Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://meraciaaregulacna.wordpress.com/feed/

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 9. >
 10.  
 11. <channel>
 12. <title>M A H R L O      www.MaRweb.sk</title>
 13. <atom:link href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
 14. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com</link>
 15. <description>Priemyselná meracia a regulačná technika</description>
 16. <lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 08:21:14 +0000</lastBuildDate>
 17. <language>sk-SK</language>
 18. <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
 19. <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
 20. <generator>http://wordpress.com/</generator>
 21. <cloud domain='meraciaaregulacna.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
 22. <image>
 23. <url>https://secure.gravatar.com/blavatar/509f2ef8726697a90df6013661af3799?s=96&#038;d=https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
 24. <title>M A H R L O      www.MaRweb.sk</title>
 25. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com</link>
 26. </image>
 27. <atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/osd.xml" title="M A H R L O      www.MaRweb.sk" />
 28. <atom:link rel='hub' href='https://meraciaaregulacna.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
 29. <item>
 30. <title>ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer</title>
 31. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/06/29/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovy-prietokomer/</link>
 32. <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 08:20:49 +0000</pubDate>
 33. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 34. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 35.  
 36. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1891</guid>
 37. <description><![CDATA[ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY ULTRAFLOW65 S/R/T ultrazvukový prietokomer je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda v spojení s vyhodnocovacou jednotkou Multical 601 je schválený &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/06/29/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovy-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 38. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/529-ultraflow-ultrazvukovy-prietokomer.html">ULTRAFLOW 65 S/R/T ultrazvukový prietokomer</a></h1>
 39. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Ultrazvukové prietokomery" href="https://marweb.sk/43-ultrazvukove-prietokomery">Ultrazvukové prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 40. <p><strong>ULTRAFLOW65 S/R/T ultrazvukový prietokomer</strong> je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda v spojení s vyhodnocovacou jednotkou <strong>Multical 601</strong> je schválený ako meradlo pretečeného množstva TÚV v rozsahu Qn=0,6 až 1000m3/h v dimenziách DN15 až DN250. Prietok sa meria metódou časového rozdielu medzi dvomi signálmi. Dva ultrazvukové vysielače/prijímače vysielajú súčasne zvukový signál proti a v smere prúdenia kvapaliny. Ultrazvukový signál vyslaný v smere prúdenia kvapaliny dorazí do opačného prijímača skôr. Čas medzi dvoma signálmi sa prepočítava na rýchlosť toku a objem.</p>
 41. <p><strong>Ultraflow65 S/R/T</strong><br />
 42. <strong>S</strong> – štandardné prevedenie prietokomera s 2,5m pripojovacím káblom<br />
 43. <strong>R</strong> – prevedenie prietokomera s 5m alebo 10m pripojovacím káblom<br />
 44. <strong>T</strong> – prietokomer na meranie chladu</p>
 45. <ul>
 46. <li>Statický merač bez pohyblivých častí</li>
 47. <li>Jeden typový rad od 0,6 do 1000 m3/h</li>
 48. <li>Kompaktná konštrukcia</li>
 49. <li>Široký dynamický rozsah</li>
 50. <li>Žiadne opotrebenie</li>
 51. <li>Mimoriadna presnosť.</li>
 52. </ul>
 53. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1892" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/529-ultraflow-ultrazvukovy-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1892" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/06/29/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovy-prietokomer/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovy-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ULTRAFLOW 65 S-R-T ultrazvukový prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;ULTRAFLOW 65 S-R-T ultrazvukový prietokomer&lt;/p&gt;
 54. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1892" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640" alt="ULTRAFLOW 65 S-R-T ultrazvukový prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/529-ultraflow-ultrazvukovy-prietokomer.html">ULTRAFLOW 65 S-R-T ultrazvukový prietokomer</a></p></div>
 55. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 56. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 57. ]]></content:encoded>
 58. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 59. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 60. </media:content>
 61.  
 62. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-65-s-r-t-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg" medium="image">
 63. <media:title type="html">ULTRAFLOW 65 S-R-T ultrazvukový prietokomer</media:title>
 64. </media:content>
 65. </item>
 66. <item>
 67. <title>Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer</title>
 68. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/06/27/ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer/</link>
 69. <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 09:42:11 +0000</pubDate>
 70. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 71. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 72.  
 73. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1888</guid>
 74. <description><![CDATA[Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY ULTRAFLOW 54 je statický ultrazvukový prietokomer pre teplonosné médium voda. Používa sa ako prietokomerná časť meračov energie ako je MULTICAL. Ultraflow 54 &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/06/27/ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 75. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/1065-ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer.html">Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer</a></h1>
 76. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Ultrazvukové prietokomery" href="https://marweb.sk/43-ultrazvukove-prietokomery">Ultrazvukové prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 77. <p><strong>ULTRAFLOW 54 je statický ultrazvukový prietokomer</strong> pre teplonosné médium voda. Používa sa ako prietokomerná časť meračov energie ako je MULTICAL.</p>
 78. <p><strong>Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer:</strong><br />
 79. Rozsah 0,6 až 40m3/h, DN15 až DN80<br />
 80. Rozsah 60 až 100m3/h, DN100<br />
 81. Rozsah 150 až 400 (1000)m3/h, DN150 až DN250</p>
 82. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1889" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/1065-ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1889" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/06/27/ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer/ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer&lt;/p&gt;
 83. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1889" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640" alt="Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/1065-ultraflow-54-ultrazvukovy-prietokomer.html">Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer</a></p></div>
 84. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 85. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 86. ]]></content:encoded>
 87. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 88. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 89. </media:content>
 90.  
 91. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/06/ultraflow-54-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg" medium="image">
 92. <media:title type="html">Ultraflow 54 ultrazvukový prietokomer</media:title>
 93. </media:content>
 94. </item>
 95. <item>
 96. <title>UFM3030 ultrazvukový prietokomer</title>
 97. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/29/ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer/</link>
 98. <pubDate>Tue, 29 May 2018 08:58:19 +0000</pubDate>
 99. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 100. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 101.  
 102. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1885</guid>
 103. <description><![CDATA[UFM3030 ultrazvukový prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY UFM 3030 3-kanálový ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny meria nezávisle na vodivosti, viskozite, teplote, hustote a tlaku meraného média. &#8211; Trojkanálové prevedenie, kompaktné K &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/29/ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 104. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/1034-ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer.html">UFM3030 ultrazvukový prietokomer</a></h1>
 105. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Ultrazvukové prietokomery" href="https://marweb.sk/43-ultrazvukove-prietokomery">Ultrazvukové prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 106. <p><strong>UFM 3030 3-kanálový ultrazvukový prietokomer</strong> pre kvapaliny meria nezávisle na vodivosti, viskozite, teplote, hustote a tlaku meraného média.</p>
 107. <p>&#8211; Trojkanálové prevedenie, kompaktné <strong>K</strong> alebo oddelené <strong>F</strong><br />
 108. &#8211; Meranie objemového prietoku a celkového prietoku kvapalín<br />
 109. &#8211; Meranie ropy, ropných produktov, tukov, olejov, atď.<br />
 110. &#8211; Výstup prúdový, pulzný<br />
 111. &#8211; Presnosť\x9d: 0,5 %<br />
 112. &#8211; Rozsah merania: 0,5-20 m/s<br />
 113. &#8211; Teplota: -25 &#8230; +220°C<br />
 114. &#8211; Tlak: max. 4 MPa<br />
 115. &#8211; Svetlos\x9d: DN25 &#8211; DN3000<br />
 116. &#8211; EEx prevedenie</p>
 117. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1886" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/1034-ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1886" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/29/ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer/ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="UFM3030 ultrazvukový prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;UFM3030 ultrazvukový prietokomer&lt;/p&gt;
 118. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1886" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=640" alt="UFM3030 ultrazvukový prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/1034-ufm3030-ultrazvukovy-prietokomer.html">UFM3030 ultrazvukový prietokomer</a></p></div>
 119. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 120. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 121. ]]></content:encoded>
 122. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 123. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 124. </media:content>
 125.  
 126. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/ufm3030-ultrazvukovc3bd-prietokomer.jpg" medium="image">
 127. <media:title type="html">UFM3030 ultrazvukový prietokomer</media:title>
 128. </media:content>
 129. </item>
 130. <item>
 131. <title>TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný</title>
 132. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/23/time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny-2/</link>
 133. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/23/time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny-2/#respond</comments>
 134. <pubDate>Wed, 23 May 2018 08:33:24 +0000</pubDate>
 135. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 136. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 137.  
 138. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1882</guid>
 139. <description><![CDATA[TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY TIME DELTA – C  stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný na potrubie. Time-Delta C ultrazvukový stacionárny prietokomer prevedenie prietokomera sa skladá z &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/23/time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny-2/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 140. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/815-time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny.html">TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný</a></h1>
 141. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Ultrazvukové prietokomery" href="https://marweb.sk/43-ultrazvukove-prietokomery">Ultrazvukové prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 142. <p><strong>TIME DELTA – C  stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný na potrubie.<br />
 143. Time-Delta C </strong>ultrazvukový stacionárny prietokomer prevedenie prietokomera sa skladá z dvoch senzorov upnutých na potrubie (DN 13 až 6000 mm v závislosti na snímači) a z číslicového prevodníka TIME-DELTA.To môže merať obojsmerný tok rýchlosti -32 až 32 m / s.Displej a integrovaná klávesnica umožňujú užívateľovi konfigurovať a kontrolovať všetky nastavenia. Okrem výstupom 4-20 mA, sú tieto prietokomery vybavené výpočtovými funkciami , automatické zmeny rozsahu, 2 alarmy, 2 konfigurovateľné kontaktné výstupy a reléovým výstupom. Prevodník a senzory majú krytie IP66 ochranu.<strong>TIME DELTA – C</strong>  je prietokomer pre kvapaliny , pracujúci na princípe merania doby prieniku ultrazvukového signálu pre tlakové potrubia svetlostí od DN 13 do DN 6000. Merané médium môžem mat teplotu v rozsahu -40°C až +200°C. Prietokomer  pracuje na princípe porovnanie doby prechodu akustického signálu (Δt) v smere po a proti prúd. Ultrazvukové vlny ŠÚ vysielané a prijímané diagonálne naprieč prúdeniu. V porovnaní s Dopplerovského metódou je táto meracie metóda spoľahlivejšia a presnejším.</p>
 144. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1883" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/815-time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny.html"><img data-attachment-id="1883" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/23/time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny-2/time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny-2/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný" data-image-description="&lt;p&gt;TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný&lt;/p&gt;
 145. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1883" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg?w=640" alt="TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/815-time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny.html">TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný</a></p></div>
 146. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 147. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 148. ]]></content:encoded>
 149. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/23/time-delta-c-stacionarny-ultrazvukovy-prietokomer-prilozny-2/feed/</wfw:commentRss>
 150. <slash:comments>0</slash:comments>
 151. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 152. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 153. </media:content>
 154.  
 155. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/time-deltae28093c-stacionc3a1rny-ultrazvukovc3bd-prietokomer-prc3adloc5benc3bd.jpg" medium="image">
 156. <media:title type="html">TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný</media:title>
 157. </media:content>
 158. </item>
 159. <item>
 160. <title>PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie</title>
 161. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/22/portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie/</link>
 162. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/22/portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie/#respond</comments>
 163. <pubDate>Tue, 22 May 2018 08:09:09 +0000</pubDate>
 164. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 165. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 166.  
 167. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1879</guid>
 168. <description><![CDATA[PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Ultrazvukové prietokomery HLADINA DATALOGERY PortaFlow-C  prenosný ultrazvukový prietokomer sa skladá z dvoch senzorov upínajú na potrubie (DN 13 &#8211; 6000 mm, podľa senzorov) a &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/22/portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 169. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/503-portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie.html">PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie</a></h1>
 170. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Ultrazvukové prietokomery" href="https://marweb.sk/43-ultrazvukove-prietokomery">Ultrazvukové prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 171. <p><strong>PortaFlow-C</strong>  prenosný ultrazvukový prietokomer sa skladá z dvoch senzorov upínajú na potrubie (DN 13 &#8211; 6000 mm, podľa senzorov) a digitálny prevodník pracujúci na vnútornú batériu, alebo na elektrickom vedení. Grafické tlačiarne pre tlačené obrazovke je k dispozícii vo variante. Štandardné meniče majú ochrany IP64.<br />
 172. Podľa použitého snímača je možné merať prietok v kovovej alebo plastovej rúrky s priemerom 13 &#8211; 6000 mm.Je možné merať bi-riadiaci rýchlosti prúdenia -32 &#8211; +32 m / s. Presnosť merania je ± 1% plného rozsahu prietoku a doba odozvy je do 1 sekundy.<br />
 173. Prispôsobiť sa každej typy meraní prietoku kvapaliny, je PORTAFLOW-C vybavený algoritmus kompenzácia teploty a tlaku na meranie rýchlosti zvuku. Anti-bublina algoritmus (ABM) umožňuje zachovať meranie napriek rozrušený prostredia (bubliny alebo častíc v suspenzii v kvapaline).</p>
 174. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1880" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/503-portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie.html"><img data-attachment-id="1880" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/22/portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie/portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie" data-image-description="&lt;p&gt;PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie&lt;/p&gt;
 175. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1880" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg?w=640" alt="PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/ultrazvukove-prietokomery/503-portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie.html">PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie</a></p></div>
 176. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 177. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 178. ]]></content:encoded>
 179. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/22/portaflow-c-prenosny-ultrazvukovy-prietokomer-na-potrubie/feed/</wfw:commentRss>
 180. <slash:comments>0</slash:comments>
 181. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 182. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 183. </media:content>
 184.  
 185. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/portaflow-c-prenosnc3bd-ultrazvukovc3bd-prietokomer-na-potrubie.jpg" medium="image">
 186. <media:title type="html">PortaFlow-C prenosný ultrazvukový prietokomer na potrubie</media:title>
 187. </media:content>
 188. </item>
 189. <item>
 190. <title>Flonet FN20XX Indukční prietokomer</title>
 191. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/18/flonet-fn20xx-indukcni-prietokomer/</link>
 192. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/18/flonet-fn20xx-indukcni-prietokomer/#respond</comments>
 193. <pubDate>Fri, 18 May 2018 08:28:00 +0000</pubDate>
 194. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 195. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 196.  
 197. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1876</guid>
 198. <description><![CDATA[Flonet FN20XX Indukční prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY Flonet FN20XX Indukční prietokomer Meranie prietoku širokého spektra elektricky vodivých kvapalín s vodivosťou 5 µS/cm * Možnosť meranie v oboch &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/18/flonet-fn20xx-indukcni-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 199. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/428-flonet-fn-20-indukcni-prietokomer.html">Flonet FN20XX Indukční prietokomer</a></h1>
 200. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Magneticko induktívne prietokomery" href="http://marweb.sk/42-magneticko-induktivne-prietokomery">Magneticko induktívne prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 201. <p><strong>Flonet FN20XX Indukční prietokomer</strong><br />
 202. Meranie prietoku širokého spektra elektricky vodivých kvapalín s vodivosťou 5 µS/cm<br />
 203. * Možnosť meranie v oboch smeroch prúdenia média<br />
 204. * Presnosť &lt;0,2%<br />
 205. * Svetlosť DN6 až DN1200<br />
 206. * Tlak PN10, PN16, PN40<br />
 207. * Materiál výstelky mäkka alebo tvrdá guma, PTFE<br />
 208. * Výstup prúdový, frekvenčný, impulzný, USB, RS485<br />
 209. * Teplota meraného média až +150°C<br />
 210. * Kompaktné alebo oddelené prevedenie vyhodnocovacej jednotky<br />
 211. * Stupeň krytia IP 67 (IP 68)</p>
 212. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1877" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/428-flonet-fn-20-indukcni-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1877" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/18/flonet-fn20xx-indukcni-prietokomer/flonet-fn20xx-indukcni-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Flonet FN20XX Indukční prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;Flonet FN20XX Indukční prietokomer&lt;/p&gt;
 213. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1877" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg?w=640" alt="Flonet FN20XX Indukční prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/428-flonet-fn-20-indukcni-prietokomer.html">Flonet FN20XX Indukční prietokomer</a></p></div>
 214. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 215. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 216. ]]></content:encoded>
 217. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/18/flonet-fn20xx-indukcni-prietokomer/feed/</wfw:commentRss>
 218. <slash:comments>0</slash:comments>
 219. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 220. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 221. </media:content>
 222.  
 223. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/flonet-fn20xx-indukc48dnc3ad-prietokomer.jpg" medium="image">
 224. <media:title type="html">Flonet FN20XX Indukční prietokomer</media:title>
 225. </media:content>
 226. </item>
 227. <item>
 228. <title>AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer</title>
 229. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/15/acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer/</link>
 230. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/15/acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer/#respond</comments>
 231. <pubDate>Tue, 15 May 2018 08:01:37 +0000</pubDate>
 232. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 233. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 234.  
 235. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1873</guid>
 236. <description><![CDATA[AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer svetlostí DN15 -DN1000 je určený pre použitie v technológiách vodného hospodárstva pre meranie pitnej aj odpadovej &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/15/acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 237. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/954-acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer.html">AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer</a></h1>
 238. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Magneticko induktívne prietokomery" href="http://marweb.sk/42-magneticko-induktivne-prietokomery">Magneticko induktívne prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 239. <p><strong>AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer</strong> svetlostí DN15 -DN1000 je určený pre použitie v technológiách vodného hospodárstva pre meranie pitnej aj odpadovej vody. Prístroj sa vyznačuje vysokou presnosťou a stabilitou obojsmerného meranie prietoku v rozsahu definovanom podľa normy OIML R49 &#8211; 1 (R250). Namerané hodnoty sa zobrazujú na veľkom grafickom displeji , ktorý je už v štandardnej výbave, rovnako tak ako klávesnica alebo tri galvanicky oddelené programovateľné výstupy pre diaľkový prenos nameraných veličín, z ktorých dva môžu slúžiť ako impulzný alebo stavové a tretí ako aktívny prúdový výstup. Súčasťou štandardnej výbavy je aj dátový výstup RS232.Voliteľne je možné prístroj doplniť interným Datalogerom s GSM modulom pre diaľkový odpočet pomocou textových SMS správ. Komunikácia s prietokomerom pri nastavovaní parametrov sa vykonáva pomocou klávesnice a intuitívneho menu , zobrazovaného na displeji alebo cez dátové rozhranie RS232, pomocou servisného software. Je dodávaný v kompaktnom alebo oddelenom prevedení. Certifikáty MID &#8211; určené meradlo, platnosť pre krajiny EÚ, pitná voda.</p>
 240. <p><strong>Technické údaje :<br />
 241. </strong>Menovitý priemer:         DN 15 až DN 1000<br />
 242. Menovitý tlak:               PN 10 až PN 16<br />
 243. Pripojenie na potrubie:  príruby EN , DIN , ANSI<br />
 244. Výstelka:                     guma , PTFE<br />
 245. Snímacie elektródy:      nerezová oceľ AISI 316L ( 2x meracia / 1x zemniaca )<br />
 246. Rozsah prietoku:          Q3/Q1 = 250/160/100<br />
 247. Chyba merania:           OIML R 49 &#8211; 1 trieda 2<br />
 248. Okolitá teplota:             0 až 50°C<br />
 249. Napájanie:                   100 &#8211; 240 V AC (voliteľne 24V AC/12V DC)<br />
 250. Príkon:                        10 VA max<br />
 251. Výstupy:                      2x programovateľný (impulzy,stav) galvanicky oddelený<br />
 252. (tranzistor NPN, zaťaženie 30 V/50mA max)<br />
 253. 1x programovateľný prúdový (4-20mA do záťaže max 500 Ohm)<br />
 254. 1x RS232<br />
 255. Komunikácia:              RS232, klávesnica, grafický podsvietený displej, textové a dátové                                    SMS cez interný GSM modem<br />
 256. Krytie:                        IP67</p>
 257. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1874" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/954-acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1874" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/15/acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer/acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="600,600" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer&lt;/p&gt;
 258. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640?w=600" class="size-full wp-image-1874" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640" alt="AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg 600w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=150 150w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/954-acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer.html">AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer</a></p></div>
 259. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 260. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 261. ]]></content:encoded>
 262. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/15/acquamag-magneticko-induktivny-prietokomer/feed/</wfw:commentRss>
 263. <slash:comments>0</slash:comments>
 264. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 265. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 266. </media:content>
 267.  
 268. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/acquamag-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg" medium="image">
 269. <media:title type="html">AcquaMAG Magneticko induktívny prietokomer</media:title>
 270. </media:content>
 271. </item>
 272. <item>
 273. <title>ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer</title>
 274. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer/</link>
 275. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer/#respond</comments>
 276. <pubDate>Mon, 14 May 2018 08:36:24 +0000</pubDate>
 277. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 278. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 279.  
 280. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1870</guid>
 281. <description><![CDATA[ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer pre fakturačné meranie prietokov v plne naplnených potrubiach DN 6 až DN 1400 vo &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 282. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/789-modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer.html">ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer</a></h1>
 283. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Magneticko induktívne prietokomery" href="http://marweb.sk/42-magneticko-induktivne-prietokomery">Magneticko induktívne prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 284. <p><strong>ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer</strong> pre fakturačné meranie prietokov v plne naplnených potrubiach DN 6 až DN 1400 vo vodárenstve a priemysle. Je ideálny pre meranie kvapalín, kalov a viskóznych zmesí už s minimálnou elektrickou vodivosťou. Pretože do potrubia nevyčnievajú žiadne časti merača, môže ním merané médium prúdiť bez akejkoľvek dodatkovej tlakovej straty. Meranie prietoku je nezávislé na hustote, teplote a tlaku meraného média. Presnosť merania je 0,25% z meranej hodnoty, nezávisle na výskyte pevných čiastočiek v roztoku, výskyt ktorých meranie neovplyvňuje.</p>
 285. <p><strong>Technické údaje:</strong><br />
 286. <strong>Napájacie napätie:</strong> 85 &#8211; 265 V∼ 50/60 Hz, alebo 24 VDC, alebo 9-32 VDC<br />
 287. <strong>Príkon:</strong> 10 VA<br />
 288. <strong>Smer prúdenia:</strong> Obojsmerné, 2 samostatné súčtové počítadlá<br />
 289. <strong>Rýchlosť prúdenia:</strong> 0,03 až 12 m/s<br />
 290. <strong>Presnosť:</strong> ± 0,25 % z aktuálneho prietoku &gt; 0,5 m/s +/-2,5 mm/s z aktuálneho prietoku &lt; 0,5 m/s<br />
 291. <strong>Analógový výstup:</strong> 0/4 &#8211; 20 mA , &lt;800 Ohm, smer prúdenia cez samostatný výstup<br />
 292. <strong>Impulzný výstup:</strong> Nastaviteľný, pasívny 24 VDC, 20 mA, alebo aktívny 30 VDC, 100 mA, max. 10 kHz<br />
 293. <strong>Displej:</strong> LCD-Displej, 4 riadky /20 znakov, podsvietený, prietok,2 3 počítadlá, výstup<br />
 294. <strong>Skrinka:</strong> Hliníkový odliatok, náter prášková farba<br />
 295. <strong>Montáž:</strong> Na snímač, alebo delená montáž<br />
 296. <strong>Prípustná teplota okolia:</strong> -20 až 60 °C</p>
 297. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1871" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/789-modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1871" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer/modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="300,300" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer&lt;/p&gt;
 298. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640?w=300" class="size-full wp-image-1871" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640" alt="ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg 300w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/789-modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer.html">ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer</a></p></div>
 299. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 300. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 301. ]]></content:encoded>
 302. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m2000-magneticko-induktivny-prietokomer/feed/</wfw:commentRss>
 303. <slash:comments>0</slash:comments>
 304. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 305. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 306. </media:content>
 307.  
 308. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m2000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg" medium="image">
 309. <media:title type="html">ModMag M2000 magneticko induktívny prietokomer</media:title>
 310. </media:content>
 311. </item>
 312. <item>
 313. <title>ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer</title>
 314. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer/</link>
 315. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer/#respond</comments>
 316. <pubDate>Mon, 14 May 2018 08:32:20 +0000</pubDate>
 317. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 318. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 319.  
 320. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1867</guid>
 321. <description><![CDATA[ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer.Nízko nákladové presné meradlo prietoku kvapalín na princípe magnetickej indukcie s displejom, analógovým, impulzným, frekvenčným &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 322. <content:encoded><![CDATA[<h1><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/429-modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer.html">ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer</a></h1>
 323. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Magneticko induktívne prietokomery" href="http://marweb.sk/42-magneticko-induktivne-prietokomery">Magneticko induktívne prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 324. <p><strong>ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer.</strong>Nízko nákladové presné meradlo prietoku kvapalín na princípe magnetickej indukcie s displejom, analógovým, impulzným, frekvenčným a stavovým výstupom. Je programovateľný pomocou tlačidiel. Štandartne je dodávaný pre napájanie 24 VDC a s pasívnymi výstupmi, voliteľne s napájaním 115/ 230 V~ 50/60 Hz a s aktívnymi výstupmi.Pre svetlosti DN 25 až 200.</p>
 325. <div data-shortcode="caption" id="attachment_1868" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/429-modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer.html"><img data-attachment-id="1868" data-permalink="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer/modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer/" data-orig-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640" data-orig-size="600,600" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer" data-image-description="&lt;p&gt;ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer&lt;/p&gt;
 326. " data-medium-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640?w=300" data-large-file="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640?w=600" class="size-full wp-image-1868" src="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=640" alt="ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer" srcset="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg 600w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=150 150w, https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"   /></a><p class="wp-caption-text"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/429-modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer.html">ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer</a></p></div>
 327. <p><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 328. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 329. ]]></content:encoded>
 330. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/05/14/modmag-m1500-magneticko-induktivny-prietokomer/feed/</wfw:commentRss>
 331. <slash:comments>0</slash:comments>
 332. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 333. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 334. </media:content>
 335.  
 336. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/05/modmag-m1500-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg" medium="image">
 337. <media:title type="html">ModMAG M1500 magneticko induktívny prietokomer</media:title>
 338. </media:content>
 339. </item>
 340. <item>
 341. <title>ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer</title>
 342. <link>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/03/16/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer/</link>
 343. <comments>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/03/16/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer/#respond</comments>
 344. <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 07:13:11 +0000</pubDate>
 345. <dc:creator><![CDATA[mahrlo]]></dc:creator>
 346. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 347.  
 348. <guid isPermaLink="false">http://meraciaaregulacna.wordpress.com/?p=1864</guid>
 349. <description><![CDATA[ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Magneticko induktívne prietokomery HLADINA DATALOGERY ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer Nízko nákladové presné meradlo prietoku kvapalín na princípe magnetickej indukcie. Prietokomer nemá displej, iba &#8230; <a href="https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/03/16/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer/">Čítať ďalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
 350. <content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/430-modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer.html">ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer</a></h2>
 351. <h3><a title="Prístroje pre meranie teploty" href="http://marweb.sk/13-teplota">TEPLOTA</a> <a title="Prevodníky a zdroje" href="http://marweb.sk/23-prevodniky-zdroje">PREVODNÍKY A ZDROJE</a> <a title="Prístroje pre meranie tlaku" href="http://marweb.sk/24-tlak">TLAK</a> <a title="ARMATÚRY" href="http://marweb.sk/26-armatury">ARMATÚRY</a> <a title="Zobrazovacie a zapisovacie prístroje" href="http://marweb.sk/25-pristroje">PRÍSTROJE  </a><a title="MERANIE TEPLA A PRIETOKU" href="http://marweb.sk/27-meranie-tepla-a-prietoku">MERANIE TEPLA A PRIETOKU</a><a class="selected" title="Servopohony" href="http://marweb.sk/12-servopohony">  </a><a class="selected" title="Magneticko induktívne prietokomery" href="http://marweb.sk/42-magneticko-induktivne-prietokomery">Magneticko induktívne prietokomery</a> <a title="HLADINA" href="http://marweb.sk/28-hladina">HLADINA</a> <a title="DATALOGERY" href="http://marweb.sk/7-datalogery">DATALOGERY</a></h3>
 352. <p><strong>ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer</strong><br />
 353. Nízko nákladové presné meradlo prietoku kvapalín na princípe magnetickej indukcie. Prietokomer nemá displej, iba analógové, impulzné, frekvenčné a stavové výstupy. Je programovateľný počítačom pomocou sériového rozhrania RS 232. Štandartne je dodávaný pre napájanie 24 VDC a s pasívnymi výstupmi, voliteľne s napájaním 115/ 230 V~ 50/60 Hz a s aktívnymi výstupmi. Pre svetlosti DN 25 až 200.</p>
 354. <p style="text-align:center;"><img src="https://marweb.sk/430-476-large/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer.jpg" alt="https://marweb.sk/430-476-large/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer.jpg" /></p>
 355. <p style="text-align:center;"><a href="https://marweb.sk/magneticko-induktivne-prietokomery/430-modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer.html">ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer</a></p>
 356. <p style="text-align:left;"><b>Navštívte nás tu</b> <a title="www.marweb.sk" href="http://marweb.sk/"><b>www.marweb.sk</b></a><b>  pre viac informácii.<br />
 357. <span class="skimlinks-unlinked">MaRweb.sk</span> – Meranie a Regulácia</b></p>
 358. ]]></content:encoded>
 359. <wfw:commentRss>https://meraciaaregulacna.wordpress.com/2018/03/16/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer/feed/</wfw:commentRss>
 360. <slash:comments>0</slash:comments>
 361. <media:thumbnail url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/03/modmag-m1000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg" />
 362. <media:content url="https://meraciaaregulacna.files.wordpress.com/2018/03/modmag-m1000-magneticko-induktc3advny-prietokomer.jpg" medium="image">
 363. <media:title type="html">ModMAG M1000 magneticko induktívny prietokomer</media:title>
 364. </media:content>
 365.  
 366. <media:content url="https://0.gravatar.com/avatar/c558b3903dc80ff9184c7f355ed27ff1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
 367. <media:title type="html">mahrlo</media:title>
 368. </media:content>
 369.  
 370. <media:content url="https://marweb.sk/430-476-large/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer.jpg" medium="image">
 371. <media:title type="html">https://marweb.sk/430-476-large/modmag-m1000-magneticko-induktivny-prietokomer.jpg</media:title>
 372. </media:content>
 373. </item>
 374. </channel>
 375. </rss>
 376.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//meraciaaregulacna.wordpress.com/feed/

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda