Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/rss.xml

 1. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996</atom:id><lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 08:13:21 +0000</lastBuildDate><title>M A R W E B   www.marweb.sk</title><description>Priemyselná meracia a regulačná technika má vo svojom sortimente: snímanie a meranie teploty, výšky hladiny, prietoku, tlaku a vlhkosti, prevodníky, napájacie zdroje, zobrazovacie a ukazovacie prístroje, regulátory teploty a tlaku, priemyselné armatúry a ventily.</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/</link><managingEditor>[email protected] (Marweb.sk)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>493</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-5109418965097005722</guid><pubDate>Mon, 25 May 2020 08:13:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-05-25T01:13:21.022-07:00</atom:updated><title>211 Odporový snímač teploty priestorový</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/211-odporovy-snimac-teploty-priestorovy&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;211 Odporový snímač teploty priestorový&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;211 Odporový snímač teploty priestorový bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp; je určený pre diaľkové meranie teploty vzduchu vo vnútorných i vonkajších priestoroch&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * pripojenie snímača pomocou svorkovnice osadené v hlavici&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * meracie odpor možno zapojiť ako 2/3/4-vodič, poprípade doplniť prevodníkom do hlavice&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * snímač je pre upevnenie vybavený dvoma otvormi pod vekom hlavice&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/211-odporovy-snimac-teploty-priestorovy&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-5k46q6BbWQo/Xst98Zkg82I/AAAAAAAACWQ/4qqZ6MF-zzIqkFPQ3HOROG9tJ3qMYCHGQCLcBGAsYHQ/s320/211%2BOdporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bpriestorov%25C3%25BD.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/211-odporovy-snimac-teploty-priestorovy&quot;&gt;211 Odporový snímač teploty priestorový&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 2. https://marweb.sk/
 3.  
 4. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 5. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 6.  
 7. mobil : +421 908 170 313
 8. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/05/211-odporovy-snimac-teploty-priestorovy.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-5k46q6BbWQo/Xst98Zkg82I/AAAAAAAACWQ/4qqZ6MF-zzIqkFPQ3HOROG9tJ3qMYCHGQCLcBGAsYHQ/s72-c/211%2BOdporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bpriestorov%25C3%25BD.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-7250102109435741125</guid><pubDate>Mon, 18 May 2020 07:06:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-05-18T00:06:37.163-07:00</atom:updated><title>212 Odporový snímač teploty bez ochranné armatury</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/212-odporovy-snimac-teploty-bez-ochranne-armatury&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;212 Odporový snímač teploty bez ochranné armatury&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;212 Odporový snímač teploty bez ochrannej armatúry&lt;/strong&gt;  &lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;typické oblasti použitia: jadrová energetika, parné kotly, tlakovodné  reaktory, letecké motory, spracovanie plastov, papierenský,  potravinársky priemysel, ... vzduchu vo vnútorných i vonkajších  priestoroch.&lt;br /&gt; - krátky čas teplotné odozvy (rýchla reakcia snímača na zmenu meranej teploty)&lt;br /&gt; - malé rozmery a ohybnosť snímača (možnosť tvarovania stonky snímača)&lt;br /&gt; - vysoká mechanická odolnosť proti otrasom a vibráciám&lt;br /&gt; - odolnosť proti rýchlym zmenám teploty&lt;br /&gt; - vysoký izolačný odpor pri normálnej teplote okolia i pri vysokých teplotách&lt;br /&gt; - dobrá všeobecná odolnosť proti korózii, odolnosť proti korózii pod napätím&lt;br /&gt; - vysoká presnosť merania&lt;br /&gt; - dobrá odolnosť proti medzikryštalickej korózii i po zváraní, dobrá  odolnosť proti ťažkým olejovým produktom, pare a výfukovým plynom, dobrá  odolnosť proti oxidácii&lt;br /&gt; - maximálna teplota použitia 600°C&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-X4IexL3Damk/XsIz0VmOnfI/AAAAAAAACVw/9MFK6MlmICMhDVNHl3sgEN9HqUlvvov5QCLcBGAsYHQ/s1600/212%2BOdporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bbez%2Bochrann%25C3%25A9%2Barmatury.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-X4IexL3Damk/XsIz0VmOnfI/AAAAAAAACVw/9MFK6MlmICMhDVNHl3sgEN9HqUlvvov5QCLcBGAsYHQ/s320/212%2BOdporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bbez%2Bochrann%25C3%25A9%2Barmatury.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/212-odporovy-snimac-teploty-bez-ochranne-armatury&quot;&gt;212 Odporový snímač teploty bez ochranné armatury&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 9. https://marweb.sk/
 10.  
 11. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 12. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 13.  
 14. mobil : +421 908 170 313
 15. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/05/212-odporovy-snimac-teploty-bez.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-X4IexL3Damk/XsIz0VmOnfI/AAAAAAAACVw/9MFK6MlmICMhDVNHl3sgEN9HqUlvvov5QCLcBGAsYHQ/s72-c/212%2BOdporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bbez%2Bochrann%25C3%25A9%2Barmatury.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-4018697263740781088</guid><pubDate>Mon, 11 May 2020 08:23:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-05-11T01:24:30.126-07:00</atom:updated><title>213 Snímač teploty odporový do klimatizácie alebo do jímky</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/213-snimac-teploty-odporovy-do-klimatizacie-alebo-do-jimky&quot;&gt;213 Snímač teploty odporový do klimatizácie alebo do jímky&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;213 Snímač teploty odporový do klimatizácie alebo do jímky&lt;/b&gt; je určený pre diaľkové meranie teploty plynného prostredia v  klimatizačných kanálech.Převodník inštalovaný v hlavici snímača slúži k  prevodu signálu odporového snímača na unifikovaný výstupný signál  4-20mA.&lt;br /&gt; merací rozsah -50 až 200 ° C&lt;br /&gt; menovitá dĺžka L [mm] 75, 125, 185mm&lt;br /&gt; merací odpor Pt100, Pt500, Pt1000&lt;br /&gt; Ni100, Ni500 alebo Ni1000&lt;br /&gt; tolerančný trieda čidla B alebo A&lt;br /&gt; stupeň krytia IP 65&lt;br /&gt; výstupný signál snímača s prevodníkom 4 až 20mA&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/213-snimac-teploty-odporovy-do-klimatizacie-alebo-do-jimky&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-wXzMQKa39H0/XrkKxHKCJHI/AAAAAAAACU8/1kUajcRYSmINn-ENnKWP-_gPxFuqnZKNACLcBGAsYHQ/s320/213%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bklimatiz%25C3%25A1cie%2Balebo%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/213-snimac-teploty-odporovy-do-klimatizacie-alebo-do-jimky&quot;&gt;213 Snímač teploty odporový do klimatizácie alebo do jímky&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 16. https://marweb.sk/
 17.  
 18. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 19. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 20.  
 21. mobil : +421 908 170 313
 22. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/05/213-snimac-teploty-odporovy-do.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-wXzMQKa39H0/XrkKxHKCJHI/AAAAAAAACU8/1kUajcRYSmINn-ENnKWP-_gPxFuqnZKNACLcBGAsYHQ/s72-c/213%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bklimatiz%25C3%25A1cie%2Balebo%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-5895770337684968422</guid><pubDate>Mon, 04 May 2020 07:34:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-05-04T00:34:40.952-07:00</atom:updated><title>222 Snímač teploty odporový s káblom</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/222-snimac-teploty-odporovy-s-kablom&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;222 Snímač teploty odporový s káblom&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;b&gt;222 Snímač teploty odporový s kabelovým vývodem potravinářský&lt;br /&gt; &lt;/b&gt;Vpichovacie  prevedenie je určené na meranie a vyhodnocovanie teploty v jadre  potravín s cieľom sledovania prehriatie alebo prechladnutiu výrobku.&lt;br /&gt;Typ snímača Pt100, dvojitý Pt100&lt;br /&gt;Rozsah merania -50 až 180 ° C&lt;br /&gt;Prevedenie odporová sonda pre potravinárstvo&lt;br /&gt;Krytie IP 65&lt;br /&gt;Pripojenie vpichovacia alebo vložný hrot&lt;br /&gt;Menovitá dĺžka 100, 150, 200 mm&lt;br /&gt;Kábel 4x 0,22 mm ² tienený so silikónovou izoláciou, dĺžka 4 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/222-snimac-teploty-odporovy-s-kablom&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-WwodhVUfcOc/Xq_FP-gpbMI/AAAAAAAACUk/0fkEnhHN4aMmsow0YwOUMBuTT260ZOMNgCLcBGAsYHQ/s320/222%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bk%25C3%25A1blom.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/222-snimac-teploty-odporovy-s-kablom&quot;&gt;222 Snímač teploty odporový s káblom&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 23. https://marweb.sk/
 24.  
 25. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 26. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 27.  
 28. mobil : +421 908 170 313
 29. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/05/222-snimac-teploty-odporovy-s-kablom.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-WwodhVUfcOc/Xq_FP-gpbMI/AAAAAAAACUk/0fkEnhHN4aMmsow0YwOUMBuTT260ZOMNgCLcBGAsYHQ/s72-c/222%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bk%25C3%25A1blom.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-873197195766755178</guid><pubDate>Mon, 27 Apr 2020 09:03:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-04-27T02:03:20.086-07:00</atom:updated><title>231 Snímač teploty odporový do jímky DIN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/231-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-din&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;231 Snímač teploty odporový do jímky DIN&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;231 Snímač teploty odporový do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;V spojení s príslušnou nádržkou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov.&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, Pt500, Pt1000, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 550 ° C s čidlom Pt100&lt;br /&gt; -50 až 200 ° C s čidlom Pt500, Pt1000&lt;br /&gt; meracie rozsah snímača s prevodníkom je daný rozsahom zvoleného prevodníka&lt;br /&gt; Prevedenie hlavice ZPA typ B so štandardným vekom&lt;br /&gt; hlavica ZPA typ B so zvýšeným vekom&lt;br /&gt; hlavica BUZH typ B&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 110, 140, 170, 200, 260, 410 mm&lt;br /&gt; Krytie IP 65, IP 54 u snímača s hlavicou BUZH&lt;br /&gt; Pripojenie M18x1, 5; M20x1, 5; G1 / 2&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín (plynov aj kvapalín)&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/231-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-din&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-PHMRgFrd8Ao/XqafkWjViqI/AAAAAAAACUM/1lnqHQ2lduwlNC4D1E36nUUSMilvwph-QCLcBGAsYHQ/s320/231%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2BDIN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/231-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-din&quot;&gt;231 Snímač teploty odporový do jímky DIN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 30. https://marweb.sk/
 31.  
 32. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 33. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 34.  
 35. mobil : +421 908 170 313
 36. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/04/231-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-din.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-PHMRgFrd8Ao/XqafkWjViqI/AAAAAAAACUM/1lnqHQ2lduwlNC4D1E36nUUSMilvwph-QCLcBGAsYHQ/s72-c/231%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2BDIN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-2820752160275054256</guid><pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:56:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-04-20T00:56:07.391-07:00</atom:updated><title>232 Snímač teploty odporový s jímkou DIN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/232-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-din&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;232 Snímač teploty odporový s jímkou DIN&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;232 Snímač teploty odporový s jímkou DIN bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; pre presné diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín  (plynov aj kvapalín), pre ktoré je jímka snímača svojimi vlastnosťami  vhodná, možné do teploty určené odolnosťou jímky (max. 600 º C) a  menovitého tlaku PN 160.&lt;br /&gt; prevedenie s jímkou &amp;nbsp; DIN; závit G1 / 2; G1; M27x2; G3 / 4; 3/4-14NPT alebo M20x1, 5&lt;br /&gt; rozsah merania štandardnej nástavec Ln = 125 (115) mm -70 až 600 ° C&lt;br /&gt; skrátený nástavec Ln min = 55mm -70 až 250 ° C&lt;br /&gt; čidlo Pt100; tolerančný trieda A&lt;br /&gt; (do 300 ° C) alebo B (v celom rozsahu) podľa STN IEC 751&lt;br /&gt; zapoj.svorkovnice Pt100 čtyřvodič; 2xPt100 dvojvodič; 2xPt100 třívodič&lt;br /&gt; menovitá dĺžka 130 až 400mm&lt;br /&gt; krytie IP65&lt;br /&gt; snímač zodpovedá konštrukcií DIN 43772, vykonaním STN EN 61140 ed.2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/232-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-din&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-r3DR67mEf6A/Xp1VZ90iMCI/AAAAAAAACTw/XUo53fzosLElB4-4C9lK2u-7VX6CgigRACLcBGAsYHQ/s320/232%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2BDIN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/232-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-din&quot;&gt;232 Snímač teploty odporový s jímkou DIN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 37. https://marweb.sk/
 38.  
 39. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 40. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 41.  
 42. mobil : +421 908 170 313
 43. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/04/232-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-din.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-r3DR67mEf6A/Xp1VZ90iMCI/AAAAAAAACTw/XUo53fzosLElB4-4C9lK2u-7VX6CgigRACLcBGAsYHQ/s72-c/232%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2BDIN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-3462766629080169520</guid><pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:51:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-04-14T00:51:39.252-07:00</atom:updated><title>233 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/233-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-din&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;233 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;233 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; v spojení s príslušnou nádržkou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov.&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 450°C sa štandardným nástavcov 135 (125)mm&lt;br /&gt; -70 až 250°C sa skráteným nadstavce 65 mm meracie rozsah snímača s prevodníkom je daný rozsahom zvoleného prevodníka&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 110, 140, 170, 200, 260, 410mm&lt;br /&gt; Krytie IP 68&lt;br /&gt; Pripojenie M18x1,5; M20x1,5; G1/2&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín (plynov aj kvapalín)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/233-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-din&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-a6MgvnkSdbM/XpVrTNEtYMI/AAAAAAAACTU/AMvetqnPM4c-vjpqSsVNJXsogjk3PAWxwCLcBGAsYHQ/s320/233%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2BDIN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/233-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-din&quot;&gt;233 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 44. https://marweb.sk/
 45.  
 46. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 47. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 48.  
 49. mobil : +421 908 170 313
 50. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/04/233-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-a6MgvnkSdbM/XpVrTNEtYMI/AAAAAAAACTU/AMvetqnPM4c-vjpqSsVNJXsogjk3PAWxwCLcBGAsYHQ/s72-c/233%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2BDIN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-2423940468268588554</guid><pubDate>Tue, 07 Apr 2020 11:48:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-04-07T04:48:32.504-07:00</atom:updated><title>234 Snímač teploty odporový Ex d s jímkou DIN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/234-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s-jimkou-din&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;234 Snímač teploty odporový Ex d s jímkou DIN&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;234 Snímač teploty odporový Ex dvs jímkou DIN bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/b&gt; pre presné diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín  (plynov aj kvapalín), pre ktoré je jímka snímača svojimi vlastnosťami  vhodná, meranie je možné do teploty max 450 ° C a menovitého tlaku PN  160.&lt;br /&gt; Prevedenie: s nádržkou DIN so závitom G1 / 2; G1; M27x2;&lt;br /&gt; G3 / 4; 3/4-14NPT; M20x1, 5&lt;br /&gt; Rozsah merania: podľa prevedenia (max. -70 až 450 ° C)&lt;br /&gt; Snímač: Pt100; tolerančný trieda A (do 300 ° C)&lt;br /&gt; alebo B (v celom rozahu) podľa STN IEC 751&lt;br /&gt; Zapojte. svorkovnice: Pt100 čtyřvodič; 2xPt100 dvojvodič;&lt;br /&gt; 2xPt100 třívodič&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka: 130 až 400 mm&lt;br /&gt; Krytie: IP68&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/234-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s-jimkou-din&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-mP8OJAVOrzA/XoxoXGvapoI/AAAAAAAACS8/GJR0uFtjSQU50R51C0BqyDA7_KvO_abigCLcBGAsYHQ/s320/234%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2BDIN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/234-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s-jimkou-din&quot;&gt;234 Snímač teploty odporový Ex d s jímkou DIN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 51. https://marweb.sk/
 52.  
 53. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 54. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 55.  
 56. mobil : +421 908 170 313
 57. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/04/234-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-mP8OJAVOrzA/XoxoXGvapoI/AAAAAAAACS8/GJR0uFtjSQU50R51C0BqyDA7_KvO_abigCLcBGAsYHQ/s72-c/234%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2BDIN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-8741973887884658601</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2020 06:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-03-29T23:46:04.972-07:00</atom:updated><title>235 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/235-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-din&quot;&gt;235 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;235 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN so spojovacím šróbením na nástavcov&lt;/b&gt; bez prevodníka alebo s prevodníkom &lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;pre presné diaľkové meranie teploty  pokojných i prúdiacich tekutín (plynov aj kvapalín), pre ktoré je  zákazníkom zvolená jímka snímača svojimi vlastnosťami vhodná, meranie je  možné do teploty (max. 450 ° C) a tlaku určeného odolnosťou jímky.&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 450 ° C sa štandardným nástavcov 135 (125) mm&lt;br /&gt; -70 až 250 ° C sa skráteným nadstavce 65 mm&lt;br /&gt; meracie rozsah snímača s prevodníkom je daný rozsahom zvoleného prevodníka&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 110, 140, 170, 200, 260, 410 mm&lt;br /&gt; Krytie IP 68&lt;br /&gt; Pripojenie 1/2-14 NPT&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín (plynov aj kvapalín)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/235-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-din&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-ErJEmejwNug/XoGVYOv9BTI/AAAAAAAACSk/n2f2unRg5XQvvDMdjcp93OWLKtkFMo32ACLcBGAsYHQ/s320/235%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2BDIN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/235-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-din&quot;&gt;235 Snímač teploty odporový Ex d do jímky DIN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 58. https://marweb.sk/
 59.  
 60. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 61. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 62.  
 63. mobil : +421 908 170 313

 65. https://marweb.sk/
 66.  
 67. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 68. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 69.  
 70. mobil : +421 908 170 313
 71. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/03/236-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-din.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-bAxyq-ctGow/Xnh07cIAfcI/AAAAAAAACSE/MDf3mgOe6CgO-SGIa2Y42wIueLQexXmmACLcBGAsYHQ/s72-c/236%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2BDIN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-8793153092523003746</guid><pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:54:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-03-16T03:54:48.532-07:00</atom:updated><title>241 Snímač teploty odporový do jímky ČSN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/241-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-csn&quot;&gt;241 Snímač teploty odporový do jímky ČSN&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;b&gt;241 Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;br /&gt; v spojení s príslušnou nádržkou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič, třívodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 600°C - štandardný nástavec Ln = 150 mm -70 až 250°C - skrátený nástavec Ln min =80mm&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 100, 160, 250, 400, 630mm&lt;br /&gt; Krytie IP65&lt;br /&gt; Pripojenie M20x1, 5 alebo G1/2&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie v spojení s príslušnou nádržkou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/241-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-csn&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-5yA5nXQqXFs/Xm9aTGZ-wXI/AAAAAAAACRs/kprFe78OyiggGejJftXSeAWkAzChyj0-ACLcBGAsYHQ/s320/241%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2B%25C4%258CSN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/241-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-csn&quot;&gt;241 Snímač teploty odporový do jímky ČSN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: x-small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 72. https://marweb.sk/
 73.  
 74. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 75. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 76.  
 77. mobil : +421 908 170 313
 78. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/03/241-snimac-teploty-odporovy-do-jimky-csn.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-5yA5nXQqXFs/Xm9aTGZ-wXI/AAAAAAAACRs/kprFe78OyiggGejJftXSeAWkAzChyj0-ACLcBGAsYHQ/s72-c/241%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2B%25C4%258CSN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6837437262519952802</guid><pubDate>Mon, 02 Mar 2020 14:20:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-03-02T06:20:59.113-08:00</atom:updated><title>242 Snímač teploty odporový s jímkou ČSN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/242-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-csn&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;242 Snímač teploty odporový s jímkou ČSN&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;242 Snímač teploty odporový s jímkou ČSN &lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; pre presné diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín  (plynov aj kvapalín), pre ktoré je jímka snímača svojimi vlastnosťami  vhodná, možné do teploty určené odolnosťou jímky (max. 600 º C) a  menovitého tlaku PN 160&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič, třívodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 600 ° C - štandardný nástavec Ln = 150 mm -70 až 250 ° C - skrátený nástavec Ln min = 80 mm&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 100, 160, 250, 400, 630 mm&lt;br /&gt; Krytie IP65&lt;br /&gt; Pripojenie M20x1, 5 alebo G1 / 2&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie v spojení s príslušnou nádržkou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/242-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-csn&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-Hafkcvfw0Y4/Xl0WCLKi_NI/AAAAAAAACRU/zvyFJL7rjysqyXdB4IP13MwFGhBFBDZUQCLcBGAsYHQ/s320/242%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2B%25C4%258CSN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/242-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-csn&quot;&gt;242 Snímač teploty odporový s jímkou ČSN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 79. https://marweb.sk/
 80.  
 81. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 82. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 83.  
 84. mobil : +421 908 170 313
 85. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/03/242-snimac-teploty-odporovy-s-jimkou-csn.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-Hafkcvfw0Y4/Xl0WCLKi_NI/AAAAAAAACRU/zvyFJL7rjysqyXdB4IP13MwFGhBFBDZUQCLcBGAsYHQ/s72-c/242%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2B%25C4%258CSN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-5799388268141327593</guid><pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:00:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-02-24T00:00:03.964-08:00</atom:updated><title>243 Snímač teploty odporový Ex d do jímky ČSN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/243-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-csn&quot;&gt;243 Snímač teploty odporový Ex d do jímky ČSN&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;243 Snímač teploty odporový Ex d do jímky ČSN bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;v spojení s príslušnou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov.Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 450 ° C sa štandardným nástavcov 135 (125) mm&lt;br /&gt; -70 až 250 ° C sa skráteným nadstavce 65 mm&lt;br /&gt; meracie rozsah snímača s prevodníkom je daný rozsahom zvoleného prevodníka&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 100, 160, 250, 400, 630 mm&lt;br /&gt; Krytie IP 68&lt;br /&gt; Pripojenie M20x1, 5; G1 / 2&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín (plynov aj kvapalín)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/243-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-csn&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-De8SfMTIYXw/XlOCR6YccdI/AAAAAAAACQ0/fn-MrzjWbREZsEinWUZIqx-7C27DLT21QCLcBGAsYHQ/s320/243%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2B%25C4%258CSN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/243-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do-jimky-csn&quot;&gt;243 Snímač teploty odporový Ex d do jímky ČSN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;goog_1342865406&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id=&quot;goog_1342865407&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 86. https://marweb.sk/
 87.  
 88. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 89. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 90.  
 91. mobil : +421 908 170 313
 92. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/02/243-snimac-teploty-odporovy-ex-d-do.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-De8SfMTIYXw/XlOCR6YccdI/AAAAAAAACQ0/fn-MrzjWbREZsEinWUZIqx-7C27DLT21QCLcBGAsYHQ/s72-c/243%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bdo%2Bj%25C3%25ADmky%2B%25C4%258CSN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-3384720194533915315</guid><pubDate>Mon, 17 Feb 2020 07:35:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-02-16T23:35:38.980-08:00</atom:updated><title>244 Snímač teploty odporový Ex d s jímkou ČSN</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/244-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s-jimkou-csn&quot;&gt;244 Snímač teploty odporový Ex d s jímkou ČSN&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;244 Snímač teploty odporový Ex s jímkou STN bez prevodníka alebo s prevodníkom&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;v spojení s príslušnou pre presné diaľkové meranie pokojných i prúdiacich kvapalín a plynov.&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 450 ° C sa štandardným nástavcov 135 mm&lt;br /&gt; -70 až 250 ° C sa skráteným nadstavce 65 mm&lt;br /&gt; meracie rozsah snímača s prevodníkom je daný rozsahom zvoleného prevodníka&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Materiál jímky oceľ 1.4571, oceľ 1.4541, iný&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 100, 160, 250, 400, 630 mm&lt;br /&gt; Krytie IP 68&lt;br /&gt; Pripojenie G1 / 2; G1; M27x2; G3 / 4; 3/4-14NPT; iné&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie teploty pokojných i prúdiacich tekutín (plynov aj kvapalín)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/244-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s-jimkou-csn&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-K0q3VIXZ6j8/XkpCGYldaUI/AAAAAAAACQc/KCXUhhS_FeUnVClsHFekBJ7a_lzS_N9MACLcBGAsYHQ/s320/244%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2B%25C4%258CSN.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/244-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s-jimkou-csn&quot;&gt;244 Snímač teploty odporový Ex d s jímkou ČSN&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 93. https://marweb.sk/
 94.  
 95. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 96. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 97.  
 98. mobil : +421 908 170 313
 99. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/02/244-snimac-teploty-odporovy-ex-d-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-K0q3VIXZ6j8/XkpCGYldaUI/AAAAAAAACQc/KCXUhhS_FeUnVClsHFekBJ7a_lzS_N9MACLcBGAsYHQ/s72-c/244%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2BEx%2Bd%2Bs%2Bj%25C3%25ADmkou%2B%25C4%258CSN.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6042695658999817121</guid><pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:27:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-02-10T00:27:39.696-08:00</atom:updated><title>251 Snímač teploty odporový s kovovou ochrannou rúrkou</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/251-snimac-teploty-odporovy-s-kovovou-ochrannou-rurkou&quot;&gt;251 Snímač teploty odporový s kovovou ochrannou rúrkou&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;b&gt;251 Snímač teploty odporový s kovovou ochrannou rúrkou bez prevodníka alebo&lt;br /&gt;s prevodníkom pre diaľkové meranie plynov (napr. v peciach).&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič, třívodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 300 ° C; -70 až 600 ° C; -70 až 800 ° C&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Materiál jímky rúrka materiál 1.4845; 1.4541; iný&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 350, 500, 710, 800, 1000, 1400, 1600, 2000,&lt;br /&gt; iná max 3000 mm&lt;br /&gt; Krytie IP65&lt;br /&gt; Pripojenie upevňovacie príruba, návarok sa zárezným krúžkom&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie plynov (napr. v peciach)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/251-snimac-teploty-odporovy-s-kovovou-ochrannou-rurkou&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-36iKSoCEBpA/XkETvfJUt4I/AAAAAAAACQE/06tx5hXOGrYkkRtB9PAWVmZ4_4KoRcQ3ACLcBGAsYHQ/s320/251%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bkovovou%2Bochrannou%2Br%25C3%25BArkou.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/251-snimac-teploty-odporovy-s-kovovou-ochrannou-rurkou&quot;&gt;251 Snímač teploty odporový s kovovou ochrannou rúrkou&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;    &lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 100. https://marweb.sk/
 101.  
 102. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 103. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 104.  
 105. mobil : +421 908 170 313
 106. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/02/251-snimac-teploty-odporovy-s-kovovou.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-36iKSoCEBpA/XkETvfJUt4I/AAAAAAAACQE/06tx5hXOGrYkkRtB9PAWVmZ4_4KoRcQ3ACLcBGAsYHQ/s72-c/251%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bs%2Bkovovou%2Bochrannou%2Br%25C3%25BArkou.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-917309136327675306</guid><pubDate>Mon, 03 Feb 2020 08:24:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-02-03T00:27:23.000-08:00</atom:updated><title>252 Snímač teploty odporový tyčový Ex d</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/252-snimac-teploty-odporovy-tycovy-ex-d&quot;&gt;252 Snímač teploty odporový tyčový Ex d&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;252 Snímač teploty odporový tyčový Ex ds kovovou ochrannou rúrkou bez prevodníka alebo sprevodníkom&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;pre diaľkové meranie plynov (napr. v peciach).&lt;br /&gt; Typ snímača Pt100, jednoduchý alebo dvojitý, tolerančný trieda A a B, dvojvodič alebo čtyřvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -70 až 450 ° C&lt;br /&gt; merací rozsah snímača s prevodníkom je daný rozsahom zvoleného prevodníka&lt;br /&gt; Prevedenie voliteľne veko s LED displejom&lt;br /&gt; Materiál jímky oceľ 1.4571, oceľ 1.4541, iný&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 350, 500, 710, 800, 1000, 1400, 1600, 2000,&lt;br /&gt; iná max 3000 mm&lt;br /&gt; Krytie IP 68&lt;br /&gt; Pripojenie upevňovacie príruba, návarok sa zárezným krúžkom&lt;br /&gt; Prevodník voliteľný (analógový, programovateľný, HART protokol)&lt;br /&gt; Použitie pre diaľkové meranie teploty plynov&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/252-snimac-teploty-odporovy-tycovy-ex-d&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-oyO4TASYkk8/XjfYf43g6aI/AAAAAAAACPs/B5wantfNxIYW74bCsVtpRfZYv63WCIs3wCLcBGAsYHQ/s320/252%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bty%25C4%258Dov%25C3%25BD%2BEx%2Bd.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/252-snimac-teploty-odporovy-tycovy-ex-d&quot;&gt;252 Snímač teploty odporový tyčový Ex d&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 107. https://marweb.sk/
 108.  
 109. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 110. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 111.  
 112. mobil : +421 908 170 313
 113. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/02/252-snimac-teploty-odporovy-tycovy-ex-d.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-oyO4TASYkk8/XjfYf43g6aI/AAAAAAAACPs/B5wantfNxIYW74bCsVtpRfZYv63WCIs3wCLcBGAsYHQ/s72-c/252%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bty%25C4%258Dov%25C3%25BD%2BEx%2Bd.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-9091568200006003708</guid><pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:29:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-01-27T00:29:00.947-08:00</atom:updated><title>112 55 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/112-55-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s-ochrannou-rurkou&quot;&gt;112 55 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;112 55 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou&lt;/strong&gt; sú určené pre diaľkové meranie teploty plynov, na ktoré je materiál  ochrannej rúrky vhodný (napr. v peciach).Pri použití návarku sa zárezným  krúžkom je možnosť použitia pre meranie pokojných i prúdiacich tekutín  do menovitého tlaku PN63&lt;br /&gt; Typ snímača jednoduchý alebo dvojitý Pt100, trieda B, dvojvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -200 až 600°C&lt;br /&gt; Prevedenie s kovovou ochrannou rúrkou materiál 17 255 (1.4845)&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 500, 800, 1 000, 1 600, 2 000mm&lt;br /&gt; Krytie IP55&lt;br /&gt; Pripojenie príruba &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/112-55-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s-ochrannou-rurkou&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-nK2YeCdvzVg/Xi6e_FhGsjI/AAAAAAAACPU/ICrRomc2ye40x3WH_9mqm0tz-20-jFXlwCLcBGAsYHQ/s320/112%2B55%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bty%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bs%2Bochrannou%2Br%25C3%25BArkou.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/112-55-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s-ochrannou-rurkou&quot;&gt;112 55 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 114. https://marweb.sk/
 115.  
 116. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 117. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 118.  
 119. mobil : +421 908 170 313
 120. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/01/112-55-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-nK2YeCdvzVg/Xi6e_FhGsjI/AAAAAAAACPU/ICrRomc2ye40x3WH_9mqm0tz-20-jFXlwCLcBGAsYHQ/s72-c/112%2B55%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bty%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bs%2Bochrannou%2Br%25C3%25BArkou.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-766917435179591347</guid><pubDate>Mon, 20 Jan 2020 07:58:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-01-19T23:58:34.798-08:00</atom:updated><title>112 56 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/112-56-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s-ochrannou-rurkou&quot;&gt;112 56 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;112 56 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou&lt;/strong&gt; sú určené pre diaľkové meranie teploty plynov, na ktoré je materiál  ochrannej rúrky vhodný (napr. v peciach). Pri použití návarku sa  zárezným krúžkom je možnosť použitia pre meranie pokojných i prúdiacich  tekutín do menovitého tlaku PN63.&lt;br /&gt; Typ snímača jednoduchý alebo dvojitý Pt100, trieda B, dvojvodič&lt;br /&gt; Rozsah merania -200 až 800°C (do pretlaku 100 kPa)&lt;br /&gt; Prevedenie s kovovou ochrannou rúrkou materiál 17 255 (1.4845)&lt;br /&gt; Menovitá dĺžka L 500, 800, 1 000, 1 600, 2 000mm&lt;br /&gt; Krytie IP55&lt;br /&gt; Pripojenie príruba&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/112-56-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s-ochrannou-rurkou&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-6t9OvmFSSac/XiVdZFCwQRI/AAAAAAAACO8/XdxpnHw83IU6BQbTx-SweQmATqORYrFrQCLcBGAsYHQ/s320/112%2B56%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bty%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bs%2Bochrannou%2Br%25C3%25BArkou.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-tycove/112-56-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s-ochrannou-rurkou&quot;&gt;112 56 Snímač teploty odporový tyčový s ochrannou rúrkou&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;Navštívte nás tu&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/&quot; style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20.79px;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 121. https://marweb.sk/
 122.  
 123. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 124. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 125.  
 126. mobil : +421 908 170 313
 127. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/01/112-56-snimac-teploty-odporovy-tycovy-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-6t9OvmFSSac/XiVdZFCwQRI/AAAAAAAACO8/XdxpnHw83IU6BQbTx-SweQmATqORYrFrQCLcBGAsYHQ/s72-c/112%2B56%2BSn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bodporov%25C3%25BD%2Bty%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bs%2Bochrannou%2Br%25C3%25BArkou.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6565621234320243067</guid><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 08:30:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-01-13T00:30:56.073-08:00</atom:updated><title>KST Pt, Ni Káblový snímač teploty</title><description>&lt;h1 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/kst-pt-ni-kablovy-snimac-teploty&quot;&gt;KST Pt, Ni Káblový snímač teploty&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;KST Pt, Ni Káblový snímač teploty&lt;/strong&gt; Káblový snímač  teploty KST Pt tvorí jedno alebo dve čidla Pt100 zaliata do medeného  púzdra s dĺžkou 30 alebo 44mm so silikónovým káblom. Vyrába sa v triede  presnosti B av trojvodičové zapojenie. Môže byť tiež vybavený čidlom  Pt500 alebo Pt1000.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;KST Pt&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; * čidlo 1xPt100 alebo 2xPt100 v trojvodičové zapojenie&lt;br /&gt; * čidlo Pt500 alebo Pt1000&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;KST Ni&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; * čidlo Ni 1000 v dvojvodičové zapojenie, teplotný koeficient 5000, 6180 ppm / K&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; * silikónový kábel v rôznych dĺžkach&lt;br /&gt; * stupeň krytia: IP65&lt;br /&gt; * montáž: KST: do jímky alebo voľne&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; KSTz: do návarku&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;čidlo KST Pt&lt;/strong&gt;: Pt100, 2xPt100, Pt500, Pt1000: &lt;strong&gt;KST Ni&lt;/strong&gt;: Ni 1000&lt;br /&gt; merací rozsah&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -40 ÷ +180°C&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -30 ÷ +170°C - pre KST.Ex&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -40 ÷ +150°C - pre 2xPt100 třívodič&lt;br /&gt; meracie prúd 1mA max&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/kst-pt-ni-kablovy-snimac-teploty&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-LIxX7Mf3Q-o/Xhwqb_Nv02I/AAAAAAAACOc/WDWeKnqqxho8YFe6uaysqvyBGtblvT-EgCLcBGAsYHQ/s320/KST%2BPt%252C%2BNi%2BK%25C3%25A1blov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/kst-pt-ni-kablovy-snimac-teploty&quot;&gt;KST Pt, Ni Káblový snímač teploty&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;Navštívte nás tu&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii. &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt; MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;  &lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 128. https://marweb.sk/
 129.  
 130. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 131. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 132.  
 133. mobil : +421 908 170 313
 134. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/01/kst-pt-ni-kablovy-snimac-teploty.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-LIxX7Mf3Q-o/Xhwqb_Nv02I/AAAAAAAACOc/WDWeKnqqxho8YFe6uaysqvyBGtblvT-EgCLcBGAsYHQ/s72-c/KST%2BPt%252C%2BNi%2BK%25C3%25A1blov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-7133611205214516342</guid><pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:08:00 +0000</pubDate><atom:updated>2020-01-08T02:08:07.955-08:00</atom:updated><title>KST PE, KST PTFE Káblový snímač teploty</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/kst-pe-kst-ptfe-kablovy-snimac-teploty&quot;&gt;KST PE, KST PTFE Káblový snímač teploty&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;KST PE, KST PTFE Káblový snímač teploty v polyetylénovom / teflónovom plášti&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Káblový snímač teploty v polyetylénovom plášti KST PE tvoria čidlo  Pt100 (Pt500, Pt1000, Ni 1000) zaliatej do medeného púzdra s vývodmi PVC  káblom.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;KST PE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; * meranie teploty vody v studniach a vrtoch do hĺbky 40m&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;KST PTFE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; * meranie teploty agresívnych látok až do 180°C&lt;br /&gt;* čidlo Pt100, Pt500, Pt1000, Ni 1000&lt;br /&gt; * stupeň krytia: IP68&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/kst-pe-kst-ptfe-kablovy-snimac-teploty&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-yW6abulnhmw/XhWp5Iwxg1I/AAAAAAAACOE/Hq4-43iyqGErY_X2HK8LdcV_bQJsr5w5QCLcBGAsYHQ/s320/KST%2BPE%252C%2BKST%2BPTFE%2BK%25C3%25A1blov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-kablom/kst-pe-kst-ptfe-kablovy-snimac-teploty&quot;&gt;KST PE, KST PTFE Káblový snímač teploty&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: x-small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;Navštívte nás tu&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: x-small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: x-small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt; MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 135. https://marweb.sk/
 136.  
 137. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 138. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 139.  
 140. mobil : +421 908 170 313
 141. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2020/01/kst-pe-kst-ptfe-kablovy-snimac-teploty.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-yW6abulnhmw/XhWp5Iwxg1I/AAAAAAAACOE/Hq4-43iyqGErY_X2HK8LdcV_bQJsr5w5QCLcBGAsYHQ/s72-c/KST%2BPE%252C%2BKST%2BPTFE%2BK%25C3%25A1blov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6351594429255982854</guid><pubDate>Wed, 04 Dec 2019 08:59:00 +0000</pubDate><atom:updated>2019-12-04T01:00:24.387-08:00</atom:updated><title>PT40 až PT55 Odporové snímače teploty s hlavicou</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/pt40-az-pt55-odporove-snimace-teploty-s-hlavicou&quot;&gt;PT40 až PT55 Odporové snímače teploty s hlavicou&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;&lt;b&gt;PT40 až PT55 Odporové snímače teploty s hlavicou&lt;/b&gt; určené pre montáž do potrubia alebo steny nádoby, prevedenie s dvojvodičovým prevodníkom 4-20mA, presnosť prevodu &amp;lt;0,3%&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PT40-&lt;/b&gt;pre montáž do vzduchotechnického kanála spec.držákem, -25 ... +100°C, malá čas.konstanta (τ = cca 2,5 sec vo vode)&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PT50 -&lt;/b&gt; pre kvapaliny, Ø8mm, -25 až +120°C (τ = cca 10sec) alebo -25 až +400°C (τ = cca 25sec)&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PT50J -&lt;/b&gt; pre kvapaliny s nádržkou Ø10,2 mm, -25 až +120°C (τ = cca 30sec) alebo -25 až +400°C (τ = cca 50 sec)&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PT55-&lt;/b&gt; pre kvapaliny, Ø6mm, -25 ... +120°C (τ = cca 7sec)&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PTP50 -&lt;/b&gt; pre kvapaliny, Ø8mm, -25 až +120°C (τ = cca 10sec) alebo -25 až +400°C (τ = cca 25sec)&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PTP50J -&lt;/b&gt; pre kvapaliny s nádržkou Ø10,2 mm, -25 až +120°C (τ = cca 30sec) alebo -25 až +400°C (τ = cca 50sec)&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PTP55 -&lt;/b&gt; pre kvapaliny, Ø6mm, -25 až +125°C (τ = cca 7sec)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/pt40-az-pt55-odporove-snimace-teploty-s-hlavicou&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;800&quot; data-original-width=&quot;800&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-Iqh4RrdptCI/Xed1CK5Lz-I/AAAAAAAACNg/lEdWFAeVAmcjdg_0lWYuWukoIRpmn1bcACLcBGAsYHQ/s320/PT40%2Ba%25C5%25BE%2BPT55%2BOdporov%25C3%25A9%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2Bteploty%2Bs%2Bhlavicou.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-s-jimkou/pt40-az-pt55-odporove-snimace-teploty-s-hlavicou&quot;&gt;PT40 až PT55 Odporové snímače teploty s hlavicou&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;arial&amp;quot; , &amp;quot;helvetica&amp;quot; , sans-serif;&quot;&gt;Navštívte nás tu&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt; MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 142. https://marweb.sk/
 143.  
 144. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 145. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 146.  
 147. mobil : +421 908 170 313
 148. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2019/12/pt40-az-pt55-odporove-snimace-teploty-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-Iqh4RrdptCI/Xed1CK5Lz-I/AAAAAAAACNg/lEdWFAeVAmcjdg_0lWYuWukoIRpmn1bcACLcBGAsYHQ/s72-c/PT40%2Ba%25C5%25BE%2BPT55%2BOdporov%25C3%25A9%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2Bteploty%2Bs%2Bhlavicou.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-5360371216256687933</guid><pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:03:00 +0000</pubDate><atom:updated>2019-11-26T01:03:37.900-08:00</atom:updated><title>T1060, T1560 Flexi TEMP 60 Plášťové odporové a termoelektrické snímače teploty</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/t1060-t1560-flexi-temp-60-plastove-odporove-a-termoelektricke-snimace-teploty&quot;&gt;T1060, T1560 Flexi TEMP 60 Plášťové odporové a termoelektrické snímače teploty&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;T1060, T1560 Flexi TEMP 60 Plášťové odporové a termoelektrický snímač teploty&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt; Flexibilné plášťové odporové a termoelektrické snímače teploty  FlexiTEMP 60 bez ochranných rúr a jímok sú dodávané v dĺžke od cca 100mm  až do niekoľkých desiatok metrov ao vonkajším priemerom plášťa 2 / 3 /  4,5 / 6 mm (Pt100) a 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4,5 / 6 mm (termočlánky &quot;J&quot;, &quot;K&quot;,  &quot;L&quot;).&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; Parametre:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * merací odpor 1x / 2x Pt100&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; termočlánok 1x / 2x &quot;J&quot;, &quot;K&quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * merací rozsah -50 až +600°C Pt100&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -200 až +800°C &quot;J&quot;, -200 až +1200°C &quot;K&quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * trieda presnosti A, B podľa IEC 751 (EN 60751), 1,2 podľa IEC 584-2 (EN 60584-2)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * priemer plášťa od 1 do 6mm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * voliteľná menovitá dĺžka L: 0,1 až 50m&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * rýchla reakcia na zmenu teploty&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * ohybný stonka snímača&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * voliteľné prevedenie studeného konca s voľnými vývodmi, napojeným vedením, plochým konektorom, přírubkou a hlavicou MA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt; * certifikácia GOST R&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/t1060-t1560-flexi-temp-60-plastove-odporove-a-termoelektricke-snimace-teploty&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-fiGgUX2YMbM/XdzqCpbIKwI/AAAAAAAACNI/efJ_fd7xcP0BAMaVtfU2EVuNOTPB9DoZQCLcBGAsYHQ/s320/T1060%252C%2BT1560%2BFlexi%2BTEMP%2B60%2BPl%25C3%25A1%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9%2Bodporov%25C3%25A9%2Ba%2Btermoelektrick%25C3%25A9%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2Bteploty.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/t1060-t1560-flexi-temp-60-plastove-odporove-a-termoelektricke-snimace-teploty&quot;&gt;T1060, T1560 Flexi TEMP 60 Plášťové odporové a termoelektrické snímače teploty&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span&gt;Navštívte nás tu&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;b&gt; &lt;span&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 149. https://marweb.sk/
 150.  
 151. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 152. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 153.  
 154. mobil : +421 908 170 313
 155. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2019/11/t1060-t1560-flexi-temp-60-plastove.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-fiGgUX2YMbM/XdzqCpbIKwI/AAAAAAAACNI/efJ_fd7xcP0BAMaVtfU2EVuNOTPB9DoZQCLcBGAsYHQ/s72-c/T1060%252C%2BT1560%2BFlexi%2BTEMP%2B60%2BPl%25C3%25A1%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9%2Bodporov%25C3%25A9%2Ba%2Btermoelektrick%25C3%25A9%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2Bteploty.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-687620089542077806</guid><pubDate>Thu, 17 Oct 2019 08:34:00 +0000</pubDate><atom:updated>2019-10-17T01:34:45.754-07:00</atom:updated><title>T1070 ModuTEMP 70 I, 70 GI Modulárny odporový snímač teploty s výstupom 4 až 20mA</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/t1070-modutemp-70-i-70-gi-modularny-odporovy-snimac-teploty-s-vystupom-4-az-20ma&quot;&gt;T1070 ModuTEMP 70 I, 70 GI Modulárny odporový snímač teploty s výstupom 4 až 20mA&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;T1070 ModuTEMP 70 I, 70 GI Modulárny odporový snímač teploty s &lt;br /&gt;výstupom 4 až 20mA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Popis&lt;br /&gt; * meracie odpor 1x Pt100, termočlánok 1x &quot;J&quot;, &quot;K&quot;&lt;br /&gt; * programovateľný prevodník s výstupom 4 až 20 mA LHP, HART ® alebo PROFIBUS PA ® / FOUNDATION FIELDBUSTM v hlavici&lt;br /&gt; * trieda presnosti A, B podľa IEC 751 (EN60751), 1,2 podľa IEC 584-2 (EN 60584-2)&lt;br /&gt; * galvanické oddelenie vstupu od výstupu až 1500ST&lt;br /&gt; * merací rozsah -50 až +600°C Pt100, -200 až +800°C &quot;J&quot;, -200 až +1100°C &quot;K&quot;&lt;br /&gt; * materiál stonky meracie vložky nerezová oceľ 17248, 17346, Inconel 600&lt;br /&gt; * materiál nadstavce, resp.jímky nerezová oceľ 17248&lt;br /&gt; * Stupeň krytia IP65, IP68.&lt;br /&gt; * materiál ochrannej rúrky nerezová oceľ 17248, 17255&lt;br /&gt; * stupeň krytia IP65, IP68&lt;br /&gt; * iskrová bezpečnosť (Ex) II 1GD Ex ia IAD IIC T4-T6 a pevný záver (Ex) II 1/2GD Ex d tD A IIC T1-T6 ΔT5°C. &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/t1070-modutemp-70-i-70-gi-modularny-odporovy-snimac-teploty-s-vystupom-4-az-20ma&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;800&quot; data-original-width=&quot;800&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-AL8v2DZRlMM/Xagm6WoT46I/AAAAAAAACMo/-V5ZNvabHvUCgWT8O9xg4KWLB4Lvk-J2QCLcBGAsYHQ/s320/T1070%2BModuTEMP%2B70%2BI%252C%2B70%2BGI%2BModul%25C3%25A1rny%2Bodporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bs%2Bv%25C3%25BDstupom%2B4%2Ba%25C5%25BE%2B20mA.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-do-jimky/t1070-modutemp-70-i-70-gi-modularny-odporovy-snimac-teploty-s-vystupom-4-az-20ma&quot;&gt;&lt;b&gt;T1070 ModuTEMP 70 I, 70 GI Modulárny odporový snímač teploty s výstupom 4 až 20mA&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;Navštívte nás tu&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;/div&gt;&lt;div itemprop=&quot;name&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 156. https://marweb.sk/
 157.  
 158. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 159. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 160.  
 161. mobil : +421 908 170 313
 162. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2019/10/t1070-modutemp-70-i-70-gi-modularny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-AL8v2DZRlMM/Xagm6WoT46I/AAAAAAAACMo/-V5ZNvabHvUCgWT8O9xg4KWLB4Lvk-J2QCLcBGAsYHQ/s72-c/T1070%2BModuTEMP%2B70%2BI%252C%2B70%2BGI%2BModul%25C3%25A1rny%2Bodporov%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2Bs%2Bv%25C3%25BDstupom%2B4%2Ba%25C5%25BE%2B20mA.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-1833417691394014208</guid><pubDate>Thu, 03 Oct 2019 09:47:00 +0000</pubDate><atom:updated>2019-10-03T02:47:59.216-07:00</atom:updated><title>T0118, T2118, T3118 Interiérové ​​snímače teploty, vlhkosti, tlaku</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/t0118-t2118-t3118-interierove-snimace-teploty-vlhkosti-tlaku&quot;&gt;T0118, T2118, T3118 Interiérové ​​snímače teploty, vlhkosti, tlaku&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;T0118, T2118, T3118 Interiérové  snímače teploty, vlhkosti, tlaku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Snímače teploty priestorové: T0118, T0218, T0318, T0418&lt;br /&gt; Snímače atmosférického tlaku: T2118, T2218&lt;br /&gt; Snímače teploty a vlhkosti priestorové: T3118, T3218, T3318, T3418&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;TECHNICKÉ ÚDAJE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * výstupy: 4-20mA, 0-10V, RS485, RS232&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * dvojriadkový LCD displej&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * dlhodobá stálosť parametrov&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * programovateľné, kalibrovateľný, justovatelné&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/t0118-t2118-t3118-interierove-snimace-teploty-vlhkosti-tlaku&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;800&quot; data-original-width=&quot;800&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-wc_NcH4s0RI/XZXDm0ve67I/AAAAAAAACMI/bIlYTmweiw0aHKhO-zJ_buD1AuozuzVNACLcBGAsYHQ/s320/T0118%252C%2BT2118%252C%2BT3118%2BInteri%25C3%25A9rov%25C3%25A9%2B%25E2%2580%258B%25E2%2580%258Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2Bteploty%252C%2Bvlhkosti%252C%2Btlaku.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/odporove-snimace-teploty-priestorove/t0118-t2118-t3118-interierove-snimace-teploty-vlhkosti-tlaku&quot;&gt;T0118, T2118, T3118 Interiérové ​​snímače teploty, vlhkosti, tlaku&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt; &lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 163. https://marweb.sk/
 164.  
 165. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 166. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 167.  
 168. mobil : +421 908 170 313
 169. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2019/10/t0118-t2118-t3118-interierove-snimace.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-wc_NcH4s0RI/XZXDm0ve67I/AAAAAAAACMI/bIlYTmweiw0aHKhO-zJ_buD1AuozuzVNACLcBGAsYHQ/s72-c/T0118%252C%2BT2118%252C%2BT3118%2BInteri%25C3%25A9rov%25C3%25A9%2B%25E2%2580%258B%25E2%2580%258Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2Bteploty%252C%2Bvlhkosti%252C%2Btlaku.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-5995415672508818719</guid><pubDate>Fri, 09 Aug 2019 12:58:00 +0000</pubDate><atom:updated>2019-08-09T05:58:42.856-07:00</atom:updated><title>ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070</title><description>&lt;h2 itemprop=&quot;name&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/termoelektricke-snimace/termoelektricke-snimace-do-jimky/modutemp-70-modularny-odporovy-a-termoelektricky-snimac-teploty-t1570-t1070&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA &lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;https://marweb.sk/teplota/odporove-snimace/&quot; title=&quot;Odporové snímače&quot;&gt;Odporové snímače&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-zdroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://marweb.sk/tlak/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/armatury/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/pristroje/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/meranie-tepla-a-prietoku/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/hladina/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/datalogery/&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070 bez prevodníka a s prevodníkom 4 až 20mA&lt;/strong&gt;.ModuTEMP70  vyrobené na báze výmenných meracích vložiek s minerálnou izoláciou, sú  určené pre presné diaľkové meranie a reguláciu teploty kvapalných i  plynných médií.&lt;br /&gt;  * Meracie odpor 1x / 2x Pt100, termočlánok 1x / 2x &quot;J&quot;, &quot;K&quot;.&lt;br /&gt;* Merací rozsah -50 až +600°C Pt100 -200 až +800°C &quot;J&quot;, - 200 až +1100°C &quot;K&quot;.&lt;br /&gt;* Trieda presnosti A, B podľa IEC 751 (EN 60751), 1, 2 podľa IEC 584-2 (EN 60584-2).&lt;br /&gt;* Materiál stonky meracie vložky nerezová oceľ 17248 (1.4541 DIN), &quot;K&quot; Inconel 600 (2.4816DIN).&lt;br /&gt;* Materiál nadstavce, resp. jímky nerezová oceľ 17248 (1.4541 DIN).&lt;br /&gt;* Materiál ochrannej rúrky nerezová oceľ 17248 (1.4541 DIN), 17255 (1.4845 DIN).&lt;br /&gt;* Stupeň krytia IP 65, IP 68.&lt;br /&gt;*  Možnosť montáže prevodníka s výstupom 4 až 20 mA, HART, Profibus,  Fieldbus do hlavice, vrátane prevedení s galvanickým oddelením a  prevedením (Ex) II 1GD Ex ia IAD IIC T4-T6 (ATEX.)&lt;br /&gt;* Pevný záver (Ex) II 1/2GD Ex d tD A IIC T1-T6 ΔT5°C (ATEX)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/termoelektricke-snimace/termoelektricke-snimace-do-jimky/modutemp-70-modularny-odporovy-a-termoelektricky-snimac-teploty-t1570-t1070&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;458&quot; data-original-width=&quot;458&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-GJflzd_4hP4/XU1tnHRHhmI/AAAAAAAACLM/ND9Df_z6wIMqjcLNPW155XcIvdLnRdOrQCLcBGAs/s320/ModuTEMP%2B70%2BModul%25C3%25A1rny%2Bodporov%25C3%25BD%2Ba%2Btermoelektrick%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2BT1570%252C%2BT1070.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/teplota/termoelektricke-snimace/termoelektricke-snimace-do-jimky/modutemp-70-modularny-odporovy-a-termoelektricky-snimac-teploty-t1570-t1070&quot;&gt;ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt; &lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 170. https://marweb.sk/
 171.  
 172. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 173. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 174.  
 175. mobil : +421 908 170 313
 176. e-mail :  [email protected]   https://marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>https://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2019/08/modutemp-70-modularny-odporovy.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-GJflzd_4hP4/XU1tnHRHhmI/AAAAAAAACLM/ND9Df_z6wIMqjcLNPW155XcIvdLnRdOrQCLcBGAs/s72-c/ModuTEMP%2B70%2BModul%25C3%25A1rny%2Bodporov%25C3%25BD%2Ba%2Btermoelektrick%25C3%25BD%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258D%2Bteploty%2BT1570%252C%2BT1070.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item></channel></rss>

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/rss.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda