYBhgL/s640/canh-quan-iris-garden.jpg&quot; title=&quot;Cảnh quan dự án Iris Garden&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cảnh quan dự án Iris Garden&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Tất cả những tiện ích cuộc sống nghỉ dưỡng hiện đại đều nằm trong tầm tay bạn. 100% các căn hộ chan hòa ánh sáng tự nhiên, vật liệu thân thiện với môi trường, tiện nghi trong mọi hoạt động mỗi ngày. Không gian mở cùng thiết kế thông minh, giúp các cư dân tương lai tối đa hóa diện tích sử dụng, cũng như tận hưởng không gian thông thoáng yên bình trong lòng đô thị sầm uất. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Những đường nét kiệt tác kiến trúc được kết nối liền mạch tại &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/11/iris-garden-my-dinh.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Iris Garden&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những phút giây học tập lý thú tại thư viện và phòng đọc sách. Chung cư Iris Garden thực sự là điểm đến cho ước mơ của mọi gia đình.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-ssbcDQ9lmWg/WhKTw4ZyZxI/AAAAAAAANBA/7n6O3DjuEaYOObMYKnyj9lW8sct3HbisACEwYBhgL/s1600/noi-that-phong-ngu.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Thiết kế nội thất căn hộ IRIS GARDEN&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;1000&quot; data-original-width=&quot;1600&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-ssbcDQ9lmWg/WhKTw4ZyZxI/AAAAAAAANBA/7n6O3DjuEaYOObMYKnyj9lW8sct3HbisACEwYBhgL/s640/noi-that-phong-ngu.jpg&quot; title=&quot;Thiết kế nội thất căn hộ IRIS GARDEN&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Thiết kế nội thất căn hộ IRIS GARDEN&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Nét đẹp thiên nhiên hòa quyện với nét đẹp hiện đại chính là thế mạnh của Imperia sky garden Minh Khai, một tổ hợp tiện nghi sang trọng bậc nhất đã được tích hợp trong lòng dự án.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Khu chào đón: Cổng chào, Lối vào dự án, hệ thống an ninh 3 lớp, hàng rào cây xanh, sảnh đón tiếp, quầy lễ tân,..&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Tiện nghi cuộc sống cư dân: bể bơi ngoài trời, bể bơi 4 mùa trong nhà; khu tắm nắng; café ngoài trời; khu ẩm thực, khu mua sắm, siêu thị, nhà hàng, BBQ; phòng tập Yoga, gym; ngân hàng; bar &amp;amp; club, hầm đỗ xe thông minh…&lt;br /&gt;- Không gian thư giãn: sân thể thao ngoài trời, ban công ngắm thành phố, vườn cây theo mùa, đường đi dạo, sân chơi,..&lt;br /&gt;- Không gian riêng tư: chòi nghỉ, lối đi dạo…&lt;br /&gt;- Tiện ích dành cho trẻ em: trường mầm non, trường THCS chất lượng cao, câu lạc bộ năng khiếu, sân chơi trẻ em, khu vui chơi giải trí hiện đại,…&lt;br /&gt;- Tiện ích dành cho người cao tuổi: sân tập dưỡng sinh, góc chơi cờ, vườn ký ức, câu lạc bộ người cao tuổi&lt;br /&gt;- Khu phố thanh bình: đường đi dạo, hàng rào cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ,..&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Website dự án IRIS GARDEN:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/11/iris-garden-my-dinh.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/11/iris-garden-my-dinh.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/4444118613165582561'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/4444118613165582561'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/11/chung-cu-iris-garden.html' title='CHUNG CƯ IRIS GARDEN – TỔ ẤM MƠ ƯỚC CHO MỌI GIA ĐÌNH '/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-2o1_geEXClo/WhKTwiBxtJI/AAAAAAAANAw/K0uNNJD2Hj4r4DJJl4mVseDbjF_eKo3QgCLcBGAs/s72-c/Phoi%2Bcanh%2BHoang%2BHon.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-3378179008168933944</id><published>2017-11-13T17:43:00.001+07:00</published><updated>2017-11-13T17:43:35.396+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Hà Nội: Đường Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển được xây cao ốc tối đa 50 tầng</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo đồ án Thiết kế đô thị Hai bên đường Vành đai 3, tỷ lệ 1/500 đoạn đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển được phê duyệt có chiều dài khoảng 4,22km tại một số khu vực&amp;nbsp; được phép xây dựng công trình cao tối đa tới 50 tầng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định phê duyệt đồ án Thiết kế đô thị hai bên đường Vành đai 3, tỷ lệ 1/500 (đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo đó, khu đất Thiết lập đô thị (Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển) là một phần của tuyến đường Vành đai 3, nằm ở phía Tây Nam nội đô lịch sử, thuộc địa giới hành chính của phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; các phường Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Hạ Đình, Kim Giang thuộc quận Thanh Xuân; phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chiều dài tuyến đường nghiên cứu là 4,22km nhưng tổng khu đất để lập thiết kế đô thị đến 61,68ha, diện tích này có thể điều chỉnh so với giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch và cụ thể hóa trên bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 theo lô, thửa đất sử dụng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo quyết định phê duyệt, phân chia đoạn tuyến đường thiết kế thành 5 khu vực gồm: nút Trung Hòa; đoạn đường Khuất Duy Tiến; nút Thanh Xuân; đoạn đường Nguyễn Xiển; nút Tôn Thất Tùng kéo dài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-4hZ9FM-clYU/Wglys-M1fkI/AAAAAAAAISQ/jxulN7xfwJ4mTl3nOIF2Eu2KS6LP7Zn8gCLcBGAs/s1600/quy-hoach-nha-du-an-duong-khuat-duy-tien.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Bảng thống kê chức năng sử dụng đất&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;498&quot; data-original-width=&quot;553&quot; height=&quot;576&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-4hZ9FM-clYU/Wglys-M1fkI/AAAAAAAAISQ/jxulN7xfwJ4mTl3nOIF2Eu2KS6LP7Zn8gCLcBGAs/s640/quy-hoach-nha-du-an-duong-khuat-duy-tien.jpg&quot; title=&quot;Bảng thống kê chức năng sử dụng đất&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Bảng thống kê chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong phạm vi thiết kế đô thị hai bên đường Vành đai 3, tỷ lệ 1/500 (đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển). Tại một số khu vực này được phép xây dựng công trình cao tối đa tới 50 tầng.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đối với khu vực nút Trung Hòa và đoạn đường Khuất Duy Tiến có hoạt động chủ đạo là văn phòng và nhà ở, hạn chế hoạt động, dịch vụ sử dụng trực tiếp nút giao Trung Hòa. Đối với nút Thanh Xuân khuyến khích hoạt động chủ đạo thương mại hỗn hợp, kết hợp khai thác lợi thế các ga đường sắt đô thị tại khu vực. Đối với đoạn đường Nguyễn Xiển khuyến khích các hoạt động về nhà ở. Hạn chế khai thác sử dụng trực tiếp từ công trình ra tuyến đường để giảm tải cho tuyến giao thông vành đai 3.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo tổng hợp số liệu sử dụng đất trong phạm vi lập thiết kế đô thị, đất giao thông đô thị chiếm 40,21ha; đất giao thông khu vực 0,81ha; đất công cộng thành phố 3,6ha. Đất ở đơn vị 12,36ha bao gồm: nhà ở chung cư 3,47ha, nhà liền kề 6,33ha,... Ngoài ra đất công trình hỗ hợp cũng chiếm 3,48ha. Đất ngoài phạm vi dân dụng gồm đất cơ quan 0,73ha (chiếm 1,18%) và đất hạ tầng kỹ thuật 0,06ha (chiếm 0,1%).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Về chiều cao công trình xây dựng hai bên đường được quản lý theo mắt đứng chung, tạo hiệu quả thẩm mỹ, đồng bộ tránh tình trạng lộn xộn do các dự án đơn lẻ như hiện nay. Các lớp công trình thấp tầng chủ yếu là nhà ở liền kề tổ chức theo một lớp tầng cao thống nhất, đặc trưng phát triển theo vùng, diện với tầng cao đặc trưng là 5-6 tầng trên cơ sở hài hòa với khu vực nhà ở và một số công trình thấp tầng hiện có.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cụ thể, đối với nút Trung Hòa (giao giữa đường Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng), đặc trung không gian là phát triển theo cụm công trình cao tầng tương phản và xen cài với các không gian mở xung quanh. Điểm nhấn là tổ hợp cụm công trình cao tầng phía Đông Nam đường Trần Duy Hưng và Đại lộ Thăng Long (40-50 tầng), tương phản với các không gian mở được tạo ra bởi khu vực Trung Tâm hội nghị Quốc gia và xung quanh. Tầng cao các công trình tại khu vực này phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, thiết kế đô thị, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn đồng thời phải tuân thủ Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm hội nghị Quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đoạn tuyến Khuất Duy Tiến được đặc trung bởi các công trình phát triển theo tuyến. Các công trình cao tầng với tầng cao đặc trưng từ 25-30 tầng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-P3E0lxHBWEI/Wgl3ChSGUsI/AAAAAAAAISc/ApelcWyQz4Ap8ehG71dpL5gZbokLCoWjACLcBGAs/s1600/nut-giao-thong-trung-hoa.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Nút giao thông Trung Hòa&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;485&quot; data-original-width=&quot;800&quot; height=&quot;388&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-P3E0lxHBWEI/Wgl3ChSGUsI/AAAAAAAAISc/ApelcWyQz4Ap8ehG71dpL5gZbokLCoWjACLcBGAs/s640/nut-giao-thong-trung-hoa.jpg&quot; title=&quot;Nút giao thông Trung Hòa&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tại nút Trung Hoà, điểm nhấn là tổ hợp cụm công trình cao tầng phía Đông Nam đường Trần Duy Hưng và Đại lộ Thăng Long (40-50 tầng), tương phản với các không gian mở được tạo ra bởi khu vực Trung Tâm hội nghị Quốc gia và xung quanh (Ảnh: Phạm Hải/ VietNamNet)&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đối với nút Thanh Xuân được thiết kế với đặc trưng không gian phát triển theo cụm công trình cao tầng, trong đó công trình điểm nhấn cao 45-50 tầng nằm tại phía Đông Bắc nút giao và tháp đôi tại cụm công trình nút giao khu vực Đông Nam, các công trình còn lại cao 26-30 tầng. Các công trình tại đây phải được tổ chức đồng bộ, phối hợp giữa các công trình tại khu đất riêng lẻ, khuyến khích hợp khối công trình tạo thành khối đế liên hoàn khoảng 6 tầng, phía trên là các tòa tháp với nhịp điệu về tầng cao giữa các công trình theo góc nhìn từ các hướng đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Trãi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đối với nút Tôn Thất Tùng kéo dài có công trình điểm nhấn cao 35 tầng, các công trình xung quanh trung bình 20 tầng; cụm trụ sở Tòa Án, VKSND TP cao 5-7 tầng kết hợp các khoảng lùi, không gian sân vườn để tạo không gian mở cho nút giao thông.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Đối với các công trình nhờ ở riêng lẻ, nhà liền kề và các công trình thấp tầng khác quản lý tầng cao tối đa đặc trung là 6 tầng, quan lý tầng cao đồng đều theo từng khu vực đồng thời tạo nên nhịp điệu trên từng đoạn phố. Những công trình đã xây dựng quá 6 tầng, khi có nhu cầu cải tạo, xây dựng mới không được tăng chiều cao và khuyến khích đảm bảo tầng cao đúng 6 tầng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Các công trình xây mới phải hiện đại, kết hợp kiến trúc xanh, phù hợp với đặc điểm khí hậu của Hà Nội và để hạn chế ảnh hưởng tác động môi trường của tuyến cao tốc. Không xây dựng các kiến trúc phong cách cổ cũ, không đúng với thời điểm xây dựng công trình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khu vực đã xây dựng công trình như hiện trạng cần được cải tạo, chỉnh trang kiến trúc để phù hợp với tổng thể chung.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Thành phố giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và một số quận liên quan tổ chức công bố công khai nội dung đồ án Thiết kế.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/3378179008168933944'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/3378179008168933944'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/11/ha-noi-uong-khuat-duy-tien-nguyen-xien.html' title='Hà Nội: Đường Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển được xây cao ốc tối đa 50 tầng'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-4hZ9FM-clYU/Wglys-M1fkI/AAAAAAAAISQ/jxulN7xfwJ4mTl3nOIF2Eu2KS6LP7Zn8gCLcBGAs/s72-c/quy-hoach-nha-du-an-duong-khuat-duy-tien.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-132182936427563860</id><published>2017-10-31T08:20:00.002+07:00</published><updated>2017-10-31T08:20:33.457+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Sắp mở bán dự án chung cư Florence khu đô thị Mỹ Đình</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khoảng giữa năm 2017 khi tuyến đường Trần Hữu Dực kéo dài được hoàn thành đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Nam Từ Liêm - Hoài Đức, Hà Nội. Việc các tuyến đường giao thông được mở rộng và quy hoạch phù hợp với sự đô thị hóa dài lâu đã khiến cho giá trị bất động sản tăng cao.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ở mạn trung tâm hơn, cụ thể như ở khu đô thị Mỹ Đình 1 thì giá bất động sản có chiều hướng tăng không đáng kể, bởi lẽ giá trị bất động sản tại đây cũng đang bình ổn ở mức tương đối cao. Sở dĩ có sự bình ổn ở mức cao như vậy là do khu vực này đã có quần thể đô thị, tiện ích hạ tầng đồng bộ từ khá lâu rồi. Đây cũng được nhiều người đánh giá là khu vực đáng sống nhất thủ đô Hà Nội khi sở hữu trọn vẹn các yếu tố: tiện lợi về giao thông, sầm uất về đô thị, đa dạng về không gian sống, phong phú về tiện ích.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-Cv9BFKEudlk/WffMq31EwqI/AAAAAAAAII8/B_pmEQui11Mll1sADbExcpPlDHAIDlKqQCLcBGAs/s1600/canh-quan-du-an-florence-my-dinh.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Khu đô thị Mỹ Đình được đánh giá xếp hạng là khu đô thị đáng sống nhất&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;576&quot; data-original-width=&quot;1024&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-Cv9BFKEudlk/WffMq31EwqI/AAAAAAAAII8/B_pmEQui11Mll1sADbExcpPlDHAIDlKqQCLcBGAs/s640/canh-quan-du-an-florence-my-dinh.jpg&quot; title=&quot;Khu đô thị Mỹ Đình được đánh giá xếp hạng là khu đô thị đáng sống nhất&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khu đô thị Mỹ Đình được đánh giá xếp hạng là khu đô thị đáng sống nhất&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Và sắp tới đây, tin vui cho những khách hàng đang trông ngóng tìm mua căn hộ chung cư tại khu vực Mỹ Đình đó là sắp có thêm một dự án cao cấp để khách hàng lựa chọn, &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/10/florence-tran-huu-duc.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án Florence tại Trần Hữu Dực&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; thuộc trung tâm Mỹ Đình 1.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Điểm nhấn nổi trội đầu tiên của Florence đó chính là vị trí được đánh giá là trái tim của khu đô thị Mỹ Đình khi tọa lạc tại lô đất cực đẹp, kết nối xuyên suốt mọi ngóc ngách trong khu vực cũng như thuận tiện khi kết nối sang khu vực khác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-9T1JY70q8sc/WffN3ejLxUI/AAAAAAAAIJI/BsqVMnM-7aA1hmZrj2vazzl2CzSv1uRkQCLcBGAs/s1600/vi-tri-chung-cu-florence-my-dinh.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vị trí trái tim Mỹ Đình của chung cư Florence&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;766&quot; data-original-width=&quot;1200&quot; height=&quot;408&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-9T1JY70q8sc/WffN3ejLxUI/AAAAAAAAIJI/BsqVMnM-7aA1hmZrj2vazzl2CzSv1uRkQCLcBGAs/s640/vi-tri-chung-cu-florence-my-dinh.jpg&quot; title=&quot;Vị trí trái tim Mỹ Đình của chung cư Florence&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vị trí trái tim Mỹ Đình của chung cư Florence&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Florence được thiết kế với ý tưởng phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển, chủ đầu tư dự án là công ty phát triển nhà Mỹ Xuân Hà Nội đã thuê những đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu hiện nay để triển khai một siêu phẩm độc đáo, cao cấp nhưng khác biệt so với một rừng dự án hiện nay.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tổng thể &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/10/florence-tran-huu-duc.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án Florence&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; có số lượng căn hộ chung cư ít, được bố trí 02 tầng hầm và 03 tầng trung tâm thương mại hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện ích dịch vụ chất lượng cao.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự kiến, những căn hộ đầu tiên của dự án Florence sẽ được ra mắt vào khoảng giữa tháng 11/2017. Quý khách hàng có thể truy cập website để cập nhật nhanh chóng thông tin dự án.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Website:&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/10/florence-tran-huu-duc.html&quot;&gt;http://www.kenhchungcuhanoi.com/2017/10/florence-tran-huu-duc.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/132182936427563860'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/132182936427563860'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/10/sap-mo-ban-du-chung-cu-florence-khu-o.html' title='Sắp mở bán dự án chung cư Florence khu đô thị Mỹ Đình'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-Cv9BFKEudlk/WffMq31EwqI/AAAAAAAAII8/B_pmEQui11Mll1sADbExcpPlDHAIDlKqQCLcBGAs/s72-c/canh-quan-du-an-florence-my-dinh.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-5095164024998740103</id><published>2017-10-24T14:29:00.003+07:00</published><updated>2017-10-24T14:29:56.575+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>3 tiêu chuẩn đầu tiên cần chú ý khi mua biệt thự liền kề Athena Fulland</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cận kề thời điểm bung hàng những lô biệt thự liền kề đầu tiên tại &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.athenafullands.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án Athena Fulland Đại Kim&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; (dự kiến tháng 11/2017) chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá lại một số tiêu chí quan trọng để có quyết định xuống tiền đúng thời điểm:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;1, Tiêu chuẩn về hạ tầng&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hạ tầng là yếu tố quan trọng đầu tiên mà khách hàng cần phải tìm hiểu khi mua dự án. Thực chất nhiều chủ đầu tư hiện nay trên thị trường vẫn luôn dán mác chung cư cao cấp nhưng hạ tầng lại không hề đạt tiêu chuẩn. Vậy với phân khúc cao cấp mà Athenafulland sở hữu thì hạ tầng sẽ cần đảm bảo những gì?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Đảm bảo về quy hoạch đô thị, quy hoạch kiến trúc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng an sinh xã hội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Hạ tầng xã hội chất lượng cao, đồng bộ, đầy đủ các công trình phúc lợi xã hội trong bán kính 500m (hệ thống giáo dục các cấp từ mầm non đến trung học, dịch vụ thương mại, văn hóa thể thao, không gian thư giãn, không gian vui chơi,...)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;2, Tiêu chuẩn về giao thông&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Cần chú ý về hệ thống giao thông ngoại khu và nội khu:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Ngoại khu: các tuyến đường giao thông kết nối đi các quận khác. Ở đây Athenafulland nằm ngay mặt đường Nguyễn Xiển, cách ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi chỉ khoảng 1 km nên hệ thống giao thông ngoại khu cực kỳ thuận lợi, có thể đánh giá là rất tốt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Nội khu: 02 tòa tháp chung cư tại Athenafulland có sảnh chính cực rộng, ô tô, xe máy có thể đỗ trước cửa phục vụ nhu cầu di chuyển của cư dân. Các con đường nội bộ được thiết kế rộng rãi, những căn biệt thự đều có thể cho xe ô tô ra vào dễ dàng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;3, Tiêu chuẩn về cảnh quan&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vimefulland muốn đem đến &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.athenafullands.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án Athenafulland&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; cảnh quan đô thị sanh trọng và hài hòa cùng với thiên nhiên. Với cái tâm hướng đến khách hàng, các dự án mà Vimefulland triển khai luôn khiến cư dân hài lòng về khuôn viên cảnh quan của dự án, có thể đối chiếu với những dự án trước đó mà chủ đầu tư đã làm để đánh giá.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;3 tiêu chuẩn này tôi nghĩ là 3 thứ mà khách hàng cần tìm hiểu đầu tiên khi tiếp cận thông tin dự án.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/5095164024998740103'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/5095164024998740103'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/10/3-tieu-chuan-au-tien-can-chu-y-khi-mua.html' title='3 tiêu chuẩn đầu tiên cần chú ý khi mua biệt thự liền kề Athena Fulland'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-1009721528599111219</id><published>2017-10-20T17:44:00.002+07:00</published><updated>2017-10-20T17:44:37.355+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Quý IV/2017: Loạt dự án “hot” tung chính sách bán hàng hấp dẫn</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Càng về cuối năm thị trường bất động sản càng trở nên sôi động. Đặc biệt, khi nhiều doanh nghiệp đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm của người mua.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-OWY0XTN8yww/WenSwWf2HfI/AAAAAAAAIFM/Yfjz7PFm3l8MxAfEWtXU6RNCrBT4VMUZACLcBGAs/s1600/khach-hang-mua-nha.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Chính sách hấp dẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;413&quot; data-original-width=&quot;650&quot; height=&quot;406&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-OWY0XTN8yww/WenSwWf2HfI/AAAAAAAAIFM/Yfjz7PFm3l8MxAfEWtXU6RNCrBT4VMUZACLcBGAs/s640/khach-hang-mua-nha.jpg&quot; title=&quot;Chính sách hấp dẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chính sách hấp dẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Theo nhiều chuyên gia BĐS, từ tháng 10, các chủ đầu tư, đơn vị phân phối bất động sản sẽ tăng tốc cho kế hoạch kinh doanh cuối năm. Đây cũng là thời điểm nhiều dự án bước vào giai đoạn xây dựng hoàn thiện. Ngoài ra, quý cuối cùng của năm cũng được chọn là thời điểm doanh nghiệp bất động sản bắt đầu triển khai kế hoạch tri ân khách hàng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hút khách bằng loạt chính sách ưu đãi&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Tại dự án &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Golden Palm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; (Quận Thanh Xuân), bên cạnh chính sách “Mua nhà nhận ngay ô tô”, chủ đầu tư HDI Sunrise và các đối tác còn dành tặng 5 chỉ vàng trị giá 18 triệu đồng cho 15 khách hàng đầu tiên có giao dịch từ nay đến hết 30/10/2017. Đặc biệt, 5 khách hàng đầu tiên mua căn hộ B04 sẽ được tặng ngay một điện thoại iPhone 8.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ngoài ra, với mong muốn giúp khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những căn hộ hiện đại tại The Golden Palm, chủ đầu tư dự án đã hợp tác cùng ngân hàng như Vietcombank, MB Bank… để đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, có lợi cho người mua.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khách hàng chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ sẽ ngay lập tức được ký hợp đồng sở hữu căn hộ và nhận nhà ở ngay. Giá trị 70% còn lại sẽ được ngân hàng cho vay tối đa 20 năm và được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến hết 31/12/2018.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-6KLI6amqzsw/WenTB7bxMmI/AAAAAAAAIFQ/3k1X17Vo4jIeS_eLOmd89fsF985HPdXNQCLcBGAs/s1600/du-an-the-golden-palm.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;The Golden Palm trên đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;358&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;358&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-6KLI6amqzsw/WenTB7bxMmI/AAAAAAAAIFQ/3k1X17Vo4jIeS_eLOmd89fsF985HPdXNQCLcBGAs/s640/du-an-the-golden-palm.jpg&quot; title=&quot;The Golden Palm trên đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;The Golden Palm trên đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Như vậy, mua căn hộ The Golden Palm trong thời điểm này được coi là thời điểm lý tưởng để khách hàng nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, cùng cơ hội sở hữu những căn hộ sắp hoàn thiện tại dự án nằm trên mặt đường Lê Văn Lương cách ngã tư Láng Hạ chừng 50m. Được biết, hiện dự án này đã cất nóc và khai trương nhà mẫu để khách hàng có thể “mục sở thị” những tổ ấm tương lai.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hay tại &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-thekpark.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án The K – Park&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; (Quận Hà Đông) của chủ đầu tư CenInvest, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% lên tới 15 tháng hoặc nhận chiết khấu từ 2 – 4% giá trị căn hộ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Ngoài ra, khi tham dự các lễ mở bán lớn được các doanh nghiệp bất động sản tổ chức, khách hàng còn được nhận thêm nhiều ưu đãi, quà tặng giá trị. Đơn cử như vào ngày 22/10/2017 CENLAND sẽ mở bán dự án The Golden Palm tại tầng 1, tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Khách hàng tham dự sự kiện sẽ có cơ hội bốc thăm trúng 3 voucher mua sắm trị giá mỗi 1 triệu đồng/ voucher. Ngoài ra, 10 khách hàng có giao dịch thành công tại dự án The Golden Palm từ nay đến hết 22/10/2017 cũng sẽ được CENLAND tri ân với nhiều quà tặng giá trị.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Như vậy với những chính sách kích cầu đúng thời điểm thì sự kỳ vọng thanh khoản tốt cho những tháng cuối năm là hoàn toàn có cơ sở. Bản thân những dự án nói trên hiện tại cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/1009721528599111219'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/1009721528599111219'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/10/quy-iv2017-loat-du-hot-tung-chinh-sach.html' title='Quý IV/2017: Loạt dự án “hot” tung chính sách bán hàng hấp dẫn'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-OWY0XTN8yww/WenSwWf2HfI/AAAAAAAAIFM/Yfjz7PFm3l8MxAfEWtXU6RNCrBT4VMUZACLcBGAs/s72-c/khach-hang-mua-nha.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8111859401815088324</id><published>2017-10-12T15:15:00.006+07:00</published><updated>2017-10-12T15:15:57.138+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Có nên đầu tư vào dự án LakeSide Palace Đà Nẵng hay không?</title><content type='html'>&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Sở hữu vị trí siêu đẹp tại khu vực giao cắt của trục đường 5 và Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng, cách hồ sinh thái Bàu Tràm rộng 65 ha, cách biển chỉ khoảng 500m đi bộ, &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lakeside-palace.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;dự án Lakeside Palace&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; là một sự lựa chọn lý tưởng cho giới đầu tư phân khúc nghỉ dưỡng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vậy, có nên đầu tư vào LakeSide Palace hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích những tiềm năng có thể khiến LakeSide Palace sinh lời hấp dẫn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-1WMMciISzK8/Wd8d0W1Uf1I/AAAAAAAAH-k/Z0gYvxdNuxQ9xPR0qqxxcCqUZrP7WCF0QCLcBGAs/s1600/lakeside-palace-da-nang.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Hình ảnh thực tế dự án LakeSide Palace&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;584&quot; data-original-width=&quot;1175&quot; height=&quot;318&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-1WMMciISzK8/Wd8d0W1Uf1I/AAAAAAAAH-k/Z0gYvxdNuxQ9xPR0qqxxcCqUZrP7WCF0QCLcBGAs/s640/lakeside-palace-da-nang.jpg&quot; title=&quot;Hình ảnh thực tế dự án LakeSide Palace&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Hình ảnh thực tế dự án LakeSide Palace&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;* Vị trí sinh lời&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Thật không ngoa khi có thể nói LakeSide Palace sở hữu lô đất có vị trí Vàng cho tiềm năng phát triển trong tương lai. Phía sau lưng thì tựa sơn, phía trước mặt thì hướng thủy khi kế bên hồ sinh thái Bàu Tràm rộng nhất Đà Nẵng (65 ha) và cách biển Đà Nẵng chỉ khoảng 500m đi bộ. Các tuyến đường giao thông huyết mạch cũng giúp cho việc kết nối của &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lakeside-palace.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LakeSide Palace&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; với các địa điểm du lịch trung tâm Đà Nẵng thuận tiện, hoặc các trung tâm thương mại lớn nhất.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Với đầy đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy thì việc LakeSide Palace tăng giá trị trong tương lai là điều có thể chắc chắn.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;* LakeSide Palace gần những bãi biển đẹp và khu công nghiệp&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Dự án LakeSide Palace có vị trí rất gần những bãi tắm đẹp của Đà Nẵng chỉ với vài phút di chuyển, bên cạnh đó, lân cận Lakeside Palace có nhiều khu công nghiệp với nhiều công nhân. Khách hàng sở hữu căn hộ tại đây có thể khai thác buôn bán kinh doanh hoặc khai thác cho thuê.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;* Quần thể khuôn viên đẹp&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Lakeside Palace sở hữu quần thể khuôn viên cực đẹp với 05 công viên lớn trong dự án, 11 công viên nhỏ, khu tiện ích riêng biệt như trường học, trung tâm thương mại lớn, sân thể thao,... đây chính là giá trị để bất động sản càng ngày càng tăng giá trong tương lai khi mức độ hài lòng của cư dân tăng lên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;b&gt;* Giá bán tại Lakeside Palace có thể sinh lời tốt&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Giai đoạn 2 của &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lakeside-palace.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lakeside Palace Đà Nẵng&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; được bán với mức giá khá mềm cho dân đầu tư có thể xuống tiền.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Đất nền có giá từ 750 triệu/lô, lô có diện tích 100m2.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;- Shophouse mặt đường 30m, view hồ Bàu Tràm có giá từ 2,7 tỷ đồng/lô.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&amp;gt; Một mức giá khá mềm và có tiềm năng sinh lời tốt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Chi tiết xem tại website:&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: blue;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lakeside-palace.net/&quot;&gt;http://www.lakeside-palace.net/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8111859401815088324'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8111859401815088324'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/10/co-nen-au-tu-vao-du-lakeside-palace.html' title='Có nên đầu tư vào dự án LakeSide Palace Đà Nẵng hay không?'/><author><name>Kenhchungcu</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08557120321435896303</uri><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//1.bp.blogspot.com/-1FliTdoTAH0/UsovhqXiRRI/AAAAAAAABik/8j6-zdHy5Po/s113/*'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-1WMMciISzK8/Wd8d0W1Uf1I/AAAAAAAAH-k/Z0gYvxdNuxQ9xPR0qqxxcCqUZrP7WCF0QCLcBGAs/s72-c/lakeside-palace-da-nang.jpg" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6449858138927058382.post-8185281654110574614</id><published>2017-10-03T10:56:00.000+07:00</published><updated>2017-10-03T10:56:25.583+07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tin tức"/><title type='text'>Dự án Cao cấp Vinpearl Đà Lạt ôm trọn Hồ Tuyền Lâm - TP ĐÀ LẠT</title><content type='html'>&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Hồ Tuyền Lâm là hồ nước ngọt rộng nhất Ðà Lạt, với Diện Tích khoảng 320 ha, nằm cách Trung Tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km về phía Nam. Hồ nằm gần núi Phụng Hoàng, đây được xem là khu Biệt Lập tập trung nhiều cảnh quan Đẹp và dịch vụ du lịch phong phú. Hồ Tuyền Lâm là một trong 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ có nhiều ốc đảo nhỏ và được bao bọc bởi khu rừng thông. Mặt hồ quanh năm xanh biếc, hiếm khi có sóng lớn. Rừng thông ba lá phủ kín Một Vài ngọn núi, quả đồi quanh đó, trải ngút ngàn tầm mắt. Tất cả cùng hòa quyện, vẽ Phải Nên bức tranh thiên nhiên yên tĩnh, thanh bình và thơ mộng lạ kỳ.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-GWkFLBdPrkw/WdMJ3TCLBvI/AAAAAAAAMfA/LU7vKwStkQ4weFfVZbvndxLtmor9ge85QCLcBGAs/s1600/du-an-vinpearl-da-lat.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Không gian thơ mộng tại Đà Lạt&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;553&quot; data-original-width=&quot;797&quot; height=&quot;444&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-GWkFLBdPrkw/WdMJ3TCLBvI/AAAAAAAAMfA/LU7vKwStkQ4weFfVZbvndxLtmor9ge85QCLcBGAs/s640/du-an-vinpearl-da-lat.jpg&quot; title=&quot;Không gian thơ mộng tại Đà Lạt&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Không gian thơ mộng tại Đà Lạt&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vinpearl-dalat.com.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Biệt thự Nghĩ dưỡng Vinpearl Đà Lạt&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; được khởi công xây dựng ở Vị Trí phía Đông Nam hồ Tuyền Lâm, thuộc địa phận hành chính của phường 4, thành phố Đà Lạt. Đây là một trong Một Số Vị Trí Cực Kì Tốt, cách Trung Tâm Hành Chính thành phốn 5km về phía Nam, thuận tiện cho việc đi lại tham quan Một Số địa điểm du lịch, vui chơi giải trí.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;BIỆT THỰ NGHĨ DƯỠNG VINPEARL ĐÀ LẠT&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;1, Vị Trí Dự án Vinpearl Đà Lạt : Hồ Tuyền Lâm, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Biệt thự cao cấp Vinpearl Đà Lạt được khởi công xây dựng ở Quy Hoạch phía Đông Nam hồ Tuyền Lâm, thuộc địa phận hành chính của phường 4, thành phố Đà Lạt. Đây là một trong Một Vài Vị Trí Như Vàng, cách Mật Độ Đông Dân Cư thành phốn 5km về phía Nam, thuận tiện cho việc đi lại tham quan Những địa điểm du lịch, vui chơi giải trí.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;2, Thông tin Biệt thự cao cấp Vinpearl Đà Lạt : Diện Tích 251,7 ha. Tổng mức Rót Vốn Sinh Lời : 1,230 tỷ đồng&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Khu vực Vị Trí nằm phía Đông Nam hồ Tuyền Lâm, thuộc địa phận hành chính của phường 4, thành phố Đà Lạt. Chung Cư bao gồm Một Vài khu vực chức năng chính như sau:&lt;br /&gt;+ Khu Trung Tâm Hành Chính dịch vụ, điều hành:&lt;br /&gt;+ Khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-AwyUvh650i8/WdMKBhirm0I/AAAAAAAAMfE/r9yU3HM2HcUoX5umwyMSyKT6eptHsuQaACLcBGAs/s1600/vuonhoadalat1.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Vườn hoa tươi sắc Đà Lạt&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;533&quot; data-original-width=&quot;800&quot; height=&quot;426&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-AwyUvh650i8/WdMKBhirm0I/AAAAAAAAMfE/r9yU3HM2HcUoX5umwyMSyKT6eptHsuQaACLcBGAs/s640/vuonhoadalat1.jpg&quot; title=&quot;Vườn hoa tươi sắc Đà Lạt&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: large;&quot;&gt;Vườn hoa tươi sắc Đà Lạt&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;CÁC TIỆN ÍCH DỰ KIẾN TRONG &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/10/vinpearl-da-lat.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;BIỆT THỰ VINPEARL ĐÀ LẠT&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Khu vui chơi giải trí, thể thao cảm giác mạnh: Bao gồm Những tuyến trượt cáp, trượt máng, trượt cỏ, tàu lượn cao tốc, đu quay dây văng, đu quay 3 chiều, sân khấu đa năng, sân gôn mini, … và khu thế giới nước với Một Số bể bơi tạo sóng, bãi cát nhân tạo, máng trượt từ 3-5 làn, thác rơi tự do, sóng thần, phao bay, … và khu vui chơi dưới nước dành cho trẻ em.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Khu Nơi Không Khí Trong Lành Một Số loài hoa: Một phần Một Số triền dốc bao bọc 3 phía khu vui chơi, thể thao cảm giác mạnh sẽ được trồng xen kẽ Một Vài vườn hoa với đủ chủng loại, mầu sắc đặc trưng của Đà Lạt. Khu vực này vừa đóng vai trò làm nền cho khu vui chơi giải trí vừa đóng vai trò vùng đệm giữa khu vui chơi giải trí và Một Số khu vực xung quanh.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;- Khu bến thuyền: Được Nội Thất để có thể sử dụng kết hợp Một Vài chức năng bến thuyền du lịch và câu lạc bộ thể thao, giải trí dưới nước, bổ trợ cho khu vui chơi giải trí và thể thao cảm giác mạnh phía trên.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;+ Khu Khách Sạn, resort cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Vinpearl :&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;Dự kiến xây dựng Khép Kín Khu Vực Ngủ Nghĩ, resort dạng “condotel” với Một Số hạng mục Chính Sách có quy mô nhỏ, thấp tầng, phân tán theo địa hình tự nhiên. Những Công Trình Trọng Điểm được xây dựng với quy mô nhỏ, bán kiên cố với Các vật liệu xây dựng thân thiện Điều Kiên Xung Quanh như tre, gỗ, đá, … chiều cao tối đa 2,5 tầng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; font-size: 14.0pt; line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman, serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18.6667px;&quot;&gt;Website chính thức Vinpearl Đà Lạt:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.vinpearl-dalat.com.vn/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.vinpearl-dalat.com.vn/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman, serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18.6667px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman, serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18.6667px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman, serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18.6667px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman, serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18.6667px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8185281654110574614'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://www.blogger.com/feeds/6449858138927058382/posts/default/8185281654110574614'/><link rel='alternate' type='text/html' href='https://www.chungcu-goldenpalm.com/2017/10/vinpearl-da-lat.html' title='Dự án Cao cấp Vinpearl Đà Lạt ôm trọn Hồ Tuyền Lâm - TP ĐÀ LẠT'/><author><name>Unknown</name><email>[email protected]</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-GWkFLBdPrkw/WdMJ3TCLBvI/AAAAAAAAMfA/LU7vKwStkQ4weFfVZbvndxLtmor9ge85QCLcBGAs/s72-c/du-an-vinpearl-da-lat.jpg" height="72" width="72"/></entry></feed>

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

  1. Download the "valid Atom 1.0" banner.

  2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

  3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=https%3A//www.chungcu-goldenpalm.com/feeds/posts/default

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda