Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendation.

Source: https://www.sanoma.nl/feed/

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. >
 9.  
 10. <channel>
 11. <title>Sanoma</title>
 12. <atom:link href="https://www.sanoma.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
 13. <link>https://www.sanoma.nl</link>
 14. <description></description>
 15. <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 13:09:44 +0100</lastBuildDate>
 16. <language>nl</language>
 17. <sy:updatePeriod>
 18. hourly </sy:updatePeriod>
 19. <sy:updateFrequency>
 20. 1 </sy:updateFrequency>
 21. <item>
 22. <title>Ouders van Nu start petitie voor meer en structurele investeringen in het onderwijs</title>
 23. <link>https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-in-het-onderwijs/</link>
 24. <comments>https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-in-het-onderwijs/#respond</comments>
 25. <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:09:37 +0000</pubDate>
 26. <dc:creator><![CDATA[esthergroot]]></dc:creator>
 27. <category><![CDATA[Nieuws van onze merken]]></category>
 28.  
 29. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31915</guid>
 30. <description><![CDATA[<p>Vandaag gaat de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders van Nu van start om de acties in het<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 31. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-in-het-onderwijs/">Ouders van Nu start petitie voor meer en structurele investeringen in het onderwijs</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 32. ]]></description>
 33. <content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag gaat de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders van Nu van start om de acties in het onderwijs op 30 en 31 januari te steunen. Steeds meer ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De hoge werkdruk waarmee het onderwijzend personeel te maken heeft, heeft ook impact op het leven buiten het schoolplein.</p>
 34. <p>Hilde Tholen, hoofdredacteur Ouders van Nu: <em>“De problemen in het onderwijs raken allang niet meer alleen de scholen zelf. Steeds meer ouders in Nederland maken zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. En terecht! Het tekort aan gekwalificeerd personeel groeit snel en de kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. Terwijl dat juist een van de sociale rechten van de Nederlandse samenleving is.”</em></p>
 35. <p><strong>Goed onderwijs: ik teken ervoor<br />
 36. </strong>De redactie roept ouders via <a href="https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oudersvannu.nl/onderwijspetitie</a> op om een petitie te tekenen. Daarnaast kunnen ouders samen met hun kind een tekening van een handje maken en die opsturen naar de redactie. Op donderdagochtend 30 januari opent Ouders van Nu een pop-upklas bij de Tweede Kamer in Den Haag en worden de petitie en alle hand-tekeningen van de kinderen aangeboden aan het kabinet.</p>
 37. <p><strong>Even wat feiten<br />
 38. </strong>* In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028.</p>
 39. <p>* Structurele investeringen zijn nodig, zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken.</p>
 40. <p>* Als structurele investeringen uitblijven, krijgen onze kinderen straks les van onderwijzend personeel zonder opleiding, krijgen we vierdaagse schoolweken of moeten scholen sluiten.</p>
 41. <p>* Het tekort heeft niet alleen impact op de kinderen, maar ook op ouders en werkgevers.</p>
 42. <p>* Het lerarentekort treft vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden.</p>
 43. <p>* De ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere scholen stijgt, meer scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage en steeds vaker kiezen ouders voor betaalde bijles.</p>
 44. <p><strong>Wat ouders willen<br />
 45. </strong>Ouders van Nu zette zich eerder in voor maatschappelijke onderwerpen die ouders bezighouden. Zo bood het merk in 2016 ruim 41.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aan voor een uitbreiding van het partnerverlof na de geboorte en zette het merk zich in voor verruiming van de wet voor meervoudig ouderschap.</p>
 46. <p><strong>Over Ouders van Nu</strong><br />
 47. Ouders van Nu is het oudste, grootste en bekendste mediamerk voor aanstaande en jonge ouders. Met een tijdschrift, website, app, zwanger- en babyboxen, een voordeelpas en het In de wolken Festival bereikt het merk maandelijks meer dan 2 miljoen ouders met informatie over opvoeding en ouderschap.</p>
 48. <p>&nbsp;</p>
 49. <p><a href="https://www.sanoma.nl/wp-content/uploads/2020/01/goed-onderwijs.mov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ouders van Nu onderwijspetitie</a></p>
 50. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-in-het-onderwijs/">Ouders van Nu start petitie voor meer en structurele investeringen in het onderwijs</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 51. ]]></content:encoded>
 52. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-in-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
 53. <slash:comments>0</slash:comments>
 54. <enclosure url="https://www.sanoma.nl/wp-content/uploads/2020/01/goed-onderwijs.mov" length="1160134" type="video/quicktime" />
 55. </item>
 56. <item>
 57. <title>Video&#8217;s in 2 seconden al zeer effectief</title>
 58. <link>https://www.sanoma.nl/videos-in-2-seconden-al-zeer-effectief/</link>
 59. <comments>https://www.sanoma.nl/videos-in-2-seconden-al-zeer-effectief/#respond</comments>
 60. <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 11:09:05 +0000</pubDate>
 61. <dc:creator><![CDATA[Liselot Tensen]]></dc:creator>
 62. <category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
 63.  
 64. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31466</guid>
 65. <description><![CDATA[<p>Impact van ultrakorte commercials onderzocht door Mediabrands en Sanoma Onder de naam ‘Shortcutting Video’ deden Mediabrands Marketing Sciences en Sanoma<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 66. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/videos-in-2-seconden-al-zeer-effectief/">Video&#8217;s in 2 seconden al zeer effectief</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 67. ]]></description>
 68. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Impact van ultrakorte commercials onderzocht door Mediabrands en Sanoma</strong></p>
 69. <p><strong>Onder de naam ‘Shortcutting Video’ deden Mediabrands Marketing Sciences en Sanoma in 2019 uitgebreid onderzoek naar de effecten van kort kijkgedrag en ultrakorte reclameuitingen. In samenwerking met UnRavel Research zijn door middel van EEG en eyetracking de boodschap- en merkoverdracht gemeten. Wat blijkt: een ultrakorte spot is zeker in staat om merk, product en boodschap over te brengen, veel beter dan de eerste seconden van een reguliere spot. Met een 2 seconden-spot herkent 90% van de kijkers het product (versus 46% na de eerste twee seconden van de originele lange commercial), ziet 98% welk merk het betreft (versus 47%) en snapt 70% de boodschap (versus 25%).</strong></p>
 70. <p><img class="alignnone wp-image-31468" src="https://bin.snmmd.nl/m/ak4yu4vu106c_medium.png/afb-video.png" alt="" width="341" height="168" data-mediatool="true" /></p>
 71. <p><strong>Impact genereren met kort, korter kortst…<br />
 72. </strong>Gemiddeld worden 20-30” spots op Facebook en Instagram door 39% van de kijkers 2-3 seconden bekeken. CMO van Procter and Gamble <a href="https://adage.com/article/special-report-dmexco/p-g-s-pritchard-calls-generation-digital-ads/310442">Marc Pritchard</a> <a href="https://adage.com/article/special-report-dmexco/p-g-s-pritchard-calls-generation-digital-ads/310442">geeft aan</a> dat de gemiddelde kijktijd online slechts 1,7 seconden is. En dat slechts 20% van advertenties langer dan 2 seconden aandacht gegeven wordt. De sport wordt dus om in een héle korte tijd een boodschap over te brengen. Is het mogelijk om in 2 seconden nog wel iets te communiceren en zo ja wat? En is dat dan net zo waardevol en betekenisvol als een langere boodschap?</p>
 73. <p>Stel, je hebt een 30”-video commercial gemaakt, hoe zorg je dan dat in de eerste 2 seconden het verhaal zo goed mogelijk over wordt gebracht? Of nog beter, het hele verhaal verteld wordt? En welke elementen moet je in korte edits van die 30”-video meenemen naar een 6”- en in dit onderzoek zelfs 2”-variant om de impact zo groot mogelijk te maken?</p>
 74. <p>Mediabrands Marketing Sciences en Sanoma deden twee uitgebreide studies om bovenstaande vragen te beantwoorden. Hierbij werd samengewerkt met de neurowetenschappers van UnRavel en de contentmakers van Yune en UM Studios.</p>
 75. <p><strong>Twee studies over de impact van ultrakorte reclame<br />
 76. </strong>De eerste studie onderzocht het effect dat de eerste twee seconden van reguliere video-uitingen hebben op consumenten. Daaruit blijkt dat zonder product- en merk-<em>identifier</em> gemiddeld slechts 25% van de mensen de boodschap begrijpt. Als je dus een reguliere commercial online inzet, zal een grote groep die deze commercial de eerste 2-3 seconden ziet geen idee hebben waarover het gaat. Daarmee betaalt een adverteerder dus voor niets en gooit geld weg. Kortom, het is belangrijk om de eerste seconden van video-uitingen te optimaliseren.</p>
 77. <p>De tweede studie is een neurowetenschappelijk onderzoek waarbij met behulp van EEG en eyetracking ultrakorte  2”- en 6”-edits van reguliere video-advertenties zijn getest. Hierbij zijn twee editingstrategieën gehanteerd. Enerzijds zijn reguliere uitingen ge-edit op basis van ‘human’ inzicht, anderszijds zijn neuro-inzichten gebruikt. Hierdoor onstonden dus twee sets van ultrakorte video’s: <em>human edits</em>, waar een creatief team heeft bepaald wat de meest <em>engaging</em> en betekenisvolle beelden zijn van de langere uiting, en neuro-edits, gebaseerd op inzichten uit neurowetenschap.</p>
 78. <p><strong>Wat leert de Shortcutting Video-studie ons?<br />
 79. </strong>Alle resultaten, stimilu, onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek staan in bijgaand onderzoeksrapport nader omschreven. Een aantal highlights:</p>
 80. <p><strong><em>Merk-identifier is essentieel in de eerste seconden<br />
 81. </em></strong>Als een lange video-uiting geen merk- (of product-)<em>identifier</em> heeft in de eerste 2 seconden dan is het effect dat bij korte <em>exposure</em> meer dan 90% van de mensen geen idee hebben waar het over gaat. Zij kunnen geen product, merk of boodschap terugkoppelen.</p>
 82. <p><strong><em>Reclamelengte doet ertoe<br />
 83. </em></strong>Reclamelengte is verreweg de meest bepalende factor op de expli­ciete en impliciete maten van reclame-effectiviteit. Hoewel de lange commercial heer en meester is in expliciete overdracht van product en boodschap, blijkt 2 seconde al zeer effectief voor het activeren van een merk en daarbij aandacht en positieve emotie aan te wakke­ren.</p>
 84. <p><strong><em>Edit korte uitingen én optimaliseer de eerste seconden van lange spots</em></strong><br />
 85. Vergeleken met gewoon de eerste 2 seconden van een langere bestaande spot versus een speciale edit is het effectverschil enorm. Met een 2 seconden-spot herkent 90% het product (versus 46% van de eerste twee seconden van de originele spot), ziet 98% welk merk het is (versus 47%) en snapt 70% de boodschap (versus 25%). Dit levert dus een enorme verbetering op.</p>
 86. <p><strong><em>Neuro-inzicht helpt de juiste keuze te maken bij editing<br />
 87. </em></strong>Zowel voor de 2- als 6-secondenspots leidt de neuro-edit tot de hoogste product- en merkherkenning. Dit komt waarschijnlijk omdat de neurodata gemakkelijk de meest optimale <em>brand identifier</em> aanwijst. Qua boodschapoverdracht wint de <em>human</em> edit het bij de 2”-variant. Bij de 6”-edit is weer de neuro-edit effectiever om de boodschap te communiceren. Ook worden de neuro-edits iets hoger gewaardeerd door de kijkers. Kijken we naar <em>neuro metrics</em> (verlangen en engagement dat door de uiting wordt opgeroepen) dan wint de <em>human edit</em> het van de neuro-edit.</p>
 88. <p><strong><em>Ook met korte uitingen kunnen merken gebouwd worden<br />
 89. </em></strong>Hoewel korte reclames relatief wat lager scoren op klassieke maten van reclamewaardering als originaliteit, leukheid en herkenning, zien we in het brein juist de hoogste mate van aandacht en aantrekkingskracht gedurende blootstelling aan de korte spots. Dit is ook te zien in de hoogste score op merkherkenning voor de 2 seconden-advertenties. Kortom: de korte video is niet het ultieme middel om een complexe boodschap over te brengen, maar doet zeker goede zaken om effectief aandacht te grijpen voor het merk en deze positief te laden. De toekomst van videoreclame is kort, gecombineerd met lang (maar dat laatste is een ander onderwerp).</p>
 90. <p><strong>Begin 2020 zal NU.nl op basis van de resultaten van dit onderzoek een praktijktest uitvoeren om prerolls van 2 seconden te plaatsen. De effecten hiervan in real-live worden dan nader onderzocht.</strong></p>
 91. <p>&nbsp;</p>
 92. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/videos-in-2-seconden-al-zeer-effectief/">Video&#8217;s in 2 seconden al zeer effectief</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 93. ]]></content:encoded>
 94. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/videos-in-2-seconden-al-zeer-effectief/feed/</wfw:commentRss>
 95. <slash:comments>0</slash:comments>
 96. </item>
 97. <item>
 98. <title>Overname Sanoma Media Netherlands door DPG Media</title>
 99. <link>https://www.sanoma.nl/overname-sanoma-media-netherlands-door-dpg-media/</link>
 100. <comments>https://www.sanoma.nl/overname-sanoma-media-netherlands-door-dpg-media/#respond</comments>
 101. <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 11:33:20 +0000</pubDate>
 102. <dc:creator><![CDATA[Liselot Tensen]]></dc:creator>
 103. <category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
 104.  
 105. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31337</guid>
 106. <description><![CDATA[<p>Zoals je wellicht al hebt gehoord, is op dinsdag 10 december bekend gemaakt dat Sanoma Corporation het voornemen heeft om<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 107. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/overname-sanoma-media-netherlands-door-dpg-media/">Overname Sanoma Media Netherlands door DPG Media</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 108. ]]></description>
 109. <content:encoded><![CDATA[<p>Zoals je wellicht al hebt gehoord, is op dinsdag 10 december bekend gemaakt dat Sanoma Corporation het voornemen heeft om Sanoma Media Netherlands te verkopen aan DPG Media, een leidend Nederlands en Belgisch crossmediaal bedrijf. Dat is natuurlijk groot en mooi nieuws. De overname biedt ook mooie kansen voor adverteerders. Natuurlijk in de vorm van het gecombineerde bereik van beiden partijen, maar ook de bundeling van expertise op het gebied van data, marketing en creativiteit biedt kansen.</p>
 110. <p>Sanoma Media Netherlands heeft een prachtig portfolio met sterke merken waarmee we onderscheidende producten voor consumenten en adverteerders ontwikkelen in Nederland en België. De afgelopen jaren is uitstekende groei gerealiseerd op het vlak van nieuws en data en ook op het gebied van print zitten we niet stil. Daarmee is er een goede basis voor toekomstige groei neergezet. Want Sanoma Media Netherlands heeft de ambitie om verder te groeien en de strategie is daar ook op gericht.</p>
 111. <p>DPG Media kan met haar investeringskracht, relevante expertise en schaalgrootte de groeiambitie van Sanoma Media Netherlands succesvol verwezenlijken. Na de overname komen de mooiste merken van Nederland/België in één mediabedrijf. Bovenstaande is dan ook de reden voor het feit dat zowel Sanoma als DPG Media dinsdag 10 december 2019 vol trots de aankondiging hebben gedaan dat Sanoma Media Netherlands van eigenaar zal wisselen.</p>
 112. <p>De overname is een voornemen dat nog voorgelegd wordt ter akkoord van de ACM en beider ondernemingsraden, pas dan vindt definitieve closing plaats en gaan kunnen wij vanaf dan als één verder. Tot aan die tijd opereren beide bedrijven nog afzonderlijk. Dit betekent dat er voor jou tot die tijd in ieder geval niets verandert. Wij gaan 2020 fris van start met de plannen die we al met elkaar gemaakt hebben of aan het maken zijn.</p>
 113. <p>Mocht je nog specifieke vragen hebben over wat dit voor onze lopende of toekomstige samenwerking zal betekenen, richt je dan tot je accountmanager.</p>
 114. <p>Wij kijken uit naar een fantastisch 2020 met veel mooie campagnes!</p>
 115. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/overname-sanoma-media-netherlands-door-dpg-media/">Overname Sanoma Media Netherlands door DPG Media</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 116. ]]></content:encoded>
 117. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/overname-sanoma-media-netherlands-door-dpg-media/feed/</wfw:commentRss>
 118. <slash:comments>0</slash:comments>
 119. </item>
 120. <item>
 121. <title>Zonder context heeft content geen betekenis</title>
 122. <link>https://www.sanoma.nl/zonder-context-heeft-content-geen-betekenis/</link>
 123. <comments>https://www.sanoma.nl/zonder-context-heeft-content-geen-betekenis/#respond</comments>
 124. <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 09:04:58 +0000</pubDate>
 125. <dc:creator><![CDATA[Liselot Tensen]]></dc:creator>
 126. <category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
 127.  
 128. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31332</guid>
 129. <description><![CDATA[<p>Onderzoek van Sanoma en SAMR maakt definitie en belang van context inzichtelijk Het is een gevleugelde uitdrukking: ‘Content is King<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 130. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/zonder-context-heeft-content-geen-betekenis/">Zonder context heeft content geen betekenis</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 131. ]]></description>
 132. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onderzoek van Sanoma en SAMR maakt definitie en belang van context inzichtelijk </strong></p>
 133. <p>Het is een gevleugelde uitdrukking: ‘Content is King &amp; Distribution is Queen’. Content (creatie, communicatie) en distributie (bereik, mediakanalen) zijn twee gevestigde begrippen in de mediawereld, maar red je het daarmee? Het besef groeit dat een boodschap pas betekenis krijgt en dus effectief is als die matcht met de juiste context. En daarmee wordt context één van de drie factoren om rekening mee te houden.</p>
 134. <p>Over context is nog relatief weinig bekend en bovendien is het een lastig grijpbaar begrip omdat het veranderlijk en dynamisch is. Als in relatie tot marketingcommunicatie over context gesproken wordt, gaat het meestal over Umfeld, maar een uitgebreidere invulling is nodig om recht te doen aan de grote rol die context heeft. Reden voor Sanoma om samen met SAMR een grootschalig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren om de volgende drie vragen te beantwoorden: wat is context, waarom is context belangrijk en hoe kan je als marketeer context voor je laten werken? Omdat de werking van context grotendeels onbewust plaatsvindt, is gebruik gemaakt van de kwalitatieve techniek van verhaalkunde, aangevuld met een kwantitatief verdiepingsonderzoek om ook de cijfers achter de inzichten te vangen.</p>
 135. <p><strong>Drie contextvariabelen<br />
 136. </strong>In het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn op het online verhalenplatform van SAMR meer dan 200 verhalen verzameld over de mediaconsumptie van Nederlanders uit het consumentenpanel van het onderzoekbureau. Dit op zich geeft een rijk beeld van de  lees-, luister- of kijkmomenten zoals die door consumenten zelf zijn geduid. Het ging hierbij niet om de context waarin reclame getoond wordt (Umfeld), maar om de context zoals door respondenten geschetst in de opgehaalde verhalen. Geconcludeerd kan worden dat die context bestaat uit drie lagen:</p>
 137. <ol>
 138. <li>De context <strong>dat ben ik</strong>: de betekenis die iemand geeft aan content wordt innerlijk gevormd, en zijn ook bepalend voor de actie. Persoonlijke waarden, doelen, emoties, rollen en herinneringen kleuren de wijze waarop content wordt geconsumeerd maar oefenen ook invloed uit op wat er wordt geconsumeerd. Mensen spiegelen content naar hun eigen context (verhalen roepen vaak ook weer eigen ervaringen op).</li>
 139. <li>Context is het <strong>moment</strong>: het tijdstip, de tijd van het jaar of recente gebeurtenissen en de associaties die daarbij horen, kunnen ervoor zorgen dat men content op een andere wijze betekenis geeft.</li>
 140. <li>Context is de <strong>fysieke omgeving</strong>: externe prikkels zoals geluid, sensaties als geur, de reden waarom men zich op die plek bevindt en de aanwezigheid van andere personen hebben invloed op de voorkeur voor een contenttype.</li>
 141. </ol>
 142. <p><strong>Betekenis voor branded content<br />
 143. </strong>Wil branded content nog effectiever en  betekenisvoller zijn, zal het inhoudelijk moeten worden geladen met contextvariabelen &#8211; de individuele beleving, het moment en de fysieke omgeving &#8211; die passen bij het merk. Een goed beschreven en herkenbare context dringt binnen tot de lezers en laat hen de content beleven. Inzichten uit dit onderzoek en ondersteunend bewijs uit eerder wetenschappelijk onderzoek lijken er op te wijzen dat, als mediaconsumenten zich kunnen identificeren met en verplaatsen in de beschreven context, dit een reeks aan associaties en een grotere betrokkenheid oproept. Als de beschreven context meer bevat dan een beschrijving van de directe omgeving of het moment en weet in te spelen op persoonlijke herinneringen, emoties, inzichten, gedrag of houdingen, kan deze iets losmaken bij de lezers en hen aanzetten tot actie.</p>
 144. <p><strong>Betekenisgeving<br />
 145. </strong>Context is de achtergrond waartegen iets zijn betekenis krijgt, de diepere lading. De conclusie uit dit onderzoek is dat ten eerste betekenisgeving geheel afhankelijk is van de individuele beleving. Ten tweede dat wie zich daadwerkelijk wilt verbinden met de consument, hen persoonlijk moet kunnen aanspreken op zaken die zich op dat moment afspelen in hun leven. In klantsegmentatie hoeft het dus niet alleen te gaan over sociodemografica, maar kan je consumenten ook aanspreken op basis van een gedeelde ervaring. Betekenisgeving verloopt via een proces van confrontatie, herkenning, associaties, verbeelding, erkenning en markering en zorgt al dan niet voor identificatie op grond van emoties, associaties en opgeroepen ervaringen en herinneringen. Zo werkt ons brein: we proberen constant betekenis te geven en zoeken als het ware een optimum tussen content (inhoud), confrontatie (medium) en context (decor). Als dat congruent is, is er een maximale openstelling voor de boodschap. Als content qua inhoud aansluit op de behoeften, emoties en waarden van de consument én op het juiste moment getoond wordt in een passende omgeving, dan kunnen we spreken van contextmarketing.</p>
 146. <p>Zonder context heeft content geen betekenis. De uitdaging is om de context van individuen te kennen en de boodschap ten dienste van individuen te laten staan. Als deze bovendien in hun favoriete, vertrouwde mediaomgeving te zien is, wordt communicatie echt persoonlijk en dat raakt.</p>
 147. <p><em>De resultaten van het kwantitatieve onderzoek zullen begin 2020 gepubliceerd worden, met onder andere resultaten over de tijd, plaats en functie van mediaconsumptie.</em></p>
 148. <p>Wil je meer weten over het onderzoek? Stuur een mail naar: [email protected]</p>
 149. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/zonder-context-heeft-content-geen-betekenis/">Zonder context heeft content geen betekenis</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 150. ]]></content:encoded>
 151. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/zonder-context-heeft-content-geen-betekenis/feed/</wfw:commentRss>
 152. <slash:comments>0</slash:comments>
 153. </item>
 154. <item>
 155. <title>Aandacht bepaalt merkherinnering, vertrouwen en affiniteit</title>
 156. <link>https://www.sanoma.nl/aandacht-bepaalt-merkherinnering-vertrouwen-en-affiniteit/</link>
 157. <comments>https://www.sanoma.nl/aandacht-bepaalt-merkherinnering-vertrouwen-en-affiniteit/#respond</comments>
 158. <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 08:44:11 +0000</pubDate>
 159. <dc:creator><![CDATA[Liselot Tensen]]></dc:creator>
 160. <category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
 161.  
 162. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31321</guid>
 163. <description><![CDATA[<p>Grootschalig onderzoek Sanoma en Braynz brengt aandachtsfunnel in kaart Al jaren wordt geopperd dat we media niet alleen op hun<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 164. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/aandacht-bepaalt-merkherinnering-vertrouwen-en-affiniteit/">Aandacht bepaalt merkherinnering, vertrouwen en affiniteit</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 165. ]]></description>
 166. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grootschalig onderzoek Sanoma en Braynz brengt aandachtsfunnel in kaart</strong></p>
 167. <p>Al jaren wordt geopperd dat we media niet alleen op hun bereik moeten beoordelen; kwalitatieve criteria zouden een betere indicatie geven van de effectiviteit van communicatie. Eigenlijk zou het meer moeten gaan om ‘gezien worden’ dan om ‘zichtbaarheid’, maar in de meeste gevallen wordt het effect van reclame nog altijd bepaald aan de hand van uitgeleverde/gerealiseerde aantallen (bereik, impressies, oplage, clicks, etc.). Er lijkt echter inmiddels een voorzichtige verschuiving gaande te zijn waarbij adverteerders er de voorkeur aan geven om hun campagne-effectiviteit te staven aan de hand van kwaliteit van bereik. Dat levert de nodige discussies op &#8211; een echte marktstandaard is er niet &#8211; want hoe meet je de kwaliteit van bereik op een betrouwbare manier en wat zijn de meest geschikte maten hiervoor? Voor wat betreft online reclame zijn de nodige gegevens beschikbaar, denk aan leesduur, maar voor printuitingen is dat niet het geval en deze zijn ook niet op dezelfde manier ‘passief’ te registreren. Reden voor Sanoma om te onderzoeken of en hoe dat toch inzichtelijk gemaakt kan worden.</p>
 168. <p><strong>Grootschalig, innovatief onderzoek<br />
 169. </strong>Doelstelling was om de mate van aandacht (kijkduur) voor commerciële uitingen in kaart te brengen en deze te kunnen relateren aan impact (merkoverdracht). Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, is gekozen voor een onderzoeksaanpak met verschillende titels en kanalen. Er is een evenwichtige keuze gemaakt uit het Sanoma-portfolio met <em>general</em>&#8211; en <em>special interest</em>-titels, zowel print als online en zowel advertenties als branded content. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Nederlandse neuromarketingbureau Braynz (sinds 1 november onderdeel van Blauw Research), gebruikmakend van de kennis en ervaring én het online eyetracking-platform van het Engelse onderzoeksbureau Lumen Research. De kijkduur voor redactionele artikelen, advertenties en branded content is geregistreerd door middel van (online) eyetracking, vervolgens is de onbewuste impact &#8211; vertrouwen en affiniteit &#8211; van commerciële uitingen gemeten via een Impliciet Reactie Tijden (IRT)-onderzoek en tot slot is de expliciete merkherinnering uitgevraagd met een vragenlijst.  In totaal zijn 85 uitingen/merken getest bij een steekproef van ruim 1.200 Nederlandse consumenten.</p>
 170. <p><strong>Zichtbaar ≠ gezien<br />
 171. </strong>Om effect te kunnen hebben moeten uitingen zichtbaar zijn, daadwerkelijk gezien worden én lang genoeg bekeken worden om een effect in het brein te realiseren. Dat klinkt als een open deur, maar dit proces is nu ook cijfermatig te onderbouwen. Het verloop tussen het bereik en het aantal mensen dat voldoende lang kijkt om zich de merkboodschap te herinneren noemen we de aandachtsfunnel. Zichtbaarheid heeft een statistische relatie met kijkduur: hoe langer advertenties zichtbaar zijn, hoe langer ze bekeken worden. Vervolgens is er een relatie tussen kijkduur en merkherinnering: hoe langer men kijkt naar de advertentie hoe beter men zich dit herinnert. Voor wat betreft advertenties geldt een minimum van 1 seconde: als een advertentie korter dan 1 seconde wordt bekeken, dan is er nauwelijks een merkeffect waarneembaar. Aangezien in branded content het merk minder prominent aanwezig is, vergt dit wat meer tijd: het effect is optimaal vanaf 10 seconden, maar ook met een kortere kijkduur worden er al merkelementen opgemerkt en herinnerd. Er blijkt ook een positieve relatie te zijn tussen kijkduur en impliciete associaties: aandacht correleert met merkvertrouwen (&#8216;vertrouw ik&#8217;) en affiniteit (&#8216;voor mij&#8217;) in een vergelijkbaar patroon als bewuste merkherinnering. De geteste content leert dat &#8216;engaging&#8217; redactionele content de aandacht voor advertenties stuurt en daarmee impact versterkt. De context is van groot belang.</p>
 172. <p><strong>Printadvertenties meest geschikt voor beïnvloeden awareness<br />
 173. </strong>De relatie kijkduur en merkherinnering vormt een robuuste en stabiele eenheid. Het onderzoek toont aan dat branded content een effectief middel is, dankzij een grotere mate van aandacht effectiever dan online display. Daarbij maakt het niet heel veel uit via welk kanaal de branded content wordt gepresenteerd: zowel print als online leveren voldoende lange kijktijd. Print en met name printadvertenties blijken bijzonder effectief te zijn om merkoverdracht te genereren. In vergelijking met online display wordt er gemiddeld 4x zo lang naar printadvertenties gekeken wat uiteindelijk 5 tot 10 keer meer impact oplevert.</p>
 174. <p>Dit nieuwe, grootschalige en innovatieve onderzoek geeft meer inzicht in het belang van aandacht en biedt zelfs een maat voor effectieve aandacht: het percentage ‘Effective Attention Contacts’ (EAC) betreft het deel van het bereik dat lang genoeg naar een uiting heeft gekeken om zich het merk te herinneren. Een uitgebreidere publicatie met de resultaten van het onderzoek is begin 2020 beschikbaar.</p>
 175. <p>Wil je meer weten over het onderzoek? Stuur een mail naar: [email protected]</p>
 176. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/aandacht-bepaalt-merkherinnering-vertrouwen-en-affiniteit/">Aandacht bepaalt merkherinnering, vertrouwen en affiniteit</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 177. ]]></content:encoded>
 178. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/aandacht-bepaalt-merkherinnering-vertrouwen-en-affiniteit/feed/</wfw:commentRss>
 179. <slash:comments>0</slash:comments>
 180. </item>
 181. <item>
 182. <title>‘Hey Google, ik wil praten met De Donald Duck’</title>
 183. <link>https://www.sanoma.nl/hey-google-ik-wil-praten-met-de-donald-duck/</link>
 184. <comments>https://www.sanoma.nl/hey-google-ik-wil-praten-met-de-donald-duck/#respond</comments>
 185. <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 06:30:04 +0000</pubDate>
 186. <dc:creator><![CDATA[karlijnnobel]]></dc:creator>
 187. <category><![CDATA[Nieuws van onze merken]]></category>
 188.  
 189. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31358</guid>
 190. <description><![CDATA[<p>Donald Duck Weekblad lanceert voice-action voor nog meer ‘Even lekker Donald Ducken’ momenten Vandaag lanceert Donald Duck Weekblad een voice<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 191. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/hey-google-ik-wil-praten-met-de-donald-duck/">‘Hey Google, ik wil praten met De Donald Duck’</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 192. ]]></description>
 193. <content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center">Donald Duck Weekblad lanceert voice-action voor nog meer ‘Even lekker Donald Ducken’ momenten</h3>
 194. <p><strong>Vandaag lanceert Donald Duck Weekblad een voice service voor de Nederlandstalige Google Assistant. Het vrolijke weekblad zet hiermee de eerste stap in de spraak gestuurde technologie. Lezers met een Google Home speaker of de Google Assistant applicatie, kunnen vanaf vandaag hun ‘Even lekker Donald Ducken’ momentje verlengen door heel eenvoudig het commando: “Hey Google, ik wil praten met De Donald Duck’’ uit te spreken. </strong></p>
 195. <p>De voice service laat je, net als het weekblad, even verdwijnen in de vrolijke wereld van Donald Duck. Het merk blijft door deze aanvullende ontwikkeling dichtbij de jonge, digitale generatie staan. Bij de lancering wordt gestart met twee Google actions, later dit jaar volgen er meer.</p>
 196. <p>Vandaag lanceert Donald Duck Weekblad een voice service voor de Nederlandstalige Google Assistant. Het vrolijke weekblad zet hiermee de eerste stap in de spraak gestuurde technologie. Lezers met een Google Home speaker of de Google Assistant applicatie, kunnen vanaf vandaag hun ‘Even lekker Donald Ducken’ momentje verlengen door heel eenvoudig het commando: “Hey Google, ik wil praten met De Donald Duck’’ uit te spreken.<br />
 197. De voice service laat je, net als het weekblad, even verdwijnen in de vrolijke wereld van Donald Duck. Het merk blijft door deze aanvullende ontwikkeling dichtbij de jonge, digitale generatie staan. Bij de lancering wordt gestart met twee Google actions, later dit jaar volgen er meer.</p>
 198. <h6 style="text-align: center"><img class="aligncenter wp-image-31360" src="https://bin.snmmd.nl/m/14oy0lsuw1o4_medium.jpg/donald-duck_google_ef_r6840.jpg" alt="" width="442" height="294" data-mediatool="true" /><br />
 199. (v.l.n.r.: Roan, Kristina, Sem, Xanthe, Odilia, Sylvester en Tom.)</h6>
 200. <p><em>&#8220;We willen daar zijn waar onze lezers zijn en het plezier dat zij beleven aan lezen en de Donald Duck wereld verlengen. Kinderen omarmen nieuwe technologieën met alle gemak én plezier; dat hebben we ook gemerkt tijdens het testen van de voice service met onze Duck Denkers (afbeelding). Spontaan vragen de kinderen aan Google om moppen te vertellen en voor hen is communiceren met het kleine apparaatje logisch. Met de voice-action van Donald Duck Weekblad komt er naast de traditionelere producten een tool bij om met onze doelgroep in verbinding te staan en het moment van ‘Even Lekker Donald Ducken’, te verlengen en te versterken,&#8221;</em> aldus Marjolijn Hoffmans, Marketing Manager Donald Duck</p>
 201. <p>Kinderen worden meer ‘digital &#8211; savy’, op een steeds jongere leeftijd. Voor Donald Duck Weekblad is het belangrijk om relevant te blijven op dat vlak, zonder de core uit het oog te verlezen; Donald Duck Weekblad en pockets zijn nog altijd de basis. Het weekblad is daarnaast al jaren relevant en actief op social media. En ook Bladzijde 45 (de laatste pagina van het weekblad niet in print, maar op DonaldDuck.nl) en de online teken tutorials op YouTube en DonaldDuck.nl bieden naast het vrolijke weekblad extra verhalen en inspiratie op de website.</p>
 202. <p><strong>Moppentrommel en Duck quiz</strong><br />
 203. De eerste twee actions die vandaag worden gelanceerd zijn de ‘moppentrommel’ en de Duck Quiz. In de moppentrommel feature luister je uiteraard naar de meest iconische Donald Duck moppen en raadsels en in de Duck quiz wordt je kennis over Duckstad getest. De quiz is zo ingericht, dat je deze alleen of met de hele familie kunt spelen. KrisKwis (de enthousiaste quizmaster uit Duckworld) is de host van de voice service en verwelkomt spelers in de spraak gestuurde applicatie. De Google Action is ontwikkeld in samenwerking met Greenhouse.</p>
 204. <p><em>&#8220;Jonge ouders zijn early adopters van de smart speaker. En daarmee zien we ook dat veel kinderen in gesprek gaan met de slimme assistenten. De smart speaker is echt onderdeel van het gezin geworden. Voor kinderen voelt het heel natuurlijk om via je stem interactie aan te gaan. Het is nog makkelijker dan swipen. Binnen de Google Assistant zijn bij kinderen vooral de spelletjes en grappen erg populair als vermaak. Hier zijn we dan ook bewust op ingehaakt met de Duck Quiz en de Moppentrommel,&#8221;</em><br />
 205. zegt Menno Zevenbergen, Head of Conversational Greenhouse</p>
 206. <p><strong>De Donald Duck Shop</strong><br />
 207. De online shop van Donald Duck Weekblad, voorheen Duckstadshop, gaat verder onder de naam Donald Duck Shop. Deze naamsverandering volgt op de groei die de shop dit jaar doormaakt en de ambitie om meer consumenten te bereiken met de webwinkel met daarin meer dan 200 vrolijke producten.</p>
 208. <p><strong>Donald Duck Weekblad</strong><br />
 209. Al meer dan 65 jaar lezen vier generaties de doldwaze avonturen van Donald, Katrien, oom Dagobert, de neefjes, Willie Wortel en alle andere Duckstadbewoners en zij bewaren daar mooie, grappige en vaak ook leerzame herinneringen aan. Kinderen genieten, net als hun ouders dat vroeger deden (en dat nog steeds doen), van de vrolijke wereld van Donald Duck. Of het gaat om lezen, leren of spelen: met Donald Duck is alles leuker. Diverse onderwerpen komen aan bod, waarbij ‘fun’ altijd vooropstaat en ‘leren’ een natuurlijk gevolg is. Donald Duck Weekblad wordt in Nederland uitgegeven door Sanoma en het volledige portfolio bestaat uit: Donald Duck Junior, Donald Duck Extra, Katrien Duck en de Donald Duck pockets. Via DonaldDuck.nl/Shop verkoopt het weekblad het complete portfolio plus een aantal merchandise producten.</p>
 210. <p><strong>Greenhouse</strong><br />
 211. De Google Action is ontwikkeld in samenwerking met het conversational team van Greenhouse. Greenhouse _Conversational transformeert merken in &#8216;winning conversational companies&#8217; door het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van een conversational strategie. Greenhouse is een brand &amp; performance bureau met meer dan 500 experts in data, media, creatie en tech en ontwikkelt voor merken als ING, Volkswagen, VodafoneZiggo, Nederlandse Loterijen, De Bijenkorf en PSA.<br />
 212. Greenhouse, een WPP bureau. www.greenhousegroup.com.</p>
 213. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/hey-google-ik-wil-praten-met-de-donald-duck/">‘Hey Google, ik wil praten met De Donald Duck’</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 214. ]]></content:encoded>
 215. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/hey-google-ik-wil-praten-met-de-donald-duck/feed/</wfw:commentRss>
 216. <slash:comments>0</slash:comments>
 217. </item>
 218. <item>
 219. <title>Deelnemen met je merk of product aan de Libelle Zomerweek</title>
 220. <link>https://www.sanoma.nl/deelnemen-met-je-merk-of-product-aan-de-libelle-zomerweek/</link>
 221. <comments>https://www.sanoma.nl/deelnemen-met-je-merk-of-product-aan-de-libelle-zomerweek/#respond</comments>
 222. <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 14:34:04 +0000</pubDate>
 223. <dc:creator><![CDATA[Liselot Tensen]]></dc:creator>
 224. <category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
 225.  
 226. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31345</guid>
 227. <description><![CDATA[<p>Inschrijving 2020 gestart Van 14 t/m 20 mei barst het allerleukste feest van het jaar los: de Libelle Zomerweek! Ruim<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 228. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/deelnemen-met-je-merk-of-product-aan-de-libelle-zomerweek/">Deelnemen met je merk of product aan de Libelle Zomerweek</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 229. ]]></description>
 230. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inschrijving 2020 gestart</strong></p>
 231. <p>Van 14 t/m 20 mei barst het allerleukste feest van het jaar los: de Libelle Zomerweek! Ruim 82.000 vrouwen uit het hele land reizen af naar het Almeerderstrand om te shoppen, nieuwe producten te proeven en te proberen, modeshows bij te wonen en inspirerende workshops te volgen. Of het nu gaat om verkoop, beleving, feedback of iets anders: op dit event kom je in een sfeervolle omgeving in contact met leuke vrouwen die samen hun tassen vol shoppen tijdens een gezellig dagje uit.</p>
 232. <p><strong>Dit maakt de Zomerweek uniek</strong><br />
 233. Op de Zomerweek beleven de bezoekers een dagje ‘live’ Libelle. Libelle bereikt per maand meer dan 4,3 miljoen vrouwen en ook de Zomerweek is al jarenlang zeer succesvol. De bezoekers, vrouwen van drie generaties geven er gemiddeld € 88,- per dag uit, exclusief entree-, horeca- en reiskosten. Door aanwezigheid in het hart van de doelgroep verhoog je niet alleen je naamsbekendheid, maar zullen bezoekers je product of dienst uitproberen, zien en kopen. Elk jaar heeft de Zomerweek een thema dat wordt doorgevoerd in de kleinste details. Dit jaar halen we Azië dichterbij met het thema ‘Oriental Garden’, waarbij we een inspirerende dosis verwondering naar het Almeerderstrand brengen.</p>
 234. <p><strong>Deelnemen aan de Zomerweek</strong><br />
 235. Deelnemen aan de Zomerweek kan met een stand of tent, maar er kan ook een pakket op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende specials en sponsormogelijkheden, en ook de inzet van media is mogelijk. Het salesteam van de Libelle Zomerweek helpt graag bij het samenstellen van een pakket dat precies bij je doelstellingen past.</p>
 236. <p>De inschrijving voor de Libelle Zomerweek 2020 is inmiddels gestart. Mis het niet en zorg dat je met je merk of product aanwezig bent tijdens de komende editie van dit unieke buitenevenement. De afgelopen edities waren succesvol, nagenoeg uitverkocht en de feedback van deelnemende exposanten zeer positief.</p>
 237. <p>Wil je meer weten? Bezoek de <a href="https://www.libellezomerweekexposanten.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">website</a> of mail naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>
 238. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/deelnemen-met-je-merk-of-product-aan-de-libelle-zomerweek/">Deelnemen met je merk of product aan de Libelle Zomerweek</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 239. ]]></content:encoded>
 240. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/deelnemen-met-je-merk-of-product-aan-de-libelle-zomerweek/feed/</wfw:commentRss>
 241. <slash:comments>0</slash:comments>
 242. </item>
 243. <item>
 244. <title>Wederom maar liefst drie Mercurs voor Sanoma</title>
 245. <link>https://www.sanoma.nl/wederom-maar-liefst-drie-mercurs-voor-sanoma/</link>
 246. <comments>https://www.sanoma.nl/wederom-maar-liefst-drie-mercurs-voor-sanoma/#respond</comments>
 247. <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 09:55:30 +0000</pubDate>
 248. <dc:creator><![CDATA[sofiederechterenvanhemert]]></dc:creator>
 249. <category><![CDATA[Corporate nieuws]]></category>
 250. <category><![CDATA[Nieuws van onze merken]]></category>
 251. <category><![CDATA[Sanoma]]></category>
 252.  
 253. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31223</guid>
 254. <description><![CDATA[<p>Twee merken én Sanoma’s ‘BeLOFte van het Jaar’ mochten in het DeLaMar Theater een Mercur in ontvangst nemen: Donald Duck,<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 255. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/wederom-maar-liefst-drie-mercurs-voor-sanoma/">Wederom maar liefst drie Mercurs voor Sanoma</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 256. ]]></description>
 257. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twee merken én Sanoma’s ‘BeLOFte van het Jaar’ mochten in het DeLaMar Theater een Mercur in ontvangst nemen: Donald Duck, Flow en Bret Hartman (Libelle). Tijdens de 22e uitreiking om de felbegeerde Mercurs werden in totaal elf vakprijzen uitgereikt. </strong></p>
 258. <p>Sanoma viel in de prijzen met een Mercur voor de Donald Duck en het Partnership van het Jaar, in samenwerking met het Rijksmuseum en graphic designer Bret Hartman van Libelle werd uitgeroepen tot &#8216;BeLOFte van het Jaar&#8217;. Ook Flow mocht in de categorie ‘Artdirection van het Jaar’ een Mercur in ontvangst nemen.</p>
 259. <p><strong>Over Mercurs<br />
 260. </strong>Elk jaar in december worden de Mercurs uitgereikt: dé vakprijzen voor de magazine media. De ‘Oscar’ voor personen en magazinemerken die in het afgelopen jaar uitzonderlijk hebben gepresteerd. De Magazine Media Associatie (MMA) organiseert sinds 1998 ieder jaar de Mercurs. Dit jaar is de 22e editie. <a href="http://mercurs.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alles over de Mercurs vind je hier. </a></p>
 261. <p><img class="aligncenter wp-image-31225 size-large" src="https://bin.snmmd.nl/m/nmhy4svuixe6_large.png/donald-duck.png" alt="" width="1024" height="1024" data-mediatool="true" /></p>
 262. <p><img class="aligncenter wp-image-31227 size-large" src="https://bin.snmmd.nl/m/q7oy613uqxun_large.png/bret.png" alt="" width="1024" height="1024" data-mediatool="true" /></p>
 263. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/wederom-maar-liefst-drie-mercurs-voor-sanoma/">Wederom maar liefst drie Mercurs voor Sanoma</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 264. ]]></content:encoded>
 265. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/wederom-maar-liefst-drie-mercurs-voor-sanoma/feed/</wfw:commentRss>
 266. <slash:comments>0</slash:comments>
 267. </item>
 268. <item>
 269. <title>VIVA400: Dit zijn de meest inspirerende vrouwen van het jaar</title>
 270. <link>https://www.sanoma.nl/viva400-dit-zijn-de-meest-inspirerende-vrouwen-van-het-jaar/</link>
 271. <comments>https://www.sanoma.nl/viva400-dit-zijn-de-meest-inspirerende-vrouwen-van-het-jaar/#respond</comments>
 272. <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 08:58:58 +0000</pubDate>
 273. <dc:creator><![CDATA[sofiederechterenvanhemert]]></dc:creator>
 274. <category><![CDATA[Nieuws van onze merken]]></category>
 275.  
 276. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31215</guid>
 277. <description><![CDATA[<p>Gisteravond zijn in Hotel Arena in Amsterdam de VIVA400-awards uitgereikt. Dit feest van succesvolle vrouwen die uitblinken in hun vakgebied<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 278. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/viva400-dit-zijn-de-meest-inspirerende-vrouwen-van-het-jaar/">VIVA400: Dit zijn de meest inspirerende vrouwen van het jaar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 279. ]]></description>
 280. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gisteravond zijn in Hotel Arena in Amsterdam de VIVA400-awards uitgereikt. Dit feest van succesvolle vrouwen die uitblinken in hun vakgebied werd gehost door acteur en VIVA- columnist Géza Weisz en hoofdredacteur Debby Gerritsen.</strong></p>
 281. <div>
 282. <div>
 283. <p>Wie sleepte er zo’n felbegeerde VIVA400-award in de wacht? Naast winnaressen in de categorieën Zakenwonders, Creatieven, Wereldverbeteraars, Techtalenten, Krachtpatsers en onze gloednieuwe categorie Zorgdragers was er een prijs voor de VIVA400-vrouw met de meeste publieksstemmen én een Visionista-award voor het grootste aanstormende talent.</p>
 284. <p><strong>Topjury<br />
 285. </strong>In de jury zaten dit jaar zes powervrouwen: Tatum Dagelet (actrice en presentator), Fabienne Chapot (modeontwerper), Marianne Timmer (oud-topschaatser), Lotte Rensen (‘Ambitieus Meisje’), Lotte de Bruijn (Nederland ICT-directeur) en Martine Sandifort (cabaretier).</p>
 286. </div>
 287. </div>
 288. <div>
 289. <p><strong>Dit zijn ze, de meest inspirerende vrouwen van 2019!</strong></p>
 290. <p><strong>Creatieven: Sophie Ousri<br />
 291. </strong>Deze YouTuber plaatst vlogs en hilarische parodieën van bekende liedjes. Ze maakt haar kijkers graag aan het lachen, maar Sophie Ousri heeft ook een heel serieuze kant. Ze oogstte veel lof toen ze vorig jaar een openhartige video plaatste over haar leven met borderline.</p>
 292. <p><strong>Krachtpatsers: Shona Shukrula<br />
 293. </strong>Deze aankomend top-scheidsrechter zit sinds 2018 in een UEFA Talententraject. Om uiteindelijk op de grote eindtoernooien te kunnen staan, hoeft Shona Shukrula nog maar twee keer promotie te maken. Haar ambitie? Fluiten in het betaald voetbal. Voor mannen.</p>
 294. <p><strong>Techtalenten: Marjolein den Ouden<br />
 295. </strong>Ze is lector technology, health &amp; care bij hogeschool Saxion en practor zorg en technologie bij het ROC van Twente. Marjolein den Ouden werkt samen met studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals om het gebruik van technologie in de gezondheidszorg laagdrempelig en toegankelijk te maken.</p>
 296. <p><strong>Wereldverbeteraars: Alice Grasveld<br />
 297. </strong>Als oprichter van The Healthy Teeth Foundation ontwikkelde Alice Grasveld een actieplan en een tandenpoetsprogramma. Met haar stichting, die onderzoek doet naar de oorzaken en gevolgen van tandbederf, hoopt ze arme kinderen een gezonde mond én een betere toekomst te geven.</p>
 298. <p><strong>Zakenwonders: Zina Abboud<br />
 299. </strong>Ze richtte Zina’s Kitchen op en was daarmee de eerste vrouwelijke vluchteling met een eigen bedrijf. Zina Abboud kookte voor prinses Beatrix en Mark Rutte, sprak op TEDx Alkmaar over haar ontwikkeling van vluchteling naar succesvol ondernemer en publiceerde een kookboek.</p>
 300. <p><strong>Zorgdragers: Jolanda van Gerwe<br />
 301. </strong>Omdat veel van haar cliënten in de jeugdzorg worstelden met eenzaamheid, begon Jolanda van Gerwe Join Us. Hier kunnen jongeren terecht voor contact en werken ze aan hun onderliggende problemen. Inmiddels is het een stichting met tien vestigingen en staan gemeenten te trappelen om mee te doen.</p>
 302. <p><strong>Publieksprijs 2019: Eva Eikhout<br />
 303. </strong>Eva Eikhout is een van de presentatoren van Yung DWDD. Ze is geboren met een afwijking aan haar armen en benen. In de items die ze maakt, wisselt ze zelfspot af met rake, maatschappelijke kwesties. Als een van de weinige mensen op televisie met een zichtbare beperking is ze – onbedoeld – een rolmodel.</p>
 304. <p><strong>Visionista 2019: Heleen Lameijer<br />
 305. </strong>Deze arts op de spoedeisende hulp wil belangrijke medische kennis voor iedereen beschikbaar maken. Daarom introduceerde ze een cursus reanimeren via Instagram. Met haar Insta Life Saver cursus heeft Heleen Lameijer een origineel, belangrijk idee waarmee ze buiten de medische gebaande paden durft te treden.</p>
 306. <p><strong>Van en voor vrouwen<br />
 307. </strong>VIVA400 is hét platform en netwerk van en voor ambitieuze vrouwen in Nederland. VIVA400 moedigt vrouwen aan om alles uit hun carrière te halen en geeft ze erkenning en waardering voor hun prestaties en ambities.</p>
 308. <p><strong>Over VIVA<br />
 309. </strong>VIVA is het bijdehandje van de vriendinnengroep. Ze durft kwetsbaar te zijn, is grappig, slim, fashionable en neemt geen blad voor de mond. VIVA is het grootste magazinemerk voor jonge vrouwen van Nederland.</p>
 310. <p><img class="aligncenter wp-image-31220 size-large" src="https://bin.snmmd.nl/m/5a7yjo1u97r7_large.png/viv400.png" alt="" width="1024" height="1024" data-mediatool="true" /></p>
 311. </div>
 312. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/viva400-dit-zijn-de-meest-inspirerende-vrouwen-van-het-jaar/">VIVA400: Dit zijn de meest inspirerende vrouwen van het jaar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 313. ]]></content:encoded>
 314. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/viva400-dit-zijn-de-meest-inspirerende-vrouwen-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
 315. <slash:comments>0</slash:comments>
 316. </item>
 317. <item>
 318. <title>Rob Kolkman benoemd tot CEO van Sanoma Learning</title>
 319. <link>https://www.sanoma.nl/rob-kolkman-benoemd-tot-ceo-van-sanoma-learning/</link>
 320. <comments>https://www.sanoma.nl/rob-kolkman-benoemd-tot-ceo-van-sanoma-learning/#respond</comments>
 321. <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 06:54:30 +0000</pubDate>
 322. <dc:creator><![CDATA[sofiederechterenvanhemert]]></dc:creator>
 323. <category><![CDATA[Corporate nieuws]]></category>
 324.  
 325. <guid isPermaLink="false">https://www.sanoma.nl/?p=31159</guid>
 326. <description><![CDATA[<p>Rob Kolkman wordt benoemd als CEO van Sanoma Learning vanaf 1 januari 2020. Rob startte op 1 januari 2019 bij<strong class="readmore-link">Lees verder</strong></p>
 327. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/rob-kolkman-benoemd-tot-ceo-van-sanoma-learning/">Rob Kolkman benoemd tot CEO van Sanoma Learning</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 328. ]]></description>
 329. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rob Kolkman wordt benoemd als CEO van Sanoma Learning vanaf 1 januari 2020. Rob startte op 1 januari 2019 bij Sanoma als CEO van Sanoma Media Nederland. Hij zal deze functie blijven vervullen tot de verkoop van Sanoma Media Netherlands aan DPG Media, zoals eerder vandaag is aangekondigd, is voltooid. Ook in zijn nieuwe rol als CEO van Sanoma Learning, rapporteert hij aan Susan Duinhoven, President en CEO van Sanoma Corporation.</strong></p>
 330. <p>Rob Kolkmans eerdere werkervaring omvat verschillende senior managementfuncties bij RELX Group, een wereldwijde aanbieder van op informatie gebaseerde analyse- en beslissingshulpmiddelen, en bij BPP Professional Education, een wereldwijde aanbieder van bedrijfseducatie.</p>
 331. <p>“Rob is een ervaren, gerespecteerde en resultaatgerichte manager met een sterk internationaal trackrecord. Met zijn ervaring op het gebied van digitale transformatie en educatie zal hij een succesvolle CEO zijn voor Sanoma Learning. Rob kent Sanoma al goed, en we zijn erg blij dat hij aanblijft en zich gaat richten op verdere groei en ontwikkeling van Sanoma Learning, ” zegt Susan Duinhoven, President en CEO van Sanoma.</p>
 332. <p>“Sanoma Learning is een sterk en groeiend bedrijf met een mooie toekomst voor zich. Het is gericht op het bedienen van leerlingen en leraren met hoogwaardige blended learning-oplossingen en platformen. Ik kijk er zeer naar uit mijn bijdrage te leveren aan de groei van Sanoma Learning, ”zegt Rob Kolkman.</p>
 333. <p>Rob Kolkman volgt hiermee John Martin op die eerder dit jaar heeft aangegeven Sanoma Learning in het voorjaar te verlaten.</p>
 334. <p><strong>Over Sanoma Learning<br />
 335. </strong>Sanoma Learning is een toonaangevend Europees educatieve uitgever dat leren en onderwijzen ondersteunt in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs via een portfolio van blended learning-oplossingen, platforms en educatieve diensten. Onze missie is om een positieve impact te hebben op het leren door leraren en scholen in staat te stellen studenten te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Onze ambitie is om onze impact en business te vergroten door gebruik te maken van onze schaal en capaciteiten in leerontwerp, onderwijstechnologie en educatieve diensten.</p>
 336. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl/rob-kolkman-benoemd-tot-ceo-van-sanoma-learning/">Rob Kolkman benoemd tot CEO van Sanoma Learning</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.sanoma.nl">Sanoma</a>.</p>
 337. ]]></content:encoded>
 338. <wfw:commentRss>https://www.sanoma.nl/rob-kolkman-benoemd-tot-ceo-van-sanoma-learning/feed/</wfw:commentRss>
 339. <slash:comments>0</slash:comments>
 340. </item>
 341. </channel>
 342. </rss>
 343.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda