Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://blog.milantulenko.eu/feed

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
 2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
 8. >
 9.  
 10. <channel>
 11. <title>Recenzie a návody.</title>
 12. <atom:link href="http://www.milantulenko.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
 13. <link>https://www.milantulenko.eu</link>
 14. <description>Všetko čo vás zaujíma...</description>
 15. <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2018 16:35:32 +0000</lastBuildDate>
 16. <language>sk-SK</language>
 17. <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
 18. <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
 19. <generator>https://wordpress.org/?v=4.9.2</generator>
 20.  
 21. <image>
 22. <url>https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/07/Milan-1-150x150.jpg</url>
 23. <title>Recenzie a návody.</title>
 24. <link>https://www.milantulenko.eu</link>
 25. <width>32</width>
 26. <height>32</height>
 27. </image>
 28. <item>
 29. <title>Aký tlakomer na krvný tlak &#8211; HYPERTENZIA.</title>
 30. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html</link>
 31. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html#respond</comments>
 32. <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 18:55:02 +0000</pubDate>
 33. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 34. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 35. <category><![CDATA[zdravotnícke prístroje]]></category>
 36.  
 37. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=5150</guid>
 38. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Hypertenzia = Tichý zabijak! V článku sa dočítate o tom čo je hypertenzia a prečo sa jej hovorí tichý zabijak. V&#160;ďalšej časti článku sa dočítate aký tlakomer na krvný tlak je najpresnejší a predstavím vám [&#8230;]</p>
 39. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html">Aký tlakomer na krvný tlak &#8211; HYPERTENZIA.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 40. ]]></description>
 41. <content:encoded><![CDATA[
 42. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Hypertenzia_Tichy_zabijak">Hypertenzia = Tichý zabijak!</span></h2>
 43. <p style="text-align: center;"><strong>V článku sa dočítate o tom čo je hypertenzia a prečo sa jej hovorí tichý zabijak. V&nbsp;ďalšej časti článku sa dočítate aký tlakomer na krvný tlak je najpresnejší a predstavím vám japonskú značku OMRON,ktorá predáva najviac vysokokvalitných certifikovaných tlakomerov nielen na Slovensku, ale aj v&nbsp;celom svete. </strong></p>
 44. <p>&nbsp;</p>
 45. <p>Čo je to hypertenzia? O hypertenzii hovorime vtedy, ak je tlak krvi väčší ako 140/90 mm Hg. Hypertenzia patrí medzi najčastejšie ochorenia srdca a krvného obehu a postihuje viac ako 25% dospelej populácie na celom svete.</p>
 46. <p>Najrizikovejšou skupinou sú obézní ľudia,ľudia ktorí majú málo pohybu,fajčiari a alkoholici. Ďalej na vysoký krvný tlak má vplyv nevyvážená strava. Jedná sa predovšetkým o nadmernú konzumáciu tukov a mastných jedál,vysoký príjem kuchynskej soli,kofeínu, ale aj stres a nedostatok pohybu.</p>
 47. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><b>Hypertenzia je zákerná hlavne v&nbsp;tom,že  nemá žiadne charakteristické príznaky a väčšinou človek ani nevie, že má zvýšený krvný tlak. </b></span></p>
 48. <blockquote>
 49. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>Povedal vam váš lekár že trpíte hypertenziou ???</strong></span></p>
 50. <p>&nbsp;</p></blockquote>
 51. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5176" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/Lekarka.jpg" alt="hypertenzia " width="509" height="340" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/Lekarka.jpg 509w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/Lekarka-300x200.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/Lekarka-240x160.jpg 240w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></p>
 52. <p>Na to, že človek ma vysoký krvný tlak a stáva sa pacientom väčšinou príde lekár náhodne pri prehliadke, alebo  vtedy,keď ho upozorní pacient na iné zdravotné problémy. Väčšinou sa jedná o ťažké dýchanie, bolesti na hrudníku,bolesti hlavy,poruchy zraku,únava a poruchy spánku.</p>
 53. <p>Ak sa objavia tieto ťažkosti,väčšinou už je neskoro,pretože dlhodobým (niekedy až niekoľkoročným) pôsobením vysokého tlaku sa poškodili iné organy do takého štádia,že len veľmi ťažko sa znova zregenerujú.</p>
 54. <p>Dlhodobým zvýšeným tlakom krvi trpia hlavne obličky a hypertenzia môže poškodiť aj váš zrak.</p>
 55. <p>Okrem hypertenzie sa pridružujú aj ďalšie ochorenia srdca a obehového systému ako napríklad bolesti na hrudníku pri väčšej námahe,takzvaná angina pectoris.</p>
 56. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://cdn.pixabay.com/photo/2013/06/05/14/15/body-116585__340.jpg" alt="infarkt" width="264" height="340" /></p>
 57. <p>Potom nás môže potrápiť vysoký alebo nepravidelný tep (arytmia) a niekedy môže dôjsť až k  fibrilácii srdcových komôr a pre záchranu života je potrebný elektricky výboj z&nbsp;defibrilátora.</p>
 58. <p>Ďalšou závažnou diagnózou,ktorou trpím aj ja je upchatie ciev (trombóza) a iné kardiovaskulárne  nemoci.</p>
 59. <p>U trombózy vzniká upchatie ciev väčšinou na nohách. Nebezpečná je v&nbsp;tom, že zrazenina (tromb) za určitých okolnosti sa môže uvoľniť a krvným riečišťom sa dostane do pľúc. Vtedy hovorime o pľúcnej embólii.</p>
 60. <p>Ešte nebezpečnejšia je situácia, keď sa krvná zrazenina dostane do mozgu,hovorime o mozgovej príhode.</p>
 61. <p>Najnebezpečnejšie je upchatie jednej z&nbsp;ciev, ktoré vyživujú srdce a následkom toho odumiera časť srdcového tkaniva. Vtedy hovorime o infarkte srdca  (infarkt myokardu) a následky sú fatálne,väčšinou smrteľné.</p>
 62. <p>&nbsp;</p>
 63. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5171" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/infarkt.png" alt="infarkt" width="200" height="340" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/infarkt.png 200w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/infarkt-176x300.png 176w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/infarkt-94x160.png 94w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></p>
 64. <p>&nbsp;</p>
 65. <p>V niektorých prípadoch blížiaci sa infarkt nijako nesignalizuje,človek sa cíti úplne zdravý,nič ho nebolí, a preto sa infarkt a vysoký krvný tlak označuje aj ako tichý zabijak.</p>
 66. <p>Niekedy človek prežije ľahší infarkt a ani o tom nevie,až pri náhodnom vyšetrení ho o tom informuje lekár,preto že aj ľahký infarkt zanechá na srdci určité stopy.</p>
 67. <p>Zarážajúce je, že infarktom srdca trpia v&nbsp;poslednom obdoby aj mladí ľudia a neraz aj športovci.</p>
 68. <p>Infarkt srdca môže postihnúť hocikoho a v&nbsp;každom veku. Preto najlepšou prevenciou je primeraná fyzická aktivita,zdržať sa konzumu nevhodných potravín,fajčenia a alkoholu.</p>
 69. <p>Okrem toho je veľmi dôležité pravidelné meranie krvného tlaku, a ak na túto úlohu použijete špeciálny tlakomer,podľa histórie nameraných hodnôt vyhodnotí, či je u vás zvýšené riziko možného výskytu kardiovaskulárnych ochorení a takto vás dopredu varuje pred infarktom alebo mozgovou príhodou.</p>
 70. <p>&nbsp;</p>
 71. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Aky_tlakomer_na_krvny_tlak">Aký tlakomer na krvný tlak.</span></h2>
 72. <p>Nielen na internete, ale aj v&nbsp;kamenných predajniach nájdete spustu rôznych tlakomerov na krvný tlak,ktoré sa navzájom líšia nielen vyhotovením, ale aj cenou a kvalitou.</p>
 73. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"><input type='hidden' id='ars_page_id' value='5150' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html' data-text='Aký tlakomer na krvný tlak &#8211; HYPERTENZIA. https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'></span></p>
 74. <p>Podľa vyhotovenia existujú <strong>tlakomery s manžetou na rameno (pažové) </strong>a <strong>tlakomery s manžetou na zápästie (zápästné).</strong></p>
 75. <p>Obidve vyhotovenia tlakomerov sú buď celkom automatické alebo u niektorých lacných prístrojov je potrebné natlačiť vzduch do manžety ručne,čo vyžaduje už asistenciu a pomoc inej osoby.</p>
 76. <p>U automatických tlakomerov stačí si nasadiť manžetu a stlačiť jedno tlačidlo. Zabudovaný kompresor automaticky natlačí vzduch do manžety a začína meranie. Za vratký čas,väčšinou do jednej minúty sa manžeta automaticky spusti a výsledky merania sú zobrazené na displeji. Okrem krvného tlaku je na displeji zobrazený aj srdcový tep. Namerané hodnoty sa automaticky uložia do pamäti prístroja a tlakomer sa automaticky po krátkom čase vypne.</p>
 77. <p>Takto pracuje väčšina digitálnych tlakomerov,ale niektoré drahšie sledujú aj činnosť srdca a upozornia vás aj na nepravidelný tep. Takzvaná arytmia srdca signalizuje, že z&nbsp;vaším srdcom nie je všetko v&nbsp;poriadku a je potrebné odborné vyšetrenie u kardiológa.</p>
 78. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Tlakomer na krvný tlak je lekársky prístroj,ktorý monitoruje váš zdravotný stav a preto pri kupovaní by ste mali byť zvlášť opatrný.</strong></span></p>
 79. <p>Je potrebné, aby ste si vybrali taký tlakomer na krvný tlak, ktorý vám najviac vyhovuje, ale zároveň tlakomer musí byť takej kvality,aby ste sa mohli na namerané hodnoty vždy spoľahnúť.</p>
 80. <p>Zároveň je potrebné, aby meranie tlaku bolo ľahké a veľmi jednoduché, aby ste si mohli zmerať krvný tlak sami bez asistencie inej osoby.</p>
 81. <p>Väčšina dnešných digitálnych tlakomerov na krvný tlak horeuvedeným požiadavkám vyhovujú až na presnosť a výsledky nameraných hodnôt.</p>
 82. <p>Kvalitné tlakomery na krvný tlak majú iba minimálnu odchýlku od skutočnosti a ich tolerancia je do maximálne +/- 5 mmHg. Naproti tomu  nekvalitné tlakomery ďaleko prekračujú tuto maximálnu hodnotu a takto skreslené výsledky merania sú nepoužiteľné.</p>
 83. <p>Preto neoplatí sa kupovať lacný pristroj od neznámeho výrobcu, ale treba sa skôr zamerať na kvalitné a certifikované prístroje,ktoré garantujú maximálnu tolerovanú odchýlku po celú dobu životnosti prístroja.</p>
 84. <p>Keďže trh z&nbsp;týmto segmentom je veľmi zaplnený a chcem vám trošičku pomôcť,vybral som niekoľko kvalitných prístrojov, ktoré majú certifikáciu a garantujú presnosť meraní počas celej doby životnosti prístroja.</p>
 85. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"></div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/11\/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`--></span></p>
 86. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Digitalne_tlakomery_OMRON">Digitálne tlakomery OMRON.</span></h2>
 87. <p>Možno ste už niekde počuli o tlakomery na krvný tlak OMRON. Niekomu možno ani japonskú značku OMRON  netreba zvlášť predstavovať,lebo je dlhodobo najpredávanejšou značkou tlakomerov nielen na Slovensku, ale aj na svetovom trhu.</p>
 88. <p>Japonsky výrobca tlakomerov OMRON ponúka vysokú kvalitu a overenú presnosť certifikovaných výrobkov.</p>
 89. <p>Tlakomery na krvný tlak OMRON majú presnosť overenú v&nbsp;klinickej praxi. Jedná sa o tlakomery najvyššej kvality, a preto ich maximálna tolerovaná odchýlka je iba +/- 3 mmHg.</p>
 90. <h3><span class="ez-toc-section" id="TechnologiaIntellisense">Technológia <strong>Intellisense.</strong></span></h3>
 91. <p>Technológia Intellisense od spoločnosti OMRON  Vám zabezpečí vždy veľmi presné a spoľahlivé merania po celú dobu životnosti tlakomeru.</p>
 92. <p><strong>Intellisense </strong>je inteligentné nafukovanie manžety v&nbsp;závislosti na aktuálnej výške systolického krvného tlaku. Takéto inteligentné tlakomery automaticky nafúknu manžetu individuálne na taký tlak, aký je potrebný na presné zmeranie krvného tlaku.</p>
 93. <p>Menej kvalitné a staršie tlakomery na krvný tlak, ktoré nemajú integrovanú technológiu Intellisense nafúknu manžetu vždy na rovnaký nastavený tlak napr. 170 mmHg. Potom ak je to potrebné, manžetu ešte dodatočne dofúknu, a tým pádom vzniká dosť podstatná nepresnosť merania a výsledky sú nepoužiteľné.</p>
 94. <p>Okrem toho skreslenie výsledkov merania môže spôsobiť nesprávne, alebo zle nasadená manžeta.</p>
 95. <p>Aj na takúto možnosť pamätá technológia Intellisense od firmy OMRON a vždy vás dopredu upozorní kontrolka LED na zle nasadenú manžetu.</p>
 96. <p>Nová Intelli manžeta s&nbsp;jednoduchším nasadzovaním eliminuje menšie nepresnosti spôsobené nesprávnym umiestnením manžety.</p>
 97. <p>Skresliť výsledky merania krvného tlaku môže aj menší pohyb. A práve preto sú tlakomery OMRON s&nbsp;technológiou Intellisense vybavené aj detektorom pohybu tela počas merania krvného tlaku.</p>
 98. <p>Intellisense na veľmi presné meranie vykonáva dve merania tlaku krvi počas jedného meracieho cyklu.</p>
 99. <p>Tlakomer OMRON s&nbsp;technológiou Intellisense meria kontinuálne tlak krvi pri nafukovaní a vyfukovaní manžety a na základe porovnania týchto dvoch hodnôt určí najpresnejší údaj krvného tlaku,ktorý zobrazí na displeji.</p>
 100. <p>Veľmi rýchle meranie pretože meranie prebieha už pri samotnom nafukovaní a vyfukovaní manžety,takto sa podstatne skráti čas merania s&nbsp;technológiou Intellisense.</p>
 101. <p>Príjemné meranie prístrojom OMRON,pretože manžeta sa nafúkne iba na požadovaný tlak,ktorý je potrebný na presné zmeranie krvného tlaku, a preto zbytočne neprefukuje a netlačí testovanú osobu na zápästí či ramene.</p>
 102. <p>Okrem toho nie je veľmi namáhaná manžeta a preto výdrži oveľa dlhšie a v&nbsp;neposlednom rade sa šetri aj batéria.</p>
 103. <p>Staršie digitálne tlakomery na krvný tlak mali veľký problém pri meraní u pacientov s&nbsp;nepravidelným tepom,výsledky meraní boli veľmi skreslené a bolo to spôsobené hlavne veľkou dĺžkou jedného meracieho cyklu.</p>
 104. <p>U tlakomerov OMRON z&nbsp;technológiou Intellisense je dĺžka jedného meracieho cyklu veľmi krátka a za túto dobu sa tlak zmeria až dva krát,preto sú výsledky meraní veľmi presné aj pri meraní tlaku u pacienta s&nbsp;nepravidelným tepom (arytmia).  Samozrejme na to, že máte arytmiu vás tlakomer upozorní.</p>
 105. <p>Tlakomer vás upozorni aj vtedy,keď nameraný tlak krvi je väčší ako normálna hladina.</p>
 106. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">Pre pacientov trpiacich arytmiou sú najvhodnejšie tlakomery <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/zb0c0328752bd3b3bfacdbd63c6e4d899-omron-m6-comfort-digitalny-tlakomer-automaticky-na-rameno-1-ks-sietovy-adapter-zadarmo-1-ks-1x1-set?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3"><strong>OMRON M6</strong> <strong>Comfort</strong></a>,<strong>OMRON M10-IT</strong> a <strong>OMRON i-C10</strong>,ktoré majú najväčšiu odolnosť proti nepravidelnému srdcovému rytmu.</span></p>
 107. <figure id="attachment_5173" style="max-width: 400px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5173 size-full" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/OMRON-M6-COMFORT.jpg" alt="tlakomer na krvný tlak" width="400" height="364" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/OMRON-M6-COMFORT.jpg 400w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/OMRON-M6-COMFORT-300x273.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/OMRON-M6-COMFORT-176x160.jpg 176w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption class="wp-caption-text">OMRON M6 COMFORT</figcaption></figure>
 108. <p>&nbsp;</p>
 109. <h3><span class="ez-toc-section" id="Tlakomer_OMRON_odhali_zvysene_kardiovaskularneriziko">Tlakomer OMRON odhalí zvýšené kardiovaskulárne riziko.</span></h3>
 110. <p>Je všeobecné známe, že zvýšený krvný tlak hlavne v&nbsp;ranných hodinách ma na svedomí najviac infarktov a mozgových príhôd. Tomuto stavu hovoríme ranná hypertenzia,ktorá je veľmi nebezpečná.</p>
 111. <p>Určite aj vy ste počuli správu, že celkom zdravý človek išiel večer spať a ráno sa už neprebudil.</p>
 112. <p>Práve z&nbsp;tohto dôvodu je najdôležitejšie meranie krvného tlaku ráno hneď po prebudení. Ostatné merania cez deň  sú trochu menej dôležité. Najčastejšie sa meria krvný tlak dva krát denne,ráno a večer.</p>
 113. <p>Tlakomery <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/r1001/zdravotnicke-pomocky/tlakomery?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3"> OMRON M6 AC</a>,  <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/zb0c0328752bd3b3bfacdbd63c6e4d899-omron-m6-comfort-digitalny-tlakomer-automaticky-na-rameno-1-ks-sietovy-adapter-zadarmo-1-ks-1x1-set?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3">OMRON M6 Comfort</a>,   OMRON M7 Intelli IT, OMRON M10 IT,</strong> <strong>OMRON i-C10, OMRON i-Q132 a OMRON i-Q142 </strong>dokážu z&nbsp;dlhodobých výsledkov meraní za pomoci špeciálneho algoritmu odhaliť takzvanú rannú hypertenziu a odhadnúť zvýšené kardiovaskulárne riziko, o ktorom pacienta dopredu informujú a tak ho varujú pred blížiacim kolapsom.</p>
 114. <h3><span class="ez-toc-section" id="Sledujte_namerane_hodnoty_krvneho_tlaku_aj_vnbspmobile_alebo_na_pocitaci">Sledujte namerané hodnoty krvného tlaku aj v&nbsp;mobile alebo na počítači.</span></h3>
 115. <p>Pre moderné tlakomery na krvný tlak firmy OMRON nie je žiadny problém namerané hodnoty krvného tlaku preniesť do počítača alebo smartphonu a všetke dôležité údaje o vašom zdravotnom stave mať pekne pod kontrolou.</p>
 116. <p>Ak chcete k&nbsp;stolnému počítaču alebo notebooku pripojiť tlakomer USB káblom,použije tlakomery z&nbsp;USB portom OMRON MIT Elite Plus,OMRON M10-IT alebo OMRON i-Q142</p>
 117. <p>Nainštalujte si do svojho mobilu (Apple alebo Android) aplikáciu <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.omronconnect.com/emea/en_gb">OMRON connect</a> a pripojte sa bezdrôtovo pomocou technológie<strong> Bluetooth </strong>k najnovšiemu tlakomeru <strong>OMRON M7 Intelli IT </strong>a  zobrazte namerané výsledky, grafy histórie, priemery na displeji telefónu, alebo ich ďalej zdieľajte z&nbsp;inými aplikáciami.</p>
 118. <p>Prepojte bezdrôtovo pomocou technológie NFC zápästný tlakomer OMRON RS8 s&nbsp;mobilom alebo počítačom a pomocou  online služby OMRON Bi-LINK budete mať prístup k&nbsp;nameraným hodnotám odkiaľkoľvek.</p>
 119. <h4><span class="ez-toc-section" id="Dodatocne_informacie_o_tlakomeroch_OMRON">Dodatočné informácie o tlakomeroch OMRON.</span></h4>
 120. <p>Všetke tlakomery značky OMRON sú vybavené batériami, a preto sú hneď pripravené k&nbsp;používaniu.</p>
 121. <p>Pretože tlakomery na krvný tlak OMRON nie sú energeticky náročné, ale sú veľmi úsporné,batéria v&nbsp;prístroji vydrží až dva roky pri meraní tlaku dva krát denne.</p>
 122. <p>Tlakomer OMRON je veľmi spoľahlivý a preto nikdy nenameria zlé výsledky,ani vtedy, keď je batéria úplne vybitá. V&nbsp;takomto prípade o vybitej batérii informuje obsluhu a nezaháji meranie.</p>
 123. <p>K niektorým tlakomerom OMRON je možné dokúpiť sieťový adaptér.Je to výhodné, ak tlakomer používate výhradne doma.</p>
 124. <p>Nový tlakomer <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/r1001/zdravotnicke-pomocky/tlakomery?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3"><strong>OMRON M6 AC</strong></a> už má pribalený aj sieťový adaptér AC 230V.</p>
 125. <p>Pribalený sieťový adaptér ma aj <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/zb0c0328752bd3b3bfacdbd63c6e4d899-omron-m6-comfort-digitalny-tlakomer-automaticky-na-rameno-1-ks-sietovy-adapter-zadarmo-1-ks-1x1-set?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3">OMRON M6 Comfort,</a></strong> ktorý je odolný voči nepravidelnému tepu a <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/z2ab2ce508dc019fbd1a8e7ecfff629e9-omron-m3-digitalny-tlakomer-automaticky-na-rameno-s-predlzenou-manzetou-1-ks-sietovy-adapter-1-ks-1x1-set"><strong>OMRON M3</strong></a>,digitálny tlakomer automatický na rameno s&nbsp;predĺženou manžetou a je vhodný na meranie krvného tlaku pre celú rodinu, alebo do ambulancie všeobecného lekára.</p>
 126. <p>Ak z&nbsp;tlakomerom cestujete, alebo ho nosíte do práce asi treba vám pouvažovať nad <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.lekarentriveze.sk/z8d597ffde23ef4f007adf57455261c2f-omron-rs3-digitalny-tlakomer-automaticky-na-zapastie-1x1-ks?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3">zápästným tlakomerom</a>.</p>
 127. <p>Na všetke tlakomery značky OMRON je poskytovaná až 3 ročná záruka.</p>
 128. <p>A čo tak tlakomerom OMRON potešiť niekoho pod vianočný stromčekom,veď napokon ho môže používať celá rodina.</p>
 129. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><b>Nielen vysokokvalitné tlakomery ale aj iný </b><b>zdravotnícky </b><b>materiál a </b><b>voľno-predajne</b><b> lieky či </b><b>vitamíny</b><b> </b><b>kúpite aj v&nbsp;týchto internetových obchodoch.</b></span></p>
 130. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Nemusíte sa obávať že kúpite falošne lieky alebo podradný tovar (FEJK),lebo všetke tu uvedené internetové lekárne sú certifikované štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.</strong></span></p>
 131. <div class="su-button-center"><a href=" https://www.lekarentriveze.sk/?utm_source=aff&amp;utm_medium=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=003cfcd3" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/Lekáreň-tri-veže.png" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Lekáreň Tri veže .sk</small></span></a></div>
 132. <div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://lieky24.sk/?utm_source=dognet&amp;utm_medium=odkaz&amp;utm_campaign=dognet-affiliate&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=2571fea1" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/lieky24-sk.png" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Lieky24 .sk</small></span></a></div>
 133. <div class="su-button-center"><a href=" https://www.prezdravie.sk/?d=73126&amp;utm_source=aff&amp;utm_medium=aff&amp;utm_campaign=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=c7d5d84e" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/11/prezdravie-sk.png" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Prezdravie .sk</small></span></a></div>
 134. <p>&nbsp;</p>
 135. <p>&nbsp;</p>
 136. <p>&nbsp;</p>
 137.  
 138. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" id="wp_rp_first"><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="ex-in_28" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/samoliecba-zapalovych-chorob.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/Vnutorneorgany-150x150.jpg" alt="Samoliečba zápalových chorôb." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/samoliecba-zapalovych-chorob.html" class="wp_rp_title">Samoliečba zápalových chorôb.</a></li><li data-position="1" data-poid="ex-in_33" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/%e2%9a%9baniony-vzdusne-vitaminy%e2%9a%9b.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/12/Zdravie-150x150.jpg" alt="&#x269b;Anióny-vzdušne vitamíny&#x269b;" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/%e2%9a%9baniony-vzdusne-vitaminy%e2%9a%9b.html" class="wp_rp_title"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/269b.png" alt="⚛" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Anióny-vzdušne vitamíny<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/269b.png" alt="⚛" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></a></li><li data-position="2" data-poid="ex-in_27" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/andropauza.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/2015-Hot-Selling-No-Logo-Mesh-Briefs-150x150.jpg" alt="Andropauza" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/andropauza.html" class="wp_rp_title">Andropauza</a></li><li data-position="3" data-poid="ex-in_12" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/salmoneloza-ako-predchadzat-infekcii.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/Salmonela-1-150x150.jpg" alt="Salmonelóza-ako predchádzať infekcii" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/salmoneloza-ako-predchadzat-infekcii.html" class="wp_rp_title">Salmonelóza-ako predchádzať infekcii</a></li><li data-position="4" data-poid="ex-in_4043" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/22290956_10209606526072940_413809326_o-jpg5YFth-150x150.jpg" alt="Moderné oblečenie na zimu pre ženy." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html" class="wp_rp_title">Moderné oblečenie na zimu pre ženy.</a></li><li data-position="5" data-poid="ex-in_34" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/darcek-nie-len-na-vianoce.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/12/Darčeky-150x150.jpg" alt="Darček &#8222;nie len na vianoce&#8220;." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/darcek-nie-len-na-vianoce.html" class="wp_rp_title">Darček &#8222;nie len na vianoce&#8220;.</a></li><li data-position="6" data-poid="ex-in_32" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/rekvalifikacia-stan-sa-it-guru.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/PracavIT-150x150.jpg" alt="Rekvalifikácia-Staň sa IT Guru." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/rekvalifikacia-stan-sa-it-guru.html" class="wp_rp_title">Rekvalifikácia-Staň sa IT Guru.</a></li><li data-position="7" data-poid="ex-in_35" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/porovnanie-bank.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/10/house-320838__180-150x150.jpg" alt="Porovnanie bánk" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/porovnanie-bank.html" class="wp_rp_title">Porovnanie bánk</a></li></ul></div></div>
 139. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html">Aký tlakomer na krvný tlak &#8211; HYPERTENZIA.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 140. ]]></content:encoded>
 141. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/11/aky-tlakomer-na-krvny-tlak-kupit.html/feed</wfw:commentRss>
 142. <slash:comments>0</slash:comments>
 143. </item>
 144. <item>
 145. <title>GSM senior medic alarm HG-TC2 &#8211; telefón pre seniorov.</title>
 146. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html</link>
 147. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html#respond</comments>
 148. <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 18:42:43 +0000</pubDate>
 149. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 150. <category><![CDATA[PC-NOTEBOOK-MOBIL]]></category>
 151. <category><![CDATA[GSM]]></category>
 152. <category><![CDATA[Mobil]]></category>
 153.  
 154. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=4348</guid>
 155. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />HG-TC2 &#8211; Nová generácia GSM telefónu pre seniorov. V minulom článku som písal o inteligentných hodinkách,ktoré dozrú na bezpečnosť deti a v&#160;tomto článku píšem o inteligentnom telefóne,ktorý dozrie na bezpečnosť a zdravie osamelo bývajúcich starších [&#8230;]</p>
 156. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html">GSM senior medic alarm HG-TC2 &#8211; telefón pre seniorov.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 157. ]]></description>
 158. <content:encoded><![CDATA[
 159. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HG-TC2_8211_Nova_generacia_GSM_telefonu_pre_seniorov">HG-TC2 &#8211; Nová generácia GSM telefónu pre seniorov.</span></h2>
 160. <p>V minulom článku som písal o <a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/detske-inteligentne-hodinky.html">inteligentných hodinkách</a>,ktoré dozrú na bezpečnosť deti a v&nbsp;tomto článku píšem o inteligentnom telefóne,ktorý dozrie na bezpečnosť a zdravie osamelo bývajúcich starších ľudí,seniorov alebo handicapovaných.</p>
 161. <p>GSM senior medic alarm HG-TC2 nie je iba obyčajný GSM telefón ako sa môže na prvý pohľad zdať.</p>
 162. <p>Telefón je špeciálne navrhnutý a vyrobený tak,aby starším a osamelým ľudom,chorým alebo ináč hendikepovaným pomohol v&nbsp;prípade potreby rýchlo privolať pomoc. Okrem tejto najdôležitejšej SOS funkcie telefón sa postará aj o vitalitu stráženej osoby a pripomenie mu kedy si ma zobrať lieky, ak náhodou na to zabudne.</p>
 163. <p>Telefón sa ľahko obsluhuje aj osobe zo slabším zrakom,pretože má veľké tlačidlá a na každé tlačidlo z&nbsp;rýchlou voľbou je možné nalepiť fotografiu volanej osoby.</p>
 164. <p>Okrem toho GSM senior medic alarm HG-TC2 je vybavený aj inými nemenej dôležitými funkciami.</p>
 165. <p>Všetke funkcie je možné nastaviť priamo z&nbsp;klávesnice telefónu GSM senior medic alarm HG-TC2, alebo diaľkovo zaslaním konfiguračnej SMS správy.</p>
 166. <p>Telefón má veľký dobre čitateľný displej aj pre osoby zo slabším zrakom.</p>
 167. <p>Teflón GSM senior medic alarm nie je viazaný na konkrétneho GSM operátora,je možné použiť akúkoľvek SIM kartu,aj dobíjaciu od ľubovoľného operátora.</p>
 168. <p>&nbsp;</p>
 169. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Zakladne_funkcie_8211_GSM_senior_medic_alarm_HG-TC2">Základne funkcie &#8211; GSM senior medic alarm HG-TC2.</span></h2>
 170. <h3><span class="ez-toc-section" id="1_Tiesnove_volanie">1. Tiesňové volanie</span></h3>
 171. <p>Túto funkciu využije strážená osoba na rýchle privolanie pomoci.</p>
 172. <p>Sú viaceré situácie,keď napríklad príde staršej alebo chorej osobe nevoľno. Ďalej môže chorému stúpnuť krvný tlak na nebezpečnú hodnotu, a vtedy potrebuje rýchly zásah lekára alebo zdravotného personálu.</p>
 173. <p>Okrem toho osamelo žijúca staršia osoba sa môže niekde pošmyknúť a nešťastne spadnúť a bez pomoci nemôže sa znova postaviť na nohy.</p>
 174. <p>V takýchto a podobných situáciach si postihnutý jednoducho privolá potrebnú pomoc.</p>
 175. <p>Stlačením SOS tlačítka na telefóne alebo stlačením prenosného bezdrôtového vodotesného tlačidla aktivuje SOS funkciu. Aktiváciou SOS telefón odošle až na 3 nastavené čísla núdzovú SMS správu a telefón nadviaže hovor až na 5 čísel,ktoré sú v&nbsp;prístroji na tento účel uložené.</p>
 176. <p>K telefónu je možné doplniť ďalšie SOS tlačidlá pre inú osobu alebo je možné dať SOS tlačidlo do každej miestnosti,ak by ho náhodou v&nbsp;prípade potreby postihnutý nemal pri sebe.</p>
 177. <p>Z SOS tlačítkom na krku sa môže senior aj sprchovať alebo kúpať,pretože je úplne vodotesné.</p>
 178. <h3><span class="ez-toc-section" id="2_Tlacitka_rychlej_volby">2. Tlačítka rýchlej voľby.</span></h3>
 179. <p>Telefón GSM senior medic alarm HG-TC2 je vybavený 8 tlačítkami rýchlej voľby z&nbsp;ikonkami. K&nbsp;týmto tlačítkám rýchlej voľby je možné priradiť akékoľvek telefónne čísla. Na plastové tlačítka je možné nalepiť fotografie osôb.  Senior tak ľahko zavolá stlačením jedného tlačítka napríklad deťom,susedom,lekárovi, alebo na asistenčnú službu.</p>
 180. <p>Prichádzajúce hovory z&nbsp;nastavených čísiel sú automaticky prijmuté a zapne sa hlasitý hovor. Takto  strážená osoba odpovedá na hovor bez toho, aby musela vstať z&nbsp;postele.</p>
 181. <h3><span class="ez-toc-section" id="3_Strazenie_pohybu">3. Stráženie pohybu.</span></h3>
 182. <p>K telefónu je možné nainštalovať až 4 bezdrôtové senzory,ktoré umiestníte do jednotlivých miestností bytu.</p>
 183. <p>Tieto čidla sledujú pohyb stráženej osoby. Ak v&nbsp;nastavenom čase senzory nezaznamenajú pohyb stráženej osoby,telefón odošle núdzové SMS správy na nastavené telefónne čísla.</p>
 184. <p>Ak napríklad strážená osoba nepríde cez obed do kuchyne alebo večer do kúpeľne,telefón vás o tom informuje zaslaním SMS správy.</p>
 185. <p>Podobne telefón informuje SMS správou, ak strážená osoba nevstane celý deň z&nbsp;postele.</p>
 186. <h3><span class="ez-toc-section" id="4_Bezpecnostny_poplach">4. Bezpečnostný poplach.</span></h3>
 187. <p>Telefón GSM senior medic alarm sa postará aj o bezpečnosť stráženej osoby. K&nbsp;telefónu je možné pripojiť rôzne bezdrôtové požiarné čidla,detektory zaplavenia alebo pohybové, či magnetické čidla a v&nbsp;prípade aktivácie,telefón odošle varovné SMS správy.</p>
 188. <h3><span class="ez-toc-section" id="5nbspCasovac_podavania_liekov">5.&nbsp;Časovač podávania liekov.</span></h3>
 189. <p>Možnosť nastavenia až 3 časov,kedy telefón akusticky upozorní na čas podávania liekov.</p>
 190. <h3><span class="ez-toc-section" id="6_Detekcia_teploty_vnbspmiestnosti">6. Detekcia teploty v&nbsp;miestnosti.</span></h3>
 191. <p>V telefóne je integrované tepelné čidlo,ktoré stráži teplotu v&nbsp;miestnosti. Ak náhodou teplota v&nbsp;miestnosti klesne, alebo stúpne nad nastavenú úroveň,telefón vás o tom informuje zaslaním SMS správy.</p>
 192. <h3><span class="ez-toc-section" id="7_Monitoring_napajania">7. Monitoring napájania.</span></h3>
 193. <p>Ak náhodou vypadne sieťové napájanie,telefón vás o tom informuje zaslaním SMS správy a prístroj sa prepne na záložný zdroj. Záložný akumulátor vydrží telefón napájať až 12 hodín.</p>
 194. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Zhrnutie_a_zaver">Zhrnutie a záver.</span></h2>
 195. <p>Ak sa bojíte o svojich starých rodičov bývajúcich niekde osamelo na dedine a používanie mobilného telefónu je pre nich nepraktické,kúpte im GSM senior medic alarm.</p>
 196. <p>Blížia sa vianoce a takýmto praktickým darčekom nielenže rodičom urobíte veľkú radosť, ale bude o nich aj patrične postarané a v&nbsp;prípade potreby sa budú s&nbsp;vami môcť ľahko kontaktovať a vy vždy budete vedieť ako sa majú a či nepotrebujú vašu pomoc.</p>
 197. <p>Určite vám za to budú veľmi vďační.</p>
 198. <h3 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Dalsie_informacie_a_cena_produktu_Ostatni_spotrebitelia_nakupili_v_e-shope_Esat"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.esat.sk/gsm-senior-medic-alarm-hg-tc2-sos-tisnove-volani-hlidani-vitality-casovac-podavani-leku" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/esat.jpg" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Esat</small></span></a></div></span></h3>
 199.  
 200. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="in-39" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/MotoG4Plus-1-150x150.jpg" alt="Lenovo Moto G4 Plus" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_title">Lenovo Moto G4 Plus</a></li><li data-position="1" data-poid="in-2127" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-150x150.jpg" alt="Huawei P9 lite recenzia" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html" class="wp_rp_title">Huawei P9 lite recenzia</a></li><li data-position="2" data-poid="in-45" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/apple-iphone-6.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/iPhone6vs6plus-150x150.jpg" alt="Apple iPhone 6" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/apple-iphone-6.html" class="wp_rp_title">Apple iPhone&nbsp;6</a></li><li data-position="3" data-poid="in-552" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/07/Honor-150x150.jpg" alt="Honor 9 &#8211; Bestseller medzi telefónmi." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html" class="wp_rp_title">Honor 9 &#8211; Bestseller medzi telefónmi.</a></li><li data-position="4" data-poid="in-48" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/budte-o-krok-vpred-s-telefonom-samsung-galaxy-s7-edge.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/08/Samsung-Galaxy-S7-Edge-150x150.jpg" alt="Budte o krok vpred s telefónom Samsung Galaxy S7 Edge." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/budte-o-krok-vpred-s-telefonom-samsung-galaxy-s7-edge.html" class="wp_rp_title">Budte o krok vpred s&nbsp;telefónom Samsung Galaxy S7 Edge.</a></li><li data-position="5" data-poid="in-2040" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Samsung-Galaxy-Note-8-zlaty-a-čierny-150x150.jpg" alt="Samsung Galaxy Note 8" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html" class="wp_rp_title">Samsung Galaxy Note 8</a></li><li data-position="6" data-poid="in-47" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/je-rychlost-internetu-dolezita.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/08/Internet-1-150x150.jpg" alt="Je rýchlosť internetu dôležitá?" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/je-rychlost-internetu-dolezita.html" class="wp_rp_title">Je rýchlosť internetu dôležitá?</a></li><li data-position="7" data-poid="in-13" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/skryta-kamera.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/Zlodej-1-150x150.png" alt="Skrytá kamera" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/skryta-kamera.html" class="wp_rp_title">Skrytá kamera</a></li></ul></div></div>
 201. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html">GSM senior medic alarm HG-TC2 &#8211; telefón pre seniorov.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 202. ]]></content:encoded>
 203. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html/feed</wfw:commentRss>
 204. <slash:comments>0</slash:comments>
 205. </item>
 206. <item>
 207. <title>Porovnanie televízorov &#8211; 65 palcové 4K OLED</title>
 208. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html</link>
 209. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html#respond</comments>
 210. <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 18:05:58 +0000</pubDate>
 211. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 212. <category><![CDATA[TV-SAT-IPTV]]></category>
 213. <category><![CDATA[Smart TV]]></category>
 214. <category><![CDATA[TV]]></category>
 215.  
 216. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=2224</guid>
 217. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Porovnanie televízorov. Najlepšie 4K televízory z&#160;veľkou 65 palcovou OLED obrazovkou. Tento článok nadväzuje na článok  &#8222;Porovnanie televízorov – Aký TV kúpiť?&#8220; ktorý mal u čitateľov veľký ohlas, a preto som sa rozhodol, že v&#160;článkoch na [&#8230;]</p>
 218. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html">Porovnanie televízorov &#8211; 65 palcové 4K OLED</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 219. ]]></description>
 220. <content:encoded><![CDATA[
 221. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Porovnanie_televizorov">Porovnanie televízorov.</span></h2>
 222. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Najlepsie_4K_televizory_znbspvelkou_65_palcovou_OLED_obrazovkou">Najlepšie 4K televízory z&nbsp;veľkou 65 palcovou OLED obrazovkou.</span></h2>
 223. <p>Tento článok nadväzuje na článok  &#8222;<a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/porovnanie-televizorov-aky-tv-kupit.html">Porovnanie televízorov – Aký TV kúpiť?</a>&#8220; ktorý mal u čitateľov veľký ohlas, a preto som sa rozhodol, že v&nbsp;článkoch na túto tému budem pokračovať aj naďalej.</p>
 224. <p>Najprv si objasníme niektoré základné parametre týchto HDR televízorov a potom budeme porovnávať televízory 4K z&nbsp;veľkou 65 palcovou obrazovkou.</p>
 225. <h2><span class="ez-toc-section" id="Rozmer_TV_obrazovky"><strong>Rozmer TV obrazovky:</strong></span></h2>
 226. <p>4K 65 palcové televízory majú veľkú obrazovku z&nbsp;uhlopriečkou 165 centimetrov.</p>
 227. <h2><span class="ez-toc-section" id="Rozlisenie_TV_obrazovky"><strong>Rozlíšenie TV obrazovky:</strong></span></h2>
 228. <p>Porovnanie televízorov &#8211; SUHD,UHD alebo 4K? Čo je lepšie?</p>
 229. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"><input type='hidden' id='ars_page_id' value='2224' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html' data-text='Porovnanie televízorov &#8211; 65 palcové 4K OLED https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'></span></p>
 230. <p>SUHD je to iste čo UHD,len písmeno S&nbsp;znamená, že ide o televízor značky Samsung,čiže je to Samsung UHD.</p>
 231. <p>Televízory Ultra HD,UHD, alebo tiež označované ako UHD-1 majú obrazovku z&nbsp;rozlíšením  3&nbsp;840 x 2&nbsp;160 px. Tieto obrazovky sa označujú aj ako 4K Ultra HD alebo 2&nbsp;160p.</p>
 232. <p>Samotné označenie 4K je v&nbsp;tomto prípade nepresné. Označenie 4K používajú obchodníci na svoj marketing  a je prevzaté zo sveta filmu a kín. Rozlíšenie 4K filmu je  4&nbsp;096 x 2&nbsp;160 px. Šírka viac ako 4&nbsp;000 pixelov dala podnet na označenie 4K. Správne je používať označenie 4K Ultra HD, na ktorom sa dohodli členovia CEA v&nbsp;roku 2012.</p>
 233. <p class="entry-title">Z vyššie uvedených detailov vyplýva, že 4K televízor vlastne ani neexistuje,pretože v&nbsp;skutočnosti má televízor rozlíšenie 3&nbsp;840 x 2160 obrazových bodov.</p>
 234. <p>V krátkosti môžeme povedať, že 4K Ultra HD televízor ma 4 krát väčšie rozlíšenie ako klasický televízor HD.</p>
 235. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"></div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/10\/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`--></span></p>
 236. <h2><span class="ez-toc-section" id="Technologia_zobrazovania_HDR">Technológia zobrazovania HDR:</span></h2>
 237. <p>Porovnanie televízorov z&nbsp;technológiou HDR. Čo je to HDR? <strong>HDR</strong> je skratka z&nbsp;anglického názvu <strong>H</strong>igh <strong>D</strong>ynamic <strong>R</strong>ange, a v&nbsp;preklade znamená vysoký dynamický rozsah farieb. Staršie televízory mali iba štandardný dynamický rozsah SDR a nové 4K TV už majú HDR.</p>
 238. <p>HDR rozširuje dva najdôležitejšie faktory pri sledovaní televízie a to rozdiel medzi najtmavším a najsvetlejším bodom na televíznej obrazovke, alebo tiež označovaný ako kontrastný pomer a ostrosť farebného obrazu.</p>
 239. <p>HDR tvorí základ pre podobnosť farieb na televíznej obrazovke zo skutočnosťou pred snímacou kamerou.</p>
 240. <p>HDR je technológia prinášajúca veľmi vysoký kontrast, realistické farby a bezkonkurenčne ostrý obraz.</p>
 241. <h2><span class="ez-toc-section" id="Technologia_displejov_OLED">Technológia displejov OLED:</span></h2>
 242. <p>Displej <strong>OLED</strong> je skratka z&nbsp;anglického slovného spojenia<strong> O</strong>rganic<strong> L</strong>ight <strong>E</strong>mitting <strong>D</strong>iode.  Označenie OLED znamená, že televízna obrazovka alebo displej  je vyrobený z&nbsp;aktívnych organických elektroluminiscenčných diód.</p>
 243. <p>OLED panel na rozdiel od LCD panelov a LED obrazoviek nie je presvetľovaný, ale sám je zdrojom svetla,preto sa niekedy označuje ako aktívný panel.</p>
 244. <p>Technológia OLED eliminuje viacero neduhov LCD a plazmových panelov a preto povyšuje OLED  displeje na celkom inú kvalitatívnú úroveň.</p>
 245. <p>OLED panel ma maximalnú odozvu iba 0,01ms pri maximálnej obnovovacej frekvencii 100 kHz, a preto je OLED zhruba 1&nbsp;000 krát rýchlejšia ako klasicky LCD LED panel.</p>
 246. <p>Aká je klasická LED obrazovka pomalá zistite najmä pri sledovaní rýchlych dejov na obrazovke. Ak ste napríklad športový fanúšik,pri sledovaní športových zápasov určite oceníte rýchly OLED televízor.</p>
 247. <p>OLED panel má oveľa väčšie pozorovacie uhly ako ma LCD či LED televízor alebo plazma. Pre túto vlastnosť divák rovnako kvalitný obraz vidí,či už pozerá na televízor priamo alebo z&nbsp;boku pod uhlom.</p>
 248. <p>OLED panel ma oveľa väčšiu sýtosť farieb a čierna je skutočne čierna.</p>
 249. <p>Televízory OLED majú menšiu spotrebu elektrickej energie ako klasické LCD,LED alebo plazmové televízory.</p>
 250. <p>Najlepšie 4K televízory z&nbsp;veľkou 65 palcovou obrazovkou OLED vyrábajú spoločnosti Sony,Philips a Panasonic.</p>
 251. <p>Spoločnosť Samsung má vlastnú technológiu výroby televíznych obrazoviek <a href="https://www.milantulenko.eu/2017/03/samsung-qled-tv.html">QLED</a>.</p>
 252. <p><strong>Všetky nižšie porovnávané 4K Smart televízory majú veľkú 65 palcovú (165 cm) obrazovku OLED HDR.</strong></p>
 253. <p style="text-align: center;"><div class="su-divider su-divider-style-default" style="margin:10px 0;border-width:10px;border-color:#e42222"><a href="#" style="color:#2c48db"> 4K Smart televízor zo 65 palcovou (165 cm) obrazovkov OLED HDR</a></div>
 254. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="1Porovnanie_televizorov_8211_LG_OLED65C7">1.Porovnanie televízorov &#8211; LG OLED65C7</span></h2>
 255. <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/lg-oled65c7v-bonus-pre-clenov-klubu-tpd-rodina-velka-oktobrova-loteria-p153400"><img class="aligncenter" src="https://images.tpd.sk/md/products/fa996c83667b0c82a0c0d0cc0850ab33.jpg" alt="LG OLED65C7" width="590" height="369" /></a></p>
 256. <p><strong>Smart TV</strong>: áno -webOS 3.5   <strong>Panelová technológia:</strong> OLED  • <strong>Rozlíšenie</strong>: 4K UHD (3840&#215;2160)   • <strong>Uhlopriečka</strong>: 65 &#8222;/164 cm • <strong>Typ TV tunera</strong>:Freeview Play &#8211; DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-T2 &#8211; HD, DVB-C • <strong>HDMI vstup</strong>: 4x • <strong>USB pripojenie</strong>: 3x • <strong>Energetická trieda</strong>: A</p>
 257. <p>Jeden z&nbsp;najlepších 4K UHD televízorov OLED pre náročného diváka je model LG OLED65C7. Obrazovka z&nbsp;pomerom strán 16:9 má uhlopriečku 65 palcov,čo je 164 centimetrov.</p>
 258. <table>
 259. <tbody>
 260. <tr>
 261. <td class="val">Zdokonalenie unikátneho obrazu vďaka  Local Dimming, Ultra Luminance, Billion Rich Colors, HDR Effect, Infinite Contrast, Perfect Color, 4K Upscaler, Perfect Mastering Engine, Active HDR with Dolby Vision<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></td>
 262. </tr>
 263. </tbody>
 264. </table>
 265. <table>
 266. <tbody>
 267. <tr>
 268. <td class="val">Perfektnú akustiku zaobstaráva DTS Decoder, Magic Sound Tuning, Bezdrôtová zvuková synchronizácia, Dolby Atmos®, Dolby Surround (OLED Surround)</td>
 269. </tr>
 270. </tbody>
 271. </table>
 272. <p>Televízor LG OLED65C7 je v&nbsp;elegantnom čiernom prevedení zo strieborným podstavcom.</p>
 273. <table>
 274. <tbody>
 275. <tr>
 276. <td class="key">Rozmery televízora bez podstavca &#8211; výška:</td>
 277. <td class="val">833 mm</td>
 278. </tr>
 279. <tr>
 280. <td class="key">Rozmery televízora &#8211; šírka:</td>
 281. <td class="val">1453 mm</td>
 282. </tr>
 283. <tr>
 284. <td class="key">Rozmery televízora bez podstavca &#8211; hĺbka:</td>
 285. <td class="val">46.6 mm</td>
 286. </tr>
 287. </tbody>
 288. </table>
 289. <p>&nbsp;</p>
 290. <div class="su-list su-list-style-">
 291. <ul>
 292. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#68ec62"></i> Ohromujúci obraz,bohatý na kontrasty</li>
 293. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#68ec62"></i> Kvalita obrazu, ktorá uspokojí aj najprísnejších odborníkov.</li>
 294. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#68ec62"></i> Nádherný ultra-tenký dizajn ktorý sa hodí do každého interieru</li>
 295. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#68ec62"></i> Výborný operačný systém webOS 3.5</li>
 296. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#68ec62"></i> Diaľkové ovládanie &#8211; magický ovládač MR15RA</li>
 297. </ul>
 298. </div>
 299. <div class="su-list su-list-style-">
 300. <ul>
 301. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#a92b1b"></i> Iba jeden TV tuner</li>
 302. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#a92b1b"></i> Nepodporuje 3D zobrazenie</li>
 303. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#a92b1b"></i> Pre niekoho možno privysoká cena</li>
 304. </ul>
 305. </div>
 306. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.tpd.sk/lg-oled65c7v-bonus-pre-clenov-klubu-tpd-rodina-velka-oktobrova-loteria-p153400" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: TPD</small></span></a></div>
 307. <p>&nbsp;</p>
 308. <div class="su-divider su-divider-style-default" style="margin:10px 0;border-width:10px;border-color:#e42222"><a href="#" style="color:#2c48db"> 4K Smart televízor zo 65 palcovou (165 cm) obrazovkov OLED HDR</a></div>
 309. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="2Porovnanie_televizorov_8211_Sony_KD-65XE8577"><span class="ez-toc-section">2.Porovnanie televízorov &#8211; Sony KD-65XE8577</span></span></h2>
 310. <p class="product__title" style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/sony-kd-65xe8577-strieborny-p152379"><img class="alignnone" src="https://images.tpd.sk/md/products/63b17ab0307c4a0aaa52e26c87e2c906.jpg" alt="Sony KD-65XE8577" width="590" height="492" /></a></p>
 311. <p><strong>Smart TV</strong>: áno • <strong>Rozlíšenie</strong>: 4K UHD (3840&#215;2160) • <strong>Uhlopriečka</strong>: 65 &#8222;/163.9 cm • <strong>Typ TV tunera</strong>: DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-T2 &#8211; HD, DVB-C • <strong>HDMI vstup</strong>: 4x • <strong>USB pripojenie</strong>: 3x • <strong>Energetická trieda</strong>: A+</p>
 312. <table>
 313. <tbody>
 314. <tr>
 315. <td class="key">Zdokonalenie obrazu:</td>
 316. <td class="val">HDR, Režim 24P True Cinema, ADVANCED CONTRAST ENHANCER, 4K X-Reality<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> PRO, Displej TRILUMINOS, Technológia Live Colour, 4K HDR Processor X1<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />, Super Bit Mapping<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 4K HDR, Object-based HDR remaster</td>
 317. </tr>
 318. </tbody>
 319. </table>
 320. <table>
 321. <tbody>
 322. <tr>
 323. <td class="key">Zlepšenie kvality zvuku:</td>
 324. <td class="val">CLEAR PHASE, S-MASTER, DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE, CLEAR AUDIO+, S-FORCE FRONT SOUND, Digitálny priestorový zvuk DTS</td>
 325. </tr>
 326. </tbody>
 327. </table>
 328. <div class="su-list su-list-style-">
 329. <ul>
 330. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Obnovovacia frekvencia obrazu 100Hz</li>
 331. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Android TV &#8211; Možnosť inštalácie KODI</li>
 332. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Služba Photo Sharing Plus</li>
 333. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Internetový prehliadač Opera</li>
 334. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> hlasové vyhľadávanie</li>
 335. </ul>
 336. </div>
 337. <p>&nbsp;</p>
 338. <div class="su-list su-list-style-">
 339. <ul>
 340. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d63631"></i> Bez funkcie PIP (obraz v&nbsp;obraze):</li>
 341. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d63631"></i> Nepodporuje 3D zobrazenie</li>
 342. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d63631"></i> Pre niekoho možno privysoká cena</li>
 343. </ul>
 344. </div>
 345. <div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.tpd.sk/sony-kd-65xe8577-strieborny-p152379" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: TPD</small></span></a></div>
 346. <div class="su-divider su-divider-style-default" style="margin:10px 0;border-width:10px;border-color:#e42222"><a href="#" style="color:#2c48db"> 4K Smart televízor zo 65 palcovou (165 cm) obrazovkov OLED HDR</a></div>
 347. <p>&nbsp;</p>
 348. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="3Porovnanie_televizorov_8211_Panasonic_TX-65EZ950E"><span class="ez-toc-section"><span class="ez-toc-section">3.Porovnanie televízorov &#8211; Panasonic TX-65EZ950E</span></span></span></h2>
 349. <p class="product__title" style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/panasonic-tx-65ez950e-p152570"><img class="aligncenter" src="https://images.tpd.sk/md/products/9b32b6d285ef653244a8b8a3be29c2dc.png" alt="Panasonic TX-65EZ950E" width="590" height="403" /></a></p>
 350. <p>&nbsp;</p>
 351. <p><strong>Smart TV</strong>: áno • <strong>Rozlíšenie</strong>: 4K UHD (3840&#215;2160) • <strong>Uhlopriečka</strong>: 65 &#8222;/164 cm • <strong>Typ TV tunera</strong>: DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-T2 &#8211; HD, DVB-C • <strong>HDMI vstup</strong>: 4x • <strong>USB pripojenie</strong>: 3x • <strong>Energetická trieda</strong>: B</p>
 352. <div class="column_left">Režim obrazu</div>
 353. <div class="column_right">Dynamický/Normálny/Kino/Skutočné kino/THX 4K (Kino/Jasná miestnosť)/Vlastný/Profesionálny1/Profesionálny2 (isfccc)</div>
 354. <div></div>
 355. <div class="column_right"></div>
 356. <div class="column_left">Media Player Podporovný formát</div>
 357. <div class="column_right">AVCHD/Progressive, AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG</div>
 358. <div></div>
 359. <div>
 360. <div class="su-list su-list-style-">
 361. <ul>
 362. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Voice Assistant Hlasové pokyny</li>
 363. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Kontrola domácnosti IP (Crestron/Control4)</li>
 364. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Technológia zobrazenia OLED Superb Motion Drive</li>
 365. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Podpora funkcie Multi HDR (HDR10/HLG)</li>
 366. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#79d631"></i> Priestorový zvuk VR-Audio True Surround+</li>
 367. </ul>
 368. </div>
 369. </div>
 370. <div></div>
 371. <div>
 372. <div class="su-list su-list-style-">
 373. <ul>
 374. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d63142"></i> Nepodporuje 3D</li>
 375. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d63142"></i> Bez analógového AV konektora Scart</li>
 376. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d63142"></i> Pre niekoho možno vysoká cena</li>
 377. </ul>
 378. </div>
 379. </div>
 380. <div></div>
 381. <div><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.tpd.sk/panasonic-tx-65ez950e-p152570" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: TPD</small></span></a></div></div>
 382. <div></div>
 383. <div><div class="su-divider su-divider-style-default" style="margin:10px 0;border-width:10px;border-color:#e42222"><a href="#" style="color:#2c48db"> 4K Smart televízor zo 65 palcovou (165 cm) obrazovkov OLED HDR</a></div></div>
 384. <div></div>
 385. <div>
 386. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="4Porovnanie_televizorov_8211_Samsung_QE65Q9F"><span class="ez-toc-section"><span class="ez-toc-section">4.Porovnanie televízorov &#8211; Samsung QE65Q9F</span></span></span></h2>
 387. <p class="product__title" style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/samsung-qe65q9f-cashback-320-p152645"><img class="aligncenter" src="https://images.tpd.sk/md/products/43a217c783bdd7d41669500f2af48829.png" alt="Samsung QE65Q9F" width="590" height="394" /></a></p>
 388. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>Spoločnosť SAMSUNG na rozdiel od OLED-TV vyvinula celkom inú a zatiaľ bezkonkurenčnú technológiu zobrazovania QLED.</strong></span></p>
 389. <p><strong>Smart TV</strong>: áno • <strong>Rozlíšenie</strong>: 4K UHD (3840&#215;2160) • <strong>Uhlopriečka</strong>: 65 &#8222;/163 cm • <strong>Typ TV tunera</strong>: DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-T2 &#8211; HD, DVB-C • <strong>HDMI vstup</strong>: 4x • <strong>USB pripojenie</strong>: 3x • <strong>Energetická trieda</strong>: B</p>
 390. <p>Bezkonkurenčná technológia Quantum Dot, ktorá využíva inovatívny zliatinový materiál na dosiahnutie dokonalej farebnosti. Váš zážitok zo sledovania presiahne všetko, čo ste doteraz videli.</p>
 391. <p>Televízor Samsung Q9F vás uchváti ohromujúcou farebnou hĺbkou. Široká škála tónov a odtieňov, ktoré dokáže zobraziť, je neuveriteľná. Konkurovať mu môže už iba samotná realita.</p>
 392. <p>Vinikajúci kontrast bez kompromisov. Uvidíte niečo,čo do teraz bolo pred vami ukryte.</p>
 393. <p>Vďaka technológii QLED a HDR 2000 ktorú vyvinula spoločnosť Samsung a implementuje ju v&nbsp;posledných modeloch 4K TV,uvidíte aj tie naj svetlejšie a najtmavšie detaily,ktoré ostatné obrazovky nedokážu zobraziť.</p>
 394. <div class="su-list su-list-style-">
 395. <ul>
 396. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#43d631"></i> Bezkonkurenčný obraz HDR 2000</li>
 397. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#43d631"></i> Pripojenie všetkých externých AV zariadení po jednom tenkom kábli</li>
 398. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#43d631"></i> Vysoko výkonný štvorjadrový procesor Q Engine</li>
 399. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#43d631"></i> Dokonalé podanie farieb a veľké pozorovacie uhly</li>
 400. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#43d631"></i> Absolútny luxus, bez-rámový dizajn</li>
 401. </ul>
 402. </div>
 403. <div class="su-list su-list-style-">
 404. <ul>
 405. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d64231"></i> Televízor Samsung QE65Q9F pravdepodobne ani nemá záporné vlastnosti.</li>
 406. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#d64231"></i> Možno pre niekoho privysoká cena,teraz je znížená cashbackom</li>
 407. </ul>
 408. </div>
 409. <div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.tpd.sk/samsung-qe65q9f-cashback-320-p152645" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: TPD</small></span></a></div>
 410. <div class="su-divider su-divider-style-default" style="margin:10px 0;border-width:10px;border-color:#e42222"><a href="#" style="color:#2c48db"> 4K Smart televízor zo 65 palcovou (165 cm) obrazovkov OLED HDR</a></div>
 411. <h2 style="text-align: center;"><a href="https://www.milantulenko.eu/catalog"><img class="alignright wp-image-4706" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov.jpg" alt="Katalóg produktov " width="266" height="150" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov.jpg 3975w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov-300x169.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov-768x433.jpg 768w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov-1024x577.jpg 1024w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov-600x338.jpg 600w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov-280x158.jpg 280w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Katalóg-produktov-650x366.jpg 650w" sizes="(max-width: 266px) 100vw, 266px" /></a></h2>
 412. </div>
 413. <div class="heureka-affiliate-category" data-trixam-positionid="10482" data-trixam-categoryid="2873" data-trixam-categoryfilters="" data-trixam-codetype="iframe" data-trixam-linktarget="top"><span style="font-size: 28px;">V katalógu produktov &#8211; <a href="https://www.milantulenko.eu/product-category/televizory"><strong>Televízory</strong></a></span></div>
 414. <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://prehrajto.cz/?cc=duwcgys8" title="Přehraj.to"> <img src="https://prehrajto.cz/front/img/banners/cervena2/728x90.png" alt="Přehraj.to"> </a></p>
 415.  
 416. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="in-10" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/antenna-1508868__340-1-150x150.jpg" alt="Budúcnosť sledovania televízie je IPTV." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_title">Budúcnosť sledovania televízie je IPTV.</a></li><li data-position="1" data-poid="in-31" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/porovnanie-televizorov-aky-tv-kupit.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/12/SONY-KD-55A1BAEP-150x150.png" alt="Porovnanie televízorov &#8211; Aký TV kúpiť?" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/porovnanie-televizorov-aky-tv-kupit.html" class="wp_rp_title">Porovnanie televízorov &#8211; Aký TV kúpiť?</a></li><li data-position="2" data-poid="in-6" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/sencor-tv-znacka-tisicov-srdc.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/06/Sencor-2Btv-2BSLE-2B43F12-1-150x150.jpg" alt="Sencor tv &#8211; značka tisicov sŕdc." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/sencor-tv-znacka-tisicov-srdc.html" class="wp_rp_title">Sencor tv &#8211; značka tisicov sŕdc.</a></li><li data-position="3" data-poid="in-40" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/prechod-z-dvb-t-do-dvb-t2.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/Cryptobox-652HD-Combo-150x150.png" alt="Prechod z DVB-T do DVB-T2" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/prechod-z-dvb-t-do-dvb-t2.html" class="wp_rp_title">Prechod z&nbsp;DVB-T do DVB-T2</a></li><li data-position="4" data-poid="in-14" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/03/samsung-qled-tv.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/03/s-qled-1-150x150.png" alt="Samsung QLED-TV" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/03/samsung-qled-tv.html" class="wp_rp_title">Samsung QLED-TV</a></li><li data-position="5" data-poid="in-41" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/ambilight.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/stiahnuC5A5-150x150.jpg" alt="Ambilight" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/ambilight.html" class="wp_rp_title">Ambilight</a></li><li data-position="6" data-poid="in-8" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/naco-mysliet-pri-vybere-televizora.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/06/TV-Pes-1-150x150.jpg" alt="Načo myslieť pri výbere televízora." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/naco-mysliet-pri-vybere-televizora.html" class="wp_rp_title">Načo myslieť pri výbere televízora.</a></li><li data-position="7" data-poid="in-2087" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/video-play-150x150.png" alt="Online filmy" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html" class="wp_rp_title">Online filmy</a></li></ul></div></div>
 417. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html">Porovnanie televízorov &#8211; 65 palcové 4K OLED</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 418. ]]></content:encoded>
 419. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/10/porovnanie-televizorov-65-palcove-4k-oled-tv.html/feed</wfw:commentRss>
 420. <slash:comments>0</slash:comments>
 421. </item>
 422. <item>
 423. <title>Moderné oblečenie na zimu pre ženy.</title>
 424. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html</link>
 425. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html#respond</comments>
 426. <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 15:51:53 +0000</pubDate>
 427. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 428. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 429. <category><![CDATA[Oblečenie]]></category>
 430. <category><![CDATA[samsung galaxy s8]]></category>
 431.  
 432. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=4043</guid>
 433. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Moderné oblečenie na zimu pre ženy. Blíži sa zima,a preto milé dámy vám dávam do pozornosti tento veľmi pekný,moderný dámsky kabát na zaväzovanie. Kabát je s&#160;podšívkou a opaskom, a má aj kožušinový golier. Kabát je [&#8230;]</p>
 434. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html">Moderné oblečenie na zimu pre ženy.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 435. ]]></description>
 436. <content:encoded><![CDATA[
 437. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Moderne_oblecenie_na_zimu_pre_zeny">Moderné oblečenie na zimu pre ženy.</span></h2>
 438. <p>Blíži sa zima,a preto milé dámy vám dávam do pozornosti tento veľmi pekný,moderný dámsky kabát na zaväzovanie. Kabát je s&nbsp;podšívkou a opaskom, a má aj kožušinový golier.</p>
 439. <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.butikovo.sk/bundy-kabaty/ruzovy-kabat-na-zavazovanie"><img class="alignnone" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/22290956_10209606526072940_413809326_o-jpg5YFth-1.jpg" alt="Ružový kabát na zaväzovanie" width="1000" height="1500" /></a></p>
 440. <p>Kabát je aj v&nbsp;dostupnej cene, a preto si ním môžete spraviť radosť napríklad na Vianoce,alebo obdarovať svojich blízkych.</p>
 441. <p>Kabáty sú dostupné v&nbsp;týchto farbách:tmavočervený,ružový,sivý,grafitový,čierny,béžový a tmavomodrý.</p>
 442. <p>Kabát je bez zapínania,preto sa nemusíte zdržiavať zapínaním gombíkov,alebo zipsom.Hlavne,ak sa ponáhľate,tento praktický kabát využijete najlepšie.</p>
 443. <p>Materiál,ktorý obsahuje 80% polyester,18%viskóza,2%elastan je veľmi príjemný.Kabát vás zahreje v&nbsp;každom počasí,či už bude snežiť,pršať alebo fúkať nepríjemný vietor.Opaskom okolo pása sa vám pekne vyformuje postava.</p>
 444. <p>Kožušínový golier je neodopínateľný,veľmi príjemný na dotyk.Pocítite obdivné pohľady okolia a susedy vám budú závidieť.K šatám,sukni,alebo nohaviciam,jedným slovom pristane ku všetkému.K tomu vkusná kabelka alebo taška a budete neodolateľné.</p>
 445. <p>Dámský kabát je podľa najnovšej módy,preto neváhajte a objednajte si čím skôr.</p>
 446. <p>&nbsp;</p>
 447. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Presivana_zimna_bunda">Prešívaná zimná bunda</span></h2>
 448. <p>V ponuke sú aj zimné prešívané bundy s&nbsp;kožušinou a dlhé svetre s&nbsp;kapucňou,tiež veľmi pekné.</p>
 449. <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.butikovo.sk/bundy-kabaty/ruzova-zimna-presivana-bunda-s-kozusinou"><img class="alignnone" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/22292324_10209605134878161_1671754832_o-jpgGjBo2.jpg" alt="Ružová zimná prešívaná bunda s kožušinou" width="1000" height="1500" /></a></p>
 450. <p>Prešívaná zimná bunda má dve vrecká na zips,ozdobné aplikácie a kovové detaily v&nbsp;striebornej farbe.</p>
 451. <p>Výhodou je aj odnímateľná kožušina na kapucni a brmbolce.Kožušina nie je pravá.</p>
 452. <p>Táto bunda je v&nbsp;ponuke v&nbsp;týchto farbách:sivá,zelená,tmavomodrá a čierna.</p>
 453. <p>Na rozdiel od prvého kabáta,ktorý som opísala na tejto bunde sa nachádza zips.</p>
 454. <p>Materiál obsahuje:100%polyester,a podšívka takisto 100%polyester.</p>
 455. <p>Dostupná je v&nbsp;rôznych veľkostiach od S&nbsp;po XXL. Praktická bunda,ktorá zahreje na jeseň,ale aj zime.</p>
 456. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Dlhy_sveter_snbspkapucnou">Dlhý sveter s&nbsp;kapucňou.</span></h2>
 457. <p>&nbsp;</p>
 458. <p>Ďalej je v&nbsp;ponuke dlhý sveter s&nbsp;kapucňou,ktorý je bez zapínania.Má dlhý rukáv a dve praktické vrecká v&nbsp;prednej časti.</p>
 459. <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.butikovo.sk/svetre-vesty/bezovy-dlhy-sveter-s-kapucnou"><img class="aligncenter" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/22290691_10209600482121845_1404043113_o-jpg.jpg" alt="Béžový dlhý sveter s kapucňou" width="1000" height="1500" /></a></p>
 460. <p>Materiál obsahuje:65%akryl,25%polyamid a 10%vlna.</p>
 461. <p>Dostupné farby sú:ružový,jeans modrý,svetlosivý,tmavosivý a tmavomodrý.</p>
 462. <p>Takisto pristane k&nbsp;nohaviciam,sukni alebo šatám.Je veľmi elegantný a moderný.</p>
 463. <p>Tento sveter som objednala pre moju kamarátku a nevedela si ho vynachváliť.Veľmi rada ho nosí.Takisto bundu,ktorú som opisovala si kúpila moja známa a je veľmi spokojná.</p>
 464. <p><strong>S týmito výrobkami vás zima nezaskočí,takže buďte pripravené,či už do práce alebo na prechádzku v&nbsp;krásnej bunde,kabáte alebo svetri podľa najnovšej módy.Tak neváhajte ani chvíľu a objednajte už dnes.</strong></p>
 465. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4051" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/c5e0d28b-5d4b-4004-b65d-be026ac6c92d.png" alt="Logo" width="200" height="200" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/c5e0d28b-5d4b-4004-b65d-be026ac6c92d.png 200w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/c5e0d28b-5d4b-4004-b65d-be026ac6c92d-150x150.png 150w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/c5e0d28b-5d4b-4004-b65d-be026ac6c92d-65x65.png 65w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/c5e0d28b-5d4b-4004-b65d-be026ac6c92d-160x160.png 160w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></p>
 466.  
 467. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="ex-in_32" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/rekvalifikacia-stan-sa-it-guru.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/PracavIT-150x150.jpg" alt="Rekvalifikácia-Staň sa IT Guru." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/rekvalifikacia-stan-sa-it-guru.html" class="wp_rp_title">Rekvalifikácia-Staň sa IT Guru.</a></li><li data-position="1" data-poid="ex-in_33" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/%e2%9a%9baniony-vzdusne-vitaminy%e2%9a%9b.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/12/Zdravie-150x150.jpg" alt="Anióny-vzdušne vitamíny" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/%e2%9a%9baniony-vzdusne-vitaminy%e2%9a%9b.html" class="wp_rp_title">Anióny-vzdušne vitamíny</a></li><li data-position="2" data-poid="ex-in_28" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/samoliecba-zapalovych-chorob.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/Vnutorneorgany-150x150.jpg" alt="Samoliečba zápalových chorôb." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/samoliecba-zapalovych-chorob.html" class="wp_rp_title">Samoliečba zápalových chorôb.</a></li><li data-position="3" data-poid="ex-in_27" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/andropauza.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/2015-Hot-Selling-No-Logo-Mesh-Briefs-150x150.jpg" alt="Andropauza" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/andropauza.html" class="wp_rp_title">Andropauza</a></li><li data-position="4" data-poid="ex-in_1298" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ojazdene-auto-150x150.jpg" alt="Kupujete ojazdené auto? – Ako nenaletieť podvodníkom." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html" class="wp_rp_title">Kupujete ojazdené auto? – Ako nenaletieť podvodníkom.</a></li><li data-position="5" data-poid="ex-in_12" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/salmoneloza-ako-predchadzat-infekcii.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/Salmonela-1-150x150.jpg" alt="Salmonelóza-ako predchádzať infekcii" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/salmoneloza-ako-predchadzat-infekcii.html" class="wp_rp_title">Salmonelóza-ako predchádzať infekcii</a></li><li data-position="6" data-poid="ex-in_34" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/darcek-nie-len-na-vianoce.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/12/Darčeky-150x150.jpg" alt="Darček „nie len na vianoce“." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/darcek-nie-len-na-vianoce.html" class="wp_rp_title">Darček „nie len na vianoce“.</a></li><li data-position="7" data-poid="ex-in_22" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-usetrit-peniaze-v-domacnosti.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/LED_-25C5-25BEiarovka-1-150x150.jpg" alt="Ako ušetriť peniaze v domácnosti." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-usetrit-peniaze-v-domacnosti.html" class="wp_rp_title">Ako ušetriť peniaze v domácnosti.</a></li></ul></div></div>
 468. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html">Moderné oblečenie na zimu pre ženy.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 469. ]]></content:encoded>
 470. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/10/moderne-oblecenie-zimu-pre-zeny.html/feed</wfw:commentRss>
 471. <slash:comments>0</slash:comments>
 472. </item>
 473. <item>
 474. <title>Huawei P9 lite recenzia</title>
 475. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html</link>
 476. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html#respond</comments>
 477. <pubDate>Sat, 30 Sep 2017 10:48:34 +0000</pubDate>
 478. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 479. <category><![CDATA[PC-NOTEBOOK-MOBIL]]></category>
 480. <category><![CDATA[Huawei]]></category>
 481. <category><![CDATA[Mobil]]></category>
 482.  
 483. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=2127</guid>
 484. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Huawei P9 lite recenzia telefónu. &#160; Huawei P9 lite recenzia nie je recenziou iba na jeden telefón. Tento príspevok je  recenziou na dva telefóny,    Huawei P9 lite pre rok 2017 a na jeho menšiu [&#8230;]</p>
 485. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html">Huawei P9 lite recenzia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 486. ]]></description>
 487. <content:encoded><![CDATA[
 488. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Huawei_P9_lite_recenzia_telefonu">Huawei P9 lite recenzia telefónu.</span></h2>
 489. <p>&nbsp;</p>
 490. <p style="text-align: center;"><strong>Huawei P9 lite recenzia nie je recenziou iba na jeden telefón. Tento príspevok je  recenziou na dva telefóny,   </strong><strong> Huawei P9 lite pre rok 2017 a na jeho menšiu verziu Huawei P9 lite mini.</strong></p>
 491. <p>V minulej recenzii som písal o mobilnom telefóne, ktorý ma podobné vlastnosti ako Huawei P9 lite pre rok 2017 a je to <a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html"><strong>Honor 9.</strong></a></p>
 492. <p>Najžiadanejšia séria mobilných telefónov Huawei P9 sa v&nbsp;roku 2016 predalo vo svete viac ako 10-miliónov kusov.</p>
 493. <p>Teraz prichádza na slovenský trh  Huawei P9 lite dual pre rok 2017 z&nbsp;aktualizáciou na  Android v7.0 (Nougat).</p>
 494. <p>Okrem samotného operačného systému Android je v&nbsp;telefóne Huawei P9 lite dual pre rok 2017 aktualizovaná aj grafická nadstavba na verziu EMUI 5.0 a v&nbsp;menšom prevedení Huawei P9 lite mini EMUI 5.1</p>
 495. <p>Komu vyhovuje viac starší operačný systém,môže si kúpiť <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/huawei-p9-lite-dual-sim-cierny-darcek-ochrana-na-displej-wow-fix-it-p88866">Huawei P9 dual</a> z&nbsp;operačným systémom Android v6.0 (Marshmallow).</p>
 496. <p>Huawei P9 lite dual pre rok 2017 je dodávaný v&nbsp;bielom a čiernom prevedení. Okrem toho je možné kúpiť k&nbsp;telefónu štýlové ochranné puzdro.</p>
 497. <p>Okrem už spomínaného telefónu Huawei P9 lite pre rok 2017 je v&nbsp;predaji aj o trošku menšia verzia Huawei P9 lite mini dual. Čo poteší asi každého,je jeho cena. Menši telefón Huawei P9 lite mini je zhruba o  60€ lacnejší.</p>
 498. <p>Samozrejme z&nbsp;cenou klesli u tohoto modelu aj niektoré hardvérové vlastnosti.</p>
 499. <p>Menšia verzia telefónu Huavei P9 lite mini dual je dodávaná v&nbsp;zlatom,striebornom a čiernom prevedení.</p>
 500. <p>Ako už z&nbsp;označení je jasné obidva typy telefónov sú dual SIM,to znamená, že je možné do nich vložiť 2 SIM karty.</p>
 501. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2135" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite.jpg" alt="huawei p9 lite" width="349" height="439" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite.jpg 349w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-238x300.jpg 238w" sizes="(max-width: 349px) 100vw, 349px" /></p>
 502. <p>&nbsp;</p>
 503. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Aky_je_rozdiel_medzi_Huawei_P9_Lite_a_Lite_mini">Aký je rozdiel medzi Huawei P9 Lite a Lite mini?</span></h2>
 504. <p>&nbsp;</p>
 505. <p>Táto Huawei P9 lite recenzia je popis rozdielov medzi telefónom Huawei P9 Lite pre rok 2017 a jeho menšou verziou Huawei P9 lite mini.</p>
 506. <p><a target="_blank" href="http://bestcena.sk/?utm_source=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=6189be96" target="_top" rel="nofollow"><img title="" src="//login.dognet.sk/accounts/default1/fb27g82d/6189be96.jpg" alt="" width="728" height="90" /></a></p>
 507. <p>Okrem už spomenutej ceny je na prvý pohľad jasné, že Huawei P9 Lite mini je o trošička menší ako klasicky Huavei Lite P9 pre rok 2017. Tento menší model sa viac hodí k&nbsp;ženám, alebo je ideálny pre deti,neviem či nad tým uvažoval aj výrobca.</p>
 508. <p>Väčší z&nbsp;nich,klasicky Huawei P9 Lite pre rok 2017 je vysoký 147 milimetrov. Široký je 73 milimetrov a jeho hrúbka je 7,6 milimetra. Hmotnosť klasického telefónu Huawei P9 Lite je 147 gramov.</p>
 509. <p>&nbsp;</p>
 510. <p>Menši telefón Huawei P9 Lite mini je vysoký 143 a pol milimetra. Široký je 71 milimetrov a hrubý 8,1 milimetra. Huawei P9 Lite mini je o 2 gamy ľahší ako jeho väčší brat a jeho celková hmotnosť je 145 gramov.</p>
 511. <p>&nbsp;</p>
 512. <p>Pretože je Huawei P9 Lite mini o trošku menši,má aj menší 5 palcový displej.  Rozlíšenie tohoto displeja je  WXGA 720&#215;1280 obrazových bodov.</p>
 513. <p>Naproti tomu klasicky Huawei P9 Lite má displej o veľkosti 5,2 palca,čo je iba o máličko viac. Tento displej je už FULL HD z&nbsp;rozlíšením  1080&#215;1920 obrazových bodov.</p>
 514. <p>&nbsp;</p>
 515. <p>Okrem displeja je rozdiel aj v&nbsp;kapacite pamäte RAM. Klasicky Huawei P9 Lite ma veľkosť pamäte RAM 3 GB a menšia verzia Huawei P9 Lite mini má kapacitu operačnej pamäte RAM iba 2 GB.</p>
 516. <p>&nbsp;</p>
 517. <p>Klasický Huawei P9 Lite je osadený kvalitným 8-jadrovým procesorom Kirin 655. Jeho menšia verzia Huawei P9 Lite mini má iba 4-jadrový procesor  Qualcomm.</p>
 518. <p>&nbsp;</p>
 519. <p>Naproti tomu má menšia verzia Huawei P9 mini  13 megapixelový hlavný fotoaparát. Väčšia verzia klasicky Huawei P9 Lite ma fotoaparát z&nbsp;12 Mpx  čípom a funkciou panoráma.</p>
 520. <p>Opačne je to u predného fotoaparátu,kde klasický Huawei Lite má 8 Mpx fotoaparát a menšia verzia Huawei Lite P9 mini ma iba 5 megapixelový predný fotoaparát.</p>
 521. <p>&nbsp;</p>
 522. <p>Väčší telefón Huawei P9 Lite má integrovanú NFC čítačku. Menší z&nbsp;modelov Huawei P9 Lite mini túto čítačku nemá.</p>
 523. <p>&nbsp;</p>
 524. <p>Huawei Lite P9 mini má o 20 mAh väčšiu kapacitu akumulátorovej batérie ako ma klasicky Huawei Lite P9,čo je kapacita 3&nbsp;000 mAh.</p>
 525. <p>&nbsp;</p>
 526. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Huawei_P9_lite_recenzia_8211_Ostatny_hardver_telefonov">Huawei P9 lite recenzia &#8211; Ostatný hardvér telefónov.</span></h2>
 527. <p>&nbsp;</p>
 528. <p style="text-align: left;">Ďalej v&nbsp;Huawei P9 lite recenzii sa oboznámite o ďalšom hardvéri obidvoch telefónov a o tom, čo majú tieto dva telefóny spoločné.</p>
 529. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"><input type='hidden' id='ars_page_id' value='2127' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html' data-text='Huawei P9 lite recenzia https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'></span></p>
 530. <p>Mobilný telefón Huawei P9 lite pre rok 2017 a aj jeho menšia verzia Huawei P9 lite mini majú nainštalovaný operačný systém Android v.7.0 Nougat.</p>
 531. <p>Obidva telefóny okrem starších formátov prenosu dát podporujú aj najrýchlejšie pripojenie do internetu LTE.</p>
 532. <p>Telefóny sú Dual SIM,je možné do nich vložiť 2 x nanoSIM (hybridný slot)</p>
 533. <p>Okrem štandardnej navigácie GPS obidva telefóny využívajú aj Ruský družicový systém Glonass. Ruský navigačný systém je tvorený 24 družicami na troch orbitálnych dráhach vo výške 19&nbsp;100 kilometrov nad zemským povrchom.</p>
 534. <p>Samozrejmosťou u obidvoch telefónov je Wi-Fi a Bluentooth.</p>
 535. <p>K obidvom telefónom je možne pripojiť stereo slúchadla cez štandardný 3,5 milimetrový konektor Jack.</p>
 536. <p>Okrem snímača odtlačku prsta pre odomknutie telefónu,obidva verzie telefónu disponujú aj senzorom priblíženia a akcelerometrom.</p>
 537. <p>V obidvoch prevedeniach telefónov nájdete funkciu zaostrovania fotoaparátu dotykom, Geo-tagging a nechýba ani detekcia tváre.</p>
 538. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Huawei_P9_lite_8211_Kladne_vlastnosti">Huawei P9 lite &#8211; Kladne vlastnosti.</span></h2>
 539. <p>&nbsp;</p>
 540. <div class="su-list su-list-style-">
 541. <ul>
 542. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#49e112"></i> Frekvencie: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, UMTS 900 / 2100 MHz, LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz</li>
 543. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#49e112"></i> Globálny prenos dát: 2G, 3G, 4G / LTE</li>
 544. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#49e112"></i> Navigácia GPS a GLONASS</li>
 545. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#49e112"></i> Snímač odtlačku prsta</li>
 546. <li><i class="fa fa-thumbs-up" style="color:#49e112"></i> Kvalitný fotoaparát</li>
 547. </ul>
 548. </div>
 549. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Huawei_P9_lite_8211_Zaporne_vlastnosti">Huawei P9 lite &#8211; Záporné vlastnosti.</span></h2>
 550. <p>&nbsp;</p>
 551. <div class="su-list su-list-style-">
 552. <ul>
 553. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#c23b54"></i> Menšia verzia Huawei P9 lite mini nemá NFC čitačku</li>
 554. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#c23b54"></i> U obidvoch verzií chýba IrDA infraport</li>
 555. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#c23b54"></i> Krytie bez zvýšenej odolnosti voči vode</li>
 556. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#c23b54"></i> Iba mono reproduktor</li>
 557. <li><i class="fa fa-thumbs-down" style="color:#c23b54"></i> Nemá bezdrôtové nabíjanie</li>
 558. </ul>
 559. </div>
 560. <h2></h2>
 561. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"></div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/huawei-p9-lite-recenzia.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`--></span></p>
 562. <h2 style="text-align: center;"></h2>
 563. <table style="width: 712px;">
 564. <tbody>
 565. <tr style="height: 350px;">
 566. <td style="width: 257px; height: 350px; text-align: center;"> <span style="font-size: 24px;">Porovnávacia tabuľka technických parametrov telefónov Huawei P9 Lite pre rok 2017 a Huawei P9 Lite mini</span></td>
 567. <td style="width: 223px; height: 350px; text-align: center;">
 568. <figure id="attachment_2138" style="max-width: 200px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-2138 size-medium" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-mini-dual-200x300.jpg" alt="Huawei P9 Lite mini" width="200" height="300" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-mini-dual-200x300.jpg 200w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-mini-dual.jpg 533w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /><figcaption class="wp-caption-text">Huawei P9 Lite mini</figcaption></figure></td>
 569. <td style="width: 250px; height: 350px; text-align: center;">
 570. <figure id="attachment_2139" style="max-width: 200px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-2139 size-medium" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-dual.jpg-200x300.png" alt="Huawei P9 lite dual" width="200" height="300" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-dual.jpg-200x300.png 200w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Huawei-lite-dual.jpg.png 400w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /><figcaption class="wp-caption-text">Huawei P9 Lite 2017</figcaption></figure></td>
 571. </tr>
 572. <tr style="height: 24px;">
 573. <td style="width: 257px; height: 24px;">Procesor</td>
 574. <td style="width: 223px; height: 24px;">4-jadrový procesor Qualcomm</td>
 575. <td style="width: 250px; height: 24px;">8 -jadrový procesor Kirin 655</td>
 576. </tr>
 577. <tr style="height: 24px;">
 578. <td style="width: 257px; height: 24px;">Grafické jadro</td>
 579. <td style="width: 223px; height: 24px;">Adreno 308</td>
 580. <td style="width: 250px; height: 24px;">MALI-T830MP2</td>
 581. </tr>
 582. <tr style="height: 24px;">
 583. <td style="width: 257px; height: 24px;">Operačná pamäť RAM</td>
 584. <td style="width: 223px; height: 24px;">2 GB</td>
 585. <td style="width: 250px; height: 24px;">3GB</td>
 586. </tr>
 587. <tr style="height: 24px;">
 588. <td style="width: 257px; height: 24px;">Vnútorná pamäť</td>
 589. <td style="width: 223px; height: 24px;">16 GB</td>
 590. <td style="width: 250px; height: 24px;">16 GB</td>
 591. </tr>
 592. <tr style="height: 24px;">
 593. <td style="width: 257px; height: 24px;">Kapacita pamäťovej karty</td>
 594. <td style="width: 223px; height: 24px;"> Max 128 GB micro SD</td>
 595. <td style="width: 250px; height: 24px;">Max 256 GB micro SD</td>
 596. </tr>
 597. <tr style="height: 24px;">
 598. <td style="width: 257px; height: 24px;">Displej</td>
 599. <td style="width: 223px; height: 24px;">LCD IPS 5″ WXGA 720X1280</td>
 600. <td style="width: 250px; height: 24px;">LCD IPS 5,2″ FULLHD 1080X1920</td>
 601. </tr>
 602. <tr style="height: 24px;">
 603. <td style="width: 257px; height: 24px;">Fotoaparát</td>
 604. <td style="width: 223px; height: 24px;">13 Mpx FHD,LED blesk &#8211; 5 Mpx</td>
 605. <td style="width: 250px; height: 24px;">12 Mpx FHD,LED blesk &#8211; 8 Mpx</td>
 606. </tr>
 607. <tr style="height: 24px;">
 608. <td style="width: 257px; height: 24px;">Batéria</td>
 609. <td style="width: 223px; height: 24px;">3&nbsp;020 mAh Li-ion</td>
 610. <td style="width: 250px; height: 24px;">3&nbsp;000 mAh Li-ion</td>
 611. </tr>
 612. <tr style="height: 38.625px;">
 613. <td style="width: 257px; height: 38.625px;">
 614. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">Ďalšie informácie o produktoch a cenová ponuka v&nbsp;e-shope</span></p>
 615. </td>
 616. <td style="width: 223px; height: 38.625px; text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.andreashop.sk/huawei-p9-lite-mini-dual-silver?utm_source=dognet&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=dognet-link&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=0ed56982" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Andrea-SHOP.png" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Andrea SHOP.sk</small></span></a></div></td>
 617. <td style="width: 250px; height: 38.625px; text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.andreashop.sk/huawei-p9-lite-2017-zlaty?utm_source=dognet&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=dognet-link&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=0ed56982" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Andrea-SHOP.png" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Andrea SHOP.sk</small></span></a></div></td>
 618. </tr>
 619. </tbody>
 620. </table>
 621.  
 622. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="in-552" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/07/Honor-150x150.jpg" alt="Honor 9 &#8211; Bestseller medzi telefónmi." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html" class="wp_rp_title">Honor 9 &#8211; Bestseller medzi telefónmi.</a></li><li data-position="1" data-poid="in-39" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/MotoG4Plus-1-150x150.jpg" alt="Lenovo Moto G4 Plus" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_title">Lenovo Moto G4 Plus</a></li><li data-position="2" data-poid="in-45" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/apple-iphone-6.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/iPhone6vs6plus-150x150.jpg" alt="Apple iPhone 6" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/apple-iphone-6.html" class="wp_rp_title">Apple iPhone&nbsp;6</a></li><li data-position="3" data-poid="in-2040" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Samsung-Galaxy-Note-8-zlaty-a-čierny-150x150.jpg" alt="Samsung Galaxy Note 8" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html" class="wp_rp_title">Samsung Galaxy Note 8</a></li><li data-position="4" data-poid="in-4348" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/GSM-senior-medic-alarm-HG-TC2-150x150.jpg" alt="GSM senior medic alarm HG-TC2 &#8211; telefón pre seniorov." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/10/gsm-telefon-pre-seniorovchorych-alebo-hendikepovanych.html" class="wp_rp_title">GSM senior medic alarm HG-TC2 &#8211; telefón pre seniorov.</a></li><li data-position="5" data-poid="in-48" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/budte-o-krok-vpred-s-telefonom-samsung-galaxy-s7-edge.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/08/Samsung-Galaxy-S7-Edge-150x150.jpg" alt="Budte o krok vpred s telefónom Samsung Galaxy S7 Edge." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/budte-o-krok-vpred-s-telefonom-samsung-galaxy-s7-edge.html" class="wp_rp_title">Budte o krok vpred s&nbsp;telefónom Samsung Galaxy S7 Edge.</a></li><li data-position="6" data-poid="in-37" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/co-zo-starym-hardverom.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/10/computers-814257_1280-150x150.jpg" alt="Čo zo starým hardvérom." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/co-zo-starym-hardverom.html" class="wp_rp_title">Čo zo starým hardvérom.</a></li><li data-position="7" data-poid="in-6" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/sencor-tv-znacka-tisicov-srdc.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/06/Sencor-2Btv-2BSLE-2B43F12-1-150x150.jpg" alt="Sencor tv &#8211; značka tisicov sŕdc." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/sencor-tv-znacka-tisicov-srdc.html" class="wp_rp_title">Sencor tv &#8211; značka tisicov sŕdc.</a></li></ul></div></div>
 623. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html">Huawei P9 lite recenzia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 624. ]]></content:encoded>
 625. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/09/huawei-p9-lite-recenzia.html/feed</wfw:commentRss>
 626. <slash:comments>0</slash:comments>
 627. </item>
 628. <item>
 629. <title>Online filmy</title>
 630. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html</link>
 631. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html#comments</comments>
 632. <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 19:14:52 +0000</pubDate>
 633. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 634. <category><![CDATA[TV-SAT-IPTV]]></category>
 635. <category><![CDATA[IPTV]]></category>
 636. <category><![CDATA[KODI]]></category>
 637. <category><![CDATA[TV]]></category>
 638.  
 639. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=2087</guid>
 640. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Online filmy &#8211; čo vás môže postretnúť pri hľadaní filmov. Chcete si pozrieť nejaký dobrý online film priamo v&#160;prehliadači? Kto by nechcel,že mám pravdu. Existuje veľmi veľa stránok a portálov,kde vám sľubujú zhliadnutie online filmov [&#8230;]</p>
 641. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html">Online filmy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 642. ]]></description>
 643. <content:encoded><![CDATA[
 644. <h2></h2>
 645. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Online_filmy_8211_co_vas_moze_postretnut_pri_hladani_filmov">Online filmy &#8211; čo vás môže postretnúť pri hľadaní filmov.</span></h2>
 646. <p>Chcete si pozrieť nejaký dobrý online film priamo v&nbsp;prehliadači? Kto by nechcel,že mám pravdu. Existuje veľmi veľa stránok a portálov,kde vám sľubujú zhliadnutie online filmov a niektoré úplne zadarmo.</p>
 647. <p>Ak zadáte do vyhľadávača Google slovné spojenie- online filmy,vo výsledkoch vyhľadávania uvidíte až neuveriteľných  31 300 000 výsledkov. Samozrejme že kliknete na niektoré odkazy,ktoré sú na prvej, prípadne druhej strane vo výsledkoch vyhľadávania na slovné spojenie online filmy.</p>
 648. <p><iframe frameborder="0" width="960px" height="360px" src="https://prehrajto.cz/partnersky-program/iframe/list?rows=2&amp;cols=4&amp;iframeWidth=960&amp;iframeHeight=360&amp;imageWidth=214&amp;maxLength=200&amp;bgColor=%2325af50&amp;linkColor=%23ea1c26&amp;cc=153zg8ma"></iframe></p>
 649. <p>Otvorí sa vám stránka z&nbsp;pomerne veľkým výberom online filmov a vy si začnete vyberať ktorý film je pre vás zaujímavý. Možno že si film vyberiete rýchlo, alebo niekedy strávite výberom vhodného filmu aj pol hodiny, či ešte dlhšie. To nevadí,hlavne že ste si vybrali film, ktorý vás zaujíma a chcete si ho pozrieť a dokonca zadarmo,to je super. Už sa veľmi tešíte na nový film a nedočkavo kliknete na tlačítko PLAY v&nbsp;online prehrávači.</p>
 650. <p>Ukáže sa vám prvá reklama,potom druhá,tretia a zase ďalšia. Možno že vás to presmeruje na nejaké internetové kasíno, kde vám sľubujú vysoké výhry,vstupný bonus zadarmo,stačí sa zaregistrovať, alebo na erotický obsah.</p>
 651. <p>Podobne vyskúšate aj inú stránku z&nbsp;online filmami zadarmo a dopadnete podobne,všelijaké reklamy len k&nbsp;online filmu sa neviete akosi prepracovať. Ak máte trošku šťastia,tak maximálne si pozriete krátku ukážku,trailer k&nbsp;filmu a prečítate si dej filmu. Iba toľko,nič viac iba reklama. Smutné že? Nenahnevá vás to?</p>
 652. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-2094" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/G260317.gif" alt="Online filmy" width="278" height="222" /></p>
 653. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Filmy_online_bez_limitu">Filmy online bez limitu.</span></h2>
 654. <p>Istotne mi dáte za pravdu, že by ste chceli sledovať filmy online bez limitu. Určite aj vám lezú všetky tie reklamy na nervy a chcete pozerať filmy online bez limitu a bez prerušovania otravnými reklamami.</p>
 655. <p style="text-align: center;"><input type='hidden' id='ars_page_id' value='2087' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html' data-text='Online filmy https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'>
 656. <p>Presne kvôli tomu som prehľadal internet a našiel som zopár stránok, na ktorých je možné sledovať filmy online bez limitu a bez otravných reklám. Na týchto stránkach je veľký výber filmov v&nbsp;HD kvalite. Na niektorých stránkach si môžete vybrať zvukový doprovod medzi originálom a dabingom prípadne zapnúť titulky.</p>
 657. <p>Online filmy na týchto stránkach sú väčšinou z&nbsp;českým prípadne slovenským dabingom. Niektoré filmy sú doplnené o české, prípadne slovenské titulky.<br />
 658. <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://prehrajto.cz/?cc=153zg8ma" title="Přehraj.to"> <img src="https://prehrajto.cz/front/img/banners/cervena2/728x90.png" alt="Přehraj.to"> </a></p>
 659. <p>Medzi tisíckami online filmov vo vysokej kvalite si ľahko vyberiete,pretože filmy sú zatriedené do rôznych žánrov. Takto si veľmi jednoducho vyberiete akčné,animované,dobrodružné,dokumentárne,dráma,erotické,fantasy,historické,horor,hudobné,</p>
 660. <p>imax,katastrofické,komédie,kreslené,Krimi,mysteriózne,rozprávky,psychologické,publicistické,</p>
 661. <p>reality-show,rodinné,romantické,sci-fi,športové,talk-show,thriller,vojnové,westernové a životopisné filmy online bez limitu a akýchkoľvek obmedzení.</p>
 662. <p>Okrem najnovších filmov na stránkach sú aj filmy veľmi staré,napríklad  film Bratři Karamazovi E3 z&nbsp;roku 1969.</p>
 663. <p>Podobne ako si môžete vybrať film podľa žánru,môžete si film vyberať aj podľa roka natočenia.</p>
 664. <p>Na niektorých stránkach okrem online filmov si môžete pozrieť aj online seriály.</p>
 665. <p>Ak si film vyberiete,kliknete na play a film sa vám spustí. Je jedno či používate na prehliadanie internetu prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chromé,čí úplne iný,hlavná vec, ktorú musíte mať je v&nbsp;prehliadači nainštalovaný a povolený Flash Player.</p>
 666. <p>Či máte v&nbsp;prehliadači nainštalovaný Flash Player jednoducho zistite tak, že navštívite<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://helpx.adobe.com/cz/flash-player.html"> stránku ADOBE HELP</a>a kliknete na tlačítko SKONTROLOVAŤ.</p>
 667. <p>Ak v&nbsp;prehliadači nemáte flash player postupujte podľa návodu na stránke Adobe Help.</p>
 668. <p>Ak je vo vašom počítači nainštalovaný a zapnutý Adobe Flash Player,môžete ísť na stránky z&nbsp;filmami,vybrať si film alebo seriál, a sledovať neprerušovane bez reklám.</p>
 669. <p>Online filmy, alebo seriály môžete sledovať nielen na počítači, alebo na notebooku, ale aj na tablete či mobilnom telefóne. Ak nemáte Smart televízor,počítač alebo notebook môžete prepojiť HDMI káblom z&nbsp;akýmkoľvek televízorom, alebo projektorom a filmy si vychutnať na veľkej obrazovke.</p>
 670. <p>A teraz to najdôležitejšie,zoznam stránok, na ktorých nájdete online filmy.</p>
 671. <p style="text-align: center;"></div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/online-filmy.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`-->
 672. <p>&nbsp;</p>
 673. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Online_filmy_8211_zoznam_stranok_znbspfilmami_a_serialmi">Online filmy &#8211; zoznam stránok z&nbsp;filmami a seriálmi.</span></h2>
 674. <p>Tak a tu je ten zoznam webových lokalít,kde môžete sledovať online tisícky filmov a seriálov vo vyhľadávači.</p>
 675. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="http://www.onlinefilmykeshlednuti.cz/?affid=238016" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Online filmy ke shlednuti<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Tisíce online filmů ke shlédnutí ve vysoké kvalitě</small></span></a></div>
 676. <p>&nbsp;</p>
 677. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="http://tv.prehraj.me/cs/?affid=238016" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Prehraj.me<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Tisíce online filmov a seriálov </small></span></a></div>
 678. <p>&nbsp;</p>
 679. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="http://movies.sosac.tv/cs/?affid=238016" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Sleduj filmy online<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Tisíce online filmov a seriálov na Sosač TV</small></span></a></div>
 680. <p>&nbsp;</p>
 681. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="http://movies.filmy.pw/cs/?affid=238016" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> Sleduj filmy a seriály online<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Tisíce položiek na filmy.pw</small></span></a></div>
 682. <p>&nbsp;</p>
 683. <p>&nbsp;</p>
 684. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Online_filmy_8211_Co_to_stoji">Online filmy &#8211; Čo to stojí?</span></h2>
 685. <p>Pretože na horeuvedených stránkach je možné sledovať tisíce filmov a seriálov vo vysokej kvalite a hlavne bez otravných reklám a uchovávanie mediálneho obsahu na serveroch niečo stojí, prevádzkovateľ spoplatnil používanie týchto služieb.</p>
 686. <p>Ak chcete využívať tieto perfektné služby,je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si <strong>PREMIUM</strong> účet na stránke <strong>STREAMUJ.TV</strong></p>
 687. <p>Po registrácii vam príde email z&nbsp;potvrdením registrácie. Nezabudnite tento email otvoriť a kliknutím na link potvrdiť registráciu,tak ako je to dole na obrázku.</p>
 688. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2096" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Potvrdenie-registrácie-na-streamuj-tv.png" alt="Online filmy-potvrdenie registrácie" width="455" height="166" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Potvrdenie-registrácie-na-streamuj-tv.png 455w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Potvrdenie-registrácie-na-streamuj-tv-300x109.png 300w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" /></p>
 689. <p>Po registrácii a potvrdeni si predplatte Premium na ľubovoľné obdobie. Môžete si predplatiť Premium na jeden deň,týždeň,mesiac,tri mesiace,pol roka alebo na celý rok naraz.</p>
 690. <p>Čím dlhšie obdobie zvolíte,zaplatíte menej a ušetríte. Najviac ušetríte ak si zaplatíte Premium na celý rok naraz.</p>
 691. <p>Nebojte sa,neide o nijako vysoké sumy peňazí,skôr naopak. Ak Premium účet na streamuj.tv porovnáte z&nbsp;káblovkou alebo zo satelitnými službami,zistite, že za Premium na streamuj.tv zaplatíte smiešne malo,posúďte sami.</p>
 692. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2072" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Streamuj-tv.png" alt="Streamuj-tv" width="964" height="563" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Streamuj-tv.png 964w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Streamuj-tv-300x175.png 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Streamuj-tv-768x449.png 768w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Streamuj-tv-650x380.png 650w" sizes="(max-width: 964px) 100vw, 964px" /></p>
 693. <p style="text-align: left;">Zaplatiť za Premium účet môžete okrem českých korún aj eurami, alebo virtuálnou menou Bitcoin.</p>
 694. <p>Za Premium účet môžete platiť pohodlne formou SMS alebo platobnou kartou. Túto možnosť najviac odporúčam,pretože platba prebehne rýchlo a hneď po zaplatení môžete sledovať filmy a seriály bez prerušovania.</p>
 695. <p><a target="_blank" href="https://www.tpd.sk/?utm_source=dognet&amp;utm_medium=banner-728x90&amp;utm_campaign=gen-doprava-zdarma&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=bdb52f38" target="_top" rel="nofollow"><img title="" src="//login.dognet.sk/accounts/default1/fb27g82d/bdb52f38.jpg" alt="" /></a></p>
 696. <p>Okrem toho za Premium účet môžete zaplatiť aj cez PayPal,InterKassa, alebo prevodom z&nbsp;účtu. V&nbsp;tomto prípade musíte počkať minimálne jeden deň a niekedy aj dlhšie,kým bude bankový prevod medzi účtami zrealizovaný,a až potom môžete nerušene sledovať svoje vysnené filmy a seriály.</p>
 697. <p>Dobrou správou však je skutočnosť,že po zaregistrovaní a zaplatení za Premium účet môžete sledovať tisícky filmov a seriálov a to nielen na stránke Streamuj.tv a na hore uvedených stránkach, ale aj na ďalších stránkach, ktoré používajú prehrávač stramuj.tv a steamuju obsah z&nbsp;týchto serverov.</p>
 698. <p><script type="text/javascript" src="//fastshare.cz/scripts/?ref=495258&#038;size=2"></script></p>
 699. <p>Jednoducho sa na týchto stránkach prihlásite prihlasovacím menom a heslom,ktoré ste zadali pri registrácii na stránke streamuj.tv, a už vám nič nebráni v&nbsp;sledovaní tisícov vysoko kvalitných filmov a seriálov. Vyskúšajte!</p>
 700. <p>Zároveň registráciou získavate aj prístup na SOSAČ ak používate multimediálne centrum z&nbsp;KODI.</p>
 701. <p>Viac informácii o KODI a doplnku SOSAČ sa dočítate v&nbsp;článku: <a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-hurauz-mi-sosac-funguje.html"><strong>KODI – Hurá,už mi SOSAČ funguje !!!</strong></a></p>
 702. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="http://www.streamuj.tv/signup?affid=238016" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> STREAMUJ.TV<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Chcem Premium účet na Streamuj.tv</small></span></a></div>
 703. <p>&nbsp;</p>
 704. <p>Pozrite si prosím krátke video a uvidíte aká je registrácia na streamuj.tv rýchla a jednoduchá.</p>
 705. <p>&nbsp;</p>
 706. <p><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/_K_STHlPEvs?feature=oembed" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
 707. <p>V druhom videu uvidíte ako jednoducho si predplatiť Premium účet formou krátkych textových sprav SMS.</p>
 708. <p>&nbsp;</p>
 709. <p><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/mkfylzSKyW8?feature=oembed" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
 710. <p>&nbsp;</p>
 711. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="http://www.streamuj.tv/signup?affid=238016" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> STREAMUJ.TV<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Chcem Premium účet na Streamuj.tv</small></span></a></div>
 712.  
 713. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="in-1096" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-hurauz-mi-sosac-funguje.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/pixiz-01-08-2017-15-01-20-1-150x150.jpg" alt="KODI &#8211; Hurá,už mi  SOSAČ funguje !!!" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-hurauz-mi-sosac-funguje.html" class="wp_rp_title">KODI &#8211; Hurá,už mi  SOSAČ funguje !!!</a></li><li data-position="1" data-poid="in-51" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/ako-sledovat-tv-zadarmo.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/KODI-1-150x150.png" alt="Ako sledovať TV zadarmo" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/ako-sledovat-tv-zadarmo.html" class="wp_rp_title">Ako sledovať TV zadarmo</a></li><li data-position="2" data-poid="in-1561" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Buffering-Settings-150x150.png" alt="KODI &#8211; Sekajú vám videá?" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html" class="wp_rp_title">KODI &#8211; Sekajú vám videá?</a></li><li data-position="3" data-poid="in-21" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-sledovat-tv-zadarmo-kodi.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Sony-1-150x150.png" alt="Ako sledovať TV zadarmo &#8211; KODI" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-sledovat-tv-zadarmo-kodi.html" class="wp_rp_title">Ako sledovať TV zadarmo &#8211; KODI</a></li><li data-position="4" data-poid="in-10" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/antenna-1508868__340-1-150x150.jpg" alt="Budúcnosť sledovania televízie je IPTV." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_title">Budúcnosť sledovania televízie je IPTV.</a></li><li data-position="5" data-poid="in-41" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/ambilight.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/stiahnuC5A5-150x150.jpg" alt="Ambilight" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/ambilight.html" class="wp_rp_title">Ambilight</a></li><li data-position="6" data-poid="in-8" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/naco-mysliet-pri-vybere-televizora.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/06/TV-Pes-1-150x150.jpg" alt="Načo myslieť pri výbere televízora." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/naco-mysliet-pri-vybere-televizora.html" class="wp_rp_title">Načo myslieť pri výbere televízora.</a></li><li data-position="7" data-poid="in-40" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/prechod-z-dvb-t-do-dvb-t2.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/Cryptobox-652HD-Combo-150x150.png" alt="Prechod z DVB-T do DVB-T2" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/prechod-z-dvb-t-do-dvb-t2.html" class="wp_rp_title">Prechod z&nbsp;DVB-T do DVB-T2</a></li></ul></div></div>
 714. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html">Online filmy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 715. ]]></content:encoded>
 716. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html/feed</wfw:commentRss>
 717. <slash:comments>2</slash:comments>
 718. </item>
 719. <item>
 720. <title>HP 250 G5 recenzia</title>
 721. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html</link>
 722. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html#comments</comments>
 723. <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 12:37:24 +0000</pubDate>
 724. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 725. <category><![CDATA[PC-NOTEBOOK-MOBIL]]></category>
 726. <category><![CDATA[HP 250 G5]]></category>
 727. <category><![CDATA[Notebook]]></category>
 728.  
 729. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=2051</guid>
 730. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />HP 250 G5 recenzia &#8211; 15,6&#8243; Notebook za výhodnú cenu. Kvalitné a cenovo dostupné hp notebooky na Slovensku predáva hocikto. Trh z&#160;hp notebookmi je tak široký,že len veľmi ťažko je sa v&#160;tom zorientovať a vybrať [&#8230;]</p>
 731. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html">HP 250 G5 recenzia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 732. ]]></description>
 733. <content:encoded><![CDATA[
 734. <h2 class="product__title" style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_8211_1568243_Notebook_za_vyhodnu_cenu">HP 250 G5 recenzia &#8211; 15,6&#8243; Notebook za výhodnú cenu.</span></h2>
 735. <p>Kvalitné a cenovo dostupné hp notebooky na Slovensku predáva hocikto. Trh z&nbsp;hp notebookmi je tak široký,že len veľmi ťažko je sa v&nbsp;tom zorientovať a vybrať si ten pravý hp notebook. Pred mesiacom som aj ja kupoval nový notebook a kládol som si otázku,aký notebook kúpiť za výhodnú cenu a z&nbsp;dobrými parametrami.</p>
 736. <p>&nbsp;</p>
 737. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2053" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213821.jpg" alt="HP 250 G5" width="1983" height="1817" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213821.jpg 1983w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213821-300x275.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213821-768x704.jpg 768w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213821-1024x938.jpg 1024w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213821-650x596.jpg 650w" sizes="(max-width: 1983px) 100vw, 1983px" /></p>
 738. <p>&nbsp;</p>
 739. <p>Pretože mi už dosluhoval staručký DELL,prvá myšlienka bola, že vyberiem si aj nový notebook značky DELL. Prehodnotil som všetky dôležité parametre,vložil ich do tabuľky,porovnával ich a vyberal. Pretože som mal naštudované všetky potrebné informácie o notebookoch značky DELL,napísal som o tom aj článok:<a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/dell-notebooky-porovnanie-notebookov.html"> Dell notebooky – porovnanie notebookov.</a></p>
 740. <h2 class="product__title"></h2>
 741. <h2 class="product__title" style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_8211_Preco_prave_tento_notebook">HP 250 G5 recenzia &#8211; Prečo práve tento notebook.</span></h2>
 742. <h2 style="text-align: center;"></h2>
 743. <p>Pretože som nechcel na nový notebook minúť príliš vysokú finančnú čiastku a plánoval som investovať do notebooku od 300 do 350 €, preto u notebookoch značky DELL som nepochodil,lebo najlacnejší stojí okolo 500 € a výkonné notebooky DELL prekračujú aj sumu 1&nbsp;000 €.</p>
 744. <p>Práve z&nbsp;tohto dôvodu som hľadal dlhoročnú spoľahlivú značku a moje rozhodnutie padlo na už tradične obľúbeného výrobcu výpočtovej techniky,svetoznámu značku HP &#8211; <b>Hewlett-Packard.</b></p>
 745. <p><b>Hewlett-Packard Company &#8211; </b>je najväčšia nadnárodná IT spoločnosť na svete a do popredia sa dostala hlavne vďaka svojim vysokokvalitným tlačiarňam,osobným počítačom a notebookom, či serverom na špičkovej úrovni.</p>
 746. <p>Na spoločnosť HP som vsadil aj z&nbsp;toho dôvodu,lebo už viac ako 10 rokov mi bez problémovou funguje multifunkčná atramentová tlačiareň HP Photosmart.</p>
 747. <h2 class="product__title" style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_notebooku">HP 250 G5 recenzia notebooku.</span></h2>
 748. <p>&nbsp;</p>
 749. <p>Pretože som si vybral spoločnosť <b>Hewlett-Packard Company</b> začal som porovnávať  hp notebooky v&nbsp;cene okolo 300 EUR. Nakoniec som si vybral práve model <strong>HP 250 G5 </strong>nielen pre kladné hodnotenia spotrebiteľov,ktorí už tento notebook vlastnia, ale hlavne pre jeho skutočne dobré parametre a výborne užívateľské vlastnosti.</p>
 750. <p>Podobný notebook z&nbsp;takýmito parametrami ako má HP 250 G5, ale od iného výrobcu stojí minimálne o stovku viac.</p>
 751. <p>Notebook HP 250 G5 som kúpil v&nbsp;polovici augusta 2017 myslím, že za 318€ a urobil som veľmi dobre. K&nbsp;notebooku som celkom zadarmo dostal aj štýlovú a peknú tašku na prenášanie HP Business v&nbsp;cene okolo 20€.</p>
 752. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2052" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213808.jpg" alt="HP 250 G5 + Taška" width="2560" height="1920" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213808.jpg 2560w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213808-300x225.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213808-768x576.jpg 768w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213808-1024x768.jpg 1024w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170918_213808-650x488.jpg 650w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
 753. <p>Pre väčšinu užívateľov je asi dôležitá informácia, že notebook HP 250 G5 je predávaný už z&nbsp;nainštalovaným operačným systémom Windows&nbsp;10 Home-64 bitová verzia. Ja som však veľký odporca Windowsu a už niekoľko rokov používam iba operačný systém Linux,preto hneď som ho pre-inštaloval.</p>
 754. <p>Po nainštalovaní  operačného systému <strong>Linux Mint</strong> sa z&nbsp;notebooku stala skutočná raketa. Linux rýchlo štartuje,aplikácie svižne nabiehajú,nepotrebuje žiadnu údržbu,antivirak ani Driver na tlačiareň,všetko spoľahlivo funguje na prvé spustenie a čo je najdôležitejšie,všetko je úplne zadarmo včetne kancelárskeho softvéru. Viac o Linuxe sa dočítate: <a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/aky-operacny-system-je-najlepsi.html"><strong>Aký operačný systém je najlepší.</strong></a></p>
 755. <p>&nbsp;</p>
 756. <figure id="attachment_2054" style="max-width: 2396px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-2054 size-full" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170820_202509.jpg" alt="Linux Mint" width="2396" height="1386" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170820_202509.jpg 2396w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170820_202509-300x174.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170820_202509-768x444.jpg 768w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170820_202509-1024x592.jpg 1024w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/20170820_202509-650x376.jpg 650w" sizes="(max-width: 2396px) 100vw, 2396px" /><figcaption class="wp-caption-text">Linux Mint štartuje za par sekund</figcaption></figure>
 757. <h3 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_8211_Dizajn">HP 250 G5 recenzia &#8211; Dizajn.</span></h3>
 758. <p>Na prvý pohľad zaujme pekný tenký strieborný dizajn v&nbsp;kombinácii z&nbsp;elegantnou čiernou farbou. Na striebornom vrchnáku je krásne logo firmy HP. Po otvorení vidíme čierno orámovaný elegantne matný 15.6 palcový FULL HD displej o rozlíšení 1920 X 1080 obrazových bodov typu TN LED. Nad displejom je zabudovaná HD kamera, mikrofón a senzor na snímanie okolitého osvetlenia. Pod displejom je logo firmy HP.</p>
 759. <p>Slovenská klávesnica je strieborná,čierne klávesy z&nbsp;bielymi znakmi. Hlavnú klávesnicu pre pohodlie pri písaní číslic dopĺňa numerická klávesnica. Samozrejme nechýba ani Touchpad na pohodlne ovládanie kurzora.</p>
 760. <p>&nbsp;</p>
 761. <p>Rozmery notebooku HP 250 G5 sú 384,3 x 254,6 x 243 mm. Prakticky a štíhly notebook HP 250 G5 je vyrobený z&nbsp;pevných a odolných plastov a je neuveriteľne ľahký na prenášanie,jeho celková hmotnosť je iba dva kilogramy.</p>
 762. <h3 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_8211_Konektivita">HP 250 G5 recenzia &#8211; Konektivita.</span></h3>
 763. <p>&nbsp;</p>
 764. <p>Na ľavej strane notebooku HP 250 G5 je VGA konektor na pripojenie externého monitora. K&nbsp;notebooku môžete pripojiť aj televízor cez kvalitný digitálny HDMI výstup cez ktorý je okrem video signálu prenášaný aj zvukový doprovod. Okrem VGA a HDMI konektora je na ľavej stráne aj 3,5 mm Jack Combo audio konektor na pripojenie externých reproduktorov,slúchadiel alebo kombinácie slúchadlá/mikrofón k&nbsp;telefonovaniu napríklad cez SKYPE.</p>
 765. <div id="heurekaIframeHeader" style="height: 270px; width: 660px; overflow: hidden; font-weight: bold; padding-bottom: 2px; text-align: center; border: 1px solid #cecece;"><strong><a rel="nofollow" href="https://notebooky.heureka.sk/#c1615:55zlavy/" style=" float: left; margin: 8px 20px; clear: both;" target="_blank">Zľavnené produkty v&nbsp;sekcii Notebooky</a></strong> <script type="text/javascript"> document.write('<iframe src=\"https://www.heureka.sk/direct/bannery/?&#038;cid=750:55:1615\" width=\"660\" height=\"270\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>'); </script> </div>
 766. <p>Okrem toho, že notebook HP 250 G5 sa pripája na internet bezdrôtovo cez Wi-Fi,môžete využiť aj zabudovanú sieťovú kartu  Ethernet 10 / 100 / 1000 a notebook pripojiť k&nbsp;domácemu routeru sieťovým káblom,ktorý pripojíte do RJ-45 konektoru na ľavej strane notebooku.</p>
 767. <p>Výrobca HP u tohoto lacného modelu X0Q25ES nezabudol ani na tak dôležitú vec akou je Bluetooth.</p>
 768. <p>Na ľavej strane ešte nájdete jeden USB port 3.0 a jeden USB port 2.0.&nbsp;Ďalší USB port 2.0 je na pravej strane spolu z&nbsp;čítačkou pamäťových kariet a napaľovacou optickou mechanikou DVD+/-RW.</p>
 769. <h3 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_8211_Hardver">HP 250 G5 recenzia &#8211; Hardvér.</span></h3>
 770. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"><input type='hidden' id='ars_page_id' value='2051' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html' data-text='HP 250 G5 recenzia https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'></span></p>
 771. <p>Notebook HP 250 G5 sa predáva vo viacerých hardvérových vyhotoveniach, a tak si môže zákazník podľa svojho vkusu alebo potreby vybrať aký chce displej,procesor,kapacitu a typ ukladacieho priestoru.</p>
 772. <p>Mozgom notebooku HP 250 G5 v&nbsp;základnej najlacnejšej verzii je dvoj-jadrový procesor Intel modelovej rady Celeron. Procesor Intel Celeron N3060 je postavený na 64 bitovej architektúre a taktovaný základnou frekvenciou 1.6 GHz. Tuto frekvenciu je možne zvýšiť na takzvanú Bost až do hodnoty 2.48 GHz.</p>
 773. <p>Na ukladanie dočasných výpočtov procesor využíva internú pamäť Cache  L2 o kapacite 2 MB. Intel WiDi a spotreba 6 W hovoria za všetko. Síce to nie je výkonný procesor, ale pre bežnú prevádzku,kancelárske aplikácie,surfovanie po internete a u takéhoto lacného notebooku  úplne postačuje.</p>
 774. <p>Kto potrebuje k&nbsp;svojej práci alebo na hranie zložitejších hier väčší výkon môže si kúpiť <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/hp-250-g5-p150088">notebook HP 250 G5</a> z&nbsp;výkonnejším 4 &#8211; jadrovým procesorom  AMD A6&nbsp;7310 až 2.4 GHz,samozrejme za mierne navýšenú cenu.</p>
 775. <p>Komu značka AMD nič nehovorí a je výhradme zástancom procesorov Intel má možnosť si vybrať notebook HP 250 G5 z&nbsp;procesorom Intel Core i3 alebo Intel Core i5. Samozrejme tieto procesory sú už vyššej strednej triedy a preto je aj cena notebooku HP 250 G5 o poznanie vyššia.</p>
 776. <p>Podobne je to z&nbsp;kapacitou a typom ukladacieho priestoru. Zákazník si môže vybrať notebook HP 250 G5 z&nbsp;klasickým mechanickým HDD alebo výkonným a rýchlym SSD úložiskom.</p>
 777. <p>Notebooky HP 250 G5 sú predávané vo verzii zo SSD ukladacím priestorom o kapacite 128 GB alebo 256 GB a v&nbsp;HDD verzii je kapacita pevného disku 500 GB alebo 1 TB.</p>
 778. <p>Samozrejme je výhodnejšie kúpiť notebook z&nbsp;SSD ukladacím priestorom na úkor kapacity budete mať väčší výkon.</p>
 779. <p>Rovnako operačná pamäť RAM o kapacite 4GB je buť DDR3 alebo DDR4.</p>
 780. <p>Notebooky HP 250 G5 sú osadené buď grafickou kartou Intel HD Graphics alebo AMD Radeon R4 Graphics.</p>
 781. <p>Notebook HP 250 G5 je napájaný zo 4 článkovej akumulátorovej batérie,ktorá vydrží minimalne 6 hodín prevádzky na jedno nabitie.</p>
 782. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"></div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/hp-250-g5-recenzia.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`--></span></p>
 783. <h3 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="HP_250_G5_recenzia_8211_zaverecne_zhrnutie">HP 250 G5 recenzia &#8211; záverečné zhrnutie.</span></h3>
 784. <p>Ako už bolo vyššie spomenuté,<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.andreashop.sk/vyhladavanie?search=hp250g5"> notebook HP 250 G5</a> je vysoko kvalitný a spoľahlivý. Nájde si uplatnenie nielen v&nbsp;kancelárii, ale hlavne v&nbsp;škole u žiakov a študentov.  Ak potrebujete na prácu alebo na hranie  väčší výkon samozrejme siahnete po drahšej konfigurácii z&nbsp;výkonnejším procesorom a SSD úložiskom.</p>
 785. <p>Ak sa vyskytne problém z&nbsp;vaším notebookom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 3 rokov.</p>
 786. <p>Pretože čo nevidieť máme tu sviatky,možno by notebook HP 250 G5 bol pre niekoho blízkeho príjemným prekvapením,čo vy na to? Píšte do komentárov a zdieľajte článok ďalej. Ďakujem&#8230;</p>
 787. <p style="text-align: center;"><div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.esat.sk/notebooky-1" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="fa fa-hand-o-up" style="font-size:22px;color:#FFFFFF"></i> NOTEBOOKY HP<small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Pozrieť najlepšie ceny notebookov HP</small></span></a></div>
 788. <p>&nbsp;</p>
 789. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Pozor aktualizácia !!!</span></strong></span></p>
 790. <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>V predaji je už aj verzia <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.tpd.sk/hp-250-g6-p175440">HP 250 G6</a></strong></span></p>
 791.  
 792. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="ex-in_1260" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/dell-notebooky-porovnanie-notebookov.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Dell-XPS-13-9360-1422-Notebook-150x150.jpg" alt="Dell notebooky &#8211; porovnanie notebookov." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/dell-notebooky-porovnanie-notebookov.html" class="wp_rp_title">Dell notebooky &#8211; porovnanie notebookov.</a></li><li data-position="1" data-poid="ex-in_36" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/kde-vyhodne-zohnat-notebook-alebo-pc.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/10/hp-proone-400-g1_ig21052-150x150.jpg" alt="Kde výhodne zohnať Notebook alebo PC" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/kde-vyhodne-zohnat-notebook-alebo-pc.html" class="wp_rp_title">Kde výhodne zohnať Notebook alebo PC</a></li><li data-position="2" data-poid="ex-in_39" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/MotoG4Plus-1-150x150.jpg" alt="Lenovo Moto G4 Plus" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_title">Lenovo Moto G4 Plus</a></li><li data-position="3" data-poid="ex-in_25" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/detske-inteligentne-hodinky.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/Detske-hodinky-1-150x150.jpg" alt="Detské inteligentne hodinky." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/detske-inteligentne-hodinky.html" class="wp_rp_title">Detské inteligentne hodinky.</a></li><li data-position="4" data-poid="ex-in_10" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/antenna-1508868__340-1-150x150.jpg" alt="Budúcnosť sledovania televízie je IPTV." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_title">Budúcnosť sledovania televízie je IPTV.</a></li><li data-position="5" data-poid="ex-in_2040" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/Samsung-Galaxy-Note-8-zlaty-a-čierny-150x150.jpg" alt="Samsung Galaxy Note 8" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html" class="wp_rp_title">Samsung Galaxy Note 8</a></li><li data-position="6" data-poid="ex-in_8" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/naco-mysliet-pri-vybere-televizora.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/06/TV-Pes-1-150x150.jpg" alt="Načo myslieť pri výbere televízora." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/naco-mysliet-pri-vybere-televizora.html" class="wp_rp_title">Načo myslieť pri výbere televízora.</a></li><li data-position="7" data-poid="ex-in_34" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/darcek-nie-len-na-vianoce.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/12/Darčeky-150x150.jpg" alt="Darček &#8222;nie len na vianoce&#8220;." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/darcek-nie-len-na-vianoce.html" class="wp_rp_title">Darček &#8222;nie len na vianoce&#8220;.</a></li></ul></div></div>
 793. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html">HP 250 G5 recenzia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 794. ]]></content:encoded>
 795. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/09/hp-250-g5-recenzia.html/feed</wfw:commentRss>
 796. <slash:comments>3</slash:comments>
 797. </item>
 798. <item>
 799. <title>Samsung Galaxy Note 8</title>
 800. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html</link>
 801. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html#comments</comments>
 802. <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 08:39:58 +0000</pubDate>
 803. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 804. <category><![CDATA[PC-NOTEBOOK-MOBIL]]></category>
 805. <category><![CDATA[Mobil]]></category>
 806. <category><![CDATA[Samsung]]></category>
 807. <category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
 808.  
 809. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=2040</guid>
 810. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Samsung Galaxy Note 8 &#8211; viac než telefón. &#160; Samsung Galaxy Note 8 &#8211; inteligentný telefón pre náročných. &#160; &#160; Ak si mobilný telefón Samsung Galaxy Note 8 kúpite hneď teraz,zadarmo dostanete k&#160;nemu dokovaciu stanicu [&#8230;]</p>
 811. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html">Samsung Galaxy Note 8</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 812. ]]></description>
 813. <content:encoded><![CDATA[
 814. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_viac_nez_telefon">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; viac než telefón.</span></h2>
 815. <p>&nbsp;</p>
 816. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_inteligentny_telefon_pre_narocnych">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; inteligentný telefón pre náročných.</span></h2>
 817. <p>&nbsp;</p>
 818. <p>&nbsp;</p>
 819. <p>Ak si mobilný telefón Samsung Galaxy Note 8 kúpite hneď teraz,zadarmo dostanete k&nbsp;nemu dokovaciu stanicu DeX v&nbsp;hodnote 149,99€ vďaka ktorej jednoducho premeníte váš nový mobilný telefón na stolný počítač.</p>
 820. <p>Excelentný mobilný telefón Samsung Galaxy Note 8 je zdokonalená koncepcia o pol roka staršieho telefónu Samsung Galaxy S8 ku ktorému výrobca okrem veľkej hromady softvéru pridal aj stylus S-Pen a prvý dvojitý ZOOM fotoaparát z&nbsp;rozlíšením  12.0 Mpx + 12.0 Mpx.</p>
 821. <p>Z uvedením telefónu Samsung Galaxy Note 8 na slovenský trh prichádza hneď aj nová veľká softvérová aktualizácia. Zaujímavosťou je možnosť aktualizovať ihneď alebo odložiť aktualizáciu na noc. Ak zvolíte túto možnosť,aktualizačný balíček o  veľkosti 571,38 MB sa vám automaticky nainštaluje v&nbsp;nočných hodinách v&nbsp;čase od 02:00 AM do 05:00 AM.</p>
 822. <p>Po vykonaní tejto veľkej softvérovej aktualizácie sa celkovo zvýši výkon a stabilita telefónu. Aktualizácia vylepší stabilitu bezdrôtového nabíjania,aplikacie fotoaparát a iných  softvérových aplikácií,odstránia sa počiatočné programátorské chyby a vyladí sa hladký a rýchly beh aplikácií.</p>
 823. <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://s.click.aliexpress.com/e/qBqvjMj" target="_parent"><img src="//ae01.alicdn.com/kf/HTB1k.mGgUUIL1JjSZFrq6z3xFXaa/Original-Unlocked-font-b-Samsung-b-font-font-b-Galaxy-b-font-font-b-Note-b.jpg_220x220.jpg"/><span style="display:block;">AliExpress.com Product &#8211; Original Unlocked Samsung Galaxy Note 8&nbsp;6GB RAM 64GB ROM Dual Back Camera 12MP 6.3inch Octa Core 3300mAh Smart Mobile Phone</span></a></p>
 824. <p>Vďaka nenápadnej funkcií Smart Switch hravo prenesiete svoje kontakty,správy,fotografie,nastavenia a oveľa viac zo starého telefónu na svoj nový telefón Samsung Galaxy Note 8 alebo telefón zosynchronizujete zo stolným počítačom PC či notebookom.</p>
 825. <h2 class="product__title" style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_Konstrukcia_a_dizajn">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; Konštrukcia a dizajn.</span></h2>
 826. <p>&nbsp;</p>
 827. <p>&nbsp;</p>
 828. <p>Základ telefónu Samsung Galaxy Note 8 tvorí pevná kovová konštrukcia. Telefón o rozmeroch 163 X 75 X 8,6 milimetrov váži iba 195 gramov.</p>
 829. <p>Elegantná čierna farba zdobí Samsung Galaxy Nore 8 prednú stranu telefónu v&nbsp;každom farebnom prevedení. Pod vysoko-odolným trvanlivým krycím sklom Gorilla Glass 5 je 6.3 &#8211; palcový zakrivený  Infinity displej Quad HD+ Super AMOLED z&nbsp;rozlíšením 2960 X 1440 pixelov.</p>
 830. <p>V spodnej časti pod displejom sú softvérové ovládacie prvky totožné ako u telefónov Samsung Galaxy S8 a tak napríklad tlačítko domov reaguje na rôzne úrovne tlaku.</p>
 831. <p>Okrem týchto softvérových tlačidiel je na spodku telefónu zabudovaný mikrofón,konektor USB 3.1 Gen 1 typu C a konektor Jack 3,5 mm stereo na pripojenie slúchadiel.</p>
 832. <p>Po stranách telefónu sú už tradične tlačidlá ovládania hlasitosti. Ďalej tu nájdeme  samostatné tlačidlo Bixby Voice Assistant a tlačidlo zámku.</p>
 833. <p>Na zadnej sklenenej strane je osadený hlavný dvojitý fotoaparát,ktorý je tvorený z&nbsp;12 mm širokouhlého objektívu (F / 1,7) a 12-megapixelového teleobjektívu (F / 2,4).</p>
 834. <p>Celý telefón je zapuzdrený vysoko odolným krytom,ktorý spĺňa zvýšené nároky odolnosti proti prachu a vode IP68</p>
 835. <p>&nbsp;</p>
 836. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_senzory_a_snimace">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; senzory a snímače.</span></h2>
 837. <p>&nbsp;</p>
 838. <p>&nbsp;</p>
 839. <p>V hornej časti nad displejom je zabudovaný okrem slúchadla aj proximity senzor &#8211; detektor vzdialenosti,ktorý dá pokyn na vypnutie displeja po priblížení telefónu k&nbsp;uchu.</p>
 840. <p>Nad displejom je zabudovaná aj predná 8.0 Mpx kamera zo svetelnosťou F1.7 a automatickým zaostrovaním,ktorá slúži prevažne na video konferenčné hovory a iné užitočné aplikácie.</p>
 841. <p>Na zvýšenie vašej bezpečnosti je telefón Samsung Galaxy Note 8 vybavený novinkou &#8211; očným skenerom,ktorý sníma dúhovku oka a podobne ako odtlačky prstov neexistujú na svete dvaja jedinci ktorí majú identickú dúhovku.</p>
 842. <p>Okrem týchto senzorov ma telefón Samsung Galaxy Note 8 zabudovaný aj snímač odtlačkov prstov,Hallovú sondu,Akcelerometer,Barometer,Gyroskop,Geomagnetický senzor,Snímač tepovej frekvencie,Iris senzor,Tlakový senzor a RGB svetelný senzor.</p>
 843. <p>Na zadnej strane telefónu Samsung Galaxy Note 8 je zabudovaný vysokokvalitný dvojitý hlavný fotoaparát z&nbsp;rozlíšením 12.0 Mpx  + 12.0 Mpx ,svetelnosťou F1.7 , F2.4 a automatickým zaostrovaním. Hlavný fotoaparát z&nbsp;optickou stabilizáciou obrazu ma 2× optický zoom a až do 10× digitálny zoom.</p>
 844. <p>Telefónom Samsung Galaxy Note 8 je možné nahrávať vysokokvalitné UHD 4 K&nbsp;videá o rozlíšení 3840 X 2160 obrazových bodov a 30fps.</p>
 845. <p>&nbsp;</p>
 846. <h2 class="inpage_h5" style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_sikovny_stylus_S-Pen">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; šikovný stylus S-Pen.</span></h2>
 847. <p>&nbsp;</p>
 848. <p>Najväčšou atrakciou po už spomenutom skeneri očnej dúhovky je dotykové pero stylus S-Pen. Priblíženie hrotu k&nbsp;obrazovke je detekované bodkou,ktorá sa zobrazuje aj na zakrivených okrajoch displeja.  Stylus S-Pen ma hrúbku iba 0,7 milimetra a pomocou neho telefón detekuje až 4&nbsp;096 rôznych úrovni tlaku.</p>
 849. <p>Zo stylusom S-Pen môžete na displeji vášho mobilného telefónu Samsung Galaxy Note 8 nakresliť ľubovoľne obrázky a takto vytvoriť napríklad animáciu,ktorú môžete podpísať vlastnoručným podpisom a takto ju odoslať svojim priateľom na ľubovoľné miesto na svete.</p>
 850. <p>Stylus S-Pen ďalej využijete na prezeranie časovej linky videa, alebo na vytváranie screnshotov. ďalej pero S-Pen je schopne prekladať slová,rozpoznavať písaný text, alebo používať novú funkciu Live Message.</p>
 851. <p>&nbsp;</p>
 852. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Ostatny_hardver_telefonu_Samsung_Galaxy_Note_8">Ostatný hardvér telefónu Samsung Galaxy Note 8</span></h2>
 853. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"><input type='hidden' id='ars_page_id' value='2040' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html' data-text='Samsung Galaxy Note 8 https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'></span></p>
 854. <p>Smart telefón Samsung Galaxy Note 8 poháňa 8 jadrový procesor Exynos 8895. Prvé 4 jadra sú taktované na frekvenciu 2.3Ghz  a ďalšie 4 sú nastavené na frekvenciu 1.7GHz. Procesor je postavený na 64 bitovej architektúre 10 nm technológiou.</p>
 855. <p>Osem jadrový procesor je podopretý veľkou operačnou pamäťou RAM o kapacite 6 GB a riadi ho operačný system Android 7.0 Nougat.</p>
 856. <p>Okrem operačnej pamäte je telefón osadený aj internou pamäťou 64 GB,ktorú je možne rozšíriť MicroSD pamäťovou kartou až na kapacitu 256 GB.</p>
 857. <p>Telefón Samsung Galaxy Note 8 ma hybridný slot Duos a je možné do neho vkladať Nano SIM karty.</p>
 858. <p>Okrem štandardných mobilných GSM sieti,telefón podporuje aj pripojenie na vysoko-rýchlostnú LTE sieť.Na internet sa pripojíte aj cez  WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO.</p>
 859. <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://s.click.aliexpress.com/e/qBqvjMj" target="_parent"><img src="//ae01.alicdn.com/kf/HTB1k.mGgUUIL1JjSZFrq6z3xFXaa/Original-Unlocked-font-b-Samsung-b-font-font-b-Galaxy-b-font-font-b-Note-b.jpg_220x220.jpg"/><span style="display:block;">AliExpress.com Product &#8211; Original Unlocked Samsung Galaxy Note 8&nbsp;6GB RAM 64GB ROM Dual Back Camera 12MP 6.3inch Octa Core 3300mAh Smart Mobile Phone</span></a><br />
 860. Nezanedbateľnú úlohu hrá aj GPS navigácia,Bluetooth 5.0 , NFC, 3G,LTE cat. 16, USB-C a OTG.</p>
 861. <p align="center"><span style="font-size: x-large;"></div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/09\/samsung-galaxy-note-8.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`--></span></p>
 862. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_Kladne_vlastnosti">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; Kladné vlastnosti.</span></h2>
 863. <p>&nbsp;</p>
 864. <p>Medzi ostatné dôležité vlastnosti telefónu Samsung Galaxy Note 8 určite patrí aj  podpora dokovacej stanice DeX,bezdrôtové nabíjanie akumulátora, ktorý ma kapacitu 3&nbsp;300 mAh,rýchlo-nabíjanie,prachu a vode odolné krytie IP 68,snímač odtlačkov prstov,skener očnej dúhovky.S-Pen a Always on Display.</p>
 865. <p><a target="_blank" href="http://bestcena.sk/?utm_source=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=6189be96" target="_top" rel="nofollow"><img title="" src="//login.dognet.sk/accounts/default1/fb27g82d/6189be96.jpg" alt="" width="728" height="90" /></a></p>
 866. <p>Veľký 6,3 palcový Infinity displej, Quad HD+ Super AMOLED a duálny fotoaparát, ktorým je možné točiť aj videá vo vysokom rozlíšení 4K. Videá je možné snímať jedným  alebo druhým objektívom alebo prepnúť ich na fotoaparát. V&nbsp;režime Live Focus sú obrázky oboch šošoviek kombinované a môžete sa hrať s&nbsp;rozostrením pozadia.</p>
 867. <p>Inteligentný telefón najvyššej kategórie zo zakriveným displejom,vysoko odolným ochranným sklom Gorila 5 a veľkým množstvom softvéru si určite každý zamiluje.</p>
 868. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Samsung_Galaxy_Note_8_8211_Zaporne_vlastnosti">Samsung Galaxy Note 8 &#8211; Záporné vlastnosti.</span></h2>
 869. <p>&nbsp;</p>
 870. <p>Samsung Galaxy Note 8 pravdepodobne ani nemá žiadne záporne vlastnosti,no čas ukáže ako sa mu bude dariť. Jednou takouto zápornou vlastnosťou je možno pre niekoho privysoko nasadená cena,lenže za kvalitu,značku a tak vysoké užívateľské vlastnosti sa musí aj primerane zaplatiť. Telefón Samsung Galaxy Note 8 je vysokokvalitný výrobok, za ktorým stojí svetový výrobca najkvalitnejšej elektroniky.</p>
 871. <div class="su-button-center"><a rel="nofollow" href="https://www.andreashop.sk/samsung-galaxy-note-8-duos-gold-sm-n950fzddorx?utm_source=dognet&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=dognet-link&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=0ed56982" class="su-button su-button-style-3d su-button-wide" style="color:#0f0e0d;background-color:#79ef2d;border-color:#61bf24;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px" target="_blank"><span style="color:#0f0e0d;padding:9px 30px;font-size:22px;line-height:33px;border-color:#a1f46c;border-radius:12px;-moz-border-radius:12px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/10/Andrea-SHOP.png" alt="Ďalšie informácie a cena produktu " style="width:33px;height:33px" /> Ďalšie informácie a cena produktu <small style="padding-bottom:9px;color:#0f0e0d">Ostatní spotrebitelia nakúpili v e-shope: Andrea SHOP.sk</small></span></a></div>
 872. <p>&nbsp;</p>
 873.  
 874. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="ex-in_48" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/budte-o-krok-vpred-s-telefonom-samsung-galaxy-s7-edge.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/08/Samsung-Galaxy-S7-Edge-150x150.jpg" alt="Budte o krok vpred s telefónom Samsung Galaxy S7 Edge." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/budte-o-krok-vpred-s-telefonom-samsung-galaxy-s7-edge.html" class="wp_rp_title">Budte o krok vpred s&nbsp;telefónom Samsung Galaxy S7 Edge.</a></li><li data-position="1" data-poid="ex-in_552" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/07/Honor-150x150.jpg" alt="Honor 9 &#8211; Bestseller medzi telefónmi." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/07/honor-9-bestseller-medzi-telefonmi.html" class="wp_rp_title">Honor 9 &#8211; Bestseller medzi telefónmi.</a></li><li data-position="2" data-poid="ex-in_39" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/09/MotoG4Plus-1-150x150.jpg" alt="Lenovo Moto G4 Plus" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/09/lenovo-moto-g4-plus.html" class="wp_rp_title">Lenovo Moto G4 Plus</a></li><li data-position="3" data-poid="ex-in_1260" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/dell-notebooky-porovnanie-notebookov.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Dell-XPS-13-9360-1422-Notebook-150x150.jpg" alt="Dell notebooky &#8211; porovnanie notebookov." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/dell-notebooky-porovnanie-notebookov.html" class="wp_rp_title">Dell notebooky &#8211; porovnanie notebookov.</a></li><li data-position="4" data-poid="ex-in_36" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/kde-vyhodne-zohnat-notebook-alebo-pc.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/10/hp-proone-400-g1_ig21052-150x150.jpg" alt="Kde výhodne zohnať Notebook alebo PC" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/10/kde-vyhodne-zohnat-notebook-alebo-pc.html" class="wp_rp_title">Kde výhodne zohnať Notebook alebo PC</a></li><li data-position="5" data-poid="ex-in_14" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/03/samsung-qled-tv.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/03/s-qled-1-150x150.png" alt="Samsung QLED-TV" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/03/samsung-qled-tv.html" class="wp_rp_title">Samsung QLED-TV</a></li><li data-position="6" data-poid="ex-in_31" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/porovnanie-televizorov-aky-tv-kupit.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/12/SONY-KD-55A1BAEP-150x150.png" alt="Porovnanie televízorov &#8211; Aký TV kúpiť?" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/porovnanie-televizorov-aky-tv-kupit.html" class="wp_rp_title">Porovnanie televízorov &#8211; Aký TV kúpiť?</a></li><li data-position="7" data-poid="ex-in_6" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/sencor-tv-znacka-tisicov-srdc.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/06/Sencor-2Btv-2BSLE-2B43F12-1-150x150.jpg" alt="Sencor tv &#8211; značka tisicov sŕdc." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/06/sencor-tv-znacka-tisicov-srdc.html" class="wp_rp_title">Sencor tv &#8211; značka tisicov sŕdc.</a></li></ul></div></div>
 875. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html">Samsung Galaxy Note 8</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 876. ]]></content:encoded>
 877. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/09/samsung-galaxy-note-8.html/feed</wfw:commentRss>
 878. <slash:comments>1</slash:comments>
 879. </item>
 880. <item>
 881. <title>KODI &#8211; Sekajú vám videá?</title>
 882. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html</link>
 883. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html#comments</comments>
 884. <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:21:22 +0000</pubDate>
 885. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 886. <category><![CDATA[SOFTVÉR]]></category>
 887. <category><![CDATA[IPTV]]></category>
 888. <category><![CDATA[KODI]]></category>
 889.  
 890. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=1561</guid>
 891. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />KODI &#8211; Ako odstrániť sekanie obrazu. Sekanie videa v&#160;multimediálnom centre KODI môžu spôsobovať viaceré faktory,ktoré budu opísané v&#160;tomto článku,preto čítajte pozorne ďalej, aby ste vedeli zistiť a odstrániť príčinu sekania obrazu. 1. Neexistuje VIP účet [&#8230;]</p>
 892. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html">KODI &#8211; Sekajú vám videá?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 893. ]]></description>
 894. <content:encoded><![CDATA[
 895. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="KODI_8211_Ako_odstranit_sekanie_obrazu">KODI &#8211; Ako odstrániť sekanie obrazu.</span></h2>
 896. <p style="text-align: center;"><strong>Sekanie videa v&nbsp;multimediálnom centre KODI môžu spôsobovať viaceré faktory,ktoré budu opísané v&nbsp;tomto článku,preto čítajte pozorne ďalej, aby ste vedeli zistiť a odstrániť príčinu sekania obrazu.</strong></p>
 897. <h3><span class="ez-toc-section" id="1_Neexistuje_VIP_ucet">1. Neexistuje VIP účet</span></h3>
 898. <p>Viacerí čitatelia blogu ma žiadajú o vysvetlenie,prečo im prestal fungovať doplnok SOSAČ. V&nbsp;minulosti im všetko fungovalo bez problémov a teraz keď spustia prehrávanie filmu,po pol minúte alebo po minúte sa prehrávač zasekne a prestane prehrávať ďalej. Vysvetlenie je jednoduché,nemáte VIP účet na <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.streamuj.tv/signup?affid=238016"><strong>Streamuj TV.</strong></a></p>
 899. <p>Ak už máte VIP účet,je potrebné zadať v&nbsp;nastaveniach doplnku SOSAČ prihlasovacie údaje k&nbsp;VIP účtu a treba dať pozor na veľké a malé písmena,prípadne na iné špeciálne znaky.</p>
 900. <p>Prehrávanie filmov nebude fungovať ak sa pomýlite pri zadávaní prihlasovacích údajov do VIP účtu.</p>
 901. <p>Ako si založiť VIP účet a ako nastaviť Sosač sa dočítate v&nbsp;článku: <a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-hurauz-mi-sosac-funguje.html">Hurá,už mi SOSAČ funguje.</a></p>
 902. <h3><span class="ez-toc-section" id="2_Stary_a_malo-vykonny_hardver_vnbspktorom_je_nainstalovany_softver_KODI">2. Starý a málo-výkonný hardvér v&nbsp;ktorom je nainštalovaný softvér KODI</span></h3>
 903. <p>Niekomu možno fungoval KODI na starom počítači alebo notebooku bez problémov až do času,kým si KODI neupgradoval na novšiu verziu. Zvyčajne novšia verzia KODI je náročnejšia na hardvérové prostriedky, a ak máte napríklad malú operačnú pamäť alebo málo výkonnú grafickú kartu,môže sa stať, že vám sa budú videá prehrávať nekvalitne, trhavo a to už nehovorím o FULL HD alebo 4K videách z&nbsp;vysokým rozlíšením, kde sú nároky na hardvér ešte väčšie ako v&nbsp;prípade obyčajných videí z&nbsp;SD rozlíšením.</p>
 904. <p><a target="_blank" href="https://www.esat.sk/?utm_source=aff&amp;utm_medium=aff&amp;utm_campaign=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=ee30fed9" target="_top" rel="nofollow"><img title="" src="//login.dognet.sk/accounts/default1/fb27g82d/ee30fed9.png" alt="" width="980" height="100" /></a></p>
 905. <p>Ak aj napriek tomu chcete použivať KODI ďalej na starom hardvéri vtedy možno vám pomôže preinštalovávanie KODI na staršiu verziu,viac sa dočítate v&nbsp;článku:                                           <a href="https://www.milantulenko.eu/2017/03/kodi-zasekava-a-mrzne.html"><strong>https://www.milantulenko.eu/2017/03/kodi-zasekava-a-mrzne.html</strong></a></p>
 906. <p>Ďalej veľa nepríjemností vám môže narobiť aj nejaký vír alebo iná háveď,ktorá sa ľahko dostane do vášho zariadenia ak používate operačný systém Windows a preto odporúčam si nainštalovať operačný systém Linux.<br />
 907. <object data="https://affiliate.alza.cz/bnr/15363" width="100%" height="100%"></object><br />
 908. Nebojte sa Linuxu,je to veľmi jednoduché a v&nbsp;slovenčine. Stiahnete si ho zadarmo z&nbsp;internetu a nainštalujete. Nepotrebujete žiadny antivírový softvér,nepotrebujete robiť údržbu na počítači,nepotrebujete defragmentovať disk,nesleduje vás spyware a iné otravne a nebezpečné programy a počítač aj po roku beží svižne ako keby len včera bol nainštalovaný nový operačný systém.</p>
 909. <p>Operačný systém Linux sa ovláda ešte jednoduchšie ako Windows a je oveľa rýchlejší a vykonanejší. Viac o LINUXE sa dočítate v&nbsp;článku: <a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/aky-operacny-system-je-najlepsi.html">https://www.milantulenko.eu/2016/08/aky-operacny-system-je-najlepsi.html</a></p>
 910. <p>Existujú aj špeciálne edície KODI založené na Linuxe,ktoré okrem samotného softvéru KODI obsahujú aj operačný systém Linux. Spomeniem napríklad KodiBuntu,OpenElec,LibreElec.  Tieto edície zaberajú málo priestoru v&nbsp;pamäti zariadenia. Pôvodne sú určené na inštaláciu do miniatúrnych počítačov veľkosti kreditnej karty,takzvané <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.esat.sk/raspberry-pi-3-model-b-64-bit-1gb-ram-wifi-bluetooth-noobs"><strong>RASPBERRY Pi</strong></a> ,ale smelo je ho možné nainštalovať do ľubovoľného aj staršieho počítača alebo notebooku bez operačného systému,prípadne tam kde je už nepodporovaný Windows XP.</p>
 911. <h3><span class="ez-toc-section" id="3_Problemy_zo_sietou_alebo_pripojenim_na_internet">3. Problémy zo sieťou alebo pripojením na internet.</span></h3>
 912. <p>&nbsp;</p>
 913. <p>Ak vám videá sekajú nie len v&nbsp;KODI, ale aj napríklad vo VLC prehrávači alebo aj online videá na YouTube,Vimeo a v&nbsp;iných online streamovacích službách,príčinou môže byť porucha vo vašej  domácej sieti alebo pomalé či nekvalitné pripojenie na internet.</p>
 914. <p>Ak zariadenie z&nbsp;nainštalovaným KODI je k&nbsp;internetu pripojené sieťovým káblom,môže byť tento kábel prípadne iba konektor poškodený. Aj keď máte v&nbsp;poriadku káble alebo používate bezdrôtové Wi-Fi pripojenie,porucha môže byť v&nbsp;niektorej časti vašej domácej siete. Najčastejšie sa stáva, že poskytovateľ internetového pripojenia up-graduje alebo zmení typ pripojenia a váš starý <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.esat.sk/hladanie?query=router">router</a> už nezvláda alebo nepodporuje novú technológiu pripojenia.   V&nbsp;takomto prípade stačí pôvodný router zameniť za nový a problém je odstránený.</p>
 915. <p style="text-align: center;"><em><strong>Ak máte nestabilné alebo pomalšie pripojenie na internet a z&nbsp;nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete zmeniť poskytovateľa pripojenia na internet,v takom prípade vám pomôže navýšenie kapacity buffera v&nbsp;KODI.</strong></em></p>
 916. <p>Na problémy z&nbsp;menej kvalitným pripojením na internet,no nie len na to myslel aj programátorsky tím KODI a doplnkov ,preto vznikol doplnok do KODI   <strong><em>Easy Advanced Settings</em></strong></p>
 917. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="KODI_-Ako_nainstalovatEasy_Advanced_Settings">KODI -Ako nainštalovať Easy Advanced Settings.</span></h2>
 918. <p>Doplnok do |KODI Easy Advanced Settings je súčasťou repozitára  SuperRepo, ktorý okrem iných doplnkov obsahuje aj playlist loader, o ktorom som písal v&nbsp;inom článku. Postup ako nainštalovať SuperRepo je podrobne opísaný v&nbsp;článku: <a href="http://blog.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-nainstalovat-playlist-loader.html">KODI &#8211; Ako nainštalovať playlist Loader,</a></p>
 919. <p>Ak už máte repozitár SuperRepo nainštalovaný,ľahko si z&nbsp;neho nainštalujete doplnok Easy Advancet Settings podľa tohto videa.</p>
 920. <p style="text-align: center;"><div class="su-youtube su-responsive-media-yes"><iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/lism84tD78A" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe></div>
 921. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="KODI_8211_Nastavenie_Easy_Advancet_Settings">KODI &#8211; Nastavenie Easy Advancet Settings.</span></h2>
 922. <p style="text-align: left;">Ak máte nekvalitné pripojenie na internet z&nbsp;častými kratšími výpadkami konektivity,plynule prehrávanie videa môžete dosiahnuť navýšením kapacity takzvaného buffera v&nbsp;KODI.</p>
 923. <p>Okrem iných nastavení je možné pomocou doplnku Easy Advancet Settings nastaviť aj sieťové parametre pripojenia do internetu a samozrejme aj veľkosť kapacity Buffera.</p>
 924. <p>Postup je taký, že po spustení KODI kliknete na Videá a potom na Doplnky. Medzi doplnkami vyhľadáte doplnok Easy Advancet Settings,ktorý ste si nainštalovali zo SuperRepo repozitára.</p>
 925. <p>Po kliknuti na Easy Advancet Settings kliknete hneď na Edit Settings,potom na Network Settings a nakoniec na Network,kde uvidíte sedem vypnutých (DISABLE) parametrov,z ktorých treba iba päť parametrov zapnúť a nastaviť na určitú hodnotu. Tieto parametre nastavíte následovne:</p>
 926. <input type='hidden' id='ars_page_id' value='1561' /><input type='hidden' id='ars_locker_id' value='2' /><style>.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner{background-color : rgba(219,77,122,0.2); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper{background-color : rgba(219,77,122,0.6); }.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper.arsocial_lite_locker_glass_theme .arsocial_lite_locker_popup_title,.arsocial_lite_locker_2.arsocial_lite_locker_main_wrapper .arsocial_lite_locker_popup_content{color : #1a1a1a; } </style><div id='arsocial_lite_locker_2' class='arsocial_lite_locker_main_wrapper arsocial_lite_locker_wrapper arsocial_lite_locker_glass_theme arsocial_lite_locker_overlap_full arsocial_lite_locker_2' data-ng-module='arsociallitelocker' data-hidden-el='__ARSLOCKER__2'><input type='hidden' id='ars_locker_ajaxurl' value='https://www.milantulenko.eu/wp-admin/admin-ajax.php' /><div class='arsocial_lite_locker_popup_bg'></div><div id='arsociallocker_popup' class='arsocial_lite_locker_popup arsociallocker_popup'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner'><div class='arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper'><div id='arsocial_lite_locker_popup_title' class='arsocial_lite_locker_popup_title arsocial_lite_locker_popup_title'>Tento obsah je uzamknutý !!! </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_title`--><div id='arsocial_lite_locker_popup_content' class='arsocial_lite_locker_popup_content arsocial_lite_locker_popup_content'>Prosím označte že sa vam článok páči a otvorte uzamknutú časť článku. </div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_content`--><div id='arsocial_lite_locker_button_wrapper' class='arsocialshare_button_outer_wrapper arsocial_lite_locker_button_wrapper1'><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_facebook_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-facebook"></span><span class ="ars_native_label ars_native_facebook_label">Like</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_fb_wrapper arsocial_lite_locker_share_facebook_like_button' data-ng-controller='arsociallitelockerfb'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-fblike><div class='fb-like' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html' data-layout='button_count' data-action='like' data-show-faces='false' data-share='false'></div></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_twitter_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-twitter"></span><span class ="ars_native_label ars_native_twitter_label">Tweet</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_tw_wrapper arsocial_lite_locker_share_twitter_tweet_button' data-ng-controller='arsociallitelockertw'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-twtweet><a href='https://twitter.com/share' class='twitter-share-button'  data-url='https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html' data-text='KODI &#8211; Sekajú vám videá? https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html' >Tweet</a></div></div></div></div></div><div class="ars_locker_btn_container"><div class="ars_locker_btn_wrapper"><div class="ars_locker_native_btn_wrapper ars_locker_native_googleplus_wrapper"><span class="ars_native_button_icon socialshare-googleplus"></span><span class ="ars_native_label ars_native_googleplus_label">Google +1</span></div><div id='arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' class='arsocial_lite_locker_button_wrapper arsocial_lite_locker_gp_wrapper arsocial_lite_locker_share_googleplus_button' data-ng-controller='arsociallitelockergp'><div class='arsocial_lite_locker_btn_inner_wrapper'><div data-id='ars_locker_2' class='arsocialshare_social_btn' data-google-plus><div class='g-plusone' data-href='https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html' data-annotation='bubble' data-onendinteraction='gp_callback' ></div></div></div></div></div></div></div></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner_wrapper`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup_inner`--></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_popup`--><div class='arsocialshare_locked_content ars_locked_full' id='__ARSLOCKER__2' style='display:none;'>
 927. <p>1&#8230;curlclienttimeout&#8230;&#8230;..nastavíte na hodnotu&#8230;.. 10</p>
 928. <p>2&#8230;curlowspeedtime&#8230;&#8230;..nastavíte na hodnotu&#8230;..  20</p>
 929. <p>3&#8230;cache member buffer size&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  209715200</p>
 930. <p>4&#8230;buffer mode&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..  2</p>
 931. <p>5&#8230;read buffer factor&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;   4.0</p>
 932. <p>Pri nastavovaní parametrov Disabled vymažte a zapíšte potrebný parameter. Každý nastavený parameter sa zmení z&nbsp;červenej na zelenú farbu. Ak už máte všetky päť parametre nastavené a v&nbsp;zelenej farbe,kliknete tri krát späť, až sa dostanete znova na edit Settings. Teraz kliknete na Write XML file. Ak uvidíte hlášku FILE CREATED,znamená, že všetko je v&nbsp;poriadku a teraz už len reštartujete KODI.</p>
 933. <p>Od tejto chvíle sa vám budú videá prehrávať plynule a bez zadrhávania pri kratších výpadkoch internetu.</p>
 934. <p>Aby sa vám to lepšie nastavovalo,prosím pozrite si video.</p>
 935. <p>&nbsp;</p>
 936. <p style="text-align: center;"><div class="su-youtube su-responsive-media-yes"><iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/Zms1ZZ4OIog" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe></div>
 937. </div><!--`END ~ arsocialshare_locked_content`--><input type='hidden' name='ars_locker_options' id='ars_locker_options' value='{"analytics_id":"","is_fb_like":"1","fb_like_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html","is_fb_counter":"1","is_tw_locker":"1","tweet_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html","tweet_txt":"","tweet_via":"","is_gp_locker":"1","gp_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html","is_gp_counter":"1","is_fb_share":"","fb_share_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html","is_fb_share_counter":"","is_tw_follow":"","tw_follow_url":"","show_tw_username":"","show_tw_follow_cntr":"","is_gp_share":0,"gp_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html","is_gp_share_counter":"","is_linkedin_share":"","linkedin_url_share":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html","is_linkedin_share_counter":"","is_fb_signin":"","is_fb_save_email":"","is_fb_create_account":"","is_twitter_signin":"","is_twitter_save_email":"","is_twitter_create_account":"","is_gp_signin":"","is_gp_save_email":"","is_gp_create_account":"","is_linkedin_signin":"","is_linkedin_save_email":"","is_linkedin_create_account":"","locker_id":"2","name":"Tento obsah je uzamknut\u00fd !!! ","container":"__ARSLOCKER__2","current_page_url":"https:\/\/www.milantulenko.eu\/2017\/08\/kodi-sekaju-vam-videa.html"}' /><input type='hidden' name='ars_global_settings' id='ars_global_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /></div><!--`END ~ arsocial_lite_locker_main_wrapper`-->
 938.  
 939. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="in-21" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-sledovat-tv-zadarmo-kodi.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/Sony-1-150x150.png" alt="Ako sledovať TV zadarmo &#8211; KODI" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-sledovat-tv-zadarmo-kodi.html" class="wp_rp_title">Ako sledovať TV zadarmo &#8211; KODI</a></li><li data-position="1" data-poid="in-1096" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-hurauz-mi-sosac-funguje.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/pixiz-01-08-2017-15-01-20-1-150x150.jpg" alt="KODI &#8211; Hurá,už mi  SOSAČ funguje !!!" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-hurauz-mi-sosac-funguje.html" class="wp_rp_title">KODI &#8211; Hurá,už mi  SOSAČ funguje !!!</a></li><li data-position="2" data-poid="in-2087" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/09/video-play-150x150.png" alt="Online filmy" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/09/online-filmy.html" class="wp_rp_title">Online filmy</a></li><li data-position="3" data-poid="in-51" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/ako-sledovat-tv-zadarmo.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/KODI-1-150x150.png" alt="Ako sledovať TV zadarmo" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/08/ako-sledovat-tv-zadarmo.html" class="wp_rp_title">Ako sledovať TV zadarmo</a></li><li data-position="4" data-poid="in-18" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-vytvorit-kniznicu.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/library-488669__340-1-150x150.jpg" alt="KODI-Ako vytvoriť knižnicu" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-vytvorit-kniznicu.html" class="wp_rp_title">KODI-Ako vytvoriť knižnicu</a></li><li data-position="5" data-poid="in-19" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-sledovat-filmy-zadarmo.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/movies-1262361__340-1-150x150.jpg" alt="KODI-Ako sledovať filmy zadarmo." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-sledovat-filmy-zadarmo.html" class="wp_rp_title">KODI-Ako sledovať filmy zadarmo.</a></li><li data-position="6" data-poid="in-10" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/antenna-1508868__340-1-150x150.jpg" alt="Budúcnosť sledovania televízie je IPTV." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/buducnost-sledovania-televizie-je-iptv.html" class="wp_rp_title">Budúcnosť sledovania televízie je IPTV.</a></li><li data-position="7" data-poid="in-20" data-post-type="none" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-nainstalovat-playlist-loader.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/KODI-1-150x150.png" alt="KODI-Ako nainštalovať Playlist Loader" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/kodi-ako-nainstalovat-playlist-loader.html" class="wp_rp_title">KODI-Ako nainštalovať Playlist Loader</a></li></ul></div></div>
 940. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html">KODI &#8211; Sekajú vám videá?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 941. ]]></content:encoded>
 942. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html/feed</wfw:commentRss>
 943. <slash:comments>3</slash:comments>
 944. </item>
 945. <item>
 946. <title>Kupujete ojazdené auto? &#8211; Ako nenaletieť podvodníkom.</title>
 947. <link>https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html</link>
 948. <comments>https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html#respond</comments>
 949. <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:21:36 +0000</pubDate>
 950. <dc:creator><![CDATA[Milan Tulenko]]></dc:creator>
 951. <category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
 952. <category><![CDATA[auto]]></category>
 953.  
 954. <guid isPermaLink="false">https://www.milantulenko.eu/?p=1298</guid>
 955. <description><![CDATA[<p><input type='hidden' name='ars_global_like_settings' id='ars_global_like_settings' value='{"facebook":{"app_id":"1330369613740868","app_version":"2.4"},"linkedin":{"linkedin_api_key":"8664jl42z1f536"},"google":{"google_client_id":"301645634209-qh8jevv4off627irjh948029au54baeh.apps.googleusercontent.com","google_api_key":"AIzaSyCeiJMzs2KTUfkxTXuSlDZeXIDA0rWMAPg"},"twitter":{"twitter_api_key":"SGiBULGEYswfhDsC1VMbWRFcW","twitter_api_secret":"\tU1evkkzVgtkK0EQOaO0g0B1E6Z5PcyMVD1txBQzJYMyIfhlhzT","twitter_access_token":"https:\/\/api.twitter.com\/oauth\/access_token","twitter_access_token_secret":"C4yh3apeoIjcvbGyNl1ksUdk8TFKL06lD54Xwq4I0XC86"},"after_share_enable":"","after_share":"","after_share_content":"","share_fonts":"Helvetica","like_fonts":"Helvetica","fan_fonts":"Helvetica","locker_fonts":"Helvetica","fan_counter_update_data":"15","global_share_assets":"1","global_like_assets":"0","global_fan_assets":"0","global_locker_assets":"1"}' /><input type='hidden' name='ars_like_shortcode_settings' id='ars_like_shortcode_settings' value='{"facebook":{"is_fb_like":false,"fb_like_url":"","fb_button_width":"","fb_button_layout":"standard","fb_button_action_type":"like","fb_button_show_friend_face":"","facebook_like_button_colorscheme":"light","facebook_like_button_language":"sk_SK"},"twitter":{"is_twitter_like":"","twitter_like_url":"","twitter_show_username":"","twitter_large_button":"","twitter_opt_out_tailoring":"","twitter_button_language":"automatic"},"googleplus":{"is_googleplus_like":"","googleplus_like_url":"","googleplus_button_size":"","googleplus_button_annotation":"none","googleplus_like_dynamic":"","googleplus_button_parse_tag":"","googleplus_like_js_callback":"","googleplus_like_width":"","googleplus_button_language":"sk"},"facebook_follow":{"is_fb_follow_like":"","fb_follow_like_url":"","fb_follow_button_width":"","fb_follow_button_height":"","fb_follow_button_layout":"standard","fb_follow_button_show_friend_face":"","facebook_follow_like_button_colorscheme":"light","facebook_follow_button_language":"sk_SK"},"googleplus_follow":{"is_googleplus_follow":"","googleplus_follow_url":"","googleplus_follow_button_annotation":"none","googleplus_follow_height":"15","googleplus_follow_rel":"author","googleplus_follow_button_language":"sk"},"display":{"selected_network":[],"hide_mobile":{"enable_mobile_hide_top":"","enable_mobile_hide_bottom":"","enable_mobile_hide_top_bottom_bar":"","enable_mobile_hide_onload":""}}}' />Na čo si dať pozor pri kúpe ojazdeného vozidla. Ak kupujete ojazdené auto vôbec nezáleží, či ho kupujete rovno od majiteľa,od firmy alebo z&#160;bazáru na Slovensku, alebo zo zahraničia,môže sa totiž ľahko stať,že kúpite si [&#8230;]</p>
 956. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html">Kupujete ojazdené auto? &#8211; Ako nenaletieť podvodníkom.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 957. ]]></description>
 958. <content:encoded><![CDATA[
 959. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Na_co_si_dat_pozor_pri_kupe_ojazdeneho_vozidla">Na čo si dať pozor pri kúpe ojazdeného vozidla.</span></h2>
 960. <p>Ak kupujete ojazdené auto vôbec nezáleží, či ho kupujete rovno od majiteľa,od firmy alebo z&nbsp;bazáru na Slovensku, alebo zo zahraničia,môže sa totiž ľahko stať,že kúpite si bezcenné vozidlo,ktoré už nebudete môcť nikde predať,prípadne budete mať s&nbsp;ním iba ďalšie starosti a neželané komplikácie.</p>
 961. <p>Podobná situácia môže nastať aj keď vozidlo zdedíte, alebo vám ho niekto daruje,prípadne k&nbsp;automobilu prídete iným legálnym spôsobom.</p>
 962. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ojazdene-auto.jpg" alt="Ojazdené auto" width="650" height="340" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ojazdene-auto.jpg 650w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ojazdene-auto-300x157.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ojazdene-auto-600x314.jpg 600w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ojazdene-auto-280x146.jpg 280w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
 963. <p>Vodič, ak kupuje ojazdené auto,v prvom rade sa zameriava na stav karosérie a podvozku. Potom sa zameriava na kolesá,na koľko sú ojazdené pneumatiky,či nie je deravý výfuk. Zaujíma sa aj o motor,či bol vyvložkovaný,či nežerie olej a o iné menej dôležité veci. Na čo najviac by sa mal zamerať,na to väčšinou zabudne.</p>
 964. <p>Ak auto kúpi rýchlo,dostane ešte nejakú zľavu a vtedy je veľmi natešený ako výhodne kúpil.</p>
 965. <p>Lenže komplikácie môžu nastať až neskôr pri prepise vozidla, alebo až keď ho bude chcieť znova niekomu predať,zisti, že vlastní auto, ktoré je nepredajné a nemá vôbec žiadnu hodnotu. Ako sa tomu vyvarovať?</p>
 966. <p>&nbsp;</p>
 967. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Co_vam_moze_predajca_vozidla_zatajit">Čo vám môže predajca vozidla zatajiť?</span></h2>
 968. <p>&nbsp;</p>
 969. <h3><span class="ez-toc-section" id="1_Skutocny_stav_najazdenych_kilometrov">1. Skutočný stav najazdených kilometrov.</span></h3>
 970. <p>O pretáčaní odo-metrov (merač prejazdených kilometrov) ste už určite počuli.  Týmto spôsobom nepoctivý predajcovia a špekulanti stáčajú skutočný stav odometra,v snahe predať vozidlo čo najvýhodnejšie.</p>
 971. <p>Odborníci odhadujú, že na slovenských cestách sa pohybuje viac ako jeden milión vozidiel zo stočenými kilometrami,čo je v&nbsp;prepočte okolo 40&nbsp;% zo všetkých vozidiel na cestách v&nbsp;slovenskej republike.</p>
 972. <p>Viac alarmujúci je fakt,že bolo v&nbsp;minulosti pretočených až 60% vozidiel dovezených zo zahraničia.</p>
 973. <p>Pre túto nelichotivú situáciu náš parlament novelizoval zákon číslo 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciach.</p>
 974. <p style="text-align: center;"><strong>Podľa novelizovaného zákona číslo 412/2015 v&nbsp;paragrafe 23b odstavec 3 sa doslova zakazuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom uvádzať,sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu slovenskej republiky cestné motorové vozidla,na ktorých došlo k&nbsp;neoprávnenej manipulácii s&nbsp;počítadlom prejdenej vzdialenosti. </strong></p>
 975. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>V prípade porušenia tohto zákona hrozia nielen vysoké pokuty, ale u právnických osôb aj zákaz činnosti!!!</strong></span></p>
 976. <p>Týmto zákonom chce parlament vyčistiť slovenský automobilový trh od špekulantov a nepoctivých obchodníkov.</p>
 977. <p>Z tejto novelizácie vyplýva, že zákon nepostihne iba vinníkov a špekulantov,ale na stočené kilometre doplatia aj nevínný ľudia,ktorí takýto automobil už vlastnia a mnohí ani o tom nevedia.</p>
 978. <p>Automobil zo stočenými kilometrami sa stáva bezcenným preto, že už ho od vás nekúpi žiadny autobazár,lebo zákon mu jasne zakazuje obchodovať s&nbsp;takýmito automobilmi.</p>
 979. <h3><span class="ez-toc-section" id="2_Skutocny_rok_vyroby_vozidla">2. Skutočný rok výroby vozidla.</span></h3>
 980. <p>Druhým dôležitým údajom, na ktory sa treba zamerať je skutočný rok výroby vozidla.</p>
 981. <p>Okrem už spomenutého stáčania kilometrov,mnohí nepoctiví predajcovia a špekulanti často inzerujú v&nbsp;tlači a na internete nepravdivé údaje o vozidle,v snahe predať vozidlo čo najvýhodnejšie.</p>
 982. <p>Špekulant v&nbsp;snahe dosiahnuť pre seba čo najväčšieho zisku v&nbsp;inzeráte môže zavádzať a udať nepravdivý udaj a takto vás oklamať aj o veľkú sumu peňazí,preto pozor na podvodníkov.</p>
 983. <p><a target="_blank" href="http://www.autovybava.sk/?utm_source=aff&amp;utm_medium=aff&amp;utm_campaign=dgt&amp;a_aid=5494fd6fe0584&amp;a_bid=a6620714" target="_top" rel="nofollow"><img title="" src="//login.dognet.sk/accounts/default1/fb27g82d/a6620714.jpg" alt="" width="728" height="90" /></a></p>
 984. <p>Podľa prieskumov každé 17.&nbsp;vozidlo je inzerované až o niekoľko rokov novšie ako v&nbsp;skutočnosti je.</p>
 985. <h3><span class="ez-toc-section" id="3_Kradnute_vozidlo">3. Kradnuté vozidlo.</span></h3>
 986. <p>O tom, že auto je kradnuté vám asi nepovie žiadny predajca,musel by byť úplný idiot. O tom, že auto je kradnuté niekedy nevie ani sám predávajúci. Kradnuté autá sa väčšinou predávajú v&nbsp;inom štáte,nie tam kde bolo ukradnuté.</p>
 987. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1301" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ukradnute-auto.jpg" alt="Ukradnuté auto " width="510" height="340" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ukradnute-auto.jpg 510w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ukradnute-auto-300x200.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Ukradnute-auto-240x160.jpg 240w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></p>
 988. <p>Kradnuté autá väčšinou nádejného kupujúceho lákajú,pretože sa predávajú oveľa lacnejšie &#8211; pod cenu.</p>
 989. <p>Ak kúpite kradnuté auto,ľahko sa môže stať, že vám ho polícia zablokuje a tak vy nebudete mať ani auto ani peniaze, ktoré ste za kradnuté auto zaplatili,tomu sa hovorí smola.</p>
 990. <p>Ročne sa ukradne na Slovensku až 2&nbsp;000 vozidiel a celkovo v&nbsp;európskej únii je to okolo 80&nbsp;000 vozidiel.</p>
 991. <h3><span class="ez-toc-section" id="4_Vozidlo_zatazene_Leasingom">4. Vozidlo zaťažene Leasingom.</span></h3>
 992. <p>Každé 48 vozidlo na Slovensku je zaťažené Leasingom. Ak by ste kúpili takéto auto spolu s&nbsp;ním by ste kúpili aj ťarchu,nesplatený Leasing,čo pravda nie je nič príjemné.</p>
 993. <h3><span class="ez-toc-section" id="5_Na_vozidlo_uvalena_exekucia_alebo_zalozne_pravo">5. Na vozidlo uvalená exekúcia alebo záložne právo.</span></h3>
 994. <p>Ak predchádzajúci majiteľ vozidla niekomu niečo dlhoval a nesplatil to,mohol súd na jeho majetok,prípadne na vozidlo uvaliť exekúciu.</p>
 995. <p>Podobne banka, alebo iná osoba môže mať záložné právo na vozidlo a takto si poistiť splácanie úveru. Jednoducho povedané,nesplácaš pôžičku zoberiem ti auto.</p>
 996. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Overte_tieto_5nbspbodyaby_ste_sa_vyhli_neprijemnostiam">Overte tieto 5.&nbsp;body,aby ste sa vyhli nepríjemnostiam.</span></h2>
 997. <p>Ak kupujete ojazdené vozidlo,<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.overenie-vozidla.sk/#a_aid=ypsilonko">overte si</a>:</p>
 998. <p style="text-align: center;">1. Skutočný stav najazdených kilometrov.</p>
 999. <p style="text-align: center;">2. Skutočný rok výroby vozidla.</p>
 1000. <p style="text-align: center;">3.&nbsp;Či nie je vozidlo ukradnuté.</p>
 1001. <p style="text-align: center;">4.&nbsp;Či nie je vozidlo zaťažene Leasingom.</p>
 1002. <p style="text-align: center;">5.&nbsp;Či na vozidlo nie je uvalená exekúcia alebo záložné právo.</p>
 1003. <p>Ak si overíte tieto základné body,až potom si všímajte technický stav vozidla a ostatné menej dôležité veci.</p>
 1004. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Ako_overit_vozidlo">Ako overiť vozidlo.</span></h2>
 1005. <p style="text-align: center;">K overeniu vozidla potrebujete jeden z&nbsp;dvoch vstupných parametrov.</p>
 1006. <p>&nbsp;</p>
 1007. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>ŠPZ &#8211; Štátna poznávacia značka</strong>    alebo   <strong>VIN &#8211; číslo</strong></span></p>
 1008. <p>ŠPZ-štátna poznávacia značka, alebo ľudovo povedané číslo auta je asi každému jasné.</p>
 1009. <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1302" src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/ŠPZ.jpg" alt="ŠPZ" width="481" height="340" srcset="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/ŠPZ.jpg 481w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/ŠPZ-300x212.jpg 300w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/ŠPZ-226x160.jpg 226w, https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/ŠPZ-480x340.jpg 480w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></p>
 1010. <p>VIN &#8211; je jedinečné číslo vozidla,ktoré je zapísané vo veľkom a malom technickom preukaze.</p>
 1011. <p>Ďalej VIN číslo je pod čelným sklom ,v motorovej časti vozidla a v&nbsp;priestore dverí alebo na stĺpiku.</p>
 1012. <p>Vďaka <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.overenie-vozidla.sk/#a_aid=ypsilonko">online službe</a> si jednoducho overíte nielen týchto päť veľmi dôležitých bodov, ale dozviete sa ešte oveľa viac o vozidle,ktoré plánujete kúpiť.</p>
 1013. <p>Neriskujte a vždy si vozidlo najprv overte a až potom uvažujte o kúpe,stačí zadať<strong> ŠPZ</strong> alebo<strong> VIN číslo.</strong></p>
 1014. <p>&nbsp;</p>
 1015. <h2 style="text-align: center;"><span class="ez-toc-section" id="Povinne_zmluvne_poistenie_vozidla">Povinné zmluvné poistenie vozidla.</span></h2>
 1016. <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Ak chcete výhodné zmluvné poistenie vyskúšajte online porovnať povinné zmluvné poistenia.</strong></span></p>
 1017. <p><iframe src="https://totalmoney.sk/index.php?option=com_pzp&amp;template=iframe&amp;css=affiliate-01-pzp&amp;utm_source=717" width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
 1018. <style>iframe{height: 593px;}@media screen and (min-width: 100%){ iframe { height: 100%;}} @media screen and (min-width: 100%){iframe {height: 100%;}}</style>
 1019.  
 1020. <div class="wp_rp_wrap  wp_rp_vertical" ><div class="wp_rp_content"><h3 class="related_post_title"><span class="ez-toc-section" id="------Precitajte_si_aj_dalsie_zaujimave_clanky">------*******Prečítajte si aj ďalšie zaujímave články*******------</span></h3><ul class="related_post wp_rp"><li data-position="0" data-poid="ex-in_28" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/samoliecba-zapalovych-chorob.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/Vnutorneorgany-150x150.jpg" alt="Samoliečba zápalových chorôb." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/samoliecba-zapalovych-chorob.html" class="wp_rp_title">Samoliečba zápalových chorôb.</a></li><li data-position="1" data-poid="ex-in_12" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/salmoneloza-ako-predchadzat-infekcii.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/Salmonela-1-150x150.jpg" alt="Salmonelóza-ako predchádzať infekcii" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/salmoneloza-ako-predchadzat-infekcii.html" class="wp_rp_title">Salmonelóza-ako predchádzať infekcii</a></li><li data-position="2" data-poid="ex-in_33" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/%e2%9a%9baniony-vzdusne-vitaminy%e2%9a%9b.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2016/12/Zdravie-150x150.jpg" alt="Anióny-vzdušne vitamíny" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2016/12/%e2%9a%9baniony-vzdusne-vitaminy%e2%9a%9b.html" class="wp_rp_title">Anióny-vzdušne vitamíny</a></li><li data-position="3" data-poid="ex-in_13" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/skryta-kamera.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/Zlodej-1-150x150.png" alt="Skrytá kamera" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/skryta-kamera.html" class="wp_rp_title">Skrytá kamera</a></li><li data-position="4" data-poid="ex-in_24" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/kino-vo-vlastnej-obyvacke-preco-nie.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/01/projector-28882__340-1-150x150.png" alt="Kino vo vlastnej obývačke? Prečo nie…" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/01/kino-vo-vlastnej-obyvacke-preco-nie.html" class="wp_rp_title">Kino vo vlastnej obývačke? Prečo nie…</a></li><li data-position="5" data-poid="ex-in_11" data-post-type="own_sourcefeed" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/varny-robot.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/05/Varny-2Brobot-1-150x150.jpg" alt="Varný robot." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/05/varny-robot.html" class="wp_rp_title">Varný robot.</a></li><li data-position="6" data-poid="in-22" data-post-type="empty" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-usetrit-peniaze-v-domacnosti.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/02/LED_-25C5-25BEiarovka-1-150x150.jpg" alt="Ako ušetriť peniaze v domácnosti." width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/02/ako-usetrit-peniaze-v-domacnosti.html" class="wp_rp_title">Ako ušetriť peniaze v&nbsp;domácnosti.</a></li><li data-position="7" data-poid="in-1561" data-post-type="empty" ><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html" class="wp_rp_thumbnail"><img src="https://www.milantulenko.eu/wp-content/uploads/2017/08/Buffering-Settings-150x150.png" alt="KODI &#8211; Sekajú vám videá?" width="150" height="150" /></a><a href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kodi-sekaju-vam-videa.html" class="wp_rp_title">KODI &#8211; Sekajú vám videá?</a></li></ul></div></div>
 1021. <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html">Kupujete ojazdené auto? &#8211; Ako nenaletieť podvodníkom.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.milantulenko.eu">Recenzie a návody.</a>.</p>
 1022. ]]></content:encoded>
 1023. <wfw:commentRss>https://www.milantulenko.eu/2017/08/kupujete-ojazdene-auto-ako-nenaletiet-podvodnikom.html/feed</wfw:commentRss>
 1024. <slash:comments>0</slash:comments>
 1025. </item>
 1026. </channel>
 1027. </rss>
 1028.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda