Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/rss.xml

 1. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" xmlns:blogger="http://schemas.google.com/blogger/2008" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996</atom:id><lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 08:32:23 +0000</lastBuildDate><title>M A H R L O    www.marweb.sk</title><description>Divízia priemyselnej meracej a regulačnej techniky má vo svojom sortimente: snímanie a meranie teploty, výšky hladiny, prietoku, tlaku a vlhkosti, prevodníky neelektrických a elektrických veličín, napájacie zdroje, zobrazovacie a ukazovacie prístroje, regulátory teploty a tlaku, priemyselné armatúry a ventily</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/</link><managingEditor>[email protected] (Marweb.sk)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>453</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-96027539502089932</guid><pubDate>Fri, 29 Jun 2018 08:32:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-06-29T01:32:23.222-07:00</atom:updated><title>AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1069-ac24r-prevodnik-ac-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;AC24R prevodník AC napätia a&amp;nbsp;prúdu &lt;/strong&gt;prevádza skutočnú  RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný  prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor.  Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na  napätie vhodné na ďalšie spracovanie.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;AC24R&lt;/strong&gt; meranie efektívnej TRMS hodnoty&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;AC24SR&lt;/strong&gt; meranie strednej hodnoty sinus signálu&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - napájanie po výstupnej slučke 4..20mA&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - menovité impulzné napätie Uni: 8kV&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - skúšobné napätie vstup - výstup - napájanie 4000Vef&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - merací rozsah 0-120% menovitej vstupnej hodnoty&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - presnosť prevodu &amp;lt;0,5%&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1069-ac24r-prevodnik-ac-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-GdkWL8rfhYw/WzXuXXw_r9I/AAAAAAAACBU/kZdtCkJGp-8Ym9aILeRWk63LqOiyswEkACLcBGAs/s1600/AC24R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BAC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1069-ac24r-prevodnik-ac-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 2. http://marweb.sk/
 3.  
 4. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 5. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 6.  
 7. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 8. mobil : +421 908 170 313
 9. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/06/ac24r-prevodnik-ac-napatia-prudu-pre.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-GdkWL8rfhYw/WzXuXXw_r9I/AAAAAAAACBU/kZdtCkJGp-8Ym9aILeRWk63LqOiyswEkACLcBGAs/s72-c/AC24R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BAC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6635402152244174332</guid><pubDate>Wed, 27 Jun 2018 09:51:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-06-27T02:51:08.253-07:00</atom:updated><title>PX24R prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1070-px24r-prevodnik-dc-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX24R prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;PX24R prevodník DC napätia a&amp;nbsp;prúdu &lt;/strong&gt;slúži na meranie  jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov koľajových vozidiel.  Vstupný DC signál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný  signál 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PX24R&lt;/strong&gt; napájanie po prúdovej slučke / výstup: 4..20mA&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXNR&lt;/strong&gt; napájanie (16-300V DC / 90-250V AC) / výstup: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - napájanie po výstupnej slučke 4..20mA&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - meria a oddeľuje vstupné DC prúdové alebo napäťové signály&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - priame meranie prúdu až do ±10A DC, napätia do ±1500V DC&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - menovité impulzné napätie Uni: 8kV&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - časová konštanta 1ms, na želanie až 300ms&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - výstup: 4..20mA&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-_PZb4P6NJao/WzNd31op0hI/AAAAAAAACA8/yKyOp_MXR0EfAdbe-JXco0M8GUzRrvN4QCLcBGAs/s1600/PX24R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BDC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-_PZb4P6NJao/WzNd31op0hI/AAAAAAAACA8/yKyOp_MXR0EfAdbe-JXco0M8GUzRrvN4QCLcBGAs/s1600/PX24R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BDC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1070-px24r-prevodnik-dc-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX24R prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 10. http://marweb.sk/
 11.  
 12. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 13. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 14.  
 15. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 16. mobil : +421 908 170 313
 17. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/06/px24r-prevodnik-dc-napatia-prudu-pre.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-_PZb4P6NJao/WzNd31op0hI/AAAAAAAACA8/yKyOp_MXR0EfAdbe-JXco0M8GUzRrvN4QCLcBGAs/s72-c/PX24R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BDC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-134123175257863038</guid><pubDate>Wed, 23 May 2018 08:39:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-05-23T01:39:27.917-07:00</atom:updated><title>PXNR prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1071-pxnr-prevodnik-dc-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PXNR prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;PXNR prevodník DC napätia a&amp;nbsp;prúdu &lt;/strong&gt;slúži na meranie  jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov koľajových vozidiel.  Vstupný DC signál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný  signál 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PX24R&lt;/strong&gt; napájanie po prúdovej slučke / výstup: 4..20mA&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXNR&lt;/strong&gt; napájanie (16-300V DC / 90-250V AC) / výstup: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - pomocné napájanie v 19-3000V DC / 90-250V AC&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - meria a oddeľuje vstupné DC prúdové alebo napäťové signály&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - priame meranie prúdu až do ±10A DC, napätia do ±1500V DC&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - menovité impulzné napätie Uni: 8kV&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - časová konštanta 1ms, na želanie až 300ms&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - výstup: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1071-pxnr-prevodnik-dc-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-uWr_ZkXZauA/WwUoibHBfcI/AAAAAAAACAQ/OvfTqJJbDT4seDDKussDsiI4lO8DyyErgCLcBGAs/s1600/PXNR%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BDC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1071-pxnr-prevodnik-dc-napatia-a-prudu-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PXNR prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 18. http://marweb.sk/
 19.  
 20. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 21. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 22.  
 23. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 24. mobil : +421 908 170 313
 25. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/05/pxnr-prevodnik-dc-napatia-prudu-pre.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-uWr_ZkXZauA/WwUoibHBfcI/AAAAAAAACAQ/OvfTqJJbDT4seDDKussDsiI4lO8DyyErgCLcBGAs/s72-c/PXNR%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BDC%2Bnap%25C3%25A4tia%2Ba%2Bpr%25C3%25BAdu%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidl%25C3%25A1.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-2531076995901740385</guid><pubDate>Tue, 22 May 2018 08:17:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-05-22T01:17:54.318-07:00</atom:updated><title>PX310R prevodník RTD,TC pre koľajové vozidla</title><description>&lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1072-px310r-prevodnik-rtdtc-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX310R prevodník RTD,TC pre koľajové vozidla&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;PX310R prevodník RTD,TC a&amp;nbsp;DC signálov pre koľajové vozidla&lt;/strong&gt; a prevádza signál:&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - z ľubovoľného termočlánku s linearizáciou a internou kompenzáciou studeného konca&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - z RTD, odporového vysielača alebo potenciometra&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - NTC, KTY&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - menovité impulzné napätie Uni: 6kV&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - užívateľská konfigurácia prevodníka adaptérom AY-USB&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - napájanie po prúdovej slučke &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Výstupný signál:&lt;/strong&gt; 4-20mA&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Príklady objednávok:&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;PX310/R.A, Tc „J“ 0..800°C / 4-20mA&lt;br /&gt; PX310/R.A, Pt100 2W 0..60°C / 4-20mA&lt;br /&gt; PX310/R.C, Pot 0..1kW / 4-20mA&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1072-px310r-prevodnik-rtdtc-pre-kolajove-vozidla.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;600&quot; data-original-width=&quot;600&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-uGykvWRGCcg/WwPSDZos5lI/AAAAAAAAB_4/Ti3R1V06kvM8Dlqh13cTsBoGa1C9Gyn_wCLcBGAs/s320/PX310R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BRTD%252CTC%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidla.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1072-px310r-prevodnik-rtdtc-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX310R prevodník RTD,TC pre koľajové vozidla&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 26. http://marweb.sk/
 27.  
 28. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 29. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 30.  
 31. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 32. mobil : +421 908 170 313
 33. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/05/px310r-prevodnik-rtdtc-pre-kolajove.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-uGykvWRGCcg/WwPSDZos5lI/AAAAAAAAB_4/Ti3R1V06kvM8Dlqh13cTsBoGa1C9Gyn_wCLcBGAs/s72-c/PX310R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BRTD%252CTC%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidla.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-1103138244615727715</guid><pubDate>Fri, 18 May 2018 09:14:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-05-18T02:14:35.383-07:00</atom:updated><title>PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1073-pxn30r-prevodnik-rtdtc-a-dc-signalov-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;PXN30R prevodník RTD,TC a&amp;nbsp;DC signálov pre koľajové vozidla&lt;/strong&gt; s galvanickým oddelením 400Vef vstup - výstup a prevádza signál:&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - z ľubovoľného termočlánku s linearizáciou a internou kompenzáciou studeného konca&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - z RTD, odporového vysielača alebo potenciometra&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - NTC, KTY&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - pomocné napájanie v širokom rozsahu 19-3000V DC a 90-250V AC&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - užívateľská konfigurácia prevodníka adaptérom AY-USB (AX-USB)&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Výstupný signál:&lt;/strong&gt; 0-20mA / 4-20mA / 0-10V&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXN30R rozdelenie typov:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXN30R.A&lt;/strong&gt;: termočlánky: J, K, T, B, L, S, F, E, N, R, C, D, G, U, M&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ni100, Ni1000 TKR 5000 alebo 6180ppm / K (-60..180/250°C)&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;OV 0..320Ω, 0..2800Ω&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXN30R.B&lt;/strong&gt;: Potenciometer 0 ..11kΩ&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXN30R.C&lt;/strong&gt;: RTD 4w, NTC..&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial,Tahoma,Helvetica,FreeSans,sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1073-pxn30r-prevodnik-rtdtc-a-dc-signalov-pre-kolajove-vozidla.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-Qsh9l2cxz3Q/Wv6ZUclI9jI/AAAAAAAAB_g/es9Bj2AmOrMA0_4QFe0WlZ3L_mD4WVjNgCLcBGAs/s1600/PXN30R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BRTD%252CTC%2Ba%2BDC%2Bsign%25C3%25A1lov%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidla.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-pre-zsr/1073-pxn30r-prevodnik-rtdtc-a-dc-signalov-pre-kolajove-vozidla.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333;&quot;&gt;&lt;b&gt;PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 34. http://marweb.sk/
 35.  
 36. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 37. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 38.  
 39. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 40. mobil : +421 908 170 313
 41. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/05/pxn30r-prevodnik-rtdtc-dc-signalov-pre.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-Qsh9l2cxz3Q/Wv6ZUclI9jI/AAAAAAAAB_g/es9Bj2AmOrMA0_4QFe0WlZ3L_mD4WVjNgCLcBGAs/s72-c/PXN30R%2Bprevodn%25C3%25ADk%2BRTD%252CTC%2Ba%2BDC%2Bsign%25C3%25A1lov%2Bpre%2Bko%25C4%25BEajov%25C3%25A9%2Bvozidla.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-1477085407922849657</guid><pubDate>Tue, 15 May 2018 08:08:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-05-15T01:08:02.293-07:00</atom:updated><title>PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/788-pretop-5335-dvojvodicovy-prevodnik-do-hlavice-b-s-protokolom-hart.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;PRETOP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Linearizované&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;meranie&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;teploty s&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Pt100&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;..&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Pt1000&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Ni100&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;..&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Ni1000&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt; alebo&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;termoelektrickým&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;snímačom.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Prevod&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;lineárnej&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;odporovej&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;odchýlky&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;na štandardné&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;analógové signály,&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;prúdový&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;signál&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;napríklad z&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;čidiel&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;ventilov alebo&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;odporových&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt; snímačov.&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Zosilnenie&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;bipolárneho&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;mV&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;signálu&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;na štandardné&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;4 až 20&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;mA&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt; prúdové&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;signály.&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;Pripojenie až&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;15&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;prevodníkov&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;na digitálne&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps atn&quot;&gt;2-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;drôtový&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;signál&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt; s komunikáciou&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;HART&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Technické parametre prevodníka P5335-A do hlavice:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Verzia: štandardná verzia, ATEX (Ex) II 3 GD&lt;br /&gt; Galvanické oddelenie: 1,5 kVST&lt;br /&gt; Presnosť: 0,05%&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA&lt;br /&gt; Vstup:&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * Pre Pt100, Pt1000, Ni100, lineárny odpor&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; * Alebo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, mV&lt;br /&gt; Komunikácia: pomocou protokolu HART&lt;br /&gt; Pre montáž: do hlavice typu B podľa DIN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/788-pretop-5335-dvojvodicovy-prevodnik-do-hlavice-b-s-protokolom-hart.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART&quot; border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-nHPITdNRTNc/WvqVHXCURII/AAAAAAAAB-8/L2iK0ko7E-cUTEvrpUSt2MHlmjoN9aplACLcBGAs/s1600/PRETOP%2B5335%2BDvojvodi%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bdo%2Bhlavice%2BB%2Bs%2Bprotokolom%2BHART.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/788-pretop-5335-dvojvodicovy-prevodnik-do-hlavice-b-s-protokolom-hart.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 42. http://marweb.sk/
 43.  
 44. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 45. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 46.  
 47. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 48. mobil : +421 908 170 313
 49. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/05/pretop-5335-dvojvodicovy-prevodnik-do.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-nHPITdNRTNc/WvqVHXCURII/AAAAAAAAB-8/L2iK0ko7E-cUTEvrpUSt2MHlmjoN9aplACLcBGAs/s72-c/PRETOP%2B5335%2BDvojvodi%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bdo%2Bhlavice%2BB%2Bs%2Bprotokolom%2BHART.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-2473915375428765765</guid><pubDate>Mon, 14 May 2018 08:56:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-05-14T01:56:30.816-07:00</atom:updated><title>PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/814-pretop-5333-programovatelny-dvojvodicovy-prevodnik.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;Prevodník PRETOP 5333 do hlavice&lt;/strong&gt; pre odporové  snímače teploty na meranie teploty s Pt100 .. Pt1000, Ni100 ... Ni1000.  Prevádza lineárne zmenu odporu na štandardný analógový prúdový signál,  napríklad z ventilov alebo odporových snímačov hladiny.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Technické údaje:&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;* Vstup pre Pt100, Pt1000, Ni100 alebo lineárne odpor.&lt;br /&gt; * Presnosť 0,1%.&lt;br /&gt; * Výstup 4 až 20 mA.&lt;br /&gt; * Trojvodičové zapojenie.&lt;br /&gt; * Programovateľný výstup pri poruche snímača.&lt;br /&gt; * Pre montáž do hlavice typu B podľa DIN.&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/814-pretop-5333-programovatelny-dvojvodicovy-prevodnik.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-zYz9ema9M7Y/WvlPEydhFZI/AAAAAAAAB-U/YTe9aUXadMM6WsSD0f9ni6fRMZEUDha9wCLcBGAs/s1600/PRetop%2B5333%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bdvojvodi%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/814-pretop-5333-programovatelny-dvojvodicovy-prevodnik.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 50. http://marweb.sk/
 51.  
 52. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 53. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 54.  
 55. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 56. mobil : +421 908 170 313
 57. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/05/pretop-5333-programovatelny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-zYz9ema9M7Y/WvlPEydhFZI/AAAAAAAAB-U/YTe9aUXadMM6WsSD0f9ni6fRMZEUDha9wCLcBGAs/s72-c/PRetop%2B5333%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bdvojvodi%25C4%258Dov%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-458126609121156678</guid><pubDate>Mon, 14 May 2018 08:54:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-05-14T01:54:07.448-07:00</atom:updated><title>PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/820-pr3114-univerzalny-programovatelny-prevodnik.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; PR  3114 sa používa na meranie teploty odporovým alebo termočlánkovým čidlom  s linearizáciou. Pre prevod lineárneho odporového signálu na štandardný  analógový&lt;br /&gt; prúdový alebo napäťový signál napr. zo solenoidových  ventilov, motýlkových klapiek alebo z potenciometra snímajúceho lineárny  pohyb. Môže byť použití ako zdroj napájacieho napätia a oddeľovač  signálov pre dvojvodičové prevodníky. Procesné riadenie pomocou  štandardného analógového výstupu. Galvanické oddelenie analógových  signálov a meranie plávajúcich&lt;br /&gt; signálov. &lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;Technické údaje PR3114:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; * Vstup pre Pt100, Ni100, lineárny odpor, potenciometer, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, &lt;br /&gt; mA &amp;nbsp;alebo V.&lt;br /&gt; * Presnosť 0,1% (RTD).&lt;br /&gt; * Galvanické oddelenie 2,5 kV AC.&lt;br /&gt; * Výstup prúdový alebo napäťový.&lt;br /&gt; * Napájanie z napájacej lišty alebo cez štandardné svorky (16,8 až 31,2 V DC).&lt;br /&gt; * Prevodník navyše vie prevádzať napätie z napájacích svoriek na  napájaciu lištu pre napájanie až 20 prevodníkov z napájacej lišty.&lt;br /&gt; * Programovanie pomocou odnímateľného displeja PR4501&lt;br /&gt; * Pomocné napájanie dvojvodičového prevodníka&amp;gt; 15 V.&lt;br /&gt; * Šírka prevodníka 6 mm.&lt;br /&gt; * Pre montáž na lištu DIN.&lt;br /&gt; * ATEX (Ex) II 3 G Ex nA IIC T4 Gc.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Technická charakteristika PR 3114:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Keď je prevodník PR3114 použitý v kombinácii s&amp;nbsp;čelným programovacím  displejom PR4501 / ConfigMate &amp;nbsp;PR4590, môžu byť všetky parametre  modifikované pre použitie v akejkoľvek&lt;br /&gt; aplikácii. Prevodník PR3114  používa elektronické hardvérové prepínače, preto ho nie je potrebné pre  nastavenie parametrov otvárať. Zelená a červená dióda na prednom paneli  indikuje stav normálnej činnosti a poruchu. Galvanické oddelenie 2,5 kV  AC medzi všetkými troma obvodmi.&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/820-pr3114-univerzalny-programovatelny-prevodnik.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-2Ms9DtkOSLE/WvlOhQC0r8I/AAAAAAAAB-M/F_bcyAj9hI8rhpEbZmUNC7X53OTubELAACLcBGAs/s1600/PR3114%2BUniverz%25C3%25A1lny%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/820-pr3114-univerzalny-programovatelny-prevodnik.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 58. http://marweb.sk/
 59.  
 60. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 61. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 62.  
 63. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 64. mobil : +421 908 170 313
 65. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/05/pr3114-univerzalny-programovatelny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-2Ms9DtkOSLE/WvlOhQC0r8I/AAAAAAAAB-M/F_bcyAj9hI8rhpEbZmUNC7X53OTubELAACLcBGAs/s72-c/PR3114%2BUniverz%25C3%25A1lny%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6694065995955178458</guid><pubDate>Fri, 16 Mar 2018 07:53:00 +0000</pubDate><atom:updated>2018-03-16T00:53:32.354-07:00</atom:updated><title>PX310 prevodník pre odporové teplomery termočlánky</title><description>&lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/452-px310-prevodnik-pre-odporove-teplomery-termoclanky.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX310  prevodník pre odporové teplomery termočlánky&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;PX310 univerzálne programovateľné prevedenie prevodníka&lt;/strong&gt; pre odporové teplomery a termočlánky s galvanickým oddelenia na lištu  DIN. Termočlánkový teplomer s možnosťou externej kompenzácie studeného  konca čidla Pt100&lt;br /&gt; Odporový teplomer vo štvorvodičovom (4W) zapojení&lt;br /&gt; DC napätie do 1000V&lt;br /&gt; DC prúd 0. .23 mA, po dohode až 5A&lt;br /&gt; Odporový vysielač alebo potenciometer 3k W až 10 k W&lt;br /&gt; Termistory NTC 10k, 15k, 20k, 25k ...&lt;br /&gt; Lineárne teplotné čidlá KTY, termistory atď podľa dohody&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;PX310  prevodník pre odporové teplomery termočlánky&quot; height=&quot;300&quot; id=&quot;bigpic&quot; src=&quot;https://marweb.sk/452-1005-large/px310-prevodnik-pre-odporove-teplomery-termoclanky.jpg&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; title=&quot;PX310  prevodník pre odporové teplomery termočlánky&quot; width=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/452-px310-prevodnik-pre-odporove-teplomery-termoclanky.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX310 prevodník pre odporové teplomery termočlánky&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial,Tahoma,Helvetica,FreeSans,sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia &lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 66. http://marweb.sk/
 67.  
 68. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 69. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 70.  
 71. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 72. mobil : +421 908 170 313
 73. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2018/03/px310-prevodnik-pre-odporove-teplomery.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-7457181407916235994</guid><pubDate>Fri, 27 Oct 2017 09:46:00 +0000</pubDate><atom:updated>2017-10-27T02:46:33.695-07:00</atom:updated><title>PX310S programovateľný prevodník DC signálov</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/880-px310s-programovatelny-prevodnik-dc-signalov.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX310S programovateľný prevodník DC signálov&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;PX310S Izolovaný programovateľný prevodník DC signálov &lt;/strong&gt;pre odporové snímače teploty a termočlánky s galvanickým oddelením na lištu DIN.&lt;br /&gt; - Prevedenie SLIM, šírka 12,5 m&lt;br /&gt; - Užívateľská konfigurácia prevodníka&lt;br /&gt; - Galvanické oddelenie vstupu od výstupu a napájania: 4000Vef&lt;br /&gt; - Prevedenie pre montáž do rozvádzača na lištu DIN&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Ostatné prevedenie vstupov:&lt;/strong&gt; (nutná úprava základného prevedenia)&lt;br /&gt; - Termočlánkový snímač s možnosťou externej kompenzácie studeného konca čidlom Pt100&lt;br /&gt; - Odporový snímač vo štvorvodičovom (4w) zapojení&lt;br /&gt; - Odporový vysielač alebo potenciometer 3kOhm až 10 kOhm&lt;br /&gt; - Termistory NTC 10k, 15k, 20k, 25k ...&lt;br /&gt; - Lineárne teplotné čidlá KTY, termistory atď&lt;br /&gt; - Možnosť prispôsobenia vstupu podľa potrieb zákazníka&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/880-px310s-programovatelny-prevodnik-dc-signalov.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;https://marweb.sk/880-1008-large/px310s-programovatelny-prevodnik-dc-signalov.jpg&quot; src=&quot;https://marweb.sk/880-1008-large/px310s-programovatelny-prevodnik-dc-signalov.jpg&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/880-px310s-programovatelny-prevodnik-dc-signalov.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PX310S programovateľný prevodník DC signálov&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 74. http://marweb.sk/
 75.  
 76. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 77. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 78.  
 79. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 80. mobil : +421 908 170 313
 81. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2017/10/px310s-programovatelny-prevodnik-dc.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-3643308489399337406</guid><pubDate>Wed, 19 Jul 2017 06:48:00 +0000</pubDate><atom:updated>2017-07-18T23:48:32.965-07:00</atom:updated><title>PXL310, 312 prevodník Pt100, termočlánku, prúdu a napätia</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/453-pxl310-312-prevodniky-pre-odporove-teplomery-termoclanky-prud-a-napatie.html&quot;&gt;PXL310, 312  prevodník Pt100, termočlánku, prúdu a napätia&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;PXL310, 312&lt;/strong&gt; univerzálne programovateľné prevedenie  prevodníka pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie, s  galvanickým oddelením, na lištu DIN&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;PXL310&lt;/strong&gt; izolovaný programovateľný prevodník s výstupom RS485 (ASCII alebo MODBUS-RTU, 2400-19200Bd)&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;PXL312&lt;/strong&gt; dvojité prevedenie PXL310 GO medzi vstupmi je 2kV&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;Termočlánkový teplomer s možnosťou externej kompenzácie studeného konca čidla Pt100&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;Odporový teplomer vo štvorvodičovom (4W) zapojení&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;DC napätie do 1000V&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;DC prúd 0. .23 mA, po dohode až 5A&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;Odporový vysielač alebo potenciometer 3k W až 10 k W&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;Termistory NTC 10k, 15k, 20k, 25k ...&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;Lineárne teplotné čidlá KTY, termistory atď podľa dohody&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;Možnosť prispôsobenia vstupu podľa potrieb zákazníka&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11px; line-height: 1.5em;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/453-pxl310-312-prevodniky-pre-odporove-teplomery-termoclanky-prud-a-napatie.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;300&quot; data-original-width=&quot;300&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-kbuYjMOHKjw/WW7_zmLQvLI/AAAAAAAAB9c/567TuKNhYl8uFtFDiQScs9wSZNLhg6FQgCLcBGAs/s1600/pxl310-312-prevodniky-pre-odporove-teplomery-termoclanky-prud-a-napatie.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/453-pxl310-312-prevodniky-pre-odporove-teplomery-termoclanky-prud-a-napatie.html&quot;&gt;PXL310, 312 prevodník Pt100, termočlánku, prúdu a napätia&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 82. http://marweb.sk/
 83.  
 84. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 85. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 86.  
 87. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 88. mobil : +421 908 170 313
 89. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2017/07/pxl310-312-prevodnik-pt100-termoclanku.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-kbuYjMOHKjw/WW7_zmLQvLI/AAAAAAAAB9c/567TuKNhYl8uFtFDiQScs9wSZNLhg6FQgCLcBGAs/s72-c/pxl310-312-prevodniky-pre-odporove-teplomery-termoclanky-prud-a-napatie.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-5206730943917460834</guid><pubDate>Tue, 28 Feb 2017 08:27:00 +0000</pubDate><atom:updated>2017-02-28T00:27:28.819-08:00</atom:updated><title>PX210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/59-px210-programovatelny-prevodnik-s-galvanickym-oddelenim.html&quot;&gt;PX210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;PX 210&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Programovateľný&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevodník&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;s&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;galvanickým&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;oddelením&lt;/span&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;&lt;strong&gt;( náhrada PX310)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Mechanicky&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;sa&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevodníky&lt;/span&gt; PX210 &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;montujú&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;na&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;lištu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;DIN&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;35&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;mm&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Po&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;nasadení&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;horného&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;okraja&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;sa&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;skrutkovačom&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;uvoľní&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;západka&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;upevňovacieho&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;mechanizmu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;a&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prístroj&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;sa&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;spodnou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;časťou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;zatlačí&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;smerom&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;k&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;lište&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Po&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;zaaretovanií&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;je&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;montáž&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;u&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;konca&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Demontáž&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;sa&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;vykonáva&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;opačným&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;spôsobom&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Popis&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;modul&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevádza&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;na&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;20mA&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;napätie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;z&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;ľubovoľného&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;termočlánku&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;s&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;linearizácie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;a&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;kompenzáciou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;studeného&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;konca&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;jednosmerný&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prúd&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;alebo&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;napätie&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;galvanické&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;oddelenie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;vstupu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;od&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;výstupu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;a&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;napájania&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;4kV&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevodník&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;je&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;určený&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;pre&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;montáž&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;do&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;rozvádzača&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;na&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;lištu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;DIN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/59-px210-programovatelny-prevodnik-s-galvanickym-oddelenim.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-4u6a-yRP0N4/WLU0Qb745jI/AAAAAAAAB8k/C5ST0wU3HSQfVJo45544O76xp8MGWShUwCLcB/s1600/PX210%2BProgramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bs%2Bgalvanick%25C3%25BDm%2Boddelen%25C3%25ADm.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/59-px210-programovatelny-prevodnik-s-galvanickym-oddelenim.html&quot;&gt;PX210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 90. http://marweb.sk/
 91.  
 92. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 93. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 94.  
 95. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 96. mobil : +421 908 170 313
 97. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2017/02/px210-programovatelny-prevodnik-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-4u6a-yRP0N4/WLU0Qb745jI/AAAAAAAAB8k/C5ST0wU3HSQfVJo45544O76xp8MGWShUwCLcB/s72-c/PX210%2BProgramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bs%2Bgalvanick%25C3%25BDm%2Boddelen%25C3%25ADm.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-1466528206967610397</guid><pubDate>Mon, 16 Jan 2017 13:41:00 +0000</pubDate><atom:updated>2017-01-16T05:41:06.582-08:00</atom:updated><title>PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením</title><description>&lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/60-pxl210-pxl212-prevodnik-s-galvanickym-oddelenim.html&quot;&gt;PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;PXL210&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;PXL212&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;Prevodník&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;s&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;galvanickým&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;oddelením&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt; (náhrada &lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;PXL310&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;PXL312&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;modul&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevádza&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;na&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;digitálny&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;signál&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;-&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;napätie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;z&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;ľubovoľného&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;termočlánku&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;s&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;linearizácie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;a&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;kompenzáciou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;studeného&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;konca&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;*&amp;nbsp;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;jednosmerný&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prúd&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;alebo&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;napätie&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;galvanické&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;oddelenie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;vstupu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;od&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;výstupu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;a&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;napájania&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;4kV&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;u&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;PXL212&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;galvanické&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;oddelenie&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;vstupov&lt;/span&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;&amp;gt;&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;1kV&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;komunikuje&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;po&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;linke&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;RS485&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;s&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;nadradenou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;stanicou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;s&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prenosovou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;rýchlosťou&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;v&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;rozmedzí&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;2400&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;až&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;19200Bd&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevodník&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;je&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;určený&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;pre&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;montáž&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;do&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;rozvádzača&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;na&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;lištu&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;DIN&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;možnosť&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;pripojiť&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;až&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;31&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;prevodníkov&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;na&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;linku&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;RS485&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;do&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;vzdialenosti&lt;/span&gt; &lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;1200m&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;sk&quot;&gt;&lt;span title=&quot;Kliknutím zobrazíte alternatívne preklady&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/60-pxl210-pxl212-prevodnik-s-galvanickym-oddelenim.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-0GpINT_V7Og/WHzNNM520yI/AAAAAAAAB78/1QMFqeTNTm0vowdkxRZ868hAHhBSDLTZQCLcB/s1600/PXL210%252C%2BPXL212%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bs%2Bgalvanick%25C3%25BDm%2Boddelen%25C3%25ADm.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/60-pxl210-pxl212-prevodnik-s-galvanickym-oddelenim.html&quot;&gt;PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 98. http://marweb.sk/
 99.  
 100. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 101. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 102.  
 103. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 104. mobil : +421 908 170 313
 105. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2017/01/pxl210-pxl212-prevodnik-s-galvanickym.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-0GpINT_V7Og/WHzNNM520yI/AAAAAAAAB78/1QMFqeTNTm0vowdkxRZ868hAHhBSDLTZQCLcB/s72-c/PXL210%252C%2BPXL212%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bs%2Bgalvanick%25C3%25BDm%2Boddelen%25C3%25ADm.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-6312856940312812406</guid><pubDate>Thu, 10 Nov 2016 09:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-11-10T01:45:42.432-08:00</atom:updated><title>dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/633-dtrans-t03-digitalny-prevodnik-pre-snimace-pt100.html&quot;&gt;dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;dTRANS T03 Prevodník pre snímače Pt100 s digitálnym nastavením&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;Vstupný signál: Pt100&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA, 0 až 10 V&lt;br /&gt; Rozsah merania: programovateľný&lt;br /&gt; Presnosť: ± 0,2%&lt;br /&gt; Napájanie: 7,5 až 30 VDC, 15 až 30 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie: do hlavice typu B alebo J, na DIN lištu&lt;br /&gt; Komunikácia: za pomocou PC a komunikačného kábla&lt;br /&gt; Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu&lt;br /&gt; Prevodníky určený pre priemyselné použitie vyhodnocujúce teplotu  snímanú odporovým teplomerom Pt100 v dvoj-alebo trojvodičovom  zapojení.Výstupný signál 4. .. 20mA je teplotne linearizovaný. Priebežná  analógová signálová cesta umožňuje mimoriadne rýchlu reakciu výstupného  signálu na teplotné zmeny (trvalé analógové meranie miesto digitálne  vzorkovacia periódy). Výstupný signál je potom odolný voči rušeniu a  neobsahuje šum. Najvyššia možná presnosť, najmä u malých meracích  rozsahov, je zabezpečená vďaka zosilnenie podľa daného meracieho  rozsahu. Digitálna komunikácia s prevodníkom umožňuje jeho prispôsobenie  konktétní meracie úlohe (voľba meracieho rozsahu, signalizácia poruchy  snímača, jemné doladenia).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Podľa konkrétnych požiadaviek sú k dispozícii dve prístrojová prevedenie:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Prístroje s typovým rozšírením 880/990 (nastaviteľné)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Prevodníky sú nastavené na pevný merací rozsah, ale pomocou odporové  dekády, PC a setup programu môžu byť kedykoľvek prestavané na iný  rozsah.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Prístroje s typovým rozšírením 881/991 (konfigurovateľné)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Požadovaný rozsah sa nastavuje pomocou PC a setup programu bez nutnosti simulácie senzora a merania.&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/633-dtrans-t03-digitalny-prevodnik-pre-snimace-pt100.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-n0RNtvDP0Wg/WCRBnm4FANI/AAAAAAAAB7Y/kHlfUz31nek2rjJutdIEPspOzQD14S8sACLcB/s1600/dTRANS%2BT03%2BDigit%25C3%25A1lny%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bpre%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2BPt100.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/633-dtrans-t03-digitalny-prevodnik-pre-snimace-pt100.html&quot;&gt;dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 106. http://marweb.sk/
 107.  
 108. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 109. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 110.  
 111. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 112. mobil : +421 908 170 313
 113. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/11/dtrans-t03-digitalny-prevodnik-pre.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-n0RNtvDP0Wg/WCRBnm4FANI/AAAAAAAAB7Y/kHlfUz31nek2rjJutdIEPspOzQD14S8sACLcB/s72-c/dTRANS%2BT03%2BDigit%25C3%25A1lny%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bpre%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2BPt100.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-3361605017948317117</guid><pubDate>Wed, 26 Oct 2016 09:31:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-10-26T02:31:17.818-07:00</atom:updated><title>dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/632-dtrans-t02-prevodnik-digitalny-programovatelny.html&quot;&gt;dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Vstupný signál: odporové snímače Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; termočlánky L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C &lt;br /&gt; Výstup: 0 (4) až 20 mA, 0 až 10 V &lt;br /&gt; Rozsah merania: programovateľný &lt;br /&gt; Presnosť: ± 0,4 (± 0,8) °C pre odporové snímače &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ± 0,25% pre termočlánky &lt;br /&gt; Napájanie: 24 V DC, 20 až 53 V DC / AC, 110 až 240 V AC podľa prevedenia &lt;br /&gt; Prevedenie: na DIN lištu &lt;br /&gt; Ďalšie vlastnosti: s displejom (prevedenie T02 LCD) programovateľný  pomocou programu setup a PC, obslužné tlačidlá a kontrolky LED&lt;br /&gt; Prevodník dTRANS T02 LCD spracováva signál pomocou mikroprocesora.  Vstup a výstup sú galvanicky oddelené. Montáž sa vykonáva na lištu,  elektrické pripojenie pomocou skrutkových svoriek pre lanko alebo drôt  (prierez vodiča max. 2,5 mm2). Výstupný signál 0/4...20mA, popr.  0/...10V je teplotne linearizovaný, v prípade potreby spätný. K  programovanie a zobrazenie meraných hodnôt slúži vstavaný LCD displej.  Prevodník možno programovať aj pomocou voliteľného setup programu pre  PC.Dále možno programovať limitné hodnoty limitných komparátorov a  frekvenčné výstup.Proudový aj napäťový výstup sú k dispozícii priamo na  výstupných svorkách, nie je nutný žiadny hardwarový zásah či externý  bočník.&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/632-dtrans-t02-prevodnik-digitalny-programovatelny.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-nphhsGPVc6I/WBB3hr5OMPI/AAAAAAAAB64/5jM9vCnqGGE1BTkbqE9vB_1r6am60gOiQCLcB/s1600/dTRANS%2BT02%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/632-dtrans-t02-prevodnik-digitalny-programovatelny.html&quot;&gt;dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt; &lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 114. http://marweb.sk/
 115.  
 116. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 117. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 118.  
 119. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 120. mobil : +421 908 170 313
 121. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/10/dtrans-t02-prevodnik-digitalny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-nphhsGPVc6I/WBB3hr5OMPI/AAAAAAAAB64/5jM9vCnqGGE1BTkbqE9vB_1r6am60gOiQCLcB/s72-c/dTRANS%2BT02%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-7460421736301301452</guid><pubDate>Mon, 24 Oct 2016 11:33:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-10-24T04:33:59.506-07:00</atom:updated><title>dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/631-dtrans-t01-prevodnik-digitalny-programovatelny.html&quot;&gt;dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA, 20 až 4 mA&lt;br /&gt; Rozsah merania: programovateľný&lt;br /&gt; Presnosť: ± 0,2 až 2°C podľa vstupného signálu&lt;br /&gt; Napájanie: 8 (10) až 35 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie: do hlavice, na DIN lištu&lt;br /&gt; Komunikácia: HART&lt;br /&gt; Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu&lt;br /&gt; Dvojvodičový prevodník získava teplotu prostredníctvom odporového  teplomera alebo termočlánku. Pri odporových teplomeroch je možné dvoj-,  troj- alebo štvorvodičové zapojenie snímača. Prevedenia 956555/... a  956556/...&amp;nbsp; sú určené pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom  výbuchu.Typ snímača, zapojenie a merací rozsah sa konfiguruje pomocou  setup programu. Výstup prevodníka je linearizovaný (teplotne lineárny)  signál 4 ... 20mA alebo reverzovaný 20 ... 4mA.Prístroj je určený pre  nasadenie v priemyselných oblastiach.&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/631-dtrans-t01-prevodnik-digitalny-programovatelny.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://4.bp.blogspot.com/-vzeYlftJwt8/WA3xeCvaNHI/AAAAAAAAB6Y/cOoCRwVUAzIEAfSWLl9VY4YuH8tIqkJBgCLcB/s1600/dTRANS%2BT01%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/631-dtrans-t01-prevodnik-digitalny-programovatelny.html&quot;&gt;dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 122. http://marweb.sk/
 123.  
 124. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 125. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 126.  
 127. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 128. mobil : +421 908 170 313
 129. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/10/dtrans-t01-prevodnik-digitalny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://4.bp.blogspot.com/-vzeYlftJwt8/WA3xeCvaNHI/AAAAAAAAB6Y/cOoCRwVUAzIEAfSWLl9VY4YuH8tIqkJBgCLcB/s72-c/dTRANS%2BT01%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bprogramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-3059704353385782867</guid><pubDate>Mon, 26 Sep 2016 07:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-09-26T00:05:41.597-07:00</atom:updated><title>OMX 102UNI Programovateľný prevodník s displejom</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-dc/995-omx-102uni-programovatelny-prevodnik-s-displejom.html&quot;&gt;OMX 102UNI Programovateľný prevodník s displejom&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;OMX 102UNI&lt;/strong&gt; je multifunkčný dvojvstupový prevodník s  možnosťou konfigurácie pre 8 rôznych variantov vstupov (DC, PM, OHM,  RTD, Cu, Ni, Tc, DU) ľahko konfigurovateľných v menu prevodníka.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Prevedenie OMX 102UNI:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Napájanie: 80 ... 250 VAC / DC&lt;br /&gt; Vstupy : &lt;strong&gt;DC:&lt;/strong&gt; ± 30 / ± 60/1000 mV; ± 20 / ± 40 / ± 80 V; ± 90 / ± 180 mA&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;PM:&lt;/strong&gt; ± 5 / ± 20 mA / 4 ... 20 mA; ± 2 / ± 5 / ± 10 V&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;OHM:&lt;/strong&gt; 0 ... 100/300 Ω / 0 ... 1,5 / 3/24/30 kOhm&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;RTD:&lt;/strong&gt; Pt 50/100/500/1 000&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Cu:&lt;/strong&gt; Cu 50/100&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Ni:&lt;/strong&gt; Ni 1 000/10 000&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Tc:&lt;/strong&gt; J / K / T / E / B / S / R / N / L&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;DU:&lt;/strong&gt; lineárny potenciometer (min. 500 Ω) V&lt;br /&gt; Počet kanálov: 2&lt;br /&gt; Presnosť: ± 0,15% z rozsahu + 1 digit&lt;br /&gt; Analógový výstup: izolovaný, programovateľný s rozlíšením 16 bitov, rýchlosť &amp;lt;1 ms&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; rozsahy: 0 ... 2/5/10 V, ± 10 V, 0 ... 5 mA, 0/4 ... 20 mA, 0,2 ... 2200 Hz&lt;br /&gt; Kompenzácia: vedenie (RTD, OHM): automatická (3 a 4-vodič) alebo ručné v menu (2-vodič)&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; sondy (RTD): vnútorne zapojenie (odpor vedenia v meracej hlavici) &lt;br /&gt;Displej: LCD s podsvietením, 2x 3 znaky + 2x opis (3 znaky)&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; vlastný popis meranej veličiny&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; nastaviteľná desatinná bodka&lt;br /&gt; Pripojenie: konektorová svorkovnica, prierez vodiča &amp;lt;1,5 / 2,5 mm²&lt;br /&gt; Napájanie: 80 ... 250 VAC / DC&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10 ... 30 VAC / DC&lt;br /&gt; Izolačná pevnosť: 4 kVAC po 1 min. medzi napájaním a vstupom&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 4 kVAC po 1 min. medzi napájaním a dátovým / anal. výstupom&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 4 kVAC po 1 min. medzi vstupom a reléovým výstupom&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3,75 kVAC po 1 min. medzi vstupom a dátovým / anal. výstupom&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3,75 kVAC po 1 min. medzi vstupmi&lt;br /&gt; EMC: STN EN 61326-1&lt;br /&gt; Krytie: IP20 &lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-dc/995-omx-102uni-programovatelny-prevodnik-s-displejom.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-cAw6KlcTJys/V-jIfcvBSiI/AAAAAAAAB54/kln5J_3R9DAD03rm_Ontu50OGHYH4P-CgCLcB/s1600/OMX%2B102UNI%2BProgramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bs%2Bdisplejom.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-dc/995-omx-102uni-programovatelny-prevodnik-s-displejom.html&quot;&gt;OMX 102UNI Programovateľný prevodník s displejom&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 130. http://marweb.sk/
 131.  
 132. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 133. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 134.  
 135. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 136. mobil : +421 908 170 313
 137. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/09/omx-102uni-programovatelny-prevodnik-s.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-cAw6KlcTJys/V-jIfcvBSiI/AAAAAAAAB54/kln5J_3R9DAD03rm_Ontu50OGHYH4P-CgCLcB/s72-c/OMX%2B102UNI%2BProgramovate%25C4%25BEn%25C3%25BD%2Bprevodn%25C3%25ADk%2Bs%2Bdisplejom.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-4866252257536250896</guid><pubDate>Wed, 14 Sep 2016 09:24:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-09-14T02:24:59.440-07:00</atom:updated><title>R/I.L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky/630-r-i-l-prevodnik-pre-pt100-a-odporovy-vysielac-na-listu.html&quot;&gt;R/I.L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;R/I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Vstupný signál: Pt100 trojvodič, odporový vysielač &lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA &lt;br /&gt; Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov pre Pt100, min. rozpätia 50°C, &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;odporový vysielač 0 až 100 Ω;, 5 až 105 Ω, iný &lt;br /&gt; Presnosť: 0,1% &lt;br /&gt; Napájanie: 10 až 36 VDC &lt;br /&gt; Prevedenie: na DIN lištu, krytie IP 20 &lt;br /&gt; Pracovná teplota: -20 až 70°C&lt;br /&gt; Prevodník R / IL je určený pre spracovanie signálov z meracích  vysielačov, ich výstupom je zmena odporu v závislosti na zmenách meranej  veličiny.Vyrába sa v prevedení R / IL - Pt100 pre odporový snímač  teploty Pt100 alebo v prevedení R / IL - OV pre odporový vysielač .  Kompenzácia odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým  pripojením. Výstupný signál je prúdový 4 ~ 20mA lineárne s teplotou  (Pt100) alebo lineárne so zmenou odporu (VV) a je určený k prenosu na  väčšie vzdialenosti. Prerušenie alebo skrat čidla je indikovaný zvýšením  alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah. Prevodné kpracuje ako  pasívny vysielač v prúdovej smyčke.Výstup prevodníka slúži zároveň k  jeho napájanie.&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky/630-r-i-l-prevodnik-pre-pt100-a-odporovy-vysielac-na-listu.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-pUpGqYhV4iw/V9kXP-OjIpI/AAAAAAAAB5Y/hZHcIvgLoLgecu61QNxHv8fK9cWjotL-QCLcB/s1600/R-I.L%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bpre%2BPt100%2Ba%2Bodporov%25C3%25BD%2Bvysiela%25C4%258D%2Bna%2Bli%25C5%25A1tu.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky/630-r-i-l-prevodnik-pre-pt100-a-odporovy-vysielac-na-listu.html&quot;&gt;R-I.L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 138. http://marweb.sk/
 139.  
 140. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 141. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 142.  
 143. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 144. mobil : +421 908 170 313
 145. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/09/ril-prevodnik-pre-pt100-odporovy.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-pUpGqYhV4iw/V9kXP-OjIpI/AAAAAAAAB5Y/hZHcIvgLoLgecu61QNxHv8fK9cWjotL-QCLcB/s72-c/R-I.L%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bpre%2BPt100%2Ba%2Bodporov%25C3%25BD%2Bvysiela%25C4%258D%2Bna%2Bli%25C5%25A1tu.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-8834829179705081129</guid><pubDate>Thu, 08 Sep 2016 09:07:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-09-08T02:07:36.463-07:00</atom:updated><title>R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/629-r-i-h3-prevodnik-pre-snimace-pt100-do-hlavice.html&quot;&gt;R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;Vstupný signál: Pt100 trojvodič&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA&lt;br /&gt; Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov, min. rozpätia 50°C&lt;br /&gt; Presnosť: 0,1%&lt;br /&gt; Napájanie: 10 až 36 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie: do hlavice teplomera&lt;br /&gt; Pracovná teplota: -30 až 80°C&lt;br /&gt; Prevodník R / IH pre odporový snímač teploty Pt100 slúži na  prevedenie meranej veličiny (tj.odporu) na výstupný proudový signál 4 ~  20mA. Prerušenie alebo skrat snímača je indikovaný zvýšením alebo  znížením výstupného prúdu mimo rozsah.Prevodník pracuje ako pasívny  vysielač v prúdovej smyčke.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho  napájení.Kompenzace odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým  pripojením.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/629-r-i-h3-prevodnik-pre-snimace-pt100-do-hlavice.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-eV6wqgxYoaY/V9EqDfjAYjI/AAAAAAAAB44/GhA605btU4wMKxssmyW8sEChs1eGzZkAgCLcB/s1600/R-I.H3%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bpre%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2BPt100%2Bdo%2Bhlavice.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/629-r-i-h3-prevodnik-pre-snimace-pt100-do-hlavice.html&quot;&gt;R-I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 146. http://marweb.sk/
 147.  
 148. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 149. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 150.  
 151. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 152. mobil : +421 908 170 313
 153. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/09/rih3-prevodnik-pre-snimace-pt100-do.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-eV6wqgxYoaY/V9EqDfjAYjI/AAAAAAAAB44/GhA605btU4wMKxssmyW8sEChs1eGzZkAgCLcB/s72-c/R-I.H3%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bpre%2Bsn%25C3%25ADma%25C4%258De%2BPt100%2Bdo%2Bhlavice.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-823164664793307754</guid><pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:29:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-09-06T01:29:47.296-07:00</atom:updated><title>APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/667-apaq-lc-prevodnik-analogovy-pre-termoclanky-na-din-listu.html&quot;&gt;APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;Prevodník APAQ-LC&lt;/strong&gt; je analógový nastaviteľný  2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre 5 rôznych typov  termočlánkov. Univerzálne a jednoduché nastavenie vstupu je hlavnou  výhodou tychto prevodníkov.&lt;br /&gt; Vstupný signál:&amp;nbsp;&amp;nbsp; termočlánok J, K, L, T&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou&lt;br /&gt; Rozsah merania:&amp;nbsp; nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok&lt;br /&gt; Presnosť:&amp;nbsp; ± 0,15%&lt;br /&gt; Napájanie:&amp;nbsp; 6,5 až 32 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie:&amp;nbsp; na lištu DIN, krytie IP 20&lt;br /&gt; Pracovná teplota:&amp;nbsp; -40 až 85 ° C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/667-apaq-lc-prevodnik-analogovy-pre-termoclanky-na-din-listu.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; height=&quot;320&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-PRtuflzFYUk/V859pmZeUxI/AAAAAAAAB4c/eCq_35nCSXcXVShigZTBT_savYiC6npTgCLcB/s320/APAQ%2B-%2BLC%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Banal%25C3%25B3gov%25C3%25BD%2Bpre%2Btermo%25C4%258Dl%25C3%25A1nky%2Bna%2BDIN%2Bli%25C5%25A1tu.jpg&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/667-apaq-lc-prevodnik-analogovy-pre-termoclanky-na-din-listu.html&quot;&gt;APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 154. http://marweb.sk/
 155.  
 156. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 157. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 158.  
 159. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 160. mobil : +421 908 170 313
 161. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/09/apaq-lc-prevodnik-analogovy-pre.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-PRtuflzFYUk/V859pmZeUxI/AAAAAAAAB4c/eCq_35nCSXcXVShigZTBT_savYiC6npTgCLcB/s72-c/APAQ%2B-%2BLC%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Banal%25C3%25B3gov%25C3%25BD%2Bpre%2Btermo%25C4%258Dl%25C3%25A1nky%2Bna%2BDIN%2Bli%25C5%25A1tu.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-267565515903756560</guid><pubDate>Fri, 29 Jul 2016 09:38:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-07-29T02:38:07.027-07:00</atom:updated><title>APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/668-apaq-lr-prevodnik-analogovy-pre-pt100-na-din-listu.html&quot;&gt;APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Prevodník APAQ-LR&lt;/strong&gt; je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vstupný signál: &amp;nbsp;Pt100 ,odporové snímače teploty&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA lineárné s teplotou&lt;br /&gt; Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok&lt;br /&gt; Presnosť: &amp;nbsp;± 0,15%&lt;br /&gt; Napájanie: &amp;nbsp;6,5 až 32 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie: &amp;nbsp;na lištu DIN, krytie IP 20&lt;br /&gt; Pracovná teplota: &amp;nbsp;-40 až 85°C&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/668-apaq-lr-prevodnik-analogovy-pre-pt100-na-din-listu.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-7__y1BFR0aA/V5sjzBXwQ2I/AAAAAAAAB34/j64hXcOI3LElVWBX-3bGSk8Pho5ogidHwCLcB/s1600/APAQ-LR%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Banal%25C3%25B3gov%25C3%25BD%2Bpre%2BPt100%2Bna%2BDIN%2Bli%25C5%25A1tu.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/668-apaq-lr-prevodnik-analogovy-pre-pt100-na-din-listu.html&quot;&gt;APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 162. http://marweb.sk/
 163.  
 164. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 165. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 166.  
 167. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 168. mobil : +421 908 170 313
 169. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/07/apaq-lr-prevodnik-analogovy-pre-pt100.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-7__y1BFR0aA/V5sjzBXwQ2I/AAAAAAAAB34/j64hXcOI3LElVWBX-3bGSk8Pho5ogidHwCLcB/s72-c/APAQ-LR%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Banal%25C3%25B3gov%25C3%25BD%2Bpre%2BPt100%2Bna%2BDIN%2Bli%25C5%25A1tu.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-869923075193673265</guid><pubDate>Thu, 19 May 2016 09:18:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-05-19T02:18:16.632-07:00</atom:updated><title>IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/666-ipaq-l-prevodnik-univerzalny-digitalny-pre-pt100-a-termoclanky.html&quot;&gt;IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Prevodník IPAQ- L a&amp;nbsp;Prevodník IPAQ LX&lt;/strong&gt; je univerzálny  programovateľný 2-vodičový izolovaný prevodník pre odporové a  termoelektrické snímače.Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou SW IPRO,  znižuje náklady na skladové zásoby (jeden univerzálny prevodník pre  všetko).&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vstupný signál: Pt100, Pt1000 , termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U&lt;br /&gt; Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou&lt;br /&gt; Rozsah merania: programovateľný pomocou SW IPRO&lt;br /&gt; Presnosť: &amp;nbsp;± 0,2%&lt;br /&gt; Napájanie: &amp;nbsp;7,5 až 36 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie: &amp;nbsp;na lištu DIN&lt;br /&gt; Pracovná teplota: &amp;nbsp;-20 až 70°C&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-zXxc6e3N3k8/Vz2EcafeyJI/AAAAAAAAB3Y/sNygP42QBTwn5iWv9mNX2Q5vocyrGyTFQCLcB/s1600/IPAQ-L%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Buniverz%25C3%25A1lny%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bpre%2BPt100%2Ba%2Btermo%25C4%258Dl%25C3%25A1nky.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-zXxc6e3N3k8/Vz2EcafeyJI/AAAAAAAAB3Y/sNygP42QBTwn5iWv9mNX2Q5vocyrGyTFQCLcB/s1600/IPAQ-L%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Buniverz%25C3%25A1lny%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bpre%2BPt100%2Ba%2Btermo%25C4%258Dl%25C3%25A1nky.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/666-ipaq-l-prevodnik-univerzalny-digitalny-pre-pt100-a-termoclanky.html&quot;&gt;IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 170. http://marweb.sk/
 171.  
 172. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 173. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 174.  
 175. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 176. mobil : +421 908 170 313
 177. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/05/ipaq-l-prevodnik-univerzalny-digitalny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-zXxc6e3N3k8/Vz2EcafeyJI/AAAAAAAAB3Y/sNygP42QBTwn5iWv9mNX2Q5vocyrGyTFQCLcB/s72-c/IPAQ-L%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Buniverz%25C3%25A1lny%2Bdigit%25C3%25A1lny%2Bpre%2BPt100%2Ba%2Btermo%25C4%258Dl%25C3%25A1nky.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-7984366480741869138</guid><pubDate>Thu, 05 May 2016 09:12:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-05-05T02:12:39.230-07:00</atom:updated><title>IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice</title><description>&lt;h1&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/670-ipaq-h-prevodnik-digitalny-univerzalny-izolovany-do-hlavice.html&quot;&gt;IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;IPAQ-H prevodník digitálný programovateľný izolovaný pre Pt100 odporové a termoelektrické snímače teploty do hlavice.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Vstupný signál : Pt100, Pt1000, termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U&lt;br /&gt; Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou&lt;br /&gt; Rozsah merania : programovateľný pomocou SW IPRO&lt;br /&gt; Presnosť : ± 0,2%&lt;br /&gt; Napájanie : 6,5 až 36 VDC&lt;br /&gt; Prevedenie : do hlavice teplomera&lt;br /&gt; Pracovná teplota : -40 až 85°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/670-ipaq-h-prevodnik-digitalny-univerzalny-izolovany-do-hlavice.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://2.bp.blogspot.com/-RTJVEHMd0oM/VysOJaXSEvI/AAAAAAAAB24/7UEwOdjwKfAEU8Gh9egIydXXabBkYiuiQCLcB/s1600/IPAQ-H%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bdigit%25C3%25A1ln%25C3%25BD%2Buniverz%25C3%25A1ln%25C3%25BD%2Bizolovan%25C3%25BD%2Bdo%2Bhlavice.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/prevodniky-rtd-tc/670-ipaq-h-prevodnik-digitalny-univerzalny-izolovany-do-hlavice.html&quot;&gt;IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14.85px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 178. http://marweb.sk/
 179.  
 180. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 181. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 182.  
 183. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 184. mobil : +421 908 170 313
 185. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/05/ipaq-h-prevodnik-digitalny-univerzalny.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://2.bp.blogspot.com/-RTJVEHMd0oM/VysOJaXSEvI/AAAAAAAAB24/7UEwOdjwKfAEU8Gh9egIydXXabBkYiuiQCLcB/s72-c/IPAQ-H%2BPrevodn%25C3%25ADk%2Bdigit%25C3%25A1ln%25C3%25BD%2Buniverz%25C3%25A1ln%25C3%25BD%2Bizolovan%25C3%25BD%2Bdo%2Bhlavice.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-2124752051986595879</guid><pubDate>Wed, 27 Apr 2016 11:19:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-04-27T04:19:09.739-07:00</atom:updated><title>ND20 3-fázový analyzátor siete</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/analyzatory-siete/1040-nd20-3-fazovy-analyzator-siete.html&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;ND20 3-fázový analyzátor siete&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt;&lt;strong&gt;ND20 3-fázový analyzátor siete&lt;/strong&gt; určený pre meranie  parametrov v 3-fázových 4-vodičových napájacích sieťach v symetrických a  nesymetrických systémoch. Prístroj zaisťuje meranie skutočnej  efektívnej hodnoty napätia a prúdu, činného, jalového a zdanlivého  výkonu, činnej a jalovej energie, účinníka, frekvencie, 15-, 30- a  60-minútového stredného činného výkonu a harmonického skreslenia (THD).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Technické parametre:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; - Meranie sieťových parametrov v 2,3 alebo 4 vodičovej vyváženej aj nevyváženej sieti&lt;br /&gt; - Zobrazované hodnoty zohľadňujú nastavenej prevodové pomery traf&lt;br /&gt; - Harmonická napätie a prúdy (selektívne)&lt;br /&gt; - THD faktor pre prúdy a napätia&lt;br /&gt; - Profil pre 15, 30, 60-minútový výkon (9000 meraní)&lt;br /&gt; - Elektromer pre vybranú harmonickú&lt;br /&gt; - Podsvietený LCD 3.5 &quot;displej&lt;br /&gt; - Stupeň krytia z čelnej strany prístroja: IP65&lt;br /&gt; - Digitálny prenos do nadradeného systému cez rozhranie RS-485 s protokolom MODBUS&lt;br /&gt; - Nastaviteľný analógový, reléový alebo pulzný výstup (práce)&lt;br /&gt; - Konfigurácia zobrazovaných stránok displeja&lt;br /&gt; Typ: ND20-220100E1, x/5A, 3x230/400V&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/analyzatory-siete/1040-nd20-3-fazovy-analyzator-siete.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-8CgUtWa4r_I/VyCf_eyxwlI/AAAAAAAAB2Y/N-IHG84sSasDufrEmmlgUOtBVgGbKRQdgCLcB/s1600/ND20%2B3-f%25C3%25A1zov%25C3%25BD%2Banalyz%25C3%25A1tor%2Bsiete.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/analyzatory-siete/1040-nd20-3-fazovy-analyzator-siete.html&quot;&gt;ND20 3-fázový analyzátor siete&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14.85px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 186. http://marweb.sk/
 187.  
 188. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 189. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 190.  
 191. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 192. mobil : +421 908 170 313
 193. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/04/nd20-3-fazovy-analyzator-siete.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://1.bp.blogspot.com/-8CgUtWa4r_I/VyCf_eyxwlI/AAAAAAAAB2Y/N-IHG84sSasDufrEmmlgUOtBVgGbKRQdgCLcB/s72-c/ND20%2B3-f%25C3%25A1zov%25C3%25BD%2Banalyz%25C3%25A1tor%2Bsiete.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7324759566036518996.post-9042628815024807421</guid><pubDate>Mon, 18 Apr 2016 08:02:00 +0000</pubDate><atom:updated>2016-04-18T01:02:20.270-07:00</atom:updated><title>N27P 1-fázový analyzátor siete s OLED displejom</title><description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/analyzatory-siete/1037-n27p-1-fazovy-analyzator-siete-s-oled-displejom.html&quot;&gt;N27P 1-fázový analyzátor siete s OLED displejom&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/13-teplota&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie teploty&quot;&gt;TEPLOTA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky a zdroje&quot;&gt;PREVODNÍKY A ZDROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a class=&quot;selected&quot; href=&quot;http://marweb.sk/10-prevodniky&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prevodníky DC, AC&quot;&gt;Prevodníky DC, AC&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/24-tlak&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Prístroje pre meranie tlaku&quot;&gt;TLAK&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/26-armatury&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;ARMATÚRY&quot;&gt;ARMATÚRY&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/25-pristroje&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;Zobrazovacie a zapisovacie prístroje&quot;&gt;PRÍSTROJE&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&quot;&gt;MERANIE TEPLA A PRIETOKU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/28-hladina&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;HLADINA&quot;&gt;HLADINA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/7-datalogery&quot; style=&quot;color: #32aaff; text-decoration: none;&quot; title=&quot;DATALOGERY&quot;&gt;DATALOGERY&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;N27P 1-fázový analyzátor s&amp;nbsp;OLED &lt;/strong&gt;je určený pre priame  alebo nepriame meranie parametrov 1-fázové siete: U, I, f, P, Q, S, PF,  tg fi, fi, Ep, Eq. Vďaka modernému dizajnu, N27P spĺňa požiadavky pre  zariadenie namontované v štandardných modulárnych rozvádzačov.&lt;br /&gt; Vstup: &amp;nbsp;&amp;nbsp;priame meranie 0..63A&lt;br /&gt; Univerzálny merací vstup: 1/5 A 100/400 V&amp;nbsp;AC&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 32/63 A 100/400 V AC&lt;br /&gt; Výstup: RS485 s protokolom Modbus&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1x relé + 1x analógový alebo 2x relé&lt;br /&gt; Napájanie: 85..253V AC/DC&lt;br /&gt; Displej: OLED žltý&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/analyzatory-siete/1037-n27p-1-fazovy-analyzator-siete-s-oled-displejom.html&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-4SIiL2IW084/VxSTCOajfEI/AAAAAAAAB14/s7xcWrZ3T4ITa3TzFZvUx5arJQPlJeLZQCLcB/s1600/N27P%2B1-f%25C3%25A1zov%25C3%25BD%2Banalyz%25C3%25A1tor%2Bsiete%2Bs%2BOLED%2Bdisplejom.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/analyzatory-siete/1037-n27p-1-fazovy-analyzator-siete-s-oled-displejom.html&quot;&gt;N27P 1-fázový analyzátor siete s OLED displejom&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;h4 style=&quot;background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14.85px; line-height: 20.79px; margin: 0px; position: relative;&quot;&gt;&lt;b&gt;Navštívte nás tu&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://marweb.sk/&quot; style=&quot;color: #6699cc; text-decoration: none;&quot; title=&quot;www.marweb.sk&quot;&gt;www.marweb.sk&lt;/a&gt;&amp;nbsp; pre viac informácii.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;MaRweb.sk&amp;nbsp;– Meranie a Regulácia&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;MaRweb.sk - MaR Technika  
 194. http://marweb.sk/
 195.  
 196. Sídlo firmy:Halalovka 2329/24, 911 01 Trenčín
 197. Prevádzka firmy: Ľ.Podjavorinskej 535/11, 916 01 Stará Turá
 198.  
 199. Tel/fax: +421 32/776 03 62 / 032/776 21 56
 200. mobil : +421 908 170 313
 201. e-mail :  [email protected]   http: www.marweb.sk&lt;/div&gt;</description><link>http://priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/2016/04/n27p-1-fazovy-analyzator-siete-s-oled.html</link><author>[email protected] (Marweb.sk)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://3.bp.blogspot.com/-4SIiL2IW084/VxSTCOajfEI/AAAAAAAAB14/s7xcWrZ3T4ITa3TzFZvUx5arJQPlJeLZQCLcB/s72-c/N27P%2B1-f%25C3%25A1zov%25C3%25BD%2Banalyz%25C3%25A1tor%2Bsiete%2Bs%2BOLED%2Bdisplejom.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></item></channel></rss>

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//priemyselneeshopmahrlo.blogspot.com/rss.xml

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda